134
Buletinul Cărţilor Noi : septembrie-octombrie 2016

Buletinul Cărţilor Noi : septembrie-octombrie 2016 · Vol. 15 : Anotimpurile. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe - Prima mea enciclopedie

  • Upload
    others

  • View
    52

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Buletinul Cărţilor Noi : septembrie-octombrie 2016

001 - Ştiinţă şi cunoaştere

1 - Mari personalităţi : Gogu Constantinescu. - Ediţie îngrijită de prof. univ. dr. ing. Ioan I. Pop, asist univ. drd. ing. Ioan-Lucian Marcu. - Bucureşti : AGIR, 2003.242 p. : fig., facsim.. - (Personalităţi în ştiinţă şi tehnică).ISBN 973-8466-69-5001.894(498) Constantinescu, Gogu 929 Constantinescu, Gogu 082.1 Personalităţi în ştiinţă şi

tehnicăPERSONALITĂŢI(România) BIOGRAFIE(inventatori) INVENTATORI INVENTATORI

ROMÂNI BIOGRAFIE(Constantinescu, Gogu)III 33665 001/C66

2 - Inventatori români / [Coordonator Petru Ciontu]. - Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. - Bucureşti : Editura OSIM ; AGIR, 2000.160 p. : il.Editura OSIM = Editura Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.Editura AGIR = Editura Asociaţiei Generale a Inginerilor din România.Cuvânt înainte p. 7-8.Bibliografie p. 156-159.ISBN 973-96400-4-4, ISBN 973-8130-02-6001.894(498) 929:001.894(498) 001.894(498):929INVENTATORI ROMÂNI INVENTATORI INVENŢII ŞI DESCOPERIRI INVENŢII

BIOGRAFII COLECTIVE(inventatori)II 96600 001/I-59

3 - FRUNTE-LATĂ, IOANAOameni de ştiinţă tulceni : Mic dicţionar biobibliografic / Ioana Frunte-Lată. - Tulcea : [s.n.],

2015.187 p. : il.Carte publicată de Biblioteca Judeţeană "Panait Cerna" Tulcea, A.N.B.P.R.-Filiala Tulcea.Note de subsol.Indice de nume p. 161-176.Bibliografie p. 157-160.ISBN 978-973-7828-64-5001(498-35 Tulcea)(038) 030:001(498-35 Tulcea) 929(498-35 Tulcea)(038) 030:929(498-35

Tulcea)BIOBIBLIOGRAFIE OAMENI DE ŞTIINŢĂ(România) DICŢIONAR BIOBIBLIOGRAFIC

BIOGRAFII COLECTIVE(oameni de ştiinţă) ŞTIINŢĂ(România) ŞTIINŢĂ(biografii) BIBLIOGRAFII COLECTIVE TULCEATulceaII 96636 001/F94

4 - MINTI, HARRYStele şi flori, flori şi stele în universul ştiinţei / Harry Minti. - Bucureşti : AGIR, 2012.545 p. : il.Prefaţă p. 5-6.Index p. 515-545.Bibliografie p. 511-514.ISBN 978-973-720-454-7001.2INTERDISCIPLINARITATE RELAŢII ÎNTRE DISCIPLINE ASTROFIZICĂ ŞTIINŢĂ ŞI

CUNOAŞTERE NUTRIŢIE 001/M75

5 - PECULEA, MARIUSInterfaţa între ştiinţă şi tehnologie / Marius Peculea. - Bucureşti : AGIR, 2010.42 p. : tab., fig.. - (Eseuri ştiinţifice).Bibliografie p. 42.ISBN 978-973-720-306-9001.891 082.1 Eseuri ştiinţificeCERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTEREIII 33660 001/P48

6 - SONEA, GAVRILĂŞtiinţa şi tehnologia autohtone în dezvoltarea României : 1938-1989 = National science and

technology in the development of Romania : 1938-1989 / Prof. univ. dr. Gavrilă Sonea. - Bucureşti : AGIR, 2007.400 p. : fig., tab.. - (Repere istorice).Anexe p. 335-372.Lista tabelelor p. 373-375.Lista figurilor p. 376-378.Note de subsol.Bibliografie p. 379-380.ISBN 978-973-720-160-7001.891 330.34(498)''1938/1989'' 082.1 Repere istoriceCERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE ECONOMIE(creştere economică)

ECONOMIE(România) ECONOMIA ROMÂNIEI ROMÂNIA(economie) RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALEIII 33662 001/S68

004 - Calculatoare

7 - ARMAŞ, IOANAProiectarea sistemelor inteligente în context logic computaţional / Prof. univ. dr. ing. Ioana

Armaş. - Bucureşti : AGIR, 2013.210 p. : il.Rezumat în limba engleză.Cuprins şi în limba engleză p. 9-10.Bibliografie p. 209-210.ISBN 978-973-720-505-6004.8 004.414.2INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ CALCULATOARE CALCULATOARE(inteligenţă artificială)

SISTEME DE CALCULATOARE CALCULATOARE(limbaje)III 33693 004/A80

8 - BANCIU, DOINACalitatea sistemelor şi serviciilor de e-learning / Prof. dr. ing. Doina Banciu, Dr. ec. Alexandru

Balog. - Bucureşti : AGIR, 2013.184 p. : il. tab.. - (Cultura informaţiei şi comunicării).Cuvânt înainte p. 5-7.Glosar p. 176-184.Bibliografie p. 172-175.ISBN 978-973-720-494-3004.9:37.018.432 37.018.432:004.9 082.1 Cultura informaţiei şi comunicăriiE-LEARNING INTERNET INTERNET(sursă de învăţare) ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

CALCULATOARE CALCULATOARE(eLearning) CALCULATOARE(Internet) WEB 2.0 (pentru educaţie)III 33692 004/B26

9 - NICOLAE, EMILIA ANDREEAReţele private virtuale pentru interconectarea diferitelor sisteme autonome / Emilia-Andreea

Nicolae, Victor Croitoru, Marius Iordache. - Bucureşti : AGIR, 2013.191 p. : fig.. - (Studii şi cercetări [ Editura AGIR]).Anexe p. 142-191.Bibliografie p. 140-141.ISBN 978-973-720-506-3004.732 082.1 Studii şi cercetăriCALCULATOARE CALCULATOARE(reţele) REŢELE(calculatoare) REŢELE DE

CALCULATOARE TELECOMUNICAŢIIIII 33634 004/N60

006 - Standardizare. Metrologie

10 - LEONĂCHESCU, NICOLAE P.Bătălia pentru sistemul metric / Nicolae P. Leonăchescu ; Desene de Virgil V. Neagu. - Bucureşti

: AGIR, 2013.115 p. : il., fig., tab.. - (Cunoaştere, Educaţie, Ştiinţă şi Tehnică).Glosar p. 91.Index de personalităţi p. 95-96.Anexe p. 97-113.Bibliografie p. 93-94.ISBN 978-973-720-470-7006.915.1 082.1 Cunoaştere, Educaţie, Ştiinţă şi TehnicăSISTEME METRICE METROLOGIE STANDARDE PERSONALITĂŢI(ştiinţă)II 96593 006/L46

008 - Civilizaţie. Cultură. Progres

11 - ASOCIAŢIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIAPetale din florile culturii albaneze : [CD multimedia] / Asociaţia Liga Albanezilor din România.

- [Craiova] : s. n., 2016.1 CD-ROM.. - Timpul de rulare/execuţie 35 minute.Are subtritrare în limba română.008(496.5) 39(496.5) 821.18-1CULTURĂ(Albania) ALBANIA(cultură) ALBANIA(folclor) ASOCIAŢIA LIGA

ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA MUZICĂ ALBANEZĂ DANSURI POPULARE DANSURI POPULARE ALBANEZE LITERATURĂ ALBANEZĂ(poezii)MAV-1062

12 - NANTET, JACQUESDicţionar de istorie şi civilizaţii africane / Jacques Nantet. - Bucureşti : Univers, 2006.286 p. ; [10] p. : h.. - (Larousse).Bibliografie p. 7-10.ISBN 973-637-119-0008(6):030 930.85(6) 030:008(6) 94(6):030 030:94(6) 082.1 LarousseCULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Africa) AFRICA ISTORIA AFRICII AFRICA(istoria)

AFRICA(cultură) AFRICA(civilizaţie)L-008/N20

01 - Bibliografie. Cataloage

13 - Catalogul publicaţiilor Fundaţiei Culturale "Vasile Netea" (1994-2014) / Întocmit de Dimitrie Poptămaş. - Târgu-Mureş : Veritas, 2014.91 p. : il. color.. - (Caiete mureşene ; 24).Carte publicată de Fundaţia Culturală "Vasile Netea".Index p. 85-89.ISBN 978-973-8116-15-3017.1:061.27(498 Târgu-Mureş)"Vasile Netea" 061.27.(498 Târgu Mureş)"Vasile Netea":017.1

082.1 Caiete mureşeneCĂRŢI PUBLICAŢII DIN JUDEŢUL MUREŞ(bibliografie) CATALOAGE(cărţi) CARTE

CATALOAGE(publicaţii) TÂRGU-MUREŞIII 33702 01/C29

14 - FRUMUŞELU, DOINABrâncuşi : O biografie nesfârşită = Brâncuşi : An Endless Bibliography / Doina Frumuşelu. -

Bucureşti : AGIR, 2007.539 p. : il.Album p. 521-539.ISBN 978-973-720-132-4016:929 Brâncuşi, Constantin 929:016 Brâncuşi, ConstantinBrâncuşi, ConstantinBIOBIBLIOGRAFIE BIOBLIOGRAFIE(Brâncuşi, Constantin)III 33578 01/B78F

087.5 - Publicaţii pentru copii

15 - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul] / [Bazată pe ...A.A. Milne şi E.H. Shepard] ; [Redactor : Julia Kretsch]. - [Bucureşti] : Adevărul Holding ; Egmont, [2009].47 p. : il. color.. - (Biblioteca Adevărul pentru copii).ISBN 978-606-519-329-1Vol. 3 : Insecte şi păianjeni. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi :

[Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - vol. - (Biblioteca Adevărul pentru copii)087.5=135.1 030-053.2 082.1 Biblioteca Adevărul pentru copiiCARTE PENTRU COPII ENCICLOPEDIE PENTRU COPII ANIMALE INSECTE

PĂIANJENI087.5/P92

16 - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul] / [Bazată pe ...A.A. Milne şi E.H. Shepard] ; [Redactor : Julia Kretsch]. - [Bucureşti] : Adevărul Holding ; Egmont, [2009].47 p. : il. color.. - (Biblioteca Adevărul pentru copii).ISBN 978-606-519-328-4Vol. 2 : Mamiferele. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe

povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - vol. - (Biblioteca Adevărul pentru copii)087.5=135.1 030-053.2 082.1 Biblioteca Adevărul pentru copiiCARTE PENTRU COPII ENCICLOPEDIE PENTRU COPII MAMIFERE ANIMALE087.5/P92

17 - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul] / [Bazată pe ...A.A. Milne şi E.H. Shepard] ; [Redactor : Julia Kretsch]. - [Bucureşti] : Adevărul Holding ; Egmont, [2009].vol.. - (Biblioteca Adevărul pentru copii).Vol. 2 : Mamiferele. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe

povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - 47 p. - (Biblioteca Adevărul pentru copii) - ISBN 978-606-519-328-4.Vol. 1 : Păsările. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe

povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - 47 p. - (Biblioteca Adevărul pentru copii) - ISBN 978-606-519-327-7.Vol. 3 : Insecte şi păianjeni. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi :

[Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - 47 p. - (Biblioteca Adevărul pentru copii) - ISBN 978-606-519-329-1.Vol. 4 : Reptile şi amfibieni. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi :

[Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - 47 p. - (Biblioteca Adevărul pentru copii) - ISBN 978-606-519-330-7.Vol. 5 : Vieţuitoare marine. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi :

[Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - 47 p. - (Biblioteca Adevărul pentru copii) - ISBN 978-606-519-331-4.Vol. 6 : Apele. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe povestea

Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - 47 p. - (Biblioteca Adevărul pentru copii) - ISBN 978-606-519-332-1.Vol. 7 : Pădurile. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe

povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - 47 p. - (Biblioteca Adevărul pentru copii) - ISBN 978-606-519-333-8.Vol. 8 : Câmpiile. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe

povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - 47 p. - (Biblioteca Adevărul pentru copii) - ISBN 978-606-519-334-5.

Vol. 9 : Deşerturile. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - 47 p. - (Biblioteca Adevărul pentru copii) - ISBN 978-606-519-335-2.Vol. 10 : Tundra. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe

povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - 47 p. - (Biblioteca Adevărul pentru copii) - ISBN 978-606-519-336-9.Vol. 11 : Pământul. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe

povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - 47 p. - (Biblioteca Adevărul pentru copii) - ISBN 978-606-519-337-6.Vol. 12 : Cerul. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe

povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - 47 p. - (Biblioteca Adevărul pentru copii) - ISBN 978-606-519-338-3.Vol. 13 : Formele apei. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe

povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - 47 p. - (Biblioteca Adevărul pentru copii) - ISBN 978-606-519-339-0.Vol. 14 : Plantele. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe

povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - 47 p. - (Biblioteca Adevărul pentru copii) - ISBN 978-606-519-340-6.Vol. 15 : Anotimpurile. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe

povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - 47 p. - (Biblioteca Adevărul pentru copii) - ISBN 978-606-519-341-3.087.5=135.1 030-053.2 082.1 Biblioteca Adevărul pentru copiiCARTE PENTRU COPII ENCICLOPEDIE PENTRU COPII087.5/P92

18 - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul] / [Bazată pe ...A.A. Milne şi E.H. Shepard] ; [Redactor : Julia Kretsch]. - [Bucureşti] : Adevărul Holding ; Egmont, [2009].47 p. : il. color.. - (Biblioteca Adevărul pentru copii).ISBN 978-606-519-327-7Vol. 1 : Păsările. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe

povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - vol. - (Biblioteca Adevărul pentru copii)087.5=135.1 030-053.2 082.1 Biblioteca Adevărul pentru copiiCARTE PENTRU COPII ENCICLOPEDIE PENTRU COPII PĂSĂRI ANIMALE087.5/P92

19 - 3 poveşti cu zâne : [Cenuşăreasa, Mica sirenă, Fromoasa adormită] / Ilustraţii : Carmen Guerra ; Traducere : Cornelia Aldea. - [Bucureşti] : Flamingo Junior, [s.a.].41 p. : il. color.ISBN 978-973-88732-0-9087.5=135.1 82-93-34=135.1LITERATURĂ UNIVERSALĂ(poveşti) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) CARTE

PENTRU COPII087.5/T83

20 - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe povestea Winnie

Ursuleţul] / [Bazată pe ...A.A. Milne şi E.H. Shepard] ; [Redactor : Julia Kretsch]. - [Bucureşti] : Adevărul Holding ; Egmont, [2009].47 p. : il. color.. - (Biblioteca Adevărul pentru copii).ISBN 978-606-519-341-3Vol. 15 : Anotimpurile. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe

povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - vol. - (Biblioteca Adevărul pentru copii)087.5=135.1 030-053.2 082.1 Biblioteca Adevărul pentru copiiCARTE PENTRU COPII ENCICLOPEDIE PENTRU COPII087.5/P92

21 - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul] / [Bazată pe ...A.A. Milne şi E.H. Shepard] ; [Redactor : Julia Kretsch]. - [Bucureşti] : Adevărul Holding ; Egmont, [2009].47 p. : il. color.. - (Biblioteca Adevărul pentru copii).ISBN 978-606-519-340-6Vol. 14 : Plantele. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe

povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - vol. - (Biblioteca Adevărul pentru copii)087.5=135.1 030-053.2 082.1 Biblioteca Adevărul pentru copiiCARTE PENTRU COPII ENCICLOPEDIE PENTRU COPII PLANTE087.5/P92

22 - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul] / [Bazată pe ...A.A. Milne şi E.H. Shepard] ; [Redactor : Julia Kretsch]. - [Bucureşti] : Adevărul Holding ; Egmont, [2009].47 p. : il. color.. - (Biblioteca Adevărul pentru copii).ISBN 978-606-519-339-0Vol. 13 : Formele apei. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe

povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - vol. - (Biblioteca Adevărul pentru copii)087.5=135.1 030-053.2 082.1 Biblioteca Adevărul pentru copiiCARTE PENTRU COPII ENCICLOPEDIE PENTRU COPII APE087.5/P92

23 - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul] / [Bazată pe ...A.A. Milne şi E.H. Shepard] ; [Redactor : Julia Kretsch]. - [Bucureşti] : Adevărul Holding ; Egmont, [2009].47 p. : il. color.. - (Biblioteca Adevărul pentru copii).ISBN 978-606-519-338-3Vol. 12 : Cerul. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe

povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - vol. - (Biblioteca Adevărul pentru copii)087.5=135.1 030-053.2 082.1 Biblioteca Adevărul pentru copiiCARTE PENTRU COPII ENCICLOPEDIE PENTRU COPII087.5/P92

24 - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul] / [Bazată pe ...A.A. Milne şi E.H. Shepard] ; [Redactor : Julia Kretsch]. - [Bucureşti] : Adevărul Holding ; Egmont, [2009].47 p. : il. color.. - (Biblioteca Adevărul pentru copii).ISBN 978-606-519-337-6 Vol. 11 : Pământul. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi

prietenii săi : [Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - vol. - (Biblioteca Adevărul pentru copii) 087.5=135.1 030-053.2 082.1 Biblioteca Adevărul pentru copiiCARTE PENTRU COPII ENCICLOPEDIE PENTRU COPII PĂMÂNTUL 087.5/P92

25 - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul] / [Bazată pe ...A.A. Milne şi E.H. Shepard] ; [Redactor : Julia Kretsch]. - [Bucureşti] : Adevărul Holding ; Egmont, [2009].47 p. : il. color.. - (Biblioteca Adevărul pentru copii).ISBN 978-606-519-336-9Vol. 10 : Tundra. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe

povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - vol. - (Biblioteca Adevărul pentru copii)087.5=135.1 030-053.2 082.1 Biblioteca Adevărul pentru copiiCARTE PENTRU COPII ENCICLOPEDIE PENTRU COPII087.5/P92

26 - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul] / [Bazată pe ...A.A. Milne şi E.H. Shepard] ; [Redactor : Julia Kretsch]. - [Bucureşti] : Adevărul Holding ; Egmont, [2009].47 p. : il. color.. - (Biblioteca Adevărul pentru copii).ISBN 978-606-519-335-2Vol. 9 : Deşerturile. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe

povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - vol. - (Biblioteca Adevărul pentru copii)087.5=135.1 030-053.2 082.1 Biblioteca Adevărul pentru copiiCARTE PENTRU COPII ENCICLOPEDIE PENTRU COPII DEŞERT087.5/P92

27 - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul] / [Bazată pe ...A.A. Milne şi E.H. Shepard] ; [Redactor : Julia Kretsch]. - [Bucureşti] : Adevărul Holding ; Egmont, [2009].47 p. : il. color.. - (Biblioteca Adevărul pentru copii).ISBN 978-606-519-334-5Vol. 8 : Câmpiile. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe

povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - vol. - (Biblioteca Adevărul pentru copii)087.5=135.1 030-053.2 082.1 Biblioteca Adevărul pentru copiiCARTE PENTRU COPII ENCICLOPEDIE PENTRU COPII087.5/P92

28 - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul] / [Bazată pe ...A.A. Milne şi E.H. Shepard] ; [Redactor : Julia Kretsch]. - [Bucureşti] : Adevărul Holding ; Egmont, [2009].47 p. : il. color.. - (Biblioteca Adevărul pentru copii).ISBN 978-606-519-333-8Vol. 7 : Pădurile. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe

povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - vol. - (Biblioteca Adevărul pentru copii)087.5=135.1 030-053.2 082.1 Biblioteca Adevărul pentru copiiCARTE PENTRU COPII ENCICLOPEDIE PENTRU COPII PĂDURI087.5/P92

29 - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul] / [Bazată pe ...A.A. Milne şi E.H. Shepard] ; [Redactor : Julia Kretsch]. - [Bucureşti] : Adevărul Holding ; Egmont, [2009].47 p. : il. color.. - (Biblioteca Adevărul pentru copii).ISBN 978-606-519-332-1Vol. 6 : Apele. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii

săi : [Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - vol. - (Biblioteca Adevărul pentru copii)087.5=135.1 030-053.2 082.1 Biblioteca Adevărul pentru copii ENCICLOPEDIE PENTRU

COPII APE 087.5/P92

30 - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul] / [Bazată pe ...A.A. Milne şi E.H. Shepard] ; [Redactor : Julia Kretsch]. - [Bucureşti] : Adevărul Holding ; Egmont, [2009].47 p. : il. color.. - (Biblioteca Adevărul pentru copii).ISBN 978-606-519-331-4Vol. 5 : Vieţuitoare marine. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi :

[Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - vol. - (Biblioteca Adevărul pentru copii)087.5=135.1 030-053.2 082.1 Biblioteca Adevărul pentru copiiCARTE PENTRU COPII ENCICLOPEDIE PENTRU COPII ANIMALE087.5/P92

31 - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi : [Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul] / [Bazată pe ...A.A. Milne şi E.H. Shepard] ; [Redactor : Julia Kretsch]. - [Bucureşti] : Adevărul Holding ; Egmont, [2009].47 p. : il. color.. - (Biblioteca Adevărul pentru copii).ISBN 978-606-519-330-7Vol. 4 : Reptile şi amfibieni. - Prima mea enciclopedie cu Winnie Ursuleţul şi prietenii săi :

[Bazată pe povestea Winnie Ursuleţul]. - [2009]. - vol. - (Biblioteca Adevărul pentru copii)087.5=135.1 030-053.2 082.1 Biblioteca Adevărul pentru copiiCARTE PENTRU COPII ENCICLOPEDIE PENTRU COPII ANIMALE REPTILE

AMFIBIENI087.5/P92

32 - WOOD, JULIE M.The Corn : [Level D] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien Braun. - [New York] :

Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 6).Volumul reprezintă cartea 6 din seria My Very First I Can Read! setul 2, nivelul D.ISBN 978-0-06-226691-0087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

33 - WOOD, JULIE M.Tug The Pup is Brave : [Level D] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien Braun. -

[New York] : Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 7).Volumul reprezintă cartea 7 din seria My Very First I Can Read! setul 2, nivelul D.ISBN 978-0-06-226691-0087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

34 - WOOD, JULIE M.The Dancing Lessons : [Level G] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien Braun. -

[New York] : Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 11).Volumul reprezintă cartea 11 din seria My Very First I Can Read! setul 3, nivelul G.ISBN 978-0-06-226693-4087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

35 - WOOD, JULIE M.A Good Trade : [Level G] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien Braun. - [New York]

: Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 10).Volumul reprezintă cartea 10 din seria My Very First I Can Read! setul 3, nivelul G.ISBN 978-0-06-226693-4087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

36 - WOOD, JULIE M.It is good to have a Tail : [Level G] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien Braun. -

[New York] : Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 9).Volumul reprezintă cartea 9 din seria My Very First I Can Read! setul 3, nivelul G.ISBN 978-0-06-226693-4087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

37 - WOOD, JULIE M.Scram the Skunk : [Level G] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien Braun. - [New

York] : Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 8).Volumul reprezintă cartea 8 din seria My Very First I Can Read! setul 3, nivelul G.ISBN 978-0-06-226693-4087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

38 - WOOD, JULIE M.Duck, Duck, Goose : [Level F] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien Braun. - [New

York] : Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 5).Volumul reprezintă cartea 5 din seria My Very First I Can Read! setul 3, nivelul F.ISBN 978-0-06-226693-4087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

39 - WOOD, JULIE M.The First Day of Spring : [Level F] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien Braun. -

[New York] : Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 7).Volumul reprezintă cartea 7 din seria My Very First I Can Read! setul 3, nivelul F.ISBN 978-0-06-226693-4087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

40 - WOOD, JULIE M.Achoo! : [Level F] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien Braun. - [New York] :

Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 6).Volumul reprezintă cartea 6 din seria My Very First I Can Read! setul 3, nivelul F.ISBN 978-0-06-226693-4087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

41 - WOOD, JULIE M.The Singing Contest : [Level F] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien Braun. - [New

York] : Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 4).Volumul reprezintă cartea 4 din seria My Very First I Can Read! setul 3, nivelul F.ISBN 978-0-06-226693-4087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

42 - WOOD, JULIE M.The Sand Castle : [Level E] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien Braun. - [New

York] : Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 3).Volumul reprezintă cartea 3 din seria My Very First I Can Read! setul 3, nivelul E.ISBN 978-0-06-226693-4087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

43 - WOOD, JULIE M.Tug the Pup and his Shadow : [Level E] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien

Braun. - [New York] : Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 2).Volumul reprezintă cartea 2 din seria My Very First I Can Read! setul 3, nivelul E.ISBN 978-0-06-226693-4087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

44 - WOOD, JULIE M.The Flat Tire : [Level E] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien Braun. - [New

York] : Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 1).Volumul reprezintă cartea 1 din seria My Very First I Can Read! setul 3, nivelul E.ISBN 978-0-06-226693-4087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

45 - WOOD, JULIE M.The Jump Rope : [Level E] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien Braun. - [New

York] : Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 11).Volumul reprezintă cartea 11 din seria My Very First I Can Read! setul 2, nivelul E.ISBN 978-0-06-226691-0087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

46 - WOOD, JULIE M.The Boat : [Level E] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien Braun. - [New York] :

Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 10).Volumul reprezintă cartea 10 din seria My Very First I Can Read! setul 2, nivelul E.ISBN 978-0-06-226691-0087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

47 - WOOD, JULIE M.The Lost Crab : [Level D] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien Braun. - [New

York] : Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 9).Volumul reprezintă cartea 9 din seria My Very First I Can Read! setul 2, nivelul D.ISBN 978-0-06-226691-0087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

48 - WOOD, JULIE M.Pen Hen knits a Hat : [Level D] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien Braun. -

[New York] : Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 8).Volumul reprezintă cartea 8 din seria My Very First I Can Read! setul 2, nivelul D.ISBN 978-0-06-226691-0087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

49 - WOOD, JULIE M.Peg the Chick and the Balloon : [Level C] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien

Braun. - [New York] : Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 1).Volumul reprezintă cartea 1 din seria My Very First I Can Read! setul 2, nivelul C.ISBN 978-0-06-226691-0087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

50 - WOOD, JULIE M.The Snowman : [Level C] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien Braun. - [New

York] : Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 2).Volumul reprezintă cartea 2 din seria My Very First I Can Read! setul 2, nivelul C.ISBN 978-0-06-226691-0087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

51 - WOOD, JULIE M.Rhyme Time : [Level C] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien Braun. - [New York] :

Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 3).Volumul reprezintă cartea 3 din seria My Very First I Can Read! setul 2, nivelul C.ISBN 978-0-06-226691-0087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

52 - WOOD, JULIE M.The Big Cucumber : [Level C] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien Braun. - [New

York] : Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 4).Volumul reprezintă cartea 4 din seria My Very First I Can Read! setul 2, nivelul C.ISBN 978-0-06-226691-0087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

53 - WOOD, JULIE M.The Pie : [Level D] / By Dr. Julie M. Wood ; Illustrations by Sebastien Braun. - [New York] :

Harper Collins, [2014].12 p. : il. color.. - (My Very First I Can Read! ; 5).Volumul reprezintă cartea 5 din seria My Very First I Can Read! setul 2, nivelul D.ISBN 978-0-06-226691-0087.5 082.1 My Very First I Can Read!CARTE PENTRU COPII087.5/W83

1 - Filosofie

54 - Despre unitatea intelectului : Fragmente sau tratate = De unitate intellectus : Fragmenta sive libri / Aristotel, Alexandru din Afrodisia, Plotin... ; Traducere, tabel cronologic, note şi postfaţă de Alexander Baumgarten. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2012.Titlu paralel în limba latină.Notă introductivă p. 9-12.Tabel cronologic p. 13-19.Postfaţă p. 279-340.Note p. 341-357.Index p. 369-372.Bibliografie p. 359-367.ISBN 978-606-8358-26-014(100) 1(38) 128Aristoteles Plotin [Plotinos]FILOSOFIE FILOZOFIE GREACĂ SISTEME FILOZOFICE FILOZOFIE GREACĂ

CURENTE FILOZOFICE SUFLET NATURA FILOZOFIEI ARISTOTEL PLOTINOS NATURA MORŢII NATURA VIEŢII FILOZOFIE(Aristotel) FILOZOFIE(gândirea mitică) FILOZOFIE(sisteme)II 96670 1/D34

55 - Viaţa interioară a Pământului : Explorând misterele naturii, subnaturii şi supranaturii / Cristopher Bamford, Dennis Klocek, David S. Mitchell... ; Traducere de Antuza Genescu. - [Editor] Paul V O'Leary. - Bucureşti ; [Cluj-Napoca] : Univers Enciclopedic Gold ; Triade, 2011.320 p. : tab., fig.. - (Iniţieri).Note p. 275-311.Despre autori p. 317-320.Bibliografie şi lecturi asociate p. 313-316.ISBN 978-606-8358-06-2, ISBN 978-973-633-040-7141.333 289.957 082.1 Iniţieri. Biblioteca antroposoficăANTROPOSOFIE CURENTE FILOZOFICE FILOZOFIE(antroposofie) FILOZOFIE(curente)II 96655 1/V54

56 - ARISTOTELESPoetica / Aristotel ; Studiu introductiv, traducere ;i comentarii de D.M. Pippidi ; Ediţia a III-a

îngrijită de Stella Petecel. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2011.294 p.. - (Cogito).Notă asupra ediţiei a III-a p. 5-6.Notă asupra ediţiei a II-a p. 7.Note de subsol.Indice de nume proprii p. 273-275.Indice de termeni p. 276-279.Indice de materii p. 280-284.Anexe p. 285-294.ISBN 978-606-92266-8-114(38) Aristoteles 128 821.14'02=135.1 082.1 CogitoAristotelesFILOZOFIE FILOZOFIE(sisteme) LITERATURĂ FILOZOFICĂ LITERATURĂ GREACĂ

CLASICĂ SISTEME FILOZOFICEII 96674 1/A78

57 - ARISTOTELESDespre suflet / Aristotel ; Traducere şi comentarii de Alexander Baumgarten. - Ediţia a 2-a. -

Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2015.398 p.. - (Opere (Aristoteles)).Note p. 199-377.Index de nume şi termeni p. 379-391.Bibliografie selectivă p. 393-398.ISBN 978-606-8358-84-014(38) Aristoteles 128 821.14'02=135.1 082.1 OpereFILOZOFIE FILOZOFIE(sisteme) LITERATURĂ FILOZOFICĂ LITERATURĂ GREACĂ

CLASICĂ SISTEME FILOZOFICE SUFLETII 96654 1/A78

58 - BENESCH, FRIEDRICHApocalipsa : Metamorfoza Pământului : O mineralogie ocultă / Friesrich Benesch ; Traducere din

limba germană de Agenor Crişan şi Delia Popescu. - [Bucureşti] ; [Cluj-Napoca] : Univers Enciclopedic Gold ; Triade, 2013.439 p. ; [16] p. il. color.. - (Iniţieri).Anexă : Baze de lucru spiritual-ştiinţifice p. 325-414.Note p. 415-420.Bibliografie p. 421-438.ISBN 978-606-8358-75-8, ISBN 978-973-633-078-0133.5:549 549:133.5 228 082.1 Iniţieri. ChristologieAPOCALIPSA OCULTISM FILOZOFIE RELIGIOASĂ MINERALOGIE MINERALEII 96642 133/B44

59 - BERKELEY, GEORGETeoria vederii : Eseu cu privire la o nouă teorie a vederii. Teoria vederii justificată şi explicată /

George Berkeley ; Traducere şi note de Anda Oprişor Fournel ; Studiu introductiv de Anda Oprişor Fournel şi Ion Copoeru. - Ediţie îngrijită de Ion Copoeru. - Bucureşti : Iri, 2006.192 p.. - (Cogito).Cronologie p. 11-15.Studiu introductiv p. 17-32.Lista autorilor citaţi p. 173-178.Glosar p. 179-188.Index de autori p. 189-190.Bibliografie selectivă p. 167-171.ISBN 973-7926-17-X11 165.18 082.1 CogitoFILOZOFIE IRLANDEZĂ METAFIZICĂ VEDEREA EMPIRISM TEORIA CUNOAŞTERII

GNOSEOLOGIE SISTEME FILOZOFICE(Anglia) SISTEME FILOZOFICE(Berkeley, George )II 96647 1/B48

60 - KIRCHNER-BOCKHOLT, MARGARETEMisiunea lui Rudolf Steiner şi Ita Wegman / Margarete Kirchner-Bockholt, Erich Kirchner-

Bockholt ; Traducere de Ligia Sălăgeanu. - Bucureşti ; [Cluj-Napoca] : Univers Enciclopedic Gold ; Triade, 2014.167 p. : il.. - (Iniţieri).Note p. 157-165.ISBN 978-606-704-046-3, ISBN 978-973-633-103-9141.333 082.1 Iniţieri. Biblioteca antroposoficăSteiner, Rudolf Wegman, Ita ANTROPOSOFIE REÎNCARNARE II 96660 1/S83K

61 - KOOB, OLAFPripeală şi Plictis : În căutarea sensului vieţii / Olaf Koob ; Traducere de Diana Sălăjanu. -

Bucureşti ; [Cluj-Napoca] : Univers Enciclopedic Gold ; Triade, 2012.190 p. : il.. - (Iniţieri).Note p. 173-181.Bibliografie recomandată p. 183-190.ISBN 978-606-8358-50-5, ISBN 978-973-633-062-9124.2 13 141.32 111.11/.12 082.1 Iniţieri. Arta de a trăiTELEOLOGIE FILOZOFIA SPIRITULUI EXISTENŢIALISM EXISTENŢA UMANĂ

METAFIZICA VIEŢII SPIRITUALE METAFIZICĂ(destin) METAFIZICĂ(fiinţă)II 96649 1/K72

62 - KOULIAS, ADRIANAÎntâlnirea cu fiinţa anthroposophia : Căderea din Paradis şi calea alchimică de înălţare / Adriana

Koulias ; Traducere şi cuvânt înainte de Ciprian Gheorghe. - Bucureşti ; [Cluj-Napoca] : Univers Enciclopedic Gold ; Triade, 2013.280 p. : fig.. - (Iniţieri).Note p. 261-280.ISBN 978-606-8358-69-7, ISBN 978-973-633-073-5141.333 082.1 Iniţieri. Biblioteca antroposoficăCURENTE FILOZOFICE ANTROPOSOFIE FILOZOFIA SPIRITULUIII 96650 1/K77

63 - KRUSE, DIRKMeditaţia şi cercetarea spirituală : Dezvoltarea treptelor conştienţei : Şcolirea lăuntrică a

imaginaţiei, inspiraţiei, intuiţiei : Un studiu şi o carte pentru exersare / Dirk Kruse ; Traducere de Mihai Lucian Popescu. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2014.143 p. : tab.. - (Iniţieri).Note p. 109-143.ISBN 978-606-704-062-3141.333 082.1 Iniţieri. MeditaţieMEDITAŢII FILOZOFIA SPIRITULUI ANTROPOSOFIE FILOZOFIE(antroposofie)

CURENTE FILOZOFICEII 96651 1/K85

64 - LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELMCorespondenţa cu Foucher, Nicaise, Bossuet, Sophie şi Sophie Charlotte / Gottfried Wilhelm

Leibniz ; Coordonator: Adrian Niţă ; Introducere: Adrian Niţă ; Traducători: Adrian Niţă, Delia Şerbescu ; Note: Adrian Niţă, Ionuţ Răduică, Delia Şerbescu. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2015.318 p.. - (Opere (Leibniz, Gottfried Wilhelm)).Volum editat sub egida Societăţii Leibniz din România.Lista de prescurtări p. 11-12.Note p. 261-296.Index p. 297-318.ISBN 978-606-704-107-1141.144 Leibniz, Gottfried Wilhelm 165.3 929 Leibniz, Gottfried Wilhelm 082.1 OpereLeibniz, Gottfried Wilhelm Bossuet, Jaques-Bénigne Foucher, SimonFILOZOFIE FILOZOFIE(dialoguri) CORESPONDENŢĂ SCRIERI FILOZOFICE SISTEME

FILOZOFICE BIOGRAFIE(Leibniz, Gottfried Wilhelm) LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM FILOZOFIE GERMANĂ FILOZOFIE EUROPEANĂ CUNOAŞTERE IDEALISM FILOZOFICII 96668 1/L42

65 - LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELMMetafizica / Gottfried Wilhelm Leibniz ; Coordonator Adrian Niţă ; Traducători Rucsandra

Dascălu, Dana Dinu, Magdalena Indrieş... ; Note de Adrian Niţă. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2015.570 p.. - (Opere (Leibniz, Gottfried Wilhelm)).Prefaţă p. 11-15.Note p. 527-556.Index p. 557-570.ISBN 978-606-704-070-8111 141.144 082.1 OpereFILOZOFIE METAFIZICĂ FILOZOFIE(metafizică)II 96659 1/L42

66 - LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELMLimba universală, caracteristica universală, calculul logic / Gottfried Wilhelm Leibniz ;

Coordonator: Adrian Niţă ; Traducători: acad. Alexandru Boboc, Dana Dinu, Aurel Lupu, Elena Emilia Ştefan ; Introducere şi note de Adrian Niţă. - [Bucureşti] : Univers Enciclopedic Gold, [2015].547 p. : il.. - (Opere (Leibniz, Gottfried Wilhelm)).Lista de prescurtări p. 11-13.Note p. 495-528.Index p. 529-547.ISBN 978-606-704-134-7164/165 1:81 81:1 141.144(044) Leibniz, Gottfried Wilhelm 082.1 OpereLeibniz, Gottfried WilhelmFILOSOFIE FILOZOFI FILOZOFIA LIMBII SISTEME FILOZOFICE LOGICĂ

LOGICĂ(istorie) LOGICĂ(calcul) LOGICĂ(concept) LINGVISTICĂ LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELMII 96676 16/L42

67 - MAYER, THOMASLucrul împreună cu fiinţele elementare : 13 convorbiri cu practicanţi / Thomas Mayer ;

Traducere de Cristina Crişan şi Agenor Crişan. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2013.239 p.. - (Iniţieri).ISBN 978-606-8358-90-1, ISBN 976-973-633-089-6141.333 082.1 IniţieriANTROPOSOFIE FILOSOFIE FILOZOFIE FILOZOFIE(antroposofie) FILOZOFIE(curente)

FILOZOFIE(existenţialism) FILOZOFIE(sisteme) EXISTENŢIALISMII 96672 1/M52

68 - MICHAELIS, ADAMAnatomia răului în timpul nostru / Adam Michaelis ; Traducere de Arina Yuers. - Bucureşti ;

[Cluj-Napoca] : Univers Enciclopedic Gold ; Triade, 2012.359 p.. - (Iniţieri).Prefaţă p. 7-11.Bibliografie p. 355-359.ISBN 978-606-8358-44-4, ISBN 978-973-633-061-2133 082.1 Iniţieri. Biblioteca antroposoficăOCULTISM OCULTISM(percepţii)II 96658 133/M65

69 - NEMESIUS DIN EMESADespre natura omului / Nemesius din Emesa ; Traducere din limba greacă, introducere şi note de

Walter Alexander Prager. - [Bucureşti] : Univers Enciclopedic Gold, 2012.365 p.. - (Cogito).Note de subsol.Note p. 307-359.Bibliografie p. 361-365.ISBN 978-606-8358-39-0141.33 141.7 082.1 CogitoFILOZOFIE FILOZOFIE ANTICĂ CURENTE FILOZOFICE FILOZOFIE(curente)

EXISTENŢIALISM EXISTENŢA UMANĂ FILOZOFIE RELIGIOASĂII 96645 1/N46

70 - PLATONDialoguri [2015] / Platon ; Traducere de Cezar Papacostea. - Bucureşti : Univers Enciclopedic

Gold, 2015.388 p.. - (Cogito).Note de subsol.ISBN 978-606-92266-7-414(38) Platon 821.14'02-83=135.1 14(38)Platon 141.131 082.1 CogitoFILOZOFIE FILOZOFIE GREACĂ FILOZOFIE(dialoguri) LITERATURĂ GREACĂ

CLASICĂ(dialoguri filozofice) PLATONISMII 96675 1/P70

71 - PLATONScrisorile ; Dialoguri suspecte ; Dialoguri apocrife / Platon ; Traducere, introducere şi note Şt.

Bezdechi. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, [2011].416 p.. - (Cogito).Note la sf. fiecărui capitol.ISBN 978-606-92266-7-414(38) Platon 821.14'02-83=135.1 14(38)Platon 141.131 082.1 Cogito 821.14'02-6=135.1FILOZOFIE FILOZOFIE GREACĂ FILOZOFIE(dialoguri) PLATONISM LITERATURĂ

GREACĂ CLASICĂ(dialoguri filozofice) LITERATURĂ GREACĂ CLASICĂ(scrisori)II 96614 1/P70

72 - SEDDON, RICHARDViitorul omenirii şi al pământului în viziunea lui Rudolf Steiner / Richard Seddon ; Traducere

de Ciprian Gheorghe şi Cristina Muică. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, [2015].152 p.. - (Iniţieri).Note de subsol.Note p. 143-147.ISBN 978-606-704-102-6141.333 159.923.2 159.961 289.957 082.1 Iniţieri 082.1 IniţieriANTROPOSOFIE SUFLET MISTICISM FILOZOFIC CONŞTIINŢĂ DE SINE(psihologie)

PARAPSIHOLOGIE(spiritism) CREŞTINISM(filozofie) PSIHOLOGIE SPIRITUALĂ FILOZOFIE RELIGIOASĂII 96625 1/S83S

73 - STĂNCULESCU, SEBASTIANCe este şi ce nu este iniţierea / Sebastian Stănculescu. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold,

2014.95 p. : il.. - (Arta de a trăi).Cuvânt înainte p. 7-11.Note p. 87-90.Bibliografie p. 91-93.ISBN 978-606-704-080-7133.2 061.236 082.1 Arta de a trăiOCULTISM INIŢIERE INIŢIERE SPIRITUALĂ MISTICISM MISTICISM FILOZOFIC

SIMBOLURI MISTICĂ MISTICĂ RELIGIOASĂ MASONERIE SIMBOLURI MASONICEII 96673 01/S76

74 - STEINER, RUDOLFMisterii, evoluţie şi cunoaştere : Antichitate. Ev Mediu, Rosicrucianism. Iniţiere modernă : Nouă

conferinţe ţinute la Dornach, 24 decembrie 1923 - 1 ianuarie 1924 / Rudolf Steiner ; Traducere de Nicolae Ioan Crăciun. - Bucureşti ; [Cluj-Napoca] : Univers Enciclopedic Gold ; Triade, 2012.167 p. : fig.. - (Iniţieri, Opere complete).Note p. 155-161.Indice p. 163-164.ISBN 978-606-8358-23-9, ISBN 978-973-633-052-0141.333 159.923.2 159.961 289.957 082.1 Iniţieri 082.1 Iniţieri 082.1 Opere complete. Rudolf

SteinerANTROPOSOFIE SUFLET MISTICISM FILOZOFIC CONŞTIINŢĂ DE SINE(psihologie)

PARAPSIHOLOGIE(spiritism) CREŞTINISM(filozofie) PSIHOLOGIE SPIRITUALĂ FILOZOFIE RELIGIOASĂ CUNOAŞTEREII 96617 1/S83

75 - STEINER, RUDOLFIsis Maria Sophia : Misiunea sa şi a noastră / Rudolf Steiner ; Îngrijire de ediţie şi introducere de

Christopher Bamford ; [Traducere de Diana Sălăjanu, Irina Popa, Eva Bucur...]. - [Bucureşti] ; [Cluj-Napoca] : Univers Enciclopedic Gold ; Triade, [2011].270 p.. - (Iniţieri).Bibliografie p. 268-270.ISBN 978-606-8162-89-8, ISBN 978-973-633-033-9141.333 289.957 291.1 082.1 Iniţieri. Biblioteca antroposoficăANTROPOSOFIE RELIGIE CREŞTINĂ CREŞTINISM RELIGIE CATOLICĂ CATOLICISM

FILOZOFIE RELIGIOASĂ FILOZOFIE(antroposofie) TEOSOFIEII 96684 1/S83

76 - STEINER, RUDOLFCursul vieţii mele : O autobiografie neterminată / Rudolf Steiner ; Cu o postfaţă şi editată de

Marie Steiner, 1925 ; Traducere de Diana Sălăjanu. - Bucureşti ; [Cluj-Napoca] : Univers Enciclopedic Gold ; Triade, 2014.431 p. : il.. - (Iniţieri).Note p. 155-161.Indice p. 163-164.ISBN 978-606-8358-91-8, ISBN 978-973-633-098-8141.333 159.923.2 159.961 141.33 929 Steiner, Rudolf 289.957 082.1 IniţieriANTROPOSOFIE SUFLET MISTICISM FILOZOFIC CONŞTIINŢĂ DE SINE(psihologie)

PARAPSIHOLOGIE(spiritism) CREŞTINISM(filozofie) PSIHOLOGIE SPIRITUALĂ FILOZOFIE RELIGIOASĂ II 96609 1/S83

159.9 - Psihologie

77 - BAER, UDOCum scăpăm de singurătate / Udo Baer, Gabriele Frick-Baer ; Traducere de Adela Motoc. -

[Bucureşti] : Univers Enciclopedic Gold, [2016].134 p.. - (Dezvoltare personală).ISBN 978-606-704-223-8159.942.5 159.947.3 082.1 Dezvoltare personalăPSIHOLOGIE(autocunoaştere) PSIHOLOGIE(autosugestie) PSIHOLOGIE(emoţii)

PSIHOLOGIE(cunoaştere) PSIHOLOGIE(relaţii interpersonale) PSIHOLOGIE(dezvoltarea personalităţii) DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII GÂNDIRE POZITIVĂ SENTIMENTE. EMOŢII AUTODISCIPLINĂ AUTOEDUCAŢIEII 96663 159.9/B11

78 - GOLDBERG, RAOULDependenţele copiilor şi tinerilor : Lupta pentru libertate / Raoul Goldberg ; Traducere de W.A.

Prager. - [Bucureşti] : Univers Enciclopedic Gold, [2016].367 p. : il.. - (Parenting).Note p. 316-337.Apendice p. 349.Bibliografie p. 350-367.ISBN 978-606-704-150-0159.922.7/.8 082.1 ParentingPSIHOLOGIA COPILULUI PSIHOTERAPIE PSIHOLOGIE(dezvoltarea personalităţii)

PEDOPSIHOLOGIE PSIHOLOGIE(dependenţe)II 96626 159.9/G66

79 - HARVEY-ZAHRA, LOUEducaţia copiilor în familie : Cum să transformi lacrimile lacrimile, furia şi zbuciumul, fiind

aproape de copiii tăi / Lou Hervey-Zahra ; Traducere de W.A. Prager. - [Bucureşti] : Univers Enciclopedic Gold, [2016].306 p. : il.. - (Parenting).Bibliografie p. 305-306.ISBN 978-606-704-146-0159.922.7 37.013.77 082.1 ParentingPSIHOLOGIA COPILULUI PSIHOTERAPIE PSIHOLOGIE(dezvoltarea personalităţii)

PEDOPSIHOLOGIE PSIHOLOGIE(dependenţe)II 96622

80 - KIEL-HINRICHSEN, MONIKADe ce sunt copiii încăpăţânaţi... : Fenomen, motive ascunse şi consiliere pedagogică / Monica

Kiel-Hinrichsen ; Traducere de Odette Sofronescu. - [Bucureşti] : Univers Enciclopedic Gold, [2016].144 p. : il., fig. note muz.. - (Parenting).Adnotări p. 139-140.Surse literare p. 350-367.ISBN 978-606-704-229-0159.922.7 37.018.1 082.1 ParentingPSIHOLOGIA COPILULUI PSIHOTERAPIE PSIHOLOGIE(dezvoltarea personalităţii)

PEDOPSIHOLOGIE PSIHOLOGIE(dependenţe) EDUCAŢIA COPILULUI MIC EDUCAŢIA ÎN FAMILIEII 96624 159.9/K42

81 - KIEL-HINRICHSEN, MONIKADe ce nu ascultă copiii : Consiliere pentru părinţi şi educatori / Monica Kiel-Hinrichsen ;

Traducere de Liliana-Emilia Dumitru ; Prefaţă de Paul Mackay. - [Bucureşti] : Univers Enciclopedic Gold ; Triade, [2014].309 p. : fig.. - (Părinţi şi copii).Note p. 291-301.Bibliografie p. 302-309.ISBN 978-606-704-076-0, ISBN 978-973-633-118-3159.922.7 37.018.1 082.1 LifestylePSIHOLOGIA COPILULUI PSIHOTERAPIE PSIHOLOGIE(dezvoltarea personalităţii)

PEDOPSIHOLOGIE PSIHOLOGIE(dependenţe) EDUCAŢIA COPILULUI MIC EDUCAŢIA ÎN FAMILIEII 96623 159.9/K42

82 - KUTIK, CHRISTIANEAnii hotărâtori ai copilăriei : Educaţia copilului de la 0 la 7 ani / Christiane Kutik ; Trducere de

Cristina Muică. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, [2014].279 p.. - (Părinţi şi copii).Cuvânt înainte p. 15-16.Note p. 273-278.Notă biografică p. 279.ISBN 978-606-704-065-4, ISBN 978-973-633-104-6159.922.7 37.018.1 082.1 Părinţi şi copiiPSIHOLOGIA COPILULUI PSIHOLOGIA FAMILIEI FAMILIE EDUCAŢIA ÎN FAMILIE

EDUCAŢIA COPILULUI EDUCAŢIA COPILULUI MIC MORALA FAMILIEI COPII(psihologie) COMPORTAMENT(copii)II 96678 159.9/K95

83 - NEUMEIR, CHRISTIANCum să controlăm stresul : Calm şi relaxat în viaţa cotidiană / Christian Neumeir ; Traducere de

Liliana Elena Dumitru. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, [2016].126 p. : il. color.. - (Viaţă sănătoasă).Prefaţă p. 5.Anexe p. 124.Indice p. 125-126.ISBN 978-606-704-160-6159.922.2 615.851.1 082.1 Viaţă sănătoasăDEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII PSIHOLOGIE SOCIALĂ(influenţe)

PSIHOLOGIE(autocunoaştere) PSIHOLOGIE(autosugestie) PSIHOLOGIE(relaxare) SENTIMENTE. EMOŢII GÂNDIRE POZITIVĂ STRES MOTIVAŢIE AUTOEDUCAŢIE VOINŢĂ MEDICINĂ(psihoterapie)II 96682 159.9/N53

84 - NEUSCHÜTZ, KARINJocurile creative ale copiilor : Cum pot păpuşile şi jucăriile simple să ajute la dezvoltarea

copilului tău / Karin Neuschütz ; Traducere de Alina Loredana Brebeanu. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, [2015].118 p. : il.. - (Parenting).Bibliografie p. 115.ISBN 978-606-704-151-4 159.922.7 793.7 082.1 ParentingPSIHOLOGIA COPILULUI JOCURI JOCURI(creative) JOCURI(de imaginaţie) II 96681

159.9/N53

85 - SLEIGH, JULIANAdolescentul de la 13 la 19 ani : Atitudine şi relaţie părinţi-adolescenţi / Julian Sleigh ; Traducere

de Silvana Higyed. - Bucureşti ; [Cluj-Napoca] : Univers Enciclopedic Gold ; Triade, [2015].128 p.. - (Părinţi şi copii).ISBN 978-606-704-105-7, ISBN 978-973-633-140-4159.922.8:316.624 37.018.1 316.624:159.922.8 082.1 Părinţi şi copiiMORALA FAMILIEI PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI PSIHOLOGIA COPILULUI

PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI PSIHOLOGIA EMOŢIILOR PSIHOLOGIA FAMILIEI PSIHOLOGIE RELAŢIE PĂRINŢI-COPII ADOLESCENŢI ADOLESCENŢĂ ADOLESCENŢI(psihologie)II 96646 159.9/S63

2

86 - BRUNE, FRANÇOISHristos văzut altfel : Adevăratul sens al Patimilor / François Brune ; Traducere de Şerban

Velescu. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2013.346 p.. - (Historia religionum).Note p. 323-346.ISBN 978-606-8358-68-0232 294/297 082.1 Historia religionumCREŞTINISM RELIGIE HRISTOS CRISTOLOGIE CRISTOLOGIE(sacrificiu)II 96618 2/B85

87 - BRUNE, FRANÇOISHristos şi Karma. Spre reconciliere ? / François Brune ; Traducere de Şerban Velescu ; Cu o

prefaţă de Jean Staune. - Ediţie revăzută şi adăugită de autor. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2015.309 p.. - (Historia religionum).Prefaţă p. 7-12.Note la sf. fiecărui capitol.Note de subsol.Bibliografie p. 297-309.ISBN 978-606-704-145-3232 294/297 082.1 Historia religionumCREŞTINISM FENOMENE NEELUCIDATE RELIGIE2/B85

2 - Religie

88 - Mănăstirea Negru Vodă, monument istoric sec. XIV : [film documentar istoric]. - s.l. : s. n., S.A.1 DVD.. - Timpul de rulare/execuţie 81 minute.Apare cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului.271 Mănăstirea Negru Vodă 791.43RELIGIE ORTODOXĂ RELIGIA ROMÂNILOR FILME FILM DOCUMENTAR

ORTODOXIE MĂNĂSTIRI ORTODOXE MĂNĂSTIREA NEGRU VODĂMAV-1069 2/M20

89 - Testamentele celor doisprezece patriarhi / Traducere din greacă, introducere şi note de Walther Alexander Prager. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, [2015].312 p.Note p. 141-304.Bibliografie p. 305-312.ISBN 978-606-704-081-4242/244 276PATRISTICĂ LITERATURĂ RELIGIOASĂ ÎNDRUMARE SPIRITUALĂII 96657 2/T46

90 - Am găsit pe Mesia (IoanI,41) : Viaţa, faptele miraculoase şi minunatele învăţături ale Sfântului Apostol Andrei / Introducere, traduceri, note şi comentarii de prof. univ. dr. Remus Rus. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2012.299 p.. - (Historia religionum).Note de subsol.Bibliografie p. 295-299.ISBN 978-606-8358-22-2235.3 Andrei 929Andrei, sfânt 082.1 Historia religionumAndreiRELIGIE BIBLIA(interpretare) BIBLIE(apostolii) CRISTOLOGIE SFINŢI SFÂNTUL

APOSTOL ANDREI APOSTOLI(faptele)II 96680 2/A45

91 - Părintele Arsenie Boca omul lui Dumnezeu : [film documentar] / În regia lui Nicolae Mărgineanu ; Comentariu Bogdan Ficeac şi Costin Manoliu ; Documentaţie : Costin Manoliu ; Voce comentariu : Maria Ploae ; Muzica : petru Mărgineanu, Diacon Mihai Bucă, Ierodiacon Daniel Mih ; Dublaj în limba engleză : Angela Achim şi Alex Wils. - [Bucureşti] : Ager Film, 2011.1 DVD.. - Timpul de rulare/execuţie 82 minute.262.1:791.43 Arsenie Boca 791.43:262.1 Arsenie Boca 791.43:929 Arsenie Boca 929:791.43

Arsenie BocaArsenie BocaRELIGIE ORTODOXĂ RELIGIA ROMÂNILOR PREOŢI FILME FILM DOCUMENTAR

ARSENIE BOCAMAV-1063 MAV-1064 2/A83

92 - ARSENIE PAPACIOCFrumuseţea înţelepciunii : Sfaturi duhovniceşti ale Părintelui Arsenie Papacioc : [film

documentar] / Părintele Arsenie Papacioc ; Realizator Pr. Dan Caloian ; Imagine Constantin Ghiţă, Ionuţ Dinu ; Montaj Gabriel Buzea. - [Bucureşti] : TRINITAS TV, S.A.1 DVD.. - Timpul de rulare/execuţie 81 minute.234.2 241 248 791.43Arsenie PapaciocRELIGIE ORTODOXĂ RELIGIA ROMÂNILOR PREOŢI MORALĂ RELIGIOASĂ

CREŞTINISM FILME FILM DOCUMENTAR ORTODOXIEMAV-1065 MAV-1066 2/A83

93 - BENGEAN, FLORINCredinţă şi dăruire / Florin Bengean. - Târgu-Mureş : Veritas, 2016.358 p.Note de subsol.ISBN 978-973-8116-25-227(498.4) 281.9(498) 929:235.3(498) 235.3(498)(092)RELIGIE ORTODOXĂ BISERICA ROMÂNĂ(Transilvania) RELIGIE SFINŢI ISTORIA

BISERICII ROMÂNE BIOGRAFII COLECTIVE(sfinţi)II 96637 2/B44

94 - BOCK, EMILMoise : De la misteriile Egiptului la judecătorii lui Israel / Emil Bock ; Traducere de Diana

Sălăjanu ; Postfaţă de Sorin R. Ţigăreanu. - Bucureşti ; [Cluj-Napoca] : Univers Enciclopedic Gold ; Triade, 2013.247 p. : fig.. - (Iniţieri).Note p. 235-239.Postfaţă p. 241-247.ISBN 978-606-8358-85-7, ISBN 978-973-633-083-423/29(100)(091) 94(32) 141.333 22.07 082.1 Iniţieri. ChristologieMoisePROFEŢI ISTORIA CREŞTINISMULUI ISTORIA RELIGIEI RELIGIE(istorie)

ANTROPOSOFIE ISTORIE ANTICĂ ISTORIE ANTICĂ(Egipt) ISTORIA EGIPTULUI ANTICII 96641 2/B61

95 - BOCK, EMILÎntreita taină a Mariei : Trei conferinţe / Emil Bock ; Postfaţă de Michael Debus ; Traducere de

Petre Papacostea. - Bucureşti ; [Cluj-Napoca] : Univers Enciclopedic Gold ; Triade, 2009.88 p.. - (Iniţieri).Prefaţă p. 7-8.Postfaţă p. 73-87.ISBN 978-606-92265-9-9, ISBN 978-973-8313-53-8232.931 082.1 Iniţieri. Biblioteca antroposoficăCREŞTINISM ANTROPOSOFIE FECIOARA MARIA MAICA DOMNULUI RELIGIE(figuri

biblice) PERSONAJE BIBLICEII 96639 2/B61

96 - BOCK, EMIL

Cezari şi apostoli : Contribuţii la istoria spirituală a omenirii / Emil Bock ; Traducere de Diana Sălăjanu ; Postfaţă de Sorin R. Ţigăreanu. - Bucureşti ; Cluj-Napoca : Univers Enciclopedic Gold ; Triade, 2010.416 p.. - (Iniţieri).Note de subsol.Anexe p. 353-403.Note p. 404-409.Postfaţă p. 410-416.ISBN 978-606-92159-8-2, ISBN 978-973-8313-58-32(100)(091) 234.2 235.3 94(3) 082.1 Iniţieri. Biblioteca antroposoficăIoan Botezătorul Philon din AlexandriaSFINŢI RELIGIE(sfinţi) ISTORIA RELIGIEI ISTORIA RELIGIILOR ISTORIE

UNIVERSALĂ ISTORIE UNIVERSALĂ(Antichitatea) ISTORIE ANTICĂ CREŞTINISM CREŞTINISM(istorie) CREŞTINISM(începuturi) IUDAISMII 96640 2/B61

97 - BOCK, EMILCercul sărbătorilor anului / Emil Bock ; Traducere de Diana Sălăjanu. - Ediţia a 2-a. -

Bucureşti ; [Cluj-Napoca] : Univers Enciclopedic Gold ; Triade, 2015.230 p.. - (Iniţieri).ISBN 978-606-704-086-9, ISBN 978-973-633-124-4232 398.332 141.333 289.957 082.1 Iniţieri. ChristologieSĂRBĂTORI SĂRBĂTORI CREŞTINE SĂRBĂTORI RELIGIOASE RELIGIE CREŞTINĂ

RELIGIE CREŞTINĂ(sărbători religioase) RELIGIE(sărbători) ANTROPOSOFIEII 96653 2/B61

98 - BOCK, EMILPavel : Contribuţii la istoria spirituală a omenirii / Emil Bock ; Traducător Diana Sălăjanu ;

Postfaţă Sorin R. Ţigăreanu. - Bucureşti ; Cluj-Napoca : Univers Enciclopedic ; Triade, 2008.456 p.. - (Iniţieri).Note p. 440-445.ISBN 978-973-637-178-3, ISBN 978-973-633-021-6232.9 082.1 Iniţieri. Biblioteca antroposoficăMoiseHRISTOS CRISTOLOGIE APOSTOLUL PAVEL RELIGIE CREŞTINĂ RELIGIE

CREŞTINĂ(istorie) ISTORIA RELIGIEI CREDINŢĂ IISUS HRISTOSII 96686 2/B61

99 - BOCK, EMILApocalipsa : Consideraţii asupra revelaţiei lui Ioan / Emil Bock ; Traducere din germană de Diana

Sălăjanu şi Agenor Crişan ; Postfaţă de Sorin R. Ţigăreanu. - [Cluj-Napoca] : Univers Enciclopedic Gold, [2010].376 p.. - (Iniţieri).Cuvânt înainte p. 7-10.Note p. 366-376.ISBN 978-606-8162-33-1, ISBN 978-973-8313-57-6228 226.5 235.3 Ioan, sfântul 082.1 IniţieriSFÂNTUL IOANRELIGIE RELIGIE(apocalipsă) APOCALIPSA APOCALIPSA LUI IOAN

BIBLIA(interpretare) BIBLIE(mitologie) MITOLOGIE CREŞTINĂ CRISTOLOGIE SFINŢIII 96667 2/B61

100 - ERBICEANU, CONSTANTINUlfila : Viaţa şi doctrina lui / Constantin Erbiceanu ; Cuvânt-înainte de Constantin Laurenţiu

Erbiceanu ; Studiu introductiv Leonidas Rados ; Ediţie îngrijită, note şi postfaţă de Mihai Ovidiu Căţoi. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2013.175 p. : 1 portr.Note p. 129-161.Note de subsol.ISBN 978-973-45-0443-52(091)UlfilaRELIGIE CREŞTINĂ ISTORIA CREŞTINISMULUI ISTORIA RELIGIEI DACIA

ROMANA(religie) ISTORIA BISERICII CREŞTINE ISTORIE ANTICĂ ISTORIE ANTICĂ(Dacia romană) ISTORIA DACIEI PREOŢI RELIGIE CREŞTINĂ(istorie)III 33713 2/E64

101 - ERBICEANU, CONSTANTINOpere alese : Studii teologice şi istorice / Constantin Erbiceanu. - Bucureşti : Editura

Enciclopedică, [2016].247 p. : il.Note de subsol.Notă asupra ediţiei p. 7-10.ISBN 978-973-45-0725-22(091)STUDII ÎN TEOLOGIE BIBLICĂ STUDII ISTORICE TEOLOGIE TEOLOGIE ORTODOXĂ

TEOLOGIE CREŞTINĂ ISTORIA CREŞTINISMULUI CREŞTINISM CREŞTINISM(istorie) ISTORIA BISERICII CREŞTINE ISTORIA BISERICII ROMÂNEIII 33711 2/E64

102 - FREDEGISUSDespre substanţa nimicului şi a întunericului / Fredegisus ; Prefaţă de Christian Trottmann ;

Traducere din limba latină, notă introductivă, tabel cronologic, note, comentarii şi bibliografie de Florin Crîşmăreanu. - Ediţie bilingvă. - [Bucureşti] : Univers Enciclopedic Gold, [2015].239 p.. - (Cogito).Ediţie bilingvă română şi latină.Abrevieri p. 9.Prefaţă p. 11-16.Notă introductivă p. 17-20.Tabel cronologic p. 21-23.Note p. 141-212.Notă biografică p. 239.Bibliografie p. 213-238.ISBN 978-973-633-139-8291.1 141.201 082.1 CogitoFILOZOFIE RELIGIOASĂ FILOZOFIA RELIGIEI SISTEME FILOZOFICE FILOZOFIE

IRLANDEZĂII 96669 2/F89

103 - HANCU, ANAVicariatul greco-catolic maghiar al Secuimii (1912-1925) / Ana Hancu. - Târgu-Mureş : Editura

Vatra veche, 2016.310 p. : il., tab.. - (Marea Unire - 100).Note de subsol.Bibliografie p. 274-279Indice p. 280-290.ISBN 978-606-8785-06-6281.95(498.4)"1912/1925"(091) 282(498.4)"1912/1925"(091) 082.1 Marea Unire - 100BISERICA GRECO-CATOLICĂ(Transilvania) SECUIME ISTORIA BISERICII GRECO-

CATOLICE RELIGIE GRECO-CATOLICĂ RELIGIE TÂRGU-MUREŞ(edituri)TransilvaniaIV 7481 2/H21

104 - HITCHINS, KEITHOrtodoxie şi Naţionalitate : Andrei Şaguna şi românii din Transilvania : 1846-1873 / Keith

Hitchins ; Prefaţă prof. univ. dr. Pompiliu Teodor ; Traducere pr. prof. dr. Aurel Jivi. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, [2016].378 p.Prefaţă p. 9-21.Note p. 321-357.Indice p. 371-378.Bibliografie p. 359-362.ISBN 978-973-45-0715-3281.95(498.4)"18" 281.95(498.4) Şaguna, Andrei 929 Şaguna, Andrei 94(498.4)''18''Şaguna, AndreiORTODOXIE NAŢIONALITATE ISTORIA ROMÂNILOR ISTORIA

ROMÂNILOR(Transilvania) ISTORIA ROMÂNIEI ISTORIA ROMÂNIEI(Transilvania) TRANSILVANIA TRANSILVANIA(istorie) PREOŢI MITROPOLIŢI RELIGIE(Transilvania) TRANSILVANIA(religii) ISTORIA RELIGIEI RELIGIE(istorie) BIOGRAFIE(Şaguna, Andrei) BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ(Transilvania) ISTORIE ECLEZIASTICĂ BISERICĂ ŞI STATTransilvaniaIII 33712 2/H66

105 - JUSTINIANAmintiri / Justinian Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ; Ediţie, studiu introductiv şi note de

Remus Rus şi Dorin Demostene Iancu. - Edişi. - [Bucureşti] : Editura Enciclopedică, [2015].210 p. : il.Lista ilustraţiilor p. 193-194.Note p. 195-210.ISBN 978-973-45-0704-7281.95 929 Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 821.135.1-94RELIGIE CREŞTINĂ ORTODOXIE BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ(conducere)

ISTORIA ROMÂNIEI ISTORIE CONTEMPORANĂ LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri) MEMORII(Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române))II 96610 2/J95

106 - LECOUTEUX, CLAUDEDicţionar de mitologie germanică / Claude Lecouteux ; Traducere : Şerban Velescu. - Bucureşti :

Univers Enciclopedic Gold, 2010.215 p. : il.Bibliografie p. 213-215.ISBN 978-606-8162-29-4291.13(=112.2):030 030:291.13(=112.2)MITOLOGIE MITOLOGIE GERMANĂ MITURI ZEIII 96630 L-2/L37

107 - MEYER, RUDOLFGraalul şi păzitorii săi / Rudolf Meyer ; Postfaţă de Sorin R. Ţigăreanu ; Traducere de Delia

Popescu. - Bucureşti ; [Cluj-Napoca] : Univers Enciclopedic Gold ; Triade, 2010.359 p.. - (Iniţieri).Postfaţă p. 353-359.Note de subsol.ISBN 978-606-8162-07-2, ISBN 978-973-8313-41-5248.2 238.2 082.1 Iniţieri. Biblioteca antroposoficăMISTICISM MISTICĂ MISTICĂ RELIGIOASĂ SIMBOLURI RELIGIOASE SIMBOLURI

SIMBOLISM(religie) LEGENDE ISTORICE MISTERE FENOMENE NEELUCIDATE RELIGIE CREŞTINĂII 96687 2/M63

108 - PHILON DIN ALEXANDRIADespre crearea lumii potrivit lui Moise : ediţie bilingvă / Filon din Alexandria ; Traducere din

limba greacă, studiu introductiv, note şi comentarii de Walther Alexander Prager. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, [2016].319 p.Abrevieri p. 5-10.Note p. 203-305.Bibliografie p. 306-318.ISBN 978-606-704-184-2213 296.1 215MoiseCREAREA LUMII CREAREA ŞI EVOLUŢIA LUMII FILOSOFIE VECHIUL TESTAMENT

GENEZA FILOZOFIE CREŞTINĂ FILOZOFIE GREACĂ FILOZOFIE IUDAICĂ FILOZOFIE ANTICĂ MOISEII 96679 2/P63

109 - QURRA, ABUDespre cinstirea Sfintelor icoane / Abu Quarra ; Traducere de Lidia Rus ; Studiu introductiv,

note, comentarii, anexe şi indici de prof. univ. dr. Remus Rus. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2012.187 p.. - (Historia religionum).Note de subsol.Anexă 173-178.Indice biblic p. 179-181.Bibliografie selectivă p. 183-187.ISBN 978-606-8358-43-7247.3 082.1 Historia religionumRELIGIE CREŞTINĂ ICOANE ICONOGRAFIE TEOLOGIE PRACTICĂ ARTĂ CREŞTINĂII 96656 2/Q95

110 - ŞTEFĂNESCU, ŞTEFANBiserica Domnească Sfânta Parascheva, Câmpulung Muscel : [e-book] / Pr. Paroh Dr. Ştefan

Ştefănescu. - s.l. : s. n., S.A.1 CD-ROM.246/247(498-21 Câmpulung Muscel) Biserica "Sfânta Parascheva"RELIGIE ORTODOXĂ RELIGIA ROMÂNILOR ORTODOXIE BISERICI ORTODOXE

BISERICA DOMNEASCĂ BISERICA DOMNEASCĂ SFÂNTA PARASCHEVA(Câmpulung Muscel)Câmpulung MuscelMAV-1067 2/S82

111 - STEINER, RUDOLFApocalipsa lui Ioan : Ciclu de douăsprezece conferinţe, precedat de o conferinţă publică

introductivă, ţinut la Nürnberg, între 17 şi 20 iunie 1908 / Rudolf Steiner ; Traducere şi note Victor Oprescu. - [Bucureşti] : Univers Enciclopedic, [2012].268 p. ; VII p. : il.. - (Iniţieri).Nota ediţiei germane p. 7-8.Note de subsol.Cuvânt introductiv la ediţia din 1945 p. 9.Note şi completări p. 255-261.Anexe p. 262-268.ISBN 978-606-8162-59-1228 226.5 235.3 Ioan, sfântul 082.1 IniţieriSFÂNTUL IOANRELIGIE RELIGIE(apocalipsă) APOCALIPSA APOCALIPSA LUI IOAN

BIBLIA(interpretare) BIBLIE(mitologie) MITOLOGIE CREŞTINĂ CRISTOLOGIE SFINŢIII 96677 2/B61

112 - TEODORESCU, VIRGILIU Z.Mitropolitul Andrei Şaguna : Un neostoit antemergător întru propăşirea neamului românesc /

Virgiliu Z. Teodorescu. - Bucureşti : Editura Free Mind Publishing (FMP), 2015.160 p. : il. în parte color.. - (Arte (Ed. Free Mind Publishing)).Note p. 100-153.Bio-bibliografie p. 154-159.ISBN 978-606-8635-10-1262.12(498.4) Şaguna, Andrei 281.95(498.4)"18" 94(498.4)"18" 929 Şaguna, AndreiBISERICĂ MITROPOLIE(Transilvania) RELIGIE ŞAGUNA, ANDREI TEOLOGIE

BISERICA ROMÂNĂ ISTORIA TRANSILVANIEI ISTORIEII 96728 2/S14T

113 - WELBURN, ANDREWÎnceputurile creştinismului : Misteriile eseniene, revelaţia gnostică şi viziunea creştină / Andrew

Welburn ; Traducere din limba engleză de Silvana Higyed. - [Bucureşti] ; [Cluj-Napoca] : Univers Enciclopedic Gold ; Triade, 2014.470 p. : fig.. - (Iniţieri).Note p. 405-467.Bibliografie p. 469-470.ISBN 978-606-704-010-4, ISBN 978-973-633-100-827 226:22.07 232 273 082.1 Iniţieri. ChristologieCREŞTINISM(istorie) CREŞTINISM CREŞTINISM(începuturi) ISTORIA CREŞTINISMULUI

ISTORIA RELIGIILOR IISUS HRISTOS BUDDHA ZARATHUSTRA EVANGHELII EVANGHELII(interpretare) II 96652 2/W49

316- Sociologie

114 - Térség-Fejlesztés-Tudomány : A KAB Alkalmazott Társadalomtudományi Szakbizottságának konferenciája : Csíkszereda, 2010. november 12 / Szerkesztette Biró A. Zoltán, Kiss Adél. - [Csíkszereda] : Státus Könyvkiadó, 2011.179 p. : tab., diagr.. - (KAB Alkalmazott Társadalomtudományi Szakbizottság ; 3).Note de subsol.Lucrare apărută sub egida SAPIENTIA EMTE Társadalomtudományi Intézet şi Kolozsvári

Akadémiai Bizottság.Bibliografie la sfârşitul unor capitole.ISBN 978-606-8052-38-0316.7(498.4) 316.334.52(498.4) 082.1 KAB Alkalmazott Társadalomtudományi SzakbizottságSOCIOLOGIE SOCIOLOGIE REGIONALĂ(Transilvania) SOCIOLOGIA CULTURII MOD

DE VIAŢĂ SOCIOLOGIE(mod de viaţă)TransilvaniaIII 33671 316/T45

115 - BIRÓ A. ZOLTÁNNyilvánosság-szimbólum-társadalom / Biró A. Zoltán, Bodó Julianna. - Csíkszereda : Státus

Könyvkiadó, 2010.208 p.Prefaţă p. 7-8.Carte publicată de : Sapientia EMTE Csíkszereda, Műszaki és Társadalomtudományi Kar.Bibliografie la sfârşitul unor capitole.ISBN 978-606-8052-15-1316.7SOCIOLOGIA CULTURII SOCIOLOGIE REGIONALĂ(Transilvania)TransilvaniaIII 33674 316/B54

316 - Sociologie

116 - Település-arculat-turizmus : Sepsiszentgyörgy, 2009. október 9. : A "Sikeres Székelyföld" Szakmai Fórumsorozat második rendezvényének anyaga / Összeállította : Biró A. Zoltán, Székely Kinga. - [Csíkszereda] : Hargita Népe Kiadó, 2010.95 p. : sch., diagr., tab.. - (Sikeres Székelyföld).Note de subsol.Bibliografie p. 90-91 şi la sfârşitul capitolelor.ISBN 978-606-92213-6-5316.334.52 316.74 338.48 332.1 082.1 Sikeres SzékelyföldTURISM SOCIOLOGIE REGIONALĂ(Transilvania) SOCIOLOGIA CULTURII

DEZVOLTARE REGIONALĂ TURISM RURALTransilvaniaIII 33668 316/T34

117 - Projektek-helyek-innovációk / Összeállította : Sárosi-Blága Ágnes, Székely Kinga Katalin. - [Csíkszereda] : Státus Kiadó, 2016.148 p. : sch.. - (Vidék és fejlesztés ; 2).Note de subsol.Prefaţă p. 7-8.Carte publicată de : Háromszéki Kutatási és Feljesztési Központ.Bibliografie la sfârşitul capitolelor.ISBN 978-606-661-047-6316.42(498) 316.334.52(498.4) 332.1(498) 082.1 Vidék és fejlesztésSOCIOLOGIE REGIONALĂ(Transilvania) SOCIOLOGIE RURALĂ DEZVOLTARE

SOCIALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ECONOMIE REGIONALĂTransilvaniaIII 33684 316/P94

118 - Kreatív fiatalok - innovatív vidék : Sikeres helyi fejlesztési gyakorlatok a Székelyföldön / Szerkesztette : Biró A. Zoltán, Gyetvai Árpád, Magyar Ferenc. - [Csíkszereda] : Státus Kiadó, 2015.190 p. : tab., sch.. - (Új utakon a tehetséggondozás ; 6).Prefaţă p. 9-10.Carte publicată de : Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány.Bibliografie la sfârşitul capitolelor.ISBN 978-606-661-040-7316.334.55(498.4) 316.42(498) 332.1 082.1 Új utakon a tehetséggondozásDEZVOLTARE REGIONALĂ DEZVOLTARE SOCIALĂ SOCIOLOGIE

REGIONALĂ(Transilvania) ECONOMIE REGIONALĂ SOCIOLOGIA CULTURII SOCIOLOGIE RURALĂ DEZVOLTARE RURALĂ ECONOMIE RURALĂTransilvaniaIII 33686 316/K82

119 - Helyi fejlesztés, helyi identitás : A Sikeres Székelyföld Szakmai Fórumsorozat kiadványa / Összeállította : Kiss Adél. - [Csíkszereda] : Alutus, 2011.104 p. : tab., diagr., graf.. - (Sikeres Székelyföld).Bibliografie p. 103-104.ISBN 978-973-7875-68-6316.334.52 316.42 316.6/.7 082.1 Sikeres SzékelyföldIDENTITATE SOCIOCULTURALĂ SOCIOLOGIE SOCIOLOGIE REGIONALĂ(Transilvania)

III 33624 316/H46

120 - Társadalomtörténet és helyi fejlesztés : Műhelykonferencia, Szépvíz, 2014. október 17. / Szerkesztette : Biró A. Zoltán, Blága Ágnes. - [Csíkszereda] : Státus Kiadó, 2015.135 p. : diagr.. - (Helyi fejlesztés, helyi tudás ; 1).Lucrare publicată de : KAM - Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, "Szépvízért"

Egyesület.ISBN 978-606-661-042-1316.334.52 316.42 908 082.1 Helyi fejlesztés, helyi tudásISTORIE SOCIALĂ MONOGRAFIE LOCALĂ ISTORIE LOCALĂ DEZVOLTARE

SOCIALĂ ISTORIA SOCIETĂŢII SOCIOLOGIEIII 33672 316/T23

121 - Székelyföldi elitek jövőképe / Összeállította Biró A. Zoltán. - [Csíkszereda] : Alutus, 2007.200 p. : graf. color, diagr. color, tab.Bibliografie p. 199-200.ISBN 978-973-7875-36-5316.344.42(498.4)SOCIOLOGIE(elite) SOCIOLOGIA ELITELOR SECUIMETransilvaniaIII 33681 316/S99

122 - Internethasználat vidéki térségben : A média hatása a gyermekekre és fiatalokra / Szerkesztette : Biró A. Zoltán, Bodó Julianna. - [Csíkszereda] : Státus Kiadó, 2013.251 p. : tab., diagr., graf.Lucrare publicată de : Sapientia EMTE Csíkszereda, Műszaki és Társadalomtudományi Kar, cu

ajutorul : Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat.Note de susbol.ISBN 978-606-661-000-1316.774:159.962.7 159.962.7:316.774 316.776.23 316.6 004.738.5:316.77 316.77:004.738.5MASS-MEDIA MASS-MEDIA(adolescenţi) COMUNICARE MASS-MEDIA(manipulare)

PSIHOLOGIA COPILULUI PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI INFLUENŢAREA OPINIEI PUBLICE(mass-media) SOCIOLOGIA COMUNICĂRII INTERNET PSIHOLOGIE SOCIALĂIII 33676 316/I-58

123 - Esély vagy veszély? : A média hatása gyermekekre és fiatalokra / Szerkesztette : Bodó Julianna. - Csíkszereda : Státus Kiadó, 2012.342 p. : tab., il., diagr., graf.Lucrare publicată de : Sapientia EMTE Csíkszereda, Műszaki és Társadalomtudományi Kar, cu

ajutorul : Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat.Note de susbol.Bibliografie p. 342.ISBN 978-606-8052-41-0316.774:159.962.7 159.962.7:316.774 316.776.23MASS-MEDIA MASS-MEDIA(adolescenţi) COMUNICARE MASS-MEDIA(manipulare)

PSIHOLOGIA COPILULUI PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI INFLUENŢAREA OPINIEI PUBLICE(mass-media) SOCIOLOGIA COMUNICĂRIIIII 33675 316/E77

124 - Kihívások és megoldások : A média hatása a gyermekekre és a fiatalokra : Konferencia. Csíkszereda, 2014. május 12-13 / Szerkesztette : Biró A. Zoltán, Gergely Orsolya. - [Csíkszereda] : Státus Kiadó, 2015.270 p. : tab., il.Lucrare publicată de : Sapientia EMTE Csíkszereda, Műszaki és Társadalomtudományi Kar, cu

ajutorul : Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat.Note de susbol.ISBN 978-606-661-033-9316.774:159.962.7 159.962.7:316.774 316.776.23MASS-MEDIA MASS-MEDIA(adolescenţi) COMUNICARE MASS-MEDIA(manipulare)

PSIHOLOGIA COPILULUI PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI INFLUENŢAREA OPINIEI PUBLICE(mass-media) SOCIOLOGIA COMUNICĂRIIIII 33678 316/K42

125 - Környezet-tudatosság : Csíkszereda : A "Sikeres Székelyföld" Szakmai Fórumsorozat harmadik rendezvényének anyaga / Összeállította : Biró A. Zoltán, Nistor Laura. - [Csíkszereda] : Hargita Népe Kiadó, 2011.85 p. : il., tab., diagr., graf.. - (Sikeres Székelyföld).Bibliografie p. 75-84.ISBN 978-973-0-10175-1316.334.5 504 502.3 082.1 Sikeres SzékelyföldMEDIUL ÎNCONJURĂTOR ECOLOGIE SOCIALĂ PROTECŢIA MEDIULUI SOCIOLOGIE

REGIONALĂ(Transilvania) EDUCAŢIE ECOLOGICĂTransilvaniaIII 33669 316/K74

126 - Fiatalok a térségben : A Sikeres Székelyföld Szakmai Fórumsorozat kiadványa / Összeállította : Gergely Orsolya. - [Csíkszereda] : Alutus, 2011.97 p. : tab., diagr., graf.. - (Sikeres Székelyföld).Note de subsol.Bibliografie la sf. capitolelor şi p. 94-97.ISBN 978-973-0-7875-67-9316.346.32-053.6 374.7 316.334.22 331.5 082.1 Sikeres SzékelyföldTINERET SOCIOLOGIE(tineri) EDUCAŢIA ADULŢILOR SOCIOLOGIE

REGIONALĂ(Transilvania) SOCIOLOGIA MUNCII PIAŢA MUNCIITransilvaniaIII 33628 316/F35

127 - Település-érték-fejlesztés / Összeállította : Biró A. Zoltán, Olosz Szabolcs. - [Csíkszereda] : Státus Kiadó, 2009.119 p. : ta., diagr., graf., sch.Note de subsol.Carte publicată de : Háromszéki Kutatási és Feljesztési Központ.Introducere p. 9-13.Bibliografie p. 92.ISBN 978-973-1764-87-0316.42(498) 316.334.52(498.4) 332.1(498) 316.7(498.4)SOCIOLOGIE REGIONALĂ(Transilvania) DEZVOLTARE SOCIALĂ DEZVOLTARE

REGIONALĂ ECONOMIE REGIONALĂ SOCIOLOGIA CULTURII CULTURĂ(sociologie) SOCIOLOGIA DEZVOLTĂRIITransilvaniaIII 33682 316/T34

128 - AMBRUS ZOLTÁNA deviancia szociológiája / Ambrus Zoltán. - Csíkszereda : Státus Kiadó, 2008.210 p.Lucrare publicată de : Sapientia EMTE Csíkszereda.Rezumat p. 208-210.Bibliografie p. 195-203.ISBN 978-973-1764-35-1316.624 159.97 616.89DEVIANŢĂ(sociologie) SOCIOLOGIA DEVIANŢEI PSIHOLOGIE SOCIALĂ

COMPORTAMENT DEVIANT PATOLOGIE SOCIALĂ SINUCIDERE PSIHOLOGIA FENOMENELOR ANORMALE PSIHOPATOLOGIE CRIMINOLOGIEIII 33687 316/A45

129 - BIRÓ Z. ZOLTÁNSzándék és valóság : Változó identitás egy sóvidéki településen / Biró Z. Zoltán. - Csíkszereda :

Pro-Print Könyvkiadó, 2006.136 p.. - (Terep-Életvilág-Régió ; 1).Carte publicată de : KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja.Note de subsol.Bibliografie p. 103-105.ISBN 973-8468-50-7, ISBN 978-973-8468-50-4316.334.55(498.4) 316.7(498.4) 316.444 082.1 Terep-Életvilág-RégióSOCIOLOGIE RURALĂ SOCIOLOGIE REGIONALĂ(Transilvania) MOBILITATE SOCIALĂ

MOD DE VIAŢÃ(Transilvania) SOCIOLOGIA CULTURIITransilvaniaII 96607 316/B54

130 - BODÓ JULIANNAA terep, ahol élünk : Antropológiai elemzések / Bodó Julianna. - Csíkszereda : Státus Kiadó,

2007.252 p.Carte publicată de : Sapientia EMTE Csíkszereda Műszaki és Társadalomtudományi Kar.Prefaţă p. 7-9.Bibliografie p. 239-248.ISBN 978-973-1764-31-3316.7 323.1(498.4) 316.444SECUIME SOCIOLOGIE REGIONALĂ(Transilvania) MOBILITATE SOCIALĂ

SOCIOLOGIA CULTURII RELAŢII INTERETNICE CULTURĂ(sociologie) MOD DE VIAŢÃ(Transilvania) POLITICĂ SOCIALĂ(România) IDENTITATE NAŢIONALĂ COMUNICARE SOCIALĂTransilvaniaIII 33680 316/B61

131 - BODÓ JULIANNAA formális és informális szféra ünneplési gyakorlata az 1980-as években / Bodó Julianna. -

Budapest : Scientia Humana, 2004.243 p.. - (Politológia).Prefaţă p. 7-13. Bibliografie p. 229-243.ISBN 963-7372-02-4316.7(498.4)"19" 304.3(498)"19" 394(498.4)"198" 082.1 PolitológiaSOCIOLOGIE REGIONALĂ(Transilvania) SECUIME SOCIOLOGIE(mod de viaţă)

SĂRBĂTORI TRADIŢII Transilvania II 96606 316/B61

132 - GALOPENŢIA, SANDAArhipelagul gustian : Contribuţii la istoria Şcolii Sociologice de la Bucureşti / Sanda Galopenţia.

- [Bucureşti] : Editura Enciclopedică, [2016].590 p. : il.Cuvânt înainte p. 7-14.Lista abrevierilor p. 15-17.Lista ilustraţiilor p. 18.Note p. 543-580.Ilustraţii p. 581-590.ISBN 978-973-45-0724-5316(198)(091)SOCIOLOGIE SOCIOLOGIE GENERALĂ SOCIOLOGIE ROMÂNEASCĂ

SOCIOLOGIE(conferinţe) SOCIOLOGIE(ideologie) SOCIOLOGIE(România) CONGRES NAŢIONALII 96671 316/G16

133 - GERGELY ORSOLYAFókuszban a fiatalok : Életmód, fogyasztás, jövőstratégiák / Gergely Orsolya. - [Csíkszereda] :

Státus Kiadó, 2009.190 p. : sch., tab., diagr.Note de subsol.Prefaţă p. 5-6.Bibliografie p. 188-190.ISBN 978-973-1764-69-6316.728-053.6 316.346.32-053.6(498)SOCIOLOGIE(tineri) MOD DE VIAŢĂ SOCIOLOGIE(mod de viaţă) TINERET

SOCIOLOGIA TINERETULUITransilvaniaIII 33683 316/G34

134 - GOLOPENŢIA, ANTONÎndreptar pentru tineret / Anton Golopenţia ; Introducere şi note de Sanda Golopenţia. - Ediţie

îngrijită de Sanda Golopenţia, Ruxandra Guţu Pelazza. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, [2015].254 p. : il.Note asupra ediţiei p. 11.Abrevieri p. 13-14.Introducere p. 15-54.Note de subsol.ISBN 978-973-45-0712-2821.135.1-6 316.346.32-053.6SOCIOLOGIE SOCIOLOGIE(tineri) TINERET LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrisori)

LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă)II 96615 316/G68

135 - SLEIGH, JULIANPrietenie şi iubire : Cum să abordezi relaţiile interumane / Julian Sleigh ; Traducere de W. A.

Prager. - [Bucureşti] : Univers Enciclopedic Gold, [2015].192 p.. - (Dezvoltare personală).Note p. 191-192.ISBN 978-606-704-149-1316.612 316.613.42 159.923.2 082.1 Dezvoltare personalăPRIETENIE PRIETENIE(interacţiuni psihosociale) RELAŢII UMANE II 96648 316/S63

32 - Politică

136 - "Operaţiunea română" din RASS Moldovenească în Marea Teroare stalinistă : 1937-1938 / Lucrare îngrijită de doctor în drept Mihai Taşcă ; Traducere : Vlad Pohilă, Mihai Taşcă. - Chişinău : Serebia ; Cartea Juridică, 2014.943 p. : tab., il.Carte publicată de Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice,

Institutul de Studiul Arhivelor, Fundaţia Culturală "Memoria", Filiala Argeş, România.Proiectul "Românii din jurul României".Text bilingv român-rus.Abrevieri p. 23-24.Notă asupra ediţiei p. 22.ISBN 978-9975-4374-1-7, ISBN 978-9975-3003-0-8323.282(478)"1937/1938"(093.2) 94(478)"1937/1938"(093.2)

351.746.1(478)"1937/1938"(093.2)ISTORIA MOLDOVEI TEROARE EXERCITATĂ DE AUTORITĂŢI POLITICĂ

INTERNĂ(Republica Moldova) STALINISM OPERAŢIUNI SECRETE COMUNISM(Republica Moldova) ISTORIA REPUBLICII MOLDOVA SECURITATEA(organism de represiune) ACTE JURIDICE POLIŢIA POLITICĂ(securitate)Republica Moldova32/O-61

137 - FENEŞAN, COSTINSub steag străin : Comuniştii şi Partidul Comunist din România în arhiva Kominternului (1919-

1924) = Unter fremder flagge : Kommunisten und Kommunistische Partei Rumäniens im Kominternarchiv (1919-1924) / Costin Feneşan. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2011.1095 p. : il.Note de subsol.Bibliografie selectivă p. 37-46.ISBN 978-973-45-0629-3321.74(498)"19" 329.15(498)(0.067.2)COMUNISM ROMÂNIA(comunism) COMUNISM(România) PARTIDUL COMUNIST

ROMÂN DOCUMENTE DOCUMENTE ISTORICE COMUNISM(documente)III 33709 32/F36

138 - SCURTU, IOANTezaurul României de la Moscova : Note şi mărturii despre activitatea Comisiei Comune

româno-ruse (2004-2012)) / Ioan Scurtu. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2014.368 p. : il., tab.Note de subsol.Cuvânt înainte p. 11-13.Indice de nume p. 358-368.ISBN 978-973-45-0693-4327(498+47)"2004/2012" 336.745(498) 903-032.42(498) 904(498)RELAŢII POLITICE RELAŢII ROMÂNO-SOVIETICE POLITICĂ

INTERNAŢIONALĂ(România) POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(Rusia) TEZAUR TEZAUR MONETAR TEZAUR ROMÂNII 96611 327/S39

139 - URECHE, NICOLAEPropaganda externă a României Mari : 1918-1940 / Nicolae Ureche. - [Bucureşti] : Editura

Enciclopedică, [2015].495 p.Prefaţă p. 7.Note p. 357-495.ISBN 978-973-45-0701-632.019.5(498)''1918/1940'' 94(498)''1918/1940''POLITICĂ POLITICĂ(România) POLITICĂ INTERNĂ(România) POLITICA

EXTERNĂ(România) POLITOLOGIE PROPAGANDĂ PROPAGANDĂ POLITICĂ POLITICĂ(opinie) IDEOLOGIE POLITICĂ PUBLICITATE POLITICĂ DIPLOMAŢIE DIPLOMAŢIE ROMÂNEASCĂ RELAŢII PUBLICEIII 33705 32/U73

33 - Economie. Ştiinţe economice

140 - SONEA, GAVRILĂTeorie şi realitate în dezvoltarea economică a statelor = Theory and reality in the economic

development of atates / Prof. univ. dr. Gavrilă Sonea, Ec. dipl. Laura Roxana Sonea. - Bucureşti : AGIR, 2014.320 p. : tab.Bibliografie p. 295-296.ISBN 978-973-720-530-8330.34(498) 330.8 338ECONOMIE(creştere economică) ECONOMIE(România) ECONOMIA ROMÂNIEI

ROMÂNIA(economie) RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE DOCTRINE ECONOMICE ECONOMIE(globalizare) GLOBALIZARE ECONOMIE(teorii) DEZVOLTARE ECONOMICĂ CRIZĂ ECONOMICĂ ISTORIA ROMÂNIEI ISTORIA ROMÂNIEI(economia) ISTORIA ECONOMIEI ECONOMIE(istorie, România) ECONOMIE(istorie) GERMANIA(economie) COMERŢ EXTERIOR SITUAŢIE ECONOMICĂ SITUAŢIE ECONOMICĂ(România) POLITICĂ ECONOMICĂ POLITICĂ ECONOMICĂ(România) POLITICĂ ECONOMICĂ(teorii) POLITICĂ ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂIII 33664 33/S68

141 - SONEA, GAVRILĂRestructurarea economiei mondiale şi a economiilor naţionale = Restructuring of the world

economy and of the national economies / Prof. univ. dr. Gavrilă Sonea. - Bucureşti : AGIR, 2009.349 p.Bibliografie p. 317-319.ISBN 978-973-720-251-2330.34(498) 330.8ECONOMIE(creştere economică) ECONOMIE(România) ECONOMIA ROMÂNIEI

ROMÂNIA(economie) RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE DOCTRINE ECONOMICE ECONOMIE(globalizare) GLOBALIZARE ECONOMIE(teorii)III 33666 33/S68

331 - Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii

142 - Migrációs folyamatok - közösségi megjelenítések / Szerkesztette : Bodó Julianna. - Csíkszereda : Státus Kiadó, 2008.267 p.Lucrare publicată de : Sapientia EMTE Csíkszereda.Rezumat ún limba română p. 261-262, în limba engleză p. 265.Bibliografie p. 256-260.ISBN 978-973-1764-58-0331.556 314.7 316.444MIGRAŢIE INTERNAŢIONALĂ MIGRAŢIE(Transilvania) MOBILITATE SOCIALĂ

MUNCĂ FORŢĂ DE MUNCĂ(mobilitate) MIGRAŢIA INTERNAŢIONALĂ(forţă de muncă) SOCIOLOGIE REGIONALĂ(Transilvania)TransilvaniaIII 33673 331/M67

143 - BODÓ JULIANNADiskurzusok és életutak a migráció tükrében / Bodó Julianna. - Budapest : Scientia Humana,

2008.222 p. : tab.. - (Politológia).Prefaţă p. 7-10.Bibliografie p. 153-160 şi p. 215-222.ISBN 978-963-7372-599331.556 316.444 314.7 082.1 PolitológiaMIGRAŢIE SOCIOLOGIE REGIONALĂ(Transilvania) SECUIME MUNCĂ MOBILITATE

SOCIALĂ FORŢĂ DE MUNCĂ(mobilitate) MIGRAŢIA INTERNAŢIONALĂ(forţă de muncă)TransilvaniaII 96608 331/B61

144 - LINCARU, CRISTIANAPiaţa muncii în România : Organizare, funcţionare, direcţii de ameliorare a performanţelor / Dr.

ing. Cristiana Lincaru. - Bucureşti : AGIR, 2008.X, 284 p. ; [8] p. graf. color : tab., graf., sch., fig.Note de subsol.Abrevieri şi notaţii p. VIII-X.Cuvânt înainte p. V-VII.Bibliografie p. 265-284.ISBN 978-973-720-224-6331.5(498)PIAŢA MUNCII MUNCĂIII 33567 331/L63

332 - Economie regională. Economie teritorială

145 - BERCA, MIHAIIngineria şi managementul resurselor pentru dezvoltare rurală = Engineering and

management of resources for rural development / Prof. univ. dr. Mihai Berca. - Bucureşti ; Bucharest : Ceres, 2003.192 p. : il.Titlu paralel şi în limba engleză.Lucrare apărută cu sprijinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.Cuprins şi în limba engleză.Ediţie bilingvă româno-engleză.Bibliografie p. 192.ISBN 973-40-0622-3332.14 338.43 65.012.4POLITICĂ REGIONALĂ POLITICĂ ECONOMICĂ POLITICĂ ECONOMICĂ(agricultura)

DEZVOLTARE RURALĂ PLANIFICARE REGIONALĂ PLANIFICARE RURALĂ CONDUCERE MANAGEMENT MANAGEMENT(agricutură) FONDURI STRUCTURALE ECONOMIE REGIONALĂ ECONOMIE RURALĂIV 7483 332/B46

146 - NICOLESCU, CONSTANTINMihail Roco : promotor al îmbunătăţirilor funciare din România / Ing. Constantin Nicolescu. -

Bucureşti : AGIR, 2007.60 p. : foto.. - (Personalităţi în ştiinţă şi tehnică).Bibliografie p. 60.ISBN 973-720-119-1, ISBN 978-973-720-119-5332.2:929 Roco, Mihail 929:332.2 Roco, Mihail 929 Roco, Mihail 082.1 Personalităţi în ştiinţă

şi tehnicăRoco, MihailBIOGRAFIE(Roco, Mihail) PERSONALITĂŢI(România) PERSONALITĂŢI(economie)

ECONOMIE FUNCIARĂII 96603 332/R63N

338 - Situaţie economică. Politică economică

147 - DUMA, MARIOCercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor : Diagnoze, politici, soluţii, noi

abordări : Studii, eseuri, articole : 1965-2004 / Mario Duma. - Bucureşti : Scientconsult Srl. ; AGIR, 2004.428 p.Note de subsol.Anexe p. 415-428.ISBN 973-8466-77-6338(498)"19/20" 330ECONOMIE GÂNDIRE ECONOMICĂ REFORMĂ ECONOMICĂ LEGISLAŢIA MUNCII

FISCALITATE PROPRIETATE(drept) PRIVATIZARE MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII SITUAŢIE ECONOMICĂ POLITICĂ ECONOMICĂ POLITICĂ ECONOMICĂ(România) ECONOMIE(România) ECONOMIA ROMÂNIEI SITUAŢIE ECONOMICĂ(România)III 33579 338/D89

34 - Drept

148 - BĂDĂRĂU, ALEXEI R.Repere istorice privind protecţia mărcilor în România = A History of Trademark Protection in

Romania / Ing. Alexei R. Bădărău, Prof. Nicolae M. Mihăilescu. - Bucureşti : AGIR, 2007.122, [98] p. : portr., facs.. - (Repere istorice).Titlu şi în limba engleză.Cuvânt-înainte p. 5-7.Anexe p. 123-220.Publicaţie editată cu ocazia împlinirii a 130 de ani de la apariţia Legii mărcilor de fabrică şi de

comerţ din 15 aprilie 1879, prima lege românească de proprietate industrială.Bibliografie p. 121-122.ISBN 978-973-720-135-5347.772(498)(091) 082.1 Repere istoricePROPRIETATE INDUSTRIALĂ LEGISLAŢIE MĂRCI MĂRCI DE COMERŢIII 33695 34/B14

149 - IANCU, ŞTEFANGhid pentru valorificarea rezultatelor activităţii creative / Prof. univ. dr. ing. Ştefan Iancu. -

Bucureşti : AGIR, 2010.VIII ; 362 p.. - (Creativitate - Inovare).Prefaţă p. VII-VIII.Anexe p. 318-362.Note de subsol.ISBN 978-973-720-345-8347.77.01(498)(091) 001.894(498)(091) 082.1 Creativitate - InovareDREPT INVENTATORI INVENŢII INVENŢII ŞI DESCOPERIRI DREPTUL

PROPRIETĂŢII INTELECTUALE DREPT(România) DREPTUL DE AUTOR DREPTUL DE AUTOR(România) LEGISLAŢIE(România)III 33594 34/I-25

150 - POPESCU, DAN-IOANDe la strategia Lisabona la Europa 2020 = From Lisbon strategy towards Europe 2020 / Dan

Ioan Popescu, Aurelia Meghea, Eugen Pincovschi. - Bucureşti : AGIR, 2010.227 p.. - (Politici, Strategii, Dezvoltare).Bibliografie p. 223-227.ISBN 978-973-720-338-0338.2:061.1 EU 061.1EU:338.2 341.2(4)UE 082.1 Politici, Strategii, DezvoltareUNIUNEA EUROPEANĂ UNIUNEA EUROPEANĂ(istoric) UNIUNEA

EUROPEANĂ(politică economică) ECONOMIE(Uniunea Europeană) POLITICĂ ECONOMICĂ(Europa) STRATEGII DE DEZVOLTAREII 96605 34/P81

35.0/354 - Administraţie publică

151 - Önkormányzat-versenyképesség-decentralizáció : A "Sikeres Székelyföld" Szakmai Fórumsorozat kiadványa / Összeállította : Biró A. Zoltán. - [Csíkszereda] : Alutus Kiadó, 2011.77 p. : graf., diagr.. - (Sikeres Székelyföld).Note de subsol.Bibliografie p. 71-77.ISBN 978-973-7875-66-235.072.1 353(498.4) 316.42(498) 082.1 Sikeres SzékelyföldSOCIOLOGIE REGIONALĂ(Transilvania) DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIMĂRII

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ DESCENTRALIZARE CONDUCERE ADMINISTRATIVĂTransilvaniaIII 33670 35/O-56

355/359 - Artă militară. Forţe militare

152 - Ion Mihai Pacepa în dosarele securităţii : 1978-1980 / Studiu introductiv, selecţia documentelor şi indice de nume Liviu Ţăranu. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2009.445 p.Studiu introductiv p. 5-56.Note de subsol.Lista abrevierilor p. 57-58.Lista documentelor p. 59-72.Indice onomastic p. 435-445.Lucrare editată de Consiliul Naţional pentru Susţinerea Arhivelor Securităţii.ISBN 978-973-50-45-0580-7355.40(498)"1978-1980" Pacepa, Ion Mihai 323.281(498)"1978/1980" Pacepa, Ion MihaiSPIONAJ SERVICII SECRETE(România) PACEPA, MIHAI COMUNISM

COMUNISM(România) ROMÂNIA(comunism) PERSECUŢII POLITICE DICTATURĂ COMUNISTĂII 96612 355/P11

37 - Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

153 - Agrárképzés minden szinten : A 2012. június 15-én, Csíkszeredában megrendezett szakmai kerekasztal anyaga / Szerkesztők : Biró A. Zoltán, Tiboldi István. - [Csíkszereda] : Státus Kiadó, 2012.119 p. : graf., diagr., tab.. - (Magyar Tudomány Háza ; 1).Note de subsol.Prefaţă p. 7-9.ISBN 978-606-8052-70-0373.68(498) 378.663(498.4) 082.1 Magyar Tudomány HázaÎNVĂŢĂMÂNT AGRICOL AGRICULTURĂIII 33688 37/A28

154 - Hogyan tovább, közoktatás? : Iskolamenedzsment a decentralizált rendszerben : Sepsiszentgyörgy, 2010. május 7. : A "Sikeres Székelyföld" Szakmai Fórumsorozat negyedik rendezvényének anyaga / Összeállította : Biró A. Zoltán, Ozsváth Berényi Hajnal. - [Csíkszereda] : Hargita Népe Kiadó, 2010.75 p. : tab., diagr., graf.. - (Sikeres Székelyföld).Bibliografie p. 72-75.ISBN 978-973-0-10185-0371:65.012.4 65.012.4:371 082.1 Sikeres SzékelyföldEDUCAŢIE EDUCAŢIE PUBLICĂ MANAGEMENT ŞCOLAR MANAGEMENT

EDUCAŢIONAL MANAGEMENTUL EDUCAŢIEI ÎNVĂŢĂMÂNT PUBLIC(Transilvania) ÎNVĂŢĂMÂNT(management)TransilvaniaIII 33629 37/H72

155 - Vidéki térség - szakmai tudás : Csíkszereda, 2009. július 17. : A "Sikeres Székelyföld" Szakmai Fórumsorozat első rendezvényének anyaga / Összeállította : Biró A. Zoltán, Ozsváth Berényi Hajnal. - [Csíkszereda] : Hargita Népe Kiadó, 2009.102 p. : tab., graf.. - (Sikeres Székelyföld).Note de subsol.Prefaţă p. 9-12.ISBN 978-606-92213-5-8377/378(498.4) 316.74:37 37:316.74 082.1 Sikeres SzékelyföldSOCIOLOGIE REGIONALĂ(Transilvania) SOCIOLOGIA CULTURII SOCIOLOGIA

EDUCAŢIEI ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR EDUCAŢIE PROFESIONALĂTransilvaniaIII 33679 37/V56

156 - Felnőttképzés és fejlesztés : A "Sikeres Székelyföld" Szakmai Fórumsorozat ötödik kiadványa / Összeállította : Kiss Adél. - [Csíkszereda] : Alutus, 2011.88 p. : tab., diagr., graf.. - (Sikeres Székelyföld).ISBN 978-973-0-10174-4374.7 331.5 316.334.22 082.1 Sikeres SzékelyföldEDUCAŢIA ADULŢILOR EDUCAŢIE SOCIOLOGIA EDUCAŢIEI ÎNVĂŢĂMÂNT

SOCIOLOGIA MUNCII MUNCĂ PIAŢA MUNCIITransilvaniaIII 33623 37/F35

157 - Universul primilor paşi / Arion Simina Carmen, elevii clasei a IV-a C. - Târgu-Mureş : [s.n.], 2016.44 p. : il. color.ISBN 978-973-0-21818-3373.34(498 Târgu-Mureş)(0:82-94)ÎNVĂŢĂMÂNT ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR(România)37/U56

158 - GREC, CLAUDIA-DOINAADHD. Intervenţie psihopedagogică / Claudia-Doina Grec. - Cluj-Napoca : Eikon, 2014.228 p. : tab., sch.Bibliografie p. 197-228.ISBN 978-606-711-030-237.015.3 159.922.762 616.89-008.481-053.2ADHD MEDICINĂ TULBURĂRI DE ATENŢIE HIPERACTIVITATEA LA COPII

PSIHOPEDAGOGIE PSIHIATRIEIII 33701 37/G78

159 - KUTIK, CHRISTIANEJoaca îi face pe copii puternici / Christiane Kutik ; Traducere de Dana Verescu. - [Bucureşti] :

Univers Enciclopedic Gold, [2016].184 p.. - (Parenting).Note p. 179-184.ISBN 978-606-704-224-537.018.1 371.382 159.922.7 082.1 ParentingPSIHOLOGIA COPILULUI PSIHOTERAPIE PSIHOLOGIE(dezvoltarea personalităţii)

PEDOPSIHOLOGIE PSIHOLOGIE(dependenţe) EDUCAŢIA COPILULUI MIC EDUCAŢIA ÎN FAMILIE EDUCAŢIA PRIN JOCII 96620 37/K95

160 - LEONĂCHESCU, NICOLAE P.Studenţi români în Franţa / Prof. dr. ing. Nicolae P. Leonăchescu. - Bucureşti : AGIR, 2011.168 p. : il., tab.. - (Repere istorice).Note de subsol.Anexe p. 129-168.ISBN 978-973-720-403-5378.6-057.875(=135.1)(44)(091) 082.1 Repere istoriceSTUDENŢI UNIVERSITĂŢI(Europa) ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ROMÂNI

ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNICII 96597 37/L46

161 - NEAGU, VIRGILFormarea gustului sensibilităţii şi discernământului estetic ale omului tânăr în condiţiile

culturale moderne / Virgil Neagu. - Bucureşti : AGIR, 2015.369 p. : fig., repr.Prefaţă p. 7-10.Bibliografie p. 363-369.ISBN 978-973-720-559-937.034 37.036-053.2 111.852EDUCAŢIE ESTETICĂ EDUCAŢIE ARTISTICĂ COMPORTAMENT MORAL ESTETICĂ

FRUMOS(filozofie) ESTETICĂ FILOZOFICĂ ESTETICA ARTEI TEORIA ARTEI ARTĂ MODERNĂ ARTĂ(estetică) MORALĂ II 96602 37/N31

39 - Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

162 - GHINOIU, IONZeii pastorali / Ion Ghinoiu. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2014.167 p. : il.. - (Mitologie română).Note de subsol.Anexe p. 159-167.ISBN 978-606-704-075-3398(498) 291.13(=135.1) 821.135.1-91 821.1 Mitologie românăMITOLOGIE MITOLOGIE CREŞTINĂ MITOLOGIE GREACĂ MITOLOGIE

ROMÂNEASCĂ MITURI POPULARE MITURI POPULARE(România) LEGENDE MITOLOGICE LEGENDE POPULARE ZEI LEGENDE MITOLOGICE ETNOLOGIE ETNOLOGIE(români) MITOLOGIE COMPARATĂ FOLCLOR ROMÂNESC FOLCLOR LITERAR(legende)II 96665 39/G51

163 - IGNAT, SANDAInfluenţe germane în etnologia românească interbelică / Sanda Ignat. - Cluj-Napoca : Casa

Cărţii de Ştiinţă, 2015.329 p.Note de subsol.Cuvânt înainte p. 5.Anexe p. 293-300.Bibliografie p. 301-325.ISBN 978-606-17-0861-139(498) 39(=135.1)ETNOLOGIE ETNOGRAFIE ETNOGRAFIE(români) PERIOADA INTERBELICĂ(România)III 33703 39/I-38

50 - Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

164 - BEJAN, ADRIANDesign în natură : Cum guvernează Legea constructală evoluţia în biologie, fizică, tehnologie şi

organizarea socială / Adrian Bejan, J. Peder Zane ; Versiunea în limba română Prof. dr. ing. Alexandru Morega. - Bucureşti : AGIR, 2013.245 p. : il. ; fig.Notă bio-bibliografică [1] p..Note p. 219-230.Bibliografie selectivă p. 231-234Index p. 235-245.ISBN 978-973-720-476-9502.31 624URBANISM AŞEZĂRI URBANE NATURĂ ECOLOGIE SOCIALĂ NATURĂ(cunoaştere)

NATURA(studiu) RELAŢIA NATURĂ SOCIETATE URBANIZARE SISTEMATIZAREA ORAŞELOR CONSTRUCŢII CIVILE FIZICĂ(observarea fenomenelor)III 33610 50/B41

165 - FLOREA GABRIAN, CORNELManagementul reabilitării amplasamentelor contaminate = Hot spot remediation

management / Dr. Ing. Cornel Florea-Gabrian, Ing. Vlad Florea-Gabrian. - Bucureşti : AGIR, 2011.262 p. : fig., tab., h.. - (Gestiunea deşeurilor şi reabilitarea mediilor contaminate).ISBN 978-973-720-406-6504 082.1 Gestiunea deşeurilor şi reabilitarea mediilor contaminate 502.3MEDIU ÎNCONJURĂTOR PROTECŢIA MEDIULUI DREPTUL MEDIULUI POLITICĂ DE

MEDIU ECOLOGIE ECOECONOMIE MANAGEMENTUL MEDIULUI POLUAREIII 33580 50/F67

166 - ŢUŢUIANU, OVIDIUEvaluarea şi raportarea performanţei de mediu : Indicatori de mediu / Ing. Ovidiu Ţuţuianu. -

Ediţia a 3-a. - Bucureşti : AGIR, 2011.374 p. : tab., fig.Anexe p. 293-370.Bibliografie p. 371-374.ISBN 978-973-720-373-1504 502MEDIUL ÎNCONJURĂTOR PROTECŢIA MEDIULUI POLUARE MANAGEMENT DE

MEDIUIII 33595 50/T96

51 - Matematică

167 - Enciclopedie matematică / Colectivul de coordonare : acad. Marius Iosifescu, prof. univ. dr. mat. Octavian Stănăşilă, prof. univ. dr. ing. mat. Dan Ştefănoiu. - Bucureşti : AGIR, 2010.XVII, 1274 p. : graf., fig., tab., sch.Index p. 1265-1274.Introducere p. V-VIII.Carte publicată de Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi de Asociaţia Generală a Inginerilor

din România.ISBN 978-973-720-288-851(031) 030:51MATEMATICĂ(enciclopedie) ENCICLOPEDIEIII 33631 51/E52

53 - Fizică

168 - ARGHIRESCU CRISTEA, L.Mecanica fluidelor : Culegere de probleme / Prof. univ. dr. ing. Cristea L. Arghirescu; Şef lucrări

univ. dr. ing. Florin Nedelcuţ ; Ing. Diana - Cristina C. Arghirescu. - Bucureşti : AGIR, 2013.156 p. : il.. - (Exerciţii.Probleme.Teste.).Rezumat în limba engleză [1] p..Notă bio-bibliografică p. 3-4.Bibliografie p. 156.ISBN 978-973-720-475-2532.5(076) 532.132(076) 082.1 ''Exerciţii.Probleme.Teste''MECANICA FLUIDELOR DINAMICA FLUIDELOR FIZICĂ(dinamică) HIDRAULICĂ

SISTEME HIDRAULICE CULEGERE DE PROBLEME EXERCIŢII(fizică) PROBLEME(fizică)III 33585 53/A76

169 - BEJAN, ADRIANTeoria constructală / Adrian Bejan, Sylvie Lorente ; Traducere adaptată din limba engleză Prof.

dr. ing. Alexandru Morega. - Bucureşti : AGIR, 2011.XVII ; 502 p. : il. ; fig.Notă bio-bibliografică [1] p..Index de autori p. 432-495.Bibliografie la sf. capitolelor.ISBN 978-973-720-293-2532.5 502.31 624FIZICĂ(observarea fenomenelor) RELAŢIA NATURĂ SOCIETATE CONSTRUCŢII CIVILE

GEOMETRIE MECANICA FLUIDELOR FLUIDE FIZICĂIII 33608 53/B41

170 - CAZACU, MIRCEA DIMITRIEMişcări relative ale fluidelor prin maşini şi echipamente / Prof. dr. ing. Mircea Dimitrie

Cazacu. - Bucureşti : Editura Academiei Române ; AGIR, 2012.XII ; 151 p. : il., fig.Note de subsol.Prefaţă p. V-VII.Bibliografie p. 146-151.ISBN 978-973-27-2171-7, ISBN 978-973-720-427-1532.5FIZICĂ FIZICĂ(mecanica fluidelor) FLUIDE MECANICA FLUIDELOR HIDRODINAMICĂIII 33615 53/C32

171 - CERNICA, ION, M.Tratat de măsurări termice şi hidraulice / Ion. M. Cernica. - Bucureşti : AGIR, 2016.[ XXIII] ; 576 p. : il., tab.. - (Tratate pentru Ştiinţe Tehice).Introducere în limba română şi engleză. Notă biografică [I-II] p. Prefaţă [XI-XII].Simboluri [XV-XX] p. Indici [XXI-XXII] p.. Volum editat de Academia de Ştiinţe Tehnice din

România şi Asociaţia Generală a Inginerilor din România. Bibliografie p. 575-576.ISBN 978-973-720-619-053.08:681.2.08 681.2.08:53.08FIZICĂ FIZICĂ(măsurări) MĂSURĂRI MĂSURĂRI TEHNICE MĂSURĂRI(unităţi)

UNITĂŢI DE MĂSURĂ METROLOGIE TEORIA MĂSURĂRIIIII 33645 53/C36

172 - CHIRIAC, FLOREAElemente de transfer de căldură în micro- şi nanostructuri / Florea Chiriac, Victor Chiriac. -

Bucureşti : AGIR, 2011.61 p. : il.. - (Eseuri ştiinţifice).Rezumat în limba elglez [1] p..Cuvânt înainte p. 1.Bibliografie p. 61.ISBN 978-973-720-369-4536.24:539.24 539.24:536.24 082.1 Eseuri ştiinţificeSCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ TRANSFER DE CĂLDURĂ SCHIMB DE CĂLDURĂ

TRANSMISIE DE CĂLDURĂ FIZICĂ FIZICĂ(termodinamică)III 33649 53/C43

173 - LEONĂCHESCU, NICOLAE P.Câmpul termic universal / Prof. dr. ing. Nicolae Leonăchescu. - Bucureşti : AGIR, 2011.104 p. : graf., fig.. - (Cunoaştere, Educaţie, Ştiinţă şi Tehnică).Glosar p. 91.Index de personalităţi p. 95-96.Anexe p. 97-113.Bibliografie p. 100-104.ISBN 978-973-720-394-6536.7 621.1.01 082.1 Cunoaştere, Educaţie, Ştiinţă şi TehnicăTERMODINAMICĂ FIZICĂ(termodinamică) ENERGETICĂ MAŞINI TERMICE

MOTOARE TERMICE CONSTRUCŢII DE MAŞINIII 96594 53/L46

174 - PECULEA, MARIUSPe marginea ecuaţiei lui Van der Waals / Marius Peculea. - Bucureşti : AGIR, 2012.51 p. : tab., fig.. - (Eseuri ştiinţifice).Bibliografie p. 41.ISBN 978-973-720-429-5533.75 082.1 Eseuri ştiinţificeFIZICĂ MECANICA GAZELOR TEORIA CINETICĂ A GAZELOR ECUAŢIA VAN DER

WAALS FIZICĂ(ecuaţia Van der Waals)II 96604 53/P48

54 - Chimie. Cristalografie. Mineralogie

175 - Termodinamica chimică : O termodinamică a materiei / Florian Emilian Daneş; Silvia Daneş; Valeria Petrescu.... - Bucureşti : AGIR, 2013.[14] ; 336 p. : il.Rezumat ăn limba engleză [1] p..Notă bio-bibliografică p. 1.Notaţii p. XI.Constante şi unităţi de măsură p. XI-XII.Index p. 331-335.Index de nume proprii p. 336.Bibliografie p. 328-330.ISBN 978-973-720-517-9544.3TERMODINAMICĂ TERMODINAMICĂ CHIMICĂ CHIMIE(termodinamică)III 33582 54/T45

176 - AMATORE, CHRISTIANChimie analitică, artă şi patrimoniu spre o viziune comună / Christian Amatore ; Traducere şi

adaptare: Eleonora Mihaela Ungureanu. - Bucureşti : AGIR, 2010.52 p. ; facs., il. în parte color.. - (Eseuri ştiinţifice).Rezumat în limba franceză.Notă biografică [1] p..Cuvânt înainte p. 1-3.Cuvânt înainte în limba franceză p. 4-6.Glosar p. 49-52.Note de subsol.ISBN 978-973-720-355-7543:687.55 687.55:543 082.1 Eseuri ştiinţificeCHIMIE CHIMIE ANALITICĂ COSMETICĂ SUBSTANŢE COSMETICE PRODUSE

COSMETICE MAKE UPIII 33694 54/A45

177 - PECULEA, MARIUSSchimbul izotopic H2O - H2 : În laboratoarele din România / Marius Peculea. - Bucureşti :

AGIR, 2015.65 p. : fig.. - (Eseuri ştiinţifice).Bibliografie p. 64-65.ISBN 978-973-720-565-0546.212 082.1 Eseuri ştiinţificeCERCETARE ŞTIINŢIFICĂ CHIMIE CHIMIE(apă)III 33667 54/P48

55 - Geologie şi ştiinţe înrudite

178 - Vízgazdálkodás a Székelyföldön / Szerkesztők : Biró A. Zoltán, Tiboldi István. - [Csíkszereda] : Státus Kiadó, 2013.123 p. : tab., diagr., fig.. - (Magyar Tudomány Háza ; 2).Note de subsol.Bibliografie p. 106-107.ISBN 978-606-8052-95-3556.18 504.4.05/.06 628.1 626.8 631.67 082.1 Magyar Tudomány HázaALIMENTARE CU APĂ AGRICULTURĂ(irigaţii) APĂ POTABILĂ APĂ

țINDUSTRIALĂ(obţinere) SCHIMBĂRI CLIMATICE(influen e) SECUIMETransilvaniaIII 33677 55/V72

179 - BANDI, ŞTEFANEvaluarea zăcămintelor de hidrocarburi / Dr. ing. Ştefan Bandi. - Bucureşti : AGIR, 2012.108 p. : il.Rezumat în limba engleză.Cuvânt înainte p. 5-8.Addenda p. 104-107.Bibliografie p. 108.ISBN 978-973-720-330-4550.8 553.98HIDROCARBURI ZĂCĂMINTE ZĂCĂMINTE DE HIDROCARBURI ZĂCĂMINTE DE

GAZE ZĂCĂMINTE DE PETROL GEOLOGIE PROSPECŢIUNE GEOLOGICĂIII 33697 55/B26

180 - BULIGA, GHEORGHEPremise geologice ale schimbărilor climatice / dr. ing. Gheorghe Bulika, geolog Nicolae Balteş.

- Bucureşti : AGIR ; Editura Asociaţiei "Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze", 2011.214 p. : il. în parte color, tab., fig.Prefaţă p. în lb. română şi engleză [2] p..Bibliografie p. 213-214.ISBN 978-973-720-372-4, ISBN 978-606-8013-11-4551.3 551.51

țGEOLOGIE GEOLOGIE FIZICĂ GEODEZIE CLIMA SCHIMBĂRI CLIMATICE(influen e) SCHIMBARE DE MEDIU METEOROLOGIEIII 33611 55/B91

181 - CHIŢIMUŞ, VASILEStructura geologică a părţii de nord a platformei moldoveneşti = The Geological Structure of

the Northem side of the Moldovian Platform / Dr. geol. Vasile Chiţimuş. - Bucureşti : AGIR, 2013.[I-IX] ; 157 p. : il.; fif., tab., [7] f. parţial color.Titlu şi în limba engleză.Prefaţă p. VII-IX.Anexe p. 135-149.Note de subsol. Aprecieri asupra lucrării p. 149-157. Bibliografie p. 129-134.ISBN 978-973-720-500-1551.7(498.3) 55(498.3+477+478.9)GEOLOGIE GEOLOGIE(România) GEOFIZICĂ GEOMORFOLOGIE

GEOMORFOLOGIE(România) GEOGRAFIE REGIONALĂ STRATIGRAFIE(România)55/C46 IV 7476

182 - CIORTAN, ROMEOMorfologia şi protecţia ţărmului marin / Prof. dr. ing. Romeo Ciortan. - Bucureşti : AGIR, 2011.247 p. : il., fig., g., tab., h.Rezumat şi în limba engleză.Prefaţă p. 5.Cuvânt înainte p. 7-8.Bibliografie p. 246-247.ISBN 978-973-720-387-8551.4(210.5)GEOLOGIE GEOLOGIE FIZICĂ GEOLOGIE(morfologie) GEOMORFOLOGIE FORME DE

RELIEF PLAJE MĂRIIII 33647 55/C53

183 - DIŢĂ, STELIANCercetări geologice, prospecţiuni şi explorări pe teritoriul României : Monografie / Stelian

Diţă. - Ediţia a 2-a, completată. - Bucureşti : AGIR, 2011.475 p. : il.. - (Repere istorice).Postfaţă p. 463-468.Bibliografie p. 469-475.ISBN 978-973-720-325-055(498) 082.1 Repere istoriceGEOLOGIE GEOLOGIE ISTORICĂ GEOLOGIE(România) MUZEE(România) MUZEE DE

GEOLOGIE UNIVERSITĂŢI(România)III 33581 55/D53

184 - MOREAU, RENÉAerul şi apa : Alizee, cicloane, Gulf Stream, tsunami şi multe alte curiozităţi naturale / René

Moreau ; Versiune în limba română prof. univ. dr. ing. Ana-Maria Bianchi, conf. univ. dr. ing. Cătălin Lungu. - Bucureşti : AGIR, 2015.XVIII ; 305 p. : il., fig., tab.Anexe p. 247-277.Glosar p. 279-298.Index p. 299-305.Note de subsol.ISBN 978-973-720-567-4556 551.5 502.58 504.3/.4APĂ AER HIDROSFERA ATMOSFERA RÂURI HIDROLOGIE MĂRI LACURI LACURI

DE ACUMULARE METEOROLOGIE VÂNT HIDROLOGIE CATASTROFE NATURALE MEDIU ÎNCONJURĂTOR FENOMENE ALE NATURIIIII 33633 55/M89

58 - Botanică

185 - LEONĂCHESCU, NICOLAE P.Inginerul Alexandru C. Beldie / Prof. univ. dr. ing. Nicolae P. Leonăchescu. - Bucureşti : AGIR,

2010.121 p. : il.. - (Personalităţi în ştiinţă şi tehnică).Note de subsol.Bibliografie p. 121.ISBN 978-973-720-292-558(498)(092) Beldie, Alexandru C. 082.1 Personalităţi în ştiinţă şi tehnică 929 Beldie, Alexandru

C.Beldie, Alexandru C.PERSONALITĂŢI(ştiinţă) BIOGRAFIE(Beldie, Alexandru C.) BOTANICĂ INGINERIA

MEDIULUI INGINERIEII 96595 58/B42L

61 - Medicină

186 - Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia Nicolae Angelescu. - Bucureşti : Editura Medicală, 2001.vol.ISBN 973-39-0444-9Vol. 1 : [Tratat de patologie chirurgicală]. - Tratat de patologie chirurgicală. - 2001. - 1592 p. -

ISBN 973-39-0445-7.Vol. 2 : [Tratat de patologie chirurgicală]. - Tratat de patologie chirurgicală. - 2001. - VIII ;

1593-3256 p.. - Index p. 3235-3256. - ISBN 973-39-0446-5.617-089 617(036)MEDICINĂ PATOLOGIE CHIRURGICALĂ CHIRURGIE MEDICINĂ(chirurgie)

MEDICINĂ(patologie)IV 7484(v. 1-2) 61/T81

187 - Dicţionar de medicină : 5000 de articole / Traducere: iulia Anania şi George Anania. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2011.1059 p. ; XVI . pl. : il. color.Cuvânt înainte p. 5-6.ISBN 978-606-8162-98-081'374.2:61=135.1 61: 81'374.2=135.1MEDICINĂ MEDICINĂ GENERALĂ MEDICINĂ(analize de laborator) MEDICINĂ(boli)

MEDICINĂ(dicţionar) BOLI PATOLOGIE DICŢIONAR DE MEDICINĂL-61/D39

188 - Nutriţia & dietetica în practica clinică / Editori : Prof. dr. Maria Moţa, asist. univ. dr. Simona G. Popa. - Bucureşti : AGIR, 2015.VIII, 259 p. : tab.Prefaţă p. VII-VIII.Bibliografie la sfârşitul capitolelor.ISBN 978-973-720-560-5612.39 613.2NUTRIŢIE DIETETICĂ ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ REGIM ALIMENTAR SĂNĂTATE

MEDICINĂ CLINICĂ MEDICINĂ(nutriţie) BOLI DE NUTRIŢIE ŞI METABOLISMIII 33619 61/N98

189 - ALEXANDRU, NICOLETADisfuncţia plachetară în îmbătrânire şi patologia cardiovasculară = Platelet Dysfunction in

Aging and Cardiovascular Pathology / Dr. Nicoleta Alexandru. - Bucureşti : AGIR, 2010.159 p. : il. tab.. - (Studii şi cercetări [ Editura AGIR]).Rezumat în limba engleză.Cuvânt înainte p. 5-6.Prefaţă p. 7.Bibliografie p. 141-159.ISBN 978-973-720-289-5616.155.2-053.9 082.1 Studii şi cercetăriMEDICINĂ BOLI BOLI ALE APARATULUI CIRCULATOR BOLI CARDIOVASCULARE

BOLI DE INIMĂ BOLI TROMBOCITARE PATOLOGIE PATOLOGIE CARDIOVASCULARĂ PATOLOGIE VASCULARĂ TROMBOZĂ GERIATRIE PATOLOGIA SISTEMULUI CIRCULATORIII 33691 61/A36

190 - AMZA, OANA ELENAModelarea şi simularea în ştiinţele tehnice şi stomatologie = Modelling and simulation in

technical sciences and dentistry / Asist. dr. Oana Elena Amza, conf. dr. ing. Dan Niţoi, prof. dr. ing. Gheorghe Amza. - Bucureşti : AGIR, 2012.512 p. : fig., tab.. - (Studii şi cercetări [ Editura AGIR]).Prefaţă p. 5-6.Bibliografie p. 508-512.ISBN 978-973-720-451-6616.314-74/-77 082.1 Studii şi cercetăriTEHNICĂ DENTARĂ(materiale) TEHNICĂ DENTARĂ STOMATOLOGIE(materiale)

MATERIALE DENTAREIII 33663 61/A47

191 - BRAUBURGER, BIRGITMasaje pentru bebeluşi : [ Atingeri binefăcătoare şi tandre ] / Birgit Brauburger. - [Bucureşti] :

Univers Enciclopedic Gold, [2016].96 p. : il. color.. - (Ghidul familiei).Prefaţă p. 4.Indice p. 95-96.Surse ilustraţii p. 96.ISBN 978-606-704-207-8613.95 082.1 Ghidul familieiMEDICINĂ MEDICINĂ(masaje) MASAJE MASAJ SĂNĂTATEA ŞI IGIENA COPIILORII 96683 61/B81

192 - CIOCAN, VIRGINIAGrupa de sânge şi viaţa individuală / Dr. biolog Virginia Ciocan. - Bucureşti : Ceres, 2007.168 p.Cuvânt înainte p. 3-4.Postfaţă p. 150-159.Anexe p. 160-166.Bibliografie p. 167-168.ISBN 978-973-40-0761-5612.118MEDICINĂ INTERNĂ HEMATOLOGIE HEMATOPOIEZA SÂNGE GRUPE SANGUINE

SÂNGE(Boli) SÂNGE(anemie) ANEMIE61/C51

193 - CIOCAN, VIRGINIAPlante etnobotanice din România : - între adevăr şi pericol - / Dr. biolog Virginia Ciocan. -

Bucureşti : Ceres, 2011.vol.ISBN 978-973-40-0880-3Vol. 1 : Calmante. Antidepresive. Stimulante. - Plante etnobotanice din România : - între adevăr şi

pericol - / Dr. biolog Virginia Ciocan. - 2011. - 221 p.. - Epilog p. 199-201. - Anexe p. 202-217. - ISBN 978-973-40-0881-0.615.322(498)PLANTE SUBSTANTE VEGETALE PLANTE(proprietăţi) PLANTE NARCOTICE

BOTANICĂ BOTANICĂ APLICATĂ NARCOTICE DROGURI DROGURI(combatere) DROGURI(consum) ETNOBOTANICE ANTIDEPRESIVEII 96691 61/C51

194 - CIOCAN, VIRGINIAPlante etnobotanice din România : - între adevăr şi pericol - / Dr. biolog Virginia Ciocan. -

Bucureşti : Ceres, 2011.221 p. : il.Epilog p. 199-201.Anexe p. 202-217.Bibliografie p.218-221.ISBN 978-973-40-0881-0Vol. 1 : Calmante. Antidepresive. Stimulante. - Plante etnobotanice din România : - între adevăr şi

pericol - / Dr. biolog Virginia Ciocan. - 2011. - vol. - ISBN 978-973-40-0880-3.615.322(498)PLANTE SUBSTANTE VEGETALE PLANTE(proprietăţi) PLANTE NARCOTICE

BOTANICĂ BOTANICĂ APLICATĂ NARCOTICE DROGURI DROGURI(combatere) DROGURI(consum) ETNOBOTANICE ANTIDEPRESIVEII 96691 61/C51

195 - CROITORU, CONSTANTINTratat de ştiinţa alimentaţiei şi cunoaşterea alimentelor = Treaty of alimentation science and

food knowledge / Dr. Constantin Croitoru. - Bucureşti : AGIR, [2014].vol.ISBN 978-973-720-526-1Vol. 1 : Bazele alimentaţiei şi sănătatea. - Tratat de ştiinţa alimentaţiei şi cunoaşterea

alimentelor / Dr. Constantin Croitoru. - [2014]. - 1866 p.. - Anexe p. 1627-1704. - ISBN 978-973-720-527-8.613.2 641ALIMENTAŢIE ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ NUTRIŢIE ŞI ALIMENTE NUTRIŢIE

ALIMENTE DIETETICĂ SĂNĂTATE GLUCIDE APA POTABILĂ(calitate) PROTEINE VITAMINE MINERALE GASTRONOMIE ADITIVI ALIMENTARIIII 33652(v. 1) 61/C90

196 - CRÖNLEIN, TATJANATulburările somnului : Cunoaşterea şi tratarea lor / Dr. Tatjana Crönlein ; Traducere dr.

Magdalena Mateescu. - [Bucureşti] : Univers Enciclopedic Gold, [2016].128 p. : il. color.. - (Viaţă sănătoasă).Anexe p.123-125.Indice p. 126-127.Ilustraţii p. 128.ISBN 978-606-704-150-7615.8 613.79 616.8-009.836.14 615.32 082.1 Viaţă sănătoasăMEDICINĂ MEDICINĂ COMPLEMENTARĂ MEDICINĂ ALTERNATIVĂ TERAPII

COMPLEMENTARE TERAPEUTICĂ(fără medicamente) TERAPEUTICĂ TERAPIE ALTERNATIVĂ TERAPIE TERAPIE NATURISTĂ TERAPIE(prin exerciţii yoga) REFLEXOLOGIE HIDROTERAPIE TRATAMENTE(medicină naturistă) TERAPIE NUTRIŢIONALĂ MASAJ TERAPEUTIC AROMOTERAPIE DIETOTERAPIE MEDICINĂ NATURISTĂ (tratamente) INSOMNIEII 96619 61/C90

197 - ECKHARD, ROEDIGERDepresia. Dorul de viitor : Consiliere pentru cei afectaţi şi rudele lor / Eckhard Roediger ;

Traducere de Delia Popescu. - [Cluj-Napoca] : Univers Enciclopedic Gold, [2015].234 p.Cuvânt-înainte p. 7-9.Anexă p. 212-232.Bibliografie p. 233-234.ISBN 978-606-704-100-2, ISBN 978-973-633-136-7615.851 615.214 159.97 616.895.4/.5MEDICINĂ BOLI ALE SISTEMULUI NERVOS BOLI PSIHICE BOLI PSIHOSOMATICE

PSIHIATRIE PSIHOPATOLOGIE PSIHOTERAPIE PSIHODIAGNOZĂ DEPRESIA DEPRESIA(tratament) TULBURĂRI MINTALE TULBURĂRI MINTALE ŞI SIMPTOMELE LOR TRATAMENT(depresie)III 33707 61/E14

198 - ENE, ALEXANDRAAnaliza factorilor de risc şi gestiunea riscului în designul şi realizarea dispozitivelor medicale

invazive şi neinvazive din materiale textile = The Analysis of the risk factors and risk management in the design and manufacture of invasive and non-invasive medical devices made of textile materials / Dr. ing. Alexandra Ene, dr. ing. Carmen Mihai, dr. ing. Emilia Visileanu. - Bucureşti : AGIR, 2011.69 p. : tab.. - (Studii şi cercetări [ Editura AGIR]).Bibliografie p. 66-69.ISBN 978-973-720-376-2615.4 082.1 Studii şi cercetăriDISPOZITIVE MEDICALE MANAGEMENTUL CALITĂŢII MANAGEMENT SANITAR

MEDICINĂ(dispozitive medicale)III 33572 61/E53

199 - FARCAŞIU, ALEXANDRU TITUSTehnologii pentru tratamente de suprafaţă ale materialelor pentru bazele protetice /

Alexandru - Titus Farcaşiu ; Gheorghe Dinescu ; Mihaela Păuna.... - Bucureşti : AGIR, 2015.162 p. : il. ; tab.Notă bio-bibliografică p. 5-6.Prefaţă p. 7-9.Bibliografie p. 155-162.ISBN 978-973-720-573-5616.314-77MEDICINĂ DENTARĂ TEHNICĂ DENTARĂ TEHNICĂ DENTARĂ(materiale)

MEDICINĂ(ortodonţie) APARATUL DENTOMAXILAR ESTETICĂ FACIALĂ STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE(materiale)III 33586 61/F21

200 - GUGIU, IOANEtiopatogenia, diagnosticul, prevenirea şi controlul bolilor virale la animale / Dr. Ioan Gugiu.

- Bucureşti : Ceres, 2003.208 p. : tab.. - (Esenţial).Carte apărută cu sprijinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.Glosar p. 9-10. Prefaţă p. 11-12. Bibliografie p. 205-208.ISBN 973-40-0625-8 619:616.98 616.98:619 082.1 EsenţialANIMALE BOLILE ANIMALELOR BOLI INFECŢIOASE(animale) ZOONOZE

MEDICINĂ(boli) MEDICINĂ VETERINARĂ III 33726 61/G94

201 - LÜCKE, NICOLEDiabetul zaharat : Scăderea glicemiei, viaţă sănătoasă / Nicole Lücke ; Traducere de Liliana-

Emilia Dumitru. - [Bucureşti] : Univers Enciclopedic, [2016].128 p. : il.. - (Viaţă sănătoasă).Glosar p. 124-125.Indice p. 127-128.ISBN 978-606-704-154-4616.379-008.64 082.1 Viaţă sănătoasăDIABETUL ZAHARAT BOLI DIGESTIVE PATOLOGIA APARATULUI DIGESTIVII 96661 61/L87

202 - RICHTER-ULMER, NICOLESomnul copiilor / Nicole Richter - Ulmer. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2016.96 p. : il. color.. - (Ghidul familiei).Cuvânt înainte p. 4.Indice p. 95-96.ISBN 978-606-704-152-1613.79-053.2 159.963.2-053.2 082.1 Ghidul familieiMEDICINĂ PSIHOLOGIA COPILULUI PSIHOLOGIE(somn) SOMN INSOMNIE

SĂNĂTATEA ŞI IGIENA COPIILORII 96664 61/R51

203 - RUCHALLA, ELKENivelul ridicat al colesterolului : Prevenire activă, nutriţie sănătoasă / Dr. med. Elke Ruchalla ;

Traducere de Liliana-Emilia Dumitru. - [Bucureşti] : Univers Enciclopedic, [2016].128 p. : tab., il.. - (Viaţă sănătoasă).Glosar p. 113-121.Indice p. 123-125.ISBN 978-606-704-148-4613.2 082.1 Viaţă sănătoasăALIMENTAŢIE DIETETICĂ GRĂSIMI IGIENA ALIMENTAŢIEI NUTRIŢIE DIETETICĂII 96662 61/R88

204 - SALTER, JOANArta de a creşte copiii : A fi mamă cu suflet / Joan Salter ; Traducere de Arina Yuers. - Bucureşti ;

[Cluj-Napoca] : Univers Enciclopedic Gold ; Triade, 2015.147 p.. - (Părinţi şi copii).Prefaţă p. 9-10.Note p. 133-142.Bibliografie p. 143-147.ISBN 978-606-704-069-2, ISBN 978-973-633-115-2613.95 159.922.7 082.1 Părinţi şi copiiIGIENA COPILULUI PSIHOLOGIA VÂRSTELOR PUERICULTURĂ PSIHOLOGIA

COPILULUI EDUCAŢIA COPILULUI CREŞTEREA COPIILOR ALĂPTARE SARCINA ALIMENTAŢIA COPILULUIII 96685 61/S17

205 - SOMMER, MARKUSPlante medicinale de la remedii naturiste la medicină / Markus Sommer ; Traducere de Cristina

Muică ; Controlul ştiinţific al traducerii: Dr. Daniela Lazăr, dr. Steluţa Dincă. - [Bucureşti] : Univers Enciclopedic Gold, [2016].431 p. : il. color.Prefaţă p. 7-11.Prefaţă la ediţi a 2- a p. 12-13.Indice p. 425-431.Sursa fotografiilor p. 413-414.Indice a familiilor de plante p. 415-419.Bibliografie p. 405-412.ISBN 978-606-704-155-2615.22 633.88:615.2 615.2:633.88PLANTE MEDICINALE PLANTE MEDICINALE (denumiri populare) PLANTE

MEDICINALE(utilizare) PLANTE MEDICINALE(recoltare) TRATAMENTE(medicină naturistă) TRATAMENTE(plante) MEDICAMENTE(plante medicinale) MEDICINĂ ALTERNATIVĂ MEDICINĂ NATURISTĂ MEDICINĂ NATURISTĂ (tratamente)III 33706 61/S68

62 - Inginerie. Tehnică

206 - Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte : Electrotehnică ELTH 5 : Reactoare nucleare : Român/Englez/Francez / Coordonare generală : Prof. univ. dr. ing. Gleb Drăgan. - Bucureşti : Editura Academiei Române ; AGIR, 2000.[XI] ; 136 p.Dicţionar editat de Academia Română, Comisia de Terminologie pentru Ştiinţele Exacte.Prefaţă p. [VII-VIII].Introducere p. [IX-X].Bibliografie p. 136.ISBN 973-27-0800-7, ISBN 973-27-0747-X, ISBN 973-8130-30-1621.039:81'374.3=135.1=111=133.1 81'374.3:621.039=135.1=111=133.1DICŢIONAR DE ELECTROTEHNICĂ DICŢIONAR TEHNIC

ELECTROTEHNICĂ(dicţionar) DICŢIONAR TERMINOLOGIC DICŢIONAR EXPLICATIV REACTOAREIII 33620 621.039/D39

207 - Managementul energiei : Principii, concepte, politici, instrumente / Coordonatori : Prof. dr. ing. Aureliu Leca, Prof. dr. ing. Virgil Muşatescu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : AGIR, 2008.XV, 745 p. ; [9] p. fig. color : sch., tab., graf. parţial color, diagr. parţial color, il. color.Carte publicată de Academia de Ştiinţe Tehnice din România.Note de subsol.Glosar p. 732-744.Prefaţă în lb. română şi engleză p. V-VIII.Bibliografie la sfârşitul capitolelorBibliografie p. 745.ISBN 978-973-720-190-4620.9:65.012.4 65.012.4:620.9ECONOMIA ENERGIEI MANAGEMENT INGINERIE ENERGIEIII 33632 620.9/M20

208 - Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte : Electrotehnică ELTH 7 : Electrobiologie şi echipament medical : Român/Englez/Francez / Coordonare generală : Prof. univ. dr. ing. Gleb Drăgan. - Bucureşti : Editura Academiei Române ; AGIR, 2000.[XI] ; 270 p.Dicţionar editat de Academia Română, Comisia de Terminologie pentru Ştiinţele Exacte.Prefaţă p. [VII-VIII].Introducere p. [IX-X].Bibliografie p. 270.ISBN 973-27-0747-X, ISBN 973-27-0807-7, ISBN 973-8130-31-X621.3:81'374.3=135.1=111=133.1 615.471:81'374.3=135.1=111=133.1

81'374.3:621.3=135.1=111=133.1 81'374.3:615.471=135.1=111=133.1DICŢIONAR DE ELECTROTEHNICĂ DICŢIONAR TEHNIC

ELECTROTEHNICĂ(dicţionar) DICŢIONAR TERMINOLOGIC DICŢIONAR EXPLICATIV ECHIPAMENTE MEDICALEIII 33621 621.3/D39

209 - CIORTAN, ROMEOPorturi şi amenajări portuare / Prof. univ. dr. ing. Romeo Ciortan. - Bucureşti : AGIR, 2012.[XIV] p. ; 416 p. : il.Volum editat de Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi Asociaţia Generală a Inginerilor din

românia.Notă biografică [1] p..Cuvânt înainte [III-IV] p..Prefaţă [VII-VIII] p..Bibliografie p. 415-416.ISBN 978-973-720-432-5627.2:656.6 656.6:627.2INDUSTRIA NAVALĂ PORTURI NAVALE TRANSPORT NAVAL TRANSPORT PE APĂ

CONSTRUCŢII NAVALE CONSTRUCŢII(bărci, nave)III 33646 627/C53

210 - CROITORU, CONSTANTINAnaliza senzorială a produselor agroalimentare = Sensory analysis of food products / Dr.

Constantin Croitoru. - Bucureşti : AGIR, 2013.2 vol.. - (Inginerie alimentară).ISBN 978-973-720-522-3Vol. 1 : Elemente metrologice, metodologice şi statistice. - Analiza senzorială a produselor

agroalimentare / Dr. Constantin Croitoru. - 2013. - 394 p. - (Inginerie alimentară). - Anexe p. 364-382. - Mic dicţionar de specialitate p. 383-385. - ISBN 978-973-720-525-4.Vol. 2: Evaluatorii şi vocabularul. - Analiza senzorială a produselor agroalimentare / Dr.

Constantin Croitoru. - 2014. - XXVIII ; 437 p. - (Inginerie alimentară). - Bibliografie p. 415-437. - ISBN 978-973-720-601-5.620.2:664 664:620.2 641 082 Inginerie alimentarăALIMENTE CALITATE(evaluare) MERCEOLOGIE INGINERIE ALIMENTARĂ PRODUSE

ALIMENTARE PRODUSE AGROALIMENTARE CALITATE MANAGEMENTUL CALITĂŢIIIII 33650(1-2) 620/C90

211 - GHEORGHE, CONSTANTINReducerea deformaţiilor şi creşterea stabilităţii dimensionale a pieselor metalice şi a

îmbinărilor sudate : Procedee, metode, aplicaţii / Ing. dipl. Constantin Gheorghe. - Bucureşti : AGIR, 2014.288 p. : fig., tab.. - (Inginerie mecanică).Prefaţă p. 9.Bibliografice p. 279-288.ISBN 978-973-720-483-7621.791 621.78 082.1 Inginerie mecanicăTRATAMENTE TERMICE TEHNOLOGIE MECANICĂ TEHNOLOGII DE

ÎNCĂLZIRE(metalurgie) SUDAREIII 33577 621.7/G40

212 - LEONĂCHESCU, NICOLAE P.Inginerul Petrache Poenaru / Prof. univ. dr. ing. Nicolae P. Leonăchescu. - Bucureşti : AGIR,

2006.118 p. ; [1] p. il. color : il., fig.. - (Personalităţi în ştiinţă şi tehnică).Anexe p. 89-115.Bibliografie p. 117-118.ISBN 973-720-048-962(498)(092)Poenaru, Petrache 929 Poenaru, Petrache 082.1 Personalităţi în ştiinţă şi tehnicăPERSONALITĂŢI(ştiinţă) INGINERIE BIOGRAFIE(Poenaru, Petrache)II 96596 62/P74L

213 - LUCIAN, VICTOR EMILEnergii nepoluante - regenerabile şi neconvenţionale / Victor Emil Lucian. - Bucureşti : AGIR,

2014.VIII, 408 p. : tab., il. parţial color, fig. în parte color, graf. parţial color.. - (Energii

Neconvenţionale).Bibliografie p. 408.ISBN 978-973-720-479-0620.9 082.1 Energii NeconvenţionaleENERGETICĂ ECONOMIA ENERGIEI RESURSE DE ENERGIE ENERGIE(resurse)III 33566 620.9/L87

214 - NICOLAESCU, ŞTEFAN-VICTORSecuritatea în reţele Wi-Fi / Dr. ing. Ştefan Victor Nicolaescu. - Bucureşti : AGIR, 2008.196 p. : fig., tab.. - (Electronică - Comunicaţii).Acronime folosite în lucrare p. 188-194.Bibliografie p. 195-196.ISBN 978-973-720-199-7621.39 004.7 082.1 Electronică-ComunicaţiiTELECOMUNICAŢII REŢELE WI-FI REŢELE DE CALCULATOARE

CALCULATOARE(reţele)III 33637 621.38/.39/N61

215 - NICOLAESCU, ŞTEFAN-VICTORTelecomunicaţii moderne wireless / Dr. ing. Ştefan Victor Nicolaescu. - Bucureşti : AGIR, 2015.424 p. : fig., tab.. - (Electronică - Comunicaţii).Lista acronimelor p. 384-398.Bibliografie p. 399-424.ISBN 978-973-720-587-2621.39 082.1 Electronică-ComunicaţiiTELECOMUNICAŢII REŢELE WIRELESSIII 33635 621.38/.39/N61

216 - OLTENEANU, MIHAIMari personalităţi ale ştiinţelor tehnice din România = The Greatest characters of the technical

science of Romania / Mihai Olteneanu ; Cu o prefaţă şi introducere de prof. dr. ing. Florin Teodor Tănăsescu. - Bucureşti : AGIR, 2007.352 p. : il.. - (Repere istorice).Prefaţă p. 5-7.Bibliografie p. 352.ISBN 978-973-720-134-862(498)(092) 62:929(498) 929:62(498) 082.1 Repere istoriceBIOGRAFII COLECTIVE BIOGRAFII COLECTIVE(oameni de ştiinţă)

PERSONALITĂŢI(România) BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi)(România) INGINERI ROMÂNI BIOGRAFII COLECTIVE(ingineri)III 33658 62/O-50

217 - POPOVICI, VASILEVocaţia tehnică a poporului român : Priorităţi şi realizări remarcabile / Ing. Vasile Popovici. -

Bucureşti : AGIR, 2007.223 p. : il., fig.. - (Repere istorice).Bibliografie p. 221-223.ISBN 978-973-720-155-362(498)(091) 62(498)(092) 378.6(498)(091) 082.1 Repere istoriceINGINERIE PERSONALITĂŢI(ştiinţă)(România) INGINERI ROMÂNI ÎNVĂŢĂMÂNT

TEHNICIII 33563 62/P83

218 - RATCU, ELENASeniorii energiei : Dialoguri de suflet / Prof. Elena Ratcu. - Bucureşti : AGIR, 2015.vol.ISBN 978-973-720-570-4Vol.1 : [Seniorii energiei]. - Seniorii energiei : Dialoguri de suflet / Prof. Elena Ratcu. - 2015. -

484 p.. - Cuvânt înainte p. 7-8. - ISBN 978-973-720-580-3.620.9(498):929 929:620.9(498)INGINERIE PERSONALITĂŢI(ştiinţă)(România) INGINERI ROMÂNI ENERGETICĂ

ECONOMIA ENERGIEIIII 33569(v.1) 620.9/R29

219 - ŞERBAN, VIOREL AURELŞtiinţa şi ingineria materialelor / Prof. dr. ing. Viorel Aurel Şerban, prof. dr. ing. Aurel Răduţă. -

Ediţie [a 2-a], revizuită şi adăugită. - Timişoara : Editura Politehnica, 2012.525 p. : il. parţial color, tab., sch., fig., graf.. - (Tehnologie).Prefaţă p. 5.Anexe p. 505-525.Bibliografie la sfârşitul capitolelor.ISBN 978-606-554-044-6620(075.8) 082.1 TehnologieMATERIALE MATERIALE PLASTICE MATERIALE METALICE MATERIALE

ELECTROIZOLANTE MATERIALE LEMNOASE MATERIALE DE CONSTRUCŢII MATERIALE CERAMICE INGINERIE TEHNOLOGIA MATERIALELORIII 33561 620/S47

220 - STAICOVICI, ANDREI-MARIUSSoluţii energetice eficiente de răcire şi încălzire = Energy effective cooling and heating solutions

/ Andrei-Marius Staicovici. - Bucureşti : AGIR, 2013.105 p. : fig.. - (Inginerie termică).Bibliografie p. 103-105.ISBN 978-973-720-515-5621.78 082.1 Inginerie termicăTRATAMENTE TERMICEIII 33601 621.7/S75

221 - STAICOVICI, ANDREI-MARIUSAnaliza termo-energetică a unor cicluri avansate cu coabsorbant de condiţionare a aerului =

Thermo-energetical analysis of air conditionong coansorbent advenced cycles / Andrei-Marius Staicovici. - Bucureşti : AGIR, 2014.54 p. : fig.. - (Inginerie termică).Bibliografie p. 53-54.ISBN 978-973-720-536-0621.78 082.1 Inginerie termicăTRATAMENTE TERMICEIII 33600 621.7/S75

222 - TEODORESCU, VIRGILIU Z.Tiberiu D. Eremie : Un om de omenie - un demn exemplu de urmat / Virgiliu Z. Teodorescu. -

Bucureşti : AGIR, 2013.195 p. : il.. - (Personalităţi în ştiinţă şi tehnică).Note p. 121-195.ISBN 978-973-720-471-462(498):929 Eremie, Tiberiu D. 929:62(498) Eremie, Tiberiu D. 929 Eremie, Tiberiu D. 082.1

Personalităţi în ştiinţă şi tehnicăEremie, Tiberiu D.PERSONALITĂŢI(ştiinţă) BIOGRAFIE(oameni de ştiinţă) BIOGRAFIE(Eremie, Tiberiu D.)

OAMENI DE ŞTIINTĂ OAMENI DE ŞTIINŢĂ(România) INGINERI ROMÂNIIII 33597 62/E65T

223 - TUDORACHE, AURELDimitrie Leonida : Studiu monografic / Tudorache Aurel. - Bucureşti : AGIR, 2011.106 p. : il., fig.. - (Personalităţi în ştiinţă şi tehnică).Anexe p. 71-102.Note de subsol.Bibliografie p. 103-106.ISBN 978-973-720-380-9620.9(498):929 929:620.9(498) 929 Leonida, Dimitrie 082.1 Personalităţi în ştiinţă şi tehnicăLeonida, DimitrieBIOGRAFIE BIOGRAFIE(Leonida, Dimitrie) OAMENI DE ŞTIINTĂ OAMENI DE

ŞTIINŢĂ(România) ENERGETICĂII 96598 620.9/L47T

224 - ŢUŢUIANU, OVIDIUProfesorul Ioan D. Stăncescu : Părintele termoficării din România / Ing. dipl. Ovidiu Ţuţuianu. -

Bucureşti : AGIR, 2014.150 p. : fig.. - (Personalităţi în ştiinţă şi tehnică).Anexe p. 143-147.ISBN 978-973-720-562-9620.9(498):929 Stăncescu, Ioan D. 929 Stăncescu, Ioan D. 929:620.9(498) Stăncescu, Ioan D.

082.1 Personalităţi în ştiinţă şi tehnicăStăncescu, Ioan D.INGINERI ROMÂNI BIOGRAFIE(Stăncescu, Ioan D.) TERMOFICAREIII 33599 620.9/S76T

225 - URDĂ, IONAvariile în industrie : Managementul stării de avarie = Les accidentes technologiques dans

l'industrie : Le management de l'état dîaccident technologique / Dr. ing. Ion Urdă. - Bucureşti : AGIR, 2006.224 p. ; [7] f. fig. : tab.Anexe p. 189-215.Bibliografie p. 221-224.ISBN 973-720-081-0, ISBN 978-973-720-081-562-78 614.8.027:62 62:614.8.027 331.46TEHNOLOGII INDUSTRIALE INCENDII ACCIDENTE PROFESIONALE MĂSURI DE

PROTECŢIE A PERSONALULUIIII 33604 62/U74

226 - VAIDA, VICTORPiaţa de energie electrică : Crearea, funcţionarea şi dezvoltarea pieţei de energie electrică în

România = Electricity market : Establishment, Operation and Development of Electricity Market in Romania / Prof. dr. ing. Victor Vaida, Conf. dr. ing. Nicolae Coroiu. - Bucureşti : AGIR, 2014.278 p. : fig., tab.Bibliografie selectivă p. 274-278.ISBN 978-973-720-534-6620.9ENERGIE ENERGIE ELECTRICĂ ECONOMIE ENERGETICĂ ENERGETICĂIII 33603 620.9/V13

227 - VUŢĂ, LIANA-IOANAAmenajări hidroenergetice / Liana - Ioana Vuţă; Gabriela Elena Dumitran; Valeriu Nistranu. -

Bucureşti : AGIR, 2015.262 p. : tab.Notă bio-bibliografică p. 1-2.Prefaţă p. 5-6.Bibliografie p. 261-262.ISBN 978-973-720-594-0621.311.21 627.8HIDROENERGETICĂ HIDROGEOGRAFIE(România) CENTRALE HIDROELECTRICE

RÂURI RÂURI(amenajare) BARAJE ENERGIE HIDRAULICĂ AMENAJĂRI HIDROENERGETICEIII 33584 621.2/V98

621 - Construcţia de maşini

228 - Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte : Energie nucleară EN2. Energetică nucleară : Român/Englez/Francez / Coordonare generală : Prof. univ. dr.ing. Gleb Drăgan. - Bucureşti : Editura Academiei Române ; AGIR, 2002.[XXIV] ; 136 p.Prefaţă p. [VII-VIII].Dicţionar editat de Academia Română, Comisia de Terminologie pentru Ştiinţele Exacte.Bibliografie p. 136.ISBN 973-27-0947-2, ISBN 973-27-0747-X, ISBN 973-8466-27-X, ISBN 973-8130-17-4621.039:81'374.3=135.1=111=133.1 81'374.3:621.039=135.1=111=133.1DICŢIONAR TEHNIC DICŢIONAR TERMINOLOGIC DICŢIONAR EXPLICATIV

ENERGETICĂ ENERGIE NUCLEARĂIII 33625 621.039/D39

229 - Dicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie. Hidroenergetică : Român/Englez/Francez / Coordonare generală : Acad. Gleb Drăgan. - Bucureşti : Editura Academiei Române ; AGIR, 2010.[X] ; 427 p.Prefaţă p. VII-VIII.Carte publicată de Academia Română, Comisia de Terminologie pentru Ştiinţele Exacte.Bibliografie p. 425-427.ISBN 978-973-720-326-7, ISBN 978-973-27-1953-4621.22 621.311.21:81'374.3=135.1=111=133.1 81' 374.3:621.311.21=135.1=111=133.1

627.8:81'374.3=135.1=111=133.1 81' 374.3:627.8=135.1=111=133.1DICŢIONAR TEHNIC DICŢIONAR TEMATIC DICŢIONAR EXPLICATIV ENERGETICĂ

HIDROENERGETICĂ CENTRALE HIDROELECTRICE CONSTRUCŢII DE MAŞINIL-621.22/D39

230 - Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte : Energetică ENERG8. Linii electrice aeriene : Român/Englez/Francez/German/Rus / Coordonare generală : Acad. Gleb Drăgan. - Bucureşti : Editura Academiei Române ; AGIR, 2007.[XI] ; 196 p. : fig.Prefaţă p. [VII-VIII].Dicţionar editat de Academia Română, Comisia de Terminologie pentru Ştiinţele Exacte.Bibliografie p. 195-196.ISBN 973-27-0747-X, ISBN 973-8130-17-4, ISBN 978-973-27-1612-0, ISBN 978-973-720-139-3621.315.1:81'374.3=135.1=111=133.1=112.2=161.1

81'374.3:621.315.1=135.1=111=133.1=112.2=161.1DICŢIONAR TEHNIC DICŢIONAR TERMINOLOGIC DICŢIONAR EXPLICATIV

ENERGETICĂ ELECTROTEHNICĂIII 33627 621.3/D39

231 - Dicţionar al Terminologiei Electrotehnice Român-Englez-Francez / Coordonare generală : Academician Alexandru Timotin, Prof. dr. ing. Florin Teodor Tănăsescu, Mat. Paraschiva Onica. - Bucureşti : AGIR, 2006.IX, 890 p.Cuvânt înainte p. V-VI. Prefaţă p. VII-VIII. Carte publicată de Academia de Ştiinţe Tehnice din

România, Comitetul Electrotehnic Român, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Institutul de Cercetare pentru Electrotehnică. ISBN 973-720-095-0, ISBN 978-973-720-095-2621.3(038)=135.1=111=133.1 81'374.2'373.46:621.3=135.1=111=133.1ELECTROTEHNICĂ(dicţionar) DICŢIONAR DE ELETROTEHNICĂ L-621.3/D39

232 - Modelare în ingineria proceselor industriale = Modeling in industrial processes engineering = Modélisation en génie des processus industriels / Dumitru Popescu, Radu Dobrescu, Florin Ionescu.... - Bucureşti : AGIR, 2011.185 p. : fig.Bibliografie p. 185.ISBN 978-973-720-386-1621.7INGINERIE PROCESE TERMICE PROCESE CHIMICE TEHNOLOGIE MECANICĂIII 33654 621.7/M84

233 - ATHANASOVICI, VICTORGestiunea energiei termice în industrie / Prof. dr. ing. Victor Athanasovici. - Bucureşti : AGIR,

2015.XIX ; 1340 p. : il.. - (Inginerie termică).Prefaţă p. V.Abrevieri p. VII-VIII.Bibliografie p. 1332-1340.ISBN 978-973-720-597-1621.3.017 082.1 Inginerie termicăENERGIE TERMICĂ SURSE DE ENERGIE ECONOMIA ENERGIEI ENERGETICĂ

INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE ELECTROTEHNICĂ INSTALAŢII ELECTRICE INSTALAŢII TERMICEIII 33689 621.3/A91

234 - BORANGIU, THEODORProgramarea roboţilor / Theodor Borangiu, Alexandru Dumitrache, Florin Daniel Anton. -

Bucureşti : AGIR, 2010.429 p. : fig., diagr., sch., tab.Carte publicată de Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi de Asociaţia Generală a Inginerilor

din România.Cuvânt înainte p. 5-8.Index p. 427-429.Bibliografie p. 421-426.ISBN 978-973-720-337-3621.865.8:004.42 004.42:621.865.8 681.5PROGRAMARE(calculatoare) CALCULATOARE(programare) ROBOTICĂ ROBOŢI

INDUSTRIALIIII 33622 621.8/D91

235 - CHIRIAC, RADUProcese ale motoarelor cu ardere internă : Probleme generale / Prof. dr. ing. Radu Chiriac. -

Bucureşti : AGIR, 2015.X ; 199 p. : il. tab.. - (Inginerie termică).Notă biografică [1] p. în limba engleză.Prefaţă p. V în limba engleză.Cuprins în limba engleză p. IX-X.Bibliografie p. 189-199.ISBN 978-973-720-591-9621.43 082.1 Inginerie termicăMOTOARE MOTOARE CU ARDERE INTERNA MOTOARE TERMICE TEHNICĂ

ELECTROTEHNICĂIII 33648 621.4/C43

236 - CHIRIAC, RADUInternal Combustion Engines : Basic Operation Principles = Motoare cu ardere internă :

Principii de bază ale funcţionării / Prof. Dr. Eng. Radu Chiriac. - Bucureşti : AGIR, 2012.192 p. : fig.. - (Thermal Engineering).Bibliografie p. 191-192.ISBN 978-973-720-447-9621.43 082.1 Thermal EngineeringMOTOARE CU ARDERE INTERNA MOTOARE TERMICE CONSTRUCŢII DE

MAŞINI(motoare)III 33596 621.4/C43

237 - CRUDU, IONTribomodelarea / Ion Crudu. - Bucureşti : AGIR, 2011.187 p. : il.Volum editat de Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi Asociaţia Generală a Inginerilor din

România.Rezumat în limba engleză.Prefaţă p. 5-7.Bibliografie p. 175-187.ISBN 978-973-720-400-4621.891:532 532:621.891TRIBOTEHNICA TRIBOMODELARE MECANICA FLUIDELOR SISTEMATIZARE

OPTIMIZĂRI TEHNOLOGIA MATERIALELORIII 33641 621.8/C91

238 - MORARU, AUGUSTINMaşini electrice : Teorie, încercări şi exploatare = Electric machines : Theory, tests and operation /

Prof. univ. dr. ing. Augustin Moraru. - Bucureşti : AGIR, 2010.XII ; 374 p. : fig.Bibliografie p. 373-374.ISBN 978-973-720-315-1621.313CONSTRUCŢII DE MAŞINI MAŞINI ELECTRICE ELECTROTEHNICĂ

TRANSFORMATOARE ELECTRICEIII 33638 621.3/M89

239 - PĂTRUŢ, PETRENervi electrici, muşchi hidraulici - o şansă pentru performanţă : Discurs de recepţie rostit la

21 noiembrie 2014 / Petre Pătruţ ; Prof. univ. dr. ing. Ioan Dumitrache. - Bucureşti : AGIR, 2015.56 p. : il., fig.. - (Discursuri de recepţie).ISBN 978-973-720-564-3621.1 082.1 Discursuri de repţieCONSTRUCŢII DE MAŞINI CONSTRUCŢII DE MAŞINI(motoare) MOTOAREIII 33661 621.1/P44

240 - PETRILEAN, DAN CODRUŢTermodinamică tehnică şi maşini termice / Şef lucr. dr. ing. Dan Codruţ Petrilean. - Bucureşti :

AGIR, 2010.355 p. : fig.. - (Cursuri universitare. Masterat).Note de subsol. Anexe p. 339-355. Bibliografie p. 334-338.ISBN 978-973-720-328-1 621.1 537.6 621.1.01 082.1 Cursuri universitare. MasteratTERMODINAMICĂ FIZICĂ(termodinamică) MAŞINI TERMICE III 33655 621.1/P58

241 - ŞERBAN, ALEXANDRUProducerea frigului adânc / Conf. dr. ing. Alexandru Şerban, prof. dr. ing. Florea Chiriac. -

Bucureşti : AGIR, 2011.289 p. : fig., il., tab., graf.. - (Cursuri universitare. Masterat).Note de subsol.Bibliografie p. 289.ISBN 978-973-720-301-4621.56/.59(075.8) 082.1 Cursuri universitare. MasteratTEHNICA FRIGULUI TERMODINAMICĂ CONSTRUCŢIA DE MAŞINI INSTALATII

FRIGORIFICEIII 33562 621.5/S47

622 - Industrie minieră

242 - Un secol de industrie gazieră : Oameni şi fapte / Coordonator : Gheorghe Buliga. - Bucureşti : Editura Asociaţiei "Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze" ; AGIR, 2009.325 p. : il. parţial color.Bibliografie p. 325.ISBN 978-606-8013-08-4, ISBN 978-973-720-281-9622.324.5(498)(092)GAZ METAN INDUSTRIE GAZIERĂ PERSONALITĂŢI(ştiinţă)(România) BIOGRAFII

COLECTIVE INDUSTRIE MINIERĂII 96601 622/U46

624/627 - Construcţii civile

243 - BEJAN, MIRCEACompendii din rezistenţa materialelor / Mircea Bejan, Maria-Adriana Cordoş, Tiberiu Lehene.

- Bucureşti ; Cluj-Napoca : AGIR ; Mega, 20132014.3 vol.ISBN 978-606-543-509-9, ISBN 978-973-720-468-4Vol. 3 : [Compendii din rezistenţa materialelor]. - Compendii din rezistenţa materialelor / Mircea

Bejan, Maria-Adriana Cordoş, Tiberiu Lehene. - 2014. - XVII ; 602 p.. - Anexe p. 533-589. - Cuvânt înainte p. IX-X. - ISBN 978-606-543-367-0978-973-720-466-4.Vol. 1 : [Compendii din rezistenţa materialelor]. - Compendii din rezistenţa materialelor / Mircea

Bejan, Maria-Adriana Cordoş, Tiberiu Lehene. - 2013. - XV ; 471 p.. - Cuvânt înainte p. VII-VIII. - Cuprins şi în limba engleză. - Anexe p. 417-460. - Indice de numa p. 468-469. - ISBN 978-973-720-503-2978-606-543-368-7.Vol. 2 : [Compendii din rezistenţa materialelor]. - Compendii din rezistenţa materialelor / Mircea

Bejan, Maria-Adriana Cordoş, Tiberiu Lehene. - 2013. - XII ; 337 p.. - Cuprins şi în limba engleză. - Indice de nume p. 335-337. - Anexe p. 287-330. - Rezmat în limba engleză p. 331-334. - ISBN 978-973-720-504-9978-606-543-369-4.624 624.034.5 624.04REZISTENŢA MATERIALELOR REZISTENŢA MATERIALELOR(construcţii)

CONSTRUCŢII CIVILE CONSTRUCŢII CIVILE(rezistenţa materialelor)III 33607 624/B41 III 33698 (v.1-2)

244 - BUHOCIU, LIVIUAnghel Saligny şi îmbunătăţirile funciare : Directorul general al primei structuri instituţionale

oficiale de îmbunătăţiri funciare din România / Liviu Buhociu, Cătălin-Adrian Buhociu. - Ediţia a 2-a (revăzută şi adăugită). - Bucureşti : AGIR, 2015.160 p. : tab., il., facsimil.. - (Personalităţi în ştiinţă şi tehnică).Prefaţă p. 5-6.Rezumat în lb. română şi engleză p. 154-157.Bibliografie p. 158-159.ISBN 978-973-720-579-7624(498):929 Saligny, Anghel 082.1 Personalităţi în ştiinţă şi tehnică 929:624(498) Saligny,

AnghelPERSONALITĂŢI(ştiinţă) INGINERIE BIOGRAFIE(Poenaru, Petrache) SALIGNY, ANGHELII 33617 624/S16B

245 - POPA, VICTORHar şi pasiune în proiectarea podurilor / Dr. ing. Victor Popa. - Editor ing. Sorina Fako; Ediţia a

2-a. - Bucureşti : AGIR, 2014.396 p. ; LXXIX p. il.Note biografice şi autobiografice p. 47-82.Anexe p. 371-388.ISBN 978-973-720-498-1624.21 929 Popa, VictorBIOGRAFIE AUTOBIOGRAFIE PODURI INGINERI ROMÂNI CONSTRUCŢII CIVILEIII 33657 624/P79

246 - POPOVICI, ADRIANDinamica structurilor şi inginerie seismică / Adrian Popovici, Cornel Ilinca. - Bucureşti :

Conspress, 2011.vol.. - (Carte universitară [Conspress]).ISBN 978-973-100-152-4Volumul 1 : Aplicaţii în dinamica structurilor. - Dinamica structurilor şi inginerie seismică /

Adrian Popovici, Cornel Ilinca. - 2011. - 239 p. - (Carte universitară [Conspress]). - Prefaţă p. 3-4. - ISBN 978-973-100-153-1.624(076.3) 082.1 Carte universitarăCONSTRUCŢII CIVILE CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE INGINERIEIII 33564(v.1) 624/P83

247 - STEMATIU, DANModelarea matematică - investigator eficient al incidenţelor şi accidentelor la lucrările

hidrotehnice : Discurs de recepţie rostit la 21 noiembrie 2014 / Dan Stamatiu ; Cuvânt de răspuns Prof. as. dr. ing. DHC Mihai Mihăiţă. - Bucureşti : AGIR, 2015.51 p. : fig.. - (Discursuri de recepţie).Bibliografie p. 42-43.ISBN 978-973-720-558-2627.43 082.1 Discursuri de repţieHIDROTEHNICĂ CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE BARAJEIII 33602 627/S83

629 - Tehnica mijloacelor de transport

248 - Aurel Persu inventator al automobilului aerodinamic = Aurel Persu Inventor of the Aerodynamic Car / Constantin Aramă, Radu Voinea, Petru Ghenghea... ; (Coordonator) : Mircea Dimitrie Cazacu. - Bucureşti : AGIR, 2013.60 p. ; [28] p. : il.. - (Personalităţi în ştiinţă şi tehnică).Rezumat în lb. engleză şi română [1] p..Cuvânt introductiv p. 7-11.Foreword p. 41-43.ISBN 978-973-720-472-1629.33 929 Persu, AurelAUTOMOBILE(construcţie) PERSU, AUREL INVENTATORI ROMÂNI CONSTRUCŢIA DE

MAŞINI MAŞINI629.3/P52

249 - CIORTAN, ROMEODevelopment of containerization = Dezvoltarea containerelor / Romeo Ciortan. - Bucureşti :

AGIR, 2009.177 p. : tab., fig.Bibliografie p. 177.ISBN 978-973-720-283-3629.5 621.642 629.5.045.2TRANSPORT PE APĂ TRANSPORT NAVAL NAVIGAŢIE CONTAINERE PORTURI

NAVALE METODE PENTRU TRANSPORTUL FLUIDELOR TEHNICĂ NAVALĂIII 33651 629.5/C53

63 - Agricultură. Silvicultură

250 - Valorificarea laptelui de capră : Ghid practic pentru fermieri / Prof. dr. ing. Constantin Banu, prof. dr. ing. Gheorghe Păsat, lector dr. ing. Sorin Strătilă Dorin,.... - Bucureşti : AGIR, 2007.184 p. : il., tab.fig., diagr., graf.. - (Ghiduri practice).Prefaţă p. 5.Bibliografie p. 179-184.ISBN 978-973-720-050-1637.1 637.12'639 636.39 082.1 Ghiduri practiceINDUSTRIA LAPTELUI ANIMALE DOMESTICE PRELUCRAREA LAPTELUI

CREŞTEREA ANIMALELOR(caprine)II 96599 637/V20

251 - Cultura legumelor / Prof. dr. Dumitru Indrea, Prof. dr. Alexandru S. Apahidean, Prof. dr. Maria Apahidean.... - Ediţia a 3-a revizuită. - [Bucureşti] : Ceres, [2012].628 p. : il., tab.Prefaţă p. 9-10.Cuvânt înainte p. 11-12.Bibliografie p. 621-628.ISBN 978-973-40-0961-9635.1/.8 631.544.4LEGUME LEGUME(tratamente) LEGUMICULTURĂ CULTURA PLANTELOR

AGRICULTURĂ GRĂDINĂRIT GRĂDINĂRIT(sfaturi) PLANTE DE GRĂDINĂ PLANTE DE SERĂ AGRICULTURĂ(combaterea dăunătorilor) AGRICULTURĂ(condiţii meteo) AGRICULTURĂ(legume)III 33719 635/C94

252 - Irigarea culturilor agricole : Tehnologii / Ilie Biolan, Ion Şerbu Corneliu George Tuşa, Florica Mardare. - Bucureşti : AGIR, 2016.324 p. : il. în parte color, tab.Prefaţă în lb. română şi engleză p. 7-12.Note bio-bibliografice [2] p..Bibliografie p. 319-324.ISBN 978-973-720-616-9631.67 631.347 626.81/.84IRIGAŢII AGRICULTURĂ(irigaţii) INSTALAŢII DE APĂ HIDROTEHNICĂ AGRICOLĂ

LUCRĂRI AGRICOLE SISTEME DE IRIGAŢII CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE HORTICULTURĂIII 33613 631.5/.9/I-80

253 - Peştele - aliment funcţional = Sensory analysis of food products / Constantin Banu, Elena Bărăscu, Alexandru Stoica... ; Coordonator : Prof. dr. Constantin Banu. - Bucureşti : AGIR, 2010.XII ; 434 p. : il, fig., tab.; [4] pl. : il color.. - (Inginerie alimentară).Rezumat în lb. engleză [1] p..Prefaţă p. V-VI.Anexe [4] pl..Bibliografie p. 432-434.ISBN 978-973-720-273-4Vol. 1 : Elemente metrologice, metodologice şi statistice. - Analiza senzorială a produselor

agroalimentare / Dr. Constantin Croitoru. - 2013. - 394 p. - (Inginerie alimentară). - Anexe p. 364-382. - Mic dicţionar de specialitate p. 383-385. - ISBN 978-973-720-525-4.Vol. 2: Evaluatorii şi vocabularul. - Analiza senzorială a produselor agroalimentare / Dr.

Constantin Croitoru. - 2014. - XXVIII ; 437 p. - (Inginerie alimentară). - Bibliografie p. 415-437. - ISBN 978-973-720-601-5.639.2/.3 637.56 082 Inginerie alimentarăPISCICULTURĂ PEŞTI ALIMENTE INGINERIE ALIMENTARĂ PRODUSE

ALIMENTARE CREŞTEREA PEŞTILORIII 33609 639.2/.6/P53

254 - Az innováció vonzásában : Biogazdálkodás a székelyföldi térségben / Szerkesztette : Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc. - Csíkszereda : Státus Kiadó, [2015].247 p. : diagr., tab.Carte publicată de Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány.Prefaţă p. 11-14.Bibliografie p. 244-245.ISBN 978-606-661-030-8631.147(498.4) 338.43(498.4) 332.1(498)AGRICULTURĂ BIOLOGICĂ AGRICULTURĂ(Transilvania) SECUIME ECONOMIE

AGRARĂ(Transilvania) BIOTEHNOLOGIE BIOECONOMIE ECONOMIE REGIONALĂTransilvaniaIII 33685 631.1/I-54

255 - ALECU, IOAN NICULAESituaţia agriculturii şi a exploataţiilor agricole în ţările membre ale Uniunii Europene / Prof.

univ. dr. Ioan Niculae Alecu, Asist. univ. dr. Eugenia Alecu. - [Bucureşti] : Ceres, [2011].414 p. : il. in parte color.Bibliografie p. 406-414.ISBN 978-973-40-0933-663(4)AGRICULTURĂ AGRICULTURĂ GENERALĂ AGRICULTURĂ GENERALĂ(productivitate)

AGRICULTURĂ GENERALĂ(organizare) UNIUNEA EUROPEANĂ(agricultură) EUROPA(agricultura)III 33720 63/A36

256 - ASĂNICĂ, ADRIANÎnfiinţarea şi exploatarea livezilor de cireş şi vişin / Adrian Asănică, Gheorghe Petre, Valeria

Petre. - [Bucureşti] : Ceres, [2013].126 p. ; [14] p. il. color : il.Prefaţă p. 5-7.14 planşe color.Bibliografie p. 123-126.ISBN 978-973-40-0985-5634.23 634.233POMI FRUCTIFERI POMICULTURĂ HORTICULTURĂ HORTICULTURĂ(pomicultură)

LIVEZI FRUCTE FRUCTE(valorificare) CIREŞ VIŞINIII 96688 634.1/.7/A85

257 - BIOLAN, ILIETehnici moderne de irigare a culturilor agricole / dr. ing. Ilie Biolan ; dr. ing. Ion Şerbu ; drd.

Florica Mardare.... - Bucureşti : AGIR, 2015.221 p. : il. tab.Prefaţă p. 5-8.Noutăţi specifice p. 20-23.Rezumat în limba engleză p. 220-221.Bibliografie p. 215-219.ISBN 978-973-720-566-7631.67 631.347 626.81/.84IRIGAŢII AGRICULTURĂ(irigaţii) INSTALAŢII DE APĂ HIDROTEHNICĂ AGRICOLĂ

LUCRĂRI AGRICOLE SISTEME DE IRIGAŢII CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE HORTICULTURĂIII 33590 631.5/.9/B53

258 - BRADOSCHE, PETREProductivitatea şi capacitatea de producţie a pădurilor în corelaţie cu instalaţiile de

transport : Primul inventar al pădurilor României : (Un document inedit din anul 1959) / P. Bradosche, V. Giurgiu, I. Milescu. - Bucureşti : AGIR, 2011.110 p. : il., fig., tab.Note de subsol.Anexe p. 100 -110.Lucrare redactată în cadrul Institutului de Studii şi Proiectări Silvice din Bucureşti şi Publicată la

iniţiativa şi cu sprijinul fostului director al institutului Ing. Petre Bradosche.ISBN 978-973-720-404-2630(498)SILVICULTURĂ SILVICULTURĂ(legislaţie) PĂDURI(administrare)III 33616 630/B75

259 - BRADOSCHE, PETREPunerea în valoare a pădurilor României / Petre Bradosche. - Bucureşti : AGIR, 2013.181 p. : il. în parte color, fig.Note de subsol.Bibliografie generală p. 179-181.ISBN 978-973-720-501-8630(498)SILVICULTURĂ SILVICULTURĂ(legislaţie) PĂDURI(administrare) PĂDURI(legislaţie)

ÎNVĂŢĂMÂNT ÎNVĂŢĂMÂNT FORESTIERIII 33612 630/B75

260 - BRADOSCHE, PETREEvoluţia gestiunii pădurii şi învăţământul forestier / Petre Bradosche. - Bucureşti : AGIR,

2015.160 p. : il. color, fig.Note de subsol.Bibliografie [2] p..ISBN 978-973-720-606-0630(498) 373.6(498):630 630:373.6(498)SILVICULTURĂ SILVICULTURĂ(legislaţie) PĂDURI(administrare) PĂDURI(legislaţie)

ÎNVĂŢĂMÂNT ÎNVĂŢĂMÂNT FORESTIERIII 33618 630/B75

261 - BUD, IOANCreşterea animalelor de blană şi de companie / Ioan Bud, Vlad-Viorel Vlădău, Reka Ştefan. -

[Bucureşti] : Ceres, [2013].476 p.; XII p. il. color : il. ; tab.Notă biografică p. 3.Prefaţă p. 5-7.Cuvânt-înainte p. 9-11.Glosar p. 459-465.Bibliografie p. 466-472.ISBN 978-973-40-0995-4636.045 636.93ANIMALE ANIMALE DE BLANĂ(creştere) ANIMALE(comportament) ANIMALE(creştere)

ANIMALE(obiceiuri) ANIMALE DE COMPANIE CREŞTEREA ANIMALELOR CREŞTEREA ANIMALELOR(nutria) CRESTEREA ANIMALELOR(vulpi) HAMSTERI COBAI COBAIULIII 33721 636/B88

262 - BUD, IOANSchnauzerii : Creştere, înmulţire şi dresaj / Prof. univ. dr. Ioan Bud; Prof. univ. dr. Aurel Muste. -

[Bucureşti] : Ceres, 2005.276 p. : il. , tab.Glosar p. 263-265.Bibliografie p. 267-276.ISBN 973-40-0701-7636.7ANIMALE ANIMALE DE COMPANIE ANIMALE DE BLANĂ(creştere)

ANIMALE(comportament) ANIMALE(creştere) CÂINI CÂINI(îngrijire, cosmetizare) CREŞTEREA ANIMALELOR(câini)II 96696 636/B88

263 - BUD, IOANFascinanta lume a pisicilor / Prof. univ. dr. ing. Ioan Bud. - Bucureşti : Ceres, 2011.320 p. ; 4 p.il.color : il.Notă bio-bibliografică [1] p.. Cuvânt înainte p. 5-6. Glossar p. 306-309. Bibliografie p. 310-317.ISBN 978-973-40-0856-8636.8ANIMALE ANIMALE DE COMPANIE PISICI(rase) FELINE ANATOMIE ANIMALĂ

ANIMALE(creştere) ANIMALE(comportament)III 33718 636/B88

264 - BUD, IOAN

Peştii răpitori : Creştere, înmulţire, valorificare / Prof.univ.dr. ing. Ioan Bud, Asist.univ.drd. ing. Vlad Vlădău, Drd.ing. Reka Ştefan. - Bucureşti : Ceres, 2007.498 p. ; IX p. il. color : il; tab.Notă bio-bibliografică [1] p..Cuvânt înainte p. 3-4.Glosar p. 472-480.Bibliografie p. 481-493.ISBN 978-973-40-0775-2639.2/.6 597.2/.5 799.1PEŞTI PEŞTI RĂPITORI CREŞTEREA PEŞTILOR ACVARISTICĂ ZOOLOGIE(peşti)

GENETICĂ REPRODUCERE(biologie) PESCUIT Pescuit (echipamente) PISCICULTURĂ REŢETE CULINARE PREPARATE DIN PEŞTEIII 33725 639.2/.6/B88

265 - BUD, IOANCreşterea iepurilor / Ioan Bud, Vlad-Viorel Vlădău, Valentin Petrescu-Mag. - Bucureşti : Ceres,

2011.328 p. ;XVI pl. color : il.; tab.Cuvânt înainte p. 5-6.Glosar 312-315.Anexe p. 323-328.Bibliografie p. 316-322.ISBN 978-973-40-0887-2619:636.92 636.92:619IEPURI ANIMALE DOMESTICE CREŞTEREA IEPURILOR CREŞTEREA

IEPURILOR(rase) BOLILE ANIMALELOR(iepuri de casă) BOLILE ANIMALELOR ZOOTEHNIE BOLILE ANIMALELOR(iepuri de casă)III 33716 636/B88

266 - DOCEA, EUGENIUBolile plantelor legumicole / Prof. dr. doc. Eugeniu Docea, Prof. dr. Stelică Cristea, Dr. Horia

Iliescu. - Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. - [Bucureşti] : Ceres, [2012].382 p. ; [XXVII] p. il. color : il.Prefaţă p. 15.Bibliografie p. 376-382.ISBN 978-973-40-0934-3632 635.1/.8LEGUME LEGUMICULTURĂ LEGUME(boli) BOLI(plante) ÎNGRIJIREA PLANTELOR

BOLILE PLANTELOR HORTICULTURĂ LEGUMINOASE TRATAMENTE(plante) DĂUNĂTORI(plante) AGRICULTURĂ AGRICULTURĂ(bolile plantelor)III 33717 635/D61

267 - DRĂGHICI, MARIA ELENACultura legumelor verdeţuri / Conf. univ. dr. Elena Maria Drăghici. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti :

Ceres, 2011.111 p. : il.Bibliografie p. 109-111.ISBN 978-973-40-0895-7635.1/.8LEGUME LEGUMICULTURĂ CULTIVAREA PLANTELOR ZARZAVATURI

AGRICULTURĂ(legume) REŢETE CULINARE II 96690 635/D74

268 - GEORGESCU, GHEORGHECartea producătorului şi procesatorului de lapte / Gh. Georgescu, Gh. Mărginean, M. Petcu ;

Prof. univ. dr. Gh. Georgescu - coordonator. - Bucureşti : Ceres, 2007.vol.ISBN 978-40-0591-XVol.2 ; Exploatarea taurinelor de lapte. - Cartea producătorului şi procesatorului de lapte / Gh.

Georgescu, Gh. Mărginean, M. Petcu. - 2007. - 751 p.. - Bibliografie p. 748-751. - ISBN 978-973-40-0773-8.636.2ZOOTEHNIE ZOOTEHNIE(bovine) CREŞTEREA BOVINELOR CREŞTEREA

ANIMALELOR(bovine) ANIMALE ANIMALE(creştere) INDUSTRIA LAPTELUI PRODUSE LACTATEIII 33724(v.2) 636/G32

269 - MOGA, IULIUTehnologii moderne de producere a seminţelor la plantele furajere / Prof. univ.dr.şt Iuliu

Moga, Dr. ing. Maria Schitea. - Bucureşti : Ceres, 2005.288 p. : tab.Prefaţă p. 13-14.Bibliografie p. 285-288.ISBN 973-40-0730-0631.53.01 633.2 633SEMINŢE AGRICULTURĂ AGRICULTURĂ(îngrăşăminte) AGRICULTURĂ(plante)

FURAJE AGRICULTURĂ(plante furajere) PLANTE DE CÂMP CULTIVAREA PLANTELOR CULTIVAREA PLANTELOR DE CÂMP PĂŞUNI FÂNEŢE IERBURI DE NUTREŢIII 33722 633/M85

270 - PLĂMĂDEALĂ, BORISCartoful cultivat pe suprafeţe mici : ( ca un exerciţiu de agricultură ecologică) / Dr. biolog Boris

Plămădeală. - [Bucureşti] : Ceres, [2008].110 p. : il.Anexe p. 94-101.Glosar p. 102-110.ISBN 978-97340-0793-6633.491AGRICULTURĂ CARTOFI CULTIVAREA PLANTELOR BOLILE PLANTELOR

DĂUNĂTORI(combatere) AGRICULTURĂ(bolile plantelor)II 96693 633/P70

271 - SEVERIN, VALERIANGhid pentru diagnoza bolilor plantelor / Prof. dr. doc. Valerian Severin, Prof. dr. Călina Petruţa

Cornea. - Bucureşti : Ceres, 2009.278 p. : il.Prefaţă p. 3-4.Anexa 268-271.Bibliografie p. 273-278.ISBN 978-973-40-0821-6632:633(036) 633:632(036)PLANTE PLANTE DE CÂMP PLANTE(ghid) PLANTE(îngrijire) PLANTE(protecţia)

PROTEJAREA PLANTELOR CULTURA PLANTELOR CULTURA PLANTELOR DE CÂMP HORTICULTURĂ PLANTE AGRICOLE DĂUNĂTORI(plante)III 33728 632/S50

272 - TURLIU, NICOLAE GH.Piscicultura practică / Nicolae Gh. Turliu. - Ediţia a 2-a revizuită. - Bucureşti : Ceres, 2010.321 p. ; VIII : il. ; tab.Prefaţă p. 9-10.anexe p. 304-310.Glosar p. 311-314.Ghid legislativ p. 315-317.Notă biografică p. 320.VIII planşe color.Bibliografie p. 318-319.ISBN 978-973-40-0848-3639.2/.6 799.1 597.2/.5PISCICULTURĂ PEŞTI PEŞTI DE APĂ DULCE PESCUIT Pescuit (echipamente)

PESCUIT(România) CREŞTEREA PEŞTILOR ACVARISTICĂ ZOOLOGIE(peşti) UNELTE DE PESCUIT HELEŞTEE REPRODUCERE(biologie)III 33727 639.2/.6/T95

273 - VINEREANU, MARIARedescoperă muşcata : Ghid practic pentru cultura muşcatelor / Ing. Maria Vinereanu. -

Bucureşti : Ceres, 2011.188 p. ; [16] p. il. color : il.. - (Caleidoscop).Dicţionar de specialitate p. 181-187.Bibliografie p. 188.ISBN 978-973-40-0892-6635.9 082.1 CaleidoscopFLORI CULTIVAREA PLANTELOR PLANTE CU FLORI PLANTE ORNAMENTALE

PLANTE ORNAMENTALE(muşcate) MUŞCATE PLANTE ORNAMENTALE(de exterior) GRĂDINĂRIT PLANTE DECORATIVE PLANTE(îngrijire) PLANTE(înmulţire) PLANTE(protecţia)II 96695 635/V62

65 - Conducere şi organizare în industrie comerţ şi comunicaţii

274 - Dicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie. Transporturi feroviare : Român/Englez/Francez / Prof. dr. ing. Ioan Tănăsuică, Conf. dr. ing. Florian Ghionea, Conf. dr. ing. Vasile Dragu,... ... - Bucureşti : AGIR, 2006.[VIII] ; 273 p.Prefaţă p. VII-VIII.Pe copertă informaţia la titlu este : Român/Englez/Francez/German.Carte publicată de Academia Română, Comisia de Terminologie pentru Ştiinţele Exacte.Bibliografie p. 271-273.ISBN 978-973-720-101-0, ISBN 973-720-101-9656.2:81'374.3=135.1=111=133.1 81' 374.3:656.2=135.1=111=133.1

629.4:81'374.3=135.1=111=133.1 81'374.3:629.4=135.1=111=133.1TEHNICA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DICŢIONAR TEHNIC DICŢIONAR TEMATIC

TRANSPORT PE CĂI FERATE DICŢIONAR EXPLICATIVL-656/D39

275 - ALDEA, AURELIA SANDAAnaliza valorii, metodă de reproiectare/proiectare a sistemului de management al

organizaţiei / Dr. ec. Aurelia - Sanda Aldea. - Bucureşti : AGIR, 2010.368 p. : il. tab.. - (Management).Rezumat în limba engleză.Prefaţă p. 5-6.Cuvânt înainte p. 7-9.Anexe p. 337-363.Bibliografie p. 364-368.ISBN 978-973-720-286-465.012.4:124.5 124.5:65.012.4 082.1 ManagementMANAGEMENT MANAGEMENT(organizaţii) MANAGEMENT(randament) ORGANIZAŢII

SOCIETATE(dezvoltare) ASOCIAŢII ANALIZA VALORII SOCIOLOGIA ORGANIZAŢIILOR METROLOGIEIII 33690 65/A35

276 - ALECU, IOAN IULIANMarketing agricol / Dr. ing. Ioan Iulian Alecu, Dr. ing. Marian Constantin. - Bucureşti : Ceres,

2011.256 p. : tab.Bibliografie p. 253-256.ISBN 978-973-40-0904-6339.138:63(075.8) 63:339.138(075.8) 63:339.138(075.8) 63:658.8(075.8)MARKETING MARKETING(strategii) AGRICULTURĂ AGRICULTURĂ(cooperative

agricole) MARKETING(agricultură) PIAŢĂ AGRICOLĂ PRODUSE AGROALIMENTAREIV 7482 658/A36

277 - DESELNICU, DANA CORINAExcelenţa organizaţională în companiile româneşti / Dana Corina Deselnicu. - Bucureşti :

AGIR, 2015.262 p. : il. , tab.. - (Management Integrat-Auditare).Cuvânt-înainte p. 5.Anexe p. 229-262.Lucrare editată cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale.ISBN 978-973-720-577-3658.012.2(498) 082.1 Management Integrat-AuditareORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII AFACERI AFACERI(succes) COMPANII

CONDUCERE(firmă) MANAGEMENT(intreprinderi) MANAGEMENT(metode) MANAGEMENT(randament) MANAGEMENTUL FIRMEI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII AFACERI AFACERI(succes) ADMINISTRARE SOCIETĂŢI COMERCIALE SOCIETĂŢI COMERCIALE(România)III 33642 658/D34

278 - GÁBOR DIMÉNYNoţiuni despre calitate şi managementul acesteia : teorie şi aplicaţii = Basic elements about

quality and its management : theory and applications / Dr. ing. Gábor Dimény. - Bucureşti : AGIR, 2011.165 p. : fig., tab.. - (Formare profesională).Bibliografie p. 165.ISBN 978-973-720-383-0658.56:65.012.43 65.012.43:658.56 082.1 Formare profesionalăMANAGEMENT MANAGEMENTUL CALITĂŢII CALITATEIII 33576 658/G11

279 - OPREAN, CONSTANTINDicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie. Managementul integrat al calităţii :

Român/Englez/Francez/German/Rus / Prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean, Drd. ing. Alina Vanu. - Bucureşti : AGIR, 2006.[VIII] ; 204 p.Cuvânt înainte p. VII.Carte publicată de Academia de Ştiinţe Tehnice din România.Bibliografie p. 203-204.ISBN 973-720-044-6, ISBN 978-973-720-044-0629.4:81'374.3=135.1=111=133.1 81'374.3:629.4=135.1=111=133.1

658.56:81'374.3=135.1=111=133.1=112.2=161.1 81' 374.3:658.56=135.1=111=133.1=112.2=161.1 65.012.43DICŢIONAR TEHNIC DICŢIONAR TEMATIC DICŢIONAR EXPLICATIV CONTROLUL

CALITĂŢII MANAGEMENTUL CALITĂŢIIIII 33626 658/O-64

280 - OPREAN, CONSTANTINManagementul global al organizaţiei bazată pe cunoştinţe / Prof. univ. dr. DHC ing. Constantin

Oprean, prof. univ. dr. ing. dr. ec. Mihail Ţîţu, prof. univ. dr. ing. şi ec. Viorel Bucur. - Bucureşti : AGIR, 2011.646 p. : fig., tab.Note de subsol.Bibliografie p. 629-646.ISBN 978-973-720-363-265.012.43 334.012MANAGEMENT MANAGEMENT(organizaţii) FORME DE ORGANIZARE ECONOMICĂ

ORGANIZAŢII MANAGEMENTUL CALITĂŢII MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE RESURSE UMANE(management) STRES MANAGEMENT(resurse umane) MANAGEMENTUL STRESULUI MANAGEMENTUL RISCULUIIII 33653 65/O-64

281 - TUDOSE, GABRIELAGestiunea resurselor umane din perspectiva convergenţei competenţelor cu piaţa muncii / Dr.

Gabriela Tudose. - Bucureşti : AGIR, 2012.218 p.. - (Studii şi cercetări [ Editura AGIR]).Note de subsol.Anexe pe CD.Bibliografie p. 205-218.ISBN 978-973-720-445-565.012.43:658.3 658.3:65.012.43 082.1 Studii şi cercetăriMANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE RESURSE UMANE RESURSE

UMANE(management)III 33598 65/T91

282 - VELCIU, MARIA MAGDALENAResursa umană în sprijinul îmbunătăţirii adaptabilităţii organizaţiilor, într-un mediu în

continuă schimbare = Human resources for improving the adaptability of orfanizations, in a changing environment / Dr. Maria Magdalena Velciu. - Bucureşti : AGIR, 2013.161 p. : fig., tab.. - (Studii şi cercetări [ Editura AGIR]).Bibliografie p. 157-161.ISBN 978-973-720-514-8658.3:65.012.43 65.012.43:658.3 082.1 Studii şi cercetăriORGANIZAREA MUNCII MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE RESURSE UMANE

RESURSE UMANE(management) MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERIIIII 33605 65/V42

657 - Contabilitate

283 - Dicţionar englez pentru economie : Informatică de gestiune, contabilitate, finanţe-bănci / Gabriela Popa, Ion Cucui, Ion Florin Popa,.... - Bucureşti : AGIR, 2006.654 p.Carte publicată de Academia de Ştiinţe Tehnice din România.ISBN 973-720-104-3, ISBN 978-973-720-104-1657(038)=111 33(038)=111 81'374.2'373.46:33=111 81'374.2'373.46:657=111DICŢIONAR ECONOMIC CONTABILITATE(dicţionare) FINANŢE(bănci) LIMBA

ENGLEZÃ(dicţionar tematic) DICŢIONAR TEMATIC ECONOMIE(dicţionar) INFORMATICA DE GESTIUNE BĂNCIL-657/D39

66/68 - Industrii

284 - Hidrogenul, vector de energie : De la chimie la energie şi protecţia mediului / Ioan Iordache; Ioan Ştefănescu; Adrian Gheorghe... ; Prefaţă de Pierre-Etienne Franc. - Bucureşti : AGIR, 2016.212 p. : il., tab.Rezumat în limba engleză.Notă bio-bibliografică 5-6.Prefaţă în limba română p. 7-8.Prefaţă în limba franceză p. 9-10.Cuvânt înainte p. 11-12.Preambul p. 13-15.Bibliografie p. 202-211.ISBN 978-973-720-628-2662.769.2:546.11 546.11:662.769.2 502.3INDUSTRIE CHIMICĂ TEHNOLOGIE CHIMICĂ INDUSTRIE CHIMICĂ(hidruri)

PRODUCEREA GAZELOR PRODUCEREA GAZELOR(hidrogen) COMBUSTIBILI GAZOŞI CHIMIE CHIMIE ANORGANICĂ CHIMIE INDUSTRIALĂIII 33587 662/H61

285 - Tratat de inginerie alimentară / Prof. dr. ing. Ana Alexandru; Şef lucr. ing. Gabriela Bahrim; Prof. dr. ing. Constantin Banu. - Bucureşti : AGIR, 2010.1627 p. : il., tab.Prefaţă p. 2.Rezumat în limba engleză p. 3.Bibliografie p. 1627.ISBN 978-973-720-276-5Vol. 1 : Trata de inginerie alimentară. - Tratat de inginerie alimentară / Prof. dr. ing. Ana

Alexandru; Şef lucr. ing. Gabriela Bahrim; Prof. dr. ing. Constantin Banu. - 2007. - vol. - ISBN 978-973-720-150-8.664(053)ALIMENTAŢIE INGINERIE ALIMENTARĂ MERCEOLOGIE PRODUSE

AGROALIMENTARE MANAGEMENTUL CALITĂŢII TEHNOLOGIE ALIMENTARĂ INDUSTRIE ALIMENTARĂ ALIMENTE(fabricarea şi producerea) ALIMENTE(păstrare)III 33696 664/T81

286 - Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte : Industria alimentară IAL4. Industrii extractive : Român/Englez/Francez/Rus / Coordonare generală : Prof. univ. dr.ing. Gleb Drăgan. - Bucureşti : Editura Academiei Române ; AGIR, 2003.[X] ; 186 p.Prefaţă p. [VII-VIII].Dicţionar editat de Academia Română, Comisia de Terminologie pentru Ştiinţele Exacte.Bibliografie p. 186.ISBN 973-27-0747-X, ISBN 973-27-1064-0, ISBN 973-8466-45-8, ISBN 973-8130-17-4664:81'374.3=135.1=111=133.1=161.1 81'374.3:664=135.1=111=133.1=161.1 664(038)DICŢIONAR TERMINOLOGIC DICŢIONAR EXPLICATIV INDUSTRIE ALIMENTARĂ

DICŢIONAR TEHNICIII 33630 664/D39

287 - Tratat de inginerie alimentară / Prof. dr. ing. Ana Alexandru; Şef lucr. ing. Gabriela Bahrim; Prof. dr. ing. Constantin Banu. - Bucureşti : AGIR, 2007.vol.ISBN 978-973-720-150-8Vol. 1 : Trata de inginerie alimentară. - Tratat de inginerie alimentară / Prof. dr. ing. Ana

Alexandru; Şef lucr. ing. Gabriela Bahrim; Prof. dr. ing. Constantin Banu. - 2010. - 1627 p.. - Prefaţă p. 2. - Rezumat în limba engleză p. 3. - ISBN 978-973-720-276-5.664(053)ALIMENTAŢIE INGINERIE ALIMENTARĂ MERCEOLOGIE PRODUSE

AGROALIMENTARE MANAGEMENTUL CALITĂŢII TEHNOLOGIE ALIMENTARĂ INDUSTRIE ALIMENTARĂ ALIMENTE(fabricarea şi producerea) ALIMENTE(păstrare)III 33696 664/T81

288 - Inovare şi competivitate în sectorul de pielărie / Dana Corina Deselnicu: coordonator. - Bucureşti : AGIR, 2014.280 p. : il. , tab.. - (Inginerie industrială).Prefaţă p. 5-6.Bibliografie p. 279-280.ISBN 978-973-720-556-8675.02:66 66:675.02 082.1 Inginerie industrialăINDUSTRIA PIELĂRIEI(Tăbăcărie) PRELUCRAREA PIEILOR TĂBĂCĂRIE

TEHNOLOGIE CHIMICĂIII 33588 675/I-55

289 - Istoria petrolului în România / Dr. ing. Gheorghe Ivănuş, prof. Ion Ştefănescu, ing. Ştefan N. Stirimin,... ; Coordonator : dr. ing. Gheorghe Ivănuş. - Bucureşti : AGIR, 2004.578 p. : tab., il., sch.. - (Repere istorice).Prefaţă p. 5-8.Bibliografie la sfârşitul capitolelor.ISBN 973-8466-83-0665.6(498)(091) 082.1 Repere istoricePETROL(industrie) INDUSTRIA PETROLULUI TEHNOLOGIA PETROLULUI ISTORIA

PETROLULUIIII 33565 665/I-87

290 - BANU, CONSTANTINTehnologia produselor zaharoase / Constantin Banu, Daniela Ianiţchi, Carol Jantea.... - Bucureşti

: AGIR, 2013.200 p. : il., tab.. - (Ingineria alimentară).Îndrumări p. 5-6.Bibliografie p. 199-200.ISBN 978-973-720-480-6664.14 662.12 082.1 Inginerie alimentarăINDUSTRIE ALIMENTARĂ INGINERIE ALIMENTARĂ PREPARAREA ALIMENTELOR

ZAHARURI(prelucrare) INDUSTRIA ZAHĂRULUI PRODUSE DIN ZAHĂR DULCIURI(preparare)III 33591 664/B27

291 - CHISĂLIŢĂ, DUMITRUO istorie a gazelor naturale din România / Dumitru Chisăliţă ; Prefaţă : Acad. Gleb Drăgan. -

Bucureşti : AGIR, 2009.[X] ; 503 p. : il. color.. - (Repere istorice).Note de subsol.Notă bio-bibliografică [1] p..Prefaţă [VII-VIII] p..Bibliografie p. 479-503.ISBN 978-973-258-1662.767(498)(091) 622.31(498)(091) 082.1 Repere istoriceGAZE NATURALE(zăcăminte) GEOLOGIE EXPLOATĂRI MINIERE INDUSTRIA

EXTRACTIVĂ ZĂCĂMINTE ZĂCĂMINTE DE GAZEIII 33640 662/C46

292 - CROITORU, CONSTANTINOenologie : Inovări şi noutăţi / Dr. Constantin Croitoru. - Bucureşti : AGIR, 2012.334 p. : il. , tab.Notă biografică p. 1.Prefaţă p. 5-6.Bibliografie p. 323-334.ISBN 978-973-463-9663.2OENOLOGIE VINURI VINIFICAŢIE VIN VINURI(preparare) INDUSTRIA VINULUI

INDUSTRIA BĂUTURILORIII 33644 663/C26

293 - CROITORU, CONSTANTINTratat de ştiinţă şi inginerie oenologică / Dr. Constantin Croitoru. - Bucureşti : AGIR, 2009.1047 p. : il. , tab.Notă biografică p. 1-4.Prefaţă p. 9-12.Tabla de materii p. 13-14.Lista abrevieri p. 18.Titlu şi în limba franceză, engleză, italiană, spaniolă, germană şi rusă.Tabla de materii şi în limba franceză, engleză, italiană, spaniolă, germană şu rusă.Titlu şi în lima engleză, franceză, italiană, spaniolă, gerană şi rusă.Bibliografie la sfârşitul capitolelor.ISBN 978-973-720-233-8, ISBN 978-973-720-232-1663.2OENOLOGIE VINURI VINIFICAŢIE VIN VINURI(preparare) INDUSTRIA VINULUI

INDUSTRIA BĂUTURILORIII 33639 663/C26

294 - DEJEU, LIVIU CORIOLANVinul şi sănătatea / Prof. univ. dr. Liviu Coriolan Dejeu. - Bucureşti : Ceres, 2011.272 p.; IV p. il. color : il.. - (Caleidoscop).Bibliografie p. 240-272.ISBN 978-973-40-0894-0 663.24 613.262 615.322 082.1 CaleidoscopVITICULTURĂ VIN VINIFICAŢIE OENOLOGIE PREPARAREA VINURILOR ISTORIA

VINURILOR VINURI(boli) VINURI(preparare) VINURI(terapie) MEDICINĂ NATURISTĂ (tratamente) TERAPIE NATURISTĂ FRUCTE(valorificare) STRUGURI DE MASĂII 96692 663/D27

295 - DESELNICU, DANA CORINAPolitici europene pentru produse şi relevanţa lor pentru sectorul de încălţăminte / Ş.l. dr. ing.

Dana Corina Deselnicu. - Bucureşti : AGIR, 2014.244 p. : il. tab.. - (Politici, Strategii, Dezvoltare).Cuvânt înainte p. 1-2.Abrevieri p. 8-9.Anexe p. 188-244.Bibliografie p. 182-185.ISBN 978-973-720-555-1685.34 082.1 Politici, Strategii, DezvoltareÎNCĂLŢĂMINTE PANTOFI MAROCHINĂRIE TĂBĂCĂRIE PRODUSE INDUSTRIALE

INDUSTRIE CHIMICĂ INOVAŢIIIII 33643 685/D34

296 - DESELNICU, VIORICATehnologii inovative pentru sectorul de pielărie / Viorica Deselnicu; Marian Crudu; Dana

Corina Deselnicu. - Bucureşti : AGIR, 2014.135 p. : il. , tab.. - (Inginerie industrială).Concluzii p. 125.Anexe p. 129-135.Bibliografie p. 13-14Bibliografie p. 125-128.ISBN 978-973-720-556-8675.02:66 66:675.02 082.1 Inginerie industrialăINDUSTRIA PIELĂRIEI(Tăbăcărie) PRELUCRAREA PIEILOR TĂBĂCĂRIE

TEHNOLOGIE CHIMICĂ PANTOFIIII 33583 675/D34

297 - GHEORGHE, GHEORGHE IONMicro-nanoingineria integronică inteligentă / Gheorghe Ion Gheorghe. - Bucureşti : AGIR,

2014.359 p. : fig.Bibliografie p. 348-359.ISBN 978-973-720-538-4681.5AUTOMATICĂ INGINERIE NANOTEHNOLOGIE INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂIII 33573 681.5/G40

298 - GHEORGHE, GHEORGHE IONAdaptronica sistemelor inteligente / Gheorghe Ion Gheorghe. - Bucureşti : AGIR, 2014.269 p. : fig., tab.Bibliografie p. 254-267.ISBN 978-973-720-509-4681.5AUTOMATICĂ INGINERIE NANOTEHNOLOGIE INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ

ROBOTICĂIII 33575 681.5/G40

299 - IVĂNUŞ, GHEORGHETratat de petrochimie / Dr. ing. Gheorghe Ivănuş. - Bucureşti : AGIR, 2010.3 vol.Carte publicată de Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi de Asociaţia Generală a Inginerilor

din România.ISBN 978-973-720-290-1Vol.1 : Produse petrochimice de bază. - Tratat de petrochimie / Dr. ing. Gheorghe Ivănuş. - 2010. -

XX, 1058 p. ; [2] pl.. - Carte publicată de Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi de Asociaţia Generală a Inginerilor din România. - Prefaţă p. VII-IX. - Despre autor p. III-IV. - ISBN 978-973-720-291-8.665.6(498)(035)PETROL(industrie) INDUSTRIA PETROLULUI TEHNOLOGIA PETROLULUI

PETROLOGIE PETROCHIMIEIII 33570(v.1) 665/I-97

300 - MOŢIT, HORIA MIHAIAnaliza-sinteza şi clasificarea unitară a debitmetrelor = Unitary analysis - synthesis and

classification of flowmeters / Horia Mihai Moţit. - Bucureşti : AGIR, [2014].XII ; 114 p. : fig.Bibliografie p. 110-112.ISBN 978-973-720-539-1681.12TEHNICA REGLĂRII AUTOMATE DEBITMETRE APARATE DE MĂSURATV 2131 681/M92

301 - NĂSTĂSESCU, VASILEMetoda particulelor libere în analiza numerică a mediilor continue / Vasile Năstăsescu, Ghiţă

Bârsan. - Bucureşti : AGIR, 2015.255 p. : fig., tab.. - (Matematici aplicate).Bibliografie p. 252-255.ISBN 978-973-720-617-6662.1 623.4.083.3 082.1 Matematici aplicateMATEMATICĂ APLICATĂ PIROTEHNICĂ EXPLOZII ARTIFICII(fabricare) FOC DE

ARTIFICII TEHNICĂ MILITARĂIII 33636 662/N24

302 - ORĂNESCU, ELENAAditivi alimentari, necesitate şi risc / Prof. dr. ing. Elena Orănescu. - Bucureşti : AGIR, 2008.375 p.Index alfabetic p. 368-371.Bibliografie selectivă 372-375.ISBN 978-973-720-176-8664 66.022:663/664 663/664:66.022 667.26/.28ADITIVI ALIMENTARI PRODUSE CHIMICE(aditivi alimentari) INDUSTRIE ALIMENTARĂ

ALIMENTE(compoziţie chimică) ALIMENTE CONSERVAREA ALIMENTELOR ALIMENTAŢIE ALIMENTE(fabricarea şi producerea)IV 7478 664/O-70

303 - PINCOVSCHI, EUGENBazele tehnologiei chimice anorganice = Basic of Inorganic Chemical Technolgy / Eugen

Pincovschi, Dan-Ioan Popescu. - Bucureşti : AGIR, 2013.401 p. : tab., fig.. - (Inginerie chimică).În loc de prefaţă Industria chimică şi învăţământul chimic românesc p. 6-16.Bibliografie la sfârşit de capitol.ISBN 978-973-720-508-766 661.53 661.3 082.1 Inginerie chimicăINDUSTRIE CHIMICĂ TEHNOLOGIE CHIMICĂ PRODUSE CHIMICE PROCESE

CHIMICE AMONIAC ACID SULFURICIII 33659 66/P66

304 - POPESCU, ALINAProcese enzimatice de finisare a materialelor textile din bumbac şi lână = Enzymatic finishing

processes of cotton and wool textile materials / Dr. ing. Alina Popescu. - Bucureşti : AGIR, 2011.260 p. : tab., fig.. - (Studii şi cercetări [ Editura AGIR]).Bibliografie p. 245-260.ISBN 978-973-720-378-6677.02 677.014.7 082.1 Studii şi cercetăriINDUSTRIA TEXTILĂ INDUSTRIA TEXTILĂ(fibre naturale) PRELUCRAREA FIBRELOR

TEXTILE INDUSTRIA TEXTILĂ(compoziţia chimică a materialelor)III 33656 677/P81

305 - ŞEPTILICI, GEORGETALimpezirea vinului : - simplu, eficient, la îndemâna oricui - / Ing. Georgeta Şeptilici. - Bucureşti :

Ceres, [2010].112 p. : il.; tab.. - (Biblioteca gospodarului agricol).Cuvânt-înainte p. 5.ISBN 978-973-40-0839-1663.25 634.8.07 082.1 Biblioteca gospodarului agricolVITICULTURĂ VINIFICAŢIE VIN PREPARAREA VINURILOR PREPARAREA

BĂUTURILOR STRUGURI DE MASĂ OENOLOGIEII 96694 663/S45

306 - SÎRBU, ALEXANDRINAPâinea şi alte produse de panificaţie / Prof. univ. dr. ing. Alexandrina Sîrbu. - Bucureşti : AGIR,

2009.267 p. : tab., il. în parte color, diagr., fig.Note de subsol.Prefaţă p. 5-8.Pe copertă şi cotor titlul este : Merceologie alimentară.Bibliografie p. 246-265.ISBN 978-973-720-184-3664.6:620.2 620.2:664.6MERCEOLOGIE PANIFICAŢIE PRODUSE DE PANIFICAŢIE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

ALIMENTE(fabricarea şi producerea)III 33568 664/S60

307 - WOINAROSCHY, ALEXANDRUElemente de inginerie de produs / Alexandru Woinaroschy, Anca Daniela Raiciu. - Bucureşti :

AGIR, 2015.142 p. : tab., fig.Prefaţă p. 5-6.Bibliografie selectivă p. 142.ISBN 978-973-720-604-6661:658.8 658.8:661 339.138:661 661:339.138INDUSTRIE CHIMICĂ PRODUSE INDUSTRIALE PRODUSE CHIMICE MARKETING

INGINERIE INDUSTRIALĂIII 33606 661/W80

71 - Sistematizare. Urbanism

308 - ILIESCU, ANA FELICIAIstoria artei grădinilor / Prof. univ. dr. Ana-Felicia Iliescu. - [Bucureşti] : Ceres, [2014].360 p. ; [104] p. il. color : il.Cuvânt-înainte p. 7-8.Bibliografie p. 357-360.ISBN 978-973-40-1047-9712(100)(091) 635.015(100)(091)URBANISM PARCURI GRĂDINI GRĂDINI BOTANICE GRĂDINĂRIT GRĂDINI CU

STÂNCI GRĂDINĂRIT(sfaturi) PLANTE DE GRĂDINĂ BOTANICĂ APLICATĂ ARTĂ(album) PLANTE ORNAMENTALE ISTORIA GRĂDINILOR PUBLICEIII 33723 71/I-44

72 - Arhitectură

309 - Palatul Culturii Tîrgu-Mureş : (1913-2013) : 100 de ani de cultură = A Marosvásárhelyi Kultúrpalota : 100 év a kultúra syolgálatábon = The Palace of Culture Tirgu-Mures / Note introductive de Ciprian Dobre, Cornel Sigmirean, Sebeszén Mihály ; Colaboratori : Monica Avram, Ioan Şulea, Cora Fodor.... - Tîrgu-Mureş : s. n., [2013].125 p. : il. color.Lucrare apărută sub egida Consiliului Judeţean Mureş cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la

deschiderea Palatului Culturii.Album în limbile : română, maghiară, engleză.CD-ul conţine un scurt film documentar în limba română, subtitrat în engleză.Bibliografie p. 125.72(498.4 Târgu Mureş)(084)(091) 908(498 Târgu-Mureş, Palatul Culturii)(084) 008(498-35

Mureş)"19"(084)Dandea, Emil A. Iorga, Nicolae Sorescu, Marin Maria, Regina RomânieiTÂRGU-MUREŞ TÂRGU-MUREŞ(instituţii) TÂRGU-MUREŞ(clădiri) TÂRGU-

MUREŞ(monumente) TÂRGU-MUREŞ(palatul culturii) PALATUL CULTURII (Mureş) ARHITECTURĂ(palate) CULTURĂ(Mureş) BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ Filarmonica de Stat Târgu Mureş MUZEUL JUDEŢEAN MUREŞTîrgu-Mureş72/P14 II 96729

310 - MUNTEANU, IOANAleiul Cuza şi alte monumente : O istorie ilustrată / Ioan Munteanu. - Brăila : Proilavia, 2015.160 p. : il. color.ISBN 978-606-8375-70-0725.94(498-21 Brăila)BRĂILA URBANISM CLĂDIRI CLĂDIRI(Brăila) PATRIMONIU ARHITECTURAL

PATRIMONIU ARHITECTURAL(Brăila)BrăilaIII 33759 72/M95

77 - Artă şi tehnică foto

311 - Silent Roots : [album fotografic : Judeţul Mureş] / Note introductive de Ciprian Dobre. - Tîrgu-Mureş : s. n., [2016].125 p. : il. color.Lucrare apărută sub egida Consiliului Judeţean Mureş.Album foto în limbile : română, maghiară, engleză.77.04(498-35 Mureş)(084) 008(498-35 Mureş)(084)TÂRGU-MUREŞ TÂRGU-MUREŞ(clădiri) TÂRGU-MUREŞ(monumente) TÂRGU-

MUREŞ(palatul culturii) FOTOGRAFIE FOTOGRAFII ARTISTICE FOTOGRAFII(album) FOTOGRAFII(Mureş, judeţul) PALATUL CULTURII (Mureş) CULTURĂ(Mureş) BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ Filarmonica de Stat Târgu MureşTîrgu-Mureş. Mureş (judeţ)V 2133 77/S55

78 - Muzică

312 - ANSAMBLUL VASILE IOVUDivertisment : [CD audio] / Ansamblul Vasile Iovu ; Solişti : Vasile Iovu, Sorin Rusu, Simion

Duja... ; Conducător muzical : Vasile Iovu ; Coordonator : Simion Duja. - Chişinău : s. n., 2012.1 CD-ROM.78(498)(0.034) 785(498) 082.1 AnthroposMUZICĂ ROMÂNEASCĂ MUZICĂ POPULARĂ ROMÂNEASCĂ MUZICĂ

INSTRUMENTALĂ MUZICĂ CLASICĂMAV-1059

313 - GRUPUL "SERANADA" AL ASOCIAŢIEI LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIAO korça ime : Këngë shqlptare = Cântece albaneze : [CD audio] / Grupul "Serenada" al Asociaţiei

Liga Albanezilor din România ; Solişti : Carmen Bălăşoiu, Gabriela Corbu, Manuela Moconu ; Versuri şi texte adaptate în limba română : prof. Oana Manolescu. - [Craiova] : s. n., s.a.1 CD-ROM.Producător : Asociaţia Liga Albanezilor din România.784(496.5) Grupul SerenadaMUZICĂ VOCALĂ MUZICĂ ALBANEZĂ ASOCIAŢIA LIGA ALBANEZILOR DIN

ROMÂNIA MUZICĂ INSTRUMENTALĂ MUZICA CONTEMPORANĂ MUZICĂ CORALĂMAV-1061

314 - GRUPUL "SERANADA" AL ASOCIAŢIEI LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIAPe ţărmul de coral : Cântece albaneze : [CD audio] / Grupul "Serenada" al Asociaţiei Liga

Albanezilor din România ; Solişti : Carmen Bălăşoiu, Gabriela Corbu, Manuela Moconu ; Versuri şi texte adaptate în limba română : prof. Oana Manolescu. - [Craiova] : s. n., s.a.1 CD-ROM.784(496.5) Grupul SerenadaMUZICĂ VOCALĂ MUZICĂ ALBANEZĂ ASOCIAŢIA LIGA ALBANEZILOR DIN

ROMÂNIA MUZICĂ INSTRUMENTALĂ MUZICA CONTEMPORANĂ MUZICĂ CORALĂMAV-1060

79 - Divertisment. Spectacole. Teatru. Sport

315 - Mozdulatokba vésett gyökerek : [casetă cu 5 DVD-uri audio şi 3 anexe detaşabile] / Szerkesztő : Pávai István. - Sepsiszentgyörgy : Romániai Magyar Néptánc Egyesület, 2016.5 vol. cu DVD-uri.Vol. 1 : Felcsíki és Felső-Maros menti tánacok és dallamok. - Mozdulatokba vésett gyökerek :

[casetă cu 5 DVD-uri audio şi 3 anexe detaşabile]. - 2016. - 1 carcasă cu 6 DVD-uri. - Note privind detaliile tehnice: DVD multimedia ; Funcţionează cu softul VLC media.Vol. 2 : Belső-mezőségi táncok és dallamok. - Mozdulatokba vésett gyökerek : [casetă cu 5 DVD-

uri audio şi 3 anexe detaşabile]. - 2016. - 1 carcasă cu 6 DVD-uri. - Note privind detaliile tehnice: DVD multimedia ; Funcţionează cu softul VLC media.Vol. 3 : Észak-mezőségi és Maros-Küküllő. - Mozdulatokba vésett gyökerek : [casetă cu 5 DVD-uri

audio şi 3 anexe detaşabile]. - 2016. - 1 carcasă cu 6 DVD-uri. - Note privind detaliile tehnice: DVD multimedia ; Funcţionează cu softul VLC media.Vol. 4 : Aranyosszéki, kalotaszegi és szilágysági táncok és dallamok. - Mozdulatokba vésett

gyökerek : [casetă cu 5 DVD-uri audio şi 3 anexe detaşabile]. - 2016. - 1 carcasă cu 6 DVD-uri. - Note privind detaliile tehnice: DVD multimedia ; Funcţionează cu softul VLC media.Vol. 5 : A szymosújvári Mezőségi Fesztiválok felvételiből. - Mozdulatokba vésett gyökerek :

[casetă cu 5 DVD-uri audio şi 3 anexe detaşabile]. - 2016. - 1 carcasă cu 6 DVD-uri. - Note privind detaliile tehnice: DVD multimedia ; Funcţionează cu softul VLC media.793.31(=511.141)(498)DANSURI POPULARE DANSURI POPULARE MAGHIARE(Transilvania) DANSURI

POPULARETransilvaniaMAV1070(1-5)

80/81 - Lingvistică şi limbi

316 - Dicţionar german-român : Cel mai cuprinzător dicţionar / Coordonare Grete Klaster-Ungureanu ; Revizie finală Ioan Gabriel Lăzărescu ; Au colaborat parţial Laura Bâlcu-Bordeianu, Miruna Bolocan, Mariana Cazacu.... - Ediţia a 3-a, revizuită şi îmbogăţită de Grete Klaster-Ungureanu, Ioan Gabriel Lăzărescu, Ileana Maria Moise. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2010.XLVI, 1518 p. : tab.Bibliografie p. IX-X.Volum publicat sub egida Academiei Române, Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan şi Al.

Rosetti".ISBN 978-606-8162-12-681'374.822=112.2=135.1DICŢIONAR DICŢIONAR LINGVISTIC DICŢIONAR GERMAN-ROMÂNL-81'374/D39

317 - ADÁMKOVÁ, PETRADicţionar român-ceh de cuvinte similare = Rumunsko-český slovník podobných slov / Petra

Adámkková, Jiřina Vyorálková. - Bucureşti : Curtea Veche, 2015.130 p.Text bilingv român-ceh.Introducere p. 11.ISBN 978-973-606-388-855-581'374.822=135.1=162.3 811.162.3(038)DICŢIONAR DICŢIONAR ROMÂN-CEH LIMBA CEHĂ(dicţionar) LIMBA CEHĂ

LINGVISTICĂ LINGVISTICĂ(dicţionar) DICŢIONAR LINGVISTICI 20261 L-81'374/A19

318 - CALCIU, ALEXANDRUDicţionar român-spaniol : Cel mai cuprinzător dicţionar / Alexandru Calciu, Zaira Samharadze. -

Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2009.VIII ; 824 p.ISBN 978-606-92266-1-281'374.822=135.1=134.2 811.134.2(038)DICŢIONAR ROMÂN-SPANIOL DICŢIONAR LINGVISTIC LIMBA SPANIOLĂ(dicţionar)L-81'374/C13

811.135.1 - Limba română

319 - ALBU, IOSIFRugă firului de iarbă : [versuri] / Iosif Albu. - Tîrgu-Mureş : Fundaţia Culturală "Cezara Codruţa

Marica", 2006.116 p.Prefaţă p. 5.ISBN 973-04549-6, ISBN 978-973-0-04549-9821.135.1-1LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)II 96749 821.135.1/A33

82 - Literatură

320 - Lecturile copilăriei : Clasa a V-a / [Antologie de : Lucica Buzenchi]. - [Ediţia a 7-a]. - [Constanţa] : Editura Eduard, [2013].639 p.. - (Antologie şcolară completă).ISBN 978-606-571-203-482-82-93-34=135.1 082.1 Antologie şcolară completăLITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)

LITERATURĂ UNIVERSALĂ(poveşti)82-82/L37

321 - Lecturile copilăriei : Clasa a III-a / [Antologie de : Înv. Lucica Buzenchi]. - [Ediţia a 6-a]. - [Constanţa] : Editura Eduard, [2012].512 p.. - (Antologie şcolară completă).ISBN 978-606-571-135-882-82-93-34=135.1 082.1 Antologie şcolară completăLITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)

LITERATURĂ UNIVERSALĂ(poveşti)82-82/L37

322 - Din lecturile copilăriei : Antologie de texte literare. Clasa a III-a / Selecţia autorilor şi a textelor : Prof. dr. Al. Andrei. - [s.l.] : Regis, [s.a.].448 p.ISBN 978-606-8130-02-682-82-93-34=135.1LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie) LITERATURĂ UNIVERSALĂ(poveşti)

LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)82-82/D47

82.09 - Critică literară

323 - MEYER, RUDOLFÎnţelepciunea basmelor populare / Rudolf Meyer ; Traducători : Dr. Petre Papacostea, Traian

Dragoş. - Bucureşti : Univers Enciclopedic ; Triade, 2008.335 p.. - (Iniţieri).Note p. 325-328.Postfaţă p. 329-336.Note de subsol.ISBN 978-606-8162-29-482.09-91-34=135.1 082.1 Iniţieri. Biblioteca antroposoficăCRITICĂ LITERARĂ(basme) LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică literară) BASME

BASME POPULAREII 96628 82-91/M63

821.111 - Literatură engleză şi de limbă engleză

324 - Cartea junglei : [Poveste după Walt Disney] / Redactor : Alexandru Trifoi. - Bucureşti : Adevărul Holding ; Egmont, 2009.64 p. : il. color.. - (Biblioteca Adevărul pentru copii ; 1).ISBN 978-606-519-185-3821.111(73)-34=135.1 087.5=135.1 082.1 Biblioteca Adevărul pentru copiiLITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) LITERATURĂ AMERICANĂ(poveşti) CARTE

PENTRU COPII821.111/C27

325 - APPLEGATE, KATHERINEThe One and Only Ivan / Katherine Applegate. - [London] : HarperCollins Children's Books,

[2012].256 p.Notele autorului p. 253-254.Date despre autor p. 256.ISBN 978-0-00-745533-1821.111(73)-31-93LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)821.111/A69

326 - BALDWIN, JAMESGo Tell it on the Mountain / James Baldwin. - New York : Vintage International ; Vintage Books,

[2013].264 p.Date despre autor p. 264.ISBN 978-0-345-80654-3821.111(73)-31LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/B20

327 - BLUME, JUDYDouble Fudge / Judy Blume. - [London] : Macmillan Children's Books, [2014].296 p.Romanul face parte din seria pentru copii The Fudge Books.ISBN 978-1-4472-6288-6821.111(73)-31LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)821.111/B59

328 - BLUME, JUDYOtherwise known as Sheila the Great / Judy Blume. - New York : Berkley Books, [2004].154 p.Romanul face parte din seria pentru copii The Fudge Books.ISBN 978-0-425-19380-8821.111(73)-31LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)821.111/B59

329 - BLUME, JUDYSuperfudge / Judy Blume. - New York : Berkley Books, [2004].178 p.Romanul face parte din seria pentru copii The Fudge Books.ISBN 978-0-425-19381-5821.111(73)-31LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)821.111/B59

330 - BLUME, JUDYFudge-A-Mania / Judy Blume. - New York : Berkley Books, [2004].166 p.Romanul face parte din seria pentru copii The Fudge Books.ISBN 978-0-425-19382-2821.111(73)-31LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)821.111/B59

331 - BURNETT, FRANCES ELIZA HODGSONThe Secret Garden : (Abridged) / Frances Hodgson Burnett ; Illustrated by Thea Kliros. - New

York : Dover Publications, Inc., [2016].VI; 85 p. : il.. - (Dover Children's Thrift Classics).Note p. III.ISBN 978-0-486-28024-0, ISBN 0-486-28024-1821.111(73)-93-31 082.1 Dover. Thrift. EditionsLITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)821.111/F20

332 - CHOPIN, KATEThe Awakening / Kate Chopin. - New York : Dover Publications, Inc., [2015].116 p.. - (Dover. Thrift. Edition).ISBN 978-0-486-27786-8, ISBN 0-486-27786-0821.111(73)-31 082.1 Dover. Thrift. EditionsLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/C47

333 - CORMIER, ROBERTI am the Cheese / Robert Cormier. - [New York] : Ember, [2014].233 p.ISBN 978-0-375-84039-5821.111(73)-31LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/C72

334 - FOLLETT, KENAz örökkévalóság küszöbén / Ken Follett ; Fordította Bihari György, Sóvágó Katalin. -

[Budapest] : Gabo, 2014.1223 p.. - (Évszázad-trilógia ; 3).ISBN 978-963-689-964-6821.111-31=511.141 082.1 Évszázad-trilógiaLITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)III 33732 821.111/F77

335 - FORMAN, GAYLEI was here / Gayle Forman. - [London] : Simon & Schuster, [2015].276 p.ISBN 978-1-4711-2439-6821.111(73)-31LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/F79

336 - GARWOOD, JULIEKét rózsa / Julie Garwood ; Fordította : Tóth Gizella. - [Budapest] : Gabo, [2008].586 p.. - (Clayborne fivérek ; 1).ISBN 978-963-689-195-4821.111(73)-31=511.141 082.1 Clayborne fivérekLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/G22

337 - GARWOOD, JULIEHárom rózsa / Julie Garwood ; Fordította : Tóth Gizella. - [Budapest] : Gabo, [2008].459 p.. - (Clayborne fivérek ; 2).ISBN 978-963-689-209-8821.111(73)-31=511.141 082.1 Clayborne fivérekLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/G22

338 - MARTIN, GEORGE R.R.Királyok csatája : A tűz és jég dalának második könyve / George R.R. Martin ; Fordította Pétersz

Tamás. - [Pécs] : Alexandra Kiadó, 2008.560 p.. - (A tűz és jég dala ; 2).ISBN 963-368-676-8821.111(73)-31=511.141 082.1 A tűz és jég dalaLITERATURĂ AMERICANĂ(roman) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic)III 33743 821.111/M43

339 - PENNYPACKER, SARAPax / Sara Pennypacker ; Illustrated by Jon Klassen. - [London] : HarperCollins Children's Books,

[2016].278 p. : il.ISBN 978-0-00-812409-0821.111(73)-93-31LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)821.111/P50

340 - PORTER, ELEANOR H.Pollyanna : Pollyanna Grows Up / Eleanor H. Porter. - London : Wordsworth Classics, [2011].383 p.ISBN 978-1-84022-675-1821.111(73)-93-31LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)821.111/P85

341 - PORTER, ELEANOR H.Pollyanna / Eleanor H. Porter. - London : Vintage Books, [2015].279 p. : il.. - (Vintage Classics).ISBN 978-1-784-87024-9821.111(73)-93-31 082.1 Vintage ClassicsLITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)821.111/P85

342 - RAWLS, WILSONWhere the Red Fern Grows / Wilson Rawls ; With an introduction by Newbery Medal winner

Clare Vanderpool. - [New York] : Random House Children's Books ; Laurel-Leaf Books, [2016].251 p.ISBN 978-0-553-27429-5821.111(73)-31LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)821.111/R32

343 - SACHAR, LOUISHoles / Louis Sachar. - [New York] : A Yearling Book, [2015].233 p.ISBN 978-0-440-41480-3821.111(73)-31-93LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)821.111/S12

344 - STEAD, REBECCAGoodbye Stranger / Rebecca Stead. - [London] : Andersen Press, [2015].292 p.ISBN 978-1-78344-399-4821.111(73)-31LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/S81

345 - WELLS, ROBISONVariant / Robison Wells. - [New York] : HarperTeen, [2011].376 p.ISBN 978-0-06-202609-5821.111(73)-31LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/W50

346 - WHARTON, EDITHThe Age of Innocence / Edith Wharton ; With an Introduction by Wendy Wasserstein. - [New

York] : [Bantam Books], [2006].XIV; 300 p.. - (Bantam Classic).ISBN 978-0-553-21450-5, ISBN 0-553-21450-0821.111(73)-31 082.1 Bantam ClassicLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/W62

347 - ZEVIN, GABRIELLEMemoirs of a teenage amnesiac / Gabielle Zevin. - New York : Square Fish ; Farrar Straus

Giroux, [2011].271 p.ISBN 978-0-312-56128-4821.111(73)-31LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/Z58

821.112.2 - Literatură germană

348 - AMFT, DIANAMicul păiangen Firicel / Diana Amft ; Ilustraţii de Martina Matos. - [Bucureşti] : Univers

Enciclopedic Gold, [2016].28 p. : il. color.ISBN 978-606-704-179-8821.112.2-93-34=135.1LITERATURĂ PENTRU COPII CARTE PENTRU COPII LITERATURĂ PENTRU

COPII(povestiri) LITERATURĂ GERMANĂ(pt. copii) LITERATURĂ GERMANĂ(povestiri)821.112.2/A45

349 - FUNKE, CORNELIADragonul clarului de lună / Cornelia Funke, Annette Swoboda. - [Bucureşti] : Univers

Enciclopedic Gold, [2015].39 p. : il. color.ISBN 978-606-704-140-8821.112.2-93-34=135.1LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) LITERATURĂ

GERMANĂ(pt. copii)821.112.2/F97

350 - STÄDING, SABINEPetronela Piure-de-Mere : Care vrăjeşte şi lipeşte / Sabine Städing ; Cu ilustraţii alb-negru de

SaBine Büchner ; Traducător Ştefania Dragomirescu. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, [2016].208 p. : il.ISBN 978-606-704-197-2821.112.2-93-34=135.1LITERATURĂ PENTRU COPII LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri) LITERATURĂ

GERMANĂ(povestiri)821.112.2/S75

821.133.1 - Literatură franceză

351 - VERNE, JULESL'ile mystéryeuse [Gallimard Jeunesse] / Jules Verne. - [Paris] : Gallimard Jeunesse, 2001.738 p.. - (Folio Junior ; 1126).Note bio-bibliografice [1] p..ISBN 978-2-07-059381-1821.133.1-31 821.133.1-311.3 082.1 Collection HetzelLITERATURĂ FRANCEZĂ(roman) LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri)821.133.1/V48

821.135.1- Literatură română

352 - BART, JEANEuropolis / Jean Bart ; Roman traduit du roumain par Gabrielle Danoux. - [s.l.] : [s.n.], 2016.302 p.Prefaţă p. 7-9.Note de subsol.ISBN 978-1536809824821.135.1-31=133.1LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)821.135.1/B35

353 - SUCIU, MAGDALENA DORINAAripă sub ape : [versuri] = Wing Under Water / Magdalena Dorina Suciu ; English Version :

Olimpia Iacob and Jim Kacian ; Ilustraţii : Mariana Şerban. - [Deva] : Emia, 2012.160 p. : il.. - (Poesis).ISBN 978-973-753-263-3821.135.1-1 821.135.1-1=111 082.1 PoesisLITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) MUREŞ(autori) MUREŞ(poeţi)821.135.1/S94

821.135.1 - Literatură română

354 - BALACI, DOINAPoveste de vacanţă : (roman) / Doina Balaci. - [Cluj-Napoca] : Napoca Nova, 2014.121 p.ISBN 978-606-8781-18-1821.135.1-31LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) CARTE CU DEDICAŢIEII 96731d 821.135.1/B19

355 - BORDA, LIANADrumuri şi semne : [versuri] / Liana Borda. - Bucureşti : [s.n.], 2016.116 p. ; V p.ISBN 978-973-0-21841-1821.135.1-1LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) MUREŞ(autori)821.135.1/B69

356 - BOŢULESCU DE MĂLĂIEŞTI, VLADScrieri / Vlad Boţulescu de Mălăieşti ; Ediţie critică, introducere, studiu filologic şi lingvistic,

glosar şi indice de Emanuela Timotin şi Ovidiu Olar. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2013.vol.Vol. 1 : Viaţa lui Scanderbeg. - Scrieri / Vlad Boţulescu de Mălăieşti. - 2013. - 284 p. ; [2] p. fig.. -

Glosar p. 251-264. - Indice de persoane şi de locuri p. 265-277. - Rezumat în limba franceză p. 281-284. - Note de subsol. - ISBN 978-606-8358-76-5.Vol. 3 : Istoria Universală. Asia. - Scrieri / Vlad Boţulescu de Mălăieşti. - 2013. - 263 p.. - Note de

subsol. - Cuvânt înainte p. 7-8. - Sigle p. 9-10. - Abrevieri p. 11-12. - Glosar p. 197-254. - Rezumat în limba franceză p. 255-258. - ISBN 978-606-8358-76-5978-606-8358-94-9.821.135.1-94LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrieri istorice)II 96643(v. 1) 821.135.1/B73

357 - BRANIŞTE, LAVINIARostogol merge acasă / Lavinia Branişte ; Cu ilustraţii de Andrei Măceşanu. - [Bucureşti] :

Arthur, [2016].119 p. : il. color.. - (Trofeul Arthur).Note bio-bibliografice [1] p..ISBN 978-606-788-044-1821.135.1-94-32 082.1 Trofeul ArthurLITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt. copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri)821.135.1/B78

358 - GOLOPENŢIA, ANTONRapsodia epistolară : Scrisori primite şi trimise de Anton Golopeţia (1923-1950) / Anton

Golopenţia. - Bucureşti : Albatros, 2004.vol.Vol. 1 : (Ion Adamesteanu - Nina Crainic). - Rapsodia epistolară : Scrisori primite şi trimise de

Anton Golopeţia (1923-1950) / Ion Adameşteanu, Nina Crainic. - Ediţie îngrijită de Sanda Golopenţia şi Ruxandra Guţu Pelazza. - 2004. - XLIII ; 494 p.. - Nota asupra ediţiei p. XXXIX. - Abrevieri p. XLI. - Lista ilustraţiilor p. XLIII. - Note si comentarii la sf. scrisorilor. - Index p. 467-481. - ISBN 973-24-1037-X.Vol. 3 : (Radu Crutzescu-Sabin Manuila). - Rapsodia epistolară : Scrisori primite şi trimise de

Anton Golopeţia (1923-1950) / Anton Golopenţia. - Ediţie îngrijită de Sanda Golopenţia, Ruxandra Guţu Pelazza şi Lidia Bradley. - 2012. - CXLX ; 762 p.. - Nota asupra ediţiei p. CXLIII-CXLIV. - Abrevieri p. CXLV-CXLVII. - Lista ilustraţiilor p. CXLIX. - Repere biobibliografice p. 737-751. - ISBN 978-973-45-0661-3.Vol. 4 : (Marele Stat Major - Iuhim Zelenciuc). - Rapsodia epistolară : Scrisori primite şi trimise

de Anton Golopeţia (1923-1950) / Anton Golopenţia. - 2014. - CVIII ; 699 p.. - Repere biobibliografice p. 671-681. - Ilustraţii p. 685-699. - Note de subsol. - ISBN 978-973-45-0688-0.821.135.1-6LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă) LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrisori)III 27305(v. 1) III 33714(v. 3-4) 821.135.1/G68

359 - MANTA TĂICUŢU, VALERIASlalom sentimental : [roman] / Valeria Manta Tăicuţu. - [Buzău] : Epigraf, 2016.360 p.ISBN 978-606-663-408-3821.135.1-31LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)II 96733 821.135.1/M29

360 - MUREŞEANU, MARCELTeama : versuri, cvintine / Marcel Mureşeanu. - [Cluj-Napoca] : Avalon, 2016.83 p. : il. color.Carte cu dedicaţie.ISBN 978-606-8808-01-7821.135.1-1LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) CARTE CU DEDICAŢIEII 96730d 821.135.1/M96

361 - MUREŞEANU, SÂNZIANACălătorii = Viaggi / Sânziana Mureşeanu ; Traduzione dal romeno Gabriela Lungu ; Cenni critici

Irina Petraş. - Cluj-Napoca : Eikon, 2014.199 p.Carte cu dedicaţie.Prefaţă în lb. romană şi italiană p. 6-7.Bibliografie [1] P..ISBN 978-973-757-980-5821.135.1-1 821.135.1-1=131.1LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) CARTE CU DEDICAŢIEII 96732d 821.135.1/M96

362 - PANTEA, AURELOpera poetică [Pantea, Aurel] / Aurel Pantea ; Ediţie îngrijită şi prefaţă de Al. Cistelecan. -

[Piteşti] : Paralela 45, 2016.304 p. : il.. - (Opera poetică [Paralela 45]).Note de subsol.Prefaţă p. 5-26.ISBN 978-973-47-2312-6821.135.1-1 821.135.1-82LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie) CARTE CU

DEDICAŢIEII 96746d 821.135.1/P25

363 - RAŞCU, MIHAELAZece poveşti de care să îţi aminteşti / Mihaela Raşcu. - Tîrgu-Mureş : Editura Vatra veche,

[2015].150 p.. - (Colecţia Marea Unire-100 ; 28).Prefaţă p. 5.ISBN 978-606-94090-2-2821.135.1-94-34 082.1 Colecţia Marea Unire-100LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti) TÂRGU-MUREŞ(tipografii) TÂRGU-MUREŞ(edituri)

TÂRGU-MUREŞ(autori)821.135.1/R27

364 - ŞOPTEREANU, VIRGILMărturii de ieri şi de azi / Virgil Şoptereanu. - Bucureşti : Semne, 2016.364 p. : il.ISBN 978-606-15-0843-3821.135.1-31LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)II 96638 821.135.1/S68

365 - TIMARU, IONPodul Ilenei : Roman / Ion Timaru. - [Bacău] : Rovimed Publishers, 2015.235 p.Prefaţă p. 3-9.ISBN 978-606-583-600-6821.135.1-31LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)II 96748 821.135.1/T60

821.511.141 - Literatură maghiară

366 - HORVÁTH BENJIBeatcore / Horváth Benji. - Kolozsvár ; Budapest : Erdélyi Híradó ; Fiatal Írók Szövetsége, 2015.80 p.. - (Előretolt Helyőrség Könyvek, FISZ Könyvek ; 72).ISBN 978-606-8118-31-4, ISBN 978-963-7043-76-5821.511.141(498)-1 082.1 Előretolt helyőrség könyvek 082.1 FISZ KönyvekLITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii) MUREŞ(autori)II 96633 821.511.141/H82

367 - KUSZTOS SZ. ENDREA kipárnázott csendben : Versek / Kusztos Sz. Endre ; A kötetet szerkesztette : Ambrus Lajos ; A

kötetet Kusztos Endre festőművész munkáival illusztráltuk. - Korond : Firtos Művelődési Egylet, 2016.57 p. : il.. - (Hazanéző Könyvek).ISBN 978-973-0-20708-8821.511.141(498)-1 082.1 Hazanéző KönyvekLITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii)821.511.141/K94

368 - MATEESCU, CONSTANTINCu papagalii la şosea / Constantin Mateescu. - Râmnicu Vâlcea : Almarom, 2012.208 p.ISBN 978-973-156-043-4821.135.1-32LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)821.135.1/M47

902/904 - Arheologie. Preistorie

369 - PĂUNESCU, ALEXANDRUPaleoliticul şi mezoliticul din spaţiul cuprins între Carpaţi şi Dunăre : Studiu monografic /

Alexandru Păunescu. - Bucureşti : AGIR, [2000].492 p. ; [2] f. : fig., tab., h.Note de subsol.Rezumat în limba franceză p. 463-468.ISBN 973-8130-53-0902/904(498)(091)ARHEOLOGIE ARHEOLOGIE ROMÂNEASCĂ STUDII DE ISTORIE

ARHEOLOGIE(România)IV 7479 902/904/P45

370 - PĂUNESCU, ALEXANDRUDin istoria arheologiei româneşti : pe baza unor documente de arhivă / Alexandru Păunescu ;

Îngrijire ediţie, traduceri şi procesare Alexandra-Cristina Păunescu. - Bucureşti : AGIR, 2003.163 p. : foto., fig.Note de subsol.Rezumat în limba franceză p. 156-161.ISBN 973-8466-37-7902/904(498)(091)Pârvan, VasileARHEOLOGIE ARHEOLOGIE ROMÂNEASCĂ STUDII DE ISTORIE ISTORICI

ARHEOLOGIE(România)IV 7480 902/904/P45

908 - Monografii zonale

371 - Öreg tölgyfák árnyékában : Tanulmányok Marosszentgyörgyről / Szerkesztette : Nemes Gyula. - Marosvásárhely : Lector, 2015.349 p. : il. parţial color, fig., sch.Carte cu dedicaţie.Prefaţă p. 7-8.Note de subsol.Bibliografie la sfârşitul capitolelor.ISBN 978-606-92584-9-1908(498 Sângeorgiu de Mureş)MONOGRAFIE LOCALĂ MONOGRAFIE(Sângeorgiu de Mureş) ISTORIA CULTURII

ISTORIE LOCALĂ CARTE CU DEDICAŢIESângeorgiu de MureşIII 33699d o-57846 908/O-72

372 - PETIT, ALEXANDRUMonografia judeţului şi oraşului Braşov cu diverse tabele, însoţită de Călăuza oraşului

Braşov şi împrejurimi cuprinzând planul oraşului şi harta judeţului Braşov cu drumurile, căile ferate şi cu numeroase vederi în text / Alexandru Petit. - Ediţia a 2-a, îngrijită de Nicolae Pepene şi Bogdan-Florin Popovici. - Braşov : [Suvenir], 2012.288 p. ; [2] pl. : h. color : il., tab.. - (Biblioteca istorică a Braşovului).Note de subsol.Bibliografie p. 249.ISBN 978-606-93103-5-9908(498.4-35 Braşov) 082.1 Biblioteca istorică a BraşovuluiMONOGRAFIE(Braşov) MONOGRAFIE LOCALĂ BRAŞOV JUDEŢE(Braşov)

GEOGRAFIE(Braşov)Braşov. Braşov, judeţulII 96632 908/P55

373 - POLIŢĂ, IOANMonografia comunei Şinca de Făgăraş : studiu istoric / Ioan Poliţă, Maria Poliţă. - Tulcea :

StudDIS, 2016.405 p. : tab.Note de subsol.Anexe p. 187-278.Bibliografie p. 183-186.ISBN 978-606-775-130-7908(498-22 Şinca de Făgăraş)MONOGRAFIE LOCALĂ STUDIUL POPULAŢIEI CARTE CU DEDICAŢIE

MONOGRAFIE LOCALĂ(Şinca de Făgăraş) CARTE CU DEDICAŢIEŞinca de FăgăraşIV 7488d 908/P75

91 - Geografie

374 - România ; Mănăstirea Argeşului = Curtea de Argeş Monastery. - s.l. : s. n., S.A.1 CD-ROM.910.4(498):791.43 791.43:910.4(498) 271(498) Mănăstirea Curtea de ArgeşROMÂNIA(fotografii) ROMÂNIA(turism) MĂNĂSTIREA CURTEA DE ARGEŞ

ROMÂNIA(mănăstiri) BISERICI ORTODOXE ROMÂNIA(documentar)România. Curtea de ArgeşMAV-1068 910/R 70

930 - Ştiinţa istoriei

375 - In memoriam acad. Florin Constantiniu : Smerenie, pasiune, credinţă / Volum îngrijit de dr. Laurenţiu Constantiniu. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2013.XII ; 746 p.Note de subsol.ISBN 978-973-45-0669-9930(498) 929 Constantiniu, FlorinConstantiniu, FlorinSTUDII ISTORICE STUDII DE ISTORIE BIOGRAFIE(istorici) ISTORICI

BIOGRAFIE(Constantiniu, Florin)III 33710 930/C67

376 - THEODORESCU, RĂZVANCele două Europe / Răzvan Theodorescu. - [Bucureşti] : Univers Enciclopedic, 2013.355 p. : il., fig.Prefaţă p. 9-11.Note de subsol.Indice p. 333-355.ISBN 978-973-45-0663-7008(4) 008(498) 930.85(498) 930.85(4)CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(România) CULTURĂ ŞI

CIVILIZAŢIE(universală) ISTORIA CULTURII(România) CULTURĂ EUROPEANĂ CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Europa) EUROPA(cultură) EUROPA(civilizaţie)România. EuropaII 96629 930/T51

94(100) - Istorie universală

377 - Scurtă istorie a Slovaciei / Elena Mannová, coordonator ; Traducere din limba slovacă şi indice de Eva Mârza, Radu Mârza. - [Bucureşti] : Editura Enciclopedică, 2011.475 p. : il. ; h.Prefaţa traducătorilor p. 13-16.Indice de nume şi locuri p. 453-474.Lista hărţilor p. 475.Bibliografie p. 425-451.ISBN 978-973-45-0627-994(437.6)ISTORIA SLOVACIEI SLOVACIA SLOVACIA(istorie) ISTORIE UNIVERSALĂ

ISTORIE(Slovacia)III 33704 94(100)/S35

94(3) - Istoria lumii antice

378 - PETOLESCU, CONSTANTIN C.Decebal, regele dacilor / Constantin C. Petolescu. - Ediţia a 2-a revăzută. - Bucureşti : Editura

Enciclopedică, 2016.253 p. : il., h.Cuvânt înainte p. 7-8.Note p. 185-236.Lista figurilor p. 237-239.Indici p. 240-254.Abrevieri bibliografice p. 9-15.ISBN 978-973-45-0722-194(398.2)''00/01'':929 929(398.2)''00/01'' 93(398.2)''00/01'':929 082.1 Domnitori şi voievoziDecebalISTORIA DACIEI ISTORIA ANTICĂ(Dacia) DOMNI, VOIEVOZI ŞI PRINCIPI(români)

BIOGRAFII COLECTIVE DACIA ISTORIE ANTICĂ(România)II 96616 94(3)/D26P

94(498) - Istoria României

379 - CONSTANTINIU, FLORINO istorie sinceră a poporului român / Florin Constantiniu. - Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită. -

Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2010.586 p.Prefaţă p. 15-23.Indice de nume p. 558-586.Bibliografie selectivă p. 551-558.ISBN 978-606-8162-16-494(498)".../1989"ISTORIA ROMÂNILOR ISTORIA ROMÂNIEI ROMÂNIA(istorie) ROMÂNI(istorie)

POPORUL ROMÂNRomâniaII 96613 94(498)/C67

380 - CONSTANTINIU, FLORINConstantin Mavrocordat : Reformatorul / Florin Constantiniu. - Ediţia a 2-a. - [Bucureşti] :

Univers Enciclopedic, 2015.192 p. : il., h.Note de subsol.Indice p. 185-192.Lista ilustraţiilor p. 178-179.Bibliografie selectivă p. 174-177.ISBN 978-973-45-0694-194(498)"17" Mavrocordat, ConstantinISTORIA ROMÂNIEI ISTORIA MEDIEVALĂ A ROMÂNIEI VOIEVOZI ROMÂNI

BIOGRAFIE(Mavrocordat, Constantin)RomâniaII 96627 94(498)/M50C

381 - GIURESCU, DINU C.România în timpul lui Gheorghe Gheorghiu Dej / Dinu C. Giurescu. - [Bucureşti] : Editura

Enciclopedica, [2015].240 p. : tab., fig.Note p. 221-226.Indice p. 231-240.ISBN 978-973-45-0703-094(498)''19'' 929 Gheorghiu-Dej, Gheorghe 329.15(498)''1947/1957'' 329.15(498) Gheorghiu-

Dej, GheorgheGheorghiu-Dej, GheorgheISTORIA ROMÂNIEI ISTORIA ROMÂNIEI(1948-1965) COMUNISM

COMUNISM(România) ROMÂNIA(comunism) ROMÂNIA(preşedinţi) PREŞEDINŢI(România) DICTATORI PARTIDUL COMUNIST ROMÂNII 96644 94(498)/G42G

382 - IORGA, NICOLAEIstoria românilor : în zece volume / N. Iorga ; Coordonatori Gheorghe Buzatu şi Victor Spinei. -

Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988-10 vol.Ediţia princeps : vol. 1-10, Buc. 1936-1939 a fost tradusă în lb. fr. sub titlul : Histoire des

Roumains et de la romanité orientale.vol. 2. - Istoria românilor : în zece volume / N. Iorga. - 1992. - 414 p.. - Referiri şi la istoria jud.

Mureş şi Târgu Mureş. - ISBN 973-45-0012-0.Vol. 2 : Oamenii pămîntului (pînă la anul 1000). - Istoria românilor : în zece volume / N. Iorga. -

1992. - 414 p.. - Referiri şi la istoria jud. Mureş şi Târgu Mureş. - ISBN 973-45-0012-0.Vol. 3 : Ctitorii. - Istoria românilor : în zece volume / N. Iorga. - 1993. - 424 p.. - Referiri şi la :

Apold, ţinutul Mureş, Reghin, Remetea, Sighişoara, Tîrgul de Mureş ; Gheorghe Şincai. - ISBN 973-45-0048-1.Vol. 4 : Cavalerii. - Istoria românilor : în zece volume / N. Iorga. - 1996. - XIV, 374 p., [16] p. pl.

color.. - Referiri şi la Al. Papiu-Ilarian, Gh. Şincai ; Sighişoara, Vaşarhei. - Note şi comentarii la sf. capitolelor. - Note de subsol. - Indice p. 335-373. - ISBN 973-45-0029-5973-45-0162-3.Vol. 5 : Vitejii. - Istoria românilor : în zece volume / N. Iorga. - 1998. - XVI, 476 p., [8] pl. color.. -

Note de subsol. - Note la sf. capitolelor. - Indice p. 437-476. - ISBN 973-45-0265-4.Vol. 6 : Monarhii. - Istoria românilor : în zece volume / N. Iorga. - 2000. - XV, 464 p.. - Note de

subsol. - Note şi comentarii la sf. capitolelor. - Indice p. 439-463. - ISBN 973-45-0341-3.Vol. 7 : Reformatorii. - Istoria românilor : în zece volume / N. Iorga. - 2002. - XV; 312 p.. - Note

de subsol. - Notă asupra volumului p. XI-XII. - Abrevieri p. XIII-XV. - Indice p. 291-312. - Referinţe bibliografice de Spielman-Sebestyén Mihály p. 210. - ISBN 973-45-0402-9.Vol. 1 : Partea 2 : Sigiliul Romei. - Istoria românilor : în zece volume / N. Iorga. - 1988. - 308 p. ;

[16] f. pl.. - Referiri şi la istoria jud. Mureş şi Târgu Mureş. - Note şi comentarii la sf. capitolelor. - Indice p. 273-306.Vol. 1 : Partea 1 : Strămoşii înainte de romani. - Istoria românilor : în zece volume / N. Iorga. -

1988. - 352 p.Vol. 8 : Revoluţionarii. - Istoria românilor : în zece volume / Nicolae Iorga. - [Ediţia a 2-a]. -

2015. - XIV; 320 p.. - Note de subsol. - Indice p. 297-320. - Notă asupra volumului p. XI-XII. - Note şi comentarii la sfârşit de capitol. - Postfaţă : Cultura noastră, istoria noastră p. 291-296. - ISBN 978-973-45-0681-1.Vol. 9 : Unificatorii. - Istoria românilor : în zece volume / Nicolae Iorga. - [Ediţia a 2-a]. - 2015. -

XIV; 298 p.. - Note de subsol. - Note şi comentarii la sfârşit de capitol. - Indice p. 285-298. - Postfaţă p. 271-283. - ISBN 978-973-45-0682-8.Vol. 10/1 : Întregitorii. - Istoria românilor : în zece volume / Nicolae Iorga. - [Ediţia a 2-a]. -

2015. - XII ; 384 p.. - Note de subsol. - Indice p. 365-384. - Postfaţă p. 349-364. - ISBN 978-973-45-0683-5.Vol. 10/2 : Întregitorii. - Istoria românilor : în zece volume / Nicolae Iorga. - [Ediţia a 2-a]. -

2015. - X ; 225 p.. - Note de subsol. - ISBN 978-973-45-0684-2.94(498)(093.35)ISTORIA ROMÂNIEI ISTORIE ISTORIA ROMÂNILOR MUREŞ MUREŞ(istorie) TÂRGU-

MUREŞ(istorie) APOLD REMETEA SIGHIŞOARA(istorie) ŞINCAI, GHEORGHE REGHIN(istorie) TÂRNAVE PAPIU ILARIAN, ALEXANDRUIII 17706(v. 1/1) III 17807(v. 1/2) III 20891(v. 2 III 21431(v. 3) III 22633(v. 4-6) III 27221(v. 7) III

33715(v. 8-10) 94(498)/I-72

383 - IORGA, NICOLAEStudii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe / Nicolae Iorga ; Cu un studiu asupra Basarabiei de

Gheorghe Buzatu. - [Bacău] : Vicovia, 2014.443 p. ; [6] p. il.Note de subsol.Index de nume p. 381-413.Studiu p. 415-437.Indice bibliografic p. 355-376.Ediţia I-a anastatică după lucrarea cu acelaşi titlu apărută la Institutul de Arte Grafice Carol Göbl

din Bucureşti în anul 1899.ISBN 978-973-1902-97-594(498)"11/15" 725.182(498 Cetatea Albă) 725.182(498 Chilia) 94(478)"11/15"ISTORIA ROMÂNIEI CETATEA ALBĂ(istorie) ISTORIA MOLDOVEI ISTORIA

MEDIEVALĂ A ROMÂNIEI CETĂŢI MEDIEVALE CHILIA REPUBLICA MOLDOVA(istorie)II 96634 94(498)/I-72

384 - NETEA, VASILEPentru Transilvania vol. I-II : Scrieri din anii de refugiu 1940-1944 / Vasile Netea ; Ediţie

îngrijită şi prefaţată de : Dimitrie Poptămaş ; Postfaţă : Gelu Netea. - Târgu-Mureş : Veritas, 2014.392 p. : il., tab.Carte publicată de Fundaţia Culturală "Vasile Netea".Note de subsol.ISBN 978-973-8116-13-994(498.4)ISTORIA TRANSILVANIEI ISTORIA ROMÂNIEIII 96635 94(498)/N52

385 - PÂRVU, SEBASTIANRomânii din scaunele secuieşti în Revoluţia de la 1848-1849 / Sebastian Pârvu ; Conducător

ştiinţific : cercetător ştiinţific dr. Gelu Neamţu. - Sfântu Gheorghe : Eurocarpatica, 2014.525 p. : il. color, tab.. - (Teze de doctorat ; XV).Carte publicată de Institutul de Istorie "George Bariţiu" Cluj-Napoca.Note de subsol.Index p. 518-521.Postfaţă p. 501-508.Rezumat în lb. engleză p. 509-517.Carte cu dedicaţia autorului.Cuvânt înainte p. 15-18.Prefaţă p. 35-45.Bibliografie p. 325-354.ISBN 978-973-1814-94-094(498.4)"1848/1849" 323.27(498.4)"1848/1849" 082.1 Teze de doctoratISTORIA ROMÂNILOR REVOLUŢIA DIN 1848/1849(Transilvania) ISTORIA

TRANSILVANIEI ISTORIA ROMÂNIEI SECUIME(scaune) SCAUNE SECUIEŞTI CARTE CU DEDICAŢIETransilvaniaIII 33700d 94(498)/P37

386 - TEODORESCU, VIRGILIU Z.Întru cinstirea Drapelului Naţional al României / Virgiliu Z. Teodorescu. - Bucureşti : Maiko,

2016.93 p. : il. în parte color.Curicullum vitae : Virgiliu Z. Teodorescu : Sinteză p. 92-93.ISBN 978-973-7620-50-7929.921:94(498) 94(498):929.921ISTORIA ROMÂNIEI ISTORIA ROMÂNIEI(drapelul naţional) ROMÂNIA(drapelul naţional)

ROMÂNIA(istorie) CARTE CU DEDICAŢIE DRAPELE DRAPELE NAŢIONALERomâniaIV 7487 94(498)/T38

Index de autori

A

Adámková, Petra - 317Albu, Iosif - 319Aldea, Aurelia Sanda - 275Alecu, Ioan Iulian - 276Alecu, Ioan Niculae - 255Alexandru, Nicoleta - 189Amatore, Christian - 176Ambrus Zoltán - 128Amft, Diana - 348Amza, Oana Elena - 190Applegate, Katherine - 325Arghirescu Cristea, L. - 168Aristoteles - 56-57Armaş, Ioana - 7Arsenie Papacioc - 92Asănică, Adrian - 256Athanasovici, Victor - 233

B

Bădărău, Alexei R. - 148Baer, Udo - 77Balaci, Doina - 354Baldwin, James - 326Banciu, Doina - 8Bandi, Ştefan - 179Banu, Constantin - 290Bart, Jean - 352Bejan, Adrian - 164,169Bejan, Mircea - 243Benesch, Friedrich - 58Bengean, Florin - 93Berca, Mihai - 145Berkeley, George - 59Biolan, Ilie - 257Biró A. Zoltán - 115Biró Z. Zoltán - 129Blume, Judy - 327-330Bock, Emil - 94-99Bodó Julianna - 130-131,143Borangiu, Theodor - 234Borda, Liana - 355Boţulescu de Mălăieşti, Vlad - 356Bradosche, Petre - 258-260Branişte, Lavinia - 357Brauburger, Birgit - 191Brune, François - 86-87Bud, Ioan - 261-265

Buhociu, Liviu - 244Buliga, Gheorghe - 180Burnett, Frances Eliza Hodgson - 331

C

Calciu, Alexandru - 318Cazacu, Mircea Dimitrie - 170Cernica, Ion, M. - 171Chiriac, Florea - 172Chiriac, Radu - 235-236Chisăliţă, Dumitru - 291Chiţimuş, Vasile - 181Chopin, Kate - 332Ciocan, Virginia - 192-194Ciortan, Romeo - 182,209,249Constantiniu, Florin - 379-380Cormier, Robert - 333Croitoru, Constantin - 195,210,292-293Crönlein, Tatjana - 196Crudu, Ion - 237

D

Dejeu, Liviu Coriolan - 294Deselnicu, Dana Corina - 277,295Deselnicu, Viorica - 296Diţă, Stelian - 183Docea, Eugeniu - 266Drăghici, Maria Elena - 267Duma, Mario - 147

E

Eckhard, Roediger - 197Ene, Alexandra - 198Erbiceanu, Constantin - 100-101

F

Farcaşiu, Alexandru Titus - 199Feneşan, Costin - 137Florea Gabrian, Cornel - 165Follett, Ken - 334Forman, Gayle - 335Fredegisus - 102Frumuşelu, Doina - 14Frunte-Lată, Ioana - 3Funke, Cornelia - 349

G

Gábor Dimény - 278Galopenţia, Sanda - 132Garwood, Julie - 336-337Georgescu, Gheorghe - 268Gergely Orsolya - 133Gheorghe, Constantin - 211Gheorghe, Gheorghe Ion - 297-298Ghinoiu, Ion - 162Giurescu, Dinu C. - 381Goldberg, Raoul - 78Golopenţia, Anton - 134,358Grec, Claudia-Doina - 158Gugiu, Ioan - 200

H

Hancu, Ana - 103Harvey-Zahra, Lou - 79Hitchins, Keith - 104Horváth Benji - 366

I

Iancu, Ştefan - 149Ignat, Sanda - 163Iliescu, Ana Felicia - 308Iorga, Nicolae - 382-383Ivănuş, Gheorghe - 299

J

Justinian - 105

K

Kiel-Hinrichsen, Monika - 80-81Kirchner-Bockholt, Margarete - 60Koob, Olaf - 61Koulias, Adriana - 62Kruse, Dirk - 63Kusztos Sz. Endre - 367Kutik, Christiane - 82,159

L

Lecouteux, Claude - 106Leibniz, Gottfried Wilhelm - 64-66Leonăchescu, Nicolae P. - 10,160,173,185,212Lincaru, Cristiana - 144Lucian, Victor Emil - 213Lücke, Nicole - 201

M

Manta Tăicuţu, Valeria - 359Martin, George R.R. - 338Mateescu, Constantin - 368Mayer, Thomas - 67Meyer, Rudolf - 107,323Michaelis, Adam - 68Minti, Harry - 4Moga, Iuliu - 269Moraru, Augustin - 238Moreau, René - 184Moţit, Horia Mihai - 300Munteanu, Ioan - 310Mureşeanu, Marcel - 360Mureşeanu, Sânziana - 361

N

Nantet, Jacques - 12Năstăsescu, Vasile - 301Neagu, Virgil - 161Nemesius din Emesa - 69Netea, Vasile - 384Neumeir, Christian - 83Neuschütz, Karin - 84Nicolae, Emilia Andreea - 9Nicolaescu, Ştefan-Victor - 214-215Nicolescu, Constantin - 146

O

Olteneanu, Mihai - 216Oprean, Constantin - 279-280Orănescu, Elena - 302

P

Pantea, Aurel - 362Pârvu, Sebastian - 385Pătruţ, Petre - 239Păunescu, Alexandru - 369-370Peculea, Marius - 5,174,177Pennypacker, Sara - 339Petit, Alexandru - 372Petolescu, Constantin C. - 378Petrilean, Dan Codruţ - 240Philon din Alexandria - 108Pincovschi, Eugen - 303Plămădeală, Boris - 270Platon - 70-71Poliţă, Ioan - 373

Popa, Victor - 245Popescu, Alina - 304Popescu, Dan-Ioan - 150Popovici, Adrian - 246Popovici, Vasile - 217Porter, Eleanor H. - 340-341

Q

Qurra, Abu - 109

R

Raşcu, Mihaela - 363Ratcu, Elena - 218Rawls, Wilson - 342Richter-Ulmer, Nicole - 202Ruchalla, Elke - 203

S

Sachar, Louis - 343Salter, Joan - 204Scurtu, Ioan - 138Seddon, Richard - 72Şeptilici, Georgeta - 305Şerban, Alexandru - 241Şerban, Viorel Aurel - 219Severin, Valerian - 271Sîrbu, Alexandrina - 306Sleigh, Julian - 85,135Sommer, Markus - 205Sonea, Gavrilă - 6,140-141Şoptereanu, Virgil - 364Städing, Sabine - 350Staicovici, Andrei-Marius - 220-221Stănculescu, Sebastian - 73Stead, Rebecca - 344Ştefănescu, Ştefan - 110Steiner, Rudolf - 74-76,111Stematiu, Dan - 247Suciu, Magdalena Dorina - 353

T

Teodorescu, Virgiliu Z. - 112,222,386Theodorescu, Răzvan - 376Timaru, Ion - 365Tudorache, Aurel - 223Tudose, Gabriela - 281Turliu, Nicolae Gh. - 272Ţuţuianu, Ovidiu - 166,224

U

Urdă, Ion - 225Ureche, Nicolae - 139

V

Vaida, Victor - 226Velciu, Maria Magdalena - 282Verne, Jules - 351Vinereanu, Maria - 273Vuţă, Liana-Ioana - 227

W

Welburn, Andrew - 113Wells, Robison - 345Wharton, Edith - 346Woinaroschy, Alexandru - 307Wood, Julie M. - 32-53

Z

Zevin, Gabrielle – 347

© BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ

Material elaborat în cadrul Biroului Evidenţa, dezvoltarea şi prelucrarea colecţiilor