Click here to load reader

Calendarul Dacia

 • View
  129

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Calendarul Dacia. Literar și artistic. Publicat în editura Tipografiei Dacia și sub îngrijirea d-lui I. L. Caragiali. Anul 1898. Iași. Tipografia editoare „Dacia”.

Text of Calendarul Dacia

 • .LITERAR ARTISTIC

  in edituraDACIA sub ingrijirea

  L L. CARAGIALI

  8I

  25www.dacoromanica.ro

 • CAL DACIA"8

  www.dacoromanica.ro

 • CALENDARUL

  DACIALITERAR ARTISTIC

  Publicat in edituraDACIA sub ingrijirea d-lui

  I. L. CARAGIALE

  A N

  TIPOGRAFIA EDITOARE DACIA"

  8

  www.dacoromanica.ro

 • www.dacoromanica.ro

 • RepaosulAnul (Sf. Vasile), DomnuluT, Sf. loan Boteza-Prima a de Pasti. Sf. Gheorghe, Cons-

  stantin si Apostoli si Pavel, Rusaliile (pri-ma zi) S-ta Maria mare, Sf. a

  zi de 24 Ianuar. 10

  SerbtorT24 unirea Principatelor 1859, 8 April,

  M. S. Carol I. Regele Rominiei, 24 ziva ono-a M. S. Regina Elisabeta a 10 alege-

  rea, sosirea suirea pe a M. S. in anul 1866, proclama-rea independentei Rominiel la 1877 incoronareage 17 Decembre, n(Oeea M. S. Regina Elisa-beta a

  Calendarul judectoresc.Duminicile 6 Ianuar, 7 25 Vacantele Pas-de la Joia mare la Duminica 23

  Maio, 21 Rusaliile 2 zile, 29 In-8 Septembre, 14 26 8

  embre, eDecembre, Vacanta la 24 la Immar.

  Duminicile si 30 25 Mart, Vacanta Pastelor,April, 23 April, 24 April, 21

  Rusaliile 2 zile, si August vacantele14 Septembre, 26 8 6

  Decembre, Vacanta de la 24 Decembre la 7

  Anotimpurile.incepe )20) noaptea egale.la 9 (21) ziOn cea mai

  incepe la Septembre noapteaincepe la Decembre eu noaptea cea

  www.dacoromanica.ro

 • Capii Statelor EuropaCarol 1, rege al (20 April 1839),

  din 10 Main 1867, (3 Noembre 1869) Elisa-(17 1843), rposat. Principe Hermann de

  Wied. Ferdinnd de Hohenzollern cAstorit Mariade Edinburg. Fiul acestora : Carol, nscut 3 Octombre

  Elisabeta, 5 Mart 1895.Josef al Austriel,

  al etc. nscut 18 August 1830 ; s-a suit pe2

  Belgia. Leopold IL rege al Belgienilor etc., (9Maria Henrieta, Arhiducelut de Austria.

  Suveran al independent Congo.Britania Irlanda (Anglia). Victoria I, a

  taniet-Irlamle1 imprteas a etc. (24 1819), s-asuit pe 7 1837. Urmas: Albert Eduard, principe deWales (9 Noembre 1841).

  Danemarea. Regele Cristian IX (8 April 1818)de Urmas : Cristian Frideric

  1843).(Confederatie) D. Ruchonnet presedinte al confeder.Presedintele republicel Felix Faure, nscut la 30

  1841.Germania. Wilhelm II, rege al Prusiel, imprat germannscut la 27 1859.

  George L, rege al Elinilor etc. (25 Decembrecu Olga (22 August 1851). : Con-

  (21 1868).Italia. Umberto I, al etc. (14 Mart 1844),

  incoronat 28 (22 April 1868)Maria Margareta, rposatulul duce de Genua. Vic-tor Emanuel (11 Noembre 1869).

  Montenegro, Principele Nicolai 1. (7 Octombre1841).

  Olanda. Wilhemina regin a (31 August1880). Pe tron de la 1890. la majoritate este regent

  regina Emma (2 August 1858).Portugalia, L rege al Portugalie1 (31

  bre 1838) Maria rposatulut rege al I-

  www.dacoromanica.ro

 • 7Victor Emanuel. : Ferdinando) 28 Septem-brie 1863.

  Tar alturor etc. nscut la 6 1868, cdstorit.Feodorowna, princes de nsc. la 6

  1872. Urmas : George nscut la .9 1871.la 14 August 1876.

  Alfonso rege al Spaniel etc., (17 1884.Rege din 17 :

  de Austria (9 1858).Svedia Norvegia. regele ambelor regate

  (21 1829), Sofia,Oscar Adolf (4 1858).

  Marle-Sultan Abdul-Hamid (2 1842.

  IScrisordor, imprimtelor, probelor postale

  tot

  PENTRU ROMNIA

  a) 5 ban! taxa simple, greutatea 15 grame,interiorul si ban! tara.

  b) 10 taxa simple nefrancate in interio-rul si 30 toat tam.

  5 taxa cu francarea obligatoare10 Cortile inchise 5 ban!

  si 15 in toat tara.d) 1 ban taxa ziar, greutafea 50 multe

  ziare sub aceeasl 1 ijum. pentru 50e) 3 ban! taxa imprimat greutate.

  25 taxa recomandrl simple.g) 25 taxa recipise de inapoiere (retour-recipise,

  plus recomandarea.h) taxa de reclamathme in interiorul

  www.dacoromanica.ro

 • PENTRU

  a) 15 ban! taxa une! simple ora-limitrofe din Transilvania, Bucovina, etc.b) 25 ban! taxa francate toatedin Europa din celelaite continente exceptiune.

  50 ban! taxa une! simple nefrancata pentru toa-te

  10 ban! taxa une! carte de francarea obliga-pentru toatee) 5 ban! taxa ziarelor, imprimatelor de ce

  de afacer! probelor de greutate de 50grame, asemenea pentru toate

  Taxa a de de afacer! nu va pu-tea fi de 25 ban!, precum a une! trimiter! de pro-be asemenea nu poate fi de 10

  25 ban! taxa de recomandare a obiectelor destinate pentruWile din Europa.

  g) 25 ban! idem a destinate pentru extra-europene.25 ban! taxa recipiselor de inapoiere (retour-recipise).

  i) 25 ban! taxa une! de reclamatiuni.Oficiurile stabilite principale dinsunt autorisate a ordonanta mandate la su-

  de 1.000 franc!, asupra tuturor oficiilortale din Austro-Ungaria, Germania Franta asupraraselor principale indicate anunie listele ce se pe laoficiurile din Italia, Danemarca, Belgia, Egipt, Norvegia, Olanda,Portugalia, Svedia Elvetia.

  Se pot schimba en Constantinopolintermediul Germaniet conditiunt

  Ele sunt asemenea autorizate a de aurla prima visita toate mandatele ce vor fi trase asupra de

  statele indicate sus.Taxa ce se de expeditor! este de 50

  la suma de 50 le! de la 50 le!sus ban! pentru fie-care 25 fractiune

  Surnele expeditor! inaur, vedere plata strainatate face tot

  seplata

  www.dacoromanica.ro

 • TARIFELE TELEGRAFICE

  TELEGRAME

  Pentru interiorul aceleiasI comune pentru interiornltaxa pe cuvint este de 5 ban!.

  Pentru on-ce telegrama se va o suprataxa de 25 b.telegramele de categorie se o

  de primire, o de 5 ban!.Expeditorul telegrame private poate obtine priorita-

  tea de transmitere si la destinatie, inscriind envintul platind pentru tot

  lerioul o de 50 ban!.expeditor poate cere de la cores-

  -pondentul asemenea expeditorul trebue scrieinte de indicatiunea (R. P.)

  cuvintelor care se taxea-taxelor de sus. expeditorul nu a indicat

  cuvintelor platite pentru se va considera ras-ca pentru 10 cuvinte.

  TELEGRAME EXTERNE SUPUSE REGIMULU EUROPEANToate taxele pe vr-o

  Pentru un din seteste 20 ; pentni 13 ban!, pentru Belgiapentru Bosnia si Herzegovina 17 b. Bulgaria 10 b.pentru Danemarca 29 b. Spania 34

  ban!, Britania mare 43 b. 41 b..45 b. Italia 23. b. Munte-Negru 21 b., Norvegia 33 b.

  Olanda b.. Portugalia 41 b., Rusia 21 b. pentru Serbiab., Svedia 33 vetia 21 b, pentru Turcia 40.b.

  www.dacoromanica.ro

 • TARIFUL PENTRUPE FERATE

  De la Bucurestl(Gara de

  la....vice-versa

  Tren acceleratIII

  Trendepersoane

  21.30 9.4077 6.95 3.45

  19.30 2.95 8.75Azuga 136 7.30

  274 27.20302 5.50 10.55

  52 6.40 4.45 7.40 5.35 :3.70167 7.30219 23.35 0.55 3.05

  Banca 10.55Baneasa . 4-.30 3.-- 4.95 3.60 2.50

  323 24.10 6.30249 1.40 9.50

  Barcea . 25.75 9.4027.70 2.35 23.10 5.45 10.30

  421 31.20 21.35 7.80 11.85. 253 4.35 9.55

  20.95 7.45Benca 176 -- 13.30 9.10 7.60

  . 312 25.55 10.70140 15.10 10.90 7.55 6.30

  .6.95

  30 3.25 2.35 1.60 2.7016.15 9.05

  52 5.65 4.70 3.40 2.35Bucecea . 21.65 12.15

  (g. 60 --.3570 7.55 3.80 15

  . IS --.80363 29.90 20.45 13.60 11.35

  . . . . 29.-- 19.60

  . 6.50Burdujeni 446 32.20 12.10

  www.dacoromanica.ro

 • De la(Gara

  lasi vice-versa

  TrenTrenII

  Bustenl. . 14.35 7.20 6.--Butoestl . 23.40Buzn 6.90 8.30

  26.90 11.90 22.4014.80 9.9014.70 7.30 12.25 6.10

  .7.50 4.30

  6.95.

  20.95 9.25Carbunesti 332 29.15 19.80 13.20 24.30

  25.45 16.75 13.95 9.35tila 1.10 -.80

  Cilibi a 15.95 11.50 13.30 9.601 6.65Cioara . 197 21.30 14.45 8.20

  1.85 1.30 2.15. 13.80 7.90

  . 11.90 8.60 9.90 7.158.90 6.20 10.25 7.40 5.15

  Ciurea 21.10 13.90 25.20 17.60 11.60Clucereasa . 13.20 6.60 11.- 7.95 5.50Comana . 37 2.90 2.- 3.35 1.65

  8.60 5.95 9.90 7.15 4.95Constanta. 230 10.85 20.30 9.05

  4.55 3.30 2.30 3.80 2.75 1.90343 29.45 20.05 13.40 24.55

  Corabia. . 27.40 18.25 12.20 22.85 15.20 10.15Corbu 156 12.05 14.05 10.05 6.95Cosmesti 24.35 13.50 9.05Costesti. 130 14.05 7.- 11.70 8.45 5.85

  . 9.65 17.20 11.80 8.05--.35

  27.-- '17.90 11.90 22.50 14.90 9.90Craiova 26.15 17.15 11.45 21.80 14.30Crasna. . 28.90 13. 24.10 16.30 10.90Cristesti. 21.35 14.20 26.- 17.80 11.85Crivina. . 4.30 3.10 3.60 2.60 1.80Cucuteni. 32.55 21.60 14.60 26.9 12.15

  lga. . 6.65 4.60

  www.dacoromanica.ro

 • De la(Gara de Nord)

  vice-versa

  .70 .30Dealu-Spiret179 19.30 13.43 9.23 16.10 7.70

  Dobrina. 24.70. 101 10.90 7.83 3.43 9.10 6.33 1.33

  . 90 9.70 4.83 8.1030.60

  . 34.70 23.13 19.3021.03 13.09 9.30

  Dudes . 14.40 8.1510.43 7.20

  Elena . 9.90 6.83 3.7031.70 21.50 12.-

  Fetesti .169147 11.45

  15.20 7.406.60

  286 18.50 12.36 23.03 10.25.

  106 3.70 9.33 6.90. 199 17.90 8.30

  Frasinet. 253 26.30 17.20 21.90. 68 7.30 6.10

  4.33 3.80 1.90143 12.85 9.30 6.45

  Gaest, 70 7.53 3.43 3.80 6.30 4.55 3.15261 11.70

  .323 24.10 16.30

  .10.75

  Ghergani. 36 3.90 2.33. 17.73

  Ghimpay. 7.50 4.30--- 10.45

  . 75 8.10 5.90 6.75 4.90

  . 10.90 7.85 4.553.30 2.30 1.45

  383 30.10 13.80109 11.73 8.30 3.90 4.90

  . 184 9.40 11.43

  .7.73

  Halaucet 366 17.10

  www.dacoromanica.ro

 • De la(Gara Nord)

  si vice-versaTren de persoane

  I II III

  . 269 9.90

  . 11.60

  . 189 20.40 9.60 8.-f Via

  40714.70

  30.60 14.05 11.701.10

  27.- 17.90 11.90 9.909.30 6.70 4.60 7.75 5.60 3.85

  .264 22.30 14.70 9.80

  .261 26.65 14.60 9.75

  .

  Laculetele. 94 7.30 5.10 8.45 4.25. 461 33.2022.15 14.70 27.65 18.45 12.25

  7.55 5.45 6.3087 9.40 6.80 4.70 7.85 3.90

  Lita. 234 24.70 16.40 11.- 20.60 13.65 9.15.. 419 31.10 2

Search related