36
Raport anual Starea factorilor de mediu în România, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului 15 2. CALITATEA AERULUI 2.1. EMISII DE POLUANŢI ATMOSFERICI România are obligaţia de a limita emisiile de poluanţi anuale de gaze cu efect de acidif iere şi eutrofizare şi de precursori ai ozonului, sub valorile de 918 mii tone/an pentru dioxid de sulf (SO2), 437 mii tone/an pentru oxizi de azot (NOx), 523 mii tone/an pentru compuşi organici volatili nonmetanici (NMVOC) şi 210 mii tone/an pentru amoniac (NH3), valori ce reprezintă plafoanele naţionale de emisie. Plafoanele naţionale de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac, stabilite pentru anul 2010, sunt cele prevăzute în Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelul ui de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, ratificat prin Legea nr. 271/2003 şi reprezintă cantitatea maximă de poluant ce poate fi emisă în atmosferă, la nivel naţional, în decursul unui an calendaristic. România transmite anual estimări ale emisiilor de poluanţi atmosferici care cad sub incidenţa Directivei nr. 2001/81/CE privind plafoane naţionale de emisii pentru anumiţi poluanţi atmosferici (Directiva NEC) şi a protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfront aliere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979 (UNECE/CLRTAP) În acest sens, se întocmeşte inventarul naţional final de emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac elaborat cu un an în urma anului curent , care se realizează respectând ghidurile EMEP/CORINAIR pentru estimarea şi raportarea datelor de emisii şi care asigură transparenţa, acurateţea, consistenţa, comparabilitatea şi completitudinea acestora. Pentru anul 2009, emisiile de poluanţi atmosferici au fost estimate utilizându-se versiunea nouă a ghidului EMEP/EEA privind elaborarea inventarelor de emisii. De asemenea au fost recalculate emisiile aferente perioadei 2005-2007, folosind factorii de emisie din noul ghid. Evoluţia emisiilor de SO2, NOx, NMVOC şi NH3 în perioada 2005-2009. Figura 2.1.-1. Evoluţia emisiilor anuale de gaze cu efect acidifiant şi de eutrofizare şi precursori ai ozonului 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 kilotone 2005 642.59 290.24 192.30 403.07 2006 697.59 293.83 196.18 415.48 2007 576.20 320.44 202.84 429.71 2008 557.33 289.28 186.78 447.41 2009 459.87 247.26 187.74 432.18 Plafon NMVOC 523 523 523 523 Plafon SO2 918 918 918 918 Plafon Nox 437 437 437 437 Plafon NH3 210 210 210 210 Emisii SO2 Emisii NOx Emisii NH3 Emisii NM VOC

Calitatea Aerului 2010

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Calitatea Aerului 2010

Citation preview

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  15

  2. CALITATEA AERULUI

  2.1. EMISII DE POLUANI ATMOSFERICI

  Romnia are obligaia de a limita emisiile de poluani anuale de gaze cu efect de acidifiere i eutrofizare i de precursori ai ozonului, sub valorile de 918 mii tone/an pentru dioxid de sulf (SO2), 437 mii tone/an pentru oxizi de azot (NOx), 523 mii tone/an pentru compui organici volatili nonmetanici (NMVOC) i 210 mii tone/an pentru amoniac (NH3), valori ce reprezint plafoanele naionale de emisie.

  Plafoanele naionale de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot, compui organici volatili i amoniac, stabilite pentru anul 2010, sunt cele prevzute n Protocolul Conveniei din 1979 asupra polurii atmosferice transfrontaliere pe distane lungi, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizrii i nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, ratificat prin Legea nr. 271/2003 i reprezint cantitatea maxim de poluant ce poate fi emis n atmosfer, la nivel naional, n decursul unui an calendaristic.

  Romnia transmite anual estimri ale emisiilor de poluani atmosferici care cad sub incidena Directivei nr. 2001/81/CE privind plafoane naionale de emisii pentru anumii poluani atmosferici (Directiva NEC) i a protocoalelor Conveniei asupra polurii atmosferice transfrontaliere pe distane lungi, ncheiat la Geneva la 13 noiembrie 1979 (UNECE/CLRTAP)

  n acest sens, se ntocmete inventarul naional final de emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot, compui organici volatili i amoniac elaborat cu un an n urma anului curent, care se realizeaz respectnd ghidurile EMEP/CORINAIR pentru estimarea i raportarea datelor de emisii i care asigur transparena, acurateea, consistena, comparabilitatea i completitudinea acestora. Pentru anul 2009, emisiile de poluani atmosferici au fost estimate utilizndu-se versiunea nou a ghidului EMEP/EEA privind elaborarea inventarelor de emisii. De asemenea au fost recalculate emisiile aferente perioadei 2005-2007, folosind factorii de emisie din noul ghid.

  Evoluia emisiilor de SO2, NOx, NMVOC i NH3 n perioada 2005-2009.

  Figura 2.1.-1. Evoluia emisiilor anuale de gaze cu efect acidifiant i de eutrofizare i precursori ai ozonului

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  1,000

  kilo

  tone

  2005 642.59 290.24 192.30 403.07

  2006 697.59 293.83 196.18 415.48

  2007 576.20 320.44 202.84 429.71

  2008 557.33 289.28 186.78 447.41

  2009 459.87 247.26 187.74 432.18

  Plafon NM VOC 523 523 523 523

  Plafon SO2 918 918 918 918

  Plafon Nox 437 437 437 437

  Plafon NH3 210 210 210 210

  Emisii SO2 Emisii NOx Emisii NH3 Emisii NM VOC

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  16

  Emisiile de dioxid de sulf, corespunztoare anului 2009, sunt caracterizate de o scdere cu aproximativ 28,43% fa de anul 2005, scderi importante nregistrndu-se n sectoarele Arderi n industria metalurgic (54,67%), i Producia de energie termic i electric (23,53%). n sectorul Navigaie naional s-a nregistrat o uoar cretere a emisiilor de SO2, respectiv cu 16%. n sectorul Transporturi rutiere, pentru toate categoriile de vehicule, s-a nregistrat o descretere semnificativ, de peste 90%, fa de anul 2005, datorat scderii coninutului de sulf din combustibili, (Fig. 2.1.-2).

  n anul 2009, cea mai mare contribuie la totalul naional o au instalaiile mari de ardere, care reprezint sursele din sectorul Producie de energie termic i electric, ale cror emisii au fost de aproximativ 450 kt (85,70%). Emisiile provenite din arderile din industria metalurgic au o pondere de 8,64%, iar cele din alte industrii, 3,04% din totalul naional.

  Figura 2.1.-2. Evoluia emisiilor de SO2 din sectoarele cu cea mai mare contribuie la totalul naional

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  Pro

  ducia

  de e

  nerg

  ie

  term

  ic

  i

  ele

  ctr

  ic

  Ard

  eri

  n

  industr

  ia

  meta

  lurg

  ic

  Alte a

  rderi

  n industr

  ie

  kilo

  tone

  2005 2006 2007 2008 2009

  Emisiile totale de NOx, n anul 2009, au atins valoarea de 247,26kt, fa de 291,13kt ct erau n

  2005. Emisiile de NOx provin n special din sectoarele Transport rutier (47,18%) i Producia de energie termic i electric (33,73%).

  Emisiile de oxizi de azot calculate pentru anul 2009, care au nregistrat scderi fa de anul 2005, au fost cele din sectoarele Producie de energie termic i electric (12,62%), Arderi n industria metalurgic (54,29%) i Arderi n sectorul comercial/instituional (20,85%). Creteri ale emisiilor de NOx fa de anul 2005, s-au nregistrat n Transport rutier - Autoturisme (27,18%) i, Arderi n sectorul rezidenial (5,50%) (Fig. 2.1.3).

  Figura 2.1.-3. Evoluia emisiilor de NOx din principale sectoare industriale i transport

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  Tra

  nsport

  rutier

  Pro

  ducia d

  e e

  nerg

  ie

  term

  ic

  i ele

  ctr

  ic

  Tra

  nsport

  rutier

  -

  Auto

  vehic

  ule

  gre

  le

  Tra

  nsport

  rutier

  -

  Auto

  turism

  e

  Alte a

  rderi

  n industr

  ie

  Ard

  eri

  n industr

  ia

  meta

  lurg

  ic

  Ard

  eri

  n s

  ecto

  rul

  rezid

  enial

  Tra

  nsport

  rutier

  -

  Auto

  vehic

  ule

  uoare

  Ard

  eri

  n s

  ecto

  rul

  com

  erc

  ial/in

  stitu

  ional

  kil

  oto

  ne

  2005 2006 2007 2008 2009

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  17

  Emisiile de NH3 prezint o scdere cu 5,4% fa de anul 2005. n intervalul analizat, cea mai mare valoare a fost nregistrat n 2007 (202,62 kt). n 2009, emisiile totale de NH3 au fost de 187,74 kt. Variaia emisiilor provenite din activitile zootehnice este explicat de fluctuaiile numrului capetelor de animale ce oscileaz n funcie de variaia cererii de pia a acestora.

  Ponderile cele mai importante, n totalul naional, le au managementul dejeciilor provenite din creterea vacilor de lapte (28,46%), scroafelor (22,42%) i a ginilor outoare (11,52%). O contribuie semnificativ la emisiile de NH3 o are i sectorul Epurarea apelor uzate cu pondere de 8,24% din totalul naional, (fig. 2.1.-4).

  Figura 2.1.-4. Evoluia emisiilor de NH3 provenite din agricultur i epurarea apelor uzate.

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  Vaci de lapte

  Scro

  afe

  Gin

  i outo

  are

  Epura

  rea a

  pelo

  r

  uzate

  Ovin

  e

  Cabalin

  e

  Alte v

  aci

  Pui de c

  arn

  e

  Aplic

  are

  a

  ngr

  m

  inte

  lor

  azoto

  ase

  kil

  oto

  ne

  2005 2006 2007 2008 2009

  Emisiile de NMVOC au crescut slab n 2009, fa de 2005, respectiv cu 1,49%. Cea mai mare

  cretere este cauzat, n special, de sectoarele Transportul rutier (35,97%), Arderi n sectorul rezidenial (19,14%) i Emisii fugitive provenite din extracia combustibililor solizi (8,41%). (fig. 2.1.-5.).

  Figura 2.1.-5. Evoluia emisiilor de NMVOC provenite de la sursele

  cu ponderea cea mai mare n totalul naional

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  Ard

  eri

  n

  secto

  rul

  rezid

  enial

  Tra

  nsport

  rutier

  Scro

  afe

  Em

  isii

  fugitiv

  e

  pro

  venite d

  in

  extr

  acia

  com

  bustibili

  lor

  Vaci de lapte

  Utiliz

  are

  a

  dom

  estic a

  solv

  enilo

  r

  Em

  isii

  fugitiv

  e

  pro

  venite d

  in

  extr

  acia

  gazelo

  r

  Industr

  ia

  chim

  ic

  Gin

  i outo

  are

  Utiliz

  are

  a

  pro

  duselo

  r

  chim

  ice

  kil

  oto

  ne

  2005 2006 2007 2008 2009

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  18

  Emisiile totale de Plumb (Pb) au nregistrat o scdere de 49,24%, de la 106,71t n 2005, la 53,76t n 2009, (fig. 2.1.-6.).

  Figura 2.1.-6 Evoluia emisiilor totale de Pb

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  2005 2006 2007 2008 2009

  ton

  e

  Total emisii de Pb

  Cele mai importante scderi au fost nregistrate n sectoarele Emisii fugitive din industria de

  transformare (82%) Producia de plumb (75,27%). i Producia de font i oel (56,47%). La polul opus, se afl sectorul Arderi n sectorul rezidenial care a generat emisii mai mari cu 20,62% fa de 2005. Cele mai mari ponderi n emisiile totale sunt cele care provin din sectoarele Producia de font i oel (35,85%), Arderi n industria metalurgic (20,38%), i Transport rutier (13,36%), (fig. 2.1.-7.).

  Figura 2.1.-7. Evoluia emisiilor de Pb provenite din principalele surse industriale, transport i procese de ardere

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  ton

  e

  Producia de font i oel Arderi n industria metalurgic

  Producia de plumb Transport rutier

  Producia de energie termic i electric Arderi n sectorul rezidenial

  Producia de cupru Producia de cupru

  Alte arderi n industrie Emisii fugitive din industria de transformare

  Emisiile totale de Cadmiu (Cd) au fost de 2,8 tone, la nivelul anului 2009.

  Figura 2.1.-8. Evoluia emisiilor totale de Cd

  0

  0.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  3

  3.5

  4

  2005 2006 2007 2008 2009

  ton

  e

  Total emisii Cd

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  19

  Activitile cu cel mai semnificativ aport la emisiile de Cd sunt Producia de energie termic i electric (22,42%), Transport naval intern (16,72%) i Producia de font i oel (11,62%). Cele mai mari reduceri de emisii de cadmiu provin n general din sectorul industriei metalurgice, i anume din Arderi n industria metalurgic (54,09%), Producie de font i oel (51,92%).(fig. 2.1.-9.).

  Figura 2.1.-9. Evoluia emisiilor de Cd provenite din surse industriale, transport i procese de ardere

  0

  0,1

  0,2

  0,3

  0,4

  0,5

  0,6

  0,7

  0,8

  0,9

  Pro

  ducia

  de

  energ

  ie

  term

  ic

  i

  ele

  ctr

  ic

  Pro

  ducia

  de

  font

  i o

  el

  Tra

  nsport

  naval i

  nte

  rn

  Ard

  eri n

  secto

  rul

  rezid

  enia

  l

  Pro

  ducia

  de

  cupru

  Ard

  eri n

  industr

  ia

  meta

  lurg

  ic

  Alte

  ard

  eri n

  industr

  ie

  Pro

  ducia

  de

  zin

  c

  Tra

  nsfo

  rmare

  a

  com

  bustib

  ililo

  r

  soliz

  i

  ton

  e

  2005 2006 2007 2008 2009

  Emisiile totale de Mercur (Hg) au fost de 4,51 tone la nivelul anului 2009. Cea mai mare parte a

  acestora provenind din sectorul Transport naval intern (52,26%). Alte sectoare cu ponderi semnificative sunt Producia de energie termic i electric (21%), Transformarea combustibililor solizi (8,85%), i Arderi n industria metalurgic (7,74%), (fig. 2.1.-10.).

  Figura 2.1.-10. Evoluia emisiilor de Hg provenite din surse industriale, transport naval i procese de ardere

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  Tra

  nsport

  naval in

  tern

  Tra

  nsfo

  rmare

  a

  com

  bustibili

  lor

  soliz

  i

  Pro

  ducia d

  e

  energ

  ie

  term

  ic

  i

  ele

  ctr

  ic

  Ard

  eri

  n

  industr

  ia

  meta

  lurg

  ic

  Alte a

  rderi

  n

  industr

  ie

  Pro

  ducia d

  e

  font

  i oe

  l

  ton

  e

  2005 2006 2007 2008 2009

  Emisiile de poluani organici persisteni cunosc, n general, o evoluie descendent din 2005 pn

  n 2009, de la 168,24 g I-Teq la 140,33 g I-Teq. n anul 2009, emisiile totale de dioxin au sczut cu 5,55%. (Fig.2.1.11). Aceast scdere a fost cauzat de scderea cantitilor de deeuri industriale i spitaliceti incinerate, precum i de scderea activitii n sectorul metalurgie,

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  20

  Figura 2.1.-11. Evoluia emisiilor totale de dioxin

  0

  50

  100

  150

  200

  2005 2006 2007 2008 2009

  g I

  T

  eq

  Emisii totale de Dioxina

  Principalele surse de emisii de dioxin sunt reprezentate de sectoarele: Arderi n sectorul rezidenial (71,34%), Incinerarea deeurilor spitaliceti (12,11%), Arderi n industria metalurgic (6,36%) i Producia de font i oel (4,13%), (fig. 2.1.-12.).

  Figura 2.1.-12. Evoluia emisiilor de dioxin provenite din surse industriale, tratarea deeurilor i procese de ardere

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  Ard

  eri

  n s

  ecto

  rul

  rezid

  enial

  Incin

  era

  rea d

  eeurilo

  r

  spitalic

  eti

  Ard

  eri

  n industr

  ia

  meta

  lurg

  ic

  Pro

  ducia d

  e f

  ont

  i

  oe

  l

  Alte a

  rderi

  n industr

  ie

  Incin

  era

  rea d

  eeurilo

  r

  industr

  iale

  Pro

  ducia d

  e e

  nerg

  ie

  term

  ic

  i ele

  ctr

  ic

  Ard

  eri

  n s

  ecto

  rul

  com

  erc

  ial/in

  stitu

  ional

  Ard

  ere

  a d

  eeurilo

  r

  agricole

  g I

  Teq

  2005 2006 2007 2008 2009

  Emisiile totale de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) au un trend ascendent n perioada 2005 - 2009, de la 131,94 t la 133,54 t, (fig. 2.1.-13.). Cele mai mari emisii provin din sectoarele Arderi n sectorul rezidenial (75,58%), Producia de aluminiu (17,35%) i Arderi n industria metalurgic (4,83%), (fig. 2.1.-14.).

  Figura 2.1.-13. Evoluia emisiilor totale de HAP

  115

  120

  125

  130

  135

  140

  145

  150

  155

  160

  2005 2006 2007 2008 2009

  ton

  e

  Emisii totale de HAP

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  21

  Figura 2.1.-14.. Evoluia emisiilor de HAP din principalele surse industriale i procese de ardere

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  Ard

  eri n s

  ecto

  rul

  rezid

  enia

  l

  Pro

  ducia

  de a

  lum

  iniu

  Ard

  eri n in

  dustr

  ia

  meta

  lurg

  ic

  Alte

  ard

  eri n in

  dustr

  ie

  Em

  isii

  fugiti

  ve d

  in

  industr

  ia d

  e

  transfo

  rmare

  Ard

  eri n s

  ecto

  rul

  com

  erc

  ial/i

  nstit

  uio

  nal

  ton

  e

  2005 2006 2007 2008 2009

  Emisiile de bifenili policlorurai (PCB), au sczut de la 223,6 kg n 2005, la 62.855 kg n 2009. Fa de 2005, emisiile de PCB sunt mai mici cu 72% (fig. 2.1.-15.). Cele mai importante scderi au fost n sectoarele Producie de plumb (75,27%) i Producie de font i oel (55,16%). Ponderile principalelor surse de emisii de bifenili policlorurai sunt: Producie de font i oel (43,66%) i Producie de plumb (26,26%), (fig. 2.1.-16.)

  Figura 2.1.-15. Evoluia emisiilor totale de PCB

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  2005 2006 2007 2008 2009

  kg

  Emisii totale de PCB

  Figura 2.1.-16. Evoluia emisiilor de PCB provenite din surse industriale i procese de ardere

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  Pro

  ducia

  de p

  lum

  b

  Pro

  ducie

  de font

  i

  oe

  l

  Pro

  ducie

  de z

  inc

  Pro

  ducie

  de c

  upru

  Ard

  eri n

  industr

  ia

  meta

  lurg

  ic

  Ard

  eri n

  secto

  rul

  rezid

  enia

  l

  Alte

  ard

  eri

  n in

  dustr

  ie

  Ard

  eri n

  secto

  rul

  com

  erc

  ial/

  instit

  uio

  nal

  kg

  2005 2006 2007 2008 2009

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  22

  Emisiile de hexaclorbenzen (HCB) prezint un trend descresctor, de la 2,51 kg n 2005, la 1,63 kg n 2009, (fig. 2.1.-17).

  Figura 2.1.-17 Evoluia emisiilor anuale de HCB

  0

  0,5

  1

  1,5

  2

  2,5

  3

  2005 2006 2007 2008 2009

  kg

  Total emisii HCB

  Cea mai important scdere a emisiilor de HCB provine din sectorul Incinerarea deeurilor

  spitaliceti (58,20%). Reduceri semnificative au fost i n urmtoarele sectoare: Arderi n sectorul comercial/instituional (36,36%), Arderi n industria metalurgic (54,48%) i Producie de font i oel (55,84%). Sursele cu ponderile cele mai mari n emisiile totale de HCB sunt: Arderile n sectorul rezidenial (52,15%) i Incinerarea deeurilor spitaliceti (34,63%) (fig. 2.1.-18.).

  Figura 2.1.-18. Evoluia emisiilor de HCB provenite din

  surse industriale, tratarea deeurilor i procese de ardere

  0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  1.2

  1.4

  1.6

  Incin

  era

  rea

  deeurilo

  r

  spitalic

  eti

  Ard

  eri

  n

  secto

  rul

  rezid

  enial

  Pro

  ducia d

  e

  font

  i oe

  l

  Alte a

  rderi

  n

  industr

  ie

  Ard

  eri

  n

  industr

  ia

  meta

  lurg

  ic

  Ard

  eri

  n

  secto

  rul

  com

  erc

  ial/

  institu

  ional

  kg

  2005 2006 2007 2008 2009

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  23

  2.2. CALITATEA AERULUI

  Evaluarea calitii aerului nconjurtor este reglementat prin Legea privind calitatea aerului ncon-jurtor, ce transpune Directiva 50/2008 adoptat de Parlamentul i Consiliul European privind calitatea aerului ambiental i un aer mai curat pentru Europa.

  La nivelul anului 2010, calitatea aerului n Romnia a fost monitorizat permanent prin intermediul a 139 staii automate repartizate pe ntreg teritoriul rii, ce fac parte din Reeaua Naional de Monitorizare a Calitii Aerului (RNMCA). Staiile sunt dotate cu analizoare automate ce msoar continuu concentraiile n aerul ambiental ale poluanilor: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO2, NOx), monoxid de carbon (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), particule n suspensie (PM10 i PM2,5) din aerosoli. Acestora li se adaug echipamente de laborator utilizate pentru msurarea concentraiilor de metale grele: plumb (Pb), cadmiu (Cd), arsen (As), nichel (Ni), concentraiilor de particule n suspensie din aerosoli i din depuneri (PM10 sau PM2,5).

  Staiile de monitorizare sunt amplasate n concordan cu criteriile stabilite de directivele europene privind calitatea aerului, n vederea proteciei sntii umane, a vegetaiei i ecosistemelor pentru a evalua influena diferitelor tipuri de surse de emisii poluante. Din acest punct de vedere staiile sunt clasificate dup cum urmeaz:

  staii de trafic pentru evaluarea influenei traficului asupra calitii aerului; staii industriale pentru evaluarea influenei activitilor industriale asupra calitii aerului; staii de fond urban i suburban pentru evaluarea influenei aezrilor urbane asupra calitii aerului; staii de fond rural i regional pentru evaluarea calitii aerului n zone deprtate de sursele de emisie.

  n continuare sunt prezentate date i informaii sintetice privind rezultatele monitorizrii calitii aerului n anul 2010, care ilustreaz calitatea aerului n raport cu valorile limit, valorile int, praguri de alert sau de informare stabilite n legislaia specific pentru fiecare poluant, dar i evoluia calitii aerului n perioada 2008-2010.

  Graficele sunt realizate pe baza msurtorilor efectuate n staiile automate de monitorizare a calitii aerului ce respect criteriile de agregare a datelor i calcul al parametrilor statistici.

  Dioxidul de azot (NO2) i oxizii de azot (NOx)

  Oxizii de azot provin n principal din arderea combustibililor solizi, lichizi i gazoi n diferite instalaii industriale, rezideniale, comerciale, instituionale i din transportul rutier. Oxizii de azot au efect eutrofizant asupra ecosistemelor i efect de acidifiere asupra multor componente ale mediului, cum sunt solul, apele, ecosistemele terestre sau acvatice, dar i construciile i monumentele. NO2 este un gaz ce se transport la lung distan i are un rol important n chimia atmosferei, inclusiv n formarea ozonului troposferic. Expunerea la dioxid de azot n concentraii mari determin inflamaii ale cilor respiratorii i reduce funciile pulmonare, crescnd riscul de afeciuni respiratorii i agravnd astmul bronic.

  Concentraiile de NO2 din aerul nconjurtor se evalueaz folosind valoarea limit orar pentru protecia

  sntii umane (200 g/m3) care se permite a se depi de 18 ori/an i valoarea limit anual pentru protecia

  sntii umane (40 g/m3).

  Concentraiile medii anuale de dioxid de azot n aerul nconjurtor arat depiri ale valorii limite anuale

  pentru sntatea uman (40 g/m3) n unele aglomerri urbane, respectiv: Bucureti, dou staii ce monitorizeaz poluarea provenit din trafic (Cercul Militar i Mihai Bravu) Braov la staia de fond urban i la staia de trafic

  Figura 2.2.-1. NO2 , concentraii medii anuale

  0.00

  10.00

  20.00

  30.00

  40.00

  50.00

  60.00

  70.00

  AB

  1A

  B2

  AB

  3A

  G1

  AG

  3A

  R1

  AR

  2 A

  R3

  B1L

  acul

  Mor

  iiB

  2 T

  itan

  B3

  Mih

  ai B

  ravu

  B4

  Ber

  ceni

  B5

  Dru

  mul

  Tab

  erei

  B6

  Cer

  cul M

  ilita

  r B

  7 M

  agur

  ele

  B8B

  alot

  esti

  BC

  1B

  C2

  BH

  1B

  H4

  BR

  1B

  R4

  BT

  1B

  V2

  BV

  3B

  V4

  CJ3

  CJ4

  CJ5

  CL2

  CS

  2C

  T5

  CT

  6C

  T7

  DB

  1D

  B2

  DJ1

  D

  J2D

  J3D

  J5E

  M3

  GJ2

  GJ3

  GL1

  GL3

  G

  R1

  GR

  3G

  R4

  HD

  2H

  R1

  IL1

  IS2

  IS3

  IS4

  MM

  1M

  M2

  MS

  3M

  S4

  NT

  1O

  T1

  PH

  1P

  H2

  PH

  3P

  H4

  PH

  5S

  B1

  SB

  4S

  J1S

  M2

  TL2

  T

  L3T

  M1

  TM

  2T

  M4

  TM

  5T

  M7

  TR

  1T

  R2

  VL1

  microgr/mc

  Medie anuala valoarea limita anuala

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  24

  Depirea valorii limit orare (200g/m3

  ) pentru protecia sntii umane a concentraiei de NO2 peste numrul permis de ore pe an s-a nregistrat la staiile de tip trafic (Mihai Bravu) i industrial (Berceni) din Bucureti.

  Figura 2.2.-2. NO2 - numr depiri valoarea limit orar

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  B3 Mihai Bravu B4 Berceni B6 Cercul Militar BV2 GJ2

  numar depasiri valoarea limita orara numar depasiri valoarea limita orara permis

  Nu s-au nregistrat depiri ale valorii pragului de alert (concentraia 400g/m3

  msurat timp de 3 ore consecutiv) pentru dioxidului de azot.

  Nu s-au nregistrat depiri ale valorii limit anual pentru protecia vegetaiei (30g/m3) la staiile de

  fond rural i regional destinate monitorizrii ecosistemelor i vegetaiei.

  Dioxidul de Sulf (SO2)

  Dioxidul de sulf este un gaz puternic reactiv, provenit n principal din arderea de combustibililor fosili sulfuroi (crbuni, pcur) pentru producerea de energie electric i termic i a combustibililor lichizi (motorin) n motoarele cu ardere intern ale autovehiculelor rutiere. Dioxidul de sulf poate afecta att sntatea oamenilor prin efecte asupra sistemului respirator ct i mediul n general (ecosisteme, materiale, construcii, monumente) prin efectul de acidifiere.

  Concentraiile de SO2 din aerul nconjurtor se evalueaz folosind valoarea limit orar pentru protecia

  sntii umane (350g/m3) care se permite a se depi de 24 ori/an, i valoarea limit zilnic pentru protecia

  sntii umane (125g/m3) care se permite a se depi de 3 ori/an. Concentraiile medii anuale sunt

  reprezentate n graficul urmtor.

  Figura 2.2.-3. SO2 - concentraii medii anuale

  0.00

  5.00

  10.00

  15.00

  20.00

  25.00

  30.00

  35.00

  40.00

  AB

  1A

  B2

  AB

  3A

  G1

  AG

  6A

  R2

  B1 L

  acul M

  orii

  B2 T

  itan

  B4 B

  erc

  eni

  B8 B

  alo

  testi

  BC

  1B

  C2

  BC

  3B

  H1

  BH

  2B

  H4

  BN

  1B

  R2

  BR

  4B

  R5

  BT

  1B

  V1

  BV

  2B

  V3

  BZ

  1C

  J1

  CJ3

  CJ4

  CJ5

  CL1

  CL2

  CS

  1C

  S3

  CS

  4C

  T2

  CT

  5C

  T6

  DB

  1D

  J1

  DJ2

  DJ3

  DJ4

  DJ5

  EM

  3G

  J1

  GJ2

  GJ3

  GL1

  GL2

  GR

  3H

  D1

  HD

  2H

  R1

  IL1

  IS2

  IS3

  IS4

  IS5

  MH

  1M

  M1

  MM

  2M

  M3

  MM

  4M

  M5

  MS

  1O

  T1

  PH

  1P

  H2

  PH

  4P

  H5

  PH

  6S

  B1

  SB

  2S

  B3

  SB

  4S

  J1

  SM

  2S

  V1

  SV

  2S

  V3

  TL 2

  T

  M1

  TM

  2T

  M3

  TM

  5T

  R1

  TR

  2V

  L1

  VL2

  VS

  1

  mic

  rogr/

  mc

  valori medii anuale 2010

  Depirea valorii limit orare (350g/m

  3) pentru protecia sntii umane a concentraiei de SO2 peste

  numrul permis de ore pe an (24) s-a nregistrat la staia de fond urban MM2 din municipiul Baia Mare.

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  25

  Figura 2.2.-4. SO2 - numr depiri valoarea limit orar

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  CS

  3

  DJ1

  DJ2

  DJ3

  DJ4

  DJ5

  GJ1

  GJ2

  GJ3

  MM

  1

  MM

  2

  MM

  3

  MM

  5

  Numar depasiri valoarea limita orara numar depasiri valoarea limita orara permise

  Depirea valorii limit zilnice (125g/m3

  ) pentru protecia sntii umane a concentraiei de SO2 peste numrul permis de zile pe an (3) s-a nregistrat la staia de fond urban MM2 din municipiul Baia Mare.

  Figura 2.2,-5. SO2 - numr depiri valoarea limit zilnic

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  CS3 GJ3 MM1 MM2 MM3

  numar depasiri valoarea limita zilnica numar depasiri valoarea limita zilnica permise

  Nu s-au nregistrat depiri ale valorii pragului de alert (500g/m3) pentru dioxidului de sulf.

  Nu s-au nregistrat depiri ale valorii limit anual pentru protecia ecosistemelor (20g/m3), la staiile

  de fond rural i regional destinate monitorizrii ecosistemelor i vegetaiei.

  Monoxidul de carbon (CO)

  Monoxidul de carbon este un gaz extrem de toxic ce afecteaz capacitatea organismului de a reine oxigenul, n concentraii foarte mari fiind letal. Provine din surse antropice sau naturale, care implic arderi incomplete ale oricrui tip de materie combustibil, att n instalaii energetice, industriale, ct i n instalaii rezideniale (sobe, centrale termice individuale) i mai ales din arderi n aer liber (arderea miritilor, deeurilor, incendii etc.).

  Concentraiile de CO din aerul nconjurtor se evalueaz folosind valoarea limit pentru protecia sntii umane (10 mg/m

  3), calculat ca valoare maxim zilnic a mediilor pe 8 ore (medie mobil).

  Din analiza datelor semnificative, statistic obinute din monitorizarea CO, n anul 2010, se constat c valorile maxime zilnice ale mediilor concentraiilor pe 8 ore, s-au situat mult sub valoarea limit anual pentru

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  26

  protecia sntii umane (10 mg/m3) la toate staiile din RNMCA. Concentraiile medii anuale reprezentate n graficul urmtor.

  Figura 2.2.-6. CO - concentraii medii anuale

  Ozonul (O3)

  Ozonul se gsete n mod natural n concentraii foarte mici n troposfer (atmosfera joas). Spre deosebire de ozonul stratosferic, care protejeaz viaa pe Pmnt, ozonul troposferic (cuprins ntre sol i 8-10 km nlime) este deosebit de toxic, avnd o aciune puternic iritant asupra cilor respiratorii, ochilor i are potenial cancerigen. De asemenea, ozonul are efect toxic i pentru plante, la care determin inhibarea fotosintezei, producerea de leziuni foliate, necroze.

  Ozonul este un poluant secundar deoarece, spre deosebire de ali poluani, el nu este emis direct de vreo surs de emisie, ci se formeaz sub influena radiaiilor ultraviolete, prin reacii fotochimice n lan ntre o serie de poluani primari (precursori ai ozonului), i anume: oxizii de azot (NOx), compuii organici volatili (COV), monoxidul de carbon (CO).

  Precursorii O3 provin att din surse antropice (arderea combustibililor, traficul rutier, diferite activiti industriale) ct i din surse naturale (COV biogeni emii de plante i sol, n principal izoprenul emis de pduri, care, dei dificil de cuantificat, pot contribui substanial la formarea O3). O alt surs natural de ozon n atmosfera joas este reprezentat de mici cantiti de O3 din stratosfer care migreaz ocazional, n anumite condiii meteorologice, ctre suprafaa pmntului.

  Formarea fotochimic a O3 depinde n principal de factorii meteorologici i de concentraiile de precursori, NOx i COV. n atmosfer au loc reacii n lan complexe, multe dintre acestea concurente, n care O3 se formeaz i se consum, astfel nct concentraia O3 la un moment dat depinde de o multitudine de factori, precum raportul dintre NO i NO2 din atmosfer, prezena COV necesari iniierii reaciilor, dar i de factori meteorologici, de la temperaturile ridicate i intensitatea crescut a luminii solare, care favorizeaz reaciile de formare a O3, i pn la precipitaii, care contribuie la scderea concentraiilor de O3 din aer. Ca urmare, concentraiile ozonului n atmosfera localitilor urbane cu emisii ridicate de NOx sunt n general mai mici dect n zonele suburbane i rurale, datorit distrugerii O3 prin reacia cu NO. Aceasta explic de ce n zonele rurale, departe de sursele de emisie ale oxizilor de azot, unde traficul este redus i emisiile din arderi mai sczute, concentraiile de ozon sunt n general mai mari dect n mediul urban.

  Ca urmare a complexitii proceselor fizico-chimice din atmosfer i a strnsei lor dependene de condiiile meteorologice, a variabilitii spaiale i temporale a emisiilor de precursori, a creterii transportului ozonului i precursorilor si la mare distan, inclusiv la scar inter-continental n emisfera nordic, precum i a variabilitii schimburilor dintre stratosfer i troposfer, concentraiile de ozon n atmosfera joas sunt foarte variabile n timp i spaiu, fiind totodat dificil de controlat.

  Concentraiile de ozon din aerul nconjurtor se evalueaz folosind pragul de alert (240g/m3) calculat

  ca medie a concentraiilor orare (valoare ce trebuie msurat timp de 3 ore consecutiv), pragul de informare

  (180g/m3) calculat ca medie a concentraiilor orare i valoarea int pentru protecia sntii umane (120

  g /m3) calculat ca valoare maxim zilnic a mediilor pe 8 ore (medie mobil), pentru care sunt permise un

  numr de 25 de depiri pe an calendaristic.

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  27

  Datele semnificative din punct de vedere statistic, obinute din monitorizarea ozonului n anul 2010, analizate n raport cu cerinele din Legea privind calitatea aerului nconjurtor, arat c valorile medii orare nu au depit pragul de alert

  Pragul de informare a fost depit de 3 ori la staia industrial de fond suburban DJ-4 Ialnia, pe data de 16 august, intervalul orar 15-17.

  S-au nregistrat depiri ale valori int pentru protecia sntii umane n limita numrului admis de 25 zile. La staia de fond rural EM-3 s-au nregistrat 25 de depiri ale valorii int.

  Numrul de depiri ale valorii int pentru protecia sntii umane este reprezentat n graficul urmtor.

  Figura 2.2.-7. O3 - numr depiri valoarea int

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  B3 M

  ihai

  Bra

  vu

  B5

  Dru

  mul

  B8

  Balo

  testi

  BH

  1

  BR

  2

  CJ5

  CL2

  CS

  1

  CT

  3

  CT

  5

  DB

  -1

  DB

  2

  DJ3

  DJ4

  DJ5

  EM

  3

  HR

  1

  IS-4

  PH

  2

  PH

  3

  PH

  4

  PH

  6

  SV

  1

  TR

  -1

  VN

  1

  numar depasiri valoarea tinta 2010 numar depasiri valoarea tinta permis

  Figura 2.2.-8. O3 - concentraii medii anuale

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  28

  Pulberi n suspensie (PM10 i PM2,5) Pulberile n suspensie, din atmosfer, sunt poluani ce se transport pe distane lungi, provenii din

  cauze naturale, ca de exemplu antrenarea particulelor de la suprafaa solului de ctre vnt, erupii vulcanice etc. sau din surse antropice precum: arderile din sectorul energetic, procesele de producie (industria metalurgic, industria chimic etc.), antierele de construcii, transportul rutier, haldele i depozitele de deeuri industriale i municipale, sisteme de nclzire individuale, ndeosebi cele care utilizeaz combustibili solizi etc.

  Natura acestor pulberi este foarte divers. Astfel, ele pot conine particule de carbon (funingine), metale grele (plumb, cadmiu, crom, mangan etc.), oxizi de fier, sulfai, dar i alte noxe toxice, unele dintre acestea avnd efecte cancerigene (cum este cazul poluanilor organici persisteni PAH i PCB

  1 adsorbii pe

  suprafaa particulelor de aerosoli solizi).

  Fraciunea de particule fine (PM2.5 i chiar PM1) reprezint o problem special de sntate, datorit faptului c acestea pot penetra sistemul respirator profund i pot fi absorbite n snge.

  O evaluare a impactului asupra sntii a expunerii la PM2.5 n 32 de ri membre ale Ageniei de Mediu Europene, realizat n anul 2005, estimeaz o pierdere de 5 milioane de ani de via pe an datorit pulberilor fine PM2,5. Acesta este motivul pentru care Directiva 2008/50/EC privind calitatea aerului i un aer mai curat pentru Europa a stabilit limite obligatorii pentru acest poluant. Pe baza msurtorilor efectuate la staiile de fond urban pentru poluantul PM2.5 se calculeaz indicele mediu de expunere (IME) exprimat n g/m

  3. Pentru Romnia, IME pentru anul de referin 2010 este

  concentraia medie a anilor 2009, 2010, 2011.

  Pulberi n suspensie PM10 Concentraiile de pulberi n suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni din aerul nconjurtor se

  evalueaz folosind valoarea limit zilnic (50g/m3) pentru care sunt permise 35 depiri/an i valoarea

  limit anual (40g/m3).

  Valorile concentraiilor medii anuale de PM10, determinate prin metoda de referin gravimetric, au depit valoarea limit anual pentru protecia sntii umane (40g/m

  3) la staia de trafic B-3 Mihai Bravu,

  media anual 42g/m3, precum i la o staie de tip industrial, GJ-2 Rovinari, media anual 46.73g/m

  3, care

  suport influena unor mari poluatori industriali. Valorile medii anuale pentru staiile cu captur reprezentativ din punct de vedere statistic sunt

  reprezentate n graficul de mai jos.

  Figura 2.2.-9. PM10 - concentraii medii anuale

  0.00

  5.00

  10.00

  15.00

  20.00

  25.00

  30.00

  35.00

  40.00

  45.00

  50.00

  AB

  1A

  B3

  AG

  1A

  G3

  AR

  1B

  1 L

  acu

  l M

  ori

  i B

  3 M

  iha

  i B

  ravu

  B

  4 B

  erc

  en

  iB

  5 D

  rum

  ul T

  ab

  ere

  iB

  7 M

  ag

  ure

  leB

  8 B

  alo

  testi

  BC

  2B

  R3

  BV

  1

  BV

  3B

  V4

  CJ1

  CJ3

  CS

  1C

  T1

  CT

  3C

  T4

  CT

  7C

  V1

  DB

  1D

  B2

  DJ3

  EM

  3G

  J1

  GJ2

  HD

  4H

  R1

  IL1

  IL2

  IS4

  MM

  1M

  M3

  MM

  4M

  M5

  MS

  2O

  T1

  PH

  1P

  H5

  PH

  6S

  B3

  SB

  4S

  J1

  SM

  2S

  V2

  SV

  3T

  L1

  TL

  2T

  M1

  TM

  3T

  M5

  TR

  1V

  N1

  VS

  1

  mic

  rog

  r/m

  c

  valoarea medie anuala valoarea limita anuala

  De asemenea, valorile medii zilnice pentru staiile cu captur reprezentativ din punct de vedere

  statistic au depit valoarea limit zilnic pentru protecia sntii la staiile de trafic i industriale din Bucureti i Timioara i la staiile industriale GJ-1 i GJ-2 situate n municipiul Trgu-Jiu respectiv n oraul Rovinari.

  1 PAH - Hidrocarburi policiclice aromatice ; PCB - Bifenili policlorurai

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  29

  Figura 2.2.-10.

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  AB

  1A

  B3

  AG

  1A

  G3

  AR

  1B

  1 L

  acul M

  orii

  B3 M

  ihai B

  ravu

  B4 B

  erc

  eni

  B5 D

  rum

  ul T

  abere

  iB

  7 M

  agure

  leB

  8 B

  alo

  testi

  BC

  2B

  R3

  BV

  1

  BV

  3B

  V4

  CJ1

  CJ3

  CS

  1C

  T1

  CT

  3C

  T4

  CT

  7C

  V1

  DB

  1D

  B2

  DJ3

  EM

  3G

  J1

  GJ2

  HD

  4H

  R1

  IL1

  IL2

  IS4

  MM

  1M

  M3

  MM

  4M

  M5

  MS

  2O

  T1

  PH

  1P

  H5

  PH

  6S

  B3

  SB

  4S

  J1

  SM

  2S

  V2

  SV

  3T

  L1

  TL2

  TM

  1T

  M3

  TM

  5T

  R1

  VN

  1V

  S1

  numar de depasiri VL24ore

  numar de depasiri valoarea limita zilnica permise

  Figura 2.2.-11.

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  FU I T

  FS

  UB T

  FU T I I

  FS

  UB

  FR I

  FS

  UB T T

  FS

  UB T

  FU I T

  FS

  UB T I

  FR I I T

  FR I I I

  FR

  FU I

  FS

  UB T

  FS

  UB I I I I T T I I I I T I T T I I

  FS

  UB I

  FU

  FR

  FU

  AB AG AR B BCBR BV CJ CS CT CV DB DJEM GJ HDHR IL IS MM MSOT PH SB SJSM SV TL TM TRVNVS

  numar depasiri valoarea limita zilnica

  numar depasiri valoarea limita zilnica permise

  Tip staie: FU=fond urban, FSUB=fond suburban, FR=fond rural/regional, I =industrial, T=trafic

  Pulberi n suspensie PM2,5

  Monitorizarea pulberilor n suspensie cu dimensiuni sub 2,5 microni (PM2,5) se realizeaz la 24 staii

  de fond urban, situate pe ntreg teritoriul rii, de la nceputul anului 2009. Ca i pentru pulberile n suspensie cu diametrul sub 10 microni se folosete metoda automat

  (nefelometric) pentru obinerea de msurtori n timp real care au valoare orientativ i metoda gravimetric care este metod de referin.

  Monitorizarea concentraiilor de pulberi PM2,5 este necesar pentru conformarea la cerinele Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului i un aer curat pentru Europa. Rezultatele msurtorilor se folosesc pentru stabilirea indicatorului mediu de expunere (IME) al populaiei la scar naional, fapt care necesit 3 ani consecutivi de monitorizare continu. Nu sunt n vigoare valori limit zilnice ale acestui poluant

  Figura 2.2.-12. PM2.5 - concentraii a medii anuale

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  30

  0.00

  5.00

  10.00

  15.00

  20.00

  25.00

  30.00

  AR

  2

  AG

  2

  B1Lacul M

  orii

  B5 D

  rum

  ul T

  abere

  i

  B6C

  erc

  ul M

  ilita

  r

  BC

  1

  BH

  1

  BT

  1

  BV

  2

  BZ

  1

  CJ2

  CT

  2

  DJ2

  GL2

  IS2

  MH

  1

  MM

  2

  MS

  1

  NT

  1

  PH

  2

  SB

  1

  SM

  1

  SV

  1

  TM

  2

  VL1

  mic

  rog

  r/m

  c

  valoarea medie anuala

  Benzenul (C6H6) Benzenul este o substan toxic, cu potenial cancerigen, provenit n principal din traficul rutier i

  din depozitarea, ncrcarea/descrcarea benzinei (depozite, terminale, staii de distribuie carburani), dar i din diferite alte activiti cu produse pe baz de solveni (lacuri, vopsele etc.), arderea combustibililor fosili, a lemnului i deeurilor lemnoase, controlat sau n aer liber.

  Concentraiile de benzen din aerul nconjurtor se evalueaz folosind valoarea limit pentru protecia sntii umane (5 g /m

  3).

  n anul 2010 concentraia medie anual nu a depit valoarea limit anual pentru sntatea uman la niciuna din staiile de monitorizare.

  Valorile medii anuale pentru staiile cu captur reprezentativ din punct de vedere statistic sunt reprezentate n graficul de mai jos

  Figura 2.2.-13. Benzen, concentraii medii anuale

  Benzen valori medii anuale 2010

  0.00

  1.00

  2.00

  3.00

  4.00

  5.00

  6.00

  AB

  1A

  B2

  AG

  1A

  G2

  AG

  3A

  G5

  AR

  1 B

  1 La

  cul M

  orii

  B2

  Tita

  nB

  3 M

  ihai

  Bra

  vuB

  5 D

  rum

  ul T

  aber

  eiB

  8 B

  alot

  esti

  BC

  1B

  C3

  BH

  1B

  R3

  BT

  1B

  V1

  BV

  3B

  V-4

  BZ

  1C

  S3

  CS

  4C

  T1

  CT

  2C

  T4

  DJ2

  EM

  3G

  R1

  GR

  4H

  R1

  IS2

  IS6

  MH

  1M

  M2

  MM

  3M

  S-4

  NT

  1P

  H2

  PH

  3P

  H4

  PH

  5S

  B1

  SM

  1S

  M2

  SV

  1S

  V3

  TM

  1T

  M2

  TM

  3T

  M5

  TM

  -7T

  R1

  VL1

  VN

  1V

  S1

  mic

  rog

  r/m

  c

  Medie anuala valoarea limita anuala

  Analiza valorilor medii anuale pe tipuri staii (T-trafic, I - industrial, FU-fond urban , FR-fond rural, FSUB-fond suburban), este prezentat n graficul de mai jos.

  Figura. 2.2.-14. Benzen, concentraii medii anuale pe tipuri de staii, 2010

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  31

  0.00

  1.00

  2.00

  3.00

  4.00

  5.00

  6.00

  FU I T

  FU

  FS

  UB I T T I I

  FU T T T

  FS

  UB

  FU T

  FU T T T

  FU I

  FU

  FS

  UB I

  FU

  FU

  FS

  UB I T

  FU

  FU T I

  FU

  FS

  UB I I

  FU

  FS

  UB

  FU

  AB AG AR B BC BHBR BV BZCS CT GR IS MH MM MSNT PH SM SV TM VLVNVS

  mic

  rog

  r/m

  c

  medii anuale valoarea limita anuala

  Metale grele din pulberi n suspensie PM10 Metalele grele sunt emise ca rezultat al diferitelor procese de combustie i a unor activiti industriale,

  putnd fi incluse sau ataate de particulele de pulberi emise. Ele se pot depune pe sol sau n apele de suprafa, acumulndu-se astfel n sol sau sedimente. Metalele grele sunt toxice i pot afecta numeroase funcii ale organismului. Pot avea efecte pe termen lung prin capacitatea lor de acumulare n esuturi.

  Metalele grele monitorizate n anul 2010 au fost plumbul (Pb), cadmiul (Cd), nichelul (Ni) i arsenul (As) din pulberile n suspensie PM10.

  Legea de calitate a aerului nconjurtor reglementeaz urmtoarele norme pentru evaluarea concen-traiilor de metale grele din fracia PM10:

  Valoarea limit anual pentru protecia sntii de 0.5g/m3 pentru Pb;

  Valoarea int de 6 ng/m3 pentru As;

  Valoarea int de 5 ng/m3 pentru Cd;

  Valoarea int de 20 ng/m3 pentru Ni.

  Figura 2.2.-15. Pb, concentraii medii anuale

  0,0000

  0,1000

  0,2000

  0,3000

  0,4000

  0,5000

  0,6000

  0,7000

  0,8000

  0,9000

  AB

  1A

  B3

  AG

  1B

  3 M

  ihai

  B4 B

  erc

  eni

  B5 D

  rum

  ul

  B8 B

  alo

  testi

  BC

  2B

  R3

  BV

  1

  BV

  3B

  V4

  CJ1

  CJ3

  CJ5

  CS

  1C

  S2

  CS

  3C

  S4

  CT

  1C

  T3

  CT

  4C

  T7

  DB

  1D

  B2

  EM

  3G

  J1

  GJ2

  GJ3

  HD

  4IL

  1IL

  2IS

  4M

  M1

  MM

  3M

  M4

  MM

  5M

  S2

  MS

  3N

  T3

  OT

  1P

  H1

  PH

  5P

  H6

  SB

  3S

  B4

  SM

  2T

  L1

  TL2

  TM

  1T

  M3

  TM

  5T

  R1

  mic

  rog

  r/m

  c

  valori medii anuale valoarea limita anuala

  Valoarea limit anual pentru protecia sntii a fost depit la staia de fond industrial MM4 din

  municipiul Baia Mare: valoarea medie anuala 0.818 g/m3

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  32

  Valori ridicate ale concentraiilor de metale grele se nregistreaz n cele dou zone cu poluare istoric: municipiul Baia Mare i oraul Copa Mic. Metalele grele rezult din activitatea industrial specific, dar i din pulberile cu coninut n metale grele de la iazurile de decantare din zona Baia Mare antrenate vnt. Nu s-au nregistrat depiri ale valorilor int pentru Cd, As, Ni.

  Figura 2.2.-16. Cd, concentraii medii anuale

  0.000

  1.000

  2.000

  3.000

  4.000

  5.000

  6.000

  AB

  1

  AB

  3

  AG

  1

  BC

  2

  BV

  1

  BV

  3

  BV

  4

  CJ1

  CJ3

  CJ5

  CS

  1

  CS

  2

  CS

  3

  CS

  4

  CT

  1

  CT

  7

  DB

  1D

  B2

  EM

  3

  GJ1

  GJ2

  GJ3

  HD

  4

  IL1

  IL2

  IS4

  MM

  1

  MM

  3

  MM

  4

  MM

  5

  MS

  2

  PH

  1

  PH

  5

  PH

  6

  SB

  3

  SB

  4

  SM

  2

  TL1

  TL2

  TM

  1

  TM

  3

  TM

  5

  ng

  r/m

  c

  medii anuale valoarea tinta

  Figura 2.2.-17. Ni, concentraii medii anuale

  0.000

  5.000

  10.000

  15.000

  20.000

  25.000

  AB

  1

  AB

  3

  AG

  1

  BC

  2

  BV

  1

  BV

  3

  BV

  4

  CJ1

  CJ3

  CJ5

  CS

  1

  CS

  2

  CS

  3

  CS

  4

  CT

  1

  CT

  3

  CT

  7

  DB

  1

  DB

  2

  EM

  3

  GJ1

  GJ2

  GJ3

  HD

  4

  IL1

  IL2

  IS4

  MS

  2

  OT

  1

  PH

  1

  PH

  5

  PH

  6

  SB

  3

  SB

  4

  TL1

  TL2

  TM

  1

  TM

  3

  TM

  5

  ng

  r/m

  c

  valori medii anuale valoarea tinta

  Figura 2.2.-18. As, concentraii medii anuale

  0.0000

  1.0000

  2.0000

  3.0000

  4.0000

  5.0000

  6.0000

  7.0000

  AB

  1

  AB

  3

  AG

  1

  CS

  1

  CS

  2

  CS

  3

  CS

  4

  CT

  7

  DB

  1

  DB

  2

  EM

  3

  GJ 1

  GJ 2

  GJ 3

  IL 1

  IL 2

  MS

  2

  PH

  1

  PH

  5

  PH

  6

  SB

  3

  SB

  4

  TL 1

  TL 2

  ng

  r/m

  c

  valori medii anuale valoarea tinta

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  33

  2.3. POLUAREA AERULUI - EFECTE LOCALE

  n zonele cu importante surse de emisii provenite de la activiti economice sau cu poluare istoric

  calitatea aerului se evalueaz suplimentar folosind rezultatele msurtorilor indicative manuale realizate n puncte de prelevare aflate n apropierea surselor de emisii.

  Concentraiile maxim admisibile ale substanelor chimice poluante din aerul ambiental sunt stabilite de STAS 12574-87 Aer din Zonele Protejate. Condiii de calitate, iar principalii poluani la care se refer acest normativ sunt: amoniac, hidrogen sulfurat, fluor i formaldehid ca poluani gazoi i cadmiu i plumb metale grele prelevate din pulberi totale n suspensie depuse pe vegetaie.

  Msurarea concentraiilor de plumb n zona Baia Mare se realizeaz n trei puncte de monitorizare aflate n zona industrial, n vecintatea surselor de poluare sau sub impactul direct al acestora. S-au nregistrat depiri ale concentraiei maxime admisibile (CMA) pentru o perioad de mediere de 24 ore, 7ng/m

  3, n cele dou puncte de monitorizare aflate n apropierea SC Romplumb SA Baia Mare i SC

  Cuprom SA Bucureti sucursala Baia Mare. Pentru cadmiu, s-au nregistrat depiri ale concentraiei maxime admisibile perioad de mediere de

  24h, 2ng/m3, n cele dou puncte de monitorizare aflate n municipiul Satu-Mare (Drum Carei i str.

  Magnoliei). Pentru concentraia de amoniac n aerul ambiental normativul prevede o concentraie maxim

  admisibil de 0,1mg/m3 pentru valoarea mediei zilnice i o valoare de 0.3mg/m

  3 pentru media la 30 minute.

  n anul 2010 au fost nregistrate depiri ale concentraiei maxime admise zilnice la punctele de prelevare din judeele: Ialomia (1 depire la punctul de prelevare situat la sediul APM din Slobozia), Mure (2 depiri la punctul de prelevare situat n municipiul Tg. Mure) i Neam (48, respectiv 51 depiri la punctele de prelevare situate n Dumbrava Vale i Dumbrava Roie lng staia Peco).

  Figura 2.3.-1. NH3, Concentraii medii anuale

  0.000

  0.010

  0.020

  0.030

  0.040

  0.050

  0.060

  0.070

  0.080

  0.090

  UC

  M R

  esita

  Sediu

  l A

  PM

  VIF

  OR

  AT

  A

  AP

  M G

  orj

  Hunedoara

  Tirgu M

  ure

  s

  coal

  , D

  um

  bra

  va V

  ale

  Peco,

  Dum

  bra

  va R

  oie

  Sla

  tina

  Zal

  u A

  PM

  Satu

  Mare

  AP

  M

  Gro

  apa d

  e g

  unoi

  Sediu

  AP

  M V

  aslu

  i

  Spitalu

  l Judete

  an V

  aslu

  i

  Sta

  ia d

  e e

  pura

  re V

  aslu

  i

  Spitalu

  l de A

  duli B

  arlad (

  *)

  Uzin

  a d

  e A

  p B

  arlad (

  *)

  AP

  M S

  lobozia

  AP

  M s

  ediu

  ICE

  RP

  Sp d

  e O

  bstr

  etica s

  i G

  inecolo

  gie

  Unit 2

  Pom

  pie

  ri

  Pala

  tul C

  ulturii

  Bra

  zi

  Corlate

  sti

  CS CV DB GJ HD MS NT OT SJ SM VS IL PH

  mg

  /mc

  Pentru concentraia de formaldehid n aerul ambiental, normativul prevede o concentraie maxim

  admisibil de 0,012mg/m3 pentru valoarea mediei zilnice i 0.035mg/m

  3 pentru valoarea mediei la 30

  minute. Laboratoarele din cadrul APM Prahova i APM Alba efectueaz msurtori indicative manuale pentru

  acest poluant n scopul de a monitoriza emisiile de la rafinriile de prelucrare a produselor petroliere din municipiul Ploieti i din apropiere respectiv emisiile de compui aldehidici de la societatea SC Kronopan Sebe SA avnd ca obiect de activitate prelucrarea lemnului. APM Alba realizeaz msurtori de la un singur punct de prelevare situat n oraul Sebe, iar APM Prahova are 8 puncte de prelevare n municipiul Ploieti i n localitatea Corlteti. Mediile anuale ale concentraiilor sunt redate n Figura 2.3.-2.

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  34

  Figura 2.3.-2. Formaldehid, concentraii medii anuale 2010

  0.0000

  0.0020

  0.0040

  0.0060

  0.0080

  0.0100

  0.0120

  0.0140

  0.0160

  Sebes -

  Lim

  ita

  Cart

  ier

  Kogaln

  iceanu

  AP

  M s

  ediu

  ICE

  RP

  Sp d

  e

  Obstr

  etic

  a

  Unit

  2

  Pom

  pie

  ri

  Pala

  tul C

  ultu

  rii

  Bra

  zi

  PO

  LIS

  ER

  V

  Corlate

  sti

  AB PH

  mg/m

  c

  Msurtorile efectuate au artat depiri ale concentraiei maxime admisibile pentru msurtori la 24

  ore, pentru 7 din cele 8 puncte de prelevare situate n municipiul Ploieti. Normativul nu specific un numr permis de depiri.

  Fig 2.3.-3. Formaldehid numr depiri CMA 2010

  0.0020.00

  40.0060.00

  80.00100.00

  120.00140.00

  160.00180.00

  200.00

  Sebes -

  Lim

  ita

  Cart

  ier

  Kogaln

  iceanu

  AP

  M s

  ediu

  ICE

  RP

  Sp d

  e

  Obstr

  etic

  a

  Unit

  2

  Pom

  pie

  ri

  Pala

  tul C

  ultu

  rii

  Bra

  zi

  PO

  LIS

  ER

  V

  Corlate

  sti

  AB PH

  Pentru concentraia de hidrogen sulfurat (H2S) n aerul ambiental normativul prevede o concentraie

  maxim admisibil de 0,008mg/m3 pentru valoarea mediei zilnice i 0.015mg/m

  3 pentru valoarea mediei la 30

  minute. S-au nregistrat cte o depire CMA pentru acest poluant la fiecare din cele 3 puncte de prelevare

  din municipiul Ploieti

  Figura 2.3,-4 Hidrogen sulfurat concentraii medii anuale 2010

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  35

  2.4. POLURI ACCIDENTALE, ACCIDENTE MAJORE DE MEDIU Pe parcursul anului 2010 s-au produs 16 evenimente care au generat poluri accidentale ale factorilor

  de mediu. Evenimentele care au afectat calitatea aerului sunt urmtoarele: un incendiu produs din cauza scnteilor electrice de la linia electric aerian 110 Kw - Staia de

  Transformare Lunca - amplasament SC TCE 3 Brazi SRL - Ferma Prundu, sola 6.9; un incendiu produs la depozitul ecologic de deeuri care deservete municipiul Braov i localiti le

  limitrofe n perioada 18-20.09.2010. S-au luat msurile necesare stingerii incendiului, aciunea fiind coordonat de ISU Braov. Dup colectarea tuturor datelor necesare finalizrii raportului de informare, adresa primit de la APM Braov i DSP Braov, n urma crora evenimentul a fost ncadrat n categoria incidentelor de mediu, societatea care administreaz depozitul a fost sancionat cu 20.000 lei, n conformitate cu prevederile legale.

  scurgeri de acid clorhidric (HCL)30% dintr-un vagon cistern de capacitate 50.393 litri (capacitate net 49.300 litri) aparinnd de SC OLTCHIM SA Rmnicu Vlcea. Vagonul a fost ncrcat n gara Rureni n data de 03.11.2010 cu destinaia Hemija Patenting DOO, din Bosnia i Heregovina. Data producerii incidentului: 07.11.2010. Localizarea fenomenului Gara CFR Jebel, judeul Timi. Fenomenul a fost observat n timpul transportului, n gara Pdureni judeul Timi. Cauza producerii polurii - fisur aprut pe una din virole la o distan de aproximativ 1/3 de partea superioar. Msuri luate pentru nlturarea efectelor polurii: ISU BANAT a asigurat stropirea cu ap a zonei afectate de scurgere, pentru accelerarea neutralizrii acidului, reducerea i eliminarea polurii solului i aerului n imediata vecintate a vagonului afectat. Defeciunea a fost remediat n data de 07.11.2010 ora 16,30 de ctre echipa de intervenie a SC OLTCHIM SA, eliminndu-se orice scurgeri.

  deteriorarea unui recipient din incinta S.C. REMAT SCHOLZ FILIALA OLTENIA S.R.L datorit manipulrii, angajaii unitii efectund operaii de debitare a deeurilor metalice depozitate pe aceeai platform cu recipientul n cauz, n data de 04.05.2010, Echipele de pompieri militari ai ISUJ Olt au intervenit cu perdea de ap pentru a limita dispersia vaporilor de clor n atmosfer i depunerea pe sol a acestora (potrivit Procesului-verbal de intervenie nr. 106/04.05.2010). Suplimentar, cu sprijinul forelor de intervenie pentru situaii de urgen a S.C. ALRO S.A., s-a administrat pentru neutralizarea coninutului recipientului metalic circa 200 l de soluie de hidroxid de sodiu 10%.

  2.5. PRESIUNI ASUPRA STRII DE CALITATE A AERULUI DIN ROMNIA Industria Protecia mediului este domeniul care necesit o abordare specific n toate ramurile economiei

  naionale. Industria reprezint sectorul economic cu cea mai mare contribuie la poluarea mediului, prin cantitatea mare de poluani gazoi, solizi i lichizi eliminat n factorii de mediu aer, ap i sol.

  Scopul sistemului integrat este implementarea unor msuri de prevenire sau de reducere a emisiilor n atmosfer, ap i sol, inclusiv a msurilor privind managementul deeurilor, pentru atingerea unui nalt nivel de protecie a mediului ca un ntreg. n acest sens, este necesar reglementarea i controlul integrat al acestor activiti, astfel nct s se asigure respectarea legislaiei n domeniul proteciei mediului i a principiilor dezvoltrii durabile (Directiva IPPC 2008/1/CE).

  Industria energetic este reprezentat pe ntreg teritoriul rii, de unitile de producere a energiei termice i electrice. Ca urmare a acestei activiti, rezult emisii importante de poluani n atmosfer (n principal emisii de CO2, SOx, NOx i pulberi). De asemenea, sunt afectate i alte elemente ale cadrului natural (sol, vegetaiei, faun) i se genereaz cantiti mari de deeuri.

  Industria metalurgic este reprezentat prin uniti importante din industria siderurgiei i industria productoare de feroaliaje. Principalul factor de mediu afectat este aerul, prin emisii rezultate din pregtirea materiei prime, prelucrarea final a produselor, transportul i depozitarea materiei prime i a produselor auxiliare. De asemenea, industria metalurgiei neferoase are un impact semnificativ asupra mediului, prin emisii de noxe n atmosfer (gaze de ardere i pulberi), prin evacuare de ape tehnologice uzate, depozitare deeuri etc.

  Industria materialelor de construcii este reprezentat prin uniti importante de producere a cimen-tului, varului, crmizilor refractare etc., activiti care determin eliminarea unor mari cantiti de pulberi, precum i emisii de gaze (n special CO2, SO2, etc.).

  Industria chimic este reprezentat prin instalaiile pentru producerea substanelor chimice organice i anorganice de baz, a ngrmintelor chimice, produselor de uz fitosanitar, produselor farmaceutice de baz i a explozibililor.

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  36

  Industria alimentar deine un loc important n economia multor regiuni, fiind reprezentat de instalaii de producere a alimentelor i buturilor din materii prime de origine animal i vegetal. Acest tip de activitate poate avea un impact semnificativ asupra mediului, prin emisii de poluani n atmosfer, emisii de substane provenite de la instalaiile frigorifice, prin evacuarea apelor uzate tehnologice cu ncrcare organic mare, producerea de deeuri solide specifice acestor tipuri de activitate. De aceea, operatorii au acordat o atenie mrit eliminrii acestor probleme, prin realizarea de staii de epurare, achiziionarea de incineratoare ecologice pentru deeuri de origine animal etc.

  Creterea intensiv a animalelor este reprezentat prin fermele de psri sau porci, care genereaz cantiti mari de poluani care afecteaz n principal aerul i apa.

  Industria constructoare de maini are un impact semnificativ asupra mediului prin deeurile metalice rezultate din producia de serie i poluani specifici, rezultai n urma tratrii cu solveni organici a suprafeelor metalice, obiectelor sau produselor realizate n cadrul acestei ramuri industriale.

  Industria uoar este reprezentat de fabricile de pretratare (operaiuni precum cele de splare, albire, mercerizare) sau de vopsire a fibrelor ori a textilelor, activiti care sunt surse generatoare de deeuri i ape uzate.

  Strategia industrial de dezvoltare durabil vizeaz stimularea competitivitii, urmrind creterea economic stabil, de durat i protecia mediului.

  Numrul activitilor industriale, care se supun prevederilor Directivei IPPC au avut o uoar tendin cresctoare n anul 2010 (793 instalaii) comparativ cu anii 2009 (765 instalaii) i 2008 (734 instalaii).

  Figura 2.5.-1. Evoluia instalaiilor IPPC

  0 100 200 300 400 500 600 700 800

  1.Industrii energetice

  2.Producia i prelucrarea

  metalelor

  3.Industria mineralelor

  4.Industria chimic

  5.Gestiunea deeurilor

  6.Alte activitati

  Total

  Evolutia instalatiilor IPPC la nivel national in perioada 2008-2009-2010

  instalatii 2008 instalatii

  2009

  instalatii 2010

  Activiti industriale care se supun prevederilor directivei privind prevenirea i controlul

  polurii industriale Activitile industriale joac un rol important n bunstarea economic i crearea locurilor de munc

  dar cu toate acestea, ele genereaz un impact semnificativ asupra mediului. Dintre componentele Acquis-ului comunitar de mediu, o importan deosebit trebuie acordat

  acelora care se adreseaz sectorului polurii industriale, cunoscut fiind aportul la poluare adus de astfel de activiti i efectele cumulate pe parcursul multor ani de dezvoltare industrial intensiv, ani n care proteciei mediului nu i s-a acordat importana necesar.

  Directiva 2008/1/CE privind prevenirea i controlul integrat al polurii (IPPC) este una dintre directivele care se adreseaz direct activitilor industriale i prin obiectivul ei principal se suprapune cel mai bine conceptului de dezvoltare durabil. Obiectivele i principiile politicii de mediu promovate prin Directiva IPPC 2008/1/CE se refer n special la prevenirea, reducerea i, pe ct posibil, eliminarea polurii prin favorizarea interveniilor la surs i prin asigurarea unei gestionri prudente a resurselor naturale, n conformitate cu principiul poluatorul pltete i cu principiul prevenirii polurii.

  Directiva IPPC prevede principiile eseniale care guverneaz autorizarea i controlul instalaiilor, pe baza unei abordri integrate i prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT, best available techniques), care reprezint tehnicile cele mai eficiente pentru atingerea unui nivel nalt de protecie a mediului, lund n considerare costurile i beneficiile.

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  37

  Directiva privind prevenirea i controlul integrat al polurii (IPPC) este transpus n legislaia romneasc prin O.U.G. nr. 152/2005, aprobat prin Legea nr. 84/2006 modificat i completat cu OUG nr. 40/2010 aprobat prin Legea nr. 205/2010.

  Situaia instalaiilor autorizate pe sectoare industriale la nivel naional este prezentat mai jos.

  Figura 2.5.-2. Sectoare industriale conform directivei IPPC

  Sectoare industriale conform Anexei I a OUG 152/2005

  7385

  50

  96

  60

  10 6

  39

  6

  351

  161

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  1.I

  ndustr

  ii

  energ

  etice

  3.I

  ndustr

  ia

  min

  era

  lelo

  r

  5.G

  estiunea

  deeurilo

  r

  6.2

  Pre

  trata

  re

  sau v

  opsire a

  fibre

  lor

  ori

  textile

  lor

  6.5

  Incin

  era

  toare

  carc

  ase

  anim

  alie

  re

  6.7

  Tra

  tare

  a

  supra

  fete

  lor

  instalatii 2010

  Din totalul instalaiilor industriale, ponderea cea mai mare o reprezint instalaiile din sectorul de cretere intensiv a animalelor (351 instalaii IPPC).

  Directiva LCP 2001/80/CE se refer la limitarea emisiilor n aer ale anumitor poluani provenii din instalaii mari de ardere, care se constituie n principalele surse de emisie a unor poluani (n principal CO2, SO2, NOx i pulberi) din domeniul industriei energetice.

  Din totalul de 173 instalaii mari de ardere 41 IMA au derogare de la respectarea valorilor limit de emisie (vor funciona n limita a 20.000 de ore n perioada 01.01.2008-31.12.2015), iar ulterior vor fi nchise.

  Emisiile de dioxid de sulf provenite de la toate instalaiile mari de ardere n anul 2010 au fost de 300694 t, reprezentnd 89% din plafonul naional pentru 2010 (336000t).

  Emisiile de oxizi de azot provenite de la toate instalaiile mari de ardere n anul 2010 au fost de 54428t, reprezentnd 48% din plafonul naional pentru 2010 (114000t).

  Emisiile de pulberi provenite de la toate instalaiile mari de ardere n anul 2010 au fost de 13689t, reprezentnd 59% din plafonul naional pentru 2010 (23200t).

  Directiva 1999/13/CE privind stabilirea unor msuri pentru reducerea emisiilor de compui organici volatili (COV) datorate utilizrii solvenilor organici n anumite activiti i instalaii are ca scop prevenirea sau reducerea efectelor, directe sau indirecte, emisiilor de compui organici volatili (COV) n mediu, n principal din aer i a potenialelor riscuri pentru sntatea uman, prin msuri i proceduri care s fie puse n aplicare, n anumite activiti industriale, ale cror consumuri de solveni se situeaz la un nivel superior pragurilor stabilite.

  Agenii economici care exploateaz instalaiile ce intr sub incidena acestei directive au obligaia aplicrii msurilor i a tehnicilor asociate celor mai bune tehnici disponibile care s asigure conformarea condiiilor de operare cu una din urmtoarele cerine:

  respectarea valorilor limit de emisie de COV prin folosirea echipamentelor de captare i tratare a emisiilor de COV;

  aplicarea unei Scheme de reducere a COV, pentru reducerea consumului de solveni prin tehnici corespunztoare, sau nlocuirea solvenilor pe baz de COV cu solveni pe baz de ap, sau cu substane cu coninut mai mic de COV, care s ofere posibilitatea reducerii emisiilor la surs, reducere echivalent cu cea pe care ar realiza-o aplicnd valorile limit de emisie.

  Numrul instalaiilor a cror activiti se supun prevederilor Directivei COV din solveni, inventariate n

  anul 2011 pentru anul 2010, a fost de 609 (41 instalaii intr i sub incidena Directivei 2008/1/CE IPPC), din care o pondere important o au urmtoarele activiti:

  tiprirea, cu o pondere de 4.4 %;

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  38

  curarea i acoperirea suprafeelor, cu o pondere de 31%; acoperirea suprafeelor din lemn, cu o pondere de 7,75 %; curarea chimic uscat, cu o pondere de 33,59 %; fabricarea nclmintei, cu o pondere de 10,94 %; fabricarea vopselei, lacurilor, cernelurilor i adezivilor, cu o pondere de 5,93 %; extracia i rafinarea uleiurilor vegetale i a grsimilor animale, cu o pondere de 2,89 % din

  totalul activitilor inventariate. Evoluia numrului de instalaii pe tipuri de activiti este prezentat n figura de mai jos.

  Figura 2.5.-3. Evoluia ponderii instalaiilor COV

  PONDEREA INSTALATIILOR COV

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  Tiparirea Curatarea si

  acoperirea

  suprafetelor

  Acoperirea

  suprafetelor

  din lemn

  Curatarea

  chimica

  "uscata"

  Fabricarea

  incaltamintei

  Fabricarea

  preparatelor

  de acoperire,

  lacurilor si

  adezivilor

  Extractia si

  rafinarea

  uleirilor

  vegetale

  pondere 2009 [%]

  pondere 2010 [%]

  Registrul E-PRTR succede Registrului European al Emisiilor de Poluani (EPER), fiind un catalog al poluanilor emii i transferai dintr-o varietate de surse care pot avea un efect potenial duntor asupra mediului. Acesta este conceput sub forma unei baze de date electronice accesibile publicului la urmtoarea adresa http://prtr.ec.europa.eu.

  La nivel european, prin Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind nfiinarea unui registru european al emisiilor i transferului de Poluani i de modificare a Directivelor 91/689/CEE i 96/61/CE ale Consiliului (Regulamentul E-PRTR), care a fost adoptat la 18 ianuarie 2006, s-au pus bazele unui registru European cu date comparabile cu privire la emisiile de poluani n aer, ap, sol, la transferurile de deeuri periculoase i nepericuloase, a poluanilor din apele reziduale transferate n afara amplasamentului.

  La nivel naional, Registrul Poluanilor Emii i Transferai s-a nfiinat n baza H.G.. nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European i al Consiliului nr. 166/2006 privind nfiinarea Registrului European al Poluanilor Emii i Transferai i modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE i 96/61/CE.

  In conformitate cu legislaia european i internaional de mediu, Agenia Naional pentru Protecia Mediului a realizat web site-ul naional al Registrului Poluanilor Emii i Transferai (E-PRTR ) ce va permite accesul publicului la informaia de mediu i care poate fi accesat la adresa : http://prtr.anpm.ro.

  Pn n prezent datele din Registrul E-PRTR, reprezentnd emisii de poluani, transferuri de poluani n ape uzate dar i transferuri de deeuri, att nepericuloase, ct i periculoase, se refer la emisiile aferente anilor 2007 raportate la Comisia European la 30 iunie 2009, emisiile aferente anului 2008 raportate la Comisia Europeana la 30 martie 2010 i emisiile aferente anului 2009 raportate la Comisia Europeana la 30 martie 2011.

  Registrul E-PRTR a stabilit cerine noi, suplimentare fa de cele stabilite de EPER, pstrnd ns baza acestuia i a extins necesitatea raportrii n anumite sectoare industriale.

  Pe lng activitile care fac obiectul Directivei IPPC, au fost introduse o serie de activiti non IPPC ce sunt reglementate de Regulamentul E-PRTR .

  Prin raportare au fost acoperite sectoarele industriale specifice economiei naionale. Poluanii emii de complexele industriale care s-au nscris n Registrul E-PRTR pentru cea de-a doua

  raportare european (date din anul 2008) i care pot afecta starea factorilor de mediu sunt enumerai n cele ce urmeaz.

  n mediul Aer au fost emii: CH4, CO, CO2, N2O, NH3, NMVOC, NOx, SOx, As i compuii, Cd i compuii, Cr i compuii, Cu i compuii, Hg i compuii, Ni i compuii, Pb i compuii, Zn i compuii, Benzen, Hidrocarburi Policiclice Aromatice, Clorul i compuii anorganici, Fluorul i compuii anorganici,

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  39

  PM10, perfluorocarburi. Aceti poluani emii n aer au provenit din 26 de activiti industriale, fa de 31 de activiti industriale n 2007 .

  n mediul Ap au fost emii: Azot, fosfor, As i compuii, Cd i compuii, Cr i compuii, Cu i compuii, Hg i compuii, Ni i compuii, Pb i compui, Zn i compui, Cloro-alcani, Dicloretan, Diclormetan, Compui halogenai organici, Fenoli, Hidrocarburi policiclice aromatice, Carbon total organic, Cloruri, Cianuri, Fluoruri, tetracloretilena, tricloretilena, triclormetan, tetraclormetan. Aceti poluani, emii n ap, au provenit din 18 activiti industriale iar poluanii transferai n apa uzat, n anul 2008, au provenit din 8 activiti industriale .

  Transferul de deeuri att nepericuloase ct i periculoase pentru care s-au depit valorile de prag, a fost raportat de ctre complexele industriale ce desfoar 40 de activiti industriale.

  Colecia aferent anului 2009, la nivel naional, a nscris n Registrul PRTR un numr de 484 complexe industriale ce au nregistrat depiri ale valorile de prag, stabilite n Anexa II a Regulamentului, cu 20 complexe industriale mai mult faa de anul 2007 (464) i cu 6 complexe industriale mai puin fa de 2008 (490). astfel:

  n Regiunea 1 Nord Est: 74 de complexe industriale n Regiunea 2 Sud Est: 64 de complexe industriale, n Regiunea 3 Sud Muntenia: 88 de complexe industriale n Regiunea 4 Sud Vest Oltenia: 31 de complexe industriale, n Regiunea 5 Vest: 92 de complexe industriale, n Regiunea 6 Nord Vest: 57 de complexe industriale, n Regiunea 7 Centru: 51 de complexe industriale, n Regiunea 8 Bucureti Ilfov: 27 de complexe industriale.

  Poluanii emii n 2009 au provenit din 22 activiti industriale, mai puin cu 7 activiti industriale fa de anul 2007 (29 activiti industriale) i cu 4 activiti industriale fa de 2008 (26 activiti industriale). Dintre acetia se remarc poluanii din categoriile urmtoare: gaze de ardere, metale grele, gaze cu efect de ser i compui organici volatili nonmetanici, amoniac, dioxine i furani.

  n urma analizei evoluiei cantitilor de poluani emii n aer la nivel naional, n perioada 2007-2009 s-au putut observa urmtoarele tendine :

  - o scdere a cantitii de emisii la nivel naional pentru urmtorii poluani faa de 2007: pentru CO2 cu 8,3% n 2008 i cu 29,5% n 2009 , CO cu 30% n 2008 i cu 62.8% n 2009 , NOx n 2008 cu 8.2% i cu 33% n 2009 , SOx cu 1% n 2008 i cu 17,3% n 2009 CH4 n 2008 cu 29 % i cu 44,4% n 2009, NH3 n 2008 cu 11.27% i cu 25.17% n 2009, PFC cu 62,3% n 2008 i cu 82,6 n 2009, Zn cu 45% n 2008 i cu 95,1 % n 2009, Pb cu 35% n 2008 i cu 80,5% n 2009 , Cd cu 31% n 2008, Cu 100% n 2008, NMVOC cu 2% n 2008 i cu 44% n 2009, PM10 cu 6% n 2008 i cu 41,5% n 2009:

  - o cretere a cantitii de emisii la nivel naional pentru urmtorii poluani faa de 2007; Hg cu 10% n 2008, Ni cu 11% n 2008 i cu 46,6% n 2009, As cu 50% n 2009, Cd o cretere cu 208% n 2009

  Evoluia 2007-2009 a cantitii de poluani emii n aer (kg/an) este prezentat n graficele de mai jos

  Figura 2.5.-4 . Evoluia emisiilor aer CO2 2007-2009

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  40

  0

  5000000000

  10000000000

  15000000000

  20000000000

  25000000000

  30000000000

  35000000000

  40000000000

  45000000000

  kg/a

  n

  1.a) Rafinarii

  de petrol si

  gaze

  2.c) (i)

  Prelucrarea

  metalelor

  feroase:

  Laminoare la

  cald

  3.c) (ii)

  Productie de:

  Var in

  cuptoare

  rotative

  4.a) (i)

  Substante

  chimice

  organice de

  baza:

  Hidrocarburi

  simple

  4.c)

  Ingrasaminte

  pe baza de

  fosfor, azot

  sau potasiu

  Emisii aer 2007

  Emisii aer 2008

  Emisii aer 2009

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  41

  Figura 2.5.-5. Evoluia emisiilor aer NOx , 2007-2009

  0

  10000000

  20000000

  30000000

  40000000

  50000000

  60000000

  70000000

  80000000

  90000000

  Kg

  /an

  1.a) Rafinarii

  de petrol si

  gaze

  3.c)

  (i)Productie

  de: Clinchere

  de ciment in

  cuptoare

  rotative

  4.a) (i)

  Substante

  chimice

  organice de

  baza:

  Hidrocarburi

  simple

  4.b) (iii)

  Substante

  chimice

  anorganice

  de baza: (iii)

  Baze etc.

  6.b)

  Productie de

  hartie si

  carton si de

  alte produse

  Emisii 2007

  Emisii 2008

  Emisii 2009

  Figura 2.5.-6. Evoluia emisiilor aer crom, 2007-2009

  369

  331

  102

  568

  284

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  Kg

  /an

  2.b) Instalatii de producere a fontei brute sau a

  otelului

  2.c) (i) Prelucrarea metalelor feroase: Laminoare

  la cald

  Emisii aer 2007

  Emisii aer 2008

  Emisii aer 2009

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  42

  Figura 2.5.-7. Evoluia emisiilor aer plumb, 2007-2009

  710

  6412

  3291

  5619

  4560

  1630

  0

  1000

  2000

  3000

  4000

  5000

  6000

  7000

  kg

  /an

  1.a) Rafinarii de petrol si

  gaze

  2.b) Instalatii de

  producere a fontei brute

  sau a otelului

  2.e) (i) Productie de

  metale brute neferoase

  din minereuri

  Emisii aer 2007

  Emisii aer 2008

  Emisii aer 2009

  Figura 2.5.-8. Evoluie emisii aer CH4, 2007 - 2009

  0

  20000000

  40000000

  60000000

  80000000

  100000000

  120000000

  140000000

  Kg

  /an

  1.c) Centrale

  termice si

  alte installatii

  de ardere

  4.c)

  Ingrasaminte

  pe baza de

  fosfor, azot

  sau potasiu

  5.f) Statii de

  tratare a

  apelor

  reziduale

  urbane

  Emisii aer 2007

  Emisii aer 2008

  Emisii aer 2009

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  43

  Transportul Presiunile activitii de transport asupra mediului se traduc, la nivelul factorilor de mediu

  atmosfer, prin poluarea aerului, ca efect al emisiilor rezultate din procesele de combustie ale motoarelor cu ardere intern i prin poluare fonic i vibraii n marile intersecii, de-a lungul oselelor, n apropierea nodurilor feroviare i a aeroporturilor.

  n domeniul transporturilor, Romnia deine o poziie-cheie la frontiera estic a Uniunii Europene

  lrgite, ca zon de tranzit, att pe direcia est-vest (racordul cu Asia prin Marea Neagr), ct i nord-sud (de la Marea Baltic, la Marea Mediteran). Trei dintre axele prioritare TEN-T traverseaz teritoriul Romniei.

  Tipurile din Romnia sunt: transport rutier; transport feroviar; transport naval (pe ci navigabile interioare i maritim); transport aerian; transport nemotorizat; transporturi speciale (prin conducte i transport electric aerian).

  Efectul direct al emisiilor generate de activitile de transport asupra strii de sntate uman este

  reprezentat de nocivitatea gazelor de eapament care conin NOx, CO, SO2, CO2, compui organici volatili, particule n suspensie ncrcate cu metale grele (plumb, cadmiu, cupru, crom, nichel, seleniu, zinc), poluani care pot provoca probleme respiratorii acute i cronice, precum i agravarea altor afeciuni. Traficul greu este generator al unor niveluri ridicate de zgomot i vibraii, care determin condiii de apariie a stresului, cu posibile implicaii majore asupra strii de sntate.

  Din punct de vedere al impactului asupra mediului nconjurtor, exist o gam larg de factori care

  influeneaz variaia emisiilor de poluani rezultai din activitile de transport, cum ar fi: cererea i oferta de autoturisme; necesitile de mobilitate individual; disponibilitatea / lipsa disponibilitii serviciilor publice de transport n comun; costurile asociate deinerii unui autoturism proprietate personal; costul combustibililor.

  Referitor la transportul rutier, din datele furnizate de ctre Registrul Auto Romn, se pot observa

  creteri numerice ale flotei auto pe toate cele 4 sectoare mari de inventariere a emisiilor generate de acestea, respectiv: autoturisme, vehicule uoare, vehicule grele, autobuze, mopede i motociclete, creterea fiind semnificativ n sectoarele autoturismelor i vehiculelor uoare.

  Figura 2.5.-9. Evoluia flotei auto

  0

  1,000,000

  2,000,000

  3,000,000

  4,000,000

  5,000,000

  6,000,000

  2005 2006 2007 2008 2009

  Autoturisme Vehicule uoare Vehicule grele Autobuze Mopede i motociclete

  Sursa: Registrul Auto Romn

  Dei eficiena energetic i cea a catalizatorilor vehiculelor a fost i este n continu mbuntire, acest lucru este contrabalansat n sens negativ de creterea lungimii medii a unei cltorii, creterea numeric a parcului auto, precum i de alte variabile, cum ar fi stilul de condus, ambuteiajele din trafic, lipsa unei infrastructuri adecvate de transport, fapt care se traduce printr-o cretere a intensitii emisiilor de gaze cu efect de ser, dup cum se poate observa n figura 2.5.-10.

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  44

  Figura 2.5.-10. Evoluia emisiilor de CO2 n funcie de evoluia numrului total de vehicule

  0

  5,000,000

  10,000,000

  15,000,000

  20,000,000

  25,000,000

  2005 2006 2007 2008 2009

  Total vehicule Total emisii CO2 (tone)

  Sursa: Registrul Auto Romn / Inventarul naional de emisii de poluani atmosferici Strategia de dezvoltare durabil a Uniunii Europene, n ceea ce privete transportul, este de a se

  asigura c sistemele actuale de transport ndeplinesc nevoile economice, sociale i de mediu, minimiznd n acelai timp efectele nedorite asupra economiei, societii i mediului".

  n ceea ce privete emisiile de CO2 provenite de la vehicule utilitare uoare, valoarea medie a

  acestora, aferenta parcului de automobile noi, trebuie s ating inta de 140 g/km pentru anii 2008 - 2009, i 120 g/km n anul 2012.

  Pentru diminuarea impactului asupra mediului produs de transportul rutier se pot lua n considerare

  urmtoarele situaii: nicio schimbare de politic" strategia comunitar de reducere a emisiilor de CO2 provenite de la

  autoturisme i de mbuntire a eficienei consumului de combustibil rmne neschimbat, n sensul c obiectivul comunitii europene de 120g CO2/km trebuie s fie atins prin punerea n aplicare, combinat, a celor trei piloni deja existeni ai strategiei, i anume: acorduri voluntare din partea asociaiilor productorilor de autoturisme pentru a ajunge la 140g CO2/km pn n 2008/2009, informarea consumatorilor prin etichetarea vehiculelor i msuri fiscale pentru a promova eficiena consumului de combustibili; doar msuri care vizeaz tehnologia vehiculelor" obiectivul comunitii europene n privina

  mediei de emisii aferente parcului de automobile noi este de 120g CO2/km pn n 2012 i se atinge doar prin mbuntiri aduse tehnologiei de fabricaie a autoturismelor; abordarea integrat" obiectivul comunitii europene n privina limitrii emisiilor de CO2 la 120

  g/km, pentru flota de automobile noi este realizat printr-o abordare integrat ce implic productorii de autoturisme dar i alte pri interesate cum ar fi productorii de anvelope, autoritile competente din statele membre etc.

  n Romnia, politica n domeniul transporturilor urmrete alinierea continu a sistemului naional de

  transport la principiile Politicii Comunitare de Transport definite n Cartea Alb a transporturilor (cu actualizrile aferente) i cerinele de dezvoltare durabil a Romniei.

  n calitate de membru efectiv al UE, de la 1 ianuarie 2007, Romnia a urmrit implementarea

  prevederilor aplicabile ale Deciziei Parlamentului European i ale Consiliului nr. 1.692/1996/EC din 23 iulie 1996 privind liniile directoare comunitare pentru dezvoltarea reelei transeuropene de transport, amendat prin Decizia nr. 1.346/2001, precum i a viitoarei reele TEN-T pe teritoriul su definit prin Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea i modernizarea reelei de transport de interes naional i european, cu modificrile ulterioare.

  n acest context, prioritile pe termen mediu, stabilite prin Programul de Guvernare 2009-2012, precum i alte documente de politici publice i angajamente instituionale (strategii sectoriale, planuri naionale de dezvoltare, programe de dezvoltare) sunt, n principal:

  modernizarea i dezvoltarea infrastructurilor de transport; dezvoltarea i modernizarea mijloacelor i instalaiilor de transport n vederea mbuntirii calitii

  serviciilor, siguranei circulaiei, securitii, calitii mediului i asigurarea interoperabilitii sistemului de transport;

 • Raport anual Starea factorilor de mediu n Romnia, 2010 Cap. 2. Calitatea Aerului

  45

  ntrirea coeziunii sociale i teritoriale la nivel naional i regional prin asigurarea legturilor ntre orae i creterea gradului de accesibilitate a populaiei la transportul public, inclusiv n zonele cu densitate mic a populaiei i/sau nuclee dispersate;

  creterea competitivitii n sectorul transporturilor, liberalizarea pieei interne de transport; mbuntirea comportamentului transportului n relaia cu mediul nconjurtor, diminuarea

  impacturilor globale ale transporturilor (schimbrile climatice) i reducerea degradrii calitii ambientale n mediul natural i urban.

  Programul de stimulare a nnoirii Parcului auto naional (programul Rabla) a fost instituit n baza

  O.U.G. nr. 217 din 4 decembrie 2008, a Ordinului nr. 89 din 10 februarie 2009 pentru aprobarea Instruci-unilor privind modalitile de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 217/2008 i Ordinului nr. 148 din 03 iulie 2009 i a avut urmtoarele obiective:

  diminuarea efectelor negative a polurii aerului asupra sntii populaiei i a mediului, n aglomerrile urbane, ca urmare a emisiilor de gaze de eapament de la autoturisme, cu nivel de poluare foarte ridicat;

  ncadrarea emisiilor n valorile limit admise la nivel european pentru aerul ambiental; prevenirea formrii deeurilor, ca urmare a abandonrii autoturismelor uzate i atingerea intelor

  prevzute de aquis-ul comunitar de mediu privind recuperarea i reciclarea deeurilor provenite din vehicule uzate.

  O modalitate de reducere a presiunii exercitate de activitile de transport de mrfuri asupra calitii

  aerului o reprezint eficientizarea traseelor i a consumului de combustibili n transportul de marf, prin dezvoltarea i utilizarea sistemului de transport intermodal.

  n Strategia de transport intermodal n Romnia 2020, se regsete ideea de mai sus, lucrarea menionnd faptul c: Obiectivul general este dezvoltarea sistemului naional de transport intermodal de mrfuri n scopul eficientizrii transportului de marf i al mbuntirii impactului transportului asupra mediului i a siguranei traficului n Romnia. Pentru atingerea acestui obiectiv general, strategia propune urmtoarele obiective specifice:

  modernizarea i/sau construirea unor terminale intermodale i a infrastructurii aferente; realizarea unor servicii intermodale de calitate; implementarea unui sistem de urmrire, planificare i management a transportului intermodal de

  marf, utiliznd sistemele inteligente de transport disponibile pe pia; stimularea promovrii sistemului naional de transport intermodal. Avnd n vedere impactul semnificativ al transporturilor asupra calitii aerului, este necesar a se

  aciona rapid i eficient, n sensul reducerii a