of 92 /92
MC-3544-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Hentning af den seneste printerdriver Brug af dine printerfunktioner Indstilling af antallet af kopier og udskrivningsrækkefølgen Tilpas til side Skaleret udskrivning Sidelayoutudskrivning Plakatudskrivning Stempel/Baggrundsudskrivning Visning af udskriftsresultater før udskrivning Стор. 1 із 92 Canon JX210P series Vejledning på skærmen

Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af...

Page 1: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

MC-3544-V1.00

Sådan bruges denne vejledning

Udskrivning af denne vejledning

Hentning af den seneste

printerdriver

Brug af dine printerfunktioner

Indstilling af antallet af kopier og

udskrivningsrækkefølgen

Tilpas til side

Skaleret udskrivning

Sidelayoutudskrivning

Plakatudskrivning

Stempel/Baggrundsudskrivning

Visning af udskriftsresultater før udskrivning

Стор. 1 із 92Canon JX210P series Vejledning på skærmen

Page 2: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning

Sådan bruges denne vejledning

Betjening af vinduet Indhold

Betjening af vinduet Forklaring

Udskrivning af denne vejledning

Brug af nøgleord til at finde et emne

Registrering af emner til Min vejledning

Symboler brugt i dette dokument

Varemærker

Gå til toppen af siden

Стор. 2 із 92Sådan bruges denne vejledning

Page 3: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Betjening af ruden Indhold

Betjening af ruden Indhold

Når du klikker på en titel, som vises i ruden Indhold til venstre for Vejledning på skærmen, vises denpågældende titels sider i beskrivelsesvinduet i højre side.

Når du klikker på til venstre for , vises titlerne for de nederste hierarkier.

Bemærk

Klik på for at lukke eller få vist ruden Indhold.

Gå til toppen af siden

Стор. 3 із 92Betjening af ruden Indhold

Page 4: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Betjening af vinduet Forklaring

Betjening af vinduet Forklaring

(1) Klik på de grønne tegn for at flytte til den tilsvarende side.

(2) Markøren flytter til toppen af denne side.

Gå til toppen af siden

Стор. 4 із 92Betjening af vinduet Forklaring

Page 5: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Udskrivning af denne vejledning

Udskrivning af denne vejledning

Klik på for at få vist ruden Udskrivning i venstre side af Vejledning på skærmen.

Bemærk

Klik på for at lukke eller få vist ruden Udskriv.

Klik på , og klik derefter på Valgindstillinger (Option Settings) for at få vist dialogboksenValgindstillinger (Option Settings). Nu kan du angive udskrivningsindstillingerne.

Udskriv dokumenttitel og sidenummer (Print document title and page number)Når dette afkrydsningsfelt er markeret, udskrives vejledningens navn og sidenummer isidehovedet (øverst i dokumentet).Udskriv baggrundsfarve og billeder (Print background color and images)Når dette afkrydsningsfelt er markeret, udskrives baggrundsfarven og billedet. Nogle billederudskrives, uanset om dette afkrydsningsfelt er markeret eller ej.Kontroller antallet af sider, der skal udskrives for udskrivning (Check number of pages to beprinted before printing)Når dette afkrydsningsfelt er markeret, vises dialogboksen Udskriv bekræftelse på sideantal(Print Page Count Confirmation), før udskrivningen starter. I denne dialogboks kan dukontrollere, hvor mange sider der udskrives.

Hvis du ønsker at få vist dialogboksen Udskriv (Print), skal du klikke på og derefter påUdskriftsindstillinger (Print Settings). Når dialogboksen vises, kan du vælge den printer, der skalbruges til udskrivning.Når du har valgt den printer, der skal bruges, skal du klikke på Egenskaber... (Properties...) for atangive udskriftsindstillingerne.

De fire følgende udskrivningsmetoder er tilgængelige:

Aktuelt dokument

Markerede dokumenter

Min vejledning

Стор. 5 із 92Udskrivning af denne vejledning

Page 6: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Alle dokumenter

Aktuelt dokument

Du kan udskrive det emne, der aktuelt vises.

1. Under Vælg mål (Select Target) skal du vælge Aktuelt dokument (CurrentDocument)Titlen på det emne, der aktuelt vises, vises på listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents toBe Printed).

Bemærk Ved at vælge Udskriv tilknyttede dokumenter (Print linked documents) kan du også udskrivedokumenter, som er knyttet til det aktuelle dokument. De tilknyttede dokumenter tilføjes pålisten Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed).Klik på Vis udskrift (Print Preview) for at få vist og kontrollere, hvordan udskriftsresultaterne serud, før du begynder at udskrive dokumentet.

2. Klik på Start udskrivning (Start Printing)

Dialogboksen Udskriv bekræftelse på sideantal (Print Page Count Confirmation) vises.

3. Udfør udskrivning

Bekræft det antal sider, der skal udskrives, og klik derefter på Ja (Yes).

De emner, der aktuelt vises, udskrives.

Markerede dokumenter

Du kan vælge og udskrive de emner, du vil udskrive.

1. Under Vælg mål (Select Target) skal du vælge Markerede dokumenter (SelectedDocuments)Titlerne på alle emner vises på listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed).

2. Vælg de emner, der skal udskrives.

På listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed) skal du markereafkrydningsfelterne ud for de emner, der skal udskrives.

Bemærk Når du markerer afkrydsningsfeltet Automatisk vælg dokumenter i lavere hierarkier(Automatically select documents in lower hierarchies), markeres afkrydsningsfelterne ud foralle titler, der bliver fundet i de lavere hierarkier.Klik på Marker alt (Select All) for at markere afkrydningsfelterne ud for alle titler.Klik på Ryd alt (Clear All) for at rydde afkrydningsfelterne ud for alle titler.Klik på Vis udskrift (Print Preview) for at få vist og kontrollere, hvordan udskriftsresultaterne serud, før du begynder at udskrive dokumentet.

3. Klik på Start udskrivning (Start Printing)

Dialogboksen Udskriv bekræftelse på sideantal (Print Page Count Confirmation) vises.

4. Udfør udskrivning

Bekræft det antal sider, der skal udskrives, og klik derefter på Ja (Yes).

Alle emner med markerede afkrydsningsfelter udskrives.

Min vejledning

Стор. 6 із 92Udskrivning af denne vejledning

Page 7: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Du kan vælge og udskrive emner, som er registreret i Min vejledning.

Yderligere oplysninger om Min vejledning findes under " Registrering af emner til Min vejledning ".

1. Under Vælg mål (Select Target) skal du vælge Min vejledning (My Manual)

Titlen på de emner, der er registreret i Min vejledning, vises på listen Dokumenter, der skaludskrives (Documents to Be Printed).

2. Vælg de emner, der skal udskrives.

På listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed) skal du markereafkrydningsfelterne ud for de emner, der skal udskrives.

Bemærk Klik på Marker alt (Select All) for at markere afkrydningsfelterne ud for alle titler.Klik på Ryd alt (Clear All) for at rydde afkrydningsfelterne ud for alle titler.Klik på Vis udskrift (Print Preview) for at få vist og kontrollere, hvordan udskriftsresultaterne serud, før du begynder at udskrive dokumentet.

3. Klik på Start udskrivning (Start Printing)

Dialogboksen Udskriv bekræftelse på sideantal (Print Page Count Confirmation) vises.

4. Udfør udskrivning

Bekræft det antal sider, der skal udskrives, og klik derefter på Ja (Yes).

Alle emner med markerede afkrydsningsfelter udskrives.

Alle dokumenter

Du kan udskrive alle emner i Vejledning på skærmen.

1. Under Vælg mål (Select Target) skal du vælge Alle dokumenter (All Documents)

Titlen på alle emnerne vises på listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed),og afkrydsningsfelterne markeres automatisk.

Bemærk Hvis du fjerner afkrydsningen fra et emne, udskrives emnet ikke.Klik på Marker alt (Select All) for at markere afkrydningsfelterne ud for alle titler.Klik på Ryd alt (Clear All) for at rydde afkrydningsfelterne ud for alle titler.Klik på Vis udskrift (Print Preview) for at få vist og kontrollere, hvordan udskriftsresultaterne serud, før du begynder at udskrive dokumentet.

2. Klik på Start udskrivning (Start Printing)

Dialogboksen Udskriv bekræftelse på sideantal (Print Page Count Confirmation) vises.

3. Udfør udskrivning

Bekræft det antal sider, der skal udskrives, og klik derefter på Ja (Yes).

Alle emner udskrives.

Vigtigt Der skal bruges meget papir for at udskrive alle emner. Før du udskriver, skal du huske atkontrollere sideantallet, der vises i dialogboksen Udskriv bekræftelse på sideantal (Print PageCount Confirmation).Du kan skalere papirbredden eller indstille forstørrelsesgradden fra dialogboksen Vis udskrift(Print Preview). Hvis udskriftsdataene imidlertid overskrider papirets område med den nyeforstørrelse, udskrives den del af dokumentet ikke på papiret.

Gå til toppen af siden

Стор. 7 із 92Udskrivning af denne vejledning

Page 8: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Brug af nøgleord til at finde et emne

Brug af nøgleord til at finde et emne

Du kan indtaste et nøgleord for at søge efter en målside.

Der søges i alle installerede vejledninger på skærmen (brugervejledninger).

1. Klik på

Ruden Søg (Search) vises i venstre side af Vejledning på skærmen.

Bemærk

Klik på for at lukke eller få vist ruden Søg (Search).

2. Indtast et nøgleord

Indtast under Nøgleord (Keyword) et nøgleord for det element, der skal kontrolleres.

Hvis du vil indtaste flere nøgleord, skal du indsætte et mellemrum mellem nøgleordene.

Bemærk Du kan indtaste op til 10 nøgleord eller 255 tegn.Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.Programmet kan også søge efter nøgleord, som indeholder mellemrum.

3. Klik på Start søgning (Start Searching)

Søgningen startes, og titlerne for de emner, der indeholder nøgleordet, vises på listen oversøgeresultater.

Når du udfører en søgning ved at indtaste flere nøgleord, vises søgeresultaterne som vist nedenfor.

[Dokumenter, der stemmer helt overens] ([Documents Containing Perfect Match]) Emner, der indeholder hele søgestrengen (inklusive mellemrum) præcist, som de er skrevet

Стор. 8 із 92Brug af nøgleord til at finde et emne

Page 9: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

[Dokumenter, der indeholder alle nøgleord] ([Documents Containing All Keywords]) Emner, der indeholder alle de nøgleord, der er blevet indtastet

[Dokumenter, der indeholder et hvilket som helst nøgleord] ([Documents Containing AnyKeyword]) Emner, der indeholder mindst et af de nøgleord, der er blevet indtastet

4. Vis det emne, du vil læse

Dobbeltklik (eller marker og tryk på Enter) på titlen på det emne, du vil læse, på listen oversøgeresultater.

Når siderne for den pågældende titel vises, fremhæves nøgleordene, der findes på de pågældendesider.

Gå til toppen af siden

Стор. 9 із 92Brug af nøgleord til at finde et emne

Page 10: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Registrering af emner til Min vejledning

Registrering af emner til Min vejledning

Registrer ofte læste sider som emner i Min vejledning, så du let kan se disse sider, når du vil.

1. Visning af emnet

Vis det emne, der skal tilføjes til Min vejledning.

2. Klik på

Ruden Min vejledning vises i venstre side af Vejledning på skærmen.

Bemærk

Klik på for at lukke eller få vist ruden Min vejledning.

3. Registrer emner til Min vejledningKlik på Tilføj (Add).

Det aktuelt viste emne føjes til Liste over Min vejledning (List of My Manual).

Bemærk Alternativt kan du fra listen Senest viste dokumenter (Recently Displayed Documents)dobbeltklikke på (eller markere og trykke på Enter) det emne, der skal tilføjes Min vejledning,for at få vist emnet og derefter klikke på Tilføj (Add).

4. Visning af Min vejledning

Når du dobbeltklikker (eller markerer og trykker på Enter) på et emne, der vises på Liste over Minvejledning (List of My Manual), vises det pågældende emne i vinduet Beskrivelse.

Bemærk

Стор. 10 із 92Registrering af emner til Min vejledning

Page 11: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Hvis du vil slette et emne fra Liste over Min vejledning (List of My Manual), skal du markereemnet på listen og derefter klikke på Slet (Delete) (eller trykke på Slet (Delete)).

Gå til toppen af siden

Стор. 11 із 92Registrering af emner til Min vejledning

Page 12: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Symboler brugt i dette dokument

Symboler brugt i dette dokument

Advarsel Instruktioner der, hvis de ignoreres, kan medføre død eller alvorlig personskade forårsaget af ukorrektbetjening af udstyret. Disse skal overholdes af hensyn til sikker betjening.

Forsigtig Instruktioner der, hvis de ignoreres, kan medføre personskade eller materiel skade forårsaget afukorrekt betjening af udstyret. Disse skal overholdes af hensyn til sikker betjening.

Vigtigt Instruktioner, der skal overholdes af hensyn til sikker betjening.

Bemærk Instruktioner som bemærkninger vedrørende betjeningen eller yderligere forklaringer.

Gå til toppen af siden

Стор. 12 із 92Symboler brugt i dette dokument

Page 13: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Varemærker

Varemærker

Microsoft er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Windows er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Windows Vista er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation iUSA og/eller andre lande.

Adobe, Adobe RGB og Adobe RGB (1998) er enten registrerede varemærker eller varemærkertilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Exif Print

Denne maskine understøtter Exif Print.Exif-udskrivning er en standard til forbedring af kommunikationen mellem digitale kameraer og printere.Ved at tilslutte et Exif Print-kompatibelt digitalt kamera anvendes og optimeres billeddataene påoptagelsestidspunktet, hvilket resulterer i udskrifter af ekstremt høj kvalitet.

Gå til toppen af siden

Стор. 13 із 92Varemærker

Page 14: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

MA-5119-V1.00

| Brugsanvisning (printerdriver) | Sådan bruges denne vejledning | Udskrivning af denne vejledning |

Forskellige udskrivningsmetoder

Udskrivning med Easy Setup

Indstilling af sidestørrelse og -retning

Indstilling af antallet af kopier ogudskrivningsrækkefølgen

Tilpas til side

Skaleret udskrivning

Sidelayoutudskrivning

Plakatudskrivning

Stempel/Baggrundsudskrivning

Visning af udskriftsresultater før udskrivning

Angivelse af papirstørrelse (brugerdefineretstørrelse)

Ændring af udskriftskvalitet og korrektion afbilleddata

Valg af en kombination af niveau forudskriftskvalitet og halvtoningsmetode

Justering af lysstyrke

Justering af intensiteten

Justering af kontrast

Simulering af illustration

Udjævning af takkede konturer

Ændring af farveegenskaber for at forbedrefarvelægningen

Reduktion af fotostøj

Ændring af maskinindstillinger fracomputeren

Ændring af udskriftsindstillingerne

Lagring af en ændret udskriftsprofil

Ændring af betjeningstilstand for maskinen

Vedligeholdelse fra computeren

Rensning af printhoveder

Rensning af papirfødningsrullerne

Justering af printhovedets position

Test af printhoveddyserne

Indvendig rengøring af maskinen

Oversigt over printerdriveren

Canon IJ-printerdriveren

Åbning af installationsvinduet forprinterdriveren

Fanen Vedligeholdelse

Canon IJ-statusovervågning

Canon IJ-udskriftsvisning

Opdatering af printerdriveren

Hentning af den seneste printerdriver

Afinstallation af printerdriveren

Før du installerer printerdriveren

Installation af printerdriveren

Tillæg

Sletning af et uønsket udskriftsjob

Deling af printeren på et netværk

Стор. 14 із 92Contents

Page 15: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder

Forskellige udskrivningsmetoder

Udskrivning med Easy Setup

Indstilling af sidestørrelse og -retning

Indstilling af antallet af kopier og udskrivningsrækkefølgen

Tilpas til side

Skaleret udskrivning

Sidelayoutudskrivning

Plakatudskrivning

Stempel/Baggrundsudskrivning

Lagring af stempelindstillinger

Lagring af billeddata, der skal bruges som baggrund

Visning af udskriftsresultater før udskrivning

Angivelse af papirstørrelse (brugerdefineret størrelse)

Gå til toppen af siden

Стор. 15 із 92Forskellige udskrivningsmetoder

Page 16: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Udskrivning med Easy Setup

Udskrivning med Easy Setup

Sådan oprettes de grundlæggende udskriftsindstillinger, der er nødvendige for korrekt udskrivning afdata med denne maskine:

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Vælg udskriftskvaliteten

Vælg Høj (High), Standard eller Kladde (Draft) under Udskriftskvalitet (Print Quality).

3. Vælg farve/intensitet Vælg Automatisk (Auto) under Farve/Intensitet (Color/Intensity).

4. Kontroller indstillingerne

Kontroller de angivne indstillinger, som vises i eksempelvinduet i venstre side.

5. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK.Når du udfører udskrivningen, udskrives dokumentet i overensstemmelse med størrelsen påmediet.

Gå til toppen af siden

Стор. 16 із 92Udskrivning med Easy Setup

Page 17: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Indstilling af sidestørrelse og -retning

Indstilling af sidestørrelse og -retning

Papirstørrelsen og -retningen bestemmes af programmet. Hvis den sidestørrelse og -retning, der erangivet for Sidestørrelse (Page Size) og Retning (Orientation) på fanen Sideopsætning (Page Setup), erden samme som den, der er angivet for programmet, behøver du ikke at vælge dette på fanenSideopsætning (Page Setup).

Hvis du ikke kan angive indstillingerne i programmet, skal du gøre følgende for at vælge sidestørrelse og-retning:

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Vælg papirstørrelse

Vælg en sidestørrelse på listen Sidestørrelse (Page Size) på fanen Sideopsætning (Page Setup).

3. Vælg Retning (Orientation)

Vælg Stående (Portrait) eller Liggende (Landscape) som Retning (Orientation). Markerafkrydsningsfeltet Roter 180 grader (Rotate 180 degrees), hvis du vil udskrive med originalen roteret180 grader.

4. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK.Dokumentet udskrives med den valgte sidestørrelse og -retning.

Gå til toppen af siden

Стор. 17 із 92Indstilling af sidestørrelse og -retning

Page 18: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Indstilling af antallet af kopier og udskrivningsrækkefølgen

Indstilling af antallet af kopier og udskrivningsrækkefølgen

Standardindstilling Udskriv fra sidste side (Print from Last Page)

Sætvis (Collate) Udskriv fra sidste side (Print from Last Page) + Sætvis (Collate)

Sådan angives antallet af kopier og udskrivningsrækkefølgen:

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Vælg det antal kopier, der skal udskrives.

Vælg det antal kopier, der skal udskrives, under Kopier (Copies) på fanen Sideopsætning (PageSetup).

3. Angiv udskrivningsrækkefølgen.

Marker afkrydsningsfeltet Udskriv fra sidste side (Print from Last Page), hvis du vil udskrive irækkefølge fra den sidste side. Hvis du gør dette, behøver du ikke at sortere siderne i korrektrækkefølge efter udskrivningen.

4. Vælg sætvis udskrivning, når du angiver flere kopier, i feltet Kopier (Copies)

Marker afkrydsningsfeltet Sætvis (Collate), hvis du angiver flere kopier samtidigt.

Стор. 18 із 92Indstilling af antallet af kopier og udskrivningsrækkefølgen

Page 19: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Fjern markeringen af dette afkrydsningsfelt for at udskrive alle sider med samme sidenummersammen.

5. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK.Det angivne antal kopier udskrives i den angivne udskrivningsrækkefølge.

Vigtigt Hvis programmet, som dokumentet er oprettet i, har samme funktion, får printerensdriverindstillinger førsteprioritet. Men hvis udskrifterne ikke er tilfredsstillende, kan du ændrefunktionsindstillinger i programmet. Hvis du angiver antallet af kopier og udskrivningsrækkefølgen ibåde programmet og printerdriveren, bliver antallet af kopier muligvis de to indstillinger ganget medhinanden, eller den angivne udskrivningsrækkefølge aktiveres ikke. Udskriv fra sidste side (Print from Last Page) er nedtonet og ikke tilgængelig, hvis der er valgtPlakat (Poster) under Sidelayout (Page Layout).

Bemærk Når du indstiller både Udskriv fra sidste side (Print from Last Page) og Sætvis (Collate), kan duudføre udskrivning, så arkene samles i et sæt ad gangen startende fra sidste side.Disse indstillinger kan anvendes sammen med Normalstørrelse (Normal-size), Tilpas til side (Fit-to-Page), Skaleret (Scaled) og Sidelayout (Page Layout).

Gå til toppen af siden

Стор. 19 із 92Indstilling af antallet af kopier og udskrivningsrækkefølgen

Page 20: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Tilpas til side

Tilpas til side

Sådan udskrives et dokument med forstørrede eller reducerede sider, så det passer til sidens størrelse:

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Vælg Tilpas til side

Vælg Tilpas til side (Fit-to-Page) på listen Sidelayout (Page Layout) på fanen Sideopsætning (PageSetup).

3. Vælg papirstørrelse til dataene

Åbn listen Sidestørrelse (Page Size), og vælg den sidestørrelse, som du har angivet i det program,du arbejder i.

4. Vælg papirstørrelse.

Vælg størrelsen på det papir, der er ilagt maskinen, på listen Papirstørrelse (Printer Paper Size).Hvis papirstørrelsen i printeren er mindre end Papirstørrelse (Page Size), vil sidebilledet blivereduceret. Hvis papirstørrelsen i printeren er større end papirstørrelsen, vil sidebilledet blive større.

De aktuelle indstillinger for printerdriveren vises i eksempelvinduet i venstre side.

Стор. 20 із 92Tilpas til side

Page 21: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

5. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK.Når der udskrives, forstørres eller reduceres dokumentet, så det passer til sidestørrelsen.

Gå til toppen af siden

Стор. 21 із 92Tilpas til side

Page 22: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Skaleret udskrivning

Skaleret udskrivning

Sådan udskrives et dokument med forstørrede eller reducerede sider:

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Indstilling af skaleret udskrivning

Vælg Skaleret (Scaled) på listen Sidelayout (Page Layout) på fanen Sideopsætning (Page Setup).

3. Vælg papirstørrelse til dataene

Åbn listen Sidestørrelse (Page Size), og vælg den sidestørrelse, som du har angivet i det program,du arbejder i.

4. Indstilling af skaleringsgrad ved hjælp af en af følgende metoder:

Vælg en Papirstørrelse (Printer Paper Size)

Vælg en papirstørrelse, som er anderledes end papirstørrelsen på listen Papirstørrelse Hvispapirstørrelsen i printeren er mindre end Papirstørrelse (Page Size), vil sidebilledet blivereduceret. Hvis papirstørrelsen i printeren er større end papirstørrelsen, vil sidebilledet blivestørre.

Стор. 22 із 92Skaleret udskrivning

Page 23: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Angiv en skaleringsfaktor

Indtast en værdi direkte i feltet Skalering (Scaling).

De aktuelle indstillinger for printerdriveren vises i eksempelvinduet i venstre side.

5. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK.Når du foretager udskrivningen, udskrives dokumentet i det ønskede størrelsesforhold.

Vigtigt Hvis det program, som du har brugt til at oprette originalen i, indeholder funktionen til skaleretudskrivning, skal du konfigurere indstillingerne i programmet. Det er ikke nødvendigt at konfigurereden samme indstilling i printerdriveren.

Bemærk Ved valg af Skaleret (Scaled) ændres dokumentets udskriftsområde.

Стор. 23 із 92Skaleret udskrivning

Page 24: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Gå til toppen af siden

Стор. 24 із 92Skaleret udskrivning

Page 25: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Sidelayoutudskrivning

Sidelayoutudskrivning

Med funktionen til sidelayoutudskrivning kan du udskrive mere end ét sidebillede på ét enkelt ark papir.

Sådan udføres sidelayoutudskrivning:

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Vælg sidelayoutudskrivning

Vælg Sidelayout (Page Layout) på listen Sidelayout (Page Layout) på fanen Sideopsætning (PageSetup).De aktuelle indstillinger for printerdriveren vises i eksempelvinduet i venstre side.

3. Vælg papirstørrelse.

Vælg størrelsen på det papir, der er ilagt maskinen, på listen Papirstørrelse (Printer Paper Size).Nu har du angivet dokumentets layout fra venstre mod højre.

4. Angiv det antal sider, der skal udskrives på et ark samt siderækkefølgen.

Klik om nødvendigt på Angiv... (Specify...), angiv følgende indstillinger i dialogboksenSidelayoutudskrivning (Page Layout Printing), og klik på OK.

Стор. 25 із 92Sidelayoutudskrivning

Page 26: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Sider (Pages) Vælg et antal sider på listen for at øge det antal sider, der skal medtages på et enkelt papirark.

Siderækkefølge (Page Order) Vælg et ikon på listen for at ændre siderækkefølgen.

Sideramme (Page Border) Marker afkrydsningsfeltet Sideramme for at udskrive en sideramme omkring hver dokumentside:

5. Fuldførelse af konfigurationen

Klik på OK på fanen Sideopsætning (Page Setup).Ved udskrivningen fordeles det angivne antal sider på hvert ark papir i den rækkefølge, der erangivet.

Gå til toppen af siden

Стор. 26 із 92Sidelayoutudskrivning

Page 27: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Plakatudskrivning

Plakatudskrivning

Med funktionen til plakatudskrivning kan du forstørre et billede, opdele det på flere sider, og udskrivesiderne på særskilte ark. Når siderne efterfølgende sættes sammen, udgør de en større udskrift somf.eks. en plakat.

Sådan udføres plakatudskrivning:

Indstilling af plakatudskrivning

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Indstilling af plakatudskrivning

Vælg Plakat (Poster) på listen Sidelayout (Page Layout) på fanen Sideopsætning (Page Setup).De aktuelle indstillinger for printerdriveren vises i eksempelvinduet i venstre side.

3. Vælg papirstørrelse.

Vælg størrelsen på det papir, der er ilagt maskinen, på listen Papirstørrelse (Printer Paper Size).Nu har du angivet indstillingen for plakatudskrivning som 2 x 2 ark.

4. Angiv det antal billedinddelinger og de sider, der skal udskrives.

Стор. 27 із 92Plakatudskrivning

Page 28: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Klik om nødvendigt på Angiv... (Specify...), angiv følgende indstillinger i dialogboksenPlakatudskrivning (Poster Printing), og klik derefter på OK.

Billedinddeling (Image Divisions) Vælg antallet af billedinddelinger (lodrette x vandrette) på listen Billedinddeling (Image Divisions).Når antallet af inddelinger stiger, stiger også antallet af ark, der skal bruges til udskriften, hvilketgiver dig mulighed for at oprette en større plakat.

Udskriv "sammenskæringsvejledning" i margener (Print "Cut/Paste" in margins) Fjern markeringen af dette afkrydsningsfelt for at udelade sammenskæringsvejledningen.

Vigtigt Denne funktion er ikke tilgængelig, når 64-bit printerdriveren bruges.

Udskriv linjer til "sammenskæringsvejledning" i margener (Print "Cut/Paste" lines in margins) Fjern markeringen af dette afkrydsningsfelt for at udelade linjer til sammenskæringsvejledningen.

Sider (Pages) Hvis du kun vil udskrive bestemte sider igen, skal du angive sidenummeret på den eller de sider, duvil udskrive. Hvis du vil udskrive flere sider, skal du angive sidene ved at adskille dem med kommaeller ved at skrive en bindestreg mellem sidenumrene.

Bemærk Du kan også angive udskrivningsområdet ved at klikke på siderne i eksempelvisningen.

5. Fuldførelse af konfigurationen

Klik på OK på fanen Sideopsætning (Page Setup).Når du udfører udskrivningen, opdeles dokumentet i flere sider under udskrivningen.Når alle plakatsider er udskrevet, skal siderne sættes sammen for at gøre plakaten færdig.

Udskrivning af bestemte sider

Hvis blækket bliver utydeligt eller slipper op under udskrivningen, kan du nøjes med at udskrive, dumangler, på følgende måde:

1. Indstilling af udskriftsområde

I eksempelvinduet til venstre for fanen Sideopsætning (Page Setup) skal du klikke på de sider, duikke har brug for at udskrive.De sider, du klikker på, slettes, og kun de sider, der skal udskrives, vises.

Стор. 28 із 92Plakatudskrivning

Page 29: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Bemærk Klik på de slettede sider for at få dem vist igen. Højreklik på eksempelvinduet for at vælge Udskriv alle sider (Print all pages) eller Slet allesider (Delete all pages).

2. Fuldførelse af konfigurationen

Klik på OK, når du har valgt sider.Når du foretager udskrivningen, udskrives kun de sider, der er blevet angivet.

Vigtigt Hvis du har valgt Plakat (Poster), vil afkrydsningsfeltet Udskriv fra sidste side (Print from Last Page)være nedtonet og utilgængeligt. Fordi plakatudskrivning forstørrer dokumentet, når det udskrives, kan udskriftsresultaterne blivegrovkornede.

Gå til toppen af siden

Стор. 29 із 92Plakatudskrivning

Page 30: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Stempel/Baggrundsudskrivning

Stempel/Baggrundsudskrivning

Denne funktion er ikke tilgængelig, når 64-bit printerdriveren bruges.

Med funktionen Stempel (Stamp) kan du udskrive en stempeltekst eller et bitmapbillede hen over ellerbag dokumentdata. Du kan også udskrive dato, tid og brugernavn. Med funktionen Baggrund(Background) kan du udskrive en lys illustration bag dokumentdataene.

Sådan udføres udskrivning af stempel/baggrund:

Udskrivning af et stempel

"FORTROLIGT," "VIGTIGT" og lignende stempler, som ofte anvendes af virksomheder, findes allerede isystemet.

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Klik på Stempel/Baggrund... (Stamp/Background...) på fanen Sideopsætning (PageSetup)

Dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) åbnes.

3. Valg af stempel

Стор. 30 із 92Stempel/Baggrundsudskrivning

Page 31: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Marker afkrydsningsfeltet Stempel (Stamp), og vælg det ønskede stempel på listen.De aktuelle indstillinger vises i eksempelvinduet i venstre side af fanen Sideopsætning (PageSetup).

4. Indstilling af stempeldetaljer

Vælg om nødvendigt følgende indstillinger, og klik derefter på OK.

Placer stempel over teksten (Place stamp over text) Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive et stempel på forsiden af dokumentet.

Bemærk Stemplet har forrang, fordi stemplet udskrives oven på dokumentdataene på de områder, hvorstempel og dokumentdata overlapper hinanden. Hvis du fjerner markeringen fraafkrydsningsfeltet Placer stempel over teksten (Place stamp over text), udskrives stemplet bagved dokumentdataene og kan blive skjult i de overlappende områder, afhængigt af det programder udskrives fra.

Placer kun stempel på første side (Stamp first page only) Marker dette afkrydsningsfelt for kun at udskrive et stempel på første side.

Knappen Definer stempel... (Define Stamp...) Klik her for at ændre stempeltekst, bitmapbillede eller placering (se Lagring af stempelindstillinger).Du kan vælge farven på stemplet ved at klikke på Vælg farve... (Select Color...), menudskriftsresultatet vil være i sort/hvid.

5. Fuldførelse af konfigurationen

Klik på OK på fanen Sideopsætning (Page Setup).Når du foretager udskrivningen, udskrives dataene med det ønskede stempel.

Udskrivning af en baggrund

1. Vælg den baggrund, der skal ændres indstillinger for.

Der findes allerede to bitmapfiler som eksempler.

2. Klik på Stempel/Baggrund... (Stamp/Background...) på fanen Sideopsætning (PageSetup)

Dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) åbnes.

3. Valg af baggrund

Marker afkrydsningsfeltet Baggrund (Background), og vælg den ønskede baggrund på listen.De aktuelle indstillinger vises i eksempelvinduet i venstre side af fanen Sideopsætning (PageSetup).

4. Indstilling af baggrundsdetaljer

Vælg om nødvendigt følgende indstillinger, og klik derefter på OK.

Baggrund kun på første side (Background first page only) Marker dette afkrydsningsfelt for kun at udskrive baggrunden på første side.

Knappen Vælg baggrund... (Select Background...) Klik her for at anvende en anden bitmapfil eller ændre en baggrunds layout eller densitet (se Lagring af billeddata, der skal bruges som baggrund ).

5. Fuldførelse af konfigurationen

Klik på OK på fanen Sideopsætning (Page Setup).Når du foretager udskrivningen, udskrives dataene med den ønskede baggrund.

Стор. 31 із 92Stempel/Baggrundsudskrivning

Page 32: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Relaterede emner

Lagring af stempelindstillinger

Lagring af billeddata, der skal bruges som baggrund

Gå til toppen af siden

Стор. 32 із 92Stempel/Baggrundsudskrivning

Page 33: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Stempel/Baggrundsudskrivning > Lagring afstempelindstillinger

Lagring af stempelindstillinger

Denne funktion er ikke tilgængelig, når 64-bit printerdriveren bruges.

Du kan oprette og gemme et nyt stempel. Du kan også ændre og registrere nogle af indstillingerne på eteksisterende stempel. Overflødige stempler kan til enhver tid slettes.

Sådan registreres et nyt stempel:

Registrering af et nyt stempel

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Klik på Stempel/Baggrund... (Stamp/Background...) på fanen Sideopsætning (PageSetup)

Dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) åbnes.

3. Klik på Definer stempel... (Define Stamp...)

Dialogboksen Stempelindstillinger (Stamp Settings) åbnes.

Стор. 33 із 92Lagring af stempelindstillinger

Page 34: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

4. Konfigurering af stemplet, mens det vises i eksempelvinduet Fanen Stempel (Stamp)

Vælg Tekst (Text), Bitmap eller Dato/Tid/Brugernavn (Date/Time/User Name) som Stempeltype(Stamp Type).

Ved registrering af Tekst (Text) skal tegnene allerede være indtastet i Stempeltekst (StampText). Rediger indstillingerne for TrueType-skrifttype (TrueType Font), Type (Style), Størrelse(Size) og Omrids (Outline) efter behov. Du kan vælge farven på stemplet ved at klikke på Vælgfarve... (Select Color...), men udskriftsresultatet vil være i sort/hvid.

Vælg Bitmap ved at klikke på Vælg fil... (Select File...), og vælg derefter den bitmapfil (.bmp),du vil bruge. Rediger indstillingerne for Størrelse (Size) og Gennemsigtigt hvidt område(Transparent white area) efter behov.

Med Dato/Tid/Brugernavn (Date/Time/User Name) vises dato/tid og brugernavn for udskriften iStempeltekst (Stamp Text). Rediger indstillingerne for TrueType-skrifttype (TrueType Font),Type (Style), Størrelse (Size) og Omrids (Outline) efter behov. Du kan vælge farven påstemplet ved at klikke på Vælg farve... (Select Color...), men udskriftsresultatet vil være i sort/hvid.

Vigtigt

Stempeltekst (Stamp Text) vil være nedtonet og ikke tilgængeligt, hvis der vælges Dato/Tid/Brugernavn (Date/Time/User Name).

Fanen (Placement)Placering

Vælg stemplets placering på listen Placering (Position). Du kan også vælge Brugerdefineret(Custom) på listen Placering (Position), og angive koordinater for X-position (X-Position) og Y-position (Y-Position).Og du kan ændre stempelplaceringen ved at trække i stemplet i eksempelvinduet.Hvis du vil ændre stempelplaceringens vinkel, skal du angive en værdi direkte i feltet Retning(Orientation).

5. Lagring af stemplet

Klik på fanen Gem indstillinger (Save settings), og angiv en ny stempeltitel i feltet Titel (Title), og klikderefter på Gem (Save).Klik på OK, når der vises en bekræftelsesmeddelelse.

6. Fuldførelse af konfigurationen

Klik på OK. Dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) åbnes igen.Den registrerede titel vises på listen Stempel (Stamp).

Стор. 34 із 92Lagring af stempelindstillinger

Page 35: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Ændring og registrering af enkelte stempelindstillinger

1. Valg af det stempel, der skal ændres indstillinger for

Marker afkrydsningsfeltet Stempel (Stamp) i dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background),og vælg derefter titlen på det stempel, du vil ændre, på listen Stempel (Stamp).

2. Klik på Definer stempel... (Define Stamp...)

Dialogboksen Stempelindstillinger (Stamp Settings) åbnes.

3. Konfigurering af stemplet, mens det vises i eksempelvinduet

4. Lagring af stemplet

Klik på Gem overskrivning (Save overwrite) på fanen Gem indstillinger (Save settings).Hvis du vil gemme stemplet med en anden titel, skal du indtaste en ny titel i feltet Titel (Title) ogklikke på Gem (Save).Klik på OK, når der vises en bekræftelsesmeddelelse.

5. Fuldførelse af konfigurationen

Klik på OK. Dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) åbnes igen.Den registrerede titel vises på listen Stempel (Stamp).

Sletning af et stempel, der ikke bruges

1. Klik på Definer stempel... (Define Stamp...) i dialogboksen Stempel/Baggrund(Stamp/Background).

Dialogboksen Stempelindstillinger (Stamp Settings) åbnes.

2. Vælg det stempel, der skal slettes

Vælg titlen på det stempel, du vil slette, på listen Stempler (Stamps) på fanen Gem indstillinger(Save settings). Klik derefter på Slet (Delete).Klik på OK, når der vises en bekræftelsesmeddelelse.

3. Fuldførelse af konfigurationen

Klik på OK. Dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) åbnes igen.

Gå til toppen af siden

Стор. 35 із 92Lagring af stempelindstillinger

Page 36: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Stempel/Baggrundsudskrivning > Lagring af billeddata, derskal bruges som baggrund

Lagring af billeddata, der skal bruges som baggrund

Denne funktion er ikke tilgængelig, når 64-bit printerdriveren bruges.

Du kan vælge en bitmapfil og gemme den som en ny baggrund. Du kan også ændre og registrere nogleaf indstillingerne for en eksisterende baggrund. En overflødig baggrund kan til enhver tid slettes.

Sådan registreres billeddata, der skal bruges som baggrund:

Registrering af billeddata, der skal bruges som baggrund

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Klik på Stempel/Baggrund... (Stamp/Background...) på fanen Sideopsætning (PageSetup)

Dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) åbnes.

3. Klik på Vælg baggrund... (Select Background...).

Dialogboksen Baggrundsindstillinger (Background Settings) åbnes.

Стор. 36 із 92Lagring af billeddata, der skal bruges som baggrund

Page 37: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

4. Vælg de billeddata, der skal registreres til baggrunden.

Klik på Vælg fil… (Select File...). Vælg målbilledet (bitmapfil), og klik derefter på Åbn (Open).

5. Angiv følgende indstillinger, mens eksempelvinduet vises:

Layoutmetode (Layout Method) Vælg, hvordan baggrundsbilledet skal placeres.Hvis du vælger Brugerdefineret (Custom), kan du angive koordinater for X-position (X-Position) og Y-position (Y-Position).Du kan også ændre baggrundsplaceringen ved at trække i billedet i eksempelvinduet.

Intensitet (Intensity) Indstil intensitet for baggrundsbilledet med skyderen Intensitet (Intensity). Gør baggrunden lysereved at flytte skyderen til venstre. Gør baggrunden mørkere ved at flytte skyderen til højre. Hvis du viludskrive baggrunden med oprindelig bitmapintentsitet, skal du flytte skyderen helt ud til højre.

6. Lagring af en baggrund

Klik på fanen Gem indstillinger (Save settings), og angiv en ny stempeltitel i feltet Titel (Title), og klikderefter på Gem (Save).Klik på OK, når der vises en bekræftelsesmeddelelse.

7. Fuldførelse af konfigurationen

Klik på OK. Dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) åbnes igen.Den registrerede titel vises på listen Baggrund (Background).

Ændring og lagring af enkelte af baggrundsindstillingerne

1. Vælg den baggrund, der skal ændres indstillinger for.

Marker afkrydsningsfeltet Baggrund (Background) i dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background), og vælg derefter titlen på den baggrund, du vil ændre, på listen Baggrund(Background).

2. Klik på Vælg baggrund... (Select Background...).

Dialogboksen Baggrundsindstillinger (Background Settings) åbnes.

3. Mens eksempelvinduet vises, skal du angive elementerne på fanen Baggrund(Background)

4. Lagring af en baggrund

Стор. 37 із 92Lagring af billeddata, der skal bruges som baggrund

Page 38: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Klik på Gem overskrivning (Save overwrite) på fanen Gem indstillinger (Save settings). Hvis du vilgemme baggrunden med en anden titel, skal du indtaste en ny titel i feltet Titel (Title) og klikke påGem (Save).Klik på OK, når der vises en bekræftelsesmeddelelse.

5. Fuldførelse af konfigurationen

Klik på OK. Dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) åbnes igen.Den registrerede titel vises på listen Baggrund (Background).

Sletning af en overflødig baggrund

1. Klik på Vælg baggrund... (Select Background...) i dialogboksen Stempel/Baggrund(Stamp/Background)

Dialogboksen Baggrundsindstillinger (Background Settings) åbnes.

2. Vælg den baggrund, der skal slettes

Vælg titlen på den baggrund, du vil slette, på listen Baggrunde (Backgrounds) på fanen Gemindstillinger (Save settings), og klik derefter på Slet (Delete).Klik på OK, når der vises en bekræftelsesmeddelelse.

3. Fuldførelse af konfigurationen

Klik på OK. Dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) åbnes igen.

Gå til toppen af siden

Стор. 38 із 92Lagring af billeddata, der skal bruges som baggrund

Page 39: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Visning af udskriftsresultater før udskrivning

Visning af udskriftsresultater før udskrivning

Du kan få vist og kontrollere udskriftsresultatet før udskrivning.

Sådan vises udskriftsresultatet før udskrivning:

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Indstilling af eksempelvisning

Marker afkrydsningsfeltet Vis udskrift før udskrivning (Preview before printing) på fanen Indstillinger(Main).

3. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK.Canon IJ-udskriftsvisning startes, og udskriftsresultatet vises inden udskrivningen.

Relateret emne

Canon IJ-udskriftsvisning

Gå til toppen af siden

Стор. 39 із 92Visning af udskriftsresultater før udskrivning

Page 40: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Forskellige udskrivningsmetoder > Angivelse af papirstørrelse (brugerdefineret størrelse)

Angivelse af papirstørrelse (brugerdefineret størrelse)

Du kan angive bredden og højden på papiret, hvis det ikke er muligt at vælge størrelsen underSidestørrelse (Page Size). En sådan papirstørrelse kaldes en brugerdefineret størrelse.

Sådan angives en brugerdefineret størrelse:

1. Indstilling af brugerdefineret størrelse i programmet

Angiv den brugerdefinerede papirstørrelse ved hjælp af papirstørrelsesfunktionen i programmet.

Vigtigt Hvis programmet, som du oprettede dokumentet i, har en funktion til angivelse af værdier forhøjde og bredde, skal du bruge dette program til at angive værdierne. Hvis programmet ikkehar en sådan funktion, eller hvis dokumentet ikke udskrives korrekt, skal du brugeprinterdriveren til at angive værdierne.

2. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

3. Vælg papirstørrelse

Vælg Brugerdefineret... (Custom...) for Sidestørrelse (Page Size) på fanen Sideopsætning (PageSetup).

Dialogboksen Brugerdefineret papirstørrelse (Custom Paper Size) åbnes.

Стор. 40 із 92Angivelse af papirstørrelse (brugerdefineret størrelse)

Page 41: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

4. Indstilling af brugerdefineret størrelse i programmet

Vælg Enheder (Units), og angiv Bredde (Width) og Højde (Height) på det papir, der skal bruges. Klikderefter på OK.

5. Fuldførelse af konfigurationen

Klik på OK på fanen Sideopsætning (Page Setup).Når du foretager udskrivningen, udskrives dataene med den ønskede papirstørrelse.

Gå til toppen af siden

Стор. 41 із 92Angivelse af papirstørrelse (brugerdefineret størrelse)

Page 42: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata

Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata

Valg af en kombination af niveau for udskriftskvalitet og halvtoningsmetode

Justering af lysstyrke

Justering af intensiteten

Justering af kontrast

Simulering af illustration

Udjævning af takkede konturer

Ændring af farveegenskaber for at forbedre farvelægningen

Reduktion af fotostøj

Gå til toppen af siden

Стор. 42 із 92Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata

Page 43: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata > Valg af en kombination af niveau forudskriftskvalitet og halvtoningsmetode

Valg af en kombination af niveau for udskriftskvalitet oghalvtoningsmetode

Du kan angive niveau for udskriftskvalitet og halvtoningsmetoden.

Nedenfor beskrives fremgangsmåden for indstilling af niveau for udskriftskvalitet og halvtoningsmetode:

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Vælg udskriftskvaliteten

Vælg Brugerdefineret (Custom) for Udskriftskvalitet (Print Quality) på fanen Indstillinger (Main), ogklik på Indstil... (Set...).

Dialogboksen Brugerdefineret (Custom) åbnes.

Стор. 43 із 92Valg af en kombination af niveau for udskriftskvalitet og halvtoningsmetode

Page 44: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

3. Indstilling af udskriftskvalitet og halvtoningsmetoden. Flyt skyderen Kvalitet (Quality) for at vælge kvalitetsniveau.Vælg Halvtoning (Halftoning), og klik på OK.

Bemærk Halvtoner betyder farvenuancer mellem den mørkeste og lyseste farve.Printeren erstatter farvenuancerne med en samling små punkter, som gengiver halvtonerne.Simulering (Dither) gengiver halvtonerne ved at arrangere punkterne i et bestemt mønster.Diffusion gengiver halvtonerne ved at arrangere punkterne vilkårligt. Når du vælger Automatisk(Auto), udskrives dataene med den halvtoningsmetode, som passer bedst til den valgteudskriftskvalitet.

4. Fuldførelse af konfigurationen

Klik på OK på fanen Indstillinger (Main).Ved udskrivningen udskrives dataene med ved angivne kvalitetsniveau og den ønskedehalvtoningsmetode.

Bemærk Når en del af objektet ikke udskrives, kan du muligvis løse problemet ved at markere Diffusionunder Halvtoning (Halftoning).

Relaterede emner

Justering af lysstyrke

Justering af intensiteten

Justering af kontrast

Gå til toppen af siden

Стор. 44 із 92Valg af en kombination af niveau for udskriftskvalitet og halvtoningsmetode

Page 45: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata > Justering af lysstyrke

Justering af lysstyrke

Du kan ændre lysstyrken i de generelle billeddata under udskrivningen.Funktionen ændrer ikke ren hvid eller ren sort, men ændrer de mellemliggende farvers lysstyrke.Følgende eksempel viser udskriftsresultatet, når lysstyrkeangivelsen ændres.

Lys (Light) er valgt Normal er valgt Mørk (Dark) er valgt

Sådan justeres lysstyrken:

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Vælg den manuelle farvejustering.

Vælg Manuel (Main) på fanen Indstillinger (Manual) under Farve/Intensitet (Color/Intensity), og klik påIndstil... (Set...).

Dialogboksen Manuel farvejustering (Manual Color Adjustment) åbnes.

3. Vælg lysstyrken

Vælg Lys (Light), Normal eller Mørk (Dark) under Lysstyrke (Brightness), og klik på OK.

Стор. 45 із 92Justering af lysstyrke

Page 46: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

4. Fuldførelse af konfigurationen

Klik på OK på fanen Indstillinger (Main).Når du foretager udskrivningen, udskrives billedet med den ønskede lysstyrke.

Vigtigt Da dette produkt kun understøtter sort/hvid udskrivning, vil farvebalancen (Cyan, Magenta og Gul(Yellow)) være nedtonet og utilgængelig.

Relaterede emner

Justering af intensiteten

Justering af kontrast

Gå til toppen af siden

Стор. 46 із 92Justering af lysstyrke

Page 47: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata > Justering af intensiteten

Justering af intensiteten

Du kan udtynde (lysne) eller intensivere (mørkne) farverne i hele billedet under udskrivning.Hvis du vil gøre udskriften skarpere, skal du gøre farverne kraftigere.I følgende eksempel er intensiteten forøget, så alle farverne bliver kraftigere, når billedet udskrives.

Ingen justering Højere intensitet

Sådan justeres intensiteten:

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Vælg den manuelle farvejustering.

Vælg Manuel (Manual) på fanen Indstillinger (Color/Intensity) under Farve/Intensitet (Main), og klik påIndstil... (Set...).

Dialogboksen Manuel farvejustering (Manual Color Adjustment) åbnes.

3. Justering af intensiteten

Når skyderen Intensitet (Intensity) flyttes mod højre, bliver farverne kraftigere (mørkere). Nårskyderen flyttes mod venstre, bliver farverne udtyndet (lysere).Du kan også angive en værdi for skyderen. Angiv en værdi mellem -50 og 50.

Klik på OK efter justering af hver enkelt farve.

Стор. 47 із 92Justering af intensiteten

Page 48: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vigtigt Indstil skyderen gradvist.

4. Fuldførelse af konfigurationen

Klik på OK på fanen Indstillinger (Main).Når du udfører udskrivningen, udskrives billedet med den ønskede intensitet.

Vigtigt Da dette produkt kun understøtter sort/hvid udskrivning, vil farvebalancen (Cyan, Magenta og Gul(Yellow)) være nedtonet og utilgængelig.

Relaterede emner

Valg af en kombination af niveau for udskriftskvalitet og halvtoningsmetode

Justering af lysstyrke

Justering af kontrast

Gå til toppen af siden

Стор. 48 із 92Justering af intensiteten

Page 49: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata > Justering af kontrast

Justering af kontrast

Du kan justere billedkontrasten i udskrivningen.Hvis du vil gøre forskellen på de lyse og mørke områder i billeder større og mere udtalt, skal du øgekontrasten. Men hvis du vil udjævne forskellen på de lyse og mørke områder i billeder og gøre denmindre udtalt, skal du reducere kontrasten.

Ingen justering Juster kontrasten

Sådan justeres kontrasten:

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Vælg den manuelle farvejustering.

Vælg Manuel (Main) på fanen Indstillinger (Manual) under Farve/Intensitet (Color/Intensity), og klik påIndstil... (Set...).

Dialogboksen Manuel farvejustering (Manual Color Adjustment) åbnes.

3. Juster kontrasten

Når du flytter skyderen Kontrast (Contrast) mod højre, øges kontrasten, og når du flytter den modvenstre, reduceres kontrasten.Du kan også angive en værdi for skyderen. Angiv en værdi mellem -50 og 50.

Klik på OK efter justering af hver enkelt farve.

Стор. 49 із 92Justering af kontrast

Page 50: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vigtigt Indstil skyderen gradvist.

4. Fuldførelse af konfigurationen

Klik på OK på fanen Indstillinger (Main).Når du foretager udskrivningen, udskrives billedet med den ønskede justerede kontrast.

Vigtigt Da dette produkt kun understøtter sort/hvid udskrivning, vil farvebalancen (Cyan, Magenta og Gul(Yellow)) være nedtonet og utilgængelig.

Relaterede emner

Valg af en kombination af niveau for udskriftskvalitet og halvtoningsmetode

Justering af lysstyrke

Justering af intensiteten

Gå til toppen af siden

Стор. 50 із 92Justering af kontrast

Page 51: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata > Simulering af illustration

Simulering af illustration

Med funktionen Simulering af illustration (Simulate Illustration) kan du udskrive billeddata, som ligner enhåndtegnet illustration. Du kan tilføje forskellige effekter til den oprindelige profil eller de oprindeligefarver.

Sådan anvendes Simuler illustration (Simulate Illustration):

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Vælg Simuler illustration (Simulate Illustration)

Marker afkrydsningsfeltet Simuler illustration (Simulate Illustration) på fanen Effekter (Effects), ogjuster Kontrast (Contrast) efter behov.Ved at flytte skyderen mod højre kan du gøre billedet lysere. Ved at flytte skyderen mod venstre gørdu billedet mørkere.De aktuelle indstillinger for printerdriveren vises i eksempelvinduet i venstre side.

3. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK.Når du starter udskrivningen, udskrives billedet, så det ligner en håndtegning.

Vigtigt Da dette produkt kun understøtter sort/hvid udskrivning, vil Monokromeffekter (Monochrome Effects)være nedtonet og utilgængeligt.

Стор. 51 із 92Simulering af illustration

Page 52: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Gå til toppen af siden

Стор. 52 із 92Simulering af illustration

Page 53: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata > Udjævning af takkede konturer

Udjævning af takkede konturer

Med funktionen Image Optimizer kan du udjævne takkede konturer i fotografier og grafik, som erforstørret med programmet. Denne funktion er især nyttig, når du udskriver billeder fra websider med lavopløsning.

Sådan anvendes Image Optimizer:

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Udfør Image Optimizer

Marker afkrydsningsfeltet Image Optimizer på fanen Effekter (Effects).

3. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK.Fotos og grafik udskrives med udjævning af takkede konturer.

Vigtigt Da dette produkt kun understøtter sort/hvid udskrivning, vil Monokromeffekter (Monochrome Effects)være nedtonet og utilgængeligt.

Bemærk Afhængigt af programmet eller opløsningen for billeddataene har Image Optimizer muligvis ikke

Стор. 53 із 92Udjævning af takkede konturer

Page 54: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

nogen synlig virkning. Udskrivningen kan tage længere tid, når du bruger Image Optimizer.

Gå til toppen af siden

Стор. 54 із 92Udjævning af takkede konturer

Page 55: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata > Ændring af farveegenskaber for atforbedre farvelægningen

Ændring af farveegenskaber for at forbedre farvelægningen

Funktionen Photo Optimizer PRO anvendes til at korrigere farver i billeder fra digitale kameraer ellerindscannede billeder. Funktionen er specielt beregnet til at kompensere for farveforskydning,overeksponering og undereksponering.

Sådan anvendes Photo Optimizer PRO:

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Indstilling af tilstanden automatisk foto Marker afkrydsningsfeltet Photo Optimizer PRO på fanen Effekter (Effects).

Normalt behøver afkrydsningsfeltet Anvend på hele siden (Apply Throughout Page) ikke at væremarkeret.Billederne optimeres på de enkelte sider billede for billede.

Bemærk Marker afkrydsningsfeltet Anvend på hele siden (Apply Throughout Page), når du udskriverbehandlede billeddata, der f.eks. er beskåret eller roteret. I dette tilfælde behandles hele sidensom et enkelt billede, der skal optimeres.

3. Fuldførelse af konfigurationen

Стор. 55 із 92Ændring af farveegenskaber for at forbedre farvelægningen

Page 56: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Klik på OK.Når du foretager udskrivningen, udskrives billederne med farvekompensation.

Vigtigt

Photo Optimizer PRO fungerer ikke, når: Der er valgt Baggrund (Background) i dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) påfanen Sideopsætning (Page Setup). Der er valgt Definer stempel... (Define Stamp...) i dialogboksen Stempel/Baggrund (Stamp/Background) på fanen Sideopsætning (Page Setup), og stemplet i bitmapformat er konfigureret.

Da dette produkt kun understøtter sort/hvid udskrivning, vil Monokromeffekter (Monochrome Effects)være nedtonet og utilgængeligt.

Bemærk På visse billeder har Photo Optimizer PRO ikke nogen synlig virkning.

Gå til toppen af siden

Стор. 56 із 92Ændring af farveegenskaber for at forbedre farvelægningen

Page 57: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata > Reduktion af fotostøj

Reduktion af fotostøj

Med funktionen Reduktion af fotostøj (Photo Noise Reduction) kan du reducere den digitale kamerastøjog forbedre billedkvaliteten af den digitale udskrift.

Sådan anvendes funktionen Reduktion af fotostøj (Photo Noise Reduction):

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Indstil Reduktion af fotostøj (Photo Noise Reduction)

Marker afkrydsningsfeltet Reduktion af fotostøj (Photo Noise Reduction) på fanen Effekter (Effects),og vælg Normal eller Kraftig (Strong) for niveauet.

3. Fuldførelse af konfigurationen Klik på OK.Når du starter udskrivningen, vil støjen fra digitalkameraet være reduceret på det udskrevne billede.

Vigtigt Da dette produkt kun understøtter sort/hvid udskrivning, vil Monokromeffekter (Monochrome Effects)være nedtonet og utilgængeligt.

Стор. 57 із 92Reduktion af fotostøj

Page 58: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Bemærk Det anbefales at vælge Normal i de fleste tilfælde. Vælg Kraftig (Strong), hvis du har valgt Normalog du stadig synes, der er for meget støj. Afhængigt af programmet eller opløsningen for billeddataene, er virkningen af støjreduktion fordigitalkameraet ikke altid tydelig. Når funktionen anvendes til andet end fotos, der er taget med digitalkamera, bliver billedetforvrænget.

Gå til toppen af siden

Стор. 58 із 92Reduktion af fotostøj

Page 59: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Oversigt over printerdriveren

Oversigt over printerdriveren

Canon IJ-printerdriveren

Åbning af installationsvinduet for printerdriveren

Fanen Vedligeholdelse

Canon IJ-statusovervågning

Canon IJ-udskriftsvisning

Gå til toppen af siden

Стор. 59 із 92Oversigt over printerdriveren

Page 60: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Oversigt over printerdriveren > Canon IJ-printerdriveren

Canon IJ-printerdriveren

Canon IJ-printerdriveren er et program, som er installeret på computeren til udskrivning af data på dennemaskine.

Canon IJ-printerdriveren konverterer de udskriftsdata, som Windows-programmet opretter, til data, somer forståelige for printeren, og sender de konverterede data til printeren.

Da de forskellige modeller understøtter forskellige formater på udskriftsdata, skal du have en Canon IJ-printerdriver, der passer til den printer, du bruger.

Sådan bruges Hjælp

Du kan få vist Hjælp, som beskriver elementerne i driverindstillingerne, ved hjælp af vinduetUdskriftsindstillinger i Canon IJ-printerdriveren.

Sådan vises alle beskrivelserne på en fane...

Klik på knappen Hjælp (Help) på hver fane. Der vises en dialogboks, som viser en beskrivelse afhvert element på fanen.Du kan også klikke på linket i beskrivelsen af et element for at få vist en beskrivelse af dentilknyttede dialogboks.

Sådan vises en beskrivelse af hvert element...

Højreklik på det element, du vil vide mere om, og klik derefter på knappen Hjælp (Help).

Alternativt kan du, hvis knappen [Hjælp (Help)] findes i højre ende af titellinjen klikke på den ogderefter klikke på det emne, du vil vide mere om.Der vises en beskrivelse af elementet.

Relateret emne

Åbning af installationsvinduet for printerdriveren

Gå til toppen af siden

Стор. 60 із 92Canon IJ-printerdriveren

Page 61: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Oversigt over printerdriveren > Canon IJ-printerdriveren > Åbning af installationsvinduet forprinterdriveren

Åbning af installationsvinduet for printerdriveren

Installationsvinduet for printerdriveren kan vises ved hjælp af det anvendte program eller menuen Start iWindows.

Bemærk Denne vejledning beskriver primært handlinger i Windows Vista. Handlingerne kan variereafhængigt af Windows-versionen.

Åbn installationsvinduet til printerdriveren ved hjælp af programmet

Følg fremgangsmåden nedenfor for at konfigurere udskriftsindstillingerne ved udskrivning.

1. Vælg kommandoen til at udføre udskrivning fra det anvendte program

Generelt skal du vælge Udskriv (Print) i menuen Filer (File) for at åbne dialogboksen Udskriv (Print).

2. Vælg navnet på modellen, og klik på Indstillinger (Preferences) (eller Egenskaber(Properties)). Installationsvinduet for printerdriveren vises.

Bemærk Afhængigt af det anvendte program kan kommando- eller menunavnene variere, og der kanindgå flere trin. Yderligere oplysninger kan du finde i brugervejledningen til programmet.

Åbn installationsvinduet til printerdriveren ved hjælp af menuen Start

Følg fremgangsmåden nedenfor for at udføre vedligeholdelsesopgaver som f.eks. printhovedrensningeller konfigurere udskriftsindstillinger, der er almindelige for alle programmer.

1. Vælg elementer fra startmenuen som vist nedenfor: I Windows Vista skal du vælge menuen Start -> Kontrolpanel (Control Panel) -> Hardware og lyd(Hardware and Sound) -> Printere (Printers).

I Windows XP skal du vælge menuen Start -> Kontrolpanel (Control Panel) -> Printere og andenhardware (Printers and Other Hardware) -> Printere og faxenheder (Printers and Faxes).

I Windows 2000 skal du vælge menuen Start -> Indstillinger (Settings) -> Printere (Printers).

2. Højreklik på ikonet for modelnavnet, og vælg derefter Udskriftsindstillinger (PrintingPreferences) i den viste menu. Installationsvinduet for printerdriveren vises.

Vigtigt Hvis du åbner installationsvinduet for printerdriveren fra Egenskaber (Properties), vises derfaner for funktioner i Windows, som Porte (Ports) (eller Avanceret (Advanced)). Disse fanervises ikke, hvis du åbner fra Udskriftsindstillinger (Printing Preferences) eller programmet.Hvis du vil vide mere om faner for funktioner i Windows, skal du se i brugervejledningen tilWindows.

Gå til toppen af siden

Стор. 61 із 92Åbning af installationsvinduet for printerdriveren

Page 62: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Oversigt over printerdriveren > Canon IJ-printerdriveren > Fanen Vedligeholdelse

Fanen Vedligeholdelse

Fanen Vedligeholdelse (Maintenance) giver dig mulighed for at udføre vedligeholdelse af maskinen ellerændre maskinindstillingerne.

Funktioner

Rensning af printhoveder

Rensning af papirfødningsrullerne

Justering af printhovedets position

Test af printhoveddyserne

Indvendig rengøring af maskinen

Relateret funktion

Ændring af betjeningstilstand for maskinen

Gå til toppen af siden

Стор. 62 із 92Fanen Vedligeholdelse

Page 63: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Oversigt over printerdriveren > Canon IJ-statusovervågning

Canon IJ-statusovervågning

Canon IJ-statusovervågning er et program, der viser status for printeren og forløbet af udskrivningen iWindows. Printerens status angives i form af grafik, ikoner og meddelelser.

Start af Canon IJ-statusovervågning

Canon IJ-statusovervågning starter automatisk, når der sendes data til printeren. Når det startes, visesCanon IJ-statusovervågning som en knap på proceslinjen.

Klik på knappen Statusovervågning på proceslinjen. Canon IJ-statusovervågning vises.

Bemærk Hvis du vil åbne Canon IJ-statusovervågning, når printeren ikke udskriver, skal du åbne installationsvinduet for printerdriveren og klikke på Vis printerstatus... (View Printer Status...) påfanen Vedligeholdelse (Maintenance).

Når der opstår fejl

Canon IJ-statusovervågning vises automatisk, når der opstår en fejl (f.eks. hvis printeren løber tør forpapir eller blæk).

I sådanne tilfælde skal du udføre den anviste handling.

Gå til toppen af siden

Стор. 63 із 92Canon IJ-statusovervågning

Page 64: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Overblik over printerdriveren > Canon IJ-udskriftsvisning

Canon IJ-udskriftsvisning

Canon IJ-udskriftsvisning er et program, der viser, hvordan udskriften vil se ud, før et dokument reelt erudskrevet.

I udskriftsvisningen kan du se, hvilke indstillinger der er brugt i printerdriveren, og du kan kontrolleredokumentets layout, udskriftsrækkefølgen og antallet af sider.

Hvis du vil se et eksempel før udskrivning, kan du åbne installationsvinduet for printerdriveren , klikke påfanen Indstillinger (Main) og derefter markere afkrydsningsfeltet Vis udskrift før udskrivning (Previewbefore printing).

Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet, hvis du ikke vil have vist udskriften før udskrivning.

Relateret emne

Visning af udskriftsresultater før udskrivning

Gå til toppen af siden

Стор. 64 із 92Canon IJ-udskriftsvisning

Page 65: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Vedligeholdelse fra computeren

Vedligeholdelse fra computeren

Rensning af printhoveder

Rensning af papirfødningsrullerne

Justering af printhovedets position

Test af printhoveddyserne

Indvendig rengøring af maskinen

Gå til toppen af siden

Стор. 65 із 92Vedligeholdelse fra computeren

Page 66: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Vedligeholdelse fra computeren > Rensning af printhoveder

Rensning af printhoveder

Med funktionen rensning af printhoveder kan du fjerne eventuelle blokeringer i printhovedets dyser.Foretag rensning af printhoveder, hvis udskrifterne er blege eller har streger, selvom der er nok blæk.

Sådan renses printhovederne:

Rensning

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Kontroller, at maskinen er tændt, og klik derefter på Rensning (Cleaning) på fanenVedligeholdelse (Maintenance).

Rensningen af printhovedet begynder.

3. Fuldførelse af rensning

Dialogboksen Dysetest (Nozzle Check) åbnes efter bekræftelsesmeddelelsen.

4. Kontroller resultaterne

Hvis du vil kontrollere, om udskriftskvaliteten er forbedret, skal du klikke på Udskriv kontrolmønster(Print Check Pattern). Hvis du vil annullere processen, skal du klikke på Annuller (Cancel).

Hvis printhovedet ikke fungerer korrekt, efter at det er blevet renset én gang, kan du prøve at rensedet igen.

Grundig rensning

Grundig rensning (Deep Cleaning) er mere dybtgående end Rensning (Cleaning). Brug Grundigrensning, når problemet med printhovedet ikke er løst efter to rensninger.

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Klik på Grundig rensning (Deep Cleaning) på fanen Vedligeholdelse (Maintenance).

Dialogboksen Grundig rensning (Deep Cleaning) åbnes. Følg vejledningen i dialogboksen.Klik på Indledende kontrolelementer (Initial Check Items) for at få vist, hvilke elementer der skalkontrolleres, før du udfører en Grundig rensning (Deep Cleaning).

3. Udfør grundig rensning

Kontroller, at maskinen er tændt, og klik derefter på Udfør (Execute).Klik på OK, når der vises en bekræftelsesmeddelelse.

Den grundige rensning af printhovedet begynder.

4. Fuldførelse af grundig rensning

Dialogboksen Dysetest (Nozzle Check) åbnes efter bekræftelsesmeddelelsen.

5. Kontroller resultaterne

Стор. 66 із 92Rensning af printhoveder

Page 67: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Hvis du vil kontrollere, om udskriftskvaliteten er forbedret, skal du klikke på Udskriv kontrolmønster(Print Check Pattern). Hvis du vil annullere processen, skal du klikke på Annuller (Cancel).

Vigtigt

Rensning (Cleaning) bruger en mindre mængde blæk. Grundig rensning (Deep Cleaning) brugeren større mængde blæk end Rensning (Cleaning).Hyppig rensning af printhovederne vil hurtigt tømme printerens blækbeholdning. Derfor bør du kunforetage en rensning, når det er nødvendigt.

Bemærk Hvis der ikke er sket en forbedring efter Grundig rensning (Deep Cleaning), skal du slukkemaskinen, vente 24 timer og derefter foretage en Grundig rensning (Deep Cleaning) igen. Hvis derstadig ikke er sket en forbedring, er der muligvis ikke mere blæk. Udskrift blækpatronen med en ny.

Relateret emne

Test af printhoveddyserne

Gå til toppen af siden

Стор. 67 із 92Rensning af printhoveder

Page 68: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Vedligeholdelse fra computeren > Rensning af papirfødningsrullerne

Rensning af papirfødningsrullerne

Funktionen til rensning af papirfødningsrullerne gør det muligt at rense papirfødningsrullerne. Udførrensningen af papirfødningsrullerne, når der sidder papirpartikler fast på papirfødningsrullen, og papiretikke indføres korrekt.

Sådan renses papirfødningsrullerne:

Rensning af printerruller

1. Klargøring af maskinen

Fjern alle papirark fra den bageste bakke.

2. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

3. Klik på Rensning af printerruller (Roller Cleaning) på fanen Vedligeholdelse(Maintenance).

Bekræftelsesmeddelelsen vises.

4. Udførelse af rensningen af papirfødningsrulle

Kontroller, at maskinen er tændt og klik på OK.Rensningen af papirfødningsrullen starter.

5. Fuldførelse af rensningen af papirfødningsrulle

Når rullerne er standset, skal du følge anvisningen i meddelelsen, lægge tre ark almindeligt papir iden bageste bakke og klikke på OK.

Papiret skubbes ud, og rensningen af printerrullerne er fuldført.

Gå til toppen af siden

Стор. 68 із 92Rensning af papirfødningsrullerne

Page 69: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Vedligeholdelse fra computeren > Justering af printhovedets position

Justering af printhovedets position

Under en printhovedjustering korrigeres printhovedets installationsposition, så farver og linjer bliver sånøjagtige som muligt.

Sådan udføres printhovedjustering:

Justering af printhoved

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Klik på Printhovedjustering (Print Head Alignment) på fanen Vedligeholdelse(Maintenance)

Dialogboksen Start printhovedjustering (Start Print Head Alignment) åbnes.

3. Læg papir i maskinen.

Læg ét ark almindeligt papir i A4- eller Letter-format i den bageste bakke.

4. Juster printhovedet

Kontroller, at maskinen er tændt, og klik på Juster printerhoved (Align Print Head).Følg vejledningen i meddelelsen.

Bemærk Klik på Udskriv justeringsværdi (Print Alignment Value) for at få vist den aktuelle indstilling, førdu justerer printhovedets position.

5. Kontroller det udskrevne mønster.

Indtast de mønstrenumre, der har færrest striber i de tilknyttede bokse.Ved at klikke på mønstrene, der har færrest striber i eksempelvinduet, indstilles deres numre i detilknyttede bokse automatisk.

Når du har angivet alle de nødvendige værdier, skal du klikke på OK.

Bemærk Hvis du ser på udskriftsresultatet og forsat ikke kan finde, hvilket mønster der har færreststriber, kan du konsultere din maskinens vejledning.

Gå til toppen af siden

Стор. 69 із 92Justering af printhovedets position

Page 70: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

On-screen Manual > Performing Maintenance from a Computer > Test af printhoveddyserne

Test af printhoveddyserne

Med funktionen til test af dyserne kan du kontrollere, om printhovederne fungerer korrekt, ved at udskriveet dysetestmønster. Udskriv mønsteret, hvis udskrivningen bliver bleg eller får streger.

Sådan udskrives dysetestmønsteret:

Dysetest

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Klik på Dysetest (Nozzle Check) på fanen Vedligeholdelse (Maintenance).

Dialogboksen Dysetest (Nozzle Check) åbnes.Klik på Indledende kontrolelementer (Initial Check Items) for at få vist en liste med de elementer,som du bør kontrollere, før testmønsteret udskrives.

3. Læg papir i maskinen.

Læg ét ark almindeligt papir i A4- eller Letter-format i den bageste bakke.

4. Udskrivning af dysetestmønster

Kontroller, at maskinen er tændt, og klik derefter på Udskriv kontrolmønster (Print Check Pattern).Dysetestmønsteret udskrives.

Klik på OK, når der vises en bekræftelsesmeddelelse.Dialogboksen Mønsterkontrol (Pattern Check) åbnes.

5. Kontrol af udskriftsresultat Kontroller udskriftsresultatet. Hvis udskriftsresultatet er normalt, skal du klikke på Afslut (Exit).Hvis udskriftsresultatet er udtværet, eller hvis der er områder, der ikke er udskrevet, skal du klikke påRensning (Cleaning) for at rense printhovedet.

Relateret emne

Rensning af printhoveder

Gå til toppen af siden

Стор. 70 із 92Test af printhoveddyserne

Page 71: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Vedligeholdelse fra computeren > Indvendig rengøring af maskinen

Indvendig rengøring af maskinen

Udfør en rensning af bundpladen for at undgå udtværede områder på bagsiden af papiret.Du bør også udføre en rensning af bundpladen, hvis der forekommer udtværinger på papiret på grund afandet end udskriftsdata.

Sådan udføres rensningen af bundpladen:

Rensning af bundplade

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Klik på Rensning af bundplade (Bottom Plate Cleaning) på fanen Vedligeholdelse(Maintenance).

Dialogboksen Rensning af bundplade (Bottom Plate Cleaning) vises.

3. Læg papir i maskinen.

Som beskrevet i dialogboksen skal du folde et ark almindeligt papir i A4- eller Letter-format midtovervandret og derefter folde papiret ud igen.Læg papiret i den bageste bakke i stående position med foldekanten nedad.

4. Udfør rensning af bundpladen

Kontroller, at maskinen er tændt, og klik på Udfør (Execute).Rensningen af bundpladen begynder.

Gå til toppen af siden

Стор. 71 із 92Indvendig rengøring af maskinen

Page 72: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Ændring af maskinindstillinger fra computeren

Ændring af maskinindstillinger fra computeren

Ændring af udskriftsindstillingerne

Lagring af en ændret udskriftsprofil

Ændring af betjeningstilstand for maskinen

Gå til toppen af siden

Стор. 72 із 92Ændring af maskinindstillinger fra computeren

Page 73: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Ændring af maskinindstillinger fra computeren > Ændring af udskriftsindstillingerne

Ændring af udskriftsindstillingerne

Du ændrer detaljerede printerdriverindstillinger for udskriftsdata, der sendes fra et program.

Angiv dette valg, hvis der opstår en udskrivningsfejl, som f.eks. noget billeddata, som afskæres.

Sådan ændres udskriftsindstillingerne:

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Klik på Udskriftsindstillinger… (Print Options...) på fanen Sideopsætning (PageSetup).

Dialogboksen Udskriftsindstillinger (Print Options) åbnes.

3. Ændring af de enkelte indstillinger

Rediger om nødvendigt indstillingen for hvert element, og klik derefter på OK.

Fanen Sideopsætning (Page Setup) vises igen.

Gå til toppen af siden

Стор. 73 із 92Ændring af udskriftsindstillingerne

Page 74: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Ændring af maskinindstillinger fra computeren > Lagring af en ændret udskriftsprofil

Lagring af en ændret udskriftsprofil

Du kan tildele et navn til de indstillinger, der er angivet på fanerne Indstillinger (Main), Sideopsætning(Page Setup) og Effekter (Effects) og gemme dem som en udskriftsprofil. Den gemte udskriftsprofil kantil enhver tid hentes og anvendes fra fanen Profiler (Profiles). Overflødige udskriftsprofiler kan til enhvertid slettes.

Sådan registreres en udskriftsprofil:

Registrering af en udskriftsprofil

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Indstilling af de elementer, der er nødvendige

Vælg de ønskede indstillinger på fanerne Indstillinger (Main), Sideopsætning (Page Setup) ogEffekter (Effects).

3. Gå til fanen Profiler (Profiles), og klik på Tilføj til profiler... (Add to Profiles...)

Dialogboksen Tilføj til profiler (Add to Profiles) åbnes.

Стор. 74 із 92Lagring af en ændret udskriftsprofil

Page 75: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

4. Lagring af indstillinger

Vælg Navn (Name), Ikon (Icon) og Beskrivelse (Description), og klik derefter på OK.Profilen gemmes, og fanen Profiler (Profiles) vises igen.Navnet og ikonet tilføjes på listen Udskriftsprofiler (Printing Profiles).

Bemærk Hvis du installerer printerdriveren igen eller opgraderer den til en nyere version, slettes deudskriftsindstillinger, du har registreret i Udskriftsprofiler (Printing Profiles).Registrerede udskriftsindstillinger kan ikke gemmes og bevares. I dette tilfælde skal du registrereudskriftsindstillingerne igen.

Brug af registrerede udskriftsindstillinger

1. Vælg de udskriftsindstillinger, der skal anvendes

Vælg en udskriftsprofil på listen Udskriftsprofiler (Printing Profiles) på fanen Profiler (Profiles).Parametre og indstillinger for profilen vises i feltet Detaljer (Details).

2. Hent fra profiler

Klik på Hent fra profiler (Retrieve from Profiles).Klik på OK, når der vises en meddelelse.Indstillingerne i den valgte profil anvendes på fanerne Indstillinger (Main), Sideopsætning (PageSetup) og Effekter (Effects).

Bemærk Hvis du vil gendanne standardindstillingerne for profilen, skal du vælge Standardindstillinger(Default Settings) på listen Udskriftsprofiler (Printing Profiles) og klikke på Hent fra profiler (Retrievefrom Profiles). Klik på OK i vinduet med bekræftelsesmeddelelsen. Standardindstillingernegendannes for de indstillinger, som blev foretaget på fanerne Indstillinger (Main), Sideopsætning(Page Setup) og Effekter (Effects).

Sletning af en overflødig udskriftsprofil

1. Valg af den udskriftsprofil, der skal slettes

Vælg den udskriftsprofil, du vil slette fra listen Udskriftsprofiler (Printing Profiles) på fanen Profiler(Profiles).

2. Sletning af udskriftsprofil

Klik på Slet (Delete). Når der vises en bekræftelsesmeddelelse, skal du klikke på OK.Den markerede udskriftsprofil slettes fra listen Udskriftsprofiler (Printing Profiles).

Bemærk Aktuelle indstillinger (Current Settings) og Standardindstillinger (Default Settings) kan ikke slettes.

Gå til toppen af siden

Стор. 75 із 92Lagring af en ændret udskriftsprofil

Page 76: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Ændring af maskinindstillinger fra computeren > Ændring af betjeningstilstand for maskinen

Ændring af betjeningstilstand for maskinen

Denne funktion gør det muligt at ændre maskinens indstillinger efter behov.

Proceduren for konfiguration af Tilpasset (Custom Settings) er følgende:

Tilpasset

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Kontroller, at maskinen er tændt, og klik derefter på Tilpasset (Custom Settings) påfanen Vedligeholdelse (Maintenance).

Dialogboksen Tilpasset (Custom Settings) åbnes.

Bemærk Hvis maskinen er slukket, eller tovejskommunikation er deaktiveret, vises muligvis enmeddelelse om, at computeren ikke kan identificere maskinens status.Hvis dette forekommer, skal du klikke på OK for at få vist de indstillinger, der senest er angivetpå computeren.

3. Angiv om nødvendigt følgende indstilling:

Blækkets tørretid (Ink Drying Wait Time) Du kan angive længden på maskinens hviletid, før udskrivningen af den næste side begynder. Hvisdu flytter skyderen til højre, øges pausetiden, og hvis du flytter den til venstre, reduceres tiden.Hvis papiret bliver plettet, fordi den næste udskrevne side føres ud, før blækket på den udskrevneside er tørt, kan du angive en længere ventetid for blæktørring.Hvis ventetiden for blæktørring reduceres, øges udskrivningshastigheden.

4. Overførsel af indstillingerne

Klik på Send, og klik på OK, når der vises en bekræftelsesmeddelelse.

Derefter fungerer maskinen med de ændrede indstillinger.

Gå til toppen af siden

Стор. 76 із 92Ændring af betjeningstilstand for maskinen

Page 77: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Brugsanvisning (printerdriver)

Brugsanvisning (printerdriver)

Denne printer er underlagt følgende begrænsninger. Vær opmærksom på følgende punkter, når dubruger printerdriveren.

Begrænsninger i printerdriveren

I nogle programmer er indstillingen Kopier (Copies) på fanen Sideopsætning (Page Setup) muligvisikke aktiveret.I så fald skal du bruge kopieringsindstillingen i dialogboksen Udskriv (Print) i det program, dubruger.

Hvis det valgte Sprog (Language) i dialogboksen Om (About) ikke stemmer overens med sproget ioperativsystemets brugergrænseflade, vises driverskærmbilledet muligvis ikke korrekt.

Foretag ikke ændringer i elementerne til printeregenskaberne på fanen Avanceret (Advanced). Hvisdu ændrer nogle af funktionerne, kan nedenstående funktioner ikke anvendes korrekt.Hvis der er valgt Udskriv til fil (Print to file) i dialogboksen Udskriv (Print) i det program, du anvender,samt i programmer, der ikke tillader EMF-spooling (f.eks. Adobe PhotoShop LE og MS Photo Editor),fungerer følgende funktioner ikke.

Vis udskrift før udskrivning (Preview before printing) på fanen Indstillinger (Main)

Undgå tab af udskriftsdata (Prevent loss of print data) i dialogboksen Udskriftsindstillinger (PrintOptions)

Sidelayoutudskrivning (Page Layout), Plakat (Poster), Udskriv fra sidste side (Print from LastPage), Sætvis (Collate) og Stempel/Baggrund… (Stamp/Background...) på fanen Sideopsætning(Page Setup)

Da opløsningen i vinduet med eksempeludskriften adskiller sig fra udskriftens faktiske opløsning,afbildes tekst og linjer i eksempeludskriften muligvis forkert i forhold til det faktiske udskriftsresultat.

I nogle programmer opdeles udskrivningen i flere udskriftsjob.Hvis du vil annullere udskrivning, skal du slette alle opdelte udskriftsjob.

Skærmbillederne til softwaren vises muligvis ikke korrekt i Windows Vista, hvis skriftstørrelsen erindstillet til Større skala (Larger scale). Hvis du vil have vist vinduerne med skriftstørrelsen Størreskala (Larger scale), skal du vælge skrivebordstemaet Windows klassisk (Windows Classic) påfølgende måde:

1. Vælg Kontrolpanel (Control Panel) i menuen Start.

2. Vælg Udseende og personlige indstillinger (Appearance and Personalization) -> Personligeindstillinger (Personalization) -> Tema (Theme).Dialogboksen Temaindstillinger (Theme Settings) åbnes.

3. Klik på fanen Temaer (Theme Settings) i dialogboksen Temaindstillinger (Themes), og vælgWindows klassisk (Windows Classic) under Tema (Theme).

4. Klik på OK.Skrivebordsvisningen ændres til Windows klassisk.

Følgende element vil være nedtonet og utilgængeligt, fordi dette produkt kun understøtterudskrivning i sort/hvid:

Farvebalance (Cyan, Magenta og Gul (Yellow)) i dialogboksen Manuel farvejustering (ManualColor Adjustment)

Monokromeffekter (Monochrome Effects) på fanen Effekter (Effects)

Alle elementer på fanen Matching i dialogboksen Manuel farvejustering (Manual ColorAdjustment)

Стор. 77 із 92Brugsanvisning (printerdriver)

Page 78: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Faktorer, du skal være opmærksom på ifm. programmer

Der gælder følgende begrænsninger i Microsoft Word (Microsoft Corporation).

Hvis Microsoft Word har de samme udskriftsfunktioner som printerdriveren, skal du indstille dem iWord.

Når du vælger Skaleret (Scaled),Tilpas til side (Fit-to-Page) eller Sidelayoutudskrivning (PageLayout) på listen Sidelayout (Page Layout) på fanen Sideopsætning (Page Setup), bruges denvalgte udskriftsfunktion muligvis ikke. Dette afhænger af, hvilken version af Word du bruger.Hvis dette forekommer, skal du gøre følgende.

1. Åbn dialogboksen Udskriv (Print) i Word.

2. Åbn vinduet med indstillinger for printerdriveren, angiv den ønskede indstilling for Sidelayout(Page Layout) på fanen Sideopsætning (Page Setup), og klik på OK.

3. Luk dialogboksen Udskriv (Print) uden at starte udskrivningen.

4. Åbn dialogboksen Udskriv (Print) i Word igen.

5. Åbn vinduet med indstillinger for printerdriveren igen, og klik på OK.

6. Start udskrivningen.

Illustrator/Adobe Systems Inc.Hvis funktionen til bitmapudskrivning anvendes, kan det tage et stykke tid at udskrive, ellers blivernogle data ikke udskrevet. Udskrivning efter at have fjernet markeringen af afkrydsningsfeltetBitmapudskrivning (Bitmap Printing) i dialogboksen Udskriv (Print).

Gå til toppen af siden

Стор. 78 із 92Brugsanvisning (printerdriver)

Page 79: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Tillæg

Tillæg

Sletning af et uønsket udskriftsjob

Opdatering af printerdriveren

Deling af printeren på et netværk

Gå til toppen af siden

Стор. 79 із 92Tillæg

Page 80: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Tillæg > Sletning af et uønsket udskriftsjob

Sletning af et uønsket udskriftsjob

Hvis printeren ikke starter udskrivningen, kan der stadig være data fra et annulleret eller mislykketudskriftsjob.Du kan slette det uønskede udskriftsjob vha. Canon IJ-statusovervågning.

1. Vis Canon IJ-statusovervågning

Klik på knappen Statusovervågning på proceslinjen.Canon IJ-statusovervågning vises.

2. Vis udskriftsjobbene.

Klik på Vis udskriftskø... (Display Print Queue...).Vinduet Udskriftskø åbnes.

3. Slet udskriftsjobbene

Vælg Annuller alle dokumenter (Cancel All Documents) i menuen Printer.When the confirmation message appears, click Yes (Yes).

Udskriftsjobbet slettes.

Bemærk Når du gør dette, slettes alle udskriftsjob. Hvis udskriftskøen indeholdt et vigtigt udskriftsjob, skal dustarte udskrivningsprocessen forfra.

Vigtigt Brugere, som ikke har opnået adgangstilladelse til printerstyring, kan ikke slette en anden brugersudskriftsjob.

Gå til toppen af siden

Стор. 80 із 92Sletning af et uønsket udskriftsjob

Page 81: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Tillæg > Opdatering af printerdriveren

Opdatering af printerdriveren

Hentning af den seneste printerdriver

Afinstallation af printerdriveren

Før du installerer printerdriveren

Installation af printerdriveren

Gå til toppen af siden

Стор. 81 із 92Opdatering af printerdriveren

Page 82: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Tillæg > Opdatering af printerdriveren > Hentning af den seneste printerdriver

Hentning af den seneste printerdriver

Når du opdaterer printerdriveren til den nyeste version, kan uløste problemer blive løst.

Du kan checkontrollere printerdriverversionen ved at klikke på knappen Om… (About...) på fanenVedligeholdelse (Maintenance).

Du kan få adgang til vores websted via internettet, og her kan du hente den nyeste printerdriver til dinmodel.

Vigtigt Du kan hente printerdriveren gratis, men eventuelle gebyrer for adgang til internettet hæfter du selvfor. Før du installerer den seneste printerdriver, skal du slette den version, der er installeret påcomputeren.Yderligere oplysninger om, hvordan du sletter printerdriveren, finder du i Afinstallation afprinterdriveren .

Relaterede emner

Før du installerer printerdriveren

Installation af printerdriveren

Gå til toppen af siden

Стор. 82 із 92Hentning af den seneste printerdriver

Page 83: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Tillæg > Opdatering af printerdriveren > Afinstallation af printerdriveren

Afinstallation af printerdriveren

Du kan slette den printerdriver, som du ikke længere har brug for.Når du skal slette printerdriveren, skal du først lukke alle åbne programmer.

Fremgangsmåden for at slette unødvendige printerdrivere er således:

Hvis der er et afinstallationsprogram tilgængeligt

1. Start afinstallationsprogrammet I Windows Vista eller Windows XP skal du vælge menuen Start -> Alle programmer (AllPrograms) -> "printermodellens navn" ("Your model name") -> Afinstallationsprogram tilprinterdriver (Printer Driver Uninstaller).

I Windows 2000 skal du vælge menuen Start -> Programmer (Programs) -> "printermodellensnavn" ("Your model name") -> Afinstallationsprogram til printerdriver (Printer Driver Uninstaller).

Dialogboksen Afinstallationsprogram til printerdriver (Printer Driver Uninstaller) vises.

Vigtigt I Windows Vista åbnes der muligvis en bekræftelses-/advarselsdialogboks, når du installerer,afinstallerer eller starter software.Dialogboksen åbnes, når administratorrettigheder kræves for at udføre en opgave.Hvis du er logget på en administratorkonto, skal du klikke på Fortsæt (Continue) eller Tillad(Allow) for at fortsætte.Nogle programmer kræver en administratorkonto for at fortsætte. Hvis du er logget på enstandardkonto, skal du skifte til en administratorkonto og starte forfra på proceduren.

2. Udfør afinstallationsprogrammet

Klik på Udfør (Execute). Når bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du klikke på Ja (Yes).Når alle filerne er slettet, skal du klikke på Fuldført (Complete).

Sletningen af printerdriveren er fuldført.

Hvis der ikke er et afinstallationsprogram tilgængeligt

Følg disse trin, hvis der ikke er et afinstallationsprogram i menuen Start i Windows Vista:

1. Vælg den printer, der skal slettes

Vælg menuen Start -> Kontrolpanel (Control Panel) -> Hardware og lyd (Hardware and Sound) ->Printere (Printers).Klik på den printermodel, der skal slettes, og tryk derefter på Alt-tasten på tastaturet. Klik på Slet(Delete) i menuen Filer (File).

2. Slet printeren.

Hvis dialogboksen Kontrol af brugerkonti (User Account Control) vises, skal du klikke på Fortsæt(Continue). Klik på Ja (Yes), når der vises en bekræftelsesmeddelelse.Ikonet slettes.

3. Vælg den printerdriver, der skal slettes

Tryk på Alt-tasten. I menuen Filer (File) skal du vælge Kør som administrator (Run as administrator)og derefter klikke på Serveregenskaber... (Sever Properties...).Hvis dialogboksen Kontrol af brugerkonti (User Account Control) vises, skal du klikke på Fortsæt(Continue).

Стор. 83 із 92Afinstallation af printerdriveren

Page 84: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Klik på fanen Drivere (Drivers). På listen Installerede printerdrivere (Installed printer drivers) skal duklikke på den printer, du vil slette.

4. Slet printerdriveren.

Når du klikker på Fjern... (Remove...), vises dialogboksen Fjern driveren og driverpakken (RemoveDriver And Package).Vælg Fjern driveren og driverpakken (Remove driver and driver package), og klik derefter på OK.Klik på Ja (Yes) i bekræftelsesdialogboksen.

Når dataindsamlingen i dialogboksen Fjern driverpakke (Remove Driver Package) er udfært, skal duklikke på Slet (Delete).

5. Klik på OK.

Sletningen af printerdriveren er fuldført.

Vigtigt Du kan muligvis ikke slette printerdriveren korrekt på listen Installerede printerdrivere (Installedprinter drivers).Hvis dette sker, skal du genstarte computeren og prøve igen.

Gå til toppen af siden

Стор. 84 із 92Afinstallation af printerdriveren

Page 85: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Tillæg > Opdatering af printerdriveren > Før du installerer printerdriveren

Før du installerer printerdriveren

I dette afsnit gennemgås de ting, du skal kontrollere, før du installerer printerdriveren. Du kan ogsåbruge oplysningerne i dette afsnit, hvis printerdriveren ikke kan installeres.

Kontroller maskinens status

Forbind computeren og maskinen korrekt. Du kan se Vejledning til nem installation for at fåinstruktioner om tilslutning.

Sluk for maskinen.

Kontroller computerens indstillinger

Luk alle åbne programmer.

I Windows Vista skal du logge på som bruger med administratorrettigheder.I Windows XP skal du logge på som computeradministrator.I Windows 2000 skal du logge på som medlem af gruppen Administratorer.

Bemærk Hvis der er installeret en tidligere version af printerdriveren, skal du slette (afinstallere) denneversion først. Oplysninger om, hvordan du sletter printerdriveren, finder du under Afinstallation afprinterdriveren .

Relaterede emner

Hentning af den seneste printerdriver

Installation af printerdriveren

Gå til toppen af siden

Стор. 85 із 92Før du installerer printerdriveren

Page 86: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Tillæg > Opdatering af printerdriveren > Installation af printerdriveren

Installation af printerdriveren

Du kan få adgang til vores websted via internettet, og her kan du hente den nyeste printerdriver til dinmodel.

Sådan installeres printerdriveren:

1. Sluk for maskinen

Vigtigt Hvis du tænder for computeren, mens maskinen er tændt, startes funktionen Windows Plugand Play automatisk, og vinduet Ny hardware fundet (Found New Hardware) (Windows Vista)eller Guiden Ny hardware fundet (Found New Hardware Wizard) (Windows XP, Windows 2000)vises. Hvis dette sker, skal du klikke på Annuller (Cancel).

2. Start installationsprogrammet Dobbeltklik på ikonet for den fil, du har hentet.Installationsprogrammet starter.

Vigtigt I Windows Vista åbnes der muligvis en bekræftelses-/advarselsdialogboks, når du installerer,afinstallerer eller starter software.Dialogboksen åbnes, når administratorrettigheder kræves for at udføre en opgave.Hvis du er logget på en administratorkonto (administrator), skal du klikke på Fortsæt(Continue) eller Tillad (Allow) for at fortsætte.Nogle programmer kræver en administratorkonto for at fortsætte. Hvis du er logget på enstandardkonto, skal du skifte til en administratorkonto og starte forfra på proceduren.

3. Installer driveren

I vinduet Velkommen (Welcome) skal du klikke på Næste (Next).Læs indholdet af vinduet Licensaftale (License Agreement). Når du har læst indholdet, skal duklikke på Ja (Yes).Installation af printerdriveren starter.

Når vinduet Installationen er fuldført (Installation Complete) vises, skal du kontrollere, at maskinener tilsluttet computeren ved hjælp af et kabel.

Hvis du vil vælge maskinens forbindelsesport manuelt, skal du markere afkrydsningsfeltet Vælgprinterport (Select printer port) og klikke på Manuelt valg (Manual selection). I vinduet Vælgprinterport (Select printer port) skal du vælge forbindelsens destination og derefter klikke på OK.

4. Fuldfør installationen.

Klik på Fuldført (Complete).Tænd for maskinen, og vent indtil forbindelsen registreres.

Herefter installeres printerdriveren.

Der vises muligvis en meddelelse, hvor du bliver bedt om at genstarte computeren (afhængigt af detanvendte system). Genstart computeren for at fuldføre installationen.

Vigtigt Du kan hente printerdriveren gratis, men eventuelle gebyrer for adgang til internettet hæfter du selvfor.

Relaterede emner

Hentning af den seneste printerdriver

Стор. 86 із 92Installation af printerdriveren

Page 87: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Før du installerer printerdriveren

Gå til toppen af siden

Стор. 87 із 92Installation af printerdriveren

Page 88: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Tillæg > Deling af printeren på et netværk

Deling af printeren på et netværk

Hvis flere computere er tilsluttet et netværk, kan en printer, der er tilsluttet en af computerne, deles medde andre computere.Windows-versionerne på de computere, der er tilsluttet netværket, behøver ikke nødvendigvis at væreens.

Indstillinger på printerserveren

Beskriver, hvordan du konfigurerer en computer, som er direkte tilsluttet en printer via et USB-kabel.

Indstillinger på klient-pc'en

Beskriver, hvordan du konfigurerer de computere, der skal anvende denne printer via netværket.Ved udskrivning sendes data til printeren via printerserversystemet.

Vigtigt Hvis der opstår en fejl, når der udskrives et dokument på klientsystemet til en delt printer, visesfejlmeddelelsen fra Canon IJ-statusovervågning både på klientsystemet og printerserversystemet.Ved almindelig udskrivning vises Canon IJ-statusovervågning kun på klientsystemet.

Bemærk Installer printerdriveren fra den installations-cd, der følger med maskinen, på printerserversystemetog de enkelte klientsystemer i henhold til operativsystemerne på de enkelte systemer.

Relateret emne

Begrænsninger for deling af printer

Gå til toppen af siden

Стор. 88 із 92Deling af printeren på et netværk

Page 89: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Tillæg > Deling af printeren på et netværk > Indstillinger på printerserveren

Indstillinger på printerserveren

Når du vil bruge printeren på et netværk, skal du konfigurere printerdeling på printerserversystemet.

Sådan konfigureres printerserversystemet:

1. Installation af printerdriveren på printerserversystemet

Du kan få instruktioner om installation i Vejledning i nem installation.

2. Vælg elementer fra startmenuen som vist nedenfor: I Windows Vista skal du vælge menuen Start -> Kontrolpanel (Control Panel) -> Hardware og lyd(Hardware and Sound) -> Printere (Printers).

I Windows XP skal du vælge menuen Start -> Kontrolpanel (Control Panel) -> Printere og andenhardware (Printers and Other Hardware) -> Printere og faxenheder (Printers and Faxes).

I Windows 2000 skal du vælge menuen Start -> Indstillinger (Settings) -> Printere (Printers).

Vinduet Printere (Printers) (Windows Vista, Windows 2000) eller vinduet Printere og faxenheder(Printers and Faxes) (Windows XP) vises.

3. Klik på ikonet for det modelnavn, du vil dele med andre.

I Windows Vista skal du trykke på tasten Alt på tastaturet og derefter vælge Kør somadministrator (Run as administrator) -> Deling... (Sharing...) i menuen Filer (File).

I Windows XP eller Windows 2000 skal du vælge Deling... (Sharing...) i menuen Filer (File).

Bemærk I Windows XP vises der muligvis en meddelelse, hvor brugeren anbefales at bruge guidenNetværksinstallation til at konfigurere deling.Når denne meddelelse vises, skal du vælge ikke at bruge guiden og derefter konfigureredeling.

4. Indstil deling

Vælg Del denne printer (Share this printer) (Windows Vista, Windows XP) eller Delt som (Shared)(Windows 2000) på fanen Deling (Sharing) for at angive et delt navn efter ønske, og klik på OK.

Vigtigt I Windows Vista åbnes der muligvis en bekræftelses-/advarselsdialogboks, når du installerer,afinstallerer eller starter software.Dialogboksen åbnes, når administratorrettigheder kræves for at udføre en opgave.Hvis du er logget på en administratorkonto, skal du klikke på Fortsæt (Continue) eller Tillad(Allow) for at fortsætte. Nogle programmer kræver en administratorkonto for at fortsætte. Hvis du er logget på enstandardkonto, skal du skifte til en administratorkonto og starte forfra på proceduren.

Hermed er konfigurationen af printerserversystemet fuldført. Nu skal du konfigurereklientsystemerne.

Gå til toppen af siden

Стор. 89 із 92Indstillinger på printerserveren

Page 90: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Tillæg > Deling af printeren på et netværk > Indstillinger på klient-pc'en

Indstillinger på klient-pc'en

Når du har konfigureret printerserversystemet, skal du konfigurere klientsystemet.

Sådan konfigureres klientsystemet:

I Windows Vista

1. Installation af printerdriveren på klientsystemerne

Hvis du vil installere driveren, skal du indlæse den installations-cd, der fulgte med maskinen, ogvælge Specialinstallation (Custom Install).Hvis du ønsker yderligere installationsvejledninger, kan du se Vejledning til nem installation.

Bemærk Under installationen vises der et skærmbillede, hvor du bliver bedt om at tænde for printeren.Klik på Manuelt valg (Manual Selection), og vælg derefter en relevant port for at fuldføreinstallationen.

2. Start af guiden Vælg menuen Start -> Netværk (Network) -> Tilføj en printer (Add a printer).Vinduet Tilføj printer (Add Printer) vises.

3. Tilføjelse af en printer

Vælg Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer (Add a network, wireless orBluetooth printer), og klik på ikonet for den printer, som du har konfigureret til at blive delt påprinterserversystemet, og klik derefter på Næste (Next).

Bemærk Hvis ikonet for printeren ikke vises, skal du kontrollere, at printeren rent faktisk er sluttet tilprinterserveren. Det kan tage nogen tid, før ikonet for printeren vises.

4. Fuldførelse af konfigurationen

Udfør den relevante handling som beskrevet på skærmen, og klik derefter på Udfør (Finish).Ikonet for den delte printer oprettes i vinduet Printere (Printers).

Hermed er konfigurationen af klientsystemer fuldført. Du kan nu dele printeren på netværket.

I Windows XP/Windows 2000

1. Installation af printerdriveren på klientsystemerne

Hvis du vil installere driveren, skal du indlæse den installations-cd, der fulgte med maskinen, ogvælge Specialinstallation (Custom Install).Hvis du ønsker yderligere installationsvejledninger, kan du se Vejledning til nem installation.

Bemærk Under installationen vises der et skærmbillede, hvor du bliver bedt om at tænde for printeren.Klik på Manuelt valg (Manual Selection), og vælg derefter en relevant port for at fuldføreinstallationen.

2. Start af guiden

Стор. 90 із 92Indstillinger på klient-pc'en

Page 91: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

I Windows XP skal du vælge menuen Start -> Kontrolpanel (Control Panel) -> Printere og andenhardware (Printers and Other Hardware) -> Printere og faxenheder (Printers and Faxes) -> Tilføjen printer (Add a printer).

I Windows 2000 skal du vælge menuen Start -> Indstillinger (Settings) -> Printere (Printers) ->Tilføj en printer (Add a printer).

Når skærmbilledet Velkommen til guiden Tilføj printer (Welcome to the Add Printer Wizard) vises,skal du klikke på Næste (Next).

3. Tilføjelse af en printer

Vælg En netværksprinter eller en printer, der er tilsluttet en anden computer (A network printer, or aprinter attached to another computer) (Windows XP) eller Netværksprinter (Network printer)(Windows 2000), og klik derefter på Næste (Next).

I vinduet Angiv en printer (Specify a Printer) (Windows XP) eller vinduet Find printeren (Locate YourPrinter) (Windows 2000) skal du klikke på Næste (Next) og derefter søge efterprinterserversystemet.

Klik på ikonet for den printer, som du har konfigureret til at være delt på printerserversystemet, ogklik derefter på Næste (Next).

Bemærk Hvis ikonet for printeren ikke vises, skal du kontrollere, at printeren rent faktisk er sluttet tilprinterserveren.

4. Fuldførelse af konfigurationen

Udfør den relevante handling som beskrevet på skærmen, og klik derefter på Udfør (Finish).Ikonet for den delte printer oprettes i vinduet Printere og faxenheder (Printers and Faxes) (WindowsXP) eller vinduet Printere (Printers) (Windows 2000).

Hermed er konfigurationen af klientsystemer fuldført. Du kan nu dele printeren på netværket.

Gå til toppen af siden

Стор. 91 із 92Indstillinger på klient-pc'en

Page 92: Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 · 2009. 10. 6. · Udskrivning af denne vejledning Стор. 7 із 92. Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne

Vejledning på skærmen > Tillæg > Deling af printeren på et netværk > Begrænsninger for deling af printer

Begrænsninger for deling af printer

Disse begrænsninger gælder, hvis du bruger printeren i et netværksmiljø. Kontroller de begrænsninger,der gælder for det miljø, du arbejder i.

Hvis du deler printeren via et netværk

Der vises muligvis en meddelelse om, at udskrivningen er fuldført. Hvis du vil deaktivere visning afmeddelelsen, skal du gøre følgende.

I Windows Vista:

Tryk på Alt-tasten fra vinduet Printere (Printers) på klientsystemet. Åbn Kør som administrator (Runas administrator) -> Serveregenskaber... (Server Properties...) fra menuen Filer (File).

Fjern markeringen af afkrydningsfeltet Vis oplysningsmeddelelser for netværksprintere (Showinformational notifications for network printers) på fanen Avanceret (Advanced), og genstartcomputeren.

I Windows XP eller Windows 2000:

Åbn Serveregenskaber (Server Properties) fra menuen Filer (File) i vinduet Printere og faxenheder(Printer and Faxes) (Windows XP) eller vinduet Printere (Printers) (Windows 2000) påprinterserversystemet.

Fjern markeringen af afkrydningsfeltet Giv besked, når fjerndokumenter er udskrevet (Notify whenremote documents are printed) på fanen Avanceret (Advanced), og genstart computeren.

Funktionen til tovejskommunikation deaktiveres, så den korrekte printerstatus muligvis ikke kanidentificeres.

Hvis en klientbruger åbner egenskaberne for printerdriveren og derefter klikker på OK, ogafkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af torettede sprog (Enable bidirectional support) på fanenPorte (Ports) ikke er markeret, er printerserversystemets funktion til tovejsunderstøttelse muligvisogså deaktiveret.Hvis dette er tilfældet, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af torettede sprog(Enable bidirectional support) på både printerserversystemet og klientsystemet.

Du kan ikke bruge Canon IJ-udskriftsvisning, når du udskriver fra et klientsystem.

Hvis funktionerne på fanen Vedligeholdelse (Maintenance) ikke kan angives korrekt fra etklientsystem, er de muligvis nedtonet. In this case, change the settings from the print server.

Når du ændrer indstillingerne for printerserveren, bør du slette ikonet for den delte printer fraklientsystemet og derefter angive indstillingerne for deling igen i klientsystemet.

Hvis den samme printer er installeret på printerserversystemet og klientsystemet som enlokal printer

Funktionen til netværkskommunikation opretter muligvis automatisk et netværksprinterikon påklientsystemet.

Gå til toppen af siden

Стор. 92 із 92Begrænsninger for deling af printer