of 50 /50
BULETINUL NOUTĂŢILOR Lista cărţilor achiziţionate LUNA APRILIE 2012

BULETINUL NOUTĂŢ

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BULETINUL NOUTĂŢ

Page 1: BULETINUL NOUTĂŢ

BULETINUL NOUTĂŢILOR

Lista cărţilor achiziţionate

LUNA APRILIE 2012

Page 2: BULETINUL NOUTĂŢ

2

Page 3: BULETINUL NOUTĂŢ

CUPRINS Pag.

0 - GENERALITĂŢI........................................................................................................... 5 004 - Calculatoare. Prelucrarea datelor .......................................................................... 5 008 - Civilizaţie. Cultură ................................................................................................ 5 06 - Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii............................................................. 5

1 - FILOSOFIE.................................................................................................................... 6 14 - Sisteme filosofice.................................................................................................... 6 159.9 - Psihologie........................................................................................................... 7 17 - Morală. Etică........................................................................................................... 7

2 - RELIGIE ........................................................................................................................ 8 23/28 - Religie creştină .................................................................................................. 8

3 - ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE .................................................... 10 311/314 - Statistică. Demografie.................................................................................. 10 316 - Sociologie ........................................................................................................... 10 323 - Politică internă .................................................................................................... 11 327 - Politică externă ................................................................................................... 11 336 - Finanţe ................................................................................................................ 11 338 - Situaţie economică. Politică economică .............................................................. 11 339 - Comerţ. Relaţii economice internaţionale ........................................................... 12 34 - Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă ............................................................................ 13 355/359 - Armată. Ştiinţă şi artă militară ..................................................................... 13 37 - Educaţie. Învăţământ. Timp liber.......................................................................... 13 39 - Etnografie. Folclor ................................................................................................ 14

6 - ŞTIINŢE APLICATE .................................................................................................. 15 615 - Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie ............................................................. 15 616/618 - Patologie ...................................................................................................... 15 636/639 - Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit............................. 15 65 - Conducere şi organizare........................................................................................ 15 651 - Tehnica muncii de birou ..................................................................................... 16 658 - Management şi organizare comercială în întreprinderi ....................................... 16 66/68 - Industrii şi meserii diverse ............................................................................... 16

7 - ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT....................................................... 17 73/76 - Arte plastice. Desen. Arte aplicate ................................................................... 17

8 - LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ ................................................................... 19 811 - Limbi individuale................................................................................................ 19 811.135.1 - Limba română ........................................................................................... 19 82 - Literatură............................................................................................................... 19 821.111 - Literatură engleză şi de limbă engleză ......................................................... 20 821.133.1 - Literatură franceză .................................................................................... 22 821.134.2 - Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă .................................................... 23 821.135.1 - Literatură română ...................................................................................... 24 821.16 - Literaturi slave ............................................................................................... 31 821.17/.9 - Alte literaturi (orientale, africane...)........................................................... 31

9 - GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE........................................................................ 33 908 - Monografii zonale............................................................................................... 33 930 - Ştiinţa istoriei...................................................................................................... 33 94(3) - Istorie antică ..................................................................................................... 33

3

Page 4: BULETINUL NOUTĂŢ

94(498) - Istoria României ........................................................................................... 33 INDEX DE NUME ........................................................................................................... 34 INDEX DE TITLURI........................................................................................................ 40 INDEX DE SUBIECTE .................................................................................................... 45 INDEX DE EDITURI ....................................................................................................... 47

4

Page 5: BULETINUL NOUTĂŢ

0 - GENERALITĂŢI

004 - Calculatoare. Prelucrarea datelor

1 - GALLO, CARMINE. Steve Jobs. Secretele inovaţiei : principii radicale pentru un succes răsunător / Carmine Gallo ; traducere din limba engleză de Alexandru Valentin Spirescu. - Bucureşti : Curtea Veche, 2011. 318 p. - (Cărţi cheie ; 141). Note p. 295-314. ISBN 978-606-588-247-8 : 20 lei. 004(73) Jobs, Steve 65.012.4:001.895(73) Jobs, Steve 929 Jobs, Steve 1. Jobs, Steve. 004/J67

008 - Civilizaţie. Cultură

2 - OIŞTEANU, ANDREI. Narcotice în cultura română : istorie, religie şi literatură / Andrei Oişteanu. - Ediţia a 2-a revăzută, adăugită şi ilustrată. - Iaşi : Polirom, 2011. 568 p. : il. - (Plural M ; 169). ISBN 978-973-46-1968-9 : 31.74 lei. 008(498):613.83 821.135.1.09:613.83 008/O-35

3 - THE WORLD ALMANAC AND BOOK OF FACTS 2011 / senior editor: Sarah Janssen ; editor: M. L. Liu. - New York : World Almanac Books, 2011. 1008 p. : il. color. The autority since 1868. ISBN 1-60057-134-3 ISBN 978-1-60057-134-4 : 50 lei. 008(100)"2011"(059) 008/W83

06 - Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii

4 - CRISTEA GRIGORESCU, OANA. Galeriile Radio, primii zece ani : [album de expoziţie] / vol. realizat de Oana Cristea Grigorescu. - Ed. a 2-a. - Cluj-Napoca : Mega, 2011. 82 p. : il. + 1 CD. Rezumat în limba engleză. ISBN 978-606-543-138-6 : 30 lei. 061.4:654.195.6(498-Cluj-Napoca) Radio Cluj"2000/2009" 73/76(498):061.4(498-Cluj-Napoca)"2000/2009"(084) 929 A/Z 1. Casa Radio Cluj. 06/C87

5

Page 6: BULETINUL NOUTĂŢ

1 - FILOSOFIE

5 - BOETHIUS, ANICIUS MANLIUS SEVERINUS. Consolarea filosofiei / Boethius ; trad. de Otniel Vereş ; îngr. critică de Alexander Baumgarten ; postf. de Adrian Papahagi ; comentarii de Anca Crivăş, Filotheia Bogoiu, Ioana Both, ... - Iaşi : Polirom, 2011. 376 p. - (Biblioteca Medievală). Ediţie bilingvă. Bibliografie p. 361-365. Index p. 367-372. ISBN 978-973-46-2225-2 : 26.99 lei. 101.9:165.612 17.022.1 1/B62

6 - TURCAN, NICOLAE. Credinţa ca filosofie : marginalii la gândirea tradiţiei / Nicolae Turcan. - Cluj-Napoca : Eikon, 2011. 298 p. - (Universitas. Theologia socialis ; 15). Bibliografie p. 277-288. Index de nume şi termeni p. 286-297. ISBN 978-973-757-453-4 : 30 lei. 101.1 234.2:1 1/T94

14 - Sisteme filosofice

7 - POP, CĂLIN CRISTIAN. Problema infinitului la Pascal / Călin Cristian Pop. - Cluj-Napoca : Eikon, 2011. 469 p. - (Universitas. Filosofie). Bibliografie p. 415-430. Index p. 431-441. ISBN 978-973-757-472-5 : 42.00 lei. 14(44) Pascal, Blaise 125 929 Pascal, Blaise 1. Pascal, Blaise, 1623-1662 14/P39

8 - TURCAN, NICOLAE. Începutul suspiciunii : Kant, Hegel & Feuerbach despre religie şi filosofie / Nicolae Turcan. - Cluj-Napoca : Eikon, 2011. 246 p. - (Universitas. Theologia socialis ; 19). Bibliografie p. 227-233. Index de nume şi termeni p. 234-244. ISBN 978-973-757-545-6 : 19.00 lei. 14(430) 215 929 Kant, Immanuel 929 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 929 Feuerbach, Ludwig 1. Kant, Immanuel, 1724-1804 2. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831 3. Feuerbach, Ludwig, 1804-1872. 14/K20

6

Page 7: BULETINUL NOUTĂŢ

159.9 - Psihologie

9 - PSIHOLOGIA COPILULUI MODERN / volum coordonat de Georgeta Pânişoară. - Iaşi : Polirom, 2011. 223 p. - (Psihologia copilului & Parenting). Bibliografie la sfârşitul capitolelor. ISBN 978-973-46-2162-2 : 19.46 lei. 159.922.7 159.9/P97

17 - Morală. Etică.

10 - FRUNZĂ, MIHAELA. Expertiză etică şi acţiune socială / Mihaela Frunză. - Bucureşti : Tritonic, 2011. 199 p. - (Comunicare. Media). Bibliografie p. 185-199. ISBN 978-606-8320-30-4 : 25 lei. 174:001.891(498) 614.253 17/F94

7

Page 8: BULETINUL NOUTĂŢ

2 - RELIGIE 11 - BIBLIA V.T. (ROMÂNĂ ; SEPTUAGINTA ; 2004) Septuaginta / vol. coord. de: Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu, Dan Sluşanschi în colaborare cu pr. Ioan-Florin Florescu ; pref.: Andrei Pleşu. - Iaşi : Polirom, 2004-. 7 vol. Proiect realizat în cadrul Colegiului Noua Europă, sub patronajul lui Andrei Pleşu, cu sprijinul Fundaţiei Anonimul. ISBN 973-681-494-7. vol.1 : Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii, Deuteronomul. - 2004. - 672 p. - ISBN 973-681-494-7 : 43.14. vol.2 : Iisus Nave, Judecătorii, Ruth, 1-4 Regi / trad. de : Florica Bechet, Ioana Costa, Alexandra Moraru, ... - 2004. - 672 p. - ISBN 973-681-768-7 : 37.09 lei. vol.3 : 1-2 Paralipomene, 1-2 Ezdra, Ester, Iudit, Tobit, 1-4 Macabei / trad. de : Francisca Băltăceanu, Gheorghe Ceauşescu, Ştefan Colceriu, ... - 2005. - 700 p. - ISBN 973-681-805-5 : 41.65 lei. vol.4. Tomul 1 : Psalmii, Odele, Proverbele, Ecleziastul, Cântarea Cântărilor / trad. de : Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Florica Bechet, ... - 2006. - 680 p. - ISBN 973-681-768-7 : 42.03 lei. vol.4. Tomul 2 : Iov, Înţelepciunea lui Solomon, Înţelepciunea lui Iisus Dirah, Psalmii lui Solomon / trad. de : Smaranda Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu, ... - 2007. - 527 p. - ISBN 978-973-46-0445-6 : 30.07 lei. vol.5 : Osea, Amos, Michea, Ioel, Abdias, Iona, Naum, Avacum, Sophonia, Aggeu, Zaharia, Malachia / vol. îngrijit de Smaranda Bădiliţă. - 2009. - 620 p. - Bibliogr. p. 597-617. - ISBN 978-973-46-1428-8 : 58.46 lei. vol.6. Tomul 1 : Isaia, Ieremia, Baruh, Plângeri, Epistola lui Ieremia / vol. coord. de Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu în colab. cu Ioan-Florin Florescu ; trad. de : Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu, Ioan Pătrulescu ... - Bucureşti : Colegiul Noua Europă. - 2011. - 671 p. - Indice de nume proprii p. 643-650. - Bibliografie p. 651-667. - ISBN 978-973-46-1925-2 : 45.47 lei. 222/224 Septuaginta 221.1 1. Biblia V.T. - interpretare. 22/B51

23/28 - Religie creştină 12 - CULTELE ŞI STATUL ÎN ROMÂNIA : COLOCVIUL INTERNAŢIONAL DESFĂŞURAT LA CLUJ-NAPOCA ÎN ZILELE DE 10-11 MAI 2002 - ACTA / Ediţie îngrijită de Pr. prof. dr. Ioan-Vasile Leb şi lectorul dr. Radu Preda ; tipărită cu binecuvântarea Înalt prea Sfinţitul Părinte Bartolomeu Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului. - Cluj-Napoca : Renaşterea , 2003. 173 p. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca. Antetitlu: Centrul Universitar "Dreptul şi Societăţile Relogioase" (ICP-Paris XI). ISBN 973-8248-30-2 : 10.00 lei. 261.7(498)(063) 1. România. 26/C94

8

Page 9: BULETINUL NOUTĂŢ

13 - IGNAŢIU DE LOYOLA. Istorisirea pelerinului ; Jurnalul mişcărilor lăuntrice ; Exerciţii spirituale / Ignaţiu de Loyola ; trad. şi note de Antoaneta Sabău, Iulian Budău, Marius Taloş ; introduceri de Marius Taloş. - Iaşi : Polirom, 2007. 280 p. Bibliografie p. 275-278. ISBN 978-973-46-0595-8 : 30.48 lei. 271.5(460) Ignaţiu de Loyola(0:82-94) 929 Ignaţiu de Loyola 821.134.2-94=135.1 248.2 1. Ignaţiu de Loyola. 26/I-39

14 - VĂLEAN, DANIEL NICOLAE. Istoria bisericii universale în date (6 î. HR - 1054 d. HR) / Daniel Nicolae Vălean. - Cluj-Napoca : Limes, 2012. 347 p. - (Restauratio). Bibliografie orientativă p. 310-326. Indice de nume (liste cronologice de episcopi şi patriarhi) p. 327-343. ISBN 978-973-726-642-2 : 28 lei. 27"-0001/1054" 26(091) 26/V17

9

Page 10: BULETINUL NOUTĂŢ

3 - ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE

311/314 - Statistică. Demografie

15 - MERCE, E. Statistică economică în turism şi comerţ : culegere de probleme / E. Merce, Paraschiva Măruţă, V. Bărcan. - Cluj-Napoca : [s.n.], 2000. 129 p. : tab. Bibliografie p. 127-128. 10 lei. 311:338.48+339(076) 330.43(076) 31/M59

316 - Sociologie

16 - CINE SUNT ROMÂNII? : PERSPECTIVE ASUPRA IDENTITĂŢII NAŢIONALE / coordonatori : Vasile Boari, Natalia Vlas. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009 (S.C. Roprint S.R.L.). 369 p. Bibliografie la sf. fiecărui capitol. ISBN 978-973-53-0077-7 : 33 lei. 316.356.4(498) 316.42(498) 316/C50

17 - COMUNICAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ : MODELE TEORETICE ŞI ASPECTE PRACTICE / Alina Bârgăoanu, Elena Negrea (coord.). - Bucureşti : Comunicare.ro, 2011. 270 p. : tab. Rezumat în limba engleză. ISBN 978-973-711-344-3 : 30 lei. 316.77(4) 061.1 U.E. 1. Uniunea Europeană. 316/C63

18 - INERŢIE ŞI SCHIMBARE : DIMENSIUNI SOCIALE ALE TRANZIŢIEI ÎN ROMÂNIA / volum coordonat de Traian Rotariu şi Vergil Voineagu. - Iaşi : Polirom, 2012. 408 p. : fig., tab. - (Collegium. Sociologie. Antropologie). Bibliografie la sfîrşitul capitolelor. ISBN 978-978-46-2447-8 : 27.69 lei. 316.32(498)"1989/2010" 304(498)"1989/2010" 1. România. 316/I-51

19 - JDERU, GABRIEL. Introducere în sociologia emoţiilor / Gabriel Jderu. - Iaşi : Polirom, 2012. 263 p. : fig., tab. - (Collegium. Sociologie. Antropologie ). Bibliografie p. 243-257. ISBN 978-973-46-2187-3 : 19.14 lei.

10

Page 11: BULETINUL NOUTĂŢ

316.613.4 159.942 316/J35

323 - Politică internă

20 - CARTIANU, GRIGORE. Crimele revoluţiei : sângeroasa diversiune a KGB-iştilor din FSN / Grigore Cartianu ; consultant istoric: Alex Mihai Stoenescu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010. 544 p. - (Bestseller ; 2). ISBN 978-606-539-630-2 : 20 lei. 323.27(498)"1989" 94(498)"1989" 1. Revoluţia din 1989. Bucureşti. 323/C27

327 - Politică externă

21 - SUVOROV, VICTOR. O să vă îngropăm! : cronica măreţului deceniu / Victor Suvorov ; traducere din limba rusă de Simona Amăriuţei. - Iaşi : Polirom, 2012. 383 p. - (Hexagon). ISBN 978-973-46-2536-9 : 23.34 lei. 327.54(47:73)"19" 94(47:73)"19" 94(100:729.1) 1. Rusia 2. Statele Unite ale Americii 3. Cuba. 327/S96

336 - Finanţe

22 - ZAHARIA, VASILE. Finanţe publice / prof. univ. dr. Vasile Zaharia. - Cluj-Napoca : Editura George Bariţiu, 2002. 420 p. Bibliografie p. 319-320. ISBN 973-85390-5-6 : 15 lei. 336.13 336/Z18

338 - Situaţie economică. Politică economică

23 - MARIAN, VASILE. Preţuri şi tarife / Vasile Marian. - Cluj-Napoca : Editura George Bariţiu, 2001. 382 p. Antetitlu: Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice Bibliografie p. 367-370. Cuprins şi rezumat în lb. engleză şi franceză. ISBN 973-99647-5-3 : 20 lei. 338.5 339.13 338/M38

11

Page 12: BULETINUL NOUTĂŢ

24 - ŞUTA, OCTAVIA-VIOLETA. Economia turismului : caiet de lucrări practice / prep. univ. drd. Octavia-Violeta Şuta. - Cluj-Napoca : [s.n.], 2000. 153 p. : tab. Antetitlu: Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice Bibliografie p. 149-150. 10 lei. 338.48(076)(075.8) 338/Ş96

339 - Comerţ. Relaţii economice internaţionale

25 - CIOBANU, GHEORGHE, ECONOMIST. Tranzacţii economice internaţionale : cu aplicaţii practice / Gheorghe Ciobanu, Cătălin Postelnicu, Dana Bako, Dan Toader, Horaţiu Rus, Monica Ghiurco. - Cluj-Napoca : [s.n.], 2001. 268 p. Antetitlu: Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Cluj-Napoca. Bibliografie p. 266-268. 15 lei. 339.56(075.8) 339/T81

26 - CUNOŞTINŢE ECONOMICE FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ : SPECIALIZAREA MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL / coord. : prof. univ. dr. Aurel Negucioiu. - Cluj-Napoca : [s.n.], 2004. 245 p. Bibliografie p. 244-245. 15 lei. 338.2:338.48+339(079) 338/C94

27 - LAZĂR, DUMITRU, ECONOMIST. Bazele marketingului / prof. univ. dr. Dumitru Lazăr. - Cluj-Napoca : [s.n.], 2002. 321 p. : fig., IV. Antetitlu: Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice Conţine bibliografie. 15 lei. 339.138(075.8) 658.8(075.8) 339/L32

28 - LAZĂR, DUMITRU, ECONOMIST. Marketingul unităţilor din turism şi comerţ / prof. univ. dr. Lazăr Dumitru. - Cluj-Napoca : [s.n.], 2003. 284 p. : fig. Bibliografie p. 280-284.

12

Page 13: BULETINUL NOUTĂŢ

15 lei. 339.13 338.48:339.13 339/L32

34 - Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă

29 - MICU, DOINA. Conţinutul şi limitele exercitării drepturilor omului : drepturile omului în lumina Convenţiei Europene a drepturilor omului şi a Constituţiei României din 1991 / Doina Micu. - Bucureşti : Centrul pentru Drepturile Omului - APADOR-CH, 1998. 120 p. ISBN ISSN 1221-8391 : 10 lei. 342.7:342.4(498)"1991" 342.7(498):341.24(4) Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 1. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 34/M66

355/359 - Armată. Ştiinţă şi artă militară

30 - DAYAN, MOSHE. Moshe Dayan : story of my life / by Moshe Dayan. - New York : William Morrow and Co., 1976. 640 p. : foto. Index p. 625-640. ISBN 0-688-03076-9 : 25 lei. 355.333(569.4)"19" Dayan, Moshe(092) 32(569.4)"19" Dayan, Moshe(0:82-94) 94(569.4)"19" 929 Dayan, Moshe 1. Dayan, Moshe, 1915-1981 2. Israel. 355/D25

37 - Educaţie. Învăţământ. Timp liber.

31 - E.L.T. SELECTIONS : ARTICLES FROM THE JOURNAL ENGLISH LANGUAGE TEACHING / edited by W.R. Lee. - London : Oxford University Press, 1967. [vol.]. vol.1. - 1967. - 220 p. - 15 lei. vol.2. - 1967. - 242 p. - 15 lei. 371.3:811.111 37/E57

32 - EVALUĂRI ALE ACŢIUNII UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI : (1993-2012) / vol. editat de : Roxana Maria Gâz, Anca Kiss, Eunicia Maria Trif. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2012. 185 p. : facs. Bibliografie. ISBN 978-973-595-364-5 : 25 lei. 378.4(498-Cluj-Napoca) Universitatea Babeş-Bolyai "1993/2012"

13

Page 14: BULETINUL NOUTĂŢ

1. Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. 37/E93

33 - MUREŞAN, EMILIA. Teatrul de păpuşi în învăţământul primar : prezentarea şi experimentarea unor piese de teatru originale / Emilia Mureşan. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007. 238 p. : il. - (Ştiinţele Educaţiei ; 41). Bibliografie p. 217-218. ISBN 978-973-133-109-6 : 13 lei. 371.383 792.97:373.3 37/M96

39 - Etnografie. Folclor

34 - FOLCLOR LITERAR DIN ZONA CODRULUI : TEXTE POETICE EXTRASE DIN REVISTA MEMORIA ETHNOLOGICA, ANII 2001-2011 / ed. realizată de Augustin Mocanu şi Ştefan Mariş. - Baia Mare : Ethnologica, 2011. 284 p. - (Cultura tradiţională). Bibliografie p. 273-274. Indice p. 279-283. ISBN 978-606-8213-09-5 : 40 lei. 398.41(498.41) 821.135.1-1-91 1. Maramureş. 39/F77

35 - RĂTUNDEANU-FERGHETE, PAVEL. Ceremonialul înmormântării în zona Dealurilor Clujului : culegere de obiceiuri din zona Dealurilor Clujului / Pavel Rătundeanu Ferghete. - Cluj-Napoca : Tradiţii Clujene, 2011. 265 p. Bibliografie p. 263. ISBN 978-606-92883-2-0 : 30 lei. 393(498.4-Cluj) 398(498.4-Cluj):393 1. Cluj, judeţ. 39/R29

36 - TOMA-DAMŞA, MARIA. Românii între mit, tradiţie şi existenţa reală / Maria Toma-Damşa. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011. 188 p. ISBN 978-973-133-908-5 : 13.00 lei. 392(498) 398.33(498) 39/T71

14

Page 15: BULETINUL NOUTĂŢ

6 - ŞTIINŢE APLICATE

615 - Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie

37 - ALBU, CONSTANTIN. Kinetoterapie : metodologia poziţionării şi mobilizării pacientului / Constantin Albu, Tiberiu-Leonard Armbrüster, Mihai Albu. - Iaşi : Polirom, 2012. 272 p. - (Sănătate. Dietetică). Bibliografie p. 269-270. ISBN 978-973-46-2451-5 : 20.96 lei. 615.825:616.7 615/A33

616/618 - Patologie

38 - POANTĂ, LAURA. Gastropareza diabetică : ghidul pacientului / Laura Poantă, Dan L. Dumitraşcu. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011. 43 p. : fig., il., tab. ISBN 978-606-17-0034-9 : 3.00 lei. 616.349-008.64:616.34-008.1(036) 616/P73

636/639 - Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit

39 - DE LA LUPUL DIN SĂLBĂTICIE LA CÂINELE-LUP DIN GOSPODĂRIE / Mihaiu Şanţa, Marcel Şanţa, Vlad Florin Şanţa, Alexandra Sima. - Iaşi : Pim, 2012. 196 p. : il. în parte color. Bibliografie p. 191-192. ISBN 978-606-13-0780-7 : 39.30 lei. 636.74 599.742.1 636/D28

65 - Conducere şi organizare

40 - POP, IOAN S. Bazele managementului / Ioan S. Pop, Daniela Rus. - Cluj-Napoca : [s.n.], 1999. 228 p.: fig., tab. Antetitlu: Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Cluj-Napoca. Facultatea de Management Turistic şi Comercial Bibliografie p. 226-228. 10 lei. 65.01(075.8) 65/P78

15

Page 16: BULETINUL NOUTĂŢ

651 - Tehnica muncii de birou

41 - RĂCHIŞAN, SIMION. Corespondenţă clasică şi modernă, privată şi oficială. Acte de secretariat şi notariale / Simion Răchişan. - Cluj-Napoca : Pro Vita, 2011. 132 p. ISBN 973-86095-6-9 : 20 lei. 651.7:811.135.1(036) 808.1:811.135.1(036) 651/R12

658 - Management şi organizare comercială în întreprinderi

42 - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE / Dumitru Purdea (coord.), Adam Fleşeriu, Codruţa Osoian, Adrian Pocol. - Cluj-Napoca : Editura George Bariţiu, 1999. 476 p. : fig. Antetitlu: Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Cluj-Napoca. Facultatea de Management Turistic şi Comercial Bibliografie p. 467. ISBN 973-97902-9-1 : 20 lei. 658.012.3(075.8) 331.108(075.8) 658/M20

43 - NAGHI, MIHAI. Managementul unităţilor din turism şi comerţ / coord. Mihai Naghi, Roxana Stegerean, Radu Modola. - Ed. a 2-a. - Cluj-Napoca : Editura George Bariţiu, 2001. 2 vol. Antetitlu: Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Cluj-Napoca. Facultatea de Management Turistic şi Comercial vol.1. - Ed. a 2-a. - 2001. - IV, 277 p. - Bibliografie p. 275-277. - ISBN 973-99647-4-5. vol.2. - Cluj-Napoca : Ecoexpert. - 2001. - IV, 296 p. - Bibliografie p. 291-293. - ISBN 973-97563-0-1 : 20 lei. 658:338.48(075.8) 658:339(075.8) 658/N17

66/68 - Industrii şi meserii diverse

44 - GOUGET, CORINNE. Ghidul aditivilor alimentari / Corinne Gouget ; trad. de Gabriel Cheşcu. - Iaşi : Polirom, 2012. 160 p. - (Sănătate. Dietetică). Referinţe bibliografice p. 136-140. ISBN 978-973-46-2531-4 : 17.47 lei. 66.022.3:664.8/.9 66/G74

16

Page 17: BULETINUL NOUTĂŢ

7 - ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

45 - NICOLAU-GOLFIN, MARIN. Istoria artei / Marin Nicolau-Golfin. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 19-. vol. vol.2. - 1968. - 272 p. : il., [29] f. pl. il. color. - 20 lei. 7.03(075)(084) 73(100+498)(075)(084)(091) 7/N63

46 - NICOLAU-GOLFIN, MARIN. Istoria artelor : manual pentru clasa a VI-a a şcolilor de arte plastice / Marin Nicolau-Golfin. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1967-. vol. vol.1. - 1967. - 248 p. : il., [20] f. pl. il. color. - 20 lei. 7.03(075.3)(084) 73(100)(091)(075.3)(084) 7/N63

47 - POLIPTIC MOLDAV : ARTA MOLDOVENEASCĂ DIN VEACURILE XIV-XIX = MOLDAVSKOE ISSKUSSTVO XIV-XIX VEKOV = MOLDAVIAN ART 14TH-19TH CENTURIES / alcătuitori : Pavel Balan şi Vlad Druc ; autorul textului Vlad Druc ; foto. Pavel Balan ; pictor Eugeniu Baraşcov. - Chişinău : Timpul , 1985. 184 p. : il. Bibliografie p. 184. Text în lb. română, rusă şi engleză. 20 lei. 7(478)"13/18"(084) 7/P75

73/76 - Arte plastice. Desen. Arte aplicate

48 - BOSQUET, ALAIN. Convorbiri cu Dali / Alain Bosquet ; trad. din fr. de Emanoil Marcu. - Bucureşti : Humanitas , 2001. 155 p. - (Memorii. Jurnale. Convorbiri). ISBN 973-50-0177-2 : 20 lei. 75(460) Dali, Salvador(047.53) 929 Dalí, Salvador 1. Dalí, Salvador, 1904-1989. 75/D12

49 - DUMBRĂVEANU, PETRU OVIDIU. Victoria şi Iosif Cârje : pictură şi sculptură / Petru Ovidiu Dumbrăveanu. - Sibiu : s. n., 2004. 84 p. : il. în parte color. 20 lei. 730(498) Cârje, Iosif(084) 745.51(498) Cârje, Iosif(084) 929 Cârje, Iosif 75(498) Cârje, Victoria(084) 929 Cârje, Victoria 821.135.1-1 1. Cârje, Iosif 2. Cârje, Victoria. 73/C25

17

Page 18: BULETINUL NOUTĂŢ

50 - FRANCASTEL, PIERRE. Histoire de la peinture française / Pierre Francastel avec la collaboration de Galienne Francastel ; notices biographiques par Maurice Bex. - Paris : Gonthier, 1967. [vol.]. tome 1 : Du Moyen Âge à la fin du XVIIIe siècle. - 1967. - 238 p., [8] f. il - (Bibliothèque Médiations ; 53). - Bibliografie p. 235-236. - 20 lei. 75(44)"13/..."(084)(091) 75/F86

18

Page 19: BULETINUL NOUTĂŢ

8 - LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

811 - Limbi individuale

51 - DUMITRESCU-BRATEŞ, MARIA. Limba franceză pentru începători / Maria Dumitrescu-Brateş. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2000. 296 p. : il., tab. Pe copertă titlul: Franceza pentru începători. ISBN 973-568-220-6 : 20 lei. 811.133.1(076) 811.133.1/D91

52 - JONES, DANIEL. The pronunciation of English / by Daniel Jones. - Fourth edition revised and enlarged. - Cambridge : Cambridge University Press, 1967. 223 p. : il. - (Language CAM ; 369). With 43 illustrations. 15 lei. 811.111'355 811.111/J73

53 - RIDOUT, RONALD. A Reference book of English : a general guide for foreign students of English / Ronald Ridout and D. Waldo Clarke. - London : Macmillan, 1970. 393 p. Bibliografie p. 385-393. 20 lei. 811.111'243(075.8) 811.111/R51

811.135.1 - Limba română

54 - FELECAN, NICOLAE. Între lingvistică şi filologie / Nicolae Felecan. - Cluj-Napoca : Mega, 2011. 477 p. - (Universitas). Bibliogr. p. 453-470. Indice de autori. ISBN 978-606-543-125-6 : 23 lei. 811.135.1(081) 808.1:821.135.1.09(081) 811.135.1/F35

82 - Literatură

55 - PAMUK, ORHAN. Romancierul naiv şi sentimental / Orhan Pamuk ; traducere din limba engleză şi note de Rebeca Turcuş. - Iaşi : Polirom, 2012. 184 p. - (Biblioteca Polirom. Seria de autor Orhan Pamuk).

19

Page 20: BULETINUL NOUTĂŢ

Indice p. 163-179. Tit. orig. (eng.) : The naive and the sentimental novelist. ISBN 978-973-46-2457-7 : 17.40 lei. 82.09 821.512.161-4=135.1 82.09/P17

56 - STEINHARDT, NICOLAE. Incertitudini literare / N. Steinhardt ; ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, referinţe critice şi indici de Georgr Ardeleanu ; repere biobibliografice de Virgil Bulat. - Iaşi : Polirom, 2012. 440 p. - (Seria de autor N. Steinhardt). Indici de nume, de titluri, de locuri p. 411-433. Copyright Mănăstirea Rohia, 2012. ISBN 978-973-46-2390-7 : 32 lei. 82.09 82.091 821.135.1.09 82.09/S83

821.111 - Literatură engleză şi de limbă engleză

57 - ARES, ALEXANDRA. Viaţa mea pe net : [roman] / Alexandra Ares ; traducere de din limba engleză şi note de Larisa Copăceanu. - Iaşi : Polirom, 2012. 251 p. - (Chic). ISBN 978-973-46-2442-2 : 16.03 lei. 821.111(73)-31=135.1 821.135.1-31 821.111(73)-3/A74

58 - BLAKE, JIM. Dinamită şi trotil : [roman] / Jim Blake ; traducere de Daniela Cristina Vintilă. - Bucureşti : Z 2000, 1999. 125 p. - (Enigma Z ; 66). ISBN 973-9127-38-9 : 10 lei. 821.111(73)-312.4=135.1 821.111(73)-3/B56

59 - DREISER, THEODORE. Sister Carrie : [a novel] / Theodore Dreiser. - Second edition. - Moscow : Higher School Publishing House, 1968. 596 p. : il. 15 lei. 821.111(73)-31 821.111(73)-3/D82

60 - GINSBERG, ALLEN. Howl şi alte poeme : antologie 1947-1997 / Allen Ginsberg ; trad. din lb. eng. de Domnica Drumea şi Petru Ilieşu. - Iaşi : Polirom, 2010. 343 p. - (Biblioteca Polirom). ISBN 978-973-46-1576-6 : 25.78 lei. 821.111(73)-1=135.1(081) 821.111(73)-821=135.1 821.111(73)-1/G57

20

Page 21: BULETINUL NOUTĂŢ

61 - HEMINGWAY, ERNEST. Moarte după-amiaza : [roman] / Ernest Hemingway ; traducere din limba engleză şi note de Ionuţ Chiva. - Iaşi : Polirom, 2011. 432 p. - (Biblioteca Polirom. Seria de autor Ernest Hemingway). Tit. orig. (eng.) : Death in the afternoon. ISBN 978-973-46-2133-0 : 27.69 lei. 821.111(73)-31=135.1 821.111(73)-3/H46 62 - KEROUAC, JACK. Oceanul e fratele meu : antologie de texte literare şi corespondenţă Jack Kerouac - Sebastian Sampas / Jack Kerouac ; ed. Dawn M. Ward ; trad. din lb. eng. de Ciprian Şiulea. - Iaşi : Polirom, 2012. 559 p. - (Biblioteca Polirom. Proză XX). Bibliografie p. 549-553. ISBN 978-973-46-2258-0 : 24.41 lei. 821.111(73)-821=135.1 821.111(73)-6=135.1 821.111(73)-821/K36 63 - MARTEL, YANN. Viaţa lui Pi : roman / Yann Martel ; traducere din lb. eng. de Andreea Popescu. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Polirom, 2012. 335 p. - (Biblioteca Polirom. Proză XXI). Tit. orig. (eng.): Life of Pi. ISBN 978-973-46-2586-4 : 19.60 lei. 821.111(71)-31=135.1 821.111(71)-3/M43 64 - MCGUINNESS, PATRICK. Ultimele o sută de zile : [roman] / Patrick McGuinness ; trad. din lb. eng. şi note de Ana-Maria Lişman. - Iaşi : Polirom, 2012. 344 p. - (Biblioteca Polirom. Proză XXI). ISBN 978-973-46-2588-8 : 21.38 lei. 821.111-31=135.1 821.111-3/M53 65 - POE, EDGAR ALLAN. Cărăbuşul de aur şi alte povestiri / E. A. Poe ; traducere din limba engleză şi note de Liviu Cotrău. - Iaşi : Polirom, 2011. 240 p. - (Top 10+ ; 41). ISBN 978-973-46-2283-2 : 11.50 lei. 821.111(73)-32=135.1 821.111(73)-3/P74 66 - ROBERTS, NORA. Folyóvég panzió : [regény] / Nora Roberts ; fordította: Tóth Gizella. - Budapest : Gabo, 2007. 520 p. ISBN 978-963-689-054-4 : 20 lei. 821.111(73)-31=511.141 821.111(73)-3/R62

21

Page 22: BULETINUL NOUTĂŢ

67 - SAVAGE, SAM. Firmin : aventurile unei vieţi subterane / Sam Savage ; traducere din limba engleză şi note de Vali Florescu ; copyright ilustraţii Fernando Krahn. - Iaşi : Polirom, 2009. 256 p. : il. - (Biblioteca Polirom. Proză XXI). Tit. orig. (eng.) : Firmin. Adventures of a metropolitan lowlife. ISBN 978-973-46-1337-3 : 16.03 lei. 821.111(73)-31=135.1 821.111(73)-3/S28

68 - STACKPOLE, MICHAEL A. Atlasul secret : [roman] / Michael A. Stackpole ; traducere din limba engleză: Silviu Genescu. - Bucureşti : Nemira, 2008. 753 p. - (Nautilus Fantasy). Primul volum al seriei Marile descoperiri. Titlul original (eng.): A secret atlas. ISBN 978-973-143-203-8 : 10 lei. 821.111(73)-312.9=135.1 821.111(73)-3/S75

69 - WILDE, OSCAR. The happy prince and other tales / Oscar Wilde ; cu un cuvînt înainte, note şi vocabular de Antoaneta Ralian ; ilustraţii de: Tiberiu Nicorescu. - Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1966. 144 p. : il. 10 lei. 821.111-34-93 811.111(075.35) 821.111-3/W68

821.133.1 - Literatură franceză

70 - 365 DE POVESTI / ilustraţii: Carlos Busquets ; texte originale: Joëlle Barnabé, Jean-Pierre Bertrand, Jacques Thomas-Billstein, Marie-Claire Suigne ; traducere: Liviu Mateescu ; redactor: Victoria Milescu. - Bucureşti : Flamingo GD, 2010. [190] p. : il. color. ISBN 978-973-7949-38-7 : 30 lei. 821.133.1(493)-34-93=135.1 087.5 T821.133.1(493)-3/T83

71 - BECKETT, SAMUEL. Opere / Samuel Beckett ; traducere de Ileana Cantuniari, Veronica Niculescu, Gabriela şi Constantin Abăluţă. - Iaşi : Polirom, 2010-. vol. - (Biblioteca Polirom. Seria de autor Samuel Beckett). ISBN 978-973-46-1857-6. vol.1 : Integrala prozei scurte / traducere de Ileana Cantuniari şi Veronica Niculescu. - 2010. - 423 p. - ISBN 978-973-46-1898-9 : 29.75 lei. vol.3 : Molloy ; Malone murind ; Nenumitul / traduceri din limba franceză de Gabriela şi Constantin Abăluţă, Ileana Cantuniari. - 2011. - 440 p. - ISBN 978-973-46-2260-3 : 29.75 lei.

22

Page 23: BULETINUL NOUTĂŢ

vol.4 : Cum e ; Mercier şi Camier / traducere din limba franceză de Gabriela şi Constantin Abăluţă. - 2012. - 279 p. - ISBN 978-973-46-2393-8 : 24.27 lei. 821.133.1-821=135.1 821.111-821=135.1 821.133.1-821/B39

72 - GAVALDA, ANNA. Împreună : [roman] / Anna Gavalda ; trad. şi note de Iustina Croitoru. - Iaşi : Polirom, 2011. 496 p. - (Biblioteca Polirom. Proză XXI). ISBN 978-973-46-2528-4 : 24.41 lei. 821.133.1-31=135.1 821.133.1-3/G25

821.134.2 - Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă

73 - AIRA, CÉSAR. O scenă din viaţa unui pictor călător : [roman] / César Aira ; trad. din lb. spaniolă şi note de Ileana Scipione. - Iaşi : Polirom, 2011. 143 p. - (Biblioteca Polirom. Proză XXI). Tit. orig. (span.): Un episodio en la vida del pintor viajero. ISBN 978-973-46-2396-9 : 14.11 lei. 821.134.2(82)-312.6=135.1 821.134.2(82)-3/A29

74 - RUIZ ZAFÓN, CARLOS. Luminile din septembrie : [roman] / Carlos Ruiz Zafón ; trad. din lb. spaniolă de Alina Ţiţei. - Iaşi : Polirom, 2012. 247 p. - (Biblioteca Polirom. Proză XXI). ISBN 978-973-46-2454-6 : 19.60 lei. 821.134.2-31=135.1 821.134.2-3/R90

75 - RUIZ ZAFÓN, CARLOS. Marina : [roman] / Carlos Ruiz Zafón ; trad. din lb. spaniolă şi note de Lavinia Similaru. - Iaşi : Polirom, 2010. 256 p. - (Biblioteca Polirom. Proză XXI). Roman de debut. ISBN 978-973-46-1761-6 : 20.66 lei. 821.134.2-31=135.1 821.134.2-3/R90

76 - RUIZ ZAFÓN, CARLOS. Palatul de la miazănoapte : [roman] / Carlos Ruiz Zafón ; trad. din lb. spaniolă de Lavinia Similaru. - Iaşi : Polirom, 2011. 248 p. - (Biblioteca Polirom. Proză XXI). ISBN 978-973-46-2257-3 : 19.60 lei. 821.134.2-31=135.1 821.134.2-3/R90

23

Page 24: BULETINUL NOUTĂŢ

77 - RUIZ ZAFÓN, CARLOS. Prinţul din negură : [roman] / Carlos Ruiz Zafón ; trad. din lb. spaniolă de Alina Ţiţei. - Iaşi : Polirom, 2011. 200 p. - (Biblioteca Polirom. Proză XXI). ISBN 978-973-46-2125-5 : 16.17 lei. 821.134.2-31=135.1 821.134.2-3/R90

821.135.1 - Literatură română

78 - BOKOR, PETRE. Basca lui Şexpir : roman teatral / Petre Bokor . - Cluj-Napoca : Limes, [2011]. 209 p. - (Râsologia). ISBN 978-973-726-631-6 ISBN 978-973-726-640-8 : 17.60 lei. 821.135.1-31 821.135.1-3/B65

79 - BORBEI, ARISTIŢA. Ioan Moldovan : documentar biobibliografic aniversar / Aristiţa Borbei, Liana Pop. - Baia Mare : Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu". Baia Mare, 2012. 163 p. : il., foto. - (Personalităţi maramureşene. Aniversări). ISBN 978-973-1748-32-0 : 20 lei. 821.135.1.09 Moldovan, Ioan (01) 016:929 Moldovan, Ioan 082.2 1. Moldovan, Ioan, scriitor. 821.135.1.09/M87

80 - BRATEŞ, MIREL. Alibi cu Rebecca : [roman] / Mirel Brateş. - Cluj-Napoca : Limes, 2012. 114 p. - (Romanul românesc al secolului XXI). ISBN 978-973-726-655-2 : 12 lei. 821.135.1-31 821.135.1-3/B79

81 - CÂRNECI, MAGDA. FEM : [roman] / Magda Cârneci ; pref. de Simona Sora. - Bucureşti : Cartea Românească , 2011. 208 p. ISBN 978-973-23-2924-5 : 17.89 lei. 821.135.1-31 821.135.1-3/C25

82 - CHEŢE, VICTOR. Flori carnivore : versuri / Victor Cheţe. - Cluj-Napoca : Mega, 2012. 94 p. ISBN 978-606-543-225-3 : 20 lei. 821.135.1-1 821.135.1-1/C41

24

Page 25: BULETINUL NOUTĂŢ

83 - CHIOARU, DUMITRU. Dintr-o îndepărtată lumină = D'une lointaine lumière / Dumitru Chioaru ; traduit en français par Miron Kiropol. - Cluj-Napoca : Limes, 2012. 84 p. - (Arca). ISBN 978-973-726-659-9 : 8 lei. 821.135.1-1 821.135.1-1=133.1 821.135.1-1/C42

84 - CHIŢĂU, CRISTI. Între camarazi : [roman] / Cristi Chiţău. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011. 162 p. - (Prozoteca). ISBN 978-606-17-0028-8 : 9.00 lei. 821.135.1-31 821.135.1-3/C46

85 - CIMPOEŞU, PETRU. Simion liftnicul : roman cu îngeri şi moldoveni / Petru Cimpoeşu. - Bucureşti : Polirom, 2011. 299 p. - (Top 10+ ; 47). Roman distins cu Premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor din România. ISBN 978-973-46-2348-8 : 12.06 lei. 821.135.1-31 821.135.1-3/C49

86 - CIOCÂRLIE, LIVIUS. La foc mărunt / Livius Ciocârlie. - Bucureşti : Cartea Românească , 2012. 192 p. ISBN 978-973-23-2961-0 : 15.16 lei. 821.135.1-94 821.135.1-4 821.135.1-9/C51

87 - CÎMPAN, ELENA M. Jurnalul nefericirii : la 44 de ani, în 2011 / Elena M. Cîmpan. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2012. 201 p. ISBN 978-973-647-861-1 : 16 lei. 821.135.1-94 929 Cîmpan, Elena M. 1. Cîmpan, Elena M. 821.135.1-9/C49

88 - CÎMPAN, ELENA M. Sentimentele lucrurilor : poeme / Elena M. Cîmpan. - Cluj-Napoca : Limes, 2012. 62 p. - (Magister). ISBN 978-973-726-659-0 : 6.40 lei. 821.135.1-1 821.135.1-1/C49

89 - CONTRAŞ, CRISTIAN. Legendele insulei Kiji / Cristian Contraş ; coperta şi grafica: Noémi Eperjesi. - [Zalău] : Editura Contraş, s. a. 44 p. : il.

25

Page 26: BULETINUL NOUTĂŢ

15 lei. 821.135.1-34-93 087.5 T821.135.1-3/C69

90 - COSTEA, IOAN. Gânduri pe-o cutie de chibrituri : [versuri] / Ioan Costea. - Iaşi : Junimea, 2010. 92 p. ISBN 978-973-37-1497-2 : 20 lei. 821.135.1-1 821.135.1-1/C76

91 - COSTEA, IOAN. Trecutul uitării : [versuri] / Ioan Costea. - Iaşi : Junimea, 2008. 82 p. ISBN 978-973-37-1275-6 : 20 lei. 821.135.1-1 821.135.1-1/C76

92 - CREŢAN, REMUS. Puntea iubirii : [proză] / Remus Creţan. - Cluj-Napoca : Eikon, [2004]. 223 p. ISBN 973-7987-82-9 : 30 lei. 821.135.1-32 821.135.1-3/C52

93 - CULIANU, IOAN PETRU. Tozgrec : roman / Ioan Petru Culianu ; ed. îngrijită şi traduceri de Tereza Culianu-Petrescu. - Iaşi : Polirom, 2010. 408 p. - (Biblioteca Ioan Petru Culianu). ISBN 978-973-681-960-5 : 25.78 lei. 821.135.1-31 821.135.1-3/C94

94 - DINUTZ, MIRCEA. D'ale democraţiei : editoriale, tablete de toată ziua / Mircea Dinutz. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2012. 144 p. ISBN 978-606-546-196-3 : 20 lei. 821.135.1-92 821.135.1-9/D50

95 - FREIBERG, ALEXANDRU. Însemnări pentru ziua a şaptea / Alexandru Freiberg ; cuvânt înainte de Radu-Ilarion Munteanu. - Cluj-Napoca : Limes, 2012. 310 p. - (Paraliteraria). ISBN 978-973-726-657-6 : 24.80 lei. 821.135.1-84 821.135.1-7 821.135.1-32 821.135.1-4/F89

26

Page 27: BULETINUL NOUTĂŢ

96 - IANOVICI COSTAN, STELA. Arborii din muntele Genezei : versuri pentru copii / Stela Ianovici Costan. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2011. 82 p. ISBN 978-973-53-0594-9 : 5 lei. 821.135.1-1 821.135.1-1/I-27

97 - IANOVICI COSTAN, STELA. Nocturne curcubee : poeme / Stela Ianovici Costan. - Cluj-Napoca : Limes, 2011. 116 p. ISBN 978-973-726-589-0 : 15 lei. 821.135.1-1 821.135.1-1/I-27

98 - IORDACHE, DAN CRISTIAN. Abel şi eu : [versuri] / Dan Cristian Iordache. - Timişoara : Brumar, 2010. 152 p. ISBN 978-973-602-527-3 : 20 lei. 821.135.1-1 821.135.1-1/I-70

99 - MANTA-TĂICUŢU, VALERIA. Laudate Dominem / Valeria Manta Tăicuţu. - Râmnicu-Sărat : Valman, 2012. 163 p. ISBN 978-606-8369-02-0 : 20 lei. 821.135.1-193.3 821.135.1-97 821.135.1-1/M29

100 - MAREŞ, RADU. Deplasarea spre roşu : roman / Radu Mareş. - Iaşi : Polirom, 2012. 304 p. - (Fiction Ltd). ISBN 978-973-46-2594-9 : 20.83 lei. 821.135.1-31 821.135.1-3/M35

101 - MELINESCU, GABRIELA. Jurnal suedez / Gabriela Melinescu. - Iaşi : Polirom, 2002-. [vol.] - (Ego-grafii). ISBN 973-681-299-5. vol.1 : 1976-1983. - 2003. - 320 p. - 17.90 lei. vol.2 : 1984-1989. - 2002. - 301 p. - ISBN 973-681-110-7 : 3.48 lei. vol.3 : 1990-1996. - 2004. - 325 p. - ISBN 973-681-554-4 : 3.48 lei. vol.4 : 1997-2002. - 2008. - 285 p. - ISBN 978-973-46-1101-0 : 17.23 lei. vol.5 : (2003-2008). - 2010. - 311 p. - ISBN 978-973-46-1752-4 : 17.89 lei. 821.135.1-94 929 Melinescu, Gabriela 1. Melinescu, Gabriela. 821.135.1-9/M56

27

Page 28: BULETINUL NOUTĂŢ

102 - MOLDOVAN, LILIANA. "Punerea pe gânduri" : interviuri cu... / Liliana Moldovan ; cuvânt înainte de Constantin Cubleşan. - Târgu-Mureş : Nico, 2012. 220 p. : foto. ISBN 978-606-546-171-0 : 20 lei. 821.135.1-92(047.53) 02(498)(047.53) 929 A/Z(047.53) 821.135.1-9/M87

103 - MOLDOVAN, TEO. Adio Monali... : [roman] / Teo Moldovan. - Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2011. 860 p. "Loneliza" şi "Adio Monali..." sunt părţi ale romanului "Fix Pix". ISBN 978-606-604-413-4 : 40 lei. 821.135.1-31 821.135.1-3/M87

104 - MOLDOVAN, TEO. Fix pix Loneliza... : [roman] / Teo Moldovan. - Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2011. 817 p. "Loneliza" şi "Adio Monali..." sunt părţi ale romanului "Fix Pix". ISBN 978-606-604-412-7 : 40 lei. 821.135.1-31 821.135.1-3/M87

105 - NAUM, GELLU. Opere / Gellu Naum ; ediţie îngrijită şi prefaţă de Simona Popescu. - Iaşi : Polirom, 2011-. 4 vol. ISBN 978-973-46-1818-7. vol.1 : Poezii. - 2011. - 800 p. - ISBN 978-973-46-1819-4 : 22.47 lei. 821.135.1-821 821.135.1-821/N27

106 - PETRESCU, CEZAR. Fram, ursul polar : [roman pentru copii] / Cezar Petrescu. - Constanţa : Steaua Nordului , 2011. 300 p. : il. - (Colecţia pentru copii). ISBN 978-606-511-306-0 : 20 lei. 821.135.1-31-93 T821.135.1-3/P57

107 - PETROVICI, VIORICA. Călătorul cu aripi indigo : [versuri] / Viorica Petrovici. - Botoşani : Axa, 2010. 112 p. ISBN 978-973-660-402-7 : 20 lei. 821.135.1-1 821.135.1-1/P60

108 - POP, IOAN ES. Unelte de dormit / Ioan Es. Pop ; cu 10 desene de Dumitru Gorzo. - Bucureşti : Cartea Românească , 2011.

28

Page 29: BULETINUL NOUTĂŢ

104 p. : il. ISBN 978-973-23-2929-0 : 17.40 lei. 821.135.1-1 821.135.1-1/P78

109 - RADU, CRISTIAN. Vintilă Horia sau vocaţia totalităţii / Cristian Radu. - Cluj-Napoca : Accent, 2011. 305 p. - (Litera). Referinţe bibliografice p. 294-305. ISBN 978-606-561-046-0 : 30 lei. 821.135.1.09 Horia, Vintilă 929 Horia, Vintilă 1. Horia, Vintilă. 821.135.1.09/H79

110 - RESTEMAN, GEORGETA MINODORA. Descătuşări - fărâme de azimă : versuri vechi şi noi / Georgeta Minodora Resteman ; [pref.] Cezarina Adamescu. - Adjud : Armonii Culturale, 2011. 270 p. ISBN 978-606-8388-01-4 : 20 lei. 821.135.1-1 821.135.1-1/R47

111 - SADOVEANU, MIHAIL. Fraţii Jderi : [roman istoric din vremea lui Ştefan cel Mare] / Mihail Sadoveanu ; cu un Cuvînt înainte de Profira Sadoveanu. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 2001. XIX, 588 p. - (100+1 Capodopere ale romanului românesc). ISBN 973-591-280-5 : 20 lei. 821.135.1-311.6 821.135.1-3/S13

112 - STĂVĂRUŞ, ION. Spre Cap Nord : pe urmele lui Giuseppe Acerbi / Ion Stăvăruş. - Bucureşti : Press Image, [2008]. 86 p. : h., foto. color. ISBN 978-973-0-05949-6 : 20 lei. 821.135.1-992 910.4(480)(0:82-992) 821.135.1-9/S80

113 - TANCO, TEODOR. Despre Liviu Rebreanu : omul şi scriitorul / Teodor Tanco ; prefaţă de Ilderim Rebreanu ; notă la ediţie a autorului. - Ediţia a 2-a recitită. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2012. 165 p. Indice de nume p. 159-164. ISBN 973-8089-32-8 : 30 lei. 821.135.1.09 Rebreanu, Liviu 929 Rebreanu, Liviu 1. Rebreanu, Liviu, 1885-1944. 821.135.1.09/R35

29

Page 30: BULETINUL NOUTĂŢ

114 - TANCO, TEODOR. Viaţă şi literatură : autobiobibliografica 85 / Teodor Tanco ; prefaţă de Dumitru Micu ; portretul autorului de Petru Poantă. - Ediţia a 3-a revăzută şi adăugită. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2011. 170 p. ISBN 978-973-647-775-1 : 30 lei. 821.135.1.09 Tanco, Teodor(01) 929 Tanco, Teodor 1. Tanco, Teodor. 821.135.1.09/T19

115 - TUMANIAN, PAUL. Refugiu în Vechiul Regat : roman / Paul Tumanian . - Cluj-Napoca : Limes, 2012. 215 p. - (Romanul românesc al secolului XXI). ISBN 978-973-726-662-0 : 17.60 lei. 821.135.1-312.6 821.135.1-3/T93

116 - ŢUCULESCU, RADU. Femeile insomniacului : roman / Radu Ţuculescu. - Bucureşti : Cartea Românească , 2012. 192 p. ISBN 978-973-23-2958-0 : 16.17 lei. 821.135.1-31 821.135.1-3/Ţ90

117 - VIŞNIEC, MATEI. Dezordinea preventivă : roman / Matei Vişniec. - Bucureşti : Cartea Românească , 2011. 264 p. ISBN 978-973-23-2944-3 : 19.46 lei. 821.135.1-31 821.135.1-3/V68

118 - VIŞTEA, IOAN. Insectarul portocaliu : [pamflete] / Ioan Viştea ; prefaţă de Ovidiu Pecican. - Cluj-Napoca : Limes, 2012. 139 p. - (Paraliteraria). ISBN 978-973-726-663-7 : 11.20 lei. 821.135.1-92 821.135.1-9/V69

119 - ZACIU, MIRCEA. Teritorii : [impresii de călătorie] / Mircea Zaciu ; ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Ion Pop. - Cluj-Napoca : Limes, 2011. 415 p. - (Paraliteraria). ISBN 978-973-726-609-5 : 28 lei. 821.135.1-992 821.135.1-94 821.135.1-9/Z13

30

Page 31: BULETINUL NOUTĂŢ

821.16 - Literaturi slave

120 - SOLŽENICYN, ALEKSANDR ISAEVIČ. Cancer Ward : [a novel] / Alexander Solzhenitsyn ; translated by Nicholas Bethell and David Burg. - Harmondsworth : Penguin Books , 1974. 570 p. ISBN 0-14-00.3229-0 : 20 lei. 821.161.1-31=111 821.161.1-3/S67

121 - SOLŽENICYN, ALEKSANDR ISAEVIČ. The first circle : [a novel] / Alexander Solzhenitsyn ; translated from the Russian by Michael Guybon. - London : Collins, 1974. 700 p. - (Fontana Books). ISBN 0-00-613638-9 : 20 lei. 821.161.1-31=111 821.161.1-3/S67

122 - TOLSTOJ, LEV NIKOLAEVIČ. Război şi pace : [roman] / L.N. Toltoi ; în romîneşte de Ion Frunzetti şi N. Parocesu. - Bucureşti : ESPLA : Cartea Rusă, 1959. 2 vol. Vol.1. - 1959. - 587 p., [1] f. portr. - Cartea de faţă cuprinde volumele 1 şi 2 ale romanului. - 20 lei. Vol.2. - 1959. - 616 p. - Cartea de faţă cuprinde volumele 3 şi 4 ale romanului. - Note p. 595-615. - Indice de nume p. 607-613. - 20 lei. 821.161.1-31=135.1 821.161.1-3/T70

123 - TOLSTOJ, LEV NIKOLAEVIČ. Short stories / Lev Tolstoi ; translated from Russian by Margaret Wettlin ; illustrated by V. Basov. - Moscow : Foreign Languages Publishing House , [s. a.]. 415 p. : il. 20 lei. 821.161.1-32=111 821.161.1-3/T70

821.17/.9 - Alte literaturi (orientale, africane...)

124 - GROSSMAN, DAVID. Până la capătul pământului : [roman] / David Grossman ; traducere din limba ebraică şi note de Ioana Petridean. - Iaşi : Polirom, 2012. 607 p. - (Biblioteca Polirom. Proză XXI). ISBN 978-973-46-2394-5 : 27.41 lei. 821.411.16-31=135.1 821.411.16-3/G88

125 - OKSANEN, SOFI. Purificare : [roman] / Sofi Oksanen ; traducere din limba finlandeză de Adela Victoria Korshin. - Iaşi : Polirom, 2012.

31

Page 32: BULETINUL NOUTĂŢ

320 p. - (Biblioteca Polirom. Proză XXI). Tit. orig. (finlandeză) : Puhdistus . ISBN 978-973-46-2193-4 : 17.40 lei. 821.511.111-31=135.1 821.511.111-3/O-38

32

Page 33: BULETINUL NOUTĂŢ

9 - GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

908 - Monografii zonale

126 - ISRAEL : FAPTE ŞI CIFRE / redactat de Misha Louvish în colaborare cu Mordehai Nurok ; tradus de: E. Tumarkin. - [s.l.] : Institutul Israelian pentru Traduceri Ştiinţifice, [s.a.]. 166 p. : foto., tab. 15 lei. 908(569.4) 1. Israel. 908/I-86

930 - Ştiinţa istoriei

127 - FERGUSON, NIALL. Civilizaţia : Vestul şi restul / Niall Ferguson ; traducere de Doris Mironescu şi Andreea Mironescu. - Iaşi : Polirom, 2011. 336 p. : il., fig., tab. - (Historia). Bibliografie p. 295-316. Index p. 317-334. ISBN 978-973-46-2015-9 : 32 lei. 930.85(100) 930/F39

94(3) - Istorie antică

128 - SCOROBETE, MIRON. Dacia edenică : cu una sută ilustraţii / Miron Scorobete. - Ediţia a 2-a rev. şi ad. - Cluj-Napoca : Renaşterea , 2010. 532 p. : il. ISBN 978-973-1714-95-0 : 32 lei. 94(398.2)(084) 1. Dacia. 94(398.2)/S38

94(498) - Istoria României

129 - TODEA, IOAN. Ion C. Brătianu : o viaţă în slujba ţării şi a naţiunii române (1821-1891) / Ioan Todea. - Bucureşti : Editura Universitară, 2011. 287 p. : il. Note p. 284-287. ISBN 978-606-591-221-2 : 30 lei. 94(498)"18" Brătianu, Ion C. 929 Brătianu Ion C. 1. Brătianu, Ion C. 94(498)/B79

33

Page 34: BULETINUL NOUTĂŢ

INDEX DE NUME

A

Abăluţă, Constantin (trad.) - 71 Abăluţă, Gabriela (trad.) - 71 Adamescu, Cezarina (pref.) - 110 Aira, César - 73 Albu, Constantin - 37 Albu, Mihai - 37 Amăriuţei, Simona (trad.) - 21 Ardeleanu, George (ed. ; pref.) - 56 Ares, Alexandra - 57 Armbrüster, Tiberiu-Leonard - 37

B

Bako, Dana Elena - 25 Balan, Pavel (alcăt. ; foto.) - 47 Baraşkov, Evghenij (il.) - 47 Barnabé, Joëlle - 70 Basov, V. (il.) - 123 Baumgarten, Alexander (ed.) - 5 Bădiliţă, Cristian (coord.) - 11 Băltăceanu, Francisca (coord.) - 11 Bârgăoanu, Alina (coord.) - 17 Beckett, Samuel - 71 Bertrand, Jean-Pierre - 70 Bethell, Nicholas (trad.) - 120 Bex, Maurice (ed.) - 50 Blake, Jim - 58 Boari, Vasile (coord.) - 16 Boethius, Anicius Manlius Severinus - 5 Bokor, Petre - 78 Borbei, Aristiţa - 79 Bosquet, Alain - 48 Brateş, Mirel - 80 Broşteanu, Monica (coord.) - 11 Budău, Iulian (trad.) - 13 Bulat, Virgil (ed.) - 56 Burg, David (trad.) - 120 Busquets, Carlos (il.) - 70

C

Cantuniari, Ileana (trad.) - 71 Cartianu, Grigore - 20 Cârneci, Magda - 81 Cheşcu, Gabriel (trad.) - 44 Cheţe, Victor - 82 Chioaru, Dumitru - 83

34

Page 35: BULETINUL NOUTĂŢ

Chiţău, Cristi - 84 Chiva, Ionuţ (trad.) - 61 Cimpoeşu, Petru - 85 Ciobanu, Gheorghe, economist - 25 Ciocârlie, Livius - 86 Cîmpan, Elena M. - 87-88 Clarke, D. Waldo - 53 Contraş, Cristian - 89 Copăceanu, Larisa (trad.) - 57 Costea, Ioan - 90-91 Cotrău, Liviu (trad.) - 65 Creţan, Remus - 92 Cristea Grigorescu, Oana - 4 Croitoru, Iustina (trad.) - 72 Cubleşan, Constantin (pref.) - 102 Culianu, Ioan Petru - 93 Culianu-Petrescu, Tereza (ed.) - 93 Cultele şi statul în România. Colocviu internaţional (2002 ; Cluj-Napoca) - 12

D

Dayan, Moshe - 30 Dinutz, Mircea - 94 Dreiser, Theodore - 59 Druc, Vlad (alcăt. ; text) - 47 Drumea, Domnica (trad.) - 60 Dumbrăveanu, Petru Ovidiu - 49 Dumitraşcu, Dan Lucian - 38 Dumitrescu-Brateş, Maria - 51

E

Eperjesi, Noémi (il.) - 89

F

Felecan, Nicolae - 54 Ferguson, Niall - 127 Fleşeriu, Adam - 42 Florescu, Ioan Florin (coord.) - 11 Florescu, Vali (trad.) - 67 Francastel, Galienne (colab.) - 50 Francastel, Pierre - 50 Freiberg, Alexandru - 95 Frunză, Mihaela - 10 Frunzetti, Ion (trad.) - 122

G

Gallo, Carmine - 1 Gavalda, Anna - 72 Gâz, Roxana Maria (ed.) - 32

35

Page 36: BULETINUL NOUTĂŢ

Genescu, Silviu (trad.) - 68 Ghiurco, Monica - 25 Ginsberg, Allen - 60 Gorzo, Dumitru (il.) - 108 Gouget, Corinne - 44 Grossman, David - 124 Guybon, Michael (trad.) - 121

H

Hemingway, Ernest - 61

I

Ianovici Costan, Stela - 96-97 Ignaţiu de Loyola - 13 Ilieşu, Petru (trad.) - 60 Iordache, Dan Cristian - 98

J

Janssen, Sarah (editor general) - 3 Jderu, Gabriel - 19 Jones, Daniel - 52

K

Kerouac, Jack - 62 Kiropol, Miron (trad.) - 83 Kiss Anca (ed.) - 32 Korshin, Adela Victoria (trad.) - 125 Krahn, Fernando (il.) - 67

L

Lazăr, Dumitru, economist - 27-28 Leb, Ioan-Vasile (ed.) - 12 Lee, W. R. (ed.) - 31 Lişman, Ana-Maria (trad. ; ed.) - 64 Liu, M. L. (ed.) - 3 Louvish, Misha (red.) - 126

M

Manta-Tăicuţu, Valeria - 99 Marcu, Emanoil (trad.) - 48 Mareş, Radu - 100 Marian, Vasile - 23 Mariş, Ştefan (ed.) - 34 Martel, Yann - 63 Mateescu, Liviu (trad.) - 70 McGuinness, Patrick - 64 Melinescu, Gabriela - 101 Merce, E. - 15

36

Page 37: BULETINUL NOUTĂŢ

Micu, Doina - 29 Micu, Dumitru, scriitor (pref.) - 114 Milescu, Victoria (red.) - 70 Mironescu, Andreea (trad.) - 127 Mironescu, Doris (trad.) - 127 Mocanu, Augustin (ed.) - 34 Modola, Radu - 43 Moldovan, Liliana - 102 Moldovan, Teo - 103-104 Munteanu, Radu-Ilarion (pref.) - 95 Mureşan, Emilia - 33

N

Naghi, Mihai - 43 Naum, Gellu - 105 Negrea, Elena (coord.) - 17 Negucioiu, Aurel (coord.) - 26 Nicolau-Golfin, Marin - 45-46 Nicorescu, Tiberiu (il.) - 69 Niculescu, Veronica (trad.) - 71 Nurok, Mordehai (colab.) - 126

O

Oişteanu, Andrei - 2 Oksanen, Sofi - 125 Osoian, Codruţa - 42

P

Pamuk, Orhan - 55 Papahagi, Adrian (trad.) - 5 Parocescu, Nicolae (trad.) - 122 Pânişoară, Georgeta (coord.) - 9 Pecican, Ovidiu (pref.) - 118 Petrescu, Cezar - 106 Petridean, Ioana (trad.) - 124 Petrovici, Viorica - 107 Pleşu, Andrei (pref.) - 11 Poantă, Laura - 38 Poantă, Petru (pref.) - 114 Pocol, Adrian - 42 Poe, Edgar Allan - 65 Pop, Călin Cristian - 7 Pop, Ioan Es. - 108 Pop, Ioan S. - 40 Pop, Ion, scriitor (ed. ; pref.) - 119 Pop, Liana - 79 Popescu, Andreea (trad.) - 63 Popescu, Simona (ed. ; pref.) - 105

37

Page 38: BULETINUL NOUTĂŢ

Postelnicu, Cătălin - 25 Preda, Radu (ed.) - 12 Purdea, Dumitru - 42

R

Radu, Cristian - 109 Ralian, Antoaneta (pref. ; ed.) - 69 Răchişan, Simion - 41 Rătundeanu-Ferghete, Pavel - 35 Rebreanu, Ilderim (pref.) - 113 Resteman, Georgeta Minodora - 110 Ridout, Ronald - 53 Roberts, Nora - 66 Rotariu, Traian (coord.) - 18 Ruiz Zafón, Carlos - 74-77 Rus, Daniela - 40 Rus, Horaţiu - 25

S

Sabău, Antoaneta (trad.) - 13 Sadoveanu, Mihail - 111 Sadoveanu, Profira (pref.) - 111 Savage, Sam - 67 Scipione, Ileana (trad. ; ed.) - 73 Scorobete, Miron - 128 Sima, Alexandra - 39 Similaru, Lavinia (trad.) - 75-76 Sluşanschi, Dan (coord.) - 11 Solženicyn, Aleksandr Isaevič - 120-121 Sora, Simona (pref.) - 81 Spirescu, Alexandru Valentin (trad.) - 1 Stackpole, Michael A. - 68 Stăvăruş, Ion - 112 Stegerean, Roxana - 43 Steinhardt, Nicolae - 56 Stoenescu, Alex Mihai (consultant) - 20 Suigne, Marie-Claire - 70 Suvorov, Victor - 21

Ş

Şanţa, Marcel - 39 Şanţa, Mihaiu - 39 Şanţa, Vlad Florin - 39 Şiulea, Ciprian (trad.) - 62 Şuta, Octavia-Violeta - 24

T

Taloş, Marius (trad. ; pref.) - 13

38

Page 39: BULETINUL NOUTĂŢ

Tanco, Teodor - 113-114 Thomas-Billstein, Jacques - 70 Toader, Dan - 25 Todea, Ioan - 129 Tolstoj, Lev Nikolaevič - 122-123 Toma-Damşa, Maria - 36 Tóth Gizella (trad.) - 66 Trif, Eunicia Maria (ed.) - 32 Tumanian, Paul - 115 Tumarkin, E. (trad.) - 126 Turcan, Nicolae - 6, 8 Turcuş, Rebeca (trad.) - 55

Ţ

Ţiţei, Alina (trad.) - 74, 77 Ţuculescu, Radu - 116

V

Vălean, Daniel Nicolae - 14 Vereş, Otniel L. (trad.) - 5 Vintilă, Cristina Daniela (trad.) - 58 Vişniec, Matei - 117 Viştea, Ioan - 118 Vlas, Natalia (coord.) - 16 Voineagu, Vergil (coord.) - 18

W

Ward, Dawn M. (ed.) - 62 Wettlin, Margaret (trad.) - 123 Wilde, Oscar - 69

Z

Zaciu, Mircea - 119 Zaharia, Vasile - 22

39

Page 40: BULETINUL NOUTĂŢ

INDEX DE TITLURI 365 de poveşti - 70

A

Abel şi eu : [versuri] - 98 Adio Monali... : [roman] - 103 Alibi cu Rebecca : [roman] - 80 Arborii din muntele Genezei : versuri pentru copii - 96 Atlasul secret : [roman] - 68

B

Basca lui Şexpir : roman teatral - 78 Bazele managementului - 40 Bazele marketingului - 27 Biblia V.T. (română ; Septuaginta ; 2004) - 11 Biblia. Thora - 11

C

Cancer Ward : [a novel] - 120 Călătorul cu aripi indigo : [versuri] - 107 Cărăbuşul de aur şi alte povestiri - 65 Ceremonialul înmormântării în zona Dealurilor Clujului : culegere de obiceiuri din zona Dealurilor Clujului - 35 Cine sunt românii? : perspective asupra identităţii naţionale - 16 Civilizaţia : Vestul şi restul - 127 Comunicarea în Uniunea Europeană : modele teoretice şi aspecte practice - 17 Consolarea filosofiei - 5 Conţinutul şi limitele exercitării drepturilor omului : drepturile omului în lumina Convenţiei Europene a drepturilor omului şi a Constituţiei României din 1991 - 29 Convorbiri cu Dali - 48 Corespondenţă clasică şi modernă, privată şi oficială. Acte de secretariat şi notariale - 41 Credinţa ca filosofie : marginalii la gândirea tradiţiei - 6 Crimele revoluţiei : sângeroasa diversiune a KGB-iştilor din FSN - 20 Cultele şi statul în România : Colocviul internaţional desfăşurat la Cluj-Napoca în zilele de 10-11 mai 2002 - ACTA - 12 Cunoştinţe economice fundamentale şi de specialitate pentru examenul de licenţă : specializarea Management turistic şi comercial - 26

D

Dacia edenică : cu una sută ilustraţii - 128 D'ale democraţiei : editoriale, tablete de toată ziua - 94 De la lupul din sălbăticie la câinele-lup din gospodărie - 39 Deplasarea spre roşu : roman - 100 Descătuşări - fărâme de azimă : versuri vechi şi noi - 110 Despre Liviu Rebreanu : omul şi scriitorul - 113 Deuteronomul - 11 Dezordinea preventivă : roman - 117 Dinamită şi trotil : [roman] - 58

40

Page 41: BULETINUL NOUTĂŢ

Dintr-o îndepărtată lumină = D'une lointaine lumière - 83 D'une lointaine lumière - 83

E

E.L.T. Selections : articles from the journal English Language Teaching - 31 Economia turismului : caiet de lucrări practice - 24 Evaluări ale acţiunii Universităţii Babeş-Bolyai : (1993-2012) - 32 Exerciţii spirituale - 13 Exodul - 11 Expertiză etică şi acţiune socială - 10

F

FEM : [roman] - 81 Femeile insomniacului : roman - 116 Finanţe publice - 22 Firmin : aventurile unei vieţi subterane - 67 The first circle : [a novel] - 121 Fix pix Loneliza... : [roman] - 104 Flori carnivore : versuri - 82 Folclor literar din Zona Codrului : texte poetice extrase din revista Memoria Ethnologica, anii 2001-2011 - 34 Folyóvég panzió : [regény] - 66 Fram, ursul polar : [roman pentru copii] - 106 Fraţii Jderi : [roman istoric din vremea lui Ştefan cel Mare] - 111

G

Galeriile Radio, primii zece ani : [album de expoziţie] - 4 Gastropareza diabetică : ghidul pacientului - 38 Gânduri pe-o cutie de chibrituri : [versuri] - 90 Ghidul aditivilor alimentari - 44

H

The happy prince and other tales - 69 Histoire de la peinture française - 50 Howl şi alte poeme : antologie 1947-1997 - 60

I

Incertitudini literare - 56 Inerţie şi schimbare : dimensiuni sociale ale tranziţiei în România - 18 Insectarul portocaliu : [pamflete] - 118 Introducere în sociologia emoţiilor - 19 Ioan Moldovan : documentar biobibliografic aniversar - 79 Ion C. Brătianu : o viaţă în slujba ţării şi a naţiunii române (1821-1891) - 129 Isha borahat mibesora [tit. orig.] - 124 Israel : fapte şi cifre - 126 Istoria artei - 45 Istoria artelor : manual pentru clasa a VI-a a şcolilor de arte plastice - 46 Istoria bisericii universale în date (6 î. HR - 1054 d. HR) - 14

41

Page 42: BULETINUL NOUTĂŢ

Istorisirea pelerinului ; Jurnalul mişcărilor lăuntrice ; Exerciţii spirituale - 13

Î

Împreună : [roman] - 72 Începutul suspiciunii : Kant, Hegel & Feuerbach despre religie şi filosofie - 8 Însemnări pentru ziua a şaptea - 95 Între camarazi : [roman] - 84 Între lingvistică şi filologie - 54

J

Jurnal suedez - 101 Jurnalul mişcărilor lăuntrice - 13 Jurnalul nefericirii : la 44 de ani, în 2011 - 87

K

Kinetoterapie : metodologia poziţionării şi mobilizării pacientului - 37

L

La foc mărunt - 86 Laudate Dominem - 99 Legendele insulei Kiji - 89 Leviticul - 11 Limba franceză pentru începători - 51 Luminile din septembrie : [roman] - 74

M

Managementul resurselor umane - 42 Managementul unităţilor din turism şi comerţ - 43 Marina : [roman] - 75 Marketingul unităţilor din turism şi comerţ - 28 Moarte după-amiaza : [roman] - 61 Moshe Dayan : story of my life - 30 My life on Craigslist [tit. orig.] - 57

N

Narcotice în cultura română : istorie, religie şi literatură - 2 Nocturne curcubee : poeme - 97 Numerii - 11 Nuvele - 130

O

O să vă îngropăm! : cronica măreţului deceniu - 21 O scenă din viaţa unui pictor călător : [roman] - 73 Oceanul e fratele meu : antologie de texte literare şi corespondenţă Jack Kerouac - Sebastian Sampas - 62 Omagiu. Moldovan, Ioan - 79 Opere - 105, 71

42

Page 43: BULETINUL NOUTĂŢ

P

Palatul de la miazănoapte : [roman] - 76 Până la capătul pământului : [roman] - 124 Poliptic moldav : Artă moldovenească din veacurile XIV-XIX = Moldavskoe isskusstvo XIV-XIX vekov = Moldavian art 14th-19th centuries - 47 Preţuri şi tarife - 23 Prinţul din negură : [roman] - 77 Problema infinitului la Pascal - 7 The pronunciation of English - 52 Psihologia copilului modern - 9 "Punerea pe gânduri" : interviuri cu... - 102 Puntea iubirii : [proză] - 92 Purificare : [roman] - 125

R

Război şi pace : [roman] - 122 A Reference book of English : a general guide for foreign students of English - 53 Refugiu în Vechiul Regat : roman - 115 River's End [tit. orig.] - 66 Romancierul naiv şi sentimental - 55 Românii între mit, tradiţie şi existenţa reală - 36

S

Sentimentele lucrurilor : poeme - 88 Septuaginta - 11 Short stories - 123 Simion liftnicul : roman cu îngeri şi moldoveni - 85 Sister Carrie : [a novel] - 59 Spartacus : [roman] - 131 Spre Cap Nord : pe urmele lui Giuseppe Acerbi - 112 Statistică economică în turism şi comerţ : culegere de probleme - 15 Steve Jobs. Secretele inovaţiei : principii radicale pentru un succes răsunător - 1

T

Teatrul de păpuşi în învăţământul primar : prezentarea şi experimentarea unor piese de teatru originale - 33 Teritorii : [impresii de călătorie] - 119 Tozgrec : roman - 93 Tranzacţii economice internaţionale : cu aplicaţii practice - 25 Trecutul uitării : [versuri] - 91

U

Ultimele o sută de zile : [roman] - 64 Unelte de dormit - 108

V

Viaţa lui Pi : roman - 63 Viaţa mea pe net : [roman] - 57

43

Page 44: BULETINUL NOUTĂŢ

Viaţă şi literatură : autobiobibliografica 85 - 114 Victoria şi Iosif Cârje : pictură şi sculptură - 49 Vintilă Horia sau vocaţia totalităţii - 109

W

The World Almanac and book of facts 2011 - 3

44

Page 45: BULETINUL NOUTĂŢ

INDEX DE SUBIECTE

B

Biblia V.T. - interpretare - 11 Brătianu, Ion C. - 129

C

Casa Radio Cluj - 4 Cârje, Iosif - 49 Cârje, Victoria - 49 Cîmpan, Elena M. - 87 Cluj, judeţ - 35 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului - 29 Cuba - 21

D

Dacia - 128 Dalí, Salvador, 1904-1989 - 48 Dayan, Moshe, 1915-1981 - 30

F

Feuerbach, Ludwig, 1804-1872 - 8

H

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831 - 8 Horia, Vintilă - 109

I

Ignaţiu de Loyola - 13 Israel - 30, 126

J

Jobs, Steve - 1

K

Kant, Immanuel, 1724-1804 - 8

M

Maramureş - 34 Melinescu, Gabriela - 101 Metafizică - 7 Moldovan, Ioan, scriitor - 79

P

Pascal, Blaise, 1623-1662 - 7

R

Rebreanu, Liviu, 1885-1944 - 113

45

Page 46: BULETINUL NOUTĂŢ

Revoluţia din 1989. Bucureşti - 20 România - 12, 18 Rusia - 21

S

Statele Unite ale Americii - 21

T

Tanco, Teodor - 114

U

Uniunea Europeană - 17 Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca - 32

46

Page 47: BULETINUL NOUTĂŢ

INDEX DE EDITURI 100+1 Gramar - 111

A

Accent - 109 Adevărul Holding - 20 Armonii Culturale - 110 Axa - 107

B

Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu". Baia Mare - 79 Brumar - 98

C

Cambridge University Press - 52 Cartea Românească - 81, 86, 108, 116-117 Cartea Rusă - 122 Casa Cărţii de Ştiinţă - 33, 36, 38, 84 Centrul pentru Drepturile Omului - APADOR-CH - 29 Collins - 121 Comunicare.ro - 17 Curtea Veche - 1

D

Dacia XXI - 103-104

E

Editura Contraş - 89 Editura Didactică şi Pedagogică - 45-46 Editura George Bariţiu - 22-23, 42-43 Editura Nico - 94 Editura Niculescu - 51 Editura Ştiinţifică - 69 Editura Universitară - 129 Eikon - 6-8, 92 ESPLA - 122 Ethnologica - 34

F

Flamingo GD - 70 Foreign Languages Publishing House - 123

G

Gabo - 66 Gonthier - 50

H

Higher School Publishing House - 59

47

Page 48: BULETINUL NOUTĂŢ

Humanitas - 48

I

Institutul Israelian pentru Traduceri Ştiinţifice - 126

J

Junimea - 90-91

L

Limes - 14, 78, 80, 83, 88, 95, 97, 115, 118-119

M

Macmillan - 53 Mega - 4, 54, 82

N

Napoca Star - 87, 113-114 Nemira - 68 Nico - 102

O

Oxford University Press - 31

P

Penguin Books - 120 Pim - 39 Polirom - 2, 5, 9, 11, 13, 18-19, 21, 37, 44, 55-57, 60-65, 67, 71-77, 85, 93, 100-101, 105, 124-125, 127 Presa Universitară Clujeană - 32 Press Image - 112 Pro Vita - 41

R

Renaşterea - 12, 128 Risoprint - 16, 96

S

[s.n.] - 15, 24-28, 40, 49 Steaua Nordului - 106

T

Timpul - 47 Tradiţii Clujene - 35 Tritonic - 10

V

Valman - 99

48

Page 49: BULETINUL NOUTĂŢ

W

William Morrow and Co. - 30 World Almanac Books - 3

Z

Z 2000 - 58

49

Page 50: BULETINUL NOUTĂŢ

50

© Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj 2012 Material elaborat de:

Serviciul de dezvoltare şi prelucrare a colecţiilor

Biroul dezvoltare IT şi marketing