Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Caiet De Practica Tehnologica, Anul I, Facultatea De Constructii Si Instalatii, Specializarea - Inginerie Civila.

Citation preview

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  1/37

  - 1 -

  Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi Iai

  Facul tatea DeConstrucii i Instalaii

  -Caiet De Practic Tehnologic-

  Student: Ciomaga Eduard-Marian

  Specializarea: Inginerie CivilGrupa: 3107

  An: ISemian: B

  ndrumtor: Diana Plian

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  2/37

  - 2 -

  MASURI DE PROTECTIA MUNCI I SI P.S.I

  Organizarea locului de munca si a activitatilor

  Art.4Este obligatorie imprejmuirea zonei de lucru in raza de actiune a utilajelor de ridicat, respectiv a lucrarilor ceprezinta pericol.Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa utilajele de constructii si lucrarile ce prezinta pericol trebuie deasemenea sa fie prevazute cu balustrade si tinute in stare de curatenie.

  Art.5Pentru lucrari executate la inaltimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru inaltimi peste 5 m se vor utilizaschele conform indicatiilor din proiectele tehnologice. Schelele vor f prevazute cu balustrade si scandura de bardsi vor fi executate astfel incat sa corespunda sarcinilor pe care le vor avea de suportat. Se interzice utilizarea deschele improvizate si circulatia personalului muncitor sub schele pe care se lucreaza.

  Art.6Personalul muncitor din santiere va putea fi utilizat numai la lucrarile si in zona de lucru pentru care i s-a facutinstructajul privind securitatea si sanatatea muncii corespunzator.

  Art.7In toate locurile periculoase, atat la locurile de lucru, cat si acolo unde este circulatia mare, se va atrage atentiaasupra pericolului de accidente, prin indicatoare vizibile atat ziua cat si noaptea. Art.8 Accesul catre toate locurilede munca se va asigura fara obstacole sau goluri neacoperite. Gropile si puturile de foraj de pe teritoriulsantierului se vor imprejmui.

  Art.9Santierul va fi imprejmuit pentru a se evita accesul persoanelor straine. Se vor ingradi cu imprejmuiri continue,lucrarile in curs de constructie, situate de-a lungul drumurilor publice.

  In cazul in care imprejmuirea se executa la o distanta mai mica de 10 m de o lucrare in curs de constructie, careare o inaltime mai mare de 12 m, aceasta trebuie prevazuta cu copertina lata de cel putin 1 m si cu o rampa de 20de grade spre partea opusa lucrarii. De-a lungul muchiei de sus acopertinei trebuie facuta o bordura inalta de 15cm.

  Art.10Marginile si utilajele de constructii vor fi astfel instalate incat sa se asigure stabilitatea si imposibilitatea unordeplasari necomandate.Se interzice lasarea pe santier a masinilor si utilajelor de constructii, precum si a mijloacelor de transport in pozitiiin care stabilitatea nu este asigurata sau in care e posibila deplasarea lor necomandata.

  Art.11Evacuarea molozului si a deseurilor de materiale din obiectele de constructie si schelele aferente, de la o inaltimemai mare de 4 m, trebuie facuta cu ajutorul jgheaburilor inchise, in lazi inchise sau in containere.

  Capatul inferior al jgheabului trebuie sa se afle la o inaltime de cel mult 1 m deasupra solului. In cazulin care acest lucru nu este posibil, capatulinferior al jgheabului trebuie sa se termine intr-un buncar de depozitare,pentru a se evita producerea prafului.Locurile in care se depoziteaza molozul si deseurile de materiale de constructii evacuate de sus trebuie sa fieingradite.

  Art.12Toate golurile din pereti, amplasate cu marginea de jos la o inaltime sub 0,70 m deasupra planseului si carecomunica spre exteriorul constructiilor sau dau spre locuri unde nu exista un planseu continuu, se vor ingradi.

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  3/37

  - 3 -

  De asemenea se vor acoperi si ingradi cu balustrade executate pe tot conturul, cu o inaltime de cel putin 1 m,golurile din planseele cladirilor in constructie pe care se executa lucrari sau e posibil sa se circule; golurile vor fimarcate cu indicatoare de pericol.

  Art.13Se interzice executarea concomitenta de lucrari la doua sau mai multe nivele diferite, aflate in puncte pe aceeasiverticala, fara dispozitive de protectie a muncii corespunzatoare.

  Art.14Golurile de ferestre si usi unde nu s-a montat tamplaria vor fi inchise provizoriu pentru a feri personalul muncitor

  de curentii de aer.Art.15

  In cazul in care in timpul lucrului este posibila o emanatie de gaze toxice sau inflamabile, personalul muncitortrebuie prevenit asupra pericolului si instruit in privinta masurilor de protectie. Santierele respective vor fiinzestrate cu un numar suficient de detectoare de gaze si cu masti izolante. Pe tot timpul lucrului in zonapericuloasa va trebui sa existe personal sanitar dotat cu cele necesare pentru a acorda ajutor imediat in cazul unuiaccident de munca.In cazul aparitiei neasteptate - in timpul lucrului - a unei emanatii de gaze vatamatoare sau inflamabile, lucrul vafi oprit si personalul muncitor evacuat, pana la luarea masurilor corespunzatoare de protectie a muncii.

  Arta 16Manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi se va executa numai cu respectarea

  tuturor prevederilor legale de lucru in vigoare, cu ajutorul mijloacelor de ridicare si transport pe verticala siorizontala.Art.17

  Daca in timpul transportului se defecteaza utilajul sau una din prinderi cedeaza, elementul va fi coborat; dacaacest lucru nu e posibil, pana lainlaturarea defectiunii, locul de sub incarcatura va fi imprejmuit si se vor organizaposturi de paza pentru interzicerea patrunderii personalului muncitorin zona respectiva. De asemenea, se vor puneindicatoare de avertizare.Aceste masuri vor fi sistate numai dupa reintrarea in normal.

  Art.18Primirea incarcaturilor pe constructie se va face de catre personalul muncitor, numai dupa oprirea cornpleta amijloacelor de ridicat.Personalul muncitor va sta pe schele sau pe planseu.

  Art.19Se interzice aplecarea personalului muncitor in afara constructiei pentru a desprinde elementele din carligulmijlocului de ridicat. Apropierea incarcaturii se va face cu carlige de tragere sau franghii ajutatoare. Personalulmuncitor va fi asigurat cu echipament de protectie pentru lucrul lainaltirne si locuri periculoase.

  Art.20Ridicarea iincarcaturilor se va face pe verticala. Nu se admite pozitia oblica a dispozitivelor de prindere si nicitararea incarcaturilor cu mij locul de ridicat.

  Art.21Se interzice executarea lucrarilor la inaltirne in perioade de timp nefavorabil - vant putemic peste 11 m/s, ninsori,polei, in locurile de lucru cu vizibilitate redusa etc.

  Art.22Nu este permis a se executa - in exterior - lucrari de sudura la temperaturi interzise de prescriptiile tehnice pentruasemenea lucrari.

  Art.23Executarea unor lucrari, ca montari de prefabricate, turnari de betoane etc., pe timp de noapte, se poate face culuarea unor masuri de :

  iluminat corespunzator, care se asigure o vizibilitate perfecta pe intreagasuprafata a zonei de lucru;

  dotare a personalului ce lucreaza cu mijloacele de ridicat cu echipament de protectie reflectorizant;

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  4/37

  - 4 -

  vopsire a carligului mijlocului de ridicat si a cablurilor de legatura in culori reflectorizante; actionare a dispozitivului de sernnalizare acustica la orce miscare a mijlocului de ridicat ; dotare cu lumini de semnalizare a mijlocului de ridicat; iluminare locala cu lampi portabile a zonelor de lucru; iluminare separata a locurilor de depozitare a materialelor si elementelor de constructii ce se manipuleaza; iluminare corespunzatoare a cailor de acces ;

  De asemenea personalul muncitor va avea aviz medical ca e apt pentru lucru de noapte si la lumina

  artificiala. Masurile enumerate nu sunt limitative si pot fi completate in functie de conditiile concrete.Art24

  In toate locurile de lucru, personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protectie specific pe care e obligat sa-l poartein tot timpul lucrului si pana la parasirea teritoriului santierului.La executarea lucrarilor la inaltime sau in alte zone periculoase, personalul muncitor va fi prevazutcu centuri de siguranta legate de puncte fixeale constructiei, precum si cu truse, genti, ladite sau cutii pentrupastrarea sculelor, uneltelor si a unor piese marunte.

  Art.25Accesul in constructii si la locurile de munca se face exclusiv pe scari definitive sau pe scari mobile.Accesul catre locurile de munca trebuie amenajat fara obstacole sau goluri neacoperite.Protectia impotriva electrocutarii

  Art.26Pentru iluminarea locala a locurilor de lucru se va utiliza:

  tensiunea de 24 V, in cazul in care se lucreaza in conditii normale; tensiunea de 12 V, in cazul in care se lucreaza in locuri cu umezeala excesiva, pe mase metalice

  sau in locurile cu degajari de aburi si emanatii de gaze.

  Art27Utilajele, mecanismele si aparatele electrice fixe utilizate la executarea diferitelor lucrari trebuie - obligatoriu -legate lainstalatia de punere la pamant, a carei rezistenta va fi de cel mult 4 ohmi.

  Art.28Se interzice lucrul la tablourile de comanda electrica si la partile componente ale instalatiei electrice,

  fara intreruperea circuitelor de alimentare si legarea la parnant a instalatiei.

  Lucrari de zidarie

  1. Lucrari de fundatiiArt.29

  Inainte si in timpul executarii lucrarilor de zidarie sub nivelul solului si a celor de fundatii, este necesarsa se controleze rezistenta sprijinirilor peretilor santurilor si sapaturilor.Daca se constata defectiuni, se va intrerupe lucrul pand la remediere.

  Art.30Este interzisa cobordrea materialelor (pietre brute, cardmizi etc.) in groapa de fundatie sau in sant prin aruncarea

  lor de sus.Art.31Cobordrea materialelor va fi facuta cu mijloace mecanizate sau prin jgheaburi portative. Capatul inferioral jgheabuluidin groapa se monteaza cu cel mult 0,50 m deasupra fundului gropii pentru ca materialele sa nuse rostogoleasca prea departe.

  Art.32Deplasarea roabelor incarcate cu materiale (pietre, caramizi, beton, mortar) se va face pe dulapi asezati de-a lungul gropii de fundatie, la o distanta de cel putin 0,70 m de la marginea gropii.

  Art.33

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  5/37

  - 5 -

  Lucrarile de subzidarie pot fi executate numai pe baza unui proiect bine studiat si sub controlul permanental personalului tehnic cu experienta in asemenea lucrari.

  Art34Daca in timpul executarii lucrarilor de subzidarie se constata deformatii ale peretilor, lucrarile in zona respectivavor fi intrerupte pana la revederea proiectului de consolidare.

  Art35De-a lungul marginilor gropilor pentru fundatii si santuri se va lasa o fasie libera pe o latime de minimum 0,50 m.

  Art36

  Se interzice coborarea materialelor pe jgheab concomitent cu primirea lor la capatul celalalt. Aruncarea, coborareamaterialelor, respectiv rasturnarea materialelor, se vor face numai atunci cand la locul de cadere sau in apropiereaacestuianu se gaseste personal muncitor. Coborarea personalului muncitor se va face pe scari sau rampe de acces.

  Art.37Pe masura executarii fundatiei, spatiile libere intre fundatie si peretii sapaturii vor fi umplute cu pamant, carese va compacta conform proiectului si va avea parametrii geotehnici prevazuti in proiect.

  Art.38Demontarea si montarea sprijinirilor din gropile de fundatie, la terminarea lucrarii, se vor face de jos in sus, pemasura astuparii gropilor cu pamant si numai sub supravegherea continua a maistrului de executie.Numarul de dulapi care se indeparteaza simultan pe verticala nu va fi maimare de trei, iar in cazulterenurilor infoiate sau curgatoare, numai cate unul.

  Concomitent cu indepartarea dulapilor, se vor monta corespunzator si proptelele verticale si orizontale; propteleleexistente vor fi scoase pe masura ce au fost fixate altele in loc.Art.39

  Executarea zidului de protectie a hidroizolatiei se va face dupa turnarea fundatiei, executarea zidului ce trebuieizolat si a hidroizolatiei verticale.Sapaturile vor fi executate taluzat.Daca lucrarea impune o astfel de executie, se va intocmi o fisa tehnologica care sa cuprinda si indicarea masurilorprivind impiedicarea surparii malurilor si a zidului de protectie.Lucrarea se va executa sub supravegherea maistrului lucrarii.

  Art.40Subzidirea fundatiilor sau a peretilor cladirilor existente trebuie executata dupa proiecte sau fise tehnologicesi sub supravegherea permanenta a conducatorului lucrarii.

  Art.41

  Pentru urmarirea comportarii lucrarilor de subzidire, pe zidurile subzidite se vor monta, inainte de inceperealucrarilor, martori (repere), sprea putea fi observate din timp eventualele deplasari ale constructiei. Martorii vor fimontati la crapaturile zidurilor sub care se face subzidireaprecum si pe zidurile apropiate.

  Art.42In cazul in care in timpul executiei se constata deplasari ale constructiei, se vor lua masuri urgente si imediatepentru indepartarea personalului muncitor din zona.

  Art.43Se interzice continuarea lucrarilor de subzidire atunci cand se constata deformari ale terenului din zona respectiva.Continuarea lucrarilor desubzidire se va face numai dupa ce terenul a fost consolidat.

  Art.44In terenuri cu apa subterana, inainte de inceperea lucrarilor de subzidire se vor lua masuri pentru epuizarea apei,pe tot timpul executarii lucrarilor de subzidire, plus perioada necesara intaririi mortarului.

  Art.45In timpul executiei zidariei, pana la executarea planseelor, se interzice rezemarea scarilor sau a altor obiecte peziduri. La nevoie se vor folosi scari de sobar.

  2.Lucrari de zidarie

  Art.46

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  6/37

  - 6 -

  Executarea lucrarilor de zidarie la inaltime se va face numai de pe schele executate conform standardelorsi ingradite cu parapete de 1m inaltime.

  Art.47Este interzisa circulatia pe ziduri. Pentru circulatie vor fi folosite numai schele si esafodaje.

  Art.48Manuirea unor mecanisme actionateelectric sau mecanic de alt personal muncitor decat cel de specialitate se vaputea face numai dupa ce acestui personal i se va face un instructaj special confirmat printr-o atestare.

  Art.49

  Conducatorul punctului de lucru este obligat sa controleze in permanenta legarea la pamant a mecanismelor sidispozitivelor actionateelectric, utilizate la lucrarile de zidarie.

  Art.50In cazul utilizarii, pentru ridicarea materialelor, a unor dispozitive si mecanisme de mica mecanizare, personalulmuncitor ce lemanevreaza va respecta normele de protectie a muncii pentru lucrul de pe schele si la inaltime si vafi dotat cu echipamentul de protectie corespunzator.

  Art.51Dispozitivele de ridicare vor fi prevazute cu sigurante, cu cabluri etc., respectandu-se obligatoriu prescriptiileISCIR corespunzatoare.Personalul muncitor ce le manevreaza va trebui sa fie autorizat.

  Art.52

  Este interzis a se crea diferente de inaltime de peste 1,5m intre diferite portiuni ale zidariei, in timpul executiei.Art.53Se interzice executarea zidariei pe o inaltime mai mare de doua etaje, fara, legarea acesteia prin plansee saufara a se monta pe grinzile planseelor o podina provizorie.

  Art.54La terminarea executiei stalpilor de zidarie, intre golurile de usi si ferestre, se vor monta buiandrugi, peste carese va aseza cel putin un rand de blocuri, sau se vor rigidiza stalpii cu ajutorul cofrajului buiandnigilor (atunci candstalpii sunt executati din beton monolit); se interzice alasa liberi staipii la partea lor superioara.

  Art.55In locurile de prelucrare a blocurilor si placilor de beton celular autoclavizat vor fi luate masuri de protectiecontra prafului. Muncitorii care lucreaza la aceste operatii de prelucrare vor fi prevazuti cu ochelari de protectie sicu masti contra prafului.

  Art.56

  La lucrarile de zidarie din piatra care necesita ciopliri in timpul executiei, zidarul si ajutoarele sale vor purta inmodobligatoriu ochelari de protectie, iar muncitorii care nu fac parte din echipa de zidarie, darcircula in apropiere, vor fi avertizati sasi fereasca ochii.

  Art.57Prelucrarea pietrelor pe santier trebuie executata in locuri imprejmuite, in care accesul persoanelorstraine esteinterzis.

  Art.58Locurile de munca ale cioplitorilor de piatra trebuie sa se afle la o distanta de cel putin 3 m unul de celalalt. in cazcontrar, trebuie asezate intre acestia paravane de protectie. Este interzisa asezarea pietrarilor unul in fata celuilalt.

  Art.59In timpul prelucrarii, pietrele (placajele de marmura, piatra de constructie etc.) de dimensiuni manri si grele vor fibine asezate pentru anu fi posibila rasturnarea lor.

  Art.60Depozitarea pe podina de lucru a materialelor pentru zidirie se va face astfel incat sa se lase un spatiu deminimum 0,5 m intre zidul ce se executa si materiale, de-a lungul intregului front de lucru unde se lucreaza.

  Art.61Primirea materialelor de zidarie se va face pe podine special amenajate si dimensionate corespunzator sau peplansee, in locuri special indicate de conducatorul locului de munca.

  Art.62

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  7/37

  - 7 -

  Podina de lucru va fi cel putin cu 15 cm mai jos decat nivelul zidariei. inaltimea zidariei nu va depasi 1,20 mdeasupra podinei de lucru. Pentru inaltimi mai mari se vor monta podine auxiliare. Art.63 Se interzice evacuareamolozului si a deseurilor demateriale prin aruncare din constnictie. Evacuarea se va face conform normelorprivind evacuarea deseurilor.

  Art.64La lucrarile ce se executa in mediu umed, conductorii sub tensiune vor fi deconectati inainte de inceperea lucrului.

  Art.65Toate golurile periculoase vor fi inchise sau ingradite cu parapeti de protectie.

  Art.66Golurile de usi in zidurile exterioare trebuie inchise, pentru a opri trecerea personalului muncitor prin ele.

  Art.67Se interzice lasarea pe ziduri a materialelor de zidarie neintroduse in opera, a molozuluisau sculelor la intreruperea lucrului.

  Art.68La executarea placajului peretilor, concomitent cu zidaria se vor lua aceleasi masuri de securitate a munciica la lucrarile la inaltime si la cele de invelitori. Umplutura din placaje si zidarie se va executaconcomitent cu placajul si va depasi obligatoriu nivelul superior alplacii.

  Art.69Zidaria corniselor de caramida ce ies din planul zidurilor mai mult de 30 cm se va executa de pe schele

  exterioare. In cazul in care se folosesc schele de consola acestea vor fi astfel montate incat distanta dintremarginea exterioara a cornisei si balustrada podinei de lemn sa fie de minimum 60 cm.La executarea corniselor din zidarie se vor prevedea dispozitive pentru ancorarea tencuielilor si a invelitorii.

  Art.70Zidaria de piatra bruta va fi executata - obligatoriu - in cofraje confectionate din panouri de dulapi de 4 - 5 cmgrosime cu ajutorul popilor dispusi la 2 - 2,5 m de-a lungul zidului. Montarea cofrajelor se va face paralel cuexecutarea zidariei.

  Art.71Intrucat zidurile de beton celular autoclavizat au o stabilitate si rezistenta redusa pana la intarirea mortarului estenecesar a se face personalului muncitor care executa asemenea lucrari, un instructaj special privind masurilespecifice de protectie care trebuie luate. Instructajul special va fi consemnat in procese - verbale.Lucrarile de zidarie din blocuri mici de beton celular autoclavizat se vor executa sub conducerea unui maistru

  specializat in asemenea lucrari.Se va acorda o atentie speciala pentru asigurarea stabilitatii corniselor prin ancorare, proptire etc.

  Art.72La executarea peretilor din panouri din beton celular autoclavizat se vor respecta Normele de protectie a munciide la montarea elementelor prefabricate.

  Art.73Este interzisa executarea zidariei de caramida pe o inaltime mai mare decat doua etaje de constructie, fara a seconstrui plansee intre etaje sau fara a se monta pe grinzile planseelor o podina provizorie.

  Art.74La zidirea peretilor exteriori de pe schele interioare se vor monta obligatoriu - viziere de protectie pe perimetrulexterior al constructiei pentru oprirea caderii obiectelor de sus.

  Art.75In cazul in care inaltimea zidariei nu depaseste 8 m, nu este obligatorie montarea vizierelor de protectie. Dacaexecutarea de viziere de protectie nu este posibila, atunci locul de lucru unde se executa zidaria se va ingradi,distanta minima de la suprafata zidului ce se executa pana la ingradire fiind de 1,5 m.

  Art.76Copertinele de protectie vor avea latimea de minimum 1,5 m si inclinarea de 20% fata de orizontala; vor firezistente, avand consolele de preferinta din metal, iar copertina din scanduri de 2,5 cm grosime, batute una langaalta. Primul rand de copertine - cel care va ramane pana la terminarea zidariei - va fi montat la distanta maxima de

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  8/37

  - 8 -

  6 m de la pamant, iar la al doilea rand de copertine, find mobil, va fi montat la nivelul imediat inferior celui lacare se lucreaza.

  Art.77Personalul muncitor care monteaza sau demonteaza vizierele de protectie va fi asigurat contra caderii prin centuride siguranta legate de puncte fixe ale constructiei.

  Art.78Se interzice circulatia si depozitarea marfurilor pe copertinele de protectie.

  Art.79

  Pentru aducerea mortarelor si caramizilor pe cladirile in curs de constructie vor fi folosite containere speciale,astfel construite incat posibilitatea deschiderii peretilor laterali si desprinderea fundurilor sa fie exclusa in scopulevitarii caderii materialelor ce vor fi transportate in aceste containere.

  Art.80Se interzice utilizarea unor scule cu capete deformate sau in forma de ciuperca, cu muchiile din tabla zdrentuita siascutite, a unor roabe si tomberoane care nu sunt in perfecta stare de functionare. Sculele de mana folosite lazidarie vor fi bine fixate pe maner.

  Art.81Manipularea blocurilor umede se va face obligatoriu cu un cleste special.

  3. Prepararea mortarului

  Art.82Prepararea mortarului se va face mecanizat, cu ajutorul malaxoarelor de mortar si a betonierelor. Se vor respectaNormele de protectie a muncii cu caracter general specificateNormele specifice de securitate a muncii pentru beton, beton armat si precomprimat precum si cele cu caracterspecific prevazute in aceleasi norme pentru utilizarea betonierelor care sunt valabile si pentru malaxoare.

  Art.83Transportul mortarului la locul de utilizare se face cu bene sau cu pompe de mortar, respectiv masini de tencuit.

  Art.84La transportul mortarului cu bena se vor respecta aceleasi norme de protectie a muncii ca si la transportulbetoanelor.

  Art.85

  Amplasarea utilajelor trebuie sa asigure acces liber si usor catre depozite.Art.86

  Este interzisa apropierea de sinele de ghidaj ale cupei de incarcare, la malaxoare, precum si de cupa ridicata.Art.87

  Curatarea gropii de sub cupa se poate face numai daca aceasta este bine fixata in pozitia superioara cu ajutorulfranei si al unor proptele rezistente. Mecanismele (toba, jgheaburile etc.) se pot curata numai dupa oprirea sideconectarea masinilor.

  Art.88In timpul functionarii este interzisa introducerea mainilor sau a unor unelte in toba ori in alte parti mobile alemasinilorDaca betonul sau mortarul se transporta cu macarale in cupe, containere sau in dispozitive similare, acesteatrebuie prevazute cu dispozitive speciale de siguranta, care sa impiedice descarcarea accidentala.

  Art.89Varul trebuie stins de muncitori cu experienta, bine instruiti si echipati cu echipamente individuale de protectie.

  Art.90Acolo unde se intrebuinteaza cantitati mari de var, se va aplica stingerea mecanizata.

  Art.91Pentru a se evita caderea muncitorilor in gropile de var, acestea trebuie ingradite cu parapete inalte de 1 m sau cugard continuu.

  Art.92

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  9/37

  - 9 -

  Nu este permisa coborarea muncitorilor in gropile de var; varul trebuie scos din gropi mecanizat, cugraifere fixate pe macarale sau cu alte dispozitive. Pentru a se evita surparea peretilor gropilor de var acestiatrebuie sprijiniti cu dulapi.

  4.Montarea elementelor prefabricate

  Art.93Pentru montarea elementelor prefabricate se vor utiliza schele, esafodaje, scari de acces etc., respectandu-se si

  normele deprotectie a muncii specifice acestora.Acolo unde din diferite motive nu se pot utiliza schele, conducatorul tehnic al lucrarii va da in scris indicatiidetaliate privind modul de lucru de prevenire a accidentelor de munca si va supraveghea tot timpul modul in carese lucreaza.Se interzice executarea lucrarilor de montaj de pe scari mobile la inaltimi de peste 1,5 m.

  Art.94Zona de montaj se va ingradi pentru ainterzice accesul persoanelor straine. Legarea si ridicareaelementelor prefabricate se va face cu respectarea prevederilor ISCIR privind legarea, ridicarea sidesfacerea incarcaturilor cu mijloace de ridicat.

  Art.95Asezarea de materiale, scule sau alte piese peste elementele prefabricate care nu sunt

  montate definitiv este interzisa.Art.96Platformele de lucru pentru montaj vor fi executate dupa detaliile prevazute in proiecte sau fise tehnologice.

  Art.97In cazul cand lucrarile de sudura sau monolitizare se executa de pe schele suspendate, sudorii vor purtacentura de siguranta cu un capat fixat de un element rezistent al constructiei.

  Art.98Executarea lucrarilor interioare la lucrarile prefabricate este permisa numai daca deasupra locului de munca suntmontate si solidarizate cel putin doua plansee.

  Art.99Nu este permisa decofrarea cu mainile a monolitizarilor elementelor prefabricate. Se vor folosi dispozitive siunelte speciale.

  Art.100Montarea elementelor prefabricate de dimensiuni mari (de ex. chesoane) care se reazema pe alte elemente (forme,grinzi etc.) se poate face si fara schele, dupa ce s-a montat primul element cu ajutorul unei schele.Montarea elementului se face pe elementul deja montat, personalul muncitor fiind asigurat contra caderii conformprevederilor din fisele tehnologice din Normele pentru lucrul la inaitime si in locurile periculoase.In toate cazurile in care nu se poate face montarea fara pericol a elementelor prefabricate, de pe elementelemontate se vor executa - pentru montare - schele sau esafodaje, cu scarile aferente de acces.La montarea elementelor prefabricate pe stalpi prefabricati se vor utiliza scarile metalice, fixate pe stalpi. Scarilevor fi scoase numai dupa terminarea montajului.

  Art.101Se interzic fixari provizorii ale elementelor prefabricate (puncte de sudura, ancore,pene etc.), daca tehnologia de montare stabilita prin proiect nu prevede anumite piese de fixare provizorie. Dupamontaj, fixarile provizorii se vor definitiva prin sudura si monolitizare. Prinderile prinsudura a elementelor prefabricate si monolitizarile se vor executa numai la temperatura permisa prin prescriptiiletelinice sau cand prin luarea demasuri se asigura aceasta temperatura.

  Art.102Depozitarea prefabricatelor cu forma regulata se face in stive, cu sipci sau juguri intre randuri, astfel incatsa nu fie posibila rasturnarea acestora sau alunecarea prefabricatelor. La nevoie depozitarea se va asiguraimpotriva alunecarii, rastumarii sau rostogolirii, prin asezarea unor sustineri speciale la marginea stiveisau a pieselor formate din stalpi cu contra fise sau pene.

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  10/37

  - 10 -

  Prefabricatele de forme neregulate si fara stabilitate se vor manipula si depozita numai pe baza defise tehnologice.Depozitarea elementelor prefabricate mari se va face pe rastele speciale care sa permita o asezareusoara a elementelor in dispozitivul de prindere, stabilitatea pe tot timpul depozitarii si nedeteriorarea marginilorelementelor.

  Art.103La locul de munca se vor depozita numai cantitatile de prefabricatecare intra in executie. Depozitarea se va face astfelincat sa nu se blocheze calea de rulare sau zona de manevrare

  a mijloacelor de ridicat, drumurile de circulatie si trecerile pentru personalul muncitor.La depozitare se va urmari ca piesele de distantare intre randuri sa fie asezate astfel incat pentru introducereadispozitivelor de agatare sa nu fie necesare operatiuni suplimentare (rasturnare, asezare pe muchie etc.).

  Art.104In cazul descarcarii si asezarii prefabricatelor langa calea ferata, in vederea incarcarii lor ulterioare in vagoane,intre marginea stivei si sina cea mai apropiata se va lasa un spatiu liber de cel putin 2 m.

  Art.105Prefabricatele asezate pe mijlocul de transport vor fi asigurate impotriva deplasarii cu dispozitivele prevazute infisa tehnologica a producatorului.

  Art.106In timpul operatiilor de incarcare - descarcare in si din mijloace de transport auto, conducatorul va cobora din

  cabina si va asista la asigurarea stabilitatii prefabricatelor.Art.107Operatiunile de incarcare-descarcare si depozitare a prefabricatelor din beton armat se vor executa cu mijloacemecanizate. Personalul muncitor, care executa aceste operatiuni, va fi instruit si va respecta prevederile dinnormele specifice meseriei si functiei si va fi autorizat si ca legator de sarcina.

  Art.108Se interzice folosirea dispozitivelor si cablurilor destinate manipularii prefabricatelor din beton in alte scopuri sidaca nu corespund din punct de vedere tehnic.

  Art.109Prefabricatele din beton armat vor fi dotate cu mijloace de prindere sau ridicare (urechi, locase, bolturi, bare etc.),solid prinse in masa lor.

  Art.110

  Agatarea prefabricatelor in macara va fi facuta direct la carlig, daca este posibil, iar daca nu este posibil prinintermediul dispozitivelor ajutatoare (sufe, gase, juguri - compensatoare).

  Art.111Se interzice macaragiului a executa orice operatie pana cand persoana care a efectuat legarea prefabricatului, nu aconfirmat ca a terminat legarea si operatiunile de asigurare a jugurilor, dispozitivelor si a cablurilor. Operatiuneade ridicare a sarcinei se va face numai la semnalizarea legatorului de sarcina.

  Art.112Se interzice intrarea sub prefabricat in timpul agatarii in carligul macaralei.

  Art.113Se interzice stationarea sau circulatia personalului muncitor in raza de actiune a macaralei, cand aceasta se afla cusarcina in carlig.

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  11/37

  - 11 -

  I. Infrastructura De Mediu.Titlul proiectului: "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic PrutBarlad".Beneficiarul proiectului: Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad.Valoarea proiectului. Proiectul "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic PrutBarlad"reprezinta o investitie de 65 de milioane de euro, din care 80% este finantare europeana prinProgramul Operational Mediu - Axa 5 Prevenirea Inundatiilor, iar20% este finantare asigurata de MinisterulMediului si Padurilor.Componentele proiectului.

  Proiectul isi propune amenajarea integrata a bazinului raului Bahlui, pentru reducerea riscului lainundatii, precum si realizarea hartilor de risc digitale pentru intreg bazinul hidrografic Prut - Barlad.In bazinul raului Bahlui, se vor realiza 3 investitii majore:

  1. Doua acumulari nepermanente pe afluentii Probota si Bahluiet, in amonte de orasul TarguFrumos. Acestea vor putea stoca, in caz de viituri, pana la 3 milioane metri cubi de apa, reducand substantialriscul de inundare a orasului Tg. Frumos

  2. Doua poldere (amenajari laterale fata de rau, in care se acumuleaza apa in caz de viituri) in zonaPodu Iloaiei, cu o capacitate de stocare de 13,5 milioane metri cubi de apa

  3. Regularizarea raului Bahlui in municipiul Iasi, respectiv decolmatarea albiei pe o lungime de 11km, reprofilarea albiei, imbracaminti din beton armat, reabilitare parapeti de protectie etcIn urma acestor investitii, municipiul Iasi este aparat impotriva inundatiilor, chiar si in ipoteza unei viituri cuo probabilitate de aparitie o data la 100 de ani.

  Proiectul "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic PrutBarlad"prevederealizarea in judetul Iasi :

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  12/37

  - 12 -

  Doua acumulari nepermanente (baraje pentru acumularea viiturilor in caz de ape mari) pe afluentiiBahluiului (Bahluiet si Probota), inainte de Targu Frumos

  Doua poldere (acumulari laterale nepermanente, pentru stocarea temporara a cantitatilor mari de apa in cazde viitura) in zona Podul Iloaiei, pe Bahlui

  Aparare de inundatii pentru populatia urbana din Targu Frumos, Podu Iloaiei si Iasi, cu un grad deprotectie minim 1/100 (si la un volum de viituri ce apare, statistic, cel mult o data la 100 de ani). Regularizarea si igienizarea Bahluiului, pe intreg parcursul din municipiul Iasi Recuperarea pentru dezvoltare a Sesului Bahluiuluispatiul vital de cateva sute de hectare din vestul

  municipiului Iasi

  In municipiul IasiObiectivul de investitie "Regularizare rau Bahlui in Municipiul Iasi prevede realizarea in

  municipiul Iasi a unor:

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  13/37

  - 13 -

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  14/37

  - 14 -

  Mod De Realizare:

  - Construirea unei cuve betonate (formata din placi de beton - radier) ce are rolul de a regulariza debitulraului Bahlui.

  Radier - este un termen dinconstruciisauhidrotehnici se refer la un element de construcien form de plac din beton sau din beton armat (mai rar dinpiatrde pavaj sau din bolovani), careservete cafundaiea unei construcii hidrotehnice ori a unei cptueli de tunel, ca fund de canal ori debazin sau drept cptueal pe fundul albiei, ntre picioarele unui pod, pentru a mpiedica eroziunea.

  - Utilaje specifice: Excavator cu brat lung;- Placile de beton sunt prevazute cu barbacane. Barbacanele sunt deschizaturi mici lasate, din loc n loc

  ntr-un zid de sprijin pentru scurgerea apelor colectate n spatele acestuia.- Terenul pe care se aplica placa de beton este prevazuta cu cosuri din plasa umpluta cu piatra de rau.- Pentru realizarea betonului inclinat s-a utilizat ciment hidrotehnic C25/30, fiind realizat un beton de

  consistenta mare. Betonul turnat cu o grosime de 20 cm nu coboara niciodata.-

  Lucrari de asigurare a continuitatii pantei albiei raului Bahlui sistabilizarea malurilor:o Decolmatarea albiei raului Bahlui pe o lungime de 11 km;o Lucrari pentru stabilizarea malurilor albiei minore in zona in care se realizeaza decolmatarea:o Reprofilarea albiei minorepe o lungime totala de 6,13 km;o Imbracaminti cu pereu din beton armat monolit in albia minora pe o lungime de 2,5 km intre Podul

  de Piatra si Podul Tudor Vladimirescu;o Stabilizarea albiei minore cu gabioane din amonte de confluenta cu raul Nicolina pana la Podul de

  Piatra si intre Podul Tudor Vladimirescu si Podul Metalurgiei (Ltotal = 2.35 km de rau) Lucrari pentru asigurarea liniei continue de aparare impotriva inundatiilor a orasului Iasi:

  o Realizarea unui dig de apararepe malul drept (3,83 km lungime) in Zona Cicoarei;o Refacerea parapetilor de apararepe o lungime de 2,5 km intre Podul de Piatra si Podul Tudor

  Vladimirescu;o Suprainaltarea digului existent pe o lungime de 2.97 km intre Podul Tudor Vladimirescu si Podul

  Sfantul Ioan.

  MediuAvantajele asupra mediului ale implementarii proiectului "Regularizare rau Bahlui in MunicipiulIasisuntnumeroase.

  In primul rind se va reduce riscul de inundatiipe teritoriul municipiului Iasi. Astfel, dupafinalizarea lucrarilor, pe raul Bahlui se va putea gestiona o viitura cu probabilitate de aparitie de 1 la 100 deani (respectiv un debit maxim de 280 mc/sec).Spre comparatie, debitul mediu multianual al raului Bahlui in municipiul Iasi este de 2,8 mc/sec.

  Tot un castig din punct de vedere al mediului il va reprezenta refacerea zonei verzi in centrulIasului.Zeci de hectare de terenvor suferi modificari importante si vor reprezenta un cistig ecologic alorasului.

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Construc%C8%9Biihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Construc%C8%9Biihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Construc%C8%9Biihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrotehnic%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrotehnic%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrotehnic%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Betonhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Piatr%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Piatr%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Piatr%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Fundamenthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Fundamenthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Fundamenthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Tunelhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Podhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Eroziunehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Eroziunehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Podhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Tunelhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Fundamenthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Piatr%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Betonhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrotehnic%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Construc%C8%9Bii
 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  15/37

  - 15 -

  Poluarea din zona raului Bahlui in municipiul Iasi va fi redusa considerabil, prin curatarea sidecolmatarea albiei si prin redarea in circuitul verde al orasului a zeci de hectare de teren, acum distruse sinefolosite.

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  16/37

  - 16 -

  II. Construire CminStudenesc Nr. V.- Denumirea i adresa obiectivului: Continuare de lucrri/Construirecminstudenesc nr. V;- Beneficiarul investiiei: U.A.S.M.V. Ion Ionescu de la BradIai. Al. Sadoveanu;- Proiectant general: SC. ARHITECT GRUP SRL Iai;- Constructor-Antreprenor general: SC OMR GRUP DEVELOPMENT SRL Iasi;- Autorizare de construire nr.: 260/24.03.2011 emisa de Primaria Municipiului Iasi;- Termen de executie a lucrarilor: 48 luni;- Data inceperii executiei lucrarilor: 24.03.2012;- Data finalizarii lucrarilor: 24.03.2015;

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  17/37

  - 17 -

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  18/37

  - 18 -

  - Capacitatea acestuia este de 256 de locuri de cazare.- Fundatia are o inaltime de circa 7-8 m.- Structura de rezistenta este alcatuita din cadre de beton monolit armat, stalpii fiind realizai in forma

  de T, pentru o rezistenta mai buna la seismicitate.

  Structurile in cadre constau, in principiu, intr-un sistem spatial compus din bare verticale (stalpi) siorizontale (grinzi sau rigle) imbinate rigid la noduri.

  Cadrele sunt dispuse dupa doua directii ortogonale, care corespund axelor principale ale cladirii, iarreteaua de distributie a stalpilor este regulata, fiind conditionata de exigentele functionale ale cladirii, deconditiile de rezistenta, stabilitate si rigiditate a structurii, de modul de alcatuire a planseelor, precum si detehnologia de executie.

  Cadrele pot fi executate din : beton armat monolit , beton prefabricat , metal.Peretii au rol de compartimentare , de inchidere , de izolare fonica , termica .

  Planseele sprijina pe grinzi .Organizarea spatiului poate fi diferita de la un nivel la altul.Structurile in cadre sunt structuri concepute special pentru a prelua si a transmite integral toate

  incarcarile verticale si orizontale care actioneaza asupra constructiei. Acest sistem structural prezintaavantajul unei foarte mari flexibilitati privind compartimentarea spatiilor pe niveluri, insa consumul de otel-beton este mai mare, iar realizarea elementelor de inchidere si compartimentare nestructurale pune problemein ceea ce priveste legatura acestora cu elementele structurale.

  Structurile in cadre constau, in principiu, intr-un sistem spatial compus din bare verticale (stalpi) siorizontale (grinzi sau rigle) imbinate rigid la noduri. Sistemul este dezvoltat, in general, dupa doua directiiortogonale, care corespund axelor principale ale cladirii, iar reteaua de distributie a stalpilor este regulata,

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  19/37

  - 19 -

  fiind conditionata de exigentele functionale ale cladirii, de conditiile de rezistenta, stabilitate si rigiditate astructurii, de modul de alcatuire a planseelor, precum si de tehnologia de executie.

  Grinzile cadrelor constituie reazeme pentru elementele planseelor, a caror solutie se stabileste infunctie de tehnologia de executie, gradul de protectie antiseismica al amplasamentului, exigentele derezistenta si rigiditate, distributia retelelor de instalatii etc.

  Structurile cu cadre de beton armat corect conformate in ansamblu si in detaliu au o comportare foartebuna la actiunea seismica si sunt utilizate la cladiri cu pana la 15 niveluri. Pentru inaltimi mai mari alecladirilor, rigiditatea necesara la incarcari orizontale se obtine mai greu, fiind necesara ingrosarea stalpilor,fapt ce conduce la solutii neeconomicoase.

  - La cofrarea planseului s-a folosit folie de plastic pentru evitarea scurgerii laptelui de ciment.- Modul de realizare a zidului este reprezentat de o zidarie din BCA(betonul celular autoclavizat).- Stratul de tencuiala este realizat din mortar MT100. (Mortar de inalta rezistenta folosit pentru

  consolidari).

  Mortarul MT100Fisa TehnicaDomenii de utilizare: Se utilizeaz ca mortar de tencuial cu rezisten nalt, la lucrri de

  consolidare-reabilitate structural i tencuire pentru exterior i interior cu metod manual clasic sau cumaina de aplicat special.

  Ambalare: n saci de 30 kg.Consum specific: circa 15 - 17 kg / m pentru fiecare cm grosime.EFECT:- Rezistent la compresiune ridicat- Lucrabilitate uoar,- Aderent foarte bun,- Dintr-o singur mn se face i aplicarea mortarului ifinisarea, cu o productivitate de 100 mp/zi- Aplicabil 2.0 - 3.0 cm grosime ntr-un singur strat; 10cm din 3 straturi succesive- Suprafata hidrofob- Rezistent la intemperii foarte bun

  DATE TEHNICE:- compozitie: ciment, adaosuri minerale, polimeri de mbunttire a aderentei, lucrabilittii,

  plastificatori- granulatia: pn la 3.5 mm- aplicabil manual sau mecanizat, cu maina special de aplicat- necesar de ap: 0.18 - 0.22 litri / kg (5.4- 6.6 litri / sac de 30 kg)- timp de gleat: minim 3 ore(timp n care rmne lucrabil pasta pregtit)

  SUPRAFATA SUPORT: Se aplic direct pe beton, crmid sau BCA (suprafetele puternicabsorbantesau cu aderent sczut, n prealabil, vor fi tratate corespunzator).

  UNELTE UTILIZATE: - gleat sau - maina de tencuit, amestector mecanic sau manual -mistrie,mistrie - dreptar cu cutit, dreptar cu cutit - trafalet, trafalet - dric cu buret roie, dric cu buret roie -gletier, gletier.

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  20/37

  - 20 -

  PREGTIREA PEREILOR. Se verific starea peretilor, se elimin eventualele de ieiriexagerate demortar de zidrie, se elimin exfolierile, impurittile i praful de pe pereti.Se monteaz canturile protectoare de colturi, i se aplic o protectie de folii i band adeziv pe ui igeamuri.Se pregtesc plase de fibr de sticl avnd o ltime i lungime cu minim 10 cm mai mare pentru armareaportiunilor de perete neabsorbante, de exemplu portiuni de grinzi de lemn sau de beton.

  MOD DE APLICARE:A.Mecanic, cu maina:

  Se va utiliza n mod obligatoriu, maina de tencuit MAI 4 JOB BUSINESS, care este adecvat aplicriiacestui tip de material. Se regleaz cantitatea apei dozate conform necesarului de ap, i se aplicmortarul la grosime final. Peste grinzile de beton, de lemn, sau peste alte locuri neabsorbante se vaintroduce n mortar plas de armare. Se uniformizeaz grosimea cu un dreptar, dup care se las pn sentrete putin tencuiala aplicat (circa 3 ore). Se stropete uor i se dricuiete cu o dric din bureteroie. Dup circa 30 minute se poate finisa i mai mult trecnd peste suprafata obtinut cu o gletier.

  B.Manual:Pulberea se introduce n ap i se amestec energic, de preferint mecanic, pn la obtinerea unui amesteccremos, omogen, uor prelucrabil. Se recomand a se amesteca deodat o cantitate care se utilizeaz nmaximum 30 minute. Se ateapt 10 minute pentru desvrirea reactiilor chimice i se amestec din nou energic. Se aplic n mod clasic pe perete, urmnd aceleai faze de prelucrare ca i n cazul aplicriimecanizate.Suprafata astfel obtinut se poate finisa cu mortar de finisaj ADEPLAST M-TINCI, n vederea obtineriiunei suprafete finale cu o structura mai fin sau cu ADEPLAST SUPER GLET DE CIMENT.

  ATENTIE !!!N CAZUL APLICRII PE TAVANE SAU N CAZUL N CARE PRODUSUL SE APLIC

  NTR-UN STRAT CU GROSIMEA DE MAXIM 10 mm, SE RECOMAND APLICAREA DEADEPLAST BETONCONTAKT.

  N CAZUL APLICRII PE SUPRAFEE DIN BETON, SE VA APLICA N PREALABIL, NMOD OBLIGATORIU, ADEPLAST BETONKONTACT.

  N CAZUL APLICRII PE SUPRAFEE DIN BCA, SE VA APLICA N PREALABIL, N MODOBLIGATORIU, STROP DE CIMENT ADEPLAST AMC 50.

  N CAZUL APLICRII PE CRMID ABSORBANT (SE VA VERIFICA N PREALABILABSORBIA CRMIZII), SE VA APLICA UN STROP DIN ACELAI MATERIAL, CU OFLUIDITATE MAI MARE. DUP USCAREA COMPLET A ACESTUIA (24 DE ORE DE LAAPLICARE) SE POATE TENCUI CU MATERIALUL CU CONSISTENA DORIT. DURATA DE USCARE ESTE DE MINIMUM 7 ZILE PENTRU FIECARE CENTIMETRUGROSIME STRAT APLICAT, LA O TEMPERATUR DE +20C. LA TEMPERATURI MAIMICI, TIMPUL DE USCARE SE PRELUNGETE.

  n afar de recomandrile de mai sus este important respectarea normelor i standardelor n vigoare.Caracteristicile garantate se bazeaz pe experienta practic i pe testele efectuate. Conditiile specificelocatiei i aplicrii pot varia fat de cele prezentate aici, aadar, utilizarea corect i reuit a produselornoastre nu este n sfera noastr de responsabilitate.

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  21/37

  - 21 -

  APLICABILITATEA DUP AMESTECARE CU AP:Pasta amestecat cu apa i pstreaz propriettile timp de cel putin 60 minute.

  CURTIREA UNELTELOR: Cu ap inaintea ntririi.

  TEMPERATURA MEDIULUI N TIMPUL APLICRII: ntre +5C i +35C. Se va evita lucrulnbtaia direct a razelor solare.

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  22/37

  - 22 -

  III. Rectorat, Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  23/37

  - 23 -

  - Cladire P+7- Structura de rezistenta este formata din cadre de beton armat, avand demisolul consolidate.- Fundatia este mixta, demisol-pereti prefabricati.- Peretii exteriori sunt prevazuti cu termosistem format din polistiren expandat, cu grosimea de 10 cm.- Planseele sunt realizate din beton monolit, dar si prefabricate.- Peretii despartitori sunt realizati din zidarie din BCA si placi de rigips.- Tavanul este casetat, format din placi de rigips aplicate pe profil metallic.- Peretii portanti sunt realizati din diafragme de beton, ce prezinta rost de dilatatie.- La nivelul podelei este turnata o sapa autonivelanta, cu grosimea de 15 cm (daca se toarna pe o

  suprafata mai mare de 10 m, se prevede cu un rost).- Acoperisul este prevazut cu un material de cauciuc (strat de 13 cm) cu rosturi ce au rol de a prelua

  apa.

  Zidaria din BCABetonul celular autoclavizat (BCA) a fost produs pentru prima data in Yxhult, Suedia.Este un material prefabricat uor, fiind utilizat n construcii, pentru a ntri structura, izolare, este

  rezistent la foc i mucegai. BCA-ul se produce sub form de blocuri, panouri de perei, podeai panourilepentru acoperi, i buiandrugi.

  Fiind un bun izolator termic, pentru materiale pe baz de beton, se folosete n construcii, att ninterior ct i n exterior. Pe lng capacitatea de izolare, un alt avantaj al BCA-ului n construcii esteuurina n folosire, deoarece materialul poate fi lefuit i tiat la dimensiune, cu uurin, cu ajutorulfierstrului circular sau cu ferstrul manual.

  Fiind produs de peste 70 de ani, BCA-ul ofer un impact redus asupra mediului, n toat durata devia, de la prelucrarea materiei prime pn la eliminarea deeurilor. Faptul c BCA-ul este de pn la cinciori mai uor dect betonul, duce la reduceri semnificative ale emisiilor de CO n timpul transportului.

  n plus, BCA-ul permite tierea exact, ceea ce minimizeaz generarea de deeuri solide n timpulutilizrii. Spre deosebire de alte materiale de construcii BCA-ul poate elimina folosirea altor produse deizolaie, care sporesc impactul asupra mediului i costurile de construcie.

  Betonul celular autoclavizat este obinut dintr-un amestec de nisip, ciment, var, ghips,api un agentde expandare, care i cofer structura poroas. Dup prima faz de fabricaie, BCA-ul este supus unuitratament termic n autoclav, la presiune i temperatur ridicate.

  http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Buiandrug&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Dioxid_de_carbonhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Nisiphttp://ro.wikipedia.org/wiki/Cimenthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Varhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ghipshttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Ghipshttp://ro.wikipedia.org/wiki/Varhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Cimenthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Nisiphttp://ro.wikipedia.org/wiki/Dioxid_de_carbonhttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Buiandrug&action=edit&redlink=1
 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  24/37

  - 24 -

  IV. Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului IasiCrestereaeficientei termice in alimentarea cu caldura urbana.

  - Proiect co-finantat din Fondul De Coeziune in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu.- Beneficiar: Municipiul Iasi- Contract: Retehnologizarea Magistralei 2 a Retelei De Transport Iasi.- Constructori: Asocierea SC Conest SASC Elsaco Electronic SRLSC TMUCB SA.

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  25/37

  - 25 -

  Obiectiv: Schimbarea conductelor vechiizolate cu vata de sticla- cu altele noi, preizolate, spreeficientizarea randamentului de transfer termicmateriale compozite izolate cu spuma poliuretanica-.

  EVI PREIZOLATE PENTRU AP CALD MENAJER

  Regim termic t < 90 CMantaua exterioar de protecie din tubulatur de aluminiu tip SPIRO

  Tipodimensiune dn (mm) d (mm) D (mm) lo (mm)1/2"/80 1/2" 21.25 80 150

  3/4"/80 3/4" 26.75 80 1501"/80 1" 33.5 80 1501-1/4"/100 1 1/4" 42.25 100 1501-1/2"/100 1 1/2" 48.24 100 1502"/125 2" 60 125 1502-1/2"/150 2 1/2" 75.5 150 1503"/150 3" 88.5 150 1504"/200 4" 114.3 200 150

  Componen :

  - eav util din oel , zincat- termoizolaie din spum poliuretanic- mantaua exterioar de protecie din tubulatur de aluminiu tip SPIRO .

  Lungime de livrare ( L ) - 6 m ( la cerere pot fi livrate i la alte lungimi ) .Pozare : aerian .

  TEVI PREIZOLATERegim termic permanent t =138 2 C , accidental 150 C .

  Mantaua exterioar de protecie din polietilen .Tipodimensiune dn (mm) d (mm) D (mm) lo (mm)32/90 25 32 90 15048/110 40 48 110 150

  57/125 50 57 125 15063,5/140 50 63,5 140 15070/140 65 70 140 15076/160 65 76 160 15083/160 75 83 160 15089/160 80 89 160 15095/160 85 95 160 150

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  26/37

  - 26 -

  102/160 100 102 160 150108/200 100 108 200 150114/200 100 114 200 150121/200 110 121 200 150133/200 125 133 200 150146/250 125 146 250 150159/250 150 159 250 180168/250 150 168 250 180219/315 200 219 315 180245/350 225 245 350 180273/400 250 273 400 180324/500 300 324 500 180419/630 400 419 630 180

  Not :La comand special pot fi executate i alte tipodimensiuni cuprinse intre 508/710( Dn=500 mm ) si 1010/1200 ( Dn=1000 mm ) .

  Componena :- eav util din oel , neagr- termoizolaie din spum poliuretanic- mantaua exterioar de protecie din polietilen dur .

  Lungime de livrare ( L ) = 6 - 12 m .Pozare : subterana in sol uscat sau umed .Not :La cerere evile preizolate pot fi livrate cu conductori de semnalizare incorporai in spuma

  poliuretanic .

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  27/37

  - 27 -

  Sisteme De Sustinere A Malurilor In Santiere

  Sistemele de sprijinit sapaturiofera siguranta muncitorilor care lucreaza in santuri si asigura deasemenea stabilitate pamantului aproape de locul constructiei. In plus, aceste panouri sunt un mod de lucruextrem de economic datorita instalarii si mutarii rapide.

  Multe proiecte de constructie implica saparea unor santuri cu ajutorulunor utilaje de transportare a pamantului. Sprijinirea malurilor presupuneranforsarea malurilor santului cu ajutorul unui sistem de sustinere din metalsau lemn, care previne surparea malurilor santului. Acest lucru se practica inideea conservarii formei si folosintei santurilor, dar si in ideea protejariivietilor muncitorilor care lucreaza in ele.

  In constructii, sistemele de sprijinit sapaturi sunt necesare aproape intoate proiectele. Un sant este in general mai adanc decat lat. Lucrul in santurieste considerat a fi cel mai periculos domeniu din constructii, deci esteimportant ca muncitorii care lucreaza in ele sa abia un spatiu de lucru sigur.Sistemele de sprijinit sapaturi sunt cruciale intr-un santier datorita pericoluluicare ar exista fara ele. Un metru cub de pamant cantareste aproximativ 1360Kg, ceea ce este suficient pentru a fi fatal unui muncitor peste care seprabuseste malul de pamant. Cresterea utilizarii acestor sisteme a dus la oscadere a numarului de asemenea fatalitati, dar in acelasi timp trebuie sa fimconstienti si respectam normele de protectie in munca.

  Santurile au asa numit timp de rezistenta. Acesta este durata de timp cat rezista un sant de cand a fostsapat pana cand peretii cedeaza. Aceasta durata de timp poate fi de cateva secunde sau de cateva lunidepinzand de factori ca adancime, tipul de sol, continutul de apa din pamant, conditiile meteo si activitateadin jurul santului.

  A lucra in sapaturi este extrem de periculos. De exemplu in SUA sute de persoane isi pierd viataanual si chiar mai multe sunt ranite datorita surparilor de pamant in santuri. Ca urmare, masurile de protectieau rolul de a preveni ca lucratorii din santuri sa fie surprinsi de prabusirea peretilor de pamant. O metoda deprotectie care s-a dovedit a fi eficienta este utilizareasistemelor de sprijinit sapaturile sub forma de cutie.

  Contractorii si muncitorii din constructii ar trebui supusi unui instructaj privind evitarea prabusiriisanturilor, inainte de a incepe lucrarile. Educatia despre pericolele asociate constructiilor cu sant poate reducenumarul accidentelor de munca.

  http://www.krings.ro/index00ec.html?option=com_content&view=article&id=7:panouri-de-sprijinit-sapaturile&catid=5&Itemid=4http://www.krings.ro/index00ec.html?option=com_content&view=article&id=7:panouri-de-sprijinit-sapaturile&catid=5&Itemid=4http://www.krings.ro/index00ec.html?option=com_content&view=article&id=7:panouri-de-sprijinit-sapaturile&catid=5&Itemid=4http://www.krings.ro/index00ec.html?option=com_content&view=article&id=7:panouri-de-sprijinit-sapaturile&catid=5&Itemid=4http://www.krings.ro/index00ec.html?option=com_content&view=article&id=7:panouri-de-sprijinit-sapaturile&catid=5&Itemid=4http://www.krings.ro/index00ec.html?option=com_content&view=article&id=7:panouri-de-sprijinit-sapaturile&catid=5&Itemid=4http://www.krings.ro/index00ec.html?option=com_content&view=article&id=7:panouri-de-sprijinit-sapaturile&catid=5&Itemid=4
 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  28/37

  - 28 -

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  29/37

  - 29 -

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  30/37

  - 30 -

  V. Cladire Birouri- Strada Vasile Lupu, Tatarasi, Iasi.

  - Structura de rezistenta este realizata din cadre de beton monolit armat.- Cadrele sunt realizate din stalpi de dimensiuni 60x60 cm. Planseele sunt sustinute de grinzile

  principale, plus o retea de grinzi secundare, pentru a se evita supradimensionarea planseului spre

  preluarea incarcarii. La turnarea planseului s-a utilizat folie de plastic din 2 motive: pentru decofrareamai usoara, evitan astfel aderenta betonului la cofrajul de lemn, si pentru a evita scurgerea laprtelui deciment. Decofrarea se realizeaza dupa 28 de zile prin scoaterea popilor de sustinere ai cofrajului,alternativ.

  - La prepararea betonului s-a utilizat ciment silicatic C25/30.

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  31/37

  - 31 -

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  32/37

  - 32 -

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  33/37

  - 33 -

  Memor iu Tehnic

  Otel BetonOB37

  OB 37 se debiteaza si fasoneaza pentru a fi utilizat in constructii la armarea betoanelor.

  De regula din OB 37 se confectioneaza etrieri, ce mentin armaturile echidistante.

  CARACTERISTICI TEHNICE OTEL BETON NETED OB 37:

  - Standarde de fabricatie: DIN 488; STAS 438-1/89 + alte norme europene.- Limita de curgere= min. 235 N/mm2, Rezistenta la rupere= 360 N/mm2.- Alungirea A5= min 26%.- Modalitate de livrare: colaci= 700-900 kg sau bare 6/12ml= 2000-3000 kg/pachet- Dimensiuni standard de fabricatie si livrare pentru OTEL BETON NETED OB 37.

  Armatura fier-beton

  Legarea armaturilorLegarea armturii la ncrucisri se realizeaz numai cu srm neagr, fiind interzis utilizarea srmei

  zincate, precum si fixarea cu sudur. Se utilizeaz dou fire de srm de 1,01,5 mm diametru.nndirea barelor de armtur

  nndirea barelor de armtur se poate realiza n urmtoarele moduri:- prin petrecere;- prin sudare;- prin alte metode (cu manson si filet, specifice barelor cu profil periodic etc.).

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  34/37

  - 34 -

  Etrierii. Confectionarea, rolul lor.

  Etrierii folositi la armarea elementelor din beton armat. Etrierii sunt ramele (colorate cu rosu in poza), care impreuna cu barele longitudinale (colorate gri) formeaza carcasa de armatura pentru fundatii, stalpi,grinzi, centuri, sau alte elemente de beton armat. Etrierii si barele longitudinale care formeaza carcasele de

  armatura sunt fasonate din otel beton (OB37, PC52, etc.), dupa care sunt asamblate (in mod obisnuit prinlegare cu sarma).

  Rolul etrierilor

  1. Etrierii au un rol foarte important in rezistenta elementelor de beton armat. Armarea cu etrieri se mainumeste si armare transversala. Rolul armarii transversale este preluarea eforturilor provenite din fortataietoare sau din torsiune.

  In ultimii ani, analiza cladirilor de beton care au suportat cutremure importante a confirmat importantaarmarii cu etrieri a grinzilor si stalpilor. La solicitarile alterante, specifice cutremurului, armarea transversalaimbunatateste comportamentul stalpilor si grinzilor

  2. Pe langa rolul de armatura de rezisteta, etrierii asigura pozitia armaturilor longitudinale (barelor dearmatura) in elementul de beton armat (stalp, grinda, centura). Etrierii impreuna cu restul armaturiiloralcatuiesc o carcasa rigida care trebuie sa isi mentina forma si pozitia pana la finalizarea turnarii.

  Plasa sudata din sarma cu profil periodic (SPPB)

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  35/37

  - 35 -

  PLASE SUDATE, utilizari:

  In general plasele sudate sunt utilizate in constructii, ca elemente de armatura pentru armareastructurilor din beton.

  De asemenea cu plase sudate se pot imprejmuiri provizoriu sau definitiv, diverse obiective civile sau

  industriale.Datorita rezistentei sporite, din plase sudate se pot realiza diverse confectii metalice, custi, rafturi, boxpaleti, etc.

  SPPB este recomandat pentru a fi folosit la plansee.

  PLASE SUDATE caracteristici tehnice:

  - Standard de executie : DIN 488; SR 438/3; SR 438/4 + alte norme internationale.- Confectionate din sarma profilata SPPB.

  Betonul Armat

  Betonul armat este un material compozit format prin turnarea betonuluipeste o armtur format dinbare i srme deoel, uneori i din polimeri, care se transform prin uscare ntr-un compus dur i rigid. Sefolosete n construcii la elemente de rezisten ca: stlpi, grinzi, plafoane, fundaii, diafragme, traverse decale ferat, baraje hidrotehnice, etc.Se interzice utilizarea de ap de mare sauap salmastrla prepararea betonului, deoarece aceasta corodeazarmturile.

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Material_compozithttp://ro.wikipedia.org/wiki/Betonhttp://ro.wikipedia.org/wiki/O%C8%9Belhttp://ro.wikipedia.org/wiki/O%C8%9Belhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_salmastr%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_salmastr%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_salmastr%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_salmastr%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/O%C8%9Belhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Betonhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Material_compozit
 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  36/37

  - 36 -

 • 7/15/2019 Caiet PRACTICA Tehnologica - Constructii Civile - An I

  37/37

  Cimentul Silicatic

  Aprecierea tipului de ciment n conformitate cu noile standarde se face n funcie de proporia deamestec ntre clincher i materialul de adaos. Clasificarea cimenturilor de tip silicaticeste urmtoarea:

  grupa lcimenturi unitare, la care proporia de clincher depete 95%, diferena fiind constituit dinadaosul de gips pentru reglarea prizei i, dac este necesar unele adaosuri de corecie pentru compoziiaoxidic;grupele ll .V cimenturi cu adaosuri, la care proporia de adaos depete 5% si in functie de tipul deadaos aceste grupe au denumiri specifice. Ex.: grupa II este grupa cimenturilor Porland cu adaosuri, grupa IIIeste grupa cimenturilor metalurgice etc.

  Cimenturile silicatice unitareDepartajarea din punct de vedere calitativ a cimenturilor se face n funcie de clasa de rezisten,

  Cimenturile alitice,sunt cimenturi unitare folosite n mod curent i n care alitul este componentul principal,fiind simbolizate prin numrul grupei (l) urmat de clasa de rezisten, de litera R (dac este ciment cu

  ntrire rapid) i de numrul standardului (ex. Ciment l 52,5RSR388-95).

  Cimenturile alitice sunt caracterizate prin:- rezistene mecanice mari- cldur mare de hidratare- vitez mare de hidratare.Se recomand a fi utilizate n lucrri de betoane de mare rezisten (beton armat i precomprimat), la

  lucrri expuse la condiii severe de exploatare (umiditate, nghe-dezghe repetat etc.), la lucrri pe timpfriguros i pentru industria prefabricatelor.De asemenea, caracteristica acestor cimenturi este creterea rapid a rezistenelor (la trei zile rezisteneleobinute reprezint 50% din cele finale), ce se datoreaz i unei finei mari de mcinare, ceea ce oblig lamsuri pentru combaterea contraciei la uscare.

  n afara acestor cimenturi, la noi n ar se fabric i cimenturi unitare cu utilizri speciale.

  Cimentul hidrotehnic

  Cimentul hidrotehnic, face parte din categoria cimenturilor unitare cu utilizri speciale i n varianta

  actual se noteaz H l (n varianta veche H35), este un ciment belitic cu ntrire lent i cldur dehidratare redus.

  Este recomandat pentru lucrri masive, la care dilatrile termice ce se manifest la celelalte cimenturi,urmate de contracia la uscare pot produce fisurarea pietrei de ciment, cu consecine defavorabile asuprarezistenelor mecanice i a permeabilitii.

  Cimentul H l, prezint de asemenea rezisten bun la gelivitate i rezisten moderat la aciunicorosive sulfatice.