Bushido - Kodeks Samuraja

  • View
    535

  • Download
    48

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bushido

Text of Bushido - Kodeks Samuraja

BUIDOKODEKS SAMURAJA

Sadraj:Uvod .................................................................................................................................. - 3 PRVI DEO......................................................................................................................... - 8 Opte razmatranje .......................................................................................................... - 8 Obrazovanje................................................................................................................. - 10 Porodine dunosti ...................................................................................................... - 10 Naela ratnika .............................................................................................................. - 12 Ne zaboravljaj bitku..................................................................................................... - 13 Monasi ratnici .............................................................................................................. - 13 Ispravno i pogreno ..................................................................................................... - 16 Hrabri........................................................................................................................... - 17 Utivost i potovanje ................................................................................................... - 19 Vetina jahanja ............................................................................................................ - 21 Vojna i borbena naela ................................................................................................ - 23 DRUGI DEO ................................................................................................................... - 24 Upravljanje domom ..................................................................................................... - 24 Roaci.......................................................................................................................... - 25 tedljivost .................................................................................................................... - 26 Gradnja kue................................................................................................................ - 27 Vojna oprema .............................................................................................................. - 27 Opremanje potinjenih ................................................................................................ - 29 Ratnici.......................................................................................................................... - 30 Skromnost.................................................................................................................... - 31 Izbor prijatelja.............................................................................................................. - 32 Prijateljska prednost .................................................................................................... - 32 Prekid odnosa .............................................................................................................. - 33 Slava ............................................................................................................................ - 35 Hvalisanje i kritike ...................................................................................................... - 35 Putovanje ..................................................................................................................... - 36 Upozorenje protiv klevete ........................................................................................... - 37 Starateljstvo ................................................................................................................. - 38 Suoavanje sa smru.................................................................................................... - 39 TREI DEO .................................................................................................................... - 41 Sluba .......................................................................................................................... - 41 Vazalstvo ..................................................................................................................... - 42 Vojna sluba ................................................................................................................ - 44 Neupadljivost............................................................................................................... - 46 Izraavanje................................................................................................................... - 47 Porodine istorije......................................................................................................... - 47 Pratnja.......................................................................................................................... - 48 Slubenici .................................................................................................................... - 48 Pozajmljeni i ukradeni autoritet................................................................................... - 49 Iznuivanje .................................................................................................................. - 51 Nadglednici i nadzornici.............................................................................................. - 52 Lenjost ......................................................................................................................... - 53 Postupanje u vanrednim okolnostima.......................................................................... - 53 Ispoljavanje svojih stavova.......................................................................................... - 54 Umreti odano ............................................................................................................... - 55 Uglaenost ................................................................................................................... - 58 -

-2-

Uvod

Japanska kultura se, kako meu samim Japancima, tako i meu stranim posetiocima i posmatraima, skoro uvek smatrala jedinstvenom. Ova jedinstvenost se ponekad pripisuje geografskom poloaju Japana kao ostrvske zemlje, koja je od azijskog kontinenta odvojena neobino opasnim vodama. Sakoku kurs, ili nacionalna izolacija, politika koju su usvojili oguni u periodu od 1639. do 1854. godine, takoe je, u celini gledano, doprinela japanskoj kulturnoj izolaciji; to takoe objanjava naroit stav Japana prema strancima. Moe se rei da je, bilo da govorimo o samoj zemlji ili o odnosima sa strancima, jedan od najsnanijih tragova na japansku kulturu i mentalitet, koji se oseaju sve do dananjih dana, ostavila izuzetno duga vojna vladavina. Utemeljenje samuraja kao vladajue klase izvrilo je dubok uticaj na kulturu i psihologiju japanskog naroda. Taj uticaj se ogledao u snanim drutvenim promenama nastalim upravo usled delovanja vojne vlade kao vie sile koja je, vrei neprekidnu indoktrinaciju drutva, nametala svoju ideologiju kako bi ozakonila svoju vladavinu. Samurajska klasa ponikla je kao naroiti izdanak aristokratije. Uopteno govorei, poligamna via klasa obino raa mnogo vie dece nego to je taj isti sloj drutva kadar da apsorbuje. ta vie, pravilo prvorodstva znailo je da samo jedan sin mooe naslediti sve privilegije svoga oca. Ovi inioci su izvrili prirodan pritisak u pravcu diferencijacije zanimanja potomaka vie klase.. U Japanu, kao u Evropi i drugim zemljama, sinovi aristokrata koji nisu mogli da naslede oevinu, obino su postajali ratnici ili monasi. U Japanu, oba ova zvanja su isprva zamiljena u cilju zatite drave; drevni ratnici su najpre nazivani samuraji ili "pratioci", budui da su bili naoruani uvari aristokrata. Kada su samuraji, kao nezavisna klasa, najzad preuzeli od aristokratije dizgine vladanja, jedan od naina na koji su potvrivali svoj status i dostojanstvo bio je da odustanu od naziva samuraj "pratilac" i daju sebi naziv bui "ratnici" ili "vitezovi". Utemeljenje i snaenje ratnike klase u Japanu i njen postepeni uspon nagoveten je ve za vreme ekspanzionistikih ratova protiv naroda Ainu koji su naseljavali Honu, glavno ostrvo japanske drave, pre nego to su se dananji Japanci naselili na njemu. Raniji itelji Kjuua, junog japanskog ostrva, koje se izgleda nalo ba na putu japansko-korejanskog

-3-

zauzimanja ostrvlja, bili su desetkovani i rano asimilovani od strane Japanaca. Ali, narod sa glavnog ostrva, Ainu, lovci na medvede, dugo i srano su odolevali japanskoj ekspanziji. I tako je od japanskih ratnikih klanova koji su napadali narod Ainu i uspeli da prodru i nasele istone granice nastala jedna nova rasa nadasve okrutnih i otpornih ljudi. Napokon je narod Ainu potisnut na Hokaido, najsevernije od glavnih ostrva dananjeg Japana, preputajui prevlast japanskim ratnikim klanovima u istonom Japanu. Meutim, oni su i dalje vrili vlast u ime centralne vlade, kao to su to inili i ratnici u drugim delovima Japana koji su upravljali udaljenim posedima gradske aristokratije koja je doivljavala svoj procvat. Kada je narod Ainu nestao sa glavnog ostrva i kada je stepen nacionalne bezbednosti u dobroj meri bio ostvaren, okupatorska ratnika klasa i aristokratija su se, svako u svom pravcu, sve vie razvijali, pri emu je aristokratija bila usmerena na kulturni razvoj, dok su ratnici mogli da se posvete vojnim i administrativnim poslovima. Vremenom je raskalanost u redovima aristokratije, dobro oslikana u aljivim priicama iz tog vremena, dovela u izvesnom stepenu do njenog slabljenja. Istovremeno, silina odgovornosti koja je leala na ratnicima dala im je za pravo da zatrae vei udeo u poreskim prihodima od poseda kojima su upravljali u ime gradske aristokra