Click here to load reader

C1- Volvo - CD za vozace mot. vozila, C, C+E.pdf · PRIMJERI NEKIH ISPITNIH PITANJA - TO ČNI ODGOVORI 154 ... (CD-R) namijenjena kandidatima za vozače motornih vozila C1, C1+E,

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of C1- Volvo - CD za vozace mot. vozila, C, C+E.pdf · PRIMJERI NEKIH ISPITNIH PITANJA - TO ČNI...

 • Dražen Plivelić

 • 5

  SADRŽAJ STRANICA UVOD 8 I. PROMETNI PROPISI I SIGURNOSNA PRAVILA 9 1. Osnovno – izrazi u cestovnom prometu 9 II. OVLASTI ZA NADZOR I UREĐENJE PROMETA 18 III. CESTE 20 1. Općenito 20 2. Obilježavanje radova i zapreka na cestama 21 IV. PROMETNI ZNAKOVI 22 1. Opće odredbe 22 2. Znakovi opasnosti, izričitih naredaba i obavijesti, obavijesti za vođenje prometa i promjenjivi znakovi 24 3. Prometna svjetla i svjetlosne oznake 28 4. Oznake na kolniku i drugim površinama 29 5. Obilježavanje prijelaza ceste preko željezničke pruge 30 6. Znakovi koje daju ovlaštene osobe 31 V. PROMETNA PRAVILA 32 1. Općenito 32 2. Radnje vozilom u prometu 36 3. Uključivanje u promet 37 4. Kretanje vozila 37 5. Brzina 39 6. Skretanje 42 7. Propuštanje vozila i prednost prolaska 43 8. Promet na raskrižju 43 9. Mimoilaženje 44 10. Pretjecanje i obilaženje 45 11. Zvučni i svjetlosni znaci upozorenja 48 12. Zaustavljanje i parkiranje 49 13. Presijecanje kolone pješaka 54 14. Vuča priključnih vozila 55 15. Vuča neispravnih vozila 55 16. Uporaba svjetala u prometu 57 17. Razmak između vozila u prometu 59 18. Promet tramvaja i drugih vozila na tračnicama 59 19. Promet bicikala, mopeda i motocikala 60 20. Promet zaprežnih vozila i kretanje stoke 60 21. Kretanje pješaka 61 _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 6

  22. Obveze vozača prema pješacima 62 23. Promet na prijelazu ceste preko željezničke pruge 63 24. Promet na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj

  isključivo prometu motornih vozila 64 25. Promet u tunelu 67 26. Vozila pod pratnjom 67 27. Vozila s pravom prednosti prolaska 68 28. Prijevoz u cestovnom prometu 70 28.1. Teret na vozilu 76 28.2. Izvanredni prijevoz 77 28.3. Prijevoz opasnih tvari 78 28.4. Sigurnosni savjetnik i osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari 84 28.5. Obilježavanje vozila koja prevoze opasne tvari 85 29. Prijevoz osoba vozilima 87 30. Pokusne vožnje 89 VI. DUŽNOSTI U SLUČAJU PROMETNE NESREĆE 89 VII. SPORTSKE ILI DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA CESTAMA 92 VIII. OGRANIČENJE PROMETA 92 IX. VOZAČI 93 1. Uvjeti za upravljanje vozilima 93 2. Osposobljavanje kandidata za vozače 94 3. Vozački ispit i provjera osposobljenosti 95 4. Stjecanje prava na upravljanje vozilima 96 5. Zdravstveni pregledi vozača 101 6. Trajanje upravljanja motornim vozilima 101 X. VOZILA 106 1. Prirodne zakonitosti koje djeluju na vozila 106 1.1. Težište vozila 107 1.2. Otpori pri kretanju vozila 108 1.2.1. Otpor kotrljanja 109 1.2.2. Otpor zraka 110 1.2.3. Otpor ubrzanja 111 1.2.4. Otpor penjanja 112 2. Tehnički uvjeti vozila u prometu na cestama 112 2.1. Teretni automobil za javni prijevoz tereta 113 2.2. Teretni automobil za vlastite potrebe 114 2.3. Dimenzije i mase vozila 114 _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 7

  2.4. Najveće dopuštene mase ili ukupne mase motornih vozila ili skupa vozila 116

  3. Uređaji na motornim i priključnim vozilima 117 3.1. Uređaji za upravljanje vozilom 117 3.2. Uređaji za zaustavljanje vozila 118 3.3. Zaustavni put vozila 122 3.4. Uređaji za osvjetljavanje ceste 124 3.5. Uređaji za davanje svjetlosnih znakova 127 3.6. Uređaji koji omogućuju normalnu vidljivost 128 3.7. Uređaji za davanje zvučnih znakova 128 3.8. Uređaji za kretanje vozila unatrag 128 3.9. Kontrolni uređaji i uređaji za davanje znakova – tahograf i zapisni list 129 3.10. Uređaji za odvod i ispuštanje plinova 132 3.11. Uređaji za spajanje vučnog i priključnog vozila 132 3.12. Ostali uređaji i oprema vozila značajni za sigurnost prometa 135 3.12.1. Karoserija motornoga i priključnoga vozila 135 3.12.2. Akumulator 135 3.12.3. Kabina za vozača 135 3.12.4. Uređaji za odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobrana 136 3.12.5. Gume na vozilima 136 3.12.6. Blatobrani 138 3.12.7. Kotači skupa vozila 138 3.12.8. Branici 138 3.12.9. Stražnja zaštita protiv podlijetanja 138 3.12.10. Bočni štitnici protiv podlijetanja 138 4. Oprema vozila 138 5. Uređaji o kojima ovisi sastav i obojenost ispušnih plinova 141 6. Neke oznake na vozilima u međunarodnom cestovnom

  prometu 142 7. Registracija motornih i priključnih vozila 142 8. Tehnički pregledi vozila 143 9. Ispitivanje i homologacija vozila 145 XI. POSEBNE MJERE ZA SIGURNOST PROMETA NA

  CESTAMA 145 XII. POSEBNE ODLUKE O PREKRŠAJIMA 151 XIII. NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA REPUBLIKE HRVATSKE 2006. – 2010. 151 PRIMJERI NEKIH ISPITNIH PITANJA - TOČNI ODGOVORI 154 _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 8

  UVOD

  Ova je knjiga (CD-R) namijenjena kandidatima za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija koji već imaju položen ispit za vozače vozila B ili B+E kategorije, ali i vozačima koji žele obnoviti svoja znanja. Zbog toga u njoj nisu obrađeni sadržaji koje ti vozači već znaju i koriste se njima, no ponovili smo one sadržaje koji su novi, ili su se promijenili stupanjem na snagu Zakona o sigurnosti prometa na cestama, niza drugih zakona vezanih uz odvijanje cestovnoga prometa, te akata podzakonske razine donesenih na temelju zakona.

  Na samom početku našega druženja sigurno ćemo se složiti da je u današnje vrijeme automobil nasušna potreba svakoga čovjeka koji ima i ispunjava propisane uvjete za to. Nekad nije bilo tako. Pred samo malo vremena automobil je bio dostupan samo najbogatijima. Danas je situacija drukčija – i to je dobro. Automobil je ljudima omogućio da u kratkom vremenu bez naročitih naprezanja prelaze velike razdaljine, da razmjenjuju ideje i iskustva, ostvaruju bogatstva u duhovnom i materijalnom obliku, da upoznaju običaje i kulture drugih ljudi i još mnogo toga. No, donio je i niz nevolja. Sjetimo se samo prometnih nesreća i nezgoda, silne materijalne štete, zagađenja okoliša i dr. Činjenica je da u prometu strada više ljudi nego u svim elementarnim nepogodama ili ratovima.

  Mogli bismo zaključiti – automobil nam je dao mnogo, ali i uzeo štošta. Ako rečeno prihvatimo, a moramo, onda se postavlja pitanje: što učiniti? Možemo li sve to izbjeći? Odgovor nije jednostavan niti jednoslojan. Loše čimbenike ne možemo u cijelosti ukloniti, ali ih možemo staviti pod nadzor i svesti na prihvatljivu mjeru. Kako to učiniti? Mnogim aktivnostima na razini vozila, na razini cesta i dakako, na razini znanja, savjesti i ponašanja vozača. Samo cjelovitim djelovanjem možemo nešto učiniti.

  Većina polaznika autoškole ponekad se zapita: je li teško voziti automobil? Odgovor je vrlo kratak. Nije teško! Napokon, i neke životinje mogu naučiti voziti automobil, pa što ne bi i čovjek. Poslije ovoga, logično je pitanje: zašto onda ja moram ići u autoškolu, zašto to moram platiti, zašto se moram time gnjaviti? Mogu li to naučiti sam? Drugo pitanje koje si također možemo postaviti glasi: koliko mi vremena treba da naučim voziti automobil? Opet se može odgovoriti kratko: tek nekoliko desetaka minuta. Mislite da to nije moguće? Jest, moguće je. Držati upravljač i voziti na širokoj, praznoj i ravnoj ledini uopće nije teško i može se naučiti vrlo brzo.

  Ali, voziti cestom ograničene širine i drugih karakteristika, na kojoj se nalaze i drugi sudionici u prometu, u skladu sa svim propisima i pravilima, _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 9

  a pritom dovoljno brzo i sigurno po sebe i druge, e to već nije lako i ne može se brzo naučiti. Treba mnogo učiti i učiti, vježbati i vježbati. Netko malo više, netko malo manje – ovisi o psihofizičkim osobinama svakoga pojedinca i, dakako, o njegovoj motiviranosti, upornosti i uloženom trudu.

  I. PROMETNI PROPISI I SIGURNOSNA PRAVILA

  Način osposobljavanja budućih vozača, opseg potrebnih znanja,

  vještina i navika, pravila ponašanja u prometu i postupci svih sudionika, njihova prava i obveze kao i prava i obveze onih koji na druge načine sudjeluju u prometu točno su propisani zakonima i podzakonskim aktima donosenima na temelju tih zakona.

  Naše je zakonodavstvo već sada djelomično usuglašeno s europskim, i taj se postupak sve više ubrzava približavanjem dana pristupanja naše zemlje Europskoj Uniji.

  Sustav sigurnosti na našim cestama uređen je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Pazite! Zakon se zove Zakon o sigurnosti prometa, a ne, recimo, Zakon o prometu, ili Zakon o odvijanju prometa ili .... kao što postoje Zakon o radu ili Zakon o obrtu.

  Što to znači? To znači da je naglasak na sigurnosti, jer je ona temelj odvijanja cestovnog prometa u uvjetima velikoga broja vozila i ograničena prostora za njihovo kretanje. Zapamtite to!

  Novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama stupio je na snagu u mjesecu kolovozu 2004. godine. U njemu ima podosta novih rješenja i cilj mu je uspostavljanje takvih odnosa između sudionika u cestovnom prometu, koji će učestalost prometnih nesreća svesti na najmanju moguću mjeru – dakako, ako ga budemo primjenjivali, poštivali i ponašali se u skladu s njegovim odredbama. Svi mi, bez obzira na to sudjelujemo li kao vozači, pješaci, putnici ili na neki drugi način.

  1. Osnovno – izrazi u cestovnom prometu Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Zakon)

  utvrđuju se temeljna načela međusobnih odnosa i ponašanja sudionika i _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 10

  drugih subjekata u prometu na cesti i osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati ceste glede sigurnosti prometa; uređuju se pravila prometa na cestama; sustav prometnih znakova i znakova koje daju ovlaštene osobe; dužnosti u slučaju prometne nesreće; osposobljavanje kandidata za vozače, polaganje vozačkog ispita i uvjeti za stjecanje prava na upravljanje vozilima; vuča vozila; uređaji i oprema što ih moraju imati vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila, te uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila u prometu.

  Prometom na cesti, prema Zakonu, naziva se kretanje vozila, pješaka i drugih sudionika u prometu na javnim cestama i nerazvrstanim cestama koje se koriste za javni promet.

  Dalje se u Zakonu određuju izrazi kojima se mora znati točno značenje, kako bismo se mogli nesmetano sporazumijevati.

  U "starom" je zakonu definirano 75 izraza, dok ih je u "novomu" čak 87. No, od ukupnoga je broja važnije to što su neki izrazi izostavljeni, neki su novi, a nekima su promijenjena značenja.

  Pojedini izrazi u Zakonu znače: 1) »cesta« je svaka javna cesta, ulice u naselju i nerazvrstane ceste na

  kojima se obavlja promet, 2) »javna cesta« je površina od općeg značenja za promet kojom se

  svatko može slobodno koristiti uz uvjete određene Zakonom i koju je nadležno tijelo proglasilo javnom cestom,

  3) »autocesta« je javna cesta posebno izgrađena i namijenjena isključivo za promet motornih vozila, koja ima dvije fizički odvojene kolničke trake (zeleni pojas, zaštitnu ogradu i sl.) za promet iz suprotnih smjerova sa po najmanje dvije prometne trake širine najmanje 3,5 m, a s obzirom na konfiguraciju terena – i po jednu traku za zaustavljanje vozila u nuždi širine najmanje 2,5 m, bez raskrižja s poprečnim cestama i željezničkim ili tramvajskim prugama u istoj razini, u čiji se promet može uključiti, odnosno isključiti samo određenim i posebno izgrađenim priključnim prometnim trakama za ubrzavanje ili usporavanje, odnosno priključnim rampama, kojom je omogućen siguran prometni tok vozila brzinom od najmanje 80 km/h i koja je kao autocesta označena propisanim prometnim znakom, Uočite! Novi znak koji nas obavještava da se nalazimo na autocesti ima oblik kvadrata. Isto vrijedi i za znak koji se odnosi na cestu namijenjenu isključivo za promet motornih vozila. _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 11

  4) "brza cesta" je javna cesta namijenjena za promet isključivo motornih vozila, s jednom ili dvije razdvojene kolničke trake, koja ima sva raskrižja u dvije ili više razina s poprečnim cestama i drugim prometnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama), u pravilu nema zaustavnih traka i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom,

  5) »cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila« je javna cesta s najmanje dvije prometne trake širine od po najmanje 3,25 m, kojom je omogućen siguran prometni tok vozila brzinom od najmanje 60 km/h, po kojoj se smiju kretati samo motorna vozila koja mogu razvijati brzinu veću od 60 km/h i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom,

  6) »državna cesta« je javna cesta koja povezuje cjelokupni teritorij Republike Hrvatske i povezuje ga s mrežom glavnih europskih cesta,

  7) »županijska cesta« je javna cesta koja povezuje područje jedne ili više županija,

  8) »lokalna cesta« je javna cesta koja spada u mrežu županijskih cesta i povezuje područje grada i/ili općine,

  9) »nerazvrstana cesta« je površina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je dostupna većem broju raznih korisnika (seoski, poljski i šumski putovi, putovi na nasipima za obranu od poplava, pristupne ceste i prostori parkirališta, benzinskih crpki i sl.),

  10) »zemljana cesta« je cesta bez izgrađenog kolnika ili suvremenoga kolničkog zastora (asfalt, beton ili kocka), pa i kad na priključku javnoj cesti ima izgrađen kolnik,

  11) »kolnik« je dio cestovne površine namijenjen u prvom redu za promet vozila, s jednom prometnom trakom ili više prometnih traka,

  12) »prometna traka« je obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolnika čija je širina dovoljna za nesmetan promet jednog reda motornih vozila u jednom smjeru,

  13) »prometna traka za spora vozila« je obilježeni uzdužni dio kolnika namijenjen za vozila koja sporom vožnjom (npr. na uzbrdici) smanjuju protočnost prometa,

  _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 12

  14) »kolnička traka« je uzdužni dio kolnika namijenjen za promet vozila u jednom smjeru, s jednom prometnom trakom ili više prometnih traka,

  15) »prometna traka za zaustavljanje vozila u nuždi« je obilježeni uzdužni dio kolnika na autocestama i na određenim mjestima na cestama višeg reda kao i u tunelima, galerijama i sl.,

  16) »prometna traka za ubrzavanje« je dio kolnika namijenjen za uključivanje vozila u prometni tok sa sporedne ceste, odnosno drugih prilaznih cesta s objekata pokraj ceste (benzinskih crpki, parkirališta, motela i sl.),

  17) »prometna traka za usporavanje« je dio kolnika namijenjen za isključivanje vozila iz prometnog toka na cesti,

  18) »biciklistička traka« je dio kolnika namijenjen za promet bicikala koji se prostire uzduž kolnika i koji je obilježen uzdužnom crtom na kolniku i propisanim prometnim znakom,

  19) »biciklistička staza« je izgrađena prometna površina namijenjena za promet bicikala koja je odvojena od kolnika i obilježena propisanim prometnim znakom,

  20) »nogostup« je posebno uređena prometna površina namijenjena za kretanje pješaka, koja nije u razini s kolnikom ceste ili je od kolnika odvojena na drugi način,

  21) »obilježeni pješački prijelaz« je dio kolničke površine namijenjen za prelaženje pješaka preko kolnika, obilježen oznakama na kolniku i prometnim znakovima obavijesti,

  22) »pješački otok« je uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolniku i koja je određena za privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolnika ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog prometa,

  23) »pješačka zona« je uređena prometna površina u prvom redu namijenjena za kretanje pješaka, u kojoj nije dozvoljeno kretanje motornih vozila, osim vozila s posebnom dozvolom,

  24) »naselje« je prostor na kojem se redovi ili skupine zgrada nalaze s jedne ili s obiju strana ceste, dajući mu izgled ulice i čije su granice označene prometnim znakovima za obilježavanje naseljenih mjesta,

  25) »zona smirenog prometa« je područje u naselju obilježeno propisanim prometnim znakom, u kojem se vozila ne smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka i u kojem je dječja igra svugdje dopuštena, _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 13

  26) »raskrižje« je površina na kojoj se križaju ili spajaju dvije ceste ili više cesta, a i šira prometna površina (trgovi i sl.) koja nastaje križanjem, odnosno spajanjem cesta,

  27) »stajalište tramvaja ili autobusa« je dio površine ceste namijenjen zaustavljanju tramvaja, odnosno autobusa radi ulaska i izlaska putnika i koji je obilježen prometnim znakom,

  28) »vozilo« je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po cesti, osim dječjih prijevoznih sredstava, prijevoznih sredstava na osobni ili motorni pogon za osobe s invaliditetom ili starije osobe, ako se pritom ne kreću brzinom većom od brzine čovječjeg hoda,

  29) »vatrogasno vozilo« je motorno ili priključno vozilo namijenjeno za gašenje požara,

  30) »radno vozilo« je motorno ili priključno vozilo na koje su ugrađeni uređaji ili oprema za obavljanje radova i kojem je najveća dopuštena masa izjednačena s masom vozila (npr. dizalica i sl.), a prema osobinama i karakteristikama spada u jednu od kategorija ili vrsta motornih ili priključnih vozila,

  31) »motorno vozilo« je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora, osim vozila koja se kreću po tračnicama,

  32) »radni stroj« je motorno vozilo kojem je osnovna namjena obavljanje određenih radova vlastitim uređajima i opremom (kombajn, valjak, grejder, kosilica, buldožer, motokultivator s priključkom, viljuškar, kopač rovova i sl.),

  33) »motokultivator« je jednoosovinski radni stroj koji se, bez priključnog vozila, može kretati samo uz pridržavanje vozača,

  34) »traktor« je motorno vozilo konstruirano da vuče, potiskuje ili nosi izmjenljiva oruđa, odnosno da služi za pogon takvih oruđa ili za vuču priključnih vozila,

  35) »traktorski priključak« je zamjenjivo oruđe za obavljanje poljoprivrednih i drugih radova koje vuče, gura ili nosi traktor,

  36) »moped« je motorno vozilo s dva ili tri kotača čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm3 i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 50 km na sat,

  37) »motocikl« je motorno vozilo s dva kotača, s bočnom prikolicom ili bez nje, i motorno vozilo na tri kotača – ako njegova masa nije veća od 400 kg,

  38) »laki četverocikl« je motorno vozilo (moped) s četiri kotača čija _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 14

  masa praznog vozila bez baterija, ako se kreće na električni pogon, ne prelazi 350 kg, čiji radni obujam benzinskog motora nije veći od 50 cm3, čija najveća snaga ne prelazi 4 kW ukoliko se radi o drugoj vrsti motora i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 45 km/h,

  39) »četverocikl« je motorno vozilo (motocikl) s četiri kotača osim lakih četverocikala, čija masa praznog vozila bez baterija, ako se kreće na električni pogon, ne prelazi 400 kg ako je vozilo namijenjeno za prijevoz osoba, odnosno 550 kg ako je vozilo namijenjeno za prijevoz tereta i čija snaga motora nije veća od 15 kW,

  40) »osobni automobil« je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje, osim sjedala za vozača, ima najviše osam sjedala i čija nosivost tereta ne prelazi 250 kg,

  41) »autobus« je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje, osim sjedala za vozača, ima više od osam sjedala,

  42) »trolejbus« je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje, osim sjedala za vozača, ima više od osam sjedala i koje je, radi napajanja motora električnom energijom, vezano za električni vodič,

  43) »tramvaj« je vozilo na tračnicama s električnim pogonom, namijenjeno javnom prijevozu, koje je radi napajanja motora električnom energijom vezano za električni vodič,

  44) »teretni automobil« je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz stvari,

  45) »tegljač« je teretni automobil namijenjen za vuču poluprikolica, 46) »kombinirani automobil« je motorno vozilo namijenjeno za

  prijevoz osoba i stvari i čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg, 47) »bicikl« je vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće

  isključivo snagom vozača, 48) »priključno vozilo« je vozilo namijenjeno da ga vuče motorno

  vozilo, bilo da je konstruirano kao prikolica ili poluprikolica, 49) »prikolica« je priključno vozilo konstruirano tako da ukupnu masu

  preko svojih osovina prenosi na kolnik, _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 15

  50) »poluprikolica« je priključno vozilo bez prednje osovine, konstruirano tako da dio ukupne mase prenosi na vučno vozilo preko svojega prednjeg dijela kojim se oslanja na vučno vozilo,

  51) »laka prikolica« je priključno vozilo čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg,

  52) »skup vozila« je motorno vozilo i priključna vozila koja u prometu na cestama sudjeluju kao cjelina,

  53) »zaprežno vozilo« je vozilo namijenjeno da ga vuče upregnuta životinja, 54) »nosivost« je dopuštena masa tereta do koje se vozilo smije opteretiti prema deklaraciji proizvođača vozila, s obzirom na dopuštena opterećenja nosivih sklopova,

  55) »masa vozila« je masa praznog vozila s punim spremnikom goriva te obveznim priborom i opremom za vozilo,

  56) »ukupna masa« je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu, uključujući i masu osoba koje se nalaze na vozilu te masu priključnog vozila s teretom – ako je ono pridodano vučnom vozilu,

  57) »najveća dopuštena masa« je masa vozila zajedno s njegovom nosivošću,

  58) »osovinsko opterećenje« je dio ukupne mase vozila u vodoravnom položaju kojim njegova osovina opterećuje vodoravnu podlogu u stanju mirovanja vozila,

  59) »sudionik u prometu na cesti« je osoba koja na bilo koji način sudjeluje u prometu na cesti,

  60) »vozač« je osoba koja na cesti upravlja vozilom, 61) »pješak« je osoba koja sudjeluje u prometu, a ne upravlja vozilom,

  niti se prevozi u vozilu ili na vozilu, osoba koja vlastitom snagom gura ili vuče ručna kolica, zaprežno vozilo ili motorno vozilo, dječje prijevozno sredstvo, bicikl ili prijevozno sredstvo na osobni ili motorni pogon za osobe s invaliditetom ili starije osobe, ako se pritom kreće brzinom čovječjeg hoda, te osoba koja klizi klizaljkama, skijama ili saonicama ili se vozi na koturaljkama, skateboardu i sl.,

  62) »zaustavljanje vozila« je svaki prekid kretanja vozila na cesti u trajanju do tri minute, osim prekida koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se upravlja prometom, _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 16

  63) »parkiranje vozila« je prekid kretanja vozila u trajanju dužem od tri minute, osim prekida koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se upravlja prometom,

  64) »mimoilaženje« je prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se po istom kolniku kreće iz suprotnog smjera,

  65) »pretjecanje« je prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se kreće u istom smjeru,

  66) »obilaženje« je prolaženje vozilom pokraj zaustavljenoga ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na prometnoj traci kojom se vozilo kreće,

  67) »polukružno okretanje« je okretanje vozila za 180 stupnjeva iz dotadašnjeg smjera kretanja radi uključivanja u suprotni prometni tok,

  68) »prestrojavanje« je zauzimanje takvog položaja s vozilom na prometnoj traci i na takvoj udaljenosti od raskrižja, ili drugog mjesta na cesti, iz kojeg se na siguran način može izvesti naredna radnja s vozilom (skretanje, okretanje, zaustavljanje i sl.),

  69) »propuštanje vozila« je radnja koju su u određenim slučajevima sudionici dužni obaviti zaustavljanjem, smanjenjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvode, i to na način koji ne prisiljava druge sudionike da naglo mijenjaju smjer ili brzinu kretanja,

  70) »prometni tok« je kolona više vozila koja se po cesti kreću u istom smjeru,

  71) »mijenjanje prometne trake« je prelaženje vozilom iz jedne u drugu prometnu traku za promet u istom smjeru zbog prestrojavanja ili bržeg kretanja,

  72) »ometanje prometa« je radnja u prometu kojom se nekoga suprotno prometnim propisima prisiljava na promjenu dotadašnjeg načina sudjelovanja u prometu,

  73) »ugrožavanje prometa« je takav način sudjelovanja u prometu uslijed kojeg je nastupila neposredna opasnost nastanka prometne nesreće,

  74) »preglednost« podrazumijeva konkretan prostor što ga sudionik u cestovnom prometu može vidjeti s mjesta na kojem se nalazi,

  75) »kolona« je niz od najmanje tri vozila, osim bicikla, traktora, radnog stroja i zaprežnog vozila, koja su zaustavljena na cesti ili se kreću istom _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 17

  prometnom trakom u istom smjeru, pri čemu su brzina kretanja vozila i postupci vozača međusobno uvjetovani i između kojih ne može bez ometanja ući drugo vozilo,

  76) »smanjena vidljivost« postoji ako zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika (magle, snijega, kiše, prašine, dima i sl.) vozač ne može jasno uočiti druge sudionike u prometu ili prometni znak na udaljenosti od najmanje 200 m na cesti izvan naselja, odnosno od najmanje 100 m u naselju,

  77) »prometna nesreća« je događaj na cesti u kojem je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojem je najmanje jedna osoba ozlijeđena ili poginula ili u roku od 30 dana preminula od posljedica te prometne nesreće ili je izazvana materijalna šteta. Nije prometna nesreća kada je radno vozilo, radni stroj, motokultivator, traktor ili zaprežno vozilo krećući se po nerazvrstanoj cesti ili pri obavljanju radova u pokretu sletjelo s nerazvrstane ceste ili se prevrnulo ili udarilo u neku prirodnu prepreku, a pritom ne sudjeluje drugo vozilo ili pješak i kada tim događajem drugoj osobi nije prouzročena šteta,

  78) »vozačka dozvola« je javna isprava koju je izdalo nadležno državno tijelo i kojom se dokazuje pravo upravljanja određenim kategorijama ili vrstama vozila,

  79) »međunarodna vozačka dozvola« je javna isprava koju izdaje ovlaštena stručna organizacija na temelju nacionalne vozačke dozvole te države,

  80) »inozemna vozačka dozvola« je vozačka dozvola i međunarodna vozačka dozvola koju je izdalo nadležno tijelo strane države,

  81) »prometna dozvola« je javna isprava koju je izdalo nadležno državno tijelo i kojom se dokazuje pravo označivanja određenog vozila određenim registarskim pločicama i vlasništvo tih pločica i druge osobine i značajke, njegova tehnička ispravnost za sigurno sudjelovanje u prometu te valjanost prometne dozvole,

  82) »knjižica vozila« je javna isprava koju je izdalo nadležno tijelo i kojom se dokazuje vlasništvo određenog vozila, njegove tehničke i druge osobine i karakteristike,

  83) »dopuštenje (licenca)« je javna isprava koju je izdalo nadležno državno tijelo i kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta, osposobljenost i ovlaštenost za obavljanje određenih poslova,

  84) »manja materijalna šteta u prometnoj nesreći« je šteta nastala na objektima i na vozilima na kojima nisu oštećeni vitalni dijelovi za _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 18

  upravljanje i zaustavljanje, a vozila se mogu samostalno kretati na cesti, 85) »tahograf« je uređaj koji najmanje osigurava zapis brzine i

  prijeđenog puta vozila, 86) »nadzorni uređaj« (euro tahograf) je uređaj koji osigurava upis

  vremena vožnje članovima posade vozila, vremena provedenog u obavljanju profesionalne aktivnosti koja ne spada u upravljanje vozilom, vremena odmora, brzine kretanja vozila i prijeđene udaljenosti vozila,

  87) »zapisni list« je dio u tahografu ili nadzornom uređaju koji mora imati tipno odobrenje na kojem pisaljka tahografa ili nadzornog uređaja neprekidno piše podatke koji moraju ostati trajno zapisani.

  Zaključimo! Novi Zakon promijenio je značenje nekih dosadašnjih izraza, i uveo

  neke nove. Na primjer: * više se ne koristi izraz "vozilo na motorni pogon" – sad su sve to "motorna vozila", * izraz "kolona vozila" drugačije je definiran – bicikli, traktori, radni strojevi i zaprežna vozila više ne čine kolonu vozila pa ih, naprimjer, možemo pretjecati. * više nema "prometne nezgode" – rabi se izraz "prometna nesreća".

  II. OVLASTI ZA NADZOR I UREĐENJE PROMETA

  Nadzor i upravljanje prometom, nadzor vozila, vozača i drugih sudionika u prometu na cestama obavljaju policijski službenici. Nadzor nad trajanjem ukupnoga vremena upravljanja vozilom, odmorima vozača, tahografima, nadzornim uređajima, te nad vozilima glede najveće dopuštene mase, dimenzija i osovinskog opterećenja, osim policijskog službenika obavlja i inspektor cestovnog prometa i cesta. _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

  U nekim izrazima ponuđene su bolje formulirane definicije ili druge riječi, a uvedeno je i mnoštvo novih izraza: brza cesta, državna cesta, vatrogasno vozilo, četverocikl, laki četverocikl, prometni tok, mijenjanje prometne trake, ugrožavanje prometa, preglednost, tahograf, nadzorni uređaj, zapisni list.

 • 19

  Detaljnije se o načinu postupanja policijskih službenika govori u Pravilniku o načinu postupanja policijskih službenika u obavljanju poslova nadzo- ra i upravljanja prometom na cesta- ma, donesenom u prosincu 2004. godine.

  Lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz prethodnu suglasnost

  ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, uređuju promet na svome području tako da određuju:

  1. ceste s prednošću prolaska, 2. dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet, 3. sustav tehničkog uređenja prometa, 4. ograničenja brzine kretanja vozila, 5. promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i

  zaprežnih vozila, gonjenje i vođenje stoke, 6. parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta

  ograničenog parkiranja, 7. zone smirenog prometa, 8. blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih

  strojeva na mjestima koja nisu namijenjena parkiranju tih vrsta vozila, i način deblokade tih vozila,

  9. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,

  10. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i sl.,

  11. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila, 12. površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, cross, off road,

  sportske, enduro i promidžbene vožnje, 13. uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i

  pješačkim zonama. _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 20

  Iznimno, kad se promet uređuje na dijelu državne ili županijske ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

  Poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslove upravljanja prometom, nadzora prometa u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama, otkrivanje prekršaja pješaka i biciklista, mjerenje brzine kretanja vozila u naseljenim mjestima fiksno postavljenim (ugrađenim) mjernim uređajima, kao i nadzor traktora, zaprežnih vozila i vozila koja se uključuju u promet na cesti s gradilišta mogu, osim ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, obavljati i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.

  Upravljanje prometom na raskrižjima i drugim mjestima, te nadzor parkiranja vozila i određene druge poslove nadzora vozila i vozača, mogu obavljati i pripadnici prometnih jedinica mladeži.

  Nadzor parkiranja vozila na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno obavljaju pravne osobe koje odredi lokalna i područna (regionalna) samouprava.

  III. CESTE 1. Općenito

  Ceste, kao osnova na kojoj se odvija promet, moraju se projektirati,

  izgrađivati, opremati, održavati i štititi tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti prometa u skladu s odredbama posebnog zakona i propisima donesenim na temelju toga zakona.

  Javne ceste, pojedini njihovi dijelovi i objekti na njima mogu se pustiti u promet tek nakon što se, na način propisan posebnim zakonom, utvrdi da s gledišta sigurnosti prometa udovoljavaju propisanim tehničkim normativima.

  Javne ceste moraju imati najmanje

  dvije prometne trake i dvije rubne trake koje se grade neprekinuto uzduž javne ceste u istoj širini, ovisno o vrsti ceste, odnosno širini prometne trake, uz izdig- nuti rubnjak na objektima (mostovima, _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 21

  vijaduktima, tunelima, galerijama i sl.). Iznimno, lokalna cesta može imati samo jednu prometnu traku, s tim da,

  ovisno o preglednosti ceste, na razmaku od najviše 500 m, ima odgovarajuća proširenja za mimoilaženje vozila.

  Javne ceste, osim lokalnih cesta, moraju biti u stanju u kojemu podnose osovinsko opterećenje od najmanje 11.500 kg.

  Lokalne ceste, kao i nerazvrstane ceste, moraju biti u stanju u kojemu podnose osovinsko opterećenje od najmanje 6.000 kg.

  Iznad cijele širine kolnika javne ceste mora biti slobodan prostor u visini od najmanje 4,5 metra. Iznimno na mostovima, u tunelima, na galerijama i sličnim objektima na javnoj cesti, širina kolnika ne mora biti jednaka širini kolnika javne ceste.

  2. Obilježavanje radova i zapreka na cesti

  Pravna ili fizička osoba nadležna za održavanje ceste dužna je voditi

  brigu i poduzimati primjerene mjere kojima se omogućuje odvijanje sigurnog i nesmetanog prometa. Dio ceste na kojemu su nastale zapreke što se ne mogu odmah ukloniti, ili na kojemu se izvode radovi, mora se vidljivo obilježiti i moraju se osigurati sudionici u prometu. Taj se dio obilježava isticanjem odgovarajućih prometnih znakova, a sudionici u prometu osiguravaju se postavljanjem branika.

  Branici moraju biti obojeni naizmjence crvenom i bijelom bojom, opskrbljeni refleksnim staklima ili prevučeni reflektirajućim tvarima _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

  Detaljnije se o cestama govori u Zakonu o javnim cestama koji je u svome temeljnom obliku donesen u studenomu 1996, a njegove izmjene i dopune u svibnju 1998., ožujku 2001. te prosincu 2006. godine.

 • 22

  odgovarajuće boje, a noću, te danju u slučaju smanjene vidljivosti, na njima moraju biti postavljena i trepćuća svjetla narančaste boje.

  Pravna ili fizička osoba koja je zbog radova na cesti ili iz drugih razloga

  (odroni, klizišta, snježni zapusi i dr.) prinuđena organizirati naizmjenično

  propuštanje vozila iz suprotnih smjerova, upravlja tim propuštanjem

  postavljajući privremene uređaje za davanje znakova prometnim svjetlima. Naizmjenično propuštanje vozila iz suprotnih smjerova iznimno mogu

  obavljati radnici koji izvode radove, dok se ne postave privremeni uređaji za davanje znakova prometnim svjetlima.

  Prilikom reguliranja prometa djelatnici moraju nositi odjeću jarkonarančaste boje s ugrađenim reflektirajućim pojasevima bijele boje vidljivima s veće udaljenosti.

  IV. PROMETNI ZNAKOVI

  1. Opće odredbe Ceste se moraju obilježavati propisanim

  prometnim znakovima kojima se sudionici u prometu upozoravaju na opasnost što im prijeti na određenoj cesti ili dijelu te ceste, stavljaju do znanja ograničenja, zabrane i obveze kojih se sudionici u prometu moraju držati i daju potrebne obavijesti za siguran i nesmetan tok prometa.

  Prometnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenoga

  karaktera, osobito one koje nastanu zbog iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja ceste, te privremena ograničenja i zabrane u prometu, i ti se znakovi moraju ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni.

  _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 23

  Prometni znakovi jesu: 1. znakovi opasnosti, 2. znakovi izričitih naredaba, 3. znakovi obavijesti, 4. znakovi obavijesti za vođenje prometa, s dopunskom pločom koja je sastavni dio prometnoga znaka i pobliže određuje njegovo značenje, ili bez nje, 5. promjenjivi prometni znakovi, 6. prometna svjetla i svjetlosne oznake, te 7. oznake na kolniku i drugim površinama.

  Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih sudionici u prometu i danju i noću mogu na vrijeme i lako uočiti i pravodobno postupiti u skladu s njihovim značenjem. Prometni znakovi moraju se ukloniti, dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima prometa na cesti ili zahtjevima sigurnosti, te ako su oštećeni ili uništeni.

  Prometni znakovi, oprema i signalizacija na cestama postavljaju se na

  temelju prometnog projekta. Na prometni znak, i na stup koji ga nosi, zabranjeno je stavljati sve što

  nije u vezi sa značenjem samoga znaka. Zabranjeno je neovlašteno postavljati, uklanjati, zamjenjivati ili oštećivati prometne znakove i opremu ceste, ili mijenjati značenje prometnih znakova.

  Na cesti se ne smiju postavljati ploče, znakovi, svjetla, stupovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova, ili koji svojim oblikom, bojom, izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju neki prometni znak ili mu nalikuju, ili zasljepljuju sudionike u prometu, ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa.

  Sustav prometnih znakova, opreme i signalizacije na cestama promoviran je u ožujku 2005. godine i u skladu je s europskim sustavom. Sadrži 457, što znakova, što signala, što oznaka ili sklopova opreme. U odnosu na dosadašnji sustav sadrži dosta promjena, i u obliku i u boji znakova, pa i u njihovu značenju. _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 24

  2. Znakovi opasnosti, izričitih naredaba, obavijesti, obavijesti za vođenje prometa, promjenjivi znakovi

  Znakovi opasnosti upozoravaju sudionike u

  prometu na opasnost koja prijeti na određenome mjestu, odnosno dijelu ceste, i obavještavaju ih o prirodi te opasnosti. "opasnost na cesti" Pazi! Među znakovima opasnosti uvedena je novina koja se odnosi na temeljnu boju. Do sada je ta boja bila bijela. Tako ostaje i nadalje, ali je temeljna boja znakova koji se postavljaju za obilježavanje radova na cesti – žuta. "suženje ceste" "promet u oba smjera" "raskrižje s kružnim tokom prometa"

  Istaknuli bismo i promjenu znaka "Približavanje prijelazu ceste

  preko željezničke pruge bez branika ili polubranika", odnosno "Približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge s branikom ili polubranikom".

  Do sada je znak opasnosti trokutastog oblika, s vrhom okrenutim prema

  gore, bio postavljen uvijek iznad pravokutno, okomito postavljene ploče koja je na sebi imala tri kose crvene crte i nalazila se 240 metara ispred samoga prijelaza.

  _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 25

  Sad se taj znak može postaviti i na ploči s jednom kosom crvenom crtom, 80 metara ispred prijelaza.

  "približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge s branicima ili

  polubranicima" Znakovi izričitih naredaba stavljaju do znanja sudionicima u prometu

  na cesti zabrane, ograničenja i obveze. Među znakovima izričitih naredaba nema značajnijih promjena u

  odnosu na one koji su ranije vrijedili. Promjene se odnose na nazive u kojima nema više "vozila na motorni pogon", već umjesto njih imamo "motorna vozila".

  Znakovi obavijesti pružaju sudionicima u prometu potrebne obavijesti

  o cesti kojom se kreću i druge informacije koje im mogu biti korisne. Među njima ima najviše promjena, a odnose se i na temeljnu boju

  znakova, i na njihov oblik i značenje. Ima i znakova kojih do sada nije bilo.

  "ustanova hitne "policijska postaja" medicinske pomoći"

  "radionica za "vatrogasni popravak guma" aparat" _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 26

  "autocesta" "dopuštena brzina

  na pojedinoj prometnoj traci" "cesta namijenjena isključivo prometu "prometna traka motornih vozila – za spora vozila" brza cesta" "putokaz za autocestu ili brzu cestu" Pazi! Znak koji se odnosi na autocestu zelene je, a za brzu cestu plave boje.

  "sigurnosni "zatvaranje prometne izlaz" trake za spora vozila"

  "traka za prekrivanje

  znakova" "otvaranje prometne trake"

  "zatvaranje prometne trake" Ako se zbog oštećenja kolnika promet

  određeno vrijeme preusmjerava, znakovi imaju podlogu žute boje.

  _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 27

  "obvezno uzimanje "naplata cestarine" naplatne karte" "elekronska "naplata cestarine naplata smart karticom" cestarine" "smjer za sigurnosni "benzinska izlaz" postaja" "informacije"

  "predznak za preusmjeravanje

  prometa na cesti s odvojenim "mjesto za ispuštanje kolničkim otpadnih voda" trakama" "obilazan smjer za određene vrste vozila"

  "prometna traka namijenjena određenoj vrsti vozila"

  _____________________________________________________________ Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 28

  Znakovi obavijesti za vođenje prometa obavještavaju sudionike u prometu o pružanju cestovnih smjerova, rasporedu ciljeva i vođenju prometa prema tim ciljevima, te o raskrižjima, čvorištima i odmorištima na određenom smjeru ceste.

  3. Prometna svjetla i svjetlosne oznake

  Za upravljanje prometom upotrebljavaju se

  uređaji kojima se daju prometni znakovi trobojnim prometnim svjetlima crvene, žute i zelene boje (semafori). Na njima se svjetla postavljaju po okomitoj osi, jedno ispod drugoga, i to: crveno gore, žuto u sredini, a zeleno dolje. Ako je uređaj postavljen iznad prometne trake, svjetla mogu biti poredana i po vodoravnoj osi, jedno pokraj drugoga, i to: crveno lijevo, žuto u sredini, a zeleno desno. Svjetla imaju oblik kruga, a zeleno može biti i u obliku jedne ili više strelica smještenih u krugu crne boje.

  Na uređajima za davanje znakova trobojnim prometnim svjetlima: 1) crveno i zeleno svjetlo ne smije biti upaljeno istovremeno,

  _____________________________________________________________ Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

  Detaljnije se o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama govori u Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama objavljenom u ožujku 2005. godine. Njegov ispravak je objavljen u svibnju mjesecu 2005. godine, a Pravilnik o njegovima izmjenama i dopunama objavljen je u prosincu 2005.

 • 29

  2) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno u vremenskim razmacima od prestanka zelenoga do pojave crvenoga svjetla, ili istovremeno s crvenim svjetlom – prije pojave zelenoga,

  3) zeleno svjetlo mora biti upaljeno kao samostalno svjetlo. Promjena zelenoga u žuto može se označiti treptanjem zelenoga svjetla tri puta.

  Uređaju za davanje znakova trobojnim prometnim svjetlima može se dodati dopunsko prometno svjetlo u obliku zelene svijetleće strelice ili više njih. Dopunska svjetla smještaju se s odgovarajuće strane prometnoga svjetla na istoj visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo.

  Iznimno, dopunsko prometno svjetlo u obliku zelene svijetleće strelice za skretanje ulijevo može biti postavljeno kao zasebno prometno svjetlo za izlazak iz raskrižja.

  Za upravljanje pješačkim prometom mogu se upotrebljavati i posebni uređaji za davanje

  znakova dvobojnim prometnim svjetlima crvene i zelene boje i uređaji za davanje

  zvučnih signala. Ta svjetla moraju biti poredana po okomitoj osi, jedno ispod

  drugoga, i to: crveno svjetlo gore, a zeleno dolje.

  Ako se rubovi kolnika na javnoj cesti obilježavaju svjetlosnim prometnim oznakama, desna strana kolnika obilježava se oznakama crvene, a lijeva bijele boje. I rubovi kolnika na dijelu ceste kroz tunel moraju biti obilježeni takvim oznakama.

  4. Oznake na kolniku i drugim površinama

  Oznake na kolniku služe za usmjeravanje, obavještavanje i vođenje

  sudionika u prometu. Mogu se postaviti same ili uz druge prometne znakove, ako je potrebno

  posebno istaknuti značenje tih znakova. Oznake na kolniku čine crte, strelice, natpisi i drugo, a mogu imati i

  reflektirajuća svojstva. Na javnoj cesti izvan naselja, sa suvremenim kolnikom za promet u oba

  smjera na kojemu postoje samo dvije prometne trake, te trake moraju biti _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 30

  odvojene odgovarajućom uzdužnom crtom na kolniku, a na državnoj cesti obilježene i rubnim crtama.

  5. Obilježavanje prijelaza ceste preko željezničke pruge

  Na dijelu ceste ispred prijelaza preko željezničke pruge u istoj razini

  moraju biti postavljeni odgovarajući prometni znakovi.

  Iznimno, ti znakovi ne moraju biti postavljeni na mjestu križanja

  pješačkih prijelaza sa željezničkom prugom.

  Na prijelazima ceste preko željezničke pruge, osim prometnih

  znakova postavljaju se i branici i polubranici, odnosno uređaji za

  davanje znakova kojima se nagovještava približavanje vlaka, ako to zahtijeva gustoća prometa ili drugi

  uvjeti na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini. Svjetlosni znakovi kojima se nagovještava približavanje vlaka na

  prijelazu ceste preko željezničke pruge daju se naizmjeničnim paljenjem dvaju crvenih trepćućih svjetala u obliku kruga.

  Na prijelazu ceste preko željezničke pruge na kojemu postoji uređaj za davanje svjetlosnih znakova kojima se nagovještava približavanje vlaka, odnosno spuštanje branika ili polubranika, uređaju se može dodati i naprava za davanje zvučnih znakova.

  Na prijelazima zemljane ceste s manjim intenzitetom prometa i pješačke staze preko željezničke pruge sudionici u prometu mogu se osigurati samo uređajem za davanje zvučnih znakova.

  Na prijelazima ceste preko željezničke pruge branici ili polubranici moraju biti obojeni naizmjence crvenom i bijelom bojom.

  Branici i polubranici, te prometni znakovi postavljeni na dijelu ceste ispred prijelaza preko željezničke pruge, moraju biti opskrbljeni refleksnim staklima ili prevučeni reflektirajućim tvarima odgovarajuće boje. _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 31

  Branici i polubranici moraju biti opremljeni trepćućim crvenim svjetlom.

  Na prijelazu ceste preko željezničke

  pruge na kojemu se pri nailasku vlaka branici ili polubranici automatski spuštaju, i na prijelazu na kojemu se njima upravlja ručno, i to s mjesta s kojega se ne vide, mora se postaviti uređaj za davanje svjetlosnih ili zvučnih znakova kojima se sudionici u prometu obavještavaju o spuštanju branika ili polubranika.

  6. Znakovi koje daju ovlaštene osobe

  Sudionici u prometu moraju postupati po

  zahtjevima izraženim znakovima ili po naredbama policijskih službenika ili drugih osoba koje, na temelju ovlasti, nadziru i upravljaju prometom na cestama.

  Ovlaštene osobe dužne su se pri davanju znakova

  postaviti na cesti tako da ih sudionici u prometu, kojima su znakovi namijenjeni, mogu lako i s dovoljne udaljenosti uočiti. Znakovi se daju rukama i položajem tijela, mogu biti zvučni i svjetlosni, a dopušteno ih je pokazivati i iz vozila.

  Znakovi moraju biti takvi da njihovo značenje sudionicima u prometu

  bude jasno i nedvojbeno. _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 32

  V. PROMETNA PRAVILA 1. Općenito

  Sudionici u prometu dužni su postupati u skladu s propisima o

  prometnim pravilima, prometnim znakovima postavljenim na cesti te znakovima i naredbama ovlaštenih osoba, čak i kad time odstupaju od propisa o prometnim pravilima. Osim toga, dužni su postupati prema značenju prometnih svjetala i kad se ono razlikuje od pravila o prednosti prolaska, izraženoga na istome mjestu drugim prometnim znakom.

  Sudionici u prometu dužni su postupati i prema zahtjevima izraženim

  znakovima ili po naredbama što ih daju ovlaštene osobe i kad time odstupaju od propisanih prometnih pravila ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti i prometnih svjetala.

  _____________________________________________________________ Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

  Prisjetimo se! 1. Prvi i najstariji po redu su znakovi ovlaštenih osoba - policijskih službenika. Njihove znakove sudionici u prometu moraju poštivati i onda kad odstupaju od značenja svjetlosnih znakova, ili znakova okomite ili vodoravne signalizacije, pa i kad odstupaju od prometnih pravila – dakle uvijek. Primjer: Vozač se približava raskrižju na kojemu mu je upaljeno crveno svjetlo. No, na sredini raskrižja stoji policijski službenik okrenut vozaču bokovima. Vozač će proći raskrižjem usprkos crvenom svjetlu, jer je znak policijskog službenika stariji od svjetlosnoga znaka. 2. Drugi po redu starosti su svjetlosni znakovi – semafori. Po njihovim znakovima sudionici u prometu moraju postupiti i onda kad odstupaju od značenja znakova okomite ili vodoravne signalizacije, a i prometmih pravila. Primjer: Vozač se približava raskrižju na kojemu mu je upaljeno zeleno svjetlo, ali i postavljen znak STOP. Vozilo neće zaustaviti, jer je svjetlosni znak stariji od STOP znaka.

 • 33

  1. 2. 3. 4.

  Zabranjeno je na cesti i cestovnom zemljištu ostavljati dotrajala, oštećena

  ili neregistrirana vozila, te ostavljati, nanositi ili bacati otpatke ili predmete i

  tvari koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa i onečistiti ili

  ugroziti okoliš. Vozač je dužan sa ceste i cestovnoga zemljišta ukloniti predmete i tvari

  koje padnu s njegova vozila, te predmete koje je pri zaustavljanju vozila ostavio na cesti.

  Vozač će s kolnika ukloniti predmete na koje naiđe tijekom vožnje, ukoliko time ne ometa sigurnost prometa, ili će o tome obavijestiti policiju.

  Javna cesta i njezin zaštitni pojas, odnosno kolnik i nogostup ili njihovi dijelovi, ne smiju se zauzimati ili oštećivati, osim u slučaju opasnosti, izvođenja radova ili u drugim prilikama propisanima Zakonom. _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

  3. Treći po redu i starosti su znakovi okomite ili vodoravne signalizacije. Po njima sudionik u prometu mora postupiti i onda kad odstupa od značenja prometnih pravila. Primjer: Vozač se približava raskrižju na kojemu je prema njemu okrenut znak STOP. Mora zaustaviti svoje vozilo i propustiti ona koja se kreću ulicom u koju ulazi, premda je prema pravilima prednosti prolaska "desni". 4. Četvrti po redu i starosti su prometni propisi i prometna pravila.

 • 34

  Nadležno predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz prethodnu suglasnost policijske uprave, može odobriti zauzimanje dijela nogostupa (ogradama, stolovima i stolicama, štandovima, kioscima i sl.) pod uvjetom da se time ne smanjuje preglednost i da je za nesmetan i siguran prolaz pješaka ostavljena površina nogostupa širine najmanje 1,6 m. Vozač je dužan vozilo držati na takvoj udaljenosti od drugih vozila u prometu da, s obzirom na brzinu kretanja i druge okolnosti prometa, ne izazove opasnost i ne ometa druge vozače. Pazi! Govori se o "udaljenosti od drugih vozila". To se odnosi i na bočnu i na uzdužnu udaljenost.

  Vozač je dužan obratiti pozornost

  na pješake koji se nalaze na kolniku ili na nj stupaju. Kad prilazi obilježenome pješačkom prijelazu, vozač mora upravljati vozilom s osobitim oprezom i voziti takvom brzinom da, u slučaju potrebe, može pravovremeno zaustaviti vozilo ispred pješačkoga prijelaza.

  Na dijelu ceste po kojemu se kreću djeca, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, ili su postavljeni prometni znakovi o sudjelovanju tih osoba u prometu, vozač je dužan voziti s osobitim oprezom, takvom brzinom da može u slučaju potrebe pravovremeno zaustaviti vozilo.

  Slijepe osobe, kad samostalno sudjeluju u prometu, moraju nositi bijeli štap kao znak raspoznavanja. Vozač je dužan na njih obratiti osobitu pozornost.

  Osoba s invaliditetom, čiji su donji ekstremiteti toliko oštećeni da onemogućavaju normalno kretanje, može propisanim znakom pristupačnosti označiti vozilo u kojemu se prevozi. Znakom pristupačnosti mogu biti označena i vozila udrugâ osoba s invaliditetom. _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 35

  Prava koja proizlaze iz znaka pristupačnosti ne smije koristiti osoba koja nije invalidna.

  Znak pristupačnosti izdaje se na ime osobe s invaliditetom, odnosno za vozila udrugâ na ime člana udruge, a izgled znaka, uvjete za njegovo stjecanje, način obilježavanja parkirališnog mjesta i prava koja se na temelju njega mogu ostvarivati, propisuje ministar nadležan za poslove prometa uz suglasnost ministra za zdravstvo.

  Vozač vozila koje se kreće pokraj vozila javnog prijevoza putnika ili

  pokraj autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe,

  zaustavljenoga na stajalištu, mora se kretati smanjenom brzinom i uz

  povećan oprez, tako da ne ugrožava osobe koje u to vozilo ulaze,

  odnosno izlaze iz njega. Putnici, kad radi ulaska u vozilo ili nakon izlaska iz njega moraju

  prijeći preko kolnika, dužni su to činiti na naročito pozoran način. Vozač mora zaustaviti svoje vozilo iza vozila javnoga prijevoza putnika

  kad osobe, ulazeći u to vozilo, odnosno izlazeći iz njega, moraju prijeći preko prometne trake i biciklističke staze ili trake kojom se vozilo kreće.

  Vozač koji se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca, i vozač koji tome

  vozilu dolazi u susret na cesti sa po jednom prometnom trakom za svaki smjer, dužni su stati kad je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kolniku, dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila.

  Za organizirani prijevoz djece vozilo mora ispunjavati posebne uvjete i biti obilježeno pripadajućim znakom, a za vrijeme ulaska i izlaska djece iz vozila vozač mora uključiti sve pokazivače smjera.

  Vozila ne smiju na prednjoj strani imati svjetlosne, svjetlosno-signalne ili reflektirajuće uređaje ili tvari koje daju svjetlo u boji (plava svjetla i sl.), niti na stražnjoj strani uređaje ili tvari koje daju bijelo svjetlo. _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 36

  Odredba o bijelome svjetlu ne odnosi se na svjetlo za osvjetljavanje ceste pri vožnji unatrag, pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor), svjetlo za osvjetljavanje registarske pločice i registarsku pločicu prevučenu bijelom reflektirajućom tvari, te na vozila ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, hitne medicinske pomoći, vatrogasna i vozila oružanih snaga.

  2. Radnje vozilom u prometu

  Vozač koji namjerava na cesti ili drugoj prometnoj površini obaviti

  neku radnju vozilom (uključiti se u promet, prestrojiti, odnosno mijenjati prometnu traku, pretjecati, obilaziti, zaustavljati se, skretati udesno ili ulijevo, okretati se polukružno, voziti unatrag i sl.) ne smije početi takvu radnju ako time dovodi u opasnost druge sudionike u prometu ili imovinu.

  Prije započinjanja navedenih radnji vozač je dužan uvjeriti se da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili imovinu, vodeći pritom računa o položaju vozila, smjeru i brzini kretanja.

  Prije obavljanja radnji vozilom vozač je dužan druge sudionike u prometu jasno i pravodobno upozoriti o svojoj namjeri, dajući im znak pokazivačem smjera i stop svjetlima ili – ako oni ne postoje – odgovarajući znak rukom.

  Ako vozač daje znak pokazivačem smjera, mora ga davati za sve vrijeme obavljanja radnje vozilom, a nakon obavljene radnje mora prestati davati znak.

  Nakon pretjecanja drugog vozila vozač nije dužan dati znak da se namjerava vratiti na prometnu traku kojom se kretao prije pretjecanja.

  _____________________________________________________________ Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

  Pazi, zanimljivo! Vozač poslije završenog pretjecanja ne mora uključiti desni pokazivač smjera – kad se vraća vozilom u desnu prometnu traku. Ali poslije završenog obilaženja mora uključiti desni pokazivač smjera kad se vozilom vraća u desnu prometnu traku. U praksi je ipak dobro poslije završenog pretjecanja uključiti desni žmigavac, i to ne zbog vozila kojega smo pretekli, već zbog onoga koje nam dolazi ususret. Vozač vozila iz suprotnog smjera će tako znati da se vraćamo na desnu stranu.

 • 37

  3. Uključivanje u promet

  Vozač koji se vozilom uključuje u promet na cesti ili drugoj prometnoj površini (izlazak iz garaže, dvorišta, parkirališta, stajališta, s površine na kojoj se ne obavlja promet vozila ili drugih sličnih površina) dužan je propustiti sva vozila i pješake koji se kreću cestom, odnosno prometnom površinom na koju se uključuje.

  Vozač koji se vozilom sa zemljane ceste uključuje na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom obvezno mora zaustaviti vozilo i ukloniti blato s kotača.

  Iznimno, za vrijeme vožnje u naselju, vozač je dužan tramvaju ili autobusu javnoga gradskog prijevoza putnika ili posebno obilježenom autobusu kojim se organizirano prevoze djeca, ako je to moguće učiniti bez ugrožavanja ili znatnijeg ometanja prometa (naglo kočenje, znatno usporenje i sl.), omogućiti uključivanje u promet kad ta vozila izlaze sa stajališta ili ugibališta koje se nalazi izvan kolnika, odnosno s proširenja prometne trake koja služi kao stajalište.

  4. Kretanje vozila

  Vozač motornoga vozila za promet mora koristiti isključivo kolnik,

  kretati se sredinom obilježene prometne trake, odnosno trakom namijenjenom prometu one vrste vozila kojoj njegovo vozilo pripada, osim u slučaju opasnosti za život, zdravlje i imovinu.

  Vozilo se kreće desnom stranom kolnika, odnosno biciklističkom stazom ili trakom uz desni rub kolnika ili ceste u smjeru kretanja, a na traci ili stazi uređenoj i obilježenoj za dvosmjerni promet bicikala – desnom stranom trake ili staze u smjeru kretanja.

  Važno! Kad vozilom prolazimo uz biciklističku traku po kojoj se kreću _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 38

  biciklisti, moramo zadržati dovoljan bočni razmak, jer postoji mogućnost da biciklist, zbog neke rupe ili slivnika, skrene prema sredini kolničke trake. Valja uzeti u obzir i brzinu kojom se krećemo, jer teretni automobil ispred sebe "gura" veliku količinu zraka koji može srušiti biciklista ako smo mu preblizu. Takve opasnosti nema kad vozimo uz biciklističku stazu jer je ona fizički odvojena od kolnika kojim se krećemo, pa nema izravnog dodira s biciklistima koji njome voze.

  Vozač je dužan kretati se obilježenom prometnom trakom koja se proteže uz

  desni rub kolnika, a ako trake nisu obilježene, dužan je vozilo u kretanju

  držati što bliže desnom rubu kolnika i na tolikoj udaljenosti od njega da, s obzirom na brzinu kretanja vozila, uvjete prometa, te stanje i osobine

  ceste, ne ugrožava druge sudionike u prometu i ne izlaže sebe opasnosti. Iznimno: 1) vozila koja se kreću sporije od tramvaja i od drugih vozila koja voze

  cestom po tramvajskim tračnicama ugrađenim uz rub kolnika, moraju se kretati na takvoj udaljenosti od tračnica da ne ometaju kretanje tramvaja i ostalih vozila,

  2) na cesti u naselju s kolnikom na kojemu za promet vozila u istome smjeru postoje najmanje dvije obilježene prometne trake, vozač se može koristiti i trakom koja se ne nalazi uz desni rub kolnika, ako time ne ometa vozila iza sebe. Ova se odredba ne odnosi na vozače teretnog automobila čija je najveća dopuštena masa veća od 3.500 kg, vozače vozila koja na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu kretanja veću od 40 km na sat i na vozače mopeda, traktora, radnoga stroja i motokultivatora, osim na dijelu ceste ispred raskrižja ili mjesta na kojem vozilo skreće ulijevo. _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 39

  Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojemu postoje tri prometne trake, vozač se ne smije vozilom kretati prometnom trakom koja se nalazi uz lijevi rub ceste u smjeru kretanja vozila.

  Na cesti na kojoj su kolničke trake fizički odvojene jedna od druge, na cesti s kolnikom za promet u oba smjera na kojemu postoje najmanje četiri obilježene prometne trake, kao i na cesti s kolnikom za promet vozila samo u jednome smjeru, vozač se ne smije vozilom kretati kolničkom trakom namijenjenom prometu vozila iz suprotnoga smjera, odnosno u suprotnom ili zabranjenom smjeru.

  Vozač koji se namjerava kretati unatrag, može to učiniti samo na kratkom dijelu ceste i ako time ne ugrožava ili ne ometa druge sudinike u prometu.

  Za vrijeme kretanja unatrag na vozilu moraju biti uključeni svi pokazivači

  smjera. Pri vožnji unatrag vozač se

  dužan kretati onom stranom kolnika kojom se do tada kretao

  vožnjom unaprijed. Krećući se unatrag, dužan je

  propustiti vozilo koje dolazi iza njega.

  5. Brzina

  Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi osobinama i stanju ceste, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta te gustoći prometa, tako da može pravovremeno zaustaviti vozilo pred svakom zaprekom koju, u konkretnim uvjetima, može predvidjeti, odnosno da može pravovremeno postupiti prema prometnom pravilu ili znaku.

  Vozač ne smije bez opravdanih razloga voziti tako sporo da bitno usporava prometni tok ili ugrožava druge sudionike u prometu. Kad se iza _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 40

  vozila koje se kreće brzinom nižom od najveće dopuštene na toj cesti ili dijelu ceste, ili nižom od brzine prometnoga toka na tom dijelu ceste, nakupi kolona vozila koja ga ne mogu sigurno preteći, vozilo se mora na prvom pogodnome mjestu isključiti iz prometa i propustiti kolonu iza sebe.

  Kad je brzina kretanja vozila manja od polovice najveće dopuštene brzine na cesti ili dijelu ceste, vozač takvoga vozila mora uključiti sve pokazivače smjera, osim ako koristi žuto rotacijsko svjetlo.

  Brzina kretanja vozila na cesti uz normalne

  prometne uvjete ne smije se ograničiti ispod 40 km na sat.

  Vozač ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila, osim u slučaju neposredne opasnosti.

  Vozač koji namjerava znatnije

  smanjiti brzinu kretanja vozila ili ga zaustaviti, dužan je to

  učiniti, osim u slučaju neposredne opasnosti, na

  način kojim neće ugroziti ili u većoj mjeri omesti druge

  vozače koji se kreću iza njega, i dužan ih je o svojoj namjeri

  obavijestiti uključivanjem stop-svjetla, svih pokazivača smjera ili davanjem odgovarajućega znaka rukom.

  Vozač ne smije niti naglo povećavati brzinu, odnosno kretati s mjesta, (osim u slučaju opasnosti) postižući pritom gornju granicu dopuštenoga broja okretaja motora ili tako da dođe do proklizavanja kotača.

  Na cesti u naselju vozilo se ne smije kretati brzinom većom od 50 km na sat, odnosno većom od one koju dopušta prometni znak postavljen za cijelo naselje ili njegov dio.

  Iznimno, na cesti u naselju čiji prometno-tehnički i sigurnosni elementi _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

  Brzina? Brzina je odnos između prijeđenoga puta i vremena koje je potrebno da bi se on prešao. Izražava se u metrima u sekundi ili kilometrima na sat

 • 41

  to omogućuju (npr. pješački pothodnici i nathodnici, upravljanje raskrižjima pomoću uređaja za davanje znakova s prometnim svjetlima i sl.) mora se prometnim znakom dopustiti kretanje vozila i brzinom većom od 50, a najviše do 80 km na sat.

  Na cesti izvan naselja vozilo se ne smije kretati brzinom većom od one

  koju dopušta postavljeni prometni znak, a najviše: * 130 km na sat na autocestama,

  * 110 km na sat na cestama namijenjenim isključivo prometu motornih vozila i brzoj cesti,

  * 90 km na sat na ostalim cestama. Brzina kretanja vozila na cestama ograničava se: * na 80 km na sat – za teretne automobile najveće dopuštene mase do

  7.500 kg, za autobuse, autobuse s lakom prikolicom i za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (kamp-prikolica),

  * na 70 km na sat – za autobuse kojima se organizirano prevoze djeca, za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje, za teretne automobile čija je najveća dopuštena masa veća od 7.500 kg, za teretne automobile s priključnim vozilom i za vozila koja prevoze opasne tvari,

  * na 50 km na sat – za autobuse s priključnim vozilom za prijevoz osoba, autobuse koji osim ugrađenih sjedala imaju i mjesta za stajanje, teretne automobile kad u tovarnom sanduku prevoze osobe,

  * na 40 km na sat – za vozilo koje vuče drugo, neispravno vozilo i za traktore,

  * na 20 km na sat za turistički vlak. Iznimno, na autocestama se brzina kretanja ograničava za ova vozila: * na 100 km na sat – za autobuse najveće dopuštene mase veće od

  10.000 kg, osim autobusa kojima se organizirano prevoze djeca, * na 85 km na sat – za teretne automobile čija je najveća dopuštena

  masa veća od 12 000 kg, osim vozila koja prevoze opasne tvari, * na 80 km na sat – za teretne automobile s priključnim vozilom.

  _____________________________________________________________ Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 42

  Kad upravljaju vozilima, vozači su se dužni držati propisanih brzina i na cesti na kojoj je Zakonom ili postavljenim

  prometnim znakom dopuštena veća brzina.

  6. Skretanje

  Vozač vozila koje skreće udesno dužan je

  skretanje obaviti vozeći krajnjom prometnom trakom koja se prostire uz desni rub kolnika, osim ako prometnim znakom na cesti nije drukčije određeno.

  Vozač koji skreće ulijevo dužan je skretanje obaviti vozeći

  krajnjom lijevom prometnom trakom koja se prostire uza središnju crtu i zamišljeni ili obilježeni luk koji spaja

  dvije središnje crte bočnih kolnika, odnosno prometnom trakom koja se prostire uz lijevi rub ceste s jednosmjernim prometom, osim ako prometnim

  znakom na cesti nije drukčije određeno. _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

  NEPRILAGOĐENA (NE MORA BITI VELIKA) BRZINA KRETANJA VOZILA, U ODREĐENIM UVJETIMA, NEJČEŠĆI JE UZROK PROMETNOJ NESREĆI. VOZILO PRI BRZINI OD SAMO 60 KM NA SAT U JEDNOJ SEKUNDI PRIJEĐE OKO 17 METARA. PRI BRZINI OD 120 KM NA SAT TO JE DVOSTRUKO. A PROSJEČNO VRIJEME REAGIRANJA VOZAČA IZNOSI OKO JEDNU SEKUNDU.

 • 43

  7. Propuštanje vozila i prednost prolaska

  Prisjetimo se! 1. Na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač

  je dužan propustiti vozilo koje nailazi s njegove desne strane. 2. Vozač koji skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz

  suprotnoga smjera, zadržava smjer kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.

  3. Iznimno, na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama, vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.

  4. Vozač koji ulazi na cestu prometnim znakom označenu kao cesta s prednošću prolaska, dužan je propustiti sva vozila što se kreću tom cestom.

  5. Vozač je dužan propustiti sva vozila što se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.

  6. Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji voze biciklističkom stazom ili trakom u istom ili suprotnom smjeru.

  8. Promet na raskrižju

  Vozač koji se približava raskrižju mora voziti s povećanim oprezom,

  sukladnim prometnim uvjetima na raskrižju. Vozač je dužan na dovoljnoj

  udaljenosti pred raskrižjem zauzeti položaj na onoj prometnoj traci kojom mora proći kroz raskrižje.

  Nije razumno u samom raskrižju mijenjati traku kojom se krećemo bez obzira na isprekidanu crtu.. _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 44

  Vozač ne smije ući u raskrižje ako je gustoća prometa takva da će se očito morati zaustaviti u raskrižju ili na obilježenom pješačkom prijelazu, i na taj način omesti ili onemogućiti promet vozila koja dolaze s bočnih kolnika ili pješaka.

  9. Mimoilaženje

  Pri mimoilaženju vozač je dužan sa

  svoje lijeve strane ostaviti dovoljan razmak između svojega vozila i vozila s kojim se mimoilazi, a prema potrebi i pomaknuti vozilo k desnom rubu kolnika.

  Ako zbog neke zapreke na cesti, ili zbog drugih sudionika u prometu,

  vozač ne može ostaviti dovoljan razmak, dužan je usporiti kretanje svojega vozila i, prema potrebi, zaustaviti ga da bi propustio vozilo iz suprotnoga smjera.

  Kad na raskrižju vozila dolaze iz

  suprotnih smjerova i skreću ulijevo, vozač mimoilazi vozilo iz suprotnoga

  smjera propuštajući ga sa svoje desne strane.

  Ako je zbog nedovoljne širine ceste

  ili zbog neke zapreke na cesti mimoilaženje onemogućeno, vozač

  kojemu je to, s obzirom na osobine ceste i okolnosti prometa, lakše i sigurnije izvesti, dužan je prvi se zaustaviti _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 45

  i, prema potrebi, kretanjem unatrag ili na drugi način pomaknuti svoje vozilo i zauzeti na cesti položaj kojim se omogućuje mimoilaženje.

  Na dijelu ceste s velikim uzdužnim

  nagibom (planinski i dr.) na kojemu se vozila ne mogu mimoići ili je to veoma otežano, vozač vozila koje se kreće

  niz nagib dužan je zaustaviti vozilo na prikladnome mjestu ako primijeti da mu drugo vozilo ide ususret uz nagib.

  Iznimno, vozač koji se kreće uz nagib dužan je zaustaviti vozilo ako ispred

  sebe ima prikladno mjesto za zaustavljanje koje omogućuje sigurno mimoilaženje i

  ako bi, u slučaju da tako ne postupi, mimoilaženje zahtijevalo kretanje unatrag jednog od vozila.

  Na cesti s uzdužnim nagibom, kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unatrag, to će učiniti: svako vozilo koje se susrelo s drugim koje vuče priključno vozilo, teretni automobil pri susretu s autobusom, vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije, a ako se mimoilaze vozila iste kategorije – ono koje se kreće niz nagib, osim ako je, s obzirom na uvjete i položaj na cesti, lakše i sigurnije da to učini vozilo koje se kreće uz nagib.

  10. Pretjecanje i obilaženje

  Pretjecati i obilaziti vozač smije samo ako time ne ometa normalno

  kretanje vozila koja dolaze iz suprotnoga smjera i ako na cesti ima dovoljno prostora za sigurno izvođenje tih radnji.

  Vozač ne smije pretjecati i obilaziti kad time, s obzirom na karakteristike ceste i postojeće okolnosti na cesti i u prometu, ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja, ugrožava druge sudionike u prometu. _____________________________________________________________

  Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 46

  Pretjecanje i obilaženje obavlja se s lijeve strane. S desne se strane mora pretjecati ako je vozilo na kolniku zauzelo takav položaj i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo.

  Vozilo koje se kreće po tračnicama postavljenima na sredini kolnika ili ono koje se ne smije kretati uz desni rub kolnika, osim ako prometnim znakom nije drukčije određeno, ne smije se pretjecati s lijeve strane, ali može sa desne, ako između njega i desnog ruba kolnika postoji prometna traka.

  Ako se na sredini kolnika nalazi pješački otok, ili obilježeni ili na drugi način označeni prostor za parkiranje vozila, ili neka druga površina koja nije namijenjena prometu vozila, ili neki objekt ili uređaj, vozila ih moraju obilaziti s desne strane.

  Ako se površine, objekti ili uređaji nalaze na sredini ceste s jednosmjernim prometom, a postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno, mogu se obilaziti s obiju strana.

  Vozač kojemu je dan znak za pretjecanje

  s njegove lijeve strane dužan je pomaknuti svoje vozilo k desnom

  i i rubu kolnika i ne smije povećavati brzinu dok ga pretječe drugo vozilo.

  Ako zbog nedovoljne širine kolnika ili njegova stanja nije moguće pretjecati bez ugrožavanja sigurnosti prometa, vozač koji se kreće sporije od

  vozila što se nalaze neposredno iza njega dužan je pomaknuti vozilo što više udesno, a ako to nije dovoljno, čim mu to bude moguće, zaustaviti ga na prikladnome mjestu da bi propustio brža vozila. Vozač ne smije početi pretjecati ili obilaziti: 1) kolonu vozila, 2) ako je vozač koji se kreće iza njega počeo pretjecati,

  _____________________________________________________________ Škola za vozače motornih vozila C1, C1+E, C i C+E kategorija

 • 47

  3) ako je vozač koji vozi pred njim istom prometnom trakom dao znak da namjerava preteći ili obići vozilo ispred sebe ili drugu zapreku