Click here to load reader

Các bài giáo lý học trong Mùa Chay 2015

  • View
    218

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Các bài giáo lý học trong Mùa Chay 2015

GIO PHN PHT DIM

CHNG TRNH GIO L

&

TI LIU HC HI

MA CHAY NM 2015TNPHC-M-HA I SNGCCGIO X

V CC CNG ONSNG I THNH HIN

Ban Gio L Gio Phn Pht DimCC B TCH CHA LNH1420-1532Bi 33 : B TCH HA GII1420-1498"By gi ngi con ni rng: Tha cha, con tht c ti vi Tri v vi cha, chng cn ng gi l con cha na..." (Lc 15,21).01. H. B tch Ha gii l g?

T. L B tch Cha Gisu lp tha cc ti ta phm t khi lnh nhn B tch Ra ti v sau, cng giao ha ta vi Cha v Hi Thnh. B tch ny cn c gi l Gii ti hay Sm hi.

02. H. Cha Gisu lp ra B tch Ha gii khi no?

T. Cha Gisu lp B tch ny vo chiu ngy Phc sinh, khi hin n cng cc Tng v ni: Anh em hy nhn ly Thnh Thn. Anh em tha ti cho ai th ngi y c tha, anh em cm gi ai th ngi y b cm gi (Ga 20,22-23).

03. H. B tch Ha gii ban nhng n ch thing ling no?

T. B tch Ha gii ban cho ta nhng n ny:

- Mt l tha ti giao ha ta vi Thin Cha v Hi Thnh.

- Hai l tha hnh pht mun i do cc ti trng gy ra v tha mt phn cc hnh pht tm.

- Ba l ban s bnh an v gia tng sc mnh cho cuc chin u thing ling ca ngi kit-hu.

04. H. B tch Ha gii c cn thit khng?

T. Cn thit, v B tch ny tha th ti li l s d nng n nht xc phm n Thin Cha, lm tn thng phm gi con ngi v ph v s an bnh thing ling ca Hi Thnh.

05. H. Nhng ai trong Hi Thnh c quyn tha ti?

T. Cc Gim mc v nhng Linh mc c quyn gii ti u c th tha th cc ti li nhn danh Thin Cha Ba Ngi.

06. H. Nhng ai cn lnh nhn B tch Ha gii?

T. Nhng ngi phm ti trng th cn lnh nhn B tch Ha gii; cn ai ch mc ti nh m lnh B tch ny th c nhiu n ch thing ling.

07. H. Mun lnh nhn B tch Ha gii th phi lm g?

T. Phi lm bn vic ny:

- Mt l xt mnh,

- Hai l n nn dc lng cha,

- Ba l xng ti,

- Bn l n ti.

08. H. Xt mnh l g?

T. Xt mnh l thnh tm nh li cc ti phm t ln xng ti sau ht cho n by gi, mi ti phm my ln v nhng trng hp lm cho ti ra nng hn.

09. H. n nn dc lng cha l g?

T. n nn dc lng cha l tht lng thng hi v phm ti mt lng Cha v quyt tm cha ci.

10. H. Xng ti l g?

T. Xng ti l thnh tm th nhn vi linh mc i din Cha Kit, cc ti mnh phm.

11. H. Phi xng ti th no?

T. Hi Thnh buc phi xng cch thnh tht r rng tt c cc ti trng cha xng, v khuyn xng cc ti nh sng p lng Cha hn.

12. H. n ti l g?

T. n ti l lm vic cha gii ti ch nh t li cng Thin Cha, v n b, sa li nhng thit hi do ti li gy ra.

13. H. Ngoi vic xng ti, cn c nhng hnh thc sm hi no?

T. Ngoi vic xng ti, Hi Thnh cn nhn mnh n ba hnh thc sm hi ny l: n chay, cu nguyn v lm phc b th.14. H. n x l g?

T. n x l n Hi Thnh ban tha hnh pht tm ta ng chu v ti c Cha tha. Ngi tn hu lnh nhn c n x khi chu ton cc iu kin do Hi Thnh qui nh, v c th nhng li cho cc ng linh hn.

15. H. C my th n x?

T. C hai th:

- Mt l i x: tha tt c cc hnh pht.

- Hai l tiu x: tha mt phn cc hnh pht.

Bi 34 : B TCH XC DU BNH NHN1499-1532"Ai trong anh em au yu ? Ngi y hy mi cc k mc ca Hi Thnh n; h s cu nguyn cho ngi y, sau khi xc du nhn danh Cha (Gc 5,14).

16. H. B tch Xc du bnh nhn l g?

T. L B tch Cha Gisu lp ban n nng bnh nhn v ngi gi yu, v phn hn v phn xc.

17. H. B tch Xc du bnh nhn ban nhng n no?

T. B tch Xc du bnh nhn ban nhng n ny:

- Mt l kt hp bnh nhn vi cuc kh nn ca Cha Kit sinh ch cho chnh mnh v cho Hi Thnh.

- Hai l ban nim an i v lng can m bit chu ng nhng au n ca bnh tt hoc tui gi theo tinh thn Kit-gio,

- Ba l tha th cc ti li nu cha xng c,

- Bn l phc hi sc khe phn xc nu iu ny gip ch cho n cu thing ling,

- Nm l chun b cho cuc vt qua sang ci sng i i.

18. H. Ai c quyn ban B tch Xc du bnh nhn?

T. Ch c Gim mc v Linh mc mi c ban B tch ny.

19. H. Nghi thc Xc du bnh nhn c hnh th no?

T. Sau khi sm hi, c hnh Li Cha, cu nguyn v t tay, linh mc xc du thnh trn trn v hai bn tay ca bnh nhn ng thi c li xc du nh Hi Thnh dy.

20. H. Khi no cn lnh nhn B tch Xc du?

T. Khi ngi tn hu lm cnh nguy t v bnh nng hay tui gi, th nn mi linh mc ti ban B tch Xc du cho h.

21. H. c lnh nhn B tch Xc du my ln?

T. Mi khi ngi kit-hu ng bnh nng th c th lnh nhn B tch ny, k c khi lnh nhn B tch ri, m bnh tr nn nguy kch hn.

22. H. Mun lnh nhn B tch Xc Du th phi c nhng iu kin no?

T. Phi c nhng iu kin ny:

- Mt l n tui khn v trong tnh trng tnh tr (x.GL 1004),

- Hai l nu khng xng cc ti trng c th phi tht lng thng hi n nn,

- Ba l khng c chp sng trong tnh trng ti li cng khai (x.GL 1007).

23. H. Ca n ng l g?

T. L Thnh Th Cha Gisu c ban cho nhng ngi sp la i, gip h vng mnh tin v i sau.

24. H. Ngi coi sc bnh nhn c nhng bn phn no?

T. Phi ly lng bc i sn sc phn xc, ly c tin an i, khuyn bo bnh nhn vui lng chu au n kt hp vi cuc kh nn ca Cha Gisu, v khi cn bnh tr nn trm trng th phi bo tin cho cha x v gip bnh nhn dn mnh lnh nhn cc B tch.

CC B TCH PHC V CNG ON

1533-1666

Bi 35 : B TCH TRUYN CHC THNH1534-1600"Thng t no cng l ngi c chn trong s ngi phm, v c t ln lm i din cho loi ngi, trong cc mi tng quan vi Thin Cha, dng l phm cng nh t vt n ti (Dt 5,1).25. H. B tch Truyn Chc Thnh l g?

T. L B tch Cha Gisu lp thng ban chc linh mc cho nhng ngi c tuyn chn, hu phc v Dn Cha bng vic ging dy, t t v iu hnh mc v.

26. H. Cha Gisu lp B tch Truyn chc thnh khi no?

T. Cha Gisu lp B tch ny trong ba tic sau ht, khi Ngi ni vi cc tng rng: Anh em hy lm vic ny m tng nh n Thy (Lc 22,19).

27. H. Chc t t chung l g?

T. L s tham d vo chc t t ca Cha Kit khi lnh nhn B tch Ra ti.

28. H. Chc t t tha tc l g?

T. L s tham d vo chc t t ca Cha Kit qua B tch Truyn chc thnh, phc v cng on nhn danh Cha Kit.

29. H. C nhng cp bc no trong B tch Truyn chc thnh?

T. T ban u, B tch Truyn chc thnh bao gm ba cp bc: Gim mc, Linh mc v Ph t.

30. H. Ai c quyn ban B tch Truyn chc thnh?

T. Ch cc Gim mc c quyn ban B tch ny m thi, v cc Ngi nhn quyn y ni cc tng .

31. H. B tch Truyn chc thnh c c hnh th no?

T. B tch Truyn chc thnh c c hnh bng vic t tay cng vi li nguyn thnh hin. B tch ny cng in du n thing ling khng th xa c.

32. H. Ai c lnh nhn B tch Truyn chc thnh?

T. Ch nhng ngi nam c ra ti, t nguyn gi lut c thn, v c Hi Thnh cng nhn kh nng thi hnh chc v, mi c lnh B tch Truyn chc thnh.

33. H. Ngi tn hu c bn phn no i vi cc v ch chn ca mnh?

T. Ngi tn hu c bn phn cu nguyn, tn knh, vng li cc v ch chn trong cc iu hp l o, tch cc cng tc xy dng Nc Cha, ng thi cng phi gip cc ngi v tinh thn v vt cht na.

Bi 36 : B TCH HN PHI

1601-1666

"Sch Thnh c li chp rng: Chnh v th, ngi n ng s la cha m m gn b vi v mnh, v c hai s thnh mt xng mt tht (Ep 5,31).34. H. B tch Hn phi l g?

T. L B tch Cha Gisu lp kt hp hai ngi tn hu, mt nam mt n, thnh v chng trc mt Cha v Hi Thnh, cng ban cho h sng xng ng n gi ca mnh.

35. H. Hn nhn Cng gio c mc ch no?

T. Hn nhn Cng gio c hai mc ch ny:

- Mt l v chng yu thng v b tc cho nhau.

- Hai l cng tc vi Thin Cha trong vic sinh sn, gio dc con ci.

36. H. Hn nhn Cng gio c nhng c tnh no?

T. Hn nhn Cng gio c hai t tnh ny:

- Mt l sng mt v mt chng.

- Hai l trung thnh yu thng nhau trn i.

37. H. B tch Hn phi ban cho v chng nhng n ch no?

T. B tch Hn phi ban cho v chng n bit yu nhau nh Cha Kit yu Hi Thnh, nh h sng trung thnh v gip nhau nn thnh trong bc sng gia nh.

38. H. Mun lnh nhn B tch Hn phi th phi c nhng iu kin no?

T. Phi c nhng iu kin ny:

- Mt l lnh nhn B tch Ra ti,

- Hai l khng b ngn tr bi lut t nhin v lut Hi Thnh,

- Ba l hiu bit v B tch Hn phi v i sng gia nh,

- Bn l c t do kt hn v cng khai ni ln s ng thun ca mnh theo nghi thc Hi Thnh.

39. H. C nhng trng hp no c min chun khng?

T. Trong nhng trng hp c bit, Hi Thnh c th tha mt s ngn tr v min chun i vi vic kt hn hn hp hoc khc o, ng thi c nhng ch dn ring v vic c hnh.

40. H. Ti sao gia nh Cng gio c gi l Hi Thnh ti gia?

T. V cng nh Hi Thnh, gia nh l cng on n sng v cu nguyn, l trng dy cc c tnh nhn bn v siu nhin, l cng on truyn gio.

Bi 37 : N KU GI27.1533.1656.1877.14612369.2232.2231.2253.2226"By gi, Ngi ni vi mn rng: Lc chn y ng, m th gt li t. Vy anh em hy xin ch ma gt sai th ra gt la v (Mt 9,37-38).

41. H. n ku gi l g?

T. L li Thin Cha mi gi mi ngi vo mt bc sng no ; nhng thng thng th n ku gi c hiu l ting Cha mi gi mt s ngi dng mnh cho Cha trong bc tu tr hay trong hng gio s.

42. H. C du no cho bit mnh c n ku gi?

T. C ba du ny:

- Mt l c ngay lnh v c mun dn thn phc v Cha,

- Hai l c iu kin Hi Thnh qui nh,

- Ba l c nhng ngi c trch nhim tuyn chn.

43. H. Ngi mun dng mnh cho Cha th phi lm g?

T. Phi cu nguyn, suy ngh, xin ngi khn ngoan ch dn v sn sng p li ting Cha.

44. H. Ngi dng mnh cho Cha trong bc tu tr khn gi nhng g?

T. Ngi dng mnh cho Cha trong bc tu tr khn gi ba li khuyn ca Tin Mng:

- Mt l kh ngho,

- Hai l khit tnh,

- Ba l vng phc.

45. H. Cha m c bn phn no i vi n gi ca con ci?

T. Cha m phi c v, nui dng v to iu kin cho con ci sn sng p li ting Cha gi.

CC C HNH PHNG V KHC

Bi 38 : CC PH B TCH ( B TCH)

1667-1690

"Ngi gi Nhm Mi Hai li v bt u sai i tng hai ngi mt. Ngi ban cho cc ng quyn tr qu (Mc 6,7).46. H. Ph tch l g?

T. Ph tch l nhng du hiu linh thing do Hi Thnh lp ra chun b ngi tn hu lnh nhn hiu qu ca cc B tch v thnh ha nhng hon cnh khc nhau ca cuc sng.

47. H. Nghi thc ca Ph tch gm c nhng g?

T. Nghi thc ca cc Ph tch thng c mt li kinh, km theo mt du hiu nh vic t tay, gi tay chc lnh vi du thnh gi v ry nc thnh.

48. H. C my th Ph tch?

T. C ba th:

- Mt l vi

Search related