C# Objektno

 • View
  236

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of C# Objektno

 • 7/23/2019 C# Objektno

  1/240

  Programski jezik

  C#

  Osnoveobjektnega

  programiranja

  Gregor Jere, Matija Lokar in Sreo Urani

  V 0.9

  marec 2009

 • 7/23/2019 C# Objektno

  2/240

  C# . NET

  Programiranje 1 VS Informatika

  2

 • 7/23/2019 C# Objektno

  3/240

  C# . NET

  Programiranje 1 VS Informatika

  3

 • 7/23/2019 C# Objektno

  4/240

  C# . NET

  Programiranje 1 VS Informatika

  4

  Predgovor

  Omenjeno gradivo pokriva osnove objektnega programiranja v C# .

  Gradivo vsekakor ni dokonano in predstavlja delovno razliico. V njem so zagotovo napake (upava, da

  immanj), za katere se vnaprej opraviujeva. Da bo laje spremljati spremembe, obstaja razdelek Zgodovina

  sprememb, kamor bova vpisovala spremembe med eno in drugo razliico. Tako bo nekomu, ki si je prenesel

  starejo razliico, laje ugotoviti, kaj je bilo v novi razliici spremenjeno.

  Gregor Jere, Matija Lokar in Sreo Urani

  Kranj, november 2008

 • 7/23/2019 C# Objektno

  5/240

  C# . NET

  Programiranje 1 VS Informatika

  5

  Zgodovina sprememb

  14. 11. 2008: Razliica V0.8 le prenos (e neurejeno) Matijevega, Gregorjevega (str. 1120) in Saovegagradiva. Premisliti je e potrebno kaj in kako.5. 3. 2009: Razliica V0.9 e vedno povsem neurejeno. Dodano nekaj gradiva, ki ga je smiselno vkomponirati.Gradivo dodano na konec in sicer:

  Vsebina prosojnic, ki naj bi bile spredavane letos Zgled za Avto Gradivo, ki pokriva uvod v OOP iz C++. Tam je nekaj smiselnih zgledov, ki pa jih je potrebno prepisati v

  C#.

 • 7/23/2019 C# Objektno

  6/240

  C# . NET

  Programiranje 1 VS Informatika

  6

  KAZALO

  Objektno programiranje ...................................................................................................................................... 9

  Motivacija ....................................................................................................................................................... 9Objektno usmerjeno programiranje kaj je to .............................................................. ................................ 10Objekti........................................................................................................................................................... 11Objekti........................................................................................................................................................... 13Programiranje v C# ....................................................................................................................................... 14Objekti........................................................................................................................................................... 14Klasino/objektno programiranje ............................................................. ..................................................... 14Od kje razredi? .............................................................................................................................................. 15Objekt in ime spremenljivke ......................................................................................................................... 15Ustvarjanje objektov ..................................................................................................................................... 15C# in objekti .................................................................................................................................................. 15Ustvarjanje objektov ..................................................................................................................................... 16Zgled ............................................................................................................................................................. 16Objektno programiranje ................................................................................................................................ 18

  Objekti, razredi, ... ............................................................................................................................................ 19Zdruevanje podatkov ........................................................ ................................................................. .......... 19Uporaba razreda Zajec .................................................................................................................................. 21Dostop do podatkov v objektu ...................................................................................................................... 22e en primer - Ulomek .................................................................................................................................. 25Povzetek ........................................................................................................................................................ 26Konstruktorji ................................................................................................................................................. 26this ................................................................................................................................................................. 27

  Uporaba razreda: ........................................................................................................................................... 28Privzeti konstruktor ....................................................................................................................................... 28Ve konstruktorjev ........................................................................................................................................ 29Preobteene metode ...................................................................................................................................... 29Konstruktorji razreda Zajec navzkrino sklicevanje .................................................................................. 30e malo o this .......................................................... ................................................................. ..................... 30Zgled ............................................................................................................................................................. 31Objektne metode ........................................................................................................................................... 34

  Zgledi .......................................................................................................... ...................................................... 37Datum ........................................................... ................................................................. ................................ 37Fibonaccijevo zaporedje................................................................................................................................ 38

  Vaje ................................................................................................................................................................... 40

  Kochova rta ................................................................................................................................................. 40Razred Toka in Kochova rta ...................................................................................................................... 40Ulomek ......................................................... ................................................................. ................................ 40Razred Majica ............................................................................................................................................... 40Razred Zajec ................................................................................................................................................. 41Razred Kolega ......................................................... ................................................................. ..................... 41Uporaba razreda Kolega ..................................................... ................................................................. .......... 41Uporaba razreda Zajec .................................................................................................................................. 42Datum ........................................................... ................................................................. ................................ 42Zajci z datumom............................................................................................................................................ 42Uporaba razreda Zajec z datumom ........................................................... ..................................................... 42

  Nadgradimo datum ............................................................. ................................................................. .......... 42

  Dostop do stanj objekta .......................................................... ................................................................. .......... 42Dostopi do stanj ............................................................................................................................................ 43Zgledi ............................................................................................................................................................ 48

 • 7/23/2019 C# Objektno

  7/240

  C# . NET

  Programiranje 1 VS Informatika

  7

  Dostop do stanj/lastnosti ...........

Search related