Click here to load reader

Bune practici ale economiei sociale - phoenix-

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Bune practici ale economiei sociale - phoenix-

Microsoft Word - Bune practici - final.doc INCLUZIUNEA FEMEILOR I GRUPURILOR ROMA  EXCLUSE SOCIAL  
PARADIGMA „DE JOS ÎN SUS” 
Bune practici ale economiei sociale 
 
Proiectul “INTEGRAT  Resurse pentru femeile  i grupurile Roma excluse social”, 
proiect cofinanat din Fondul Social European prin  Programul Operaional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013 “Investete în oameni!” 
 
 
                   
 
  Redactor: Paula NEACU 
  Toate drepturile asupra acestei ediii aparin Asociaiei pentru Dezvoltare i  Promovare socioeconomic CATALACTICA – Bucureti. Reproducerea, 
fie i parial i pe orice suport, este interzis fr acordul prealabil al editurii,   fiind supus prevederilor legii drepturilor de autor. 
  ISBN 9789736183072         Anul apariiei 2012 
 
  Introducere  ............................................................................................................. 7  Seciunea I  Grupurile roma excluse social i economia social ......................... 11  Capitolul 1  Incluziunea social a grupurilor roma excluse social......................... 13 
1.1. Cele zece principii de baz pentru incluziunea romilor..............15  1.2. Rolul societii civile în sfrâmarea „cutiei de sticl” .................26  1.3. Iniiative specifice economiei sociale...........................................28  1.4. Participarea activ la realizarea politicilor  condiie  
necesar pentru bunele practici de incluziune ............................33  1.5. Iniiative pentru o societate deschis a romilor...........................34 
Capitolul 2  Organzaii neguvernamentale implicate  în reducerea excluziunii sociale a romilor ......................................... 39  2.1. Bune practici pentru reducerea excluziunii sociale a romilor .....39 
2.1.1. Unde ne aflm ......................................................................39  2.1.2. Strategii naionale de incluziune social a romilor...................41  2.1.3. Bune practici i paradigma „de jos în sus”..............................45 
2.2. Organizaii neguvernamentale  paradigma   „de jos în sus”..............................................................................48  2.2.1. Asociaia Agenia de Dezvoltare Comunitar Buzu ...............50  2.2.2. Asociaia Centrul Cultural Comunitar „Anton Pann” ............52  2.2.3. Partida Romilor „ProEuropa”, Filiala Tulcea ........................57  2.2.4. Asociaia „Rom pentru Rom”................................................62  2.2.5. Asociaia Centrul de Informare, Consultan i Promovare a 
Rromilor Tulcea ...................................................................71  2.2.6. Aliana Romilor din Judeul Galai ........................................77  2.2.7. Fundaia „Împreun” ...........................................................93  2.2.8. Aliana pentru Unitatea Rromilor, Filiala Brila (AURr) ........97  2.2.9. Asociaia „ONG Sunrise Cobadin”......................................105  2.2.10. Fundaia „Familia” Galai.................................................108 
  6
2.3. Concluzii ...................................................................................112  Seciunea a IIa  Femeile excluse social i economia social............................. 115  Capitolul 3  Incluziunea social a femeilor excluse social  
prin economie social ...................................................................... 117  3.1. Femeile ca actoricheie în dezvoltarea local: politici 
care afirm i consolideaz participarea activ a acestora   la luarea deciziilor i la dezvoltarea comunitii.......................117 
3.2. Autoafirmarea economic i politic  o condiie necesar   pentru a realiza egalitatea de gen i reducerea srciei ............119 
3.3. Abordrile bazate pe „vocea” care solicit schimbarea   aduc beneficii femeilor srace ...................................................122 
3.4. Iniiative de dezvoltare local: contribuia femeilor   la creterea economic pe plan local..........................................123 
3.5. Mijloace de promovare a dezvoltrii locale: economia   social i economia principal ...................................................126 
Capitolul 4  Organizaii neguvernamentale implicate în reducerea   excluziunii sociale a femeilor........................................................... 129  4.1. Bune practici pentru reducerea excluziunii sociale a femeilor.....129 
4.1.1. Acces egal la resursele economice, informaionale   i educaionale ....................................................................129 
4.1.2. Empowerment i paradigma „de jos în sus”..........................133  4.1.3. Promovarea egalitii de gen................................................134  4.1.4. Societatea civil i economia social în lupta  
cu excluziunea social .........................................................136  4.1.5. Cadrul naional ..................................................................140 
4.2. Organizaii neguvernamentale  paradigma „de jos în sus” .....141  4.2.1. Agenia Adventist pentru Dezvoltare, Refacere i Ajutor 
România (ADRA România) ................................................142  4.2.2. ADAF  Asociaia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului 
 
Volumul de  fa a  fost  realizat  în cadrul proiectului „INTEGRAT –  Resurse  pentru  femeile  i  grupurile  roma  excluse  social”,  care  este  cofinanat din Fondul Social European prin Programul operaional sectorial  Dezvoltarea  resurselor  umane  20072013  i  este  implementat  de  ctre  Asociaia  pentru  Dezvoltare  i  Promovare  SocioEconomic  Catalactica,  filiala Bucureti,  în parteneriat  cu  Institutul de Cercetare a Calitii Vieii  (ICCV) i Bolt International Consulting – L. Katsikaris – I. Parcharidis O.E.  (Grecia). Regiunile vizate  sunt BucuretiIlfov  i SudEst  (Bucureti,  Ilfov,  Buzu,  Brila,  Galai,  Constana,  Vrancea,  Tulcea),  iar  durata  de  implementare este de 36 de luni. 
Obiectivul general al proiectului este promovarea activ a incluziunii  sociale pe piaa muncii, prin activarea economiei sociale, a femeilor i gru purilor roma, prin dezvoltarea de parteneriate i prin stimularea implicrii  în  viaa  comunitii  a  persoanelor  excluse  social  din  Regiunile  de  dez voltare BucuretiIlfov i SudEst. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  
• creterea nivelului de informare privind economia social;  • formarea,  în  scopul  dezvoltrii  profesionale,  a  femeilor  i  a 
reprezentanilor minoritilor roma din ONGuri ce îi desfoar  activitatea în domeniul economiei sociale; 
• creterea  nivelului  de  cooperare,  prin  iniierea  unei  reele  interprofesionale,  concretizate  în  crearea  unui  centru  de  resurse  pentru structurile economiei sociale; 
• contribuirea  la depirea stereotipului cultural cu privire  la rolul  social  i  statutul profesional al  femeilor  i minoritilor  roma pe  piaa muncii. 
Beneficiari pe termen scurt i lung ai proiectului sunt:   • femei; 
  8
• persoane de etnie roma;  • formatori implicai în economia social;  • lucrtori sociali;  • manageri ai întreprinderilor sociale;  • experi massmedia;  • specialiti implicai în economia social.  Prezenta lucrare exploreaz domeniul politicii de incluziune social a 
Uniunii Europene legat de romi i femeile excluse social, pentru a sublinia  principiile de baz care susin bunele practici. 
Prima parte a lucrrii ofer un scurt studiu al principiilor asimilate în  recomandrile  fcute  de  UE  ctre  statele  membre  în  ceea  ce  privete  planurile  lor  naionale  de  integrare  a  celui mai  larg  grup  de minoriti  etnice  al Europei,  împreun  cu  structura de  politici  care  apare  în  cadrul  proiectelor care sunt îndreptate spre comunitile de romi. În a doua parte,  lucrarea  se  concentreaz  pe  sublinierea  importanei  contribuiei  active  a  femeilor la dezvoltarea local sustenabil i la promovarea egalitii de gen.  Astfel, femeile sunt configurate în rolul lor multiplu de actori principali în  comunitate,  noi  „întreintori  de  familie”  pentru  familiile  lor  (un  rol  atribuit în mod tradiional brbailor) i susintoare de noi politici sociale  inovatoare.  
Prin prezentarea spre analiz a practicilor diferitelor organizaii care  activeaz  pentru  combaterea  excluziunii  sociale  în  rândul  femeilor  i  al  romilor,  se  intenioneaz  familiarizarea  cu practicile acestor  reprezentani  importani  ai  societii  civile  care,  prin  ceea  ce  întreprind,  fac  pai  importani  pe  drumul  ctre  o  societate  fr  discriminare.  De  asemenea,  aciunile desfurate de  aceste organizaii vin  în  întâmpinarea  eforturilor  diferitelor structuri ale statului i ale Uniunii Europene, aducând schimbri  concrete i benefice la nivel local. 
Importana organizaiilor  i  a proiectelor prezentate, dar  i  a  altora  asemenea lor care nu au intrat în atenia autorilor acestei lucrri rezult atât  din  faptul  c  reprezint  exemple  ce merit  urmate,  cât  i  din  faptul  c  rspund  unor  nevoi  punctuale  ale  unor  comuniti  excluse  social.  Din  aceast  perspectiv,  instituiile  statului  sunt  cele  care,  urmrind  ce  se  întâmpl la nivel local, ar putea si adapteze politicile i aciunile proprii. 
  9
Aceast  abordare  de  jos  în  sus  este  una  benefic  pentru  orice  stat  democratic, ce ar trebui s fie utilizat în mod curent de ctre instituiile cu  atribuii atât în sfera social, cât i în alte arii ale societii. 
 
 
 
 
ECONOMIA SOCIAL 
ROMA EXCLUSE SOCIAL   
 
 
ele mai bune practici  în domeniul  incluziunii  socioeconomice a  romilor respect i iau în considerare zece principii de baz comune1 
legate de  incluziunea  romilor,  care  au  fost  stabilite  i  prezentate  în  anul  2009,  în  cadrul  întâlnirii First  Integrated European Roma Platform  (Prima  platform  european pentru  incluziunea  romilor)2  (inut  la Praga, pe data de  24  aprilie,  sub  preedinia  ceh  a  UE).  Aceste  principii  constituie  linii  directoare  semnificative  pentru  conceperea  i  implementarea  de  politici  culturalsensibile  i  eficiente,  îndreptate  spre  integrarea  cu  succes  a  grupului  etnic  dezavantajat  de  romi  europeni.  Principiile  menioneaz  explicit faptul c politicile îndreptate spre populaia rom trebuie: 
• s fie constructive, pragmatice i nediscriminatorii; 
• s vizeze un grupint explicit, dar nu exclusiv; 
• s angajeze o abordare intercultural;  1  http://ec.europa.eu/justice/fdad/cms/stopdiscrimination/downloads/Vademecum_  Roma/FDAD_RomavademecumRO100607.pdf  (pentru  o  prezentare  detaliat  a  celor zece principii de baz comune). 
2  Platforma  european  integrat  pentru  incluziunea  romilor  (stabilit  în  urma  concluziilor Consiliului de Afaceri Generale pe data de 8 decembrie 2008) este  format de ctre prile interesate reprezentante ale instituiilor UE, organizaiile  internaionale, guvernele  statelor membre  i  actorii  societii  civile. Activitile  Platformei  sunt  conturate  în  jurul  a  trei  funcii  de  baz:  schimbul  de  bune  practici  i  experien  între  statele  membre  în  domeniul  incluziunii  romilor;  oferirea de sprijin analitic;  încurajarea cooperrii  între  toate prile  interesate  în  legtur cu toate problemele care sunt legate de romi. 

  14
• s utilizeze instrumente ale UE; 
• s implice autoriti regionale i locale; 
• s implice societatea civil; 
• s susin i s încurajeze participarea activ a romilor. 
Principiile  menionate  mai  sus  au  fost  anexate  la  concluziile  Consiliului din data de 8 iunie 20093. Prin adoptarea principiilor, Consiliul  European  a  reafirmat  angajamentul  UE  de  a  promova  mai  departe  coeziunea i incluziunea social. În plus, Consiliul a fcut apel la Comisie i  la statele membre s colaboreze strâns pentru a grbi incluziunea romilor i  pentru  a  lua  în  considerare  cele  zece  principii  de  baz  comune  atunci  când  elaboreaz respectivele politici. Consiliul Europei a oferit cele zece principii  de baz  comune cu statutul de abordri politice generale adecvate, care pot  fi  împrtite de statele membre: 
„Uniunea European  recunoate  faptul  c  exist  o  nevoie  de  politici mai  active  i eficiente  în ceea ce privete  incluziunea romilor. Furnizarea practic a  acestor  politici  este  responsabilitatea  tuturor  statelor  membre  i,  în  special,  a  regiunilor  i  municipalitilor.  Dei  numrul  i  condiiile  socioeconomice  ale  romilor  variaz mult  în  statele membre,  exist  câiva  numitori  comuni. Mai  mult,  experiena  din  partea  unor  state membre  arat  c  exist  abordri  politice  generale care sau dovedit a fi utile i pot astfel s fie recomandate altora.”4 
Cele  zece  principii  de  baz  comune  au  fost  concepute  ca  instrumente  utile  atât  pentru  factorii  de  decizie,  cât  i  pentru  practicienii  care  administreaz  proiecte  i  programe.  Ele  prezint,  de  fapt,  caracteristicile  eseniale  care  trebuie  s  fie  avute  în  vedere  atunci  când  ne  angajm  în  elaborarea de politici. Mai mult, sau dovedit a determina bune practici. 
3  Vizitai:  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/  108377.pdf pentru a vedea documentul în întregime. 
  15
Deoarece  cele  zece  principii  de  baz  comune  susin  bunele  practici,  influenând  proiectele  i  politicile  care  se  adreseaz  romilor,  este  semni ficativ  s  descriem  pe  scurt  fiecare  principiu  separat,  apoi  s  studiem  contribuia lor la configurarea a ceea ce se consider i se ateapt a fi cele  mai bune practici5. 
1.1. Cele zece principii de baz pentru   incluziunea romilor 
Principiul nr. 1: Politici constructive, pragmatice i nediscriminatorii 
Primul principiu stabilete importana de a elabora politici i proiecte  adecvate problemelor romilor, aa cum sunt  întâmpinate  la  faa  locului (de  aici, concentrarea asupra conceptului de „pragmatic”, însemnând „realist”  în  acest  context).  Cu  alte  cuvinte,  aceste  politici  trebuie  s  fie  adecvate  pentru condiiile actuale care afecteaz viaa romilor. În acest sens, ele sunt  cel mai  bine  „însuite”  (însemnând,  de  fapt,  apreciate,  adoptate  activ  i  transformate) de ctre romii înii. 
Pentru ca primul principiu s funcioneze eficient, factorii de decizie  ar  trebui  s  acorde  o  atenie  deosebit  studiilor  pe  teren  i  tuturor  informaiilor  faptice relevante. Mai mult, organizarea de vizite  la  locul de  lucru pentru investigarea i cartarea situaiei la faa locului sunt de interes  deosebit  i  necesare  pentru  pregtirea  i  monitorizarea  procesului  de  implementare.  În  câteva  cuvinte,  aceste  politici  trebuie  s  fie  sensibile  la  context i iniiativele s fie „cu picioarele pe pmânt”. 
Mai departe, ele trebuie s respecte i s promoveze valorile eseniale  ale Uniunii Europene legate de drepturile omului i de nondiscriminare i  s sporeasc dezvoltarea socioeconomic a romilor ca una dintre strategiile  fundamentale de promovare i de realizare a unei societi cu oportuniti  egale.  5  Cele  mai  bune  practici  sunt,  în  mod  comun,  definite  ca  domenii  de  mare  performan, care au un  impact deosebit asupra pieei muncii,  furnizând rezul tate sociale bune. Schimbul i transferul de cunotine i abiliti practice bazate  pe bunele practici  este una dintre  condiiile  fundamentale pentru  cooperare  în  domeniul  incluziunii  sociale.  Fiecare  realizare  de  bun  practic  este  în  acelai  timp o realizare obinuit i o nou realizare, purtând potenialul inovaiei. 
  16
Primul principiu de baz produce în practic urmtoarele: 
a) Politici  impariale  bazate  pe  condiiile  actuale,  i  nu  pe  idei  preconcepute. 
b) Abordare  „cu  picioarele  pe  pmânt”  i  constructiv,  care  va  fi  promovat în rândul tuturor actorilor implicai. 
c) Utilizarea  semnificativ  a  studiilor/vizitelor  la  faa  locului,  permiând astfel interaciunea continu cu romii i/sau cu experii. 
d) Aciuni care s sprijine incluziunea social i economic a romilor,  sporind participarea complet i egal în cadrul societii. 
  Principiul nr. 2: Vizarea explicit, dar nu exclusiv 
Acest  principiu  implic  ideea  de  a  cuprinde  i  alte  grupuri  sociale  care triesc în condiii socioeconomice similare cu cele ale grupuluiint de  romi. Introduce o abordare inovativ, care nu se concentreaz asupra etniei  unei persoane (identitii), ci asupra realitii socioeconomice  în care  triete  aceast persoan (procesele prin care este construit o anumit identitate).  Aceasta este o schimbare important în abordarea „identitilor”, deoarece  ofer spaiu pentru o înelegere sociologic mai larg i pentru incluziune. 
Politicile  i  proiectele  ar  trebui  s  fie  orientate  ctre  „grupurile  vulnerabile”, „grupurile dezavantajate” sau „grupurile care triesc în zone  defavorizate/subdezvoltate”  etc.,  cu  o meniune  clar  (adic  explicit)  a  faptului  c  aceste  grupuri  includ  comunitatea  rom.  Aceasta  este  o  abordare care implic vizarea romilor ca grupint, fr a exclude alte etnii.  Opiniile  care  stau  la  baza  unei  astfel  de  abordri  iau  în  considerare  legturile existente i reeaua de interaciuni sociale pe care le împrtesc  comunitile  de  romi  i  alte  grupuri marginalizate  ale  societii.  Astfel,  comunitile de romi nu sunt izolate i nici tratate ca un grup etnic izolat. 
Mai mult, politicile cu „vizare explicit, dar nu exclusiv” au un risc  mai  mic  de  a  produce  un  disconfort  social  interetnic  în  comparaie  cu  politicile care vizeaz o anumit minoritate. În cele din urm, interveniile  care vizeaz comunitatea  rom nu sunt separate de  iniiativele de politici  mai ample. 
  17
a) Elaborarea  politicilor  menite  s  vizeze  grupuri  dezavantajate  „deschise”,  cu  meniunea  clar  c  acestea  includ  comunitatea  rom. 
b) Atenia  se  schimb de  la o abordare  cumva  reducionist a unei  minoriti etnice izolate la o unitate mai larg, aceea a cartierelor  dezavantajate.  Este mai  incluziv  i  acord  atenie  complexitii  sociale. 
c) Prevederile legate de un potenial impact negativ al politicilor mai  ample  de  a  aborda  problemele  specifice  ale  romilor,  în  special  incluziunea social a acestora. 
  Principiul nr. 3: Abordarea intercultural 
Principiul  menionat  mai  sus  subliniaz  nevoia  de  a  îmbunti  înelegerea reciproc i comunicarea  între romi i societatea de mas, prin  iniierea  de  practici  de  învare  intercultural  i  dezvoltare  a  competen elor. Experiena a artat c, în acest mod, prejudecile i stereotipurile de  ambele  pri  pot  fi  mai  uor  înelese  i,  în  cele  din  urm,  demitizate.  Iniiativele  interculturale nu ar trebui s fie  interpretate greit ca  iniiative  care  vizeaz  asimilarea  cultural  a  unui  grup  etnic  minoritar.  Ele  se  concentreaz  mai  mult  pe  un  schimb  constant  de  cunotine  fr  prejudeci  i  pe  înelegerea  practic  a  diferenelor  culturale.  Romii,  ca  i  celelalte  etnii,  sunt  încurajai  s  achiziioneze  instrumentele  i  competenele  necesare, care si ajute s se obinuiasc cu cultura celuilalt. 
Al treilea principiu de baz produce în practic urmtoarele: 
a) Dezvoltarea de  competene  interculturale atât  în  rândul  romilor,  cât  i  în  rândul  membrilor  comunitii  majoritare  i  în  rândul  persoanelor din diferite medii etnice. 
b) Promovarea  beneficiilor  practicilor  de  schimburi  interculturale  pentru toi actorii implicai. 
c) Sublinierea rolului important pe care îl joac mediatorii culturali/  interculturali  ca  „puni”  care  realizeaz  o  comunicare  real  i 
  18
constructiv. Statutul  lor de persoane care se mic  între spaiile  care  separ  culturi  îi  face  receptivi  (atunci  când  sunt  expui)  la  preconcepii  i  atitudini,  fiind  impariali  în  rolul  lor,  de  ambele  pri. Astfel, ei îneleg în mod direct i negociaz realitile cu care  se confrunt, prin adoptarea unor atitudini  i a unor competene  de comunicare bazate pe respect fa de ceilali. 
d) Conceperea  unor  politici  care  s  fie  contiente  de  specificul  cultural al comunitii rome. 
e) Prevederea  unor  posibile  confuzii  culturale  care  influeneaz  comunicarea sau/i politicile i activitile. 
  Principiul nr. 4: Vizarea abordrii integratoare 
Adoptarea  unor  programe  i  aciuni  folosind  o  perspectiv  integratoare care s nu vizeze crearea unor piee de munc specifice pentru  romi,  artificiale  i  segregate.  Politicile  ar  trebui  s  promoveze  integrarea  romilor în societatea de mas, în condiii de egalitate cu membrii populaiei  majoritare.  Principiul  de mai  sus  a  fost  stabilit  ca  rspuns  la  problema,  întâlnit  uneori,  de  întrire  a  segregrii  în  loc  de  abolire  a  acesteia. De  exemplu,  constituirea  unor  locuri  de  munc  în  care  s  fie  antrenai  în  activiti romii  în mod exclusiv (i uneori activiti care sunt percepute ca  fiind  „adecvate”  idiosincraziei  lor  culturale,  ceea  ce  înseamn  locuri  de  munc  speciale pentru  romi),  fiind astfel  separai  ca grup  social omogen,  distinct  de  restul  forei  de  munc,  având  drept  consecin  nefericit  constituirea  unui  ghetou  la  locul  de munc.  În  ciuda  faptului  c  aceste  tipuri de iniiative vizeaz integrarea romilor, obiectivele lor pot uneori s  aib ca rezultat exact opusul, adic segregarea. De aceea este important s  se  evalueze  în  întregime  aciunile  în  legtur  cu  riscul  lor  de  a  cauza  segregare  i,  dac  este  necesar,  s  se  revizuiasc  i  s  se  ajusteze.  Segregarea  spaial  trebuie  s  fie, de asemenea,  evitat, deoarece alunec  uor înspre segregare social. Exemplul de a construi enclave locative care  sunt  delimitate  geografic  i  situate  departe  de  legturile  cu  transportul  public  pot  doar  s  menin  brea  separatoare  dintre  romi  i  societatea  majoritar. 
  19
Acelai  lucru  se  aplic  i  crerii, mai  sus menionate, de  „locuri de  munc  specifice  pentru  romi”,  care  implic  ideea  supraromantic  i  folcloristic  de  supraexploatare  a  tradiiilor.  Promovarea meteugurilor  romilor ca surs de venit i ca mijloc de activare a muncii ar putea, din nou,  s duc la riscul de a crea o pia de munc artificial. 
Cu  toate  acestea,  este  important  s  susinem  pstrarea  motenirii  romilor  i  s  încurajm  promovarea  abilitilor meteugreti manuale,  dar acest lucru trebuie s fie fcut întrun fel care s fie rezonabil, sensibil,  neconstrâns  i,  din  nou,  fr  a  se  pierde  din  vedere  riscul  de  segregare.  Acelai  lucru  se  aplic  i  unor  iniiative  ale  administraiei  publice,  care  angajeaz persoane din  comunitatea  rom  în  locuri de munc  ce vizeaz  curarea  spaiilor publice. Aceast politic vizeaz  în  special  romii  i,  în  ciuda obiectivului general de a  încerca s reduc rata omajului  în rândul  romilor, nu face nimic pentru a opri stigmatizarea i nici nu acord atenie  aspectului  important de cretere a mobilitii sociale pentru persoanele de  origine  rom  (în plus,  iniiativele de munc public nu ofer perspectiva  unor viitoare locuri de munc). Cu alte cuvinte, iniiativa neutr de mai sus  se restrânge doar la a crea o ni pe piaa locurilor de munc pentru romi,  locuri de munc pltite prost,  în  timp  ce  regenereaz  i  stigmatul asupra  acestora.  În  acest  context,  merit  s  observm  faptul  c  romii  nu  au,  deseori,  locuri de munc  în domeniile de angajare  ce vizeaz activiti  la  birou. 
În concluzie, am putea oferi exemple de succes ale unor iniiative de  desegregare. La nivelul statelor membre, Ungaria poate fi menionat ca a  fi elaborat iniiative importante de desegregare (care au constituit simultan  condiia  necesar  de  desegregare  pentru  eligibilitatea  în  ceea  ce  privete  acordarea de  fonduri  structurale).  Spania  a promovat  strategii  semnifica tive  de  angajare  pentru  romi  în  cadrul  programului  ACCEDER6, 
6  Programul  FSG  ACCEDER  a  fost  conceput  pentru  a  facilita  accesul  pe  piaa  muncii pentru romii din Spania. Principalele obiective din 2000 sau concentrat  asupra  incluziunii socioeconomice a romilor, prin  implicarea  lor  în activiti de  formareangajare i prin  încurajarea egalitii de anse. Ofer formare, calificare  i angajare. Programul sa dovedit a avea o mare transferabilitate în alte contexte  i ri, reprezentând un rezervor valoros de bune practici. 
  20
contribuind astfel la integrarea social prin structuri de ocupare a forei de  munc. 
Al patrulea principiu de baz produce în practic urmtoarele: 
a) Susinerea  aciunilor  de  desegregare,  prin  aplicarea  de  abordri  integrate (politicile dintrun domeniu afecteaz i alte domenii). 
b) Prevederea impactului pe termen lung al politicilor i proiectelor.  Evaluarea potenialului de risc al tuturor aciunilor. 
c) Contiina riscului de „discriminare indirect” (iniiativele neutre  pot atrage indirect discriminare i pot regenera stigmatul). 
d) Implicarea romilor înii. 
  Principiul nr. 5: Contientizarea dimensiunii genului 
Introducerea perspectivei genului pune în eviden faptul c femeile  de etnie rom se confrunt cu situaii de discriminri multiple, pornind cu  un dublu dezavantaj: discriminare din cauza genului i a originii etnice. Ele  sunt mai predispuse s experimenteze excluderea social în comparaie atât  cu femeile aparinând populaiei majoritare, cât i cu brbaii romi i exist  un risc mai mare de a deveni victime ale aciunilor violente (de la violen  domestic pân la trafic de persoane). Discriminarea pe multiple planuri cu  care  se  confrunt  femeile  de  etnie  rom  ar  trebui  s  fie  recunoscut  i  abordat  în mod  specific  atunci  când  sunt  elaborate politici.  Interveniile  pentru  femeile  de  etnie  rom  ar  putea  avea  un  impact  pe  termen  lung  asupra  lor  i,  în  acelai  timp,  asupra  altor membri  ai  familiei,  în  special  asupra copiilor. Femeile de etnie rom  joac un rol crucial  în promovarea  incluziunii  sociale,  în  general,  i  în  integrarea  copiilor  lor  în  sistemul de  educaie, în particular. Progresul femeilor spre poziii mai înalte la locul de  munc ar trebui s fie încurajat în mod activ. 
Al cincilea principiu de baz produce în practic urmtoarele: 
a) Politici  care  se adreseaz nevoilor  specifice ale  femeilor de etnie  rom, dând atenie problemei discriminrii multiple. 
b) Nevoile specifice ale femeilor de etnie rom sunt  fcute vizibile pe  parcursul tuturor etapelor de concepere, implementare i evaluare 
  21
a activitilor. Femeile de etnie rom sunt parteneri vizibili, activi  i direct  implicai,  în mod egal,  în aciuni,  împreun  cu  celelalte  pri. 
c) Promovarea autoafirmrii i asigurarea faptului c femeile de etnie  rom joac un rol important în consiliile consultative sau comitetele  de monitorizare (echilibrarea genului în luarea deciziilor). 
  Principiul nr. 6: Transferul politicilor bazate pe dovezi 
Acest  principiu  accentueaz  importana  colaborrii  între  statele  membre  i  prile  interesate  de  problema  romilor,  prin  schimbul  de  experien  în  domeniul  incluziunii  socioeconomice.  Acest  lucru  implic  transferul i împrtirea practicilor. Experienele de succes, ca i eecurile  au o contribuie egal, deoarece putem s învm din ele i s beneficiem  de amândou. Uneori, o „bun practic” poate fi una „euat”, în sensul c  ofer oportunitatea de a regândi strategii  în mod contrastiv/comparativ  i  de  a  identifica  greelile  pentru  a  nu  le  repeta  în  viitor.  Dezvoltarea,  implementarea  i monitorizarea politicilor de  incluziune  se bazeaz mult  pe colectarea, analiza i interpretarea datelor socioeconomice. 
Al aselea principiu de baz produce în practic urmtoarele: 
a) Iniiative  derivate  din  colectarea  serioas  de  informaii  i  din  procesarea datelor, pentru a fi utilizate cu scopul de a monitoriza  evoluia proiectului i a politicilor. 
b) Explorarea rezultatelor aciunilor efectuate, permiând dialogul în  ceea de privete exemplele de bun practic (în termenii succesu lui i ai eecului deopotriv). 
c) Atunci  când este  cazul,  se  inspir din activitile  cu  alte grupuri  vulnerabile, ca i din experiena din afara UE. 
  Principiul nr. 7: Utilizarea instrumentelor UE 
Acest  principiu  se  refer  la  folosirea  unor  instrumente  legale,  financiare i de coordonare pe care statele membre le pot utiliza cu scopul  de a lansa i a promova strategii de incluziune socioeconomic. 
  22
Al aptelea principiu de baz produce în practic urmtoarele: 
a) Iniiative care utilizeaz i/sau combin resursele UE (legislative/  financiare/politice). 
b) Cooperarea  cu guvernele naionale pentru a obine angajamente  concrete  în  ceea  ce privete utilizarea  fondurilor  structurale  i  a  altor instrumente financiare pentru incluziunea romilor. 
c) Participarea la evaluri colegiale pentru actualizarea informaiilor  i pentru a înva din cele mai noi i mai avansate practici. 
  Principiul nr. 8: Implicarea autoritilor locale i regionale 
Principiul menionat mai  sus  subliniaz  importana  vital  a  coope rrii  strânse  cu  autoritile  regionale  i  locale.  Deoarece  politicile  i  proiectele  sunt practic  implementate  la nivel  local, partenerii  regionali  i  locali  joac un rol crucial  în asigurarea descrierii realiste a  iniiativelor.  În  consecin, statele membre trebuie s  implice actorii  locali  în toate etapele  de concepere, elaborare i implementare. 
Al optulea principiu de baz produce în practic urmtoarele: 
a) Contientizare mrit asupra politicilor i instrumentelor UE (i ofe rirea  fr  piedici  a  informaiilor)  pentru  autoritile  regionale  i  locale. 
b) Promovarea abordrii unor parteneriate strânse cu autoritile re gionale i locale în rândul autoritilor guvernamentale naionale. 
c) Proiecte care sunt cel mai bine coordonate atunci când este asigu rat colaborarea activ i constant între toi partenerii implicai. 
d) Proiecte care recunosc importana de a acorda o atenie deosebit  implementrii de politici de incluziune la nivel regional i local. 
  Principiul nr. 9: Implicarea societii civile 
Actorii  societii  civile  (ONGuri,  academii/cercettori  i  parteneri  sociali)  au  un  „cuvânt”  vital  de  spus  în  întregul  proces  de  concepere  i  implementare a politicilor.  În plus, ei  constituie o verig esenial pentru 
  23
diseminarea experienei i a cunotinelor spre societatea majoritar i spre  diferite grupuri sociale, cu scopul de a iniia i a extinde dezbaterile publi ce. Mai mult, sunt stabilite sinergii puternice i transsectoriale între diferite  pri  interesate de problema  romilor,  fcând  astfel  legtura  între  eforturi  pentru a se ocupa împreun de aceste probleme. 
Al noulea principiu de baz produce în practic urmtoarele:  a) Politici transparente i motivate.  b) Diseminarea  cunotinelor  i  schimbul  de  opinii  în  cadrul 
dezbaterilor publice.  c) Dezbaterile publice sunt organizate pe parcursul întregului proces 
al politicii.  d) Aciuni  de  colaborare  în  care  sugestiile  i  iniiativele  actorilor 
societii  civile  sunt  implicate  în  toate  etapele  de  elaborare  a  politicii. 
  Principiul nr. 10: Participarea activ a romilor 
Implicarea activ a comunitii  rome  în  fiecare etap de elaborare a  politicii ar trebui s fie un lucru care se impune. Prezena romilor ar trebui  s fie vizibil i „simit” la nivel naional i european deopotriv. Experii  i  funcionarii  publici  de  etnie  rom,  ca  i  alte  pri  interesate  de  etnie  rom, toi trebuie s fie luai serios în considerare. 
Al zecelea principiu de baz produce în practic urmtoarele: 
a) Elaborarea  de  politici  pentru  i  cu  reprezentani  ai  comunitii  rome. 
b) Politici  care  sunt  rezultatul  unei  colaborri  active  cu  prile  interesate de etnie rom, academicieni i cercettori de etnie rom,  ONGuri. 
c) Msuri care vizeaz aciunea pozitiv pentru a  încuraja  romii s  devin ceteni activi i s participe pe deplin la viaa public. 
d) Promovarea oportunitilor de ocupare a  forei de munc pentru  romi, prin includerea aciunilor pozitive în strategiile care vizeaz  resursele  umane  (organizarea  de  cursuri  de  formare,  stagii  de 
  24
pregtire  sau  vizite  în  companii  îndreptate  spre  comunitile  rome). 
Platforma  european  integrat  pentru  incluziunea  romilor  (sau Platforma  european a romilor) este în mod explicit menionat de ctre „Comunicatul  Comisiei Europene  asupra unui  cadru UE pentru  strategii naionale de  integrare a  romilor pân  în 2020”7  ca având „o  contribuie  semnificativ  la  realizarea  politicilor  europene  i  naionale  mai  sensibile  la  nevoile  romilor.”  (paragraf 7„Empowering Civil Society: A Stronger Role  for  the European  Platform  for  Roma  Inclusion”,  s.n.). Astfel,  rolul  su  în  noul  cadru  este  reîntrit în ceea ce privete urmtoarele obiective generale: 
• oferirea  de  asisten  i  sprijin  statelor  membre,  prin  facilitarea  schimbului de cunotine i bune practici în interiorul i în afara UE; 
• oferirea  de  feedback  pentru Comisia  European  asupra  rezulta telor iniiativelor naionale, prin vocea actorilor societii civile de  etnie rom. 
În consecin, Platforma european a romilor, reconsolidat, constituie  principalul  forum pentru dezvoltarea de  abordri  ale practicilor  în  ceea  ce  privete  politicile  de  integrare  a  romilor. Mai mult,  susine  reprezentanii  comunitilor rome s se implice în mod direct în întregul proces, invitândui  s participe, la nivelul UE, la discuii i schimburi despre politicile de integra re a romilor. Încurajarea autoafirmrii i participarea direct a actorilor socie tii civile de etnie rom este, astfel, esena celui deal doilea obiectiv general. 
Obiectivele  la  nivelul  UE,  formulate  în  comunicatul  Comisiei  UE  asupra  cadrului  pentru  politicile  naionale  de  integrare  a  romilor,  promoveaz necesitatea unei abordri integrate pentru a contracara problema  excluderii romilor. Aceste obiective sunt grupate  în  jurul a patru domenii  principale  de  incluziune  socioeconomic8.  Ele  sunt, mai  înainte  de  toate,  domenii ale politicilor naionale: 
7  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0173:en:  NOT. 
8 Merit observat faptul c aplicarea politicilor întrun domeniu ar trebui s aib un  impact vizibil pozitiv  în alte domenii,  însemnând c  interveniile ar  trebui s  fie 
  25
educaie: intensificarea eforturilor de a include toi copiii romi în  sistemul de  învmânt primar  i de ai susine pentru a  finaliza  ciclul colii primare; 
ocuparea forei de munc: intensificarea eforturilor de a distruge  diferena dintre  romi  i ali ceteni  în ceea ce privete ocuparea  forei de munc; 
sntate:  intensificarea eforturilor de a reduce diferenele  în ceea  ce  privete  starea  de  sntate  între  romi  i  restul  populaiei  în  general; 
locuine: intensificarea eforturilor de a distruge diferenele în ceea  ce privete accesul  la  locuine i utiliti publice, cum ar fi apa i  electricitatea. 
Populaia rom  înc sufer de discriminarea care se resimte  în  toate  domeniilecheie menionate mai  sus.  Discriminarea  duce  la  srcie  i  la  oportuniti  reduse de a gsi  locuri de munc  i de a deveni participani  activi la aciunile sociale. Slabele realizri în educaie sunt o „u deschis”  pentru  a  gsi  locuri  de munc  necalificat  i  prost  pltit,  în  special  în  sectorul  informal de angajare, ceea ce cauzeaz  tot mai diverse probleme:  condiii de via paupere, lipsa accesului la servicii de sntate adecvate, la  locuine  i  alte  servicii  de  baz.  Soluii  sustenabile  pentru  problemele  sociale  i  economice  ale  romilor  pot  fi  elaborate  prin  utilizarea  unei  abordri  complete,  care  s  implice  coordonarea  aciunilor  care  vizeaz  politicile de locuine, educaie, asisten medical i piaa muncii. 
În  ceea  ce  privete  accesul  romilor  pe  piaa  muncii,  formele  particulare de discriminare cu care ei se confrunt în acest domeniu au fost  foarte clar codificate în metafora „cutie de sticl”: 
„O  cutie de  sticl9  exclude  romii de  la ocuparea  locurilor de munc  bnoase,  neag  accesul  romilor  la  segmentele  majore  ale  pieei  muncii, 
armonizate  i  concepute  cu  atenie,  gândindune permanent  la  legtura  strâns  între cele patru domenii de politici naionale prezentate în continuare. 
9   Aceast metafor a fost  iniiat întrun studiu despre excluderea romilor de pe  piaa  locurilor  de  munc,  iniiat  de  Centrul  European  pentru  Drepturile  Romilor,  în  2007,  ca  nou  termen  care  parafrazeaz  „tavanul  de  sticl”,  o  metafor care sugereaz discriminarea împotriva femeilor i minoritilor etnice  în domeniul ocuprii forei de munc, în special factorii invizibili care limiteaz 
  26
blocheaz romii de la accesul la activiti bine remunerate, izoleaz romii la  locul de munc i separ romii în aranjamente segregate ale activitii care au  dea face doar cu problemele romilor” („The Glass Box: Exclusion of Roma  from Employment”, Centrul European pentru Drepturile Romilor10, 2007). 
1.2. Rolul societii civile în sfrâmarea „cutiei de sticl” 
Potrivit unui  studiu11  realizat  la  cererea Parlamentului European  în  anul 2008, strategiile de incluziune social ar trebui s utilizeze o abordare  complet  i  complex  pentru  a  se  ocupa  de  problema  complicat  a  excluderii sociale. Accentul ar trebui, de la bun început, s fie pus asupra: 
a) dezvoltrii politicilor  care  identific  i  abordeaz  toate  aspectele  dezavantajrii lor printro abordare integrat; 
b) oferirii  ansei  de  autoafirmare  a  comunitilor,  prin  susinerea  capacitilor de autoorganizare a romilor în termenii reciprocitii,  susinerii, autoreprezentrii sau furnizrii de servicii. 
Iniiative de susinere a autoafirmrii/dezvoltarea comunitii:   misiunea Fundaiei pentru o Societate Deschis 
Înc de la începutul acesteia, Fundaia pentru o Societate Deschis a  fost  preocupat  de  problema  susinerii  autoafirmrii.  Este  acordat  o  atenie deosebit susinerii autoafirmrii în ceea ce privete femeile de etnie  rom i tinerii, pentru a spori abilitatea lor de a lua decizii i de a participa  activ  la viaa public. Atât  femeile de  etnie  rom,  cât  i  copiii  romi  sunt 
mobilitatea spre poziii superioare. „Tavanul de sticl” se refer la toate tipurile  de  impedimente care  împiedic  femeile  s progreseze  spre poziii de directori  sau administratori, în timp ce „cutia de sticl” reflect practicile discriminatorii  de blocare a romilor la locuri de munc „specifice romilor”, excluzândui de la  intrarea  în alte sectoare de ocupare a  forei de munc  (de exemplu, munca de  birou). Realitile descrise i analizate în studiu au fost selectate din experiena  Europei Centrale  i  de  SudEst,  dar  practica  discriminrii  indirecte  pe  care  o  sugereaz metafora înc mai poate fi întâlnit în toat Europa. 
10  Centrul  European  pentru  Drepturile  Romilor  este  una  dintre  organizaiile  partenere în cadrul „Iniiativei Deceniul romilor”. 
11  The social situation of the Roma and their  improved access to the  labour market  in the  EU (2008). Studiul a fost solicitat de Comisia pentru Ocuparea Forei de Munc  i Afaceri Sociale a Parlamentului European (EMPL). 
  27
deseori  supui  violenei,  ca  victime  tcute:  „vocile  lor  nu  pot  fi  auzite”.  Proiectele care promoveaz implicarea lor activ în dezvoltarea comunitii  au  ajutat  femeile  de  etnie  rom  s  spun  tare  ce  simt,  s  pun  capt  supunerii  i  s  sugereze  soluii  viabile  de  care  s  beneficieze  întreaga  comunitate. Femeile de etnie rom  joac un rol crucial  în medierea dintre  diferite  medii:  mediul  familiilor  lor,  comunitatea  brbailor,  instituiile  societii de mas (de exemplu, structurile de învmânt pentru copiii lor). 
Fundaia  pentru  o  Societate  Deschis  concepe  activiti  care  sunt  îndreptate spre: 
• creterea  influenei  i participrii membrilor  comunitii  rome  la  procesele  de  luare  a  deciziilor  care  afecteaz  propriile  viei  i  comuniti; 
• construirea  capacitilor  de  a  prelua  rolul  de  lideri  i  responsa biliti, în special printre tinerii i femeile rome; 
• sporirea  participrii  femeilor  rome  în  instituiile  publice  i  ageniile de luare a deciziilor; 
• întrirea mobilizrii civice i a organizrii romilor; 
• sporirea imaginii de sine i a simului de mândrie al romilor; 
• crearea  de  noi  oportuniti  care  s  ofere  activitilor  romi  competenele,  cunotinele  i  încrederea  necesare  pentru  a  schimba viaa lor i a comunitilor în mai bine; 
• sporirea  educrii  ca  votani  i  în  alte  forme  de  cetenie  activ  printre romii din localitate; 
• întrirea democraiei  i a  responsabilitii pentru  implementarea  legilor i a politicilor care au efecte asupra romilor.12 
Un  studiu  al Bncii Mondiale13  care  analizeaz  originile  „ciclului  de  srcie”14 al celei mai mari comuniti etnice din Europa propune o discuie 
12  Activitile  proiectului:  http://www.soros.org/initiatives/roma/focus/empower  ment. 
13  „Roma  in  an  Expanding  Europe:  Breaking  the  Poverty  Cycle”  (2005,  Banca  Mondial). 
  28
de  explorare  a  abordrilor politicilor  i dezbaterilor  formulate  în  tradiia  european  i  concluzioneaz  cu  urmtoarele  sugestii  în  ceea  ce  privete  eficiena politicilor de incluziune: 
• „…politicile de incluziune social eficiente ar trebui s echilibreze  trei obiective distincte”: 
– „mrirea  oportunitilor  economice  pentru  romi”,  prin  sporirea i calificarea participrii lor pe piaa muncii15; 
– „constituirea  capitalului  uman”,  cu  puncte de  sprijin  pentru  educaie i sntate; 
– „consolidarea  capitalului  social  i  dezvoltarea  comunitii”,  prin  facilitarea  participrii  romilor  în  sfera  public  i  la  iniiativele societii civile. 
1.3. Iniiative specifice economiei sociale  
În discursul su recent despre situaia actual a comunitilor de romi  i  sinti  în  Europa,  pe  data  de  10  noiembrie  2011,  la  Conferina  interna ional privind persoanele de etnie rom, la Berlin, directorul FRA (Agenia  pentru Drepturi  Fundamentale  a Uniunii  Europene), Morten Kjaerum,  a  prezentat  rezultatele  deloc  mulumitoare  ale  studiului  FRA  privind  combaterea discriminrii persoanelor de etnie  rom. Rata discriminrii  în  raport cu sfera omajului le eclipseaz pe celelalte dou: 
• 60% se confrunt cu fenomenul discriminrii atunci când îi caut  un loc de munc; 
14  De asemenea, „ciclul de privare”, indicând cercul vicios al factorilor interdepen deni  (srcieinsuficient educaieomaj/locuri de munc prost pltitesrcie)  care blocheaz viaa romilor marginalizai. 
15  Rata  sczut  a  ocuprii  forei  de  munc  este  strâns  legat  de  o  educaie  insuficient, care, la rândul ei, este legat de discriminarea în educaie. Romii, la  vârsta angajrii, duc  lips de o educaie suficient pentru a participa cu succes  pe  piaa  muncii,  iar  acest  lucru  se  transform  întro  pierdere  imens  a  productivitii i venitului pentru Europa. Integrarea acestei importante fore de  munc pe piaa muncii din Europa va sprijini economia UE. 
  29
• 25%  sunt  tratai  în  mod  discriminatoriu  de  ctre  personalul  medical;  
• 18% sunt victime ale fenomenelor sau ameninrilor rasiale. 
În  alocuiunea  sa,  directorul  FRA  a  subliniat  importana  realizrii  coeziunii la nivel comunitar, prin intermediul elaborrii i implementrii la  nivel  local  a  politicilor,  stimulând  participarea  activ  deopotriv  a  persoanelor de etnie rom i a celorlalte. Acesta sa referit, de asemenea, la  rolul  indispensabil  al  autoritilor  locale  în  acest  context.  Îmbuntirea  coeziunii  comunitare  st  la baza  fiecrui  efort de  combatere a  srciei  i  excluziunii  sociale.  În  acest  sens,  corespunde  aspiraiilor  sociale  generale  stabilite în strategia Uniunii Europene Europa 2020 (cretere economic), i  anume creterea ratei de ocupare i scderea ratei srciei. În final, Morten  Kjaerum a supus ateniei faptul c tinerii de etnie rom reprezint viitoarea  for de munc european, subliniind astfel interdependena dintre creterea  economic  a  Europei  i  potenialul  su  de  resurse  umane.  Încheind  discursul întro not aforistic, directorul FRA a remarcat: „Aceasta nu este o  problem a romilor, este o problem european.”16 
Rata  sczut  a  angajrii  este  un  fenomen  complex,  cu  o  structur  stratificat  i  intergeneraional.  Iniierea  i  susinerea  iniiativelor  de  angajare  sunt decisive  în  acest  sens  atât pentru  reducerea  srciei,  cât  i  pentru  întrirea  coeziunii  sociale. Dei  conceperea unui  set de politici de  angajare adecvat pentru romi nu poate rezolva problema excluderii, acesta  constituie un pas esenial pentru a ne ocupa cu seriozitate de aceste aspecte.  Strâns  legat  de  problema  excluderii  pe  piaa  muncii  este  i  problema  discriminrii directe  i  indirecte  cu  care  se  confrunt persoanele de  etnie  rom atunci când candideaz pentru un  loc de munc i când primesc un  16 Citm  întregul paragraf: „Întro perioad de criz economic este uor s dm  deoparte  problema  integrrii  romilor  i  s  o  lsm  s  atepte  «vremuri  mai  bune».  Dar  aici  vreau  s  ne  amintim  c  nu  este  vorba  numai  de  protejarea  drepturilor omului, ci i de viitorul economiei în câteva state membre ale UE. În  câiva ani de acum încolo, 10, 15 pân la 25% din populaia tânr care intr pe  piaa muncii în câteva state membre ale UE vor fi romi. Societatea are nevoie de  ei i ei au nevoie de societate  populaia majoritar i populaia rom sunt strâns  conectate  i  legate  între  ele”  (Directorul  FRA Morten  Kjaerum,  10  nov.  2011,  discursul de la Berlin). 
  30
loc de munc. Aa cum este confirmat de toate studiile în domeniu, accesul  pe piaa muncii  este  împiedicat de  toate  formele de discriminare  care  se  bazeaz,  în mare  parte,  pe  reprezentri  stereotipice  care  prezint  comu nitatea  rom  ca  fiind  „lenei  din  natere”  sau  refractari  la munc.  Lipsa  locurilor de munc este pur i simplu explicat în termenii unei situaii pe  care romii înii au aleso. În afar de prejudeci, exist o serie larg de ali  factori  care  nu  permit  romilor  s  gseasc  locuri  de  munc,  cum  ar  fi  nivelul sczut al educaiei, o rat crescut a analfabetismului, dependena  crescut de ajutoarele sociale i statutul lor legal. 
Programele de ocupare a forei de munc trebuie s se reorienteze spre  o  abordare  mai  integrat,  pentru  a  se  adresa  acestor  dificulti  în  complexitatea  lor. Au  fost  elaborate  strategii  de  activare  a  ocuprii  forei  de  munc, strategii care se concentreaz pe o abordare combinat de integrare a  asistenei  sociale  cu  scheme  de  formare,  educare  i  plasament  la  locul  de  munc.  Pe  lâng  acestea,  activarea  formelor  de  interaciune  a  economiei  sociale pentru a  stimula  cooperarea  i antreprenoriatul  în  rândul  romilor  i  pentru a îmbunti condiiile de via în comunitile rome are o importan  vital.  Economia  social,  dup  definiie,  este  rezultatul  grupurilor  i  comunitilor care  lucreaz  la nivel  local i, astfel, constituie cel mai potrivit  instrument  pentru  incluziunea  i  dezvoltarea  socioeconomic  la  nivelul  comunitii. 
Rezoluia Parlamentului European din 11 martie 2009 referitoare  la  situaia  social  a  romilor  i  îmbuntirea  accesului  acestora  pe  piaa  muncii  din  UE17  a  remarcat  faptul  c  îmbuntirea  incluziunii  socioeconomice  a minoritii  rome  în  Europa  lrgit  a  celor  27  de  state  membre a depins de politici care au produs rezultate  limitate. Documentul  subliniaz aciunile care  trebuie  s  fie  luate  în considerare pentru a grbi  incluziunea i pentru a  îmbunti cu adevrat situaia romilor. Recoman drile oferite în document sunt strâns legate de cele zece principii comune de  baz,  ca  i de  strategiile de ocupare a  forei de munc  care au  fost  recent  propuse  în  cadrul  Strategiei  europene  de  cretere  economic  2020  i  care  se  adreseaz problemei grupurilor sociale marginalizate.  17 Pentru a citi documentul în întregime, accesai: http://www.europarl.europa.eu/  sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6TA20090117&language=EN. 
  31
Rezoluia Parlamentului  face apel  la adoptarea de politiciint  care  invit  prile  interesate  de  problema  comunitii  rome  s  participe  ca  factori  de  decizie,  adic  în  calitate  de  parteneri  egali  la  elaborarea  i  implementarea de politici de incluziune. În ceea ce privete femeile de etnie  rom, Parlamentul face apel la statele membre si îmbunteasc accesul  la formarea vocaional, s adapteze formarea vocaional la nevoile pieelor  de munc  locale,  oferind  în  acest  fel  femeilor  de  etnie  rom  competene  cutate pe piaa muncii. În legtur ce ceea ce sa menionat mai sus, exist  nevoia de a descuraja mobilitatea forei de munc necalificat, care nu face  altceva decât s sporeasc discriminarea  împotriva femeilor de etnie rom  i  s  limiteze  evoluia  lor  ulterioar  pe  piaa  muncii.  Toate  politicile  îndreptate spre  femeile de etnie rom ar  trebui s duc  la  independena  lor  economic, prin promovarea structurilor în care acestea pot deveni persoane  fizice autorizate i pot avea acces la microcredite. Ar trebui s fie, de asemenea,  promovate  msurile  de  înfiinare  a  IMMurilor  i  a  cooperativelor  sociale.  Susinerea  antreprenoriatului  romilor  poate  ajuta  comunitatea  rom  si  integreze capacitile lor în economia formal. Ar putea fi oferite imbolduri  semnificative pentru  ai  încuraja  s beneficieze de  abilitile  lor  culturale  (stabilirea  cooperativelor pentru producerea de produse, mâncare, art  i  meteugrit) i de limba lor (devenind mediatori culturali i interprei). 
În  plus,  ar  trebui  s  fie  încurajat  dezvoltarea  unei  economii  de  servicii  bazate  pe  comunitate,  care  va  extinde  cunotinele  i  priceperile  femeilor  de  etnie  rom.  Toate  aceste  iniiative  sunt  specifice  abordrii  economiei sociale. Accesul  real  la piaa muncii  formal pentru  femeile de  etnie  rom  (stimulând  independena  lor  economic)  este  stipulat  ca  o  condiie preliminar pentru  îmbuntirea  statutului  lor  social  i  familial.  Programe  de  formare  potrivite  i  oportuniti  de  specializare  ar  pregti  femeile  de  etnie  rom  în  ceea  ce  privete  competenele  necesare  i  încrederea de a candida în temeni egali cu brbaii pentru locuri de munc  din  care  si  câtige  existena,  de  a  combina  îndatoririle  familiale  cu  serviciul  i de ai  îmbunti  statutul  lor  în  ierarhia  familiei. Problemele  multidimensionale întâlnite de ctre femeile de etnie rom în viaa de zi cu  zi, subordonarea lor în structura patriarhal a familiei (ca s nu menionm  fenomenul violenei domestice, al prostituiei i traficului de fiine umane)  ar putea fi depite odat cu elaborarea iniiativelor de ocupare a forei de  munc, iniiative care s stimuleze autoafirmarea, reducând astfel riscul de 
  32
abuz  asupra  lor. Mai mult,  stimularea  oportunitilor  de  specializare  le  poate ajuta s sfrâme „cutia de sticl” care le limiteaz oportunitile de a  evolua în fruntea i/sau în afara propriilor lor comuniti, având cariere la  care femeile care aparin societii de mas au acces mai facil. Parlamentul  pune accent asupra nevoii imperative pentru ca statele membre s iniieze  i  s  investeasc  în angajarea acestor politici pentru grupurile dezavanta jate  (activând  astfel  economia  social),  care  sunt  îndreptate  spre  intensi ficarea autoajutorului mai mult decât de a crea dependen de beneficiile din  asigurri  sociale.  Se  consider  c  „o  cultur  a  independenei,  i  nu  una …

Search related