Cac Buoc Cau Hinh Cho Windows 7 Chay Nhanh Nhu XP

  • View
    135

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Cac Buoc Cau Hinh Cho Windows 7 Chay Nhanh Nhu XP

Chuyn trang dnh cho

k thut vin tin hc

CHIA S - KINH NGHIM - HC TP - TH THUT

Cc bc cu hnh cho Windows Vista/7 chy nhanh nh XPC l khng ai trong chng ta khi ln u tin nhn thy giao din ca Vista khng khi trm tr thch th v chng ta sn sng ci t li ngay ci my ang chy XP c k kia. Nhng khng phi ai trong chng ta u s hu nhng my tnh c cu hnh "khng" p ng Vista mt cch nh nhng m a s nhng my chy XP rt "m" th khi ci t ln Vista khng trnh khi vn tc , thiu trc ht sau. Di y ti s trnh by cho bn cch lm gim bt nhng yu cu "khng ng c" ca Vista chng ta c th chy n nh nhng nh chy XP vy. u tin bn Download 2 File nh km v sau gii nn chng: Vista_reg_codes.reg: chy file ny Tweak li Windows Vista cho nhanh hn Restore Default Vista Settings.reg: chy file ny khi bn mun Restore default Windows settings hay ni cch khc cc cu hnh cho Windows trc ca bn s b xa. Tip theo bn nhp phi vo My Computer chn Properties -> Advanced system settings Hoc bn vo Run g sysdm.cpl Tip tc nhp chn Settings trong phn Performance

1 of 8

Trong mc Visual Effects bn chn Custom v chn nh hnh

Ngoi ra bn c th loi b mt s tnh nng khng cn thit khc By gi bn m Folder Options ra bng cch vo Control Panel hoc ti My Computer chn Organize -> Folder and Search Options

2 of 8

Chn Tab View v loi b mt s ty chn sau: Display file size information in folder tips. Display simple folder view in Navigation pane. Hide extensions for known file types. Show encrypted or compressed NTFS files in color. Show pop-up description for folder and desktop items.

3 of 8

4 of 8

Tip tc vo Run g services.msc v chuyn v ch Manual mt s cng c khng cn thit i nh: Windows Media Center Service Launcher Windows Search Windows Error Reporting Service TCP/IP NetBIOS Helper Service Tablet PC Input Service System Restore Secondary Logon Security Center Print Spooler Offline Files ....

5 of 8

Vo li Run g msconfig v b mt s phn mm khng cn thit i nh Yahoo, Google, NVIDIA, ATI...........

Von Control Panel chn Windows Defender, trong phn Administrator options bn tt mc Use

6 of 8

Windows Defender i

Cng trong Control Panel bn chn Sound hoc vo Run g mmsys.cpl Chn Tab Sound v chn No Sounds

7 of 8

n y c bn Windows tng tc r rt, tuy nhin bn c th tng hiu nng ny bng cch Defrag HDD, v s dng mt s phn mm tng tc khc nh: - TweakVista - Yamicsoft Vista manager ..... Bo Nguyn kythuatvien.com

Cng ty TNHH u t pht trin tin hc GC Com Chuyn trang k thut my vi tnh cho k thut vin tin hc in thoi: (073) - 3.511.373 - 6.274.294 Website:

http://www.gccom.net

8 of 8