Click here to load reader

Căn hộ sân bay, căn hộ carillon, 0989171123

  • View
    116

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Căn hộ sân bay, căn hộ carillon, 0989171123

  • 1. Gi gc ch u tThanh ton 30%, vay 70%Xem thng tin DA (tt)LH ch u t: 0989171123Bn Carillon tng 161

2. Chi nhnh Ty BcC: 322 L Thng Kit, P14, Q10in thoi: 0989171123 3. Ni dungQuy m d nV tr d nTin ch12345Thit k d nTin thi cng./ 4. Quy m d nDin tch t: 7.834 m2Tng cao: 1 tng hm16 tng caoChiu cao cng trnh: 51,75mTng hm: 3 => 3,6mTng 1: 4mTng 2 => 16: 2,78m./ 5. V tr d n171A Hong Hoa Thm 6. Mua sm Nht Phan Khang (1,9Km)Maximark (1,7Km)Ch Hong Hoa Thm (900m)TTTM, Shophouse 7. Gio dcTrn Quc Tun (1,5Km)Anh ng Vit M (1,7Km)Nguyn Khuyn (300m)Hong Hoa Thm (300m)Nguyn Ch Thanh 8. Vui chi, gii trSn Golf (1Km)SV Qun Khu 7 (2Km)CV Hong Vn Th (2Km)SB Hong Hoa ThmH bi, SpaSG Superbowl Center (4Km) 9. Chm sc sc kheSn bay Tn Sn Nht (4,5Km)./BV Thng Nht (2,5Km)BV i Hc Y Dc (2Km) 10. Thit k d n 11. Mt ct ngTng hm: Khu k thut bi xeTng 1, 2: Shophouse, TMDV,Sinh hot cng ngTng 3-9Cn h x hi 19 cn/tngCn h KD: 16 cn/tngTng 10-14Cn h KD: 30 cn/tngTng 15-16: Penhouse./Cn h x hi Cn h kinh doanhCn h kinh doanhCn h PenhouseTng k thut chuyn: 1,85mShophouse 12. Mt bng tng hmXe hi: 216 chTng hm: 194 chTng trt: 22 chXe 2 bnh: 1.056 chTiu chun xe1 Penhouse/ 1 xe hi5 cn h/1 xe hi1 cn h/2 xe my./ 13. Mt bng tng 1H biCng vinngNi b./Trn Vn DanhNguynChnhstng C3 14. Mt bng tng 2Trn Vn DanhNguynChnhstng C3 15. Mt bng tng 3-9 16. Mt bng tng 10 17. Mt bng tng 11-16 18. Mt bng cn h 2PNCn h B5: 84,94 m2Phng ng 1: 18,4m2Phng ng 2: 12,25m2Snh, P Khch, P n: 30,66m2Bp: 7,02m2WC1: 5,36m2WC2: 4,32m2Loggia: 4,62m2Phng git: 2,31m2./ 19. Phng khch 20. Bp-phng n 21. Phng ng chnh 22. Phng ng tr em 23. Mt bng cn h D02Cn h D02: 104,39 m2Phng ng 1: 21,68m2Phng ng 2: 11,54m2Snh, P Khch, P n: 36,22m2Bp: 7,10m2WC1: 4,68m2WC2: 4,35m2Loggia: 5,53m2Phng git: 2,34m2./Phng ng 3: 12,95m2 24. Phng khch 25. Bp-phng n 26. Phng ng chnh 27. Phng ng tr em 28. Mt bng cn h B04 29. Mt bng cn h B05 30. Mt bng cn h B03 31. Thank youMi chi tit vui lng lin h:Lng Quc BoTD: 0989171123Email: [email protected] Chi nhnh Ty BcWebsite: www.sacomreal-s.com.vn

Search related