Canon EOS 50E – manul v etin›

  • View
    2.854

  • Download
    29

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uživatelský manuál pro Canon EOS 50 a EOS 50E.

Text of Canon EOS 50E – manul v etin›

EOS 50 (E) EOS Elan II (E)

1

Pruka EOS 50eZkladn pojmy ve fotografii Hlavn vlastnosti Bezpenostn pokyny Strun nvod Rychl pprava Popis pstroje

I. Ne zanete fotografovatVloen baterie Nasazen a sejmut objektivu Funkce spout Vkldn a vyjmn filmu

II. Zkladn funkcePln automatika Portrt Krajina Close-up Sport

III. Reimy s AF a druhy menTi zaostovac body a AF Volba bodu pro zaostovn Focus Lock Mdy AF Kdy AF nezaostuje Kalibrace Eye-controlled AF Pokyny pro Eye-controlled AF Fotografovn s Eye-controlled AF Reimy men

IV. Kreativn programyProgramov automatika (P) Clonov automatika (Tv) Automatika asu (Av) Manuln provoz (M) AE s nastavenm DEP

V. Ostatn funkceSamospou Vestavn blesk AE Lock Kompenzace expozice Kompenzace zbleskov expozice AEB kompenzace Vcensobn expozice BULB expozice Zpsoby posuvu filmu Nastaven citlivosti film ISO Vypnut akustickho signlu

VI. Uivatelsk funkceNastavovn a ruen CF

VII. Automatick systm E-TTL pro osvtlen bleskem Canon Speedlite 380EXBlesk Speedlite 380EX (E-TTL)

2

VOD 1. Zkladn pojmy ve fotografiiTYPY EXPOZICEPEEXPOZICE (expozimetr do +) PODEXPOZICE (expozimetr do -) snmek svtl, chyb detaily ve svtlech

snmek tmav, chyb detaily ve stnech

TONALITYHIGH-KEY snmek sloen pevn ze svtlch tn svtl motiv, svtl pozad a rozptlen eln svtlo nutno v obrazu ponechat tmavou komponentu pro zvraznn svtlch tn optimistick ndech tmav tny (poped i pozad) pro poslen efektu je vhodn kontrastn osvtlen zjednoduen tvaru a lini vytvoen atmosfry kontrastn pozad vrazn siluety velik kontrast poped X pozad

LOW-KEY

TONLN ZJEDNODUEN

VYSOK KONTRAST

3

VOD 2. Hlavn vlastnostiTento nvod je uren pro modely EOS 50, EOS 50 E, EOS ELAN II i EOS ELAN II E. Symbol zna, e jm oznaen sti nvodu plat pro pouze pro model EOS 50 E a EOS ELAN II E.

Hlavn vlastnosti1. Okem ovldan zazen pro automatick osten (AF - autofokus) zaostuje v mst, do kterho hledte, a to u snmk zhotovench na vku i na ku. 2. Trojbodov automatick osten (AF) a systm AIM** System AIM (ang. Advanced Integrated Multi-Point Control) nastavuje automaticky nejvhodnj expozici nebo zbleskovou expozici v zvislosti na pouitm zaostovacm bod. Sta pouze, abyste fotoapart zamili na poadovanou scnu a stiskli spou.

3. Vysoce kvalitn pouzdro fotoapartu vyztuen hlinkovmi stmi zajiuje pjemn pocit pi dren pstroje v ruce. 4. Pomoc dvou nastavovacch voli reim, dvou voli pro druhy provozu a dvou dalch dleitch ovldacch voli lze snadno nastavit poadovan reimy a zpsoby provozu. Jedinm pohledem na ovldac prvky lze zjistit aktuln nastaven. 5. Fotoapart pracuje velice tie. Na fotoapart EOS mete pipojit vechny objektivy EF. Tento nvod vychz z pedpokladu, e jste svj fotoapart opatili objektivem EF a vysvtluje zpsob funkce tohoto pstroje. Vznam symbol uvedench v nvodu: : Varovn znaka uvd pokyny pro zamezen nesprvnch funkc a pokozen fotoapartu. : Informace, kter je dleit znt pi zachzen s fotoapartem. : Rady, jak fotoapart pouvat nebo jak podit snmek.

Pipevnn emnku (noen) fotoapartu

pro

zaven

4

VOD 3. Bezpenostn pokyny Pe o fotoapart1. Tento pstroj nen vodotsn a neml by bt vystaven deti ani vod. Pokud fotoapart zmokl, obrate se na nejbli smluvn servis firmy Canon. Ppadn vodn kapky setete suchm hadkem. V ppad, e jste fotoapart vystavili psoben vzduchu obsahujcho soln vpary, otete jej suchm hadkem. 2. Dbejte na to, aby fotoapart nebyl uloen na horkm mst, jako za horkho dne nap. v aut. Nadmrn horko fotoapartu kod. 3. V dnm ppad byste nemli pokouet pstroj vlastnmi silami rozebrat, protoe obsahuje elektronick obvody s vysokm naptm. 4. V ppad, e by se na pedn oce objektivu usadil prach, odstrate ho jemnm ttekem. Pro itn fotoapartu nebo objektiv nepouvejte dn organick rozpoutdla. Je-li nutn odstranit tvrdojn ulpvajc neistoty, obrate se na nejbli smluvn servis Canon. 5. Fotoapart uchovvejte na chladnm, suchm a dobe vtranm mst a vyjmte z nj baterie. Bhem skladovn obas pstroj vyzkouejte. 6. Neukldejte apart v laboratoi nebo na mstech, kde se mohou vyskytovat korozvn ltky. 7. Jestlie jste fotoapart del dobu nepouvali nebo chcete fotoapart pouvat pi vznamn udlosti, pezkouejte ped fotografovnm vechny jeho dleit funkce nebo apart pineste ke zkontrolovn do servisn dlny firmy Canon.

LCD displejDispleje s tekutmi krystaly strnou a za uritch okolnost mohou zesvtlit a stt se obtn itelnmi. Pokud by k tomu dolo, nechte si LCD displej za hradu v servisnm stedisku Canon vymnit. Pi nzkch teplotch se me stt, e displej LCD reaguje pomaleji. Pi vysokch teplotch me dojt k tomu, e se LCD displej zbarv ern. V obou ppadech se vak uvede do normlnho stavu, jakmile se jeho okoln teplota opt normalizuje.

Lithiov baterieTento fotoapart pracuje s lithiovou bateri 2CR5. Stav jejho nabit kontrolujte vdy v nsledujcch ppadech: 1. 2. 3. 4. 5. Po vmn baterie. Jestlie jste apart del dobu nepouvali. Jestlie zvrka nevypn. Jestlie s apartem fotografujete pi velmi nzkch teplotch. Dodrujte rovn nsledujc pokyny: o Ped vloenm baterie otete kontakty, abyste odstranili otisky prst a neistotu. Tmto zpsobem pedejdete patnm spojm a vzniku koroze kontakt. o Nikdy se nepokouejte baterii otevt nebo znovu nabt. Rovn nepechovvejte baterii v mst, kde psob vysok teploty. Baterii nezkratujte a nevhazujte do ohn. o I kdy baterie i pi nzkch teplotch pracuje dobe, me jej kapacita pi velmi nzkch teplotch vrazn poklesnout. Pro takov ppady noste s sebou, nejlpe co nejble u tla, nhradn baterii. Baterie stdejte a volnou baterii mezitm ohejte

5

Nzk kapacita baterie, je mono jet fotografovat se Jestlie se na LCD displeji objev symbol sprvnm osvitem. Me se ovem stt, e kapacita baterie ji nebude stait pro automatick posun filmu nebo pro jeho zptn pevinut. V tom ppad vlote novou baterii.

ObjektivAby se zabrnilo pokrbn povrchu oky nebo elektrickch kontakt, nasazujte na sejmut objektivy pedn a zadn kryty. Sejmut objektivy pokldejte vdy zadn stranou nahoru.

6

VOD 4. Strun nvod k pouit1. Vlote baterii Otevete pihrdku pro baterii a vlote do n baterii 2CR5

2. Nasate objektiv Nastavte erven znaky na objektivu a na fotopstroji tak, aby se kryly a otejte objektivem ve smru hodinovch ruiek a do koncov polohy k dorazu.

3. Pi stisknutm uvolovacm tlatku otejte voliem pro nastavovn programu na Program pln automatiky

4. Vlote film Srovnejte zatek filmu s oranovou znakou pro vloen filmu a zavete zadn stnu fotoapartu, a se slyitelnm cvaknutm zaklapne. Film se potom automaticky pevine k prvnmu obrzku.

7

5. Zaostete na objekt (motiv) Zamte zaostovac bod hledku na motiv a stisknte lehce spou zvrky pro zaosten. Jakmile je motiv zaosten, rozsvt se v hledku symbol zaosten.

6. Zhotovte snmek Stisknte jemn spou a do krajn polohy. Jestlie je motiv tmav nebo v protisvtle, vestavn blesk vysko a automaticky se spust.

7. Vyjmn filmu Film se na konci automaticky pevine zpt. Ujistte se, e symbol pro kazetku na LCD displeji blik. Potom otevete zadn stnu a vyjmte kazetku s filmem.

8

VOD 5. Krtk nvod na ppravu apartuPosun filmu Pevinut sten exponovanho filmu

Funkce zaostovn Volba zaostovacho bodu

Samoinn zaostovn (autofokus) ovldan okem

Ovldn expozice Nastaven zpsobu men

9

Kompenzace expozice

Pevn (blokovan) AE

Dal funkce Fotografovn se zabudovanm bleskem

10

Fotografovn s redukc jevu ervench o

Uivatelsk funkce Fotografovn s uivatelskmi funkcemi

11

VOD 6. Popis st Popis pedn sti

12

Popis zadn sti

Voli nastavovn reim

13

LCD displej

14

daje v hledku

15

I. Ne zanete fotografovat 1. Vloen baterie a kontrola nabit baterie Vkldn bateriePouijte baterii 2CR5. Jestlie jste si koupil BP-50, pette si stranu 91. 1. Vysute pku krytu pihrdky pro baterii ve smru ipky a otevete kryt tto pihrdky.

2. Vlote baterii, jak je naznaeno na krytu pihrdky pro baterii.

3. Zavete baterii.

kryt

pihrdky

pro

16

Kontrola nabit baterie1. Drte odblokovvac tlatko stisknut a nastavte voli reim na nkter reim v kreativn oblasti nebo na reim programovanch motiv.

2. Stav nabit baterie je indikovn na displeji LCD jednm z nsledujcch symbol: Baterie je dostaten nabit. Mjte pipravenou nhradn baterii. Baterie je tm vybit. Viz strana 7

Stav baterie je indikovn pi odblokovanm volii nastavovn reim.

ivotnost lithiov baterie 2CR5Teplota okol 20 st. C -20 st. C Bez pouit blesku 90 (110) film 45 (50) film 50% pouit blesku 35 (40) film 14 (15) film 100% pouit blesku 18 (20) film 6(7) film

Poet film s 24 snmky dle standardn zkuebn metody firmy Canon s novou bateri a objektivem EF 50mm f/1,4 USM. I kdy pouvte fotoapart bez vloenho filmu, spotebovv se proud z baterie a sniuje se tm poet film, kter je mono s bateri exponovat. Hodnoty uveden v zvorkch se vztahuj na filmy bez pouit automatickho zaostovn ovldanho okem.

Jestlie se na displeji LCD neobjev dn daj, me se stt, e baterie byla nesprvn vloena. Vyjmte baterii a vlote ji sprvn. Zkontrolujte stav baterie dve, ne zanete fotografovat. Jestlie cestujete do mst, v nich je obtn baterie zakoupit, vezmte si s sebou nhradn baterie.

17

I. Ne zanete fotografovat 2. Nasazen a sejmut objektivu Nasazen objektivu1. Odstrate zadn a pedn ochrann kryt objektivu tak, e jimi otote naznaenm smrem 2. erven oznaovac body na objektivu a na pstroji nastavte do jedn pmky a otejte objektivem ve smru ipky, a zaklapne se slyitelnm cvaknutm. 3. Pepna objektivu pro zaostovn nastavte na AF.

Jestlie je pepna pro zaostovn v poloze "M", samoinn zaostovn nefunguje. Bhem samoinnho zaostovn se nedotkejte otejcch se st objektivu.

Sejmut objektivuDrte uvolovac tlatko objektivu stisknut a otejte objektivem ve smru ipky a k dorazu. Po