Calculul Static

Embed Size (px)

Text of Calculul Static

 • 8/17/2019 Calculul Static

  1/22

  CAP.3. CALCULUL DE REZISTENŢĂ

  3.1Calculul planşeului peste parter 

  1. Se vor identifica toate tipurile de stratificatie a planseului – de exemplu :

  Diferentele apar la tipul de finisaj, grosimea sapei, a placii de b.a. etc.

   Evaluarea incărcărilor pe m2 de suprafaţă

  a)incărcări permanente din planşeu, finisaj parcet

   !r. "rt.Denumirematerial

  #reutateSpecifică$%g&mc'

  (ncărcare !ormată$%g&mp'

  "oeficientulncărcării

  #rosimea$m'

  ncărcareade calcul$da!&mp'

  1. *arcet 1+++ 1,- +,+1 1+

  /. 0apa //++ 1,- +,+ 1-/

  -. *lacă de b.a. /++ 1,- +,12 -+

  2.3encuială4ortar var 

  15++ 1,- +,+/ -

  . 6onoi7ola8ie -+ 1,- +,+/ +,

    393; /5, b) incărcări permanente din planşeu, finisaj gresie

 • 8/17/2019 Calculul Static

  2/22

   !r. "rt.Denumirematerial

  #reutateSpecifică$%g&mc'

  (ncărcare !ormată$%g&mp'

  "oeficientulncărcări

  #rosimea$m'

  ncărcareade calcul$da!&mp'

  1. #resie /++ 1,- +,+1 /

  /. 0apa //++ 1,- +,+ 1-/

  -.*lacă de

   b.a./++ 1,- +,12 -+

  2.3encuială4ortar var 

  15++ 1,- +,+/ -

  . 6onoi7ola8ie -+ 1,- +,+/ +,

    393; 22,c)ncărcări utile

   !r. "rt. Soa8iul unde ac8ionea7ăncărcarea utilă

  normată$da!&mp'

  "oeficientul

  ncărcării

  ncărcarea utilăde calcul$da!&mp'

  1."amere dormitoare,

  living, baie1+ 1, //

  /."asa scării, coridoare,

   balcoane, birouri/++ 1, -++

  Se vor verifica cu S3Sul de incarcari

   Stabilirea fâşiilor de calcul 

  Se va intocmi scema statica a planseului: peretii se vor repre7enta cu o singura linie se vor repre7enta doar peretii de re7istenta si nu distanta intre axe se repre7inta si balcoanele se vor repre7enta fasiile de calcul orice diferenta intre / sectiuni ale placii duce la o noua fasie se va face raportul laturilor pentru fiecare panou – ve7i cap de distributie a incarcarilor  panourile in care +. >  λ  > 2 descarcare se face pe o singura directie – intotdeauna

  directia scurta – implicit armarea se va face pe o singura directie – directia scurta celelalte placi se vor arma pe / directii fasiile de calcul nu trec prin directia lunga a panourile care descarca pe o singura directie panourile – si implicit fasiile – difera prin raportul laturilor, tipul de incarcari permanente

  si utile – ve7i ex de mai jos. (n situatia in care pe panoul respectiv exista pereti despartitori – la etajul superior nu pe

  cel pe care rea7ema placa – acestia se vor considera cu o greutate de 1+ da!&m/. (ncarcarea din pereti despartitori se numeste ?vasipermanenta, are coeficientul de

  supraincarcare 1.- si pe scema statica se ia impreuna cu incarcarile permanente.

 • 8/17/2019 Calculul Static

  3/22

  6@şiile luate An considerare se calculea7ă pentru cele două direc8ii x şi B

   Panourile de placă considerate pentru distribuţia incărcărilor 

  4odul de re7emare se calculea7a in felul urmator: daca panoul este la marginea cladirii si nu continua cu alta placa

 • 8/17/2019 Calculul Static

  4/22

  C lx

  lyEx EB

  /,/

  F,-1,5 +,555+ +,11/+

  *anourile de placă luate in considerare la calculul plăcii planşeului

   Distribuţia incărcărilor 

  n figurile următoare sunt date dimensiunile panourilor considerate in calcul şi valorile

  coeficien8ilor de distribu8ie a Ancărcărilor pe cele două direc8ii x şi 7.

  g

 • 8/17/2019 Calculul Static

  5/22

  C lx

  lyEx EB

  +-,/

  ,2/,/

  + 1

  gx  g H Ex  F-,/1 H +,555+ /,5F da!&m

  gB  g H EB  F-,/1 H +,11/+ 5/,-2 da!&m

  ?x  ? H Ex  // H +,555+ 1II,5 da!&m

  ?B  ? H EB  // H +,11/+ /,/ da!&m

  gB  g H EB  F-,/1 H +,---- /2,+ da!&m

  ?x  ? H Ex  // H +,F 1+ da!&m

  ?B  ? H EB  // H +,---- F2,II da!&m

    g

 • 8/17/2019 Calculul Static

  6/22

  5 F1-,1 // +,5-I +,-+51 255,+ /1I,I/ 1-,55 2,-2I F-,/1 -++ 1 + F-,/1 + -++ +1+ F1-,1 // +,F21I +,/+ /I,2/ 15,5I 1,I/ 5,1

   Scemele statice ale fâşiilor şi !ncărcările aferente

 • 8/17/2019 Calculul Static

  7/22

  Calculul momentelor !ncovoietoare !n secţiunile caracteristice

  *entru calcul se utili7ea7ă programul de calcul al grin7ilor continue =#ric.exe>. Ke7ultatele

  calculului static sunt pre7entate An cele ce urmea7ă.

 • 8/17/2019 Calculul Static

  8/22

  *+, !L4KL; DMS"N(DMK(;9K 1

  "*3L; S3(!# KMOM4 K3("L;3"*3L; DKM*3 KMOM4 K3("L;3

  "K"3MK(S3("(

    DMS" ; (

    1 2.++ 1.++++MG++

  (!"K"K( ;(!(KM

    DMS" g p

    1 +.+ 1F.F2+

  494M!3M 4P(4M *M KMOM4M

    SM"3. 4P. 4S 4(!. 4S

    1 +.+++ +.+++  / +.+++ +.+++

  494M!3M 4P(4M (! "(4*LK(

    DMS" 4P. 46 P 4(!. 46 P

    1 1I+.1-/ /.-++ 125/. /.-++

  *$, !L4KL; DMS"N(DMK(;9K -"*3L; S3(!# KMOM4 K3("L;3"*3L; DKM*3 KMOM4 K3("L;3

  "K"3MK(S3("(

    DMS" ; (

    1 2.++ 1.++++MG++

 • 8/17/2019 Calculul Static

  9/22

    / /./++ 1.++++MG++  - -.F++ 1.++++MG++

  (!"K"K( ;(!(KM

    DMS" g p

    1 +.+ 1F.F2+  / 2I+.1+ 1+.+++  - /.5F+ 1II.5++

  494M!3M 4P(4M *M KMOM4M

    SM"3. 4P. 4S 4(!. 4S

    1 +.+++ +.+++  / I.51 1--.-1/  - -2.1- 52.-F  2 +.+++ +.+++

  494M!3M 4P(4M (! "(4*LK(

    DMS" 4P. 46 P 4(!. 46 P

    1 1-F./2F 1.I1I 1+1-.1 1.I+/  / +.+++ +.+++ .5/ 1.I5  - 1++.-52 /.+IF F51.+ /.1/+

  *3, !L4KL; DMS"N(DMK(;9K 1"*3L; S3(!# (!"S3KKM"*3L; DKM*3 KMOM4 K3("L;3

  "K"3MK(S3("(

    DMS" ; (

    1 /./++ 1.++++MG++

  (!"K"K( ;(!(KM

    DMS" g p

 • 8/17/2019 Calculul Static

  10/22

    1 15.5+ 1-.2+

  494M!3M 4P(4M *M KMOM4M

    SM"3. 4P. 4S 4(!. 4S  1 -1-.5+1 21/.F2-  / +.+++ +.+++

  494M!3M 4P(4M (! "(4*LK(

    DMS" 4P. 46 P 4(!. 46 P

    1 /-/.15 1.-F 1F.1- 1.-F

  *, !L4KL; DMS"N(DMK(;9K /"*3L; S3(!# "*3 ;(QMK"*3L; DKM*3 (!"S3KKM

  "K"3MK(S3("(

    DMS" ; (

  "*3 S3(!#  1 +.I1+ 1.++++MG++  / -.22+ 1.++++MG++

  (!"K"K( ;(!(KM

    DMS" g p

  "*3 S3(!#  1 F-./1+ -++.+++  / 255.++ 1-.55+

  494M!3M 4P(4M *M KMOM4M

    SM"3. 4P. 4S 4(!. 4S

  "*3 ;(QMK   1 +.+++ +.+++  / -+2.21- 2/5./I

 • 8/17/2019 Calculul Static

  11/22

    - +F./2 FIF.-1

  494M!3M 4P(4M (! "(4*LK(

    DMS" 4P. 46 P 4(!. 46 P"*3 S3(!#  1 +.+++ +.+++ +.+++ +.+++  / 212.I 1.2IF /2.-/ 1.F-

  *, !L4KL; DMS"N(DMK(;9K -"*3L; S3(!# "*3 ;(QMK"*3L; DKM*3 KMOM4 K3("L;3

  "K"3MK(S3("(

    DMS" ; (

  "*3 S3(!#  1 +.I1+ 1.++++MG++  / -.22+ 1.++++MG++  - 2.1++ 1.++++MG++

  (!"K"K( ;(!(KM

    DMS" g p

  "*3 S3(!#  1 F-./1+ -++.+++  / 255.++ 1-.55+  - /I.2/+ 1.I/+

  494M!3M 4P(4M *M KMOM4M

    SM"3. 4P. 4S 4(!. 4S

  "*3 ;(QMK   1 +.+++ +.+++  / -+2.212 2/5./I  - 5-.+ 11I.2+I  2 +.+++ +.+++

 • 8/17/2019 Calculul Static

  12/22

  494M!3M 4P(4M (! "(4*LK(

    DMS" 4P. 46 P 4(!. 46 P

  "*3 S3(!#

    1 +.+++ +.+++ +.+++ +.+++  / -2/.+1 1.21I /.+-1 1.--  - II2.22 /.21+ 5+.51I /.2I

  */, !L4KL; DMS"N(DMK(;9K 1"*3L; S3(!# KMOM4 K3("L;3"*3L; DKM*3 KMOM4 K3("L;3

  "K"3MK(S3("(

    DMS" ; (

    1 2.1++ 1.++++MG++

  (!"K"K( ;(!(KM

    DMS" g p

    1 /I.2/+ 1.I/+

  494M!3M 4P(4M *M KMOM4M

    SM"3. 4P. 4S 4(!. 4S

    1 +.+++ +.+++  / +.+++ +.+++

  494M!3M 4P(4M (! "(4*LK(

    DMS" 4P. 46 P 4(!. 46 P

    1 12-.152 /.++ 111/.222 /.++

  *+0 !L4KL; DMS"N(DMK(;9K /"*3L; S3(!# (!"S3KKM"*3L; DKM*3 KMOM4 K3("L;3

 • 8/17/2019 Calculul Static

  13/22

  "K"3MK(S3("(

    DMS" ; (

    1 /.+-+ 1.++++MG++  / -.-/+ 1.++++MG++

  (!"K"K( ;(!(KM

    DMS" g p

    1 I1.11+ -++.+++  / 1-F.II+ 2-.++

  494M!3M 4P(4M *M KMOM4M

    SM"3. 4P. 4S 4(!. 4S

    1 --.F/ 2I.+I  / /1.2I -+/.F2+  - +.+++ +.+++

  494M!3M 4P(4M (! "(4*LK(

    DMS" 4P. 46 P 4(!. 46 P

    1 /-./ 1.11+ 15.I2 1.+1  / 1--.1+ /.1+I 51.5+- /./-1

  *$0 !L4KL; DMS"N(DMK(;9K -"*3L; S3(!# KMOM4 K3("L;3"*3L; DKM*3 KMOM4 K3("L;3

  "K"3MK(S3("(

    DMS" ; (

    1 -.+ 1.++++MG++  / /.+-+ 1.++++MG++  - -.-/+ 1.++++MG++

 • 8/17/2019 Calculul Static

  14/22

  (!"K"K( ;(!(KM

    DMS" g p

    1 /1I.I/+ 2.-2+

    / I1.11+ -++.+++  - 1-F.II+ 2-.++

  494M!3M 4P(4M *M KMOM4M

    SM"3. 4P. 4S 4(!. 4S

    1 +.+++ +.+++  / -2-.1/5 22.1+  - /1F.I21 -15.51I  2 +.+++ +.+++

  494M!3M 4P(4M (! "(4*LK(

    DMS" 4P. 46 P 4(!. 46 P

    1 /./I- 1.-I 1F./- 1./  / /55.II/ 1.+/ 121.5/I 1.+I5  - 1-5./ /.+5 F.5+/ /./F/

  *30 !L4KL; DMS"N(DMK(;9K 2"*3L; S3(!# KMOM4 K3("L;3"*3L; DKM*3 KMOM4 K3("L;3

  "K"3MK(S3("(

    DMS" ; (

    1 -.1+ 1.++++MG++  / 1.1+ 1.++++MG++  - /.+-+ 1.++++MG++  2 /./++ 1.++++MG++

  (!"K"K( ;(!(KM

    DMS" g p

    1 15.5I+ 5.1+

 • 8/17/2019 Calculul Static

  15/22

    / F25.F1+ //.+++  - 1I2.I1+ 1.2+  2 /2.++ F2.II+

  494M!3M 4P(4M *M KMOM4M  SM"3. 4P. 4S 4(!. 4S

    1 +.+++ +.+++  / 1I2.I+I /1./1-  - 1.5FF .IIF  2 11-.1 1.I/I  +.+++ +.+++

  494M!3M 4P(4M (! "(4*LK(

    DMS" 4P. 46 P 4(!. 46 P

    1 1I1./II 1./1 1-5.5+ 1.///  / 25.1/I +.F/- +.2II +.51  - 2I.-I/ +.52 1.+2 +.F  2 1-+./I 1./I5 I+./2 1.-2/

  *0 !L4KL; DMS"N(DMK(;9K /"*3L; S3(!# KMOM4 K3("L;3"*3L; DKM*3 KMOM4 K3("L;3

  "K"3MK(S3("(

    DMS" ; (

    1 -.1+ 1.++++MG++  / 1.1+ 1.++++MG++

  (!"K"K( ;(!(KM

    DMS" g p

    1 15.5I+ 5.1+  / F25.F1+ //.+++

  494M!3M 4P(4M *M KMOM4M

 • 8/17/2019 Calculul Static

  16/22

    SM"3. 4P. 4S 4(!. 4S

    1 +.+++ +.+++  / /11.I2I /./+/

    - +.+++ +.+++

  494M!3M 4P(4M (! "(4*LK(

    DMS" 4P. 46 P 4(!. 46 P

    1 15I.+F 1./22 1-.F 1./1-  / F/.2-2 +.F2 /I.+2 +.5F1

  *0 !L4KL; DMS"N(DMK(;9K 1"*3L; S3(!# KMOM4 K3("L;3"*3L; DKM*3 KMOM4 K3("L;3

  "K"3MK(S3("(

    DMS" ; (

    1 /./++ 1.++++MG++

  (!"K"K( ;(!(KM

    DMS" g p

    1 5/.-2+ /./++

  494M!3M 4P(4M *M KMOM4M

    SM"3. 4P. 4S 4(!. 4S

    1 +.+++ +.+++  / +.+++ +.+++

  494M!3M 4P(4M (! "(4*LK(

    DMS" 4P. 46 P 4(!. 46 P

    1 .+/ 1.1++ 2I.51 1.1++

 • 8/17/2019 Calculul Static

  17/22

  */0 !L4KL; DMS"N(DMK(;9K 1"*3L; S3(!# KMOM4 K3("L;3"*3L; DKM*3 KMOM4 K3("L;3

  "K"3MK(S3("(

    DMS" ; (

    1 1.1+ 1.++++MG++

  (!"K"K( ;(!(KM

    DMS" g p

    1 F25.F1+ //.+++

  494M!3M 4P(4M *M KMOM4M

    SM"3. 4P. 4S 4(!. 4S

    1 +.+++ +.+++  / +.+++ +.+++

  494M!3M 4P(4M (! "(4*LK(

    DMS" 4P. 46 P 4(!. 46 P

    1 1+.I +.F 1/-.FF1 +.F

   Dia"ramele de momente !ncovoietoare

 • 8/17/2019 Calculul Static

  18/22

   

 • 8/17/2019 Calculul Static

  19/22

   

   Determinarea ariilor de armătură !n secţiunile caracteristice

  6@şiile au fost alese cu lă8imea b 1m 1+++mm

  #rosimea plăcii 12 cm 12+ mm

  năl8imea utilă +x  1/+ – 1+ 11+ mm

  năl8imea utilă +B  12+ – 1 – 1+&/ 1/+ mm

  Se propune pentru beton clasa "1&/+

 • 8/17/2019 Calculul Static

  20/22

    r +

  c

  ox

  bxR

   M 

  h

    K c1+ da!&cm/

  4omentele Ancovoietoare sunt luate in calcul la intervale de 2++ $da!Hm'

  1!daN2#%

  r 45 A!c#$%

  6"4as!##"c#%

  //-/,/ – 15-/,/ -,-- +,2F , 5&/ G 1+&/15-/,/ – 12-/,/ -,5 +,- 2,I 5&/ G 1+&/12-/,/ – 1+-/,/ 2,-/ +,/F -,5 5&/ G 1+&/

    1+-/,/ – -/,/ ,+ +,1II /,F5 5&/ G 1+&/  -/,/ – /-/,/ F,I2 +,+FF 1,+F5 5&/ G 1+&/

  pe direc8ia B:

   b1+++ mm

    +B1/+ mm

    r +

  c

  oy

  bxR

   M 

  h

   

  K c1+ da!&cm/

  4omentele Ancovoietore sunt luate in calcul la intervale de -++ $da!Hm'

  1!daN2#%

  r 45 A!c#$%

  6"4as!##"c#%

    25,1 – -25,1 ,5/ +,11/ 1,5 5&1

    -25,1 – 25,1 I,+1 +,+I +,5/ 5&1

  Aleerea dia#etrelor 7arelor 8i a 4asului de dis4unere a acestora An toate sec8iunile

  caracteristice pe cele două direc8ii sunt date An tabelele următoare:

  pe direc8ia x:

 • 8/17/2019 Calculul Static

  21/22

  *98ia Sec:i-unea

  6"4as!##"c#%

  Po;i:ia ar#7ser?a:ii

  61P 1 " 5&/ G 1+&/ jos 6/P 1 " 5&/ G 1+&/ jos

  / K 5&/ G 1+&/ sus - " 5&/ G 1+&/ sus 2 K 5&/ G 1+&/ sus

  " 5&/ G 1+&/ jos

  6-P 1 K 5&/ G 1+&/ sus / " 5&/ G 1+&/ jos

  62P 1 K 5&/ G 1+&/ sus

  / " 5&/ G 1+&/ jos

  - K 5&/ G 1+&/ sus 6P 1 K 5&/ G 1+&/ sus

  / " 5&/ G 1+&/ jos - K 5&/ G 1+&/ sus 2 " 5&/ G 1+&/ jos

  6P 1 " 5&/ G 1+&/ jos

  pe direc8ia B:

  *98ia Sec:i-unea

  6"4as!##"c#%

  Po;i:ia ar#7ser?a:ii

  61T 1 K 5&1 sus / " 5&1 jos - K 5&1 sus

  2 " 5&1 jos 6/T 1 " 5&1 jos

  / K 5&1 sus - " 5&1 jos 2 K 5&1 sus

  " 5&1 jos 6-T 1 " 5&1 jos

  / K 5&1 sus - " 5&1 jos

  2 K 5&1 sus " 5&1 jos

  K 5&1 sus F " 5&1 jos

  62T 1 " 5&1 jos

  / K 5&1 sus

 • 8/17/2019 Calculul Static

  22/22

  - " 5&1 jos

  6T 1 " 5&1 jos

  6T 1 " 5&1 jos