of 26/26
summer school 2013 Provodnici kroz koje protiče električna struja u većoj ili manjoj mjeri protive se njenom proticanju Mjera protivljenja nekog materijala proticanju električne struje naziva se električna otpornost R Jedinica za električnu otpornost je 1(Om) Električna otpornost provodnika zavisi od: Tipa materijala (specifična otpornost ρ) Dužine provodnika (l) Poprečnog presjeka provodnika (s) Temperature okoline (T) Pojam električne otpornosti

č elektri čna otpornost R - etf.unssa.rs.baslubura/Elektrotehnika_MAF/3 Pojam elektricne... · summer school 2013 Specifi čna elektri čna otpornost materijala je mjera opiranja

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of č elektri čna otpornost R - etf.unssa.rs.baslubura/Elektrotehnika_MAF/3 Pojam elektricne... ·...

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  Provodnici kroz koje protie elektrina struja u veoj ili manjojmjeri protive se njenom proticanju

  Mjera protivljenja nekog materijala proticanju elektrine strujenaziva se elektrina otpornost R

  Jedinica za elektrinu otpornost je 1 (Om)

  Elektrina otpornost provodnika zavisi od: Tipa materijala (specifina otpornost )

  Duine provodnika (l)

  Poprenog presjeka provodnika (s)

  Temperature okoline (T)

  Pojam elektrine otpornosti

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  Elektrina otpornost provodnika data je izrazom:

  - specifina otpornost provodnika (m)

  l - duina provodnika (m)

  S - popreni presjek provodnika (m2)

  Elektrina otpornost provodnika

  ( )1l

  R OmS

  =

  l

  22

  4

  dS r

  = =

  d

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  Specifina elektrina otpornost materijala je mjera opiranjamaterijala provoenju elektrine struje

  Specifina elektrina otpornost materijala ()

  Materijal Specifina otpornost (-m)

  Naterijal Specifina otpornost (-m)

  Srebro 1.645x10-8 Silicujum 500

  Bakar 1.723x10-8 Germanijum 20-2300

  Zlato 2.443x10-8 Drvo 108 1014

  Aluminium 2.825x10-8 Staklo 1010 1014

  eljezo 12.30x10-8 Liskun 1011 1014

  Olovo 22x10-8 ilibar 5x1014

  Merkur 95.8x10-8 Guma 1013 1016

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  Primjer:Elektrina otpornost materijala

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  Primjer:

  Elektrina otpornost materijala

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  Primjer:

  Elektrina otpornost materijala

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  Prethodni izraz za elektrinu otpornost nije uzimao u obzir efekattemperature. Kod provodnika sa poveanjem temperature poveava sebroj slobodnih elektrona koji prave sudare unutar materija i poveavajuelektrinu otpornost

  Poveanje/smanjenje otpornosti sa temperaturom je skoro linearnafunkcija i karakterie se pozitivnim/negativnim temperaturnimkoeficijentom

  Zavisnost otpornosti od temperature

  Apsolutna nula

  Nagib:

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  Zavisnost otpornosti od temperature

  Primjer:

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  Zavisnost otpornosti od temperature

  Primjer:

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  Za otpornike kod kojih je otpornost konstantna i ne zavisi odjaine struje kroz njega ili narinutog napona kaemo da suotpornici sa stalnom otpornou

  Danas postoji nekoliko tehnologija izrade fiksnih otpornika, anajei su:

  ugljenoslojni,

  metal-film,

  folijski,

  iani i

  film otpornici

  Otpornici sa stalnom otpornou

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  Ugljenoslojni otpornici su izraeni od keramike jezgre na koju jenaneen tanki sloj istog ugljenika kao otporni materijal.

  eljena vrijednost otpora moe se dobiti odabirom debljine naneenogsloja ugljika ili narezivanjem ugljikovog sloja u obliku spirale

  Tipine vrijednost ovog tipa otpornika su do 10M, tolerancija su 2%,5% i 10%. Maksimalna disipacija im je do 2W.

  Najee se upotrebljavaju u visokonaponskim ureajima i ureajimaizloenim povienim temperaturama

  Otpornici sa stalnom otpornou (ugljenoslojni)

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  Na keramiku jezgru nanosi se tanak sloj metalnog filma, najeelegure nikal-kroma (NiCr). Ponekad se koristi antimon ili zlato saplatinom i tantalovim nitridom

  eljena vrijednost otpora se moe dobiti narezivanjem spiralnog utora umetalnom sloju. Tipine vrijednosti otpora su do oko 20M.

  Tolerancija izmeu 0.05% i 2%, a snaga ne prelazi 2W

  Koriste se u praktiki svim elektronskim ureajima,a mogue ih jeprepoznati po plavoj boji tijela.

  Otpornici sa stalnom otpornou (metal-film)

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  Na keramiki nosa nanesen je nekoliko mikrometara tanak film otpornelegure, najee nikal-kroma s primjesama

  eljena vrijednost otpora postie se svjetlosnim graviranjem otpornoguzorka. Tolerancija moe iznosti svega 0.005%.

  U procesu izrade mogue je postii vrlo visoku preciznost, a zbognjihove dugovjenosti koriste se u ureajima gdje je potrebna visokapreciznost, stabilnost i dugovjenost (audio tehnika, elektronske vage,vojna industrija

  Otpornici sa stalnom otpornou (folijski)

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  iani otpornici sastoje se od keramike osnove na koju je namotanaotporna ica (Khantal, Cekas, Konstantan i sl.)

  Zbog boljeg hlaenja, ovakve otpornike moemo nai ugaene urebrasto metalno kuite, ili potpuno nezatiene.

  Najee su malih otpora, do najvie reda 10 k, jer bi za vee otporeica trebala biti ili vrlo tanka ili velike duine.

  Ovakvi se otpornici najee izrauju kao otpornici vee snage, od 1Wdo 1kW, a koriste se u sklopovima gdje se zahtijeva velika disipacija.Tplerancije su najee 5%.

  Otpornici sa stalnom otpornou (iani)

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  Na podlogu od keramike se nanosi otporni sloj koji se izrauje od oksidarutenija, iridija ili renija. Debljina sloja je reda veliine 100mikrometara, to ih ini i do 1000 puta debljim nego otpornike sa tankimslojem.

  eljena vrijednost otpora se dobiva uzastopnim nanoenjem otpornogsloja. Ovaj proces izrade je jeftiniji, a otpornici podnose vee snage

  Uobiajene tolerancije su 1% i 5%, a vrijednost otpora je do 100M.

  Otpornici sa stalnom otpornou (film)

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  Kod ovih otpornika otpor se mijenja runo zakretanjem osovine ilipomjeranjem klizaa

  Najee se koriste u ureajima kao djeljitelji napona, na primjer zapodeavanje jaine zvuka u audio ureajima

  Kao otporni materijal koristi se ugalj, metalni film, vodljiva plastika ilikeramal (kompozitni materijal izraen od keramike i metala)

  Promjena otpora moe biti linearna i logaritamska.

  Promjenljivi otpornici (potenciometri)

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  Trimeri se koriste u kolima kada otpornost treba tano odrediti u tokunjihovog podeavanja i koju ne treba esto menjati u toku eksploatacije.

  Po konstrukciji se ne razlikuju mnogo od standardnih potenciometara,sem to su manjih dimenzija i, kao i oni, mogu biti jednookretni ivieokretni, sa nenamotanim (ugljeninim, kermetnim) ili namotanimotpornim elementom

  Promjena otpora moe biti linearna i logaritamska.

  Promjenljivi otpornici (trimeri)

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  U strujno kolo potenciometri se mogu povezati na dva naina: Kao potenciometarski razdjelnik

  Reostat

  Povezivanje potenciometra (trimera) u strujno kolo

  Potenciometarski razdjelnik Reostat

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  To su otpornici kojima se otpor mijenja sa temperaturom

  Postoje dvije vrste termistora: sa pozitivnim (PTC) temparaturnim kojeficjentom otpora

  sa negativnim (NTC) temperaturnim koeficijentom otpora

  Termistori s pozitivnim temperaturnim koeficijentom nazivaju sejo i hladni provodnici, jer na niim temperaturama bolje provodeelektrinu struju.

  Termistori s negativnim temperaturnim koeficijentom nazivaju se itoplim provodnicima, jer bolje provode elektrinu struju na viimtemperaturama.

  Nelinearni otpornici (termistori)

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  NTC otpornici su termistori sa relativno velikim negativnimtemperaturnim koeficijentom otpornosti.

  Najee se izrauju od polikristalnih oksidnih poluprovodnikihmaterijala oksida prelaznih metala

  Veliku primjenu su nali oksidi kobalta (Co2O3), titana (TiO2),aluminijuma (Al2O3), nikla (NiO), mangana (Mn2O3), cinka (ZnO),

  NTC otpornici

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  Termistori sa velikom pozitivnom vrednou temperaturnog koeficijentaotpornosti se drugim imenom zovu pozistori.

  Koriste se kao ograniavai struje (za prekostrujnu zatitu) i kaolimitatori temperature, za zatitu motora, za regulaciju struja u telefonijiza zatitu telefonskih linija, itd.

  PTC otpornici

  T25

  RCR25Rmin

  Tmin TC Tp Tmax (oC)

  Rp

  Rmax

  ()

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  Varistori ili VDR otpornici su otpornici kod kojih se otpornostnelinearno mijenja sa promenom jaine elektrinog polja, odnosnonapona na njima

  Koriste se za zatitu osjetljivih potroaa od prenapona.

  Varistori se najee izrauju od cink oksida

  Nelinearni otpornici (varistori)

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  Fotootpornici su poluprovodniki otpornici kod kojih se otpornostsmanjuje pod uticajm svjetlosti.

  Rad poluprovodnikih fotootpornika zasnovan je na efektufotoprovodnosti (unutranjem fotoelektrinom efektu).

  Izrauju se od kadmijum sulfida (CdS), kadmijum selenida (CdSe),kadmijum sulfoselenida (CdSSe), cink sulfida (ZnS)

  Nelinearni otpornici (FotoFotoFotoFoto----otporniciotporniciotporniciotpornici)

  CdS ili CdSe element

  Zatitni stakleni prozor

  Metalno kuite

  Keramika osnova

  Prikljuci Osvjetljenost

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  Ommetar je mjerni instrument za mjerenje elektrinog otpornosti reda odnekoliko do nekoliko stotina k

  Tanija mjerenja otpornosti izvode se mosnim metodama kao to su Vitstonov iTomsonov most.

  Prvi slui za mjerenje veih otpora (reda veliine od jednog do nekolikodesetaka M), a Tomsonov most za mjerenje malih otpora (reda veliine odjednog do ).

  Mjerenje otpornosti

  Ommetar Vitstonov most Tomsonov most

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  1. Ospojiti strujno kolo od

  izvora napajanja

  Postupak mjerenje otpornosti ommetrom (multimetrom)

  2. Ospojiti eljeni otpornik od

  ostatka strujnog kola

  X

  X

  X

 • sum

  mer sch

  ool 2

  013

  Detekcija kratkog spoja u

  strujnom kolu

  Postupak mjerenje otpornosti ommetrom (multimetrom)

  Detekcija prekida u strujnom

  kolu

  Zvuni signal

  Kratki spoju kolu

  Prekid u kolu