of 15 /15
PROF. MADYA DATO‘ DR. AHMAD BIN ABDULLAH JABATAN KEPIMPINAN DAN DASAR PENDIDIKAN FAKULTI PENDIDIKAN, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARA BANGSA SELANGOR BUTIRAN PERIBADI 2008-2013

BUTIRAN PERIBADI - fppi.kuis.edu.myfppi.kuis.edu.my/images/cv/dakwah/cv-ain-natasha.pdf · NAMA PAGE 11 D) Senarai Penyeliaan Sarjana Muda Penyeliaan Latihan Ilmiah B i l Nama Tajuk

 • Author
  others

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BUTIRAN PERIBADI - fppi.kuis.edu.myfppi.kuis.edu.my/images/cv/dakwah/cv-ain-natasha.pdf · NAMA...

 • PROF. MADYA DATO‘ DR. AHMAD BIN ABDULLAH

  JABATAN KEPIMPINAN DAN DASAR PENDIDIKAN FAKULTI PENDIDIKAN,

  KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARA BANGSA SELANGOR

  BUTIRAN PERIBADI 2008-2013

 • NAMA PAGE 2

  Nama

  Tempat lahir: HOSPITAL BESAR TUNKU AMPUAN NAJIHAH (KUALA PILAH)

  Tarikh lahir: 19 JULAI 1990

  Jantina PEREMPUAN

  Kewarganegaraan MALAYSIA

  No Kad Pengenalan 900719-05-5576

  Pendidikan

  Universiti Teknologi Mara (UiTM)

  Sarjana Pendidikan, Pengurusan dan Kepimpinan 2015

  Distertasi: “Total Quality Management Practices Among Staff in District Education Offices In Negeri Sembilan” Honors: Dissertation passed “with Distinction”

  Universiti Teknologi Mara (UiTM)

  Ijazah Sarjana Muda Bahasa Melayu Kominukasi 2013

  Thesis: “Prespektif Remaja Terhadap Pembahagian Puasaka Adat Perpatih”

  Universiti Teknologi Mara (UiTM)

  Asasi undang-undang 2009

  Anugerah

  Anjakan Gaji 2016

  [Pingat Gangsa, Ekspo Penyelidikan dan Inovasi 2005 Universiti Kebangsaan Malaysia] [Pilih tahun]

  Pengalaman Mengajar Dan Penyeliaan

  KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR

  Pensyarah – “JABATAN DAKWAH DAN PENGURUSAN INSAN” 2016

  Developed syllabus and overall course structure, and administered all grades.

  Manipal International University

  Pensyarah – School of Foundation 2016

  GLOBAL INSTITUT OF STUDIES

  Pensyarah MQA 2013-2015

  Developed syllabus and overall course structure, and administered all grades.

  Pengalaman Berkaitan

  AJK Hari Keluarga Akademi Islam April 2016

  Sekreteriat Pilihanraya Kampus Februari 2016

  Seminar Pelancongan Antarabangsa November 2015

 • NAMA PAGE 3

  Penulisan dan penerbitan(pengarang buku)

  Penulisan dan penerbitan (penyunting buku)

  Penulisan dan penerbitan (pengarang utama bab dalam buku)

  Penulisan dan penerbitan(pengarang utama jurnal antarabangsa)

  Penulisan dan penerbitan(pengarang bersama jurnal antarabangsa)

  Penulisan dan penerbitan(pengarang utama jurnal kebangsaan)

  Penulisan dan penerbitan(pengarang bersama jurnal kebangsaan)

  Penulisan dan penerbitan(prosiding)

  Penulisan dan penerbitan(Laporan penyelidikan)

  Penulisan dan penerbitan(modul)

  Penulisan dan penerbitan(penulisan popular)

  Penulisan dan penerbitan(rekaan/ciptaan/perisian)

  Paten/hak cipta

 • NAMA PAGE 4

  Penulisan dan penerbitan (kertas kerja seminar jemputan)

  Total Quality Management Practices among Staff in District Education Offices In Negeri

  Sembilan 2015

  Prespektif Remaja Terhadap Pembahagian Puasaka Adat Perpatih 2013

  Bahasa

  Bahasa Melayu – native language

  English – speak fluently and read/write with high proficiency

  Arabic – speak, read, and write with basic competence

  Keahlian

  Sekreteriat Ukhuwah Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam

  Sekreteriat Keceriaan Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam

  Jawatankuasa Promosi Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam

 • NAMA PAGE 5

  Ringkasan Pengajaran Dan Penyeliaan

  1. Pengajaran

  [IBDP 3203] [PENGUCAPAN AWAM]

  [IBDP 3113] [ASA DAN KEMAHIRAN KAUNSELING]

  [IBDP 3073] [ETIKA KERJA ISLAM]

  [IBDP 4133] [KOMUNIKASI DAKWAH]

  [IBDP 3193] [INSTITUSI DAN GERAKAN DAKWAH SEMASA]

  [IDAI 5305] [MADKHAL ILA ILM DAKWAH]

 • NAMA PAGE 6

  2. Penyeliaan

  Doktor Falsafah

  Status Bilangan

  Tamat Pengajian

  Viva

  Pemantapan

  Kemajuan

  Usulan

  Gantung Pengajian

  Sarjana

  Status Bilangan

  Tamat Pengajian

  Kemajuan

  Sarjanamuda

  Status Jumlah

  Tamat Pengajian 4

  Kemajuan 0

  Pengajaran

  Semester Kursus Tahap

  SEMESTER 5 – SESI I IBDP 3073

  ETIKA KERJA ISLAM

  SARJANA MUDA

  SEMESTRER 6 – SESI I IBDP 3113

  ASAS DAN KEMAHIRAN KAUNSELING

  SARJANA MUDA

  SEMESTER 7 – SESI 1 IBDP 3203

  PENGUCAPAN AWAM

  SARJANA MUDA

  SEMESTER 7 – SESI I IBDP 4133

  KOMUNIKASI DAKWAH

  SARJANA MUDA

  SEMESTER 7 – SESI I IBDP 3193

  INSTITUSI DAN GERAKAN DAKWAH

  SARJANA MUDA

  SEMESTER 5 – SESI II IBDP 3073

  ETIKA KERJA ISLAM

  SARJANA MUDA

  SEMESTRER 6 – SESI II IBDP 3113

  ASAS DAN KEMAHIRAN KAUNSELING

  SARJANA MUDA

  SEMESTER 7 – SESI 1I IBDP 3203

  PENGUCAPAN AWAM

  SARJANA MUDA

  SEMESTER 2 – SESI II IDAI 3053

  MADKHAL ILA ILM AL-DAKWAH

  DIPLOMA

 • NAMA PAGE 7

  Penyeliaan

  A) Senarai Pelajar Doktor Falsafah Yang Telah Lulus

  B

  i

  l

  Nama Penyelia Tajuk

  Bidang

  Pengajian Tahun

  Lulus

  1

  2

 • NAMA PAGE 8

  B) Penyeliaan Semasa

  Bil Nama Penyelia Tajuk Bidang

  Pengajian

  Tahun

  Lulus

  1

  2

 • NAMA PAGE 9

  C) Senarai Pelajar Sarjana Yang Telah Tamat (Tesis Dan Kertas Projek Penyelidikan)

  Bil Nama Tajuk Bidang Pengajian Tahun Lulus

  1

  2

 • NAMA PAGE 10

  D) Senarai Penyeliaan Sarjana Muda

  Penyeliaan Latihan Mengajar

  Bil Nama Sekolah

  1

  2

 • NAMA PAGE 11

  D) Senarai Penyeliaan Sarjana Muda

  Penyeliaan Latihan Ilmiah

  B

  i

  l

  Nama Tajuk

  1 AFIDAH BINTI AZMAN

  PENDEKATAN KAUNSELING PEMULIHAN KEPADA PESAKIT

  MENTAL DI HOSPITAL KUALA LUMPUR (HKL)

  2

  HAFIZ BIN JUKI

  (12BI05052)

  FAKTOR-FAKTOR POLA KOMUNIKASI KELUARGA TERHADAP

  REMAJA DALAM PENAGIHAN DADAH

  3 MUHAMMAD NASIRUDDIN BIN HJ

  MOHD RAHIM (12BI05078)

  HUBUNGAN POLA KOMUNIKASI KELUARGA DENGAN

  PENGLIBATAN REMAJA DALAM PENAGIHAN DADAH SATU KAJIAN

  DI RUMAH SAHABAT HULU LANGAT SELANGOR

  4 WAN MUHAMMAD FATHUR

  AMAN BIN WAN AZMAN

  FAKTOR-FAKTOR POLA KOMUNIKASI KELUARGA TERHADAP

  REMAJA DALAM PENAGIHAN DADAH DI PUSAT KEBAJIKAN DARUL

  ISLAH SELANGOR

 • NAMA PAGE 12

  Khidmat Masyarakat Dan Pentadbiran

  Pemeriksa Luar

  Bil Nama Tajuk

  1

  2

 • NAMA PAGE 13

  Pemeriksa Dalaman Fakulti Pendidikan

  Bil Nama Tajuk

  1

  2

 • NAMA PAGE 14

  PENILAI ARTIKEL-ARTIKEL JURNAL

  Bil Jawatan Tajuk

  1

  2

 • NAMA PAGE 15

  KHIDMAT MASYARAKAT

  Bil

  1

  2