of 4 /4
Byggnadsvårdens konvent 2017 27-29 september i Mariestad HANTVERKS- DEMONSTRATIONER Under hela konventet kommer det att vara hantverksdemonstationer, fler tillkommer. Att hyvla svängt – konkavt, konvext och i båge Olof Appelgren, Skansen Att lägga tegeltak Jon Åhlund, Åhlund Byggnadsvård AB, Martin Lindholm, Lindholm Restaurering AB, Frida Sewén, Hantverkslaboratoriet Skötsel av grusgångar Daniel Lundberg, Gunnebo slott Timring Sjöviks folkhögskolas studenter demonstrerar Stolpverk Föreningen Stolpverk Norden reser stolpverkshus Måleri Kulturmålarutbildningen kokar slamfärg, Dacapo Mariestad Trädgårdens skola Snickeriet Equmeniakyrkan Byggnads- vårdsmässa BYGGNADSVÅRDSMÄSSA 28-30 september Magasinsgatan 4 Aulan, salar och teaterstudion finns på Trädgårdens skola

Byggnadsvårdens konvent 2017 · Carl-Gustav Bornehag, Karlstads universitet ... och bevarar Carl-Henrik Tibblin, Airwatergreen Kunskapsbrist ger våra gamla hus fukt och mögelproblem

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Byggnadsvårdens konvent 2017 · Carl-Gustav Bornehag, Karlstads universitet ... och bevarar...

Page 1: Byggnadsvårdens konvent 2017 · Carl-Gustav Bornehag, Karlstads universitet ... och bevarar Carl-Henrik Tibblin, Airwatergreen Kunskapsbrist ger våra gamla hus fukt och mögelproblem

Byggnadsvårdens konvent 201727-29 september i Mariestad

HANTVERKS­DEMONSTRATIONERUnder hela konventet kommer det att vara hantverksdemonstationer, fler tillkommer.

• Att hyvla svängt – konkavt, konvext och i båge Olof Appelgren, Skansen

• Att lägga tegeltak Jon Åhlund, Åhlund Byggnadsvård AB, Martin Lindholm, Lindholm Restaurering AB, Frida Sewén, Hantverkslaboratoriet

• Skötsel av grusgångar Daniel Lundberg, Gunnebo slott

• Timring Sjöviks folkhögskolas studenter demonstrerar

• Stolpverk Föreningen Stolpverk Norden reser stolpverkshus

• Måleri Kulturmålarutbildningen kokar slamfärg, Dacapo Mariestad

Trädgårdens skola

Snickeriet

Equm

enia

kyrk

anBy

ggna

ds-

vård

smäs

sa

BYGGNADSVÅRDSMÄSSA28-30 september

Magasinsgatan 4

Aulan, salar och teaterstudion finns på Trädgårdens skola

Page 2: Byggnadsvårdens konvent 2017 · Carl-Gustav Bornehag, Karlstads universitet ... och bevarar Carl-Henrik Tibblin, Airwatergreen Kunskapsbrist ger våra gamla hus fukt och mögelproblem

från 11.00 trädgårdens skola Registrering

13.30–15.20 domkyrkanVälkomna til årets konvent! Vi inviger tillsammans med dagens konferencier Ulla Skoog och Västra Götalandsregionens kulturnämnds ordförande Conny Brännberg Significance, sustainability and service Kate Clark, Cadw, the Welsh Government's historic environment service, UKRisker med att åtsidosätta kvalitét i dagens byggande Ola Nylander, arkitekt, Chalmers

15.20–16.00 församlingshemmet Kaffe

16.00–17.30 domkyrkanBevara, använda och utveckla Riksantikvarie Lars Amréus och avdelningschef Britt-Inger Andersson, RiksantikvarieämbetetKlimatbelastning för material och byggnader Ola Fjeldheim, Generalsekreterare Fortids-minneforeningen, Norge Reflektioner från dagen Ulla Skoog och arrangörerna

18.30 jubileumsteatern Välkomstmiddag, värd Mariestads kommun

ONSDAG 27 SEPTEMBER

Workshops Filmstudio

FörvaltningHållbarhet

Forskning och nya rön

Landet runt/Nätverk landet runt Material och Metod

HantverksdemonstrationerByggnadsvårdsmässa

Yrkesrollen

Page 3: Byggnadsvårdens konvent 2017 · Carl-Gustav Bornehag, Karlstads universitet ... och bevarar Carl-Henrik Tibblin, Airwatergreen Kunskapsbrist ger våra gamla hus fukt och mögelproblem

08.30–10.00

equmeniakyrkan Antikvariskt korrekt eller byggnadsvårdsstil för välbärgade Henrik Ranby Göteborgs universitetFörhållningssätt vid restaure­ring av sjöbodar ute på västkusten Lars Rydbom, Tamuns kommun och Johan Mårtenson, Högfurans bygg När hantverkaren står för dokumentationen Mattias Hallgren, Hallgren hantverk

sal gVad är bebyggelsehistorisk forskning? Göran Ulväng, Uppsala universitetMunicipalsamhället och landsbygdens stadsmässighet Ulrich Lange, Göteborgs universitetSvenska folkskolor: hantverkare och torpare, material och byggprocess Johannes Westberg, Örebro universitet

teaterstudionGult är fult?! En undersökning om oljebaserade färger och lasyroljor Eva Wilms, Celander Animaliskt lim i färg Tom Granath, Umbra måleri Medeltida virkesberedning Daniel Eriksson, Bygg och hantverk i Karlskoga

sal fGjutjärnet på Bergslagens kyrkogårdar – Inventerade gravvårdar 2015–16 Anneli Borg och Charlott Torgen, Örebro länsmuseum Fiskarkapell utmed Norrlandskusten Daniel Olsson, Länsmuseet Gävleborg och Lars Nylander, Hälsinglands museumVärldsarvet kyrkorna i Lalibela Woldea university Etiopien

aulanVerktyg för beställning, upphand­ling och utvärdering av åtgärder inom kulturvården Kathrin Hinrichs Degerblad och Helen Simonsson, RiksantikvarieämbeteVibrationers påverkan på arkitekturbunden konst Anna Henningsson, Disent ABVad räddar vi? Ombyggnad största risken Vicki Wenander, Svenska bygg-nadsvårdsföreningen

sal l Livscykelanalys för bygg­material Ola Fjeldheim, FortidsminneforeningenLokala resurser i hållbart byggande Ida Röstlund, Chalmers Stolpverk är hållbart Ulrik Hjort Lassen, Göteborgs universitet

sal m Sustainability and heritage Kate Clark, Cadw, the Welsh Government's historic environment service, UK

sal j Filmer om hantverk och bygg-nadsvård

10.00–10.30 trädgårdens skola Fika

10.30–12.00 equmeniakyrkan Krav på antikvariska förundersökningar i detaljplan Gotland Kontrollansvarig kulturvärden – hur används det i kommun­erna? Anders Stjernberg, SwecoSakkunnig kontrollant kulturvärden Stina Wibom, RISE

sal gEn kåltäppa eij at räkna – köks­växtodlingen i 1700­talets jordbrukssystem Karin Hallgren, Sveriges lantbruksuniversitet Bondeherrgårdar Johannes Daun, Göteborgs universitetSläktgårdar och syskonjordbruk Martin Dackling, Göteborgs universitet

teaterstudion Nutida och historiska perspektiv på kalkbruk Jonny Eriksson, Göteborgs universitetMedeltida kalkputser och målningar ovan valv, stiftsprojekt Lunds stift Henrik Nilsson, HN Byggnads-vård och Skånes måleri-konservatorer

sal fUtvärdering av 20 års byggnadvårds­insatser i Jämtland! Björn Olofsson, Jamtli Byggnadsminnen i dag och imorgon. Att välja, vårda och verka i samför­stånd Cathrine Mellander Backman och Helene Hyrefelt Dahlström, Riksantikvarieäbetet

aulanAtt bevara kulturhistoriska värden – förebyggande förvaltning och förvaltningsplanering Camilla Altahr-Cederberg, Hugo Larsson och Helen Simonsson, Riksantikvarie-ämbete Digitala vårdplaner, BAMBI, Svenska kyrkan Heikki Ranta, Lunds stift Gröna vårdplaner Henrik Morin, Grön Produktion

sal lKemikalier i vardagsmiljön Carl-Gustav Bornehag, Karlstads universitetKlimatanpassning och kulturarv Therese Sonehag, RiksantikvarieämbetetKulturarv och klimatföränd­ringar i Västsverige Tomas Brandt, Bohusläns museum och Dennis Axelsson, Göteborgs stad

sal mBra vibrationerAnna Henningsson, Disent AB

sal j Filmer om hantverk och bygg-nadsvård

12.00–13.00 trädgårdens skola Lunch

13.00–18.15 byggnadsvårdsmässan Mässa, demonstrationer och möjlighet att träffa byggnadsvårdsföretag

13.00–14.30 equmeniakyrkan Kulturvärden i planerings­ och bygglovsprocesser Kristin Lindgren och Lena Olsson, Riksantikvarieäm betetHur kan kulturmiljövården bli mer proaktiv i samhällsplane­ringen

Värden vi inte får glömma i kommunalt kulturmiljöarbete Johanna Ulfsdotter, Sundsvalls kommun

sal gStadsnära odling – intet nytt under solen Inger Olausson, Göteborgs universitetJärnvägsplanteringar – ett försvunnet kulturarv? Anna Lindgren, Trafikverket och Ulrika Rydh, Hus och grönskaUtvecklande skötsel i kulturhistoriska parker och trädgårdar Tina Westerlund, Göteborgs universitet

teaterstudionModerna installationer i känsliga miljöer domprost Carl Sjögren, Skara pastorat och Karin Lundberg, VästarvetHistoric mouth­blown & handcrafted window glass Christian Baierl, Glashütte Lamberts Återläggning av tegel Frida Sewén, Hantverkslaboratoriet

sal f Kulturminner for alle: om hvordan å ivareta våre tradisjonshåndverk Mathilde Sprovin, Fortidsminne-foreningen Varsam renovering av en bagarstuga Björn Andersson, B.R.A KulturmåleriTraditionella byggnader, material och landskap. Om kopplingen mellan byggnads­ och landskapsvård i Sverige Fabian Mebus, Riksantikvarieämbetet

aulan Siren – Helhetssyn på hållbar renovering Kristina Mjörnell, Lunds tekniska högskolaAnalyser och inventering inför ombyggnad och renovering Sofia Meurk, OmredaAntikvarisk städning Mattias Hallgren, Hallgren hantverk och Robin Gullbrandsson, Västergötlands museum

sal l spara och bevaraOm­renovering Paula Femenias, ChalmersMetoder för riskbedömning och statusbestämning Jesper Arfvidsson, Lunds UniversitetPotential och policy för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Petra Eriksson,Uppsala universitet

sal m sal j Filmer om hantverk och bygg-nadsvård

14.30–15.00 trädgårdens skola Fika

15.00–16.30 equmeniakyrkan Platsutveckling – kulturarv som katalysator Björn Ohlén, Västarvet Byggnadsvården – en växande bransch Henrik Larsson, Byggnadsvårdsföretagen Att synliggöra det osynliga – att trygga immateriellt kunnande inom slöjd & hantverk Helena Åberg, Sörmlands museum

sal g Skötsel i en barockträdgård Helena Kåks, trädgårdsmästare Stabergs barockträdgård Färgundersökning och naturvetenskap i byggnads­vårdens tjänst Karin Calissendorff, Riksantikvarieämbetet Digitalt besök i Hemse stavkyrka Gunnar Almevik, Göteborgs universitet

teaterstudionSvamp, röta, mögel och insekter i byggnader Johan Mattsson, Mycoteam Smart avfuktning som sparar och bevarar Carl-Henrik Tibblin, Airwatergreen Kunskapsbrist ger våra gamla hus fukt­ och mögelproblem på kallvindar Chico Hovedskov Crafoord, Västarvet

sal f Spånomläggningen av Mattmars kyrka Björn Olofsson, JamtliNyupptäckt 1100­tals taklag i Lunds stift Karl-Magnus Melin, Knadriks kulturbygg ABRenoveringen av Ringstorps mölla, filmdokumentation Lars Friman, Helsingborgs kommun

aulanLOU erfarenhet från beställare, förvaltare och hantverkare, Per-Anders Johansson, PERARKKrav i upphandling – konsten att få kompetenta konsulter och entrepre­nörer Ulrika Bask, Stads holmen Små företag och stora restaure­ringar Johan Lefvert, Vikens plåt och tegel

sal l Risker och kulturarv Erika Hedhammar, Riksantikvarie-ämbetetKyrkor och solenergi, en bra kombination? Ann-Catrin Johansson, Svenska kyrkanÖverklagandeprocessen kring Nobel center Vicki Wenander, Svenska byggnadsvårds-föreningen

sal m sal j Filmer om hantverk och bygg-nadsvård

16.30–18.15 byggnadsvårdsmässan Mässpub – mingla med utställarna i Byggnadsvårdsmässan

18.30 trädgårdens skola/aulan Svenska byggnadsvårdsföreningen bjuder på branschmingel och utdelning av utmärkelsen »Årets byggnadsvårdare« i tre kategorier; Försvara, Vårda och Utveckla.

TORSDAG 28 SEPTEMBERFILMSTUDIOMATERIAL & METOD LANDET RUNT FÖRVALTNING HÅLLBARHET

PRELIMINÄRT SCHEMA

Kan komma att ändras

YRKESROLLEN FORSKNING OCH NYA RÖN WORKSHOPS

Page 4: Byggnadsvårdens konvent 2017 · Carl-Gustav Bornehag, Karlstads universitet ... och bevarar Carl-Henrik Tibblin, Airwatergreen Kunskapsbrist ger våra gamla hus fukt och mögelproblem

09.00–12.00 byggnadsvårdsmässan Mässa, demonstrationer och möjlighet att träffa byggnadsvårdsföretag

09.00–10.30 equmeniakyrkan workshopKulturarv i samhällsut­vecklingen – exempel från Gruvuppdraget med work-shop om kulturmiljö och integration Lena Johans-son, Riksantikvarieämbetet samt Susanne Berggren och Jim Frölander, Filipstads kommun

sal gKonservering av Sveriges största bemålade kyrkfönster Ulrika Sahlsten, Upp-landsmuseet och Linda Kvarnström, Svenska kyrkan

teaterstudion Vittrande tegelmur­verk i nygotiska kyrkor Kristin Balksten, Uppsala universitet Betong – aktuella restaureringsproblem och lösningar Sven-Olof Ahlberg, Kulturbyggnads-byrån

sal f Samverkan mellan 11 regionala företags­nätverk inom byggnadsvård Henrik Larsson, ByggnadsvårdsföretagenNytt företagsnätverk i Västra Götaland Peter Jarbring, ordförande Hållbara hemLinoljeföreningen – vad vill vi? Frida Hafven-stein Lenzer Ökat intresse för stolpverksbyggnader Johannes Kästel och Ulrik Hjort Lassen, Fören-ingen Stolpverk Norden Satsning på medeltida timmerhus i DalarnaStefan Östberg, Nätverket för byggnadsvård i DalarnaMedeltida tornsparre i Hardemo kyrka i Närke gav ny kunskap Daniel Eriksson, Traditions-bärarna/Byggnadsvård Nerike Trästadsnätverket Lucia Bottero

aulan Brandskydd i kultur­historiska byggnader, Susanna Björklöf, Oslo kommuneNär ett byggnads­minne brinner Britt-Marie Börjesgård, Jönköpings läns-museum

sal lVattendirektivet och hembygds­rörelsen Mikael Lehorst, Sveriges HembygdsförbundDialog kring vattenkraften – avvägning mellan olika intressen

Vikten av kunskap – kulturmiljöer vid vatten Ann-Katrin Larsson, Läns-styrelsen Västra Götaland

sal m Digitala verktyg för bygg­nadsvården Gunnar Almevik och Jonathan Westin, Göte-borgs universitet

sal h Medeltida torn­staplar med integrerad bygg­ställning Mattias Hallgren, Hallgren Hantverk

sal jFilmer om hantverk och bygg-nadsvård

10.30–11.00 trädgårdens skola Fika

11.00–12.00 equmeniakyrkanNär trådar på Facebook vet mer än experter Rasmus Norling, admininstratör ByggnadsvårdsportalenByggnadsdelar och detal­jer i omlopp. Om bygg­nadsvård och återbrukAnneli Palmsköld och Ingrid Martins Holmberg, Göte-borgs universitet

sal g Dokumentation och ytskikt – hälsinge­projektet Inga-Lill Nyström, Göteborgs universitetInteriört måleri, om målade tak i kyrkor i Västsverige Kajsa Nyström Rudling, Väst arvet

teaterstudionKärnvirkesprojekt, Gotland Göran Appel-quist, Österby brädgårdAtt använda tjära – Nordiskt samarbete Christina Persson, Hant-verkslaboratoriet

sal f Cirkulär ekonomi – modell och begrepp för byggnadsvårdens hållbarhetstänk? Tobias Jansson, Circular EconomyTraditional building techniques and local materials – also for new architecture. Case for new visitor´s centre in Carpathia Wilderness Reserve, Romania. Jan Hülsemann, architect, Germany

aulan Färgmaterial och me­toder, vad styr valet i ett statligt byggnads­minne? Hélène Hanes, Statens fastighetsverk Antikvariskt måleri på Nationalmuseum Lars Sandberg, Larsson och Örnmark måleri

sal l sal mEnergieffektivisering i praktiken – tillämpning av standard Therese Sonehag, Riksantikvarieämbetet, Lisa Sarban, Stockholms stads-museum, Petra Eriksson och Anna Donarelli, Uppsala universitet

sal hHampakalk som byggmaterial Kristin Balksten, Uppsala universitet

sal jFilmer om hantverk och bygg-nadsvård

12.00–12.30 Gemensam avslutning av konventet

12.30 trädgårdens skola Lunch

13.00 byggnadsvårdsmässan Mässan öppnar för allmänheten. Föredrag Det enkla livet Frank Erichsen, känd från »100% bonde« på SVT. Bussen avgår till Läckö. Ankommer Skövde 17.00

FREDAG 29 SEPTEMBERNÄTVERK LANDET RUNTMATERIAL & METOD FÖRVALTNING WORKSHOPS FILMSTUDIO

FORSKNING & NYA RÖNYRKESROLLEN

Anmälan och information www.dacapomariestad.se, [email protected] Pris 1 850 kr exkl moms

HÅLLBARHETMATERIAL & METOD

PRELIMINÄRT SCHEMA

Kan komma att ändras