137
COLECTIV DE ELABORARE INSTALATII ELECTRICE

Bun Ptr. Model Proiect

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Bun Ptr. Model Proiect

COLECTIV DE ELABORAREINSTALATII ELECTRICE

Page 2: Bun Ptr. Model Proiect

Proiectant de specialitate S.C. SELLM S.R.L.Str. Georghe Lazar nr. 23Localitate Timisoara, jud. Timis

Page 3: Bun Ptr. Model Proiect

Sef proiect de specialitate ing. Mihai LUTE

Page 4: Bun Ptr. Model Proiect

Proiectant de specialitate ing. Ionel STANCIU

Page 5: Bun Ptr. Model Proiect

1

ISO 14001 IS01800

Page 6: Bun Ptr. Model Proiect

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr. inreg. 100/07.07.2010

Page 7: Bun Ptr. Model Proiect

Noi, S.C. SELLM S.R.L. , cu sediul in Timisoara, Str. Brediceanu nr. 8, cod unic de inregistrare RO 122110010 inregistrata la O.R.C. Timis sub numarul J35/804/1999, declaram pe propie raspundere ca serviciul prestat catre beneficiarul UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA, reprezentat prin proiect nr. 12/2010 (Instalatii electrice „Camin studentesc”), la care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu:

Page 8: Bun Ptr. Model Proiect

NP – I7 – 2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice la cosumatori cu tensiuni pana la 1000V c.a. si 1500V c.c.;

Page 9: Bun Ptr. Model Proiect

GP 052 – 2000 Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000V c.a. si 1500V c.c.;

Page 10: Bun Ptr. Model Proiect

I 20 – 2000 Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului;

Page 11: Bun Ptr. Model Proiect

I18/1 – 2002 Normativ pentru proiectare si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie;

Page 12: Bun Ptr. Model Proiect

I18/1 – 2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare impotriva incendiilor si sistemelor de alarmare impotriva efractiei din cladiri; H.G. pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 69 din Legea 333/2003 privind paza obiectivelo, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Page 13: Bun Ptr. Model Proiect

NP 061 – 2003 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri;

Page 14: Bun Ptr. Model Proiect

NP 062 – 2003 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal;

Page 15: Bun Ptr. Model Proiect

NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executia relelor de cabluri electrice;

Page 16: Bun Ptr. Model Proiect

P 118 – 1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

Page 17: Bun Ptr. Model Proiect

SR CEI 62305 – 1 / CEI 62305 -1

Protectia impotriva trasnetului. Partea 1. Principii generale;

Page 18: Bun Ptr. Model Proiect

2

ISO 14001 IS01800

Page 19: Bun Ptr. Model Proiect

Str. Brediceanu 8, 300011 Timisoara, RomaniaT/F: 0256 493 334, 0356 114 302

[email protected]

SR CEI 62305 - 2 / Protectia impotriva trasnetului. Partea 1. EvaluareaCEI 62305 -2 riscului;

SR CEI 62305 - 3 / Protectia impotriva trasnetului. Partea 3. Avarii fiziceCEI 62305 -3 asupra structurilor si punerea in pericol a vietii;

SR CEI 62305 - 4 / Protectia impotriva trasnetului. Partea 4. Sisteme electriceCEI 62305 -4 si electronice din structuri;

SR CEI 60364 - 4 Instalatii electrice in constructii. Mijloace de protectieasigurarea securitatii;

SR CEI 60364 - 5 Instalatii electrice in constructii. Alegerea si montareaechipamentelor electrice;

SR CEI 60364 - 7 Instalatii electrice in constructii. Reglementari pentruInstalatii si amplasamente speciale;

SR HD 60364-5-54/ Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 5-54.CEI 60364-5-54 Alegerea si montarea echipamentelor electrice. Sisteme

de legare la pamant. Conductoare de protectie siechipotentializare;

LEGEA 10 - 1995 Legea privind calitatea in constructii

(actualizata la 12.05.2007);

LEGEA 307 - 2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor;

****** Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate

prin ordinal M.A.I. nr 193/2007;

LEGEA 319 - 2006 Legea securitatii si sanatatii in munca;

Director:Ing. Mihai LUTE

Page 20: Bun Ptr. Model Proiect

Str. Brediceanu 8, 300011 Timisoara, RomaniaT/F: 0256 493 334, 0356 114 302

[email protected]

FISA DE MODIFICARI

Nume client: Denumire lucrare:

Proiectant: Ing. Ionel STANCIU

Document modificat

Descriere modificare In vigoare de la data de

Solicitata pentru/de catre

Aprobare Semnat./Data

Page 21: Bun Ptr. Model Proiect

4

ISO 14001 IS01800

Page 22: Bun Ptr. Model Proiect

Str. Brediceanu 8, 300011 Timisoara, RomaniaT/F: 0256 493 334, 0356 114 302

[email protected]

Page 23: Bun Ptr. Model Proiect

S.C. SELLM S.R.L. TIMISOARABORDEROU

Page 24: Bun Ptr. Model Proiect

A. Piese scrise

1. Foaie de capat2. Colectiv de elaborare3. Declaratie de conformitate4. Fisa de modificari5. Borderou6. Memoriu tehnic7. Breviar de calcul8. Caiet de sarcini9. Extras de masuri10. Lista de cantitati – curenti tari11. Lista de cantitati – curenti slabi12. Specificatii tehnice tablouri electrice13. Program de control

B. Piese desenate

Page 25: Bun Ptr. Model Proiect

1. Schema bloc tablouri electrice2. Schema monofilara tablou electric3. Schema monofilara tablou electric4. Schema monofilara tablou electric5. Schema monofilara tablou electric6. Schema monofilara tablou electric7. Schema monofilara tablou electric8. Schema monofilara tablou electric9. Schema monofilara tablou electric10. Schema monofilara tablou electric11. Schema monofilara tablou electric12. Schema monofilara tablou electric13. Schema monofilara tablou electric14. Schema monofilara tablou electric15. Schema monofilara tablou electric16. Schema monofilara tablou electric17. Schema monofilara tablou electric18. Schema monofilara tablou electric19. Schema monofilara tablou electric20. Schema monofilara tablou electric21. Schema monofilara tablou electric

de siguranta TLS22. Schema monofilara tablou electric

statie de pompe TSP

Pl. 01Iegeneral TGD Pl. 02Iegeneral TCV Pl. 03IeTDS Pl. 04IeTDP.1 Pl. 05IeTDP.2 Pl. 06IeTE1.1 Pl. 07IeTE1.2 Pl. 08IeTE2.1 Pl. 09IeTE2.2 Pl. 10IeTE3.1 Pl. 11IeTE3.2 Pl. 12IeTE4.1 Pl. 13IeTE4.2 Pl. 14IeTE5.1 Pl. 15IeTE5.2 Pl. 16IeTE6.1 Pl. 17IeTE6.2 Pl. 18IeTER.1 Pl. 19IeTER.2 Pl. 20Ieiluminat

Pl. 21Ie

Pl. 22Ie

5

ISO 14001 IS01800

Page 26: Bun Ptr. Model Proiect

Str. Brediceanu 8, T/F:

23. Schema monofilara tablou electric ascensoare TAS.1 Pl.

24. Schema monofilara tablou electric ascensoare TAS.2 Pl.

25. Schema monofilara tablou electric pompe chiller si turn de racire TTR Pl.26. Schema monofilara tablou electric centrala termica TCT Pl.27. Schema monofilara tablou electric de camera Pl.

6

ISO 14001 IS01800

Page 27: Bun Ptr. Model Proiect

28. Instalatii electrice de protectie Pl.29. Plan instalatii electrice de iluminat – subsol Pl.30. Plan instalatii electrice de prize si HVAC – subsol Pl.31. Plan instalatii electrice de curenti slabi – subsol Pl.32. Plan instalatii electrice iluminat de siguranta – subsol Pl.33. Plan instalatii electrice de iluminat – parter Pl.34. Plan instalatii electrice de prize si HVAC – parter Pl.35. Plan instalatii electrice de curenti slabi – parter Pl.36. Plan instalatii electrice iluminat de siguranta – parter Pl.37. Plan instalatii electrice de iluminat – etaj 1 Pl.38. Plan instalatii electrice de prize si HVAC – etaj 1 Pl.39. Plan instalatii electrice de curenti slabi – etaj 1 Pl.40. Plan instalatii electrice iluminat de siguranta – etaj 1 Pl.41. Plan instalatii electrice de iluminat – etaj 2 Pl.42. Plan instalatii electrice de prize si HVAC – etaj 2 Pl.43. Plan instalatii electrice de curenti slabi – etaj 2 Pl.44. Plan instalatii electrice iluminat de siguranta – etaj 2 Pl.45. Plan instalatii electrice de iluminat – etaj 3 Pl.46. Plan instalatii electrice de prize si HVAC – etaj 3 Pl.47. Plan instalatii electrice de curenti slabi – etaj 3 Pl.48. Plan instalatii electrice iluminat de siguranta – etaj 3 Pl.49. Plan instalatii electrice de iluminat – etaj 4 Pl.50. Plan instalatii electrice de prize si HVAC – etaj 4 Pl.51. Plan instalatii electrice de curenti slabi – etaj 4 Pl.52. Plan instalatii electrice iluminat de siguranta – etaj 4 Pl.53. Plan instalatii electrice de iluminat – etaj 5 Pl.54. Plan instalatii electrice de prize si HVAC – etaj 5 Pl.55. Plan instalatii electrice de curenti slabi – etaj 5 Pl.56. Plan instalatii electrice iluminat de siguranta – etaj 5 Pl.57. Plan instalatii electrice de iluminat – etaj 6 Pl.58. Plan instalatii electrice de prize si HVAC – etaj 6 Pl.59. Plan instalatii electrice de curenti slabi – etaj 6 Pl.60. Plan instalatii electrice iluminat de siguranta – etaj 6 Pl.61. Plan instalatii electrice de iluminat – etaj retras Pl.62. Plan instalatii electrice de prize si HVAC – etaj retras Pl.63. Plan instalatii electrice de curenti slabi – etaj retras Pl.64. Plan instalatii electrice iluminat de siguranta – etaj retras Pl.65. Schema bloc instalatie electrica de detectie si semnalizare la incendiu Pl.66. Schema bloc retea voce-date Pl.

Page 28: Bun Ptr. Model Proiect

300011 Timisoara, Romania0256 493 334,0356 114 302

[email protected]

23Ie 24Ie

25Ie

26Ie

27Ie 28Ie 29Ie 30Ie 31 Ie 32Ie 33Ie 34Ie 35Ie 36Ie 37Ie 38Ie 39Ie 40Ie 41 Ie 42Ie 43Ie 44Ie 45Ie 46Ie 47Ie 48Ie 49Ie 50Ie 51 Ie 52Ie 53Ie 54Ie 55Ie 56Ie 57Ie 58Ie 59Ie 60Ie 61 Ie 62Ie 63Ie 64Ie

65Ie 66Ie

Page 29: Bun Ptr. Model Proiect

Str. Brediceanu 8, 300011 Timisoara, RomaniaT/F: 0256 493 334, 0356 114 302

[email protected]

Page 30: Bun Ptr. Model Proiect

67. Schema bloc sistem de control acces68. Schema bloc instalatie CATV69. Schema bloc instalatie pentru interfon

Pl. 67Ie Pl. 68Ie Pl. 69Ie

Page 31: Bun Ptr. Model Proiect

Intocmit:Ing. Ionel STANCIU Aut. ANRE Gr.IIIA+IIIB Nr. 18061/2010

Page 32: Bun Ptr. Model Proiect

7

ISO 14001 IS01800

Page 33: Bun Ptr. Model Proiect

Str. Brediceanu 8, 300011 Timisoara, RomaniaT/F: 0256 493 334, 0356 114 302

[email protected]

____________________________________________________MEMORIU TEHNIC

1. Date generale

Prezenta documentie descrie solutiile tehnice de realizare ale instalatiilor electrice de curenti tari si curenti slabi pentru „Camin studentesc”, beneficiar Universitatea de Vest Timisoara. Obiectivul este amplasat in Timisoara, Piata Sf. Petru Nr. 5, urmand a fi utilizat ca si camin studentesc. O parte a parterului apartinand caminului studentesc va fi impartita in spatii comerciale.

Solutiile cuprinse in proiect sunt in conformitate cu legislatia in vigoare, fiind indeplinite cerintele esentiale de calitate stabilite de Legea 10 - 1995, impreuna cu modificarile aduse Legii 10 - 1995 prin Legea 123 - 2007, si anume:

- Rezistenta mecanica si stabilitate;- Securitate la incendiu;- Igiena, sanatate si mediu;- Siguranta in exploatare;- Protectie impotriva zgomotului;- Economie de energie si izolatie termica

Conform NP - I7 - 2002, spatiile aferente cladirii se incadreaza astfel:- Dupa prezenta apei: AD1 ,...,AD3;- Dupa combustibilitatea materialelor folosite in constructie: CA1.

La subsolul cladirii este amplasata statia de pompe pentru asigurarea presiunii si debitului necesar functionarii corespunzatoare a hidrantilor de incendiu.

Proiectul tehnic s-a realizat pe baza datelor primite de la proiectantul general si de la proiectantii altor specialitati.

Instalatiile electrice tratate in prezentul proiect se impart in:- Alimentarea cu energie electrica a obiectivului (alimentarea cu energie

electrica din PT propriu, alimentarea de rezerva, bilantul puterilor, distributia energiei electrice, descriere tablouri electrice de distributie)

- Instalatii electrice exterioare (priza de pamant, instalatia de protectie impotriva trasnetului, iluminat exterior)

- Instalatii electrice interioare de curenti tari (iluminat general, iluminat de siguranta, prize si grupuri de prize, racorduri electrice )

- Instalatii electrice interioare de curenti slabi (instalatia de detectie si semnalizare la incendiu, reteaua voce-date, sistem control acces, supraveghere video, instalatia de televiziune prin cablu - CATV, instalatia pentru interfon).

2. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va realiza dintr-un post de transformare 20/0,4kV - 1600kVA, integrat in arhitectura cladirii, alimentat dintr-un punct de conexiune inseriat in reteaua de medie tensiune aflata in imediata vecinatate a obiectivului. Postul de transformare se va echipa cu un transformator uscat grad de protectie IP31, celule de linie, de masura si transformator. Solutia de alimentare cu medie tensiune nu face obiectul prezentului proiect, aceasta urmand a fi elaborata, prin studiu de solutie, de catre furnizorul local de energie electrica Enel Banat.

Page 34: Bun Ptr. Model Proiect

Bilanţul energetic se prezintă astfel:Cablul de bransament al instalatiei electrice trebuie dimensionat pentru o

putere electrica instalată Pi = 1972 kW si o putere electrica absorbită Pc = 1183 kW, tensiune de lucru U = 400/230V, factor de putere coscp = 0,92 si frecventa reţelei f = 50Hz.

Ca si sursa de rezerva, in cazul disparitiei tensiunii de la retea se va utiliza un grup electrogen 250kVA, in constructie deschisa, cu pornire automata (timp maxim de pornire 15 sec), pentru alimentarea tabloului electric de consumatori vitali TCV. Grupul electrogen 250kVA va fi prevazut cu rezervor propriu, priza de admisie aer si cos de evacuare fum.

Pentru consumatorii care permit o intrerupere a tensiunii de maxim 0,5s se vor monta surse neintreruptibila de tensiune (UPS).

Distributia energiei electrice se realizeaza prin intermediul tabloului electric general de distributie (TGD). In camera grupului electrogen va monta un tablou electric destinat consumatorilor vitali (TCV), echipat cu AAR. Comutarea intre alimentarea de baza din TGD si alimentarea de rezerva de la grupul electrogen se face prin intermediul AAR.

Distributia energiei se face in sistem TN-S intre tabloul electric general (TGD) si tablourile electrice de distributie alimentate din acesta. Din tablourile electrice de distributie alimentarea circuitelor electrice de iluminat, prize, etc. se face in sistem TN-S. Tablourile electrice vor fi executate conform SR EN 60439-1, in cutii metalice sau din PVC, conform schemelor monofilare care vor fi proiectate, vor fi prevazute cu un spatiu de rezerva de minim 20% pentru eventuale extinderi ulterioare si vor fi insotite de certificate de conformitate si buletine pentru testele efectuate.

Tabloul electric general de distributie TGD se echipează cu :- sistem de distributie a tensiunii 3P+N+PE ;- intrerupatoare automate ;- separatori cu fuzibili;- protectie la supratensiune;- dispozitiv electronic (digital) de masurare a parametrilor energiei electrice;- transformatoare de curent - masura;- transformator de curent - compensare;- contactoare electromagnetice;- lampi echipate cu LED;- butoane de pornit;- butoane de oprit;- etichete;- tile;- cleme de conexiune;- cutie metalica grad de protectie IP 40.

Tabloul electric de consumatori vitali TCV se echipează cu :- distribuitor trifazat 3P+N;- AAR complet echipat ;- bara de pamantare ;- intrerupatoare automate ;

9

Page 35: Bun Ptr. Model Proiect

- separatori cu fuzibili;- contactoare electromagnetice ;- relee ;- lampi echipate cu LED ;- buton oprire de urgenta ;- butoane de pornit ;- butoane de oprit ;- etichete ;- tile ;- cleme de conexiune- cutie metalica grad de protectie IP 40 ;

Tablourile electrice de distributie nivel (TDS, TDP.1, TDP.2, TE1.1,...,TE6.2) se echipează cu :- distribuitor trifazat 3P+N;- intrerupatoare automate ;- separatori cu fuzibili ;- intrerupatoare diferentiale ;- contactoare electromagnetice ;- relee de impuls ;- etichete ;- tile ;- cleme de conexiune- cutie metalica IP 40.

Tabloul electricstatie de pompe TSP se echipează cu :- distribuitor trifazat 3P+N;- AAR – complet echipat ;- intrerupatoare automate ;- separatori cu fuzibili ;- contactoare electromagnetice ;- tile ;- cleme de conexiune ;- cutie metalica IP 55 ;

Tablourile electrice pentru ascensoare (TAS.1, TAS.2) se echipează cu :- distribuitor trifazat 3P+N ;- AAR complet echipat ;- separatori cu fuzibili ;- etichete ;- tile ;- cleme de conexiune ;- cutie metalica IP 40 ;

Tablourile electrice ale camerelor tehnice (TPCh, TCT) se echipeaza cu :- distribuitor trifazat 3P+N;- intrerupatoare automate ;- separatori cu fuzibili ;

10

Page 36: Bun Ptr. Model Proiect

- contactoare electromagnetice ;- lampi echipate cu LED ;- butoane de pornit ;- butoane de oprit ;- etichete ;- tile ;- cleme de conexiune- cutie metalica IP 55.

Tablourile electrice de camera se echipeaza cu :- intrerupatoare automate ;- intrerupatoare automate cu protectie diferentiala ;- etichete ;- tile ;- cleme de conexiune ;- cutie PVC, grad de protectie IP 40.

Amplasarea tablourilor electrice se va face astfel:A. Subsol:

• TGD - tablou electric general (alimenteaza cu energie electrica urmatoarele: TCV, TCH, TSP, TPCh, TDR, TH, TAS.1, TAS.2, TSC1, TSC2, TSC3, TSC4, TE1.1, TE1.2, TE2.1, TE2.2, TE3.1, TE3.2, TE4.1, TE4.2, TE5.1, TE5.2, TE6.1, TE6.2, TER.1, TER.2, circuite de iluminat si prize;

• TCH - tablou electric chiller;• TSP - tablou electric statie de pompe (alimenteaza cu energie

urmatoarele: pompe de incendiu, prize de serviciu si iluminat SP);• TPCh - tablou electric pompe camera chiller (alimenteaza cu energie

electrica pompele pentru chiller si turnul de racire);• TDS - tablou electric distributie subsol (alimenteaza cu energie electrica

urmatoarele: instalatii electrice de iluminat si prize subsol);• TAS.1, TAS.2 - tablouri electrice de distributie ascensoare;

B. Parter:• TCV - tablou electric de consumatori vitali (alimenteaza cu energie

electrica urmatoarele: TSP, TAS.1, TAS.2, TLS, TDP.1, TDP.2, TDS, vetilatoare de desfumare si presurizare sas-uri)

• TLS - tablou iluminat de siguranta (alimenteaza cu e.e. circuitele iluminatului de siguranta)

• TDP.1 - tablou electric parter (alimenteaza cu energie electrica urmatoarele: circuite electrice de iluminat si prize, alte circuite);

• TDP.2 - tablou electric parter (alimenteaza cu energie electrica urmatoarele: circuite electrice de iluminat si prize, alte circuite);

• TSC1 - tablou electric spatiu comercial 1 (alimenteaza cu energie electrica urmatoarele: instalatii electrice spatiu comercial 1) - nu face obiectul prezentului proiect;

11

Page 37: Bun Ptr. Model Proiect

• TSC2 - tablou electric spatiu comercial 2 (alimenteaza cu energie electrica urmatoarele: instalatii electrice spatiu comercial 2) - nu face obiectul prezentului proiect;

• TSC3 - tablou electric spatiu comercial 3 (alimenteaza cu energie electrica urmatoarele: instalatii electrice spatiu comercial 3) - nu face obiectul prezentului proiect;

• TSC4 - tablou electric spatiu comercial 4 (alimenteaza cu energie electrica urmatoarele: instalatii electrice spatiu comercial 4) - nu face obiectul prezentului proiect;

• TLS - tablou iluminat de siguranta (alimenteaza cu e.e. circuitele iluminatului de siguranta)

C. Etaj 1-6• TE1.1, TE1.2 - tablouri electrice de distributie etaj 1 (se alimenteaza cu

energie electrica din TGD/alimenteaza cu energie electrica tablourile de camera TC(101)...TC(139), circuite de prize si iluminat spatii comune, alte circuite);

• TE2.1, TE2.2 - tablouri electrice de distributie etaj 2 (se alimenteaza cu energie electrica din TGD/alimenteaza cu energie electrica tablourile de camera TC(201)...TC(239), circuite de prize si iluminat spatii comune, alte circuite);

• TE3.1, TE3.2 - tablouri electrice de distributie etaj 3 (se alimenteaza cu energie electrica din TGD/alimenteaza cu energie electrica tablourile de camera TC(301)...TC(339), circuite de prize si iluminat, alte circuite);

• TE4.1, TE4.2 - tablouri electrice de distributie etaj 4 (se alimenteaza cu energie electrica din TGD/alimenteaza cu energie electrica tablourile de camera TC(401)...TC(139), circuite de prize si iluminat spatii comune, alte circuite);

• TE5.1, TE5.2 - tablouri electrice de distributie etaj 5 (se alimenteaza cu energie electrica din TGD/alimenteaza cu energie electrica tablourile de camera TC(501)...TC(535), circuite de prize si iluminat spatii comune, alte circuite);

• TE6.1, TE6.2 - tablouri electrice de distributie etaj 5 (se alimenteaza cu energie electrica din TGD/alimenteaza cu energie electrica tablourile de camera TC(601)...TC(431), circuite de prize si iluminat spatii comune, alte circuite);

D. Etaj retras• TER.1 - tablou electric de distributie etaj retras (se alimenteaza cu

energie electrica din TGD/alimenteaza cu energie electrica circuite de prize si iluminat, alte circuite)

• TER.2 - tablou electric de distributie etaj retras (se alimenteaza cu energie electrica din TGD/alimenteaza cu energie electrica tabloul electric centrala termica TCT, tabloul electric al centralei de tratare a aerului TCTA, tabloul electric al turnului de racire TTR, circuite de iluminat si prize, alte circuite ale etajului retras) ;

12

Page 38: Bun Ptr. Model Proiect

• TCT - tablou electric centrala termica (alimenteaza cu energie electricaechipamentele centralei termice);

NOTA: • Urmatoarele tablouri electrice nu fac obiectul prezentului proiect:

TSPC1 (tablou spatiu comercial), TSPC2 (tablou spatiu comercial), TSPC3 (tablou spatiu comercial), TSPC4(tablou spatiu comercial), TH(tablou hidrofor), TPI (tablou pompe de incendiu), TDR (tablou instalatie de incalzire/dezghetare rampa acces in parcare), TCTA (tablou centrala de tratare aer), TC.1 si TC.2 (tablouri cazan centrala termica);

• Instalatia pentru incalzirea/dezghetarea rampei de acces in parcare, nu face obiectul prezentului proiect, aceasta urmand a fi livrata complet echipata, inclusiv cu tabloul electric. In prezentul proiect se stabileste doar solutia tehnica pentru racordarea tabloului electric TDR(tablou instalatie de incalzire/dezghetare rampa acces in parcare).

Coloanele de alimentare ale tablourilor electrice se vor realiza cu cabluri electrice cu intarziere marita la propagarea flacarii, cu conductoare din Cu, Uo/U=0,6/1kV, sau cu cabluri rezistente la foc (P90) acolo unde destinatia tablourilor electrice impune acest lucru. Pentru cablurile rezistente la foc (P90) se aleg elementele de fixare si sustinere cu rezitenta la foc de acelasi tip (P90).

Cablurile electrice se vor poza in tubulatura PVC (flexibila sau rigida), tevi metalice sau jgheab metalic in functie de solutiile impuse prin proiect.

Masurarea si tarifarea energiei electrice se face separat pentru fiecare camera, pentru spatiile comune, spatii comerciale si/sau alte spatii. Amplasarea contoarelor se stabileste de catre beneficiar impreuna cu proiectantul. Se aleg contoare cu posibilitatea de citire de la distanta.

3. Instalatii electrice exterioare

3.1. Priza de pamant

Se va realiza o priza de fundatie formata dintr-o platbanda OlZn cu sectiunea de 25x4 mm, pozata in betonul radierului cladirii. Pozarea platbandei OlZn 25x4mm se face inainte de turnarea betonului de fundatie. La fiecare intersectie a traseelor de platbanda, se vor realiza legaturi galvanice intre traseele de platbanda si armatura fundatiei, cu ajutorul unor cleme speciale sau prin sudura. Pentru legarea instalatiilor electrice la priza de pamant, in camera TGD s-a prevazut o bara de egalizare potential (BEP). Pentru masurarea si legarea IPT la priza de pamant s-au prevazut bucati de platbanda care urca pana la cota +1,00m unde se vor lega in piesele de separatie prevazute special pentru acest scop. Aceste bucati realizeaza legatura galvanica intre priza de pamant si piesele de separatie.

Se verifica si se masoara priza de pamant (PP). In situatia in care valoare masurata este mai mare decat 1Q (conform normativ I20-2000) se impune imbunatatire prizei de pamant prin adaugarea de platbanda OlZn si de electrozi OlZn.

13

Page 39: Bun Ptr. Model Proiect

Proiectantul va pune la dispozitia executantului detalii referitoare la imbunatatirea prizei de pamant, de îndata ce va fi informat asupra valorii rezistentei de dispersie masurata.

3.2. Instalatia de protectie impotriva trasnetului (IPT)

Instalatia (IPT) prevazuta va fi cu un dispozitiv de amorsare (PDA) a carui raza de protectie si avans de amorsare s-au ales in urma calculelor din breviar. Instalatia IPT se va conecta la priza de pamant a instalatiei electrice a carei rezistenta de dispersie nu va depasi valoarea de 1Q. Dispozitivul de captare este alcatuit dintr-un varf de captare, un dispozitiv de amorsare, si un suport pe care se gaseşte un sistem de conexiune al conductoarelor de coborare. Conductoarele de coborare sunt prevazute cu piesa de separatie.

Caracteristicile instalatiei de protectie impotriva trasnetului cu PDA sunt :- avansul propriu de amorsare AT=60|j,s- raza de protecţie, la 3 m sub PDA Rp=47mMontarea a dispozitivului de amorsare se va face pe un ansamblu de trei

catarge din inox avand o lungime utila de 5,1 m. Dispozitivul PDA are lungimea de 2,1 m. Coborarile se fac cu conductor din cupru stanat cu sectiune de 30 x2 mmp, montat pe suporti. Conductoarele de coborare se conecteaza la priza de pamant prin intermediul pieselor de separatie montate la circa 2 m de la suprafata solului. Aceste piese trebuie să fie astfel realizate încât să nu poata fi demontate decât cu ajutorul unor scule speciale, atunci când se executa masuratori.

IPT interioara consta în realizarea egalizarii de potential a elementelor metalice apartinand instalatiilor cladirii iar in tablourile electrice in montarea de descarcatori pentru supratensiuni atmosferice. Legaturile de la elementele protejate şi barele de egalizare potential secundare se realizeaza cu conductor din Cu de sectiune minima 6mmp, iar între barele secundare, priza de pamant si bara principală cu conductor Cu de sectiune minima 16mmp.

Piesele de separatie vor fi numerotate si la receptia lucrarii se vor face masuratori ale valorii rezistentei de dispersie si a continuitatii prizei de pamant. Buletinele vor fi anexate la procesul verbal de receptie a lucrarii.

3.3. Instalatii electrice pentru iluminatul exterior

Iluminatul exterior se realizeaza cu aparate de iluminat montate in scafa de la parterul cladirii si cu ajutorul aparatelor de iluminat montate in nisele care constituie spatiile publicitare, in ambele cazuri rezultand un iluminat indirect . Comanda iluminatului se va face cu ajutorul unui releu echipat cu fotocelula cu posibililate de alegere a pragului intensitatii luminoase de pornire si a periodei de functionare a iluminatului exterior. Circuitele iluminatului exterior s-au prevazut a se racorda in tabloul electric general TGD.

Traseele circuitelor iluminatului exterior se realizeaza cu cabluri cu intarziere marita la propagarea flacarii , cu conductoare din Cu, U0/U=0,6/1kV, pozate in jgheab metalic si in tub PVC-Ø25mm flexibil si/sau rigid. Pentru protejarea circuitului de iluminat s-a prevazut in tabloul electric general intrupatoare automate pentru protectie la suprasarcina si scurtcircuit.

14

Page 40: Bun Ptr. Model Proiect

4. Instalatii electrice interioare 4.1.

Instalatii de iluminat

4.1.1. Iluminatul camerelor

Iluminatul general se realizeaza cu aparate de iluminat montate incastrat in tavan, echipate cu tuburi fluorescente 2x26W, dispersor transparent si balast electronic, grad de protectie IP 20.

Pe peretii laterali deasupra biroului si a fiecarui pat sunt prevazute deasupra paturilor aplice echipate cu surse LED. Fiecare aplica se comanda separat de la un intrerupator 230V/10A montat ingropat pe acelasi perete cu aplica.

In spatele aparatului TV se va monta un aparat de iluminat cu intrerupator integrat, echipat cu tub fluorescent 1x18W si dispersor rotund.

In grupurile sanitare sunt prevazute aparate de iluminat montate incastrat in tavan, echipate cu tuburi fluorescente 2x18W, dispersor transparent si balast electronic, grad de protectie IP 44. Deasupra oglinzii se va monta un aparat de iluminat echipat cu tub fluorescent 1x18W.

Toate aparatele de iluminat sunt prevazute cu balast electronic.Circuitul de iluminat se realizeaza cu cablu cu intarziere marita la propagarea

flacarii, cu conductoare din Cu, U0/U=0,6/1kV, pozat in tub PVC-Ø20mm flexibil si/sau rigid. Pentru protejarea circuitului de iluminat s-a prevazut in tabloul electric de camera un intrupator-separator magnetotermic cu protectie diferentiala (Id=30mA).

4.1.2. Iluminatul general al caminului

Iluminatul pe casa scarii se realizeaza cu aparate de iluminat, echipate cu tuburi fluorescente 2x36W, cu dispersor din policarbonat si balast electronic, montaj aparent, grad de protectie IP 65 si kit de emergenta pentru autonomie in functionare de 1h.

O parte a iluminatului holurilor (nivelul 1-6) se realizeaza cu aparate de iluminat montate incastrat in tavan, echipate cu tuburi fluorescente 2x35W, balast electronic si dispersor, grad de protectie IP 40. Din loc in loc aceste aparate de iluminat s-au echipat cu kituri de mergenta pentru autonomie in functionare de 1h. In zonele de intersectie (in apropierea lifturilor) s-au prevazut aparate de iluminat echipate cu tuburi fluorescente 2x26W, identice cu cele montate in camere. Din loc in loc si aceste aparate de iluminat se echipeaza cu kituri de emergenta care le confera autonomie in functionare de 1h.

Iluminatul spatiilor anexe (of.curatenie, of. spalatorie, of. deseuri) se realizeaza cu aparate de iluminat montate aparent, echipate cu tuburi fluorescente 2x58W, balast electronic si dispersor din policarbonat, grad de protectie IP 65.

Iluminatul oficiilor pentru bucatarie se realizeaza cu aparate de iluminat echipate cu tuburi fluorescente 2x26W, identice cu aparatele de iluminat montate pe holuri sau in camere. Alte spatii iluminate cu acelasi aparat de iluminat(2x26W) sunt sala de gimnastica, hol etaj retras si hol parter.

Sala de lectura este iluminata cu aparate de iluminat echipate cu tuburi fluorescente 4x18W, reflector oglindat si balast electronic, montaj incastrat, grad de

15

Page 41: Bun Ptr. Model Proiect

protectie IP 20. Alte spatii iluminate cu acelasi tip de aparat de iluminat sunt birourile si casieria de la parterul cladirii.

Camerele tehnice in care sunt amplasate echipamente electrice ( camera de medie tensiune, cameara transformatorului, camera grupului electrogen si camera TGD) se vor ilumina cu aparate de iluminat montate aparent, echipate cu tuburi fluorescente 2x36W, dispersor din policarbonat, balast electronic si kit de emergenta pentru autonomie in functionare de 3h, grad de protectie IP 65.

In camera pompelor s-au prevazut aparate de iluminat montate aparent, echipate cu tuburi fuorescente 2x58W, dispersor din policarbonat si balast electronic, grad de protectie IP65. O parte a aparatelor de iluminat s-au prevazut cu kituri de emergenta care le confera o autonomie de 3h in functionare.

Parcarea de la subsolul cladirii se va ilumina cu aparate de iluminat montate aparent, echipate cu tuburi fuorescente 2x58W, dispersor din policarbonat si balast electronic, grad de protectie IP65. O parte a aparatelor de iluminat s-au prevazut cu kituri de emergenta care le confera o autonomie de 1h in functionare. In camera de frig si in spatiul de depozitare de la subsol se vor monta acelasi tip de aparate de iluminat.

Vestiarul de la subsol si grupul sanitar aferent acestuia se vor ilumina cu aparate de iluminat montate aparent, echipate cu tuburi fluorescente 2x36W si respectiv 1x18W, dispersor din policarbonat si balast electronic, grad de protectie IP 65.

In SAS-urile de la subsol s-au prevazut aparate de iluminat echipate cu tub fluorescent 1x36W, dispersor din policarbonat si balast electronic, grad de protectie IP 65.

Pentru iluminatul teraselor de la etajele 5, 6 si etajul retras s-au prevazut a se monta aparate de ilumina montate aparent pe balustrada sub mana curenta, echipate LED-uri (48xLED) , caracasa din aluminiu anodizat si capace terminale din policarbonat, grad de protectie IP 66.

Comanda iluminatului se face cu ajutorul intrerupatoarelor, comutatoarelor, a butoanelor cu revenire si a senzorilor de lumina si prezenta.

Elementele de protectie ale circuitelor electrice aferente spatiilor comune s-au prevazut a se monta in tablourile electrice de distributie pentru fiecare nivel .

Cablurile circuitelor de iluminat din spatiile comune sunt din cupru cu intarziere marita la propagarea flacarii, U0/U=0,6/1kV , pozate in tub PVC-Ø20mm, sau pe jgheab metalic.

4.1.3. Iluminatul de siguranta

Conform temei de proiectare simultan in cladire, inclusiv in spatiile comerciale se pot afla in jur de 1000 persoane. Conform normativului NP – I7 – 2002 iluminatul de siguranta se incadreaza in tipul 2, trebuie sa functioneze pe toata durata in care se afla persoane in cladire si sa aiba o durata de comutare de cel mult 0,5s. Iluminatul de siguranta prevazut se imparte in:

- iluminat de siguranta la evacuare – tip 2, functionare permanenta;- iluminat hidranti de incendiu – tip 2, functionare permaneta.

16

Page 42: Bun Ptr. Model Proiect

Alimentarea iluminatului de siguranta se face din tabloul de iluminat de siguranta amplasat la parterul cladirii. Pentru alimentarea circuitelor iluminatului de siguranta s-au prevazut cabluri electrice din cupru cu intarziere marita la propagarea flacarii, U0/U=0,6/1kV , pozate in tub PVC-Ø20mm fexibil si/sau rigid, pe un traseu separat si la o distanta de minim 10cm de alte circuite electrice.

Pentru iluminatul de siguranta la evacuare s-au prevazut aparate de iluminat avand ca sursa de lumina LED-uri, inscriptionate cu marcajul „EXIT” sau alte marcaje (pictograme) care sa indice traseul pentru evacuare. Autonomia de functionare a acestora este de 1h iar timpul de incarcare al acumulatorului de 24h. Pentru verificarea functionarii in regim de siguranta aparatele de iluminat sunt echipate cu buton TEST.

Pentru iluminarea hidrantilor s-au prevazut aparate de iluminat avand sursa de lumina tuburi fluorescente de 8W, inscriptionate cu marcajul „HIDRANT”. Autonomia de functionare a acestora este de 1h iar timpul de incarcare al acumulatorului este de 24h. Pentru verificarea functionarii in regim de siguranta aparatele de iluminat sunt echipate cu buton TEST.

In parcarea subterana la o inaltime h=0,3m s-au prevazut aparate de iluminat avand sursa de lumina tuburi fluorescente de 8W, neinscriptionate. Autonomia de functionare a acestora este de 1h iar timpul de incarcare al acumulatorului este de 24h. Pentru verificarea functionarii in regim de siguranta aparatele de iluminat sunt echipate cu buton TEST.

Circuite de iluminat de pe casa liftului s-au prevazut a se conecta in tabloul iluminatului de siguranta.

4.2. Circuite de prize. Racorduri electrice de forta.

4.2.1. Circuite de prize 230V - camere

In fiecare camera de locuit se vor monta prize 230V/16A astfel:- o priza cu capac de protectie (IP 44) in grupul sanitar;- o priza montata de peretele din spatele aparatului TV;- un grup de doua prize intre fiecare doua paturi;- trei grupuri de doua prize dispuse sub masa de studiu;- un grup de trei prize dispus deasupra mesei de studiu;- un grup de patru prize montat desupra mesei din zona chicinetei;- racord ventiloconvector; Pentru circuitele de prize s-au prevazut cabluri

electrice din cupru cu intarzieremarita la propagarea flacarii, U0/U=0,6/1kV , pozate in tub PVC-Ø20 flexibil si/sau rigid.

4.2.2. Circuite de prize 230V/16A – holuri, spatii anexe si alte spatii

Pe holurile destinate doar circulatiei se dispun prize simple, pentru curatenie, montate la o distanta de minim 8m intre prize. In spatiile de recreere apartinand holurilor se vor monta cate doua prize dispuse pe peretii laterali.

In oficiile pentru spalatorie se vor monta prize simple pentru alimentarea masinilor de spalat rufe si a meselor pentru calcat rufe. Fiecare priza este alimentata individual de pe acelasi circuit.

17

Page 43: Bun Ptr. Model Proiect

Oficiile de curatenie sunt dotate cu grupuri de cate doua prize dispuse pe peretii laterali. Sub intrerupatorul pentru iluminat se va monta o priza simpla pentru curatenie.

In bucatarii se vor monta prize simple 230V/16A, grupuri de cate doua prize 230V/16A si prize 400V/16A astfel:

- doua prize simple montate unul dintre peretii laterali;- doua grupuri de cate doua prize montate deasupra pultului pentru gatit

destinate alimentarii aparatelor electrocasnice (cuptor cu microunde, filtru de cafea, etc.)

- doua prize 3P+N+PE 400V/16A, sub pult pentru alimentarea plitelor electrice; Pe holuri deasupra tavanului fals se vor monta prize pentru alimentarea

echipamentelor wireless (acces point-uri).In sala de lectura se vor monta grupuri de cate doua prize si o priza simpla

pentru alimentarea acces ponint-ului.La parter in zona receptiei se vor monta prize simple pentru curatenie si

grupuri de cate trei prize.In birouri se vor monta prize simple pentru curatenie si grupuri de cate doua

prize.Pentru circuitele de prize s-au prevazut cabluri electrice din cupru cu intarziere

marita la propagarea flacarii, U0/U=0,6/1kV , pozate in tub PVC-Ø20 flexibil si/sau rigid.

4.2.3. Circuite de prize si prize de serviciu – spatii tehnice

In spatiile tehnice destinate amplasarii echipamentelor electrice pe fiecare nivel s-au prevazut prize simple alimentate fiecare individual de pe alt circuit.

In camera tehnica de la ultimul nivel (etajul retras) s-au prevazut prize duble montate pe peretii laterali si o priza de curatenie montata sub comutatorul pentru actionarea iluminatului.

In camerele electrice (medie tensiune, transformator, TGD) sunt prevazute a se monta prize simple si grupuri de cate doua prize.

In camera de frig si alte anexe ale subsolului se vor monta prize simple si grupuri de cate doua prize.

In zona parcarii se vor monta grupuri de prize de serviciu echipate cu doua prize 230V/16A si o priza 400V/16A.

4.2.4. Racorduri electrice de forta

Racordurile de forta se impart in:- racorduri echipamente HVAC (chiller, turn de racire, echipamente centrala

termica, pompe chiller, pompe turn de racire, centrala de tratare aer, ventiloconvectoare, etc.)

- pompe de incendiu- ventilatoare presurizare sas-uri- ventilatoare de desfumare Echipamentele HVAC cu puteri mari se vor

amplasa la etajul tehnic al cladiriisi in camera chiller-ului. O parte a acestor echipamente se vor livra impreuna cu tabloul electric, iar cealalta parte a acestora se vor racorda in tablourile electrice

18

Page 44: Bun Ptr. Model Proiect

prevazute special pentru acestea sau in tablourile de distributie a energiei electrice pentru fiecare nivel al cladirii.

Pompele de incendiu se vor alimenta cu cabluri electrice din cupru cu intarziere la propagarea flacarii, U0/U=0,6/1kV , pozate in tevi de protectie, sau pe jgheab.

Ventilatoarele de desfumare si ventilatoarele de presurizare a sas-urilor se vor alimenta cu cabluri electrice din cupru cu rezistenta marita la foc (P90), U0/U=0,6/1kV. Elementele de fixare si sustinere se aleg cu rezitenta la foc timp de 1,5h (P90).

5. Instalatii electrice de curenti slabi

Se vor realiza instalatii electrice de curenti slabi care constau in:- instalatia de detectie si semnalizare la incendiu;- reteaua de voce – date;- sistem de control acces;- supraveghere video;- instalatia de televiziune prin cablu – CATV;- instalatia de interfon.

5.1. Instalatia de detectie si semnalizare la incendiu

Sistemul prevazut pentru semnalizarea si detectia incendiului este un sistem electronic care cuprinde doua centrale de incendiu legate in retea, detectori de incendiu, butoane de semnalizare cu actionare manuala, interfete (cuploare) adresabile pentru semnalizarea si/sau comanda functionarii altor dispozitive sau instalatii si elementele de semnalizare/avertizare acustica si vizuala a producerii incendiului reprezentate prin sirenele de interior si de exterior.

Detectia incendiului este realizata de catre detectorii de incendiu amplasati pe tavan si sub tavanul fals. Detectorii care fac parte din instalatia de detectie si semnalizare a incendiului sunt detectori combinati (optic si termic).

Echipamentele sistemului de detectie si semnalizare la incendiu s-au amplasat conform normativelor in vigoare. Legarea echipamentelor a caror functie este de a detecta incendiul si a echipamentelor cu ajutorul carora se comanda alte instalatii sau echipamente se face in bucla, iar legarea echipamentelor de avertizare si semnalizare a incendiului se face radial.

Butoanele de incendiu sunt cu actionare manuala, iar in momentul in care personalul va actiona asupra oricarui buton de incendiu centrala de incendiu va intra in stare de alarma.

Comanda a sistemului este realizata de catre cele doua centrale de incendiu legate in retea.

Fiecare centrala de incendiu monitorizeaza in permanenta starea echipamentelor din sistem iar in momentul aparitiei incendiului, a unei defectiuni produsa la un element din sistem sau a intreruperii cablului care leaga echipamentele intre ele, va semnaliza optic si/sau acustic si va afisa un anumit tip de mesaj in functie de tipul de defect care s-a produs. Intreg sistemul de detectie si semnalizare a incendiului este conectat cu serviciul de pompieri printr-o linie telefonica.

19

Page 45: Bun Ptr. Model Proiect

Distanta maxima intre doua centrale conectate poate fi de maxim 1200m. Pentru conectarea centralelor de incendiu in retea s-au prevazut cabluri agreate de producator.

Centrala de incendiu este avizata EN54. Fiecare centrala de incendiu va dispune de 4 bucle de detectie. Pentru fiecare nivel al obiectivului se va utiliza o singura bucla de detectie.

In exteriorul cladirii in apropierea usilor principale de acces se amplaseaza sirene echipate cu “flash”, destinate functionarii in exteriorul cladirilor. Sirenele de exterior se vor echipa cu acumulatori 12V/7Ah pentru asigurarea autonomiei in functionare.

In interiorul cladirii pe fiecare nivel se vor monta sirene de incendiu (cu flash) adresabile. Detectorii de incendiu se vor monta aparent pe tavanele camerelor de locuit, in bucatarii, ateliere, anumite vestiare, camera tabloului general si a grupului electrogen, etc. exceptie facand holurile unde se vor monta detectori de incendiu si in tavanul fals.

Butoanele de incendiu se amplaseaza pe caile de evacuare pentru a putea fi actionate cat mai repede si mai usor in caz de incendiu. Se vor monta butoane de incendiu si in camera transformatorului, camera tabloului general, statia de pompe si camera grupului electrogen.

Sistemul de detectie si semnalizare la incendiu se va interconecta cu sistemul de control acces, cu instalatia HVAC, instalatia de desfumare, etc., de unde va prelua informatii si va transmite informatii catre aceste sisteme pentru a creste siguranta in functionare si exploatare a intregii cladiri.

Pentru cablarea instalatiei de detectie si semnalizare la incendiu s-au prevazut cabluri electrice din cupru, rezistente la foc 0,5h (P30).

Dimensionarea acumulatorilor s-a facut pentru o autonomie in functionare a sistemului de detectie si semnalizare la incendiu de 48 ore in conditii normale si o alarma de 30 minute in caz de incendiu.

5.2. Reteaua de voce-date

Asigurarea unei bune calitati in utilizarea internetului impune adoptarea ca standard minim cat 6a conform ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10.

Pentru facilitarea accesului la internet s-au prevazut prize de date RJ45 cat6a in fiecare camera iar in spatiile comune (sala de lectura, holuri ) s-au prevazut echipamente pentru transmisie wireless. S-au prevazut prize de date si in anumite spatii tehnice si anexe.

Structura retelei s-a dispus atat pe verticala cat si pe orizontala. La parterul cladirii s-a amplasat dulapul principal de date (RACK P.1), in spatiul tehnic aferent echipamentelor electrice. Semnalul se va aduce de catre furnizorul de servicii de internet pana in dulapul principal. Din dulapul principal semnalul se distribuie prin fibra optica spre celelalte nivele ale cladirii. Conexiunile intre rack-uri se fac in sistem redundant, legaturile intre rack-ul care asigura distributia intregii cladiri si celelalte rack-uri (de nivel) asigurandu-se printr-un cablu de fibra optica multimode (OM3), cu intarzaiere la propagarea flacarii si protectie impotriva rozatoarelor.

In functie de numarul de plecari spre prizele de date dulapurile de date se echipeaza cu switch-uri si patch panel-uri dimensionate corespunzator.

Dulapurile de date se vor dota cu accesoriile necesare (organizoare de

20

Page 46: Bun Ptr. Model Proiect

cabluri, tavi, prize 230V cu protectie la supratensiune, etc.) unei bune functionari si a unei fiabilitati crescute. Fiecare dulap de date se va lega la priza de pamant cu un conductor din cupru cu sectiunea minima de 10mmp.

Fiecare dulap de date se va echipa cu UPS 230V on-line, cu posibilitate de by-pass, alimentat din tabloul de nivel. Toate echipamentele active montate in fiecare dulap de date (rack-uri) se vor alimenta de pe UPS-ul aferent.

Distanta maxima intre priza de date si dulapul de date la care este conectata nu trebuie sa depaseasca 90 m.

Fiecare cablu, fiecare port din priza si fiecare port corespunzator din patch-panel va avea aceeasi codificare (notatie) conform documentatiei tehnice si va respecta metodele de numerotare specificate de standardul TIA/EIA-606.

Se va inscripţiona pe cablu, pe eticheta prizei si pe eticheta portului de la patch panel.

Toate dulapurile de comunicatii precum si spatiile tehnice vor avea placute de identificare corespunzatoare planurilor si documentatiilor tehnice.

La finalizarea lucrarilor de instalare a suportului fizic se vor efectua testarea si certificarea la categorie 6a ecranat 500 MHz aleator pentru minim 100 de porturi din sistemul informatic. Rezultatele testelor se vor anexa documentatiei tehnice finale care se va preda beneficiarului.

5.3. Sistemul de control acces

Sistemul de control acces este format din unitatile de comanda (controller), cititoarele de proximitate, butoanele de iesire, butoanele de urgenta, electromagneti, contactele magnetice, cartelele de proximitate, softul de gestionare si sursele de alimentare cu curent continuu ale sistemului de control acces.

Usile de acces controlate sunt amplasate la subsol pe unde se face accesul din parcare in cladire si la parterul cladirii (usile principale de acces).

Pentru alimentarea cu energie electrica a sistemului de control acces s-au prevazut surse auxiliare de curent continuu.

Alimentarea cititoarelor si a unitatilor de comanda de face la o tensiune de 12V c.c. Electromagnetii pentru retinerea usilor de acces se alimenteaza la 24V c.c. pentru a diminua valoarea curentului absorbit de acestia.

Sursele de curent continuu se vor echipa cu acumulatori pentru autonomie in functionare, in cazul lipsei tensiunii de la retea.

Utilizatorii sistemului de control acces vor fi echipati cu cartele de proximitate de tip HID Prox 125 kHz direct tiparibila, programata in format 37 biti pentru un grad sporit de securitate.

Protocolul de comunicatie folosit de unitatile de comanda pentru a comunica intre ele este RS 485.

Cablurile de comunicatie intre unitatile de comanda sunt cabluri Belden 9729, iar intre cititoare si unitatile de comanda se folosesc cabluri Belden 9730.

Sistemul de control acces se interconectea cu instalatia de interfonie, pentru a facilita actionarea electromagnetilor usilor controlate si implicit deblocarea acestora pentru a putea fi deschise atat de la interfon cat si cu ajutorul cartelelor de proximitate.

Pentru alimentarea cu energie electrica a echipamentelor se prevad cabluri electrice din cupru cu intarziere la propagarea flacarii si emisii reduse de gaze toxice

21

Page 47: Bun Ptr. Model Proiect

si corozive, U0/U=0,6/1kV , pozate in tub PVC-Ø20mm felxibil si/sau rigid, sau pe jgheab metalic.

5.4. Supravegherea video

Se vor monta camere video la subsolul cladirii in zona de acces auto si pe holuri in zona lifturilor.

Imaginile preluate de catre camerele video se stocheaza de catre sistemul NAS (Network Attached Storage) cu o capacitate de stocare de minim 10 zile.

Se vor prevedea camere video IP cu posibilitate interna de stocare a imaginilor de 4GB (optional extindere la 32GB) in varianta de supraveghere zi-noapte.

Pentru vizualizarea imaginilor nu este nevoie de un soft special acesta fiind integrat in fiecare came video IP.

Vizualizare imaginilor inregistrate se poate face cu cod de acces de la orice PC conectat la internet oriunde in lume.

Fiecare camera video se va alimenta direct de pe cablul UTP care se conecteaza in dulapul de date corespunzator, prin intermediul unui dispozitiv denumit injector multifunctional ultra-compact, bazat pe tehnologia PoE ( Power over Ethernet).

Alimentarea de rezerva a sistemului de supraveghere este asigurta de UPS-urile montate in dulapul de date.

Autonomia in functionare prevazuta prin lege a fi de 24 ore se va asigura de catre grupul generator.

5.5. Instalatia de televiziune prin cablu – CATV

Pentru instalatia de televiziune prin cablu se prevede un sistem cu distributie pe verticala si pe orizontala cu ajutorul amplificatoarelor 860Mhz-38dB si a distribuitoarelor TV.

In fiecare spatiu tehnic destinat echipamentelor electrice (doua pe nivel) se vor monta un amplificator si distributoare Tv. De la aceste echipamente se pleaca cu cabluri coaxiale de impedanta 75Ω - tip F677 TSV catre prizele TV.

Conexiunile intre amplificatoare se realizeaza cabluri coaxiale de impedanta 75 Ω - tip F1177 TSV.

Amplificatoarele TV se alimenteaza cu tensiune 230V direct de la retea, prin intermediul prizelor montate in spatiul tehnic.

5.6. Instalatia de interfon

Instalatia pentru interfon este formata din posturile externe care impreuna cu cititoarele pentru accesul controlat, se vor monta pe un postament special construit in apropierea usilor principale de acces.

Semnalul intre elementele instalatiei se transmite audio, pe un cablu special cu sectiune 2x1mmp.

Pentru fiecare etaj s-au prevazut distribuitoare de semnal. Fiecare distribuitor de semnal suporta un numar de 4 posturi interne.

22

Page 48: Bun Ptr. Model Proiect

Posturile interne ale interfonului se vor monta in holul de acces al fiecarei camere, langa usa, deasupra intrerupatorului pentru iluminat la inaltimea h=1,25m.

Usile principale de acces se doteaza cu electromagneti, comandati de la fiecacare post intern. Alimentarea electromagnetilor se realizeaza cu ajutorul surselor de 24V c.c. echipate cu acumulatori.

Intocmit:Ing. Ionel STANCIU Aut. ANRE Gr.IIIA+IIIB Nr. 18061/2010

23

Page 49: Bun Ptr. Model Proiect

BREVIAR DE CALCUL

1. INSTALATIA DE PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI

Formule: Date de intrare. Calcule: Rezultate:Suprafaţa echivalenta de Lungimea cladirii: Ae=47.637,14 [mp]captare: L=88 [m]- pentru volume paralelipipedice:

Latimea cladirii:

Ae = L l +6 H ( L+l )+9 π H2 [mp]

l=53 [m]

- pentru constructii cu proeminenţe:

Inaltimea cladirii: H=33 [m]

Ae = 9 π H2 [mp]Frecventa loviturilor directe de Densitatea loviturilor de Nd=47,88x10-3 trasnet asupra constructiei sau la sol exprimate in numar devolumului de protejat: lovituri de trasnet pe km2 si

an: Ng=0,04 Nd = NgxAexC1x10-6 [lovituri/an] Pentru Timisoara: Nk=40

(indice keraneunic) Ng=4,02[nr.impact//km2/an] C1=0,25

Frecventa loviturilor de trasnet C2=1 (structura din C=15acceptata pe cladire, Nc: acoperis din beton)

C3=1 (valori obisnuite si Nc=3,66x10-4 [lovituri/an]

Nc= (5,5 x 10-3)/C-6 [lovituri/an] combustibile)C=C2 C3 C4 C5 C4=3 (evacuare dificila si risc

de panica)C5=5 (necesita continuarelucrului si nu are efectedaunatoare asupra Daca: Nc=3,66x10-4 [lovituri/an]

Nd>Nc, este necesara cu efacacitatea:

Nd≤ Nc - nu este nevoie de dar se poate monta la cererea E=0,99235expresa a beneficiaruluiNd>Nc – IPT este Eficacitatea IPT se determina formula:

E=1- Nc/ Nd

Daca Atunci nivelul de E=0,99235 Nivel de protectie IPT:eficacitatea protectie IPT este Intarit(I) plus 0,95<E≤0,9 Intarit (I) complementare.0,90<E≤0,9 Intarit (II) Paratrasnet:0,80<E≤0,9 Intarit (III) Tip protectie: PDA0<E≤0,8 Intarit (IV) Av. amorsare: ∆t=60

[^s] Inalt. cat.: hcatarg=5,1[ m] Inalt. protectie: hmin>2 [m]Raza de protectie (h≥5m): R=20 [m] – raza sferei fictive Lungimea suplimentara:

Rp=jh(2R - h) + ∆L(2R + ∆L) h=35 [m] AL=60 [m]Lungimea suplimentara: v=1 [m/^s] Raza de protectie laAL = v x AT [m] ∆t=60 [^s] nivelul solului:v – vit. de propagare a liderului Rp=79 [m]ascendent si descendent

24

Page 50: Bun Ptr. Model Proiect

Masuri complementare (intreprinse de catre executant):

- se asigura ca priza de pamant are valoarea corespunzatoare (mai mica decat valoarea de 1 ohm, valoare precizata in normativul I20-2000), in fiecare punct in care este posibila masurarea acesteia, iar daca valoarea nu corespunde aceasta se imbunatateste;

- verifica existenta unei legaturi eficiente intre elementele legate la pamant si conductorul principal de legare la pamant;

- verifica existenta unei legaturi eficiente intre prizele de pamant si conductoarele principale de legare la pamant;

- verifica starea conductoarelor de legare la pamant, precum si a legaturilor dintre conductoare si celelalte elemente ale instalatiilor de legare la pamant;

- verifica calitatea instalatiei de echipotentializare iar daca aceasta nu este realizata corespunzator se propune o imbunatatire a acesteia.

- respecta in executie distantele si parametrii precizati de catre producator pentru ca IPT sa functioneze la parametri optimi.

2. BILANTUL PUTERILOR

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5.

Tip receptor U.M. ans ans ans ans ansans

CANT. Pi /[U.M.] Pitot257 856 470 49 340 1972

Kc

1,00 0,29 0,90 1,00 0,60 0,60

Pa

[kW]Aparate de iluminat 1 280 257,00Circuite de prize 1 856 249,95Echipamente hvac 1 470 423,00Echipamente statie de 1 49 49,00Alte echipamente 1 340 204,00TOTAL * * 1.183

3. ALEGEREA SECTIUNII CONDUCTOARELOR ELECTRICE

Sectiunea de faza a conductoarelor si cablurilor electrice se stabileste ca fiind sectiunea minima care indeplineste urmatoarele conditii:

1. stabilitate termica in regim normal de functionare2. rezistenta mecanica in regim normal de functionare3. protectie la suprasarcina4. stabilitate termica in regim de pornire a motoarelor5. pierderi de tensiune in limitele admise6. stabilitatea termica in regim de scurcircuit si protectia la scurtcircuit

Calculul curentilor electrici se face astfel: - pentru circuitelor monofazate,

Ic = —---------------[A]Uf x cosq) x r\

- pentru circuite trifazate

25

Page 51: Bun Ptr. Model Proiect

CixPiIc =---------------------------[A]

√ 3 x U x cosq) x r\

pentru coloanele electrice monofazatePt

Ic=Tl-----------------[A]Uf x cos(pmed

pentru coloanele electrice trifazateCr x Pi

lc = ^^r-----------------[A]√3 x U x cosq) x r\

in care:Pi - puterea instalata [W]Ic - curentul de calcul[A]Uf - tensiunea de faza[V]U - tensiunea de linie[V]U - tensiunea de linie[V]coscφ - factorul de puterecosmed - factorul de putere mediu al receptoarelor alimentate din acelasi tablouelectric77 - randamentul receptoruluiCc=CsxCi - coeficient de cerereCs - coeficient de simultaneitateCi - coeficient de incarcare

1. Stabilitatea termica a conductoarelor in regim normal de functionare se considera asigurata daca sectiunea conductoarelor cablurilor se alege astfel:

- Iadm≥Ic, in regim permanent- Iadm≥a x Ic, in regim intermitent La stabilirea cutentului maxim

admisibil corectat se tine seama de conditiile concrete de pozare a cablurilor prin coeficientii de corectie, conform normativ pe 107 – 1995.

2. Conditia de rezistenta mecanica se considera indeplinita prin alegerea sectiunii cel putin egala cu sectiunea minima admisa conform NP – I7 – 2002.

3. Protectia la suprasarcina se realizeaza alegandu-se dispozitive de protectie la suprasarcina, care sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:

- IC≤IN≤Iadm

- I2≤1,45 x Iadm, in care:IC – curentul de calcul IN – curentul nominal al dispozitivului de protectie

26

Page 52: Bun Ptr. Model Proiect

Iadm – curentul admisibil in conductorul distributiei\I2 – curentul conventional sau curentul care asigura efectivdeclansarea dispozitivuluide protectie4. Stabilitatea termica in regim de (scurta durata) de pornire, se verifica considerand

sectiunea aleasa conform conditiei 1. Valorile densitatii de curent la pornire trebuie sa fie de cel mult 35A/mm2 pentru conductoare din cupru si de cel mult 20A/mm2.

Densitatea de curent la pornire se calculeaza astfel:= IP . A ;p-≤;p[^]

Ip K. X In ,

unde:jp – densitatea de curent la pornire[a/mm2]Ip – curentul de pornire, dat de producator sau calculat in functie de curentul nominalsi modul de pornire prin coeficientul k[A]k – coeficient pentru calculul curentilor de pornire, k=1,6...8.

Page 53: Bun Ptr. Model Proiect

5. Determinarea caderilor de tensiune se face astfel: - pentru circuite monofazate de iluminat si prize

N2 x 100 1 v Pik x Ik

∆U% = Y X U2F

Xf, SFk fe=i

pentru circuite trifazate de iluminat si prize

100 1 ^Pikx Ik

∆U% =

1 Vpentru coloane monofazate

Y Uf L^ SFk L

fc=i

Page 54: Bun Ptr. Model Proiect

pentru coloane trifazate de iluminat si prize in regim normal de functionareN

1 Ypentru circuite monofazate de forta

2 x 100 1 Pt xl ∆l/%=-^*^* —

pentru circuite trizate de forta100 1 P t x l

∆J%= — xMx —coloane monofazate de forta in regim de pornire

27

x Cc 1 v-"

2 x 100 x Cc 1 Pik x lk∆U% =----------- ik k

100 xCc 1 ^Pikx Ik

∆U% =------------x

Page 55: Bun Ptr. Model Proiect

2 X 100 ^c A rt

∆U% = ——— x 1 x------------

- coloane trifazate in regim de pornire in care:Pi - puterea instalata [W]Pik - puterea instalata pe un tronson oarecare k[W] cosφ - factorul de putere Ic - curentul de calcul[A]cosφmed - factorul de putere mediu al receptoarelor alimentate din acelasi tablou electricUf, UF - tensiunea de faza[V] U, UL - tensiunea de linie[V] Cc=CsxCi - coeficient de cerere Cs - coeficient de simultaneitate Ci - coeficient de incarcare lk - lungimea unui tronson k Y - conductivitatea materialului conductor[m/Ωmm2]

6. Stabilitatea termica in regim de scurcircuit si protectia la scurtcircuitCalculul curentilor de scurtcircuit se face pornind de la calculul curentului de

scurcircuit de pe barele de joasa tensiune ale transformatorului electric, respectiv

c x UN

√3XZT

unde:IscT - curentul de scurtcircuit pe barele de joasa tensiune ale transformatorului[kA] UN - tensiunea de linie, la mers in gol, masurata la bornele de JT ale trnasformatorului[kV] c - factorul de tensiuneZT - impedanta de scurtcircuit a transformatorului[Ω]

Curentul de scurtcircuit in aval fata de bornele

c x U LCc x Pt x I

Page 56: Bun Ptr. Model Proiect

√3 r 7 -A- ^echiv

unde:Isc - curentul de scurtcircuit la locul de defect[kA]U - tensiunea de linie, la locul de defect[kV]c - factorul de tensiuneZechiv - impedanta de scurtcircuit la locul de defect, impedanta echivalenta cu sumaimpedantelelor elementelor de retea din amonte de locul de defect[Ω]

Impedantele cablurilor care alimenteaza receptorii electrici se calculeaza astfel:

(' 0 X I ) + (XQ X I)

28

Page 57: Bun Ptr. Model Proiect

Impedanta de scurtcircuit a transformatorului se calculeaza astfel:

Zj1 = I LVj- + Jij-

in care:

usc% U%XT = ______x —— x 10

T 100 SN

unde:ZL - impedanta liniei (cablului) dintre locul de defect si sursa care alimenteaza loculde defect[Ω]r0 - rezistenta lineica indicata de producator[Ω/km]x0 - reactanta lineica indicata de producator[Ω/km]l - lungimea cablului[m]RT - rezistenta de scurcircuit a transformatorului[Ω]XT - reactanta de scurtcircuit a transformatorului[Ω]PCu - pierderile de scurtcircuit ale transformatorului[kW]UN - tensiunea nominala[V]SN - puterea aparenta nominala a transformatorului[kVA]usc% - tensiunea de scurtcircuit[%]

29

Page 58: Bun Ptr. Model Proiect

Tabel nr.1 Calcul caderi de tensiune pe bara capsulata Nr. crt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Denumire tronson Tip cablu Pi [kW]

U [V]

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

cocps Ci Cs Cc d(b) Pc [KW]

Ic [A]

L [M]

k/1000 [V/m/A]

∆Utroso

n[%]

∆U total [%]

Alimentare TGD BARA AL 3P+N+PE 2500A

1972 0,92 0,80 0,75 0,60 1,00 1.183, 0

1.858,2 1

14,00 0,03 0,19 0,19

Tronson 2 parter bara 800A

BARA AL 3P+N+PE 800A

638,9 0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 447,22 702,46 3,74 0,09 0,06 0,72

Tronson 1 parter bara 800A

BARA AL 3P+N+PE 630A

733,8 0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 513,63 806,79 3,74 0,09 0,07 1,09

Tronson 2 etaj 1 bara 800A

BARA AL 3P+N+PE 800A

638,9 0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 447,22 702,46 7,48 0,09 0,12 0,78

Tronson 1 etaj 1 bara 800A

BARA AL 3P+N+PE 630A

733,8 0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 513,63 806,79 7,48 0,09 0,14 1,16

Tronson 2 etaj 2 bara 800A

BARA AL 3P+N+PE 800A

638,9 0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 447,22 702,46 11,22 0,09 0,18 0,84

Tronson 1 etaj 2 bara 800A

BARA AL 3P+N+PE 630A

733,8 0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 513,63 806,79 11,22 0,09 0,21 1,23

Tronson 2 etaj 3 bara 800A

BARA AL 3P+N+PE 800A

638,9 0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 447,22 702,46 14,96 0,09 0,24 0,90

Tronson 1 etaj 3 bara 800A

BARA AL 3P+N+PE 630A

733,8 0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 513,63 806,79 14,96 0,09 0,27 1,30

Tronson 2 etaj 4 bara 800A

BARA AL 3P+N+PE 800A

638,9 0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 447,22 702,46 18,70 0,09 0,30 0,96

Tronson 1 etaj 4 bara 800A

BARA AL 3P+N+PE 630A

733,8 0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 513,63 806,79 18,70 0,09 0,34 1,37

Tronson 2 etaj 5 bara 800A

BARA AL 3P+N+PE 800A

638,9 0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 447,22 702,46 22,44 0,09 0,36 1,02

Tronson 1 etaj 5 bara 800A

BARA AL 3P+N+PE 630A

733,8 0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 513,63 806,79 22,44 0,09 0,41 1,44

Tronson 2 etaj 6 bara 800A

BARA AL 3P+N+PE 800A

638,9 0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 447,22 702,46 26,18 0,09 0,42 1,08

30

Page 59: Bun Ptr. Model Proiect

15

16

17

Tronson 1 etaj 6 bara 800A

BARA AL 3P+N+PE 630A

733,8 400 400 400

0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 513,63 806,79 26,18 0,09 0,48 1,50

Tronson 2 e.r. bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A

638,9 0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 447,22 702,46 29,92 0,09 0,48 1,14

Tronson 1 e.r. bara 800A BARA AL 3P+N+PE 630A 733,8 0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 513,63 806,79 29,92 0,09 0,55 1,57

Tabel nr. 2 Calcul caderi de tensiune coloane tablouri electriceNr. crt

Denumire coloana Tip cablu S [mmp]

Pi[kW]

U [V]

cocps Ci Cs Cc Pc [KW]

Ic [A]

L [M]

Y [m/Ωmmp]

∆U col. [%]

∆U total [%]

1 Alimentare tronson 2 BARA AL 3P+N+PE 800A

CYY-F3x3x1x240+3x120+3x120 mmp

720 639 400 0,92 0,90 0,70 0,63 402,49 632,22 78,00 57,00 0,48 0,66

2 Alimentare tronson 1 BARA AL 3P+N+PE 800A

CYY-F3x3x1x240+3x120+3x120 mmp

720 734 400 0,92 0,80 0,70 0,56 410,91 645,43 28,00 57,00 0,18 1,02

3 Coloana TCH CYY-F2x3x1x185+2x95+2x95mmp

370 300 400 0,92 0,90 1,00 0,90 270,00 424,10 28,00 57,00 0,22 0,41

4 Coloana TCV CYY-F 3x120+1x70x1x70 mmp

120 178 400 0,92 0,90 0,90 0,81 143,81 225,88 26,00 57,00 0,34 0,53

5 Coloana TDS CYY-F 5x6mmp

6 25 400 0,92 0,75 0,80 0,60 15,00 23,56 39,00 58,00 1,05 1,58

6 Coloana TDP.1 CYY-F 5x6mmp

6 27 400 0,92 1,00 0,62 0,62 16,74 26,29 28,00 59,00 0,83 1,35

7 Coloana TDP.2 CYY-F 5x6mmp

6 20 400 0,92 1,00 0,62 0,62 12,40 19,48 72,00 60,00 1,55 2,08

8 Coloana TLS CYY-F 5x2,5mmp

2,5 2,54 400 0,92 1,00 1,00 1,00 2,54 3,99 28,00 61,00 0,29 0,82

31

Page 60: Bun Ptr. Model Proiect

9 Coloana tablou etaj TE1(6).1, tip 1

CYY-F 5x35 mmp

35 119 400 0,92 0,80 0,75 0,60 71,10 111,68 3,00 57,00 0,07 <2%

10 Coloana tablou etaj TE1(6).2, tip 2

CYY-F 5x35 mmp

35 83 400 0,92 0,80 0,70 0,56 46,48 73,01 3,00 57,00 0,04 <2%

11 Coloana TER.1 CYY-F 5x6mmp

6 22,8 400 0,92 1,00 0,75 0,75 17,07 26,81 17,00 57,00 0,53 2,10

12 Coloana TER.2 CYY-F 3x1x95+1x50+1x50mmp

95 120 400 0,92 0,90 0,90 0,81 97,10 152,52 3,00 57,00 0,03 1,18

13 Coloana TPCh CYY-F 3x1x95+1x50+1x50 mmp

95 122 400 0,92 1,00 0,55 0,55 66,83 181,59 38,00 57,00 0,29 0,48

14 Coloana TCT CYY-F 5x16mmp

16 36 400 0,92 1,00 0,80 0,80 28,80 45,24 32,00 57,00 0,63 1,77

15 Coloana TH CYY-F 5x16mmp

6 30 400 0,92 1,00 0,50 0,50 15,00 23,56 43,00 57,00 1,18 1,36

16 Coloana TDR CYY-F 5x6mmp

6 14,4 400 0,92 1,00 0,90 0,90 12,96 20,36 65,00 57,00 1,54 1,72

17 Coloana TTR CYY-F 5x16mmp

16 21 400 0,92 0,90 1,00 0,90 18,90 29,69 32,00 57,00 0,41 1,56

18 Coloana TSP Cablu cupru P90 5x35mmp

35 75 400 0,92 1,00 0,75 0,75 56,25 88,35 73,00 57,00 1,29 1,47

19 Coloana TCTA CYY-F 5x25 mmp

25 52 400 0,92 1,00 0,90 0,90 46,80 73,51 42,00 57,00 0,86 2,04

20 Coloana TAS1 Cablu cupru P90 5x16mmp

25 14 400 0,92 1,00 1,00 1,00 14,00 21,99 30,00 58,00 0,18 0,37

21 Coloana TAS2 Cablu cupru P905x25mmp

25 14 400 0,92 1,00 1,00 1,00 14,00 21,99 65,00 59,00 0,39 0,91

22 Coloana TC ( ∆U max)

CYY-F 3x2,5 mmp

2,5 3,5 230 0,92 0,70 0,65 0,46 1,60 7,57 35,00 57 0,74 2,29

32

Page 61: Bun Ptr. Model Proiect

Tabel nr.3 Calcul caderi de tensiune la pornireNr. crt

1 2

Denumire coloana Tip cablu S [mmp]

Pi[kW

]

U [V]

coφs Ci Cs Cc Pp [KW]

Ip [A]

L [M]

γ [m/Ωmm

p]

∆Upcoloa

na[%]

∆Up total [%]

Coloana TAS.1 Cablu cupru (P90) 5x25mmp

16 14 400 0,92 1,00 1,00 1,00 63,00 98,96 30,00 57,00 1,30 *

Coloana TAS.2 Cablu cupru (P90) 5x25mmp

25 14 400 0,92 1,00 1,00 1,00 63,00 98,96 65,00 57,00 1,80 *

Tabel nr.4 Calcul parametrii transformator Nr. Crt Tip transformator Sn

[kVA]Uj.t. [kV]

Pfe [kW]

Pcu [kW]

Usc[%] I0[%]

Rsc [Ω]

Xsc [Ω]

Z[Ω]

Isc [kA]

1 Uscat, cu izolatie in rasina

1.600 0,40 2,30 13,35 6,00 0,80 8,344E-04 9,600E-03 9,636E-03 23,99

Tabel nr.5 Calcul curenti de scurtcircuitNr. crt

Loc calcul Tip coloana U [kV]

L [m]

R0 [Ω/m]

X0 [Ω/m]

R [Ω]

X[Ω]

Zcol [mΩ]

Ztot [mΩ]

Isc [kA]

1 Tablou electric TGD BARA 3P+N+PE 2500A 0,4 14 3,500E-05 1,400E-05 4,90E-04 1,96E-04 5,28E-04 1,02E-02 22,752 Alimentare tronson 2 BARA

AL 3P+N+PE 800ACYY-F3x3x1x240+3x120+3x120mmp

0,4 70 2,310E-05 2,706E-05 1,62E-03 1,89E-03 2,49E-03 1,27E-02 18,27

33

Page 62: Bun Ptr. Model Proiect

35678910 11 12 131415 16 17 181920

21

22

23

24

25

26

Alimentare tronson 1 BARA AL 3P+N+PE 800A

CYY-F3x3x1x240+3x120+3x120mmp

0,4 24 2,310E-05 2,706E-05 5,54E-04 6,49E-04 8,54E-04 1,10E-02 20,99

Tronson 2 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,31E-02 17,70Tronson 1 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,14E-02 20,24Tronson 2 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,35E-02 17,16Tronson 1 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,18E-02 19,54Tronson 2 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,39E-02 16,66Tronson 1 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,22E-02 18,89Tronson 2 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,43E-02 16,18Tronson 1 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,27E-02 18,28Tronson 2 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,47E-02 15,73Tronson 1 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,31E-02 17,70Tronson 2 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,51E-02 15,31Tronson 1 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,35E-02 17,17Tronson 2 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,55E-02 14,90Tronson 1 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,39E-02 16,66Tronson 2 e.r. bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,59E-02 14,52Tronson 1 e.r. bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,43E-02 16,19Tablou electric chiller TCH CYY-F

2x3x185+2x1x95 mmp0,4 28,00 5,000E-05 4,150E-05 1,40E-03 1,16E-03 1,82E-03 1,20E-02 19,29

Tablou electric TCV CYY-F 3x120+1x70x1x70 mmp

0,4 27,00 1,400E-04 8,300E-05 3,78E-03 2,24E-03 4,39E-03 1,46E-02 15,88

Tablou electric etaj retras TER.2

CYY-F 3x95+1x50+1x50mmp

0,4 3,00 1,900E-04 8,400E-05 5,70E-04 2,52E-04 6,23E-04 1,65E-02 13,98

Tablou electric distributie etaj 1, TE1.1

CYY-F 5x35 mmp

0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,34E-02 17,27

Tablou electric distributie etaj 1, TE1.2

CYY-F 5x35 mmp

0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,50E-02 15,39

Tablou electric distributie etaj 2, TE2.1

CYY-F 5x35 mmp 0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,38E-02 16,76

34

Page 63: Bun Ptr. Model Proiect

27 Tablou electric distributie etaj 2, TE2.2

CYY-F 5x35 mmp

0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,54E-02 14,98

28 Tablou electric distributie etaj 3, TE3.1

CYY-F 5x35 mmp

0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,42E-02 16,28

29 Tablou electric distributie etaj 3, TE3.2

CYY-F 5x35 mmp

0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,58E-02 14,60

30 Tablou electric distributie etaj 4, TE4.1

CYY-F 5x35 mmp

0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,46E-02 15,82

31 Tablou electric distributie etaj 4, TE4.2

CYY-F 5x35 mmp

0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,62E-02 14,23

32 Tablou electric distributie etaj 5, TE5.1

CYY-F 5x35 mmp

0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,50E-02 15,39

33 Tablou electric distributie etaj 5, TE5.2

CYY-F 5x35 mmp

0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,67E-02 13,88

34 Tablou electric distributie etaj 6, TE6.1

CYY-F 5x35 mmp

0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,54E-02 14,98

35 Tablou electric distributie etaj 6, TE6.2

CYY-F 5x35 mmp

0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,71E-02 13,55

36 Tablou electric turn racire TTR

CYY-F 5x16mmp

0,4 32,00 1,120E-03 * 3,58E-02 * 3,58E-02 5,24E-02 4,41

37 Tablou electric statie pompe TSP

Cablu cupru E90 5x35mmp

0,4 43,00 7,100E-04 9,200E-05 3,05E-02 3,96E-03 3,08E-02 4,09E-02 5,65

38 Tablou electric alimentare centrala de tratare aer TCTA

CYY-F 5x25 mmp

0,4 32,00 7,100E-04 9,200E-05 2,27E-02 2,94E-03 2,27E-02 3,93E-02 5,89

39 Tablou electric ascensoare TAS1

Cablu cupru E90 5x25mmp

0,4 30,00 7,100E-04 9,200E-05 2,13E-02 2,76E-03 2,13E-02 3,59E-02 6,45

40 Tablou electric ascensoare TAS2

Cablu cupru E90 5x25mmp

0,4 65,00 7,100E-04 9,200E-05 4,62E-02 5,98E-03 4,62E-02 6,07E-02 3,81

41 Tablou electric pompe chillersipompe hidrofor TPCh

CYY-F 3x50+1x25+1x25 mmp

0,4 38,00 1,900E-04 8,400E-05 7,22E-03 3,19E-03 7,89E-03 1,81E-02 12,80

35

Page 64: Bun Ptr. Model Proiect

42 Tablou electric centrala termica TCT

CYY-F 5x16mmp

0,4 32,00 1,120E-03 * 3,58E-02 * 3,58E-02 5,24E-02 4,41

43 Tablou electric subsol TDS CYY-F 5x6mmp

0,4 39,00 3,300E-03 0,000E+00 1,29E-01 * 1,29E-01 1,43E-01 1,61

44 Tablou electric parter TDP.1 CYY-F 5x6mmp

0,4 28,00 3,300E-03 0,000E+00 9,24E-02 * 9,24E-02 1,07E-01 2,16

45 Tablou electric parter TDP.2 CYY-F5x6mmp 0,4 72,00 3,300E-03 0,000E+00 2,38E-01 * 2,38E-01 2,52E-01 0,92

46 Tablou electric etaj retras TER.1

CYY-F 5x6mmp

0,4 17,00 3,300E-03 0,000E+00 5,61E-02 * 5,61E-02 7,04E-02 3,29

47 Tablou electric etaj retras TER.2

CYY-F 3x95+1x50+1x50mmp

0,4 3,00 1,400E-04 8,300E-05 4,20E-04 2,49E-04 4,20E-04 1,63E-02 14,15

48 Tablu electric iluminat de siguranta TLS

CYY-F 5x2,5mmp

0,4 28,00 7,980E-03 0,000E+00 2,23E-01 * 2,23E-01 2,38E-01 0,97

49 Tablouri electrice camera TC, etaj 1

CYY-F 3x2,5 mmp

0,4 10 7,980E-03 0,000E+00 7,98E-02 * 7,98E-02 9,12E-02 2,53

50 Tablouri electrice camera TC, etaj 2-5

CYY-F 3x2,5 mmp

0,4 10 7,980E-03 0,000E+00 7,98E-02 * 7,98E-02 9,20E-02 2,51

51 Tablouri electrice camera TC, etaj 6

CYY-F 3x2,5 mmp

0,4 10 7,980E-03 0,000E+00 7,98E-02 * 7,98E-02 9,41E-02 2,46

Intocmit:Ing. Ionel STANCIU Aut. ANRE Gr.IIIA+IIIB Nr. 18061/2010

36

Page 65: Bun Ptr. Model Proiect

CAIET DE SARCINI

1. Generalitati

Prezentul caiet de sarcini trateaza elementele tehnice cu precizari si prescriptii complementare planselor si memoriului din proiectul tehnic pentru instalatiile electrice de baza ale obiectivului.

Caietul de sarcini este grupat pe faze de executie, dupa cum urmeaza :A. Alimentarea cu energie electrica (relatii si delimitare furnizor -consumator).B. Montarea circuitelor si coloanelor electrice executate cu conductoriprotejati in tuburi, sau cu cabluri.C. Montarea aparatelor de iluminat, aparatajelor electrice si curenti slabi.D. Montarea tablourilor, a echipamentelor si racordarea utilajelor de fortasi AMC.E. Executarea instalatiilor de protectie si paratraznet.

2. Prezentarea lucrarilor

2.1 Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a consumatorului in ansamblu (a incintei) se face din instalatiile electroenergetice ale furnizorului ENEL, fie direct la o firida de bransament FB, fie prin intermediul unui post de transformare PT, amplasatin zona consumatorului.

Gradul de siguranta garantat din partea furnizorului de energie precum si schema de alimentare cu energie electrica a consumatorului, se stabilesc de comun acordintre furnizor si consumator (proiectant general) conform normativului PE-124/93.

Instalatiile electroenergetice de alimentare (racordul, firida, coloana) inclusiv aparatajul de masura a energiei pentru decontare apartin furnizorului.

Furnizorul si consumatorul au obligatia ca pe baza avizului de racordare si a contractului de furnizare sa respecte parametrii tehnici stabiliti (tensiune, frecventa, timp deintrerupere, nr. intreruperi din partea furnizorului, respectiv putere, energie electrica si factor de putere contractate din partea consumatorului).

2.2 Montarea circuitelor si coloanelor electrice executate cu conductoriprotejati in tuburi sau cabluri

2.2.1 Generalitati

Acest capitol cuprinde specificatiile pentru lucrarile de executie ale tuturor categoriilor de tuburi si conductoare necesare instalatiilor electrice de iluminat, forta, automatizari, curenti slabi, etc.

37

Page 66: Bun Ptr. Model Proiect

2.2.2 Standarde ce se vor respecta la executarea lucrarilor

> NP I7-2002 - Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori pana cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c

> STAS 549-68 - Tuburi de protectie, filet pentru tuburi de protectie etanse. Dimensiuni;

> STAS 551-90 - Piese de fixare a tuburilor pentru instalatii electrice. Bride metalice. Dimensiuni;

> STAS 7933-80 - Tuburi de protectie PEL cu manson;> STAS 7933-80 - Tuburi de protectie PEL cu manson;> STAS 1160/2.89 - Piese deimbinare pentru tuburi izolate IPY, IPEY, mufe

drepte, curbe la 90°,dimensiuni.> C 56-2002 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si

instalatii aferente.

2.2.3 Materiale

Pentru executarea circuitelor pentru diferite categorii de instalatii se folosesc numai materiale omologate si anume:

a) Tuburi de protectie:• tuburi IPY, IPEY, PEL, OL etc.;• mufe si curbe IPY, IPEY, PEL, OL;• racorduri olandeze pentruimbinare prin lipire sau filetare;

Se vor folosi numai tuburi pentru care exista piese de imbinare uzuale.

b) Conductori electriciPentru diferitele categorii de instalatii se vor folosi:

• conductori tip FY, TY etc;• cabluri tip CYABY, CYY-F, CYABY-F, etc.

2.2.4 Livrarea, depozitarea, manipularea

Manipularea si transportul materialelor din PVC se face in incaperi curate si vor fi asezate pe sortimente si dimensiuni pe suprafete plane.

Temperatura maxima de depozitare va fi + 15°C. Adezivul si solventul se pastreaza in vase etanse din tabla galvanizata prevazuta cu etichete,in incaperi racoroase (+ 50 C).

38

Page 67: Bun Ptr. Model Proiect

2.2.5 Executia lucrarilor

2.2.5.1 Lucrari pregatitoare

Inaintea inceperii lucrarilor de executie, executantul este obligat la:• studierea si insusirea documentatiei scrise si desenate;• evidentele golurilor prin pereti si fundatii necesare realizarii instalatiilor

electrice pentru evitarea spargerilor ulterioare;• realizarea continuitatii a instalatiei de legare la pamant electrice prin

sudarea unei bare de otel de 16 mm la staălp sau la cuzinetul constructiei;• pregatirea locului de munca prin aducerea sculelor si dispozitivelor

necesare;• intocmirea unui grafic de executie a lucrarilor;• organizarea echipelor de lucru pe santier;• verificarea aparatelor si echipamentelor aduse pe santier.

2.2.5.2 Executie propriu-zisa

Aceste lucrari se refera la:

2.2.5.2.1 Montarea tubulaturii si anume

• traseele circuitelor sa fie cat mai scurte si in linia dreapta;• se va respecta distanta minima ceruta de NP I7-2002 vezi tabelul 3.1 si art.

3.3.1-3.3.10;• montarea tubulaturii pe pereti, distantele intre punctele de prindere, vor

respecta prevederile normativului NP I7-2002 art. 5.1.71-5.1.97 si tabelul 5.1.4;

• la montarea accesoriilor se vor respecta prevederile normativului NP I7-2002 art.5.1.98-5.1.115;

• pe orizontala, tubulatura instalatiei electrice se va amplasa deasupra conductelor de apa, iar pe verticala la o distanta minima de 50 cm fata de orice sursa de caldura;

• la executarea santurilor pentru montarea tubulaturii se va avea in vedere ca adancimea lor sa fie mai mare cu 1/2 din diametrul tubului.

2.2.5.2.2 Montarea conductelor

Pentru toate tipurile de conductoare ce se folosesc, executantul va acorda oatentie deosebita la realizarea unui contact durabil si care sapermita, la nevoie, o verificare usoara.

Se respecta normativul NP I7-2002 art.5.1.21-5.1.70, tabelul 5.1.1, 5.1.2 si 5.1.3;

Domeniul de lucru - 5, + 35°C.Legaturile se fac in doze si numai cu cleme de legatura.

39

Page 68: Bun Ptr. Model Proiect

2.2.6 Verificari

Se vor face urmatoarele verificari:• verificari de executat pe parcursul lucrarii• verificari de efectuat pe faze de lucru• verificari de efectuat la receptia

2.2.6.1 Verificari de executare pe parcursul lucrarii

• verificari vizuale, scriptice si prin masuratori pentru toate materialele cese pun in opera.Prin aceste verificari se pun in concordanta prevederile din proiect cu

materialele ce urmeaza a se folosi privind caracteristicile de calitate, dimensiunile, etc.

Se fac prin confruntare directa (vizuala) a materialelor cu buletinul de calitate sau prin masuratori privind dimensiunile (sectiuni, diametre, lungimi, continuitate electrica, etc.).

2.2.6.2 Verificari de efectuat si faze de lucru

Pentru fiecare tronson sau portiuni din instalatia executata se verifica:• sistemul de marcare a conductelor• legaturile electrice ale conductelor instalatiei electrice• masurarea rezistentei de izolatie intre conducte si intre conducte si

priza de pamant.Verificarea legaturilor electrice ale conductelor se face prin sondaj la cca.

15% din numarul total de legaturi.Valoarea rezistentei de izolatie ce se considera admisa este de min. 500.000

ohmi.Toate aceste verificari se facin mod obligatoriu de persoane autorizate si in

prezenta delegatului beneficiarului,intocmindu-se buletine de calitate sau se vor consemna in registrul de procese verbale.

2.2.6.3 Verificari de efectuat la receptia preliminara

Aceste verificari se fac cu delegatii intreprinderii furnizoare de energie electrica impreuna cu comisia de receptie.

Delegatul FRE examineaza documentele puse la dispozitie de executant, inclusiv dosarul definitiv si vor face verificari prin sondaj ,inainte de punerea sub tensiune, instalatiei electrice i se va face o verificare minutioasa, acordandu-se, in special, atentie acelor elemente sau parti de instalatie in care nu au fost respectate toate conditiile tehnice si organizatorice prevazutein proiect.

40

Page 69: Bun Ptr. Model Proiect

2.2.6.4 Masuratori, deconectari

Tuburile si conductoarele se masoara la metru liniar. Decontarea se face conform pret furnizor.

2.3 Montarea aparatelor de iluminat, aparatajelor si echipamentelor pentru instalatia de iluminat si prize

2.3.1 Generalitati

In cadrul prezentei sunt specificate toate lucrarile de executie privind instalatiile de iluminat si prize la toate categoriile de consumatori (social culturale, casnice, industrial, etc.).

2.3.2 Standarde de referinta

> NP I7-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilorelectrice cu tensiuni pana la 1.000 V c.a. si 1500 c.c.

> PE 136-88 - Normativ privind folosirea rationala a energiei electrice deiluminat artificial si in utilizari casnice;

> C56-2002 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si la instalatii aferente;

> STAS 6646/1-97- Iluminat artificial. Conditii generale pentru iluminatul in constructii.

> STAS 6646/2-97 - Iluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul in constructii.

> STAS 6646/3-97 - Iluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul in cladirii civile

> STAS 8114/89,91 - Corpuri de iluminat pentru tensiuni pana la 1000 V;> STAS 3185-87 - Intrerupatoare pentru instalatii electrice fixe casnice si

similare - conditii generale de calitate;> STAS 12606/4-89 - Protectia impotriva electrocutarilor,instalatii electrice

fixe, prescriptii;> STAS 8313/84 - Iluminatulin cladiri - metode de masurare a iluminarii.

Toate aceste normative nu sunt limitative, constructorul are obligatia sacunoasc si sa respecte toate actele normative in vigoare.

2.3.3 Materialele

2.3.3.1 Aparate de iluminat

Aparatele de iluminat prevazute in cadrul documentatiei trebuie sa corespunda conditiilor tehnice prevazutein STAS 8114/89,91.

41

Page 70: Bun Ptr. Model Proiect

Avand in vedere destinatia incaperilor se recomanda ca in alegerea tipului de aparat de iluminat si a nivelului de iluminare sa se consulte normativul NP 061-2002.

La alegerea aparatelor de iluminat este obligatoriu sa se respecte prevederile normativului NP I7-2002 art.5.3.16-5.3.27.

Se vor procura numai aparate de iluminat omologate.

2.3.3.2 Aparate de comanda si prize

Se procura intrerupatoare, comutatoare, prize cu sau fara contact de protectiecu caracteristicile tehnice specificate in documentatie.

2.3.3.3 Livrarea, depozitarea manipulare

Manipularea, transportul si depozitarea se vor face cu grija, pentru evitarea deteriorarii lor.

Livrarea pe santier a aparatelor de iluminat si a aparatelor electrice se va face cu putin timp inainte de montarea pe santier.

Inainte de livrare,in magazie se verifica starea lor.

2.3.4 Executia lucrarilor

2.3.4.1 Conditii de alimentare si montare a aparatelor de iluminat

Aparatele de iluminat de orice tip se racordeaza numai intre faza si nul. In aparatele de iluminat, legatura electrica la dulii se face astfel incat, neutrul circuitului sa fie legat la contactul exterior (partea filetata) a duliei, iar conductorul de faza a trecut prin intrerupator se leaga la borna de interior din fundul duliei.

Dispozitivele pentru suspendarea aparatelor de iluminat (carlige de tavan,dibluri, etc.) se vor alege astfel incat sa suporte fara a suferi deformario greutate egala cu de cinci ori greutatea lor, dar cel putin 10 kg.

Se interzice suspendarea aparatului de iluminat direct prin conductorii de alimentare.

2.3.4.2 Montarea aparatelor si prizelor

• inaltimea de montaj a aparatelor de comanda si a prizelor esteprevazuta in documentatie.

• in cazul in care nu este indicata, se vor respecta prescriptiile NP I7-2002 art.5.2.14- 5.2.29

• se va acorda o atentie deosebita la executarea corecta a legaturilor.

42

Page 71: Bun Ptr. Model Proiect

2.3.5 Verificari

Se prevad urmatoarele categorii de verificari:• verificari de executat pe parcursul lucrarilor;• verificari de efectuat pe faze de lucru;• verificari de efectuat la receptia finala;

2.3.5.1 Verificari de executat pe parcursul lucrarilor

• aparatele de iluminat prevazute in proiect vor trebui sa corespundaprevederilor STAS 8113/89, 91.

• pentru aparatele de comanda se vor respecta prevederile din STAS3185-87

• se vor verifica scriptic si vizual calitatea si caracteristicile, tehnice, atatale aparatelor de iluminat, cat si ale aparatelor decomanda si prizelor.

2.3.5.2 Verificari de executat pe faze de proiect

• se vor verifica, prin sondaj, la cel putin 15%, legaturile electrice atat la aparatele de comanda, prize cat si la lampi;

• se verifica modul si calitatea fixarii aparatelor de iluminat;• se verifica inaltimile de montaj admise, cat si distantele admise pana la

elementele de pe traseu (conducte de apa, termice, etc.).

2.3.5.3 Verificari de executat la receptia preliminara

Comisia de receptie va verifica pe teren:• functionarea corecta a instalatiilor de iluminat si acolo unde este

prevazut in proiect, functionarea sectorizata a acestor instalatii;• existenta tuturor elementelor de protectie ale aparatelor de iluminat

(rastele, globuri, etc.);• prin sondaj la 2-3% din aparatele fluorescente, se va verifica existenta

condensatoarelorpentru imbunatatirea factorilor de putere.

In cazulin care lipsesc condensatoarele, instalatiile de iluminat vor fi respinse si nu vor fi considerate receptionate decat dupa montarea tuturor condensatoarelor.

2.3.6 Masuratori de decontare

Masurarea s-a facut pe baza de numar de prize si de aparate de iluminat.

2.4 Montarea si racordarea tablourilor, aparatelor, echipamentelor si utilajelor de forta si AMC:

43

Page 72: Bun Ptr. Model Proiect

2.4.1 Generalitati

In cadrul prezentului capitol, sunt tratate lucrarile specifice pentru instalatiile de forta la urma-toarele genuri de consumatori:

• la lucrari industrial;• la lucrari de gospodarie comunala;• la centrale si puncte termice, statii de pompare cu hidrofor, centrale

ventilatie;• la alte genuri similare.

Pentru montarea circuitelor cu tuburi, tevi si cabluri se va consulta cap.2.2. Pentru realizarea instalatiilor de protectie se va consulta cap.2.5.

2.4.2 Standarde de referinta

> I7-2002 - Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice cutensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c;

> PE 107/95 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cablurielectrice;

> PE 124/95 - Normativ privind alimentare cu energie a consumatorilorindustriali si similari

> PE 135/91 - Instructiuni privind determinarea sectiunii economice aconductelor in instalatiile electrice de distributie de 1-110 kv;

> PE 145/85 - Normativ privind stabilirea puterilor nominale economice pentrutransformatoa-rele din posturi;

> STAS 5325/70 - Grade normale de protectie ale utilajelor electrice.Clasificare si simbolizare;

> STAS 625/85 - Masini electrice rotative. Grade normale de protectie.Prescriptii;

> STAS 12604/4-89 - Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe.Prescriptii;

> STAS 12604/5-90 - Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe.Prescriptii de proiectare,executie, verificare;

> P 118/99 - Normative de siguranta la foc a constructiilor.> STAS 7944/79 - Bare conducatoare de curent. Curenti maximi admisibili de

durata;> STAS 7933/80 - Tuburi de protectie PEL cu mufa;> STAS 549/68 - Tuburi de protectie, filet pentru tuburi de protectie etanse.

Dimensiuni;> STAS 551/80 - Piese de fixare a tuburilor pentru instalatii electrice. Bride

metalice. Dimensiuni;> STAS 552/89 - Doze de aparate si doze de ramificatie pentru instalatii

electrice. Dimensiuni;> STAS 1160/2-87 - Piese deinbinare pentru tuburi izolante IPEY, mufe drepte,

curbe 900.Dimensiuni;

44

Page 73: Bun Ptr. Model Proiect

> STAS 553/2-80 - Aparate de conectare pana la 1.000 V c.a si 1.200 V c.a sipana la 4.000 A c.a si c.c. Conditiigenerale;

> STAS 2738/82 - Aparataj electric de joasa tensiune.Comutator stea-triunghi pana la 600 V c.a si pana la315 A. Conditii speciale;

> SREN 60947-4-1-1994 - Aparataj de joasa tensiune. Partea 4: Contactoare sidemaroare de motoare sectiunea 1. Contactoare si demaroare electromagnetice;

> SREN 60947-2-1993 - Aparataj de joasa tensiune. Partea 2. Interupatoareautomate;

> STAS 4173/91 - Sigurante fuzibile de joasa tensiune cu mare putere derupere pentru scopuri industrial sianaloage.Conditii tehnice generale de calitate;

> STAS 5358/68 - Tablouri de distributieinchise pentru 500 V c.a si pana la630 A. Conditii speciale;

> STAS 881/88 - Motoare electrice asincrone trifazate de 0,06 si 132 kw.Puteri, tensiuni si turatii nominale;

> STAS 7083/80 - Condensatoare pentru imbunatatirea factorului de putere lainstalatiile electrice de c.a. Conditiigenerale;

> STAS 6773/79 -Poduri rulante. Linii de contact .Prescriptii de proiectaresi executie;

> C 56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii siinstalatii aferente.

2.4.3 Materiale, aparataje si echipamente electrice

Toate materialele si echipamentele utilizate pentru diferitele categorii de medii, vor fi omologate si vor corespunde standardelor in vigoare. Cele mai frecvent utilizate sunt:

• tablouri electrice echipate in cutii capsulate sau dulapuri etanse;• tablouri electrice echipate in dulapuri metalice;• tablouri electrice echipate in panouri metalice si pupitre;• schelete metalice confectionate pentru sustinerea de echipament

electric;• bare electrice de distribute capsulate;• condensatoare pentru imbunatatirea factorului de putere de joasa

tensiune;• linii de contact pentru masini de ridicat si transportat;• papuci si cleme de legatura;• sigurante fuzibile de tipul: LF, LS, LFi, MPR;• intrerupatoare, comutatoare pachet;• intrerupatoare cu parghie si separatoare;• prize si fise III;• contactoare de curent alimentativ;

45

Page 74: Bun Ptr. Model Proiect

• relee termice;• relee intermediare de timp, de protectie;• contactoare de curent alternativ cu relee termice;• intrerupatoare automate de joasa tensiune, monopolare si tripolare;• comutatoare stea-triunghi manuale sau automate pentru pornirea

electromotoarelor;• autotransformatoare de pornire;• transformatoare de curent si tensiune 0,5 kv;• aparate de masura, voltmetre, ampermetre, wattmetre, cosfimetre,

contoare electrice monofazate si trifazate;• aparataj de comanda si semnalizare: butoane, lampi, semnalizare, chei

de comanda, presostate, termometre si manometre cu contacte electrice, etc.

2.4.4 Transport, depozitare, manipulare

Transportul, depozitarea si manipularea materialelor si a echipamentului electric se vor face cu grija, pentru evitarea deteriorarii lor.

Livrarea pe santier, se va face putin timp inainte de punere in opera. Inainte de livrare,in maga-zie se verifica starea lor. Furnitura va fi insotita de certificatul de calitate, care urmeaza sa fie predat beneficiarului.

Depozitarea tablourilor si a echipamentelor electrice pe santier, se face in incaperi uscate si asigu-rate contra sustragerilor.

2.4.5 Executia lucrarilor

2.4.5.1 Lucrari pregatitoare

Inainte de inceperea lucrarilor de montaj, executantul este obligat la:

• studierea si insusirea documentatiilor scrise si desenate ;• verificarea materialelor si a echipamentelor aduse pentru montaj;• studierea conditiilor de montaj si racordare, la fata locului;• pregatirea confectiilor metalice si a suportilor pentru sustinerea

tablourilor, a barelor de distributie si a echipamentului electricin general;• trasarea pozitiei de montaj cu respectarea distantelor, conform

normativelor I7-2002 art. 5.1.44, 5.1.51, tabel 5.1.1 si tab. 5.1.2....5.1.3.

46

Page 75: Bun Ptr. Model Proiect

2.4.5.2 Executia propiu-zisa

Aceste lucrari se refera la:• montarea confectiei metalice, a scheletelor si a suportilor de sustinere

a echipamentului curespectarea proiectului si a indicatiilor furnizorului de echipamente.

• amplasarea si montarea tablourilor cu respectarea I7-2002 art. 5.2.41 + 52.81. Se interzice amplasarea tablourilor ce contin aparate de masura in incaperi cu temperaturi sub 00C si peste 400C.

• respectarea distantelor de izolare in aer conf. I7-2002 art.5.2.64.• Respectarea inaltimei de montare a laturii de sus a tablourilor fata de

pardoseala nu va depasi 2,3 m cu respectarea I7-2002 art. 5.2.67 -5.2.68.

• echipamentul electric prevazut a avea gradul de protectie minim necesar destinatiei si mediului incaperii si va respecta I7-2002 anexa 2 si STAS 5325/79.

• bateriile de condensatoare prevazute pentru comp. factorului de putere se instaleaza in incaperi speciale sau in dulapuri speciale. Dimensionarea protectiei va fi in concordanta cu I7-2002 art. 7.1.14, 7.1.13. Dispozitivele de descarcare automate sau a bateriilor, trebuie sa asigure scaderea tensiunii la borne sub 42 V, dupa cel mult 1 minut.

• aparatele de comanda a conectarii si deconectarii instalatiilor de forta prevazute trebuie sa intrerupa simultan toate conductele de faza ale circuitului.

• intrerupatoarele cu parghie si separatoarele prevazute la tablourileprincipale asigura o separatie vizibila, necesare in exploatare.Racordarea tensiunii de intrare se face la contactele fixe. Cutitele nuau voie sa se inchida, sau deschida sub efectul unor vibratiiloraparatele de comanda, de reglaj si de protectie prevazuta pentrumotoarele electrice, vor respecta I7-2002 art. 5.2.31; 5.2.32 si 5.2.33.

• pornirea prin cuplare directa a electromotoarelor la 380 V este limitata la 5,5 kw inclusiv exceptie fac consumatorii cu post trafic propriu unde se stabileste de proiectant. La puncte termice, statii de hidrofor, pompe de incendiu, etc. racordate direct la instalatiile furnizorului, pornirea directaa electromotoarelor peste 5,5 kw se poate face cu aprobarea furnizorului de energie electrica.

• fiecare electromotor se alimenteaza cu un circuit separat, asigurat cu o protectie la suprasarcina si la scurtcircuit cf. I7-2002 art.5.4.8 fac exceptii electromotoarele sub 1,1 Kw la care supraincarcarea nu este posibila. In aceste cazuri se poate prevedea numai protectia la scurtcircuit prin sigurante fuzibile - cf. I7-2002 art.5.4.9

• dimensionarea circuitelor, a coloanelor si retelelor,trebuie sa respecte anexa 6 din I7-2002 cu sectiuni minime, precum si normativul PE-135-91 privind sectiunile economice pentru lungimi de traseu ce depasesc cca. 50 m.

47

Page 76: Bun Ptr. Model Proiect

2.4.6 Verificari

La verificarea instalatiei electrice de forta se vor respecta prevederile normativului C56-2000, I7-2002, PE 107-95 si standardele in vigoare. Se prevad urmatoarele categorii de verificari:

• verificari de efectuat pe parcursul lucrarilor;• verificari de efectuat pe faze de lucrari;• verificari de efectuat la receptie;

2.4.6.1 Verificari de executie pe parcursul lucrarilor

• se vor verifica scriptic si vizual calitatea si caracteristicile tehnice atat ale materialelor, ale confectiilor metalice, cat si ale echipamentelor electrice de forta;

• materialele trebuie sa corespunda standardelor si normativelor de fabricatie mentionate in certificatele de calitate.

• se vor verifica, prin masuratori, distantele minime de respectat intreinstalatiile electrice si celelalte genuri de instalatii cf. I7-2002 art. 3.3tab. 3.1.

2.4.6.2 Verificari efective pe faze de lucrari

• se vor verifica prin sondaj, la cel putin 15%, legaturile electrice la aparate si receptoare;

• se vor verifica calitatea fixarii confectiilor, a echipamentelor, a tablourilor, a electromotoarelor si a altor receptoare electrice fixe;

• se vor verifica racordurile circuitelor la tablouri, echipamente sireceptoare, precum si a respectarii razei de curbura la cablurileaferente cf. PE-107-95; se va specifica gradul de protectie la tablouri siechipamentul prevazut in proiect;

• se va verifica vopsirea barelor, a scheletelor, etc. cu respectareaculorilor standard, precum si existenta etichetelor.

2.4.6.3 Verificari de efectuat la receptie

Inainte de punerea in functiune se verifica:• rezistenta de izolatie care va fi cel putin 0,5 Mohm;• rezistenta prizelor de pamant conf. proiect STAS 12604/5-90;• reglajul corect al releelor, intrerupatoarelor automate;• montarea corecta a sigurantelor calibrate conform proiectului;• modul de realizare si functionare a instalatiilor de protectie contra

electrocutarilor;• modul de realizare si functionare corecta a instalatiei de compensare a

factorului de putere;

48

Page 77: Bun Ptr. Model Proiect

• calitatea si existenta uleiului in echipamentele ce necesita ulei pentruizolatie;

• modul de realizare si functionare in ansamblu a instalatiilor electrice.

2.4.7 Masuratori pentru decontare

Masuratorile pentru decontare se fac in unitati fizice; ex: buc, ml, kg, dupa caz. Deconectare va tine cont de factura de aprovizionare a materialelor si echipamentelor.

2.5 Executarea instalatiilor de protectie si paratrasnet

2.5.1 Generalitatii

Acest capitol se refera la urmatoarele lucrari:

• protectia prin alimentare cu tensiune redusa;• izolare suplimentara de protectie;• separarea de protectie;• protectia prin egalizarea potentialelor;• protectia prin legare la pamant;• protectia contra trasnetului a constructiilor.

2.5.2 Standarde ce se vor respecta la executia lucrarilor

> I 20-2000 - Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului.> I 7- 2002 - Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice

cu tensiuni pana la 1000 Vca si 1500Vcc;> STAS 12604/5-90 - Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice

fixe.Prescriptii de proiectare, executie si verificare> HM 110 si MS 39/77 - Norme republicane de protectia muncii PE 104/90.

2.5.3 Materialele

2.5.3.1 Materialele folosite pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere periculoase

• conductoare din cupru de tip FY, conductoare din cupru flexibile, platbanda, etc.;

• suruburi, piulite, saibe.

49

Page 78: Bun Ptr. Model Proiect

2.5.3.2 Priza de pamant contra electrocutarilor si impotriva trasnetului

• platbanda OL-Zn, electrozi din OLZn;• suruburi, piulite, saibe;• cositor, pasta de lipit, etc.

2.5.4 Livrare, depozitare, manipulare

Manipularea si transportul materialelor necesare executarii instalatiilor de protectie se va face cu grija, depozitarea se va face pe sortimente si dimensiuni.

In magazie, accesoriile de imbinare se vor aranjain rafturi.

2.5.5 Executia lucrarilor

2.5.5.1 Instalatia pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere periculoase

Protectia prin legare la nul se aplica la toate partle metalice ale instalatiei electrice care pot fi atinse si care, in mod normal, nu sunt sub tensiune. Exceptie fac utilajele electrice la care se aplica una din urmatoarele protectii:

• izolarea de protectie;• separarea de protectie;• tensiune redusa

Conductoarele de protectie se executa din cupru sau din otel zincat si vor avea dimensiunile specificate in documentatie sau conform STAS 12604/5-90, tabelul 6 si tabelul 7.

Conductoarele de protectie executate din conductoare vor avea o izolatie colorata inverde-galben. In cazul barelor din otel, ele se vopsesc in negru cu dungi albe late de 10 cm.

Sectiunea minima a conductorului de nul de protectie,in cazul in care este separat, va fi de minim 16 mm, pentru conductorul de Cu si de minim 50 mm pentru platbanda OL.

Racordarea unui receptor la conductorul de nul si la conductorul de protectie se va face prin borne separate conf. STAS 12604/5 din 1990 punctul 3.2.3.1.

In cazul in care conductorul de nul este folosit si drept conductor de protectie nu se monteaza sigurante fuzibile pe acest conductor.

Legaturile de la conductorul principal de legare la pamant la carcasele utilajelor si echipamentelor electrice, se vor executa conform STAS 12604/5-90 pct.2.2.8.7.

Legaturile la constructiile metalice folosite in instalatia de protectie se vor executa prin sudura, prin suruburi prevazute cu saibe cu crestaturi care sa asigure un perfect contact electric.

Conductorul de nul de protectie face parte din instalatia de legare la pamant.

50

Page 79: Bun Ptr. Model Proiect

2.5.5.2 Priza de pamant

Instalatia de legare la pamant care serveste reteaua de protectie, este formata din:

• priza de pamant;• conductorul principal de legare la pamant;• conductoarele de ramificatie de la borne sau barele de nul ale

tablourilor, precum si de la elemente metalice care trebuie sa fie legate la pamant.

a) Conductorul principal de legare la pamant:Se executa din otel zincat sau din cupru, dimensiunile conform STAS 12604/5-

90 tab.4.Executarea prizei de pamant se va face conform STAS 12604/5-90 si se vor

folosi ca prize naturale de pamant:• armaturile metalice ale constructiilor;• constructiile metalice cu caracter permanent;• constructiile metalice pentru stocare lichide ingropate in pamant

Legaturile dintre elementele componente ale instalatiei se face prin sudura. Se admit legaturi executate si prin suduri asigurate impotriva desurubarilor cu

contrapiulite, saibe Grower etc. Suprafetele de contact se curata si se cositoresc sau se vor zinca.

Legarea la pamant a echipamentelor supuse la deplasari sau la vibratii se realizeaza prin conductoare flexibile.

Legatura intre utilajele si instalatiile de legatura la pamant se va executa inaintea legarii con-ductoarelor de lucru la bornele utilajului.

Sectiunile, grosimile si diametrele minime ale elementelor conductoarelor de legatura sunt spe-cificate in documentatie si se vor lua din STAS 12604/5-90.

5.5.5.3 Instalatie de protectie impotriva trasnetului

Instalatia se executa astfel incat numarul de legaturi electrice din instalatie sa fie cat mai redus.

Legaturile electrice dintr-o IPT se fac prin sudura pe o lungime de minim 10 cm. In cazul legaturilor mecanice (prin suruburi) suprafata de contact va fi de cel putin 10 cmp si se vor folosi cel putin 2 suruburi MS sau suruburi M10.

In cazul in care IPT se executa cu conductoare din OL, ele se vor zinca (inclusiv suruburile de imbinare).

Imbinarile din pamant se protejeaza prin acoperire cu un strat de bitum.Intreaga IPT aflata deasupra pamantului si pana la 30 cm sub nivelul solului,

cu exceptia conductelor inglobate in beton si a celor din aluminiu eloxat, va fi protejata dupa instalarea contra coroziunii prin aplicarea unui grund de plumb si prin vopsirea cu vopsea rezistenta la intemperii.

Pentru materialele si dimensiunile minime se va consulta Normativul I 20-2000 tabel 17.

Distantele de la conductele IPT pana la elementele de constructie vor respecta prevederile Normativului I 20-2000 art.2.4.22

51

Page 80: Bun Ptr. Model Proiect

Protectia mecanica a IPT-ului se face pe inaltimea de 1,5 m de la sol si 0,3 m sub nivelul solului prin profile de OL laminat care vor fi vopsite cu vopsea rezistenta la intemperii.

2.5.6 Verificari

2.5.6.1 Verificarea instalatiei de lgare la nul de protectie

Se prevad urmatoarele:

• verificarea vizuala a conductelor de protectie si a instalarii protejate a acestora;

• verificarea dimensionarii corecte a sigurantelor fuzibile si a starii de functionare a dispozitivelor de protectie ;

• verificarea marcarii conductoarelor de protectie si a legaturilor corecte la utilaje, prize, tablouri, etc.

• verificarea continuitatii si a sectiunii echivalente a constructiilor metalice ale cladirilor.

Toate aceste verificari se fac inaintea dari si in exploatare a instalatiei si cel putin o data pe an (in timpul exploatarii).

2.5.6.2 Verificarea prizei de pamant

Instalatie de protectie prin legare la pamint se face in ordinea urmatoare:• dupa executarea prizei se va masura conform prevederilor din proiect

rezistenta la dis-persie obtinuta. Daca priza nu are rezistanta dorita, eava fi completata cu electrozi. In cazulin care se folosesc elementelenaturale ale constructiei drept priza de pamint se va verifica contiuitateaelectrica si apoi rezistenta de dispersie.

• se instaleaza conductorul principal de protectie si se verificacontinuitatea lui electrica;

• se monteaza piesa de separatie intre conductorul principal si priza depamint si se verifica continuitatea electrica a fiecarei legaturi.

2.5.6.3 Verificarea instalatiei de paratrasnet

Se verifica in mod similar cu aceea de protectie contra tensiunilor periculoase, in ordinea urmatoare:

• dupa montarea conductorilor de captare si de coborare se verifica pe rand continuitatea electrica a fiecarei parti de instalatie;

• se executa legarea conductoarelor de captare la cele de coborare si se verifica continuitatea intregului ansamblu;

• se verifica rezistenta de dispersie;

52

Page 81: Bun Ptr. Model Proiect

• dupa montarea piesei de separatie se va verifica continuitatea electricaa imbinarii si apoi a intregului ansamblu.

Daca nu corespunde se va complecta cu electrozi.La receptia preliminara se va verifica eficienta instalatiei de protectie si

anume:• se pune la o masa o faza, luindu-se toate masurile de protectie pentru

evitarea accidentarii prin electrocutare.Instalatia este eficienta daca asigura valori ale tensiunilor de atingere si de

pas sub 65 V si timpi de deconectare mai mici de 3 s.

2.5.7 Masuratori si decontari

Platbanda OL 25 x 4, OLZn 40 x 4, OLZn 25 x 4 mm se masoara la metru liniar, iar cutiile cu eclisa se masoara la bucati; decontarea se face pe baza de factura.

Intocmit:Ing. Ionel STANCIU Aut. ANRE Gr.IIIA+IIIB Nr. 18061/2010

53

Page 82: Bun Ptr. Model Proiect

EXTRAS DE MASURIReferitor la: lucrarile de tehnica securitatii si protectia muncii preconizate la elaborarea documentatiei tehnice privind executia proiectului.

Page 83: Bun Ptr. Model Proiect
Page 84: Bun Ptr. Model Proiect
Page 85: Bun Ptr. Model Proiect
Page 86: Bun Ptr. Model Proiect
Page 87: Bun Ptr. Model Proiect
Page 88: Bun Ptr. Model Proiect
Page 89: Bun Ptr. Model Proiect
Page 90: Bun Ptr. Model Proiect

54

Page 91: Bun Ptr. Model Proiect

LISTA DE CANTITATI – CURENTI TARI

Page 92: Bun Ptr. Model Proiect

Nr. Crt.1

2

3

4

5

6

7

Organizare de santier

Denumire produs

Profil sant pentru pozare cablu m.t. (sapatura, umplere si tasare)

Post de transformare aerian - 100kVA (PA format din 1 stalp de beton, transformator in ulei 20/0,4KV, set de sigurante fuzibile m.t. si curie de distributie j.t. echipata cu 4 plecari SF-4P/125A)

Tablou de santier tip 1 (tablou electric organizare de santier echipat protectie generala la scurtcircuit, suprasarcina si la curenti diferentiali, dotat cu 4 plecari SF-4P/63A, 1 priza 400V/32A, 1 priza 400V/16A, 8 prize 230V/16A, grad de protectie IP 44)

Tablou de santier tip 2 (tablou electric organizare de santier echipat cu protectii la scurtcircuit, suprasarcina si la curenti diferentiali, dotat cu 1 priza 400V/32A, 1 priza 400V/16A, 8 prize 230V/16A, grad de protectie IP 44)Cablu electric (m.t.) din aluminiu pentru alimentare PA Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si emisii reduse de gaze toxice si corozive, cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 4x35 mmp sau similar , pozat in tub PVC, sau pe jgheab metalicCablu cu intarziere la propagarea flacarii si emisii reduse de gaze toxice si corozive, cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 4x10 mmp sau similar , pozat in tub PVC, sau pe jgheab metalic

U.M. Cant.

MC 96BUC 1

BUC 3

BUC 16

M 300M 250

BUC 560

Page 93: Bun Ptr. Model Proiect

Medie tensiuneNr. Crt.

Denumire produs U.M. Cant.

1 Post de transformare 20/0,4kV - 1600Kva, echipat cu transformator uscat 1600Kva - IP31, celule de medie tensiune, inclusiv cablu m.t. pentru legare in bucla PT 1600kVA, conform solutie Enel

ANS 1

Priza de pamant. Paratrasnet Nr. Crt.123456789 10 11

Denumire produs U.M.MC MC MCMM BUC M BUC BUC BUC BUC

TOTAL

Sapatura manuala in pamant tare 38Umplutura compacta în teren tare 32Strat de nisip 2Folie avertizoare 18Platbanda OlZn 25x4 mm montata in fundatie cladire 897Platbanda Cu stanat 30x2mm 120Teava metalica zincata 10Piesa de separatie 4Bara de egalizare potential 25Bride de fixare conductor de coborare (platbanda Cu 30x2mm) 100Bride pentru realizare legatura galvanica platbanda-platbanda (OlZn 25x4mm)

100

55

Page 94: Bun Ptr. Model Proiect

12 Bride pentru realizare legatura galvanica armatura -platbanda (OlZn 25x4mm) BUC

BUC

BUCBUC

300

13 Suport din beton pentru fixare platbanda Cu 30x2mm pe acoperis. 1514 Paratrasnet PDA cu avans de amorsare 60 microsecunde, inclusiv

catarg de sustinere, elemente de fixare, accesorii1

16 Incercare si verificare priza de pamant - emitere buletin de verificare si incercare a prizei de pamant

4

Jgheaburi metalice, tuburi de protectie si accesorii Nr. Crt.

Denumire produs U.M. TOTAL

1 Jgheab metalic OLZn tip plasa cu separator, 400x54mm, fixat pe console orizontale suspendate din planseu, prevazut cu elemente de racord si elemente pentru schimbarea directiei, a planului si a cotei de inaltime

M 486

2 Jgheab metalic OLZn tip plasa cu separator, 200x54mm, fixat pe console orizontale suspendate din planseu, prevazut cu elemente de racord si elemente pentru schimbarea directiei, a planului si a cotei de inaltime

M 1348

3 Jgheab metalic OLZn tip plasa cu separator, 100x54mm, fixat pe console orizontale suspendate din planseu, prevazut cu elemente de racord si elemente pentru schimbarea directiei, a planului si a cotei de inaltime

M 146

4 Teava metalica zincata Ø40mm M 356 Tub de protectie PVC flexibil Ø25 constructie usoara, montat

aparent deasupra tavanului fals si ingropat in tencuialaM 860

7 Tub de protectie PVC flexibil Ø20 constructie usoara, montat aparent deasupra tavanului fals si ingropat in tencuiala

M 38000

8 Tub de protectie PVC rigid Ø25, montat aparent deasupra tavanului fals pe elementele de constructie

M 1500

9 Tub de protectie PVC rigid Ø20, montat aparent deasupra tavanului fals pe elementele de constructie

M 9853

10 Doze de conexiune 100x100x60 mm montate PT BUC 230011 Doze de conexiune 118x92x60 mm montate ST BUC 900

Cabluri electrice. Bare capsulate. Treceri antifoc. Nr. Crt.

Denumire produs U.M.MM

M M

TOTAL

1 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 2x1mmp

4590

2 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 3x1,5mmp , pozat in tub PVC, sau pe jgheab metalic

23400

3 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 3x2,5mmp, pozat in tub PVC, sau pe jgheab metalic

24254

4 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 4x1,5mmp, pozat in tub PVC sau pe jgheab metalic

6813

56

Page 95: Bun Ptr. Model Proiect

5 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 4x2,5mmp , pozat in tub PVC sau pe jgheab metalic

M 465

6 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 5x1,5mmp, pozat in tub PVC sau pe jgheab metalic

M 1320

7 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii , cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 5x2,5mmp, pozat in tub PVC sau pe jgheab metalic

M 1446

8 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii , cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 5x6mmp, pozat pe jgheab metalic

M 654

9 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii , cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 5x16 mmp, pozat pe jgheab metalic

M 268

10 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii , cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 5x25 mmp, pozat pe jgheab metalic

M 273

11 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 5x35 mmp sau similar , pe jgheab metalic

M 145

12 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii , cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 3x1x50+1x25+1x25 mmp, pozat pe jgheab metalic

M 123

13 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 3x1x95+1x50+1x50 mmp sau similar , pozat pe jgheab metalic

M 38

14 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 3x1x120+1x70+1x70 mmp sau similar , pozat in tub PVC, sau pe jgheab metalic

M 42

15 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 2x3x1x185 mmp sau similar

M 5

16 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 2x3x1x185+2x95+2x95 mmp sau similar

M 28

17 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si emisii reduse de gaze toxice si corozive, cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 3x3x1x240+3x1x120+3x1x120 mmp sau similar , pozat in tub PVC, sau pe jgheab metalic

M 106

18 Cablu cu rezistenta la foc (P90) , cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 5x2,5 mmp inclusiv accesoriile(P90) necesare realizarii traseului

M 148

19 Cablu cu rezistenta la foc (P90), cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 5x6 mmp inclusiv accesoriile(P90) necesare realizarii traseului

M 460

20 Cablu cu rezistenta la foc (P90), cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 5x16 mmp inclusiv accesoriile(P90) necesare realizarii traseului

M 220

21 Cablu cu rezistenta la foc (P90), cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 5x25 mmp inclusiv accesoriile(P90) necesare realizarii traseului

M 119

22 Cablu cu rezistenta la foc (P90) , cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 5x35 mmp inclusiv accesoriile(P90) necesare realizarii traseului

M 146

23 Instalatie de dezghet rampa acces in parcare subteran(52mp), inclusiv tablou de automatizare, senzori de temperatura, senzori de umiditate, etc.(250W/mp)

ANS 1

24 Bara aluminiu capsulata 3P+N+PE, In=800A, IP55, inclusiv elemente de fixare si sustinere bara

M 60

57

Page 96: Bun Ptr. Model Proiect

2526 272829 30 31 32 33 34 3536

Cutie de alimentare bara capsulata 3P+N+PE - 800A (fara protectie)

BUCBUC BUCMBUC BUC BUC BUC BUC BUC BUCBUC

2

Cutie de derivatie 3P+N+PE - 125A (echipata cu fuzibili) 7Cutie de derivatie 3P+N+PE - 250A(echipata cu fuzibili) 1Bara aluminiu capsulata 3P+PEN, In=2500A, IP55, inclusiv elemente de fixare si sustinere bara

14

Conexiune standard 3P+PEN, In=2500A, bara-trafo 1Conexiune standard 3P+PEN, In=2500A, bara-TGD 1Cot plan bara capsulata 3P+N+PE - 2500A 2Cot vertical bara capsulata 3P+N+PE - 2500A 2Treceri antifoc S120(bara 800A) 16Treceri antifoc S120(bara 2500A) 2Treceri antifoc, dimensiuni 75x75x406 mm, certificare E1366-3, ajustabile, rezistenta la foc 240 min

120

Incercarea si verificarea cablurilor electrice 2434

Aparate de iluminat Nr. Crt.

Denumire produs U.M. TOTAL

1 Aparat de iluminat pentru iluminatul general de interior, 1x18W -sursa tub fluorescent (T8), echipat cu dispersor rotund transparent si balast electronic, grad de protectie IP 40, tensiune de alimentare 230V, livrat cu intrerupatorul montat pe carcasa, montat aparent

BUC 446

2 Aparat de iluminat pentru iluminatul general de interior, 2x18W -sursa tub fluorescent (PL-C), echipat cu reflector rotund si dispersor opac, balast electronic, grad de protectie IP 44, tensiune de alimentare 230V, montat incastrat in tavan fals

BUC 672

3 Aparat de iluminat pentru iluminatul general de interior, 2x26W -sursa tub fluorescent (PL-C), echipat cu reflector rotund si dispersor prismatic, balast electronic, grad de protectie IP 20, tensiune de alimentare 230V, montat incastrat in tavan fals

BUC 1096

4 Aparat de iluminat pentru iluminatul general de interior, 2x26W -sursa tub fluorescent (PL-C), echipat cu reflector rotund si dispersor prismatic, balast electronic si kit de emergenta 1h, grad de protectie IP 20, tensiune de alimentare 230V, montat incastrat in tavan fals

BUC 46

5 Aparat de iluminat cu sursa 5 x LED-HB, temperatura de culoare 2700K, de profil redus, tensiune de alimentare 230V, montat aparent

BUC 667

6 Aparat de iluminat cu sursa 10 x LED-HB, temperatura de culoare 2700K, de profil redus, tensiune de alimentare 230V, montat aparent

BUC 246

7 Aparat de iluminat pentru iluminatul general de interior 2x35W -sursa tub fluorescent (TL-5), echipat cu dispersor si balast electronic, grad de protectie IP 40, tensiune de alimentare 230V, montat aparent

BUC 172

58

Page 97: Bun Ptr. Model Proiect

8 Aparat de iluminat pentru iluminatul general de interior 2x35W -sursa tub fluorescent (TL-5), echipat cu dispersor, balast electronic si kit de emergenta 1h, grad de protectie IP 40, tensiune de alimentare 230V, montat aparent

BUC 34

9 Aparat de iluminat pentru iluminatul general in zone umede, 2x58W - sursa tub fluorescent (T8), echipat cu dispersor din policarbonat, balast electronic, grad de protectie IP 65, tensiune de alimentare 230V, montat aparent

BUC 74

10 Aparat de iluminat pentru iluminatul general in zone umede, 2x58W - sursa tub fluorescent (T8), echipat cu dispersor din policarbonat, balast electronic si kit de emergenta 1h, grad de protectie IP 65, tensiune de alimentare 230V, montat aparent

BUC 23

11 Aparat de iluminat pentru iluminatul general in zone umede, 2x58W - sursa tub fluorescent (T8), echipat cu dispersor din policarbonat, balast electronic si kit de emergenta 3h, grad de protectie IP 65, tensiune de alimentare 230V, montat aparent

BUC 2

12 Aparat de iluminat echipat cu LED-uri, echipat cu 48xLED, carcasa din aluminiu anodizat si capace terminale din policarbonat,tensiune de alimentare 230V,grad de protectie IP 66, montat aparent

BUC 51

13 Aparat de iluminat pentru iluminatul de siguranta (tip permanent) in zone umede, 2x36W - sursa tub fluorescent (T8), echipat cu dispersor din policarbonat, balast electronic, grad de protectie IP 65, tensiune de alimentare 230V, autonomie in functionare 3h, montat aparent

BUC 6

14 Aparat de iluminat pentru iluminatul de siguranta in zone umede, 2x36W - sursa tub fluorescent (T8), echipat cu dispersor din policarbonat, balast electronic, grad de protectie IP 65, tensiune de alimentare 230V, autonomie in functionare 1h

BUC 69

15 Aparat de iluminat pentru iluminatul general in zone umede, 1x18W - sursa tub fluorescent (T8), echipat cu dispersor din policarbonat, balast electronic, grad de protectie IP 65, tensiune de alimentare 230V, montat aparent

BUC 5

16 Aparat de iluminat pentru iluminatul general in zone umede, 1x36W - sursa tub fluorescent (T8), echipat cu dispersor din policarbonat, balast electronic, grad de protectie IP 65, tensiune de alimentare 230V, montat aparent

BUC 4

17 Aparat de iluminat pentru iluminatul general in zone umede, 2x36W - sursa tub fluorescent (T8), echipat cu dispersor din policarbonat, balast electronic, grad de protectie IP 65, tensiune de alimentare 230V, montat aparent

BUC 2

18 Aparat de iluminat pentru iluminatul general de interior, 1x58W -sursa tub fluorescent (T8), echipat cu balast electronic, grad de protectie IP 20, tensiune de alimentare 230V, montat aparent

BUC 145

19 Aparat de iluminat pentru iluminatul general de interior, 1x36W -sursa tub fluorescent (T8), echipat cu balast electronic, grad de protectie IP 20, tensiune de alimentare 230V, montat aparent

BUC 245

20 Aparat de iluminat pentru iluminatul general de interior, 1x36W -sursa tub fluorescent (T8), echipat cu dispersor rotund transparent si balast electronic, grad de protectie IP 40, tensiune de alimentare 230V, montat aparent

BUC 18

59

Page 98: Bun Ptr. Model Proiect

21 Aparat de iluminat pentru iluminatul general de interior, 4x18W -sursa tub fluorescent (T8), echipat cu reflector oglindat si balast electronic, grad de protectie IP 20, tensiune de alimentare 230V, montat aparent

BUC 40

22 Aparat de iluminat pentru iluminatul de siguranta la evecuare (EXIT), tip permanent, sursa LED, echipat cu buton TEST pentru verificare functionarii in regim de siguranta, autonomie de functionare 1,5h, grad de protectie IP 42, tensiune de alimentare 230V, montat aparent

BUC 43

23 Aparat de iluminat pentru iluminatul de siguranta la evecuare ("PICTOGRAMA"), tip permanent, sursa LED, echipat cu buton TEST pentru verificare functionarii in regim de siguranta, autonomie de functionare 1h, grad de protectie IP 42, tensiune de alimentare 230V, montat aparent

BUC 98

24 Aparat de iluminat pentru iluminatul hidrantilor (HIDRANT), de tip permanent, sursa LED , echipat cu buton TEST pentru verificare functionarii in regim de siguranta, autonomie de functionare 1h, grad de protectie IP 42, tensiune de alimentare 230V, montat aparent

BUC 94

25 Aparat de iluminat pentru iluminatul de siguranta la evecuare, tip permanent, sursa tub fluorescent 1x8W, echipat cu buton TEST pentru verificare functionarii in regim de siguranta, autonomie de functionare 1h, grad de protectie IP 42, tensiune de alimentare 230V, montat aparent

BUC 12

26 Incercarea si verificarea aparatelor electrice de iluminat BUC 4273

Aparate electrice Nr. Crt.

Denumire produs U.M. TOTAL

1 Intrerupator simplu 230V/10A pentru montaj ingropat (ST), inclusiv accesoriile necesare montajului (doza 1P+rama ornamentala 1P), culoare alb-ivoar

BUC 1014

2 Intrerupator simplu 230V/10A pentru montaj ingropat (ST), inclusiv accesoriile necesare montajului (doza 1P+rama ornamentala 1P), culoare alb-ivoar, grad de protectie minim IP 44

BUC 221

3 Comutator 230V/10A pentru montaj ingropat (ST), inclusiv accesoriile necesare montajului (doza 1P+rama ornamentala 1P), culoare alb-ivoar

BUC 452

4 Comutator 230V/10A pentru montaj ingropat (ST), inclusiv accesoriile necesare montajului (doza 1P+rama ornamentala 1P), culoare alb-ivoar, grad minim de protectie IP 44

BUC 45

5 Intrerupator cap-scara modular 230V/10A pentru montaj ingropat(ST),inclusiv accesoriile necesare montajului (doza 1P+ramaornamentala 1P), culoare alb-ivoar

BUC 23

6 Intrerupator cap-cruce 230V/10A pentru montaj ingropat (ST) inclusiv accesoriile necesare montajului (doza 1P+rama ornamentala 1P), culoare alb-ivoar

BUC 17

60

Page 99: Bun Ptr. Model Proiect

7 Intrerupator cu revenire (push-button) 230V/10A pentru montaj ingropat (ST), inclusiv accesoriile necesare montajului (doza 1P+rama ornamentala 1P), culoare alb-ivoar

BUC 38

8 Priza simpla, 230V/16A, 2P+PE, pentru montaj ingropat (ST), inclusiv accesoriile necesare montajului ( doza 1P+rama ornamentala 1P), culoare alb-ivoar

BUC 493

9 Priza simpla, 230V/16A, 2P+PE, pentru montaj ingropat (ST),inclusiv accesoriile necesare montajului ( doza 1P+rama ornamentala 1P), culoare alb-ivoar, grad minim de protectie IP 44

BUC 222

10 Grup de 2 prize 230V/16A, 2P+PE, pentru montaj ingropat (ST), inclusiv accesoriile necesare montajului (doza 2P+rama ornamentala 2P), culoare alb-ivoar

BUC 1163

11 Grup de 2 prize 230V/16A, 2P+PE, pentru montaj aparent (PT), inclusiv accesoriile necesare montajului (doza 2P+rama ornamentala 2P), culoare alb-ivoar, grad minim de protectie IP 44

BUC 3

12 Grup de 3 prize 230V/16A, 2P+PE, pentru montaj ingropat (ST), inclusiv accesoriile necesare montajului (doza 3P+rama ornamentala 3P), culoare alb-ivoar

BUC 237

13 Grup de 4 prize 230V/16A, 2P+PE, pentru montaj ingropat (ST), inclusiv accesoriile necesare montajului (doza 4P+rama ornamentala 4P), culoare alb-ivoar

BUC 228

14 Grup de prize de srviciu format din doua prize 230V/16A-2P+PE, si o priza 400V/16A-3P+N+PE, montate in cutie PVC, echipata cu intrerupator automat pentru protectie la scurtcircuit si suprasarcina, grad minim de protectie IP 44

BUC 40

15 Priza 400V/16A, 3P+N+PE, grad de protectie IP 44 montata aparent

BUC 15

16 Senzor de miscare pentru comanda iluminat, unghi de detectie 270 °

BUC 226

17 Senzor de miscare pentru comanda iluminat, unghi de detectie 360 °

BUC 141

18 Senzor de prezenta a apei (detectie inundatii) BUC 219 Incercarea si verificarea aparatelor electrice BUC 4469

Tablouri electrice si echipamente Nr. Crt.123456789 10 11 12

Denumire produs U.M.BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC

TOTAL

Tablou electrice general TGD 1Tablou electrice de consumatori vitali TCV (echipat AAR) 1Tablou electrice statie de pompe TSP (echipat AAR) 1Tablou electric de subsol TDS 1Tablou electric centrala termica - TCT 1Tablou electric pompe chiller - TPCh 1Tablou electric ascensoare TAS.1 (echipat cu AAR) 1Tablou electric ascensoare TAS.2 (echipat cu AAR) 1Tablou electric parter TDP.1 1Tablou electric parter TDP.2 1Tablou electric iluminat de siguranta - TLS 1Tablou electric etaj TE1.1 1

61

Page 100: Bun Ptr. Model Proiect

Tablou electric etaj TE1.2Tablou electric etaj TE2.1Tablou electric etaj TE2.2Tablou electric etaj TE3.1 Tablou electric etaj TE3.2 Tablou electric etaj TE4.1Tablou electric etaj TE4.2Tablou electric etaj TE5.1Tablou electric etaj TE5.2 Tablou electric etaj TE6.1 Tablou electric etaj TE6.2Tablou electric etaj TER.1Tablou electric TER.2 Tablou electric de camera TC Baterie de compensare 300 KVAR Grup electrogen trifazat, cu pornire automata, in constructie deschisa, 250 KVA echipat cu priza de admisie aer si cos de fum (10m)

UPS on-line, monofazat, 1kVA

Contor electronic monofazat, tensiune nominala Un=230V, frecventa 50Hz, constanta contor 1000imp/kW, grad de protectie IP 51, echipat cu modem PLC

31 Incercarea si verificarea tablourilor electrice

BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC

BUC

BUC

BUC

111111111111122211

2

222

BUC 249

131415161718192021222324252627

28

29

30

Page 101: Bun Ptr. Model Proiect

62 Intocmit:Ing. Ionel STANCIU Aut. ANRE Gr.IIIA+IIIB Nr. 18061/2010