of 50 /50
62

Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

Embed Size (px)

DESCRIPTION

echipamente

Text of Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

Page 1: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

62

Page 2: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

63

ECHIPAMENTE ELECTRICEDE MEDIE TENSIUNE

• Celule electrice de medie tensiune

• Celule pentru distribuþia primarã

• Celule pentru distribuþia secundarã

Page 3: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

64 ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule electrice de medie tensiune

Celulele electrice de medie tensiune în carcasã metalicã, de interior, închise, cu simplu sistem de bare, cu izolaþia în aer, sunt ansambluri modulare de aparataj electric, pentru curent alternativ, utilizate în reþelele de medie tensiune, care reprezintã în actuala perioadã soluþia optimã în distribuþia electricã primarã ºi secundarã.

Acest tip de celule electrice de medie tensiune sunt larg utilizate în sistemul energetic, atât pe partea de producere a energiei electrice, cât ºi pe partea de distribuþie, puncte de conexiune ºi puncte de alimentare, cât ºi pentru distribuþia secundarã pentru partea de medie tensiune a posturilor de transformare MT/JT, precum ºi în reþelele industriale sau de mari consumatori individuali.

Celule electrice de medie tensiuneîn carcasã metalicã, de interior, închise, cu simplu sistem de bare, izolaþia în aer, pânã la 24 kV ºi 4000A

Condiþii de serviciu conform SR EN 62271-200:2003 ºi SR EN 60694:2003, cu urmãtoarele precizãri:

Zona climaticã:

• grupa de climat WDr/CT (climat moderat: cald uscat/temperat/rece), conform SR HD 478.21S1.

Temperatura mediului ambiant:

• min. -5°C;

• max. +40°C;

Temperatura medie timp de 24 ore:

• max. +35°C;

Umiditatea relativã a aerului:

• max. 80% la 20°C;

Mediul ambiant

• trebuie sã fie fãrã praf, fãrã gaze corozive sau inflamabile, vapori sau sãruri peste limitele admise de normele în vigoare pentru instalaþii electrice de interior

• gradul de agresivitate al atmosferei este normal.

Altitudinea maximã:

• 1000 m

• pentru altitudini mai mari de 1000 m se va consulta furnizorul.

Condiþiile de mai sus se considerã normale ºi pentru perioada trans-portului, depozitãrii ºi instalãrii, cu precizarea cã temperatura minimã a mediului ambiant poate coborî pânã la - 25° C.

Page 4: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

65

Detalii constructive

A Celulele de medie tensiune se compun dintr-o carcasã metalicã, realizatã din panouri de tablã, asamblate cu nituri speciale, organe de asamblare sau sudurã electricã în puncte, în care se aflã aparatajul de medie tensiune corespunzãtor cerinþelor de exploatare, inclusiv cãruciorul debroºabil, ºi aparatajul de joasã tensiune de mãsurã, comandã, protecþie ºi semnalizare.

Carcasa este prevãzutã cu capac cu fante ºi perete dublu (în spatele celulei ) pentru evacuarea gazelor rezultate ca urmare a unui arc electric liber, dirijarea lor fiind spre partea superioarã.

Celulele electrice sunt rezistente la acþiunea arcului electric liber, fiind testate în laboratoare acreditate.

B Izolatoarele suport ºi cele de trecere sunt executate din amestec de turnare pe bazã de rãºinã epoxidicã.

C Celulele sunt extensibile, fiind proiectate astfel încât introducerea de noi celule într-o staþie electricã sã poatã fi realizatã cu uºurinþã.Celulele sunt prevãzute cu pod general de bare extensibil ºi cu bare de distribuþie de preferinþã realizate din cupru, precum ºi cu barã generalã de legare la pãmânt, din cupru, care asigurã continuitatea circuitului de legare la pãmânt pe întreaga staþie, având posibilitatea de racordare la priza de pãmânt a staþiei electrice.

D Celulele sunt prevãzute cu borne cu ºurub pentru montarea cablurilor de medie tensiune.

E Intrarea cablurilor din canalul de cabluri în celule se face prin decupãri realizate prin planul bazei celulei. Aceste decupãri sunt obturate cu capace din aluminiu predecupate ºi plãci izolatoare care se decupeazã

dupã dimensiunile cablurilor de racord.

F Conectarea la reþeaua de medie tensiune se poate face ºi prin bare, de preferinþã din cupru, atât prin racord inferior, cât ºi prin racord superior, de obicei prin pod de bare capsulat.

G Circuitele secundare sunt despãrþite de partea de medie tensiune prin ecrane metalice sau, pe porþiuni mici, prin tuburi izolante. Toate celulele sunt prevãzute cu posibilitatea de trecere a cablurilor de circuite secundare, spre compartimentul circuitelor secundare. Legãturile între circuitele secundare ale celulelor unei staþii electrice se fac prin tunelul de cabluri situat deasupra compartimentului de circuite secundare.

H În compartimentele celulei se prevede o rezistenþã conectatã printr-un termostat pentru eliminarea condensului. Interiorul celulelor va fi iluminat prin lãmpi montate în compartimentul de circuite secundare.

I Circuitele secundare, care fac legãtura între partea fixã (celulã) ºi cãrucior sunt de tipul prizã-fiºã cu mai multe contacte ºi conductoare flexibile, care permit deplasarea cãruciorului pe poz. „de lucru” ºi „de test”.

J Celulele electrice de medie tensiune se monteazã în încãperi închise, pe un cadru metalic orizontal fixat rigid pe podea.

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule electrice de medie tensiune

Clasificare

Dupã locul de amplasare, în sistemul energetic, celulele se clasificã astfel:

• celule de staþie electricã, utilizate în distribuþia primarã de medie tensiune

• celule de post trafo, utilizate în distribuþia secundarã de medie tensiune, în special pentru partea de medie tensiune a posturilor de transformare MT/JT.

Dupã rolul funcþional, celulele se clasificã astfel:

• celulã de linie (intrare/plecare)

• celule de motor (cu întreruptor, cu contactor)

• celule cu destinaþie specialã: de cuplã, de mãsurã, etc.

Dupã tipul aparatajului:

• aparataj fix

• aparataj debroºabil

• aparataj în construcþie specialã (de exemplu aparataj fix în modul debroºabil).

Dupã mediul de comutaþie al întreruptorului:

• cu comutaþie în vid

• cu comutaþie în SF6

Page 5: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

66

Celule pentru distribuþia primarãdenumite ºi “celule de staþie”

Caracteristici electrice generale:

Caracteristica U.M. Valoare obs

Tensiunea nominalã kV 7,2 12 24

Tensiunea nominalã de þinere la impuls de trãsnet (fazã-pãmînt, fazã-fazã )

kV 60 75 125

Tensiunea nominalã de þinere la încercarea la 50 Hz

kV 20 28 50

Curent nominal (In) :• bare colectoare• întrerupãtor• trafo curent

Amax.4000max.4000max.4000

max. 4000max. 4000max. 4000

max. 2500max. 2500max. 2500

Curent de rupere kA max.50 max. 50 max. 25

Curent nominal admisibil de vârf kAmax max.125 max. 125 max. 63

Curent nominal admisibil de scurtã duratã kAef max.50/1s max. 50/1s max. 25/1s

Frecvenþa nominalã Hz 50 (60*)

Tensiunea circuitelor secundare ºide comandã V

c.c. 24; 48; 60; 110;220.**

c.a. 100; 110; 230.

Funcþiile de protecþie uzuale cod ANSI (***)

27; 37; 46; 50; 51; 59; 67N; 81. **

Gradul normal de protecþie• în poziþia de lucru, cu toate uºile ºi panourile închise • între compartimentele interioare alãturate

IP 3X, la cerere IP4XIP 2X

Izolaþia barelor din circuitele principale aer

Rezistenþa la arc electric liber, în interiorul celulelor KA

max 55 KA 12KV

25KA 24KV * la cerere specialã** conform comenzii beneficiarului; la cerere se poate conveni ºi asupra altor valori ;*** protecþiile corespunzãtoare codurilor ANSI sunt:

27. protecþie la nivel de tensiune minim; 51. protecþie temporizatã la supracurent (suprasarcinã); 37. protecþie la mers în gol; 59. protecþie la nivel de tensiune maxim; 46. protecþie la dezechilibrul curenþilor pe faze; 67N. protecþie direcþionalã la punere la pãmânt; 50. protecþie instantanee la supracurent (scurt-circuit); 81. protecþie la variaþia frecvenþei reþelei.

Caracteristici tehnice

tensiunea nominalã (Ur): 7,2 kV; 12 kV; 24 kV

curent nominal (Ir): max. 4000 A

curent de rupere: max. 50 kA

curent nominal admisibil de scurtã duratã (Ik): max. 50 kA/1s

curent nominal admisibil de vârf (Ip): max 125 kA

frecvenþa nominalã (Fr): 50/60 Hz

rezist. la acþiunea arcului electric max 55 kA

gradul de protecþie: IP 3X

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

Page 6: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

67

Scheme electrice monofilare

Celulã de linie (intrare - plecare)fãrã mãsurarea tensiunii

Celulã de linie (intrare - plecare)cu mãsurarea tensiunii

Celulã de plecare cu separator de sarcinã ºi siguranþe fuzibile

Celulã de cuplãcu întreruptor

Celulã de mãsurã(varianta deproºabilã)

Celulã de cuplãcu separator

Celulã de mãsurã (varianta fixã)cu descãrcãtori

Celulã deîntoarcere

Celulã de plecare cu contactor (motor, condensator)

Schemele electrice monofilare pot fi în variantele de bazã, conform figurilor de mai sus, sau derivate din acestea.

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

Page 7: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

68 ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

A.1. Celule de 12 KV pentru distribuþia primarãA.1.1.Celule electrice de medie tensiune, în carcasã metalicã, de interior, cu simplu sistem de bare, de 12kV / max. 1250A / max. 31,5kA, echipate cu aparataj Siemens

Prezentarea celulelor de bazã

• Celula este cu întreruptor debroºabil, cu comutaþie în vid. • Întreruptorul este fabricat de SIEMENS, tip 3AH, cod 1) 3AH5-131-1, 6) 3AH5-134-1 2) 3AH5-132-1 7) 3AH5-134-2 3) 3AH5-132-2 8) 3AH5-135-2 4) 3AH5-133-1 9) 3AH5-055-2 5) 3AH5-133-2 10) 3AH5-115-2

de 12KV, max. 31,5KA, max. 1250 A, cu pasul polar de 210 mm;

1) Releu digital de protecþie 2) Schema sinopticã 3) Uºa compartimentului de circuite secundare 4) Izolator suport 5) Izolator tubular 6) Compartiment circuite secundare 7) Întreruptor în vid, debroºabil, tip 3AH 8) Separator de legare la pãmânt 9) Cablu de medie tensiune10) Intrare cablu11) Transformator de mãsurã curent12) Horn evacuare gaze

• Întreruptorul debroºabil este echipat cu contacþi ficºi, contacþi mobili ºi izolatori tubulari, în configuraþia prezentatã în figurã.

• Celula poate sã fie echipatã cu blocuri de protecþie digitale produse de Siemens (Siprotec), sau protecþii digitale de la alþi producãtori, conform solicitãrilor tehnico-economice ale clienþilor.

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 800 A= 1.590 H= 2.200

S1201 : Celula de linie de 12KV / 1250A / 31.5KA, echipatã cu întreruptor Siemens, tip 3AH

Page 8: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

69ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

S1203 : Celula de mãsurã de 12 KV / 1250A / max.31,5KA, echipatã cu transformatoare mãsurã tensiune debroºabile, cu siguranþe fuzibile incluse

1) Schema sinopticã 2) Uºa compartimentului de circuite secundare 3) Izolator suport 4) Izolator tubular 5) Compartiment circuite secundare 6) Transformator mãsurã tensiune, cu siguranþã fuzibilã inclusã 7) Horn evacuare gaze

• Celula de mãsurã este echipatã cu 3 transformatori de mãsurã debroºabili, fabricaþi de Wattsud, tip EPR 10FS, sau similari, de 10 (sau 6) /rad3// 0,1/rad3 // 0,1/3KV, cu siguranþã fuzibilã inclusã.

• Celula poate sã fie echipatã cu blocuri de protecþie digitale produse de Siemens (Siprotec), sau protecþii digitale de la alþi producãtori, conform solicitãrilor tehnico-economice ale clienþilor.

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 600 A= 1.590 H= 2.200

Page 9: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

70 ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

A.1.2.Celule electrice de medie tensiune, în carcasã metalicã, de interior, cu simplu sistem de bare, de12kV / max. 1250A / max.31,5kA, echipate cu aparataj Schneider

Prezentarea celulelor de bazã

S1202: Celula de linie de 12KV / 1250A / 1.5KA, echipatã cu întreruptor Schneider, tip Evolis

• Celula este cu întreruptor debroºabil, cu comutaþie în vid. • Întreruptorul este fabricat de Schneider, tip Evolis, cod

1) 7P1 630 5) 12P1 630 2) 7P1 1250 6) 12P1 1250 3) 7P2 630 7) 12P2 630 4) 7P2 1250 8) 12P2 1250

de 12KV, max. 31,5KA, max. 1250 A, cu pasul polar de 185 mm;

1) Releu digital de protecþie 2) Schema sinopticã 3) Uºa compartimentului de circuite secundare 4) Izolator suport 5) Izolator tubular 6) Compartiment circuite secundare 7) Întreruptor în vid, debroºabil, tip Evolis 8) Separator de legare la pãmânt 9) Cablu de medie tensiune10) Intrare cablu11) Transformator de mãsurã curent12) Horn evacuare gaze

• Întreruptorul debroºabil este echipat cu contacþi ficºi, contacþi mobili ºi izolatori tubulari, în configuraþia prezentatã în figurã.

• Celula poate sã fie echipatã cu blocuri de protecþie digitale produse de Schneider (Sepam), sau protecþii digitale de la alþi producãtori, conform solicitãrilor tehnico-economice ale clienþilor.

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 800 A= 1.590 H= 2.200

Page 10: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

71ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

A.1.3. Celule electrice de medie tensiune, în carcasã metalicã, de interior, cu simplu sistem de bare, de 12kV / max. 2500A / max. 31,5kA, echipate cu aparataj ABB, cu comutaþia în vid

Prezentarea celulelor de bazã

S1204 : Celula de linie de 12 KV / 1250A / 31,5KA, echipatã cu întreruptor ABB, tip VD4

• Celula este cu întreruptor debroºabil, cu comutaþie în vid. • Întreruptorul este fabricat de de ABB, tip VD4, cod

1) VD4/W 12.06.16 5) VD4/W 12.12.16 2) VD4/W 12.06.20 6) VD4/W 12.12.20 3) VD4/W 12.06.25 7) VD4/W 12.12.25 4) VD4/W 12.06.32 8) VD4/W 12.12.32

de 12KV, max. 31,5KA, max. 1250A, cu pasul polar de 210mm;

1) Releu digital de protecþie 2) Schema sinopticã 3) Uºa compartimentului de circuite secundare 4) Izolator suport 5) Izolator tubular 6) Compartiment circuite secundare 7) Întreruptor în vid, debroºabil, tip EVOLIS 8) Separator de legare la pãmânt 9) Cablu de medie tensiune10) Intrare cablu11) Transformator de mãsurã curent12) Horn evacuare gaze

• Întreruptorul debroºabil este echipat cu contacþi ficºi , contacþi mobili ºi izolatori tubulari fabricati de ABB, în setul accesoriilor întreruptorului.

• Celula poate sã fie echipatã cu blocuri de protecþie digitale produse de ABB (REF, REX, etc.), sau protecþii digitale de la alþi producãtori, conform solicitãrilor tehnico-economice ale clienþilor.

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 800 A= 1.590 H= 2.280

Page 11: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

72 ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

S1208 : Celula de linie de 12 KV / 2500A / 31,5KA, echipatã cu întreruptor ABB, tip VD4

1) Releu digital de protecþie 2) Schema sinopticã 3) Uºa compartimentului de circuite secundare 4) Izolator suport 5) Izolator tubular 6) Compartiment circuite secundare 7) Întreruptor în vid, debroºabil, tip VD4 8) Separator de legare la pãmânt 9) Cablu de medie tensiune 10) Intrare cablu 11) Transformator de mãsurã curent 12) Horn evacuare gaze

• Întreruptorul debroºabil este echipat cu contacþi ficºi, contacþi mobili ºi izolatori tubulari fabricati de ABB, în setul accesoriilor întreruptorului. Celula poate sã fie echipatã cu blocuri de protecþie digitale produse de ABB( REF, REX, etc.), sau protecþii digitale de la alþi producãtori, conform solicitãrilor tehnico-economice ale clienþilor.

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 1.000 A= 1.590 H= 2.280

• Celula este cu întreruptor debroºabil, cu comutaþie în vid.

• Întreruptorul este fabricat de de ABB, tip

VD4, cod

1) VD4/P12.16.20 6) VD4/P12.20.32 2) VD4/P12.16.25 7) VD4/P12.25.20 3) VD4/P12.16.32 8) VD4/P12.25.25 4) VD4/P12.20.20 9) VD4/P12.25.32 5) VD4/P12.20.25

de 12KV, max. 31,5KA, max. 2500A, cu pasul polar de 275mm;

Page 12: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

73ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

A.1.4. Celule electrice de medie tensiune, în carcasã metalicã, de interior, cu simplu sistem de bare, de 12kV / max. 2500A / max. 31,5kA, echipate cu aparataj ABB, cu comutaþia în SF6Prezentarea celulelor de bazã

S1205: Celula de linie de 12 KV / 1250A / 31,5KA, echipatã cu întreruptor ABB, tip HD4

• Celula este cu întreruptor debroºabil, cu comutaþie în hexafluorura de sulf. • Întreruptorul este fabricat de de ABB, tip HD4, cod

1) HD4/W 12.06.16 5) HD4/W 12.12.16 2) HD4/W 12.06.20 6) HD4/W 12.12.20 3) HD4/W 12.06.25 7) HD4/W 12.12.25 4) HD4/W 12.06.32 8) HD4/W 12.12.32

de 12KV, max. 31,5KA, max. 1250A, cu pasul polar de 210mm;

1) Releu digital de protecþie 2) Schema sinopticã 3) Uºa compartimentului de circuite secundare 4) Izolator suport 5) Izolator tubular 6) Compartiment circuite secundare 7) Întreruptor în SF6, debroºabil, tip HD4 8) Separator de legare la pãmânt 9) Intrare cablu10) Cablu de medie tensiune11) Transformator de mãsurã curent12) Horn evacuare gaze

• Întreruptorul debroºabil este echipat cu contacþi ficºi, contacþi mobili ºi izolatori tubulari fabricati de ABB, în setul accesoriilor întreruptorului.

• Celula poate sã fie echipatã cu blocuri de protecþie digitale produse de ABB (REF, REX, etc.), sau protecþii digitale de la alþi producãtori, conform solicitãrilor tehnico-economice ale clienþilor.

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 800 A= 1.590 H= 2.280

Page 13: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

74 ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

S1209 : Celula de linie de 12 KV / 2500A / 31,5KA, echipatã cu întreruptor ABB, tip HD4

1) Releu digital de protecþie 2) Schema sinopticã 3) Uºa compartimentului de circuite secundare 4) Izolator suport 5) Izolator tubular 6) Compartiment circuite secundare 7) Întreruptor în SF6, debroºabil, tip HD4 8) Separator de legare la pãmânt 9) Intrare cablu 10) Cablu de medie tensiune 11) Transformator de mãsurã curent 12) Horn evacuare gaze

• Întreruptorul debroºabil este echipat cu contacþi ficºi , contacþi mobili ºi izolatori tubulari fabricati de ABB, în setul accesoriilor întreruptorului.

• Celula poate sã fie echipatã cu blocuri de protecþie digitale produse de ABB (REF, REX, etc.), sau protecþii digitale de la alþi producãtori, conform solicitãrilor tehnico-economice ale clienþilor.

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 1.000 A= 1.590 H= 2.280

• Celula este cu întreruptor debroºabil, cu comutaþie în hexafluorura de sulf.

• Întreruptorul este fabricat de de ABB, tip HD4, cod

1) HD4/W 12.16.16 6) HD4/W 12.20.32 2) HD4/W 12.16.25 7) HD4/W 12.25.16 3) HD4/W 12.16.32 8) HD4/W 12.25.25 4) HD4/W 12.20.16 9) HD4/W 12.25.32 5) HD4/W 12.20.25

de 12KV, max. 31,5KA, max. 2500A, cu pasul polar de 210mm.

Page 14: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

75ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

S1217 : Celula de mãsurã de 12 KV / 2500A / max.31,5KA, echipatã cu transformatoare mãsurã tensiune debroºabile, cu siguranþe fuzibile incluse

1) Schema sinopticã 2) Uºa compartimentului de circuite secundare 3) Izolator suport 4) Izolator tubular 5) Compartiment circuite secundare 6) Transformator mãsurã tensiune, cu siguranta fuzibila inclusa 7) Separator de legare la pamant - optional 8) Horn evacuare gaze

• Celula de mãsurã este echipatã cu 3 transformatori de mãsurã debroºabili, fabricaþi de ABB, tip UMZ, sau similari, de 10 (sau 6) /rad3// 0,1/rad3 // 0,1/3KV, cu siguranþã fuzibilã inclusã

• Celula poate sã fie echipatã cu blocuri de protecþie digitale produse de ABB (REF , REX, etc.), sau protecþii digitale de la alþi producãtori, conform solicitãrilor tehnico-economice ale clienþilor.

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 800 A= 1.590 H= 2.280

DESCRIEREA CELULELORDE 12 KV PENTRU DISTRIBUÞIA PRIMARÃ

Celulele de medie tensiune se compun dintr-o carcasã metalicã, realizatã din panouri de tablã, asamblate cu nituri speciale, organe de asamblare sau sudurã în puncte, în care se aflã aparatajul de medie tensiune corespunzãtor cerinþelor de exploatare, inclusiv cãruciorul debroºabil, ºi aparatajul de joasã tensiune de mãsurã, comandã, semnalizare ºi protecþie. Celulele produse de Electroalfa sunt închise, compartimentate ºi rezistente la arc intern. Gradul de protectie al celulelor, cu usile închise este IP 3x, iar cu uºile deschise este IP 20.Carcasa este prevãzutã cu flapsuri

la partea superioarã ºi perete dublu la spatele celulei pentru eºaparea gazelor rezultate ca urmare a unui arc electric liber, dirijarea lor fiind spre partea superioarã. Celulele sunt executate cu urmãtoarele compartimente:

1. COMPARTIMENTUL BARELOR GENERALE

Este situat în spatele celulei în partea superioarã ºi cuprinde barele generale izolate în aer ºi blocurile de contact superioare. Este despãrþit de celelalte compartimente prin panouri de tablã. Accesul în interiorul acestui compartiment nu este permis în exploatarea normalã a celorlalte celule din staþie. Accesul în interior se face prin demontarea hornului din spatele celulei, apoi prin demontarea capacului corespunzãtor compartimentului barelor, fixate cu ºuruburi. Dupã instalarea celulelor, demontarea hornului din spatele celulei ºi demontarea capacului corespunzãtor compartimentului barelor se fac numai dupã ce operatorul s-a asigurat cã nu existã tensiune în compartimentul barelor ºi barele sunt legate la pãmânt.

Page 15: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

76 ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

2. COMPARTIMENTUL ÎNTRERUPTORULUI

Pentru celulele cu întreruptor debroºabil compartimentul întreruptorului este situat în partea din faþã a celulei în zona mijlocie, sub compartimentul circuitelor secundare ºi cuprinde cãruciorul debroºabil pe care este fixat întreruptorul. Cãruciorul se deplaseazã lin ºi fãrã ºocuri ºi are trei poziþii funcþionale : de lucru, de test ºi extras. Este separat de celelalte compartimente prin panouri fixe ºi mobile. Panourile mobile (obloane) cu care este prevãzut compartimentul asigurã separarea vizibilã a contactelor principale mobile faþã de contactele principale, fixe, ale întreruptorului, in pozitia de test. Obloanele sunt acþionate automat printr-un sistem de articulaþii, la deplasarea cãruciorului pe sistemul de rulare. Atunci când cãruciorul se aflã în poziþia de test obloanele obtureazã orificiile în care se aflã montate contactele fixe ale celulei ºi sunt blocate în aceastã poziþie. Accesul în acest compartiment se face prin deschiderea uºii din faþa celulei. Acest compartiment este accesibil în exploatarea normalã a celorlalte celule din staþie. Uºa din faþa întreruptorului este interblocatã cu dispozitive speciale; acþionarea ei se poate face numai respectând succesiunea manevrelor afiºate pe exteriorul uºii.

3. COMPARTIMENTUL DE RACORDARE ªI APARATAJ ÎN MONTAJ FIX

Compartimentul de racordare ºi aparataj în montaj fix se aflã situat în partea inferioarã ºi poate cuprinde funcþie de tipul celulei: blocurile de contact inferioare, transformatoarele de curent, racordurile în cabluri, divizoarele capacitive pentru controlul prezenþei tensiunii, descãrcãtoarele, tor de curent homopolar ºi separatorul de legare la pãmânt al cablurilor.Compartimentul este închis cu panouri metalice fixate cu nituri speciale ºi ºuruburi. Accesul în acest compartiment este permis în exploatarea normalã a staþiei numai cu respectarea unor condiþii speciale, de exemplu dacã întreruptorul este în poziþia debroºat ºi separatorul de legare la pãmânt este închis. Pentru vizualizarea interiorului compartimentului se deschide uºa acestuia prin desfacerea ºuruburilor de fixare a uºii, se dezãvorãºte uºa ºi se observã starea componentelor din compartiment prin vizorul aflat pe panoul demontabil. Demontarea panoului respectiv se face numai dupã ce operatorul s-a asigurat cã nu existã tensiune în compartiment ºi separatorul de legare la pãmânt este închis ºi blocat în aceastã poziþie cu cheia tip yalã. Accesul în acest compartiment se poate face ºi prin demontarea capacului din spatele celulei respectând aceleaºi mãsuri de protecþie ºi anume numai dupã ce operatorul s-a asigurat cã nu existã tensiune în compartiment ºi separatorul de legare la pãmânt este închis ºi blocat în aceastã poziþie cu cheia tip yalã. Separatorul de

legare la pãmânt este acþionat din faþa celulei, poziþia acestuia este semnalizatã corespunzãtor pe schema sinopticã. Racordurile de medie tensiune se fac cu cabluri monofazate sau trifazate ºi se asigurã condiþii pentru realizarea terminalului pentru cablu. Pentru cablurile ecranate existã posibilitatea legãrii ecranului de protecþie la bara de împãmântare printr-un ºurub special destinat acestui scop.

4. COMPARTIMENTUL CIRCUITELOR SECUNDARE

Compartimentul circuitelor secundare este situat în partea din faþã, sus, a celulei ºi este accesibil în exploatarea normalã a staþiei. Uºa de acces este manevrabilã cu mâna ºi se închide cu încuietori speciale. Toate aparatele se pot identifica cu uºurinþã ºi sunt accesibile dupã deschiderea uºii. Pe uºa compartimentului circuitelor secundare este reprezentatã schema sinopticã a celulelor staþiei. Blocul de protecþie digital aflat de obicei in acest compartiment , se monteazã cu panoul operator accesibil pe uºa compartimentului. Aparatele de mãsurã ºi control, montate pe uºa compartimentului sunt etichetate cu etichete vizibile ºi durabile si sunt accesibile fãrã deschiderea uºii.

Page 16: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

77ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

Acest tip de celule de medie tensiune sunt complet testate (teste de tip ), conform standardului CEI 62271-200, în laboratoare acreditate.

5. COMPARTIMENTUL TRANSFORMATOARELOR DE MASURA TENSIUNE DEBROªABILE

Compartimentul transformatoarelor de mãsura tensiune debroºabile se aflã în celulele de mãsurã, în zona mijlocie, sub compartimentul circuitelor secundare ºi cuprinde cãruciorul debroºabil pe care sunt fixate transformatoarele de mãsurã tensiune cu siguranþe fuzibile incluse.Cãruciorul debroºabil are trei

poziþii funcþionale: broºat, debroºat ºi extras ºi este separat de celelalte compartimente prin panouri fixe ºi

mobile. Atunci când cãruciorul se aflã în poziþia debroºat , orificiile în care se aflã montate contactele fixe sunt obturate de obloane mobile care sunt blocate pe poziþia obturat atât timp cât cãruciorul se aflã pe poziþie debroºat. Accesul în acest compartiment se face prin deschiderea uºii din faþa celulei. Acest compartiment este accesibil în exploatarea normalã a staþiei, iar uºa este interblocatã astfel încât acþionarea ei se poate face numai respectând succesiunea manevrelor afiºate pe exteriorul uºii.

Page 17: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

78

A.2. Celule de 24 KV pentru distributia primaraA.2.1. Celule electrice de medie tensiune, în carcasã metalicã, de interior, cu simplu sistem de bare, de 24kV / max.1250A / max. 25kA, cu lãþimea de 800 mm, echipate cu aparataj Siemens

Prezentarea celulelor de bazã

S2401: Celula de linie de 24KV / 1250A / 25KA, echipatã cu întreruptor Siemens, cu comutaþie în vid, tip Sion

• Celula este echipatã cu întreruptor debroºabil, cu comutaþie în vid. • Întreruptorul este fabricat de Siemens, tip SION, cod 1) 3AE1 321-1, 5) 3AE1 323-1 2) 3AE1 321-2 6) 3AE1 323-2 3) 3AE1 322-1 7) 3AE1 324-1 4) 3AE1 322-2 8) 3AE1 324-2

de 24KV, max. 25KA, max. 1250A, cu pasul polar de 210mm si distanta intre bornele de intrare-iesire ale aceluiaºi pol de 310mm.

1) Schema sinopticã 2) Izolator suport 3) Izolator tubular 4) Compartiment circuite secundare 5) Intreruptor în vid, debroºabil 6) Cablu de racordare 7) Separator de legare la pãmânt 8) Transformator de mãsurã curent 9) Compartiment racord cablu10) Horn evacuare gaze11) Compartiment întreruptor debroºabil12) Compartiment bare principale

• Întreruptorul debroºabil este echipat cu contacþi ficºi, contacþi mobili ºi izolatori tubulari fabricaþi de Siemens, în setul accesoriilor fiecãrui întreruptor.

• Celula poate sã fie echipatã cu blocuri de protecþie digitale produse de Siemens (Siprotec), sau protecþii digitale de la alþi producãtori, conform solicitãrilor tehnico-economice ale clienþilor.

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 800 A= 1.650 H= 2.600

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

Page 18: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

79ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

Page 19: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

80

A.2.2. Celule electrice de medie tensiune, în carcasã metalicã, de interior, cu simplu sistem de bare, de 24kV / max.1250A / max. 25kA,cu lãþimea de 800 mm, echipate cu aparataj ABB

Prezentarea celulelor de bazã

S2402 : Celula de linie de 24 KV/1250A/ 25KA, echipatã cu întreruptor ABB, cu comutatie în vid, tip VD4

• Celula este echipatã cu întreruptor debroºabil, cu comutaþie în vid. • Întreruptorul este fabricat de ABB, si poate fi unul din tipurile:

1) VD4/P 24.06.16, cod TN7413, 4) VD4/P 24.12.16, cod TN7413 2) VD4/P 24.06.20, cod TN7413 5) VD4/P 24.12.20, cod TN7413 3) VD4/P 24.06.25, cod TN7413 6) VD4/P 24.12.25, cod TN7413 de 24KV, max. 25KA, max. 1250A, cu pasul polar de 210mm ºi distanþa între bornele de intrare-ieºire ale aceluiaºi pol de 310mm.

• Întreruptorul debroºabil este echipat cu contacþi ficºi, contacþi mobili

2) Izolator suport 3) Izolator tubular 4) Compartiment circuite secundare 5) Intreruptor în vid, debroºabil 6) Cablu de racordare 7) Separator de legare la pamant 8) Transformator de mãsurã curent 9) Compartiment racord cablu10) Horn evacuare gaze11) Compartiment întreruptor debroºabil12) Compartiment bare principale

ºi izolatori tubulari fabricati de ABB, în setul accesoriilor fiecãrui întreruptor.

• Celula poate sã fie echipatã cu blocuri de protecþie digitale produse de ABB, sau protecþii digitale de la alþi producãtori, conform solicitãrilor tehnico-economice ale clienþilor.

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 800 A= 1.650 H= 2.600

1) Schema sinopticã

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

Page 20: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

81

S2403 : Celula de mãsurã de 24 KV/1250A/ 25KA, echipatã cu trafo mãsurã tensiune debroºabili, cu siguranþe fuzibile incluse

1) Schema sinopticã 2) Izolator suport 3) Izolator tubular 4) Compartiment circuite secundare 5) Transformator mãsurã tensiune, debroºabil, cu siguranþã fuzibilã inclusã 6) Separator de legare la pãmânt- opþional 7) Horn evacuare gaze 8) Bare principale

• Celula de mãsurã este echipatã cu 3 transformatori de mãsurã debroºabili, fabricaþi de ABB, Siemens, Wattsud, sau similari, de 20/rad3//0,1/rad3//0,1/3KV, prevãzuþi cu sigurante fuzibile incluse.

• Celula poate sã fie echipatã cu blocuri de protecþie digitale conform solicitãrilor tehnico-economice ale clienþilor.

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 800 A= 1.650 H= 2.600

Aceste celulele de medie tensiune produse sunt testate (teste de tip), conform CEI 62271-200.

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

Page 21: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

82

A.2.3.Celule electrice de medie tensiune, în carcasã metalicã, de interior, cu simplu sistem de bare, de 24kV / max.1250A / max. 31,5kA,echipate cu aparataj ABB

Prezentarea celulelor de bazã

S2404 : Celula de linie de 24 KV/1250A/ 25KA, echipatã cu întreruptor ABB, cu comutatie in vid, tip VD4

• Celula este echipatã cu întreruptor debroºabil, cu comutaþie în vid. • Întreruptorul este fabricat de ABB, tip VD4, cod

1) VD4/P 24.06.16, 4) VD4/P 24.12.16, 2) VD4/P 24.06.20, 5) VD4/P 24.12.20, 3) VD4/P 24.06.25, 6) VD4/P 24.12.25.

de 24KV, max. 25KA, max. 1250A, cu pasul polar de 210mm

1) Releu digital de protecþie 2) Schema sinopticã 3) Compartiment circuite secundare 4) Bare generale 5) Izolator tubular, cu contactul fix 6) Contact mobil 7) Intreruptor în vid, debroºabil 8) Cablu de racordare 9) Separator de legare la pãmânt10) Transformator de mãsurã curent11) Horn evacuare gaze12) Placã PVC trecere cablu racordare

• Întreruptorul debroºabil este echipat cu contacþi ficºi, contacþi mobili ºi izolatori tubulari fabricati de ABB, în setul accesoriilor fiecãrui întreruptor.

• Celula poate sã fie echipatã cu blocuri de protecþie digitale produse de ABB (ex. REF542plus, REX), sau protecþii digitale de la alþi producãtori, conform solicitãrilor tehnico-economice ale clienþilor.

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 1.000 A= 1.900 H= 2.150

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

Page 22: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

83

S2406: Celula de linie de 24 KV/1250A/ max.31,5KA, echipatã cu intreruptor ABB,cu comutaþie în SF6, tip HD4

1) Releu digital de protecþie 2) Schema sinopticã 3) Compartiment circuite secundare 4) Bare generale 5) Izolator tubular cu contacul fix 6) Contactul mobil 7) Intreruptor debroºabil cu comutaþie în SF6 8) Cablu de racordare 9) Intrare cablu 10) Separator de legare la pãmânt 11) Transformator de mãsurã curent 12) Horn evacuare gaze 13) Placã PVC trecere cablu

• Celula este echipatã cu întreruptor debroºabil, cu comutaþie în SF6.

• Întreruptorul este fabricat de ABB, tip HD4, cod

1) HD4/W 24.06.16, 5) HD4/W (C) 24.12.16, 2) HD4/C 24.06.16, 6) HD4/W (C) 24.12.20, 3) HD4/W (C) 24.06.20, 7) HD4/W (C) 24.12.25. 4) HD4/W (C) 24.06.25, de 24KV, max. 25KA, max. 1250A, ºi HD4/ C 24.12.32 de 24KV, 31,5KA, 1250A cu pasul polar de 210mm.

• Întreruptorul debroºabil este echipat cu contacþi ficºi, contacþi mobili ºi izolatori tubulari fabricati de ABB, în setul accesoriilor fiecãrui întreruptor.

• Celula poate sã fie echipatã cu blocuri de protecþie digitale produse de ABB (ex. REF, REX), sau protecþii digitale de la alþi producãtori, conform solicitãrilor tehnico-economice ale clienþilor.

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 1.000 A= 1.900

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

Page 23: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

84

S2407 : Celula de mãsurã de 24 KV/1250A/ 25KA, echipatã cu trafo mãsurã debroºabili, cu siguranþe fuzibile incluse

1) Voltmetru cu comutator voltmetric 2) Schema sinopticã 3) Vizor contor energie electricã 4) Bare principale 5) Izolator tubular 6) Compartiment circuite secundare 7) Transformator mãsurã tensiune, cu siguranþã fuzibilã inclusã 8) Horn evacuare gaze

• Celula de mãsurã este echipatã cu 3 transformatori de mãsurã debroºabili, fabricaþi de ABB, tip UMZ 24-1F, sau similari, de 20/rad3//0,1/rad3//0,1/3KV, prevãzuþi cu sigurante fuzibile incluse.

• Celula poate sã fie echipatã cu blocuri

de protecþie digitale produse de ABB (ex. REF542 plus), sau protecþii digitale de la alþi producãtori, conform solicitãrilor tehnico-economice ale clienþilor.

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 1.000 A= 1.900 H= 2.150

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

Page 24: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

85

A.2.4.Celule electrice de medie tensiune, în carcasã metalicã, de interior, cu simplu sistem de bare, de 24kV / max.1250A / max. 25kA, cu lãþimea de 1000mm, echipate cu aparataj Siemens (3AH)Prezentarea celulelor de bazã

S2408 : Celula de linie de 24 KV/1250A/ 25KA, echipatã cu întreruptor Siemens, tip 3AH

• Celula este cu întreruptor debroºabil, cu comutaþie în vid. • Întreruptorul este fabricat de SIEMENS, tip 3AH5, cod

1) 3AH5-282-1…, 3) 3AH5-283-2…, 2) 3AH5-282-2…, 4) 3AH5-284-2…,

de 24KV, max. 25KA, max. 1250A, cu pasul polar de 275mm

1) Releu digital de protecþie 2) Schema sinopticã 3) Compartiment circuite secundare 4) Bare generale 5) Izolator tubular 6) Contact mobil 7) Întreruptor în vid, debroºabil, tip 3AH 8) Separator de legare la pãmânt 9) Intrare cablu10) Cablu de medie tensiune11) Transformator de mãsurã curent12) Contact fix13) Horn evacuare gaze

• Întreruptorul debroºabil este echipat cu contacþi ficºi, contacþi mobili ºi izolatori tubulari, în configuraþia prezentatã în figurã.

• Celula poate sã fie echipatã cu blocuri de protecþie digitale produse de Siemens (Siprotec), sau protecþii digitale de la alþi producãtori, conform solicitãrilor tehnico-economice ale clienþilor.

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 1.000 A= 2.200 H= 2.150

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

Page 25: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

86

S2411 : Celula de mãsurã de 24 KV/1250A/ 25KA, echipatã cu trafo masurã debrosabili, cu siguranþe fuzibile incluse

1) Voltmetru cu comutator voltmetric 2) Schema sinopticã 3) Vizor contor energie electricã 4) Bare principale 5) Izolator tubular 6) Compartiment circuite secundare 7) Transformator mãsurã tensiune, cu siguranþã fuzibilã inclusã 8) Horn evacuare gaze

• Celula de mãsurã este echipatã cu 3 transformatori de mãsurã tensiune debroºabili, fabricaþi de Wattsud, tip EPR 20FS, sau similari, de 20/rad3//0,1/rad3//0,1/3KV, prevãzuþi cu siguranþe fuzibile incluse.

• Celula poate sã fie echipatã cu blocuri

de protecþie digitale produse de Siemens (Siprotec), sau protecþii digitale de la alti producãtori, conform solicitãrilor tehnico-economice ale clienþilor.

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 1.000 A= 2.200 H= 2.150

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

Page 26: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

87

Aceste celule de medie tensiune sunt testate (teste de tip), conform CEI 62271-200, în laboratoare acreditate.

DESCRIEREA CELULELOR

1. COMPARTIMENTUL BARELOR GENERALE

Compartimentul barelor generale este situat în spatele celulei în partea superioarã ºi cuprinde barele generale izolate în aer ºi blocurile de contact superioare. Barele generale sunt din cupru electrotehnic, de secþiune dreptunghiularã, corespunzãtoare curentului nominal solicitat.Barele principale sunt fixate pe izolatori suport, realizati din rãºinã epoxidicã. Compartimentul barelor generale este despãrþit de celelalte compartimente prin panouri de tablã. Accesul în interiorul acestui compartiment nu este permis în exploatarea normalã a celorlalte celule din staþie. Accesul în interior se face prin demontarea

flapsurilor corespunzãtoare acestui compartiment, fixate cu ºuruburi.

2. COMPARTIMENTUL ÎNTRERUPTORULUI

Compartimentul întreruptorului se aflã în celulele cu întreruptor debroºabil si este situat în partea

din faþã a celulei în zona mijlocie, sub compartimentul circuitelor secundare ºi cuprinde cãruciorul debroºabil pe care este fixat întreruptorul. Cãruciorul se deplaseazã lin ºi fãrã ºocuri ºi are trei poziþii funcþionale: de lucru, de test ºi extras. Este separat de celelalte compartimente prin panouri fixe ºi mobile. Panourile mobile (obloane) cu care este prevãzut compartimentul asigurã separarea vizibilã a contactelor principale mobile faþã de contactele principale,

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

Page 27: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

88

fixe, ale întreruptorului. Obloanele sunt acþionate automat ºi blocate printr-un sistem de articulaþii, prin deplasarea cãruciorului pe sistemul de rulare. Atunci când cãruciorul se aflã în poziþia de test obloanele obtureazã orificiile în care se aflã montate contactele fixe ale celulei ºi sunt blocate în aceastã poziþie. Accesul în acest compartiment se face prin deschiderea uºii din faþa celulei.Acest compartiment este accesibil în exploatarea normalã a celorlalte celule din staþie. Uºa din faþa întreruptorului este interblocatã cu dispozitive speciale; acþionarea ei se poate face numai respectând succesiunea manevrelor afiºate pe exteriorul uºii.

3. COMPARTIMENTUL DE RACORDARE ªI APARATAJ ÎN MONTAJ FIX

Compartimentul de racordare ºi aparataj în montaj fix se aflã situat în partea inferioarã a celulei ºi poate cuprinde funcþie de tipul celulei: blocurile de contact inferioare, transformatoarele de curent,

racordurile în cabluri, divizoarele capacitive pentru controlul prezenþei tensiunii, descãrcãtoarele, tor de curent homopolar ºi separatorul de legare la pãmânt al cablurilor.Racordurile de medie tensiune se fac cu cabluri trifazate sau monofazate ºi se asigurã condiþii pentru realizarea terminalului pentru cablu. Pentru cablurile ecranate existã posibilitatea legãrii ecranului de protecþie la bara de împãmântare printr-un ºurub special destinat acestui scop

4. COMPARTIMENTUL CIRCUITELOR SECUNDARE

Compartimentul circuitelor secundare este situat în partea din faþã, sus, a celulei ºi este accesibil în exploatarea normalã a staþiei. Uºa de acces este manevrabilã cu mâna ºi se închide cu încuietori speciale. Toate aparatele se pot identifica cu uºurinþã ºi sunt accesibile dupã deschiderea uºii. Pe uºa compartimentului circuitelor secundare este reprezentatã schema sinopticã a celulelor staþiei.Blocul de protecþie digital aflat de obicei in acest compartiment , se monteazã cu panoul operator

accesibil pe uºa compartimentului. Aparatele de mãsurã ºi control, montate deasemenea pe uºa compartimentului sunt etichetate cu etichete vizibile ºi durabile si sunt accesibile fãrã deschiderea uºii.

5. COMPARTIMENTUL TRANSFORMATOARELOR DE MÃSURÃ TENSIUNE DEBROªABILE

Compartimentul trafo mãsurã tensiune debroºabile se aflã în celulele de mãsurã, în zona mijlocie, sub compartimentul circuitelor secundare ºi cuprinde cãruciorul debroºabil pe care sunt fixate transformatoarele de mãsurã tensiune cu siguranþe fuzibile incluse.Accesul în acest compartiment se face prin deschiderea uºii din faþa celulei. Acest compartiment este accesibil în exploatarea normalã a staþiei, iar uºa este interblocatã astfel încât acþionarea ei se poate face numai respectând succesiunea manevrelor afiºate pe exteriorul uºii.

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia primarã

Page 28: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

89ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

Celule cu întreruptor debroºabil

A interblocaj între broºarea întreruptorului ºi închiderea uºii:

• broºarea întreruptorului nu este posibilã dacã uºa celulei nu este închisã ºi blocatã cu cheia specialã.

• deschiderea uºii celulei nu este posibilã dacã întreruptorul nu este în poziþia “debroºat”

B interblocaj între broºarea întreruptorului ºi separatorului de punere la pãmânt:

• broºarea întreruptorului este posibilã numai dacã separatorul de punere la pãmânt este în poziþia “deschis”, simbolizatã prin culoarea roºie a indicatorului de stare separator de punere la pãmânt;

• separatorul de punere al pãmânt este blocat în poziþia “deschis” în situaþia în care întreruptorul este în poziþia de lucru sau în poziþie intermediarã, între poziþia de test ºi cea de lucru. Acest blocaj se realizeazã prin obturarea orificiului prin care se introduce manivela de acþionare.

C interblocaj între poziþia broºat ºi poziþia “închis” a întreruptorului, atât broºarea cât ºi debroºarea este posibilã numai în poziþia deschis a întreruptorului.

D interblocaj între închiderea ºi broºarea, respectiv debroºarea întreruptorului: închiderea este imposibilã în afara poziþiilor broºat sau debroºat ale întreruptorului.

E interblocaj între compartimentul întreruptorului celulei de medie tensiune ºi întreruptor: în poziþia de test a întreruptorului contactele principale fixe sunt separate în mod vizibil de contactele mobile, prin obloane care acoperã contactele fixe. Aceste obloane sunt acþionate de cãruciorul întreruptorului la deplasarea între poziþia broºat ºi debroºat.

F interblocaj între uºa compartimentului întreruptorului ºi fiºa circuitelor de joasã tensiune, uºa compartimentului întreruptorului nu se poate închide dacã fiºa circuitelor de joasã tensiune nu este corect introdusã în prizã.

Celula de mãsurã

• separatorul poate fi manevrat numai în lipsa tensiunii sau cu uºile compartimentelor de medie tensiune închise;

• uºa compartimentului transformatorilor de tensiune poate fi deschisã numai dacã separatorul este deschis;

• separatorul nu poate fi închis atât timp cât uºa compartimentul transformatorilor de tensiune este deschisã.

Interblocaje mecanice de operare

Page 29: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

90 ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

B.1. Celule de 24 KV pentru distribuþia secundarã (celule post trafo)B.1.1. Celule electrice de medie tensiune, în carcasã metalicã, de interior, cu simplu sistem de bare, de 24kV / 630A / 16kA, pentru distribuþia secundarã cu polii pe adâncimea celulei

Prezentarea celulelor de bazã

P2415: Celulã de mãsurã 24 KV / 630A / 16KA, echipatã cu separator de sarcinã, siguranþe fuzibile ºi trafo mãsurã tensiune

• Celula este echipatã cu separator de sarcinã combinat cu siguranþe fuzibile ºi trafo masurã tensiune

• Separatorul de sarcinã poate fi fabricat de 1) ABB, tip SHS2 2) VEI Italia, tip Fluorc

Separatorul de sarcinã este de 24KV, max. 16KA, max. 630A, cu pasul polar de 230mm;

• Dimensiuni celulã, in mm: L = 500 A= 1.180 H= 2.330

1) Compartimentul de circuite secundare 2) Separator de sarcina 3) Sigurante fuzibile 4) Transformator de mãsurã tensiune 5) Horn evacuare gaze 6) Schema sinoptica

Page 30: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

91

P2416 : Celulã alimentare trafo de 24 KV / 630A / 16KA, echipatã cu separator de sarcinã combinat cu siguranþe fuzibile

1) Compartimentul de circuite secundare 2) Separator de sarcinã 3) Siguranþe fuzibile 4) Izolator capacitiv 5) Separator de legare la pãmânt a cablului 6) Intrare cablu 7) Horn evacuare gaze 8) Schema sinopticã

• Celula este echipatã cu separator de sarcinã combinat cu siguranþe fuzibile ºi separator de legare la pãmânt a cablurilor.

• Separatorul de sarcinã poate fi

fabricat de:

1) ABB, tip SHS2 2) VEI Italia, tip Fluorc

Separatorul de sarcinã este de 24KV, max. 16KA, max. 630A, cu pasul polar de 230mm;

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 500 A= 1.280 H= 2.330

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

Page 31: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

92 ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

P2417 : Celula de 24 KV / 630A / 16KA, echipatã cu întreruptor fix ºi separator de bare

1) Compartimentul de circuite secundare 2) Separator de bare 3) Transformator de mãsurã curent 4) Separator de legare la pãmânt 5) Întreruptor fix 6) Intrare cablu 7) Horn evacuare gaze 8) Schema sinopticã

• Celula este echipatã cu separator de bare, intreruptor de sarcinã, trafo mãsurã curent, separator de legare la pãmânt, indicator prezenþã tensiune, releu de protecþie digital.

• Separatorul de bare este de

24KV, max. 16KA, max. 630A, cu pasul polar de 230mm ºi poate fi fabricat de

1) ABB, tip SHS2 2) VEI Italia, tip Fluorc;

• Intreruptorul de sarcinã este de 24KV, max. 16KA, max. 630A, cu pasul polar de 300mm ºi poate fi cu comutaþia în vid sau SF6, fabricat de

1) ABB, tip VD4/R sau tip HD4/R 2) Schneider, tip Evolis sau SF 1.

• Dimensiuni celulã, in mm: L = 1.000 A= 1.280 H= 2.330

Page 32: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

93

P2414 : Celula de cuplã de 24 KV / 630A / 16KA, echipatã cu separator de sarcinã

1) Compartimentul de circuite secundare 2) Separator de sarcinã 3) Izolatori capacitivi 4) Horn evacuare gaze 5) Schema sinopticã

• Celula este echipatã cu separator de sarcinã ºi indicator de prezenþã tensiune.

• Separatorul de sarcinã poate fi

fabricat de

1) ABB, tip SHS2 2) VEI Italia, tip Fluorc;

• Separatorul de sarcinã este de 24KV, max. 16KA, max. 630A, cu pasul polar de 230 mm.

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 500 A= 1.280 H= 2.330

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

Page 33: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

94 ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

P2423 : Celula de cuplã de 24 KV / 630A / 16KA, echipatã cu modul întoarcere bare principale

1) Compartimentul de circuite secundare 2) Izolatori suport 3) Horn evacuare gaze 4) Schema sinopticã

• Celula este echipata cu modul întoarcere bare principale.

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 500 A= 1.280 H= 2.330

Page 34: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

95

P2425 : Celula de mãsurã 24 KV / 630A / 16KA, echipatã cu separator de sarcinã, siguranþe fuzibile ºi trafo mãsurã tensiune, descãrcãtori cu rezistenþa variabilã ºi CLP bare

1) Compartimentul de circuite secundare 2) Separator de punere la pãmânt a barelor cu

indicator capacitiv de tensiune 3) Separator de sarcinã 4) Dispozitiv de blocare electromagneticã a CLP 5) Descãrcãtor cu rezistenþã variabilã 6) Siguranþe fuzibile 7) Transformator de mãsurã tensiune 8) Horn evacuare gaze 9) Schema sinopticã

• Celula este echipatã cu separator de sarcinã combinat cu siguranþe fuzibile, trafo mãsurã tensiune, descãrcãtori cu rezistenþa variabilã, CLP bare ºi indicatori capacitivi de prezenþã tensiune.

• Separatorul de sarcinã poate fi

fabricat de

1) ABB, tip SHS2 2) VEI Italia, tip Fluorc;

• Separatorul de sarcinã este de 24KV, max. 16KA, max. 630A, cu pasul polar de 230mm;

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 1.000 A= 1.280 H= 2.330

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

Page 35: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

96 ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

P2426 : Celula de linie de 24 KV / 630A / 16KA, echipatã cu separator de sarcinã ºi transformatori de mãsurã curent

1) Compartimentul de circuite secundare 2) Separator de sarcinã 3) Transformator de mãsurã curent 4) Izolator capacitiv prezenþã tensiune 5) Intrare cablu de medie tensiune 6) Horn evacuare gaze 7) Schema sinopticã

• Celula este echipatã cu separator de sarcinã, transformatoare mãsurã curent ºi indicator de prezenþã tensiune.

• Separatorul de sarcinã poate fi

fabricat de

1) ABB, tip SHS2 2) VEI Italia, tip Fluorc;

• Separatorul de sarcinã este de 24KV, max. 16KA, max. 630A, cu pasul polar de 230mm;

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 500 A= 1.280 H= 2.330

Page 36: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

97

P2434 : Celula de linie de 24 KV / 630A / 16KA, echipatã cu separator de sarcinã

1) Compartimentul de circuite secundare 2) Separator de sarcinã 3) Izolator suport capacitiv 4) Horn evacuare gaze 5) Schema sinopticã 6) Intrare cablu de medie tensiune

• Celula este echipatã cu separator de sarcinã ºi indicator de prezenþã tensiune.

• Separatorul de sarcinã poate fi

fabricat de

1) ABB, tip SHS2 2) VEI Italia, tip Fluorc;

• Separatorul de sarcinã este de 24KV, max. 16KA, max. 630A, cu pasul polar de 230mm;

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 500 A= 1.280 H= 2.330

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

Page 37: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

98 ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

B.1.2. Celule electrice de medie tensiune, în carcasã metalicã,de interior, cu simplu sistem de bare, de24kV / 630A/ 16kA, pentru distribuþia secundarã cu polii pe adâncimea celulei -varianta cu adâncime redusã-

• Celula este echipatã cu separator de sarcinã combinat cu siguranþe fuzibile ºi separator de legare la pãmânt a cablurilor.

• Separatorul de sarcinã poate fi fabricat de 1) ABB, tip SHS2 2) VEI Italia, tip Fluorc

Separatorul de sarcinã este de 24KV, max. 16KA, max. 630A, cu pasul polar de 230mm;

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 500 A= 1.180 H= 2.330

1) Compartimentul de circuite secundare 2) Separator de sarcinã 3) Siguranþe fuzibile 4) Izolator capacitiv 5) Separator de legare la pãmânt a cablului 6) Intrare cablu 7) Horn evacuare gaze 8) Schema sinopticã

Prezentarea celulelor de bazã

P2419 : Celulã alimentare trafo de 24 KV / 630A / 16KA, echipatã cu separator de sarcinã combinat cu siguranþe fuzibile

Page 38: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

99

• Celula este echipatã cu separator de sarcinã combinat cu siguranþe fuzibile, transformatoare de mãsurã tensiune ºi descãrcatoare cu rezistenþã variabilã.

• Separatorul de sarcinã poate fi fabricat de

1) ABB, tip SHS2 2) VEI Italia, tip Fluorc

Separatorul de sarcinã este de 24KV, max. 16KA, max. 630A, cu pasul polar de 230mm;

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 700 A= 1.180 H= 2.330

1) Compartimentul de circuite secundare 2) Separator de sarcinã 3) Descãrcãtor cu rezistenþa variabilã 4) Siguranþe fuzibile 5) Transformator de mãsura tensiune 6) Separator de legare la pãmânt 7) Horn evacuare gaze 8) Schema sinopticã

P2420 : Celula de masurã 24 KV / 630A / 16KA, echipatã cu separator de sarcinã, siguranþe fuzibile , trafo mãsurã tensiune ºi descãrcãtori cu rezistenþã variabilã

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

Page 39: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

100 ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

• Celula este echipatã cu separator de bare, întreruptor de sarcinã, trafo mãsurã curent, separator de legare la pãmânt, indicator prezenþã tensiune, releu de protecþie digital.

• Separatorul de bare este de 24KV, max. 16KA, max.

630A, cu pasul polar de 230mm ºi poate fi fabricat de 1) ABB, tip SHS2 2) VEI Italia, tip Fluorc • Întreruptorul de sarcinã este de 24KV, max. 16KA, max.

630A, ºi poate fi cu comutaþia în vid sau SF6, fabricat de

1) ABB, tip VD4/R sau tip HD4/R

(p=230mm) 2) Schneider, tip Evolis sau SF 1. (p=max.250mm)

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 1.000 A= 1.180 H= 2.330

1) Compartimentul de circuite secundare 2) Separator de bare 3) Transformator de mãsurã curent 4) Separator de legare la pãmânt 5) Întreruptor fix 6) Intrare cablu 7) Horn evacuare gaze 8) Schema sinopticã

P2421 : Celula de 24 KV / 630A / 16KA, echipatã cu întreruptor fix ºi separator de bare

Page 40: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

101

• Celula este echipatã cu separator de sarcinã ºi indicator de prezenþã tensiune.

• Separatorul de sarcinã poate fi fabricat de

1) ABB, tip SHS2 2) VEI Italia, tip Fluorc • Separatorul de sarcinã este de 24KV, max. 16KA,

max. 630A, cu pasul polar de 230mm;

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 500 A= 1.180 H= 2.330

1) Compartimentul de circuite secundare 2) Separator de sarcinã 3) Izolatori capacitivi 4) Intrare cablu 5) Horn evacuare gaze 6) Schema sinopticã

P2422 : Celula de linie (cuplã) de 24 KV / 630A / 16KA, echipatã cu separator de sarcinã

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

Page 41: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

102 ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

• Celula este echipatã cu separator de sarcinã combinat cu siguranþe fuzibile, trafo mãsurã tensiune, descãrcãtori cu rezistenþa variabilã, CLP bare ºi indicatori capacitivi de prezenþã tensiune.

• Separatorul de sarcinã poate fi fabricat de 1) ABB, tip SHS2 2) VEI Italia, tip Fluorc • Separatorul de sarcinã este de 24KV, max. 16KA,

max. 630A, cu pasul polar de 230mm. • Dimensiuni celulã, in mm: L = 1.100 A= 1.180 H= 2.330

1) Compartimentul de circuite secundare 2) Separator de punere la pãmânt a barelor cu indicator capacitiv de tensiune 3) Separator de sarcinã 4) Dispozitiv de blocare electromagneticã a CLP 5) Descãrcãtor cu rezistenþa variabilã 6) Siguranþe fuzibile 7) Transformator de mãsurã tensiune 8) Horn evacuare gaze 9) Schema sinopticã

P2436 : Celula de masurã 24 KV / 630A / 16KA, echipatã cu separator de sarcinã, siguranþe fuzibile ºi trafo mãsurã tensiune, descãrcãtori cu rezistenþa variabilã ºi CLP bare

Page 42: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

103

• Celula este echipatã cu separator de sarcinã combinat cu siguranþe fuzibile ºi trafo mãsurã tensiune

• Separatorul de sarcinã poate fi fabricat de 1) VEI Italia, tip Fluorc 2) Sarel Italia, tip IM6-F • Separatorul de sarcinã este de 24KV,

max. 16KA, max. 630A, cu pasul polar de 230mm;

• Dimensiuni celulã, in mm: L = 500 A= 1.150 H= 2.330

1) Compartimentul de circuite secundare 2) Separator de sarcinã 3) Siguranþe fuzibile 4) Izolatori suport 5) Transformator de mãsurã tensiune 6) Horn evacuare gaze 7) Schema sinopticã

P2405 : Celula de mãsurã 24 KV / 630A / 16KA, echipatã cu separator de sarcinã combinat cu siguranþe fuzibile ºi trafo mãsurã tensiune

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

Page 43: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

104 ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

• Celula este echipatã cu separator de sarcinã ºi indicator de prezenþã tensiune.

• Separatorul de sarcinã poate fi fabricat de

1) VEI Italia, tip Fluorc 2) Sarel Italia, tip IM6-S • Separatorul de sarcinã este de 24KV, max. 16KA, max.

630A, cu pasul polar de 230mm;

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 500 A= 1.150 H= 2.330

1) Compartimentul de circuite secundare 2) Separator de sarcinã 3) Izolator capacitiv 4) Intrare cablu 5) Horn evacuare gaze 6) Schema sinopticã

P2406 : Celula de linie de 24 KV / 630A / 16KA, echipatã cu separator de sarcinã

Page 44: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

105

• Celula este echipatã cu separator de sarcinã combinat cu siguranþe fuzibile ºi separator de legare la pãmânt a cablurilor.

• Separatorul de sarcinã poate fi fabricat de

1) VEI Italia, tip Fluorc 2) Sarel Italia, tip IM6P-F • Separatorul de sarcinã este de 24KV, max. 16KA, max.

630A, cu pasul polar de 230mm; • Dimensiuni celulã, în mm: L = 500 A= 1.150 H= 2.330

1) Compartimentul de circuite secundare 2) Separator de sarcinã 3) Siguranþe fuzibile 4) Izolator capacitiv 5) Separator de legare la pãmânt 6) Intrare cablu 7) Horn evacuare gaze 8) Schema sinopticã

P2410 : Celula alimentare trafo de 24 KV / 630A / 16KA, echipatã cu separator de sarcinã combinat cu siguranþe fuzibile

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

Page 45: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

106 ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

• Celula este echipatã cu separator de bare izolat in SF6, intreruptor automat cu comutatia în vid, trafo mãsurã curent, separator de legare la pamant, indicator prezenþã tensiune, releu de protecþie digital.

• Separatorul de bare ºi întreruptorul automat sunt în

carcasã comunã, într-un singur aparat, tip Fluvac, produs de VEI Italia.

• Intreruptorul Fluvac este de 24KV, max. 16KA, max.

630A, cu pasul polar de 230 mm. • Dimensiuni celulã, în mm: L = 700 A= 1.150 H= 2.330

Acest tip de celule de medie tensiune sunt complet testate (teste de tip), conform standardului CEI 62271-200 în laboratoare acreditate:

P2411 : Celula de 24 KV / 630A / 16KA, echipatã cu întreruptor fix si separator de bare

1) Compartimentul de circuite secundare 2) Separator de bare ºi întreruptor Fluvac 3) Transformatoare mãsurã curent 4) Separator de legare la pãmânt 5) Intrare cabluri 6) Horn evacuare gaze 7) Schema sinopticã

Page 46: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

107

B.2. Celule electrice de medie tensiune, în carcasã metalicã, de interior, cu simplu sistem de bare, de 24kV / 630A / 16kA, pentru distribuþia secundarã cu polii pe lãþimea celulei

• Celula este echipatã cu separator de bare, întreruptor de sarcinã, trafo mãsurã curent, separator de legare la pãmânt, indicator prezenþã tensiune, releu de protecþie digital.

• Separatorul de bare este de 24KV, max. 16KA, max. 630A, ºi poate fi fabricat de 1) ABB, tip NAL 2) Siemens, tip 3CJ2

• Întreruptorul de sarcinã este de 24KV, max. 16KA, max. 630A, ºi poate fi cu comutaþia în vid sau SF6, fabricat de

1) ABB, tip VD4 sau tip HD4 2) Siemens, tip 3AH.

• Dimensiuni celulã, in mm: L = 1.000 A= 1.350 H= 2.300

1) Schema sinopticã 2) Izolator suport 3) Pod de bare principale 4) Separator de bare 5) Transformator de mãsurã curent 6) Separator de legare la pãmânt 7) Intrare cablu 8) Intreruptor automat 9) Compartiment circuite secundare

P2430 : Celula de 24 KV / 630A / 16KA, echipatã cu întreruptor fix ºi separator de bare

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

Page 47: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

108 ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

• Celula este echipatã cu separator de sarcinã cu acþionare manualã combinat cu siguranþe fuzibile ºi indicator prezenþa tensiune.

• Separatorul de sarcinã poate fi fabricat de

1) ABB, tip NALF 2) Siemens, tip 3CJ2 • Separatorul de sarcinã este de 24KV, max. 16KA, max.

630A.

• Dimensiuni celulã, in mm: L = 1.000 A= 1.350 H= 2.300

P2431: Celula alimentare trafo de 24 KV / 630A / 16KA, echipatã cu separator de sarcinã cu acþionare manualã, combinat cu siguranþe fuzibile

1) Schema sinopticã 2) Izolator suport 3) Pod de bare principale 4) Separator de sarcinã 5) Siguranþe fuzibile 6) Separator de legare la pãmânt 7) Intrare cablu 8) Izolator capacitiv 9) Compartiment circuite secundare

Page 48: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

109

• Celula este echipatã cu separator de sarcinã cu acþionare motorizatã, combinat cu siguranþe fuzibile ºi indicator prezenþã tensiune

• Separatorul de sarcinã poate fi fabricat de

1) ABB, tip NALF 2) Siemens, tip 3CJ2 • Separatorul de sarcinã este de 24KV, max. 16KA,

max. 630A.

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 1.000 A= 1.350 H= 2.300

1) Schema sinopticã 2) Izolator suport 3) Pod de bare principale 4) Separator de sarcinã 5) Siguranþe fuzibile 6) Separator de legare la pãmânt 7) Intrare cablu 8) Izolator capacitiv 9) Compartiment circuite secundare

P2432 : Celula alimentare trafo de 24 KV / 630A / 16KA, echipatã cu separator de sarcinã cu acþionare motorizatã, combinat cu siguranþe fuzibile

ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

Page 49: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

110 ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã

• Celula este echipatã cu separator de sarcinã, trafo masurã tensiune cu siguranþe fuzibile incluse, descãrcãtori cu rezistenþa variabilã, CLP bare ºi indicatori capacitivi de prezenþã tensiune.

• Separatorul de sarcinã poate fi fabricat de

1) ABB, tip NALF 2) Siemens, tip 3CJ2 • Separatorul de sarcinã este de 24KV, max. 16KA,

max. 630A.

• Dimensiuni celulã, în mm: L = 1.000 A= 1.350 H= 2.300

1) Schema sinopticã 2) Izolator suport 3) Pod de bare principale 4) Separator de legare la pãmânt (CLP) bare 5) Separator de sarcinã 6) Descãrcãtor cu rezistenþa variabilã 7) Transformator mãsurã tensiune cu siguranþe fuzibile incluse 8) Compartiment circuite secundare

P2433 : Celula de masurã 24 KV / 630A / 16KA, echipatã cu separator de sarcinã, trafo mãsurã tensiune cu siguranþe fuzibile incluse, descãrcãtori cu rezistenþa variabilã ºi CLP bare

Page 50: Cap IV Echipamente Electrice de Medie Tensiune

111ECHIPAMENTE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNECelule pentru distribuþia secundarã