C120 User Norwegian

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

manual

Text of C120 User Norwegian

 • N

  orsk

  Copyrght 2011. Acer Incorporated.Med enerett.

  Brukervelednng for Acer-projektor C120-serenOrgnal utgave: 9/2011

  Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne sted periodisk og uten forpliktelse til varsle noen om slike revisjoner eller endringer. Slike endringer vil innarbeides i nye utgaver av denne hndboken eller supplerende dokumenter og publikasjoner. Dette firmaet gir ingen garantier, verken uttrykte eller impliserte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg spesifikt impliserte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt forml.

  Registrer modellnummeret, serienummeret, innkjpsdatoen og informasjon om innkjpssted i plassen som er angitt nedenfor. Serienummeret og modellnummeret blir registrert p etiketten som er festet til datamaskinen din. All korrespondanse om enheten br omfatte serienummeret, modellnummeret og innkjpsinformasjon.

  Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et arkivsystem eller overfres p noe vis, elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller p andre mter uten innhente skriftlig tillatelse p forhnd fra Acer Incorporated.

  Acer-projektor C120-seren

  Modellnummer:

  Serenummer:

  Kjpsdato:

  Kjpested:

  Acer og Acer-logoen er registrerte varemerker som tilhrer Acer Incorporated. Andre firmanavn eller varemerker som brukes, brukes kun for identifikasjonsforml og tilhrer sine respektive selskaper.

  Ikke bruk dette produktet nrheten av vann. Ikke plasser dette produktet p en ustdig tralle, stativ eller bord. Hvis produktet faller ned, kan det f alvorlige skader. Projektoren er utstyrt med pninger og sprekker for ventilasjonsforml for sikre plitelig drift og for beskytte den mot

  overoppheting. Disse pningene m ikke blokkeres eller dekkes til. Produktet m aldri plasseres p en seng, sofa, teppe eller lignende overflater som blokkerer ventilasjonspningene.

  Dette produktet m aldri plasseres i nrheten av eller over en radiator eller et varmeapparat, eller i en innebygd installasjon med mindre det finnes tilstrekkelig ventilasjon.

  Skyv aldri gjenstander inn gjennom produktets pninger. De kan komme i kontakt med farlige spenningspunkter eller kortslutte deler, noe som kan resultere i brann eller elektrisk stt. Sl aldri vske p eller i produktet.

  Ikke plasser produktet p en vibrerende overflate. Dette for unng skade p interne deler og for unng batterilekkasje. Bruk aldri produktet under sport, trening eller noe vibrerende milj, da dette sannsynligvis vil forrsake uventet kortslutning

  eller skade p rotorenheter.

  Informasjon vedrrende sikkerhet og trygghetLes disse instruksjonene nye. Oppbevar dette dokumentet for fremtidig bruk. Overhold alle advarsler og instruksjoner som er merket p produktet. Sl av produktet fr rengjring. Ikke bruk flytende rengjringsmidler eller aerosol-midler. Bruk en fuktig klut til rengjring.

  Utvis forsiktighet nr enheten kobles fra. Overhold de flgende retningslinjene ved tilkobling og frakobling av strm til den eksterne strmforsyningsheten:

  Installer strmforsyningsenheten fr strmledningen kobles til til AC-strmuttaket. Koble fra strmledningen fr strmforsyningsenheten fjernes fra projektoren. Dersom systemet har flere strmkilder, koble strmmen fra systemet ved ta ut alle strmledninger fra strmforsyningsenhetene.

  Advarsel om tilgjengelighetPse at strmuttaket du plugger inn strmledningen i er lett tilgjengelig og plassert s nrt utstyrsoperatren som mulig. Nr du m koble strmmen fra utstyret, pse ta ut strmledningen fra det elektriske uttaket.

  ....................................................................................................

  Advarsel:

 • Nor

  sk

  ServicearbeidIkke gjr forsk p reparere produktet selv. pning eller fjerning av deksler kan utsette deg for farlige spenningspunkter eller andre farer. All service skal utfres av kvalifisert servicepersonale. Service skal utfres av kvalifisert servicepersonale nr:

  strmledningen eller stpselet er delagt, kuttet eller frynset vske er slt inn i apparatet produktet har bltt utsatt for regn eller vann produktet har blitt mistet eller boksen har blitt delagt produktets ytelse viser en tydelig forandring, og indikerer behov for service produktet kke fungerer som normalt etter at brukervelednngen er fulgt

  ....................................................................................................

  Merknad: Juster kun kontrollene som beskrives i brukerveiledningen. Feiljustering av andre kontroller kan fre til skade, noe som ofte krever utstrakt arbeide av en kvalifisert tekniker for tilbakestille produktet til normal stand.

  ....................................................................................................

  Advarsel! Av sikkerhetsgrunner skal ikke ikke-kompatible deler brukes nr komponenter legges til eller endres. Rdfr deg med din forhandler vedrrende kjpsalternativer. Projektoren og tilbehr kan inneholde sm deler. Oppbevar dem utenfor barns rekkevdde.

  Ekstra sikkerhetsinformasjon

  Ikke se direkte p projektorlinsen nr lyset er p. Det skarpe lyset kan skade ynene dine. Sl frst p projektoren og deretter signalkildene Ikke plasser projektoren i flgende omgivelser:

  Drlig ventilerte eller lukkede omrder. Det er ndvendig med minst 50 cm klaring fra vegger og fri luftstrm rundt projektoren. Steder hvor temperaturen kan bli svrt hy, som for eksempel i en bil med alle vinduene lukket. Steder med mye fuktighet, stv eller sigarettryk kan delegge optiske komponenter, forkorte projektorens levetid og gjre bildet

  mrkere. Steder nre brannalarmer. Steder med en omgivende temperatur p over 40 C/104 F. Steder med hyder over 10 000 fot.

  Koble umiddelbart fra projektoren dersom det er noe galt med den. Ikke bruk projektoren dersom det kommer ryk, rare lyder eller lukt fra den. Det kan forrsake brann eller elektrisk stt. I dette tilfellet, koble den umiddelbart fra og kontakt din forhandler.

  Ikke fortsett bruke dette produktet hvis det er delagt eller mistet. Kontakt i s tilfelle din forhandler for inspeksjon. Ikke vend projektorobjektivet mot solen. Det kan fre til brann. Ikke sl av hovedstrmmen brtt og ofte eller koble fra projektoren mens den er i bruk. Hvis projektoren har luftfilter s br dette rengjres jevnlig. Temperaturen innvendig kan stige og forrsake skade nr filteret/

  ventilasjonspningene tettes med skitt eller stv. Ikke blokker projektorobjektivet med noen gjenstand mens projektoren er i bruk. Dette kan fre til at objektet blir varmt og deformeres.

  Det kan til og med forrsake brann. Ikke forsk demontere projektoren. Det er farlig hyspenninger inne i projektoren som kan skade deg. Service skal ellers kun

  foretas av kvalifisert, profesjonelt servicepersonale. Ikke plasser projektoren vertikalt p enden. Det kan fre til at projektoren hvelver og forrsaker skade.

  Advarsel vedrrende lyttingFor beskytte hrselen er det viktig at du flger disse instruksjonene.

  k volumet gradvis frem til du kan hre tydelig og godt. Ikke k volumnivet etter at du har vendt deg til det. Ikke hr p musikk med hyt volum i lengre perioder. Ikke k volumet for blokkere ute brkete omgivelser. Send volumet hvis du ikke kan hre hva andre personer rundt deg sier.

  Instruksjoner for kasseringIkke kast denne elektroniske enheten i sppelet nr den skal kastes. For redusere forurensning og sikre best beskyttelse av det globale miljet, vennligst resirkuler produktet. For mer informasjon Waste from Electrical and Electronics Equipment (vedrrende reguleringer om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)), besk http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm

 • N

  orsk

  Merknader vedrrende reguleringer og sikkerhet

  FCC-merknadDette utstyret har blitt testet og funnet overensstemmende med grensene for digitalt utstyr i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-kravene. Disse grensene er utviklet for gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan strle ut radiofrekvensenergi. Dersom det ikke installeres og brukes i henhold til instruksene, kan det forrsake skadelig interferens med radokommunkasjonsutstyr.Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppst i en bestemt installasjon. Hvis denne enheten forrsaker skadelig interferens med radio- eller TV-mottak, noe du kan finne ut av ved sl av og p enheten, oppfordres du til utbedre forstyrrelsen ved benytte en av flgende fremgangsmter:

  Stille inn eller flytte mottakerantennen. ke avstanden mellom enheten og mottakeren. Koble enheten til en kontakt i en annen strmkrets en den som mottakeren er tilkoblet. Kontakte forhandleren eller en kvalifisert radio/tv-reparatr for hjelp.

  Merknad: Beskyttede kablerAlle tilkoblinger til annet datautstyr skal utfres med bruk av beskyttede kabler for opprettholde samsvar med FCC-kravene.

  Merknad: Ytre enheterKun ytre enheter (inngangs/utgangs-enheter, terminaler, skrivere osv.) sertifisert til samsvare med grensene i klasse B kan kobles til dette utstyret.Bruk av ikke-sertifiserte ytre enheter vil sannsynligvis fre til interferens med radio- og TV-mottak. AdvarselEndringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten kan ugyldiggjre brukerens fullmakt, som er gitt av Federal Communications Commission, til bruke denne enheten.

  BruksbetingelserDenne enheten overensstemmer med del 15 i FCC-kravene. Bruk er underlagt de to flgende betingelsene: (1) denne enheten skal ikke forrsake skadelige forstyrrelser, og (2) enheten m godta alle mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forrsake felfunksjoner.

  Merknad: Kanadiske brukereDette dgtale apparatet klasse B overensstemmer med kanadsk ICES-0

Search related