Click here to load reader

C120 User Danish

 • View
  225

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

manual

Text of C120 User Danish

 • D

  ansk

  Copyrght 2011. Acer Incorporated.Alle rettgheder forbeholdes.

  Acer Projektor C120 Seren BrugervejlednngOrgnal Udgvelse: 9/2011

  Der kan foretages ndrnger denne vejlednng, uden at det bekendtgres. Sdanne ndrnger tlfjes nye udgaver af vejlednngen eller supplerende dokumenter og publkatoner. Producenten kan under ngen omstndgheder holdes ansvarlg for ndholdet sdanne reproduktoner og fraskrver sg udtrykkelgt ansvaret for sdanne reproduktoners garant, handelsforhold og anvendelghed tl bestemte forml. .

  Skrv modelnummeret, serenummeret, kbsdatoen og oplysnnger om, hvor du kbte udstyret, felterne nedenfor. Serenummeret og modelnummeret er angvet p mrkatet p projektoren. P al korrespondance vedrrende dn enhed skal nkluderes serenummer, modelnummer og kbsoplysnnger. .

  Ingen del af denne publkaton m reproduceres, gemmes et databasesystem, transmtteres p nogen mde, hverken elektronsk, mekansk, som fotokop, p bndoptagelse eller p nogen anden mde, uden forudgende skrftlg tlladelse fra Acer Incorporated.

  Acer Projektor C120 Seren

  Modelnummer:

  Serenummer:

  Kbsdato:

  Kbt hos:

  Acer og Acer logoet er regstrerede varemrker tlhrende Acer Incorporated. Andre vrksomheders produktnavne og varemrker er udelukkende benyttet i denne brugervejledning til identifikationsforml, og de tilhrer hver deres respektive virksomhed.

  Anvend kke dette produkt nrheden af vand. Stl kke dette produkt p en ustabl vogn, statv eller bord. Hvs produktet falder kan det blve beskadget. Sprkkerne og bnngerne er beregnet tl ventlaton, for at skre at produktet fungerer pldelgt og for at beskytte det fra

  overophednng. Dsse bnnger m kke blokeres eller tldkkes. bnngerne m kke blokeres f. eks ved at man stller produktet p en seng, en sofa, et tppe eller lignede overflader.

  Dette produkt m aldrg stlles nrheden af eller over en radator eller et varmelegeme, eller et ndbygget anlg med mndre det er ordentlgt ventleret.

  Stk aldrg nogen form for genstande nd sprkkerne p dette produkt, da de kan komme kontakte med farlge spndngspunkter eller kortslutte dele, hvlket kan fre tl brand eller elektrsk std. Undg at splde vsker af nogen art p eller nd dette produkt.

  For at undg beskadgelse af nterne dele og for at forhndre vskeudslp fra batteret, m produktet kke stlles p en vibrerende overflade.

  Brug aldrg produktet et sports- motons- eller ethvert andet vbrerende mlj, som kan forrsage pludselg kortslutnng eller beskadgelse af rotordelene.

  Information for din sikkerhed og komfortLs dsse vejlednnger omhyggelgt. Behold denne vejlednng tl fremtdg brug. Flg alle advarslerne og vejlednngerne som er markeret p produktet.

  Sluk for produktet fr det rengres. Benyt ikke flydende rengringsmidler eller rengringsmidler p spraydse. Brug en fugtig klud til rengring.

  Vr forsigtig med stikket nr apparatet afbrydes. Flg flgende vejlednnger nr der sluttes strm tl og fra strmforsynngen.

  Installr strmforsynngen fr el-lednngen sluttes tl stkkontakten. Trk stkket ud af stkkontakten fr strmforsynngen fjernes fra projektren. Hvis systemet har flere strmkilder, skal strmmen afbrydes fra systemet ved at trkke alle ledningerne ud af strmforsyningerne.

  Advarsel vedrrende tilgngelighed.Srg for at stkkontakten, som du vlger at bruge, er let tlgngelg og at den er placeret s tt p udstyret s mulgt. Nr du har brug for at afbryde strmmen tl udstyret, skal du srge for at trkke stkket ud af stkkontakten.

  ....................................................................................................

  Advarsel:

 • Dan

  sk

  ProduktserviceForsg kke at reparere dette produkt selv, da du kan blve udsat for farlge spndngspunkter eller andre faremomenter hvs apparatet bnes eller hvs overdknngen fjernes. Al servcerng skal udfres af autorseret servcepersonale.

  Al servcerng skal udfres af autorseret servcepersonale nr: El-lednngen eller stkket er beskadget, revet over eller sldt. Der er spldt vske nd produktet. Produktet har vret udsat for regn eller vand. Produktet har vret tabt eller hvs overdelen er blevet beskadget. Produktet udvser en tydelg ndrng funktonsevne, hvlket ndkerer et behov for servcerng. Produktet kke fungerer normalt selv om brugervejlednngerne er blevet fulgt.

  ....................................................................................................

  Bemrk: Juster kun de betjenngspunkter der er dkket betjenngsvejlednngen, eftersom upassende justerng af andre betjeningspunkter kan forrsage skader og da det ofte vil krve meget arbejde af en kvalificeret tekniker at genoprette produktets normale tlstand.

  ....................................................................................................

  Advarsel! Af skkerhedsmssge rsager m der kke anvendes tlbehr eller dele som afvger fra produktets kravspecifikationer. Kontakt din forhandler vedrrende dine kbsmuligheder. Dt apparat og dets tlbehr kan ndeholde sm dele. Hold dsse ud af brns rkkevdde.

  Yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

  Undg at kgge nd projektorens lnse nr lampen er tndt. Det skarpe lys kan skade dne jne. Tnd frst for projektoren og derefter for sgnalklden. Stl kke produktet flgende mljer:

  Steder, som er drlg ventlerede eller ndelukkede. En fr afstand p mndst 50 cm fra vggen, samt fr lufttlfrsel rundt om projektren er pkrvet.

  P steder hvor temperaturen blver overdrevent hj, s som nden en bl med alle vnduerne rullet op. P steder med overdrevent hj luftfugtghed, stvmngde eller cgaretrg som kan tlsmudse de optske komponenter, forkorte

  apparatets levetd og formrke blledet. Steder som er nrheden af brandalarmer. Steder med en omgvende temperatur over 40 C/104 F. Steder der ligger hjere end 10000 fod over havets overflade.

  Trk jeblkkelgt stkket ud af stkkontakten, hvs der er noget galt med dn projektor. Benyt kke projektoren hvs den udgver rg, underlge lyde eller lugte. Dette kan medfre brand eller elektrsk std. I dette tlflde skal du jeblkkelg trkke stkket ud af stkkontakten og kontakte dn forhandler.

  Undg fortsat brug af dette produkt hvs det er get stykker eller er blevet tabt. I dette tlflde skal du kontakte dn forhandler for et eftersyn.

  Ret kke projektorens lnse mod solen. Dette kan fre tl brand. Undg at frakoble projektoren fra elnettet flere gange eller at trkke stikket ud under drift. Rengr luftfiltret regelmssigt, hvis monteret. Temperaturen inden i apparatet kan stige og forrsage skade, hvis filtret/

  ventlatonsbnngerne er tlstoppet med skdt eller stv. Undg at blokere projektorlnsen med nogen som helst genstande nr projektoren er tndt, da dette kan medfre at objektvet blver

  overophedet og deformeret eller at der opstr brand. Forsg kke at sklle projektoren ad. Der er farlge hjspndngsdele nden som kan skade dg. Efterlad al servcerng tl egnet

  autorseret servcepersonale. Stl kke projektoren lodret p sden. Dette kan f projektoren tl at falde og forrsage skade p personer og selve projektoren.

  Pas p din hrelseFor at beskytte dn hrelse skal du flge dsse vejlednnger.

  Skru gradvst op for volumen ndtl du kan hre klart og tydelgt. Skru kke op for volumennveauet nr frst dn hrelse har vnnet sg tl nveauet. Lyt kke tl hj musk over lngere td. Skru kke op for volumen for at overdve stj fra omgvelserne. Skru ned for volumen hvs du kke kan hre folk, som er tt p dg, tale.

  BortskaffelseSmd kke denne elektrske enhed skraldespanden nr den skal bortskaffes. For at mnmere forurenng og skre maksmal beskyttelse af det globale mlj, bedes du venlgst genbruge. For yderlgere nformatoner om reglerne for WEEE (Affald fra elektrske og elektronske dele, kan du besge http://www.acer-group.com/publc/Sustanablty/sustanablty01.htm

 • D

  ansk

  Bestemmelser og sikkerhedsbemrkninger

  FCC bemrkningDette apparat er testet og er fundet overensstemmelse med kravene tl klasse B dgtalt udstyr, henhold tl stk. 15 FCC reglerne. Formlet med dsse krav er at skre rmelg beskyttelse skadelge forstyrrelser fra nstallatoner prvate bolger. Apparatet genererer, bruger og sender radoblger, som, hvs det kke nstalleres og bruges overensstemmelse med vejlednngerne, kan forrsage skadelge forstyrrelser med radokommunkatoner.Men der er ngen garant for at forstyrrelser kke kan opst en bestemt nstallaton. Hvs denne enhed forrsager skadelg nterferens p rado og Tv modtagelsen, hvlket kan fastsls ved at slukke og tnde for apparatet, tlskyndes det at brugeren prver at korrgere interferensen med en eller flere af flgende forholdsregler:

  Drej eller flyt antennemodtageren. g afstanden mellem apparatet og modtageren. Slut apparatet tl en stkkontakt et andet kredslb end det, som modtageren er tlsluttet. Sg hjlp hos dn forhandler eller en erfaren rado/tv teknker.

  Bemrkning: Beskyttede kablerAlle tlslutnnger tl andre computerenheder skal udfres med beskyttede kabler for at bevare overensstemmelsen med FCC bestemmelserne.

  Bemrkning: Perifre enhederKun perfre enheder (ndgang/udgangsenheder, termnaler, prntere osv.), som er godkendt og overensstemmelse med Klasse B kravene, m tlsluttes tl dette udstyr.Betjenes apparatet med kke-godkendte perfre enheder, vl det sandsynlgvs medfre forstyrrelser rado og tv-modtagelsen. Forsigtigndringer og modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af fabrikanten, kan annullere brugerens rettigheder, som er givet af FCC, tl at betjene dette apparat.

  DriftsbetingelserDette apparat er overensstemmelse med stk. 15 FCC bestemmelserne. Betjenng skal ske under flgende to betngelser: (1) Apparatet m kke forrsage skadelge forstyrrelser, og (2) apparatet skal acceptere enhver forstyrrelse, nklusve forstyrrelser som forrsager en uhensgtsmssg drft.

  Bemrkning: Canadiske brugereDette Klasse B dgtale udstyr er overensstemmelse med de canadske ICES-0

Search related