C120 User Norwegian

Embed Size (px)

DESCRIPTION

manual

Text of C120 User Norwegian

 • N

  orsk

  Copyrght 2011. Acer Incorporated.Med enerett.

  Brukervelednng for Acer-projektor C120-serenOrgnal utgave: 9/2011

  Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne sted periodisk og uten forpliktelse til varsle noen om slike revisjoner eller endringer. Slike endringer vil innarbeides i nye utgaver av denne hndboken eller supplerende dokumenter og publikasjoner. Dette firmaet gir ingen garantier, verken uttrykte eller impliserte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg spesifikt impliserte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt forml.

  Registrer modellnummeret, serienummeret, innkjpsdatoen og informasjon om innkjpssted i plassen som er angitt nedenfor. Serienummeret og modellnummeret blir registrert p etiketten som er festet til datamaskinen din. All korrespondanse om enheten br omfatte serienummeret, modellnummeret og innkjpsinformasjon.

  Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et arkivsystem eller overfres p noe vis, elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller p andre mter uten innhente skriftlig tillatelse p forhnd fra Acer Incorporated.

  Acer-projektor C120-seren

  Modellnummer:

  Serenummer:

  Kjpsdato:

  Kjpested:

  Acer og Acer-logoen er registrerte varemerker som tilhrer Acer Incorporated. Andre firmanavn eller varemerker som brukes, brukes kun for identifikasjonsforml og tilhrer sine respektive selskaper.

  Ikke bruk dette produktet nrheten av vann. Ikke plasser dette produktet p en ustdig tralle, stativ eller bord. Hvis produktet faller ned, kan det f alvorlige skader. Projektoren er utstyrt med pninger og sprekker for ventilasjonsforml for sikre plitelig drift og for beskytte den mot

  overoppheting. Disse pningene m ikke blokkeres eller dekkes til. Produktet m aldri plasseres p en seng, sofa, teppe eller lignende overflater som blokkerer ventilasjonspningene.

  Dette produktet m aldri plasseres i nrheten av eller over en radiator eller et varmeapparat, eller i en innebygd installasjon med mindre det finnes tilstrekkelig ventilasjon.

  Skyv aldri gjenstander inn gjennom produktets pninger. De kan komme i kontakt med farlige spenningspunkter eller kortslutte deler, noe som kan resultere i brann eller elektrisk stt. Sl aldri vske p eller i produktet.

  Ikke plasser produktet p en vibrerende overflate. Dette for unng skade p interne deler og for unng batterilekkasje. Bruk aldri produktet under sport, trening eller noe vibrerende milj, da dette sannsynligvis vil forrsake uventet kortslutning

  eller skade p rotorenheter.

  Informasjon vedrrende sikkerhet og trygghetLes disse instruksjonene nye. Oppbevar dette dokumentet for fremtidig bruk. Overhold alle advarsler og instruksjoner som er merket p produktet. Sl av produktet fr rengjring. Ikke bruk flytende rengjringsmidler eller aerosol-midler. Bruk en fuktig klut til rengjring.

  Utvis forsiktighet nr enheten kobles fra. Overhold de flgende retningslinjene ved tilkobling og frakobling av strm til den eksterne strmforsyningsheten:

  Installer strmforsyningsenheten fr strmledningen kobles til til AC-strmuttaket. Koble fra strmledningen fr strmforsyningsenheten fjernes fra projektoren. Dersom systemet har flere strmkilder, koble strmmen fra systemet ved ta ut alle strmledninger fra strmforsyningsenhetene.

  Advarsel om tilgjengelighetPse at strmuttaket du plugger inn strmledningen i er lett tilgjengelig og plassert s nrt utstyrsoperatren som mulig. Nr du m koble strmmen fra utstyret, pse ta ut strmledningen fra det elektriske uttaket.

  ....................................................................................................

  Advarsel:

 • Nor

  sk

  ServicearbeidIkke gjr forsk p reparere produktet selv. pning eller fjerning av deksler kan utsette deg for farlige spenningspunkter eller andre farer. All service skal utfres av kvalifisert servicepersonale. Service skal utfres av kvalifisert servicepersonale nr:

  strmledningen eller stpselet er delagt, kuttet eller frynset vske er slt inn i apparatet produktet har bltt utsatt for regn eller vann produktet har blitt mistet eller boksen har blitt delagt produktets ytelse viser en tydelig forandring, og indikerer behov for service produktet kke fungerer som normalt etter at brukervelednngen er fulgt

  ....................................................................................................

  Merknad: Juster kun kontrollene som beskrives i brukerveiledningen. Feiljustering av andre kontroller kan fre til skade, noe som ofte krever utstrakt arbeide av en kvalifisert tekniker for tilbakestille produktet til normal stand.

  ....................................................................................................

  Advarsel! Av sikkerhetsgrunner skal ikke ikke-kompatible deler brukes nr komponenter legges til eller endres. Rdfr deg med din forhandler vedrrende kjpsalternativer. Projektoren og tilbehr kan inneholde sm deler. Oppbevar dem utenfor barns rekkevdde.

  Ekstra sikkerhetsinformasjon

  Ikke se direkte p projektorlinsen nr lyset er p. Det skarpe lyset kan skade ynene dine. Sl frst p projektoren og deretter signalkildene Ikke plasser projektoren i flgende omgivelser:

  Drlig ventilerte eller lukkede omrder. Det er ndvendig med minst 50 cm klaring fra vegger og fri luftstrm rundt projektoren. Steder hvor temperaturen kan bli svrt hy, som for eksempel i en bil med alle vinduene lukket. Steder med mye fuktighet, stv eller sigarettryk kan delegge optiske komponenter, forkorte projektorens levetid og gjre bildet

  mrkere. Steder nre brannalarmer. Steder med en omgivende temperatur p over 40 C/104 F. Steder med hyder over 10 000 fot.

  Koble umiddelbart fra projektoren dersom det er noe galt med den. Ikke bruk projektoren dersom det kommer ryk, rare lyder eller lukt fra den. Det kan forrsake brann eller elektrisk stt. I dette tilfellet, koble den umiddelbart fra og kontakt din forhandler.

  Ikke fortsett bruke dette produktet hvis det er delagt eller mistet. Kontakt i s tilfelle din forhandler for inspeksjon. Ikke vend projektorobjektivet mot solen. Det kan fre til brann. Ikke sl av hovedstrmmen brtt og ofte eller koble fra projektoren mens den er i bruk. Hvis projektoren har luftfilter s br dette rengjres jevnlig. Temperaturen innvendig kan stige og forrsake skade nr filteret/

  ventilasjonspningene tettes med skitt eller stv. Ikke blokker projektorobjektivet med noen gjenstand mens projektoren er i bruk. Dette kan fre til at objektet blir varmt og deformeres.

  Det kan til og med forrsake brann. Ikke forsk demontere projektoren. Det er farlig hyspenninger inne i projektoren som kan skade deg. Service skal ellers kun

  foretas av kvalifisert, profesjonelt servicepersonale. Ikke plasser projektoren vertikalt p enden. Det kan fre til at projektoren hvelver og forrsaker skade.

  Advarsel vedrrende lyttingFor beskytte hrselen er det viktig at du flger disse instruksjonene.

  k volumet gradvis frem til du kan hre tydelig og godt. Ikke k volumnivet etter at du har vendt deg til det. Ikke hr p musikk med hyt volum i lengre perioder. Ikke k volumet for blokkere ute brkete omgivelser. Send volumet hvis du ikke kan hre hva andre personer rundt deg sier.

  Instruksjoner for kasseringIkke kast denne elektroniske enheten i sppelet nr den skal kastes. For redusere forurensning og sikre best beskyttelse av det globale miljet, vennligst resirkuler produktet. For mer informasjon Waste from Electrical and Electronics Equipment (vedrrende reguleringer om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)), besk http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm

 • N

  orsk

  Merknader vedrrende reguleringer og sikkerhet

  FCC-merknadDette utstyret har blitt testet og funnet overensstemmende med grensene for digitalt utstyr i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-kravene. Disse grensene er utviklet for gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan strle ut radiofrekvensenergi. Dersom det ikke installeres og brukes i henhold til instruksene, kan det forrsake skadelig interferens med radokommunkasjonsutstyr.Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppst i en bestemt installasjon. Hvis denne enheten forrsaker skadelig interferens med radio- eller TV-mottak, noe du kan finne ut av ved sl av og p enheten, oppfordres du til utbedre forstyrrelsen ved benytte en av flgende fremgangsmter:

  Stille inn eller flytte mottakerantennen. ke avstanden mellom enheten og mottakeren. Koble enheten til en kontakt i en annen strmkrets en den som mottakeren er tilkoblet. Kontakte forhandleren eller en kvalifisert radio/tv-reparatr for hjelp.

  Merknad: Beskyttede kablerAlle tilkoblinger til annet datautstyr skal utfres med bruk av beskyttede kabler for opprettholde samsvar med FCC-kravene.

  Merknad: Ytre enheterKun ytre enheter (inngangs/utgangs-enheter, terminaler, skrivere osv.) sertifisert til samsvare med grensene i klasse B kan kobles til dette utstyret.Bruk av ikke-sertifiserte ytre enheter vil sannsynligvis fre til interferens med radio- og TV-mottak. AdvarselEndringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten kan ugyldiggjre brukerens fullmakt, som er gitt av Federal Communications Commission, til bruke denne enheten.

  BruksbetingelserDenne enheten overensstemmer med del 15 i FCC-kravene. Bruk er underlagt de to flgende betingelsene: (1) denne enheten skal ikke forrsake skadelige forstyrrelser, og (2) enheten m godta alle mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forrsake felfunksjoner.

  Merknad: Kanadiske brukereDette dgtale apparatet klasse B overensstemmer med kanadsk ICES-003.

  Remarque l'intention des utilisateurs canadiensCet appareil numrique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

  Samsvarserklring (Declaration of Conformity) for EU-landAcer erklrer herved at denne projektorseren er overensstemmelse med essenselle krav og andre relevante tiltak fra direktivet 1999/5/EC.Overensstemmende med gjeldende russisk sertifisering

  Merknad om reguleringer for radioutstyr....................................................................................................

  Merknad: Informasjonen nedenfor om reguleringer gjelder kun for modeller med trdls LAN og/eller Bluetooth.

  GenereltDette produktet overensstemmer med standarder for rado og skkerhet for alle land eller regoner hvor produktet har bltt godkjent for trdls bruk.Avhengig av konfigurasjoner, kan dette produktet inneholde eller ikke inneholde trdlse radioenheter (som for eksempel trdlse LAN og/eller Bluetooth-moduler).

  Canada Svakstrms lisensfritatt radiokommunikasjonsenheter (RSS-210)a. Felles nformasjon

  Bruk er underlagt de to flgende betingelsene: 1. Denne enheten skal ikke forrsake forstyrrelser, og 2. Denne enheten m godta alle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forrsake feilfunksjoner.

  b. Bruk i 2,4 GHz-bnd For unng radioforstyrrelser med den lisensierte tjeneste, er denne enheten beregnet p bruk innendrs, og installasjon utendrs er underlagt lsenserng.

  Liste over medlemslandUtstyret m brukes i samsvar med reguleringer og krav i landet produktet brukes i. Kontakt det lokale kontoret i landet hvor produktet brukes for ytterlgere nformasjon. Se http://ec.europa.eu/enterprse/rtte/mplem.htm for den seneste overskten over land.

 • Nor

  skv

  De frste tingene frst!

  Merknader om bruk Gjr flgende:

  Sl av produktet fr rengjring. Bruk en myk klut fuktet med et mildt rengjringsmiddel for rengjre skjermboksen. Ta ut strmstpselet fra stikkontakten dersom produktet ikke har vrt i bruk over en lengre periode.

  Ikke gjr flgende: Bruk skuremidler, voks eller opplsningsmidler for rengjre enheten. Bruk under flgende forhold:

  I svrt varme, kalde eller fuktige omgivelser. I omrder utsatt for mye stv og skitt. I nrheten av apparater som genererer et sterkt magnetsk felt. I drekte sollys.

  ForholdsreglerVennligst overhold alle advarsler, forholdsregler og vedlikeholdsrutiner som anbefalt i denne brukerveiledningen. Dette for maksimere produktets levetd.

  ....................................................................................................

  Advarsel! Ikke se direkte p projektorlinsen nr lyset er p. Det skarpe lyset kan skade ynene dine. For redusere risikoen for brann eller elektrisk stt, m ikke projektoren utsettes for regn eller fuktighet. Ikke pne eller demonter produktet. Det kan forrsake elektrisk stt. Sl frst p projektoren og deretter signalkildene.

 • 1N

  orsk

  USB 3.0

  Projektor Strmadapter med AC-stpsel (valgfritt) USB Y-kabel

  # Beskrvelse # Beskrvelse1 DC IN-kontakt 4 Fokushjul2 USB 3.0 Mcro B-type 5 Fotstatv3 Lnse

  431 2

  5

  USB 3.0

  IntroduksjonProduktoversikt

  PakkeoversiktMed prosjektoren flger alle enhetene vist nedenfor. Kontroller forsikre deg om at enheten er komplett. Om noe mangler, ta kontakt med forhandleren omgende.

  P/N:MU.JE000.001

  C120 Series

  USB 3.0

  Lomme Brukervelednng Hurtigstartveiledning

 • Nor

  sk2

  Slik bruker du AC-adapterstpseletKomme i gang

  # Beskrvelse1 Strmadapter med AC-stpsel

  2 USB Y-kabel

  .........................................

  Merknad: For sikre at projektoren fungerer bra med den brbare PC-en, m du kontrollere at innstillingen av vsnngsmodusen er kompatbel med projektoren.Merk: Kontroller at USB-kabelen er godt festet tl notatboken.

  Koble USB-kontakten til den brbare PC-en og koble USB-kontakten til projektoren. Hvis du vil ha en lysere visning, bruker du strmadapteren eller kobler to USB-kontakter til den brbare PC-en.

  ...................................................................................................Merknad: Det anbefales at du bruker strmadapteren for best lysstyrke.Merknad: Hvis du ikke bruker en strmadapter, anbefales det at du kobler til USB 3.0 hvis du har dette tilgjengelig, eller kobler de to USB-kontaktene til p samme side av den brbare PC-en for best ytelse. Srg for at den brbare PC-en er i stand til levere tilstrekkelig spenning gjennom USB-portene.Merknad: Hvis bare n USB-port er tilgjengelig, bruker du master USB-kontakten (for Acer NB).Merknad: Det anbefales koble til 2 USB-porter eller bruke AC-adapter dersom det ikke er Acer NB. Hvis bare n USB-port er tilgjengelig, bruker du master USB-kontakten og du m koble til AC-adapter (for ikke-Acer NB).Merknad: Sttter kun kobling av n C120 til brbar PC.

  Koble til projektoren

  PUSHPUSHPUSHPUSH PUSHPUSH

  1 2 3

  PUSHPUSHPUSHPUSHPUSHPUSH

  4 5

  # Beskrvelse1 Sett inn stpslet. (illustrasjon #1~3)

  2 Bytt stpslet. (illustrasjon #4~6)

  USB 3.0

  USB 3.0

  1

  2

  Slave Master

 • 3N

  orsk

  Minste systemkrav: Core 2 Duo 2,0Ghz 2GB DDR SDRAM

  ................................................................................................

  Merknad: Videoavspilling anbefales ikke nr du bruker nettbrett eller CULV brbar PC (begrensing p CPU-kraft)Merknad: Nettbrett med dual-core eller bedre anbefales hvs du vl ha en vdeoavspllng uten hakkng.Merknad: USB-bndbredde avhenger av USB 3.0- eller 2.0-spesifikasjon.

  Stttet OS: Windows XP Home eller Professional 32-bit Service Pack 3 eller senere Windows Vista 32- og 64-bit Service Pack 2 eller senere Windows 7 32- og 64-bit.

  ................................................................................................

  Merknad: Mac OS og Android OS stttes ikke.

  Visning over USBUSB-projisering er en brukervennlig mte projisere en NB/PCs skjerm med n enkel USB-kabel uten behov for drivere. C120 leverer bde USB 3.0-projisering og USB 2.0-projisering.

  Nr du kobler til projektoren for frste gang, vil NB/PC-en automatisk registrere C120 og flge anvisningen p skjermen for installere applikasjonen Acer DisplayPal.

  Kjr dlusb_launcherC120.exe og deretter projiseres skjermen p NB/PC-en ut via C120. Ha det moro med USB-projserngen.Acer DisplayPal vises som et ikon i systemkurven, du vil se "C120 detected" straks C120 er klar for bruk.

  Sl av projektorenNr du er ferdig med bruke projektoren, kobler du USB Y-kabelen fra den brbare PC-en.

  ...................................................................................................Merknad: Dersom C120 gr inn i hvilemodus, m du koble til USB-kabelen igjen.

  Autokjr-installasjon

  Sett opp datamaskinen ved flge trinn_13 fr du setter C120 inn i datamaskinens USB-kontakt.

  Trinn_1: Deaktver programvare som beskytter mot vrus og sett C120 nn datamasknen gjen tl C120 vses.

  Trinn_2: Forsikre deg om at du er logget p datamaskinen med en Administrator-konto.

  [Windows Start

  [ [

 • Nor

  sk4

  Trinn_4: Sett C120 nn datamasknens USB-kontakt

  USB 3.0

  Trinn_5: C120 vser ACERs velkomstlogo

  Trinn_6: Kjr dlusb_launcherC120.exe-programmet

  Nr du ser Autokjr-dialogen p skjermen, velg Gjr alltid dette for programvare og spill og kjr dlusb_launcherC120.exe.

  ............................................................................................

  Merk: Hvis Autokjr-dialogen ikke vises, hyreklikk for pne C120 CD Driver disk og kjr dlusb_launcherC120.exe-programmet

  [ [

  Trinn_3: Tilbakestill Autokjr-funksjonen Tilbakestill Autokjr til standardinnstilling og aktiver Bruk Autokjr for alle medier og enheter.

  [ [ [ [

  [

 • 5N

  orsk

  Trinn_8: C120 vser PC-bldet.

  Datamasknen gjenkjenner C120 og vser kontrollkonet. C120 viser bildet p dataskjermen riktig.

  .....................................................................................................

  Merk: Kontroller at Autokjr er satt til Installer eller kjr program fra mediet.

  [ [ [ [

  Merk: Det tar litt tid fr datamaskinen fullfrer USB-gjenkjenningen hvis dette er frste gang funksjonen bru-kes. S snart du ser vinduet ovenfor, betyr det at C120 er gjenkjent av notatboken.Merk: Bruk C120 etter at datamaskinens operativsystem har startet p nytt.Merk: Du m ha rettigheter p administratorniv p datamaskinen.Merk: Noen antvrusprogrammer ber deg bekrefte bruken av C120. Merk: Det anbefales at du ikke bruker noen andre USB-enheter (ekstern optisk stasjon, ekstern harddisk, lad-ning av mobiltelefon) nr bruker USB-projektoren.Merk: Projeksjon av DirectX-spill over USB stttes ikke.

  Trinn_7: Tillat programmet C120_dlusb Application kjre

  Nr Windows viser dialogen Brukerkonto-kontroll, velg Ja.

 • Nor

  sk6

  Display Mode (Visningsmodus)

  Acer DisplayPalPek p ikonet for Acer DisplayPal i systemkurven hvis du vil justere innstillingen.

  Du kan velge Mirror (Speil) -modus eller 800x600-modus. 800x600 er standardinnstillingen.

  Power Mode (Strmmodus)Du kan velge Auto Power (Automatisk strm)-modus og ECO-modus. Auto Power (Automatisk strm) er standard.

  Henvis til tabellen under for velge riktig modus.

  Strmmodus Brukt USB-port Total strm (referanse)

  Lysstyrkerangerng etter Lysstyrke

  (enhet: lm)Kommentar

  Auto Adapter IT 20W Anbefalt av strmadapter

  USB 3.0 x 1 (Master) 1 port, USB 3.0 x 1 9W Ingen adapter, NB med USB 3.0 port

  USB 2.0 x 2 2 porter, USB 2.0 x 2 7W Ingen adapter, NB med bare USB 2.0 port

  USB 2.0 x 1 (Master) 1 port, USB 2.0 x 1 4W~7W Avhengig av USB-strm (kun for Acer NB)Eco Adapter IT 12W Anbefalt med stllhet

  USB 3.0 x 1 (Master) 1 port, USB 3.0 x 1 4,5W Avhengig av USB-strmUSB 2.0 x 2 2 porter, USB 2.0 x 2 4W Avhengig av USB-strm

  USB 2.0 x 1 (Master) 1 port, USB 2.0 x 1 4W Avhengig av USB-strm (kun for Acer NB)

 • 7N

  orsk

  Hvordan optimalisere bildestrrelse og avstand

  Skjermstrrelse

  27"

  Hyde:34cm

  1,0 mnsket Avstand

  nsketAvstand

  (m)

  Skjermstrrelse Topp Dagonalt (tommer)

  B x H(cm)

  Fra nederste til verste del

  av bldet (cm)

  0,37 10 22 x 12 120,5 14 30 x 17 171,0 27 61 x 34 341,5 41 91 x 51 512,0 55 121 x 68 682,5 68 152 x 85 853,0 82 182 x 102 1023,5 96 212 x 119 119

  3,65 100 221 x 124 124

  Velg riktig avstand som passer dine behov. Etter installasjon, kan du n bruke USB-projektoren.

  FeilskingTillegg

  Noen lsninger p problemer som du kan mte p:

  # Problem Lsning1 Intet bilde vises p skjermen Srg for at USB-kablene er riktig og sikkert koblet til.

  Srg for at den brbare PC-en er sltt p. Kontroller at du kobler tl master USB-kontakten. Anbefales bruke strmadapter hvis du ikke bruker Acer brbar PC.

  2 Bldet er uskarpt Juster fokushjulet. Juster avstanden fra skjermen som passer dne behov.

  3 Bldet er for lte eller for stort Flytt projektoren nrmere eller lenger unna skjermen.4 Bildet flimrer Juster strmmodusen siden USB-strmmen ikke er tilstrekkelig. Flg

  anvisningen p skjermen for justere. USB-strmadapter p markedet er for referanse.

  About (Om)About (Om): versjonsinformasjon for Acer DisplayPal.

 • Nor

  sk8

  VGA Analog - PC-signal

  Modus Opplsning V. frekvens (Hz)H. frekvens

  [KHz]

  SVGA 800 x 600 60 37,9

  XGA 1024 x 768 60 48,4

  SXGA 1280 x 1024 60 64,0

  QuadVGA 1280 x 960 60 60,0

  SXGA+ 1400 x 1050 60 65,3

  UXGA 1600 x 1200 60 75,0

  KompatibilitetsmoduserA. PC 4:3 timing B. PC Wide timing

  VGA Analog - PC-signal

  Modus Opplsning V. frekvens (Hz)H. frekvens

  [KHz]

  WXGA 1280 x 768 60 47,8

  WXGA 1280 x 720 60 44,8

  WXGA 1280 x 800 60 49,6

  WXGA 1024 x 768 60 59,9

  WSXGA+ 640 x 480 60 65,3

  WSXGA+ 800 x 600 60 67,5

  WSXGA+ 1024 x 768 60 47,7

  Spesifikasjoner

  Projeksjonssystem DLP Vekt 176 g

  Opplsning Original FWVGA (854 x 480)Ml 110 x 85 x 25 mm(4,3" x 3,3" x 0,98")Visningsfarger 16,7 millioner farger

  Vertikal skannehastighet 25 Hz til 86 Hz Inndatagrensesntt DC IN x 1USB 3.0 Micro B-type x 1

  Horisontal skannehastighet 30 KHz til 100 KHzStrmforsyning

  40 W AC-adapter (19V/2,54A, 100V ~ 240V AC)USB-strm (type A) fra NBProjektorlnse

  F = 1,87, f = 11,00 mmManuelt fokus

  Projeksjonsskjermstrrelse 10" (25 cm) ~ 100" (365 cm) Strmforbruk for AC-adapter

  Hvilemodus