of 6 /6
CAESAR II CAESAR II FAKULTET KEMIJSKOG IN FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE ENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEU SVEUČILI ILIŠTA U ZAGREBU TA U ZAGREBU Analiza naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava pomo Analiza naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava pomoću ra u računalne aplikacije CAESAR II unalne aplikacije CAESAR II 15.06.2008. 15.06.2008. - 19.06.2009. 19.06.2009. ANALIZA NAPREZANJA I FLEKSIBILNOSTI CJEVOVODNIH ANALIZA NAPREZANJA I FLEKSIBILNOSTI CJEVOVODNIH SUSTAVA POMO SUSTAVA POMOĆU RA U RAČUNALNE APLIKACIJE UNALNE APLIKACIJE Caesar Caesar II II 5 5 - dnevni seminar: 15.06. dnevni seminar: 15.06. - 19.06.2009. 19.06.2009. Seminar obuhvaća: Teoretske osnove analize naprezanja i fleksibilnosti cjevovoda Korištenje računalne aplikacije CAESAR II Principi modeliranja u računalnoj aplikaciji CAESAR II Metode analize cjevovodnih mreža aplikacijom CAESAR II Primjeri iz prakse Organizator seminara Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Marulićev trg 19, Zagreb, Hrvatska Tel: 01/ 45 97 109 * Fax: 01 / 45 97 260 E-mail: [email protected] * Web: http://www.fkit.hr Sponzor seminara COADE, Inc. 12777 Jones Rd., Suite 480, Houston, Texas 7070, USA Tel: +1 (281) 890-4566 * Fax: +1 (281) 890-3301 E-mail: [email protected] * Web: http://www.coade.com Suorganizatori PIPETECH Jocic Haegelerstrasse 75, 5400 Baden, Švicarska Tel.: + 41 (79) 8329223 * E-mail: [email protected] * Web: http://www.pipetech.ch NUMIKON d.o.o. Razvojna Agencija Zagreb – TPZ, Dragutina Golika 63, 10000 Zagreb, Hrvatska Tel.: + 385 (1) 3667116 * E-mail: [email protected] * Web: http://www.numikon.hr

CaesarII - SEMINAR...CAESAR II FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU Analiza naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava pomoću računalne aplikacije

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CaesarII - SEMINAR...CAESAR II FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTA U...

 • CAESAR IICAESAR II

  FAKULTET KEMIJSKOG INFAKULTET KEMIJSKOG INŽŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJEENJERSTVA I TEHNOLOGIJESVEUSVEUČČILIILIŠŠTA U ZAGREBUTA U ZAGREBU

  Analiza naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava pomoAnaliza naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava pomoćću rau raččunalne aplikacije CAESAR IIunalne aplikacije CAESAR II15.06.2008. 15.06.2008. -- 19.06.2009.19.06.2009.

  ANALIZA NAPREZANJA I FLEKSIBILNOSTI CJEVOVODNIH ANALIZA NAPREZANJA I FLEKSIBILNOSTI CJEVOVODNIH SUSTAVA POMOSUSTAVA POMOĆĆU RAU RAČČUNALNE APLIKACIJE UNALNE APLIKACIJE

  CaesarCaesar IIII

  5 5 -- dnevni seminar: 15.06. dnevni seminar: 15.06. -- 19.06.2009.19.06.2009.

  Seminar obuhvaća:• Teoretske osnove analize naprezanja i fleksibilnosti cjevovoda• Korištenje računalne aplikacije CAESAR II• Principi modeliranja u računalnoj aplikaciji CAESAR II• Metode analize cjevovodnih mreža aplikacijom CAESAR II• Primjeri iz prakse

  Organizator seminaraFakultet kemijskog inženjerstva i tehnologijeSveučilišta u ZagrebuMarulićev trg 19, Zagreb, HrvatskaTel: 01/ 45 97 109 * Fax: 01 / 45 97 260E-mail: [email protected] * Web: http://www.fkit.hr

  Sponzor seminaraCOADE, Inc.12777 Jones Rd., Suite 480, Houston, Texas 7070, USATel: +1 (281) 890-4566 * Fax: +1 (281) 890-3301E-mail: [email protected] * Web: http://www.coade.com

  SuorganizatoriPIPETECH JocicHaegelerstrasse 75, 5400 Baden, ŠvicarskaTel.: + 41 (79) 8329223 * E-mail: [email protected] * Web: http://www.pipetech.ch

  NUMIKON d.o.o.Razvojna Agencija Zagreb – TPZ, Dragutina Golika 63, 10000 Zagreb, HrvatskaTel.: + 385 (1) 3667116 * E-mail: [email protected] * Web: http://www.numikon.hr

 • CAESAR IICAESAR II

  FAKULTET KEMIJSKOG INFAKULTET KEMIJSKOG INŽŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJEENJERSTVA I TEHNOLOGIJESVEUSVEUČČILIILIŠŠTA U ZAGREBUTA U ZAGREBU

  Analiza naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava pomoAnaliza naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava pomoćću rau raččunalne aplikacije CAESAR IIunalne aplikacije CAESAR II15.06.2008. 15.06.2008. -- 19.06.2009.19.06.2009.

  Ukratko o seminaruUkratko o seminaru

  Seminar je primarno namijenjen inženjerima koji rade na poslovima projektiranja cjevovodnih mreža u naftnoj, kemijskoj i petrokemijskoj industriji, energetici, termotehnici i distribuciji prirodnog plina, ali i konzultantima uključenim u revizije projekata te inženjerima iz proizvodnje, održavanja i nadzora cjevovodnih sustava. Seminar je od velike važnosti i onima koji žele naučiti koristiti računalne aplikacije CAESAR II pri rješavanju problema cjevovodnih mreža.

  Na seminaru će polaznici naučiti primjenjivati tehnike modeliranja i metode statičke analize cjevovodnih sustava korištenjem najnovijih verzija računalnih aplikacija CAESAR II i CADWorx Plantkoje je razvila i koje usavršava američka tvrtka COADE.

  Tvrtka COADE je specijalizirana za razvoj snažnih, a istovremeno jednostavnih za upotrebu, računalnih aplikacija za projektiranje i proračun naprezanja cjevovoda, proračun čvrstoće posuda pod tlakom i izmjenjivača topline te proračun spremnika prema API standardima. Ove se aplikacije na tržištu pojavljuju pod nazivima:

  CAESAR IICADWorx Plant / CADWorx Plant Professional

  CADWorx P&ID / CADWorx P&ID ProfessionalPVElite / CodeCalc / TANK

  Seminar je koncipiran na takav način da se polaznike uvede u načine i mogućnosti rješavanja stvarnih inženjerskih problema cjevovodnih mreža a ne samo na upoznavanje korištenja aplikacije CAESAR II. Potrebno je napomenuti da su pod nazivom cjevovodne mreže obuhvaćene ne samo cijevi već i svi ostali sastavni elementi, kao što su nosači (kruti i s oprugama), kompenzatori itd. Tijekom seminara bit će prikazano nekoliko konkretnih problema cjevovodnih mreža kao i način njihovog rješavanja.

  Polaznici se pozivaju da donesu sa sobom svoje konkretne probleme o kojima se može diskutirati tijekom seminara.

  Glavni predavač na seminaru je diplomirani inženjer strojarstva gospodin Miša Jočić iz firme PIPETECH Jocic. Gospodin Jočić je tijekom 24 godišnjeg rada diljem svijeta (Australija, Bliski Istok i Europa) na proračunima naprezanja cjevovoda, projektiranja cjevovoda, proračuna i dimenzioniranja posuda pod tlakom, izmjenjivača topline i spremnika, nadzora i održavanja postao svjetski poznati ekspert na području proračuna naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava. Na temelju svoga znanja i iskustva dobio je odobrenje od strane tvrtke COADE da održava seminare pod njihovom podrškom i sponzorstvom.

  Na temelju odobrenja koje tvrtka COADE ima od IACET-a (International Association for ContinuingEducation and Training) svakom će se polazniku po završetku seminara od strane Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu izdati svjedodžba sukladna certifikatu CEU (ContinuousEducation Certificate).

  Seminar je uvršeten u "Plan stručnog usavršavanja razreda inženjera strojarstva za period 1. listopad 2008. do 30. rujan 2009. godine“.

 • CAESAR IICAESAR II

  FAKULTET KEMIJSKOG INFAKULTET KEMIJSKOG INŽŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJEENJERSTVA I TEHNOLOGIJESVEUSVEUČČILIILIŠŠTA U ZAGREBUTA U ZAGREBU

  Analiza naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava pomoAnaliza naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava pomoćću rau raččunalne aplikacije CAESAR IIunalne aplikacije CAESAR II15.06.2008. 15.06.2008. -- 19.06.2009.19.06.2009.

  Program seminaraProgram seminaraPrvi dan (9.00 – 12.15) – 15.06.2009.UVODPROGRAM IZLAGANJA

  •Komentar o potrebi seminara “ANALIZA NAPREZANJA I FLEKSIBILNOSTI CJEVOVODNIH SUSTAVA POMOĆU RAČUNALNE APLIKACIJE CAESAR II”•Uloga cjevovoda i cjevovodnih mreža•Podjela cjevovodnih mreža•Elementi cjevovodnih mreža•Uloga cijevnih elemenata s posebnim osvrtom na oslonce cjevovoda•Podjela oslonaca za cijevne mreže•Prikaz oslonaca nadzemnih cjevovoda•Prikaz oslonaca podzemnih bez kanalno postavljenih cjevovoda•Komentar stanja naprezanja u cijevima, cijevnim elementima, osloncima i konstrukcijama za nošenje oslonaca u ovisnosti od danih rješenja s efektima investicijskog ulaganja•Eksploatacijski vijek i pouzdanost u radu u ovisnosti od raspodjele stanja naprezanja u cijevima i cijevnim elementima•Efekti računalnog proračuna naprezanja u cijevima i cijevnim elementima

  OSNOVE TEORIJE NAPREZANJA U CIJEVNIM SISTEMIMA

  Prvi dan (13.30 – 16.45) – 15.06.2009.OSNOVNI PRINCIPI STATIČKE ANALIZE FLEKSIBILNOST I NAPREZANJA CJEVOVODNIH SUSTAVA

  Drugi dan (9.00 – 16.45) – 16.06.2009.PRINCIPI MODELIRANJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI CAESAR II

  Modeliranje geometrije cjevovoda

  Treći dan (9.00 – 16.45) – 17.06.2009.PRINCIPI MODELIRANJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI CAESAR II - nastavak

  •Modeliranje geometrije cjevovoda - nastavak•Modeliranje krutih oslonaca cjevovoda s primjerima•Modeliranje oslonaca s oprugom•Modeliranje unutrašnjih opterećenja cjevovoda

  Četvrti dan (9.00 – 16.45) -18.06.2009. METODE ANALIZE CJEVOVODNIH SUSTAVA

  •Modeliranje vanjskih opterećenja cjevovoda i definiranje slučajeva opterećenja•Analitički i grafički prikaz rezultata proračuna s tumačenjem •Načini izrade izvještaja nakon izvršene analize•Primjeri izvedenih proračuna i prikaz zaključaka u formalnom izvještaju o rezultatima

  Peti dan (9.00 – 16.45) – 19.06.2009.PRIMJER KOMPLETNE ANALIZE CJEVOVODA S OSVRTOM NA PROJEKTIRANJE DISPOZICIJE OPREME I CJEVNIH SUSTAVA I KORIŠTENJE RAČUNALNIH APLIKACIJA CADWorx Plant i CADWorx Equipment

  •Modeliranje opreme (postolje, pumpe, kolona, izmjenjivač) korištenjem programa CADWorx Equipment i kreiranje dispozicije opreme i trase cjevovoda u programu CADWorx Plant.•Korištenje dvosmjerne programske veze za prijenos podataka: CADWorx Plant – CAESAR II za rješavanje problema velikog opterećenja na usisu pumpe.•Prikaz rada s programom CADWorx Plant u funkciji alata za modeliranje i prikazivanje rezultata proračuna.

  Pauze za ručak svaki dan 12.15 - 13.30 / Ostale pauze: 10.30 - 10.45 ; 15.15 - 15.30 / Diskusija: 16:45 - 17:00

 • CAESAR IICAESAR II

  FAKULTET KEMIJSKOG INFAKULTET KEMIJSKOG INŽŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJEENJERSTVA I TEHNOLOGIJESVEUSVEUČČILIILIŠŠTA U ZAGREBUTA U ZAGREBU

  Analiza naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava pomoAnaliza naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava pomoćću rau raččunalne aplikacije CAESAR IIunalne aplikacije CAESAR II15.06.2008. 15.06.2008. -- 19.06.2009.19.06.2009.

  PRIJAVAPRIJAVA

  Cijena seminara: 3.800,00 kn3.800,00 kn(uključuje prisustvovanje seminaru, seminarske materijale, osvježenja tijekom pauze, ručak)

  Po prijavi za seminar molimo Vas da izvršite uplatu na: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologijeMarulićev trg 19, Zagreb ; MB: 3250270Žiro račun: 2360000-1101338626 (Zagrebačka banka d.d.)Svrha uplate: Seminar CaesarII

  Prijava se može izvršiti bilo ispunjavanjem i slanjem priloženog elektronskog obrasca bilo slanjem sljedećih podataka na e-mail [email protected] ili [email protected]

  Ime: __________________________________________________

  Prezime: __________________________________________________

  Zvanje: __________________________________________________

  Tvrtka / Ustanova: __________________________________________________

  Djelatno mjesto: __________________________________________________

  Adresa: __________________________________________________

  Telefon: __________________________________________________

  Mobitel: __________________________________________________

  E-mail: __________________________________________________

  Web: __________________________________________________

  Iskustvo s proračunima naprezanja cjevovoda: DA / NE

  Iskustvo s aplikacijama za proračun naprezanja cjevovoda: DA / NE

  Koja/koje aplikacija/e: __________________________________________________

  Zbog prostora i raspoloživih računala, kao i što bolje komunikacije između polaznika i predavača broj polaznika je ograničen na 15. Svakom polazniku će se osigurati računalo s najnovijim verzijama računalnih aplikacija CAESAR II i CADWorx tvrtke COADE. Obavezno je izvršiti uplatu troškova prije početka seminara. Ukoliko se prisustvovanje seminaru otkaže nakon 08.06.2009. nije moguć povrat uplaćenih troškova.

 • CAESAR IICAESAR II

  FAKULTET KEMIJSKOG INFAKULTET KEMIJSKOG INŽŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJEENJERSTVA I TEHNOLOGIJESVEUSVEUČČILIILIŠŠTA U ZAGREBUTA U ZAGREBU

  Analiza naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava pomoAnaliza naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava pomoćću rau raččunalne aplikacije CAESAR IIunalne aplikacije CAESAR II15.06.2008. 15.06.2008. -- 19.06.2009.19.06.2009.

  Mjesto odrMjesto održžavanja seminaraavanja seminara

  Seminar će se održati u prostoru Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na adresi Savska cesta 16 (prizemlje) - Računalna učionica.

  Moguće je besplatno parkiranje u dvorišnom prostoru Fakulteta. No tamo je prostor ograničen. Ulazak u dvorište je iz Savske ceste (moguće ući samo vožnjom iz smjera sjevera). Ukoliko nema mjesta naša preporuka je zatvoreno parkiralište iza sportske dvorane Dražena Petrovića (Cibona), u ulici Florijana Andrašeca. Postoji i drugih mogućnosti parkiranja ali je na većini mjesta parkiranje ograničeno na 2 sata.

  Parkiralište

 • CAESAR IICAESAR II

  FAKULTET KEMIJSKOG INFAKULTET KEMIJSKOG INŽŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJEENJERSTVA I TEHNOLOGIJESVEUSVEUČČILIILIŠŠTA U ZAGREBUTA U ZAGREBU

  Analiza naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava pomoAnaliza naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sustava pomoćću rau raččunalne aplikacije CAESAR IIunalne aplikacije CAESAR II15.06.2008. 15.06.2008. -- 19.06.2009.19.06.2009.

  SmjeSmješštajtaj

  Nekoliko kratkih informacija za potencijalne polaznike seminara van Zagreba.

  Neki od hotela u blizini mjesta održavanja seminara (maksimalno 20 minuta hoda) su:

  1) *** "The Movie Hotel" - Savska cesta 141 - www.themoviehotel.com2) *** "Hotel Central" - Kneza Branimira 3 - www.hotel-central.hr3) *** "Hotel Laguna" - Kranjčevićeva 29 - www.hotel-laguna.hr4) **** "Four Points by Sheraton Panorama Hotel" - Trg Krešimira Ćosića 9 - www.fourpoints.com/zagreb5) **** "International" - Miramarska 24 - www.hotel-international.hr6) **** "Hotel Dubrovnik" - Gajeva 1 - www.hotel-dubrovnik.hr7) ***** "The Westin Zagreb" - Kršnjavog 1 - www.westin.com/zagreb

  77

  33

  44 22

  55

  66

  11

  SeminarSeminar

  Parkiralište

  Za sve dodatne informacije obratite se na e-mail [email protected] ili na +385(91)7817231.

 • FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

  SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

  u okviru programa cjeloživotnog obrazovanja uz podršku tvrtke COADE

  organizira seminar

  Analiza naprezanja i fleksibilnosti cjevovodnih sistema

  pomoću računalne aplikacije CAESAR II

  Prijava za seminar

  Ime: ________________________________________________________________ Prezime: ________________________________________________________________ Zvanje: ________________________________________________________________ Tvrtka/ustanova: ________________________________________________________________ Djelatno mjesto: ________________________________________________________________ Adresa: ________________________________________________________________ Telefon: ________________________________________________________________ Mobitel: ________________________________________________________________ E-mail: ________________________________________________________________ Iskustvo sa proračunima naprezanja cjevovoda: DA / NE Iskustvo sa aplikacijama za proračun naprezanja cjevovoda: DA / NE Koja aplikacija: _____________________________________________________________________ Napomene: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

  [1]:

  [2]:

  [3]:

  Tvrtka/ustanova:

  Djelatno mjesto [1]:

  Djelatno mjesto [2]:

  Djelatno mjesto [3]:

  Djelatno mjesto [4]:

  Djelatno mjesto [5]:

  Iskustvo sa aplikacijama za proračun naprezanja cjevovoda:

  Napomene [1]:

  Napomene [2]:

  Napomene [3]:

  PrintButton1:

  EmailSubmitButton1:

  CheckBox1: 0