of 39/39
BUN VENIT LA 1 Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 http://math.uvt.ro

BUN VENIT LA...informatica/ Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 4 Modul de organizare Curs - O serie Seminar - grupa – 5 grupe Laborator - subgrupa – 8 grupe Studenţii

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BUN VENIT LA...informatica/ Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 4 Modul de organizare Curs...

 • BUN VENIT LA

  1Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019

  http://math.uvt.ro

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 2

  Familiarizare cu ....

  2

  ▪ Modul de organizare

  ▪ Structura anului universitar

  ▪ Planul de învăţământ

  ▪ Contractul de studii

  ▪ Orarul

  ▪ Drepturi şi obligaţii

  ▪ Surse de informare şi modalităţi de comunicare

  ▪ Facilităţi şi alte informaţii

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 3

  Modul de organizare

  3

  Decan: Prof. dr. Daniela Zaharie([email protected])

  Director Departament Informatică:Conf. dr. Victoria Iordan

  ([email protected])

  Facultatea de Matematică şi Informatică

  Cadrele didactice

  Prodecan: Lector dr. Aurelian Crăciunescu

  Prodecan: Conf. dr. Marc Eduard Frîncu

  https://www.info.uvt.ro/cadre-didactice-informatica/

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 4

  Modul de organizare

  4

  Curs - O serie

  Seminar - grupa – 5 grupe

  Laborator - subgrupa – 8 grupe

  Studenţii

  Seria – Informaticăo tutore de an (cadru didactic)

  Adriana Loredana Tănasie ([email protected])o şef de an (student) o şef de grupă (student)

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 5

  Modul de organizare

  5

  ▪ Şef de an (student) – PUIU IONICA-LARISA

  ▪ Şef de grupă – responsabil grupă (student) ○ Grupa 1: BÂSCĂ REBECA - ORIANA ○ Grupa 2: CORȘATEA C. GH. DENIS○ Grupa 3: DĂLINESC D. L. ANDREI-AURELIAN○ Grupa 4: NATRAPEI A. C. ALEXANDRU-DAVID○ Grupa 5: SILAGHI V. D. ALEX-CRISTIAN

  1 FMICI10011 PUIU M. IONICA-LARISA 10.00 buget2 FMICI10014 BÂSCĂ O. REBECA-ORIANA 10.00 buget

  3 FMICI10029 LÖRINCZI E. A. ANDREI-DARIUS 10.00 buget

  4 FMICI10241 TĂMĂȘAN F. G. MIHAI 10.00 buget

  5 FMICI10369 GOINA GH. DACIAN-GHEORGHIU 10.00 buget

  6 FMICI10375 STĂNCIOI D. D. DANIEL-MARIAN 10.00 buget

  7 FMICI10532 DAMIAN I. MIHAI 10.00 buget8 FMICI10599 SLIVILESCU S. VLAD 10.00 buget

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 6

  Modul de organizaresecretariat

  6

  Informații suplimentare:https://www.info.uvt.ro/secretariat-virtual/

  ([email protected])Orar Infocentru : 8:00 -16:00, camera 236

  • Secretar sectia de Informatica: Ana Mateescu

  email: [email protected]: 238 (etajul 2)telefon: 0256/592119

  https://www.info.uvt.ro/secretariat-virtual/mailto:[email protected]

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 7

  Structura anului universitar

  7

  1 an universitar =

  2 semestre (14 săptămâni) + 3 sesiuni de examene (A, B şi C)

  https://www.uvt.ro/ro/uvt/regulamente/

  https://www.uvt.ro/ro/uvt/regulamente/

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 8

  Structura anului universitar semestrul I

  8

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 9

  Structura anului universitar semestrul II

  9

  ⁉️

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 10

  Planul de învăţământhttps://www.info.uvt.ro/licenta-informatica-cu-predare-in-

  limba-romana/

  10

  ▪ An I - semestrul 1 - exemplu

  Disciplinafundamentala

  DisciplinaImpusa (obligatorie)

  Tipuldisciplinei Cod

  Numar ore Curs/Seminar/Laborator

  E= examenC=colocviu

  Credite

 • Planul de învăţământ

  ▪ Discipline complementare

  ▪ Limba străină şi Educaţia fizică – obligatorii în primele 4 semestre

  ▪ Nu se pot finaliza studiile fără creditele de la Limba străină şi de laEducaţie fizică

  ▪ Creditele de la Educatie fizica nu se cumulează la cele 30 decredite minime pentru a trece in anul II

  Credit adiţional celor 30

  Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019

  11

 • Planul de învăţământ

  Alte tipuri de discipline

  ▪ Opţionale▪ Se alege o disciplină dintre mai multe opţiuni▪ O dată aleasă disciplina ea devine obligatorie şi creditele

  aferente sunt incluse în cele 30/semestru

  Prima disciplină opţională – Anul 1 - Semestrul IIOpţiunile se exprimă la sfârşitul semestrului I

  Semestrul 2

  Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019

  12

 • Planul de învăţământ

  Alte tipuri de discipline

  Facultative

  ▪ Creditele aferente sunt suplimentare celor 30▪ Dacă este inclusă în contractul de studii şi nu este

  promovată nu trebuie recontractată

  Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019

  13

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 14

  Planul de învăţământ

  14

  Creditele măsoară efortul necesar parcurgerii şi promovării unei discipline

  1 credit = 25 ore de activitate care include▪ Participare la cursuri, seminarii şi laboratoare▪ Studiu individual

  Exemplu: O disciplină cu 2 ore curs + 2 ore laborator pe săptămână şi 6 credite -> 6x25=150 ore▪ 28 ore participare la cursuri + 28 ore participare la

  laboratoare▪ 150-56=94 de ore de studiu individual -> 6-7 ore /

  săptămână pentru fiecare disciplinăDisciplinele din fiecare semestru cumulează 30 creditePentru promovarea unui an de studii trebuie cumulate cel puţin 30 de

  credite (aferente disciplinelor obligatorii)

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 15

  Fişele disciplinelorhttps://www.info.uvt.ro/licenta-informatica-cu-predare-in-

  limba-romana/

  15

  Descriu ceea ce se va studia la disciplina respectivă

  ▪ ce competenţe/abilităţi se vor obţine ▪ ce resurse bibliografice sunt utile▪ cum se realizează evaluarea▪ care sunt cunoştinţele minime pentru a promova

  Vor fi prezentate de către cadrele didactice la primul curs

  Exemplu

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 16

  Reguli privind prezenţa

  16

  ▪ Curs: minim 50%▪ Seminar, laborator: minim 70%▪ Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului şi regulamentul privind

  activitatea profesională a studenţilorhttps://www.uvt.ro/ro/uvt/regulamente/documenteasimilateUVT/

  https://www.uvt.ro/ro/uvt/regulamente/documenteasimilateUVT/

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 17

  Reguli privind prezenţa

  17

  Pentru motivarea absenţelor se depun la secretariatul facultăţii:

  ▪ Cerere adresată decanului în care se specifică disciplinele la care s-a absentat şi motivul neparticipării la activităţi

  ▪ Acte doveditoare▪ certificate medicale▪ adeverinţe de participare la evenimente / acţiuni în interesul

  instituţiei

  Dacă nu puteţi participa, din motive bine întemeiate, la unlaborator/seminar trebuie să vă adresaţi cadrului didactic titular pentrua obţine permisiunea de a recupera împreună cu alta grupă/subgrupă

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 18

  Examinare, reexaminare, recontractare

  18

  Tipuri de examinare

  ▪ Teste pe parcurs – specifice fiecărei discipline▪ Colocviu – în ultimele două săptămâni ale semestrului▪ Examen – în sesiunea de examene

  Sesiuni de examene▪ Sem 1 (iarnă):

  ▪ Sesiunea A-I (18.01-09.02.2020) ▪ Sesiunea A-II (17.02-23.02.2020) – restanţe şi măriri de note (se

  depune cerere)▪ Sem 2 (vară)

  ▪ Sesiunea B-I (6.06-28.06.2020) ▪ Sesiunea B-II (6.07-12.07.2020) – restanţe şi măriri de note (se

  depune cerere)

  ▪ Sesiunea C (toamnă) - restanţe şi măriri de note pentru ambele semestre

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 19

  Examinare, reexaminare, recontractare

  19

  ReexaminareExamenul se redă în sesiunea de restanţe

  ▪ 2/3 prezentări gratuite în cursul anului universitar curent (A-I/B-I, A-II/B-II, C ⁉)

  ▪ Prezentări cu taxă în sesiunile de restanţe ale anilor universitari următori – în condiţiile în care au fost îndeplinite cerinţele minimale privind prezenţa şi activitatea din timpul semestrului (teme, proiecte etc.)

  Recontractare

  Disciplina nepromovată trebuie recontractată dacă cadrul didactic titular

  decide că nu au fost îndeplinite cerinţele minimale privind prezenţa şi

  activitatea din timpul semestrului (teme, proiecte etc.)

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 20

  Contractul de studii şi contractul disciplinelor

  20

  ▪ Contractul de studii se semnează la începutul anului I

  ▪ Contractul disciplinelor se semnează la începutul fiecărui an universitar:

  1. Include lista disciplinelor care trebuie parcurse în anul respectiv

  2. Disciplinele specificate în contractul semnat nu pot fi modificate (cu excepţia celor facultative la care se poate renunţa)

  Alte informaţii ... la întâlnirea cu colectivul de la secretariat (cf orarului)

 • Orar

  Planificare ore▪ Luni – Vineri

  Durată module▪ 1 oră și 30 minute modul curs/laborator/seminar▪ 10 min pauză

  Orar disponibil▪ Site: https://math.uvt.ro

  ▪ În meniul “Orar” sau “Educație/Orar”

  Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019

  21

  https://math.uvt.ro/

 • Orar

  Specializarea și anul

  Seminar (se ține cu grupa)

  CursLaborator (se ține cu subgrupa)

  Laborator/seminar Materie – Nume Profesor - Sală

  Exemplu: pentru materia Algorithms and Data Structures I, laboratorul se va regasi sub prescurtarea ADS1

  Gr. – grupaSg. - subgrupa

  Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019

  22

 • Orar

  Laborator/Seminar de 2 ore▪ În fiecare săptămână

  Laborator/Seminar/Curs de 1 oră▪ O dată la două săptămâni▪ Textul aliniat la stânga înseamnă că modulul

  (laborator/seminar/curs) se ține în săptămâna impară (săptămânile 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13)

  ▪ Textul aliniat la dreapta înseamnă că modulul (laborator/seminar/curs) se ține în săptămâna pară (săptămânile 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)

  Laborator în săptămână pară

  Laborator în săptămână impară

  Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019

  23

 • 032A

  Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 24

  Orar şi sălihttps://orar.uvt.ro/

  24

  Săli de curs, seminar şi laborator

  PARTER

  Amf. Ioan Mihai (AIM)sau amf. mare (AM) 031

  004003

  AAmf. A02

  050A

  045C

  Cabinete profesori

  Librăria UVT Intrare

  https://orar.uvt.ro/

 • Ca

  130Aula Magna

  Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 25

  Orar şi săli

  25

  Săli de curs, seminar şi laborator

  ETAJUL 1

  102

  AAmf. A11

  103 104 105

 • Orar şi săli

  Săli de curs, seminar şi laborator

  Săli de la Facultatea de FizicăEtajul 1 jumăte

  F108Etajul 2 jumăte

  F207F206 (Amfiteatru fizică)

  Săli cladirea Facultății de Drept (Bulevardul Eroilor de la Tisa 9A, Timișoara 300575)

  Etajul 1: A3 (stânga), S5 (dreapta)

  Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019

  26

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 27

  Drepturi şi obligaţii

  27

  Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului şi regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor

  https://www.uvt.ro/ro/uvt/regulamente/documenteasimilateUVT/

  https://www.uvt.ro/ro/uvt/regulamente/documenteasimilateUVT/

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 28

  Surse de informare şi modalităţi de comunicare

  28

  Pagina web a Facultăţii de Matematică şi Informatică▪ Informaţii privind orarul, fişele disciplinelor, examene▪ Anunţuri evenimente organizate la nivelul facultăţii

  http://math.uvt.roPagina web a Universităţii de Vest

  ▪ Regulamente▪ Anunţuri evenimente organizate în UVT

  https://www.uvt.ro/ro/uvt/regulamente

  Adresa e-uvt – contul va fi trimis pe e-mail specificat la admitere▪ informaţii privind activităţi şi evenimente organizate în

  cadrul facultăţii ▪ informaţii utile în activitatea profesională

  Departamenul de informatizare: https://it.uvt.ro (camera 150)

  http://math.uvt.ro/https://www.uvt.ro/ro/uvt/regulamentehttps://it.uvt.ro/

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 29

  Surse de informare şi modalităţi de comunicare

  29

  Dacă aveţi neclarităţi privind cursul, seminarul, laboratorul întrebaţi cadrul didactic titular:

  ▪ În timpul sau la sfârşitul orei (în funcţie de regulile stabilite la început)

  ▪ În timpul orelor de consultaţii (programul de consultaţii va fi postat pe pagina web)

  Prin e-mail adresat cadrului didactic format adrese e-mail cadre didactice:

  [email protected]: [email protected]

  mailto:[email protected]

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 30

  Surse de informare şi modalităţi de comunicare

  30

  Dacă aveţi neclarităţi privind aspecte administrative vă adresaţi:

  ▪ Tutorelui de an (prin e-mail)

  ▪ Secretarei care gestionează seria de care aparţineţi

  ▪ Conducerii facultăţii (decan, prodecani)

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 31

  Surse de informare şi modalităţi de comunicare

  31

  Dacă trimiteţi e-mail unui cadru didactic sau la secretariat:

  ▪ Folosiţi adresa de e-uvt

  ▪ Menţionaţi în ce an/grupă/subgrupă sunteţi

  ▪ Descrieţi succint, dar clar problema

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 32

  Facilităţi şi alte informaţii

  32

  Mobilităţi Erasmus+

  ▪ Posibilitatea de a petrece 12 luni / ciclu la una sau mai multe instituţii din străinătate (Austria, Cehia, Danemarca, Germania, Franţa, Finlanda, Italia, Portugalia, Slovenia, Spania, Ungaria etc)

  ▪ Mobilităţi de studiu ▪ Plasamente (pentru efectuarea stagiilor de practică)

  ▪ Condiţii: integralist cu media minim 7

  ▪ Selecţia pentru mobilităţi în anul 2: martie-aprilie 2018

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 33

  Facilităţi şi alte informaţii

  33

  European Computer Science = program cu diplomă dublă

  ▪ Posibilitatea de a urma anul 3 la una dintre universităţile partenere şi de a obţine diploma de licenţă atât de la UVT cât şi de la universitatea parteneră

  ▪ Universităţi partenere din Germania (Hamburg), Italia (Veneţia), Franţa (Metz şi Blois), Portugalia (Coimbra), Spania (Burgos), Finlanda (Turku)

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 34

  Pentru cei pasionaţi de algoritmi, programare şi concursuri

  34

  Concursul ACM ICPC (International Collegiate Programming Contest)http://www.acm.ro/

  Olimpiada Nationala pentru studenti (ONIS) https://www.info.uvt.ro/onis2019/

  Concursul GoogleHashcode - Februarie/Martie 2020

  CoderDojoUVT - Program de mentorat pentru copii

  http://www.acm.ro/https://www.info.uvt.ro/onis2019/

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 35

  Pentru cei pasionaţi de algoritmi, programare şi concursuri

  35

  Concursul ACM ICPC (International Collegiate Programming Contest http://www.acm.ro/

  echipe de câte 3 membri etape:

  ▪ Locală (luna mai)

  ▪ Regională (in octombrie la Bucureşti)

  Olimpiada Nationala pentru studenti (ONIS)https://www.info.uvt.ro/onis2019/

  • echipe de cate 3 studenti

  http://www.acm.ro/https://www.info.uvt.ro/onis2019/

 • Initiere la UVT - FMI, 27-29 Septembrie 2017 36

  Pentru cei pasionaţi de algoritmi, programare şi concursuri

  36

  Concursul Catalysts - 8 noiembrie 2019

  ▪ concurs de programare (inclusiv pe dispozitive mobile)

  ▪ pe echipe de 1-3 membri

  ▪ Premii: ▪ iPad, ▪ Playstation 4, ▪ Kindle Ebook Reader

  ▪ înscrierea e încă deschisă la https://register.codingcontest.org/

  https://register.codingcontest.org/

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 37

  Pentru cei pasionaţi de algoritmi, programare şi concursuri

  37

  Concursul GoogleHashcode - Februarie/Martie 2020

  ▪ concurs de programare ▪ pe echipe de 2-4 membri▪ In 2019 in Hub-ul UVT s-au strans 100 de

  participanti! ▪ Organizatori locali:

  Lect. Dr. Marian Neagul ([email protected]) Asist. Drd. Teodora Selea ([email protected])

  mailto:[email protected]

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 38

  Pentru cei pasionaţi de algoritmi, programare şi concursuri

  38

  CoderDojoUVT

  ▪ Program de mentorat pentru copii ▪ Se desfașoară odată la 2 săptămâni in sala 003▪ Diferite limbaje de programare▪ Credite pentru voluntariat▪ Oportunități de networking cu comunitatea IT

  din Timisoara care desfășoară CoderDojo în cadrul propriilor companii

  ▪ Organizator UVT: Asist. Dr. Alexandra Fortis ([email protected])

 • Initiere la UVT - FMI, 23-28 Septembrie 2019 3939

  Întrebări?

  BUN VENIT LA  � � �Slide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19Slide Number 20OrarOrarOrarSlide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Slide Number 27Slide Number 28Slide Number 29Slide Number 30Slide Number 31Slide Number 32Slide Number 33Slide Number 34Slide Number 35Slide Number 36Slide Number 37Slide Number 38Slide Number 39