of 33 /33
CALCULUL ECONOMIC PENTRU PROIECTUL DE LICENTA 1. STABILIREA VALORII INVESTIŢIEI Valoarea terenului, clădirilor şi amenajărilor Valoarea utilajelor supuse montării Valoarea utilajelor nesupuse montării Valoarea mobilierului şi a obiectelor de inventar Valoarea primei dotări cu mijloace circulante 1.1. Valoarea terenului, clădirilor şi amenajărilor Element construcţie Preţ unitar ( lei/m 2 ) Suprafaţ ă (m 2 ) Preţ total (lei) a) Teren a.1. Construcţie industrială a.2. Pavilion administrativ a.3. Spaţii anexe a.4. Spaţii acces, circulaţie, zonă verde Preţ total teren b) Clădiri b.1. Clădire industrială b.2. Clădiri anexă Preţ total clădiri c) Amenajări c.1. Zone de circulaţie c.2. Spaţii verzi Valoare totală Cap. 1.1. (a + b+ c) 1.2. Valoarea utilajelor supuse montării Nr . cr t. Denumire utilaj Valoare unitară (lei/buc) Necesar (buc) Valoare totală (lei) 1 2 3 .. . 1

Calculul Economic

Embed Size (px)

Text of Calculul Economic

Page 1: Calculul Economic

CALCULUL ECONOMIC PENTRU PROIECTUL DE LICENTA

1. STABILIREA VALORII INVESTIŢIEI

Valoarea terenului, clădirilor şi amenajărilor Valoarea utilajelor supuse montării Valoarea utilajelor nesupuse montării Valoarea mobilierului şi a obiectelor de inventar Valoarea primei dotări cu mijloace circulante

1.1. Valoarea terenului, clădirilor şi amenajărilor

Element construcţie

Preţ unitar( lei/m2)

Suprafaţă(m2)

Preţ total(lei)

a) Teren a.1. Construcţie industrialăa.2. Pavilion administrativa.3. Spaţii anexea.4. Spaţii acces, circulaţie, zonă verdePreţ total teren

b) Clădiri b.1. Clădire industrialăb.2. Clădiri anexăPreţ total clădiri

c) Amenajări c.1. Zone de circulaţiec.2. Spaţii verzi

Valoare totală Cap. 1.1. (a + b+ c)

1.2. Valoarea utilajelor supuse montării

Nr. crt.

Denumire utilaj Valoare unitară (lei/buc)

Necesar (buc)

Valoare totală (lei)

123...nValoare totală utilaje x xCheltuieli transport (3,5% din valoarea utilajelor)Cheltuieli montaj (10% din valoarea utilajelor)Valoare totală Cap. 1.2.

1.3. Valoarea utilajelor nesupuse montării

Nr. crt.

Denumire utilaj Valoare unitară (lei/buc)

Necesar (buc)

Valoare totală (lei)

123

1

Page 2: Calculul Economic

...nValoare totală utilaje x xCheltuieli transport (3,5% din valoarea utilajelor)Valoare totală Cap. 1.3.

1.4. Valoarea mobilierului şi a obiectelor de inventar

Sectoare Obiecte mobilier/obiecte de

inventar

Valoare unitară(lei/buc)

Nr. Bucăţi Valoare totala(lei)

123...nValoare totală Cap. 1.4.

1.5. Valoarea primei dotări cu mijloace circulante

1.5.1. Aprovizionarea cu materie primă

Element Necesar zilnic(kg/zi)

Nr. zile

Cantitate totala (kg)

Preţ

( lei/kg)

Valoare totală (lei)

Necesar pentru prima fabricaţieStoc de siguranţăRezervă întoarcere bani (max. 7 zile)Valoare totală Cap. 1.5.1.

1.5.2. Aprovizionare cu materii auxiliare, ambalaje, etichete

Element Necesar zilnic(kg/zi)

Nr. zile

Cantitate totala (kg)

Preţ

( lei/kg)

Valoare totală (lei)

Materie auxiliară 1Materie auxiliară 2...AmbalajeEticheteValoare totală Cap. 1.5.2.

1.5.3. Aprovizionare materiale

Element Necesar zilnic (kg/zi)

Preţ ( lei/kg)

Valoare totală (lei)

Materiale igienizareReactivi analizeCertificate de calitateEchipament protecţia munciiFormulare evidenţăAbonamente sector economico-juridicValoare totală Cap. 1.5.3.

2

Page 3: Calculul Economic

1.5.4. Promovare, reclamă şi publicitate, activitate de prospectare a pieţii, precontracte

Preţ producţie estimat, lei/kgProducţie totală, kg/an (estimare)Valoarea totală a producţiei, lei/an (estimare)Profit estimat, lei ( 5...15%)Cotă din profit pentru promovare, etc. (cca..3% din profit)Total Cost promovare, reclamă etc.( lei) – Cap. 1.5.4.

1.5.5. Taxe avizare şi licenţă de fabricaţie ( 10-50.000 lei, funcţie de complexitate)

1.5.6. Aprovizionarea cu materiale de întreţinere, reparaţii şi piese de schimb

Cotă din valoarea utilajelor 3%Valoare, lei

1.5.7. Asigurări (cca. 1% din valoarea investiţiei) şi fond de risc pentru lansarea producţiei (contravaloarea producţiei pentru 0,5-3 zile)

RECAPITULAŢIE Valoare(lei)

Valoare Cap. 1.1.Valoare Cap. 1.2.Valoare Cap. 1.3.Valoare Cap. 1.4.Valoare Cap. 1.5.VALOAREA TOTALA A INVESTIŢIEI

Obs.: Valorile calculate la investiţie sunt valori cu TVA inclus.

3

Page 4: Calculul Economic

2. STABILIREA CHELTUIELILOR PENTRU PRIMA LUNA DE

FUNCTIONARE

2.1. Cheltuieli cu materiile prime

Element UM Necesar zilnic

Necesar lunar

Preţ unitar (lei/UM)

ValoareZi Luna

12...Total materii prime

2.2. Cheltuieli cu materiile auxiliare, ambalajele

Element UM Necesar zilnic

Necesar lunar

Preţ unitar, lei/UM

ValoareZi Luna

Materiile auxiliareAmbalajeleTotal materii auxiliare, ambalaje

2.3.Alte cheltuieli materiale (ambalaje externe, etichete, materiale igienizare, formulare, echipamente protecţie, abonamente ş.a.)

Zi Luna

2.4.Cheltuieli de transport

2.5.Cheltuieli cu utilităţile

Element UM Preţ unitar (lei/UM)

Necesar zilnic Necesar lunarCantitate Valoare Cantitate Valoare

Energie electrică

kWh

Apă rece m3

Apă caldă m3

Abur kgGaze m3

Aer comprimat

m3

Total utilitati

2.6.Cheltuieli cu salariileTabel Salariati si salarii neteNr.Crt.

Denumire post Numarsalariati

Salariu net lunar (lei)

Total (lei)

Cotă transport (faţă de 2.1 + 2.2 + 2.3)

3,5%

Cheltuieli transport Zilnic Luna

4

Page 5: Calculul Economic

1 Muncitori 2 Ingineri3 Tehnicieni4 Maistri5 Director6 Financiar – contabil7 Producţie8 Desfacere9 Sector administrativ10 Protecţia muncii11 Şoferi12 Asistent manager13 PazaTotal cheltuieli nete lunare de personal

2.7.Cheltuieli de întreţinere – reparaţii a mijloacelor fixeElement Cotă lunară

(%)Valoare lunară

(lei)Utilaje 1,00 %Clădiri 0,15 %Total

2.8. Cheltuieli de amortizare a mijloacelor fixe

Element Durata de amortizare Valoare lunara(lei)Ani Luni

Utilaje 10 120Clădiri 40 480Mobilier 5 60Total

2.9. Cheltuieli generale de sectie (birotică, furnituri, imprimante, telefon, fax, reclamă, protocol)

Specificatie Valoare (lei)Cifra de afaceri estimată (lei/an)Cotă pentru cheltuieli generale (max. 3% din cifra de afaceri)Cheltuieli generale de sectie - lunare

2.10. Cheltuieli cu creditele

Anul Credit DobândăRată anuala credit ( lei)

Credit ramas de achitat (lei)

Rata dobanda anuala (%)

Dobândă an (lei/an)

Dobândă lunara (lei)

An 1An 2An 3An 4An 5Total

2.11. Cheltuieli generale ale societăţii comerciale. Se vor aprecia funcţie de complexitatea societăţii (se poate utiliza 0-15% faţă de costul secţiei, recomandăm 5%).

5

Page 6: Calculul Economic

3. ANTECALCULAŢIA DE PREŢ

3.1. Tabel pret cost

Nr.crt. Elemente de pret de cost Valoare lunara(lei)

1 Cheltuieli cu materia primă2 Cheltuieli cu materiile auxiliare3 Cotă aprovizionare ( transport materii prime şi auxiliare)4 Alte cheltuieli materiale5 Cheltuieli cu utilităţile6 Total fond salarii7 Cheltuieli de întreţinere – reparaţii8 Cheltuieli de amortizare9 Cheltuieli cu dobânzile, comisioanele bancare

10 Total valorificari subproduse si produse secundareI. COST DE PRODUCTIE (1+2+3+4+5+6+7+8+9-10)

11 Cheltuieli generale de sectie II. COST DE SECTIE (I +11) 12 Cheltuieli generale ale societăţii comerciale (inclusiv salarii)

III. COST DE FABRICA 13 Profit (rata profitului: 5-15%)

IV. TOTAL PRET

Observaţii: După aflarea costului total se poate defalca şi un cost sortimentalCheltuielile sunt considerate la valoarea fără TVA.

3.2. TABEL CU PRODUSELE REALIZATE PRIN PROIECT Nr. crt

Sortiment Preţ produs

(lei/UM)

TVA

(lei)

Pret de livrare

(lei/UM)

Cantitateanuala(UM)

Valoare

(lei)12...n

Total valoare venituri din vanzari = Cifra de afaceri

4. INDICATORI DE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ

Indicator ValoareCifra de afaceri ( total valorificări), leiProfitul anual (inclusiv rezultat din valorificare produse secundare), leiRata profitului ( profit anual/cifra de afaceri )Durata de recuperare a investiţiei (valoarea investiţiei/profit), aniCoeficientul de eficienţă a investiţiei (1/durata de recuperare), ani-1

Producţie anuală, t

6

Page 7: Calculul Economic

Productivitatea muncii-cantitativ (producţia anuala/număr salariaţi), (t/an)Productivitatea muncii-valoric (cifra de afaceri/număr salariaţi), (lei/an)

II. CALCULUL ECONOMIC AL OBIECTIVULUI PROIECTAT EXPLICAŢII – COMENTARII – DETALII – EXEMPLE PENTRU UTILIZAREA TABELELOR CENTRALIZATE

CONSIDERAŢII GENERALE

Calculul economic al obiectivului proiectat va putea decide, în condiţiile în care activitatea este profitabilă, dacă preţurile produselor pe care le veţi aduce pe piaţa alimentară sunt competitive.

Aceasta deoarece orice proiect care se dovedeşte neprofitabil este un proiect inutil, profitabilitatea activităţii economice este dincolo de orice ingerinţă socială, politică, religioasă.

Calculul economic al obiectivului economic proiectat pe care vi-l propunem pleacă de la premiza că o parte din cheltuielile privind imobilizările necorporale a fost asigurată de o societate comercială oarecare, societate care va asigura desfăşurarea proiectului dumneavoastră.

Aceste cheltuieli necorporale efectuate se referă la cheltuielile de constituire (ocazionate de înfiinţarea societăţii comerciale sau de modificarea actui constitutiv privind includerea în obiectul de activitate a activitatii specifice proiectului), cheltuielile de cercetare – dezvoltare (inclusiv costul acestui proiect) sau cheltuielile pentru software (software existent la pornirea proiectului).

Modelul de calcul sugerează din start posibilitatea unor aproximări (hai să le spunem „inginereşti”) care să poată simplifica un calcul economic prea riguros, având grijă ca aceste aproximări sa majoreze cheltuielile şi sa diminueze veniturile (principiul prudentei).

Mijloc fix este acel bun fizic (sau un complex de bunuri, de exemplu o instalaţie) care îndeplineşte o funcţie economică omogenă, întrunind cumulativ următoarele condiţii:

a) are o valoare mai mare decât cea prevăzută de lege;b) are o durată de funcţionare mai mare de un an.

Mijloacele fixe se amortizeaza pe toata durata de viata normata pentru existenta lor.Un obiect de inventar are durata de funcţionare mai mică de un an si o valoare mai mică

decât valoarea prevăzută de lege. Obiectele de inventar se amortizeaza, de obicei integral, la data darii lor in exploatare, sau pana la max.3 ani.

1. STABILIREA VALORII INVESTIŢIEI

Cap.1.1. - Valoarea terenului, clădirilor şi amenajărilor Conform etapelor de proiectare, în momentul efectuării calculului economic se cunosc atât

amplasările generale cât şi cele de producţie.Preţuri orientative pentru terenuri : - intravilan (urban) : 200-600 E/ m2; - intravilan (comunal) : 10- 40 E/ m2; - extravilan : 3-15 E/ m2.Recomandam alegerea terenului in extravilan, cu conditia ca acesta sa aiba acces imediat la

utilitati (energie electrica, apa, abur, gaz metan, evacuare ape reziduale, acces la drumuri nationale sau/si cale ferata).

Preţuri orientative pentru construcţii: - apartamente bloc: 500 - 1000 E/ m2

- apartamente lux, vile: 800-1300 E/ m2

- construcţii industriale :- modul 3,5- 4,0 m înălţime: 300-500 E/ m2

- pentru fiecare metru in plus de inaltime, sporul este de 100 – 350 E/ m2; - clădiri anexa: 70-125 E/ m2

7

Page 8: Calculul Economic

Precizam ca achizitionarea terenului va fi insotita de obtinerea Certificatului de urbanism, cu toate avizele pe care acesta le solicita (mediu, pompieri, Directia de sanatate publica, Autoritatea sanitar-veterinara si siguranta alimentelor etc). Dupa obtinerea Certificatului de urbanism se va executa un Proiect tehnic pentru constructie si in baza acestuia se va obtine Autorizatia de constructie. Recomandam includerea cheltuielilor ocazionate de obtinerea avizelor in costul global al constructiei, in valoare de max. 3% din valoarea acesteia.

Pe terenurile achiziţionate se vor delimita urmatoarele zone (conform Planului general de amplasare al obiectivului proiectat):

- construcţii ( industriale, anexe);- cai de circulaţie (rutieră, feroviară, pietonala); - spaţii verzi.Pentru aceste amenajări sunt estimate următoarele preţuri:- spaţii verzi: 2,5 – 7,0 E/ m2;- cale rutieră bituminată, cimentată sau pietruită: 135-180 E/ m2;- cale pietonala: 20-45 E/ m2;- cale ferată: 300 E/m (metru liniar).

Nota: Activele de natura constructiilor si amenajarilor pe teren se amortizeaza.Terenurile nu se amortizează.

C ap. 1.2., 1.3., 1.4. - Valoarea utilajelor si mobilierului Utilajele care necesita montaj – Cap.1.2., vor incorpora în valoarea lor cheltuielile de

transport si de montaj, anume:- cheltuielile de transport se estimează la max. 3,5% din valoarea utilajelor;- cheltuielile de montaj se estimează la max. 10% din valoarea utilajelor.La Cap.1.3. vor fi introduse toate utilajele care nu necesita montaj, la care se adauga si

aparatura de calcul (inclusiv software-ul), care se încadrează în categoria mijloacelor fixe.Orientativ sunt prezentate diferite preţuri de utilaje, cu recomandarea de a se folosi preţuri

actualizate, cât mai aproape de data finalizării proiectului (anexe preţuri utilaje).La Cap.1.4. Valoarea mobilierului şi a obiectelor de inventar, se vor prevedea reperele

pentru tot mobilierul necesar şi pentru toate obiectele de inventar din secţiile de producţie, secţiile anexe, laboratoare, birouri. Principial, nu există restricţii, dotarea rămânând la latitudinea proiectantului, dar limitarea vine din faptul că mobilierul intră la mijloace fixe, ceea ce inseamna amortizare, care va afecta preţul produselor. Obiectele de inventar nu se achiziţionează cu rezerve sau stocuri. Proiectantul poate impune la acest capitol un anumit procent din investiţie.

Recomandam utilarea fiecarui birou cu minim urmatoarele: calculator, masa, fiset, cuier, 3 scaune, aer conditionat.

Pentru dotarea laboratoruli uzinal se va tine cont de complexitatea investigatiilor necesare si se va aproxima o suma initiala globala de investitie:

- pentru un laborator de mici dimensiuni apreciem ca dotarea initiala cu mobilier, aparatura si reactivi este in valoare de cca. 100.000 lei;

- pentru un laborator mai complex aceasta suma poate creste pana la 1 mil.lei.Nota: Se va calcula amortizarea pentru valoarea totală a Cap. 1.2., 1.3., 1.4.

Cap.1.5. - Valoarea primei dotări cu mijloace circulante 1.5.1. Aprovizionarea cu materii primeVor fi necesare fonduri pentru achiziţionarea materiei prime pentru primul ciclu de

fabricaţie. Se va include si achiziţionarea unui stoc de siguranţă pentru producţie. Nota: Stocul de siguranta pentru productie va fi stabilit de cadrul didactic coordonator al proiectului de licenta.

În calcul s-a introdus şi necesitatea unor fonduri pentru achiziţionarea de materii prime în situaţia reală a economiei româneşti în care revenirea banilor (încasarea valorii produselor livrate) se face cu o întârziere medie de 7 zile (in termeni legali la aceasta data este acceptata decontarea in max 30 zile). Practic este ca şi o finanţare a unui stoc de rezervă peste stocul de siguranţă, numai că

8

Page 9: Calculul Economic

pentru stocul de siguranţă trebuie să existe proiectate spaţii de depozitare, iar pentru acest stoc de rezervă nu trebuie proiectate decât lichiditati bancare.

1.5.2. Aprovizionarea cu materii auxiliare, ambalaje, eticheteSe vor prevedea fonduri pentru achiziţionarea tuturor reperelor necesare pentru un interval

de 15-30 zile (anexa preţuri materii auxiliare, ambalaje, etichete).

1.5.3. Aprovizionarea cu materialeMaterialele vor fi aprovizionate pentru perioade diferenţiate, funcţie de utilizarea acestora:- pentru materialele de igienizare: 7-15 zile;- pentru reactivi de analize: 30 de zile;- pentru formulare: certificate de calitate, formulare contabile, abonamente din sectorul economico-juridic etc. : minim 30 de zile;- pentru echipamente de protecţie: minim 3 luni.Consum de detergenti si desinfectanti:- pentru pavimente, pereti : 1leu/mp/zi.- utilaje: 1-10 lei/utilaj, functie de complexitatea acestuia.Costul echipamentului de protectie se estimeaza, functie de complexitatea locului de munca,

intre 100-300 lei/echipament (halat, boneta/basma, cizme, sort din zale, vesta matlasata, geaca captusita etc.).Nota: Dacă există materiale cu un necesar mare în funcţionarea obiectivului, timpul pentru care se va face aprovizionarea se va diminua si va fi stabilit cu ajutorul conducatorului de proiect.

1.5.4. Promovare, reclamă şi publicitate, activitate de prospectare a pieţii, precontracte.

Exemplul dat în tabel se încadrează în limitele normale şi legale. Se poate proiecta o campanie de publicitate mai sustinuta, agresivă, bazată pe un Plan de marketing, vizand un profit mai bun, care inseamna cheltuieli suplimentare.

Facem precizarea ca din punct de vedere legal, suma deductibila pentru acest tip de cheltuieli reprezinta max.3% din cifra de afaceri preconizata. Depasirea acestui procent, posibila in cazul unor campanii publicitare), va avea drept consecinta cresterea cheltuielilor si deci diminuarea profitului. Modul de promovare al produselor rămâne o componentă de proiectare pentru fiecare proiect.

1.5.5. Taxe avize şi licenţe de fabricaţieNivelul taxelor este strict informativ si se apreciaza la valoarea de cca.10-50.000 lei. Aceasta

presupune că celelalte taxe (racordare la energia electrică, racordare reţea gaze – apă – canalizare etc.) au fost plătite în cadrul cheltuielilor de construcţii.

Pot fi prevăzute la acest capitol şi alte taxe pe care le estimează proiectantul, inclusiv taxe de şcolarizare de scurtă durată pentru personalul angajat în domeniul producţiei, igienei, controlului de calitate sau al marketingului.

1.5.6. Aprovizionarea cu materiale de întreţinere, reparaţii şi piese de schimbDacă procesul tehnologic proiectat necesită un alt procent din valoarea utilajelor se va

preceda la înlocuirea celui înscris în tabel. Pentru situaţii normale procentul înscris în tabel este maximal.

1.5.7. Asigurări şi fond de risc pentru lansarea producţieiAsigurarea investiţiei este obligatorie. Se estimează valoarea ratei anuale de 1% din valoarea

investiţiei. Asigurare pentru riscuri din activitatea manageriala – 0,5% din cifra de afaceri lunara.Fondul de risc pentru lansarea producţiei va fi funcţie de complexitatea producţiei.

Presupune un necesar de fonduri pentru punerea in functiune si calibrarea liniilor tehnologice, egal cu cu valoarea producţiei pentru o perioadă de 0,5 - 3zile.

9

Page 10: Calculul Economic

2. STABILIREA CHELTUIELILOR PENTRU PRIMA LUNA DE FUNCTIONARE

Cap.2.1., 2.2., 2.3. Pentru a stabili cât mai riguros preţurile produselor finite, va trebui să se facă o estimare corecta a cheltuielilor zilnice, lunare sau anuale cu materiile prime, materialele si alte cheltuieli.

Pentru cazuri deosebite, când nu se poate izola partea proiectată pe fragmente zilnice, se va proceda la un calcul al cheltuielilor pe cicluri de fabricatie, urmand ca in final sa se stabileasca cheltuielile lunare sau anuale, pe baza numarului de cicluri de fabricatie.

Necesarul de materii prime va fi extras din bilantul de materiale. Nu se vor lua in consideratie nici un fel de stocuri, in sensul ca se vor trece in tabel doar materiile prime utilizate in procesul de fabricatie.

Pentru cheltuielile de transport (Cap. 2.4.) s-a ales o valoare medie de 3,5% faţă de valoarea materiilor prime, materiilor auxiliare şi materialelor transportate.Nota: Dacă această cotă se dovedeşte insuficientă sau excesivă, se va proceda la modificarea ei conform indicaţiei exprese a conducătorului de proiect.

Cap.2.5.Cheltuieli cu utilitatile - preturi orientative:- energie electrica: 0,35 lei /kwh;- gaze naturale: 23,5 lei/Kj;- apa rece: 2 lei/mc;- evacuare apa/ canal: 0,8 lei/mc;- apa calda: 16 lei/mc;- abur tehnologic: 95,30 lei/Gcal.Igienizarea curenta se executa cu muncitorii din sectie la finele ciclului de fabricatie si

cuprinde, de principiu, urmatoarele operatiuni:- precuratire cu apa rece (cca.10 l/mp);- curatire cu apa calda si detergenti (10 l/mp);- clatire cu apa rece (10 l/mp)Serviciile de igienizare specializate, care se executa obligatoriu la sfarsitul programului de

lucru, de catre un personal specializat, presupun un coonsum de apa rece de 10 l/mp si apa calda 5 l/mp. Cantitatile de apa vor fi raportate la suprafetele active de productie (sali de fabricatie, holuri de transport, depozite).

Determinarea cheltuielilor pentru salarii (Cap. 2.6.)Salariul net este salariul pe care il ridica efectiv fiecare salariat din firma.Salariul brut este compus din salariul net, la care se adauga contributiile angajatului, in

procent de 32,00% (conform tabelului de mai jos). Se determina astfel :Total salarii brute = Total salarii nete x 100/68Total Fond salarii inseamna Total salarii brute la care se adauga contributiile

angajatorului, in procent de 28,10%(conform tabelului de mai jos). Se determina astfel:Contributiile angajatorui = Total salarii brute x 28,10 %Total Fond salarii= Total salarii brute + Contributiile angajatoruluiAceste fonduri sunt suportate de societatea drept total cheltuieli salariale lunare.

TABEL cuprinzand contributiile legale aferente platii salariilor (denumire, cuantum)Nr.Crt.

Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială Angajat(%)

Angajator(%)

1 Cheltuieli privind asigurari sociale (CAS) 10,50 20,802 Cheltuieli privind asigurari de sanatate (CASS) 5,50 5,203 Cheltuieli privind somajul 0,50 0,504 Cheltuieli privind accidente, fond unic sanatate, fond

garantare plata salarii, ITM (25+0,85+0,25+ 0,25)- 1,60

10

Page 11: Calculul Economic

5 Impozit pe venit brut 16,00 -  TOTAL CONTRIBUTII 32,00 28,10

Cap. 2.7. Cheltuieli de întreţinere - reparaţii. Aceste cheltuieli sunt variabile şi este de preferat să fie minime. În limita unui sistem de reparaţii planificat putem accepta ca maxime procentele din tabel. Nota: Dacă specificul unor utilaje necesita acordarea unui alt procent, proiectantul o va face sub aprobarea conducătorului de proiect.

Cap. 2.8. Cheltuieli de amortizare a mijloacelor fixe. Conform Legii 15/1994 si a Legii contabilitatii nr.82/1992, politica de amortizare constituie un instrument managerial important (amortizarea alimentând fondul de dezvoltare) şi competenţa stabilirii regimului de amortizare rămâne administratiei societăţii comerciale ( în cazul nostru, proiectantului).

Regimul de amortizare este linear, iar durata de viata a utilajelor este cea inscrisa in tabel, preluata din Anexa la Legea 15/1994.

De remarcat că valoarea programelor software este înglobata în valoarea tehnicii de calcul, amortizându-se într-o perioadă de 3 ani.

Cap. 2.9. Cheltuieli generale de sectie. Aceste cheltuieli sunt variabile, cota de 3% din cifra de afaceri estimată fiind orientativă, maximală şi aplicabilă atunci când cheltuielile secţiei se pot distinge clar. De cele mai multe ori la nivelul secţiei aceste cheltuieli sunt mult mai mici, cheltuielile deplasându-se către cheltuielile generale ale societăţii comerciale.

Cap. 2.10. Cheltuieli cu creditele. Creditul este acordat pentru o perioadă de 1-5 ani, acest lucru presupune rambursarea acestuia în rate egale, anuale, eşalonate pe 1 – 5 ani.

Costul creditului inseamna mai multe elemente de cheltuieli:- plata comisioanelor bancare: max 10% ;- plata dobanzii: lunar, trimestrial, semestrial sau anual;Dobânda poate fi calculată în două modalităţi:a) descrescător;b) liniar.

În regim descrescător: se va calcula dobânda la suma rămasă, adică:- primul pas va fi calculul la valoarea întreagă a creditului;- pasul doi va fi calculul la valoarea ramasa a creditului (s-a scazut din valoarea intreaga a

creditului prima rată);- pasul final va fi dobânda la ultima rată a creditului.

În regim liniar: se va proceda la calculul valorii total al dobânzii conform regimului descrescător şi apoi se calculeaza media acestor rate. In locul unor rate inegale, R1 R2R3R4R5, se va plăti o rată medie, Rm, calculata conform formulei:

în fiecare an: R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = Rm

Condiţia obligatorie pentru ca o societate comercială sa aiba capacitatea de a plati rata creditului va fi ca profitul să fie mai mare sau cel putin egal cu rata de credit. Aceasta semnifica faptul ca din activitatea desfasurata, firma va fi capabila sa-si achite cheltuielile financiare ocazionate de angajarea creditului.

Cap. 2.11. Cheltuieli generale ale societăţii comerciale. Aceste cheltuieli includ sumele necesare pentru functionarea societatii si care nu au fost incluse pana acum pe costuri. Tabel Valorificarea subproduselor

Valorificare subproduse si produse secundare

Cantitate lunara (kg)

Preţ mediu (lei/kg)

Valoare(lei)

11

Page 12: Calculul Economic

Total valorificari subproduse si produse secundare

PREŢURI ORIENTATIVE

Preţurile sunt exprimate în USD. Acolo unde sunt exprimate în lei, trebuie să se ţină cont că la data editării 1USD = 26 000 lei.

Preţurile nu includ TVA.

MIXTURI, ADITIVI, CONDIMENTE

Nr. crt. Denumirea produsului Preţ, $/kgOferta produselor „VILMA”

1. AMIDON DE CARTOFI 1,352. AROMĂ POIVRE LUTETIA 7,83. AROMĂ POIVRE PRESTIGE 7,54. AROMĂ BEEF ( JEAJER) 105. AROMĂ BACON (GIVAUDAN) 226. AUFFSCHNITT 10,57. BOUQUET JAMBON NR. 6 16,258. BIERWURST 99. CARRAGENAAN 1710. CAZEINAT DE SODIU 1311. COLOROUGE VR 15 8,412. CABANOS 9,613. CONDIMENT PENTRU PUI 7,414. CONDIMENT PENTRU PATE 11,815. COLORANT LUTTGE ( OREZ FERMENTAT) 916. CAZEINAT DE SODIU 1317. DRY SALAMI 8,518. FRANKFURTER 819. FILET KRAKAUER 6,7920. GLUTAMAT 6,521. GELATINĂ 10,1422. GLUTONI M1 5,2723. GLUTONI SEC ITALIAN 4,524. HAMBURGER 8,9225. MIX ŢIGĂNESC 9,226. MIX CÂRNAŢI TRADIŢIONALI 5,727. MIX CÂRNAŢI POLONEZI 8,528. MIX CREMWURŞTI 4,829. MIX PARIZER 5,530. MORTADELA 6,631. MIX DEMISEC 8,532. PH 8 4,433. PENTAPHOS SP 4,534. PROTEINĂ COLAGENICĂ 8,535. PROTIBEL K 7,236. PENTAROMĂ RM1 4,537. PENTAROMĂ SEC ITALIAN 4,538. PARIZER A 8,5

12

Page 13: Calculul Economic

Nr. crt. Denumirea produsului Preţ, $/kg39. PARIZER B 7,540. PEPPERONI 8,541. PLASA O16 0,342. RCB 343. SCHINKENWURST 8,544. SUPPER FIX 1% 3,2245. USTUROI FULGI 6,546. USTUROI PUDRĂ (LUTTGE) 5,547. VILMA SUPPER 9,348. VILMA HAM 1249. VILMA 2000 6,550. VIAROME 14

Oferta Firmei Trumf Impex SRL1. KUTRAL (FOSFAT, ÎNTĂRITOR, GUST, ANTIOXIDANT,

COLORANT)2,7

2. POLIFOSFAT TRUMF ( TRIPOLIFOSFAT DE SODIU) 2,3503. FOSFAT K 3,94. ŞUNCĂ 50% EXTENSIE ( ADITIV COMPLET ŞUNCI) 5,05. ŞUNCĂ 60% EXTENSIE ( ADITIV COMPLET ŞUNCI) 5,06. ŞUNCĂ 80% EXTENSIE ( ADITIV COMPLET ŞUNCI) 4,87. ŞUNCĂ 80% EXTENSIE ( ADITIV COMPLET ŞUNCI

PASĂRE)4,8

8. LUNCHEON MEAT COMBI 5,19. KASIL (ADITIV PENTRU ŞUNCI) 2,510. EKOM IV (50% PROTEINE + FIBRE VEGETALE) 2,711. EKOM V (70% PROTEINE + FIBRE VEGETALE) 2,412. COLATOX 1 (ADITIV SALAMURI CRUDE) 8,013. COLATOX 2 (CONSERVE DE CARNE) 8,014. KOLAN VS (SOLUŢIE ÎNMUIAT ŞORIC) 5,215. INJEKTA 25 LICHID 6,216. INJECTA VS PULBERE 4,717. FOSFAT PENTUR INJECTAREASCORBAT PENTUR

INJECTAT2,5

18. INJECTA SUPER (40% EXTENSIE) 5,719. EMULIN ( EMULGATORI PENTRU PATEURI) 5,920. KOMPONENT PATE (ADITIV ) 6,721. BURGUND PATE ( CONDIMENT) 5,622. PROVENSAL PATE (CONDIMENT) 5,623. CREME PATE (CONDIMENT) 5,624. PARIZER, CREMWURSTI PORC, VITĂ L (FOSFAŢI,

ÎNTĂRITORI GUST, STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME NATURALE)

3,8

25. PARIZER C, PASĂRE L (FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME NATURALE)

4,3

26. PARIZER MAGHIAR PL (FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME NATURALE)

4,3

27. PARIZER COMBI (FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME NATURALE)

4,34

28. POLONEZ PL (FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME NATURALE)

4,34

29. SALAM DE VARĂ PL(FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME

4,34

13

Page 14: Calculul Economic

Nr. crt. Denumirea produsului Preţ, $/kgNATURALE)

30. SALAM ITALIAN PL(FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME NATURALE)

4,30

31. SALAM DE ŞUNCĂ PL (FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME NATURALE)

3,85

32. KRAKAUER PL(FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME NATURALE)

4,34

33. TIROLEZ PL (FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME NATURALE)

4,30

34. CÂRNAŢI HARGHITA PL(FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME NATURALE)

4,34

35. CÂRNAŢI TRANDAFIR PL 4,3436. CÂRNAŢI TRANDAFIR L(FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST,

STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME NATURALE)4,30

4,34

37. CÂRNAŢI CSABAY PL (FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI G3,86UST, STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME NATURALE)4,34

4,30

38. SALAM BUCUREŞTI PL (FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME NATURALE)

4,30

39. CABANOS PL4 (FOSFAŢI, ÎNTĂRITORI GUST, STABILIZATORI, CULOARE, CONDIMENTE, AROME NATURALE)

4,3

40. SALAM VÂNĂTORESC PL (CONDIMENT PENTRU SALAM CRUD, USCAT)

5,0

41. CÂRNAŢI DUNĂREAN PL (CONDIMENT CÂRNAŢI CRUD USCAT SUPERIOR)

4,34

42. CÂRNAŢI CSABAY EXTRA (CONDIMENT CÂRNAŢI CRUD, USCAT SUPERIOR)

4,34

43. CÂRNAŢI DEBREŢIN (CONDIMENT CÂRNAŢI CRUD SUPERIOR)

4,34

44. SALAM TURIST COMBI 4,3445. EXPRES TRVAN 6,1046. CONDIMENT PENTUR MITITEI 4,2047. KARMINA 5% 17,248. FERMOT TRUMF 5,049. KOLOR A 8,3350. ANTIOXIDANT TRUMF (ACID ASCORBIC) 7,451. PIPER NEGRU MĂCINAT 5,352. PIPER TEHNOLOGIC 4,953. PIPER EXTRACT 11,8554. NUCŞOARĂ TEHNOLOGICĂ 5,455. CHILI 3,556. CONCENTRAT CHILI 27,657. ARDEI IUTE 80 ASTA 3,058. FOI DE DAFIN 2,6559. VÂRFURI DE MUŞTAR 8,7160. CURRY MĂCINAT 3,561. CONDIMENT PENTRU MUŞTAR 32,062. BOABE MUŞTAR 0,637

14

Page 15: Calculul Economic

Nr. crt. Denumirea produsului Preţ, $/kg63. ARDEI DULCE 80 ASTA 3,5364. ARDEI PENTRU DECOR 4,7565. ANTALYA TRUMF 6,3066. FIESTA TRUMF 6,8567. CONDIMENT DECOR VERDE 5,9668. ARDEI DECOR LUX 8,669. CONDIMENT DECOR ROŞU 5,9670. ARDEI DESHIDRATAT 8,271. PAPRICA GRANULE 9 – 10, ROŞU SAU VERDE 8,072. PAPRICA CREME 6000 7,473. USTUROI GRANULE 2,4274. USUTROI FULGI 2,575. OREGANO 5,8576. CEAPĂ MĂCINATĂ 4,3277. ROSMARIN 3,1578. KARAGEN 10,579. GLUTAMAT 3,080. HAM PORC 7,881. AROMA FUM 6,982. GELATINĂ 260 BLOOM 8,983. MEMBRANĂ COLAGEN 21 MM 0,08384. MEMBRANĂ COLAGEN 30 MM 0,10585. MEMBRANĂ COLAGEN 45 MM 0,10686. PA 40 AURIU 0,13687. PA 40 ARGINTIU 0,11588. PA 75 PORTOCALIU 0,19389. PA 75 ROŞU 0,18290. PA 90 MOZAIC 0,25

Oferta firmei Geromatec1. PROMIX 60 (PROTEINĂ VEGETALĂ, ALBUMINĂ,

CARAGENAN, CARBOHIDRAŢI)1,55

2. PROMIX 70 (ALBUMINĂ VEGETALĂ, CARAGENAN, CARBOHIDRAŢI)

1,95

3. PROFIX X(ALBUMINĂ VEGETALĂ, ALBUMINĂ ANIMALĂ, CARAGENAN)

3,4

4. STABULSION (AMESTEC PROTEIC DIN ALBUMINĂ VEGETALĂ, CARAGENAN, CARBOHIDRAŢI)

4,7

5. GELSTAB (AMESTEC PROTEIC FUNCŢIONAL DIN ALBUMINĂ VEGETALĂ, ALBUMINĂ ANIMALĂ, CARAGENAN)

3,6

6. PIPER NEGRU MĂCINAT 9,17. PULBERE DE USTUROI 3,08. BOIA DE ARDEI DULCE 3,89. AMESTEC DE CONDIMENTE COMPLET PENTRU PARIZER

EXTRA (CONDIMENTE, DIFOSFAT.ANTIOXIDANŢI, ASCORBAT DE SODIU, ACID CITRIC, GLUTAMAT DE SODIU, ZAHARURI)

3,9

10. AMESTEC DE CONDIMENTE COMPLET PENTRU CREMWURSTI

4,3

11. AMESTEC DE CONDIMENTE COMPLET PENTRU SALAM TURIST

4,0

12. AMESTEC DE CONDIMENTE COMPLET PENTRU SALAM ITALIAN

4,8

13. AMESTEC DE CONDIMENTE COMPLET PENTRU SALAM DE VARĂ

4,3

14. AMESTEC DE CONDIMENTE COMPLET PENTRU CÂRNAT 4,1

15

Page 16: Calculul Economic

Nr. crt. Denumirea produsului Preţ, $/kgOLTENESC

15. AMESTEC DE CONDIMENTE COMPLET PENTRU CÂRNAT CABANOS

3,9

16. AMESTEC DE CONDIMENTE COMPLET PENTRU SALAM VICTORIA

4,2

17. AMESTEC DE CONDIMENTE COMPLET PENTRU CÂRNAT TRANDAFIR

3,9

18. AMESTEC DE CONDIMENTE COMPLET PENTRU PARIZER 4,019. COMBI PATE 4,420. PS 27 (AMESTEC DE ADITIVI PENTUR SARAMURI

COMBINATE – POLIFOSFAŢI, CARAGENAN, PROTEINA ANIMALĂ, ANTIOXIDANŢI, POTENŢIATOR DE GUST, ZAHARURI, CONDIMENTE, AROME NATURALE)

4,7

21. PS 50 – AMESTEC DE ADITIVI PENTUR SARAMURI COMBINATE

4,8

22. PS 80 AMESTEC DE ADITIVI PENTRU SARAMURI COMBINATE

6,4

23. GEROMIX AMESTEC DE ADITIVI PENTUR CUTTER 4,424. GEROFIX 9 AMESTEC DE POLOFOSFAŢI 2,525. TETRANATRIUM PIROFOSFAT 1,526. GEROMAGEL (CARRAGENAAN) 11,927. BP1 ADITIVI PENTRU ÎNMUIEREA ŞORICIULUI 4,328. BP2 ADITIVI PENTUR ÎNMUIEREA ŞORICIULUI 2,229. MONOSODIUM GLUTAMAT 2,230. GEROM R (COLORANT DIN OREZ FERMENTAT) 4,631. GEROSAL C(ANTIOXIDANT PENTRU CUTTER): ACID

ASCORBIC, ACID CITRIC, ZAHARURI7,5

32. GEROSAL SP ANTIOXIDANT PENTRU SARAMURI 7,5

PENTRU INDUSTRIA CĂRNII

Nr. crt. Denumirea produsului Preţ, $/kgS.C. Prodexport

1. SCANPRO/1 (PROTEINE FUNCŢIONALE DE ORIGINE ANIMALĂ)

1,5

2. SCANPROF/1-F 1,63. SCANPRO T95 344. AMBALAJE METALICE (CUTII DIN TABLĂ DE OŢEL

DUBLU VERNISATE, AMBALATE PE PALEŢI) 62 ML0,02

5. AMBALAJE METALICE (CUTII DIN TABLĂ DE OŢEL DUBLU VERNISATE, AMBALATE PE PALEŢI) 204 ML

0,03

6. AMBALAJE METALICE (CUTII DIN TABLĂ DE OŢEL DUBLU VERNISATE, AMBALATE PE PALEŢI) 415ML

0,05

7. AMBALAJE METALICE (CUTII DIN TABLĂ DE OŢEL DUBLU VERNISATE, AMBALATE PE PALEŢI) 694 ML

0,05

8. AMBALAJE METALICE (CUTII DIN TABLĂ DE OŢEL DUBLU VERNISATE, AMBALATE PE PALEŢI) 840 ML

0,07

9. MAŢE OAIE (PAKISTAN) 18/22 MM 0,02/M.L.10. MAŢE OAIE (PAKISTAN) 20/22 MM 0,03/M.L.

16

Page 17: Calculul Economic

UTILAJE, LINII TEHNOLOGICE

PENTRU INDUSTRIA LAPTELUINr. crt.

Denumirea produsului Preţ, $ US/BUC

Oferta firmei VALVO INVEST SRL1. SISTEM PRIMIRE LAPTE 5000 L/H 4,982. LABORATOR VERIFICARE LAPTE TIP CLOVER 2,0253. LABORATOR VERIFICARE LAPTE TIP KAM 98 9854. REZERVOR VERTICAL FĂRĂ IZOLAŢIE 250 L 8285. REZERVOR VERTICAL FARA IZOLATIE 500 L 11806. REZERVOR VERTICAL FARA IZOLATIE 750 L 16107. REZERVOR VERTICAL FĂRĂ IZOLATIE 1000 L 19208. REZERVOR VERTICAL FARA IZOLATIE 1500 L 23609. REZERVOR VERTICAL FARA IZOLATIE 2000 L 285010. REZERVOR VERTICAL FARA IZOLATIE 3000 L 366011. REZERVOR CU IZOLATIE SI AGITATOR 1200L 410012. REZERVOR CU IZOLATIE SI AGITATOR 1500L 458013. REZERVOR CU IZOLATIE SI AGITATOR 2000 L 492014. REZERVOR CU IZOLATIE SI AGITATOR 3000 L 598015. RACITOR LAPTE ÎN PLĂCI REGIM 30 – 8 C, 1000L 328016. RACITOR LAPTE ÎN PLĂCI REGIM 30 – 8 C, 2000L 462017. RACITOR LAPTE ÎN PLĂCI REGIM 30 – 8 C, 3000L 520018. RACITOR LAPTE ÎN PLĂCI REGIM 30 – 8 C, 5000 L 835019. FILTRU DECANTARE MECANICA 12520. VANĂ BRÂNZĂ 2000 MM 97521. VANĂ BRÂNZĂ 3000 MM 130522. VANĂ BRÂNZĂ 4000 MM 167523. VANĂ BRÂNZĂ 5000 MM 182724. JGHEAB ZER 3000 MM 60725. JGHEAB ZER 4000 MM 78526. JGHEAB ZER 5000 MM 96327. JGHEAB ZER 6000 MM 102028. JGHEAB ZER 7000 MM 113429. JGHEAB ZER 8000 MM 122030. JGHEAB ZER 10000 MM 159831. VANĂ MATURARE CU SERPENTINA, IZOLATIE SI

AGITATOR V = 160 L1790

32. VANĂ MATURARE CU SERPENTINA, IZOLATIE SI AGITATOR V 320 L

2930

33. VANĂ MATURARE CU SERPENTINA, IZOLATIE SI AGITATOR V = 500 L

3560

34. VANĂ MATURARE CU SERPENTINA, IZOLATIE SI AGITATOR V = 1000L

4720

35. VANA MATURARE CU IZOLATIE SI AGITATOR V= 300L 188636. VANA MATURARE CU IZOLATIE SI AGITATOR V= 500 L 306537. VANA MATURARE CU IZOLATIE SI AGITATOR V= 1000 L 342038. VANA MECANIZATA BRANZA 1000 L 695039. VANA MECANIZATA BRANZA 200 L 1402940. VANA MECANIZATA BRANZA 300 L 1187041. AGREGAT FORMARE CASCAVAL 237542. CARUCIOR PRESA 288543. VANA ELECTRICA PENTRU PASTEURIZARE , CU PERDEA 3250

17

Page 18: Calculul Economic

Nr. crt.

Denumirea produsului Preţ, $ US/BUC

DE APA SI IZOLATIE 150 L44. VANA ELECTRICA PENTRU PASTEURIZARE , CU PERDEA

DE APA SI IZOLATIE 300 L4480

45. VANA ELECTRICA PENTRU PASTEURIZARE , CU PERDEA DE APA SI IZOLATIE 500 L

10950

46. INSTALATIE DE PASTEURIZARE CU PLACI 1000 L/H CU 3 SECTII

12875

47. INSTALATIE DE PASTEURIZARE CU PLACI 1000 L/H CU 4 SECTII

14480

48. INSTALATIE DE PASTEURIZARE CU PLACI 3000 L/H CU 3 SECTII

16870

49. INSTALATIE DE PASTEURIZARE CU PLACI 3000 L/H CU 4 SECTII

16575

50. INSTALATIE DE PASTEURIZARE CU PLACI 5000 L/H CU 3 SECTII

18200

51. INSTALATIE DE PASTEURIZARE CU PLACI 5000 L/H CU 4 SECTII

21500

52. INSTALATIE DE PASTEURIZARE 1000 L/H CONTROL AUTOMAT

7850

53. CENTRALA APĂ – GHEATĂ, VOLUM 2000 L 1080054. CENTRALA APA – GHEATA, VOLUM 3000 L 291055. VANA RĂCIRE, VOLUM 500 L 415056. MAŞINA PENTRU AMBALAT BRÂNZA ÎN CUTII

METALICE 7490

57. MAŞINA DE OTEL INOX PENTRU AMBALAT BRÂNZA ÎN CUTII DE 2, 4, 8, 16 KG

2200

58. MAŞINA MANUALĂ PENTRU DOZAT – ÎMPACHETAT LAPTE

2480

59. MASINA MANUALA PENTRU DOZAT IAURTMASINI MANUALA – TERMOSUDARE FOLIE A1

1140

60. MASINA SEMIAUTOMATA PENTRU DOZAT – AMBALAT LAPTE

8590

61. MASINA SEMIAUTOMATĂ PENTRU DOZAT – AMBALAT IAURT

8590

62. SEPARATOR SMÂNTÂNĂ 100 L/H 78563. SEPARATOR SMÂNTÂNĂ 1000 L/H, SISTEM DESCHIS 495064. SEPARATOR SMÂNTÂNĂ 1000L/H CU NORMALIZARE,

SISTEM ÎNCHIS7590

65. SEPARATOR SMÂNTÂNĂ 3000 L/H CU NORMALIZARE 2450066. VANA MATURARE SMANTANĂ 300 L 325667. UTILAJ BATERE UNT, VOLUM 200 L 397568. AUTOCISTERNA LAPTE CU ROBINET SPIRALA 500 L 125869. AUTOCISTERNA LAPTE CU ROBINET SPIRALA 1000 L 177570. AUTOCISTERNA LAPTE CU ROBINET SPIRALA 1500 L 251571. AUTOCISTERNA LAPTE CU ROBINET SPIRALA 2000 L 293072. AUTOCISTERNA LAPTE IZOLATA 1000 L 222073. POMPA TRANSVAZARE 5000 L/H 81074. POMPA CENTRIFUGA 1000 L/H 57575. VAS MASURA LAPTE 25 L 18076. DISPOZITIVE PENTRU TAIERE – AMESTEC 41577. CAMERA REFRIGERARE PRODUSE PROASPETE, VOLUM

10 M35855

78. CAMERA TERMOSTATARE IAURT 485079. VANA RACIRE VOLUM 2000 L 5760

OFERTA FIRMEI VALDO INVEST

18

Page 19: Calculul Economic

Nr. crt.

Denumirea produsului Preţ, $ US/BUC

1. PASTEURIZATOR ELECTRIC 500 L 36592. DISPOZITIVE TĂIERE AMESTECARE 3463. MAŞINĂ PENTRU FIXAT CAPACE METALICE 32454. SISTEM DOYARE IAURT MANUAL 13805. APARAT PREPARARE BRÂNZĂ 2T 104236. APARAT PREPARARE BRÂNZĂ 3T 129077. AGREGAT CAŞCAVAL 40 ROT/MIN 112868. CĂRUCIOR PRESĂ 16569. POMPĂ AUTOABSORBŢIE DN 40 82810. POMPĂ CENTRIFUGĂ DN 40 62211. SEPARATOR CENTRIFUGAL 1000 L/H 607512. MAŞINĂ SEMIAUTOMATĂ DE AMBALAT LAPTE 720013. MAŞINA AUTOMATĂ DE AMBALAT LAPTE 1980014. UTILAJ BATERE UNT 230015. LABORATOR VERIFICARE LAPTE 202516. SISTEM RECEPŢIE LAPTE ÎN SET CU FILTRU DISPOZITIV

EVACUARE AER ŞI DEBITMETRU4500

17. GOSPODĂRIRE ABUR 1205618. GOSPODĂRIRE APĂ GHEAŢĂ 6885

OFERTA FIRMEI ETAP1. LINIE PASTEURIZARE LAPTE (TANC 80 L,

ELECTROPOMPĂ CENTRIFUGALĂ, DISPOZITIV DE PASTEURIZARE CU PLĂCI, PREPARATOR APĂ FIERBINTE, ECHIPAMENT PNEUMATIC DE REGLARE ŞI ÎNREGISTRARE, INSTRUMENTE DE CITIRE DIRECTĂ, PANOU DE CONTROL ŞI ÎNREGISTRARE AUTOMATĂ, SEPARATOARE

55000

2. OMOGENIZATOR CU PLUNGER 225003. GENERATOR DE APĂ ÎNGHEŢATĂ 95004. BOILERE DE ABUR 150005. LINIE TEHNOLOGICĂ DE PRODUCERE A IAURTULUI

(MAŞINA DE IAURT, UNITATE DE PRODUCERE ŞI CIRCULARE A APEI FIERBINŢI, ELECTROPOMPĂ, PANOU DE COMANDĂ)

46900

6. MAŞINĂ DE UMPLUT ŞI AMBALAT IAURT AUTOMATĂ 445067. MAŞINĂ DE UMPLUT ŞI AMBALAT IAURT

SEMIAUTOMATĂ (MAŞINA DE DOZAT SEMIAUTOMATĂ, MAŞINĂ MANUALĂ CU TERMOSIGILARE)

26000

PENTRU INDUSTRIA CĂRNII1. LINIE AERIANĂ CONVEIERIZATĂ 80 – 100/M.L.2. ELEVATOR PENTRU LINIE DE SÂNGERARE 300 -5003. BOXĂ ASOMARE BOVINE 800-15004. BANDĂ RESTRAINER 200/M.L.5. INSTALAŢIE ELECTRICĂ DE AFUMARE 1000 – 30006. BAZIN OPĂRIRE 250 /M.L.7. DEPILATOR (120 PORCI/ORĂ) 7-150008. CUPTOR DE PÂRLIRE9. PISTOL ETICHETE 2510. ACE ( 5 BUC) 2,511. AGRAFE 20 LEI/BUC12. MAŞINĂ CLIPSAT 600 – 15000 13. CLIPSURI 120 – 150

LEI/BUC14. DETERGENT DEZINFECTANT (CORISEPT CU ALDEHIDĂ

GLUTAMICĂ)49500 LEI/KG

19

Page 20: Calculul Economic

Nr. crt.

Denumirea produsului Preţ, $ US/BUC

15. CELULĂ ELECTRICĂ DE FIERBERE ŞI AFUMARE TIP 3,5 MC CU GENERATOR DE FUM SEPARAT

15120

OFERTA GEROMATECsecond hand max. 50% din valoare utilaj

1. MAŞINA DE TOCAT MADO MEW 613 4000DM2. MASINA DE TOCAT MADO MEW 510 – 2 2800DM3. MAŞINA TOCAT EDERTAL, EMS 70 1950DM4. MAŞINA TOCAT 1400DM5. MAŞINI TOCAT ELECTRO UNIVERSAL 885 500 1000DM6. CELULE FIERBERE – AFUMARE MAURER, 1 CĂRUCIOR,

ÎNCĂLZIRE GAZ SAU ULEI, AGREGAT DE FUM SEPARAT, FOARTE BUNĂ STARE DE FUNCŢIONARE

31000 DM

7. CELULE FIERBERE + AFUMARE DUBLĂ, ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ, COMANDĂ ANALOG

21000 DM

8. CELULE FIERBERE + AFUMARE MAURER 3635 3 CĂRUCIOARE, ÎNCĂLZIRE GAZ, COMANDĂ COMPUTERIZATĂ, AGREGAT FUM ÎN UŞĂ

85000 DM

9. CELULE FIERBERE + AFUMARE MAURER AS 7241 4 CĂRUCIOARE, ÎNCĂLZIRE GAZ, COMANDĂ COMPUTERIZATĂ, AGREGAT FUM GOLIATH, SISTEM DESCHIS

85000 DM

10. CELULE FIERBERE + AFUMARE MAURER ASR 7241 4 CĂRUCIOARE, ÎNCĂLZIRE GAZ, COMANDĂ COMPUTERIZATĂ, AGREGAT FUM GOLIATH, SISTEM DESCHIS

75000 DM

11. CELULE FIERBERE + AFUMARE MAURER ASR 7261 6 CĂRUCIOARE, ÎNCĂLZIRE GAZ, COMANDĂ COMPUTERIZATĂ, AGREGAT FUM GOLIATH, SISTEM DESCHIS

90000 DM

12. KUTTER KRAEME - GREBE 45 L, CUVĂ FONTĂ 2 VITEZE CUTITE, 2 VITEZE CUVĂ

10000 DM

13. KUTTER EISELE 90 L 15000 DM14. CUTTER SM 100 L CUVĂ FONTĂ, MALAXARE 21000 DM15. KUTTER VACUUM K + G 325 L, TIP VSM, COMPLET INOX

2 VITEZE MALAXOR SI CUVA, ÎNCĂRCARE EVACUARE. 160000 DM

16. MAŞINĂ DE ASCUŢIT CUŢITE PENTRU CUTTERE ÎNTRE 50 - 500 L

17. MAŞINI DE UMPLUT ALEXANDER TIP AFA 9000 DM18. MAŞINI DE UMPLUT SUB VACUUM VEMAG ROBOT 500,

45 L CAP. MAX. 2200 KG/H32000 DM

19. MAŞINA UMPLUT JOBBER FREY 50 L 22000 DM20. MAŞINA DE UMPLUT SUB VACUUM HANDTMANN 120 L 39000 DM21. MAŞINA DE UMPLUT SUB VACUUM HANDTMANN VF 16

100 L, COMANDĂ MANUALĂ18000 DM

22. MAŞINA DE UMPLUT SUB VACUUM SCHROFNER VFK 80 170 L

48000

23. MAŞINA DE UMPLUT SUB VACUUM MODEL ROBBY TIP 135 200 L

65000

24. CLIPPER POLLY CLIP AUTOMAT FCA 34061 110000 DM25. TUMBLER INJEKT STAR 150 L 10000 DM26. TUMBLER ELLER VACOMAT 200 L 22000 DM27. TUMBLER RUEHLE TR 250 L 22000 DM28. TUMBLER ELLER CU MANTA FRIG 750 L 42000 DM29. MAŞINA DE TOCAT INDUSTRIALĂ K g 1420 u/MIN 16000 DM30. MAŞINĂ FULGI GHEAŢĂ MAJA SA 170 KG/24 H FĂRĂ 9000 DM

20

Page 21: Calculul Economic

Nr. crt.

Denumirea produsului Preţ, $ US/BUC

SILOZ31. MAŞINĂ FULGI GHEAŢĂ ZIEGRA 550 KG/24 H FĂRĂ

SILOZ 15000 DM

OFERTA VALDO INVEST SRL1. CELULĂ ELECTRICĂ 0,5 MC 50392. CĂRUCIOR PENTRU CELULĂ 0,5 MC 1383. CELULĂ ELECTRICĂ 1,6 MC 86284. CARUCIOR PENTRU CELULA 1,6 MC 1665. CELULA ELECTRICĂ 1,8 MC 89736. CĂRUCIOR PENTRU CELULĂ 1,8 MC 1667. CELULA ELECTRICĂ 2,6 MC 115278. CĂRUCIOR PENTRU CELULĂ 2,6 MC 2769. CELULĂ ELECTRICĂ 3,5 MC 1512010. GENERATOR FUM 168811. BETE PENTRU CĂRUCIOR PENTRU CELULĂ ELECTRICĂ 712. MAŞINA DE TOCAT CARNE MCM 114 ( 850 KG/H) 262313. MASINA DE TOCAT CARNE MCM 130 (1500 KG/H) 310614. MALAXOR MBM 220 ( 750 KG/H) 310615. MAMAXOR CU 2 SNECURI (450 KG/H) 331316. MALAXOR MBM 70 ( 200 KG/H) 220917. VANĂ FIERBERE MEZELURI 300 L 276118. SPRIT 35 L 379719. CUTTER 45 L 586720. CUTTER 65 L 911121. CUTTER 80L 1049122. TUMBLER 120 L 586723. MASINA CURATAT BURTI 165624. MASINA CURĂTAT INTESTINE 104125. MOARĂ CONDIMENTE 62226. SISTEM RĂCIRE MEZELURI 7027. GENERATOR FULGI DE GHEAŢĂ 180 KG/H 752428. GENRATOR FULGI DE GHEAŢĂ 400 KG/ZI 897329. INJECTOR SARAMURĂ 74330. SUPORT SITE CUTIT SPRIT 13831. STERILIZATOR 20332. PRESA PENTRU SUNCA 13833. CARUCIOR CARNE 170 L 41434. CARUCIOR TIP LASKA 48435. CARUCIOR PLATFORMA 55236. CARUCIOR CU CÂRLIGE 34637. MASA INOX 920 MM 49838. MASA INOX 1200 MM 55239. MASA INOX 1500 MM 62140. MASA INOX 1920 MM MASA REBORD 880 MM 69041. MASA REBORD 1200 MM 52542. MASA REBORD 1400 MM 55243. MASA REBORD 1880 MM 622

OFERTA OTTIMA TRADE SRL TIMISOARA1. CUPTOR ROTATIV 60 X 80 175002. CUPTOR CICLOTERMIC CU 3 SAU 4 VETRE 448003. MALAXOR SPIRAL 170 – 200 KG 133504. MALAXOR SPIRAL CUVA DETAŞABILĂ 200 – 250 KG, 2

VITEZE13350

5. MALAXOR CU BRAŢE CUVĂ DETAŞABILĂ 200 KG 164806. MALAXOR FURCĂ LATERALĂ CUVĂ FONTĂ 170 200 KG 2100

21

Page 22: Calculul Economic

Nr. crt.

Denumirea produsului Preţ, $ US/BUC

7. PORŢIONATOR HIDRAULIC 150 – 800 G 98608. PORŢIONATOR VOLUMETRIC 150 – 1200 G 202509. MODELATOR CU 2 CILINDRI 40 – 700 G 387010. MODELATOR ROTUNJITOR 300 1200 G 685011. GRUP PORŢIONARE MODELARE 35 – 400 G 2035012. CERNĂTOR 800 KG/H 330013. PARTE COMANDĂ CAMERĂ DOSPIRE + UŞĂ Al. 1250+ 800

UTILAJE PENTRU FAST FOOD1. MAŞINI TOCAT CARNE MEM 12E 100 KG/H 4502. MAŞINI TOCAT CARNE MEM 22 250 KG/H 17023. MAŞINI TOCAT CARNE TC22 250 KG/H 23584. MAŞINI TOCAT CARNE TC 32 600 KG/H 32885. MAŞINI TOCAT CARNE TC 42 GS 800 KG/H 46226. MAŞINI TOCAT CARNE TC 42 CX 1000 KG/H 77257. FIERĂSTRĂU PENTRU CARNE ŞI OASE SO/21 1640 MM 26588. FIERĂSTRĂU PENTRU CARNE ŞI OASE SO/21 1840 MM 27009. FIERĂSTRĂU PENTRU CARNE ŞI OASE SO/21 2020 MM 256710. FIERĂSTRĂU PENTRU CARNE ŞI OASE SO/21 2400 MM 395111. APARAT DE UMPLUT CÂRNAŢI

IM/6,5 MANUAL 6,5 KG1029

12. APARAT DE UMPLUT CÂRNAŢI II/15 CILINDRU ORIZONTAL 15 KG

4647

13. APARAT DE UMPLUT CÂRNAŢI 30 KGII/30 CILINDRU ORIZONTAL

5427

14. APARAT DE UMPLUT CÂRNAŢIIV/30 CILINDRU VERTICAL 20 KG

5715

15. APARAT DE UMPLUT CÂRNAŢIIV/50 CILINDRU VERTICAL 50 KG

9030

16. MALAXOARE CARNE IC/25 377017. MALAXOARE CARNE IC/50 569018. MALAXOARE CARNE IC/70 624519. MALAXOARE CARNE IC/80 841220. MALAXOARE CARNE IC/120 963221. MIXERE MP/61 16L 160022. MIXERE MP/62 9L 137423. MIXERE MP/84 16L 235024. APARAT CURĂTAT CARTOFI PL/72 100 KG/H 173725. APARAT CURĂTAT CARTOFI PL/73 170 KG/H 208726. APARAT CURĂTAT CARTOFI PL/80 300 KG/H 241927. APARAT FELIAT MEZELURI AG 220 220 MM 51228. APARAT FELIAT MEZELURI AG 250 57029. APARAT FELIAT MEZELURI AG 275 74230. APARAT FELIAT MEZELURI AG 300 123631. APARAT FELIAT MEZELURI AU 300 298432. APARAT PENTRU RÂŞNIT CAFEA M/CB 30 KG/H 145333. APARAT PENTRU RÂŞNIT CAFEA WEGA CU DOZATOR 47234. APARAT PENTRU RÂŞNIT CAFEA WEGA MAX 16 KG/H 82535. APARAT PENTRU RÂŞNIT CAFEA WEGA 880 18 KG/H 87036. APARATE ESPRESSO CAFEA COMBINOVA EVD/1 266037. APARATE ESPRESSO CAFEA ORION EVD/2 229038. APARATE ESPRESSO CAFE MININOVA EPU 90839. APARATE CUBURI GHEAŢĂ WEGA 22 KG/24 H 154540. APARATE CUBURI GHEAŢĂ WEGA 45 KG/24 H 250041. ARAGAZ BUCĂTĂRIE ELECTRIC 2490

22

Page 23: Calculul Economic

Nr. crt.

Denumirea produsului Preţ, $ US/BUC

42. GRILL ELECTRIC MIX TIP EFM6-2 161543. GRILL PE GAZ GFMD8 211544. FRITEUSĂ ELECTRICĂ ELT 15 + 15 B 160045. FRITEUSA PE GAZ GL 10 + 10 B 288046. CUPTOR ELECTRIC TIP WAV-E5U GASTR 409047. CUPTOR P GAZ TIP FPE 6 TURBO PATIS. 547048. APARAT FORMAT HAMBURGERI B/5 462 49. GRILL ELECTRIC PS/1 240 X 320 X 230 MM 48650. GRILL ELECTRIC PS/2 440 X 320 X 230 MM 81651. CUPTOARE ELECTRICE F/3 460 X 250 X 190 MM 44252. CUPTOARE ELECTRICE F/4 560 X 250 X 190 MM 57753. CUPTOARE ELECTRICE F/6 500 X 250 X 280 MM 72954. CUPTOARE ELECTRICE F/10 ZECE CLEŞTI SANDWICH 977

OFERTA LA FELSINEA1. STERILIZATOR DE CUTITE MOD STER EL 5752. MAŞINĂ DE TOCAT CARNE TC 22 250 KG/H 16803. MASINĂ TĂIAT FELII PER 195 220/50 3344. MAŞINĂ TOASTER 4505. MAŞINĂ DE BAR G3FX 16006. MAŞINĂ FRAPPE FRE 1 2507. RĂZĂTOARE GT 6508. MAŞINĂ DE MĂCINAT CAFEA MC MP IND HP 1,5 10509. PRESĂ FORMARE HAMBURGERI 260

AMBALAJE ŞI MAŞINI DE PREAMALAT

OFERTA EGEROM PRODUCTION SA

1. FULL AUTOMATĂ (1-50 G ) 217502. FULL AUTOMATĂ TIP 88-1 ( 30 – 10000 G) 179003. FULL AUTOMATĂ TIP NV (10 – 1000 G PENTRU PRODUSE

PULVERULENTE)24300

4. SEMIAUTOMATĂ TIP SK 97 ( 200 – 2000 G) 47505. SEMIAUTOMATĂ TIP 5T (200 – 2000 G) 22506. MANUALĂ TIP SPK (PRODUSE GRANULARE ŞI

PULVERULENTE)475

7. MAŞINĂ DE LIPIT 2408. SHRINK (CU REGLAJ ELECTRIC) 29759. SHRINK PVC 217510. MAŞINĂ DE CAPSAT 285011. MAŞINĂ APLICAT ETICHETE 585012. MAŞINA DE ÎMBUTELIAT ULEI (DIN CROM) 5850

OFERTA AWAPLAST1. MAŞINA DE SUFLAT PET SEMIAUTOMATĂ 850 STICLE

DE 1,5 L/H35000

2. MAŞINA DE SUFLAT PET SEMIAUTOMATĂ 700 STICLE DE 5 L/H

39000

3. MAŞINA DE SUFLAT PET AUTOMATĂ 1500 1600004. MAŞINĂ DE SUFLAT PET AUTOMATĂ AVA LB 2000 175000

LINII ÎMBUTELIERE APA MINERALA GAZOASĂ ŞI NEGAZOASĂ

5. SEMIAUTOMATĂ 1000 STICLE DE 1,5 L/H 757006. SEMIAUTOMATĂ 2000 STICLE 1,5 L/H 929007. AUTOMATĂ 2000 STICLE 1,5L/H 1334008. AUTOMATĂ 3000 STICLE 1,5 L/H 1821009. AUTOMATĂ 5000 STICLE DE 1,5 L/H 258200

23

Page 24: Calculul Economic

Nr. crt.

Denumirea produsului Preţ, $ US/BUC

10. AUTOMATĂ 6000 STICLE 1L/H 18680011. AUTOMATĂ 8000 STICLE DE 1L/H 37570012. AUTOMATĂ 500 STICLE DE 5 L/H 44500

LINII ÎMBUTELIERE ULEI13. SEMIAUTOMATĂ 500 STICLE DE 1,0 L/H 4310014. SEMIAUTOMATĂ 1000 STICLE DE 1,0 L/H 4960015. SEMIAUTOMATĂ 1200 STICLE DE 1,0 L/H 5480016. SEMIAUTOMATĂ 2000 STICLE DE 1,5 L/H 6420017. AUTOMATĂ 500 STICLE DE 5,0 L/H 3440018. AUTOMATĂ 2500 STICLE DE 5 L/H ŞI 1 L/H 8030019. AUTOMATĂ 3000 STICLE DE 1,0 L/H 9440020. LINIE ÎMBUTELIERE ALCOOL AUTOMATĂ 2000 – 3000

STICLE DE 0,5 L/H80000

21. SETURI DE MAŞINI DE INJECTAT PREFORME 1000 BUC/H 17500022. SETURI DE MAŞINI DE INJECTAT PREFORME 1000 BUC/H 33500023. SETURI DE MAŞINI DE INJECTAT CAPACE 3200 BUC/H 9660024. SETURI DE MAŞINI DE INJECTAT CAPACE 4800 BUC/H 147900

OFERTA SC DIC GROUP SRL

FOLII SI PUNGI DE POLIETILENĂ IMPRIMATE LEI/KG

1. FOLIE IMPRIMATĂ DGI-01 400 – 600 MM 133932. FOLIE IMPRIMATA DGI – 01 100 – 300 MM 144073. FOLIE IMPRIMATĂ DGI – 02 100 – 300 MM 152544. FOLIE IMPRIMATĂ DGI – 03 100 – 300 MM 156785. FOLIE IMPRIMATĂ DGI – 01C ALB MAT 100 – 200 MM 165256. PUNGI IMPRIMATE DGPI – 01 NATUR 200-350 X 300 – 500 14407-169507. PUNGI IMPRIMATE DGPI – 01C ALB MAT100-300 X 280 –

35018645-19490

8. SACOŞE BANANA DGSB – 01C ALB MAT 350 X 450 15680-178009. SACI REZISTENŢĂ MARE DGA 01 500 – 600 X 900 X 1200 974610. SACI REZISTENŢĂ MEDIE DGA 02 1059311. SACI REZISTENŢĂ MICĂ 400 – 600 X 500-1000 1059312. HUSE DGH – 01 1059313. PUNGI SIMPLE DGP – 01 300 – 400 X 340 – 500 1059314. PUNGI SIMPLE DGP – 02 100 – 300 X 150 – 300 10593-1271215. PUNGI SIMPLE DGP 01C 100 – 300 X 150 - 300 11017-12712

16. GESTIUNE ŞI PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR PRIVIND APROVIZIONAREA, PRODUCŢIA ŞI LIVRAREA (SOFT, RACK-URI, CÂNTARE ELECTRONICE ŞI ACCESORII)

30 – 100000 USD

24