C£m bin ‘o l°u l°»£ng m»©c ch¥t l°u

  • View
    1.091

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of C£m bin ‘o l°u l°»£ng m»©c ch¥t l°u

CM BIN O LU LNG, MC CHT LUng c VngIEP-HUSTI. Cm bin o lu lngI.1. Lu lng v n v o, nguyn l oLu lng cht lu l lng cht lu chy qua tit din ngang ca ng trong mtn v thi gianLu lng tnh theo th tch m3/sLu lng tnh theo khi lng Kg/sLu lng trung bnh trong khong At=t2-t1Lu lng tc thi:Nguyn l: - m trc tip th tch cht lu chy qua cng t trong mt khong thi gian xc nh At. - o vn tc cht lu chy qua cng t khi lu lng l hm ca vn tc. - o gim p qua tit din thu hp trn dng chy, lu lng l hm ph thuc gim p. I.2. Cng t th tchNguyn l: o th tch cht lu chy qua cng t bng cch m trc tiplng th tch i qua bung cha c th tch xc nh ca cng t.Th tch cht lu chy qua cng t trong thi gian At=t2-t1Thng thngLu lng trung bnhLu lng tc thi m s vng quay v chuyn sang tn hiu in:Gii hn o: 0,01 250 m3/h; chnh xc: (0,5-1)%; tn tht p sut nhNhc im: - gy n khi lm vic; cht lng phi c lc tto lu lng dng khCu to:- V hnh tr (1)- Cc cnh (2,4,7,8)- Tang quay (3)- Cam (6)Hot ng:-Khi cnh (4) v tr nh hnh v, p sut chtkh tc ng ln cnh lm tang (3) quay, trongqu trnh quay cc cnh lun tip xc vi mtngoi cam (6) nh cc con ln.- Trong mt vng quay th tch cht kh bng thtch vnh cht kh gia v v tang-Chuyn ng quay ca tang c truyn n ccu m t bn ngoi v cng tDi o: 100 300 m3/h; cp chnh xc: 0,25 v 0,5I.3. Cng t tc Tc quay ca cng tTrong thi gian t t1 n t2ViKhi ng knh tuabin: 50-300 mm th phm vi o: 50-300 m3/hCp chnh xc: 1; 1,5; 2o lu lng nhng knh tuabin: 10-40 mmPhm vi o: 3-20 m3/hCp chnh xc: 2;3 I.4. o lu lng bng phng php chnh pNguyn l:o gim p ca dng chy khi qua mng ngn c l thu hp. chnhp c xc nh thng qua p k vi sai.Gi s cht lng khng b nn: p1, p2 l p sut ngay trc v sau l thu hpC:Thng khng o m oLu lng khi lng ca cht lu:Tit din:Lu lng khi:Lu lng th tch:Vi cht lu chu nn: a thm h s hiu chnh c