140
BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 1 Buletinul AFER Sumar 6/2010 (noiembrie - decembrie) Ordine i reglement ri specifice desf ur rii transportului feroviar i cu metroul i exploat rii infrastructurii feroviare Ordinul ministrului transporturilor i infrastructurii nr. 1043 din 29.12.2010 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pe distan a de circula ie Marghita – Ramifica ia Bogeu – Zona de manevr Pope ti i retur ………………………………………………… 3 Articole informative i tehnice de specialitate Viziune strategic privind dezvoltarea sectorului de fabrica ie a mijloacelor de transport 2015 - Institutul Na ional de Cercetare- Dezvoltare în Sudur i Încerc ri de Materiale - ISIM Timi oara, Autoritatea Feroviar Român - AFER Bucure ti, ICEPRONAV Gala i …. 9 ile Ferate Române, încotro? - Ing. Ion STAFIE …………………………………………………………………………………………….. 13 Încerc ri tensometrice la fremul locomotivei 150239, o pagin din istoria colectivului de tensometrie - Dr. ing. Nicu or Lauren iu ZAHARIA …... 15 Documente eliberate de Autoritatea de Siguran Feroviar Român - ASFR, din cadrul AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 …….............................................................................................................................................................. 23 Autoriza ii de siguran acordate administratorului/gestionarilor de infrastructur feroviar din România conform OMT 101/2008 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ....................................................................................................................................................... 59 Autoriza ii de punere în func iune pentru linii ferate industriale nou construite sau modernizate eliberate conform HG 2299/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ................................................................................................................................................... 60 Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale din dotare emise/ modificate/ vizate conform HG 2299/2004 i OMTCT 880/2005 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ...................................................................................................................................................... 62 Atestate pentru personalul apar inând operatorilor de transport feroviar cu responsabilit i în organizarea i conducerea activit ii de transport feroviar i siguran a circula iei emise conform OMT 535/2007 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010............................. 65 Atestate pentru personalul apar inând operatorilor de manevr feroviar cu responsabilit i în organizarea i conducerea activit ii de manevr feroviar i siguran a circula iei emise conform OMT 535/2007 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010............................ 65 Atestate pentru personalul apar inând gestionarilor de infrastructur feroviar neinteroperabil cu responsabilit i în gestionarea infrastructurii feroviare neinteroperabile i siguran a circula iei emise conform OMT 101/2008 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ......... 66 Atestate pentru personalul apar inând de in torilor de linii ferate industriale cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform HGR 2299/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010........................................................................................................... 66 Autoriza ii pentru personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ........................................................................................................................................................................................... 68 Autoriza ii pentru func ia de mecanic locomotiv - automotor pentru conducerea trenurilor directe de marf în sistem simplificat emise conform OMTCT 2262/2005 i a Anexei la Nota Autorit ii Feroviare Române – AFER nr. 1000/627/2009, aprobat de ministrul transporturilor i infrastructurii, în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ……………………………………………………………………………………………….. 82 Documente eliberate de Organismul Notificat Feroviar Român ONFR, din cadrul AFER Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 .............. 84 Autoriza ii de furnizor feroviar retrase de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ……………………… 92 Certificate de omologare tehnic feroviar i prelungirea termenelor de valabilitate a certificatelor de omologare tehnic feroviar eliberate de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ............................................................................ 93 Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare eliberate de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ……………………………………….................................................................. 96 Agremente tehnice feroviare retrase de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.09.2010 – 31.12.2010 ………………………. 103

Buletinul AFER afer 2010 N6.pdf · Revista tip rit este înso it de un CD cu eviden ele integrale ale documentelor emise de AFER. ... 43/A2/148/2003 îúi înceteaz aplicabilitatea

Embed Size (px)

Citation preview

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 1

Buletinul AFER Sumar 6/2010 (noiembrie - decembrie)

Ordine i reglement ri specifice desf ur rii transportului feroviar i cu metroul i exploat rii infrastructurii feroviare

Ordinul ministrului transporturilor i infrastructurii nr. 1043 din 29.12.2010 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pe distan a de circula ie Marghita – Ramifica ia Bogeu – Zona de manevr Pope ti i retur ………………………………………………… 3

Articole informative i tehnice de specialitate

Viziune strategic privind dezvoltarea sectorului de fabrica ie a mijloacelor de transport 2015 - Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare în Sudur i Încerc ri de Materiale - ISIM Timi oara, Autoritatea Feroviar Român - AFER Bucure ti, ICEPRONAV Gala i …. 9

ile Ferate Române, încotro? - Ing. Ion STAFIE …………………………………………………………………………………………….. 13

Încerc ri tensometrice la fremul locomotivei 150239, o pagin din istoria colectivului de tensometrie - Dr. ing. Nicu or Lauren iu ZAHARIA …... 15

Documente eliberate de Autoritatea de Siguran Feroviar Român - ASFR, din cadrul AFER

Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 …….............................................................................................................................................................. 23 Autoriza ii de siguran acordate administratorului/gestionarilor de infrastructur feroviar din România conform OMT 101/2008 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ....................................................................................................................................................... 59 Autoriza ii de punere în func iune pentru linii ferate industriale nou construite sau modernizate eliberate conform HG 2299/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ................................................................................................................................................... 60 Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale din dotare emise/ modificate/ vizate conform HG 2299/2004 i OMTCT 880/2005 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ...................................................................................................................................................... 62 Atestate pentru personalul apar inând operatorilor de transport feroviar cu responsabilit i în organizarea i conducerea activit ii de transport feroviar i siguran a circula iei emise conform OMT 535/2007 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010............................. 65 Atestate pentru personalul apar inând operatorilor de manevr feroviar cu responsabilit i în organizarea i conducerea activit ii de manevr feroviar i siguran a circula iei emise conform OMT 535/2007 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010............................ 65 Atestate pentru personalul apar inând gestionarilor de infrastructur feroviar neinteroperabil cu responsabilit i în gestionarea infrastructurii feroviare neinteroperabile i siguran a circula iei emise conform OMT 101/2008 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ......... 66 Atestate pentru personalul apar inând de in torilor de linii ferate industriale cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform HGR 2299/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010........................................................................................................... 66 Autoriza ii pentru personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ........................................................................................................................................................................................... 68 Autoriza ii pentru func ia de mecanic locomotiv - automotor pentru conducerea trenurilor directe de marf în sistem simplificat emise conform OMTCT 2262/2005 i a Anexei la Nota Autorit ii Feroviare Române – AFER nr. 1000/627/2009, aprobat de ministrul transporturilor i infrastructurii, în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ………………………………………………………………………………………………..

82

Documente eliberate de Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR, din cadrul AFER

Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 .............. 84

Autoriza ii de furnizor feroviar retrase de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ……………………… 92 Certificate de omologare tehnic feroviar i prelungirea termenelor de valabilitate a certificatelor de omologare tehnic feroviar eliberate de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ............................................................................ 93 Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare eliberate de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ……………………………………….................................................................. 96

Agremente tehnice feroviare retrase de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.09.2010 – 31.12.2010 ………………………. 103

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 2

Autoriza ii i vize periodice emise de AFER pentru laboratoare de încerc ri conform OMT nr. 410/1999 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ………………….................................................................................................................................................................. 106

Autoriza ii pentru laboratoare de încerc ri retrase de AFER conform OMT nr. 410/1999 în perioada 01.10.2010 – 31.12.2010 ……. 106 Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT nr. 410/1999 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 …………............................................................................................................................................................................ 106

Atestate pentru standuri i dispozitive speciale retrase de AFER conform OMT nr. 410/1999 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ………. 115 Certificate de înmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ………………………..………………………………………………........................................................................................ 116 Autoriza ii de personal în domeniul controlului nedistructiv ultrasonic emise conform Fi ei UIC 960-O/2001în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ........................................................................................................................................................................................... 135 Cert if icate de conformitate pentru sistemul calit ii emise de OCSM - AFER conform SR EN ISO 9001:2008 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 …………….................................................................................................................................... 135 Certificate de conformitate pentru sistemul de management de mediu emise de OCSM - AFER conform SR EN ISO 14001:2005 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ...................................................................................................................................................... 136 Certificate de conformitate pentru sistemul de management al s ii i securit ii ocupa ionale emise de OCSM - AFER conform OHSAS 18001:2008 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ……………………………………………………………………..... 137

Documente eliberate de Organismul de Licen e Feroviare Român - OLFR, din cadrul AFER

Operatorii de transport feroviar care de in licen e de transport feroviar pentru servicii de tip "A" i/sau tip "B" suspendate/ retrase conform OMT 535/2007 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ............................................................................................................ 138 Operatorii de transport feroviar care de in licen e de transport feroviar pentru servicii de tip "C" emise/ suspendate/ retrase conform OMT 535/2007 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010 ............................................................................................................ 139

Buletinul AFER apare la 2 luni (6 numere/an) i se distribuie pe baz de abonament. Condi iile de abonare se g sesc pe site AFER www.afer.ro Revista tip rit este înso it de un CD cu eviden ele integrale ale documentelor emise de AFER.

spunderea asupra corectitudinii datelor publicate în revista tip rit i pe suport magnetic cade exclusiv în sarcina structurilor organizatorice din cadrul AFER care le-au raportat.

Publica ie periodic edi tat de Autoritatea Feroviar Român - AFER Redac ia Buletinului AFER

Sediul: AUTORITATEA FEROVIAR ROMÂN – AFER, Calea Grivi ei 393, sector 1, 010719 Bucure ti Telefon: 021-307 79 16, CFR: 91-0888 5016; Fax: 021-307 79 82, www.af er . ro

cont virament: RO98 TREZ 7015 025X XX00 0345 deschis la Trezoreria OPERATIV sector 1 Bucure ti cod fiscal: RO 4283163; cod Bic TREZROBU

Abonamente: Tel. 021-307 22 92, CFR: 91-0888 5092, Fax 021-307 79 82, [email protected] (Bogdan VINTIL )

Difuzare: Tel. 021-307 79 52, CFR: 91-0888 5052, Fax 021-307 42 58 (Registratura AFER)

Informa ii suplimentare: Tel. 021-307 79 16, CFR: 91-0888 5016, Fax 021-307 79 82, [email protected] (Liliana BANNER)

Colectivul de coordonare i redac ie

Dinu DR GAN – Director General AFER

Ioan BUCIUMAN – Director Executiv AFER Vasile MUNTEANU - ef Serviciu TI AFER

Cornelia DUMITRESCU – Contabil ef AFER Liliana BANNER – expert I, STI - AFER

Marian-Mihail CALIN– Director ASFR Sorina CHIRI – economist III, STI - AFER

Mircea Cristian ARN UTU – Director ONFR Bogdan VINTIL – economist III, STI - AFER

Drago FLOROIU – Director OIFR

Adrian ARION – Director OLFR

Ti par: STILINVEST COMPANY S.R.L. Bra ov

ISSN 1583-3143

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 3

MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII

ORDINUL nr. 1043

din 29.12.2010

privind aprobarea Regulamentului de exploatare pe distan a de circula ie Marghita – Ramifica ia Bogeu – Zona de manevr Pope ti i retur

În conformitate cu prevederile art. 2 din anexa 1 la Hot rârea Guvernului nr. 1409/2007 pentru aprobarea Condi iilor de închiriere de c tre Compania Na ional de C i Ferate „CFR” SA a unor p i din infrastructura neinteroperabil , precum i de gestionare a acestora,

În temeiul prevederilor art. 12. lit. c) i n) din Ordonan a Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, ale art. 7 alin. (3) lit. j) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe c ile ferate române i reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor Ferate, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare i ale art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, cu modific rile ulterioare,

Ministrul Transporturilor i Infrastructurii emite urm torul

ORDIN:

Art. 1. Se aprob Regulamentul de exploatare pe distan a de circula ie Marghita – Ramifica ia Bogeu – Zona de manevr Pope ti i retur, prev zut în anexa care face parte integrant din prezentul ordin.

Art. 2. Prevederile prezentului ordin se aplic

Companiei Na ionale de C i Ferate „CFR” SA, gestionarului de infrastructur feroviar care gestioneaz aceast sec ie, precum i operatorilor de transport feroviar care î i desf oar activitatea pe aceast sec ie.

Art. 3. Autoritatea Feroviar Român – AFER,

Compania Na ional de C i Ferate „CFR” SA, gestionarii de infrastructur feroviar care

gestioneaz sec iile neinteroperabile Abrami – Pope ti, S cuieni – Abrami – imleul Silvaniei -

rm ag i operatorii de transport feroviar care î i desf oar activitatea pe aceste sec ii vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 4. Odat cu intrarea în vigoare a prezentului

Ordin, prevederile Regulamentului de exploatare a sec iei de circula ie Abrami – Pope ti nr. 43/A2/148/2003 î i înceteaz aplicabilitatea.

Art. 5. Prezentul ordin se public în Buletinul

AFER i Foaia Oficial CFR i intr în vigoare în termen de 30 de zile de la data public rii.

MINISTRU, Anca Daniela BOAGIU

Anexa la OMTI nr. 1043 din 29.12.2010

Regulament de exploatare pe distan a de circula ie Marghita – Ramifica ia Bogeu – Zona de manevr Pope ti

Capitolul 1

Prezentare general Art. 1. Descrierea general a distan ei de circula ie Marghita – Ramifica ia Bogeu – zona de manevr Pope ti 1.1 Distan a de circula ie Marghita - Ramifica ia Bogeu se afl pe sec ia de circula ie neinteroperabil S cuieni –

rm ag, iar distan a Ramifica ia Bogeu – Zona de manevr Pope ti constituie zona de manevr a sta iei Marghita. Distan a de circula ie Marghita – Pope ti are o lungime de 18,208 km (4,800 km Marghita – Ramifica ia Bogeu i 13,408 km Ramifica ia Bogeu – Zona de manevr Pope ti), cu o declivitate maxim de 12‰ ramp spre Zona de manevr Pope ti. Între Ramifica ia Bogeu i Zona de manevr Pope ti în linie curent exist o trecere la nivel cu calea ferat la Km 9+850 semnalizat cu indicatoare rutiere de prioritate – tip IR, iar între sta ia Marghita i Ramifica ia Bogeu exist o trecere la nivel cu calea ferat la km 27+932 semnalizat cu bariere - tip B. 1.2 Schi a distan ei de circula ie este prezentat în anexa 1 la prezentul regulament – 1 fil . 1.3 Distan a de circula ie Ramifica ia Bogeu – Zona de manevr Pope ti este deschis numai pentru traficul de marf .

Anexa la OMTI nr. 1043 din 29.12.2010 Regulament de exploatare pe distan a de circula ie Marghita – Ramifica ia Bogeu – Zona de manevr Pope ti

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 4

Capitolul 2 Prezentarea subunit ilor

Art. 2. Denumirea subunit ii - sta ia Marghita 2.1 Sta ia Marghita este amplasat pe sec ia de circula ie neinteroperabil S cuieni – S rm ag, la km 25+070 fa de sta ia S cuieni Bihor. 2.2 Dotarea tehnic a subunit ii

Sta ia Marghita este înzestrat cu instala ie de asigurare cu încuietori cu chei cu bloc pentru controlul pozi iei macazurilor i semnalelor – tip SBW.

Sta ia are un dispozitiv format din 6 linii, deservite de 8 macazuri i o traversare cu dubl jonc iune. În cap Y în incinta sta iei exist o trecere la nivel cu calea ferat dotat cu bariere mecanice, manipulate de c tre acarul de la cabina nr.2.

Din dispozitivul de linii al sta iei se racordeaz 2 linii ferate industriale. Schi a subunit ii este prezentat în anexa 2 – 1 fil .

2.3 Modul de lucru în subunitate este stabilit prin Planul Tehnic de Exploatare al sta iei. Art. 3. Denumirea subunit ii - „Zona de manevr Pope ti” 3.1 Zona de manevr Pope ti, numit în continuare „Pope ti”, este afiliat sta iei Marghita, fiind punctul terminus al distan ei de circula ie Marghita – Ramifica ia Bogeu – Pope ti i este amplasat la km 13+408 fa de Postul de mi care în linie curent Km 29+000 (Ramifica ia Bogeu). 3.2 Dotarea tehnic a subunit ii

Zona de manevr Pope ti este deservit de 6 linii, 9 macazuri i o traversare cu dubl jonc iune. În cap tul X se afl sabotul de deraiere S1, care acoper Zona de manevr Pope ti, (cheia acestuia se afl la IDM din

sta ia Marghita), iar macazurile sunt macazuri necentralizate, ac ionate manual. Trecerea convoiului de manevr peste aceste macazuri se face pe baza semnalelor date de agen i cu instrumente portative.

Zona de manevr Pope ti deserve te frontul de înc rcare de la linia 1. Nu sunt linii ferate industriale. Schi a subunit ii este prezentat în anexa 3 – 1 fil .

Art.4. Denumirea subunit ii - Ramifica ia Bogeu 4.1 Ramifica ia Bogeu este post de mi care în linie curent la Km 29+000, deservit de IDM, afiliat sta iei Marghita.

Capitolul 3 Circula ia convoaielor i efectuarea manevrelor

Art.5. Circula ia convoaielor i efectuarea manevrelor pe distan a Marghita – Ramifica ia Bogeu - Pope ti 5.1 Circula ia convoiului de manevr pe distan a Marghita – Ramifica ia Bogeu – Pope ti, inclusiv prin postul de barier Km 27+932 se face cu respectarea prezentului regulament, instruc iunilor, regulamentelor, a ordinelor i dispozi iilor în vigoare. La expedierea convoiului de manevr din Sta ia Marghita spre Pope ti, IDM din sta ia Marghita d dispozi ie de închidere a barierei de la Km 27+932, iar la expedierea convoiului de manevr din Pope ti spre Marghita, IDM din Ramifica ia Bogeu d dispozi ie de închidere a barierei de la Km 27+932. 5.2 Convoiul de manevr se compune în sta ia Marghita, respectiv în “ Pope ti”, astfel încât s respecte regulile de compunere a unui tren, respectiv se efectueaz revizia tehnic la compunere i se întocmesc documente înso itoare ca i în cazul circula iei trenurilor. 5.3 La expedierea convoiului de manevr din sta ia Marghita spre Pope ti tonajul maxim al convoaielor de manevr va fi de 600 tone, iar la expedierea convoiului de manevr din Pope ti spre sta ia Marghita tonajul maxim al convoaielor de manevr va fi de 2000 tone. Viteza maxim de circula ie pe distan a Ramifica ia Bogeu - Pope ti este de 15Km/h. 5.4 În sta ia Marghita, calculul procentului de frânare i întocmirea notei de frân se fac de c tre eful de manevr , iar IDM, înainte de expedierea convoiului de manevr va verifica datele înscrise în ar tarea trenului. În Pope ti, calculul procentului de frânare i întocmirea notei de frân se face de c tre eful de manevr . 5.5 Înainte de expedierea convoiului de manevr spre Pope ti, IDM din sta ia Marghita va preda conduc torului de manevr cheia încuietoarei sabotului de deraiere S1 din Pope ti i sabo ii de mân necesari men inerii pe loc a materialului rulant în Pope ti, cu consemnarea acestui fapt în Registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care, sub semn tura de primire, utilizând formula: “Nr. … ora …… s-au predat sabo ii nr. …. ….. pentru asigurarea vagoanelor în Pope ti i cheia sabotului de deraiere S1“ . Pe toat perioada cât convoiul de manevr se afl în Pope ti, sabotul de deraiere S1 va fi încuiat. Cheia aferent sabotului de deraiere S1 se va afla permanent la eful de manevr , din momentul pred rii cheii sabotului de deraiere S1de c tre IDM din sta ia Marghita i pân la intrarea convoiului de manevr în sta ia Marghita . 5.6 În vederea expedierii convoiului de manevr spre Pope ti, IDM din sta ia Marghita întocme te ordin de circula ie cu toate men iunile necesare realiz rii siguran ei circula iei i anume:

- condi ii de circula ie la expedierea trenului din sta ia Marghita i în linie curent ; - condi ii de circula ia la înapoierea din Pope ti; - oprirea convoiului înaintea sabotului de deraiere S1 din Pope ti, intrarea convoiului în Pope ti pe baza semnalelor

date de c tre conduc torul de manevr cu instrumente portative; - condi ii de efectuare i retragere a manevrei; - alte cazuri impuse de situa ie, care trebuie aduse la cuno tin a mecanicului de locomotiv ;

5.7 Din sta ia Marghita convoiul de manevr se expediaz pe baza indica iei permisive a semaforului de ie ire. 5.8 Dup ie irea convoiului de manevr din sta ia Marghita, IDM transmite avizul de plecare, iar IDM de la Ramifica ia Bogeu manipuleaz macazul i semaforul de ramifica ie în pozi ie corespunz toare trecerii convoiului spre Pope ti.

Anexa la OMTI nr. 1043 din 29.12.2010 Regulament de exploatare pe distan a de circula ie Marghita – Ramifica ia Bogeu – Zona de manevr Pope ti

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 5

5.9 Dup trecerea convoiului de manevr de Ramifica ia Bogeu, IDM de la Ramifica ia Bogeu va manipula macazul i semaforul de ramifica ie în pozi ia normal , dup care va comunica IDM-ului din sta ia Marghita c linia curent este liber , confirmând astfel eliberarea liniei curente. 5.10 Intrarea convoiului de manevr în Pope ti se face astfel: - convoiul opre te înainte de sabotul de deraiere S1 din Pope ti; - conduc torul de manevr face revizia schimb toarelor de cale i a liniilor din Pope ti, manipuleaz macazurile pentru primirea convoiului la linia 1, dup care descuie sabotul de deraiere S1; - convoiul de manevr intr la linia 1 Pope ti pe baza semnalelor date cu instrumente portative de c tre conduc torul de manevr , care se va convinge de gararea complet a acestuia; - dup gararea convoiului de manevr i asigurarea acestuia la linia 1 Pope ti, conduc torul de manevr manipuleaz sabotul de deraiere S1 în pozi ia ,,R sturnat pe in ” i îl încuie . 5.11 Ie irea convoiului de manevr de la linia 1 Pope ti se face astfel: - eful de manevr verific pe teren asigurarea materialului rulant contra fugirii i dac s-a convins asupra asigur rii corecte execut parcursul pentru ie irea convoiului, precum i descuierea sabotului S1 i manipularea acestuia în vederea ie irii convoiului de manevr ; - convoiul de manevr iese de la linia 1 pe baza semnalelor date cu instrumente portative de c tre agentul autorizat, iar dup dep irea complet a sabotului de deraiere S1 opre te; - eful de manevr manipuleaz toate macazurile i sabotul de deraiere S1 în pozi ia normal i încuie sabotul de deraiere S1, dup care urc i comunic mecanicului de locomotiv faptul c , convoiul poate pleca la sta ia Marghita. 5.12 Convoiul de manevr opre te înaintea semaforului de ramifica ie al Ramifica iei Bogeu, conduc torul de manevr avizeaz prin sta ie RTF (în caz de nefunc ionare, personal) IDM-ul de la Ramifica ia Bogeu pentru expedierea convoiului de manevr în direc ia Marghita. Când sunt îndeplinite condi iile de circula ie, IDM de la Ramifica ia Bogeu manipuleaz macazul i semaforul de ramifica ie în pozi ie corespunz toare expedierii convoiului de manevr spre sta ia Marghita. Dup trecerea convoiului de manevr de Ramifica ia Bogeu, IDM de la Ramifica ia Bogeu manipuleaz macazurile i semaforul de ramifica ie în pozi ie normal . 5.13 Dup intrarea convoiului de manevr în sta ia Marghita i gararea lui complet , conduc torul de manevr pred IDM-ului cheia încuietorii sabotului S1, cu consemnarea acestui fapt în Registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care. De asemenea, eful de manevr pred i sabo ii de mân cu consemnare în Registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care dup urm toarea formul :

„Nr. … ora …… s-au ridicat din Pope ti i s-au predat la biroul de mi care cheia sabotului de deraiere S1 i sabo ii de mân nr. …., ….. iar sabo ii nr. …… au r mas la asigurarea vagoanelor în Pope ti, dup cum urmeaz : sabotul nr. …. la linia nr…. la vagon nr. …, sabotul nr. … la linia nr. ….. la vagonul nr. … etc”. 5.14 Pe distan a Ramifica ia Bogeu - Pope ti se va afla întotdeauna un singur convoi de manevr , interzicându-se expedierea din sta ia Marghita în direc ia Pope ti a unui alt convoi de manevr pân când primul nu s-a retras în sta ia Marghita, excep ie f când cazul când este necesar îndrumarea unui mijloc de ajutor. Din momentul trecerii convoiului de manevr de Ramifica ia Bogeu, linia curent Ramifica ia Bogeu - Pope ti se consider ocupat pân la întoarcerea convoiului în sta ia Marghita. 5.15 Convoiul de manevr pe distanta Marghita - Pope ti i retur va circula doar prin tragere. Declivitatea pe distan a Ramifica ia Bogeu - Pope ti fiind mai mare de 3 mm/m, se interzice l sarea vagoanelor f locomotiv între semnalul de ramifica ie i sabotul de deraiere S1 al Zonei de manevr Pope ti.

Capitolul 4 Modul de procedare in situa ii deosebite

Art. 6. Deranjamente la linii Nu sunt situa ii anormale necuprinse în instruc ii sau reglement ri. Art. 7. Deranjamente la schimb toarele de cale Nu sunt situa ii anormale necuprinse în instruc ii sau reglement ri. Art. 8. Deranjamente la aparatele RTF Nu sunt situa ii anormale necuprinse în instruc ii sau reglement ri. Art. 9. Deranjamente la materialul rulant Nu sunt situa ii anormale necuprinse în instruc ii sau reglement ri. Art. 10. In caz de defectare a locomotivei convoiului de manevr pe distan a Marghita - Pope ti se va proceda la închiderea liniei curente i îndrumarea mijlocului de ajutor, conform reglement rilor în vigoare.

Capitolul 5 Dispozi ii finale

Art. 11. Între inerea liniei i a instala iilor SCB i TC se face de c tre personalul de specialitate, conform reglement rilor specifice în vigoare . Art. 12. Prezentul Regulament, dup aprobare, devine anex la Planul Tehnic de Exploatare al sta iei Marghita i obligatoriu va fi însu it sub semn tur de c tre tot personalul gestionarului de infrastructur i operatorilor de transport feroviar care î i desf oar activitatea pe distan a de circula ie Marghita – Ramifica ia Bogeu – Pope ti i retur. Art. 13. Se vor respecta reglement rile privind modul de avizare a accidentelor i incidentelor feroviare, respectiv celelalte reglement ri specifice privind circula ia trenurilor, efectuarea manevrelor i a lucr rilor la linii i instala ii.

Anexa la OMTI nr. 1043 din 29.12.2010 Regulament de exploatare pe distan a de circula ie Marghita – Ramifica ia Bogeu – Zona de manevr Pope ti

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 6

Anexa la OMTI nr. 1043 din 29.12.2010 Regulament de exploatare pe distan a de circula ie Marghita – Ramifica ia Bogeu – Zona de manevr Pope ti

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 7

Anexa la OMTI nr. 1043 din 29.12.2010 Regulament de exploatare pe distan a de circula ie Marghita – Ramifica ia Bogeu – Zona de manevr Pope ti

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 8

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 9

Viziune strategic privind dezvoltarea sectorului de fabrica ie a mijloacelor de transport

Direc ii de ac iune strategice

Dezvoltarea cuno tin elor legate de conceperea i proiectarea mijloacelor noi de transport

Fabricarea mijloacelor noi de transport

Cre terea competitivit ii fabrica iei mijloacelor noi de transport

Modernizarea capacit ilor de produc ie în vederea realiz rii unor mijloace noi de transport i componente performante

Reducerea impactului fabrica iei de mijloace noi de transport asupra mediului i energiei

naval

feroviar

aeronauticc

Viziune 2015 Industria româneasc va avea un rol important în fabrica ia mijloacelor de transport naval, feroviar i aeronautic asigurând realizarea de produse la standarde de calitate riguroase i eficiente economic, datorit excelen ei în proiectarea i construc ia produselor cu asigurarea for ei de munc calificat .

Viziune strategic privind dezvoltarea sectorului de fabrica ie a mijloacelor de transport 2015 ISIM Timi oara, AFER Bucure ti, ICEPRONAV Gala i

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 10

Rezultate preconizate

Cre terea num rului de mijloace de transport noi naval, feroviar i aeronautic la standarde de calitate riguroase i eficiente economic i implicit m rirea capacit ii de transport na ional i interna ional (30% - 90%)

Cre terea siguran ei circula iei i a securit ii persoanelor i m rfurilor (cu 50%, respectiv 25%)

Cre terea gradului de utilizare a rezultatelor cercet rii i inov rii (40-60%) în acest sector

Diminuarea cu 20% a impactului normelor asupra mediului

Cre terea particip rii anuale a sectorului în formarea PIB-ului (12…15% în ara noastr

Crearea de noi locuri de munc i perfec ionarea personalului ce activeaz în acest domeniu

Dezvoltarea industriei produc toare de mijloace de transport ecologice ca urmare atât a condi iilor impuse de normele din domeniu cât i a folosirii de materiale performante

Calificarea personalului ce activeaz în acest sector va fi mai complex i se va efectua pe baz tiin ific

Foaie de parcurs 2015

1. Dezvoltarea cuno tin elor legate de conceperea, proiectarea mijloacelor noi de transport naval, feroviar i aeronautic

Continuarea programelor na ionale de finan are în domeniul CDI

Integrarea activit ilor de cercetare-dezvoltare i inovare, pentru satisfacerea nevoilor na ionale de modernizare i dezvoltare ale fabrica iei de mijloace de transport naval, feroviar i aeronautic

Conceperea i proiectarea de mijloace de transport moderne i componente ale acestora ca urmarea a cre terii investi iilor în activitatea de cercetare-dezvoltare

Organizarea unor cursuri privind noile procedee de produc ie a componentelor mijloacelor de transport naval, feroviar i aeronautic

Dezvoltarea resurselor umane în scopul utiliz rii eficiente a acestora, sporirii mobilit ii, flexibilit ii i adaptabilit ii, acumul rii de noi cuno tin e, aptitudini i abilit i prin programe de instruire continu , perfec ionare i/sau specializare, cultivarea spiritului inovator, precum i în vederea cre terii productivit ii muncii

Elaborarea de noi instrumente i ghiduri pentru alegerea procedeelor optime de fabrica ie

2. Fabricarea mijloacelor noi de transport naval, feroviar i aeronautic

Asigurarea fondurilor financiare necesare pentru realizarea produc iei

Cre terea flexibilit ii condi iilor de creditare pentru fabrica ia de mijloace de transport i componentelor acestora

Asigurarea for ei de munc calificat prin apelarea la proiecte destinate resurselor umane, finan ate din fonduri na ionale i europene

Fabricarea mijloacelor noi de transport la standarde de calitate i nivel de eficien economic ridicat

Folosirea de materiale noi care s îmbun easc performan ele tehnice

Diversificarea produc iei în vederea asimil rii de noi componente

Cre terea gradului de utilizare a tehnologiei informa iei prin folosirea de programe software specializate

Stimularea activ a sectoarelor care au nevoie de aceste mijloace de transport

3. Cre terea competitivit ii fabrica iei mijloacelor noi de transport naval, feroviar i aeronautic

Cre terea inteligent – dezvoltarea produc iei industriale bazat pe cunoa tere, tiin i inovare

Elaborarea de programe pentru sprijinirea transferurilor tehnologice pe pia a intern i extern

Consolidarea rela iilor între firmele ce activeaz în domeniu, din ar i din Europa prin asocieri de poli de excelen i clustere

Absor ia fondurilor europene pe programe de cercetare-dezvoltare privind dezvoltarea fabrica iei mijloacelor de transport

Ofertarea la export a produselor competitive fabricate în ar

Exploatarea eficient a tehnologiilor existente i dezvoltarea de noi întrebuin ri ale materiale compozite

Formarea de parteneriate interna ionale cu poten iali parteneri din Europa i/sau Asia, în vederea dezvolt rii fabrica iei de mijloace de transport

Viziune strategic privind dezvoltarea sectorului de fabrica ie a mijloacelor de transport 2015 ISIM Timi oara, AFER Bucure ti, ICEPRONAV Gala i

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 11

4. Modernizarea capacit ilor de produc ie în vederea realiz rii unor mijloace noi de transport i componente performante

Asigurarea mijloacelor financiare pentru achizi ionarea utilajelor specifice activit ii de modernizare

Dezvoltarea programelor de modernizare a capacit ilor de produc ie specializat

Modernizarea, retehnologizarea i optimizarea fluxurilor tehnologice din societ ile comerciale cu poten ial de competitivitate

5. Reducerea impactului fabrica iei de mijloace noi de transport asupra mediului i energiei

Elaborarea de programe de reducere a noxelor în fabrica ie i reducerea noxelor produsele fabricate

Implementarea sistemelor calit ii, mediului i securit ii la fabrica ia mijloacelor de transport

Identificarea i folosirea de materiale performante pentru fabrica ia motoarelor ce elibereaz noxe din dotarea mijloacelor de transport

Direc ionarea fondurilor spre proiecte de CDI pentru realizarea de produse de transport ecologice

Adaptarea activit ilor în domeniile managementului calit ii (SR EN ISO 9001:2008-Sisteme de management al calit ii), protec iei mediului înconjur tor (SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu), investi iilor în capitalul uman, elabor rii planurilor de marketing la cerin ele i standardele europene i interna ionale specifice.

Comentarii, observa ii i propuneri privind Viziunea strategic sunt a teptate la ISIM Timi oara: Bv. Mihai Viteazul nr. 30, 300222 Timi oara

Tel.:0256 491828 Fax: 0256 492797

Email: [email protected]

Viziunea strategic a fost elaborat în cadrul proiectului sectorial 15 / 579.689/2008-2010 al Ministerului Economiei, Comer ului i Mediului de Afaceri: “Dezvoltarea sectorului fabrica iei de alte mijloace de transport (naval, feroviar, aeronautic), integrarea în tendin ele de dezvoltare european i mondial , impactul implement rii reglement rilor specifice” Prin participarea unui consor iu format din:

Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare în Sudur i Încerc ri de Materiale—ISIM Timi oara

Autoritatea Feroviar Român —AFER Bucure ti

ICEPRONAV Gala i

TIMI OARA

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 12

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 13

ILE FERATE ROMÂNE, ÎNCOTRO?(*)

Ing. Ion STAFIE Cercet tor tiin ific, expert - pensionar

Evenimentele din ara noastr din decembrie 1989 au

avut urm ri greu de anticipat în toate domeniile vie ii politice, economice i sociale, în special pe termen lung. Aflat la grani a dintre civiliza ii i sisteme, România trebuie

fac fa cu greu numeroaselor provoc ri pe care economia capitalist i o perioad de tranzi ie exagerat i-au impus-o. În acest context, nici sectorul transporturilor nu a fost scutit de muta ii i transform ri.

La nivelul anului 1990, C ile Ferate Române figurau cu o re ea de linii, sta ii, lucr ri de art , instala ii i cl diri, situate în limitele mediei europene.

Pe parcursul existen ei sale, transportul feroviar a constituit principalul mijloc de transport de c tori i m rfuri, realizând un volum global de circa 80 % . Aceast situa ie a persistat pân în anul 1990, datorit caracteristicilor economiei dirijate, de faptul c statul era singurul investitor i de volumul important de materiale de mas ce trebuiau

transportate: materiale de construc ie, materii prime industriale, produse agricole etc.

Dup anul 1990 datele problemei s-au schimbat radical. Transportul feroviar de m rfuri i c tori a pierdut continuu în raport cu cel rutier. La aceast situa ie a contribuit în primul rând faptul c modernizarea c ilor ferate s-a f cut în ritm lent i nu s-a mers în întâmpinarea cerin elor utilizatorilor care au solicitat:

- un transport operativ;

- trenuri în num r suficient i dispuse într-un grafic convenabil clien ilor;

- tarife cât mai reduse;

- timpi de transport cât mai mici.

În acela i timp, importurile nelimitate de automobile de tot felul i o concuren neloial între cele dou sisteme de transporturi terestre se soldeaz i în momentul de fa cu suprasolicitarea sistemului rutier na ional, care nu este preg tit s fac fa exploziei de trafic i cunoa te o escaladare îngrijor toare a accidentelor rutiere soldate cu mor i, r ni i i importante pagube materiale. Pe bun dreptate s-a ajuns în situa ia paradoxal , când, în anumite zile, num rul victimelor de pe drumurile rii dep te chiar raport rile din anumite perioade ale ultimului r zboi mondial.

În plus, la ora actual , exist unanimitate de p reri în ceea ce prive te nivelul polu rii mediului, la care transportul rutier are cea mai mare contribu ie. În România, datorit reducerii drastice a activit ii industriale, poluarea chimic se datoreaz în principal folosirii excesive a automobilelor. Acest lucru este predominant în marile aglomer ri urbane, unde se înregistreaz niveluri de poluare la cote alarmante, cu toate urm rile nefaste pentru s tatea locuitorilor.

Problema ocrotirii mediului ia amploare la nivel mondial, iar prin Protocolul de la Kyoto, Uniunea European s-a angajat s reduc emisiile de noxe cu 8% pân în 2012, în raport cu nivelul anului 1990. Din p cate, recentul summit de la Copenhaga s-a finalizat cu rezultate modeste, deoarece este dificil de armonizat interesele unor state cu dezvolt ri economice inegale. Se a teapt îns m suri juridice ferme de la viitoarele întâlniri.

Pe plan interna ional i în special în Europa se înregistreaz m suri i politici care asigur prioritate transportului pe c ile ferate în dauna celui rutier. M surile se concretizeaz prin investi ii masive în modernizarea

ilor ferate, în construc ii de linii de mare vitez , de poduri

i tuneluri, în Fran a, Germania, Elve ia, Suedia, Spania, Belgia i chiar în S.U.A., unde se trece la promovarea transportului feroviar de mare vitez în statele industrializate din nord-est i pe coasta vestic .

Pentru reducerea polu rii în multe ora e din lume se generalizeaz ra ionalizarea utiliz rii automobilelor, se încearc utilizarea automobilelor electrice ca taximetre i se recomand folosirea bicicletelor de c tre cet eni, în paralel cu dezvoltarea transportului public.

La ora actual , starea sectorului transporturilor din ara noastr se confund cu cea a economiei. Primind subven ii din ce în ce mai reduse de la bugetul de stat, infrastuctura

ilor ferate sufer cel mai mult, dep ind chiar situa ia dup anul 1945, la terminarea r zboiului.

Reorganizarea ministerului i implicit a CFR, pentru a corespunde directivelor U.E., n-a constituit revirimentul

teptat. Divizarea administra iei C.F. în companii - cel pu in la noi în ar – se dovede te neproductiv , m rindu-se cheltuielile pentru salarizarea personalului, deoarece s-au creat compartimente i posturi în mod artificial, care conduc la birocra ie sporit , întârzieri în luarea unor decizii etc. A a cum am mai ar tat i cu alte prilejuri, o reorganizare administrativ formal , dar lipsit de con inut, nu putea aduce revirimentul scontat decât în domenii i propor ii limitate.

Dup exemplul altor c i ferate europene, reforma administrativ trebuia f cut treptat, în etape i numai în compartimentele care reclamau modernizare i eficien . În acela i timp, aceast întreprindere de mare complexitate de interes na ional trebuie tratat în mod unitar i nu fragmentat.

În ultimii ani s-au introdus în trafic vehicule – locomotive i vagoane cu caracteristici moderne - îns starea re elei de

linii nu permite utilizarea acestora la capacit ile i performan ele de care sunt capabile.

De fapt, reducerea plafoanelor vitezelor pe toate liniile în circula ie constituie cauza principal a neutiliz rii mijloacelor de transport la capacitatea nominal . Dintre elementele suprastructurii c ii, situa ia cea mai îngrijor toare este dat de starea precar a inelor, a aparatelor de cale i a elementelor de fixare a inelor pe traversele de beton.

sur torile efectuate periodic cu automotorul de diagnoz EM 130 R au relevat chiar pe magistrale uzuri ale inelor pân la limita admis i chiar dep ind aceast

limit , iar faptul c în ultimul sezon rece s-au rupt circa 500 ine, trebuie s constituie un serios avertisment.

În ultimul an s-au înmul it evenimentele de cale ferat , urmate din fericire numai cu pagube materiale. Acest lucru trebuie s dea de gândit factorilor decizionali, întrucât pe aceast re ea de linii îmb trânite circul totu i trenuri cu fiin e omene ti.

Semnale de alarm privind starea transporturilor s-au dat nu numai de tehnicienii din domeniu. Presa i mijloacele de informare relateaz periodic aspecte negative, atât de pe osele, cât i de pe calea ferat . Pân în prezent, nici o

sur luat de conducerea M.T.I. i a CN CF „ CFR ” S.A. nu a putut stopa declinul la care asist m.

Acest lucru denot c m surile întreprinse – de pild unele privatiz ri, vânz ri de active, terenuri etc. – ori au fost insuficiente, ori n-au fost bine aplicate.

ile Ferate Române, încotro? Ing. Ion STAFIE

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 14

Printre altele, s-a acceptat cu pasivitate reducerea pân la dispari ia complet a activit ii departamentale de cercetare tiin ifice i proiectare tehnologic autohton , fapt ce se reflect în luarea unor decizii întârziate, uneori discutabile i cheltuirea unor fonduri importante pentru angajarea unor firme str ine de consultan i adoptarea unor solu ii discutabile.

Spre deosebire de situa ia din rile cu economii performante, în ara noastr universit ile i chiar unele firme prospere nu agreeaz aceast activitate. Timpul pierdut pân în prezent va fi greu de recuperat, chiar dac se vor investi sume importante, fiindc este cunoscut c dot rile cu aparatur i tehnologie se realizeaz u or dac dispui de fonduri, dar preg tirea personalului de cercetare cere timp i experien .

Re eaua de linii, aparate de cale, lucr ri de art i instala ii, având un grad ridicat de uzur i degradare, cu cât se înainteaz în timp, lucr rile de reabilitare vor fi radicale i din ce în ce mai costisitoare, ajungându-se la necesitatea unor reînnoiri complete. Oare bugetele rii vor permite acest lucru? Cum ne vor judeca genera iile viitoare?

surile de redresare vor trebui s fie diferen iate în func ie de starea tehnic real a obiectivelor, de rolul i importan a lor în procesul de transport. În ultimii ani asist m la o migrare a tinerilor ingineri din specialit ile legate de calea ferat i la faptul c din ce în ce mai pu ini absolven i se angajeaz în sistem, iar la ocuparea posturilor prin concurs se prezint concuren i cu specialit i din alte domenii de activitate. Cauzele trebuie c utate nu numai în salarizarea modest , ci i în prestarea unei activit i în condi ii grele, de mare r spundere, dar lipsit de perspective.

În ceea ce prive te ridicarea nivelului tehnic profesional al inginerilor i tehnicienilor via a ne-a demonstrat c nu este suficient preg tirea teoretic din coli, dac nu este urmat de un program sus inut de aplica ii practice, lucr ri pe proprie r spundere i cursuri complementare.

Datorit faptului c pe re ea se execut lucr ri pu ine numeric i de mic anvergur , tinerii nu au ocazia s pun în practic cele înv ate, începând cu activitatea de proiectare, de preg tire i de execu ie propriu zis .

În acest domeniu trebuie intensificat activitatea de documentare tehnico- tiin ific , prin prelucrarea celor mai noi informa ii din domeniu i difuzarea acestora pân la nivelul unit ilor de execu ie. În acela i timp este necesar îmbun irea programelor cursurilor de perfec ionare profesional pe baza unor tematici actualizate, moderne. Acest lucru trebuie s fie coroborat cu revizuirea reglement rilor tehnice i aducerea normelor i toleran elor pentru linii, aparate de cale, lucr ri de art i instala ii la nivelul celor mai performante.

O lips care nu poate fi trecut cu vederea o constituie faptul c singura publica ie tehnic periodic – „Revista

ilor Ferate Române” – practic i-a încetat apari ia. De men ionat c în aceast perioad se împlinesc 100 de ani de la prima apari ie a revistei, eveniment care ar trebui

rb torit în condi ii normale, decente.

De i în timp s-au cheltuit sume importante pentru vizite de documentare, particip ri la simpozioane etc. în ri situate pe toate continentele nu s-au folosit eficient schimburile de experien cu feroviari din Cehia, Ungaria, Polonia etc., care se confrunt cu acela i gen de probleme ca noi i nu s-au încheiat parteneriate durabile cu aceste administra ii. Acela i lucru se poate spune i în ceea ce prive te Republica Moldova.

Pentru eficientizarea activit ii din unit ile exterioare va trebui analizat oportunitatea unei reorganiz ri teritoriale, pân la nivelul districtului i dotarea cu utilaje multifunc ionale, pentru a putea interveni cu operativitate maxim în situa ii de urgen , cum ar fi: inunda ii cu deteriorarea c ii, distrugeri de terasamente, lucr ri de art , înz peziri, ruperi de ine i de piese ale aparatelor de cale, incendii, c deri de stânci i alte obiecte pe linie, cutremure, polei, tornade, deversarea unor substan e periculoase etc.

Ca i cum starea real a re elei n-ar crea suficiente probleme, oricare din evenimentele amintite mai sus – un copac pr bu it în linie, o in rupt sau chiar un strat normal de z pad etc. – conduc la perturbarea traficului, producând blocarea circula iei i întârzieri de trenuri, urmate de mari nemul umiri ale c torilor, care i a a au suficiente re ineri în folosirea trenurilor.

Majoritatea administra iilor au forma ii proprii, dotate cu utilaje care execut opera ii multiple (înlocuiri de ine, buraj, ripaj, transporturi de materiale etc.), având posibilit i de interven ii rapide acolo unde situa iile o cer. În aceste cazuri, pagubele produse prin perturbarea traficului vor fi minimalizate, iar investi iile rentabile.

Pentru aducerea re elei noastre de c i ferate la nivelul celei din trecutul nu prea îndep rtat, vor trebui f cute eforturi deosebite atât la nivel decizional, cât i al execu iei. Pentru aceasta este nevoie mai întâi de o decizie politic .

În existen a de peste un secol, C ile Ferate Române au mai trecut prin situa ii dramatice, de pild în timpul celor dou r zboaie mondiale, când infrastructura a suferit mari distrugeri. De fiecare dat îns , prin mobilizarea resurselor i datorit muncii pline de abnega ie a feroviarilor români,

aceste momente au fost dep ite. Mai mult, a aminti c în timpul ultimului r zboi s-a început construc ia unor linii noi, precum: Bucure ti – Caracal – Craiova, Bucure ti – F urei – Tecuci, Bumbe ti – Livezeni, dubl ri de linii, sistematiz ri de sta ii.

ile Ferate Române trebuie s redevin ce au fost!

(*) Materialul a fost întocmit împreun cu inginerii Serviciului Linii i cu acordul directorului Direc iei Linii din cadrul Companiei Na ionale de C i Ferate „CFR” S.A.

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 15

ÎNCERC RI TENSOMETRICE LA FREMUL LOCOMOTIVEI 150239, O PAGIN DIN ISTORIA COLECTIVULUI DE TENSOMETRIE

dr. ing. Nicu or Lauren iu ZAHARIA

Expert I, Autoritatea Feroviar Român – AFER, Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR

Rezumat. Tensometria electric este metoda de m surare a deforma iilor i a alungirilor unui corp solicitat, prin intermediul unor traductoare care transform deforma iile mecanice în varia ii ale unei m rimi electrice, principiu ce a fost descoperit de Kelvin în 1850. Puntea Wheatstone utilizat în tensometrie era deja descoperit de c tre Samuel Hunter Christie înc din anul 1833 dar a fost îmbun it i popularizat de Charles Wheatstone în anul 1843. În România, tensometria ca metod de încercare se utilizeaz la vehiculele feroviare din anii 1960. Primul laborator de tensometrie a luat fiin în actuala Autoritate Feroviar Român – AFER.

1. Introducere La mijlocul secolului trecut, locomotivele cu abur se utilizat înc pe c ile ferate române ti, chiar dac locomotiva diesel

i f cuse apari ia. Printre acestea, seria 150.000 (fig. 1) î i f cea serviciul atât la remorcarea trenurilor de marf cât i a trenurilor de c tori (fig. 2).

Fig. 1 Locomotiva 150.1114, exponat în gara Bra ov

http://www.railfaneurope.net/)

Fig. 2 Locomotiva 150.167, remorcând un tren de persoane pe ruta Oradea - Cluj

(http://www.dampflokomotiven.net)

În România, locomotivele cu abur s-au produs la Uzina din Re a i la Uzina Malaxa din Bucure ti. Seria 150.000 a fost

produs de Uzinele din Re a între anii 1946 – 1960 (fig. 3) i de c tre Uzina 23 August Bucure ti între anii 1946 – 1949.

Încerc ri tensometrice la fremul locomotivei 150239, o pagin din istoria colectivului de tensometrie dr. ing.Nicu or Lauren iu ZAHARIA

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 16

Uzinele din Resi a au reu it s men in o activitate industrial neîntrerupt timp de peste 233 ani prin adaptarea continu , a tipului i sortimentului de produse fabricate la cerin ele pie ei. De-a lungul istoriei sale a fabricat o varietate mare de produse prin care, de multe ori, s-a situat în avangarda progresului tehnic european. În acest context, Uzinele din Resi a s-au f cut cunoscute i prin construc ia de locomotive cu abur, activitate ce s-a extins pe o perioad de aproximativ 100 ani. Prima locomotiv cu abur s-a fabricat la Resi a în anul 1872, denumit RESICZA-2 fiind proiectat de Johon Haswel, Locomotiva seria 150.000 cu ecartament normal si tender separat a fost ultimul tip de locomotiva cu abur fabricat în România si a constituit tipul de baza cel mai modern utilizat de C ile Ferate Române pentru remorcarea trenurilor de marf .

Începând din anul 1939, uzinele Malaxa au fost în m sur s construiasc toate categoriile i tipurile de locomotive (seriile 50.100, 230.0, 142.000, 150.000 etc.). Locomotivele din seria 151.001 de concep ie româneasc erau dintre cele mai puternice din Europa la acea vreme i au avut un succes comercial r sun tor la Târgul Interna ional de la Milano din anul 1940. Datorit succesului dobândit în construc ia de locomotive la uzinele Re a i Malaxa, începând din anul 1930, în România nu s-a mai importat nici o locomotiv .

Fig. 3 Locomotiva 150.1000, fabricat la Re a (http://www.dampflokomotiven.net)

Lucrarea î i propune s prezinte încerc rile tensometrice efectuate la locomotiva cu abur seria 150239 în anul 1962 de c tre ing. Mihai Buga i ing. Constantin Georgescu, rolul subsemnatului fiind doar acela de a propune cititorului o mic c torie în timp.

Constându-se apari ia unor fisuri la lonjeroanele locomotivelor seria 150.000 construite la Uzinele Re a i aflate în exploatare numai de câ iva ani, Direc ia Trac iune i Vagoane prin actul nr. 90/116 col.1962, Direc ia Material Rulant din M.T.Tc prin actul nr. 250/874 col.1962 au solicitat Institului de Cercet ri Transporturi i Telecomunica ii efectuarea unor încerc ri tensometrice la lonjeroanele acestor locomotive atât în timpul reparar ii lor în atelier cât i în timpul exploat rii locomotivei în condi ii normale de înc rcare i solicitare.

Aceste încerc ri s-au cerut în scopul determin rii solicit rilor reale ale lonjeronului în regiunea unde au ap rut defectele (fisurile) urmând ca pe baza rezultatelor încerc rilor s se stabileasc solu iile de remediere, respectiv consolidarea lonjeronului în zona respectiv .

Pentru aceste încerc ri a fost pus la dispozi ie în atelierele Repara ie Material Rulant „16 Februarie” Cluj cu ocazia repara iei capitale, locomotiva 150239.

2. Preg tirea i efectuarea m sur torilor sub sarcina static Preg tirea lonjeronului pentru m sur tori s-a f cut la Atelierele M. R. „16 Februarie” Cluj, unde a fost pus la dispozi ie

fremul liber al locomotivei 150239. S-au aplicat în total 43 traductori în regiunea cu defecte indicate de beneficiar i anume pe lonjeronul drept în regiunea

cuprins între cilindru i fereastra osiei 2 cuplar ; dintre ace ti traductori 15 au fost de tip M 120 – cu lungimea activ de 10 mm – aplica i în special la racordurile ferestrelor i restul 28 traductori tip C 120 cu lungimea activ de 20 mm.

Amplasarea i numerotarea traductorilor este aratat în plan a I (fig. 4).

Fig. 4 Amplasamentul traductorilor

(plan ozalid - foto)

Încerc ri tensometrice la fremul locomotivei 150239, o pagin din istoria colectivului de tensometrie dr. ing.Nicu or Lauren iu ZAHARIA

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 17

sur torile sub sarcina static s-au efectuat cu urm toarele aparate: - dou pun i tensometrice ORION – EMG tip 2353; - trei pun i de comutare – echilibrare ORION – EMG tip 2352 pentru câte 12 canale; - o punte tensometric Huggenberger tip IT1 cu cutie de comutare – echilibrare cu 24 canale. Aceste m sur tori s-au executat în mai multe variante de înc rcare a fremului locomotivei i anume: 2.1. M sur tori la ridicarea fremului liber în macara În timpul repara iei capitale a locomotivei, fremul se a az liber pe 3 capre, punctele de sprijin în care iau na tere

reac iunile VA, VB i VC fiind plasate astfel cum se arat în plan a 2 (fig. 5). Fremul este f cazan, dar are monta i ambii cilindri; în aceast situa ie, în care s-a f cut de fapt aplicarea

traductoarelor, lonjeronii se afl în starea ini ial de solicitare la încovoiere datorit greut ii clindrilor, a tuturor traverselor i pendularelor fremului precum i datorit greut ii proprii a lonjeronilor.

La ridicarea în macara, fremul se prinde de la capete, astfel c lonjeronii lucreaz la încovoiere ca grinzi simplu rezemate la capete (unde apar reac iunile F1 i F2) înc rcate cu sarcinile amintite mai sus.

Prin m sur torile efectuate s-au stabilit diferen ele tensiunilor, în punctele m surate, ce apar datorit solicit rilor de încovoiere a lonjeronilor în cele dou situa ii de rezemare a fremului (ini ial pe cele 3 capre i apoi în cârligele macaralei).

Se remarc urm toarele: - la ridicarea în macara, în punctele de m surate, în afar de racord rile ferestrelor, eforturile unitare r mân sub

valoarea rezisten ei admisibile; - modul de fixare a leg turilor ferestrelor influen eaz m rimea tensiunilor în lonjeron; în cazul fix rii cu buloane a

leg turilor, tensiunilor, mai ales în regiunile de racordare ale ferestrelor, sunt sensibil mai mici decât în cazul fix rii provizorii (f buloane) a acestor leg turi;

- la racord rile ferestrelor, în special la fereastra primei osii cuplare, apar tensiuni de valori periculoase; astfel, la prima fereastr , cu leg tura nefixat în buloane, apar tensiuni de circa 3550 kg/cm2 la una din racord ri (traductorii 12 i 13) i de circa 3950 kg/cm2 la cealalt racordare (traductorul 16), tensiuni ce scad în cazul fix rii cu buloane a leg turii, la circa 3200 kg/cm2; la fereastra celei de a doua osii cuplare, tensiunile sunt mai mici ridicându-se la circa 2500 kg/cm2 (traductorii 41 i 45).

Trebuie men ionat îns c tensiunile de mai sus nu reprezint valori absolute ci diferen ele de tensiuni produse în dou situa ii de rezemare a lonjeronilor; cum în punctele de maxim – la racord rile ferestrelor – ini ial, când fremul reazem pe cele 3 capre, exist eforturi de compresiune, rezult c tensiunile de întindere ce se produc în lonjeroni în timpul ridic rii cu macaraua, au valori mai mici decât cele m surate, valorile absolute vor fi cuprinse desigur între valorile m surate i 1/2 din aceste valori; aceasta depinde de m rimea tensiunilor de compresiune ini iale, care nu sunt cunoscute i care s-ar putea determina exact numai dac s-ar realiza o astfel de rezemare a lonjeronului care s asigure o situa ie ini ial de o solicitare nul , ceea ce este dac nu imposibil, foarte dificil de realizat.

De i o determinare exact a solicit rii ini iale a lonjeronilor este, dup cum am spus, greu de realizat, totu i se poate stabili prin calcul un raport aproximativ între m rimile solicit rilor ce apar în cele dou situa ii de rezemare a fremului, raport care s conduc la evaluarea cu o oarecare aproxima ie a valorilor absolute a tensiunilor produse în lonjeron la ridicarea fremului în macara.

Acest calcul, tiind c greutatea unui cilindru este P=1500 kg i c greutatea unui lonjeron este G 3100 kg, se poate face în dou variante, considerând c ini ial lonjeronul reazem în 3 puncte sau în 2 puncte.

Fig. 5 Amplasarea punctelor de

rezemare i ridicare

Încerc ri tensometrice la fremul locomotivei 150239, o pagin din istoria colectivului de tensometrie dr. ing.Nicu or Lauren iu ZAHARIA

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 18

2.1.1. Lonjeronul considerat ca grind continu pe 3 reazeme Schema de înc rcare i rezemare a lonjeronului se prezint ca în figura 1 (fig. 6). Dup cum se vede s-a considerat c

lonjeronul este înc rcat cu o sarcin concentrat P=1500 kg, distribuit p ce reprezint greutatea proprie a lonjeronului i greutatea celorlalte elemente ale fremului ce revine unui lonjeron, dac greutatea acestora se aproximeaz 25% din greutatea lonjeronilor se ob ine:

mkgL

Gp /300

130203100

25,125,1

în care: - G – reprezint greutatea proprie a lonjeronului. - L – lungimea total a lonjeronului. Cu datele i nota iile din figura 1(s-a notat cu c = 4,00 m i d = 5,65 m distan ele pân la axa ferestrei I respectiv II)

pentru cazul rezem rii pe cele 3 capre (fig. 6) se ob in: - momentele pe reazemele extreme:

ppM 41,12682,1

0

pPpPM 3,6025,12

55,3025,1

2

2

- momentele maxime de deschidere:

pplp

M 31,18

24,3

8

221'

pplp

M 58,28

55,4

8

222''

- momentul M1 pe reazemul mijlociu, dedus din ecua ia celor 3 momente (02221110 6)(2 AlMllMlM ):

pPM 1,03,01

- momentele în sec iunile I i PI: kgmpPM I 276030075,4150089,075,489,0'

kgmpPM II 84030078,0150041,078,041,0'

Fig. 6 Diagramele de eforturi pentru Lonjeronul considerat ca grind continu pe 3 reazeme

În cazul ridic rii în macara, lonjeronul reprezint o grind simplu rezemat la capete i de ob ine: kgmPpM I 8040150075,130004,1875,104,18'

kgmPpM II 8385150043,13008,2043,18,20' .

Diferen a de solicitare între cele dou situa ii de rezemare, pentru care s-au efectuat m sur torile este: kgmMMM III 1080027608040'''

kgmMMM PIIIII 92258408385'"' .

Raportul dintre solicitarea real i cea m surat este: - pentru fereastra I:

Încerc ri tensometrice la fremul locomotivei 150239, o pagin din istoria colectivului de tensometrie dr. ing.Nicu or Lauren iu ZAHARIA

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 19

%5,74745,010800

8040"

I

II M

Mr

- pentru fereastra II:

%9191,09225

8385"

II

III M

Mr

Înmul ind valorile tensiunilor m surate cu aceste rapoarte se ob in eforturile unitare absolute de întindere: circa 2400 kg/cm2 pentru fereastra I i circa 2300 kg/cm2 pentru fereastra II.

2.1.2. Lonjeronul considerat ca grind continu pe 2 reazeme Deoarece în general nu se poate asigura buna sprijinire a fremului pe cele 3 capre, se poate considera c în

majoritatea cazurilor, fremul sprijin numai pe cele dou capete extreme, astfel c lonjeronul se poate considera ca o grind simplu rezemat pe dou reazeme ca în figura 2 (fig. 7).

Fig. 7 Diagramele de eforturi pentru Lonjeronul considerat ca grind continu pe 2 reazeme

În aceast situa ie, se ob in urm toarele valori pentru momentele din sec iunile I i II: kgmpPM I 276630037,4150097,037,497,0'

kgmpPM II 83430097,0150075,097,075,0'

Dup ridicarea în macara se produc momentele încovoietoare 'IM i '

IIM de acelea i valori ca în cazul precedent astfel

diferen ele de solicitare sunt: kgmMMM III 1080627668040'''

kgmMMM IIIIII 92198348385'"'

Se observ c se ob in aproximativ acelea i valori pentru momentele MI i MII ca în cazul precedent, astfel c valorile

rapoartelor rI i rII vor fi acelea i i prin urmare eforturile unitare de întindere vor fi i ele de acelea i valori ca mai sus: circa 2400 kg/cm2 pentru fereastra I i circa 2300 kg/cm2 pentru fereastra II.

2.2. M sur tori la ridicarea cu macaraua a fremului cu cazanul montat Dup a ezarea i prinderea cazanului de fremul rezemat pe cele 3 capre s-au efectuat m sur tori la ridicarea fremului

în macara în dou variante i anume: a) prinderea în macara s-a f cut la capetele fremului (for ele F1 i F2, plan a 2); aceast m sur toare s-a efectuat

pentru a stabili influen a prinderilor fremului de cazanul locomotivei. b) prinderea în macara s-a f cut de cazan (for ele F3 i F4, plan a II); aceast prindere se face în mod obi nuit la

manevrarea în atelier a fremului cu cazanul montat pe el.

Încerc ri tensometrice la fremul locomotivei 150239, o pagin din istoria colectivului de tensometrie dr. ing.Nicu or Lauren iu ZAHARIA

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 20

2.3. M sur tori la ridicarea locomotivei de pe osii Aceste m sur tori s-au efectuat la ridicarea fremului (cu cazanul montat) de pe osii în dou variante: ridicarea cu osiile

montate i ridicarea de pe osii (leg turile fiind demontate).

3. Preg tirea i efectuarea m sur torilor în parcurs Preg tirea m sur torilor pentru stabilirea varia iei tensiunilor ce apar în lonjeronul locomotivei în timpul exploat rii s-a

executat în Depoul Fete ti unde a fost dirijat locomotiva 150.239 dup ie irea din repara ia capital efectuat la Atelierele „16 Februarie” Cluj.

Leg tura dintre traductorii aplica i pe lonjeronul locomotivei i aparatura din laborator, cuplat cu aceast locomotiv , s-a realizat prin cabluri ecranate cu câte 4 conductori de 0,75 mm2.

Programarea parcursurilor de prob s-a f cut astfel ca s se realizeze regimul de func ionare la care este supus în mod normal în exploatare locomotiva de acest tip; astfel locomotiva a fost programat la trenuri de marf pe distan a Ploie ti-Triaj – Fete ti (de men ionat c dup introducerea locomotivelor diesel electrice, locomotivele seria 150.000 nu mai sunt programate la trenuri de marf pe linia Ploie ti – Bra ov, unde s-ar fi realizat condi ii mai grele de exploatare).

sur torile s-au realizat cu urm toarea aparatur :

- punte tensometric tip 1516, cu cutie de comutare tip 1542 i înregistrator tip 2305, toate de fabrica ie Brüel i Kjaer; - instala ia de tensometrie tip Tensator, de fabrica ie Huggenberger, cu oscilograf magnetic cu 3 bucle.

Deoarece prima instala ie are deservire mai simpl i prezint avantajul c înscrie direct pe hârtie, cu cerneal , varia ia

deforma iilor specifice, majoritatea m sur torilor s-au efectuat cu aceast instala ie (fig. 8). […]

Fig. 8 Varia ia deforma iei specifice în regim dinamic

De asemenea s-a constatat c nu la vitez ci la sarcini mari se ob in solicit ri mai importante, înregistr rile s-au executat numai în sensul Ploie ti – Fete ti, tonajul trenului fiind mereu peste 1700 tone, în special la demar rile din sta ii (Ploie ti-Triaj, C ne ti, Hagieni) i la rampa dintre Platone ti i Hagieni.

De men ionat c din totalul de 43 puncte de m sur de pe lonjeron, s-au ales cele cu solicit ri mai mari, f cându-se

înregistr ri pentru 28 puncte de m sur .

Varia iile maxime ale tensiunilor, înregistrate în mers pentru cele 28 puncte de m sur , sunt date în tabela 4 (fig. 9).

În orice caz, din examinarea rezultatelor din tabela 4 se poate observa c i în mers tensiunile maxime apar tot la racord rile ferestrelor, unde diferen ele max- min dep esc 1800 kg/cm2; de asemenea, o tensiune mai mare ca în celelalte puncte de m sur apare în traductorul 20, aplicat la racordarea primei decup ri situat între ferestrele osiei I i II, trebuie men ionat c în dreptul acestui punct sec iunea este sl bit i de g urile buloanelor de prindere ale unui suport, ceea ce explic apari ia fisurilor la unele lonjeroane.

Încerc ri tensometrice la fremul locomotivei 150239, o pagin din istoria colectivului de tensometrie dr. ing.Nicu or Lauren iu ZAHARIA

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 21

Fig. 9 Rezultatele ob inute în regim dinamic

Încerc ri tensometrice la fremul locomotivei 150239, o pagin din istoria colectivului de tensometrie dr. ing.Nicu or Lauren iu ZAHARIA

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 22

4. Concluzii i propuneri 4.1. Concluzii În urma constat rilor f cute la m sur torile în regim static i dinamic, se pot trage concluziile i face propunerile

urm toare: a) În locurile unde s-au produs fisuri în lonjeron, se produc atât la solicitarea static cât i în mers, tensiuni de valori

periculoase; astfel atât la racord rile ferestrelor (la solicitarea static , în special la fereastra I) cât i în sec iunea sl bit de g urile buloanelor de prindere ale suportului port-sabo i dintre fereastra I i II, tensiunile ating valori mari i chiar foarte mari, ceea ce explic apari ia fisurilor în sec iunile respective;

b) Solicit rile periculoase constatate se datoreaz , unei forme necorespunz toare a lonjeronului în locurile respective, din care cauz apar puternice concentr ri de tensiuni; acest lucru este confirmat de faptul c tensiunile scad repede la distan e mici de locul concentratorului; […]

c) Cele mai periculoase solicit ri apar la manevrarea fremului liber în macara, când se poate produce ruperea sau fisurarea lonjeronilor.

4.2. Propuneri De aceea este necesar s se ia urm toarele m suri: 1. se elimine cauzele ce duc la concentrarea puternic a tensiunilor, consolidându-se sec iunile sl bite i

rindu-se razele de racordare la ferestrele osiilor; trebuie men ionat c lonjeronii locomotivei seria 150.1000, au racord ri cu raze mult mai mari la ferestre, iar decup rile practicate între ferestre sunt mult mai mici i de form circular , astfel c sl birile de sec iune i concentr rile de tensiuni sunt mult mai mici;

2. Manevrarea fremului cu macaraua s se fac cu deosebit aten ie, evitându-se ocurile i numai dup ce s-au fixat bine leg turile la ferestre. Este indicat ca manevrarea fremului liber (f cazan) cu macaraua, s nu se mai fac prin prinderea de la capete; un efect foarte favorabil prezentându-l prinderea de sub blocul cilindrilor ceea ce ar evita ac iunea greut ii acestora asupra restului fremului.

În prezent, Laboratorul Material Rulant din cadrul Organismului Notificat Feroviar Român al Autorit ii Feroviare

Române, dispune de aparatur modern pentru achizi ia de date în regim static i dinamic pentru probele tensometrice:

- sistem static de achizi ie a datelor Hottinger Centipede cu 180 canale;

- sistem dinamic de achizi ie a datelor Hottinger MGCplus cu 32 canale;

- sistem dinamic de achizi ie a datelor Hottinger Spider8 cu 8 canale.

Interfa a aplica iei de achizi ie de date specific fiec rui obiect de încercat este realizat în programul Catman 4.5 produs de firma Hottinger.

5. Bibliografie

[1] Buga M., Georgescu C., Încerc ri tensometrice la fremul locomotivei 150239, (tem de cercetare), 1962

[2] M nescu T. ., Jiga G. G., Zaharia N. L., Bîtea C. V., No iuni fundamentale de rezisten a materialelor i teoria elasticit ii, Editura „Eftimie Murgu”, ISBN 978-973-1906-67-6, Re a, 2010. [3] M nescu T. ., Jiga G. G., Zaharia N. L., Bîtea C. V., No iuni fundamentale de rezisten a materialelor, Editura „Eftimie Murgu” Orizonturi tehnice, ISBN 973-8286-79-4, Re a, 2008

[4] Karl Hoffman: An Introduction to Measurement using Strain Gages, Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Darmstadt, 2005

[5] http://ro.wikipedia.org [6] http://www.railfaneurope.net/frameset.html [7] http://www.banaterra.eu/industrie/prezent/imagini/150000.htm [8] http://www.banaterra.eu/romana/files/muzeul_de_locomotive_0.pdf [9] http://www.dampflokomotiven.net/Html/150000neu.htm

dr. ing. Nicu or Lauren iu ZAHARIA Expert I Autoritatea Feroviar Român – AFER Bucure ti www.afer.ro Organismul Notificat Feroviar Român http://www.afer.ro/rom/ONFR/Romana/frames.html Serviciul Laboratoare Laboratoare Material Rulant Calea Grivi ei nr. 393, sector 1, 010719, Bucure ti [email protected]

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 23

ASFR – AFER

Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

* Serviciile de transport feroviar pe c ile ferate din România se clasific în urm toarele tipuri: a) tip A - transport feroviar de c tori desf urat în interes public i/sau în interes propriu; b) tip B - transport feroviar de marf desf urat în interes public i/sau în interes propriu; c) tip C - numai manevr feroviar în interes public i/sau în interes propriu.

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

1. S.C. REGIONAL S.R.L. J12/4405/2005

CS – Partea A CSA 0017 RO1120090017 reînnoit RO1120070008 07.10.2009 12.10.2009 12.10.2011 tip A, exclusiv transport de m rfuri periculoase

CS – Partea B CSB 0187 RO1220100187 actualizat/ modificat RO1220100145 02.12.2010 02.12.2010 12.10.2011 tip A, exclusiv transport

de m rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0187

Nr. Crt. Sec ia de circula ie Nr. Crt. Zona de manevr / LFI Proprietar Sta ia CF adiacent

1. Ciumeghiu – Holod - Va u i retur; 1. Linia ferat industrial TERMINAL

TRANSCONTAINERE Bistri a Nord

S.N.T.F.M. “CFR’’ MARFA S.A.

Sta ia CF Bistri a Nord

2. Oradea - Arad i retur;

3. Bistri a Nord – Bistri a Bârg ului i retur;

4. Satu Mare - Bixad i retur.

5. Oradea Vest – Episcopia Bihor i retur.

6. Episcopia Bihor - Oradea - Oradea Est i retur.

7. Bistri a Nord – Beclean pe Some – Salva – Ilva Mic – Rodna Veche i retur;

8. Oradea – S cuieni Bihor – Abrami –

rm sag i retur;

9. Bistri a Nord – Ludu i retur;

10. Oradea – Satu Mare i retur.

Anexa II la CSB 0187

Nr. Crt. Tip locomotiv Nr. Locomotiv

1. Automotor de 450 CP 97 - 0410 – 7 (serie asiu 4410)

2. Remorc Automotor 57 - 0569 – 4 (serie asiu 8569)

3. Automotor de 450 CP 97 - 0502 – 1 (serie asiu 4522)

4. Remorc Automotor 57 - 0402 – 8 (serie asiu 8419)

5. Automotor de 450 CP 97 - 0565 – 8 (serie asiu 4565)

6. Remorc Automotor 57 - 0583 – 5 (serie asiu 8583)

7. Automotor de 450 CP 97 - 0553 – 4 (serie asiu 4553)

8. Remorc Automotor 57 - 0353 – 3 (serie asiu 8353)

9. Automotor 450 CP 97 - 0337 – 2 (serie asiu 4337)

10. Remorc Automotor 57 -0554-6 (serie asiu 8554)

11. Automotor 450 CP 97 - 0353 – 9 (serie asiu 4353)

12. Remorc Automotor 57 -0343-4 (serie asiu 8343)

13. Automotor 450 CP 97 - 0506 – 2 (serie asiu FS)

14. Remorc Automotor 57 -0306-1 (serie asiu FS)

15. Automotor 450 CP 97 - 0551 – 8 (serie asiu 4551)

16. Remorc Automotor 57 -0651-0 (serie asiu 8651)

17. Automotor 450 CP 97 - 0622 – 7 (serie asiu FN)

18. Remorc Automotor 57 -0574-4 (serie asiu FN)

19. Automotor 450 CP 97 - 0538 – 5 (serie asiu FN)

20. Remorc Automotor 57 -0638-7 (serie asiu FN)

21. Automotor 450 CP 97 - 0537 – 7 (serie asiu FN)

22. Remorc Automotor 57 -0537-1 (serie asiu FN)

23. Automotor 450 CP 97 - 0504 – 7 (serie asiu FN)

24. Remorc Automotor 57 -0304-6 (serie asiu FN)

25. Automotor 450 CP 97 - 0508 – 8 (serie asiu FN)

26. Remorc Automotor 57 -0508-2 (serie asiu FN)

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 24

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

2. S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. TFG J12/2165/2005

CS – Partea A CSA 0020 RO1120090020 Reinnoit RO1120070012 28.10.2009 30.10.2009 30.10.2011 tip A si B , inclusiv

transport de m rfuri periculoase

CS – Partea B CSB 0199 RO1220100199 actualizat/ modificat RO1220100195 22.12.2010 22.12.2010 30.10.2011

tip A si B , inclusiv transport de m rfuri

periculoase

Anexa I la CSB 0199

Nr. Crt. Sec ia de circula ie Nr. Crt. Zona de manevr / LFI Proprietar Sta ia CF adiacent

1.

Borze ti Bac u – Adjud – M ti – Foc ani – Râmnicu S rat – Buz u –

urei - Ram.Cire u – Cire u - nd rei – Fete ti - Medgidia – Doroban u – Palas – Post Medeea – Post Constan a Vii – Constan a Port MOL 5 / Agigea Nord i retur;

1. Linia ferat industrial

S.C. REMARUL „16 Februarie” S.A. Cluj - Napoca

S.C. ARGUS S.A. S.C. REMARUL „16 Februarie”

S.A. Cluj - Napoca Sta ia CF Cluj - Napoca

2. Palas – Post Medeea – Post Constan a Vii – Constan a Port Zona B - Constan a Port Zona A i retur;

2. Liniile Antesta iei Episcopia Bihor

C.N.C.F. “CFR” S.A. Sta ia CF Episcopia Bihor

3. Boboc H.m. – Buz u Ram.Boboc – Buz u Sud i retur;

3.

Linia ferat industrial S.C. Între inere i Repara ii Vagoane .F.R.I.R.V. S.A. Constan a – Sec ia I.R.V.

Oradea

S.C. Între inere i Repara ii Vagoane C.F.R.I.R.V. S.A.

Constan a Sta ia CF Oradea

4. Buz u – Ploie ti Est – Ploie ti Sud i retur;

4. Linia ferat industrial S.C. METALURGICA

TRANSILVAN AIUD S.A.

S.C. METALURGICA TRANSILVAN AIUD S.A.

H.M. Aiud

5.

Ploie ti Sud – Ploie ti Vest – Câmpina – Predeal – Bra ov – Augustin – Rupea – Sighi oara – Cop a Mic – Blaj – Co lariu Gr. Podu Mure – Teiu –

zboieni – C ra i Turda – Ram.Turda – Câmpia Turzii – Apahida – Cluj Napoca Est – Cluj Napoca i retur;

5. Linia ferat industrial

S.C. ROMRECYCLING S.R.L. S.C. ROMRECYCLING

S.R.L. Sta ia CF Jilava

6.

Cluj Napoca Est - Apahida – Ram.Cojocna – Jucu – Dej C tori – Ram.Dej Gr. B – Dej - Beclean pe Some – Salva – Ilva Mic i retur;

6.

Linia ferat industrial S.C. LAFARGE AGREGATE

BETOANE S.A. Punct de lucru Cariera Suseni

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE

S.A. Bucure ti Sta ia CF Chileni

7. Dej – Jibou – S rm ag – imleul Silvaniei i retur;

7. Linia ferat industrial

S.C. CETA S.A. Bucure ti Agen ia Satu Mare

S.C. CETA S.A. Bucure ti Agen ia Satu Mare

Sta ia CF Satu Mare Sud

8. Slobozia Sud – Ciulni a – Fete ti i retur; 8. Linia ferat industrial S.C. MOL

ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.

S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM

PRODUCTS S.R.L. Sta ia CF Tileagd

9. Slobozia Sud – Slobozia Veche –

nd rei i retur; 9. Linia ferat industrial S.C.

BUTAN GAS ROMÂNIA S.A. Sucursala Oradea

S.C. BUTAN GAS ROMÂNIA S.A. H.M. O orhei

10. Bra ov – Ciceu – Vosl beni – Chileni i retur;

10. Linia ferat industrial S.C. REMATINVEST S.R.L. Cluj

S.C. REMATINVEST S.R.L.

Sta ia CF Cluj Napoca Est

11. Ploie ti Vest – Brazi - Chitila – Chiajna – Bucure ti Progresu i retur; 11.

Linia ferat industrial Societatea Na ional a S rii S.A.

Bucure ti – Sucursala Salina Ocna Dej

Societatea Na ional a rii S.A. Bucure ti Sta ia CF Dej C tori

12. Chiajna – Bucure ti Nord – Depoul Bucure ti C tori i retur;

12. Linia ferat industrial

S.C. BUNGE ROMANIA S.R.L. - Fabrica de ulei Buz u

S.C. BUNGE ROMANIA S.R.L.

H.M. Buz u Sud

13. urei – Tecuci – M ti i retur;

14. Adjud – Bac u – Roman – Buh ie ti – Crasna – Bârlad – Tecuci i retur;

15. Tecuci – endreni – Barbo i Triaj – Barbo i Cab. 1 – V deni – F urei i retur;

16. Bra ov Triaj – Dârste i retur;

17. Ploie ti Sud - Ram. Ploie ti Triaj- Brazi i retur;

18. Chitila – Bucuresti Nord i retur;

19. Bucure ti Nord – Bucure ti B neasa – Ciulni a i retur;

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 25

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0199

20. Ploie ti Sud- Urziceni – Slobozia Veche i retur;

21.

Co lariu Gr. Podu Mure – Co lariu – Alba Iulia – Vin u de Jos – ibot – Or tie – Simeria – Deva – Mintia – Ilia –

vâr in – Radna – Glogov – Arad – Arad Vest i retur;

22.

Arad – Utvini u Nou - Sântana – imand – N dab – Chi ineu Cri – Zerind – Ciumeghiu – Salonta – Cefa – Le Bihor – Oradea Vest – Episcopia Bihor i retur;

23. Oradea Vest – Oradea – Episcopia Bihor i retur;

24.

Simeria – Simeria Triaj – B cia – C lan i – C lan – Bretea Strei – Subcetate –

ti –Baru Mare – Meri or – B ni a – Ram. Petro ani – Petro ani – Livezeni – Lainici – Valea Sadului – Parâng – Ecaterina Teodoroiu – Târgu Jiu – Ram. Budieni – Amaradia – Rogojelu – Rovinari – Plop oru – Turceni – Ram. Filia i – Gura Motrului - Filia i i retur;

25. Ciulni a – Ciulni a Post t. Vod –

ra i Nord – C ra i Sud i retur;

26.

Arad – Ram. Glogov – Aradu Nou – Valea Viilor – Or oara – B ile C lacea – Sânandrei – Rona Triaj Gr. D – Timi oara Nord – Ram. Modo – Timi oara Sud – Semenic – Saco u Mic – Buzia – Lugoj – Co teiu Mare –

tur – F get – Margina – Holdea – Dobra – Ilia i retur;

27.

Borze ti Bac u – One ti – Târgu Ocna HM – Dofteana Bac u – Valea Uzului – Com ne ti - Ghime – Livezi Ciuc –Siculeni i retur;

28. Buftea – P.mac.R3 Buciumeni – Mogo oaia – Otopeni – Voluntari – Ram. Pas rea - Pas rea i retur;

29. Ilva Mic – Floreni – Dorni oara i retur;

30. Beclean pe Some – Deda – Vo beni i retur;

31. Cojocna – Ram. Jucu – Ram. Cojocna – Jucu i retur;

32. Dej C tori – Ram. Dej – C eiu HM i retur;

33. Episcopia Bihor – S cuieni Bihor – Valea lui Mihai – Carei – Satu Mare - Halmeu i retur;

34. Jibou – Ulmeni S laj – Baia Mare – Satu Mare i retur;

35.

Târgovi te Nord – Târgovi te – Titu – Gole ti – Pite ti – Ro iori Nord – Caracal – Craiova – Filia i – Gura Motrului – Strehaia – Lugoj i retur;

36. Chiajna – Videle – Ro iori Nord i retur;

37. Ploie ti Vest –Târgovi te Nord – Fieni i retur;

38. Oradea – Oradea Est i retur;

39. Vârteju – Jilava – Berceni – P.mac. Pope ti Leordeni – Bucure ti Sud - Voluntari – Pas rea i retur;

40. Bac u – Piatra Neam - Bicaz i retur;

41. Turda – Simeria Triaj i retur;

42. cuieni Bihor – Ram. Diosig - Târgu or

Bihor Hm – Marghita – Suplacu de Barc u - imleu Silvaniei i retur;

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 26

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0199

43.

Timi oara Nord – Ram. Modo - Timi oara Sud – Timi oara C.E.T. – Jebel – Voiteni - Stamora Moravi a i retur;

44. Arad Vest – Pecica - N dlac i retur;

45. Gole ti – Ram. Gole ti - Bradu de Sus i retur;

46. Oradea Est – Ram. Oradea Est Gr.A - Ale d – Ciucea - Aghire – Baciu Triaj - Cluj Napoca i retur;

47. Deva – Ram. Mintia – P uli Lunca -

uli Lunca Gr.T i retur;

48.

Rona Triaj – Ram. Rona Triaj Cap Y – Dude tii Noi Hm – Biled – Satu Nou - Lovrin – Sânnicolau Mare – Dude tii Vechi Hm - V lcani i retur;

49. Ploie ti Sud – Ploie ti Triaj i retur;

50. Ploie ti Triaj - Brazi i retur;

51. Ploie ti Vest – Ploie ti Triaj i retur;

52. Ploie ti Est – Dâmbu - Ghighiu – Brazi i retur;

53. Barbo i Triaj Gr.A – Ram. Barbo i Triaj – Barbo i – File ti – Ramifica ia CSG – Ramifica ia Tunel - Gala i i retur;

54. Arad – Sofronea – Curtici i retur ;

55. Co lariu – Teiu i retur ;

56.

Gole ti – tef ne ti Arge – Ciume ti – Ram. Ciume ti Post Mac. – Stâlpeni –

re ti – Schitu Gole ti – Câmpulung i retur;

57. Chitila – Ram. S reni – S reni – Cioc ne ti – Ghergani – Titu i retur;

58.

Roman – S oani – Mirce ti – Muncel – Pa cani Triaj – Pa cani – Lespezi – Dolhasca – Liteni – Vere ti – V ratec – Suceava – Suceava Nord i retur;

59. Suceava Nord – D rm ne ti – Mili i – Dorne ti i retur;

60. Salva – Co buc – Telciu – Fiad – Dealu

tef ni ei – S cel i retur;

61. Ploie ti Sud – Ploie ti Est Post 1 – Ploie ti Nord i retur;

62. Ploie ti Est – Ploie ti Est Post 1 – Ploie ti Nord i retur;

63. Simeria – Bârcea Mic – Pesti i retur;

64. Barbo i Triaj A/B – M lina i retur;

65. Re a Nord – Caransebe i retur;

66. Capu Midia – Palas i retur;

67. Agigea Nord – Constan a Port Terminal Ferry Boat i retur;

68. Caracal – Ramnicu Valcea i retur ;

69. rm sag – Carei i retur ;

70. Câmpia Turzii – Turda H.M. i retur;

71. Pa cani Triaj – Ruginoasa - Podu Iloaiei – Ia i - Socola i retur ;

72. Pa cani Triaj - Pa cani – Ram.Pa cani - Ruginoasa i retur ;

73. Piatra Olt – Slatina - Coste ti i retur;

74. Caransebe – O elu Ro u i retur;

75. Buftea – P.mac. R3 Buciumeni – P.mac. R1 Buciumeni – Ram. S reni -

reni i retur;

76. Barbo i – C tu a i retur;

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 27

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0199

77. Timi oara Nord – Lugoj i retur;

78. Videle – Giurgiu Sud i retur;

79. Râmnicu Vâlcea – Podu Olt – Sibiu – Cop a Mic i retur;

80. Sibiu – Vin u de Jos i retur;

81. Mogo oaia – Arm ti i retur;

82. Urziceni – F urei i retur;

83. Câmpulung – Arge el i retur;

84. Buz u – Nehoia u i retur;

85. Oradea Est – Holod i retur;

86. zboieni – Târgu Mure – Deda i retur;

87. Bucure ti B neasa – Ram.Pajura – Buc.Triaj Post 17 – Bucure tii Noi – Chiajna i retur;

88. Bucure ti B neasa – Ram.Pajura – Pajura HM. – Chitila i retur;

89. Ploie ti Triaj – Ghighiu i retur.

90. Dorne ti – Gura Putnei i retur;

91. Craiova – Piatra Olt i retur;

92. Medgidia – Tulcea Ora i retur.

93. el – Bistri a Nord i retur.

94. Voiteni – G taia i retur;

95. Filia i – C rbune ti – Tg.Jiu i retur;

96. Giurgiu Nord – Ruse Triaj i retur;

97. Timi oara Nord – Timi oara Vest – Peciu Nou i retur;

98. Ro iori Nord - Turnu M gurele Port i retur;

99. Aradu Nou - Sînnicolau Mare - Vâlcani i retur.

100. Ro iori Nord - Zimnicea i retur;

101. Blaj - Târn veni Sovata - Praid i retur;

102. Timi oara Nord – Jimbolia i retur;

103. elu Ro u – Bou ari i retur;

104. Gala i – Bârlad i retur;

105. Bradu de Sus - Bradu Rafin rie i retur.

Anexa II la CSB 0199

Nr. Crt. Tip locomotiv Nr. Locomotiv

Pt. transport tip B

1. LE 6600 KW 47-1001-8 (serie asiu 1066)

2. LE 5100 KW 40-0089-9 (serie asiu 125-223)

3. LE 5100 KW 40-0622-7 (serie asiu 727)

4. LE 5100 KW 40-0630-0 (serie asiu 735)

5. LE 5100 KW 40-0650-8 (serie asiu 755)

6. LE 5100 KW 40-0709-2 (serie asiu 701)

7. LE 5100 KW 40-0888-4 (serie asiu FN)

8. LE 5100 KW 40-1082-3 (serie asiu 058)

9. LDE 2100 CP 60-0412-1 (serie asiu 552)

10. LDE 2100 CP 60-0460-0 (serie asiu 640)

11. LDE 2100 CP 60-0657-1 (serie asiu 971)

12. LDE 2100 CP 60-0705-8 (serie asiu 1025)

13. LDE 2100 CP 60-0716-5 (serie asiu 1037)

14. LDE 2100 CP 60-0783-5 (serie asiu 1169)

15. LDE 2100 CP 60-1006-0 (serie asiu 1560)

16. LDE 2100 CP 99 55 0600-155-9 (serie asiu 155)

17. LDH 1250 CP 81–0788–0 (serie asiu 22251)

18. LDH 1250 CP 81–0868–0 (serie asiu 23093)

19. LDH 1250 CP 81–0872–2 (serie asiu 23131)

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 28

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa II la CSB 0199

20.

Vagon automotor diesel hidraulic VT 614 – seria VM 76–1401–9 (serie asiu 0971/11)

Vagon automotor diesel hidraulic VT 614 – seria VM

76–1402–7 (serie asiu 0971/12)

Vagon intermediar tractat seria VT 59–1401–5 (serie asiu FN)

21.

Vagon automotor diesel hidraulic VT 624 – seria VM 76–2401–8 (serie asiu 603363/5)

Vagon automotor diesel hidraulic VT 624 – seria VM

76–2402–6 (serie asiu 603362)

Vagon intermediar tractat seria VT 59–2401–4 (serie asiu 695858)

22.

Vagon automotor diesel hidraulic VT 624 – seria VM

76–2403–4 (serie asiu 603363/18)

Vagon automotor diesel hidraulic VT 624 – seria VM

76–2404–2 (serie asiu 603363/14)

Vagon intermediar tractat seria VT 59–2402–2 (serie asiu 24611)

23.

Vagon automotor – seria VM 76–2405–9 (serie asiu 603363/15)

Vagon automotor – seria VM 76–2406–7 (serie asiu 603262/2)

Vagon intermediar tractat seria VT 59–2403–0 (serie asiu 24609)

24.

Vagon automotor – seria VM 76–2407–5 (serie asiu 603362/8)

Vagon automotor – seria VM 76–2408–3 (serie asiu 603262/11)

Vagon intermediar tractat seria VT 59–2404–8 (serie asiu 24623)

25.

Vagon automotor – seria VM 76–2409–1 (serie asiu FN)

Vagon automotor – seria VM 76–2410–9 (serie asiu 603362/20)

Vagon intermediar tractat seria VT 59–2405–5 (serie asiu 24624)

26.

Vagon automotor – seria VM 76–2411–7 (serie asiu FN)

Vagon automotor – seria VM 76–2412–5 (serie asiu 603362/19)

Vagon intermediar tractat seria VT 59–2406–3 (serie asiu 24638)

27.

Vagon automotor – seria VM 76–2413–3 (serie asiu 997)

Vagon automotor – seria VM 76–2414–1 (serie asiu 603362/4)

Vagon intermediar tractat seria VT 59–2407–1 (serie asiu 24631)

28.

Vagon automotor – seria VM 76–2415–8 (serie asiu 603362/3)

Vagon automotor – seria VM 76–2416–6 (serie asiu 603362/13)

Vagon intermediar tractat seria VT 59–2408–9 (serie asiu 24650)

29.

Vagon automotor – seria VM 76–2417–4 (serie asiu 603363/11)

Vagon automotor – seria VM 76–2418–2 (serie asiu 0997-16-246)

Vagon intermediar tractat seria VT 59–2409–7 (serie asiu 24625)

30. Vagon automotor seria LVT/772 79–0117–6 (serie asiu FN)

Remorc automotor seria LVS/972 79–0517–7 (serie asiu FN)

31. Vagon automotor seria LVT/772 79–0118–4 (serie asiu FN)

Remorc automotor seria LVS/972 79–0518–5 (serie asiu FN)

32. Vagon automotor seria X 97–0578–1 (serie asiu FN)

Remorc automotor seria XRA 57–0778–1 (serie asiu FN)

33. Vagon automotor seria X 97–0587–2 (serie asiu FN)

Remorc automotor seria XR 57–0687–4 (serie asiu FN)

Pt. transport tip C

1. LDH 1250 CP 125 – 138 (serie asiu 22225)

2. LDH 450 CP 45 – 075 (serie asiu 21458)

3. S.C. DORI TRANS S.R.L. Roman DORI TRANS J27/1242/2003

CS – Partea A CSA 0032 RO1120100032 reînnoit RO1120080052 05.11.2010 08.11.2010 08.11.2012 tip A si B, inclusiv

transport de m rfuri periculoase

CS – Partea B CSB 0171 RO1220100171 reînnoit RO1220090141 05.11.2010 08.11.2010 08.11.2012 tip A si B, inclusiv

transport de m rfuri periculoase

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 29

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0171

Nr. Crt. Sec ia de circula ie Nr. Crt. Zona de manevr / LFI Proprietar Sta ia CF adiacent

1. Curtici - Arad - Deva - Simeria Triaj - Simeria - Co lariu - Co lariu Gr. Pod Mure i retur;

1. Linia ferat industrial S.C. ROM OIL S.A. –

Depozit Z rne ti S.C. ROM OIL S.A. Sta ia CF Z rne ti

2. Simeria – Pesti i retur; 2. Linia ferat industrial S.C. ROM OIL S.A. – Depozit Vladimirescu

S.C. ROM OIL S.A. Sta ia CF Glogov

3. Co lariu - R zboieni - Cojocna – Ram. Jucu – Ram. Cojocna - Dej C tori - Dej Triaj i retur;

3. Linia ferat industrial

S.C. TRANS GAS SERVICES S.R.L. Bucure ti

S.C. TRANS GAS SERVICES S.R.L.

Bucure ti H.M. Porumbe ti

4. Dej C tori - Jibou - Ulmeni S laj – Ram. Bu ag – Ram. L pu el - Bu ag – Halmeu i retur;

4. Linia ferat industrial

S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. – Sucursala Roman

S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A.

Sta ia CF Roman

5. Dej C tori - Ilva Mic – Suceava i retur; 5.

Linia ferat industrial S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR

PRODUCTS ROMAN S.A.

S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS

ROMAN S.A. Sta ia CF Roman

6. Suceava - Pa cani Triaj - Roman - Bac u - Adjud - M ti - Boboc - Buz u – Ram. Boboc – Fete ti i retur;

7. Fete ti - Palas - Constan a Ferry Boat i retur;

8. zboieni - Cojocna - Ram. Jucu -

Ram. Cojocna - Dej C tori - Dej Triaj i retur;

9. Co lariu Gr. Pod Mure - Bra ov - Bra ov Triaj - Bartolomeu – Z rne ti i retur;

10. Bra ov - Dârste - Câmpina - Ploie ti Vest - Ploie ti Triaj - Ploie ti Sud - Ploiesti Est – Buz u i retur;

11. Ploiesti Vest - Ploiesti Sud - Ploiesti Est i retur;

12. Palas - Constan a Port Zona B i retur;

13. Palas - Constan a Port Mol 5 i retur;

14. Constan a Ferry Boat - Constan a Port Zona B i retur;

15. Constan a Ferry Boat - Constan a Port Mol 5 i retur;

16. Constan a Port Zona B - Constan a Port Mol 5 i retur.

Anexa II la CSB 0171

Nr. Crt. Tip locomotiv Nr. Locomotiv

Pt. transport tip B

1. LDH 1250 CP 81-0779-9 (serie asiu 23796)

2. LDH 1250 CP 81-0865-6 (serie asiu 23097)

Pt. transport tip C

1. LDH 1250 CP 125 – 159 (serie asiu 22367)

2. LDH 1250 CP 81-0862-3 (serie asiu 22794)

3. LDH 1250 CP 81-0861-5 (serie asiu 23408)

4. LDH 700 CP 85 – 0118 – 1 (serie asiu 23232)

5. LDH 700 CP 70 – 654 (serie asiu 24135)

6. LDH 700 CP 70 – 686 (serie asiu 24384)

7. LDH 450 CP 45M – 466 (serie asiu 25775)

4. S.C. CEFMUR S.A. Tg. Mure CEFMUR J26/55/2000

CS – Partea A CSA 0024 RO1120090024 reînnoit RO1120070018 18.11.2009 18.11.2009 18.11.2011 tip C , inclusiv transport de m rfuri periculoase

CS – Partea B CSB 0175 RO1220100175 reînnoit RO1220090196 15.11.2010 18.11.2010 18.11.2011 tip C, inclusiv transport de m rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0175

Nr. Crt. Sec ia de circula ie Nr. Crt. Zona de manevr / LFI Proprietar Sta ia CF adiacent

Nu este cazul 1. Linia ferat industrial

S.C. PROLEMN S.A. Reghin S.C. PROLEMN S.A. Sta ia CFReghin

Anexa II la CSB 0175

Nr. Crt. Tip locomotiv Nr. Locomotiv

1. LDH 700 CP 85-0137-1 (serie asiu 24133)

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 30

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

5. S.C. REGIOTRANS S.R.L. Bra ov - J08/62/2005

CS – Partea A CSA 0005 RO1120100005 reînnoit RO1120080006 12.02.2010 14.02.2010 14.02.2012 tip A

CS – Partea B CSB 0198 RO1220100198 Actualizat /modificat RO1220100144 22.12.2010 22.12.2010 14.02.2012 tip A

Anexa I la CSB 0198

Nr. Crt. Sec ia de circula ie Nr. Crt. Zona de manevr / LFI Proprietar Sta ia CF adiacent

1. Bra ov - Bartolomeu - Z rne ti i retur; 1. Linia ferat industrial Terminal

ranscontainere Bistri a Nord S.N.T.F.M.

« CFR Marf » S.A. Sta ia CFR Bistri a Nord

2. Bra ov – H rman - Întorsura Buz ului i retur;

3. Sfântul Gheorghe – Tg. Secuiesc -Bre cu i retur;

4. Bra ov – H rman -Sfântu Gheorghe i retur;

5. Teiu – Blaj – Târn veni – Praid i retur;

6. Odorhei – Sighi oara i retur;

7. Teiu – Co lariu – ibot –Cugir i retur;

8. Co lariu gr. Podu Mure – Co lariu i retur;

9. ban – Zlatna i retur;

10. Lugoj – Buzia – Jamu Mare i retur;

11.

Bucure ti Nord –Craiova - Drobeta Turnu Severin - Lugoj -Timi oara Nord – Voiteni – G taia – Berzovia – Re a Nord – Re a Sud i retur;

12. Arad – N dlag i retur;

13. Bra ov – Predeal – Ploie ti Vest - Bucure ti Nord Grupa A i retur;

14. Berzovia – Surduc Banat HM. – Gr dinari Cara – Oravi a i retur;

15. Bartolomeu – F ra – Sibiu – Vin u de Jos i retur;

16. Bucure ti Nord – Ciulni a - Fete ti - Constan a i retur;

17. Bra ov – Sighi oara –Media – Cop a Mic - Blaj i retur;

18. Vin u de Jos – Simeria – Ilia – Lugoj – Buzia – Timi oara Nord i retur;

19. Sf. Gheorghe – Malna B i – Miercurea Ciuc - Siculeni i retur;

20. Sibiu – Cop a Mic i retur;

21. Teiu – Tg. Mure i retur ;

22. Ludu – Bistri a Nord i retur ;

23. Jebel – Giera i retur ;

24. Arad – V lcani i retur ;

25. Periam – Sânandrei – Timi oara Nord - Cruceni i retur ;

26. Periam – Lovrin i retur ;

27. Aradu Nou – Sînandrei i retur ;

28. Bucure ti Nord – Pas rea i retur;

29. Sântana – Ineu – Cermei i retur;

30. Arad – Sântana - N dab – Gr niceri i retur;

31. Ploie ti Vest – Ploie ti Sud – Buz u – Foc ani – Vaslui - Ia i i retur;

32. Lovrin - Nerau i retur;

33. Jimbolia – Lovrin i retur;

34. Timi oara Nord – Jimbolia i retur;

35. Timi oara Nord – Lovrin i retur;

36. Bra ov – Bra ov Triaj – Dârste i retur;

37. Bra ov – Bra ov Triaj – H rman i retur;

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 31

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0198

38. Siculeni – Târgu Mure i retur;

39. Deda – S el i retur;

40. zboieni – Cluj Napoca i retur;

41. Siculeni – Adjud i retur;

42. Ia i – Dângeni - Leorda i retur;

43. Ia i – Hârl u i retur;

44. Lovrin – Tomnaticu - Cenad i retur;

45. Corabia – Caracal – Ro iori Nord – Ro iori – Alexandria - Zimnicea i retur;

46. Leorda – Boto ani i retur;

47. Adjud – M ti – Tecuci i retur;

48. Ilia – Zam – Bârzava – Radna – Arad i retur;

49. Glogov – Aradu Nou i retur;

50. Ia i – Tg. Frumos – Pa cani – Dolhasca – Vere ti – Leorda i retur;

51. Pa cani – Tg.Neam i retur;

52. Dolhasca – F lticeni i retur;

53. Roman – Buh ti i retur;

54. Crasna – Hu i i retur;

55. Ia i – Nicolina – Socola i retur;

56. Adjud – Bac u – Roman – Pa cani i retur;

57. Bistri a Nord – Bistri a Bârg ului i retur.

Anexa II la CSB 0198

Nr. Crt. Tip locomotiv Nr. Locomotiv

1. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97–0101-2

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400 97–0201-0

2. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97-0102-0

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400 97–0202-8

3. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97–0103-8

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400 97–0203-6

4. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97–0104-6

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400 97–0204-4

5. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97–0105-3

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400 97–0205-1

6. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0501-3

REMORCA AUTOMOTOR TIP XR 8400 57-0401-0

7. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0503-9

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400 57-0403-6

8. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0505-4

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400 57-0405-1

9. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0507-0

REMORCA AUTOMOTOR TIP XR 8500 57-0507-4

10. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0509-6

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500 57-0509-0

11. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0510-4

REMORCA AUTOMOTOR TIP XR 8500 57-0510-8

12. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0511-2

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500 57-0511-6

13. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97-0517-9

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400 57-0417-6

14. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97-0518-7

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500 57-0518-1

15. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97-0519-5

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500 57-0519-9

16. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97-0520-3

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 32

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa II la CSB 0198

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400 57-0420-0

17. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97-0521-1

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500 57-0521-5

18. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97-0522-9

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400 57-0422-6

19. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0588-0

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0488-7

20. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97-0523-7

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500 57-0523-1

21. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97-0524-5

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500 57-0524-9

22. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97-0525-2

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500 57-0525-6

23. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97-0526-0

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300 57-0326-9

24. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97-0527-8

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0627-0

25. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97-0528-6

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300 57-0328-5

26. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97-0529-4

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8700 57-0729-4

27. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97-0530-2

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300 57-0330-1

28. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97-0531-0

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400 57-0431-7

29. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97-0532-8

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400 57-0432-5

30. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97-0533-6

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0633-8

31. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0534-4

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300 57-0334-3

32. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0535-1

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300 57-0335-0

33. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0536-9

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300 57-0636-1

34. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0539-3

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400 57-0439-0

35. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0540-1

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500 57-0540-5

36. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0541-9

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400 57-0441-6

37. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0542-7

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500 57-0442-4

38. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0543-5

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0643-7

39. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0544-3

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300 57-0344-2

40. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0545-0

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0645-2

41. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0546-8

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300 57-0346-7

42. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0547-6

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0647-8

43. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0548-4

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400 57-0648-6

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 33

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa II la CSB 0198

44. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0549-2

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500 57-0549-6

45. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0550-0

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300 57-0350-9

46. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0552-6

REMORC AUTOMOTORTIP XR 8300 57-0352-5

47. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0554-2

REMORC AUTOMOTORTIP XR 8400 57-0454-9

48. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0555-9

REMORC AUTOMOTORTIP XR 8300 57-0355-8

49. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0556-7

REMORC AUTOMOTORTIP XR 8400 57-0456-4

50. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0557-5

REMORC AUTOMOTORTIP XR 8400 57-0457-2

51. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0558-3

REMORC AUTOMOTORTIP XR 8300 57-0358-2

52. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0559-1

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300 57-0359-0

53. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0560-9

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400 57-0460-6

54. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97-0561-7

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0661-9

55. AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP 97-0562-5

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0662-7

56. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0563-3

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8700 57-0763-3

57. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0564-1

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500 57-0564-5

58. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0566-6

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300 57-0366-5

59. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0567-4

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0667-6

60. AUTOMOTOR TIP X 4500 430 CP 97-0568-2

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0668-4

61. AUTOMOTOR TIP X 4500 430 CP 97-0569-0

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0669-2

62. AUTOMOTOR TIP X 4500 430 CP 97-0570-8

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400 57-0470-5

63. AUTOMOTOR TIP X 4500 430 CP 97-0571-6

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0671-8

64. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0572-4

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0672-6

65. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0573-2

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8700 57-0773-2

66. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0574-0

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0674-2

67. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0575-7

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0675-9

68. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0576-5

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0676-7

69. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0577-3

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0377-2

70. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0579-9

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0679-1

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 34

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa II la CSB 0198

71. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0580-7

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0680-9

72. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0581-5

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0681-7

73. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0582-3

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0582-7

74. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0583-1

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8700 57-0783-1

75. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0584-9

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0684-1

76. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0585-6

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0685-8

77. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0586-4

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0486-7

78. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0589-8

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0389-7

79. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0590-6

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0790-6

80. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0591-4

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0791-4

81. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0592-2

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0792-2

82. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0593-0

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0793-0

83. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0594-8

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600 57-0494-5

84. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0699-5

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 57-0699-9

85. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0795-1

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 57-0795-5

86. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0796-9

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 57-0796-3

87. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0797-7

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 57-0797-1

88. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-0798-5

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 57-0798-9

89. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-1600-2

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 57-1600-6

90. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-1601-0

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 57-1601-4

91. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-1602-8

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 57-1602-2

92. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-1603-6

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 57-1603-0

93. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-1700-0

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 57-1700-4

94. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-1701-8

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 57-1701-2

95. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-1702-6

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 57-1702-0

96. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-1703-4

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 57-1703-8

97. AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP 97-1704-2

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 57-1704-6

98. LE 2940 KW 91 53 0 425517-6 (serie asiu FN)

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 35

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa II la CSB 0198

99. LE 2940 KW 91 53 0 425528-3 (serie asiu FN)

100. LE 2940 KW 91 53 0 425536-6 (serie asiu FN)

101. LE 2940 KW 91 53 0 425572-1 (serie asiu FN)

102. LE 2940 KW 91 53 0 425576-2 (serie asiu FN)

103. LE 2940 KW 91 53 0425 581–2 (serie asiu FN)

6. S.C. TRADE TRANS RAILLOGISTICS S.R.L. T.T.R. J02/341/2004

CS – Partea A CSA 0031 RO1120100031 actualizat/ modificat RO1120100012 01.11.2010 01.11.2010 12.03.2012 tip C, inclusiv transport

rfuri periculoase

CS – Partea B CSB 0169 RO1220100169 actualizat/ modificat RO1220100041 01.11.2010 01.11.2010 12.03.2011 tip C, inclusiv transport

rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0169

Nr. Crt. Sec ia de circula ie Nr. Crt. Zona de manevr / LFI Proprietar Sta ia CF adiacent

nu este cazul 1.

Linia ferat industrial S.C. TRADE TRANS

TERMINAL S.R.L.

S.C. TRADE TRANS TERMINAL S.R.L.

Sta ia CF Curtici

2. Linia ferat industrial

S.C. RAILPORT ARAD S.R.L. S.C. RAILPORT ARAD

S.R.L. Sta ia CF Curtici

Anexa II la CSB 0169

Nr. Crt. Tip locomotiv Nr. Locomotiv

1. LDH 1250 CP 81 – 0806 – 0 (serie asiu 23697)

7. S.C. TRADE TRANS RAILLOGISTICS S.R.L. T.T.R. J02/341/2004

CS – Partea A CSA 0031 RO1120100031 actualizat/ modificat RO1120100012 01.11.2010 01.11.2010 12.03.2012 tip C, inclusiv transport

rfuri periculoase

CS – Partea B CSB 0176 RO1220100176 reînnoit RO1220090158 15.11.2010 15.11.2010 12.03.2011 tip C, inclusiv transport rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0176

Nr. Crt. Sec ia de circula ie Nr. Crt. Zona de manevr / LFI Proprietar Sta ia CF adiacent

nu este cazul 1.

Linia ferat industrial S.C. O.M.V. PETROM S.A. –

Punct de lucru DEPOPZIT PETROM Arad

S.C. O.M.V. PETROM S.A. Sta ia CF Arad

Anexa II la CSB 0176

Nr. Crt. Tip locomotiv Nr. Locomotiv

1. LDH 450 CP 86 – 0074 – 4 (serie asiu FN)

8. S.C.GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A. Bucure ti SC GFR SA J40/8958/2001

CS – Partea A CSA 0014 RO1120100014 reînnoit RO1120080020 06.04.2010 10.04.2010 10.04.2012 tip B, inclusiv transport rfuri periculoase

CS – Partea B CSB 0200 RO1220100200 actualizat/ modificat RO1220100191 24.12.2010 24.12.2010 10.04.2012 tip B, inclusiv transport

rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0200

Nr. Crt. Sec ia de circula ie Nr. Crt. Zona de manevr / LFI Proprietar Sta ia CF adiacent

1. Brazi – Ploie ti Triaj – Ploie ti Sud - Ploie ti Est i retur;

1. Linia ferat industrial

S.C. EXPANET TRADING S.R.L. – Rafin ria D rm ne ti

S.C. EXPANET TRADING S.R.L.

H.M. Valea Uzului

2. Brazi – P.M.Ram. Ploie ti Triaj – Ploie ti Sud i retur; 2.

Linia ferat industrial CET Groz ve ti CET Groz ve ti

Sta ia CFR Bucure ti Vest Antesta ia

Cotroceni

3. Brazi – Ghighiu - Dâmbu - Ploie ti Est i retur;

3. Linia ferat industrial

S.C. CONPET S.A. – Rampa INDEPENDEN A

S.C. CONPET S.A. H.M. Independen a

4. Ploie ti Vest - P.M.Ram. Ploie ti Triaj i retur; 4.

Linia ferat industrial S.C. PETROM S.A. Petrobrazi S.C. PETROM S.A. Sta ia CFR Brazi

5. Ploie ti Crâng H.M. - Ploie ti Vest - Ploie ti Triaj i retur;

5.

Linia ferat industrial S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti – Punct de lucru

ARPECHIM Pite ti – Rampa 1

S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti

H.M. Bradu Rafin rie

6. Ploie ti Sud – Dâmbu i retur; 6. Linia ferat industrial S.C. PETROM S.A. –

Sucursala PECO Bac u S.C. PETROM S.A. Sta ia CFR Bac u

7. Ghighiu – Ramifica ie Dâmbu – Corl te ti i retur;

7.

Linia ferat industrial S.C. PETROM S.A. Zona PECO Neam – Punct de lucru depozit

PECO Roman

S.C. PETROM S.A. Sta ia CFR Roman

8.

Ploie ti Est – Buz u – F urei – nd rei – Fete ti – Medgidia –

Palas – Agigea Nord OIL Terminal i retur;

8. Linia ferat industrial S.C. PETROM S.A.

Zona PECO Ia i –Depozit Ia i S.C. PETROM S.A. Sta ia CFR Ia i

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 36

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0200

9. Brazi – Buftea – Mogo oaia – Pas rea – Ciulni a – Fete ti i retur;

9. Linia ferat industrial

S.N.P. PETROM S.A. – Depozit PETROM Piatra Neam

S.N.P. PETROM S.A. H.M. Dumbrava Neam

10. Brazi – Chitila – Ram. Pajura - Bucure ti B neasa – Pas rea i retur;

10. Linia ferat industrial

S.C. PETROM S.A. Bucure ti – Zona PECO Buz u

S.C. PETROM S.A. Bucure ti

Sta ia CFR Buz u

11. Bradu Rafin rie – Titu – Chitila i retur;

11.

Linia ferat industrial S.C. PETROM S.A. –

Sucursala PECO Vrancea – Sec ia Comercial Foc ani

S.C. PETROM S.A. Sta ia CFR Foc ani

12. Chitila – Bucure ti Nord i retur; 12. Linia ferat industrial S.C. PETROM S.A. –

Zona PECO Gorj S.C. PETROM S.A.

Sta ia CFR Ecaterina Teodoroiu

13. Bucure ti B neasa – Ram. Pajura – Bucure ti Nord i retur; 13.

Linia ferat industrial S.N.B. OIL GROUP S.R.L. S.N.B. OIL GROUP S.R.L. Sta ia CFR Timi eni

14. Bucure ti Nord – Depoul Bucure ti

tori i retur; 14.

Linia ferat industrial S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. – Sucursala Electrocentrale I alni a

S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.

Sta ia CFR I alni a

15. Bucure ti B neasa – Bucure ti Grivi a – Depoul Bucure ti C tori i retur;

15.

Linia ferat industrial S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. – Sucursala Electrocentrale Craiova II

S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.

Sta ia CFR Cernele

16. Medgidia – Tulcea M rfuri – Tulcea Ora i retur;

16. Linia ferat industrial

S.C. WEST STAR S.R.L. - Balastiera Condrea

S.C. WEST STAR S.R.L. H.M. Condrea

17. Ploie ti Sud – Ploie ti Vest – I.L.Caragiale – Mija – Târgovi te – Titu i retur;

17. Linia ferat industrial

S.C. ARCELOR MITTAL Gala i S.A.

S.C. ARCELOR MITTAL Gala i S.A.

Sta ia CFR M lina

18. Palas – Post Medeea – Post Constan a Vii - Constan a Port Zona B – Constan a Port Zona A i retur;

18. Linia ferat industrial

LAFARGE S.C. LAFARGE S.A.

Sta ia CFR Bucure ti Progresu

19. Post Constan a Vii - Constan a Port MOL 5 i retur;

19. Linia ferat industrial S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.

S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.

Sta ia CFR Ciume ti

20. Palas – Post Constan a Vii – Agigea Nord – Constan a Port Terminal Ferry Boat i retur;

20.

Linia ferat industrial C.N.H. S.A. Petro ani –

Sucursala E.C.P.V.J. Vulcan – Punct de lucru Petrila

C.N.H. S.A. Petro ani Sta ia CFR Petro ani

21. Palas – Constan a M rfuri – Siutghiol – Lumina P2– N vodari – Capu Midia i retur;

21.

Linia ferat industrial C.N.H. S.A. Petro ani –

Sucursala E.C.P.V.J. Vulcan – Punct de lucru Livezeni

C.N.H. S.A. Petro ani Sta ia CFR Livezeni

22. Agigea Nord – Agigea Ecluz i retur; 22.

Linia ferat industrial C.N.H. S.A. Petro ani –

Sucursala E.C.P.V.J. Vulcan – Punct de lucru Lupeni

C.N.H. S.A. Petro ani Sta ia CFR Lupeni

23. Agigea Ecluz – Agigea Ecluz P1– Constan a Port Terminal Ferry Boat i retur;

23. Linia ferat industrial

S.C. Rafin ria Astra Român S.A. Ploie ti

S.C. Rafin ria Astra Român S.A. Ploie ti Sta ia CFR Ploie ti Sud

24. Doroban u – Lumina – Lumina P2 -

vodari i retur; 24.

Linia ferat industrial S.C. Rafin ria Astra Român

S.A. Ploie ti

S.C. Rafin ria Astra Român S.A. Ploie ti

Sta ia CFR Ghighiu

25. Dîmbu – Corl te ti – Z noaga – Dr ne ti – Arm ti – Urziceni – i retur;

25.

Linia ferat industrial S.C. Repara ii Feroviare DARC

S.A. Ploie ti – Punct de lucru Ghighiu

S.C. Repara ii Feroviare DARC S.A. Ploie ti

Sta ia CFR Ghighiu

26. Linia ferat industrial S.C. Electrocentrale S.A.

S.C. Electrocentrale S.A. Oradea

Sta ia CFR Episcopia Bihor Antesta ia Episcopia Bihor

26. Arm ti - Mogo oaia i retur; 27. Linia ferat industrial

S.C. Mechel Câmpia Turzii S.A. S.C. Mechel Câmpia Turzii

S.A. Sta ia CFR Câmpia

Turzii

27. Mogo oaia – Otopeni – Voluntari – Bucure ti Sud – P.M. Pope ti Leordeni – Berceni - Jilava i retur;

28. Linia ferat industrial S.C. CONFORT S.A. - Palas

S.C. CONFORT S.A. Gala i

Sta ia CFR Gala i

28. Pantelimon – Bucure ti Sud i retur; 29. Linia ferat industrial

S.C. CONFORT S.A. - Barbo i S.C. CONFORT S.A.

Gala i Sta ia CFR Barbo i

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 37

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0200

29. Chitila – Ram. Rudeni – Chiajna – Bucure ti Vest – Vârteju – Jilava i retur;

30. Linia ferat industrial S.C. TUC S.A.

S.C. TUC S.A. Sta ia CFR Cernele

30. Mogo oaia – Otopeni – Voluntari – R2 Pantelimon – Pantelimon i retur;

31. Linia ferat industrial

S.C. DANUBIANA S.A. S.C. DANUBIANA S.A.

P.Mac. Pope ti Leordeni

31. Mogo oaia – H.M. Pajura –Bucure ti

neasa i retur; 32.

Linia ferat industrial COMCM Constan a

S.C. COMCM Constan a S.A.

Sta ia CFR Constan a Mf.

32. Mogo oaia – Ram.Colentina – Ram.Rudeni – Chiajna – Bucure ti Vest – Vârteju – Jilava i retur;

33. Linia ferat industrial Siloz ban

S.C. VERITAS S.R.L. Sta ia CFR B ban

33. Bucure ti B neasa –Ram.Pajura – Bucure tii Noi – Chiajna i retur;

34. Linia ferat industrial

Combinatul de Utilaj Greu S&MG S.R.L.

Sta ia CFR Cluj Napoca Est

34.

Moine ti – Valea Uzului – Com ne ti – Adjud – M ti – Foc ani – Buz u Ram. Boboc – Buz u - Buz u Sud i retur;

35. Linia ferat industrial S.C. REMAT Cluj

S.C. REMAT Cluj Sta ia CFR Cluj Napoca

35. Calafat - Craiova – Piatra Olt - Slatina – Coste ti – Bradu de Sus – Pite ti – Gole ti – Arge el i retur;

36. Linia ferat industrial S.C. CFR IRV S.A. – Sec ia IRV Barbo i

S.C. CFR IRV S.A. Sta ia CFR Barbo i Triaj

36. urei – File ti H.M. – Ram. C.S.G. –

Ram. Tunel – Gala i Brate i retur; 37.

Linia ferat industrial S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a– Depozit Nord, Rampa ei, Rampa 1 A

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a Sta ia CF Palas

37. File ti – Gala i – Gala i Brate i retur;

38. Linia ferat industrial

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a– Platforma Sud

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CF Agigea Nord

38. ti – Tecuci - Barbo i – Ram.

Barbo i Triaj – Barbo i Triaj – M lina i retur;

39. Linia ferat industrial

S.C. PETROM S.A. Grup OMV– Zona PECO Constan a

S.C. PETROM S.A. Bucure ti

Sta ia CF Palas

39. Barbo i Port - Barbo i Triaj – Barbo i Cab.2 – C tu a – Ram. CSG i retur;

40. Linia ferat industrial S.C. HERCULES S.A.

Br ila – Cheu

S.C. HERCULES S.A. Br ila

Sta ia CF Br ila Port

40.

Chiajna - Videle – Craiova – Filia i – rbune ti – Tg. Jiu – Petro ani –

Simeria Triaj – Simeria – Vin u de Jos – Co lariu – Teiu i retur;

41. Linia ferat industrial

S.C. RAFO S.A. One ti S.C. RAFO S.A. One ti Sta ia CF Borze ti

Bac u

41. Filia i – R1 Turceni – Ram. Filia i – Turceni – Rovinari – Amaradia – Ram. Budieni – Tg. Jiu i retur;

42. Linia ferat industrial

S.C. RAFO S.A. One ti S.C. RAFO S.A. One ti Sta ia CF One ti

42.

Ploie ti Vest – Dârste – Ram. Bra ov Tranzit - Bra ov Triaj - Bra ov – Sighi oara – Cop a Mic – Blaj – Teiu – R zboieni – Câmpia Turzii – Apahida – Huedin – Oradea Est – Oradea i retur;

43. Linia ferat industrial

S.C.Energy Bio Chemicals S.A. – Sucursala CAROM One ti

S.C.Energy Bio Chemicals S.A.

Sta ia CF Borze ti Bac u

43. Dârste – Ram. Bra ov Tranzit - Bra ov i retur;

44. Linia ferat industrial

S.C.Energy Bio Chemicals S.A. – Sucursala CAROM One ti

S.C.Energy Bio Chemicals S.A.

Sta ia CF One ti

44. Turda – Ram.C ra i Turda - Câmpia Turzii i retur;

45.

Linia ferat industrial Administra ia Na ional a

Rezervelor de Stat Unitatea Teritorial 140 – P târlagele

Administra ia Na ional a Rezervelor de Stat

H.M. P târlagele

45. Apahida – Dej – Jibou – Baia Mare i retur;

46.

Linia ferat industrial Administra ia Na ional a

Rezervelor de Stat Unitatea Teritorial 425 – Bistri a

Administra ia Na ional a Rezervelor de Stat

Sta ia CF Piatra Neam

46. Jibou – S rm ag – Abrami – cuieni Bihor i retur;

47. Linia ferat industrial

S.C. BUNGE ROMÂNIA – Fabrica de Ulei Buz u

S.C. BUNGE ROMÂNIA H.M. Buz u Sud

47.

Filia i – Drobeta Turnu Severin – Caransebe – Lugoj – Timi oara – Arad – Oradea – Carei – Satu Mare – Baia Mare i retur;

48. Linia ferat industrial C.N. APM S.A. Constan a

C.N. APM S.A. Constan a Antesta ia CFR Agigea

Sud a sta iei CFR Agigea Nord

48. Simeria – Ilia – Radna – Arad – Curtici i retur; 49.

Linia ferat industrial FABRICA STEEL SERVICE

CENTER TOPOLOVENI S.C. BAMESA O EL S.A. H.M. C line ti

49. Co lariu – Blaj i retur; 50. Linia ferat industrial CET Bucure ti Sud

CET Bucure ti Sud Sta ia CF Bucure ti Sud

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 38

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0200

50. Ilia – Lugoj - Buzia i retur; 51. Linia ferat industrial CET Bucure ti VEST CET Bucure ti VEST

Sta ia CF Bucure ti Vest

51. Corabia - Caracal – Piatra Olt – Sibiu – Cop a Mic i retur;

52. Linia ferat industrial CET Bucure ti Progresu

CET Bucure ti Progresu Sta ia CF Bucure ti Progresu

52. Sibiu – S li te – Vin u de Jos i retur ;

53. Linia ferat industrial

S.C. DUCTIL STEEL S.A. S.C. DUCTIL STEEL S.A. Sta ia CF Buz u

53. Podul Olt – Ucea – Bartolomeu - Bra ov – Bra ov Triaj – H rman - Ciceu – Com ne ti i retur;

54. Linia ferat industrial

S.C. MITLIV S.R.L. Craiova S.C. MITLIV S.R.L. Craiova Sta ia CF Cernele

54. Bra ov – H rman i retur; 55. Linia ferat industrial S.C. STIMET S.A. Sighi oara

S.C. STIMET S.A. Sighi oara

H.M. Albe ti Târnava

55. Ciceu – Vo beni – Chileni i retur; 56. Linia ferat industrial S.C. ROMPORTMET S.A. Gala i

S.C. ROMPORTMET S.A. Gala i

H.M. Barbo i Port

56. Dej C tori – Deda – Vo beni i retur;

57. Linia ferat industrial

S.C. EGGER ROMÂNIA S.R.L. S.C. EGGER ROMÂNIA

S.R.L. Sta ia CF Dorne ti

57. zboieni – Târgu Mure – Deda i

retur; 58.

Linia ferat industrial S.C. PROGAS S.A. Vere ti

S.C. PROGAS S.A. Vere ti Sta ia CF Vere ti

58. Adjud – Dorne ti i retur; 59. Linia ferat industrial

S.C. UPETROM 1 MAI S.A. S.C. UPETROM 1 MAI

S.A. Sta ia CF Ploie ti Sud

59. Buz u – Nehoia u i retur; 60. Linia ferat industrial

S.C. CFR-IRV Constan a SEC IA IRV Oradea

S.C. CFR-IRV Constan a Sta ia CF Oradea

60. Satu Mare – Halmeu i retur; 61. Linia ferat industrial S.C.

CONSTAM METAL S.A. Buz u S.C. CONSTAM METAL

S.A. Buz u H.M. Buz u Sud

61. Beclean pe Some – Ilva Mic –

ltinoasa – Berchi ti - Suceava i retur;

62. Linia ferat industrial S.C. ROMVAG S.A. S.C. ROMVAG S.A. Sta ia CF Caracal

62. Racordarea Buftea – S reni i retur;

63. Linia ferat industrial

S.C. OLT – TYRE S.A. S.C. OLT – TYRE S.A. Sta ia CF Caracal

63. Chiajna – R2 Chiajna – Bucure ti Cotroceni i retur;

64. Linia ferat industrial

AZOMURE – Zona AZOTAT S.C. AZOMURE S.A.

Sta ia CF Târgu Mure Sud

64. Vârteju – R1 Jilava - Bucure ti Progresu i retur;

65. Linia ferat industrial

AZOMURE – Zona NPK S.C. AZOMURE S.A.

Sta ia CF Târgu Mure Sud

65. Sarm ag – Carei i retur; 66. Linia ferat industrial S.C.

CRIMBO GAS F UREI S.R.L. S.C. CRIMBO GAS

UREI S.R.L. Sta ia CF F urei

66. Târgovi te – Fieni i retur; 67.

Linia ferat industrial S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti – Punct de lucru

ARPECHIM Pite ti – Rampa 2

S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti

H.M. Bradu Rafin rie

67. Chitila – Mogo oaia i retur. 68.

Linia ferat industrial S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti – Punct de lucru

ARPECHIM Pite ti – Rampa Ulei

S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti

H.M. Bradu Rafin rie

68. Câmpina – Câmpini a i retur; 69.

Linia ferat industrial S.C. PETROM S.A. Bucure ti –

Punct de lucru ARPECHIM Pite ti – Rampa Gaze

S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti

H.M. Bradu Rafin rie

69. Ploie ti Sud – M neciu i retur; 70. Linia ferat industrial

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) S.A.

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) S.A.

Sta ia CF Bucure ti Sud- Linia Abator

70. Urziceni – Slobozia Veche – Ciulni a – C ra i Sud i retur;

71.

Linia ferat industrial S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti – Punct de lucru

ARPECHIM Pite ti PETROCHIMIE

S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti

Sta ia CF Bradu de Sus H.M. Bradu Rafin rie

71. Slobozia Veche – nd rei i retur; 72. Linia ferat industrial S.C. Chimopar S.A.

S.C. Chimopar S.A. Sta ia CF Bucure ti Sud

72. Urziceni – F urei i retur; 73. Linia ferat industrial

S.C. Stirom S.A. S.C. Stirom S.A. Sta ia CF Bucure ti Sud

73. Jilava – Giurgiu i retur; 74. Linia ferat industrial

S.C. SIN S.A. S.C. SIN S.A. Sta ia CF Bucure ti Sud

74. Videle – Giurgiu i retur; 75.

Linia ferat industrial S.C.ROMANEL

INTERNA IONAL GROUP S.A. – Punct de lucru Roznov

S.C.ROMANEL INTERNA IONAL GROUP

S.A. Sta ia CF Roznov

75. Timi oara Nord - Timi oara Sud - Stamora Moravi a i retur;

76. Linia ferat industrial S.C. FORESTAR S.A.Tarc u

S.C. FORESTAR S.A.Tarc u

H.M. Tarc u Neam

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 39

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0200

76. Timi oara Nord - Timi oara Sud - Semenic- Buzia i retur;

77. Linia ferat industrial

S.C. PRIMAGAZ ROMÂNIA S.R.L.

S.C. PRIMAGAZ ROMÂNIA S.R.L.

Sta ia CF Giurgiu Sud

77. Timi oara Nord- Timi oara Vest – Cruceni i retur;

78. Linia ferat industrial S.C.

TRANS GAS SERVICES S.R.L. – Punct de lucru Porumbe ti

S.C. TRANS GAS SERVICES S.R.L.

Sta ia CF Porumbe ti

78. Mih ileni H.M. - Racu H.C. i retur; 79. Linia ferat industrial

S.C. VAE APCAROM S.A. Buz u

S.C. VAE APCAROM S.A. Buz u

Sta ia CF Buz u

79. Ploie ti Vest – Sl nic i retur; 80. Linia ferat industrial

S.C. CENTRALA ELECTRIC DE TERMOFICARE ARAD S.A.

S.C. CENTRALA ELECTRIC DE

TERMOFICARE ARAD S.A.

Sta ia CF Arad

80. Socola - Ia i - Pa cani - Tg. Neam i retur;

81. Linia ferat industrial S.C. CONPET S.A.

Rampa Berca S.C. CONPET S.A. H.M. Berca

81. Chitila – Depoul Bucure ti Triaj i retur;

82. Linia ferat industrial S.C. CONPET S.A.

Rampa Cire u S.C. CONPET S.A. H.M. Cire u

82. Bucure ti Triaj – Mogo oaia i retur; 83. Linia ferat industrial

S.C. MECHEL TÂRGOVI TE S.A.

S.C. MECHEL TÂRGOVI TE S.A.

Sta ia CF Târgovi te

83. Bucure ti Triaj – Jilava i retur; 84. Linia ferat industrial

S.C. PETROM LPG S.A. S.C. PETROM LPG S.A. Sta ia CF Brazi

84. Bucure ti Progresu – R2 Jilava – Jilava i retur;

85. Linia ferat industrial

S.C. Repara ii Feroviare Darc S.A. Ploie ti

S.C. Repara ii Feroviare Darc S.A. Ploie ti

Sta ia CF Brazi

85. Livezeni – Lupeni i retur; 86. Linia ferat industrial S.C.

Dalkia Termo Prahova S.R.L. S.C. Dalkia Termo

Prahova S.R.L. Sta ia CF Brazi

86. Pa cani Triaj – Ram. Pa cani i retur; 87. Linia ferat industrial

ButanGas S.C. ButanGas România

S.R.L. Sta ia CF Bucure ti

neasa

87. deni – Barbo i Ram. Port –

Barbo i Ram. Siret – Barbo i Cab 1 – Barbo i Triaj – endreni i retur;

88. Linia ferat industrial S.C. GFR WERFRING S.R.L.

S.C. GFR WERFRING S.R.L.

Sta ia CF Brazi

88. Bartolomeu – Râ nov – Z rne ti i retur;

89. Linia ferat industrial

S.C. GFR S.A. S.C. GFR S.A. Sta ia CF Brazi

89. el – Bistri a Nord i retur; 90. Linia ferat industrial Sec ia IRV Ghighiu

S.C. CFR IRV S.A. Sta ia CF Ghighiu

90. gujeni HM - Caransebe Triaj -

Caransebe – Ram. Caransebe – Re a Nord – Voiteni i retur;

91. Linia ferat industrial

Sta ia de sp lare vagoane cistern Ghighiu

S.N.T.F.M. « CFR Marf » S.A.

Sta ia CF Ghighiu

91. Tecuci – Tecuci Nord Hc. – Bârlad- Vaslui – Ciurea – Rac.Nicolina - Socola - Ia i i retur;

92. Linia ferat industrial

S.C. LAMINORUL S.A. Br ila S.C. LAMINORUL S.A.

Br ila Sta ia CF Lacul S rat

92. Bac u – Piatra Neam – Bicaz i retur;

93. Linia ferat industrial S.C. SANEX S.A.

S.C. SANEX S.A. Sta ia CF Cluj Napoca Est

93. Vere ti – Leorda – Boto ani i retur; 94. Linia ferat industrial

Procera Agrochemicals România

S.C. Procera Agrochemicals România

S.A. Sta ia CF Fundulea

94. Leorda – Dorohoi – Dângeni – Le cani i retur;

95. Linia ferat industrial

S.C. BETACONS COMPANY S.R.L. Ploie ti

S.C. BETACONS COMPANY S.R.L. Ploie ti

Sta ia CF Ploie ti Est

95. Ro iori Nord – Ro iori – Alexandria i retur;

96.

Linia ferat industrial S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A. Bucure ti –

Punct de lucru Cariera Suseni

S.C. LAFARGE

AGREGATE BETOANE S.A. Bucure ti

Sta ia CF Chileni

96. Ro iori Nord – Coste ti i retur; 97.

Linia ferat industrial COMPANIA LOCAL DE

TERMOFICARE COLTERM S.A.

COMPANIA LOCAL DE TERMOFICARE COLTERM S.A.

Sta ia CF Timi oara CET

97. Giurgiu Nord – Giurgiu Sud i retur; 98. Linia ferat industrial

S.C. COMAT MET S.A. S.C. COMAT MET S.A. Sta ia CF Bucure ti Sud

98. Strehaia – Motru i retur; 99. Linia ferat industrial S.C. ICME ECAB S.A.

S.C. ICME ECAB S.A. Sta ia CF Bucure ti Sud

99. Chitila – Ram. Rudeni – Bucure tii Noi – Bucure ti Nord Post 5 –

100. Linia ferat industrial

S.C. DOOSAN I.M.G.B. S.A. S.C. DOOSAN I.M.G.B.

S.A. H.M. Berceni

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 40

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0200

100. Bucure ti Nord i retur; 101. Linia ferat industrial S.C.

LAFARGE ARCOM GIPS S.A. S.C. LAFARGE ARCOM

GIPS S.A. H.M. Berceni

101. Timi oara Sud - Rona Triaj – Lovrin – Sânnicolau Mare – Cenad i retur;

102. Linia ferat industrial S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. –

Punct de lucru Dârste

S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L.

Sta ia CF Dârste

102. lcani – Sânnicolau Mare – Periam

– Aradu Nou i retur; 103. Linia ferat industrial

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. – LFI „RAFINARE”

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L. Sta ia CF Capul Midia

103. urei – Tecuci i retur; 104. Linia ferat industrial

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. – LFI „PETROCHIMIE”

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CF Capul Midia

104. Roman – Buh ie ti i retur; 105.

Linia ferat industrial S.C. ROMPETROL LOGISTICS

S.R.L. Punct de lucru VEGA TRANS PLOIE TI

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CF Ploie ti Nord

105. Barbo i Ram. Siret – Barbo i Cabina 1 – Ram. Barbo i Triaj i retur;

106. Linia ferat industrial S.C. ROM OIL S.A. Depozit Almaj

S.C. ROM OIL S.A. Sta ia CF I alni a

106. urei Ram. Dedule ti – F urei Ram.

Cire u i retur; 107.

Linia ferat industrial S.C. ROM OIL S.A.

Punct de lucru Vatra Dornei S.C. ROM OIL S.A. Bra ov Sta ia CF Argestru

107. Ciumeghiu – Holod Vest HM. – Holod – Ginta H.C.– Va u i retur;

108. Linia ferat industrial S.C. ROM OIL S.A.

Depozit Vladimirescu - Arad S.C. ROM OIL S.A. Sta ia CF Glogov

108. Holod Vest Hm. – Ram. Tinca – Ginta H.C. i retur;

109. Linia ferat industrial S.C. ROM OIL S.A.

Punct de lucru Mogo oaia S.C. ROM OIL S.A. Sta ia CF Mogo oaia

109. Ploie ti Est – Ploie ti Nord i retur; 110. Linia ferat industrial S.C. ROM OIL S.A.

Depozit imleu Silvaniei S.C. ROM OIL S.A.

Sta ia CF imleu Silvaniei

110. Oradea Vest – Episcopia Bihor i retur;

111. Linia ferat industrial S.C. ROM OIL S.A.

Depozit Z rne ti S.C. ROM OIL S.A. Sta ia CF Z rne ti

111. Bradu Rafin rie – Pârvu i retur. 112.

Linia ferat industrial S.C. CARPAT AGREGATE S.A.

Bucure ti – Punct de lucru Doaga

S.C. CARPAT AGREGATE S.A.

Bucure ti

H.M. G-ral. EremiaGrigorescu

112. Turceni -Dr gote ti i retur; 113. Linia ferat industrial

S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. – Punct de lucru N ud

S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L.

Sta ia CF N ud

113. Mogo oaia- Pajura H.M. - Bucure ti Nord i retur;

114. Linia ferat industrial

CTF BUCURE TI S.A. – Punct de lucru Ro iorii de Vede

CTF BUCURE TI S.A. H.M. Ro iori

114. Amaradia – Bârse ti i retur; 115. Linia ferat industrial

S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. S.C. PETROTEL LUKOIL

S.A. Sta ia CF Ploie ti Est

115. Arad – N dlac i retur; 116. Linia ferat industrial

S.C. MÜLLER GUTTENBRUNN RECYCLING S.R.L.

S.C. MÜLLER GUTTENBRUNN

RECYCLING S.R.L.

Sta ia CF Timi oara CET

116. Jucu H.M.- Ram. Cojocna – Ram. Jucu – Cojocna H.M. i retur; 117.

Linia ferat industrial S.C. CET Govora S.A.

Râmnicu Vâlcea

S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea Sta ia CF B beni

117. Sfântu Gheoghe - Bre cu i retur; 118. Linia ferat industrial

S.C. GRUP KMS S.R.L. Suceava

S.C. GRUP KMS S.R.L. Sta ia CF Dorne ti

118. Medgidia - Negru Vod i retur; 119. Linia ferat industrial

S.C. TITAN S.A. S.C. TITAN S.A. Sta ia CF Bucure ti Sud

119. Dorne ti – Vic ani i retur;

120. Simeria Triaj – Or tie i retur;

121. Simeria - Hunedoara i retur;

122. Simeria – Pesti i retur;

123. Timi oara Nord – Ram.Pav.CFR – Ram.2 Jimbolia – Beregs u -

rpini – Jimbolia i retur;

124. Ucea – Victoria i retur;

125. uli Lunca – Deva i retur;

126. Glogov – Ram. Glogov – Aradu Nou i retur;

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 41

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0200

127. Ro iori – Turnu M gurele Port i retur;

128. Doroban u – Romcim Medgidia i retur;

129. Bucure ti Nord Grupa A – Bucure ti Basarab i retur;

130. Bucure ti Basarab – Bucure ti Nord Post 5 – Bucure tii Noi i retur;

131. pu el H.M. – Bu ag H.M. i retur;

132. Buz u Ram. Boboc – Buz u Sud H.M. i retur;

133. Diosig H.M. – Ram. Târgu or Bihor – Ram. Diosig – Târgu or Bihor H.M. i retur;

134. Pite ti – Curtea de Arge i retur;

135. elu Ro u - Caransebe i retur;

136. Salva – Campulung la Tisa i retur;

137. Pantelimon – Titan Sud Hm. – Olteni a i retur;

138. beni – Alunu Hm i retur;

139. Barabant – Zlatna Tehnica i retur;

140. Gala i – Bârlad i retur;

141. Alexandria – Zimnicea i retur;

142. Zorleni – Falciu Hm. i retur;

143. Socola – Ungheni Prut Hm. i retur;

144. Botiz – Livada – Bixad i retur;

145. Vi eul de Jos – Bor a i retur;

146. Fieni – Pietro a i retur;

147. Craiova – Jiu HM – R1 Jiu – Jiu i retur;

148. Dolhasca – F lticeni HCV i retur;

149. Medgidia Post 2 – Romcim Medgidia i retur.

Anexa II la CSB 0200

Nr. Crt. Tip locomotiv Nr. Locomotiv

Pt. transport tip B

1. LE 5100 KW 40-0066-7 (serie sasiu 066B-007)

2. LE 5100 KW 40-0087-3 (serie sasiu 087)

3. LE 5100 KW 40-0090-7 (serie sasiu 090)

4. LE 5100 KW 40-0172-3 (serie sasiu 219)

5. LE 5100 KW 40-0185-5 (serie sasiu 611)

6. LE 5100 KW 40-0344-8 (serie sasiu 406-4)

7. LE 5100 KW 40-0367-9 (serie sasiu 834007)

8. LE 5100 KW 40-0469-3 (serie sasiu 574)

9. LE 5100 KW 40-0477-6 (serie sasiu 925332)

10. LE 5100 KW 40-0478-4 (serie sasiu 925332)

11. LE 5100 KW 40-0487-5 (serie sasiu 592)

12. LE 5100 KW 40-0494-1 (serie sasiu 599)

13. LE 5100 KW 40-0534-4 (serie sasiu 639)

14. LE 5100 KW 40-0553-4 (serie sasiu 658)

15. LE 5100 KW 40-0571-6 (serie sasiu 926-891)

16. LE 5100 KW 40-0582-3 (serie sasiu 687)

17. LE 5100 KW 40-0584-9 (serie sasiu 689)

18. LE 5100 KW 40-0605-2 (serie sasiu 108)

19. LE 5100 KW 40-0656-5 (serie sasiu 761)

20. LE 5100 KW 40-0682-1 (serie sasiu 787)

21. LE 5100 KW 40-0691-2 (serie sasiu 797)

22. LE 5100 KW 40-0704-3 (serie sasiu 809)

23. LE 5100 KW 40-0711-8 (serie sasiu 817)

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 42

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa II la CSB 0200

24. LE 5100 KW 40-0723-3 (serie sasiu 828)

25. LE 5100 KW 40-0733-2 (serie sasiu 838)

26. LE 5100 KW 40-0797-7 (serie sasiu 915)

27. LE 5100 KW 40-0817-3 (serie sasiu 967)

28. LE 5100 KW 40-1001-3 (serie sasiu 108)

29. LE 5100 KW 40-1004-7 (serie sasiu 141)

30. LE 5100 KW 40-1005-4 (serie sasiu 154)

31. LE 5100 KW 40-1006-2 (serie sasiu 156)

32. LE 5100 KW 40-1007-0 (serie sasiu 159)

33. LE 5100 KW 40-1008-8 (serie sasiu 341)

34. LE 5100 KW 40-1009-6 (serie sasiu 397)

35. LE 5100 KW 40-1010-4 (serie sasiu 450)

36. LE 5100 KW 40-1011-2 (serie sasiu 452)

37. LE 5100 KW 40-1012-0 (serie sasiu 490)

38. LE 5100 KW 40-1013-8 (serie sasiu 491)

39. LE 5100 KW 40-1014-6 (serie sasiu 493)

40. LE 5100 KW 40-1017-9 (serie sasiu 224)

41. LE 5100 KW 40-1018-7 (serie sasiu 644)

42. LE 5100 KW 40-1019-5 (serie sasiu 696/1982)

43. LE 5100 KW 40-1020-3 (serie sasiu 026)

44. LE 5100 KW 40-1021-1 (serie asiu 337)

45. LE 5100 KW 40-1022-9 (serie asiu 492)

46. LE 5100 KW 40-1023-7 (serie asiu 509)

47. LE 5100 KW 40-1024-5 (serie asiu FN)

48. LE 4130 KW 91 53 0425-109-2 (serie sasiu 425109-2)

49. LE 4130 KW 91 53 0425-123-3 (serie sasiu 425123)

50. LE 4130 KW 91 53 0425-125-8 (serie sasiu 425125)

51. LE 4130 KW 91 53 0425-162-1 (serie sasiu 425162)

52. LE 4130 KW 91 53 0425-164-7 (serie sasiu 425164)

53. LE 4130 KW 91 53 0425-170-4 (serie sasiu 425170)

54. LE 4130 KW 91 53 0425-176-1 (serie sasiu 425176)

55. LE 4130 KW 91 53 0425-181-1 (serie sasiu 425181)

56. LE 4130 KW 91 53 0425-186-0 (serie sasiu 525186)

57. LE 4130 KW 91 53 0425-204-1 (serie sasiu 425204-1)

58. LE 4130 KW 91 53 0425-206-6 (serie sasiu 425 206)

59. LE 4130 KW 91 53 0425-207-4 (serie sasiu FN)

60. LE 4130 KW 91 53 0425-208-2 (serie sasiu FN)

61. LE 4130 KW 91 53 0425-209-0 (serie sasiu FN)

62. LE 4130 KW 91 53 0425-210-8 (serie sasiu 425210)

63. LE 4130 KW 91 53 0425-213-2 (serie sasiu 525213)

64. LE 4130 KW 91 53 0425-214-0 (serie sasiu 425-214)

65. LE 4130 KW 91 53 0425-215-7 (serie sasiu 425215)

66. LE 4130 KW 91 53 0425-218-1 (serie sasiu FN)

67. LE 4130 KW 91 53 0425-224-9 (serie sasiu 425224)

68. LE 4130 KW 91 53 0425-226-4 (serie sasiu 425226)

69. LE 4130 KW 91 53 0425-228-0 (serie sasiu 425228)

70. LE 4130 KW 91 53 0425-232-2 (serie sasiu 425232)

71. LE 3400 KW 97 53 0 43-0132-1 (serie sasiu 243)

72. LE 3400 KW 97 53 0 43-0141-2 (serie sasiu 1 141 014)

73. LE 3400 KW 97 53 0 43-0142-0 (serie asiu 1 141 002)

74. LE 3400 KW 97 53 0 43-0143-8 (serie asiu 1 141 006)

75. LE 3400 KW 97 53 0 43-0145-3 (serie asiu 1 141 047)

76. LE 3400 KW 97 53 0 43-0146-1 (serie asiu 1 141 044)

77. LE 3400 KW 97 53 0 43-0147-9 (serie asiu 1 141 018)

78. LE 3400 KW 97 53 0 43-0149-5 (serie asiu 1 141 021)

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 43

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa II la CSB 0200

79. LE 3400 KW 97 53 0 43-0151-1 (serie asiu 114/028)

80. LE 3400 KW 97 53 0 43-0152-9 (serie asiu 1 141 033)

81. LE 3400 KW 97 53 0 43-0153-7 (serie asiu 1 141 038)

82. LE 3400 KW 97 53 0 43-0154-5 (serie asiu 1 141 040)

83. LE 3400 KW 97 53 0 43-0155-2 (serie asiu 1 141 034)

84. LE 3400 KW 97 53 0 43-0156-0 (serie asiu 1 141 036)

85. LE 3400 KW 97 53 0 43-0157-8 (serie asiu 1 141 042)

86. LDE 2100 CP 60-0180-4 (serie sasiu 951)

87. LDE 2100 CP 60-0216-6 (serie sasiu 246)

88. LDE 2100 CP 60-0249-7 (serie sasiu 294)

89. LDE 2100 CP 60-0261-2 (serie sasiu 306)

90. LDE 2100 CP 60-0665-4 (serie sasiu 979)

91. LDE 2100 CP 60-0727-2 (serie sasiu 1104)

92. LDE 2100 CP 60-0882-5 (serie sasiu 1345)

93. LDE 2100 CP 60 - 0946 – 8 (serie sasiu 1470)

94. LDE 2100 CP 60-1501-0 (serie sasiu 1934)

95. LDE 2100 CP 60-1502-8 (serie sasiu 1936)

96. LDE 2100 CP 60-1503-6 (serie sasiu 1940)

97. LDE 2100 CP 60-1504-4 (serie sasiu 1945)

98. LDE 2100 CP 60-1505-1 (serie sasiu 1955)

99. LDE 2100 CP 60-1506-9 (serie sasiu 1961)

100. LDE 2100 CP 60-1507-7 (serie sasiu 1993)

101. LDE 2100 CP 60-1508-5 (serie sasiu 1996)

102. LDE 2100 CP 60-1509-3 (serie sasiu 1997)

103. LDE 2100 CP 060 DA-1510-1 (serie sasiu 1998)

104. LDE 2100 CP 060 DA -1511-9 (serie sasiu 1999)

105. LDE 2100 CP 60-1512-7 (serie sasiu 2000)

106. LDE 2100 CP 060-1513-5 (serie sasiu 2005)

107. LDE 2100 CP 60-1514-3 (serie sasiu 2040)

108. LDE 2100 CP 60-1515-0 (serie sasiu 2104)

109. LDE 2100 CP 60-1516-8 (serie sasiu 2111)

110. LDE 2100 CP 60-1517-6 (serie sasiu 2151)

111. LDE 2100 CP 60-1518-4 (serie sasiu 2167)

112. LDE 2100 CP 60-1519-2 (serie sasiu 2346)

113. LDE 2100 CP 60-1520-0 (serie sasiu 2351)

114. LDE 2100 CP 60- 1521-8 (serie sasiu 1857)

115. LDE 2100 CP 60-1522-6 (serie sasiu 1880)

116. LDE 2100 CP 60-1523-4 (serie sasiu 2124)

117. LDE 2100 CP 60-1524-2 (serie sasiu 073)

118. LDE 2100 CP 60 - 1526 – 7 (serie sasiu 0040)

119. LDE 2100 CP 60 - 1527 – 5 (serie sasiu 0046)

120. LDE 2100 CP 60 - 1528 – 3 (serie sasiu 195)

121. LDE 2100 CP 60 - 1530 – 9 (serie sasiu 277)

122. LDE 2100 CP 60 - 1532 – 5 (serie sasiu 1006)

123. LDE 2100 CP 60 - 1533 – 3 (serie sasiu 553)

124. LDE 2100 CP 60 - 1534 – 1 (serie sasiu 045)

125. LDE 2100 CP 60 - 1535 – 8 (serie sasiu 1242)

126. LDE 2100 CP 60 - 1536 – 6 (serie sasiu 290)

127. LDE 2100 CP 60 - 1537 – 4 (serie sasiu 1564)

128. LDE 2100 CP 60 - 1538 – 2 (serie sasiu 2393)

129. LDE 2100 CP 60 - 1539 – 0 (serie sasiu 1119)

130. LDE 2100 CP 60 - 1540 – 8 (serie sasiu 1538)

131. LDE 2100 CP 60 - 1541 – 6 (serie sasiu 093)

132. LDE 2100 CP 60 - 1542 – 4 (serie sasiu 1574)

133. LDE 2100 CP 60 - 1543 – 2 (serie sasiu FS)

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 44

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa II la CSB 0200

134. LDE 2100 CP 60 - 1545 – 7 (serie sasiu 2222)

135. LDE 2100 CP 60 - 1546 – 5 (serie sasiu FS)

136. LDE 2100 CP 60 - 1561 – 4 (serie sasiu 1265)

137. LDE 2100 CP 60 - 1562 – 2 (serie sasiu 2185)

138. LDE 2100 CP 60 - 1563 – 0 (serie sasiu 113)

139. LDE 2100 CP 60 - 1568 – 9 (serie sasiu 932)

140. LDE 2100 CP 60-1571-3 (serie sasiu 1706)

141. LDE 2100 CP 60-1572-1 (serie sasiu 1203)

142. LDE 2100 CP 60-1573-9 (serie sasiu 2264)

143. LDE 2100 CP 60 – 1578 – 8 (serie asiu 1900)

144. LDE 2100 CP 60-1627-3 (serie sasiu 123)

145. LDE 2100 CP 60 - 1660 – 4 (serie sasiu 991)

146. LDE 2100 CP 60- 1636-7 (serie sasiu 2231)

147. LDE 2100 CP 60- 1637-2 (serie sasiu 2259)

148. LDE 2100 CP 60- 1646-3 (serie sasiu 2161)

149. LDE 2100 CP 62 - 1529 – 7 (serie sasiu 450)

150. LDE 2100 CP 62- 1531-3 (serie sasiu 1868)

151. LDE 2100 CP 92 - 55 – 0601 – 525 - 2 (serie sasiu 148)

152. LDE 1250 CP 69-0030-2 (serie sasiu 24775)

153. LDE 1250 CP 69-0031-0 (serie sasiu 24968)

154. LDE 1250 CP 69-0032-8 (serie sasiu 24431)

155. LDE 1250 CP 69 - 0033 – 6 (serie sasiu 23317)

156. LDE 1250 CP 69 - 0047 – 6 (serie sasiu 23918)

157. LDE 1250 CP 69 - 0048 – 4 (serie sasiu 24272)

158. LDH 1250 CP 69 – 0049 – 2 (serie asiu 25211)

159. LDH 1250 CP 69 – 0081 – 5 (serie asiu 24618)

160. LDH 1250 CP 81-0703-9 (serie sasiu 20967)

161. LDH 1250 CP 81-0704-7 (serie sasiu 23797)

162. LDH 1250 CP 81-0707-0 (serie sasiu 22462/1975)

163. LDH 1250 CP 81-0708-8 (serie sasiu 24389)

164. LDH 1250 CP 81-0709-6 (serie sasiu 23644)

165. LDH 1250 CP 81-0710-4 (serie sasiu 23653)

166. LDH 1250 CP 81-0711-2 (serie sasiu 24487)

167. LDH 1250 CP 81-0712-0 (serie sasiu 24866)

168. LDH 1250 CP 81-0713-8 (serie sasiu 24919)

169. LDH 1250 CP 81-0714-6 (serie sasiu 25128)

170. LDH 1250 CP 81-0715-3 (serie sasiu 25501)

171. LDH 1250 CP 81-0716-1 (serie sasiu 25685)

172. LDH 1250 CP 81-0717-9 (serie sasiu 25686)

173. LDH 1250 CP 81-0718-7 (serie sasiu 21389)

174. LDH 1250 CP 81-0719-5 (serie sasiu 23803)

175. LDH 1250 CP 81-0720-3 (serie sasiu 23442)

176. LDH 1250 CP 81-0721-1 (serie sasiu GFR 01)

177. LDH 1250 CP 81-0722-9 (serie sasiu 22752)

178. LDH 1250 CP 81-0742-7 (serie sasiu 21408)

179. LDH 1250 CP 81-0743-5 (serie sasiu 23990)

180. LDH 1250 CP 81-0758-3 (serie sasiu 21015)

181. LDH 1250 CP 81-0759-1 (serie sasiu 25684)

182. LDH 1250 CP 81-0760-9 (serie sasiu 24682)

183. LDH 1250 CP 81-0761-7 (serie sasiu 23512)

184. LDH 1250 CP 81-0763-3 (serie sasiu 25251)

185. LDH 1250 CP 81-0764-1 (serie sasiu 25129)

186. LDH 1250 CP 81 – 0765 – 8 (serie asiu 23107)

187. LDH 1250 CP 81-0771-6 (serie sasiu 24914)

188. LDH 1250 CP 81 – 0819 – 3 (serie asiu 22592)

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 45

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa II la CSB 0200

189. LDH 1250 CP 81 – 0821 – 9 (serie asiu 23651)

190. LDH 1250 CP 81-0863-1 (serie sasiu 22849)

Material rulant motor pentru ef. opera iuni de transport de tip C

1. LDH 700 CP 85 – 0115 – 7 (serie asiu 23013)

9. S.C.UNIFERTRANS S.A. UFR J40/7575/1991

CS – Partea A CSA 0016 RO1120100016 reinnoit RO1120080026 21.04.2010 27.04.2010 27.04.2012 tip B, inclusiv transport rfuri periculoase

CS – Partea B CSB 0181 RO1220100181 actualizat/ modificat RO1220100172 18.11.2010 18.11.2010 27.04.2012 tip B, inclusiv transport

rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0181

Nr. Crt. Sec ia de circula ie Nr. Crt. Zona de manevr / LFI Proprietar Sta ia CF adiacent

1. Bucure ti Sud – Voluntari i retur; 1.

Linia ferat industrial LAFARGE CIMENT

(ROMÂNIA) S.A. – Punct de lucru Medgidia

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) S.A. Sta ia CFR Medgidia

2.

Voluntari - Pas rea – Fete ti – Medgidia – Palas – Post Medeea – Post Constan a Vii – Agigea Nord – Agigea Ecluz i retur;

2. Linia ferat industrial

DOBROPORT Cernavod S.C. DOBROPORT

Cernavod S.A. Sta ia CFR Medgidia

3. Post Constan a Vii – Constan a Port Zona B i retur;

3. Linia ferat industrial S.C. ETERMED Medgidia S.A.

S.C. ETERMED Medgidia S.A.

Sta ia CFR Medgidia

4. Post Constan a Vii – Constan a Port Mol 5 i retur;

4.

Linia ferat industrial LAFARGE CIMENT

(ROMÂNIA) S.A. – Punct de lucru Lumini a-Ta aul

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) S.A.

Sta ia CFR Capu Midia

5. ROMCIM Medgidia – Medgidia P.C. 2 – Doroban u – Lumina – Lumina P 2 – P 1 Capu Midia – Capu Midia i retur;

5. Linia ferat industrial S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a –

Platforma Sud

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CFR Agigea Nord

6. ROMCIM Medgidia – Medgidia i retur; 6.

Linia ferat industrial S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a – Depozit Nord - Rampa ei i

Rampa 1A

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a Sta ia CFR Palas

7. vodari - P 1 Capu Midia - P 2 Capu

Midia i retur; 7.

Linia ferat industrial S.C. ELECTROCENTRALE S.A.

Oradea

S.C. ELECTROCENTRALE

S.A. Oradea

Sta ia CFR i Antesta ia Episcopia Bihor

8.

Bucure ti Progresu - Vârteju - Chiajna - Ram. Rudeni - Chitila - Brazi – Ram. Ploie ti Triaj – Ploie ti Sud - Ploie ti Est - Buz u - F urei – Br ila – Gala i i retur;

8. Linia ferat industrial S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.

S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. Sta ia CFR Ploie ti Est

9. Dedule ti - F urei Ram. Dedule ti -

urei Ram. Cire u - Fete ti i retur; 9. Linia ferat industrial

S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. – Punct de lucru Dârste

S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. Sta ia CFR Dârste

10. urei - F urei Ram. Cire u - Cire u

i retur; 10.

Linia ferat industrial S.C. UNICOM HOLDING S.A. – Agen ia Drobeta Turnu Severin

S.C. UNICOM HOLDING S.A. Bucure ti

H.M. Gura V ii

11. Gala i - File ti i retur; 11. Linia ferat industrial

S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A. Gala i

S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A. Gala i

Sta ia CFR Gala i

12. Ploie ti Sud - Câmpina - Câmpini a i retur; 12.

Linia ferat industrial S.C. UNICOM HOLDING S.A.

Punct de lucru Halmeu

S.C. UNICOM HOLDING S.A. Sta ia CFR Halmeu

13. Câmpina - Predeal - Bra ov i retur; 13. Linia ferat industrial

S.C. UNICOM TRANZIT S.A. Punct de lucru Halmeu

S.C. UNICOM TRANZIT S.A. Bucure ti

Sta ia CFR Halmeu

14. Buz u - Adjud - Com ne ti - Moine ti i retur;

14. Linia ferat industrial

S.C. UNICOM HOLDING S.A. Punct de lucru Dorne ti

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

Sta ia CFR Dorne ti

15. Bucure ti Nord - Bucure ti B neasa i retur;

15. Linia ferat industrial S.C. CITY GAS S.R.L.

(cale ferat normal i cale larg ) S.C. CITY GAS S.R.L.

Sta ia CFR Gala i Grupa Bazin

16. Bucure ti B neasa - Ram. Pajura - Chitila i retur;

16.

Linia ferat industrial S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

Bucure ti Punct de lucru Depozit Dorne ti

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

Sta ia CFR Dorne ti

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 46

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0181

17. Bucure ti Nord - Chitila - Titu - G ti - Pite ti -Bradu Rafin rie - Gole ti i retur;

17.

Linia ferat industrial S.C. RAI 88 IMPEX S.R.L. –

Sucursala Suceava – Punct de lucru Dorne ti

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

Sta ia CFR Dorne ti

18. Bucure ti Nord - Bucure tii Noi - Chiajna - Ro iori - Craiova - Filia i - C rbune ti - Târgu Jiu i retur;

19. Bucure ti Grivi a - Bucure ti B neasa - R3 Pantelimon - Bucure ti Obor i retur;

20.

Bucure ti Obor - R5 Pantelimon - Pantelimon - R2 Pantelimon - Voluntari - Otopeni - Mogo oaia – Ram. Rudeni - Chiajna i retur;

21. Bucure ti B neasa - Pantelimon - Pas rea i retur;

22. Pantelimon - R1 Titan - Bucure ti Sud i retur;

23. Adjud - Dorne ti i retur;

24. Roman - Buh ie ti - Crasna - Tecuci -

ti i retur;

25. Tecuci - Ive ti - Barbo i i retur;

26. Brazi - Ghighiu - Ploie ti Est i retur;

27. Brazi - Ploie ti Triaj - Ploie ti Sud i retur;

28. Ram. Ploie ti Triaj - Ploie ti Vest i retur;

29. Ploie ti Triaj - Ploie ti Vest i retur;

30. Filia i - R1 Turceni - Gura Motrului - Strehaia - Gura V ii – Or ova i retur;

31. Pa cani Triaj - Ram. Pa cani - Ia i - Socola i retur;

32. Mogo oaia - P. M. R1 Buciumeni - Chitila i retur;

33. Mogo oaia - P. M. R3 Buciumeni - Buftea i retur;

34. Turceni - Dr gote ti i retur;

35. Turceni – Ram. Filia i - Gura Motrului i retur;

36. Turceni – Ram. Filia i - R2 Turceni - Filia i i retur;

37. Filia i - R1 Turceni - Ram. Filia i - Turceni - Ram. Budieni - Tg. Jiu - Petro ani i retur;

38. Petro ani - Ram. Petro ani - B ni a - Simeria -Deva - Radna - Arad - Utvini u Nou – Oradea - Oradea Est i retur;

39. Buz u - Verne ti - HM Berca i retur;

40. Bra ov - Sighi oara - Blaj - Co lariu - Simeria i retur;

41. Predeal - Bra ov Triaj - Bra ov i retur;

42. Oradea - Episcopia Bihor i retur;

43. Episcopia Bihor - Oradea Vest i retur;

44. Medgidia - Baia Dobrogea - Tulcea Ora i retur;

45. Amaradia - Bîrse ti i retur;

46. Titu - Târgovi te - Pietrosi a i retur;

47. Târgovi te - Ploie ti Vest i retur;

48. Târgovi te Nord - Aninoasa i retur;

49. Arad Vest - Arad - Aradu Nou - Timi oara Nord i retur;

50. Timi oara Nord -Timi oara Sud - Semenic i retur;

51. Ploie ti Est - Ram. Ploie ti Est - Ploie ti Nord i retur;

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 47

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0181

52. Ploie ti Sud - Ploie ti Nord - Mâneciu i retur;

53. Co lariu - Teiu - R zboieni - Cojocna - Apahida - Cluj-Napoca i retur;

54. Apahida - Dej - Jibou - Zal u Nord i retur;

55. Ciulni a - C ra i Nord - C ra i Sud i retur;

56. Aradu Nou - Ram. Glogov - Glogov i retur;

57. Rona Triaj - Ram. Modo – Timi oara Sud i retur;

58. Co lariu Gr. Pod Mure – Teiu i retur;

59. Ploie ti Sud – Dâmbu i retur;

60. Chiajna – Bucure tii Noi Gr. C – Bucure ti Triaj Post 17 – Ram. Pajura i retur;

61. Or ova – Caransebe i retur;

62. Caransebe – O elu Ro u i retur;

63. Palas – Constan a M rfuri – Siutghiol – Lumina P1 – Lumina P2 i retur;

64. Buz u Sud – Buz u Ram. Boboc – Boboc HM i retur;

65. Ram. Tunel – Gala i Brate i retur;

66. Ram. Tunel – Gala i i retur;

67. Strehaia – Motru Est i retur;

68. Arad – ofronea - Curtici i retur;

69. Episcopia Bihor – Biharkerestesz i retur;

70. Videle – R dule ti – Giurgiu Nord – Ruse Triaj i retur;

71. Dorne ti – Vic ani – Vadu Siretului i retur ;

72. Jibou – Baia Mare – Satu Mare - Halmeu i retur;

73. Ram.Bu ag – Ram.L pu el i retur;

74. Botiz – Ram.Botiz i retur;

75. Episcopia Bihor –S cuieni Bihor – Valea lui Mihai - Satu Mare i retur;

76. Caracal – Piatra Olt – Râmnicu Vâlcea i retur;

77. Dej C tori – N ud i retur;

78. Livezeni – Lupeni i retur;

79. Caransebe – Lugoj – Timi oara Nord i retur ;

80. Lugoj – Ilia i retur;

81. Vin u de Jos – Sibiu – Podu Olt – Râmnicu Vâlcea i retur ;

82. Cop a Mic – Sibiu i retur;

83. Ale d – Telechiu – Tileagd – O orhei – Oradea Est i retur;

84. Ciulni a – Slobozia Vest i retur;

85. Socola – Ungheni i retur.

Anexa II la CSB 0181

Nr. Crt. Tip locomotiv Nr. Locomotiv

Pt. transport tip B

1. LE 6600 KW 47-6179-7 (serie asiu 226)

2. LE 6600 KW 47-6531-9 (serie asiu 636)

3. LE 5100 KW 40-0010-5 (serie asiu FS)

4. LE 5100 KW 40-0212-7 (serie asiu 259)

5. LE 5100 KW 40-0223-4 (serie asiu 24371)

6. LE 5100 KW 40-0224-2 (serie asiu 271)

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 48

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa II la CSB 0181

7. LE 5100 KW 40-0272-1 (serie asiu 121-810)

8. LE 5100 KW 40-0355-4 (serie asiu 479)

9. LE 5100 KW 40-0386-9 (serie asiu 468)

10. LE 5100 KW 40-0507-0 (serie asiu F16)

11. LE 5100 KW 40-0514-6 (serie asiu 619)

12. LE 5100 KW 40-0727-4 (serie asiu 832/A)

13. LE 5100 KW 40-0759-7 (serie asiu 864)

14. LE 5100 KW 40-0843-9 (serie asiu 993)

15. LE 5100 KW 40-0854-6 (serie asiu 907)

16. LE 3400 KW 43-0107-3 (serie asiu 260)

17. LDE 2100 CP 60-0001-2 (serie asiu 1036)

18. LDE 2100 CP 60-0003-8 (serie asiu 1886)

19. LDE 2100 CP 60-0004-6 (serie asiu 2377)

20. LDE 2100 CP 60-0021-0 (serie asiu 2184)

21. LDE 2100 CP 60-0041-8 (serie asiu 2304)

22. LDE 2100 CP 60-0929-4 (serie asiu 1451)

23. LDE 2100 CP 60-0952-6 (serie asiu 1476)

24. LDE 2100 CP 60-1186-0 (serie asiu 1809)

25. LDE 2100 CP 60-1209-0 (serie asiu 1559)

26. LDE 2100 CP 60-1223-1 (serie asiu 1877)

27. LDE 2100 CP 60-1237-1 (serie asiu 1894)

28. LDE 2100 CP 60-1255-3 (serie asiu 1912)

29. LDE 2100 CP 62-1200-5 (serie asiu FS)

30. LDH 1250 CP 81-0075-2 (serie asiu 21600)

31. LDH 1250 CP 81-0352-5 (serie asiu 22349)

32. LDH 1250 CP 81-0473-9 (serie asiu 25688)

Pentru operatiuni de transport tip C

1. LDH 1250 CP 81-0069-5 (serie asiu 21557)

2. LDH 1250 CP 81-0070-3 (serie asiu 21558)

3. LDH 1250 CP 81-0477-0 (serie asiu 25717)

4. LDH 1250 CP 81-0836-7 (serie asiu 23300)

5. LDH 700 CP 85-0042-3 (serie asiu 20983)

6. LDH 700 CP 85-0212-2 (serie asiu 21421)

10. S.C. LOGISTIC SERVICES DANUBIUS S.R.L. Timi oara LSD J35/482/2000

CS – Partea A CSA 0025 RO1120100025 reinnoit RO1120090019 04.08.2010 04.08.2010 04.08.2012 tip B, inclusiv transport rfuri periculoase

CS – Partea B CSB 0189 RO1220100189 actualizat/ modificat RO1220100186 30.11.2010 30.11.2010 04.08.2012 tip B, inclusiv transport

rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0189

Nr. Crt. Sec ia de circula ie Nr. Crt. Zona de manevr / LFI Proprietar Sta ia CF adiacent

1. uli Lunca Gr.Tehn. - Mintia i

retur; 1.

Linia ferat industrial S.C. CARPATCEMENT

HOLDING S.A. – Sucursala Deva,

Punct de lucru Chi daga

S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.

Sta ia CFR P uli Lunca Gr.Tehnic

2.

lina – Barbo i Tj.– Barbo i Cab.1 – Ram. Barbo i Tj. – endreni HM – Lie ti – Barcea – Tecuci – Cosme ti HM -

ti – Adjud – Sascut – Valea Seac – Bac u – Gârleni – Buhu i – Piatra Neam – Pâng ra i – Tarc u Neam – Bicaz i retur;

2.

Linia ferat industrial S.C. CARPATCEMENT

HOLDING S.A. – Sucursala Deva,

Punct de lucru C lan B i

S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.

Sta ia CFR C lan B i

3. Simeria – Or tie – Vin u de Jos i retur;

3. Linia ferat industrial

S.C. HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. CIMENT Ale d

S.C. HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. CIMENT Ale d

Sta ia CFR Ale d

4. lina – File ti HM – Gala i Brate -

Gala i – F urei -Buz u i retur; 4. Linia ferat industrial

S.C. LINDE GAZ România S.R.L. Timi oara

S.C. LINDE GAZ România S.R.L. Timi oara

Sta ia CFR Timi oara Est

5. Ilia – Lugoj – Buzia - Timi oara Sud i retur;

5. Linia ferat industrial

Depoul de locomotive C tori Gala i

S.N.T.F.C. „CFR c tori” S.A.

Sta ia CFR Gala i

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 49

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0189

6.

zboieni – Ludu – Târgu Mure – Deda – Gheorghieni – Vo beni –

ra Ciuc – Ram. M ra Ciuc – Mih ileni HM – Livezi Ciuc – Ghime – Com ne ti – Borze ti Bac u – Adjud i retur;

6. Linia ferat industrial

S.C. CFR IRV S.A. Constan a – Sec ia IRV Barbo i

S.C. CFR IRV S.A. Constan a Sta ia CFR Barbo i Triaj

7.

Ale d – Huedin – Cluj Napoca – Cluj Napoca Est - Apahida – Ram. Jucu - Cojocna HM – R zboieni – Teiu – Co lariu – Ram.Co lariu – Vin u de Jos i retur;

7. Linia ferat industrial

Depoul de locomotive C tori Arad

S.N.T.F.C. CFR C tori S.A.

Sta ia CFR Arad

8.

Timi oara Nord – Timi oara Sud – Timi eni - P dureni Timi – Jebel - Voiteni – Stamora Moravi a – Vrsac i retur;

8. Linia ferat industrial

Depoul de locomotive C tori Timi oara

S.N.T.F.C. CFR C tori S.A.

Sta ia CFR Timi oara Nord

9. Simeria – Bârcea Mic – Hunedoara i retur; 9.

Linia ferat industrial Depoul de locomotive C tori

Satu Mare

S.N.T.F.C. CFR C tori S.A. Sta ia CFR Satu Mare

10.

ra i Sud – Slobozia Veche – Bro teni – Urziceni – Mogo oaia – Ram. Colentina – Ram. Rudeni – Chiajna -Videle - Craiova – Tg.Jiu - Livezeni – Simeria – S vâr in - Curtici i retur;

10. Linia ferat industrial

Depoul de locomotive C tori Suceava

S.N.T.F.C. CFR C tori S.A. Sta ia CFR Suceava

11. Tg.Jiu - Livezeni – Turceni - Filia i i retur; 11. Linia ferat industrial

Depoul de locomotive C tori Ia i - SELC Bac u

S.N.T.F.C. CFR C tori S.A. Sta ia CFR Bac u

12. Ruse Tj. - Giurgiu Nord – Videle – Chiajna – Ram.Rudeni – Chitila i retur;

12. Linia ferat industrial

Depoul de locomotive C tori Buz u

S.N.T.F.C. CFR C tori S.A.

Sta ia CFR Buz u

13. Chitila – Ram.Pajura – Ciulni a - Constan a Port Zona A i retur;

13. Linia ferat industrial

Depoul de locomotive C tori Piatra Olt

S.N.T.F.C. CFR C tori S.A.

Sta ia CFR Piatra Olt

14. Palas – Constan a Port Mol 5 i retur; 14. Linia ferat industrial

S.C. ROMTRANS S.A. Bucure ti - BDEZL

S.C. ROMTRANS S.A. Bucure ti Sta ia CFR Curtici

15. Palas – Constan a Port Terminal Ferry - Boat i retur;

15. Linia ferat industrial

S.C. ROMTRANS S.A. Oradea S.C. ROMTRANS S.A.

Bucure ti Sta ia CFR Episcopia

Bihor

16. Chitila – Gole ti – Ram.Gole ti – Piatra Olt – Craiova i retur; 16.

Linia ferat industrial S.C. CARPATCEMENT

HOLDING S.A. – Sucursala Fieni – Punct de lucru Tei ani

S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A. H.M. Tei ani

17. Bradu de Sus – Bradu Rafin rie i retur; 17.

Linia ferat industrial S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A. Bucure ti – Punct de lucru

Cariera Suseni

S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A. Bucure ti

Sta ia CFR Chileni

18. Coste ti – Ro iori Nord i retur; 18.

Linia ferat industrial S.C. CARPATCEMENT

HOLDING S.A. – Sucursala Bicaz

S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.

Sta ia CFR Bicaz

19. Titu – Târgovi te Nord i retur; 19. Linia ferat industrial S.C.

CARPATCEMENT HOLDING S.A. – Sucursala Fieni

S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A. Sta ia CFR Fieni CAP Y

20. Târgovi te Nord – Aninoasa i retur; 20. Linia ferat industrial

S.C. ROMTRANS S.A. Bucure ti

S.C. ROMTRANS S.A. Bucure ti

Sta ia CFR Mogo oaia

21. Gole ti – Ram.Ciume ti PM – Câmpulung - Arge el i retur;

21.

Linia ferat industrial S.C. PETROM S.A. Bucure ti –

Zona PECO Bihor Sec ia Comercial Oradea

S.C. PETROM S.A. Bucure ti

Sta ia CFR Oradea Est

22. Doroban u – Lumina – Lumina P 2 – P 1 Capu Midia – Capu Midia i retur;

22. Linia ferat industrial

S.C. ARCOMAT GRUP S.R.L. Arad

S.C. ARCOMAT GRUP S.R.L. Arad

Sta ia CFR Arad

23. Palas – N vodari i retur; 23. Linia ferat industrial

C.T. Sud S.C. COLTERM S.A.

Timi oara Sta ia CFR Timi oara

CET

24. Chiajna – Ram.Rudeni – Chitila i retur; 24.

Linia ferat industrial S.C. LAFARGE AGREGATE

BETOANE S.A. – Punct de lucru Exploatarea Malna

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE

S.A. Sta ia CFR Malna B i

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 50

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0189

25. Ro iori Nord – Turnu M gurele Port i retur; 25.

Linia ferat industrial S.C. IMPRESS BUFTEA S.A.

S.C. IMPRESS BUFTEA S.A. Sta ia CFR Buftea

26. Chitila – Ploie ti Vest – Predeal – Bra ov – Cop a Mic i retur;

26. Linia ferat industrial

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE

S.A.

Sta ia CFR Bucure ti Progresu

27. Simeria Triaj – Turda i retur; 27. Linia ferat industrial

S.C. COMAT BIHOR S.A S.C. COMAT BIHOR S.A Sta ia CFR Oradea Est

28. Co lariu – Co lariu Gr.Pod Mure - Cop a Mic i retur;

29. Teiu - Co lariu Gr.Pod Mure i retur;

30. Cop a Mic – Sibiu i retur;

31. Fete ti – Murgeanca – Cire u – F urei i retur;

32. Slobozia Veche – Slobozia Nou – Bucu – Ram. nd rei – Murgeanca i retur;

33. Cire u – F urei Ram.Cire u - F urei Ram.Dedule ti – Dedule ti i retur;

34. Re a Nord - Caransebe – Drobeta Turnu Severin – Filia i i retur ;

35. Rona Triaj – Ram.Glogov – Glogov i retur;

36. Aradu Nou - Ram.Glogov – Arad i retur;

37. Arad – Oradea – Ale d i retur ;

38. Halmeu – Satu Mare – Valea lui Mihai - Episcopia Bihor i retur;

39. Satu Mare – Livada i retur;

40. Carei –Zal u Nord - Jibou i retur;

41.

Jibou – Dej Triaj - Ilva Mic –Vama – Suceava Vest – Pa cani – Bac u –

ti – Buz u – Ploie ti Vest – Fieni i retur ;

42. Botiz – Ram.L pu el – Jibou i retur;

43. Ram.L pu el – Baia Mare – Ram.Bu ag i retur;

44. cuieni Bihor – Suplacu de Barc u – rm ag i retur;

45. Diosig – Târgu or Bihor i retur;

46. Ca eiu – Dej C tori - Dej Triaj i retur;

47. Rona Triaj – Lugoj - Caransebe i retur;

48. gujeni – Caransebe Triaj – Caransebe i retur;

49. Caransebe – Voislova i retur;

50. Cenad – Rona Triaj i retur;

51. Tei ani – Ploie ti Sud i retur;

52. urei – Urziceni - Ploie ti Sud i retur;

53. Bra ov – Sibiu – Vin u de Jos i retur;

54. Bucure ti Sud – P.Mac.R1 Bucure ti Sud – Ram.Voluntari – Pantelimon i retur;

55. Co buc – Salva i retur;

56. Aradul Nou – Periam – Vâlcani i retur;

57. Jimbolia - Rona Triaj i retur;

58. Periam – Sânandrei i retur;

59. ra Ciuc – Siculeni – Sf. Gheorghe

– Bra ov Triaj – Ram. Bra ov Triaj – Dârste i retur;

60. Timi oara Nord – Ram. Modo – Timi oara Vest i retur;

61. laz – Timi oara Vest i retur;

62. Titu – Ram. S reni - P.MAC. R 1 Buciumeni - P.MAC. R 3 Buciumeni - Mogo oaia - Pas rea i retur;

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 51

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0189

63. Pantelimon – R 5 Pantelimon – Bucure ti Obor i retur;

64. Pantelimon – R 2 Pantelimon – Voluntari i retur;

65. Bucure ti B neasa – Bucure ti Triaj i retur;

66. Chitila – Ram. Rudeni – Bucure tii Noi – Bucure ti Triaj i retur;

67. Chitila – Bucure ti Nord Gr.A i retur;

68. Bucure ti Nord Gr.A – Depopul Bucure ti

tori i retur;

69. Boboc – Buz u Sud i retur;

70. Vân tori - Odorhei i retur;

71. Brazi – Ploie ti Triaj i retur;

72. Ploie ti Triaj – Ploie ti Vest i retur;

73. Brazi – Ploie ti Est i retur;

74. Ploie ti Triaj – Ploie ti Sud i retur;

75. Ploie ti Vest – Ploie ti Crâng – Ploie ti Nord i retur;

76. Ploie ti Est – Ploie ti Nord i retur;

77. Ploie ti Triaj – Ghighiu– Ram. Corl te ti i retur;

78. Chiajna – Jilava – Bucure ti Sud i retur;

79. Jilava – R 2 Jilava - Bucure ti Progresu i retur;

80. Bucure ti Vest – Bucure ti Cotroceni i retur;

81. Chiajna – Bucure ti Basarab i retur;

82. Bucure ti Sud - Titan i retur;

83. Chileni – Vo beni i retur;

84. Voiteni – Re a Nord i retur;

85. Ciumeghiu – Va u i retur;

86. Arad – N dlac i retur ;

87. Pa cani – Podu Iloaiei – Socola - Criste ti Jijia i retur;

88. Barbo i Triaj – C tu a i retur ;

89. Suceava Vest – Suceava Nord – R i i retur;

90. Oradea Vest – Oradea Est - Episcopia Bihor i retur;

91. Bârcea Mic – Pesti u Mare i retur;

92. Palas – Mangalia i retur;

93. Port Constan a Vii – Agigea Nord Oil Terminal i retur;

94. Medgidia – Negru Vod i retur;

95. Medgidia – Tulcea Ora i retur;

96. Amaradia – Bârse ti i retur;

97. Beclean pe Some – M gheru ieu – el – Deda i retur;

98. Podu Olt – Govora – Piatra Olt – Caracal i retur;

99. Cluj Napoca Est - Apahida – Ram.Cojocna – Jucu – Dej C tori – Ram.Dej Gr.B – Dej Triaj i retur;

100. Ciolpani – R dule ti i retur;

101. Jucu – Ram.Cojocna – Ram.Jucu – Cojocna i retur;

102. Rona Triaj – Ram.Rona Triaj – Ram.Modo – Timi oara Sud i retur;

103. Suceava – Suceava Nord i retur;

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 52

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0189

104. Gole ti – Ram.Gole ti – Pite ti i retur;

105. Pite ti - Bradu de Sus i retur;

106. Agigea Nord – Post Constan a Vii – Constan a P2 – Constan a - Constan a P1 – Palas i retur;

107. Brazi – P.M. Ram. Ploie ti Tj. – Ploie ti Sud i retur.

Anexa II la CSB 0189

Nr. Crt. Tip locomotiv Nr. Locomotiv

Pt. transport tip B

1. LE 5100 KW 91 53 0 478001 – 7 (serie asiu 001)

2. LE 4000 KW 91 53 0 465001 – 2 (serie asiu 30948)

3. LE 4000 KW 91 53 0 465002 – 0 (serie asiu 30949)

4. LE 4000 KW 91 53 0 465004 – 6 (serie asiu 30955)

5. LE 4000 KW 91 53 0 465005 – 3 (serie asiu 30958)

6. LDE 3000 CP 92 53 0 651001 – 5 (serie asiu 776)

7. LDE 3000 CP 92 53 0 651002 – 3 (serie asiu 778)

8. LDE 3000 CP 92 53 0 651003 – 1 (serie asiu 819)

9. LDE 3000 CP 92 53 0 651004 – 9 (serie asiu 879)

10. LDE 3000 CP 92 53 0 651005 – 6 (serie asiu 894)

11. LDE 3000 CP 92 53 0 651006 – 4 (serie asiu 897)

12. LDE 3000 CP 92 53 065 1008 – 0 (serie asiu 962)

13. LDE 3000 CP 92 53 065 1009 – 8 (serie asiu 965)

14. LDE 2100 CP 92 53 0 601665-8 (serie asiu 905)

15. LDE 2100 CP 92 53 0 601666-6 (serie asiu 995)

16. LDH 2400 CP 83 - 0900 - 7 (serie asiu 24041)

17. LDH 2400 CP 83 - 0901 – 5 (serie asiu 24250)

18. LDH 2400 CP 83 - 0902 – 3 (serie asiu 24463)

19. LDH 2400 CP 83 - 0903 – 1 (serie asiu 24534)

20. LDH 2400 CP 83 - 0904 – 9 (serie asiu 24665)

21. LDH 2400 CP 83 - 0905 – 6 (serie asiu 24821)

22. LDH 2400 CP 83 - 0906 – 4 (serie asiu 24361)

11. S.C. GOSSLIN S.R.L. Timi oara - J35/352/1999

CS – Partea A CSA 0027 RO1120090027 reînnoit RO1120070022 21.12.2009 21.12.2009 21.12.2011 tip C, inclusiv transport rfuri periculoase

CS – Partea B CSB 0196 RO1220100196 reînnoit RO1220090210 17.12.2010 21.12.2010 21.12.2011 tip C, inclusiv transport rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0196

Nr. Crt. Sec ia de circula ie Nr. Crt. Zona de manevr / LFI Proprietar Sta ia CF adiacent

Nu este cazul 1. Linia ferat industrial

S.C. PETROM L.P.G. S.A. – Punct de lucru Timi oara

S.C. PETROM L.P.G. S.A. Sta ia CF Timi oara Vest

Anexa II la CSB 0196

Nr. Crt. Tip locomotiv Nr. Locomotiv

1. BDM 120 CP 95 – 0264 - 2 (serie asiu 20264)

12. S.C. GRUP TRANSPORT FEROVIAR S.A. S.C. GTF S.A. J40/4565/2001

CS – Partea A CSA 0012 RO1120090012 nou nu este cazul 15.09.2009 15.09.2009 15.09.2011 tip B, inclusiv transport rfuri periculoase

CS – Partea B CSB 0182 RO1220100182 actualizat/ modificat RO1220100178 19.11.2010 19.11.2010 15.09.2011 tip B, inclusiv transport

rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0182

Nr. Crt. Sec ia de circula ie Nr. Crt. Zona de manevr / LFI Proprietar Sta ia CF adiacent

1.

Re a Nord – Caransebe – Filia i – Craiova – Ro iori Nord – Chitila – Ploie ti Triaj – Ploie ti Est – Buz u – F urei – Br ila – Barbo i – C tu a i retur;

1.

Linia ferat industrial S.C. Compania de Transport

Feroviar Bucure ti S.A. – Punct de lucru Ro iori de Vede

S.C. Compania de Transport Feroviar

Bucure ti S.A. H.M. Ro iori

2. Caracal – Piatra Olt – Slatina i retur; 2.

Linia ferat industrial S.C. Compania de Transport

Feroviar Bucure ti S.A. – Punct de lucru Ploie ti

S.C. Compania de Transport Feroviar

Bucure ti S.A.

Sta ia CFR Ploie ti Triaj

3. Râmnicu Vâlcea – Râureni – Govora – beni – Dr ani – Piatra Olt i retur;

3.

Linia ferat industrial S.C. Compania de Transport

Feroviar Bucure ti S.A. – Antesta ia Timi oara Sud

S.C. Compania de Transport Feroviar

Bucure ti S.A. H.M. Semenic

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 53

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0182

4. Buz u Sud – Buz u Ram. Boboc – Boboc i retur;

4.

Linia ferat industrial S.C. Compania de Transport

Feroviar Bucure ti S.A.- Punct de lucru Bucure ti

S.C. Compania de Transport Feroviar

Bucure ti S.A.

Sta ia CFR Bucure ti Triaj

5. Ploie ti Sud – Ploie ti Vest i retur; 5. Linia ferat industrial

S.C. Rafin ria Astra Român S.A. S.C. Rafin ria Astra

Român S.A. Sta ia CFR Ghighiu

6. Schitu Gole ti – Ciume ti - Gole ti – Titu – Târgovi te - Fieni i retur;

7. Ploie ti Triaj – Ploie ti Vest – I.L.Caragiale – Târgovi te i retur;

8. lina – Barbo i Triaj – Tecuci –

ti – Adjud – Bac u – Piatra Neam – Bicaz i retur;

9. Chiajna- P.M. Giule ti – Mogo oaia – Pantelimon – Ciulni a – Medgidia – Palas – Constan a Port Mol 5 i retur;

10. Buz u – Râmnicu S rat – M ti i retur;

11. urei – nd rei – Fete ti i retur;

12. Doroban u – Lumina – Cap Midia i retur;

13. Dârste – Bra ov Triaj – H rman – Sf. Gheorghe i retur;

14. Bra ov – Bra ov Triaj i retur;

15. deni – Barbo i Ram.Siret – Barbo i

Cab.1 – Barbo i Triaj Gr.A – Ram. Barbo i Triaj – Barbo i i retur;

16. lan – Simeria Triaj – Turda – ibot –

Vin u de Jos – Co lariu – Co lariu Gr.Pod Mure i retur;

17. Simeria – Hunedoara i retur;

18. Târgovi te Nord – Aninoasa i retur;

19. Nucet – R1 Titu – R2 Titu - Fusea i retur;

20. Bac u – Roman i retur;

21. Ro iori Nord – Ro iori - Km 200+400 PAjM i retur;

22. uli Lunca Gr.Tehnic – P uli Lunca

– Deva – Simeria i retur;

23. Pesti – Bârcea Mic – Simeria – Simeria Triaj i retur;

24. Chitila – S reni – Ghergani – Titu i retur;

25. Chitila – Ram. Rudeni – Bucure tii Noi – Bucure ti Triaj – Post Giule ti – Chitila i retur;

26. Ploie ti Sud – Ploie ti Nord – Blejoi –

lenii de Munte – Tei ani i retur;

27. Palas – Post Medeea – Post Constan a Vii – Agigea Nord P1- Agigea Nord Oil Terminal i retur;

28. Agigea Nord – Agigea Ecluz P1 – Constan a Port Terminal Ferry-Boat i retur;

29. Palas - Post Medeea – Post Constan a Vii – Constan a Port zona B i retur;

30. Simeria – Turda – ibot i retur;

31. Co lariu – Teiu i retur;

32. urei – Balta Alb – Tecuci i retur;

33. Tecuci – Bârlad – Crasna – Buh ie ti i retur;

34. Buh ie ti – Roman i retur;

35. Lugoj – M tur – Ilia i retur;

36. Lugoj – Buzia – Semenic- Timi oara Nord i retur;

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 54

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0182

37.

Caransebe – Z gujeni – Lugoj – Timi oara Est – Timi oara Nord- Sânandrei –Aradul Nou- Arad –Radna –Ilia – Deva i retur;

38. Adjud - Borze ti Bac u – Com ne ti i retur;

39. Voluntari – P. mac. Ram. Voluntari – P. mac. R1 Buc. Sud- Bucure ti Sud i retur;

40. Voluntari – Ram. Pas rea – Pas rea i retur;

41. Chiajna – Bucure ti Vest – Jilava – Berceni – Bucure ti Sud – Pantelimon i retur;

42. Chitila – Pajura – Bucure ti B neasa – Pantelimon i retur;

43. Buftea – P.mac. R3 Buciumeni – Mogo oaia i retur;

44. I.L. Caragiale – Di ti – Filipe tii de

dure i retur;

45. Buftea – P.mac.R1 Buciumeni – Ram.S reni - S reni i retur;

46. Arad – Sofronea – Curtici i retur;

47. Cojocna – Ram. Jucu – Ram. Cojocna – Jucu i retur;

48.

Ploie ti Vest – Câmpina - Predeal – Bra ov – Raco - Vân tori – Cop a Mic – Co lariu – Gr. Pod Mure – Teiu –

zboieni – Câmpia Turzii – Turda i retur;

49. beni – Pope ti Vâlcea – Alunu i retur;

50. Gole ti – Ram.Gole ti – Bradu de Sus – Coste ti – Slatina i retur;

51. Videle – Toporu – Giurgiu Nord i retur;

52. Apahida – Cluj Napoca – Ciucea – Ale d – Oradea – Episcopia Bihor i retur;

53. Halmeu – Micula – Satu-Mare – Carei – Valea lui Mihai – S cuieni Bihor – Episcopia Bihor – Oradea i retur;

54. Chileni – Vo lobeni – Izvorul Mure ului – Ciceu – Bicsadu Oltului – Malna B i – Sf. Gheorghe i retur;

55. Ploie ti Vest – Ram. Ploie ti-Triaj – Brazi i retur;

56. Ploie ti Sud – Ram. Ploie ti-Triaj – Brazi i retur;

57. rteju – R 1 Jilava – R 2 Jilava –

Bucure ti Progresu i retur;

58. Jilava – R 2 Jilava – Bucure ti Progresu i retur;

59. Filia i – Târgu Jiu – Livezeni – C lan i retur;

60. Livezeni – Petro ani - Iscroni - Vulcan – Lupeni Gr. T. - Lupeni i retur;

61. P.mac. R1 Buciumeni – P.mac. R3 Buciumeni i retur;

62. Chitila – Pajura – Bucure ti Nord Gr. A i Gr. B – Bucure ti Basarab i retur;

63. Siculeni – Livezi Ciuc – Ghime – Com ne ti i retur;

64. Turnu M gurele – Salcia Teleorman – Ro iori i retur;

65. Ploie ti Triaj – Ploie ti Sud – Dâmbu – Ghighiu - Ploie ti Triaj i retur;

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 55

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0182

66.

Floreni – Vatra Dornei – Mestec ni – Câmpulung Est – Gura Humorului – Berchi ti - Suceava Vest – Suceava – Pa cani – Roman i retur;

67. Vo lobeni – Deda – S el – M gheru

ieu – Dej – Jibou – Zal u Nord i retur;

68. Jibou – Some Odorhei – Ulmeni S laj –

pu el – Bu ag – Botiz – Satu Mare - Halmeu i retur;

69. Arad – Sîntana – Ciumeghiu – Oradea Vest – Episcopia Bihor i retur;

70. ra i Sud – Ciulni a i retur;

71. Bradu de Sus – Pite ti - Gole ti i retur;

72. Craiova – Cernele – I alni a – Gura Motrului – Turceni i retur;

73. Pa cani Triaj – Ram. Pa cani - Ruginoasa – Tg. Frumos – Ia i – Socola i retur;

74. Dâmbu – Ciorani – Arm ti – Urziceni – Perie i – Slobozia Veche – Ciulni a i retur;

75. Perie i – Slobozia Nou –Ograda –

nd rei i retur;

76. Slobozia Nou - Slobozia Veche i retur;

77. Medgidia – Tulcea Ora i retur;

78. Râmnicu Vâlcea – Podu Olt – Bra ov i retur;

79. Turceni – Plop oru – Rovinari – Rogojelu- Amaradia – Târgu Jiu i retur;

80. Turceni – Bor scu H.M. – Dr gote ti i retur;

81. Amaradia – Bârse ti i retur;

82. Strehaia – Motru – Jirov – Motru Est i retur;

83. Urziceni – Gârbovi – Pogoanele – F urei i retur;

84. Câmpina – Câmpini a i retur;

85. Caransebe – O elu Ro u i retur;

86. Podu Olt – Sibiu – Vin u de Jos i retur;

87. Sibiu – Cop a Mic i retur;

88. Lumina – Palas i retur;

89. tu a – Gala i Brate – Gala i M rfuri i

retur;

90. Gala i M rfuri – Gala i – File ti - Barbo i i retur;

91. Gala i Brate – Gala i Bazin i retur;

92. urei Ram. Cire u – F urei Ram.

Dedule ti i retur;

93. Socola – Racordare Nicolina – Ciurea – Bârnova – Grajduri – Buh ie ti i retur;

94. Ploie ti Est – Ploie ti Est Post 1 – Ploie ti Nord i retur;

95. Dâmbu - Ploie ti Est i retur;

96. Piatra Olt – Bal – Rob ne ti - Craiova i retur;

97. Chitila – P.mac.R1 Buciumeni - P.mac.R3 Buciumeni – Mogo oaia i retur;

98. Chiajna – Bucure tii Noi Gr.C – Bucure ti Triaj Post 17 – Ram. Pajura – Bucure ti

neasa i retur;

99. Videle – Giurgiu Nord i retur;

100. Mogo oaia – Arm ti i retur;

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 56

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0182

101. Ro iori Nord – Zimnicea i retur.

102. Câmpia Turzii – Dej Triaj i retur.

Anexa II la CSB 0182

Nr. Crt. Tip locomotiv Nr. Locomotiv

1. LE 5100 kW 40 – 0444 – 6 (serie asiu 549)

2. LE 5100 kW 40 – 0462 – 8 (serie asiu 5332)

3. LE 5100 kW 40 – 0509 – 6 (serie asiu 3425)

4. LE 5100 kW 40 – 0568 – 2 (serie asiu 673 A)

5. LE 5100 kW 40 – 0647 – 4 (serie asiu 752)

6. LE 5100 kW 40 – 0728 – 2 (serie asiu 833)

7. LDE 2100 CP 60 – 0058 – 2 (serie asiu 60997/10903)

8. LDE 2100 CP 60 – 0294 – 3 (serie asiu 339)

9. LDE 2100 CP 60 – 0309 – 9 (serie asiu 354)

10. LDE 2100 CP 60 – 0581 – 3 (serie asiu 848)

11. LDE 2100 CP 60 – 1581 – 2 (serie asiu 644)

12. LDE 2100 CP 60 – 1582 – 0 (serie asiu 1011)

13. LDE 2100 CP 60 – 1583 – 8 (serie asiu 1695)

14. LDE 2100 CP 60 – 1585 – 3 (serie asiu 575)

15. LDE 2100 CP 60 – 1586 – 1 (serie asiu 1738)

16. LDH 1250 CP 81 – 0825 – 0 (serie asiu 22203)

17. LDH 1250 CP 81 – 0828 – 4 (serie asiu 24497)

18. LDH 1250 CP 81 – 0829 – 2 (serie asiu FN/1983)

13. S.C. VEST TRANS RAIL S.R.L. VTR J29/888/2010

CS – Partea A CSA 0027 RO1120100027 actualizat/ modificat RO1120100017 17.08.2010 17.08.2010 22.04.2012

tip B, inclusiv transport m rfuri

periculoase

CS – Partea B CSB 0197 RO1220100197 actualizat/ modificat RO1220100190 20.12.2010 20.12.2010 22.04.2012

tip B, inclusiv transport m rfuri

periculoase

Anexa I la CSB 0197

Nr. Crt. Sec ia de circula ie Nr. Crt. Zona de manevr / LFI Proprietar Sta ia CF adiacent

1.

Berceni – Jilava – R1 Jilava – Bucure ti Vest – R2 Chiajna – Chiajna – Ram.Rudeni - Chitila – P.Mac.R1 Buciumeni – Buftea – Brazi – Ploie ti Vest – Buda – Câmpina – Predeal – Dârste – Bra ov Triaj – Bra ov – Vân tori – Cop a Mic – Blaj – Vin u de Jos – Deva – Arad – Curtici Frontier i retur;

1.

Linia ferat industrial COMPANIA LOCAL DE

TERMOFICARE COLTERM S.A.

COMPANIA LOCAL DE TERMOFICARE COLTERM S.A.

Sta ia CF Timi oara CET

2. Glogov – Arad – Rona Triaj – Timi oara Nord – Timi oara Sud – Timi oara CET i retur ;

2. Linia ferat industrial

S.C. PETROM L.P.G. S.A. – Punct de lucru Timi oara

S.C. PETROM L.P.G. S.A. Sta ia CF Timi oara

Vest

3. Rona Triaj – Ram. Modo - Timi oara Vest i retur ; 3.

Linia ferat industrial S.C. CET S.A. Bac u S.C. CET S.A. Bac u Sta ia CF Valea Seac

4.

Capu Midia – P1 Capu Miodia – Medgidia – Fete ti – Lehliu – Pas rea – Bucure ti B neasa – Ram.Pajura – Pajura – Chitila i retur ;

4. Linia ferat industrial

S.C. PETROTRANS S.A. – Punct de lucru Ploie ti Est

S.C. PETROTRANS S.A. Sta ia CF Ploie ti Est

5. Chitila – Ram.Rudeni – Chiajna – R1 Chiajna – Videle – R2 Videle – Giurgiu Nord – Russe Triaj i retur ;

6. Bucure ti B neasa – Ram.Pajura – Bucure ti Triaj Post 17 – Bucure tii Noi Gr. C – Chiajna i retur ;

7. Doroban u – Palas – Post Medeea – Post Constan a Vii – Agigea Nord i retur;

8. Videle – Caracal – Tg.Jiu – Simeria Tj. – Simeria – Pesti i retur;

9. Simeria – Hunedoara i retur;

10. Co lariu – Dej C tori – Jibou – S cuieni Bihor i retur;

11. Co lariu Gr.Pod Mure – Teiu i retur;

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 57

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0197

12. cuieni Bihor – Ram. Târg oru Bihor –

Episcopia Bihor – Ciumeghiu – Sântana – Arad i retur;

13. Episcopia Bihor Fr. – Episcopia Bihor – Oradea – Oradea Est i retur;

14. Timi oara Nord – Jebel – Voiteni – Stamora Moravi a Fr. i retur;

15. Palas –Post Medeea – Post Constan a Vii – Constan a Port Zona B i retur;

16. Palas –Post Medeea – Post Constan a Vii – Constan a Port Mol 5 i retur;

17. Agigea Nord – Agigea Ecluz - Constan a Port Terminal Ferryboat i retur;

18. Ciulni a – C ra i Sud i retur;

19. Brazi – Ploie ti Triaj – Ploie ti Est – Buz u – F urei – Fete ti i retur;

20. Socola – Pa cani Triaj – Adjud – Buz u i retur;

21. Boboc – Ram.Boboc – Buz u Sud i retur;

22. Suceava – Pa cani Triaj i retur;

23. urei – Lacu S rat – Br ila – Barbo i –

Ram. CSG – Ram.Tunel – Gala i Brate i retur;

24. Br ila – Ram.V deni – Barbo i Triaj Cabina 1 - Barbo i Triaj Gr.A – Barbo i i retur;

25. Caracal – Piatra Olt – Pite ti – Titu – Chitila i retur;

26. Schitu Gole ti – Ciume ti – Gole ti i retur;

27. Cire u – F urei Ram.Cire u - F urei Ram.Dedule ti – Dedule ti i retur;

28. reni – Ram.S reni – P.M. R1

Buciumeni – Buftea i retur;

29. Ploie ti Triaj – Ploie ti Vest i retur;

30. Ploie ti Vest – Ploie ti Sud i retur;

31. Capu Midia – P1 Capu Midia – N vodari – Constan a M rfuri – Palas i retur;

32. Brazi – P.M.Ram.Ploie ti Triaj – Ploie ti Sud i retur;

33. Ploie ti Est – Ploie ti Nord i retur;

34. Brazi – Ghighiu – Dâmbu - Ploie ti Est i retur;

35. Titu – Nucet – Târgovi te – I.L.Caragiale – Ploie ti Vest i retur;

36. Pope ti – Ram.Bogeu – Marghita i retur;

37. Filia i – Balota – Drobeta Tr.Severin – Or ova – Caransebe – Lugoj – Rona Triaj Gr.D i retur;

38. Re a Nord – Brebu – Ram.Caransebe – Caransebe Triaj i retur;

39. Halmeu – Satu Mare – Valea lui Mihai – cuieni Bihor i retur;

40. Câmpina – Câmpini a i retur;

41. Dârste – Ram.Bv.Tranzit – Bra ov i retur;

42. Ploie ti Nord – Dâmbu i retur;

43. Ploie ti Triaj – Ghighiu i retur;

44. Simeria – Turda i retur;

45. Tg.Jiu – Gura Motrului i retur;

46. Turceni – Dragote ti i retur;

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 58

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa I la CSB 0197

47. Strehaia – Motru i retur;

48. Bucure ti Triaj – Jilava i retur;

49. Mogo oaia – Ram.Pajura – Chitila i retur;

50. Mogo oaia – Ram.Buciumeni – Buftea i retur;

51. Pantelimon – Bucure ti Obor i retur;

52. Lugoj – Ilia i retur;

53. Voiteni – G taia - Berzovia – Re a Nord i retur;

54. ti –Tecuci – Barbo i Triaj i retur;

55. Dâmbu – Arm ti – Urziceni – Perie i – Slobozia Veche - Ciulni a i retur;

56. Perie i – Slobozia Nou - nd rei i retur;

57. Slobozia Veche - Slobozia Nou i retur;

58. Gole ti – Bradu de Sus i retur;

59. Palas – Post Constan a Vii – Agigea Nord P1 - Agigea Nord Oil Terminal i retur;

60. Adjud – One ti i retur.

Anexa II la CSB 0197

Nr. Crt. Tip locomotiv Nr. Locomotiv

1. LE 5100 KW 40 – 0006 – 3 (serie asiu 006)

2. LE 5100 KW 40 – 1081 – 5 (serie asiu 205)

3. LE 5100 KW 40 – 1082 – 3 (serie asiu 058)

4. LE 5100 KW 40 – 1084 – 9 (serie asiu 016)

5. LDE 2100 CP 60 – 0547 – 4 (serie asiu 797)

6. LDE 2100 CP 60 – 1565 – 5 (serie asiu 1928)

7. LDE 2100 CP 60 – 1567 – 1 (serie asiu 827)

8. LDE 1250 CP 69-0075-7 (serie asiu 24772)

9. LDH 1250 CP 81-0702-1 (serie asiu 25631)

10. LDH 1250 CP 81-0876-3 (serie asiu 21288)

14. S.C. REMAT BUCURE TI SUD S.A. - J40/983/1991

CS – Partea A CSA 0033 RO1120100033 reinnoit RO1120080032 12.12.2010 12.12.2010 12.12.2012 tip C, exclusiv

transport m rfuri periculoase

CS – Partea B CSB 0192 RO1220100192 reinnoit RO1220080085 12.12.2010 12.12.2010 12.12.2011 tip C, exclusiv

transport m rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0192

Nr. Crt. Sec ia de circula ie Nr. Crt. Zona de manevr / LFI Proprietar Sta ia CF adiacent

Nu este cazul

1. Linia ferat industrial

S.C. REMAT BUCURESTI SUD S.A. Bucuresti

S.C. REMAT BUCURESTI SUD S.A. Bucuresti

H.M. Berceni

2. Linia ferat industrial

S.C. ROMRECYCLING S.R.L. Bucuresti

S.C. ROMRECYCLING S.R.L. Bucuresti

H.M. Berceni

Anexa II la CSB 0192

Nr. Crt. Tip locomotiv Nr. Locomotiv

1. LDH 450 CP 86 – 0079 – 3 (serie asiu 22642)

15. S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a - J13/512/1991

CS – Partea A CSA 0034 RO1120100034 reînnoit RO1120080037 13.12.2010 13.12.2010 13.12.2012 tip C, inclusiv transport rfuri periculoase

CS – Partea B CSB 0193 RO1220100193 reînnoit RO1220090106 13.12.2010 13.12.2010 13.12.2011 tip C, inclusiv transport rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0193

Nr. Crt. Sec ia de circula ie Nr. Crt. Zona de manevr / LFI Proprietar Sta ia CF adiacent

Nu este cazul 1. Linia ferat industrial

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a Platforma Sud

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a Sta ia CF Agigea Nord

Anexa II la CSB 0193

Nr. Crt. Tip locomotiv Nr. Locomotiv

Pt. transport tip B

1. LDE 1250 CP 69 – 0040 – 1 (serie asiu 22351)

ASFR – AFER Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 59

Nr. crt. Denumire juridic întreprindere feroviar certificat Acronim Nr. na ional de înregistrare

CS - Partea A Nr. referin intern

Nr. identificare UE

Nou/ Reînnoit/ Modificat

Nr. identificare UE certificat anterior Data eliber rii Valabil

de la Valabil pân la

Tip(uri) de serviciu(servicii)* CS - Partea B

Anexa I la CSB Sec ii de circulatie/Sta ii de cale ferat Zone de manevr

Nr. crt. Sec ia de circula ie Nr. crt. Zona de manevr / Linia ferat industrial Proprietar Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB Material rulant motor

Nr. crt. Tip locomotiv Nr. locomotiv

Anexa II la CSB 0193

2. LDE 1250 CP 69 – 0041 – 9 (serie asiu 23704)

3. LDH 1250 CP 81 – 0737 – 7 (serie asiu 23100)

4. LDH 1250 CP 81 – 0738 – 5 (serie asiu 22464)

16. S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a - J13/512/1991

CS – Partea A CSA 0034 RO1120100034 reînnoit RO1120080037 13.12.2010 13.12.2010 13.12.2012 tip C, inclusiv transport rfuri periculoase

CS – Partea B CSB 0194 RO1220100194 reînnoit RO1220090107 13.12.2010 13.12.2010 13.12.2011 tip C, inclusiv transport rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0194

Nr. Crt. Sec ia de circula ie Nr. Crt. Zona de manevr / LFI Proprietar Sta ia CF adiacent

Nu este cazul 1.

Linia ferat industrial S.C. OIL TERMINAL S.A.–

Platforma Port i „Antesta ia OIL TERMINAL”

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CF Constan a Port Mol 5

Anexa II la CSB 0194

Nr. Crt. Tip locomotiv Nr. Locomotiv

1. LDE 1250 CP 69 – 0042 – 7 (serie asiu 23713)

2. LDH 1250 CP 81 – 0736 – 9 (serie asiu 23804)

Documente eliberate i raportate de Serviciul Certificare i Autorizare de Siguran din cadrul ASFR – AFER.

Autoriza ii de siguran acordate administratorului/gestionarilor de infrastructur feroviar din România conform OMT 101/2008

emise i/sau vizate în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Nr. crt. Denumire juridic administrator/gestionar de infrastructur feroviar autorizat Acronim Nr. na ional de

înregistrare

AS - Partea A Nr. de identificare

Nou / Reînnoit / Modificat

Nr. de identificare autoriza ie anterioar

Data acord rii

Valabil de la

Valabil pân la

Valabilitate viz AS - Partea B

Anexa la ASB Sec ii de circula ie pe care gestionarul de infrastructur feroviar este autorizat s le administreze i s le exploateze

Nr. crt. Sucursal Sec ii de circula ie Km

1. S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. - J12/2165/2003

AS - Partea A ASA 10001 Nou nu este cazul 14.01.2010 14.01.2010 14.01.2020 14.01.2012

AS - Partea B ASB 10009 actualizat/ revizuit ASB 10007 10.11.2010 10.11.2010 14.01.2020 14.01.2012

Anexa la ASB 10009

Sec ii de circula ie neinteroperabile

Nr. crt. Sucursal Sec ii de circula ie Km

1. Cluj Holod – Oradea Est 49

2. Gala i Berca - Nehoia u 51

3. Timi oara Caransebe – Boutari – Ha eg – Subcetate 70

4. Gala i Gala i – Târgu Bujor - Bârlad 109

2. S.C. R.G. HOLZ COMPANY S.R.L. Vi eul de Sus - J24/504/1999

AS - Partea A ASA 10005 reînnoit ASA 08006 22.11.2010 22.11.2010 22.11.2020 22.11.2012

AS - Partea B ASB 10010 reînnoit ASB 08006 22.11.2010 22.11.2010 22.11.2020 22.11.2012

Anexa la ASB 10010

Sec ii de circula ie neinteroperabile

Nr. crt. Sucursal Sec ii de circula ie Km

1. Cluj Bor a - Vi eul de Jos 23

Documente eliberate i raportate de Serviciul Certificare i Autorizare de Siguran din cadrul ASFR – AFER.

ASFR – AFER

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 60

Autoriza ii de punere în func iune pentru linii ferate industriale nou construite sau modernizate eliberate conform HG 2299/2004

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Nr. crt. APF-LFI

Solicitant - de in tor Adresa sediu

Tel./Fax Denumire LFI Sta ia CF de racord Serie i nr.

APF-LFI Data emiterii

APF-LFI

Tipul lucr rilor

executate*

1.

SC CHIMPEX SA Constan a Constan a, Incint Port, dana 54, jud. Constan a Fax:0241.603.030 Tel:0241.603.536

LFI-Desc rcare Uree- nou construit , de la UJ a TS din semibreteaua 301-TS-303 (km 0+000) pân la UJ sch. de cale nr.308 (km 0+168,95) apar inând SC CHIMPEX SA -

Constan a, cu acces direct la infrastructura feroviar public i privat CFR, racordat la Sta ia Constan a Port Mol 5 prin prelungirea

liniei L4 din grupa IV A

Sta ia Constan a Port Mol 5

APF-LFI 082 01.11.2010 Construire

2.

LFI-Înc rcare Fosfa i- nou construit , de la UJ a sch.de cale nr.201 (km 0+000) pân la UJ a TDJ 202/204 (km 0+179,67) în lungime

constructiv de 179,67m, apar inând SC CHIMPEX SA -Constan a, cu acces direct la

infrastructura feroviar public i privat CFR, racordat la Sta ia Constan a Port Mol

5 prin linia 12 din grupa IV B

Sta ia Constan a Port Mol 5

APF-LFI 083 01.11.2010 Construire

3.

SC BUTANGAS ROMANIA SA Str. Coralilor, nr.18, sector 1, Bucure ti Fax:021.408.73.29 Tel:021.408.73.00

LFI 1 desc rcare, nou construit , delimitat de pode (km 38+488,67 CF) pân la OP 3,

în lungime constructiv de 243 m, apar inând SC BUTANGAS SA -Sucursala Con ti, cu

acces direct la infrastructura feroviar public , prin linia de racord, la linia curent

Bucure ti - Titu, fir 1 (interval Ghergani - Con ti la km 38+251CF)

Linia curent Bucure ti - Titu

APF-LFI 084 11.11.2010 Construire

4.

LFI 2 desc rcare, nou construit , delimitat de JC sch.BG 1 pân la OP 4, în lungime

constructiv de 204 m, apar inând SC BUTANGAS SA -Sucursala Con ti, cu acces direct la infrastructura feroviar

public , prin linia de racord, la linia curent Bucure ti - Titu, fir 1 (interval Ghergani -

Con ti la km 38+251CF)

Linia curent Bucure ti - Titu

APF-LFI 085 11.11.2010 Construire

5.

LFI garare, nou construit , delimitat de JC sch.BG 2 pân la OP 2, în lungime

constructiv de 76 m, apar inând SC BUTANGAS SA -Sucursala Con ti

Linia curent Bucure ti - Titu

APF-LFI 086 11.11.2010 Construire

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Punere în Func iune Subsisteme Structurale din cadrul ASFR – AFER. * Tipul lucr rilor executate: construire sau modernizare.

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 61

ASFR - AFER

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 62

Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale din dotare emise/ modificate/ vizate conform HG 2299/2004 i OMTCT 880/2005

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale EMISE

Nr. crt.

Societate Adresa sediu; Tel./Fax Denumire LFI Sta ia CFR

de racord Serie i nr.

AE Data emiterii

AE Valabilitate

AE*

1. S.C. ERDEMIR ROMÂNIA S.R.L. Târgovi te, str. G ti, nr. 18, jud. Dâmbovi a 0245.607100/ 0245.606070

S.C. ERDEMIR ROMÂNIA S.R.L. Târgovi te AE 466 02.11.2010 01.11.2012

2.

S.C. CROMSTEEL INDUSTRIES S.A. Târgovi te, str. Laminorului, nr. 16, jud. Dâmbovi a 0245.213261/ 0245.213360

S.C. CROMSTEEL INDUSTRIES S.A.

Târgovi te AE 467 03.11.2010 02.11.2012

3.

S.C. PETROM LPG S.A. Bucure ti, Sectorul 1, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, nr. 2B, Parter i Etaj 4 021.2305100/021.2035105

S.C. PETROM LPG S.A. – Sta ia de îmbuteliere GPL

Negoie ti Brazi AE 468 04.11.2010 03.11.2012

4. S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti, Sectorul 1, Calea Doroban i, nr. 239 0372.160737/ 021.4060104

S.C. OMV PETROM S.A. Punct de lucru

Depozit PETROM Zal u Zal u Nord AE 469 05.11.2010 04.11.2012

5. S.C. APRIA S.R.L. Cluj Napoca, str. Avram Iancu, nr. 52, jud. Cluj 0264.599141/ 0264.599141

S.C. ECODIESEL S.R.L. Suplacu de

Barc u AE 470 10.11.2010 09.11.2012

6.

S.C. REGIONAL S.R.L. Cluj Napoca, str. Fântânele, nr. 7, ap. 176, jud. Cluj 0264.596775/ 0264.442484

Terminal Transcontanere Bistri a Nord

Bistri a Nord AE 471 10.11.2010 09.11.2012

7. S.C. AVIS INDCOM S.R.L. Boto ani, str. PECO, nr. 5, jud. Boto ani 0231.506350/ 0231.506350

S.C. OMV PETROM S.A. Depozit PECO Boto ani

Boto ani AE 472 15.11.2010 14.11.2012

8. S.C. BERNAR PROD S.R.L. Dorne ti, nr. 1043, jud. Suceava 0230.568212/ 0230.568234

S.C. BERNAR PROD S.R.L. de cale normal i cale larg Dorne ti AE 473 17.11.2010 16.11.2012

9.

S.C. VIA TERRA SPEDITION S.R.L. Cluj Napoca, str. Anatole France, nr. 62, jud. Cluj 0264.596775/ 0264.442484

S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT S.R.L. Oradea

- Punct de lucru Sudrigiu H.M. Sudrigiu AE 474 18.11.2010 17.11.2012

10.

S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L. Bucure ti, Sector 1, Bul. Ion Mihalache, nr. 203, ap. 2 021.6679090/021.6679090

S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L. racordat la sta ia CFR Bal Bal AE 475 18.11.2010 17.11.2012

11.

S.C. VIA TERRA SPEDITION S.R.L. Cluj Napoca, str. Anatole France, nr. 62, jud. Cluj 0264.596775/ 0264.442484

S.C. EUROPEAN DRINKS S.A. Oradea –

Punct de lucru Sudrigiu H.M. Sudrigiu AE 476 22.11.2010 21.11.2012

12. S.C. REMAT S.A. Ia i Ia i, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Ia i 0232.236278/ 0232.236061

S.C. COM REMAT S.R.L. Suceava AE 477 25.11.2010 24.11.2012

13. S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. Mioveni, str. Uzinei, nr. 1, jud. Arge 0248.342515/ 0248.343604

S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. linie curent

sta ia Ciume ti - H.M. Stâlpeni

AE 478 29.11.2010 28.11.2012

14.

S.C. ISOVOLTA S.A. Bucure ti, Sector 3, str. Drumul între Tarlale, nr. 130 031.0301203/031.3011543

S.C. ISOVOLTA S.A. Bucure ti Sud AE 479 29.11.2010 28.11.2012

15. S.C. LAFARGE ARCOM GIPS S.A. Bucure ti, Sector 4, Drumul Leordeni, nr. 106 021.3075211/021.3075289

S.C. LAFARGE ARCOM GIPS S.A. H.M. Berceni AE 480 29.11.2010 28.11.2012

16.

S.C. SERVTRANS INVEST S.A. Bucure ti, Sector 1, os. Nicolae Titulescu, nr. 48 021.2236418/021.2236419

S.C. SERVTRANS INVEST S.A. - Punct de lucru Slatina

Slatina AE 481 09.12.2010 08.12.2012

17.

S.C. REPARA II FEROVIARE DARC S.A. Ploie ti, str. Marin Mehedin eanu nr. 3-5, jud. Prahova 0244.577473/ 0724.038798

S.C. REPARA II FEROVIARE DARC S.A. –

Punct de lucru Brazi Brazi AE 482 13.12.2010 12.12.2012

18.

S.C. ÎNTRE INERE I REPARA II VAGOANE S.A. Constan a, str. Remizei nr. 1, jud. Constan a 0241.520511/ 0241.520511

S.C. C.F.R. I.R.V. S.A. Ro iori de Vede Ro iori Nord AE 483 14.12.2010 13.12.2012

19. S.C. ROMÂNIA EUROEST S.A. Constan a, str. Justi iei, nr. 20, jud. Constan a 0241.545491/ 0241.551475

S.C. ROMÂNIA EUROEST S.A. - Remiza Locomotive România

Euroest - Dana 17 Portul Constan a

Constan a Port Zona A AE 484 14.12.2010 13.12.2012

20. S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.

gurele, str. Atomi tilor nr. 14, jud. Ilfov 0730.240018/0351.444214

S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L. - Punct de lucru Craiova

Cernele AE 485 15.12.2010 14.12.2012

ASFR – AFER Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale din dotare emise/ modificate/ vizate conform HG 2299/2004 i OMTCT 880/2005

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 63

Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale EMISE

Nr. crt.

Societate Adresa sediu; Tel./Fax Denumire LFI Sta ia CFR

de racord Serie i nr.

AE Data emiterii

AE Valabilitate

AE*

21.

C.N.A.P.M. S.A. Constan a, Incinta Port, Gara Maritim , jud. Constan a 0241.611540/ 0241.619512

C.N.A.P.M. S.A. amplasate pe Zona Liber

Constan a Port Terminal Fery-

Boat AE 486 16.12.2010 15.12.2012

22. S.C. REMAT IA I S.A. Ia i, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Ia i 0232.236278/ 0232.236061

S.C. REMAT IA I S.A. – Depozit Adjud –

LFI 1 i LFI 2 Adjud AE 487 22.12.2010 21.12.2012

23.

S.C. CHIMOPAR S.A. Bucure ti, Sector 3, str. Theodor Pallady, nr. 50 021.3451809/ 021.3451037

S.C. CHIMOPAR S.A. Bucure ti Sud AE 488 28.12.2010 27.12.2012

Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale MODIFICATE

Nr. crt.

Societate Adresa sediu; Tel./Fax Denumire LFI Sta ia CFR

de racord Serie i nr.

AE Data modific rii

AE Valabilitate

AE*

1.

C.N. A.P.M. S.A. Constan a Constan a, Incinta Port, Gara Maritim , jud. Constan a 0241.611540/0241.619512

C.N. A.P.M. S.A. Constan a amplasate în Portul de lucru

Agigea Sud AE 031 - R 21.11.2010 21.11.2010

2.

S.C. OMV PETROM S.A. Bac u, str. Pictor Aman, nr. 94D, jud. Bac u 0234.522550/0234.522253

S.C. OMV PETROM S.A. Punct de lucru

Depozit PETROM Bac u Bac u AE 036 - R2 14.12.2010 14.12.2010

3.

SOCIETATEA NA IONAL A LIGNITULUI OLTENIA S.A. Exploatarea Livr ri CFU Motru, Calea Severinului, nr. 19, jud. Gorj 0758.250687/ 0253.410085

Exploatarea Livr ri CFU Sta ia Cocoreni Plop oru AE 142 - R1 02.12.2010 02.12.2010

4. S.N.L.O. - Exploatarea Livr ri CFU Motru, str. Severinului, nr. 19, jud. Gorj 0758.250687/ 0253.410085

Antesta ia Exploatarea Livr ri CFU –

Antesta ia Ro iu a Motru Est AE 153 - R1 02.12.2010 02.12.2010

5.

S.C. BAMESA O EL S.A. Topoloveni, str. Depozitelor, nr. 2, jud. Arge 0372.487800/ 0372.487801

Fabrica STEEL SERVICE CENTER Topoloveni

HM C line ti AE 165 - R1 03.11.2010 03.11.2010

6.

S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti, Calea Doroban ilor, nr. 239, sector 1 0234.356490/ 0234.356428

Agen ia de Aprovizionare rm ne ti

HM Valea Uzului

AE 172-R 27.12.2010 27.12.2010

7. S.N.L.O. S.A. - Exploatarea Livr ri CFU Motru, str. Severinului nr. 19, jud. Gorj 0758.250687/ 0253.410085

Antesta ia Exploatarea Livr ri CFU –

Antesta ia Lupoaia Motru Est AE 218-R1 03.12.2010 03.12.2010

8. S.N.L.O. S.A. - Exploatarea Livr ri CFU Motru, str. Severinului nr. 19, jud. Gorj 0758.250687/ 0253.410085

Antesta ia Exploatarea Livr ri CFU –

Antesta ia Plo tina Motru Est AE 219-R1 03.12.2010 03.12.2010

9.

S.C. UNICOM TRANZIT S.A. Bucure ti, str. Bilciure ti, nr. 9A, etaj 2, sector 1 021.2329948/ 021.2329885

S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A. – Sucursala Bicaz

Bicaz AE 224-R 02.12.2010 02.12.2010

10.

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a, str. Caraiman nr. 2, jud. Constan a 0241.702600/ 0241694833

S.C. OIL TERMINAL S.A. Depozit Nord –

Rampa ei i Rampa 1A Palas AE 226-R 16.12.2010 16.12.2010

11. S.C. RAILPORT ARAD S.R.L. Curtici, F.N. jud. Arad 0357.100189/ 0357.100190

S.C. RAILPORT ARAD S.R.L. Curtici AE 300-R 26.11.2010 26.11.2010

12.

S.C. MULLER GUTTENBRUNN RECYCLING S.R.L. Chi oda, Comuna Giroc, jud. Timi 0256.285413/ 0256.285411

S.C. MULLER GUTTENBRUNN RECYCLING

S.R.L. Timi oara CET AE 386-R1 22.11.2010 22.11.2010

13.

S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. Ploie ti, str. Mihai Bravu, nr. 235, jud. Prahova 0244.504000/ 0244.504625

S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. Ploie ti Est AE 455-R 07.12.2010 07.12.2010

ASFR – AFER Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale din dotare emise/ modificate/ vizate conform HG 2299/2004 i OMTCT 880/2005

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 64

Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale VIZATE

Nr. crt.

Societate Adresa sediu; Tel./Fax Denumire LFI Sta ia CFR

de racord Serie i nr.

AE Data viz rii periodice

AE Valabilitate

AE*

1.

S.C. VITAL & HEYL S.R.L. Comuna Carani, str. Principal nr. 1-2, jud. Timi 0256.388400/0256.388355

S.C. VITAL & HEYL S.R.L. ile Calacea AE 033 04.12.2010 04.12.2012

2.

S.C. SILVANIA INTERNA IONAL PROD S.R.L. Comuna Maieru, sat Anie , str. Depozitului, nr. 79/A, jud. Bistri a N ud 0263.377781/0263.377779

S.C. SILVANIA INTERNA IONAL PROD

S.R.L. Lunca Ilvei AE 034 06.12.2010 06.12.2012

3. S.C. EXPUR S.A. Slobozia, oseaua Amara, nr. 3, jud. Ialomi a 0243.213308/0243.231308

S.C. EXPUR S.A. Punct de Lucru SLOBOZIA

Slobozia Veche

AE 040 14.12.2010 14.12.2012

4.

S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti, Calea Doroban ilor, nr. 239, sector 1 0234.356490/ 0234.356428

Agen ia de Aprovizionare rm ne ti

HM Valea Uzului

AE 172-R 27.12.2010 01.06.2012

5.

S.C. ROMRECYCLING S.R.L. Bucure ti, str. G-ral David Praporgescu nr. 1-5, etsj 6, ap. 14 B, sector 2 021.4570263/ 021.4570269

S.C. ROMRECYCLING S.R.L. Punct de lucru Berceni

H.M. Berceni AE 198 13.12.2010 18.08.2012

6.

S.C. TMK RE A S.A. Re a, str. Traian Lalescu, nr. 36, jud. Cara Severin 0255.211883/ 0255.211883

S.C. TMK RE A S.A. Sta ia Erug

H. M. Re a Sud

AE 202 09.11.2010 25.09.2012

7. S.N.T.F.M. "CFR MARF " Sucursala Ia i Ia i, B-dul Socola nr. 82, jud. Ia i 0232.218210/ 0232.218211

Punct de Alimentare i Echipare Locomotive Piatra

Neam Piatra Neam AE 209 08.11.2010 29.10.2012

8.

S.C. T.M.K. RE A S.A. Re a, str. Traian Lalescu, nr. 36, jud. Cara Severin 0255.211883/ 0255.211883

S.C. T.M.K. RE A S.A. Sta ia Re a Nou

Re a Nord AE 212 22.11.2010 02.11.2012

9.

S.C. ELECTROCENTRALE BUCURE TI S.A. Sucursala Electrocentrale Constan a Constan a str. Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constan a 0241.585300/ 0241.692474

Sucursala Electrocentrale Constan a

Palas AE 215 17.11.2010 09.11.2012

10. S.N.L.O. S.A. - Exploatarea Livr ri CFU Motru, str. Severinului nr. 19, jud. Gorj 0758.250687/ 0253.410085

Antesta ia Exploatarea Livr ri CFU –

Antesta ia Lupoaia Motru Est AE 218-R1 03.12.2010 12.11.2012

11. S.N.L.O. S.A. - Exploatarea Livr ri CFU Motru, str. Severinului nr. 19, jud. Gorj 0758.250687/ 0253.410085

Antesta ia Exploatarea Livr ri CFU –

Antesta ia Plo tina Motru Est AE 219-R1 03.12.2010 12.11.2012

12. S.C. ELECTROPUTERE S.A. Craiova Craiova, Calea Bucure ti, nr. 80, jud. Dolj 0251.435533/ 0251.435533

S.C. ELECTROPUTERE S.A. Craiova

Jiu Vechi AE 221 17.11.2010 20.11.2012

13.

S.C. UNICOM TRANZIT S.A. Bucure ti, str. Bilciure ti, nr. 9A, etaj 2, sector 1 021.2329948/ 021.2329885

S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A. – Sucursala Bicaz

Bicaz AE 224-R 02.12.2010 01.12.2012

14.

S.C. TERMOELECTRICA S.A. Bucure ti, Sucursala Electrocentrale Doice ti Doice ti, Aleea Sinaia, nr. 1, jud. Dâmbovi a 0245.227013/ 0245.227010

Sucursala Electrocentrale Doice ti

Doice ti AE 225 09.12.2010 10.12.2012

15.

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a, str. Caraiman nr. 2, jud. Constan a 0241.702600/ 0241694833

S.C. OIL TERMINAL S.A. Depozit Nord –

Rampa ei i Rampa 1A Palas AE 226-R 16.12.2010 16.12.2012

16. S.C. VIA TERRA TRANS S.R.L. Cluj Napoca, str. Cosa ilor, nr. 3-7, jud. Cluj 0264.442484/ 0264.596775

S.C. DUCTIL STEEL S.A. Buz u - Punct de lucru O elu

Ro u elu Ro u AE 238 17.12.2010 15.01.2013

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare Linii Ferate Industriale din cadrul ASFR – AFER.

* Autoriza iile sunt valabile nelimitat, în condi iile viz rii lor la 2 ani.

ASFR – AFER

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 65

Atestate pentru personalul apar inând operatorilor de transport feroviar cu responsabilit i în organizarea i conducerea activit ii de transport feroviar i siguran a circula iei

emise conform OMT 535/2007 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Nr. crt.

Numele i prenumele personalului atestat

Serie i num r atestat

Data emiterii

Data expir rii Denumire agent economic

Responsabili cu organizarea i conducerea activit ii de transport feroviar i siguran a circula iei

1. Chelaru Dorel RC-OC.SC 228 12.11.2010 12.11.2011 S.C. DORI TRANS S.R.L. ROMAN

2. Erdei Iosif-Doru RC-OC.SC 229 12.11.2010 12.11.2011 S.C. RC - CF TRANS S.R.L. BRA OV

3. Lup Dorel RC-OC.SC 230 12.11.2010 12.11.2011 S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. CLUJ-NAPOCA

Responsabili cu siguran a circula iei în activitatea de transport feroviar

1. Bold Ioan RC-SC 120 12.11.2010 12.11.2011 S.C REGIOTRANS S.R.L. BRA OV

2. Cioca Gheorghe RC-SC 118 12.11.2010 12.11.2011 S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.. PLOIE TI

3. Isleam Narcis Erwing RC-SC 119 12.11.2010 12.11.2011 S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.. PLOIE TI

Responsabili cu organizarea i conducerea activitat ii de transport feroviar

1. roiu C lin-Aurel RC-OC 092 12.11.2010 12.11.2011 S.C. UNIFERTRANS S.A. BUCURE TI

2. Mitescu Marian RC-OC 093 12.11.2010 12.11.2011 S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.. PLOIE TI

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Atestare Personal din cadrul ASFR – AFER.

Atestate pentru personalul apar inând operatorilor de manevr feroviar cu responsabilit i în organizarea i conducerea opera iunilor de manevr i siguran a circula iei

emise conform OMT 535/2007 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Nr. crt.

Numele i prenumele personalului atestat

Serie i num r atestat

Data emiterii

Data expir rii Denumire agent economic

Responsabili cu organizarea i conducerea opera iunilor de manevr i siguran a circula iei

1. Breban Daniel RM-OC.SC 1027 12.11.2010 12.11.2011 S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. CLUJ-NAPOCA

2. Platona Gheorghe RM-OC.SC 1028 12.11.2010 12.11.2011 S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. CLUJ-NAPOCA

3. Pricope Nicu or RM-OC.SC 1024 12.11.2010 12.11.2011 S.C. AMURCO S.R.L. BAC U

ASFR – AFER Atestate pentru personalul apar inând operatorilor de manevr feroviar cu responsabilit i în organizarea i conducerea opera iunilor de

manevr i siguran a circula iei emise conform OMT 535/2007 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 66

Nr. crt.

Numele i prenumele personalului atestat

Serie i num r atestat

Data emiterii

Data expir rii Denumire agent economic

Responsabili cu organizarea i conducerea opera iunilor de manevr i siguran a circul iei

4. St niloiu Ion RM-OC.SC 1026 12.11.2010 12.11.2011 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A.

5. epe -Bobescu Simion RM-OC.SC 1025 12.11.2010 12.11.2011 S.C. UNICOM TRANZIT S.A. BUCURE TI

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Atestare Personal din cadrul ASFR – AFER.

Atestate pentru personalul apar inând gestionarilor de infrastructur feroviar neinteroperabil cu responsabilit i în gestionarea infrastructurii feroviare neinteroperabile i siguran a circula iei

emise conform OMT 101/2008 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Nr. crt.

Numele i prenumele personalului atestat

Serie i num r atestat

Data emiterii

Data expir rii Denumire agent economic

Responsabili cu atribu ii în gestionarea infrastructurii feroviare neinteroperabile i siguran a circula iei

1. Oprea Constantin RIFN-GSC 072 12.11.2010 12.11.2011 S.C. TRANSFEROVIARGRUP S.A. CLUJ-NAPOCA

2. Simion Gheorghe RIFN-GSC 073 12.11.2010 12.11.2011 S.C. GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A. BUCURE TI

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Atestare Personal din cadrul ASFR – AFER.

Atestate pentru personalul apar inând de in torilor de linii ferate industriale cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform HGR 2299/2004

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Nr. crt.

Numele i prenumele personalului atestat

Serie i num r atestat

Data emiterii

Data expir rii Denumire agent economic

Responsabili cu siguran a circula iei pentru activitatea de Linii Ferate Industriale

1. Alexe Nicolae-Silviu RLFI-SC 2468 15.11.10 15.11.11 S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L. PUNCT DE LUCRU CRAIOVA

2. Amza Alexandru RLFI-SC 2421 11.11.10 11.11.11 R.A.A.N. SUCURSALA ROMAG - TERMO DROBETA TURNU SEVERIN

3. Angheli Denisse RLFI-SC 2428 11.11.10 11.11.11 OMV PETROM S.A. PUNCT DE LUCRU PETROBRAZI

4. B tic Florin Iulian RLFI-SC 2465 15.11.10 15.11.11 S.N.T.F.M. "CFR MARF " S.A. SUCURSALA GALA I PII COM NE TI

5. Becker Adrian RLFI-SC 2448 15.11.10 15.11.11 S.C. METROREX S.A. BUCURE TI DEPOUL MILITARI

6. Beg Iuliu RLFI-SC 2471 15.11.10 11.02.11 S.C. ROMPETROL GAS S.R.L. PUNCT DE LUCRU TERMINAL GPL VLADIMIRESCU

7. Bîcu Sandu RLFI-SC 2424 11.11.10 11.11.11 S.C. REMAT SCHOLZ FILIALA OLTENIA S.R.L. PUNCT DE LUCRU DROBETA TURNU SEVERIN

8. Boboescu Ioan RLFI-SC 2415 11.11.10 11.11.11 S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. BUCURE TI DEPOZIT ARAD

9. Bogdan Petru RLFI-SC 2462 15.11.10 15.11.11 S.C. ICIM ARAD S.A.

10. Borota Vasile RLFI-SC 2410 11.11.10 11.11.11 S.C. ROMPLUMB S.A. BAIA MARE

11. Botez Petru RLFI-SC 2464 15.11.10 15.11.11 S.C. MODERN CALOR S.A. BOTO ANI

12. Breban Daniel RLFI-SC 2412 11.11.10 11.11.11 MOLL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. CLUJ NAPOCA DEPOZIT TILEAGD

13. Burc Paul Gabriel RLFI-SC 2431 12.11.10 12.11.11 S.C. SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL S.R.L. BUCURE TI

14. Burc Paul Gabriel RLFI-SC 2432 12.11.10 12.11.11 S.C. SIDEROM STEEL S.R.L. pt S.C. ICME ECAB S.A. BUCURE TI

15. C linescu Gra ian RLFI-SC 2454 15.11.10 15.11.11 S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN PUNCT DE LUCRU RO IORI

16. Cernu C lin RLFI-SC 2435 12.11.10 12.11.11 S.C. BOROMIR IND S.R.L. SUCURSALA DEVA

17. Cernu C lin RLFI-SC 2436 12.11.10 12.11.11 S.C. TAWIL METAL RECYCLING S.R.L. DEVA

18. Cobianu Constantin RLFI-SC 2437 12.11.10 12.11.11 S.C. MECHEL TÂRGOVI TE S.A.

19. Condruz Eugen-Gheorghi

RLFI-SC 2403 11.11.10 11.11.11 S.C. CRIMBO GAS F UREI S.R.L.

20. Curmei Liviu RLFI-SC 2405 11.11.10 11.11.11 S.C. ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS IA I S.A.

21. Curmei Liviu RLFI-SC 2406 11.11.10 11.11.11 S.C. TECHNOSTEEL LBR S.R.L. IA I

22. Dafina Dumitru RLFI-SC 2427 11.11.10 11.11.11 S.C. TERMOELECTRICA S.A. SUCURSALA ELECTROCENTRALE DOICE TI

23. Demeter Iosif RLFI-SC 2416 11.11.10 11.11.11 S.C. CARBONIFERA S.A. PLOIE TI CARIERA RACO SUD

24. Dovan Geani RLFI-SC 2470 15.11.10 15.10.11 S.C. DOLCHIMEX S.R.L. CARACAL

25. Dr goi Valer RLFI-SC 2450 15.11.10 15.11.11 COMPANIA NA IONAL A HUILEI S.A. E.P.C.V.J. VULCAN PUNCT DE LUCRU COROE TI

26. Dragomir Tudorel RLFI-SC 2453 15.11.10 15.11.11 S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN PUNCT DE LUCRU ALEXANDRIA

27. Dudescu Ioan RLFI-SC 2463 15.11.10 15.11.11 S.C. REMAT CLUJ S.A.

28. Fic Ion RLFI-SC 2466 15.11.10 15.11.11 S.C. REPFERTRANS S.R.L. CRAIOVA

ASFR – AFER Atestate pentru personalul apar inând de in torilor de linii ferate industriale cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform HGR 2299/2004

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 67

Nr. crt.

Numele i prenumele personalului atestat

Serie i num r atestat

Data emiterii

Data expir rii Denumire agent economic

Responsabili cu siguran a circula iei pentru activitatea de Linii Ferate Industriale

29. Filimon Valeric RLFI-SC 2438 12.11.10 12.11.11 S.C. INTFOR S.A. GALA I

30. Florea Pompiliu-Florin RLFI-SC 2451 15.11.10 15.11.11 COMPANIA NA IONAL A HUILEI S.A. E.P.C.V.J. VULCAN PUNCT DE LUCRU LUPENI - URICANI

31. Folli Mario-Romic RLFI-SC 2409 11.11.10 11.11.11 S.C. HIDROCONSTRUC IA S.A. SUCURSALA SIRIU BUZ U DEPOZITUL NEHOIA UL

32. Gherman Dumitru RLFI-SC 2441 12.11.10 12.11.11 S.N.T.F.C. "CFR C TORI" S.A. REGIONALA BUCURE TI REMIZA AUTOMOTOARE

33. Ghid nac Gheorghe RLFI-SC 2433 12.11.10 12.11.11 S.C. CRIMBO GAS 2003 S.R.L. CARACAL

34. Ghid nac Marian RLFI-SC 2434 12.11.10 12.11.11 S.C. POP INDUSTRY S.R.L. SLATINA

35. Ghi Cristian RLFI-SC 2469 15.11.10 15.11.11 S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L. ANTREPOZIT BAL

36. Goia Iliu RLFI-SC 2445 12.11.10 12.11.11 S.N.T.F.C. "CFR C TORI" S.A. REGIONALA BUCURE TI REVIZIA DE VAGOANE GIURGIU ORA

37. Grigore Florian RLFI-SC 2425 11.11.10 11.11.11 S.C. KEMWATER CRISTAL S.R.L. FUNDULEA

38. Grosu Florinel RLFI-SC 2455 15.11.10 15.11.11 S.C. DORI TRANS S.R.L ROMAN

39. Irimia Ioan RLFI-SC 2459 15.11.10 15.11.11 S.C. PAMBAC S.A. BAC U

40. Jarnea Florin-Radu RLFI-SC 2422 11.11.10 11.11.11 S.C. ELECTROCENTRALE GALA I S.A.

41. Kelemen Iosif RLFI-SC 2407 11.11.10 11.11.11 S.C. CESAL S.A. ORADEA

42. Left rache Constantin RLFI-SC 2449 15.11.10 15.11.11 S.C. METROREX S.A. BUCURE TI DEPOUL BERCENI

43. Lucaci Viorel RLFI-SC 2440 12.11.10 12.11.11 S.N.T.F.C. "CFR C TORI" S.A. REGIONALA BUCURE TI DEPOUL BUCURE TI C TORI

44. Manea Mihai RLFI-SC 2457 15.11.10 15.11.11 S.C. COMAT MET S.A. BUCURE TI

45. Medie an Maria-Marinela

RLFI-SC 2467 15.11.10 15.11.11 S.C. "C.F.R. IRV" S.A. CONSTAN A SEC IA I.R.V. ORADEA ATELIERUL DE REPARA II SATU MARE

46. Mih il Marius-Ionel RLFI-SC 2420 11.11.10 11.11.11 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. STA IA CFU TURCENI

47. Mocan Dumitru Marcel RLFI-SC 2414 11.11.10 11.11.11 S.C. MECHEL CÂMPIA TURZII S.A.

48. Mois Romul RLFI-SC 2401 11.11.10 11.11.11 S.C. SADACHIT PRODCOM S.R.L. TURDA

49. Mois Romul RLFI-SC 2402 11.11.10 11.11.11 S.C. SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA S.R.L. PUNCT DE LUCRU TURDA

50. Moldovan Ioan RLFI-SC 2419 11.11.10 11.11.11 S.C. COMAT MURE S.A. TÂRGU MURE

51. Moldovan Petru RLFI-SC 2408 11.11.10 11.11.11 S.C. PROLEMN S.A. REGHIN

52. Olariu Costel RLFI-SC 2430 11.11.10 11.11.11 S.C. BEGA REPARA II VAGOANE S.A. TIMI OARA

53. Oprea Gheorghe RLFI-SC 2404 11.11.10 11.11.11 S.C. EXPUR S.A. URZICENI PUNCT DE LUCRU SLOBOZIA

54. P dure u Marius RLFI-SC 2461 15.11.10 15.11.11 S.C. ELPRECO S.A. CRAIOVA

55. Petcu Gheorghe RLFI-SC 2460 15.11.10 15.11.11 SOCIETATEA NA IONAL A C RBUNELUI PLOIE TI S.C. "CARBONIFERA" S.A.PLOIE TI CARBONIFERA CÂMPULUNG

56. Platona Gheorghe RLFI-SC 2413 11.11.10 11.11.11 MOLL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. CLUJ NAPOCA DEPOZIT TILEAGD

57. Popescu Nicu or RLFI-SC 2442 12.11.10 12.11.11 S.N.T.F.C. "CFR C TORI" S.A. REGIONALA BUCURE TI DEPOUL PLOIE TI

58. Pruteanu Dumitru RLFI-SC 2456 15.11.10 15.11.11 S.C. TRANS EXPEDITION FEROVIAR S.R.L PUNCT DE LUCRU CRISTE TI JIJIA

59. Riscu Marioara RLFI-SC 2423 11.11.10 11.11.11 S.C. MARWAY FERTILCHIM S.A. N VODARI

60. Seculea Anton RLFI-SC 2429 11.11.10 11.11.11 OMV PETROM DEPOZIT TIMI OARA

61. Spis Demirel RLFI-SC 2444 12.11.10 12.11.11 S.N.T.F.C. "CFR C TORI" S.A. REGIONALA BUCURE TI REVIZIA DE VAGOANE BASARAB

62. St ncescu Ionu - Viorel RLFI-SC 2443 12.11.10 12.11.11 S.N.T.F.C. "CFR C TORI" S.A. REGIONALA BUCURE TI SELC BUCURE TI BASARAB

63. tefan Ionel RLFI-SC 2458 15.11.10 15.11.11 S.C. MICHELIN ROMÂNIA S.A. PUNCT DE LUCRU FLORE TI ANVELOPE

64. Stoian Titus RLFI-SC 2446 12.11.10 12.11.11 S.C. TRANS EUROPA PORT S.A. SUCURSAL DROBETA TURNU SEVERIN

65. Stoian Titus RLFI-SC 2447 12.11.10 12.11.11 C.N. ADMINISTRA IA PORTURILOR DUN RII FLUVIALE S.A. SUCURSALA DROBETA TURNU SEVERIN

66. apardel Marian RLFI-SC 2439 12.11.10 12.11.11 S.C. CONSTANTIN GRUP S.A. BUCURE TI pt SC DOOSAN IMGB SA BUCURE TI

67. Teu dea Nicolae RLFI-SC 2411 11.11.10 11.11.11 MOLL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. CLUJ NAPOCA DEPOZIT TILEAGD

68. Tr ilescu Eugen RLFI-SC 2417 11.11.10 11.11.11 S.C. UNICOM HOLDING S.A. AGEN IA DROBETA TURNU SEVERIN PUNCT DE LUCRU GURA V II

ASFR – AFER Atestate pentru personalul apar inând de in torilor de linii ferate industriale cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform HGR 2299/2004

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 68

Nr. crt.

Numele i prenumele personalului atestat

Serie i num r atestat

Data emiterii

Data expir rii Denumire agent economic

69. Tr ilescu Eugen RLFI-SC 2418 11.11.10 11.11.11 S.C. " ANTIERUL NAVAL OR OVA" S.A.

70. Vaculi teanu Liviu RLFI-SC 2400 11.11.10 14.10.11 S.C. AVIS INDCOM S.R.L. pt OMV PETROM S.A. DEPOZIT PECO BOTO ANI

71. Vezure Dorin RLFI-SC 2452 15.11.10 15.11.11 COMPANIA NA IONAL A HUILEI S.A. E.P.C.V.J. VULCAN PUNCT DE LUCRU PETRILA - LIVEZENI

72. Zamfir Emil RLFI-SC 2426 11.11.10 11.11.11 S.C. "C.F.R. IRV" S.A. CONSTAN A SEC IA I.R.V. PALAS

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Atestare Personal din cadrul ASFR – AFER.

ANUN IMPORTANT! Pentru consilierii de siguran în transportul feroviar al

rfurilor periculoase, absolven i în perioada aprilie – iulie 2006

CURSURI RECAPITULATIVE FEBRUARIE 2011

Rela ii i cereri la AFER - ASFR Tel 021/307.22.87 Fax 021/307.79.93

Autoriza ii pentru personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

1. Abrudean Alexandru mecanic locomotiv -

automotor A 26 135992 27.10.2010

2. Abrudean Alexandru mecanic locomotiv -

automotor A 26 139014 27.10.2010

3. Abrudean Alexandru mecanic locomotiv -

automotor P 26 135948 27.10.2010

4. Achel ri ei Gheorghe manevrant vagoane A 24 136111 09.11.2010 5. Achim Iulian zitor barier A 36 139088 15.11.2010

6. Adam Eugen mecanic locomotiv -

automotor P 26 131756 22.10.2010

7. Adobroaei Daniel Puiu mecanic locomotiv -

automotor A 26 133745 23.11.2010

8. Afr sinei Constantin mecanic locomotiv - automotor

P 26 101987 29.11.2010

9. Agri an Marian revizor ace A 39 133815 08.11.2010

10. Albu Niculae mecanic locomotiv - automotor

A 26 137017 20.10.2010

11. Albulescu Adrian Viorel impiegat de mi care A 14 133709 08.11.2010

12. Albulescu Adrian Viorel ef tren A 6 133656 20.10.2010

13. Albulescu Ion mecanic locomotiv -

automotor A 26 137006 03.11.2010

14. Aldea Elena ef sta ie (numai activitatea otf) A 57 130991 07.10.2010

15. Alexandrescu Gabriel ef sta ie A 54 101945 05.11.2010

16. Alexandru Octav mecanic locomotiv -

automotor P 26 101978 29.11.2010

17. Alm janu Gabriel ef tren A 6 139103 23.11.2010 18. Alm janu Gheorghe ef tren A 6 135873 06.10.2010

19. Amalinei Ioan Gabriel mecanic locomotiv -

automotor A 26 133628 15.10.2010

20. Ambru Constantin Adrian

mecanic locomotiv - automotor P 26 135899 27.10.2010

21. Ambru Constantin Adrian

mecanic locomotiv - automotor

A 26 139015 27.10.2010

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

22. Ambru Constantin Adrian

mecanic locomotiv - automotor

P 26 135924 27.10.2010

23. Ambru Constantin Adrian

mecanic locomotiv - automotor

P 26 135949 27.10.2010

24. Amza Constantin mecanic locomotiv -

automotor A 26 139016 27.10.2010

25. Amza Constantin mecanic locomotiv - automotor

P 26 135950 27.10.2010

26. Anchidin Ionel ef sta ie A 54 101914 27.10.2010

27. Anchidin Ionel ef sta ie A 54 101946 05.11.2010 28. Andreiescu Aurelian ef tren A 6 135838 24.09.2010 29. Andronache Elena ef tren A 6 101931 01.11.2010

30. Anghelea Constantin-Adrian

ef sta ie A 54 132417 09.11.2010

31. Anghelu Constantin mecanic locomotiv -

automotor P 26 101979 29.11.2010

32. Anton Dinel Dumitru ef manevr A 53 137007 29.10.2010

33. Anton Dumitru mecanic locomotiv -

automotor A 26 135863 13.10.2010

34. Anton Emiliana acar A 1 135877 27.10.2010

35. Anu ca tefan mecanic locomotiv -

automotor A 26 132376 14.10.2010

36. Anu ca tefan mecanic locomotiv -

automotor P 26 132374 14.10.2010

37. Aost cioae Miron mecanic locomotiv -

automotor P 26 101980 29.11.2010

38. Apetre Cristian Aurel impiegat de mi care A 14 133676 29.10.2010 39. Apetre Cristian Aurel impiegat de mi care A 14 133608 19.07.2010 40. Apetroaei Valeriu manevrant vagoane A 24 136112 09.11.2010

41. Apetroaei Vasile mecanic locomotiv -

automotor A 26 137026 20.10.2010

42. Apostol Lidia ef tren A 6 101932 01.11.2010 43. Apostol Maria revizor ace A 39 133712 08.11.2010

ASFR – AFER Autoriza ii pentru personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 69

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

44. Aprodu C lin ef sta ie A 54 101963 11.11.2010 45. Aprodu C lin ef sta ie A 54 101942 04.11.2010 46. Apseleam Ia ar-Nisan ef tur mi care A 15 136104 09.11.2010 47. Ardelean Florica Elena impiegat de mi care A 14 133625 23.07.2010

48. Ardelean Florica Elena impiegat de mi care A 14 133609 19.07.2010 49. Atanasiu Dorinel impiegat de mi care A 14 133677 29.10.2010 50. Atanasiu Dorinel impiegat de mi care A 14 133610 19.07.2010 51. Atomulesei Constantin ef sta ie A 54 101964 12.11.2010

52. Atomulesei Constantin ef sta ie A 54 101966 13.11.2010 53. Atomulesei Constantin ef sta ie A 54 101902 26.10.2010 54. Atomulesei Constantin ef sta ie A 54 101943 04.11.2010

55. Avram Adrian mecanic locomotiv -

automotor A 26 132399 28.10.2010

56. Avram Alexandru Sorin impiegat de mi care A 14 133780 23.11.2010 57. Avram Gabriel Florin impiegat de mi care A 14 133678 29.10.2010

58. Avram Gabriel Florin impiegat de mi care A 14 133611 19.07.2010

59. Avramescu Marian mecanic locomotiv -

automotor P 26 135900 27.10.2010

60. Avramescu Marian mecanic locomotiv - automotor

A 26 139017 27.10.2010

61. Avramescu Marian mecanic locomotiv -

automotor P 26 135925 27.10.2010

62. Avramescu Marian mecanic locomotiv -

automotor P 26 135951 27.10.2010

63. Avr mescu Neculai mecanic locomotiv -

automotor A 26 132400 28.10.2010

64. Axenie Macidon Ioan mecanic locomotiv -

automotor P 26 101993 29.11.2010

65. Axentioi Gavril-Eugen ef sta ie A 54 101947 05.11.2010 66. Babu a Marcel Vasile impiegat de mi care A 14 133781 23.11.2010

67. Baciu Cristian C lin mecanic locomotiv -

automotor A 26 134345 11.10.2010

68. Bâcu Nicolae ef tur mi care A 15 136073 24.11.2010

69. Badale Doinel Vladimir mecanic locomotiv -

automotor P 26 101994 29.11.2010

70. Badea Levi impiegat de mi care A 14 139111 15.11.2010 71. Badea Levi impiegat de mi care A 14 135876 27.10.2010 72. Badea Marieta impiegat de mi care A 14 135801 04.10.2010

73. Badea Zamfir mecanic locomotiv - automotor

A 26 135810 08.10.2010

74. Badi Antoaneta acar A 1 120418 19.07.2010

75. Balaci Ioan Dorel impiegat de mi care A 14 133812 28.10.2010

76. Balaur Constantin operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 101888 15.10.2010

77. Balazs-Kercso Gheorghe

mecanic locomotiv - automotor

A 26 130972 14.10.2010

78. Balint Florin mecanic locomotiv -

automotor A 26 134360 11.10.2010

79. Balint Hora iu Traian ef manevr A 53 134410 08.11.2010 80. Balint Victor Nicu or ef tren A 6 134330 07.10.2010 81. Bâra Mircea Daniel ef manevr A 53 137008 29.10.2010

82. Barariu Mihai impiegat de mi care A 14 133788 23.11.2010 83. Barbu Maria acar A 1 135878 27.10.2010

84. Baros Ion-Valeriu mecanic locomotiv -

automotor A 26 135864 13.10.2010

85. Basa Aron Viorel mecanic locomotiv -

automotor A 26 130973 14.10.2010

86. Basaiac R zvan Georgel

mecanic locomotiv - automotor

A 26 131779 10.11.2010

87. Basaiac Vasile mecanic locomotiv -

automotor A 26 131780 10.11.2010

88. Bâzoi Gheorghe ef manevr A 53 120412 19.07.2010 89. dil Traian ef sta ie A 54 132407 22.10.2010

90. di Cornel Adrian mecanic locomotiv -

automotor P 26 131757 22.10.2010

91. lan Ion ef tren A 6 135803 16.07.2010 92. lan Octavian ef tren A 6 120421 19.07.2010

93. lasa Constantin mecanic locomotiv -

automotor A 26 139018 27.10.2010

94. lasa Constantin mecanic locomotiv -

automotor P 26 135952 27.10.2010

95. naru Ion mecanic locomotiv - automotor

A 26 130986 30.09.2010

96. naru Ion mecanic locomotiv -

automotor A 26 130987 30.09.2010

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

97. duc Cristian

Constantin

operator circula ie mi care (din

regulatorul de trafic) A 35 133591 19.07.2010

98. an Ionel Dorin mecanic locomotiv -

automotor A 26 133690 21.10.2010

99. nciul Iosif impiegat de mi care A 14 133801 23.11.2010

100. nic Marinela -

Daniela conductor tren A 5 101915 28.10.2010

101. nic Marinela -

Daniela conductor tren A 5 101916 28.10.2010

102. u Ion acar A 6 120413 19.07.2010 103. u Vasile ef tren A 6 135839 24.09.2010 104. rbu Ionel Mihail impiegat de mi care A 14 134397 29.10.2010 105. rbu Ionel Mihail impiegat de mi care A 14 134399 29.10.2010

106. rbu i Florin ef sta ie A 54 135880 03.11.2010 107. rnu iu Marin Cristian mecanic ajutor A 27 134389 25.10.2010 108. Bede Claudiu Ioan impiegat de mi care A 14 134401 21.10.2010 109. Beic Adrian Petru impiegat de mi care A 14 133805 23.11.2010

110. Belei Dumitru Traian mecanic locomotiv - automotor

A 26 133629 15.10.2010

111. Berche an Marius Vasile

ef tren A 6 132379 19.10.2010

112. Berende Ioan mecanic locomotiv -

automotor A 26 134340 06.10.2010

113. Berende Ioan mecanic locomotiv -

automotor A 26 134341 06.10.2010

114. Berende Ioan mecanic locomotiv - automotor

P 26 134342 06.10.2010

115. Berende Ioan mecanic locomotiv - automotor

P 26 134343 06.10.2010

116. Berende Ioan mecanic locomotiv -

automotor P 26 134344 06.10.2010

117. Bibar Ioan operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 133592 19.07.2010

118. Bidian Sergiu Ovidiu ef sta ie A 54 139119 10.11.2010

119. Bir u Marcu Onoriu mecanic locomotiv - automotor

P 26 133732 15.11.2010

120. Bisorca Cornel Dorin operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 133593 19.07.2010

121. Bîlc Adam mecanic locomotiv -

automotor A 26 133630 15.10.2010

122. Bîsceanu Niculai mecanic locomotiv - automotor

A 26 135811 08.10.2010

123. Bîzgan Dan manevrant vagoane A 24 136122 09.11.2010

124. Blaj Mircea revizor ace A 39 133816 08.11.2010 125. Blendea Romic ef manevr A 53 136107 09.11.2010 126. Blidar Ioan impiegat de mi care A 14 133683 29.10.2010 127. Blidar Ioan impiegat de mi care A 14 134304 28.09.2010

128. Blidar Ioan impiegat de mi care A 14 133612 19.07.2010 129. Bobe i Vasilica impiegat de mi care A 14 136049 08.09.2010

130. Bobo il Cristian-Gheorghe

ef tur mi care A 15 136115 09.11.2010

131. Bogdan Nistor ef tren A 6 132440 17.11.2010 132. Bogdan Nistor ef tren A 6 132382 14.10.2010

133. Bogdan Oliviu mecanic locomotiv -

automotor A 26 133691 21.10.2010

134. Bogdan Radu Florentin impiegat de mi care A 14 133613 19.07.2010 135. Bogdan Radu Florentin impiegat de mi care A 14 133626 23.07.2010

136. Boiciuc Ilie impiegat de mi care A 14 134305 28.09.2010 137. Boiciuc Ioan impiegat de mi care A 14 101938 08.11.2010

138. Boiciuc Vasile mecanic locomotiv -

automotor A 26 135993 27.10.2010

139. Bojoag Liviu ef district linii A 45 136001 16.07.2010 140. Boloca Valentin impiegat de mi care A 14 134306 28.09.2010

141. Bololoi Ion mecanic locomotiv -

automotor A 26 135994 27.10.2010

142. Bololoi Ion mecanic locomotiv -

automotor A 26 139019 27.10.2010

143. Bondor Mihaela Angelica

acar A 1 133784 23.11.2010

144. Bonea tefan manevrant vagoane A 24 136036 28.10.2010

145. Bordeianu Traian mecanic locomotiv -

automotor A 26 132377 14.10.2010

146. Borhan Vasile ef tur regulator

mi care A 60 101878 15.10.2010

ASFR – AFER Autoriza ii pentru personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 70

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

147. Bo tinaru Marius Alexandru

ef tren A 6 139100 11.11.2010

148. Bota Florian impiegat de mi care A 14 133813 28.10.2010

149. Botezatu Gheorghe mecanic locomotiv - automotor

P 26 135901 27.10.2010

150. Botezatu Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor A 26 139020 27.10.2010

151. Botezatu Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor P 26 135926 27.10.2010

152. Botezatu Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor P 26 135953 27.10.2010

153. Br an Ioan mecanic locomotiv -

automotor A 26 133692 21.10.2010

154. Breazu Nicu or ef sta ie (numai activitatea otf)

A 57 130992 07.10.2010

155. Bredurean Nicolae revizor cale i puncte

periculoase A 42 133672 29.10.2010

156. Breniuc Ilie Vasile ef manevr A 53 101933 09.11.2010 157. Brîglezan Lucian mecanic ajutor A 27 134390 25.10.2010

158. Brînda Daniel Ioan mecanic locomotiv - automotor

A 26 133746 23.11.2010

159. Bruda Daniel mecanic locomotiv -

automotor A 26 132433 17.11.2010

160. Buc Floricica acar A 1 120419 19.07.2010

161. Bucur Daniel revizor ace A 39 132416 22.10.2010

162. Bucur Emil mecanic locomotiv -

automotor P 26 135902 27.10.2010

163. Bucur Ion mecanic locomotiv - automotor

P 26 135903 27.10.2010

164. Bucur Ion mecanic locomotiv -

automotor A 26 139021 27.10.2010

165. Bucur Ion mecanic locomotiv -

automotor P 26 135927 27.10.2010

166. Bucur Ion mecanic locomotiv -

automotor P 26 135954 27.10.2010

167. Bud u Viorel Marius impiegat de mi care A 14 134307 28.09.2010 168. Budic Constantina revizor ace A 39 139071 10.11.2010 169. Budic Constantina revizor ace A 39 139121 10.11.2010 170. Bujdei Ionel ef tren A 6 131685 27.09.2010

171. Bujor Daniel manevrant vagoane A 24 136037 28.10.2010 172. Bulagea Mugura ef sta ie A 54 135883 03.11.2010 173. Bulla Gabriel tefan ef sta ie A 54 133658 29.10.2010 174. Bulucz Nicolae ef tren A 6 132445 19.11.2010

175. Bulzan Mircea mecanic locomotiv - automotor

A 26 133693 21.10.2010

176. Bumb Iulian mecanic locomotiv -

automotor P 26 134406 08.11.2010

177. Burc Petru mecanic locomotiv -

automotor A 26 130974 14.10.2010

178. Burghe Ion manevrant vagoane A 24 133730 10.11.2010

179. Bursuc Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor A 26 135812 08.10.2010

180. Butnaru Sandu mecanic locomotiv -

automotor P 26 101981 29.11.2010

181. Butoi Vicen iu Fani mecanic locomotiv -

automotor A 26 136004 25.10.2010

182. Buzdugan D nu ef sta ie rezerv A 56 101975 25.11.2010 183. Buzdugan D nu ef sta ie rezerv A 56 101940 04.11.2010 184. Buzea Cornel ef tren A 6 134331 07.10.2010 185. Buzea Cornel ef tren A 6 134309 29.09.2010

186. Buzincu Dumitru impiegat de mi care A 14 136083 22.11.2010 187. Cacuci Anica Florica impiegat de mi care A 14 121387 17.07.2010 188. Calistrate Gabriel ef sta ie A 54 135889 03.11.2010 189. Calot Cristi ef tren A 6 139091 08.11.2010

190. Catan Marin mecanic locomotiv - automotor

P 26 135955 27.10.2010

191. Catan Marin mecanic locomotiv -

automotor A 26 135995 27.10.2010

192. Catan Marin mecanic locomotiv -

automotor A 26 139022 27.10.2010

193. Ca Marian ef manevr A 53 136021 25.10.2010

194. Cazan Bocica Beniamin

ef manevr A 53 134416 08.11.2010

195. midaru Ion mecanic locomotiv -

automotor P 26 132375 14.10.2010

196. ineanu Claudia impiegat de mi care A 14 131708 04.10.2010

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

197. ineanu Claudia impiegat de mi care A 14 131709 04.10.2010 198. ineanu Claudia impiegat de mi care A 14 131710 04.10.2010

199. Ceau u Ion mecanic locomotiv -

automotor A 26 135865 13.10.2010

200. Cernea Ioan mecanic locomotiv -

automotor A 26 137014 20.10.2010

201. Cernea Ioan mecanic locomotiv - automotor

A 26 137018 20.10.2010

202. Cernea Ioan mecanic locomotiv - automotor

A 26 136097 17.11.2010

203. Chifoi Valeric manevrant vagoane A 24 136123 09.11.2010

204. Chince Daniel mecanic locomotiv - automotor

A 26 134346 18.10.2010

205. Chinea Traian Aristotel

impiegat de mi care A 14 139115 10.11.2010

206. Chira Ioan impiegat de mi care A 14 134454 23.11.2010 207. Chira Ioan impiegat de mi care A 14 134456 23.11.2010

208. Chira Ioan impiegat de mi care A 14 134459 22.11.2010

209. Chirai Ioan-Claudiu-Liviu ef tren A 6 132446 19.11.2010

210. Chiriac Constantin mecanic locomotiv - automotor

A 26 135996 27.10.2010

211. Chiriac Constantin mecanic locomotiv -

automotor A 26 139023 27.10.2010

212. Chiril Constantin manevrant vagoane A 24 136038 28.10.2010 213. Chiril Ioan ef sta ie A 54 101962 12.11.2010

214. Chiril Ioan ef sta ie A 54 101958 11.11.2010 215. Chirobocea Linica ef sta ie rezerv A 56 136078 24.11.2010 216. Chi Simion acar A 1 134436 17.11.2010

217. Chi u Teodor mecanic locomotiv -

automotor A 26 134370 11.10.2010

218. Chivu Marian mecanic locomotiv -

automotor A 26 136008 25.10.2010

219. Ciama Beniamin impiegat de mi care A 14 133789 23.11.2010

220. Ciceo Emil dispecer energetic

feroviar ef A 9 134328 01.10.2010

221. Cimpoeru Alex Valentin mecanic locomotiv -

automotor A 26 136005 25.10.2010

222. Cioac Marian ef tren A 6 139094 19.07.2010 223. Cioac Marian ef tren A 6 135827 16.07.2010

224. Cioban Leonte mecanic locomotiv -

automotor P 26 101988 29.11.2010

225. Ciobanu Dumitru ef manevr A 53 135856 19.07.2010

226. Ciobanu Florin mecanic locomotiv -

automotor P 26 101982 29.11.2010

227. Ciocan Nicolai responsabil sc A 38 127860 26.10.2010 228. Ciocan Petru revizor ace A 39 133765 23.11.2010

229. Ciocani Petru revizor ace A 39 133766 23.11.2010 230. Ciocoiu Lauren iu ef tren A 6 139097 30.08.2010 231. Ciocoiu Lauren iu ef tren A 6 139098 08.10.2010

232. Ciolan Marcel mecanic locomotiv -

automotor P 26 135802 07.09.2010

233. Ciomaga Silviu revizor ace A 39 101953 10.11.2010 234. Cioroianu Nicolae impiegat de mi care A 14 139073 15.11.2010

235. Cira Ioan impiegat de mi care A 14 133772 23.11.2010

236. Ciubotariu Dorel mecanic locomotiv -

automotor P 26 101989 29.11.2010

237. Ciucifara Radu Vasile operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 133594 19.07.2010

238. Ciuciu Aurel manevrant vagoane A 24 131797 05.11.2010 239. Ciuguzan Aurel ef tren A 6 132380 19.10.2010

240. Ciule Romulus impiegat de mi care A 14 134437 23.11.2010 241. Ciule Romulus impiegat de mi care A 14 134443 23.11.2010

242. Cîmpan Lucian Adrian mecanic locomotiv -

automotor A 26 134348 11.10.2010

243. Cîmpean Sergiu Nicolae

mecanic locomotiv - automotor A 26 134347 25.10.2010

244. Cîrnu Adrian mecanic locomotiv - automotor

A 26 135783 13.09.2010

245. Cîrstianu Elena Ani oara

zitor barier A 36 120414 19.07.2010

246. Cmeciu C lin Adrian mecanic locomotiv -

automotor A 26 134325 20.09.2010

247. Cmeciu Ioan impiegat de mi care A 14 134308 28.09.2010 248. Coci Iosif Lucian impiegat de mi care A 14 134402 21.10.2010

ASFR – AFER Autoriza ii pentru personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 71

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

249. Coci Iosif Lucian impiegat de mi care A 14 134403 21.10.2010

250. Cocoar Nicolae-Gheorghe ef tren A 6 132447 19.11.2010

251. Cocu Grigore ef tren A 6 131794 05.11.2010

252. Cojan Georgic mecanic locomotiv -

automotor P 26 135956 27.10.2010

253. Cojan Georgic mecanic locomotiv - automotor

A 26 139024 27.10.2010

254. Cojanu Remus mecanic locomotiv - automotor

A 26 136009 25.10.2010

255. Cojea Grigore mecanic locomotiv -

automotor A 26 135997 27.10.2010

256. Condari-Dumitrescu Andrei

impiegat de mi care A 14 135795 04.10.2010

257. Constanda Marian mecanic locomotiv -

automotor A 26 135998 27.10.2010

258. Constandache Nicolae revizor tehnic vagoane A 43 136003 16.07.2010 259. Constantin Ion ef tren A 6 135804 16.07.2010 260. Constantin Mihai ef manevr A 53 136023 25.10.2010

261. Corban Flavius mecanic locomotiv -

automotor A 26 133747 23.11.2010

262. Corbu Nicu mecanic locomotiv -

automotor P 26 131743 11.10.2010

263. Corlan Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor P 26 135895 03.11.2010

264. Corlan Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor P 26 135893 03.11.2010

265. Corlan Gheorghe mecanic locomotiv - automotor

A 26 135896 03.11.2010

266. Cosma Gabriel-George operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 101883 15.10.2010

267. Cosma Sandu impiegat de mi care A 14 136046 08.09.2010 268. Cosma Sandu impiegat de mi care A 14 136055 08.09.2010

269. Costa Doinel Petru mecanic locomotiv -

automotor A 26 133631 15.10.2010

270. Costan Petre ef tren A 6 131686 27.09.2010

271. Coste Ioan-Marin mecanic locomotiv -

automotor P 26 134472 08.11.2010

272. Costea Daniela revizor ace A 39 136088 22.11.2010

273. Costea Marius mecanic locomotiv -

automotor A 26 133632 15.10.2010

274. Co ereanu Sterie mecanic locomotiv -

automotor A 26 133694 21.10.2010

275. Cotrean i Daniel Nicolae impiegat de mi care A 14 133806 23.11.2010

276. Cotu iu Nechita Florin mecanic locomotiv - automotor

A 26 134349 11.10.2010

277. Covaciu Nicolae revizor ace A 39 139070 24.08.2010

278. Covalciuc Gheorghe ef tur mi care A 15 136079 24.11.2010 279. Covrig Petru Eugen zitor barier A 36 132420 10.11.2010 280. Covrig Petru Eugen zitor barier A 36 132422 10.11.2010 281. Cozma Viorel impiegat de mi care A 14 131790 16.11.2010

282. Cr can Adrian ef tren A 6 136014 21.10.2010 283. Cr ciun Georgic ef manevr A 53 136022 25.10.2010

284. Cr ciun Ioan Traian mecanic locomotiv -

automotor P 26 133733 15.11.2010

285. Cr ciun Ion ef manevr A 53 136024 25.10.2010 286. Cre u Vasile impiegat de mi care A 14 131735 11.10.2010 287. Cre u Vasile impiegat de mi care A 14 131739 11.10.2010

288. Cre u Vasile impiegat de mi care A 14 131737 11.10.2010

289. Cristea Claudia Roxana acar A 1 136089 22.11.2010

290. Cristea Florin acar A 1 131770 22.10.2010 291. Cristea George impiegat de mi care A 14 136081 24.11.2010 292. Cristea tefan ef tren A 6 131687 27.09.2010 293. Cristian Gigel ef sta ie rezerv A 56 101967 11.11.2010

294. Cristian Gigel ef sta ie rezerv A 56 101968 12.11.2010 295. Cristian Gigel ef sta ie rezerv A 56 101969 13.11.2010 296. Cristian Gigel ef sta ie rezerv A 56 101905 26.10.2010 297. Cristian Gigel ef sta ie rezerv A 56 101941 04.11.2010

298. Cri an Daniel mecanic locomotiv - automotor

A 26 133653 15.10.2010

299. Cri an Marcel dispecer energetic

feroviar A 8 134470 23.11.2010

300. Cri an Vasile revizor ace A 39 133817 08.11.2010

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

301. Crivac-Alecu Ion mecanic locomotiv - automotor

A 26 137019 20.10.2010

302. Crîngu Dumitru impiegat de mi care A 14 139126 29.11.2010

303. Croitoru Ion ef manevr A 53 132443 24.11.2010

304. Csatlos Imbre Janos mecanic locomotiv -

automotor A 26 134350 11.10.2010

305. Cuciula Florin mecanic locomotiv - automotor

A 26 134324 20.09.2010

306. Cuco Stelian mecanic locomotiv - automotor

P 26 101919 29.10.2010

307. Cucu Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor A 26 136006 25.10.2010

308. Curtic pean Gavril ef manevr A 53 29276 09.12.2010

309. Cu nir Marcel mecanic locomotiv -

automotor P 26 101990 29.11.2010

310. Dabija Constantin mecanic locomotiv -

automotor P 26 137000 03.11.2010

311. Dabija Constantin mecanic locomotiv -

automotor P 26 137002 03.11.2010

312. Daju Adrian mecanic locomotiv - automotor

A 26 133695 21.10.2010

313. Dam a Claudiu Sorin ef sta ie A 54 134338 14.10.2010

314. Dam a Doru mecanic locomotiv - automotor

A 26 133725 09.11.2010

315. Dam a Doru mecanic locomotiv - automotor

P 26 133721 09.11.2010

316. Dan Puiu Eugen operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 133595 19.07.2010

317. Dandu Florentin ef tren A 6 132454 19.11.2010 318. Daraban Imre ef tren A 6 134392 10.09.2010 319. Darie Alior impiegat de mi care A 14 135796 04.10.2010 320. nil Ioan ef sta ie A 54 101948 05.11.2010

321. u Marius Teodor impiegat de mi care A 14 133814 28.10.2010 322. Decianu Petru ef tren A 6 130997 03.11.2010 323. Deliu Dan impiegat de mi care A 14 101974 25.11.2010

324. Demian Ioan-Dumitru ef district exploatare

utilaje A 50 130999 03.11.2010

325. Demian Petru acar A 1 132393 19.08.2010 326. Diaconu Ion impiegat de mi care A 14 139074 15.11.2010

327. Dibernardo Iudith magaziner comercial A 19 132444 12.11.2010

328. Dima Dumitru mecanic locomotiv -

automotor P 26 135957 27.10.2010

329. Dima Dumitru mecanic locomotiv - automotor

P 26 135904 27.10.2010

330. Dima Dumitru mecanic locomotiv -

automotor A 26 139025 27.10.2010

331. Dima Dumitru mecanic locomotiv -

automotor P 26 135928 27.10.2010

332. Dima Marian impiegat de mi care A 14 132384 19.08.2010 333. Dinescu Marius mecanic ajutor A 27 135816 07.09.2010

334. Dinu Daniel ef tren A 6 131688 27.09.2010 335. Dinu Ion ef tren A 6 131742 11.10.2010 336. Dinu Ion ef tren A 6 131788 23.11.2010 337. Dinu Ion ef tren A 6 131787 23.11.2010

338. Dinu Ion ef tren A 6 131786 23.11.2010 339. Dîlgoci Ion ef tren A 6 131689 27.09.2010

340. Dobocan Gavril Vasile mecanic locomotiv -

automotor A 26 134351 25.10.2010

341. Dobre Ioan Sorin ef sta ie (numai activitatea otf) A 57 130995 07.10.2010

342. Dobre Ion mecanic locomotiv - automotor

P 26 131784 22.11.2010

343. Dobre Ion mecanic locomotiv -

automotor A 26 131785 22.11.2010

344. Dobre Marius Cristian acar A 1 135870 27.10.2010

345. Dobre Nicolae mecanic locomotiv -

automotor A 26 135830 07.09.2010

346. Dobre Nicolae mecanic locomotiv -

automotor A 26 135831 08.10.2010

347. Dobre Petri or impiegat de mi care A 14 139107 15.11.2010

348. Dobricescu Eugen mecanic locomotiv -

automotor P 26 135958 27.10.2010

349. Dobricescu Eugen mecanic locomotiv -

automotor A 26 139026 27.10.2010

350. Dobrin Niculae mecanic locomotiv -

automotor A 26 135784 13.09.2010

ASFR – AFER Autoriza ii pentru personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 72

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

351. Dobromirescu Ciprian revizor cale i puncte periculoase

A 42 133673 29.10.2010

352. Doia Ioan mecanic locomotiv -

automotor A 26 133633 15.10.2010

353. Don Gheorghe impiegat de mi care A 14 133687 29.10.2010 354. Don Gheorghe impiegat de mi care A 14 133614 19.07.2010

355. Don Ilie Adrian mecanic locomotiv - automotor

A 26 130975 14.10.2010

356. Dondera Ion operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 135875 27.10.2010

357. Doroiman Cornel impiegat de mi care A 14 133782 23.11.2010

358. Dragomir Aurel mecanic locomotiv -

automotor A 26 132430 10.11.2010

359. Dragomir Oprea mecanic locomotiv -

automotor A 26 131781 10.11.2010

360. Dragomirescu Constantin

ef tur mi care A 15 130989 07.10.2010

361. Drago Tiberiu Ioan mecanic locomotiv -

automotor A 26 134352 11.10.2010

362. Dragu Dumitru-Sorin mecanic locomotiv -

automotor A 26 139027 27.10.2010

363. Draiu Aurel mecanic locomotiv -

automotor P 26 133734 15.11.2010

364. Dr gan Mihai revizor ace A 39 136029 26.10.2010

365. Dr goi Iulian Ionu mecanic locomotiv -

automotor P 26 135959 27.10.2010

366. Dr goi Iulian Ionu mecanic locomotiv -

automotor P 26 135905 27.10.2010

367. Dr goi Iulian Ionu mecanic locomotiv - automotor

A 26 139028 27.10.2010

368. Dr goi Iulian Ionu mecanic locomotiv -

automotor P 26 135929 27.10.2010

369. Dr goi Mariana revizor ace A 39 136092 22.11.2010

370. Dronca Ovidiu Marius mecanic locomotiv -

automotor P 26 133735 15.11.2010

371. Drug Dumitru mecanic locomotiv -

automotor A 26 135829 19.07.2010

372. Duhaschi Vasile revizor ace A 39 134421 16.07.2010

373. Dul u Toader mecanic locomotiv -

automotor P 26 132438 17.11.2010

374. Dul u Toader mecanic locomotiv -

automotor P 26 132439 17.11.2010

375. Dumbrav Vasile Cristinel

mecanic locomotiv - automotor P 26 101995 29.11.2010

376. Dumbr vean Claudiu Iulian

mecanic locomotiv - automotor

A 26 132368 05.10.2010

377. Dumitrache Gabriel-Alexandru

ef tren A 6 136002 16.07.2010

378. Dumitrache Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor A 26 135825 08.10.2010

379. Dumitrache Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor A 26 135813 08.10.2010

380. Dumitrache Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor A 26 137027 20.10.2010

381. Dumitrache Gheorghe mecanic locomotiv - automotor

A 26 136098 17.11.2010

382. Dumitrache Marius impiegat de mi care A 14 135797 04.10.2010

383. Dumitru Ion mecanic locomotiv - automotor

A 26 135826 08.10.2010

384. Dumitru Ion mecanic locomotiv -

automotor A 26 135814 08.10.2010

385. Dumitru Ion ef tren A 6 135858 12.08.2010

386. Dumitru Ion mecanic locomotiv -

automotor A 26 137028 20.10.2010

387. Dumitru Ionu C lin ef tren A 6 130984 18.10.2010 388. Dumitru Vlasie ef manevr A 53 135855 19.07.2010

389. Du Ion ef tren A 6 139092 08.11.2010

390. Ecobici Marian mecanic locomotiv -

automotor P 26 135960 27.10.2010

391. Ecobici Marian mecanic locomotiv - automotor

A 26 135999 27.10.2010

392. Ecobici Marian mecanic locomotiv - automotor

A 26 139029 27.10.2010

393. Enache Ioan impiegat de mi care A 14 139075 15.11.2010

394. Enche Adrian manevrant vagoane A 24 139096 19.07.2010 395. Ene Stelian-Nicolae impiegat de mi care A 14 131716 29.09.2010 396. Ene Stelian-Nicolae impiegat de mi care A 14 131722 29.09.2010

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

397. Epure Sorinel ef manevr A 53 136118 09.11.2010

398. Faur Mihai mecanic locomotiv -

automotor A 26 134321 20.09.2010

399. rca Ioan impiegat de mi care A 14 134449 23.11.2010 400. rca Ioan impiegat de mi care A 14 134438 23.11.2010 401. rca Ioan impiegat de mi care A 14 134444 23.11.2010

402. Feder Marinic mecanic locomotiv -

automotor A 26 133634 15.10.2010

403. Fekete Ilie Gavril ef manevr A 53 134337 15.10.2010

404. Fe teu Ioan mecanic locomotiv -

automotor P 26 134383 25.10.2010

405. Ficiu Nicolae acar A 1 136090 22.11.2010

406. Fieraru Alexandru Cristian

ef tren A 6 135840 24.09.2010

407. Filip Adrian ef tur regulator

mi care A 60 101879 15.10.2010

408. Filip Emerich Zamfir impiegat de mi care A 14 133790 23.11.2010

409. Filip Gheorghe Dan mecanic locomotiv -

automotor A 26 134320 20.09.2010

410. Filip Ilie acar A 1 139085 15.11.2010 411. Filip Ilie acar A 1 139122 15.11.2010

412. Filip Ioan operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 101889 15.10.2010

413. Filip Nicolae ef manevr A 53 131782 10.11.2010 414. Firfiric Ionu Daniel mecanic ajutor A 27 135817 07.09.2010 415. Fînaru Gheorghe ef tren A 6 132404 28.10.2010

416. Fîntîn Daniel George mecanic locomotiv - automotor

P 26 135961 27.10.2010

417. Fîntîn Daniel George mecanic locomotiv -

automotor P 26 135906 27.10.2010

418. Fîntîn Daniel George mecanic locomotiv -

automotor A 26 139030 27.10.2010

419. Fîntîn Daniel George mecanic locomotiv -

automotor P 26 135930 27.10.2010

420. Floca Ioan impiegat de mi care A 14 132385 19.08.2010

421. Flonta Petru operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 133596 19.07.2010

422. Floric Nicolae mecanic locomotiv -

automotor A 26 135785 13.09.2010

423. Fodor Dumitru mecanic locomotiv -

automotor A 26 136094 11.11.2010

424. Fodor Mircea ef tren A 6 132455 19.11.2010

425. Fofeldea Eugen mecanic locomotiv -

automotor A 26 132369 05.10.2010

426. Fofirc Constantin ef manevr A 53 137009 29.10.2010 427. Fota Aurel Emil impiegat de mi care A 14 139076 15.11.2010

428. Fratu Cristian-Ilie mecanic locomotiv -

automotor A 26 132434 17.11.2010

429. Frîngu tefan Petric mecanic locomotiv -

automotor P 26 135962 27.10.2010

430. Frîngu tefan Petric mecanic locomotiv -

automotor P 26 135907 27.10.2010

431. Frîngu tefan Petric mecanic locomotiv -

automotor A 26 139031 27.10.2010

432. Frîngu tefan Petric mecanic locomotiv - automotor

P 26 135931 27.10.2010

433. Frone Constantin mecanic locomotiv -

automotor P 26 135963 27.10.2010

434. Frone Constantin mecanic locomotiv -

automotor P 26 135908 27.10.2010

435. Frone Constantin mecanic locomotiv -

automotor A 26 139032 27.10.2010

436. Frone Constantin mecanic locomotiv -

automotor P 26 135932 27.10.2010

437. Frunz Marius mecanic locomotiv - automotor

P 26 135964 27.10.2010

438. Frunz Marius mecanic locomotiv -

automotor P 26 135909 27.10.2010

439. Frunz Marius mecanic locomotiv -

automotor A 26 139033 27.10.2010

440. Frunz Marius mecanic locomotiv -

automotor P 26 135933 27.10.2010

441. Fulger Mircea mecanic locomotiv - automotor

P 26 135965 27.10.2010

442. Fulger Mircea mecanic locomotiv -

automotor A 26 139044 27.10.2010

ASFR – AFER Autoriza ii pentru personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 73

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

443. Gabor Marinel Gheorghe

operator circula ie mi care (din

regulatorul de trafic) A 35 133597 19.07.2010

444. Gagu Ionel mecanic locomotiv -

automotor A 26 135815 08.10.2010

445. Gal Cornel acar A 1 133809 28.10.2010 446. Gal Florian acar A 1 133810 28.10.2010

447. Gal Teofil Florian mecanic locomotiv -

automotor A 26 134322 20.09.2010

448. Gavrilescu Costea mecanic locomotiv -

automotor P 26 135966 27.10.2010

449. Gavrilescu Costea mecanic locomotiv -

automotor A 26 139045 27.10.2010

450. lan Toader impiegat de mi care A 14 134431 03.11.2010

451. iacu Augustin mecanic locomotiv -

automotor P 26 137035 15.11.2010

452. Georgian Constantin mecanic locomotiv - automotor

P 26 101991 29.11.2010

453. Ghenghea Nicolae operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 101884 15.10.2010

454. Gheoghiu Vasile mecanic locomotiv -

automotor P 26 135967 27.10.2010

455. Gheorghe Cornel impiegat de mi care A 14 131711 29.09.2010 456. Gheorghe Cornel impiegat de mi care A 14 131717 29.09.2010 457. Gheorghe Cornel impiegat de mi care A 14 131724 29.09.2010

458. Gheorghe Costel mecanic locomotiv -

automotor A 26 136063 22.11.2010

459. Gheorghe Ion ef tur regulator

mi care A 60 139082 19.07.2010

460. Gheorghi Constantin ef tren A 6 139101 11.11.2010

461. Gherasim- erban Vasile

ef tren A 6 137013 19.07.2010

462. Gherescu Iulian ef tren A 6 134393 10.09.2010

463. Ghergar Gheorghe

tefan mecanic locomotiv -

automotor A 26 133748 23.11.2010

464. Gherle Ioan impiegat de mi care A 14 133791 23.11.2010 465. Gherle Ioan impiegat de mi care A 14 133662 29.10.2010 466. Gherle Nicolae acar A 1 133811 28.10.2010

467. Gherman Ovidiu Cristian

ef sta ie (numai activitatea otf)

A 57 130993 07.10.2010

468. Ghidan Titi ef sta ie A 54 135884 03.11.2010

469. Ghionea Aurora impiegat de mi care A 14 131741 11.10.2010

470. Ghi George mecanic locomotiv -

automotor A 26 136027 25.10.2010

471. Ghi -Catalina Nicolae ef tren A 6 131690 27.09.2010

472. Ghizdeanu Constantin mecanic locomotiv -

automotor A 26 135991 27.10.2010

473. Gika Gheorghe revizor ace A 39 134422 16.07.2010 474. Giurgiu Alexandru impiegat de mi care A 14 134455 23.11.2010 475. Giurgiu Alexandru impiegat de mi care A 14 134457 23.11.2010

476. Giurgiu Radu impiegat de mi care A 14 101873 13.10.2010 477. Giurgiu Radu impiegat de mi care A 14 101876 15.10.2010 478. Gîndac L cr mioara impiegat de mi care A 14 136082 24.11.2010 479. Gîrtone Vasile ef tren A 6 136035 28.10.2010

480. Gîrtone Vasile ef tren A 6 136059 05.11.2010 481. Gît Ilie zitor barier A 36 120415 19.07.2010 482. Gît Ilie zitor barier A 36 120417 19.07.2010 483. Gl van Victor ef tren A 6 131691 27.09.2010

484. Gligor Sorin Ilie operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 133598 19.07.2010

485. Glodeanu Iuliu Lauren iu

mecanic locomotiv - automotor A 26 133749 23.11.2010

486. Gnad Valentin ef tren A 6 133799 19.11.2010

487. Goia Dumitru Cristian mecanic locomotiv -

automotor A 26 133635 15.10.2010

488. Goja Ioan impiegat de mi care A 14 134396 29.10.2010 489. Gorcea Ioan manevrant vagoane A 24 136124 09.11.2010 490. Gorea Gheorghe revizor ace A 39 134423 16.07.2010 491. Go a Alin Constantin impiegat de mi care A 14 139072 15.11.2010

492. Go a Alin Constantin impiegat de mi care A 14 139128 29.11.2010 493. Grapini Florea Nechita revizor ace A 39 134424 16.07.2010

494. Gr dinariu Dorel ef tur regulator

mi care A 60 101880 15.10.2010

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

495. Gr dinaru Iulian operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 101890 15.10.2010

496. Grecu Marcel mecanic locomotiv -

automotor A 26 133750 23.11.2010

497. Grigore Alexe mecanic locomotiv -

automotor P 26 135968 27.10.2010

498. Grigore Alexe mecanic locomotiv - automotor

P 26 135910 27.10.2010

499. Grigore Alexe mecanic locomotiv -

automotor A 26 139046 27.10.2010

500. Grigore Alexe mecanic locomotiv -

automotor P 26 135934 27.10.2010

501. Grigore Iancu mecanic locomotiv -

automotor P 26 131758 22.10.2010

502. Grigore Marian mecanic locomotiv - automotor

A 26 136096 16.11.2010

503. Grigoriu Mihai-Lauren iu

operator circula ie mi care (din

regulatorul de trafic) A 35 101891 15.10.2010

504. Grozea Nicolae mecanic locomotiv -

automotor A 26 139047 27.10.2010

505. Gruia Florin mecanic locomotiv - automotor

A 26 133696 21.10.2010

506. Guiu Florin mecanic locomotiv -

automotor P 26 131776 09.11.2010

507. Guiu Florin mecanic locomotiv -

automotor A 26 131777 09.11.2010

508. Gurbet Ion mecanic locomotiv -

automotor P 26 137001 03.11.2010

509. Gurbet Ion mecanic locomotiv -

automotor P 26 137003 03.11.2010

510. Gyori Ioan mecanic locomotiv - automotor

A 26 133757 23.11.2010

511. Haiduc Teodor mecanic locomotiv -

automotor A 26 134353 11.10.2010

512. Hane Ilie ef tren A 6 132456 19.11.2010 513. Hanga Marcel Florian ef tren A 6 134312 20.09.2010

514. Hanga Marcel Florian ef tren A 6 134376 16.10.2010

515. Har Dumitru mecanic locomotiv -

automotor A 26 134371 11.10.2010

516. li an Valeriu Mitru operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 133599 19.07.2010

517. lm gean Sebastian

Claudiu impiegat de mi care A 14 133807 28.10.2010

518. ngu Daniel mecanic locomotiv -

automotor A 26 133636 15.10.2010

519. Hebri tean Dorin ef tren A 6 134339 06.10.2010 520. Hebri tean Dorin ef tren A 6 134382 16.10.2010 521. Heidel Mariana acar A 1 133800 29.11.2010

522. Hîrle teanu Andrei Virgil

mecanic locomotiv - automotor

P 26 135969 27.10.2010

523. Hîrle teanu Andrei Virgil

mecanic locomotiv - automotor

P 26 135911 27.10.2010

524. Hîrle teanu Andrei Virgil

mecanic locomotiv - automotor A 26 139048 27.10.2010

525. Hîrle teanu Andrei Virgil

mecanic locomotiv - automotor

P 26 135935 27.10.2010

526. Hoban Francisc ef tren A 6 131692 27.09.2010

527. Hodoroab Liviu Constantin

impiegat de mi care A 14 101939 08.11.2010

528. Hordil Gheorghe picher A 37 135794 03.09.2010

529. Horvath Tiberiu Claudiu mecanic locomotiv - automotor

A 26 133751 23.11.2010

530. Hossu Dragomir ef tren A 6 134332 07.10.2010

531. Hossu Dragomir ef tren A 6 134377 16.10.2010

532. Hristea Ion-Sorin ef district exploatare

utilaje A 50 130998 03.11.2010

533. Humi a Vasile ef manevr A 53 133710 08.11.2010 534. Hurduzeu Nicolae ef tren A 6 133670 26.10.2010 535. Hurmuzachi Costic ef manevr A 53 101934 09.11.2010

536. Iacob Mihai mecanic locomotiv - automotor

A 26 139000 27.10.2010

537. Iacob Mihai mecanic locomotiv -

automotor A 26 139049 27.10.2010

538. Iag r Cristian mecanic locomotiv -

automotor A 26 134354 14.10.2010

ASFR – AFER Autoriza ii pentru personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 74

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

539. Iarai Iosif mecanic locomotiv - automotor

A 26 134326 01.10.2010

540. Ichim Ilie impiegat de mi care A 14 136075 24.11.2010

541. Ichimescu Mihai ef tren A 6 131795 05.11.2010 542. Ielena Tatian impiegat de mi care A 14 133773 23.11.2010

543. Iercan Lucian Sebastian

impiegat de mi care A 14 133684 29.10.2010

544. Iercan Lucian Sebastian

impiegat de mi care A 14 133615 19.07.2010

545. Ifrim Valerian ef tren A 6 131693 27.09.2010

546. Igna Daniel-Ioan mecanic locomotiv -

automotor P 26 134473 08.11.2010

547. Igna Emil operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 133600 19.07.2010

548. Ileana tefan Ioan mecanic locomotiv -

automotor A 26 133697 21.10.2010

549. Ilie Constantin mecanic locomotiv -

automotor A 26 131766 28.10.2010

550. Ilie Neculai mecanic locomotiv - automotor

P 26 135970 27.10.2010

551. Ilie Neculai mecanic locomotiv -

automotor A 26 139050 27.10.2010

552. Iliescu Ionel Alin ef tren A 6 135841 24.09.2010

553. Ilie Dorin Teodor operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 133601 19.07.2010

554. Ilin Lucia Daniela impiegat de mi care A 14 133719 20.07.2010 555. Ilin Lucia Daniela impiegat de mi care A 14 133616 19.07.2010

556. Ilonca Gheorghe mecanic drezin

pantograf A 2 133762 25.11.2010

557. Ion Adrian ef sta ie A 54 135891 03.11.2010 558. Ion Costic ef tren A 6 131694 27.09.2010

559. Ion Gheorghe ef tren A 6 131695 27.09.2010 560. Ion Nicolae ef tren A 6 131696 27.09.2010 561. Ion Veronica impiegat de mi care A 14 136051 08.09.2010 562. Ion Veronica impiegat de mi care A 14 136050 08.09.2010

563. Ion Veronica impiegat de mi care A 14 135793 25.08.2010 564. Iona R du u ef sta ie A 54 101949 05.11.2010 565. Ionescu Corneliu manevrant vagoane A 24 136093 16.11.2010 566. Ionescu Florin ef tur mi care A 15 136074 24.11.2010

567. Ionescu Ion Sorin mecanic locomotiv - automotor

P 26 135971 27.10.2010

568. Ionescu Ion Sorin mecanic locomotiv -

automotor P 26 135912 27.10.2010

569. Ionescu Ion Sorin mecanic locomotiv -

automotor A 26 139051 27.10.2010

570. Ionescu Ion Sorin mecanic locomotiv -

automotor P 26 135936 27.10.2010

571. Ionescu Luci Daniela magaziner comercial A 19 135851 22.10.2010

572. Ionic Sorinel mecanic locomotiv -

automotor P 26 135972 27.10.2010

573. Ionic Sorinel mecanic locomotiv -

automotor P 26 135913 27.10.2010

574. Ionic Sorinel mecanic locomotiv - automotor

A 26 139052 27.10.2010

575. Ionic Sorinel mecanic locomotiv -

automotor P 26 135937 27.10.2010

576. Ioni Mihail ef tren A 6 139099 23.11.2010 577. Ioni Mihail ef manevr A 53 135872 03.11.2010

578. Iordache Ion ef tren A 6 131697 27.09.2010

579. Iordache Paul Cristian mecanic locomotiv -

automotor P 26 135973 27.10.2010

580. Iordache Paul Cristian mecanic locomotiv - automotor

P 26 135914 27.10.2010

581. Iordache Paul Cristian mecanic locomotiv -

automotor A 26 139053 27.10.2010

582. Iordache Paul Cristian mecanic locomotiv -

automotor P 26 135938 27.10.2010

583. Iord chel Constantin ef tren A 6 101928 01.11.2010 584. Iord chescu Paul ef manevr A 53 101935 09.11.2010

585. Iosif Nicolae Dorel mecanic locomotiv - automotor

A 26 133698 21.10.2010

586. Iosif Veronica acar A 1 136103 16.11.2010

587. Iova R zvan Eugen mecanic locomotiv - automotor

A 26 133726 09.11.2010

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

588. Iova R zvan Eugen mecanic locomotiv - automotor

P 26 133722 09.11.2010

589. Irinaru Florin mecanic locomotiv -

automotor P 26 101996 29.11.2010

590. Isac Dumitru Cezar mecanic ajutor A 27 131750 11.10.2010 591. Ismail Ghiursel ef tur mi care A 15 136080 24.11.2010

592. Ismail Mihai ef tren A 6 135805 16.07.2010

593. Ispas Florin C lin mecanic locomotiv -

automotor P 26 136017 04.10.2010

594. Istrat Petru impiegat de mi care A 14 133804 23.11.2010 595. Iu an Violeta Angela impiegat de mi care A 14 132386 19.08.2010 596. Ivan Cristian ef tur mi care A 15 136105 09.11.2010

597. Ivan Cristian ef tren A 6 135842 24.09.2010

598. Ivan Paul mecanic locomotiv -

automotor P 26 135974 27.10.2010

599. Ivan Paul mecanic locomotiv - automotor

P 26 135915 27.10.2010

600. Ivan Paul mecanic locomotiv -

automotor A 26 139054 27.10.2010

601. Ivan Paul mecanic locomotiv -

automotor P 26 135939 27.10.2010

602. Ivan Tudor acar A 1 139125 10.11.2010

603. Ivan Vasile mecanic locomotiv -

automotor P 26 133736 15.11.2010

604. Ivana Sandu mecanic locomotiv -

automotor P 26 135975 27.10.2010

605. Ivana Sandu mecanic locomotiv - automotor

A 26 139055 27.10.2010

606. Ivanov Sorin impiegat de mi care A 14 133774 23.11.2010 607. Ivanovici Mihaela impiegat de mi care A 14 101874 13.10.2010 608. Iv nu Gheorghi conductor tren A 5 139106 09.11.2010 609. Jarcu Gheorghi impiegat de mi care A 14 133802 23.11.2010

610. Jeleriu Lucian mecanic locomotiv -

automotor A 26 133699 21.10.2010

611. Jianu Valeriu mecanic locomotiv -

automotor A 26 133700 21.10.2010

612. Jipa Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor A 26 133637 15.10.2010

613. Jitea Ion manevrant vagoane A 24 136039 28.10.2010

614. Jol an Vasile mecanic locomotiv -

automotor A 26 133638 15.10.2010

615. Jucan Gavril ef sta ie A 54 101950 05.11.2010

616. Jum rea Dumitru-Dorel mecanic locomotiv -

automotor A 26 130985 21.10.2010

617. Jurca Lucian Cornel operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 133602 19.07.2010

618. Kapás Palaghia revizor ace A 39 132398 19.08.2010 619. Kapás Palaghia revizor ace A 39 132392 19.08.2010

620. Kelemen tefan ef tren A 6 131698 27.09.2010

621. Kiss Tiberiu Vasile mecanic locomotiv -

automotor A 26 134355 25.10.2010

622. Kosa Kovacs Laszlo acar A 1 132396 19.08.2010

623. Kovacs Ludovic mecanic locomotiv -

automotor A 26 130976 14.10.2010

624. La ii Dimitrie acar A 1 133657 29.10.2010 625. La ii Dimitrie acar A 1 133796 23.11.2010 626. Laz r Eugen impiegat de mi care A 14 133685 29.10.2010

627. Laz r Eugen impiegat de mi care A 14 133617 19.07.2010 628. Laz r Filon ef sta ie A 54 132408 22.10.2010

629. Laz r Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor A 26 139001 27.10.2010

630. Laz r Ioan revizor ace A 39 134425 16.07.2010 631. Lazurca Gavril revizor ace A 39 134426 16.07.2010 632. re u Valentin acar A 1 139086 15.11.2010

633. re u Valentin acar A 1 139123 15.11.2010 634. rescu Dan Emil impiegat de mi care A 14 133663 29.10.2010 635. Leahu Victor ef sta ie A 54 132409 22.10.2010

636. Leu tean Gheorghe Codru

impiegat de mi care A 14 101877 15.10.2010

637. Librimir Mihai impiegat de mi care A 14 133655 20.10.2010 638. Lic u Robert ef tren A 6 131699 27.09.2010

639. Linc Cristian revizor ace A 39 136030 26.10.2010 640. Linc Petre ef tren A 6 135806 16.07.2010 641. Locic Mihai impiegat de mi care A 14 133664 29.10.2010 642. Locsei Iosif Daniel ef tren A 6 134333 07.10.2010

ASFR – AFER Autoriza ii pentru personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 75

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

643. Locsei Iosif Daniel ef tren A 6 134310 29.09.2010 644. Locsei Iosif Daniel ef tren A 6 134378 16.10.2010 645. Lödi tefan ef sta ie A 54 133764 23.11.2010 646. Lovasz Vilhelm zitor barier A 36 132421 10.11.2010

647. Lovasz Vilhelm zitor barier A 36 132423 10.11.2010 648. Lucaci Petru Gheorghe ef tur mi care A 15 133763 23.11.2010

649. Lum nare Dumitru Leonid

impiegat de mi care A 14 133775 23.11.2010

650. Lungeanu Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor P 26 131751 22.10.2010

651. Lungeanu Gheorghe mecanic locomotiv - automotor

A 26 131761 22.10.2010

652. Lungu Ovidiu Doru ef tren A 6 137030 20.10.2010

653. Lupu Mircea mecanic locomotiv -

automotor P 26 132436 17.11.2010

654. Lupu Mircea mecanic locomotiv - automotor

A 26 132437 17.11.2010

655. Maca oi Ovidiu impiegat de mi care A 14 133776 23.11.2010

656. Macovei D nu -Alexandru

mecanic locomotiv - automotor

P 26 132427 10.11.2010

657. Maftei Petru Adrian ef sta ie A 54 101908 27.10.2010

658. Maftei Petru Adrian ef sta ie A 54 101911 27.10.2010 659. Malacu Marian manevrant vagoane A 24 136113 09.11.2010 660. Man C lin-Ovidiu ef tren A 6 132457 19.11.2010 661. Man Florea Alexandru revizor ace A 39 133767 23.11.2010

662. Manea Eugen impiegat de mi care A 14 135800 04.10.2010

663. Manea Nicolae mecanic locomotiv -

automotor P 26 134407 08.11.2010

664. Mangalea Gelu mecanic locomotiv - automotor

A 26 131767 28.10.2010

665. Mangu Eugen impiegat de mi care A 14 134450 23.11.2010

666. Mangu Eugen impiegat de mi care A 14 134439 23.11.2010 667. Mangu Eugen impiegat de mi care A 14 134445 23.11.2010

668. Manicea Dorin Aurel mecanic locomotiv -

automotor A 26 133701 21.10.2010

669. Manolache Vicen iu mecanic locomotiv -

automotor A 26 135866 13.10.2010

670. Manole C lin Ionu mecanic locomotiv - automotor

A 26 131778 10.11.2010

671. Manole Corina revizor ace A 39 136012 21.10.2010

672. Marc Valer Ioan operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 133603 19.07.2010

673. Marcu Maricel impiegat de mi care A 14 131712 29.09.2010 674. Marcu Maricel impiegat de mi care A 14 131718 29.09.2010

675. Marcu Maricel impiegat de mi care A 14 131725 29.09.2010

676. Marcu Nicolae mecanic locomotiv -

automotor A 26 132425 10.11.2010

677. Marghioala George mecanic ajutor A 27 135818 07.09.2010

678. Marin Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor A 26 132378 14.10.2010

679. Marin Iancu-Cristian ef manevr A 53 137010 29.10.2010

680. Marin Nicolae mecanic locomotiv -

automotor A 26 136018 25.10.2010

681. Marin Petric mecanic locomotiv - automotor

P 26 135976 27.10.2010

682. Marin Petric mecanic locomotiv -

automotor A 26 139056 27.10.2010

683. Marin Radu mecanic locomotiv -

automotor A 26 135786 13.09.2010

684. Marin Victor revizor tehnic vagoane A 43 139104 23.11.2010

685. Marinescu Florian mecanic locomotiv -

automotor P 26 135977 27.10.2010

686. Marinescu Florian mecanic locomotiv -

automotor A 26 139057 27.10.2010

687. Marinic Vasile manevrant vagoane A 24 136040 28.10.2010 688. Marti Ezechil impiegat de mi care A 14 134451 23.11.2010 689. Marti Ezechil impiegat de mi care A 14 134440 23.11.2010

690. Marti Ezechil impiegat de mi care A 14 134446 23.11.2010 691. Marti Ezechil impiegat de mi care A 14 134453 23.11.2010 692. Matea Florin C lin impiegat de mi care A 14 133777 23.11.2010

693. Matei Benone mecanic locomotiv -

automotor P 26 135978 27.10.2010

694. Matei Benone mecanic locomotiv -

automotor A 26 139002 27.10.2010

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

695. Matei Benone mecanic locomotiv - automotor

A 26 139058 27.10.2010

696. Matei Daniel mecanic locomotiv -

automotor A 26 134323 20.09.2010

697. Matei Ionu C lin ef tren A 6 139105 09.11.2010

698. Matyas Carol Alexandru

mecanic locomotiv - automotor

A 26 133639 15.10.2010

699. Maxim Cristian operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 101895 15.10.2010

700. Maxin Adrian mecanic locomotiv - automotor

P 26 131752 22.10.2010

701. Mazdrag Dumitru mecanic locomotiv -

automotor P 26 101920 29.10.2010

702. Mazilescu Aurel mecanic locomotiv -

automotor A 26 137015 20.10.2010

703. rin Nicolae Florin revizor ace A 39 133711 08.11.2010

704. girescu Constantin

Adrian dispecer energetic

feroviar A 8 134471 20.11.2010

705. gureanu Adinel mecanic locomotiv -

automotor A 26 137020 20.10.2010

706. gureanu Adinel mecanic locomotiv -

automotor A 26 136099 17.11.2010

707. gureanu tefan Costel

impiegat de mi care A 14 134398 29.10.2010

708. gureanu tefan

Costel impiegat de mi care A 14 134400 29.10.2010

709. lai Florin ef tren A 6 134334 07.10.2010 710. lai Florin ef tren A 6 134381 16.10.2010

711. rculescu Paul ef tren A 6 131700 27.09.2010 712. rg rint Gelu revizor ace A 39 101954 10.11.2010

713. Mede an Ioan-Marius mecanic locomotiv -

automotor A 26 132370 05.10.2010

714. Medrea Florin Nicolae impiegat de mi care A 14 133720 20.07.2010

715. Medrea Iovu mecanic locomotiv -

automotor A 26 133654 15.10.2010

716. Melnic Lauren iu mecanic locomotiv -

automotor P 26 131744 11.10.2010

717. Merghe Ioan mecanic locomotiv - automotor

A 26 134315 20.09.2010

718. Metea Daniel Ioan mecanic locomotiv - automotor

A 26 133640 15.10.2010

719. Meteleanu Cristian Valentin

mecanic locomotiv - automotor

P 26 135979 27.10.2010

720. Meteleanu Cristian Valentin

mecanic locomotiv - automotor

P 26 135916 27.10.2010

721. Meteleanu Cristian Valentin

mecanic locomotiv - automotor A 26 139059 27.10.2010

722. Meteleanu Cristian Valentin

mecanic locomotiv - automotor

P 26 135940 27.10.2010

723. Miclea Constantin mecanic locomotiv -

automotor A 26 131768 28.10.2010

724. Mighiu Costel-Daniel mecanic ajutor A 27 101918 29.10.2010

725. Mihai Nicolae mecanic locomotiv -

automotor A 26 139060 27.10.2010

726. Mihalache Dan-Ioan ef tren A 6 137031 20.10.2010

727. Mihalache Gheorghe mecanic locomotiv - automotor

P 26 101921 29.10.2010

728. Mihalcea Stelic mecanic locomotiv -

automotor P 26 131753 22.10.2010

729. Mih il Victor ef tren A 6 135836 19.07.2010

730. Mih il Violeta Carmen

ef sta ie A 54 135882 03.11.2010

731. Mih ilescu Ioan mecanic locomotiv -

automotor P 26 133760 23.11.2010

732. Mih ilescu Ioan mecanic locomotiv -

automotor A 26 133761 23.11.2010

733. Mih ilescu Ioan mecanic locomotiv - automotor

P 26 133759 23.11.2010

734. Mihu Ioan impiegat de mi care A 14 133783 23.11.2010

735. Militaru Ion impiegat de mi care A 14 136084 22.11.2010 736. Militaru Nina impiegat de mi care A 14 136085 22.11.2010 737. Minc Daniela magaziner comercial A 19 135871 03.11.2010 738. Mindirigiu Tudor ef manevr A 53 136108 09.11.2010

739. Minea Cornelia acar A 1 131734 11.10.2010 740. Mioc Alexandru Ioan impiegat de mi care A 14 133665 29.10.2010

ASFR – AFER Autoriza ii pentru personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 76

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

741. Miron Vasile mecanic locomotiv - automotor

A 26 133641 15.10.2010

742. Mit r Ion impiegat de mi care A 14 133669 29.10.2010

743. Mit r Ion impiegat de mi care A 14 133717 08.11.2010

744. Mitru Vasile mecanic locomotiv -

automotor A 26 136019 25.10.2010

745. Miu Doru Daniel ef sta ie A 54 135892 03.11.2010 746. Mînd lac Constantin mecanic ajutor A 27 135819 07.09.2010

747. Mocanu Costel mecanic locomotiv -

automotor A 26 136000 13.10.2010

748. Mociar Iosif mecanic locomotiv -

automotor P 26 134373 16.10.2010

749. Moga Marinel Ioan mecanic locomotiv -

automotor A 26 134317 20.09.2010

750. Moga Pavel Sabin acar A 1 133729 10.11.2010 751. Moldovan Gavril Daniel ef manevr A 53 134411 08.11.2010 752. Moldovan Ionel ef manevr A 53 134417 08.11.2010

753. Moldovan Nicolae mecanic locomotiv -

automotor A 26 134356 11.10.2010

754. Moldovan Teodor ef manevr A 53 132424 10.11.2010 755. Molonf lean Augustin ef tren A 6 132381 19.10.2010

756. Moraru Ionel mecanic locomotiv - automotor

A 26 136064 22.11.2010

757. Moraru Nelu impiegat de mi care A 14 139077 15.11.2010

758. Moraru Sandu impiegat de mi care A 14 139114 10.11.2010

759. Motronea Dumitru Dorel

operator circula ie mi care (din

regulatorul de trafic) A 35 132390 19.08.2010

760. Mo Simion mecanic locomotiv -

automotor P 26 133741 23.11.2010

761. Mo ei Alexandru ef sta ie A 54 101959 11.11.2010 762. Mo oi Florin ef tren A 6 132405 28.10.2010

763. Muntean Carmen-Adriana

ef tren A 6 132448 19.11.2010

764. Muntean Ilie mecanic locomotiv -

automotor A 26 133642 15.10.2010

765. Munteanu Cosmin-Marian

mecanic locomotiv - automotor

A 26 132371 05.10.2010

766. Munteanu Dorin impiegat de mi care A 14 139078 15.11.2010 767. Munteanu Ioan manevrant vagoane A 24 136114 09.11.2010 768. Munteanu Iorgu manevrant vagoane A 24 131798 05.11.2010

769. Munteanu Matei impiegat de mi care A 14 131713 29.09.2010 770. Munteanu Matei impiegat de mi care A 14 131719 29.09.2010 771. Munteanu Matei impiegat de mi care A 14 131726 29.09.2010

772. Munteanu Petric mecanic locomotiv -

automotor P 26 131754 22.10.2010

773. Munteanu Petric mecanic locomotiv -

automotor A 26 131762 22.10.2010

774. Murariu Marius Sorin impiegat de mi care A 14 133666 29.10.2010

775. Mure an Ambrozie mecanic locomotiv -

automotor P 26 134408 08.11.2010

776. Mure an Daniel ef manevr A 53 136109 09.11.2010

777. Mure an Marius Cornel mecanic locomotiv -

automotor A 26 134357 11.10.2010

778. Mure an Vasile impiegat de mi care A 14 134452 23.11.2010 779. Mure an Vasile impiegat de mi care A 14 134441 23.11.2010 780. Mure an Vasile impiegat de mi care A 14 134447 23.11.2010

781. Mure an Viorel ef manevr A 53 134412 08.11.2010

782. Murgoci Emil mecanic locomotiv -

automotor P 26 135980 27.10.2010

783. Murgoci Emil mecanic locomotiv -

automotor A 26 139061 27.10.2010

784. Murgoci Gheorghe mecanic locomotiv - automotor

P 26 131755 22.10.2010

785. Murgoci Nicu mecanic locomotiv -

automotor P 26 131759 22.10.2010

786. Murgoi Ioan mecanic locomotiv -

automotor A 26 133702 21.10.2010

787. Mur a Sorin manevrant vagoane A 24 132383 14.10.2010

788. Musc Ion mecanic locomotiv -

automotor A 26 139062 27.10.2010

789. Mustea Constantina-Salvia acar A 1 136091 22.11.2010

790. Mu at Alexandru mecanic locomotiv - automotor

A 26 137004 09.11.2010

791. Mu at Corneliu ef tren A 6 135807 16.07.2010

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

792. Mu Petru mecanic locomotiv - automotor

A 26 134316 20.09.2010

793. Nae Ion acar A 1 135879 27.10.2010

794. Nan Nicolae revizor ace A 39 133818 08.11.2010

795. Nastai Vasile-Robert mecanic locomotiv -

automotor P 26 134474 08.11.2010

796. an Florin Ioan impiegat de mi care A 14 134432 03.11.2010 797. Neagu Marin impiegat de mi care A 14 136047 08.09.2010 798. Neagu Marin impiegat de mi care A 14 136056 08.09.2010 799. Neagu Marin impiegat de mi care A 14 136052 08.09.2010

800. Neagu tefan ef tren A 6 131701 27.09.2010 801. Neam u Guido impiegat de mi care A 14 133679 29.10.2010 802. Neam u Guido impiegat de mi care A 14 133618 19.07.2010

803. Neam u Ilie Florin revizor cale i puncte

periculoase A 42 133674 29.10.2010

804. Nechifor Marian revizor ace A 39 101955 10.11.2010 805. Nechita Vasile manevrant vagoane A 24 131799 05.11.2010

806. Nedelcu Cornel ef tren A 6 101929 01.11.2010

807. Nedelcu Stan mecanic locomotiv -

automotor A 26 137021 20.10.2010

808. Negescu Marian ef tren A 6 135843 24.09.2010 809. Negru Sorin Marius impiegat de mi care A 14 101871 08.10.2010

810. Nenu Lucian mecanic locomotiv -

automotor A 26 133703 21.10.2010

811. Ne e Niculae ef tren A 6 135808 16.07.2010 812. Nicodin Adrian impiegat de mi care A 14 131729 30.07.2010

813. Nicodin Adrian impiegat de mi care A 14 131730 05.10.2010 814. Nicodin Adrian impiegat de mi care A 14 131775 03.11.2010 815. Nicola Ionel ef sta ie A 54 139120 10.11.2010 816. Nicolae Dorel impiegat de mi care A 14 131791 16.11.2010

817. Nicolae Ion ef manevr A 53 135857 19.07.2010 818. Nicolae Ion ef tren A 6 135844 24.09.2010

819. Nicolae Teodor mecanic locomotiv -

automotor P 26 135894 03.11.2010

820. Nicolae-Artimof Marian ef sta ie A 54 136033 26.10.2010 821. Nicolescu Adela impiegat de mi care A 14 133792 23.11.2010 822. Nicu Gheorghe-Sorin ef manevr A 53 136119 09.11.2010

823. Niculescu Paul revizor tehnic vagoane A 43 136102 17.11.2010 824. Niculi Stelian ef tren A 6 139095 19.07.2010 825. Nimigean Neculai ef sta ie A 54 101903 26.10.2010 826. Nimigean Neculai ef sta ie A 54 101944 04.11.2010

827. Nistor Dumitru mecanic locomotiv - automotor

A 26 133704 21.10.2010

828. Nistor Nony Valentin ef sta ie rezerv A 56 101972 25.11.2010

829. Nistor Nony Valentin ef sta ie rezerv A 56 101973 26.11.2010 830. Ni Marian ef tren A 6 135859 12.08.2010 831. Ni Mihail mecanic ajutor A 27 101977 22.11.2010 832. Oan Marian Emil ef tren A 6 137032 20.10.2010

833. Oancea Emilian mecanic locomotiv - automotor

A 26 135787 13.09.2010

834. Obluc Daniel ef manevr A 53 137011 29.10.2010

835. Octav Ioan operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 101896 15.10.2010

836. Ogiolan Gicu Ionel ef manevr A 53 135862 19.07.2010

837. Olar-Pop Cornel mecanic locomotiv -

automotor P 26 134475 08.11.2010

838. Olaru Florin mecanic locomotiv -

automotor A 26 132401 28.10.2010

839. Olaru Lic ef tren A 6 130983 18.10.2010

840. Oltean Gheorghe Ciprian

acar A 1 132394 19.08.2010

841. Olteanu Dorinel impiegat de mi care A 14 139108 15.11.2010

842. Olteanu Ionel mecanic locomotiv -

automotor A 26 136020 25.10.2010

843. On iu Dorin mecanic locomotiv -

automotor P 26 134476 08.11.2010

844. Opra Sorin mecanic locomotiv - automotor

A 26 130977 14.10.2010

845. Oprea Ioan Dumitru mecanic locomotiv -

automotor P 26 133737 15.11.2010

846. Oprea Petric mecanic locomotiv -

automotor P 26 131745 11.10.2010

847. Oprinoiu Gic mecanic locomotiv -

automotor A 26 133752 23.11.2010

ASFR – AFER Autoriza ii pentru personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 77

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

848. Orzan Nicolae revizor ace A 39 132415 22.10.2010 849. lobanu Vasile-Sorin ef sta ie A 54 101965 12.11.2010 850. lobanu Vasile-Sorin ef sta ie A 54 101904 26.10.2010 851. Otrosina Brigitte zitor barier A 36 133661 29.10.2010

852. Pachi ac Ioan-Relu operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 101885 15.10.2010

853. Paicu Florin-Gheorghe operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 101897 15.10.2010

854. Pal Vasile revizor ace A 39 133768 23.11.2010

855. Palc u Gheorghe Felician

mecanic locomotiv - automotor

A 26 134313 20.09.2010

856. Palcu Corneliu mecanic locomotiv -

automotor A 26 133705 21.10.2010

857. Panait Nicu Marius ef tur mi care A 15 136116 09.11.2010 858. Panaite Ionel impiegat de mi care A 14 131714 29.09.2010

859. Panaite Ionel impiegat de mi care A 14 131720 29.09.2010 860. Panaite Ionel impiegat de mi care A 14 131727 29.09.2010 861. Pan Erkin-Constantin impiegat de mi care A 14 135798 04.10.2010

862. Pandele Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor A 26 137022 20.10.2010

863. Pandele Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor A 26 137029 20.10.2010

864. Pandele Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor A 26 136100 17.11.2010

865. Pandele Marin mecanic locomotiv - automotor

A 26 136065 22.11.2010

866. Papar George mecanic locomotiv - automotor

A 26 132402 28.10.2010

867. Paraschiv Gabriela revizor ace A 39 136013 21.10.2010

868. Parmac Gheorghi impiegat de mi care A 14 136028 26.10.2010

869. Pascal Ionel S ndel mecanic locomotiv -

automotor A 26 135788 13.09.2010

870. Pascal Nicolaie-C lin ef sta ie A 54 101970 12.11.2010 871. Pascu tefan acar A 1 131771 22.10.2010

872. Patriche Mihaela Elisabeta

impiegat de mi care A 14 131772 03.11.2010

873. Patriche Mihaela Elisabeta impiegat de mi care A 14 131773 03.11.2010

874. Patriche Mihaela Elisabeta

impiegat de mi care A 14 131774 03.11.2010

875. Paulescu Ion mecanic locomotiv -

automotor P 26 134384 25.10.2010

876. Pauliuc Iosif ef tur regulator

mi care A 60 133660 29.10.2010

877. Pav l Florin mecanic locomotiv -

automotor P 26 101983 29.11.2010

878. deanu Emanoil ef sta ie A 54 135885 03.11.2010

879. duraru Petric Gelu mecanic locomotiv -

automotor P 26 101922 29.10.2010

880. duraru Petric Gelu mecanic locomotiv -

automotor A 26 101925 29.10.2010

881. tra cu tefan ef tren A 6 134394 10.09.2010 882. tra cu tefan ef tren A 6 134375 16.10.2010 883. tr u Diogen Emil impiegat de mi care A 14 133680 29.10.2010 884. tr u Diogen Emil impiegat de mi care A 14 133619 19.07.2010

885. trînjan Nicolae-Oliviu mecanic locomotiv - automotor

A 26 130978 14.10.2010

886. tru iu Florin-Aurel impiegat de mi care A 14 134434 11.11.2010

887. tru iu Florin-Aurel impiegat de mi care A 14 134433 11.11.2010 888. un Lauren iu ef sta ie A 54 135886 03.11.2010

889. unescu Eugen operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 139089 19.07.2010

890. Perdun Sevastian manevrant vagoane A 24 136016 31.08.2010

891. Pere eanu Viorel impiegat de mi care A 14 139079 15.11.2010

892. Petcu Lauren iu mecanic locomotiv -

automotor A 26 136066 22.11.2010

893. Petic Ileana ef tren A 6 131796 05.11.2010

894. Petrache Vasile mecanic locomotiv -

automotor A 26 136010 25.10.2010

895. Petrachi-Toma Costel operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 101898 15.10.2010

896. Petrescu Amurel ef tren A 6 135854 24.09.2010 897. Petrescu Amurel ef tren A 53 135853 24.09.2010

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

898. Petrescu Amurel ef tren A 6 135852 01.09.2010 899. Petrescu Maria revizor ace A 39 133769 23.11.2010 900. Petril Marius Liviu impiegat de mi care A 14 133688 29.10.2010 901. Petril Marius Liviu impiegat de mi care A 14 133620 19.07.2010

902. Petri or Florin Petru impiegat de mi care A 14 134468 23.11.2010 903. Petrulea Mircea Vasile impiegat de mi care A 14 134404 21.10.2010 904. Petrulea Mircea Vasile impiegat de mi care A 14 134435 17.11.2010

905. Piciorea Gabriel Nicolae

ef tur mi care A 15 136117 09.11.2010

906. Pietrariu Florin Corneliu mecanic locomotiv -

automotor P 26 101984 29.11.2010

907. Pintilei Petru mecanic locomotiv -

automotor P 26 101985 29.11.2010

908. Pintilie Nicolae Ioan ef manevr A 53 134418 08.11.2010

909. Pîntea Ion operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 132391 19.08.2010

910. Pîrjol D nu Liviu impiegat de mi care A 14 139110 15.11.2010

911. Pîrvulescu Ovidiu Gheorghe

mecanic locomotiv - automotor

A 26 130979 14.10.2010

912. Pîslaru Constantin Flaviu

mecanic locomotiv - automotor

A 26 136067 22.11.2010

913. Plavea Ionel mecanic locomotiv -

automotor A 26 133643 15.10.2010

914. Pl mad Viorel mecanic locomotiv -

automotor P 26 101992 29.11.2010

915. Pocean Dan ef tren A 6 132442 11.11.2010

916. Podianu Radu-Mihai mecanic locomotiv -

automotor A 26 136011 25.10.2010

917. Poman Marin impiegat de mi care A 14 139109 15.11.2010 918. Ponto Ionel D nu impiegat de mi care A 14 134460 23.11.2010

919. Pop Claudiu Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor A 26 134358 11.10.2010

920. Pop George Cristian ef tren A 6 134335 07.10.2010 921. Pop George Cristian ef tren A 6 134379 16.10.2010

922. Pop Ioan mecanic locomotiv - automotor

P 26 134409 08.11.2010

923. Pop Mihai Ciprian mecanic locomotiv -

automotor A 26 134359 25.10.2010

924. Pop Mihai Gelu impiegat de mi care A 14 134419 16.07.2010 925. Pop Traian revizor ace A 39 134427 16.07.2010

926. Popa Aurelian Ciprian mecanic locomotiv - automotor

A 26 133753 23.11.2010

927. Popa Constantin-Daniel

impiegat de mi care A 14 136076 24.11.2010

928. Popa Cornelia revizor ace A 39 136062 10.11.2010 929. Popa D nu impiegat de mi care A 14 133786 23.11.2010

930. Popa Emil ef tren A 6 135845 24.09.2010 931. Popa Iacob-Ion ef tren A 6 132449 19.11.2010 932. Popa Leonard Marcel mecanic ajutor A 27 135820 07.09.2010 933. Popa Liliana ef tren A 6 132458 19.11.2010

934. Popa Nicolae impiegat de mi care A 14 131715 29.09.2010 935. Popa Nicolae impiegat de mi care A 14 131728 29.09.2010 936. Popa Octavian Petru revizor ace A 39 133770 23.11.2010

937. Popa Stelian mecanic locomotiv -

automotor A 26 135867 13.10.2010

938. Popa tefan mecanic locomotiv -

automotor P 26 131746 11.10.2010

939. Popa Teodor impiegat de mi care A 14 133686 29.10.2010 940. Popa Teodor impiegat de mi care A 14 133621 19.07.2010 941. Popa Teodora impiegat de mi care A 14 133681 29.10.2010

942. Popa Teodora impiegat de mi care A 14 133622 19.07.2010

943. Popa Valentin Daniel mecanic locomotiv -

automotor A 26 134318 20.09.2010

944. Popa Vasea-Dumitru operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 101899 15.10.2010

945. Popescu Adrian ef tren A 6 137033 20.10.2010

946. Popescu Ioan ef tur regulator

mi care A 60 101881 15.10.2010

947. Popescu Lenu a acar A 1 101901 20.10.2010

948. Popescu Mircea mecanic locomotiv -

automotor P 26 135981 27.10.2010

949. Popescu Mircea mecanic locomotiv -

automotor P 26 135917 27.10.2010

ASFR – AFER Autoriza ii pentru personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 78

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

950. Popescu Mircea mecanic locomotiv - automotor

A 26 139063 27.10.2010

951. Popescu Mircea mecanic locomotiv -

automotor P 26 135941 27.10.2010

952. Popescu Nicolae Cornel

ef sta ie (numai activitatea otf)

A 57 130994 07.10.2010

953. Popescu Ulise ef manevr A 53 135860 19.07.2010 954. Popoeag Gheorghe ef sta ie A 54 101961 11.11.2010

955. Popovici Aurelian ef sta ie rezerv A 56 101906 26.10.2010 956. Popovici Aurelian ef sta ie rezerv A 56 101909 27.10.2010 957. Popovici Aurelian ef sta ie rezerv A 56 101912 27.10.2010 958. Popu e Irina acar A 1 133797 23.11.2010

959. Poroh Mihai ef manevr A 53 136120 09.11.2010

960. Porumbel Dorin mecanic locomotiv -

automotor P 26 135982 27.10.2010

961. Porumbel Dorin mecanic locomotiv - automotor

A 26 139064 27.10.2010

962. Potrea Dinu impiegat de mi care A 14 133627 23.07.2010

963. Potrea Dinu impiegat de mi care A 14 133623 19.07.2010 964. Pralea D nu ef manevr A 53 101936 09.11.2010

965. Preda Constantin mecanic locomotiv -

automotor A 26 137016 20.10.2010

966. Preda Constantin mecanic locomotiv -

automotor A 26 137023 20.10.2010

967. Preda Constantin mecanic locomotiv - automotor

A 26 136101 17.11.2010

968. Preda Cornel Cristian ef tur mi care A 15 130990 07.10.2010

969. Preda Iulian mecanic locomotiv - automotor

P 26 135983 27.10.2010

970. Preda Iulian mecanic locomotiv -

automotor P 26 135918 27.10.2010

971. Preda Iulian mecanic locomotiv -

automotor A 26 139065 27.10.2010

972. Preda Iulian mecanic locomotiv -

automotor P 26 135942 27.10.2010

973. Preoteasa Constantin ef sta ie A 54 135887 03.11.2010 974. Prepeli Victor revizor ace A 39 101956 10.11.2010

975. Pricop Dumitru mecanic locomotiv -

automotor P 26 101923 29.10.2010

976. Pricop Dumitru mecanic locomotiv -

automotor A 26 101927 29.10.2010

977. Pricop Marius-Ticu ef tren A 6 131789 16.11.2010

978. Pui Ionic Ovidiu mecanic locomotiv -

automotor A 26 134372 11.10.2010

979. Puicar Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor P 26 134477 08.11.2010

980. Puiu Ioan ef manevr A 53 134413 08.11.2010 981. Purc rea Alexandru conductor tren A 5 120422 19.07.2010 982. Purice Gheorghe impiegat de mi care A 14 132410 22.10.2010 983. Purice Gheorghe impiegat de mi care A 14 132414 22.10.2010

984. Purice Marius-Niculai impiegat de mi care A 14 136077 24.11.2010

985. Pu u Florin Claudiu mecanic locomotiv -

automotor A 26 134319 20.09.2010

986. Putin Ion ef tren A 6 139102 11.11.2010

987. Rac i Emanoil operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 133604 19.07.2010

988. Radu Dumitru mecanic locomotiv -

automotor A 26 131769 28.10.2010

989. Radu Gelu mecanic locomotiv -

automotor A 26 139003 27.10.2010

990. Radu Gelu mecanic locomotiv -

automotor A 26 139066 27.10.2010

991. Radu Gheorghe impiegat de mi care A 14 139081 15.11.2010

992. Radu Ioan mecanic locomotiv -

automotor P 26 135984 27.10.2010

993. Radu Ioan mecanic locomotiv - automotor

P 26 135919 27.10.2010

994. Radu Ioan ef tren A 6 131702 27.09.2010

995. Radu Ioan mecanic locomotiv - automotor

A 26 139067 27.10.2010

996. Radu Ioan mecanic locomotiv - automotor

P 26 135943 27.10.2010

997. Radu Mihaela ef tren A 6 101930 01.11.2010

998. Raichici Sorin mecanic locomotiv - automotor

P 26 134385 25.10.2010

999. Ranete Nicolae impiegat de mi care A 14 136048 08.09.2010

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

1000. Ranete Nicolae impiegat de mi care A 14 136057 08.09.2010

1001. Ra iu Ioan mecanic locomotiv -

automotor A 26 139004 27.10.2010

1002. Ra iu Ioan mecanic locomotiv - automotor

A 26 139068 27.10.2010

1003. Rau Ilie mecanic locomotiv -

automotor A 26 133706 21.10.2010

1004. an Chiril mecanic locomotiv -

automotor P 26 134478 08.11.2010

1005. doia Ion ef tren A 6 133671 26.10.2010 1006. duc ni Petre ef manevr A 53 135861 19.07.2010

1007. dulescu Ionel mecanic locomotiv - automotor

P 26 135985 27.10.2010

1008. dulescu Ionel mecanic locomotiv -

automotor P 26 135920 27.10.2010

1009. dulescu Ionel mecanic locomotiv -

automotor A 26 139034 27.10.2010

1010. dulescu Ionel mecanic locomotiv -

automotor P 26 135944 27.10.2010

1011. dulescu Titi impiegat de mi care A 14 131721 29.09.2010 1012. dulescu Titi impiegat de mi care A 14 131723 29.09.2010

1013. goz Mircea mecanic locomotiv -

automotor P 26 101924 29.10.2010

1014. goz Mircea mecanic locomotiv -

automotor A 26 101926 29.10.2010

1015. Rizea Lavinia-Mariana impiegat de mi care A 14 136053 08.09.2010

1016. Robu Dan Nicolae mecanic locomotiv -

automotor A 26 133754 23.11.2010

1017. Roman Dorin ef tur regulator

mi care A 60 101882 15.10.2010

1018. Roman Marian ef tren A 6 135846 24.09.2010

1019. Romanese Gheorghe Marian

mecanic locomotiv - automotor A 26 133744 23.11.2010

1020. Romanese Gheorghe Marian

mecanic locomotiv - automotor

P 26 133742 23.11.2010

1021. Rosi Adriana magaziner comercial A 19 133798 23.11.2010

1022. Ro ca Constantin mecanic locomotiv - automotor

A 26 135868 13.10.2010

1023. Ro ca Cristina impiegat de mi care A 14 133715 08.11.2010

1024. Ro ca Mihai mecanic locomotiv - automotor

A 26 139005 27.10.2010

1025. Ro ca Mihai mecanic locomotiv -

automotor A 26 139035 27.10.2010

1026. Ro u Costel mecanic locomotiv -

automotor A 26 139006 27.10.2010

1027. Rotariu Viorel mecanic locomotiv -

automotor A 26 133644 15.10.2010

1028. Rus Aurelian Ioan impiegat de mi care A 14 132397 19.08.2010 1029. Rus Aurelian Ioan impiegat de mi care A 14 132387 19.08.2010 1030. Rus Daniela Violeta impiegat de mi care A 14 134461 23.11.2010

1031. Rus Daniela Violeta impiegat de mi care A 14 134463 23.11.2010 1032. Rus Daniela Violeta impiegat de mi care A 14 134465 23.11.2010

1033. Rus D nu mecanic locomotiv -

automotor A 26 133645 15.10.2010

1034. Rus Gheorghe Radu mecanic locomotiv -

automotor A 26 134361 11.10.2010

1035. Rus Ioan mecanic locomotiv - automotor

A 26 134362 11.10.2010

1036. Rus Traian revizor ace A 39 134428 16.07.2010

1037. Rusu Cornel mecanic locomotiv - automotor

P 26 133589 11.10.2010

1038. Rusu Cornel mecanic locomotiv -

automotor A 26 133590 11.10.2010

1039. Rusu Ionela-Laura impiegat de mi care A 14 136060 06.11.2010 1040. Rusu Mariana impiegat de mi care A 14 136058 08.09.2010

1041. Rusu Mariana impiegat de mi care A 14 136054 08.09.2010 1042. Samoil Valeric ef tren A 6 131703 27.09.2010 1043. Samoschi Lenu a revizor ace A 39 136031 26.10.2010

1044. Sandu Antoneta Mioara

revizor ace A 39 133771 23.11.2010

1045. Sandu Doru mecanic locomotiv -

automotor P 26 101998 29.11.2010

1046. Sandu Gheorghe operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 101892 15.10.2010

1047. Sandu Ionu Sorin mecanic locomotiv -

automotor P 26 135986 27.10.2010

ASFR – AFER Autoriza ii pentru personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 79

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

1048. Sandu Ionu Sorin mecanic locomotiv -

automotor P 26 135921 27.10.2010

1049. Sandu Ionu Sorin mecanic locomotiv -

automotor A 26 139036 27.10.2010

1050. Sandu Ionu Sorin mecanic locomotiv -

automotor P 26 135945 27.10.2010

1051. Sava Aurel ef tren A 6 131704 27.09.2010

1052. Sava Costel operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 101893 15.10.2010

1053. Sava Dumitru Marinic mecanic locomotiv - automotor

A 26 133646 15.10.2010

1054. Savin Constantin mecanic locomotiv -

automotor A 26 132431 10.11.2010

1055. Savin Constantin mecanic locomotiv -

automotor P 26 132428 10.11.2010

1056. cui Cosmin Mihai impiegat de mi care A 14 133808 28.10.2010

1057. vî Gheorghe-

Ovidiu ef tren A 6 132450 19.11.2010

1058. Scheul Elena impiegat de mi care A 14 133803 23.11.2010

1059. Schiau Romul ef tren A 6 132459 19.11.2010

1060. Schira tefan Dumitru mecanic locomotiv -

automotor A 26 133727 09.11.2010

1061. Schira tefan Dumitru mecanic locomotiv -

automotor P 26 133723 09.11.2010

1062. Schverthoffer Dan Ioan mecanic locomotiv -

automotor A 26 133647 15.10.2010

1063. Scînteie D nu Costel impiegat de mi care A 14 132411 22.10.2010

1064. Scurtu Cristian mecanic locomotiv -

automotor P 26 135832 08.10.2010

1065. Scurtu Cristian mecanic locomotiv -

automotor A 26 135833 08.10.2010

1066. Scutaru Constantin mecanic locomotiv - automotor

P 26 130928 14.10.2011

1067. Scutaru Constantin mecanic locomotiv - automotor

P 26 130981 14.10.2011

1068. Seracin Nicolae mecanic locomotiv -

automotor P 26 134386 25.10.2010

1069. Serian Aurelia magaziner comercial A 19 131793 05.11.2010

1070. Serian Mircea mecanic locomotiv - automotor

P 26 131748 11.10.2010

1071. Serian Mircea mecanic locomotiv -

automotor A 26 131749 11.10.2010

1072. Sevciuc Corneliu Daniel

mecanic ajutor A 27 135821 07.09.2010

1073. Sigheart u Ioan impiegat de mi care A 14 134420 16.07.2010

1074. Silaghi Maria magaziner tranzit A 18 134329 11.08.2010

1075. Silinc Radu Marinel mecanic locomotiv -

automotor A 26 134363 11.10.2010

1076. Silivestru Simon operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 136034 26.10.2010

1077. Simion Elena zitor barier A 36 133785 23.11.2010

1078. Sipic Aurel ef manevr A 53 136025 25.10.2010

1079. Sîntejudean Ioan-Dorin ef tren A 6 132460 19.11.2010

1080. Sîrbu Constantin ef tren A 6 135828 16.07.2010

1081. Sîrbu Costel mecanic locomotiv -

automotor P 26 131760 22.10.2010

1082. Sîrbu Daniel impiegat de mi care A 14 132419 09.11.2010

1083. Sîrbu Vasile ef sta ie rezerv A 56 101907 26.10.2010

1084. Sîrbu Vasile ef sta ie rezerv A 56 101910 27.10.2010

1085. Sîrbu Vasile ef sta ie rezerv A 56 101913 27.10.2010

1086. Smaranda Constantin mecanic locomotiv - automotor

P 26 132429 10.11.2010

1087. Smîntîn Petru mecanic locomotiv - automotor

A 26 133648 15.10.2010

1088. Sofian Ion ef tren A 6 131792 05.11.2010

1089. Sofronie Ilie impiegat de mi care A 14 133714 08.11.2010

1090. Sofronie Ilie impiegat de mi care A 14 133716 08.11.2010

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

1091. Sorescu Gabriel mecanic locomotiv -

automotor A 26 132432 10.11.2010

1092. Soveja S vel ef manevr A 53 101937 09.11.2010

1093. Spirea Marin Iulian mecanic ajutor A 27 135822 07.09.2010

1094. Stan Costel ef tur regulator mi care

A 60 139084 15.11.2010

1095. Stan Dumitru mecanic locomotiv - automotor

A 26 133649 15.10.2010

1096. Stan Ion ef manevr A 53 137012 29.10.2010

1097. Stan Marian ef tren A 6 135847 24.09.2010

1098. Stan Nicolae ef sta ie A 54 135888 03.11.2010

1099. Stan Petre mecanic locomotiv -

automotor A 26 137024 20.10.2010

1100. Stan Radu mecanic locomotiv -

automotor P 26 131747 11.10.2010

1101. Stanciu Sorin mecanic locomotiv -

automotor P 26 135922 27.10.2010

1102. Stanciu Sorin mecanic locomotiv -

automotor P 26 135987 27.10.2010

1103. Stanciu Sorin mecanic locomotiv -

automotor A 26 139037 27.10.2010

1104. Stanciu Sorin mecanic locomotiv -

automotor P 26 135946 27.10.2010

1105. Stanciu Valerian mecanic locomotiv - automotor

A 26 136068 22.11.2010

1106. Stancu Florin impiegat de mi care A 14 133787 23.11.2010

1107. Stancu Ionu mecanic locomotiv -

automotor P 26 136043 28.10.2010

1108. Stancu Ionu mecanic locomotiv - automotor

P 26 136044 28.10.2010

1109. Stancu Ionu mecanic locomotiv - automotor

A 26 136045 28.10.2010

1110. St nic Valentin ef sta ie A 54 135890 03.11.2010

1111. St nil Mihai D nu mecanic locomotiv -

automotor P 26 133738 15.11.2010

1112. Steg roiu Mircea ef sta ie A 54 139117 10.11.2010

1113. Stepanov tefan impiegat de mi care A 14 136032 26.10.2010

1114. Step nescu Ion mecanic locomotiv -

automotor P 26 134387 25.10.2010

1115. Sterian Dumitru ef district scb A 46 130861 15.10.2010

1116. Stoian Cristian Florin mecanic locomotiv - automotor

A 26 136007 25.10.2010

1117. Stoica Daniel ef tren A 6 131705 27.09.2010

1118. Stoica Sorin Adrian mecanic locomotiv - automotor

A 26 133650 15.10.2010

1119. Sturza Adrian Lucian impiegat de mi care A 14 133778 23.11.2010

1120. Suditu Viorica ef sta ie A 54 131733 11.10.2010

1121. Suditu Viorica ef sta ie A 54 131732 11.10.2010

1122. Suditu Viorica ef sta ie A 54 131731 11.10.2010

1123. Suflet Neculai acar A 1 132463 25.11.2010

1124. Sultana Traian mecanic locomotiv -

automotor P 26 101986 29.11.2010

1125. Szabo Francisc acar A 1 134395 29.10.2010

1126. Szas Gheorghe ef manevr A 53 134414 08.11.2010

1127. Szekely Atila mecanic locomotiv -

automotor A 26 132406 28.10.2010

1128. Szekely Georgeta Diana

impiegat de mi care A 14 134462 23.11.2010

1129. Szekely Georgeta Diana

impiegat de mi care A 14 134464 23.11.2010

1130. Szekely Georgeta Diana

impiegat de mi care A 14 134466 23.11.2010

1131. Szilaghi Maria-Mihaela ef tren A 6 132461 19.11.2010

1132. Szilaghi Pavel-Elemer ef tren A 6 132462 19.11.2010

1133. Szilagyi Istvan mecanic locomotiv -

automotor P 26 134479 08.11.2010

1134. Szilagyi Istvan mecanic locomotiv -

automotor A 26 134364 11.10.2010

ASFR – AFER Autoriza ii pentru personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 80

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

1135. chiopulescu Ion mecanic locomotiv -

automotor A 26 135897 03.11.2010

1136. erb Ioan Nicu mecanic locomotiv -

automotor A 26 133755 23.11.2010

1137. erban Alin ef sta ie A 54 135881 03.11.2010

1138. erban Camelia operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 136087 22.11.2010

1139. erban Marcel ef tur mi care A 15 136106 09.11.2010 1140. erb nescu Sevastian responsabil sc A 38 130939 14.10.2010

1141. eulean Iacob-Adrian ef tren A 6 132451 19.11.2010

1142. iu a Ioan tefan operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 133605 19.07.2010

1143. ortoc Gheorghe Florin mecanic locomotiv -

automotor P 26 133739 15.11.2010

1144. otreanu Neculai ef tren A 6 131706 27.09.2010

1145. tefan Dorel Marius impiegat de mi care A 14 134430 28.09.2010

1146. uteu Viorel ef tren A 6 134336 07.10.2010

1147. uteu Viorel ef tren A 6 134311 29.09.2010

1148. uteu Viorel ef tren A 6 134380 16.10.2010

1149. Tache Florin-Ionu impiegat de mi care A 14 136015 25.10.2010

1150. Tache Leonard-Costin mecanic locomotiv -

automotor A 26 137005 09.11.2010

1151. Talo Aron Cornel impiegat de mi care A 14 134469 23.11.2010

1152. Talpo Ion mecanic locomotiv - automotor

P 26 135988 27.10.2010

1153. Talpo Ion mecanic locomotiv -

automotor A 26 139007 27.10.2010

1154. Talpo Ion mecanic locomotiv -

automotor A 26 139038 27.10.2010

1155. Tanas Constantin operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 101900 15.10.2010

1156. Tara Constantin mecanic locomotiv - automotor

P 26 101997 29.11.2010

1157. car Gheorghe impiegat de mi care A 14 133689 29.10.2010

1158. car Gheorghe impiegat de mi care A 14 133624 19.07.2010

1159. nase Mircea Adrian mecanic ajutor A 27 136095 16.11.2010

1160. u Viorica magaziner tranzit A 18 130988 07.10.2010

1161. taru Iancu ef sta ie A 54 101971 26.11.2010

1162. taru Iancu ef sta ie A 54 101951 05.11.2010

1163. ran Marcel Teofil mecanic locomotiv -

automotor A 26 134314 20.09.2010

1164. ulea Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor A 26 132426 10.11.2010

1165. Tecaru Constantin Cosmin

mecanic ajutor A 27 135823 07.09.2010

1166. Telea Ilie mecanic locomotiv -

automotor A 26 132435 17.11.2010

1167. Temerbec Sunai ef manevr A 53 136121 09.11.2010

1168. Teodorescu Georgic ef tren A 6 135837 19.07.2010

1169. Teodoriu Constantin Gabriel

operator circula ie mi care (din

regulatorul de trafic) A 35 101894 15.10.2010

1170. Terteci Florian Daniel mecanic locomotiv -

automotor P 26 135989 27.10.2010

1171. Terteci Florian Daniel mecanic locomotiv -

automotor A 26 139039 27.10.2010

1172. Tiba Petric impiegat de mi care A 14 132412 22.10.2010

1173. Tiba Petric impiegat de mi care A 14 132413 22.10.2010

1174. Tibori Adrian-Alexandru ef tren A 6 132452 19.11.2010

1175. Tic u Marian Daniel impiegat de mi care A 14 132388 19.08.2010

1176. Tihon Marius Nicu or mecanic locomotiv -

automotor P 26 135923 27.10.2010

1177. Tihon Marius Nicu or mecanic locomotiv -

automotor P 26 135990 27.10.2010

1178. Tihon Marius Nicu or mecanic locomotiv -

automotor A 26 139040 27.10.2010

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

1179. Tihon Marius Nicu or mecanic locomotiv -

automotor P 26 135947 27.10.2010

1180. Tilihoi Mihai revizor ace A 39 133820 08.11.2010

1181. Timi Radu operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 133606 19.07.2010

1182. Tinca Nicolae ef tur regulator

mi care A 60 139083 19.07.2010

1183. Todea Nicolae mecanic locomotiv - automotor

A 26 139008 27.10.2010

1184. Todea Nicolae mecanic locomotiv - automotor

A 26 139041 27.10.2010

1185. Todica Vasile impiegat de mi care A 14 134442 23.11.2010

1186. Todica Vasile impiegat de mi care A 14 134448 23.11.2010

1187. Toma Ioan mecanic locomotiv -

automotor A 26 135789 13.09.2010

1188. Tomescu Ion impiegat de mi care A 14 139113 15.11.2010

1189. Tomescu Ion impiegat de mi care A 14 135874 27.10.2010

1190. Tomua Daniel-Beniamin

mecanic locomotiv - automotor

A 26 132372 05.10.2010

1191. Topan Adrian mecanic locomotiv -

automotor A 26 134365 11.10.2010

1192. Toth Iosif tefan mecanic locomotiv -

automotor A 26 139009 27.10.2010

1193. Tout Bujor operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 132418 09.11.2010

1194. Tra Diana Elena operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 139090 19.07.2010

1195. Tr sc u Maria impiegat de mi care A 14 139116 10.11.2010

1196. Tr sc u Maria impiegat de mi care A 14 139069 10.11.2010

1197. Trif Ioan revizor ace A 39 133821 08.11.2010

1198. Trif Iosif mecanic locomotiv -

automotor A 26 139010 27.10.2010

1199. Trif Iosif mecanic locomotiv -

automotor A 26 139042 27.10.2010

1200. Trîncu Aurel revizor ace A 39 101957 10.11.2010

1201. Tudor Aurel revizor cale i puncte

periculoase A 42 133675 29.10.2010

1202. Tudor Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor P 26 133743 23.11.2010

1203. Tudor Petric Constantin ef tren A 6 139093 12.11.2010

1204. Tudor Teodor mecanic locomotiv - automotor

A 26 136069 22.11.2010

1205. Tudorache Costel mecanic locomotiv - automotor

P 26 131763 28.10.2010

1206. Tudorache Costel mecanic locomotiv -

automotor P 26 131764 28.10.2010

1207. Tudorache Costel mecanic locomotiv -

automotor A 26 131765 28.10.2010

1208. Tudusciuc Costel mecanic locomotiv -

automotor A 26 133758 23.11.2010

1209. Tulea Vasile mecanic ajutor A 27 132373 05.10.2010

1210. Tulic Marin manevrant vagoane A 24 135850 24.09.2010

1211. Tutunaru Ion mecanic locomotiv - automotor

A 26 135898 03.11.2010

1212. epe Nicolae ef tren A 6 132453 19.11.2010

1213. icu Vasile impiegat de mi care A 14 139127 29.11.2010

1214. ipirigan Romulus ef sta ie A 54 133659 29.10.2010

1215. iplea Victor mecanic locomotiv - automotor

P 26 134480 08.11.2010

1216. irca Marinel impiegat de mi care A 14 132441 16.11.2010

1217. îru Victor mecanic locomotiv -

automotor A 26 139011 27.10.2010

1218. îru Victor mecanic locomotiv - automotor

A 26 139043 27.10.2010

1219. ucui Ilie Valer mecanic locomotiv -

automotor A 26 134366 15.10.2010

ASFR – AFER Autoriza ii pentru personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 81

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

1220. uianu Tudor mecanic locomotiv -

automotor A 26 136070 22.11.2010

1221. Ududui Marian manevrant vagoane A 24 136041 28.10.2010

1222. Ul reanu Carmelia impiegat de mi care A 14 136086 22.11.2010

1223. Ulici Vasile Radu mecanic locomotiv - automotor

A 26 133756 23.11.2010

1224. Ungur Gligore mecanic ajutor A 27 134391 25.10.2010

1225. Ungurean Codin impiegat de mi care A 14 101872 12.10.2010

1226. Ungureanu Cosmin Ovidiu

mecanic locomotiv - automotor

A 26 133728 09.11.2010

1227. Ungureanu Cosmin Ovidiu

mecanic locomotiv - automotor

P 26 133724 09.11.2010

1228. Ungureanu Florin mecanic locomotiv -

automotor P 26 101999 22.11.2010

1229. Ungureanu Ionel mecanic locomotiv -

automotor A 26 135790 13.09.2010

1230. Ungureanu Liviu-Gigel operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 101886 15.10.2010

1231. Ursache Marius Gheorghe

mecanic locomotiv - automotor

A 26 133707 21.10.2010

1232. Ursache Romic mecanic locomotiv -

automotor A 26 133708 21.10.2010

1233. Ursachi Adrian-Ilie operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 101887 15.10.2010

1234. Ursachi Arcadie acar A 1 101875 13.10.2010

1235. Uzoni Marcel revizor ace A 39 134429 16.07.2010

1236. Vaida Ioan mecanic locomotiv -

automotor P 26 134374 16.10.2010

1237. Vanci Pavel Ioan mecanic locomotiv -

automotor P 26 133740 15.11.2010

1238. Varadi Damian operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 133607 19.07.2010

1239. Varga Ioan Viorel ef manevr A 53 134415 08.11.2010

1240. Varga Zoltan mecanic locomotiv -

automotor A 26 134367 11.10.2010

1241. Varian Eugen mecanic locomotiv -

automotor A 26 139012 27.10.2010

1242. Varvara Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor P 26 130980 14.10.2011

1243. Varvara Gheorghe mecanic locomotiv -

automotor P 26 130982 14.10.2011

1244. Vasilcoi Maria Delia impiegat de mi care A 14 132389 19.08.2010

1245. Vasilcoi Maria Delia impiegat de mi care A 14 132395 19.08.2010

1246. Vasile Marian ef manevr A 53 136072 27.11.2010

1247. Vasilescu Adrian manevrant vagoane A 24 136042 28.10.2010

1248. Vasilescu Domnica impiegat de mi care A 14 133793 23.11.2010

1249. Vasilescu Marian ef tren A 6 135809 16.07.2010

1250. Vasilescu Viorel Marius Iordache acar A 1 139087 15.11.2010

1251. Vasilescu Viorel Marius Iordache acar A 1 139124 15.11.2010

1252. Vasiloiu Ilie ef tren A 6 131707 27.09.2010

1253. Va loban Teofil mecanic locomotiv -

automotor A 26 132403 28.10.2010

1254. caru Karol Ion impiegat de mi care A 14 131736 11.10.2010

1255. caru Karol Ion impiegat de mi care A 14 131740 11.10.2010

1256. caru Karol Ion impiegat de mi care A 14 131738 11.10.2010

1257. duva Vasile mecanic locomotiv -

automotor A 26 137025 20.10.2010

1258. ru Otilia acar A 1 135835 19.07.2010

1259. sîi Nicolae ef manevr A 53 131783 10.11.2010

Nr. Crt. Nume i prenume Func ie

Autoriza ie/ Permis* Data eliber rii** Tip Serie Nr.

1260. Verde tefan Mihai mecanic locomotiv -

automotor A 26 134327 01.10.2010

1261. Vere tefan mecanic locomotiv -

automotor A 26 134368 25.10.2010

1262. Vesa Radu Cornel mecanic locomotiv -

automotor A 26 134369 25.10.2010

1263. Vidu Adrian impiegat de mi care A 14 133682 29.10.2010

1264. Vieriu Constantin ef sta ie A 54 101960 11.11.2010

1265. Vin Silvia F nica revizor ace A 39 133713 08.11.2010

1266. Vin Silvia F nica revizor ace A 39 133718 08.11.2010

1267. Virag Dorel Petru mecanic locomotiv -

automotor A 26 133651 15.10.2010

1268. Visescu Ion impiegat de mi care A 14 133779 23.11.2010

1269. Vizante Vasile ef manevr A 53 136110 09.11.2010

1270. Vîlceanu Narcis-Nicolae

mecanic ajutor A 27 135834 08.10.2010

1271. Vîlcu Vasile mecanic locomotiv - automotor

A 26 139013 27.10.2010

1272. Vîn toru Daniela Elena acar A 1 120420 19.07.2010

1273. Vîrlan Paul mecanic locomotiv - automotor

A 26 133652 15.10.2010

1274. Vlad Ion mecanic locomotiv - automotor

A 26 136071 22.11.2010

1275. Vlad Nicolae impiegat de mi care A 14 134458 23.11.2010

1276. Vlaicu Viorel ef sta ie (numai activitatea otf) A 57 130996 07.10.2010

1277. Voicu Daniel ef tren A 6 135848 24.09.2010

1278. Voicu Gheorghe ef manevr A 53 136026 25.10.2010

1279. Voicu Marian mecanic locomotiv -

automotor A 26 135869 13.10.2010

1280. Voicu Marin Daniel mecanic ajutor A 27 135824 07.09.2010

1281. Voicu Marius-Octavian impiegat de mi care A 14 135799 04.10.2010

1282. Voicu Stelian ef tren A 6 137034 20.10.2010

1283. Voiculescu Cezar mecanic locomotiv -

automotor A 26 101917 29.10.2010

1284. Vr jitoru Costinel impiegat de mi care A 14 139080 15.11.2010

1285. Vulpe Gabriel ef sta ie A 54 135792 25.08.2010

1286. Wuchti Gheorghe mecanic locomotiv - automotor

P 26 134388 25.10.2010

1287. Zaficu Alin impiegat de mi care A 14 133794 23.11.2010

1288. Zaficu Alin impiegat de mi care A 14 133667 29.10.2010

1289. Zaharia Adriana operator circula ie

mi care (din regulatorul de trafic)

A 35 136061 06.11.2010

1290. Zaharia Vasile ef sta ie A 54 101952 05.11.2010

1291. Zaharie Vasile impiegat de mi care A 14 133795 23.11.2010

1292. Zaharie Vasile impiegat de mi care A 14 133668 29.10.2010

1293. Zainea Ion mecanic locomotiv - automotor

A 26 135791 13.09.2010

1294. Zamfir Mihai ef sta ie A 54 139118 10.11.2010

1295. Zan Petre ef tren A 6 135849 24.09.2010

1296. Zido Maria zitor barier A 36 120416 19.07.2010

1297. Zugravu Mihai-Gigel ef sta ie A 54 101976 25.11.2010

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Atestare Personal din cadrul ASFR – AFER.

* Informa iile complete privind autoriza iile/permisele sunt specificate în formatul electronic al revistei.

** Conform prevederilor OMTCT 2262/2005, autoriza iile/permisele sunt valabile 5 ani de la data eliber rii.

ASFR – AFER

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 82

Autoriza ii pentru func ia de mecanic locomotiv - automotor pentru conducerea trenurilor directe de marf în sistem simplificat

emise conform OMTCT 2262/2005 i a Anexei la Nota Autorit ii Feroviare Române – AFER nr. 1000/627/2009, aprobat de ministrul transporturilor i infrastructurii*,

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Nr. crt. Nume si prenume

Autoriza ie

Data eliber rii

Data valabilit ii

Tip Serie Nr.

GRUP FEROVIAR ROMÂN

1. Amza Constantin A 26-DMS 610 21.12.2010 31.03.2011

2. nic Cristian A 26-DMS 634 21.12.2010 31.03.2011

3. Bololoi Ion A 26-DMS 618 21.12.2010 31.03.2011

4. Boro Vasile A 26-DMS 633 21.12.2010 31.03.2011

5. Casian Costic A 26-DMS 612 21.12.2010 31.03.2011

6. Catan Marin A 26-DMS 607 21.12.2010 31.03.2011

7. Cazacu Sorin Silviu A 26-DMS 625 21.12.2010 31.03.2011

8. lin Marius A 26-DMS 638 21.12.2010 31.03.2011

9. Chiril Vladimir A 26-DMS 642 21.12.2010 31.03.2011

10. Costin Victor A 26-DMS 613 21.12.2010 31.03.2011

11. Cr iciu Aurel-Gheorghe A 26-DMS 605 21.12.2010 31.03.2011

12. Dinu Neculai A 26-DMS 635 21.12.2010 31.03.2011

13. Dobrin Nicolae A 26-DMS 615 21.12.2010 31.03.2011

14. Drilea Costel A 26-DMS 644 21.12.2010 31.03.2011

15. Frosin Nicu A 26-DMS 626 21.12.2010 31.03.2011

16. Frunz Emil Marinel A 26-DMS 640 21.12.2010 31.03.2011

17. Gavrilescu Costea A 26-DMS 617 21.12.2010 31.03.2011

18. Ghemule Ioan-Teodor A 26-DMS 639 21.12.2010 31.03.2011

19. Gheorghe Dan-Ion A 26-DMS 647 21.12.2010 31.03.2011

20. Gheorghiu Costel A 26-DMS 645 21.12.2010 31.03.2011

21. Grozea Nicolae A 26-DMS 637 21.12.2010 31.03.2011

22. Iacob Mihai A 26-DMS 631 21.12.2010 31.03.2011

23. Ilie Neculai A 26-DMS 609 21.12.2010 31.03.2011

24. Lungeanu Maricel A 26-DMS 627 21.12.2010 31.03.2011

25. Lupu Lauren iu-Virgil A 26-DMS 619 21.12.2010 31.03.2011

Nr. crt. Nume si prenume

Autoriza ie

Data eliber rii

Data valabilit ii

Tip Serie Nr.

26. Maria Pantelimon A 26-DMS 624 21.12.2010 31.03.2011

27. Mateoiu Ion A 26-DMS 623 21.12.2010 31.03.2011

28. Milotin Mihai A 26-DMS 628 21.12.2010 31.03.2011

29. Muntean Nicolae A 26-DMS 643 21.12.2010 31.03.2011

30. Murgoci Emil A 26-DMS 608 21.12.2010 31.03.2011

31. Nichifor Gheorghe A 26-DMS 629 21.12.2010 31.03.2011

32. Ostafe Corneliu A 26-DMS 611 21.12.2010 31.03.2011

33. Radu Gelu A 26-DMS 622 21.12.2010 31.03.2011

34. Radu Ioan A 26-DMS 604 21.12.2010 31.03.2011

35. Ro ca Mihai A 26-DMS 614 21.12.2010 31.03.2011

36. Sava Gheorghi A 26-DMS 632 21.12.2010 31.03.2011

37. Str oanu Stelu A 26-DMS 630 21.12.2010 31.03.2011

38. Stroe Marian A 26-DMS 606 21.12.2010 31.03.2011

39. Szekely Attila A 26-DMS 646 21.12.2010 31.03.2011

40. arpe Ion A 26-DMS 603 21.12.2010 31.03.2011

41. erban Constantin A 26-DMS 636 21.12.2010 31.03.2011

42. Todea Nicolae A 26-DMS 621 21.12.2010 31.03.2011

43. îru Victor A 26-DMS 620 21.12.2010 31.03.2011

44. Ursu Vasile A 26-DMS 641 21.12.2010 31.03.2011

45. Vi an Iulian A 26-DMS 616 21.12.2010 31.03.2011

SERVTRANS INVEST

1. Gr dinaru Gheorghe A 26-DMS 601 02.11.2010 31.03.2011

2. Manolea Ion A 26-DMS 602 02.11.2010 31.03.2011

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Atestare Personal din cadrul ASFR – AFER.

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 83

Academia de Stiin e Tehnice din România Filiala Timi oara Bd. M. Viteazul nr. 1, 300222 Timi oara Tel./Fax: 0040 256 403737

E_mail: [email protected] Cont: RO73RNCB0249049280690001; BCR Timi oara

OFERT

SERVICII, CERCET RI, EXPERTIZE, ASISTEN TEHNIC

Structura academic a ASTR Filiala Timi oara este format din speciali ti în

domeniile: mecanic tehnic , inginerie mecanic , electrotehnic i energetic ,

electronic i automatic , tehnologia informa iilor i comunica iilor, construc ii i

urbanism, ingineria transporturilor, inginerie chimic , tiin a i ingineria materialelor.

Colaborarea în diverse domenii de activitate cu Universit ile Politehnica -

Timi oara, Eftimie Murgu - Re a, Aurel Vlaicu - Arad i Transilvania - Bra ov, respectiv

cu institute de cercetare specializate, cum ar fi ISIM Timi oara, INTEC Bucure ti,

ICMET Craiova, Filiala din Timi oara a Academiei Române .a. permite speciali tilor

no tri s ofere urm toarele studii, cercet ri, expertiz ri, servicii de asisten tehnic :

Analiza compozi ional i structural a materialelor inginere ti;

Încerc ri mecanice de scurt durat a materialelor (duritate, rezisten la rupere

.a.) i de lung durat (fluaj);

Analize de avarii ale instala iilor i evitarea acestora;

Determinarea duratei remanente de via a componentelor agregatelor i

instala iilor industriale;

Selec ia materialelor pentru fabricarea produselor industriale;

Expertize tehnice în ingineria mecanic , ingineria transporturilor, ingineria

chimic , energetic etc.;

Automatiz ri ale proceselor de produc ie industrial ;

Prelucrarea de semnale din informa ii, comunica ii;

Organizarea de seminarii tehnice în industrie, pe teme specifice unit ilor

economice.

Persoan de contact: Dr.ing. Doru Romulus Pascu, tel. 0256 491828;

mobil: 0745 581267, e-mail: [email protected]

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 84

ONFR – AFER

Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Nr. Crt.

Denumire societate Adres sediu Telefon; fax

Serie i nr. AFF/ Eliberare AFF

Valabilitate AFF

Valabilitate viz Domeniul autorizat

1.

A.K.S. GALAXY S.R.L. BUCURE TI, Sector 1, Str. Tru ti nr.25, Camera nr. 1 T/F: 021/667.03.52

AF 4839 03.12.2010 02.12.2015

02.12.2011 Montare, între inere i reparare instala ii de climatizare-ventilare

2.

ABEL S.R.L. BUCURE TI, Sector 2, Str. Ziduri între Vii, Nr.5, bloc 8, scara 2, etaj 4, ap. 76 T/F: 021/344.06.71

AF 4822 15.11.2010 14.11.2015

14.11.2011 Repara ii i între inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

3.

ADAM EL TENSO S.R.L. BUCURE TI, Calea Grivi ei nr. 236, bl. H, Sc. C, etj. 4, ap. 16, sector 1 T:0723/370.140; F:411.53.80

AF 4004 Înlocuie te AF 1875

25.11.2008 24.11.2013

24.11.2011 Fabricarea i între inerea instala iilor tensometrice de m surare a sarcinilor pe ro i ale materialului rulant

4.

ALPINE S.A. Com. MOGO OAIA, Str. G rii, nr.11, Jude ul ILFOV T: 031/228.75.08

AF 4855 Valabil 1 AN 17.12.2010 16.12.2011

16.12.2011 Lucr ri de construc ii-montaj, moderniz ri, repara ii capitale i de între inere instala ii de energoalimentare (EA) i instala ii electrice feroviare (ELF)

5.

ALROD CONSULT S.R.L. CÂMPINA, Calea Doftanei, nr.45, Jude ul PRAHOVA T/F: 0244/375.959

AF 4416 Înlocuie te AF 3714

13.11.2009 12.11.2014

12.11.2011 Dezinsec ie, deratizare, dezinfec ie; Tratamente fitosanitare i erbicidare

6. ANDI-PRESS S.R.L.

UCE TI, Jude ul IA I T/F: 0232/719.096 M: 0723373618

AF 4437 Înlocuie te AF 2892

02.12.2009 01.12.2014

01.12.2011

Proiectarea, fabricarea i repararea de produse din r ini poliesterice armate cu fibr de sticl ; Proiectarea, fabricarea i repararea de piese de schimb, ansambluri i subansambluri pentru material rulant de cale ferat ; Intermedieri în comer ul cu produse feroviare critice

7.

ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT S.R.L. PIATRA NEAM , Str. MIHAI EMINESCU, Nr. 31, Bloc 31, Scara A, Parter, Ap. 4, Jude ul NEAM T/F: 0233/211.050

AF 4394 Înlocuie te AF 3408

03.11.2009 02.11.2014

02.11.2011 Subtravers ri linii de cale ferat , prin foraj orizontal, cu diametre pân la 1000 mm; Între inere curent i repara ie periodic linii de cale ferat , f sudarea inelor

8.

ARCADIS EUROMETUDES S.A. BUCURE TI, Calea GRIVI EI, Nr. 136, CORP B, Etaj 2, Sector 1 T: 312.26.99 F: 312.26.97

AF 3234 Înlocuie te AF 2813

08.12.2006 07.12.2011

07.12.2011 Proiectare, asisten i consultan tehnic pentru lucr ri de construc ii i instala ii în domeniul infrastructurii feroviare

9.

ASICAR S.R.L. ZAL U, Str. GENERAL DRAGALINA, Nr. 14, Bloc D-17, ap.2, Jude ul S LAJ 0260/662.066

AF 4849 Înlocuie te AF 4003

14.12.2010 13.12.2015

13.12.2011 Repara ii periodice i între inere curent linii de cale ferat , f sudarea inelor; Refac ia liniilor de cale ferat , f sudarea inelor

10.

ASTALROM S.A. RA I, Str. Varianta Nord, Nr. 1,

Jude ul C RA I T: 0242/332.471 F: 0242/331.485

AF 4853 Valabil 1 AN

Înlocuie te AF 4431 15.12.2010 14.12.2011

14.12.2011

Construc ii, repara ii, între inere terasamente de cale ferat i consolid ri de maluri; Construc ii, repara ii, între inere cl diri cu specfic feroviar i instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale; Construc ii, repara ii, între inerelucr ri de art , cu excep ia tunelurilor de cale ferat ; Fabricarea elementelor din beton armat pentru infrastructura feroviar ; Procesarea agregatelor naturale de balastier pentru ob inerea amestecului destinat realiz rii substratului c ii (PSS); Construc ii, repara ii, între inere linii de cale ferat , f sudarea inelor; Studii geotehnice în domeniul feroviar

11.

AVITECH S.R.L. VOLUNTARI, Sos. PIPERA-TUNARI, nr.1/II, etaj 2, Jude ul ILFOV T:021/200.64.64 F: 021/200.64.65

AF 4821 Valabil 1 AN 12.11.2010 11.11.2011

11.11.2011

Proiectare, instalare, între inere i service a sistemelor de: alarmare împotriva efrac iei; detec ie i semnalizare a incendiilor; videosupraveghere prin circuit închis de televiziune (CCTV); comunica ii audio-video (inclusiv adresare public i alertare vocal ); control acces; pentru cl diri, echipamente i instala ii

12.

BANAT MINERAL GROUP S.R.L. RE A, Str.Ioan Corvin, bloc 5, Scara 3, Ap.1, Jude ul CARA -SEVERIN T/F: 0255/223.142

AF 4850 Valabil 1 AN 14.12.2010 13.12.2011

13.12.2011 Extragerea i prelucrarea pietrei sparte pentru balastarea liniilor de cale ferat

13.

BEGA REPARA II VAGOANE S.A. TIMI OARA, Str. G rii, Nr. 2, Jude ul TIMI , F: 0256/494.383

AF 4305 Înlocuie te AF 2163

24.08.2009 23.08.2014

23.08.2011 Reparare i modernizare vagoane de marf

14.

BUILDING EXIM S.R.L. DROBETA-TURNU SEVERIN, Str. Dr. Saidac, Nr. 24, Jude ul MEHEDIN I, T/F: 0252/325.601

AF 4814 Înlocuie te AF 3804

04.11.2010 03.11.2015

03.11.2011 Construc ii, repara ii i între inere poduri i pode e de cale ferat ; Construc ii, repara ii i între inerecl diri cu specific feroviar, inclusiv cl dirile CED i CEM i instala iile aferente (ce excep ia celor de gaze naturale)

15.

C.E.T. GOVORA S.A. RÂMNICUL VÂLCEA, Str. Industriilor nr.1, Jude ul VÂLCEA T: 0250/733.601 F: 0250/733.603

AF 4842 Înlocuie te AF 4447

06.12.2010 05.12.2015

05.12.2011 Între inere curent i repara ii periodice linii de cale ferat , f sudarea inelor

ONFR – AFER Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 85

Nr. Crt.

Denumire societate Adres sediu Telefon; fax

Serie i nr. AFF/ Eliberare AFF

Valabilitate AFF

Valabilitate viz Domeniul autorizat

16.

CALA S.A. TÂRGU MURE , Str. George Co buc, Nr. 5, Ap. 1, Jude ul MURE , T/F: 0265/212.901

AF 3210 Înlocuie te AF 409

13.11.2006 12.11.2011

12.11.2011 Subtravers ri linii de cale ferat

17.

CAROMET S.A. CARANSEBE , KM. 3,2, Jude ul CARA -SEVERIN, T/F: 0255/516.307

AF 4460 Înlocuie te AF 3294

18.12.2009 17.12.2014

17.12.2011

Fabrica ie i repara ie osii montate i boghiuri pentru material rulant feroviar i metrou; Fabrica ie i repara ii componente i piese de schimb pentru boghiuri de material rulant feroviar i de metrou; Construc ii i confec ii metalice cu destina ie feroviar

18.

COMPANIA DE TRANSPORT FEROVIAR BUCURE TI S.A. BUCURE TI, Str. Cop a Mic , nr.40, Camerele C5, Respectiv C6, Sectorul 1 T/F: 0741816254

AF 4858 Înlocuie te AF 3809

20.12.2010 20.12.2012

20.12.2011

Proiectare, construc ii, repara ii i moderniz ri vagoane c tori i de marf ; Între inere, revizii i repara ii la locomotive electrice, diesel electrice i diesel hidraulice; Fabrica ie i repara ie subansambluri i piese de schimb pentru material rulant; Repara ii i între inere linii CF, f sudarea inelor; Revizii tehnice tehnice la trenuri în sta ii CF (la compunere, la sosire, în tranzit)

19.

COMPANIA INDUSTRIAL GRIVI A S.A. RUDENI, Ora CHITILA, Str. Rudeni, nr. 79, Jude ul ILFOV T: 0744511588 F: 0374200917

AF 4403 Înlocuie te AF 2666

04.11.2009 03.11.2014

03.11.2011 Fabricare i reparare drezine i remorci pentru drezine

20.

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. OTOPENI, Calea Bucure tlor, nr. 224 E, Etaj 1, Cl direa REAB, Jude ul ILFOV T: 021/306.70.00 F: 021/306.70.28

AF 4823 Înlocuie te AF 4339

15.11.2010 16.09.2014

16.09.2011

Salubrizare (sta ii de cale ferat / metrou, spa ii în cl diri cu specific feroviar / metrou, vagoane de c tori i automotoare, vagoane de dormit i cu et , vagoane restaurant, bar i bistro, rame electrice de metrou); Dezinsec ie, deratizare, dezinfec ie; Colectare i evacuare gunoi din sta ii de cale ferat / metrou i linii curente; Deservire i între inere dormitoare pentru personal, cl diri administrative i de exploatare

21.

COMPREST S.A. BRA OV, Str. Vlad epe nr.13, Jude ul BRA OV T: 0268/470.828 F: 0268/472.146

AF 4860 Înlocuie te AF 4384

21.12.2010 20.12.2015

20.12.2011 Salubrizare (sta ii de cale ferat , spa ii în cl diri cu specific feroviar)

22.

CONREP S.A. VI EU DE SUS, Str. MIORI EI, Nr. 4, Jude ul MARAMURE T/F: 0262/353.100; 0262/353.988

AF 4837 Înlocuie te AF 4608

02.12.2010 01.12.2015

01.12.2011

Repara ii periodice i între inere curent linii de cale ferat , repara ii capitale linii ferate industriale cu ecartament normal/îngust, f msudarea inelor; Construc ii, repara ii i între inere cl diri cu specific feroviar i instala ii aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

23.

CONSIS PROIECT S.R.L. BUCURE TI, Sector 2, Str. oseaua Iancului nr.31, etaj 4 i etaj 6 T: 021/539.11.32 F: 021/539.11.33

AF 4835 Înlocuie te AF 4552

29.11.2010 04.12.2013

04.12.2011

Servicii de proiectare, asisten tehnic i consultan în domeniul infrastructurii feroviare i de metrou; Furnizarea de studii i investiga ii geotehnice, geologice i geofizice în domeniul feroviar

24.

CONSTANTIN GRUP S.R.L. BUCURE TI, Sector 6, Aleea APELE VII, Nr.2B, Bl.310, Sc.3, Etj.1, Ap.24, F: 021/430.53.43

AF 4021 Înlocuie te AF 1913

08.12.2008 07.12.2013

07.12.2011 Între inere i repara ii linii de cale ferat industrial , în execu ie manual , f sudarea inelor

25.

CONSTRONIC MAE S.A. Com. Cârcea, Hala Agroindustrial C35, Jude ul DOLJ, T/F: 0251/415.540

AF 4461 Înlocuie te AF 3255

18.12.2009 17.12.2014

17.12.2011 Revizii planificate i repara ii accidentale la locomotive diesel; Repara ii ma ini, aparate i instala ii electrice cu destina ie feroviar

26. CONSTRUC II FEROVIARE S.R.L. ONE TI, Str. G rii Nr. 7, Jude ul BAC U T/F:0234/31.57.40; 0234/31.48.58

AF 4859 Înlocuie te AF 4035

20.12.2010 15.12.2013

15.12.2011 Construc ii, repara ii i între inere poduri, pode e i viaducte de cale ferat ; Repara ii i între inere linii de cale ferat , f sudarea inelor

27.

CONSTRUC II FEROVIARE CRAIOVA SA CRAIOVA, aleea BARIERA VÂLCII NR.28, Jude ul DOLJ, T: 0251/419.161 F: 0251/414.073

AF 4018 Înlocuie te AF

3652 08.12.2008 07.12.2013

07.12.2011

Construc ii, repara ii între inere linii de cale ferat , f sudarea inelor; Construc ii, repara ii între inere lucr ri de art (cu excep ia tunelelor) din domeniul feroviar; Construc ii, repara ii între inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv instala iile aferente, (cu excep ia celor de gaze naturale); Construc ii. consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de maluri; Decolmat ri albii la poduri, pode e, anuri, rigole, drenuri de cale ferat i t ieri de vegeta ie

28.

CONSTRUC II FEROVIARE MOLDOVA S.A. IA I, os. NA IONAL , Nr. 5, Jude ul IA I, T/F: 0232.412.333

AF 4421 Înlocuie te AF 4009

19.11.2009 18.11.2014

18.11.2011

Construc ii, repara ii între inere cl diri cu specific feroviar i instala ile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale; Construc ii, repara ii i între inere poduri i pode e de cale ferat ; Construc ii, repara ii i între inere linii de cale ferat , f sudarea inelor; Construc ii-montaj, repara ii i între inere instala ii SCB, TTR, ELF, IFTE;

29.

CORZ S.R.L. BLEJOI, Sat Ploie tiori, Str. Inului nr.276, Jude ul PRAHOVA F: 0244/410.600

AF 4817 05.11.2010 04.11.2015

04.11.2011 Încuietori speciale tip CFR; Articole din metal ob inute prin prelucr ri mecanice; Articole din material plastic ob inute prin injec ie

30. DALCO SERVICE S.R.L. Com. MALU MARE, Jude ul DOLJ, T/F. 0251/524.078

AF 4434 Înlocuie te AF 4006

30.11.2009 29.11.2014

29.11.2011 Construc ii, repara ii i între inere linii de cale ferat , f sudarea inelor

31.

DECIS LVK S.R.L. GALA I, Str. Strungarilor nr.8, bl. V1, Sc.1, Ap. 1, Jude ul GALA I T: 0742351414 F: 0236/464.680

AF 4833 Înlocuie te AF 4032

23.11.2010 22.11.2015

22.11.2011 Dezinsec ie, deratizare, dezinfec ie; Erbicidare în zona c ii ferate i a unit ilor de cale ferat

ONFR – AFER Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 86

Nr. Crt.

Denumire societate Adres sediu Telefon; fax

Serie i nr. AFF/ Eliberare AFF

Valabilitate AFF

Valabilitate viz Domeniul autorizat

32.

DELTA SERV S.R.L. CLUJ-NAPOCA, Str. General Eremia Grigorescu, Bloc I, Ap. 83, Jude ul CLUJ T/F: 0364/114.229

AF 4443 Înlocuie te AF 3634

14.12.2009 13.12.2014

13.12.2011

Între inere curent i repara ie periodic linii de c i ferate, f sudarea inelor; Repara ii i între inere cl diri cu specific ferovia, inclusiv instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale; Protec ii anticorozive la structuri metalice

33.

DIATOURS S.R.L. BISTRI A, B-dul INDEPENDEN EI, Nr. 58, Scara D, Ap. 122, Jude ul BISTRI A-N UD T/F: 0263/228.363

AF 4459 Înlocuie te AF 3079

18.12.2009 17.12.2014

17.12.2011 Salubrizare (sta ii de cale ferat , spa ii în cl diri cu specific feroviar)

34.

DONALAM S.R.L. RA I, Str. Prelungirea Bucure ti,

nr.162, Jude ul C RA I T/F: 0242/307.400 0242/306.913

AF 4831 Valabil 1 AN

Înlocuie te AF 4243 22.11.2010 21.11.2011

21.11.2011 in de cale ferat

35. DRUM CONSTRUCT S.R.L. PERICEI, nr. 60/F, Jude ul S LAJ F: 0260/672.744

AF 4845 Valabil 1 AN 08.12.2010 07.12.2011

07.12.2011

Lucr ri de construc ii, repara ii i între inere linii de cale ferat f sudarea inelor; Lucr ri de construc ii, repara ii i între inere lucr ri de art în domeniul feroviar; Lucr ri de construc ii-montaj, moderniz ri, între inere i repara ii instala ii (ELF, EA, LC, PRAM); Lucr ri de construc ii consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de maluri; Lucr ri de construc ii, moderniz ri i între inere cl diri cu specific feroviar i instala iile aferente cu excep ia celor de gaze naturale

36.

ECA 2000 S.R.L. VÂRFURILE, Str. G rii, nr.107, Jude ul ARAD T/F: 0259/332.261; 0259/332.175

AF 4400 Înlocuie te AF 3972

04.11.2009 26.10.2013

26.10.2011 Extrac ia i prelucrarea pietrei sparte pentru balastarea liniilor de cale ferat

37.

ELCOMEX I.E.A. S.A. CERNAVODA - Str. Medgidiei nr. 2B, jude ul CONSTAN A T:0241-238917; 237169; F:0241-237524

AF 3627 Înlocuie te AF 1575

07.12.2007 06.12.2012

06.12.2011

lucr ri de construc ii-montaj, între inere pentru instala iile de iluminat în domeniul feroviar; lucr ri de construc ii-montaj re ele electrice de înalt tensiune, posturi de transformare, sta ii de transformare, cabluri i echipamente electrice de alimentare din domeniul feroviar; lucr ri de construc ii-montaj, repara ii la instala ii de semnalizare i automatiz ri – SCB; lucr ri de construc ii-montaj, repara ii instala ii fixe de trac iune electric – IFTE; lucr ri de construc ii montaj, repara ii instala ii i re ele de telecomunica ii TTR-Tc.

38.

ENERGOBIT S.R.L. CLUJ-NAPOCA, Str. T ietura Turcului, nr.47/11, Jude ul CLUJ T: 0264/207.500 F: 0264/207.555

AF 3905 Înlocuie te AF 1891

05.09.2008 04.09.2013

04.09.2011 Echipamente de transformare, distribu ie, comand i m sur a energiei electrice pentru instala iile de medie i joas tensiune; Sisteme i echipamente de iluminat

39.

ENERGOTECH S.A. BUCURE;TI, Sector 6 , B-dul Timi oara, nr. 104E, T: 778.68.71 F: 778.42.54 255.60.61

AF 4338 Înlocuie te AF 2701

17.09.2009 16.09.2014

16.09.2011 Lucr ri de construc ii-montaj, moderniz ri instala ii electrice cu specific feroviar (ELF, EA, CDS, SCADA); Comercializare echipamente i componente din domeniul electric i electronic

40.

EUROSERV CLEAN S.R.L. BUCURE TI, Sector 3, Str. Rîmnicul Vîlcea, nr.24, bloc 30, scara B, parter, ap.56 T/F: 021/335.21.39

AF 4862 Înlocuie te AF 4469

29.12.2010 23.12.2014

23.12.2011

Salubrizare (sta ii de cale ferat , spa ii în cl diri cu specific feroviar, vagoane de tori, vagoane de dormit i cu et , vagoane restaurant, bar i bistro);

Deservire i între inere dormitoare pentru personal, cl diri administrative i de exploatare; Colectare i evacuare gunoi din sta ii de cale ferat i linii curente

41.

EXCAV - PROD S.R.L. AR, FS, Nr.111,

Jude ul CARA -SEVERIN F: 0255/530.703

AF 4844 Valabil 1 AN 08.12.2010 07.12.2011

07.12.2011 Extra ia i prepararea pietrei sparte destinat balast rii liniilor de cale ferat

42.

FERCON SRL CRAIOVA, Str. 1 DECEMBRIE 1918, Nr.39, bl. T4, Sc. 1, Et.1, ap. 7, Jude ul DOLJ T/F: 0351/461.756

AF 4002 Înlocuie te AF 3618

24.11.2008 23.11.2013

23.11.2011 Repara ii periodice i între inere curent linii CF, f sudarea inelor; Repara ii capitale linii ferate industriale, f sudarea inelor i regenerarea materialului metalic de cale

43.

FEROM S.R.L. BUCURE TI, Sector 4, B-dul UNIRII, Nr. 14, Bloc 6 A, MEZANIN, CORP A, T/F: 335.68.12

AF 4000 Înlocuie te AF 3622

21.11.2008 16.11.2011

16.11.2011 Construc ia i repararea de componente pentru material rulant

44.

FIELD COM S.R.L. FOC ANI, Str. GLORIEI, Nr. 4, Jude ul VRANCEA F: 0237/237.365

AF 4406 Înlocuie te AF 3190

05.11.2009 04.11.2014

04.11.2011 Repara ii i între inere linii de cale ferat , f sudarea inelor

45.

FLOWTEX TECHNOLOGY S.A. MEDIA , Str. STADIONULUI, nr. 187, Jude ul SIBIU F: 0269/846.222

AF 4404 Înlocuie te AF 3604

05.11.2009 04.11.2014

04.11.2011 Subtraversarea c ilor ferate prin foraj orizontal, cu tehnologia FlowTex

46.

FOORI S.R.L. SIBIU, P- a AURARILOR, nr.8, AP. CAM. nr.1, Jude ul SIBIU T/F: 0269/57.70.06

AF 4415 Înlocuie te AF 2286

12.11.2009 11.11.2014

11.11.2011 Subtravers ri c i ferate, prin foraj orizontal, pentru diametre mai mici de 1000 mm

47.

JANUL IMPEX S.R.L. LI TEA DE SUS, Nr. 1458,

Jude ul MARAMURE , T/F: 0262/338.311

AF 3560 Înlocuie te AF 3167

27.09.2007 26.09.2012

26.09.2011 Traverse din lemn pentru calea ferat , neimpregnate, normale, speciale i pentru poduri; Impregnarea traverselor din lemn cu antiseptici uleio i prin metoda vid-presiune

ONFR – AFER Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 87

Nr. Crt.

Denumire societate Adres sediu Telefon; fax

Serie i nr. AFF/ Eliberare AFF

Valabilitate AFF

Valabilitate viz Domeniul autorizat

48.

GENERAL CONSTRUCT S.A. FOC ANI, Str. A.SALIGNY, Nr. 10, Jude ul VRANCEA T: 0237/221.527; 621.500 F: 0257/223.329

AF 3233 Înlocuie te AF 2756

08.12.2006 07.12.2011

07.12.2011 Realizarea elementelor prefabricate din beton i beton armat

49.

GENERAL MANAGEMENT CONSTRUCTION GROUP S.R.L. BUCURE TI, Sector 2, Str. Armeneasc nr. 36, corp A, parter, ap.1 T: 303.03.61 F: 303.02.77

AF 3595 29.10.2007 28.10.2012

28.10.2011 Repara ii i între inere cl diri cu specific feroviar i metrou, inclusiv instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

50.

GEOROM INTERNA IONAL S.A. BUCURE TI, Sector 2, B-dul FERDINAND, Nr. 90 T/F: 021/252.57.29

AF 4037 Înlocuie te AF 2842

17.12.2008 16.12.2013

16.12.2011 Subtravers ri linii de cale ferat , prin foraj orizontal sau prin an deschis

51.

GRANIT STAR S.A. BUCURE TI, Sector 1, Str. Cristian Popi teanu, nr. 2-4, Etj. 2, Birou 1 T: 021/599.53.51 F: 021/599.53.66

AF 4826 Înlocuie te AF 4306

17.11.2010 16.11.2015

16.11.2011 Extragerea i prelucrarea pietrei sparte pentru balastarea liniilor calea ferat

52.

GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A. BUCURE TI, Calea VICTORIEI, Nr. 114, Sector 1, F : 318.30.90 T: 318.30.91

AF 3991 Înlocuie te AF 3569

17.11.2008 16.11.2013

16.11.2011

Repara ii periodice i între inere curent linii de cale ferat , f sudarea inelor; Repara ii capitale linii ferate industriale, f sudarea inelor; Repara ii i între inere instala ii SCB; Repara ii i între inere poduri i pode e de cale ferat

53.

GRUP TRANSPORT FEROVIAR S.A. Punct de Lucru PLOIE TI PLOIE TI, B-dul PETROLULUI, Nr.2, Jude ul PRAHOVA T: 021/318.67.10; F: 0741816254 021/318.67.12

AF 4827 Înlocuie te AF 4410

19.11.2010 18.11.2011

18.11.2011

Fabricare, reparare i modernizare vagoane marf ; Fabricare i reparare subansambluri i piese de schimb pentru material rulant; Între inere, revizii, repara ii i moderniz ri la locomotive electrice i diesel hidraulice; Construc ii, repara ii i între inere linii CF, f sudarea inelor; Construc ii, repara ii i între inerelucr ri de art i terasamente de cale ferat ; Construc ii i repara ii treceri la nivel cu calea ferat ; Construc ii, repara ii i între inere cl diri cu specific feroviar i instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale; Confec ionare opritoare de cale ferat ; Revizii tehnice la trenuri în sta ii CF (la compunere, la sosire, în tranzit)

54.

GRUP TRANSPORT FEROVIAR S.A. Punct de Lucru RO IORI DE VEDE RO IORI DE VEDE, Str. UZINEI, nr.1, Jude ul TELEORMAN T: 021/318.67.10; F: 0741816254 021/318.67.12

AF 4857 Înlocuie te AF 4444

17.12.2010 16.12.2015

16.12.2011 Proiectare, fabricare, reparare i modernizare vagoane de marf i c tori; Proiectare, fabricare, reparare subansabluri i piese de schimb pentru materail rulant

55.

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT S.A. BOTO ANI, Calea Na ional , Nr. 6, Jude ul BOTO ANI T/F: 0231/515.267 513.710

AF 4820 Înlocuie te AF 2715

11.11.2010 10.11.2015

10.11.2011 Aparataj electric de joas i medie tensiune

56.

GSL LOGISTIC S.R.L. BUCURE TI, Sector 3, B-dul Unirii nr.61, bl. F3, sc. 5, etj. 7-8, ap. 138 T/F: 323.30.64 (65)

AF 4324 Înlocuie te AF 3765

08.09.2009 07.09.2014

07.09.2011

Repara ii periodice i între inere curent linii de cale ferat , f sudarea inelor; Repara ii i între inere cl diri cu specific feroviar, cu instala iile aferent cu excep ia celor de gaze naturale; Construc ii, repara ii i între inere peroane, cheiuri rampe de înc rcare-desc rcare, copertine, drumuri de acces, pasarele, etc.; Proiectare în domeniul infrastructurii feroviare; Construc ii i repara ii treceri la nivel cu calea ferat

57.

GUTMAN SERV S.R.L. SATU MARE, Str. Luceaf rului, Nr. 9, Jude ul SATU MARE T/F: 0261/730.140

AF 4043 Înlocuie te AF 3219

22.12.2008 21.12.2013

21.12.2011 Salubrizare (sta ii i spa ii în c diri cu specific feroviar); Deservire i între inere dormitoare pentru personal, cl diri administrative i de exploatare

58.

HERARCONI S.R.L. CONSTAN A, Str. Vârful cu Dor, nr.26, (LOT 1/1, C1, PARTER i MANSARD ), jude ul CONSTAN A F: 0241/557.115

AF 4824 Înlocuie te AF 4020

15.11.2010 14.11.2015

14.11.2011 Salubrizare (sta ii de cale ferat , spa ii în cl diri cu specific feroviar); Deservire i între inere dormitoare pentru personal, cl diri administrative i de exploatare

59.

ICME ECAB S.A. BUCURE TI, Sector 3, Str. Drumul între Tarlale, Nr. 42, T: 021/209.01.11; 20; 209.01.05 F: 021/256.14.76

AF 4422 Înlocuie te AF 2217

19.11.2009 18.11.2014

18.11.2011

Cabluri de energie armate i nearmate, cu conductoare din cupru i aluminiu, izolate cu PVC i XLPE; Cabluri de semnalizare i control, izolate cu PVC i XLPE; Cabluri de transmisie de date i de telecomunica ii; Conductori, cordoane i cabluri flexibile în cauciuc, execu ie u oar i grea; Sârme i conductoare trefilate (laminate) rotund sau dreptunghiular din cupru sau aluminiu; Conductori de bobinaj; Conductori i cabluri cu fibr optic ; Materiale plastice în form primar – granule de PVC

60.

INDA S.R.L. CRAIOVA, Str. M TI, Nr. 30, Jude ul DOLJ T: 0251/425.001 F: 0251/425.017

AF 3625 Înlocuie te AF 2399

05.12.2007 04.12.2012

04.12.2011

Proiectarea i fabricarea echipamentelor de automatizare i a echipamentelor electronice de putere, utilizate în domeniul transportului feroviar, cu metroul i tramvaiul; Proiectarea materialului rulant pentru transportul feroviar, cu metroul i tramvaiul; Repararea i între inerea echipamentelor electronice de putere, de fabrica ie proprie utilizate în domeniul transportului feroviar, cu metroul i tramvaiul;

61.

ÎNTRE INERE I REPARA II VAGOANE S.A. SEC IA IRV BARBO I TRIAJ GALA I, Str. Castrul Roman nr. 1, Jude ul GALA I, F: 0236/498.984

AF 4385 Înlocuie te AF 3449

22.10.2009 21.10.2014

21.10.2011

Repara ii planificate la vagoane de marf ; Revizii intermediare i repara ii accidentale la vagoane de marf ; Recondi ionare i confec ionare de piese i subansambluri material rulant; Activitatea de transpunere/retranspunere a vagoanelor CF

ONFR – AFER Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 88

Nr. Crt.

Denumire societate Adres sediu Telefon; fax

Serie i nr. AFF/ Eliberare AFF

Valabilitate AFF

Valabilitate viz Domeniul autorizat

62.

ÎNTRE INERE I REPARA II VAGOANE S.A. SEC IA RO IORI DE VEDE RO IORI DE VEDE, Str. Scrioastei, Nr. 3, Jude ul TELEORMAN T: 0721104464 F: 0721104467

AF 4359 Înlocuie te AF 3208

05.10.2009 04.10.2014

04.10.2011 Revizii i repara ii la vagoane de marf ; Piese de schimb pentru material rulant

63.

ÎNTRE INERE I REPARA II VAGOANE S.A. CONSTAN A – SEC IA IRV SIBIU SIBIU, Str. TEFAN CEL MARE, Nr. 132, Jude ul SIBIU T: 0728855339 F: 0721104463

AF 4378 Înlocuie te AF 3067

19.10.2009 18.10.2014

18.10.2011 Revizii i repara ii la vagoane; Piese de schimb pentru material rulant

64.

INVEST MILENIUM S.R.L. BAC U, Str. Ana Ip tescu nr.13, bl.13, sc.A, et.2, ap.7, Jude ul BAC U T/F: 0234/516.251

AF 4049 Înlocuie te AF 3555

06.01.2009 24.09.2012

24.09.2011 Salubrizare (sta ii cale ferat i vagoane de c tori)

65.

ISAF S.A. BUCURE TI, Calea GIULE TI, Nr. 14, Sector 6 T: 021/220.80.75; F: 021/221.00.87

AF 4854 Înlocuie te AF 4039

17.12.2010 16.12.2015

16.12.2011

Instala ii de semnaliz ri i automatiz ri – SCB, Instala ii fixe de trac iune electric – IFTE, Instala ii i re ele de telecomunica ii – TTR-Tc, Subtravers ri de c i ferate pentru montarea cablurilor, Echipamente, subansambluri, confec ii i piese de schimb care intr în componen a instala iilor; Elaborarea proiectelor de instala ii fixe de trac iune electric (IFTE)

66.

LEMN METAL REGHIN SOCIETATE COOPERATIV ME TE UG REASC REGHIN, Str. Iernu eni, Nr. 120, Jude ul MURE , T: 0265/512.813 F: 0265/511.397

AF 4397 Înlocuie te 2222

02.11.2009 01.11.2014

01.11.2011 citor de ulei pentru motoare diesel i transmisii hidraulice (fabricare i reparare)

67.

LIN-FER-REP S.R.L. TIMI OARA, Str. MARTIR IANES PARIS, Nr. 11, Jude ul TIMI , T/F: 0256/294.798

AF 3919 înlocuie te AF 2772

17.09.2008 16.09.2013

16.09.2011 Construc ii, repara ii i între inere linii de cale ferat , f sudarea inelor

68.

LIVAROM PREST S.R.L. CONSTAN A, Str. Dimitrie Anghel nr. 46-48, Jude ul CONSTAN A T/F: 0241/551.320

AF 4819 Înlocuie te AF 3983

11.11.2010 09.11.2013

09.11.2011

Construc ii, repara ii i între inere linii de cale ferat , f sudarea inelor; Construc ii, repara ii i revizii lucr ri de art , în domeniul infrastructurii feroviare; Construc ii, repara ii i între inere cl diri cu specific feroviar i instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;

69.

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS S.R.L. TIMI OARA, Str. Avram Imbroane Nr. 7, Etaj 5, Jude ul TIMI , T: 0256/306.075 F: 0256/306.074, 306073 (76)

AF 3610 Înlocuie te AF 2755

15.11.2007 14.11.2012

14.11.2011 Revizii tehnice la trenuri în sta ii CF (la compunere, la sosire, în tranzit),

70.

LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. BUCURE TI, Sector 1, Str. PARÂNGULUI, Nr. 76, T: 021/668.88.39 F: 021/668.88.23

AF 4830 Înlocuie te AF 4413

24.11.2010 23.11.2015

23.11.2011 Proiectare, lucr ri de construc ii-montaj pentru instala iide alimentare cu energie electric de joas , medie i înalt tensiune pân la 110 kV i iluminat exterior în sta ii de cale ferat i triaje

71.

MECHEL TÂRGOVI TE S.A. TÂRGOVI TE, os. G ti, Nr. 9-11, Jude ul DÂMBOVI A T. 0245/632.553 F: 0245/616.681 (0245/640.097) Central : 0245/630.439

AF 4828 Înlocuie te AF 2584

19.11.2010 18.11.2015

18.11.2011 Produse i semifabricate din o el pentru vehicule de cale ferat i rame electrice de metrou

72.

MELUSTI SONIC S.R.L. CONSTAN A, B-dul MAMAIA, nr. 58, Bl. LD4C, Sc. D, etj. 4, ap. 39, Jude ul CONSTAN A T: 0241/613.164 F: 0241/612.954

AF 3895 21.08.2008 20.08.2013

20.08.2011 Dezinsec ie, dezinfec ie, deratizare

73. METALURGICA TRANSILVAN AIUD S.A. AIUD, Str. Vulcan nr.2-10, Jude ul ALBA

AF 4426 Înlocuie te AF 3994

23.11.2009 17.11.2013

17.11.2011 Subansambluri i piese de schimb pentru material rulant

74.

METROREX S.A. BUCURE TI, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sectorul 1 T: 021/319.36.01 F: 021/312.51.49

AF 4811 Înlocuie te AF 4084

02.11.2010 01.11.2015

01.11.2011

Repara ii i între inere linii de metrou, inclusiv sudarea inelor; Repara ii i între inere tuneluri i galerii de metrou; Repara ii i între inere sta ii de metrou i construc ii speciale; Repara ii i între inere instala ii specifice destinate transportului cu metroul (telecomunica ii; electroenergetice; automatiz ri i telemecanic ; semnaliz ri); Servicii de interven ii asupra materialului rulant în cazul c derilor accidentale ale acestuia, cu retragerea în depou sau în uzin cu ajutorul trenurilor de interven ie; Servicii de asigurare a consultan ei privind supravegherea tehnic a controlului calit ii lucr rilor efectuate de ter i cu ocazia repara iilor cu ridicare (RR) la ramele electrice de metrou

75.

MICO ELECTRO S.R.L. BUCURE TI, Sector 6, Str. M rgelelor, nr.74, bl. N2, ap.51 T: 021/420.45.15 F: 021/420.45.86

AF 4319 07.09.2009 06.09.2014

06.09.2011 Fabrica ie, construc ii-montaj, repara ii i între inere pentru instala ii electrice de joas tensiune, instala ii de automatizare i de telemecanic

76.

MIS GRUP TRANSPORT FEROVIAR S.A. ANIE , Comuna Maieru, Str. Principal , Nr. 79, Jud. BISTRI A-N UD T/F: 0263/233.308

AF 4440 Înlocuie te AF 4100

11.12.2009 10.12.2014

10.12.2011

Repara ii i între inere linii de cale ferat , cu ecartament normal/îngust, f sudarea inelor; Repara ii i între inere cl diri cu specific feroviar i instala ii aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

ONFR – AFER Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 89

Nr. Crt.

Denumire societate Adres sediu Telefon; fax

Serie i nr. AFF/ Eliberare AFF

Valabilitate AFF

Valabilitate viz Domeniul autorizat

77. MOBILPLAST S.A. IA I, os. Chi in u, nr.6B, Jude ul IA I T/F: 0232/272.460

AF 4847 Înlocuie te AF 4367

10.12.2010 09.12.2015

09.12.2011 Articole tehnice din material plastic pentru domeniul feroviar

78.

OCTAGON CONTRACTING & ENGINEERING S.A. BUCURE TI, Str. Smaranda Braescu, nr. 20P, Etj. 1, Sector 1 T/F: 021/232.39.09

AF 4812 Înlocuie te AF 4332

04.11.2010 03.11.2015

03.11.2011

Construc ii, repara ii i între inere lucr ri de art (poduri, pode e, viaducte, ziduri de sprijin, tunele), galerii i sta ii de metrou; Construc ii, repara ii i între inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale; Construc ii, repara ii i între inere peroane, cheiuri, rampe înc rcare/desc rcare, drumuri de acces, pasarele, copertine; Subtravers ri linii de cale ferat ; Construc ii, repara ii i între inere treceri la nivel cu calea ferat ; Construc ii, consolid ri i repara ii terasamente de cale ferat i ap ri de maluri; Decolmatare de albii la poduri i pode e, an uri, rigole, drenuri i t ieri de vegeta ie pentru realizarea gabaritului de liber trecere i vizibilit ii semnalelor; Realizarea zonei platformei c ii; Construc ii-montaj de structuri metalice în domeniul feroviar; Protec ii anticorosive la structuri metalice

79.

POLICOLOR S.A. BUCURE TI, Str. THEODOR PALLADY, Nr. 51, Sectorul 3, T: 021/345.17.30; F: 021/408.67.02

AF 4393 Înlocuie te AF 2275

30.10.2009 29.10.2014

29.10.2011 Sisteme peliculogene de protec ie anticorosiv i decorative

80.

PROCONTRANS MB IMPEX S.R.L. BUCURE TI, Sector 3, Calea VITAN, Nr. 119, Bl. V21B, Scara 1, Parter, Ap. 2, T: 021/321.00.20 F: 021/326.20.07

AF 4401 Înlocuie te AF 2271

04.11.2009 03.11.2014

03.11.2011 Proiectare i consultan în domeniul infrastructurii feroviare

81.

PRODOMUS S.R.L. RA I, Str. Bucure ti, Nr. 203 (209),

Jude ul C RA I, T/F: 0242/318.770 (9) M: 0722358028

AF 4398 Înlocuie te AF 3505

03.11.2009 02.11.2014

02.11.2011 Construc ii, între inere, repara ii cl diri cu specific feroviar, cu instala iile aferente, exclusiv gaze naturale

82.

PUBLIX S.R.L. CLUJ-NAPOCA, Str. Bucure ti, nr.51, Ap. 30, Jude ul CLUJ T/F: 0364/107.328

AF 4815 Înlocuie te AF 4395

04.11.2010 03.11.2015

03.11.2011 Salubrizare (sta ii de cale ferat , spa ii în cl diri cu specific feroviar); Deservire i între inere dormitoare pentru personal, cl diri administrative i de exploatare

83.

R.G.HOLZ COMPANY S.R.L. VI EU DE SUS, Str. MIORI EI, Nr. 4, Jude ul MARAMURE T/F: 0262/353.100

AF 3228 Înlocuie te AF 2722

05.12.2006 04.12.2011

04.12.2011 Revizii tehnice i repara ii accidentale pentru materialul rulant motor i tractat,

84.

RAPID COMPLEX S.R.L. DR ANI, Str. Bel ugului, Nr. 22, Jude ul VÂLCEA, T/F: 0250/730.553

AF 4818 Înlocuie te AF 3043

08.11.2010 07.11.2015

07.11.2011

Repara ii periodice i între inere curent linii CF, f sudarea inelor; Subtravers ri linii de cale ferat ; Proiectare lucr ri de: construc ii, repara ii linii de caleferat subtravers ri linii de cale ferat

85.

RELOC S.A. CRAIOVA, B-dul DECEBAL, Nr. 109, Jude ul DOLJ T: 0251/438.754 F: 0251/437.854

AF 4852 Înlocuie te AF 4022

14.12.2010 13.12.2015

13.12.2011 Între inere, repara ii, moderniz ri pentru locomotive electrice, locomotive diesel, automotoare, rame electrice i macarale CF; Fabricare i reparare piese de schimb i subansambluri pentru matrial rulant,

86.

ROMBERFIL S.A. PLOIE TI, Str. MIHAI BRAVU, Nr. 343, Jude ul PRAHOVA, T/F: 0244/520.617

AF 4861 Înlocuie te AF 3670

21.12.2010 20.12.2015

20.12.2011 Articole din metal ob inute prin prelucr ri mecanice; Articole din mase plastice ob inute prin injec ie

87.

ROMCARBON S.A. BUZ U, Str. Transilvaniei, Nr. 132, Jude ul BUZ U T: 0238/711.155 F: 0238/710.697

AF 4019 Înlocuie te AF 2348

05.12.2008 04.12.2013

04.12.2011 Elemente filtrante

88.

ROSAL GRUP S.R.L. BUCURE TI, Sector 3, Sos. DUDE TI-PANTELIMON Nr.2-4-6 T: 021/255.53.47 F: 021/255.53.48

AF 4841 Înlocuie te AF 4383

06.12.2010 05.12.2015

05.12.2011

Salubrizare (sta ii de cale ferat /metrou, spa ii în cl diri cu specific feroviar/ metrou, rame electrice de metrou); Colectare i evacuare gunoi din sta ii de cale ferat /metrou i linii curente; Dezinsec ie, dezinfec ie, deratizare; Tratamente fitosanitare (erbicidare)

89.

SCHUNK CARBON TECHNOLOGY S.R.L. BUCURE TI, Sector 4, Str. George Georgescu, Nr. 40 T/F: 0722535156

AF 4419 Înlocuie te AF 2764

17.11.2009 16.11.2014

16.11.2011

Semifabricate din grafit, electrografit, metalgrafit pentru aplica ii electrice i mecanice; Perii de c rbune (grafit, electrografit, metalgrafit) pentru ma ini electrice feroviare; Perii de c rbune de retururi de curent pentru vehicule feroviare

90.

SEFER S.R.L. CLUJ-NAPOCA, Calea Turzii, Nr. 29, Ap. 7, Jude ul CLUJ, T/F: 0264/441.225

AF 4856 Înlocuie te AF 2771

17.12.2010 16.12.2011

16.12.2011 Între inere curent i repara ii periodice linii de cale ferat , f sudarea inelor

91.

SERVTRANS INVEST S.A. BUCURE TI, Sector 1,

os. NICOLAE TITULESCU, Nr. 48 T/F: 021/222.33.46

AF 4429 Înlocuie te AF 3956

25.11.2009 13.10.2013

13.10.2011 Revizii tehnice la trenuri în sta ii cale de ferat (la compunere, în tranzit, la sosire); Între inere curent i repara ii periodice la linii de cale ferat , f sudarea inelor

92.

SERVTRANS MENTENANCE S.A. CARACAL, Str. Walter M cineanu, nr. 28, Jude ul OLT T/F: 0374200216

AF 4433 Înlocuie te AF 3985

30.11.2009 29.11.2014

29.11.2011

Repara ii periodice i între inere curent linii de cale ferat , f sudarea inelor; Repara ii curente i defecte accidentale la vagoanele de marf ; Revizii tehnice la trenuri în sta ii de cale ferat (la compunere, în tranzit, la sosire); RIF, RR pentru vagoane de marf

ONFR – AFER Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 90

Nr. Crt.

Denumire societate Adres sediu Telefon; fax

Serie i nr. AFF/ Eliberare AFF

Valabilitate AFF

Valabilitate viz Domeniul autorizat

93.

SIEMENS S.R.L. BUCURE TI, B-dul Preciziei, nr. 24, imobil H3, etaj 3-5, Sector 6 T: 021/629.64.00; F: 021/629.65.52

AF 4843 Î nlocuie te AF 4038

07.12.2010 06.12.2015

06.12.2011

Intermedierea furniz rii de produse finite, subansamble i piese de schimb pentru transportul feroviar i cu metroul (material rulant, instala ii de automatizare icomunica ii, inclusiv fibr optic , IFTE, instala ii SCB, instala ii de protec ie pentru

echipamentele i construc ii feroviare); Construc ii-monta, repara ii i între inere pentru instala ii feroviare (SCB, ELF, IFTE,TTR-Tc)

94.

SNTFC „CFR C TORI „ S.A. – RTFC CLUJ – REVIZIA DE VAGOANE SATU MARE SATU MARE - str. Grivi ei, nr. 2, jud. SATU MARE T/F:0261-768800

AF 3502 Înlocuie te AF 1319

26.07.2007 25.07.2012

25.07.2011 Revizii tehnice la trenuri în sta ii CF (la compunere, la sosire, în tranzit); Prelungirea termenului de RP prin revizii tehnice intermediare; repara ii accidentale la vagoane c.f.

95.

SNTFC „CFR C TORI S.A. – RTFC GALA I REVIZIA DE VAGOANE M TI

TI, Str. Doinei nr. 1-3, Jude ul VRANCEA T/F: 0236/415.985; T/F: 0237/261.762

AF 3550 Înlocuie te AF 2945

11.09.2007 02.04.2011

02.04.2011 Repara ii accidentale la vagoanele de c tori; Revizii tehnice la trenuri în sta ii CF (la compunere, la sosire, în tranzit)

96.

SNTFC „CFR” C TORI S.A. – RTFC IA I prin REVIZIA DE VAGOANE SUCEAVA (cu Posturile de Revizie BOTO ANI i VATRA DORNEI) SUCEAVA, Str. Nicolae Iorga, Nr. 7, Jude ul SUCEAVA T: 0722650759 F: 0230/517.277

AF 4813 Înlocuie te AF 2514

03.11.2010 02.11.2015

02.11.2011 Revizii intermediare i repara ii accidentale la vagoanele de c tori; Revizii tehnice la trenuri în sta ii CF (la compunere, la sosire, în tranzit)

97.

SNTFC„CFR C TORI” S.A. – RTFC TIMI OARA REVIZIA DE VAGOANE C TORI SIMERIA SIMERIA, Str. Victoriei, Nr. 9, Jude ul HUNEDOARA, T/F: 0254/262.743

AF 3125 Înlocuie te AF 1255

16.08.2006 15.08.2011

15.08.2011

Repara ii defecte accidentale la vagoanele de cale ferat ; Revizii tehnice la trenuri în sta ii CF (la compunere, la sosire, în tranzit); Prelungirea termenului de revizie periodic la vagoanele de c tori prin revizii tehnice intermediare RTI

98.

SNTFM „CFR MARF ” S.A. – SUCURSALA BUCURE TI prin REVIZIA DE VAGOANE GIURGIU NORD (cu Punctul de Revizie RUSE) GIURGIU, Str. Gloriei nr. 7, Jude ul GIURGIU, F: 0246/214.049

AF 4807 Înlocuie te AF 2404

01.11.2010 31.10.2015

31.10.2011 Revizii tehnice la trenuri în sta ii CF (la compunere, la sosire, în tranzit) Repara ii curente i accidentale la vagoanele de marf

99.

SNTFM „CFR MARF ” S.A. – SUCURSALA CLUJ prin REVIZIA DE VAGOANE BRA OV TRIAJ (cu Posturile de Revizie Co lariu, Sibiu Triaj i Punctele de lucru Ciceu, Vin u de Jos,

Târgu Mure Sud) BRA OV, Str. Timi Triaj, Nr. 11, Jude ul BRA OV, T/F: 0268/330.724

AF 4829 Înlocuie te AF 4352

22.11.2010 21.10.2015

21.10.2011 Revizia trenurilor în sta ii Repara ii curente i accidentale la vagoanele de marf Piese de schimb pentru material rulant

100.

SOCIETATEA COMERCIAL DE ÎNTRE INERE

I REPARA II VAGOANE CARANSEBE S.A. CARANSEBE , Calea Timi oarei, nr.1, Jude ul CARA -SEVERIN T/F: 0255/514.223 516.988

AF 4424 Înlocuie te AF 2297

23.11.2009 23.11.2014

23.11.2011 Revizii periodice, repara ii periodice, revizii intermediare tehnice i repara ii accidentale la vagoane CF; Subansambluri i piese de schimb pentru materialul rulant

101.

SOCIETATEA COMERCIAL DE ÎNTRE INERE I REPARA II VAGOANE DE C TORI CFR - SIRV BRA OV S.A. BRA OV, Str. Fund tura H rmanului - Depoul Locomotive, nr.2, Jude ul BRA OV T/F: 0268/334.163

AF 4848 Înlocuie te AF 4675

13.12.2010 01.07.2015

01.07.2011 Vagoane de cale ferat (proiectare, fabricare, modernizare, reparare, între inere); Construc ii metalice, subansambluri i piese de schimb pentru material rulant

102.

SOCIETATEA COMERCIAL DE ÎNTRE INERE I REPARA II VAGOANE DE C TORI “C.F.R. – S.I.R.V. TITU” s.A. TITU - Str. Regiei nr.3 bis, jude ul DÂMBOVI A T: 0245/606.038 F:0245-606037

AF 3628 Înlocuie te AF 1579

10.12.2007 09.12.2012

09.12.2011 Revizii intermediare i repara ii vagoane de cale ferat . Confec ionarea i repararea de piese de schimb pentru material rulant

103.

SOCIETATEA COMERCIAL DE REPARA II LOCOMOTIVE C.F.R. - S.C.R.L. BRA OV S.A. SEC IA REPARA II LOCOMOTIVE GALA I GALA I, str. Vezuviului nr. 1, jude ul GALA I T/F: 0268/334.434

AF 3930 Înlocuie te AF 1751

19.09.2008 18.09.2013

18.09.2011 Revizii planificate i repara ii accidentale la materailul rulant feroviar motor i la instala iile vagoanelor de înc lzire a trenurilor

ONFR – AFER Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 91

Nr. Crt.

Denumire societate Adres sediu Telefon; fax

Serie i nr. AFF/ Eliberare AFF

Valabilitate AFF

Valabilitate viz Domeniul autorizat

104.

SOCIETATEA COMERCIAL DE REPARA II LOCOMOTIVE C.F.R. - S.C.R.L. BRA OV S.A. SEC IA REPARA II LOCOMOTIVE SATU MARE SATU MARE - str. Botizului nr. 16, jude ul SATU MARE T/F: 0261/768.657

AF 3934 Înlocuie te AF 1667

24.09.2008 23.09.2013

23.09.2011 Revizii planificate i repara ii accidentale la materailul rulant feroviar motor i la instala iile vagoanelor de înc lzire a trenurilor

105.

SOCIETATEA COMERCIAL DE REPARA II LOCOMOTIVE C.F.R. - S.C.R.L. BRA OV S.A. SEC IA REPARA II LOCOMOTIVE PITE TI PITE TI, B-dul Petroli tilor, nr.5-7, Jude ul ARGE T/F: 0268/334.434

AF 4361 Înlocuie te AF 3929

06.10.2009 18.09.2013

18.09.2011 Revizii intermediare, revizii planificate i repara ii accidentale la material rulant motor i la agregatele de înc lzire GAT-08

106.

SOCIETATEA COMERCIAL DE REPARA II LOCOMOTIVE C.F.R. - S.C.R.L. BRA OV S.A. SEC IA REPARA II LOCOMOTIVE ARAD ARAD, str. Gelu nr. 2A, jud. ARAD T/F: 0268/304.434

AF 4450 Înlocuie te AF 3945

11.12.2009 06.10.2013

06.10.2011 Revizii intermediare, revizii planificate i repara ii accidentale la materailul rulant motor i la instala iile vagoanelor de înc lzire

107.

SOCIETATEA COMERCIAL DE REPARA II LOCOMOTIVE C.F.R. - S.C.R.L. BRA OV S.A. SEC IA REPARA II LOCOMOTIVE TIMI OARA TIMI OARA, Str. DUN RII Nr. 1, Jude ul TIMI T/F:0256/499.110

AF 4451 Înlocuie te AF 4001

11.12.2009 23.11.2013

23.11.2011 Revizii intermediare, revizii planificate i repara ii accidentale la materailul rulant motor i la instala iile vagoanelor de înc lzire

108.

SOCIETATEA COMERCIAL DE REPARA II LOCOMOTIVE C.F.R.-S.C.R.L. BRA OV S.A. - SEC IA ACTIVITATE INDUSTRIAL BRA OV BRA OV, Str. Fund tura H rmanului, Nr. 2, Jude ul BRA OV, T/F: 0268/334.434; T: 0372752808

AF 4427 Înlocuie te AF 2654

23.11.2009 23.11.2014

23.11.2011 Revizii intermediare, revizii planificate, repara ii accidentale i repara ii planificate la materialul rulant motor i la agregatele de înc lzire GAT 08; Subansambluri i piese de schimb pentru material rulant

109.

SOCIETATEA COMERCIAL LUCR RI DE SUDUR LINII DE C I FERATE „SUDAREC” S.A. BUCURE TI, B-dul Constructurilor, nr. 20A, Etaj 1, CORPUL A, OFICIU-CAMERA 110, SECTOR 6 T/F: 0741816343 0741816340

AF 4825 Înlocuie te AF 4409

15.11.2010 21.10.2012

21.10.2011

Proiectarea, construc ia i refacerea c ii f joante, prin sudara cap la cap a inelor electric i aluminotermicla calea ferat i metrou;

Confec ionare joante izolante lipite i a cupoanelor de tranzi ie; Confec ionare opritori de cale; Recondi ionarea ine, joantelor izolante lipite i a cupoanelor de tranzi ie; Montarea pe traverse a aparatelor de cale; Construc ii, repara ii i între inere linii de cale ferat

110.

SOLVOPLANT S.R.L. TÎRGU MURE , Str. T. Vladimirescu, Nr. 81, Jude ul MURE , T: 0265/268.941 F: 0265/268.942

AF 4836 Înlocuie te AF 3381

02.12.2010 02.05.2012

02.05.2011 Produse pentru sp lare, cur are i dezinfectare pentru domeniul feroviar

111.

SPIACT ARAD S.A. ARAD, Calea 6 Vân tori, nr.55, Jude ul ARAD T/F: 0257/257.068

AF 3626 Înlocuie te AF 1580

06.12.2007 05.12.2012

05.12.2011 Proiectare, fabrica ie, repara ii i între inere: echipamente, subansamble i piese de schimb pentru instala ii aferente domeniului feroviar.

112.

SUBTRANSCON S.R.L. TÂRGU MURE , B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 188, Ap. 7, Jude ul MURE T/F:0265/257693

AF 4834 Înlocuie te AF 2761

29.11.2010 28.11.2015

28.11.2011 Subtraver ri linii de cale ferat prin foraj orizontal pentru diametre mai mici de 1000 mm

113.

T.M.U.C.B. S.A. BUCURE TI, Sector 2, Str. Tudor Arghezi, nr. 8-10, etj.5 T: 021/317.10.60 F: 021/312.95.42

AF 4851 Înlocuie te AF 4806

13.12.2010 31.10.2015

31.10.2011

Confec ionare i montare structuri metalice de rezisten destinate infrastructurii feroviare i de metrou; Construc ii i confec ii metalice destinate infrastructurii feroviare i de metrou care nu apar in structurii de rezisten ; Construc ii, repara ii i între inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv instala iile aferente cu excep ia celor de gaze naturale; Protec ii anticorozive la structuri metalice destinate infrastructurii feroviare i de metrou; Subtarvers ri linii de cale ferat , prin foraj orizontal

114.

TEHNO CONSTRUCT S.R.L. CONSTAN A, Str. AL. PU KING, nr.5, Jude ul CONSTAN A F: 0241/613.975 M: 0744586241

AF 4438 Înlocuie te AF 2344

08.12.2009 07.12.2014

07.12.2011 Construc ii, repara ii i între inere linii de cale ferat , f sudarea inelor

115.

TEHNODOMUS S.A. ARAD - str. Petru Rare nr. 28, jude ul ARAD T: 0257/276.775; F: 0257/276.445

AF 4832 Valabil 1 AN

Înlocuie te AF 4769 23.11.2010 22.11.2011

22.11.2011 Construirea, modernizarea, între inerea i repararea c ilor de rulare pentru tramvaie

116.

TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L. CONSTAN A, Incinta Port Constan a, Dana 17, (între Silozurile I i II, magazia portuar REMIZA CF), Jude ul CONSTAN A, T: 0721694706 F: 0241/822.219

AF 4816 Înlocuie te AF 4334

05.11.2010 04.11.2015

04.11.2011 Revizii i repara ii accidentale la material rulant motor

ONFR – AFER Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 92

Nr. Crt.

Denumire societate Adres sediu Telefon; fax

Serie i nr. AFF/ Eliberare AFF

Valabilitate AFF

Valabilitate viz Domeniul autorizat

117.

TELECONSTRUC IA S.A. BUCURE TI, Sector 6, Str. FANULUI, Nr. 3, T: 021/434.16.01; F: 021/434.16.08

AF 4838 Înlocuie te AF 2451

02.12.2010 01.12.2015

01.12.2011

Subtravers ri linii de cale ferat prin foraj orizontal, pentru diametre mai mici sau egale cu 400 mm; Construc ii, repara ii i între inere cl diri cu specific feroviar i instala ii aferente, cu excep ia celor de gaze naturale; Construc ii-montaj, repara ii capitale, repara ii curente i între inere la instala iile TTR pentru exploatare; Construc ii-montaj instala ii pentru informatrea publicului c tor

118.

TRANSCONSTRUCT CO. SNAGOV S.R.L. OTOPENI - Str. Traian, nr. 20, jude ul ILFOV T/F: 351.22.84; 351.22.85

AF 3587 Înlocuie te AF 1462

23.10.2007 22.10.2012

22.10.2011

Extrac ia, sortarea i concasarea agregatelor naturale de râu din balastiera PISCU-GORGOTA ; Procesare în cadrul balastierei PISCU-GORGOTA a agregatelor naturale pentru ob inerea amestecului

119.

TURN TORIA CENTRAL ORION S.A. CÂMPINA - Str. Ecaterina Teodoroiu nr.29, jude ul PRAHOVA T: 0244/334.661; F: 0244/337.771

AF 3471 Înlocuie te AF 1421

29.06.2007 28.06.2012

28.06.2011 Piese turnate i prelucrate mecanic din font i o el pentru domeniul transportului feroviar i cu metroul

120.

UNIFAST S.R.L. TEIU , Str. CLO CA, Nr. 2, Jude ul ALBA T/F: 0258/851.205

AF 4466 Înlocuie te AF 4025

23.12.2009 07.12.2013

07.12.2011 Salubrizare (vagoane de c tori i sta ii de cale ferat )

121.

URANUS PLUTON S.R.L. OVIDIU, Sos. NATIONALA, Nr. 178, Jude ul CONSTAN A T/F: 0241/254.707 252.308; 244.550

AF 4439 Înlocuie te AF 2309

04.12.2009 03.12.2014

03.12.2011 Extragerea i prelucrarea pietrei sparte pentru balastarea liniilor de cale ferat

122.

VERAL COM S.R.L. TÂRGU MURE , B-dul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 194, Ap. 9, Jude ul MURE T/F: 0744705520

AF 4411 Înlocuie te AF 2265

11.11.2009 10.11.2014

10.11.2011 Repara ii i între inere linii de cale ferat , f sudarea inelor

123.

VULCIPAS S.R.L. ALEXANDRIA, Str.Ion Creang , nr.90, Jude ul TELEORMAN T: 0247/313.163; F: 0347405904

AF 4436 Înlocuie te AF 2811

02.12.2009 01.12.2014

01.12.2011 Articole tehnice din material plastic pentru domeniul infrastructurii feroviare i de metrou

124.

WASVAL S.R.L. IA I, Str. I.C. Br tianu, Nr. 8A, Etaj 2, Ap. 5, Jude ul IA I T/F: 0232/254.328

AF 3202 Înlocuie te AF 2749

06.11.2006 05.11.2011

05.11.2011 Dezinsec ie, deratizare, dezinfec ie; Protec ie fitosanitar -erbicid ri

Documente eliberate de Serviciul Subsistem Material Rulant, Serviciul Subsistem Infrastructur Instala ii, Serviciul Subsistem Infrastructur Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR – AFER, Serviciul Transport Urban pe ine din cadrul AFER

i raportate de Serviciul Subsistem Material Rulant din cadrul ONFR – AFER.

Autoriza ii de furnizor feroviar RETRASE de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Nr. Crt.

Denumire societate Adres sediu Telefon; fax

Serie i nr. AFF/ Eliberare AFF

Valabilitate AFF

Valabilitate viz Domeniul autorizat Observa ii

1.

INNOVA SISTEME I TEHNOLOGII S.R.L. ARAD, Str. Abrud nr. 97, Bloc 168, Ap. 2, Jude ul ARAD T/F: 0257/219.943

AF 3870 04.08.2008 03.08.2013

03.08.2009 Proiectare în domeniul materialului rulant RETRAS

ISF TIMI OARA (17.12.2010)

2.

INTERMASTERS IMPEX S.R.L. IMLEU SILVANIEI,

Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Nr. 41/A, Jude ul S LAJ, T/F: 0260/678.143; 0260/679.997

AF 3500 Înlocuie te AF 2611

27.07.2007 26.07.2012

26.07.2009

Confec ionarea i recondi ionarea prelatelor pentru uz feroviar; Confec ii metalice i amenaj ri interioare pentru vagoane de c tori

RETRAS ISF CLUJ

(03.11.2010)

3.

NEOCAD S.R.L. TIMI OARA, Str. Aluni ului, nr. 43, Etj.1, Ap.2, Jude ul TIMI T/F: 0256/497.585

AF 4232 15.06.2009 15.06.2014

15.06.2010

Furnizare de studii topografice, geotehnice, hidrogeologice i cadastrale în domeniul feroviar; Servicii de proiectare în domeniul infrastructurii feroviare

RETRAS ISF TIMI OARA (16.12.2010)

4.

NORD CONFOREST S.A. CLUJ-NAPOCA, Str. TRAIAN, Nr. 77/A, Jude ul CLUJ, T/F: 0264/432.546

AF 3883 Înlocuie te AF 2624

14.08.2008 13.08.2013

13.08.2009

Construc ii, repara ii, între inere cl diri cu specific feroviar inclusiv instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale; Construc ii, repara ii, între inere lucr ri de art în domeniul feroviar, cu excep ia tunelurilor; Construc ii, ap ri i consolid ri terasamente de cale ferat

RETRAS ISF CLUJ

(03.11.2010)

5.

REHAU POLYMER S.R.L. TUNARI, os. De Centur nr. 14-16, Jude ul ILFOV T: 266.51.80/171 F: 26.51.80

AF 3214 Înlocuie te AF 1864

17.11.2006 16.11.2011

16.11.2010 Fabricare articole tehnice din material plastic pentru domeniul feroviar

RETRAS SSILLA

(13.11.2010)

ONFR – AFER Autoriza ii de furnizor feroviar RETRASE de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 93

Nr. Crt.

Denumire societate Adres sediu Telefon; fax

Serie i nr. AFF/ Eliberare AFF

Valabilitate AFF

Valabilitate viz Domeniul autorizat Observa ii

6.

SNTFM „CFR MARF ” S.A. – SUCURSALA BUCURE TI REVIZIA DE VAGOANE PLOIE TI TRIAJ PLOIE TI, Str. Petrolului, Nr. 2, Jude ul PRAHOVA T/F: 0244/575.410

AF 2808 Înlocuie te AF 1150

12.12.2005 11.12.2010

11.12.2009

Revizii tehnice la trenuri în sta ii CF (la compunere, la sosire, în tranzit); Revizii intermediare i repara ii accidentale la vagoanele CF

RETRAS SSMR

(29.07.2010)

7.

SNTFM „CFR MARF ” S.A. – SUCURSALA CRAIOVA REVIZIA DE VAGOANE GOLE TI GOLE TI, Str. G rii nr. 1, Jude ul ARGE , F: 0251/416.347

AF 3538 Înlocuie te AF 3173

31.08.2007 30.08.2012

30.08.2010 Revizii tehnice la trenuri în sta ii CF (la compunere, la sosire, în tranzit)

RETRAS SSMR

(04.08.2010)

8.

SNTFM „CFR MARF ” S.A. – SUCURSALA GALA I REVIZIA DE VAGOANE F UREI

UREI, Str. G rii Nr. 2, Jude ul BR ILA, F: 0239/715.637

AF 3940 Înlocuie te AF 3344

02.10.2008 01.10.2013

01.10.2009

Revizii tehnice la trenuri în sta iii CF (la compunere, la sosire, în tranzit); Repara ii curente i accidentale la vagoane de marf

RETARS SSMR

(04.11.2010)

9.

SNTFM „CFR MARF ” S.A. – SUCURSALA TIMI OARA REVIZIA DE VAGOANE SIMERIA TRIAJ

CIA, sat TÂMPA, Str. G rii, Nr. 2, Jude ul HUNEDOARA F:0723111035 T: 073375603 T CFR: 882/2112

AF 2553 Înlocuie te AF 1018

03.06.2005 02.06.2010

02.06.2010 Revizii tehnice la trenuri în sta ii CF (la compunere, în tranzit, la sosire),

RETRAS ISF TIMI OARA

(27.10.2010)

10.

SNTFM „CFR MARF ” S.A. – SUCURSALA TIMI OARA REVIZIA DE VAGOANE PETRO ANI PETRO ANI, Str. Titu Maiorescu, Nr. 4, Jude ul HUNEDOARA T/F: 0372841352

AF 4388 Înlocuie te AF 2207

23.10.2009 22.10.2014

22.10.2010 Revizia tehnic a trenurilor în sta ii CF (la compunere, în tranzit, la sosire)

RETRAS ISF TIMI OARA

(29.10.2010)

11.

SNTFM CFR MARF S.A. – SUCURSALA BRA OV REVIZIA DE VAGOANE CO LARIU CO LARIU, Str. G rii, Nr. 2, Jude ul ALBA F: 0258/851.033

AF 3918 Înlocuie te AF 3392

15.09.2008 08.05.2012

08.05.2010

Revizia tehnice la trenuri în sta ii CF (la compunere, la sosire, în tranzit); Repara ii curente i accidentale la vagoane de marf

RETRAS SSMR

(02.11.2010)

12.

SNTFM CFR MARF S.A. – SUCURSALA BRA OV REVIZIA DE VAGOANE SIBIU TRIAJ SIBIU, Str. tefan cel Mare nr. 132, Jude ul SIBIU T/F: 0269-213440

AF 3261 Înlocuie te AF 1174

17.01.2007 16.01.2012

16.01.2010

Revizii intermediare i repara ii accidentale la vagoane CF; Repara ii piese de schimb pentru vagoane CF; Revizii tehnice la trenuri în sta ii CF (la compunere, la sosire, în tranzit)

RETRAS DE SSMR

(16.09.2010)

Documente eliberate de Serviciul Subsistem Material Rulant, Serviciul Subsistem Infrastructur Instala ii, Serviciul Subsistem Infrastructur Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR – AFER,

i raportate de Serviciul Subsistem Material Rulant din cadrul ONFR – AFER.

Certificate de omologare tehnic feroviar i prelungirea termenelor de valabilitate a certificatelor de omologare tehnic feroviar eliberate de AFER conform OMT 290/2000

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Nr. crt. OT

Denumire agent economic

Certificat de omologare tehnic feroviar seria OT

Domeniul Clasa risc Num r Data emiterii Valabilitate

Data eliber rii

prelungirii

Data expir rii

prelungirii

1. ATELIERELE CFR GRIVI A S.A. BUCURE TI

Repara ia general a vagoanelor de dormit seria 71.80, cu transformare în vagoane de dormit seria 71.70 cu frân electromagnetic

1A 361 18.11.2010 17.11.2011 - -

2. BOZO S.R.L. VL DE TI

Produse destinate salubriz rii detergen i BOZO 2A 389 08.12.2010 durata

nedeterminata - -

3. Produse destinate salubriz rii detergen i BOZO 2A 390 08.12.2010 07.12.2015 - -

4. CFR IRLU S.A. - SEC IA IRLU CARANSEBE

Repara ia capital a vagoanelor de marf Seria Uaai cu 20 osii proiect 65 D 3069-0/a

1A 350 12.11.2010 11.11.2011 - -

5. Repara ie periodic a vagoanelor de marf seria Fals proiect 485.00

1A 351 12.11.2010 11.11.2015 - -

6. CFR IRLU S.A. - SEC IA IRLU DEJ, Atelierul Oradea

Reparatii planificate tip RR, RG la locomotiva diesel hidraulic de 1250 CP

1A 394 13.12.2010 12.12.2011 - -

7. CFR IRV S.A. - SEC IA IRV BARBO I TRIAJ

Repara ie periodic la vagonul de marf seria Fals, cod proiect 485.00 1A 403 17.12.2010 16.12.2015 - -

8. CFR SCRL BRA OV S.A. BRA OV

Repara ii planificate tip RR/RG, lucr ri de modernizare i repara ii accidentale la locomotivele electrice Bo-Bo 3400 kW

1A 414 23.12.2010 22.12.2015 - -

ONFR – AFER Certificate de omologare tehnic feroviar i prelungirea termenelor de valabilitate a certificatelor de omologare tehnic feroviar

eliberate de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 94

Nr. crt. OT

Denumire agent economic

Certificat de omologare tehnic feroviar seria OT

Domeniul Clasa risc Num r Data emiterii Valabilitate

Data eliber rii

prelungirii

Data expir rii

prelungirii

9.

CFR SCRL BRA OV S.A. BRA OV

Repara ii planificate tip RR/RG, lucr ri de modernizare i repara ii accidentale la locomotivele electrice Co-Co 5100 kW

1A 413 23.12.2010 22.12.2015 - -

10.

Repara ie general i modernizarea vagoanelor compartimentate serie veche 20.47/20.57 i transformare în vagon serie nou 20.49 varianta II de echipare i dotare

1A 296 23.11.2009 22.11.2010 13.12.2010 22.11.2011

11. CFR SIRV BRA OV S.A. BRA OV – Punctul de lucru Aiud

Repara ie periodic a vagoanelor de marf Seria Eacs, Proiect RV-10-525-00

1A 391 09.12.2010 08.12.2011 - -

12.

CFR SIRV M TI S.A. M TI

Repara ie periodic la vagonul de marf pe 4 osii, Seria Fals, cod Proiect 485.00

1A 392 13.12.2010 12.12.2015 - -

13. Repara ie periodic la vagonul de marf pe 4 osii, Seria Uals, cod Proiect 467.00

1A 393 13.12.2010 12.12.2015 - -

14. Repara ie periodic a vagoanelor de marf seria Uacs, cod proiect RVG 12.00/A 1A 239 15.10.2009 14.10.2010 24.11.2010 14.10.2011

15. CORZ S.R.L. BLEJOI

Încuietoare special autoblocant 2B 379 30.11.2010 29.11.2011 - -

16. Încuietoare special CFR 2B 380 30.11.2010 29.11.2015 - -

17. ELECTROAPARATAJ TRAC IUNE S.R.L. MALU MARE

Butoane pentru LDE 1A, 1B 367 22.11.2010 21.11.2011 - -

18. ELECTROTEL SA ALEAXANDRIA

Tablouri electrice de distribu ie i automatizare de joas tensiune destinate utiliz rii sta ionare 1B 349 11.11.2010 10.11.2011 - -

19. ELECTROTERMOMETRIA S.R.L. PA CANI

Invertor pentru l mpi fluorescente 2A 345 08.11.2010 07.11.2011 - -

20. FEROM S.R.L. BUCURE TI

Regulator antipatinaj tip M2 i piese de schimb 1A 262 30.10.2009 29.10.2010 24.11.2010 29.10.2011

21. Regulator centrifugal tip AR11 i piese de schimb 1A 263 30.10.2009 29.10.2010 24.11.2010 29.10.2011

22. GRANIT STAR S.A. BUCURE TI

Piatr spart pentru balastarea liniilor de cale ferat - Cariera IARDA TI A MARE

2B 261 30.10.2009 29.10.2010 25.11.2010 29.10.2011

23. H.D. COMPANY S.R.L. CUGIR

Plac special pentru prevenirea cr rii traverselor din lemn pentru calea ferat

2B 353 15.11.2010 durata

nedeterminata - -

24. Plac special pentru prevenirea cr rii traverselor din lemn pentru calea ferat 2B 354 15.11.2010 14.11.2015 - -

25. INDA SRL CRAIOVA Alternator de curent continuu tip DCS 20/12 1A 348 11.11.2010 10.11.2011 - -

26.

INFOSTAR S.R.L. PA CANI

Indicator de nivel cu traductor hidrostatic tip ITH-45 2A 381 02.12.2010 01.12.2015 - -

27. Indicator de nivel cu traductor hidrostatic tip ITH-45 2A 382 02.12.2010 durata

nedeterminata - -

28. Lamp final vagon tip LFV-10X 1A 383 02.12.2010 01.12.2015 - -

29. Lamp final vagon tip LFV-10X 1A 384 02.12.2010 durata nedeterminata

- -

30. Semnalizator procentual tip SP-26C 2A 385 02.12.2010 01.12.2015 - -

31. Semnalizator procentual tip SP-26C 2A 386 02.12.2010 durata

nedeterminata - -

32. Amplificator audio cu microfon incorporat pentru vagoane de calatori tip SS-CF-46

2A 84 01.04.2009 31.03.2010 02.12.2010 31.03.2011

33. ISAF S.A. BUCURE TI

Clem terminal pentru linia de contact 25 kV - 50 Hz

1A 342 04.11.2010 durata nedeterminata

- -

34. Clem terminal pentru linia de contact 25 kV - 50 Hz

1A 343 04.11.2010 03.11.2015 - -

35. KRON-TRIEM S.R.L. BRA OV

Repara ii tip RR, RG i îmbun iri ram automotoare compus din vagon motor tip X 4300÷X 4700 i remorci tip XR 8300 ÷ XR 8700

1A 366 22.11.2010 21.11.2011 - -

36. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A. BUCURE TI

Piatr spart pentru balastarea liniilior de cale ferat - Cariera SUSENI

2B 360 17.11.2010 16.11.2015 - -

37. METABET CF S.A. PITE TI

Dale prefabricate din beton armat pentru treceri la nivel cu calea ferat

1A 401 20.12.2010 19.12.2011 - -

38. Traverse biloc din beton armat cu prindere indirect pentru calea de rulare a metroului

1A 404 20.12.2010 19.12.2011 - -

39.

MULTIPLA S.R.L. GALA I

Plac autostop 1A 387 03.12.2010 02.12.2015 - -

40. Plac autostop 1A 388 03.12.2010 durata

nedeterminata - -

41. Semnale luminoase 1A 176 14.06.2010 13.12.2010 10.12.2010 13.12.2011

42. PETROUTILAJ S.A. POIANA CÂMPINA

Repara ie periodic la vagonul cistern de 68 mc pentru transportat produse petroliere Proiect S169

1A 344 05.11.2010 04.11.2011 - -

43. PREBET AIUD S.A. AIUD Dale prefabricate din beton armat pentru treceri la nivel cu calea ferat

1A 402 20.12.2010 19.12.2015 - -

ONFR – AFER Certificate de omologare tehnic feroviar i prelungirea termenelor de valabilitate a certificatelor de omologare tehnic feroviar

eliberate de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 95

Nr. crt. OT

Denumire agent economic

Certificat de omologare tehnic feroviar seria OT

Domeniul Clasa risc Num r Data emiterii Valabilitate

Data eliber rii

prelungirii

Data expir rii

prelungirii

44.

PROMAT S.R.L. CRAIOVA

Servoregulatoare electronice de câmp tip SREC 170/30 R: SREC 170/30 R-PP, 170/30 R-IT, 170/30 R-PP-IT

1B 355 15.11.2010 14.11.2015 - -

45. Convertor static pentru alimentarea serviciilor auxiliare ale locomotivelor diesel electrice tip CSASA 44 LDE

1B 368 23.11.2010 22.11.2015 - -

46. Convertor static pentru alimentarea serviciilor auxiliare ale locomotivelor electrice tip CSASA 44 LE

1B 372 23.11.2010 22.11.2015 - -

47. Ansamblu dispozitiv de retur curent pentru LE i LDE cu înc lzire tren tip ADRC 300 A

1A 374 23.11.2010 22.11.2015 - -

48. Convertor static pentru alimentarea instala iei de climatizare a locomotivelor diesel electrice tip CSC 8 LDE

2A 375 25.11.2010 24.11.2015 - -

49. Convertor static pentru alimentarea instala iei de climatizare a locomotivelor electrice tip CSC 8 LE 2A 376 25.11.2010 24.11.2015 - -

50. RELOC S.A. CRAIOVA

Repara ie general (RG) cu modernizare la automotoarele pe 4 osii Seria 700

1A 415 23.12.2010 22.12.2011 - -

51. Repara ie general (RG) cu modernizare la automotoarele pe 4 osii Seria 1000

1A 416 23.12.2010 22.12.2011 - -

52.

REMAR S.A. PA CANI

Repara ie periodic a vagonului de marf Seria Fals Proiect 44500/0

1A 362 22.11.2010 21.11.2011 - -

53. Repara ie periodic a vagonului de marf Seria Fals Proiect 48500/0 M-88

1A 363 22.11.2010 21.11.2011 - -

54. Repara ie periodic a vagonului de marf Seria Rgs Proiect 332/0

1A 364 22.11.2010 21.11.2015 - -

55. Repara ie periodic a vagonului de marf Seria Faccpps Proiect 43100/0

1A 365 22.11.2010 21.11.2015 - -

56. Modernizarea trenului etajat format din 4 vagoane serie nou 16.05/26.05 1A 417 24.12.2010 23.12.2011 - -

57. ROMINSERV S.R.L. BUCURE TI - Punctul de lucru ROMINSERV VAIVES IAIFO ZAL U

Carcas pentru angrenajul de trac iune de la locomotiv electric de 3400/5100 kW varianta având viteza maxim de 200 km/h

1A 412 21.12.2010 20.12.2011 - -

58. Butuc pentru osia montat de la locomotiva electric de 3400/5100 kW varianta având viteza maxim de 200 km/h

1A 411 21.12.2010 20.12.2011 - -

59. SCORPION'S CONSTRUCT S.R.L. CONSTAN A

Piatr spart pentru balastarea liniilor de cale ferat - Cariera SOMOVA

2B 358 22.11.2010 21.11.2015 - -

60.

SOFTRONIC S.R.L. CRAIOVA

Locomotiv electric Co'-Co' TSAM cu reglare static a tensiunii pe motoarele electrice de trac iune variantele având vitezele maxime 120/160 Km/h

1A 369 23.11.2010 durata nedeterminata

- -

61.

Locomotiv electric Co'-Co' TSAM cu reglare static a tensiunii pe motoarele electrice de trac iune variantele având vitezele maxime 120/160 Km/h

1A 370 23.11.2010 22.11.2015 - -

62. Locomotiv electric Co'-Co' TSAM cu reglare static a tensiunii pe motoarele electrice de trac iune varianta având viteza maxim 200 Km/h

1A 371 23.11.2010 22.11.2011 - -

63. Instala ie tip IMTO pentru m surarea temperaturii la cutiile de osie de la locomotivele electrice prev zute cu ICOL

1A 377 26.11.2010 durata

nedeterminata - -

64. Instala ie tip IMTO pentru m surarea temperaturii la cutiile de osie de la locomotivele electrice prev zute cu ICOL

1A 378 26.11.2010 25.11.2015 - -

65.

SOLVOPLANT S.R.L. TÂRGU MURE

AUTO AMPON FORTE, CARPET AMPON EX, PARDOCLEAN FRESH, SOLOSTAR BRILIANT - Produse pentru cur enia i între inerea la interior i la exterior a vagoanelor de

tori

2A 395 14.12.2010 durata

nedeterminata - -

66.

AUTO AMPON FORTE, CARPET AMPON EX, PARDOCLEAN FRESH, SOLOSTAR BRILIANT - Produse pentru cur enia i între inerea la interior i la exterior a vagoanelor de

tori

2A 396 14.12.2010 13.12.2015 - -

67.

CLIP WC, POLYSEPT DEZINFECTANT , POLYSEPT DEZINFECTANT PARFUMAT, SOFTHAND - Produse pentru cur enie i dezinfectare

2A 397 14.12.2010 durata nedeterminata

- -

ONFR – AFER Certificate de omologare tehnic feroviar i prelungirea termenelor de valabilitate a certificatelor de omologare tehnic feroviar

eliberate de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 96

Nr. crt. OT

Denumire agent economic

Certificat de omologare tehnic feroviar seria OT

Domeniul Clasa risc Num r Data emiterii Valabilitate

Data eliber rii

prelungirii

Data expir rii

prelungirii

68.

SOLVOPLANT S.R.L. TÂRGU MURE

CLIP WC, POLYSEPT DEZINFECTANT , POLYSEPT DEZINFECTANT PARFUMAT, SOFTHAND - Produse pentru cur enie i dezinfectare

2A 398 14.12.2010 13.12.2015 - -

69.

CLIP RUGIN , MOTORSOLV CONCENTRAT, PARDOCLEAN INDUSTRIAL, SALUBEX ALCALIN, SOLVOFER, SOLVOSAN, SOLVOWAX - Produse pentru cur area de depuneri cu grad ridicat de impurit i de natur organic sau anorganic

2A 399 14.12.2010 durata

nedeterminata - -

70.

CLIP RUGIN , MOTORSOLV CONCENTRAT, PARDOCLEAN INDUSTRIAL, SALUBEX ALCALIN, SOLVOFER, SOLVOSAN, SOLVOWAX - Produse pentru cur area de depuneri cu grad ridicat de impurit i de natur organic sau anorganic

2A 400 14.12.2010 13.12.2015 - -

71. SPIACT ARAD S.A. ARAD

Izolator de selec ionare MMN-1 pentru linia de contact 25 kV-50Hz

1A 408 20.12.2010 19.12.2015 - -

72. Izolator de selec ionare MMN-1 pentru linia de contact 25 kV-50Hz

1A 407 20.12.2010 durata

nedeterminata - -

73. SPIACT BRA OV S.A. BRA OV

Încuietori cu chei pentru controlul pozi iei macazurilor

1A 232 25.09.2009 24.09.2010 08.12.2010 24.09.2011

74. SPIACT CF ARAD SA ARAD

Sisteme de sprijin (stâlpi metalici tip SMU i SMT, traverse rigide) pentru linia de contact 25 kV - 50 Hz

1A 356 16.11.2010 durata nedeterminata

- -

75. Sisteme de sprijin (stâlpi metalici tip SMU i SMT, traverse rigide) pentru linia de contact 25 kV - 50 Hz

1A 357 16.11.2010 15.11.2015 - -

76. TARMAC ROMÂNIA S.R.L. BUCURE TI

Piatr spart pentru balastarea liniilor de cale ferat - Cariera TURCOAIA-IACOBDEAL 2B 352 16.11.2010 15.11.2015 - -

77. TEHMIN-BRA OV S.R.L. BRA OV

Dulap echipat pentru sistem automat de comand i diagnoz pentru vagoane c tori, tip SACDT

1A 346 11.11.2010 durata nedeterminata

- -

78. Dulap echipat pentru sistem automat de comand i diagnoz pentru vagoane c tori, tip SACDT

1A 347 11.11.2010 10.11.2015 - -

79. TEHNICA NOU LIBER S.R.L. BUCURE TI

Izolatori pentru ram electric metrou 1B 405 17.12.2010 16.12.2011 - -

80. TGH EXIM HER S.R.L.

LM GEL Piatr spart pentru balastarea liniilor de cale ferat - Cariera ACIU A 3

2B 359 16.11.2010 15.11.2011 - -

81. TURN TORIA CENTRAL ORION S.A. CÂMPINA

Piese brut turnate din font i o el pentru domeniul feroviar reprezentate de : Corp lag r osie cod M.3-01.01.03.01/B desene M.3-01.01.03.01 - ST i nr. M.3-01.01.03.01- SE i Disc de frân cod 58.07.31.117 / C desene nr.58.07.31.117 - ST i nr.58.07.31.117 - SE

1A, 1B 373 23.11.2010 22.11.2015 - -

82. VAE APCAROM S.A. BUZ U

Ansamblu montaj electromecanism EM5R la aparatele de cale

1A 406 21.12.2010 20.12.2015 - -

Documente eliberate de Serviciul Subsistem Material Rulant, Serviciul Subsistem Infrastructur Instala ii, Serviciul Subsistem Infrastructur Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR – AFER, Serviciul Transport Urban pe ine din cadrul AFER

i raportate de Serviciul Subsistem Material Rulant din cadrul ONFR – AFER.

Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare eliberate de AFER conform OMT 290/2000

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Nr. crt. AT

Denumire agent economic

Agrement tehnic feroviar seria AT

Domeniul Clasa risc Num r Data

emiterii Valabilitate Data eliber rii prelungirii

Data expir rii prelungirii

1. 2 INVEST S.R.L. CLUJ-NAPOCA Repara ii i între inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

2A 730 23.11.2010 22.11.2012 - -

2.

ABB S.R.L. BUCURE TI

Construc ii, modernizare instala ii de energoalimentare 1A 569 19.08.2009 28.08.2010 28.12.2010 28.08.2011

3. Repararea i între inerea instala iilor de energoalimentare 1A 570 19.08.2009 28.08.2010 28.12.2010 28.08.2011

4. Celule de medie tensiune cu izlolatie in aer 2A 571 19.08.2009 28.08.2010 28.12.2010 28.08.2011

5. ACMS S.A. BUCURE TI Construc ii, repara ii i între inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv instala iile aferente cu excep ia celor de gaze naturale

2A 743 02.12.2010 01.12.2012 - -

6. ALROD CONSULT S.R.L. CÂMPINA

Erbicidare în domeniul infrastructurii de metrou 2A 785 16.11.2009 15.11.2010 07.12.2010 15.11.2012

ONFR – AFER Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare eliberate de AFER

conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 97

Nr. crt. AT

Denumire agent economic

Agrement tehnic feroviar seria AT

Domeniul Clasa risc Num r Data

emiterii Valabilitate Data eliber rii prelungirii

Data expir rii prelungirii

7.

ALSTOM GRIND ROMÂNIA S.R.L. BUCURE TI, AREVA ENERGIETECHNIK GmbH T&D GERMANIA

Întreruptor înalt tensiune cu camer de stingere în SF6 2A 750 30.03.2010 29.03.2010 02.12.2010 29.03.2012

8.

ALSTOM GRIND ROMÂNIA S.R.L. BUCURE TI, AREVA T&D ITALY SPA

Separator monopolar tip S3F/S3FT 25 kV-50 Hz, 1250-2000A 2A 747 15.09.2009 14.09.2010 02.12.2010 14.09.2012

9. Separator prev zut cu mecanism de ac ionare electric i cu it de legare la p mânt tip S2DA/S2DAT/S2DA2T 110kV

2A 748 15.09.2009 14.09.2010 02.12.2010 14.09.2012

10. Separator monopolar/bipolar, cu camer de stingere în vid tip S2V 25 kV-50Hz, 1250-2000A

2A 749 15.09.2009 14.09.2010 02.12.2010 14.09.2012

11. ALSTOM GRIND ROMÂNIA S.R.L. BUCURE TI, TRIDELTA PARAFOUDRES SA FRAN A

Dispozitiv de monitorizare supratensiune MDC-3 1A 752 02.12.2010 01.12.2012 - -

12. Desc rc toare de supratensiunecu carcas polimeri varisil HTS 36

1A 751 02.12.2010 01.12.2012 - -

13.

ANTCON DINU S.R.L. PETRO ANI

Intretinere curenta si reparatii periodice linii de cale ferata in executie manuala fara sudarea sinelor 1A 623 04.11.2008 03.11.2010 18.11.2010 03.11.2012

14. Lucrari de constructii-montaj, reparatii capitale instalatii ELF

1A 283 11.05.2009 10.05.2010 21.12.2010 10.05.2011

15. Lucr ri de repara ii i construc ii-montaj la instala iile de energoalimentare pentru c i ferate electrificate 25 kV-50Hz

1A 725 21.10.2009 20.10.2010 08.12.2010 20.10.2012

16. Lucr ri de repara ii i construc ii-montaj a instala iilor de contact ale c ii ferate electrificate 25 kV-50Hz

1A 726 21.10.2009 20.10.2010 08.12.2010 20.10.2012

17. ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT S.R.L. PIATRA NEAM

Între inere curent i repara ii periodice linii de cale ferat , sudarea inelor

1A 781 12.11.2009 11.11.2010 08.11.2010 11.11.2011

18. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. HUNEDOARA

Revizii planificate tip PTAE, RT, R1, R2, 2R2 si reparatii accidentale la locomotivele diesel hidraulice de 1250 CP

1A 156 23.03.2009 24.10.2010 22.11.2010 24.10.2012

19. ASTALDI S.p.A. ITALIA Construc ii, repara ii i între inere tuneluri, galerii i sta ii de metrou 1A 700 10.11.2010 09.11.2011 - -

20. ASTRA VAGOANE C TORI S.A. ARAD

Vagon de c tori salon InterRegio clasa a II-a, tip 2 1A 775 13.12.2010 12.06.2011 - -

21. ATELIERELE CFR GRIVI A S.A. BUCURE TI, BONATRANS GROUP A.S. CEHIA

Bandaje brut laminate din o el nealiat B3N pentru vagoane 1A 845 07.12.2009 06.12.2010 20.12.2010 06.12.2011

22. AVIGALL S.R.L. IA I Repara ii i între inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

2A 712 15.11.2010 22.10.2012 - -

23. BAREXIM SRL BUCURE TI, GE RAIL SERVICES GmbH GERMANIA

Vagon de marf pe 4 osii Seria Habfis 1A 683 04.11.2010 03.11.2011 - -

24. BATROM PRODCOM IMPEX S.R.L. CLUJ-NAPOCA Intermedierea furniz rii de baterii de acumulatoare 1B 742 30.11.2010 29.11.2012 - -

25. BELGIAN INVESTIMENT S.R.L. CONSTAN A

Comercializarea produselor feroviare critice destinate infrastructurii feroviare

1A 693 08.11.2010 07.11.2011 - -

26. BRIDGE CONSULT S.R.L. BUCURE TI

Proiectare i consultan în domeniul infrastructurii feroviare

1A 731 27.10.2009 26.10.2010 02.11.2010 26.10.2012

27. CARMENSIMI GRUP S.R.L. PLOIESTI

Reparatii periodice si intretinere curenta linii de cale ferata cu aparate de cale fara sudarea sinelor

1A 632 11.11.2008 10.11.2010 09.11.2010 10.11.2012

28. CAROMET S.A. CARANSEBE Discuri de frân i elemente de asamblare pentru osiile montate de la automotorul DESIRO SR 20 D

1A 754 03.12.2010 02.12.2011 - -

29.

CAROMET S.A. CARANSEBE , BOCHUMER VEREIN VERKEHRSTECHNIK GmbH GERMANIA

Ro i monobloc pentru locomotive electrice de 3400/5100 kW

1A 684 05.11.2010 04.11.2012 - -

30. CFR IRLU S.A. - SEC IA IRLU CARANSEBE

Revizii planificate tip RT, R1, R2 i repara ii accidentale la locomotive tip LDH 180 CP i LDH 250 CP

1A 767 08.12.2010 07.12.2012 - -

31. CFR IRLU S.A. - SEC IA IRLU PA CANI

Revizii intermediare (RI), revizii ale echipamentelor de pe acoperi (RAC), revizii planificate tip RT, reviz. G, Reviz.Gex. i rep. Accid. La locomotivele electrice de 4130 kW

1A 798 18.11.2009 18.11.2010 16.11.2010 18.11.2012

32. CFR SCRL BRA OV S.A. - SEC IA R.L. ARAD

Revizii planificate tip RAC, RT, R1, R2, reparatii accidentale si lucrari de pregatiri pentru iarna la rama electrica Z6100

1A 337 27.05.2009 26.05.2010 23.11.2010 26.05.2012

33. CFR SCRL BRA OV S.A. - SEC IA R.L. GALA I

Revizii planificate tip PTH3, RT, R1, R2, 2R2, reparatii accidentale si lucrari de pregatiri pentru iarna la locomotivele diesel hidraulice DE 1360 CP

1A 280 08.05.2009 07.05.2010 02.12.2010 07.05.2012

34. Revizii planificate tip RAC, RT, R1, R2, reparatii accidentale si lucrari de pregatiri pentru iarna la rama electrica Z6100

1A 320 22.05.2009 21.05.2010 02.12.2010 21.05.2012

35. CFR SCRL BRA OV S.A. - SEC IA R.L. IA I (INCLUSIV PUNCTUL DE LUCRU BAC U)

Reprofilarea bandajelor la osiile vehiculelor feroviare pe strungul subteran tip HEGENSCHEIDT

1A 622 03.11.2008 02.11.2010 18.11.2010 02.11.2012

ONFR – AFER Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare eliberate de AFER

conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 98

Nr. crt. AT

Denumire agent economic

Agrement tehnic feroviar seria AT

Domeniul Clasa risc Num r Data

emiterii Valabilitate Data eliber rii prelungirii

Data expir rii prelungirii

36. CFR SCRL BRA OV S.A. - SEC IA R.L. PITE TI

Revizii planificate tip PTH3, RT, R1, R2, 2R2, reparatii accidentale si lucrari de pregatiri pentru iarna la locomotivele diesel hidraulice DE 1360 CP

1A 363 05.06.2009 04.06.2010 23.11.2010 04.06.2012

37.

CFR SCRL BRA OV S.A. - SEC IA R.L. SATU MARE (INCLUSIV POST DE LUCRU JIBOU)

Rebandajarea osiilor montate de la vehiculele feroviare 1A 301 19.05.2009 18.05.2010 14.12.2010 18.05.2012

38. Revizii planificate tip IS 200 , F1, F2, F3, F4, F5 la automotoarele desiro - SR 20 D

1A 143 27.03.2008 26.03.2010 13.12.2010 26.03.2012

39. Revizii planificate tip PTH3, RT, R1, R2, 2R2, reparatii accidentale si lucrari de pregatiri pentru iarna la LDH 1500 CP -ALSTOM

1A 144 27.03.2008 26.03.2010 13.12.2010 26.03.2012

40. CFR SCRL BRA OV S.A. - SEC IA R.L. SIBIU

Revizii intermediare (PTH3), Revizii planificate tip RT, R1, R2, 2R2, repara ii accidentale i lucr ri de preg tiri pentru iarn la LDH 1360 CP"

1A 598 28.08.2009 27.08.2010 09.11.2010 27.08.2012

41. CFR SCRL BRA OV S.A. - SEC IA R.L. SUCEAVA

Revizii planificate tip RAC, RT, R1, R2, repara ii accidentale i lucr ri de preg tiri pentru iarn la rama electric Z 6100

1A 694 07.10.2009 06.10.2010 24.11.2010 06.10.2012

42. COMPANIA DE TRANSPORT FEROVIAR BUCURE TI S.A. BUCURE TI

Între inere curent i repara ii periodice linii de cale ferat , sudarea inelor

1A 698 09.11.2010 08.11.2012 - -

43.

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. OTOPENI

Salubrizare rame electrice de metrou 2A 669 29.09.2009 28.09.2010 24.11.2010 28.09.2012

44. Salubrizare spa ii în cl diri cu specific de metrou 2A 670 29.09.2009 28.09.2010 24.11.2010 28.09.2012

45. Colectare i evacuare gunoi din liniile curente i sta iile de metrou

2A 671 29.09.2009 28.09.2010 24.11.2010 28.09.2012

46. CONFER S.A. BAIA MARE Construc ii cl diri cu specific feroviar, inclusiv instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

2A 713 15.11.2010 14.11.2012 - -

47. CONREP S.A. VI EU DE SUS Construc ii, repara ii i între inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

2A 753 02.12.2010 01.12.2012 - -

48.

CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. TIMI OARA

Construc ii cl diri cu specific feroviar, inclusiv instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale 2A 732 24.11.2010 23.11.2012 - -

49. Repara ii i între inere cl diri cu specifc feroviar i instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

2A 733 24.11.2010 23.11.2012 - -

50. Lucr ri de construc ii-montaj i repara ii capitale a instala iilor ELF 1A 790 22.12.2010 21.12.2011 - -

51. CONSAL TRADE S.R.L. CONSTAN A

Constructii poduri si podete de cale ferata 1A 625 13.11.2008 12.11.2010 06.12.2010 12.11.2012

52. Reparatii si intretinere poduri si podete de cale ferata 1A 626 13.11.2008 12.11.2010 06.12.2010 12.11.2012

53. CONSTRIND CHIM IMPEX S.R.L. BUCURE TI, LIBERT PAINTS & CO NV BELGIA

Produse utilizate pentru protec ia anticorosiv a tablierelor metalice din domeniul feroviar

2B 660 26.10.2009 25.10.2010 29.12.2010 25.10.2012

54. CONSTRUC II FEROVIARE CRAIOVA S.A. CRAIOVA

Construc ii, repara ii i între inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

2A 714 23.11.2010 22.11.2012 - -

55. COREFERO S.A. GALA I Construc ii linii de cale ferat , f sudarea inelor 1A 763 07.12.2010 06.12.2012 - -

56. DAMIENA S.R.L. MOARA Consolid ri terasamente de cale ferat cu ancore, prin foraj 1A 768 09.12.2010 08.12.2011 - -

57. DELNIUS PRODIMPEX S.R.L. BRA OV

Lucr ri de repara ii i între inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv a instala iilor aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

2A 728 22.11.2010 21.11.2012 - -

58. DELTATEL S.R.L. TIMI OARA

Construc ii-montaj pentru instala ii de telecomunica ii TTR-Tc

1A 773 10.11.2009 09.11.2010 02.11.2010 09.11.2012

59. Construc ii-montaj pentru instala ii SCB 1A 774 10.11.2009 09.11.2010 02.11.2010 09.11.2012

60. DENIS TECHNOLOGY S.R.L. BUCURE TI

Întermedierea furniz rii de l mpi electrice cu incandescen pentru vehicule de cale ferat

1B 757 06.12.2010 05.12.2011 - -

61. DENIS TECHNOLOGY S.R.L. BUCURE TI, AKE SKALICA s.r.o. SLOVACIA

Rulmen i pentru vehicule de cale ferat 1A 737 25.11.2010 24.11.2011 - -

62. DO IN AAT VE TICARET A. . TURCIA

Construc ii, repara ii i între inere tuneluri, galerii i sta ii de metrou 1A 674 02.11.2010 06.10.2011 - -

63. Proiectare pentru tuneluri, galerii i sta ii de metrou 1A 675 02.11.2010 06.10.2011 - -

64. ELCOMEX IEA S.A.CERNAVOD

Lucrari de constructii-montaj retele electrice de inalta tensiune, posturi de transformare, cabluri si echipamente electrice de alimentare in domeniul feroviar

1A 681 21.11.2008 20.11.2010 04.11.2010 20.11.2012

65. ELEKTROTECHNISCHE WERKE FRITZ DRIESCHER & SOHNE GmbH GERMANIA

Siguran e fuzibile de exterior 25 kV cu suport - Fsu 25-200-1B FT, tip FT3-104341-001-02/ FT3-109536-002-02

2A 729 22.11.2010 21.11.2011 - -

66. Separatoare de sarcina monopolar de exterior 25-27, 5 kV-50Hz, 2000A

2A 276 07.05.2009 06.05.2010 27.12.2010 06.05.2012

67. Separatoare de exterior 25-29kV-50Hz, 630-200A 2A 277 07.05.2009 06.05.2010 27.12.2010 06.05.2012

68. ELPRECO S.A. CRAIOVA Între inere curent i repara ie periodic linii de cale ferat , f sudarea inelor 1A 758 07.12.2010 06.12.2012 - -

69. ENERGO S.A. BRA OV Realizarea structurilor metalice ale podurilor i pode elor de cale ferat

1A 781 15.12.2010 14.12.2012 - -

70. ENERGOMONTAJ S.A BUCURE TI

Execu ie lucr ri de construc ii-montaj i repara ii capitale la instala iile CED, BLA, BAT/SAT, AUTOSTOP 1A 766 08.12.2010 07.12.2012 - -

ONFR – AFER Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare eliberate de AFER

conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 99

Nr. crt. AT

Denumire agent economic

Agrement tehnic feroviar seria AT

Domeniul Clasa risc Num r Data

emiterii Valabilitate Data eliber rii prelungirii

Data expir rii prelungirii

71. ENERGOMONTAJ S.A. BUCURE TI

Instalare cablu cu fibr optic 1A 765 08.12.2010 07.12.2012 - -

72. ENERSYS SARL FRAN A Baterii sta ionare plumb - acid de tipul cu supape f între inere tehnologic 1A 777 14.12.2010 13.12.2011 - -

73. FEROM S.R.L. BUCURE TI Repararea i revizia aparatelor pneumatice de frân tip KE i a regulatoarelor automate de timonerie tip DRVA

1A 726 22.11.2010 21.11.2011 - -

74. FRIREP S.A. PA CANI

Prelugirea termenului de revizie periodic la vagoane de marf

2A 772 09.12.2010 08.12.2012 - -

75. Repararea i revizia aparatelor de frân pneumatic tip OERLIKON, DAKO i CHARMILLE

1A 793 27.12.2010 26.12.2012 - -

76. GAVRICOM S.R.L. CONSTAN A

Comercializare l mpi electrice speciale de semnalizare 1A 788 21.12.2010 20.12.2011 - -

77. GAVRICOM S.R.L. CONSTAN A, OSRAM GmbH GERMANIA

mpi electrice speciale de semnalizare 1A 789 21.12.2010 20.12.2011 - -

78. GETZNER WERKSTOFFE GmbH AUSTRIA

Covoare GETZNER din poliuretani utilizate în domeniul infrastructurii feroviare i de metrou 2B 669 01.11.2010 31.10.2011 - -

79. GRUP TRANSPORT FEROVIAR S.A. - Punct de lucru RO IORI DE VEDE

Repara ie tip RP la plugurile de z pad tip WZP 1A 697 08.11.2010 07.11.2011 - -

80. GRUP TRANSPORT FEROVIAR S.A. BUCURE TI - Punct de lucru PLOIE TI

Repara ii capitale linii de cale ferat , f sudarea inelor 1A 780 14.12.2010 13.12.2011 - -

81. GÜLERMAK A IR SANAYI IN AAT VE TAHHÜT A. . TURCIA

Proiectare pentru tuneluri, galerii i sta ii de metrou 1A 676 02.11.2010 06.10.2011 - -

82. Construc ii, repara ii i între inere tuneluri, galerii i sta ii de metrou

1A 677 02.11.2010 06.10.2011 - -

83. GUTMAN SERV S.R.L. SATU MARE

Salubrizare sta ii de cale ferat 2A 786 21.12.2010 20.12.2012 - -

84. Salubrizare spa ii în cl diri cu specific feroviar 2A 787 21.12.2010 20.12.2012 - -

85. H&D AUTOGLASS S.R.L. BUCURE TI

Montarea geamurilor la material rulant, prin lipire 2B 640 11.11.2008 10.11.2010 29.11.2010 10.11.2015

86. ICCO ELECTRIC S.R.L. BRA OV

Subtravers ri linii de cale ferat prin foraj orizontal, pentru diametre mai mici sau egale de 400 mm 2B 717 17.11.2010 16.11.2011 - -

87. IMSAPROIECT S.R.L. BUCURE TI, NYIR-MIX-TRADE UNGARIA

Izolator tip tij din materiale compozite pentru linia de contact, cod :SMCS-25

1A 787 17.11.2009 16.11.2010 15.11.2010 16.11.2012

88. Izolator de ancorare, compozit, pentru c i ferate, cod :SMR 25-1

1A 788 17.11.2009 16.11.2010 15.11.2010 16.11.2012

89.

IMSAPROIECT SRL BUCURE TI - TYCO ELECTRONICS SYSTEMS INDIA (P) Ltd INDIA

Desc rc tor cu rezisten variabil 29 kV, cu oxid de zinc în carcas polimeric , cu deconector, In=10kA, tip OCP2-295

2A 566 18.08.2009 17.08.2010 15.11.2010 17.08.2012

90. IMSAT MUNTENIA S.A. BUCURE TI

Construc ii-montaj i repara ii instala ii aferente cl dirilor cu specific feroviar, cu excep ia celor de gaze naturale

2A 658 24.09.2009 23.09.2010 04.11.2010 23.09.2012

91. IMSAT S.A BUCURE TI Lucrari de constructii-montaj si reparatii capitale la instalatiile de energoalimentare pentru cai ferate electrificate 25 kV 50 Hz

1A 689 25.11.2008 24.11.2010 24.11.2010 24.11.2012

92.

IRIDEX GROUP CONSTRUC II S.R.L. VOLUNTARI, TENSAR INTERNATIONAL LIMITED ANGLIA

Geogrile TENSAR 2B 721 23.11.2010 26.03.2012 - -

93. ISAFT LITORAL S.R.L. CONSTAN A

Lucr ri de construc ii-montaj, repara ii capitale i moderniz ri la instala iie de energo-alimentare pentru c i ferate electrificate 25KV, 50Hz

1A 782 15.12.2010 14.12.2011 - -

94. ISIS COMPREST S.R.L. BÂRLAD

Repara i i între inere cl diri cu specific feroviar inclusiv instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale 2A 722 19.11.2010 18.11.2012 - -

95. KLEARCHOS G. ROUTSIS S.A. GRECIA

Stâlpi prefabrica i pentru copertin metalic 1B 803 23.11.2009 22.11.2010 07.12.2010 22.11.2012

96.

KRISIA WEST S.R.L. CLUJ-NAPOCA

Lucr ri de între inere i repara ii a instala iilor TTR-Tc pe sec iile de circula ie aferente infrastructurii neinteroperabile gestionate de SC APRIA SRL i SC VIA TERRA SPEDITION SRL

1A 685 05.11.2010 04.11.2011 - -

97.

Lucr ri de între inere tehnic i repara ii instala iilor de semnalizare, centralizare i bloc (SCB) pe sec iile de circula ie aferente infrastructurii neinteroperabile gestionate de SC APRIA SRL i SC VIA TERRA SPEDITION SRL

1A 686 05.11.2010 04.11.2011 - -

98. Salubrizare vagoane de c tori 2A 701 11.11.2010 10.11.2011 - -

99. Salubrizare sta ii de cale ferat 2A 702 11.11.2010 10.11.2011 - -

100. Salubrizare spa ii în cl diri cu specific feroviar 2A 703 11.11.2010 10.11.2011 - -

101. Deservire i între inere dormitoare pentru personal, cl diri administrative i de exploatare 2A 704 11.11.2010 10.11.2011 - -

102. LIFERCONS S.R.L. P ULE TI Lucrari de intretinere curenta si reparatie periodica a liniilor de cale ferata si aparatelor de cale, fara sudarea sinelor

1A 613 29.10.2008 28.10.2010 17.11.2010 28.10.2012

ONFR – AFER Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare eliberate de AFER

conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 100

Nr. crt. AT

Denumire agent economic

Agrement tehnic feroviar seria AT

Domeniul Clasa risc Num r Data

emiterii Valabilitate Data eliber rii prelungirii

Data expir rii prelungirii

103. LINII CF DRUMURI I PODURI S.R.L. PITE TI

Între inere curent i repara ie periodic linii de cale ferat , f sudarea inelor

1A 699 10.11.2010 09.11.2012 - -

104. LOCOMOTIVA S.R.L. SIBIU Salubrizare sta ii de cale ferat 2A 734 24.11.2010 23.11.2011 - -

105. LOCOMOTIVE SERVICES S.R.L. RE A, ELECTRO MOTIVE DIESEL INC USA

Subansambluri i piese pentru instala ia electric de la locomotiva diesel electric 2100 CP de 621 EGM 1B 759 07.12.2010 06.12.2011 - -

106. Subansambluri computer locomotiva diesel electric 2100 CP de 621 EGM

1B 760 07.12.2010 06.12.2011 - -

107. LOGISTIC REPARA II S.R.L. VOLUNTARI, TIEMME RACCORDERIE SPA ITALIA

Robinet golire cu sfera 4" 2A 741 30.11.2010 29.11.2012 - -

108. LUCR RI DE SUDUR LINII DE I FERATE "SUDAREC" S.A.

BUCURE TI

Montarea aparatelor de cale pe traverse 1A 796 29.12.2010 22.09.2011 - -

109. Recondi ionarea inelor de cale ferat 1A 797 29.12.2010 22.09.2011 - -

110.

MARI-VILA COM S.R.L. BUCURE TI

Execu ie i între inere re ea aerian de contact pentru tramvai

1A 723 19.11.2010 18.11.2012 - -

111. Sudarea inelor de tramvai prin procedeul de sudur rapid ELEKTRO-THERMIT SRZ i SoWOS 1A 724 19.11.2010 18.11.2012 - -

112. Lucr ri de construc ii infrastructur i suprastructur cale de rulare pentru transport urban pe ine tip SYSTEM RHEDA CITY

1A 725 19.11.2010 18.11.2012 - -

113. Construc ii, repara ii i între inere linii de cale ferat , f sudarea inelor

1A 770 09.12.2010 08.12.2011 - -

114. Construc ii, repara ii, între inere terasamente de cale ferat i ap ri de maluri

1A 769 09.12.2010 08.12.2011 - -

115. Construc ii, repara ii i între inere peroane, copertine, rampe de înc rcare/desc rcare, cheiuri

1A 771 09.12.2010 08.12.2011 - -

116. Montare adaposturi pentru calatori in statii RATB 1A 250 30.04.2009 29.04.2010 19.11.2010 29.04.2011

117. Executie adaposturi de calatori pentru statii RATB 1A 253 30.04.2009 29.04.2010 19.11.2010 29.04.2011

118. Proiectare pentru transport urban pe sine 1A 255 30.04.2009 29.04.2010 19.11.2010 29.04.2011

119.

Modernizare drumuri de rocad pentru municipiul TG.JIU (lucr ri terasiere; structuri de sprijin din beton; uzinarea i montarea structurii metalice a tablierelor de cale ferat normal , T2, G.I.P.C.J. cu conlucrare o el-beton, având calea de balast, L=30,00 m drept a elementelor metalice ale tablierului T1 cu grinzi de metal înglobate în beton; lucr ri din beton i beton armat; uzinarea e afodajului metalic)

1A 521 30.07.2009 29.07.2010 03.12.2010 29.07.2012

120. MAX BÖGL BAUUNTERNEHMUNG GmbH & Co.KG GERMANIA

Construc ii, repara ii i între inere tuneluri, galerii i sta ii de metrou 1A 794 27.12.2010 26.01.2011 - -

121. MIS GRUP TRANSPORT FEROVIAR S.A. ANIE

Reparatii si intretinere cladiri cu specific feroviar si instalatii aferente cu exceptia celor de gaze naturale

2A 721 02.12.2008 01.12.2010 22.11.2010 01.12.2012

122. MIVI TRADING S.R.L. BUCURE TI Salubrizare spa ii în cl diri cu specific feroviar 2A 643 17.09.2009 16.09.2010 08.11.2010 16.09.2012

123. MOTOARE ELECTRICE S.R.L. CRAIOVA

Repara ii motoare de trac iune tip TO136-8 pentru locomotiva electric - LE 4130 kW

1B 736 25.11.2010 24.11.2011 - -

124. NAUE ROMÂNIA S.R.L. BUCURE TI, NAUE GmbH & Co.KG GERMANIA

Geotextile pentru separare i filtrare SECUTEX 2B 755 06.12.2010 21.02.2011 - -

125.

NEXANS ROMÂNIA S.R.L. CHI INEU CRI , NEXANS DEUTSCHLAND INDUSTRIES GmbH & Co.KG GERMANIA

Conductoare i cabluri electrice f halogeni pentru materialul rulant

1B 780 11.11.2009 10.11.2010 01.11.2010 10.11.2012

126. OF SYSTEMS S.R.L. BUCURE TI, METTLER TOLEDO AG ELVE IA

Aparat de cânt rit cu func ionare automat - bascul pod electronic tip PBCFA 100 t ÷200 t, e = 20/50/100 Kg pentru vagoane de cale ferat

1A 720 18.11.2010 17.11.2011 - -

127. OJSC MOSKOVSKIY METROSTROY RUSIA

Construc ii, repara ii i între inere tuneluri, galerii i sta ii de metrou 1A 672 02.11.2010 06.10.2011 - -

128. OJSC MOSKOVSKIY METROSTROY RUSIA

Proiectare pentru tuneluri, galerii i sta ii de metrou 1A 673 02.11.2010 06.10.2011 - -

129. PROMOD S.R.L. APAHIDA, DIETZEL GmbH AUSTRIA

Sisteme de protec ie cabluri fabricate din PVC i materiale f halogenuri pentru instala ii electrice

1A 688 05.11.2010 04.11.2011 - -

130. Sisteme de protec ie cabluri fabricate din PVC i materiale metalice

1A 689 05.11.2010 04.11.2011 - -

131. PUBLIX S.R.L. CLUJ-NAPOCA

Salubrizare sta ii de cale ferat 2A 762 05.11.2009 04.11.2010 05.11.2010 04.11.2012

132. Salubrizare spa ii în cl diri cu specific feroviar 2A 763 05.11.2009 04.11.2010 05.11.2010 04.11.2012

133. RAFO S.A. ONE TI Revizii planificate tip PTAE, RT, R1, R2, 2R2 si reparatii accidentale la locomotive diesel electrice DE 1250 CP

1A 629 07.11.2008 06.11.2010 20.12.2010 06.11.2012

134. RAM SERVICII ECOLOGICE S.R.L. IA I

Execu ie pasaje inferioare de cale ferat din beton postcomprimat, prin metoda lans rii totale a suprastructurii de rezisten

1A 664 29.09.2009 28.09.2010 14.12.2010 28.09.2011

135. RC-CF TRANS S.R.L. BRA OV Revizia tehnica a trenurilor in statii CF (la compunere, in tranzit, la sosire)

1A 603 10.11.2008 09.11.2010 11.11.2010 09.11.2012

ONFR – AFER Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare eliberate de AFER

conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 101

Nr. crt. AT

Denumire agent economic

Agrement tehnic feroviar seria AT

Domeniul Clasa risc Num r Data

emiterii Valabilitate Data eliber rii prelungirii

Data expir rii prelungirii

136. RC-CF TRANS S.R.L. BRA OV Furnizare de piese si subansambluri provenite din dezmembrarea vehiculelor feroviare

1A 638 10.11.2008 09.11.2010 01.11.2010 09.11.2015

137.

RELOMS REPARA II LOCOMOTIVE S.R.L. PLOIE TI

Revizii planificate tip RI, RT, R1, R2, 2R2 i repara ii accidentale la locomotive diesel hidraulice - LDH 1250 CP

1A 681 03.11.2010 02.11.2011 - -

138. Revizii planificate tip RI, RT, R1, R2, 2R2 i repara ii accidentale la locomotive diesel hidraulice - LDH 450/700 CP

1A 682 03.11.2010 02.11.2011 - -

139. Revizii planificate tip RI, RT, R1, R2, 2R2, R3 i repara ii accidentale la locomotive diesel electrice -LDE 2100 CP

1A 716 16.11.2010 15.11.2011 - -

140. REMARUL LOGISTICS S.R.L. BUCURE TI

Intermedierea furniz rii de piese de schimb i subansambluri pentru locomotive

1A 613 09.09.2009 08.09.2010 25.11.2010 08.09.2012

141. RIBE ELEKTROARMATUREN GmbH GERMANIA

Clem pendul pentru linia de contact 25kV-50Hz 1A 791 22.12.2010 21.12.2012 - -

142. Mecanism de compensare cu sistem de blocare cu cablu , raport 1:3 i 1:4 pentru linia de contact 25kV-50Hz

1A 792 22.12.2010 21.12.2012 - -

143. ROBEL BAHNBAUMASCHINEN GmbH GERMANIA

Drezin pentru inspec ia i revizia podurilor de cale ferat ROBEL Tip 54.22 1A 715 17.11.2010 16.11.2011 - -

144.

ROMPREST SERVICII INTEGRATE S.R.L. OTOPENI

Salubrizare sta ii de metrou 2A 739 28.10.2009 27.10.2010 24.11.2010 27.10.2012

145. Salubrizare spa ii în cl diri cu specific de metrou 2A 740 28.10.2009 27.10.2010 24.11.2010 27.10.2012

146. Salubrizare rame electrice de metrou 2A 741 28.10.2009 27.10.2010 24.11.2010 27.10.2012

147. Colectare i evacuare gunoi din sta ii metrou i linii curente

2A 742 28.10.2009 27.10.2010 24.11.2010 27.10.2012

148. Salubrizare sta ii de cale ferat 2A 799 20.11.2009 19.11.2010 20.12.2010 19.11.2012

149. Salubrizare spa ii în cl diri cu specific feroviar 2A 800 20.11.2009 19.11.2010 20.12.2010 19.11.2012

150. Colectare i evacuare gunoiu din sta iile de cale ferat i linii curente

2A 801 20.11.2009 19.11.2010 20.12.2010 19.11.2012

151. Salubrizare vagoane de dormit i cu et 2A 809 25.11.2009 24.11.2010 20.12.2010 24.11.2012

152. Salubrizare vagoane restuarant, bar i bistro 2A 810 25.11.2009 24.11.2010 20.12.2010 24.11.2012

153. Salubrizare vagoane de c tori 2A 854 09.12.2009 08.12.2010 20.12.2010 08.12.2012

154. ROMVAG S.A. CARACAL, MECA STAMP INTERNATIONAL SAS FRAN A

Crapodin superioar 1A 709 12.11.2010 11.11.2011 - -

155. ROSAL GRUP S.A. BUCURE TI Dezinsec ie, deratizare, dezinfec ie 2A 784 20.12.2010 19.12.2012 - -

156.

ROSAL GRUP S.R.L. BUCURE TI

Salubrizare sta ii de metrou 2A 769 09.11.2009 08.11.2010 10.12.2010 02.11.2011

157. Salubrizare spa ii în cl diri cu specific de metrou 2A 770 09.11.2009 08.11.2010 10.12.2010 08.11.2011

158. Salubrizare rame electrice de metrou 2A 771 09.11.2009 08.11.2010 10.12.2010 08.11.2011

159. Colectare i evacuare gunoi din sta ii de metrou i linii curente

2A 772 09.11.2009 08.11.2010 10.12.2010 08.11.2011

160. SABENA S.R.L. RÂMNICU VÂLCEA

Intermedierea furniz rii de subansambluri i piese de schimb de uz feroviar provenite din dezmembr ri

1A 773 13.12.2010 12.12.2011 - -

161. SALINI CONSTRUTTORI S.P.A. ITALIA

Construc ii, repara ii i între inere tuneluri, galerii i sta ii de metrou

1A 671 02.11.2010 06.10.2011 - -

162. Proiectare pentru tuneluri, galerii i sta ii de metrou 1A 670 02.11.2010 06.10.2011 - -

163.

SCHNEIDER ELECTRIC ROMÂNIA S.R.L. BUCURE TI, AREVA SACHSENWERK GmbH GERMANIA

Celul capsulat medie tensiune, cu izola ie în SF6 i ruperea arcului în vid, tipul WI

2A 744 02.12.2010 01.12.2012 - -

164. SCHNEIDER ELECTRIC ROMÂNIA S.R.L. BUCURE TI, AREVA T&D FRAN A

Întrerup tor 25 kV-50 Hz, 1250/2000A monopolar/bipolar, cu camer de stingere în vid i mecanism de ac ionare ectromagnetic

2A 745 19.08.2009 18.08.2010 02.12.2010 18.08.2012

165. Separator 25kV-50 Hz 1250/2000A monopolar/bipolar, cu camer de stingere în vid i mecanism de ac ionare ectromagnetic

2A 746 19.08.2009 18.08.2010 02.12.2010 18.08.2012

166. SCHUNK CARBON TECHNOLOGY S.R.L. BUCURE TI

Retur de curent pentru vehicule de cale ferata si rame electrice de metrou

1A 733 04.12.2008 29.10.2010 01.11.2010 29.10.2012

167. SEARCH CORPORATION S.R.L. BUCURE TI

Studii topografice i geotehnice în domeniul feroviar 1B 727 23.11.2010 22.11.2011 - -

168. Proiectare si consultanta in domeniul infrastructurii feroviare

1A 560 13.10.2008 12.10.2010 22.11.2010 12.10.2012

169. SEGIMET S.R.L. CAVNIC Între inere curent i repara ii periodice linii de cale ferat , f sudarea inelor

1A 785 20.12.2010 19.12.2012 - -

170. SERVICE FAUR S.R.L. BUCURE TI

Revizii planificate tip RT, R1, R2, 2R2, R3 i repara ii accidentale la locomotive diesel electrice - LDE 1250 CP

1A 798 29.12.2010 28.12.2012 - -

171. SIEMENS AG GERMANIA, MAV - TRAKCIO Zrt. UNGARIA Locomotiva electric multisistem ES64U2V4 / 1047 1A 710 15.11.2010 14.11.2011 - -

172.

SIEMENS S.R.L. BUCURE TI, SIEMENS AG GERMANIA

Senzor de roat WSR 1A 705 11.11.2010 10.11.2011 - -

173. Electromecanism de macaz S 700 K 1A 796 18.11.2009 17.11.2010 14.12.2010 17.11.2012

174. Detector de pozi ie a macazului ELP319 1A 795 18.11.2009 17.11.2010 14.12.2010 17.11.2012

175. Eurobaliz S21 1A 793 18.11.2009 17.11.2010 14.12.2010 17.11.2011

ONFR – AFER Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare eliberate de AFER

conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 102

Nr. crt. AT

Denumire agent economic

Agrement tehnic feroviar seria AT

Domeniul Clasa risc Num r Data

emiterii Valabilitate Data eliber rii prelungirii

Data expir rii prelungirii

176. SIEMENS S.R.L. BUCURE TI, SIEMENS AG OSTERREICH, TRANSPORTATION SYSTEMS VIENA

Ansamblu ETCS L1 pentru cale 1A 792 18.11.2009 17.11.2010 14.12.2010 17.11.2011

177. Unitate electronic LEU S21MS 1A 794 18.11.2009 17.11.2010 03.12.2010 17.11.2011

178. SIKA ROMÂNIA S.R.L. BRA OV, SIKA OSTERREICH GmbH AUSTRIA

Mortare speciale pentru repara ii lucr ri de art din domeniul feroviar - sistemul SIKA MONOTOP

1B 711 15.11.2010 14.11.2011 - -

179. SIMCO SERVICE S.R.L. CRAIOVA

Subtravers ri linii de cale ferat prin foraj orizontal, pentru diametre mai mici de 1000 mm

1B 774 13.12.2010 12.12.2012 - -

180. SISTEMATIC COM S.R.L. BUCURE TI

Tampon crash est G1-200 1A 688 21.11.2008 20.11.2010 24.11.2010 20.11.2015

181. SISTEMATIC COM S.R.L. BUCURE TI, MSV METAL STUDENKA a.s. CEHIA

Aparat de legare 850 KN tip UIC 1A 678 03.11.2010 02.11.2012 - -

182. SMC ROMÂNIA S.R.L. BUCURE TI, SMC CORPORATION JAPONIA

Instala ie pneumatic pentru închiderea automat a ilor cu un panou

1A 718 18.11.2010 17.11.2011 - -

183. Instala ie pneumatic pentru închiderea automat a

ilor cu dou panouri 1A 719 18.11.2010 17.11.2011 - -

184. SNC LAVALIN ROMÂNIA S.A. Proiectare i consultan în domeniul infrastructurii feroviare i de metrou

1A 556 11.08.2009 10.08.2010 29.11.2010 10.08.2012

185. SNTFC "CFR C TORI" S.A. - RTFC CRAIOVA REVIZIA DE VAGOANE CRAIOVA

Prelungirea termenului de revizie periodica la vagoane de calatori prin revizii tehnice intermediare (RTI1, RTI2, RTI3)

1A 687 05.11.2010 04.11.2012 - -

186.

SNTFC "CFR C TORI" S.A. - RTFC IA I REVIZIA DE VAGOANE PA CANI prin Postul de Revizie BAC U

Prelungirea termenului de revizie periodic la vagoane de c tori prin revizii tehnice intermediare (RTI1, RTI2, RTI3)

1A 668 02.11.2010 01.11.2012 - -

187. SNTFC "CFR C TORI" S.A. - RTFC IA I prin REVIZIA DE VAGOANE IA I

Repara ii defecte accidentale la vagoanele de c tori 1A 690 05.11.2010 04.11.2012 - -

188. Prelungirea termenului de revizie periodic la vagoanele de c tori prin revizii tehnice intermediare (TRI 1, RTI 2 i RTI 3)

1A 691 05.11.2010 04.11.2012 - -

189.

SNTFC "CFR C TORI" S.A. - RTFC IA I REVIZIA DE VAGOANE SUCEAVA

Prelungirea termenului de revizie periodica la vagoanele de calatori prin revizii tehnice intermediare (RTI1 si RTI3) 1A 680 03.11.2010 02.11.2012 - -

190. Reparatii defecte accidentale (DA) la vagoanele de calatori

1A 679 03.11.2010 02.11.2012 - -

191. Prelungirea termenului de revizie periodica la vagoane de calatori prin revizii tehnice intermediare (RTI1 i RTI3)

1A 680 03.11.2010 02.11.2012 - -

192. SNTFC "CFR C TORI" S.A. - RTFC TIMI OARA REVIZIA DE VAGOANE TIMI OARA

Revizii intermediare (RTI 1, RTI 2, RTI 3) la vagoane de tori, V 160 km/h, cu boghiuri tip Y32

1A 778 14.12.2010 13.12.2011 - -

193. SOCIETATEA COMERCIALA DE PRODUCTIE INDUSTRIALA DE APARATAJ CENTRALIZARE SI TELECOMANDA DE CAI FERATE SPIACT CRAIOVA S.A. CRAIOVA

Lucrari de constructii-montaj la instalatiile de energoalimentare pentru cai ferate electrificate 25 kV/50Hz

1A 740 30.11.2010 29.11.2011 - -

194. Lucr ri de construc ii-montaj, moderniz ri i repara ii capitale a instala iilor electrice - ELF

1A 776 14.12.2010 13.12.2011 - -

195. SPECON S.R.L. IA I

Reparatii periodice si intretinere curenta linii de cale ferata fara sudarea sinelor

1A 633 11.11.2008 10.11.2010 17.11.2010 10.11.2012

196. Reparatii capitale la linii de cale ferata fara sudarea sinelor

1A 634 11.11.2008 10.11.2010 17.11.2010 10.11.2012

197. STONE CONSTRUCT S.R.L. MEDGIDIA

Construc ii i repara ii capitale linii de cale ferat , f sudarea inelor

1A 841 03.12.2009 02.12.2010 16.11.2010 02.12.2012

198. Lucr ri de construc ii-montaj la instala iile de semnalizare, centralizare, bloc (SCB)

1A 831 02.12.2009 01.12.2010 30.11.2010 01.12.2012

199.

STRABAG AG AUSTRIA

Între inere curent i repara ii periodice linii de cale ferat i metrou, f sudarea inelor 1A 875 16.12.2009 23.11.2010 19.11.2010 23.11.2011

200. Construc ii, repara ii, moderniz ri i reabilit ri linii de cale ferat i metrou, f sudarea inelor

1A 876 16.12.2009 23.11.2010 19.11.2010 23.11.2011

201. Construc ii, repara ii, moderniz ri, între inere, consolidare tuneluri de cale ferat , galerii de metrou i sta ii de metrou

1A 877 16.12.2009 23.11.2010 19.11.2010 23.11.2011

202. Construc ia, repara ia, modernizarea, reabilitarea i între inerea c ii de rulare a tramvaielor i

aparatelor de cale 1A 878 16.12.2009 15.12.2010 08.12.2010 15.12.2011

203. Sudarea aluminotermic a inelor de tramvai, metrou i calea ferat procedeele SRZ i SoWoS

1A 879 16.12.2009 15.12.2010 08.12.2010 15.12.2011

204. SWIETELSKY CONSTRUC II FEROVIARE S.R.L. BUCURE TI

Procesarea agregatelor minerale în vederea realiz rii substratului c ii - P.S.S. 1B 650 03.11.2010 02.11.2012 - -

205.

T.M.U.C.B. S.A. BUCURE TI

Subtravers ri linii de cale ferat prin foraj orizontal pentru diametre mai mici de 1000 mm

1A 764 07.12.2010 06.12.2011 - -

206. Construc ii, repara ii i între inere cl diri cu specific feroviar i de metrou, inclusiv instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

2A 779 14.12.2010 13.12.2011 - -

ONFR – AFER Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare eliberate de AFER

conform OMT 290/2000 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 103

Nr. crt. AT

Denumire agent economic

Agrement tehnic feroviar seria AT

Domeniul Clasa risc Num r Data

emiterii Valabilitate Data eliber rii prelungirii

Data expir rii prelungirii

207. TANIB DIVERTIS S.R.L. CRAIOVA

Revizii planificate tip RT, R1, R2 i repara ii accidentale la locomotive diesel hidraulice - LDH1250 CP utilizate la manevr feroviar

1A 756 06.12.2010 05.12.2012 - -

208. TEBODIN ROMÂNIA CONSULTANTS & ENGINEERS S.R.L. BUCURE TI

Proiectare lucr ri de subtravers ri linii de cale ferat prin foraj orizontal, pentru diametre mai mici de 1000 mm

1B 692 17.11.2010 16.11.2011 - -

209. TEHMIN-BRA OV SRL BRA OV, EKE - ELECTRONICS Ltd FINLANDA

Echipamente hardware pentru instala ia NOD BUS de tren

2B 695 08.11.2010 07.11.2012 - -

210. TEHMIN-BRA OV SRL BRA OV, SELECTRON SYSTEMS AG ELVE IA

Componente hardware pentru instala ii de comand i diagnoz cu automate programabile utilizate pe vehicule feroviare

1A 696 08.11.2010 07.11.2012 - -

211.

TEHNODOMUS S.A. ARAD

Construc ii, repara ii i între inere cl diri cu specific feroviar i instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

2A 863 11.12.2009 10.12.2010 29.11.2010 10.12.2012

212. Construc ii i repara ii capitale linii de cale ferat , f sudarea inelor 1A 864 11.12.2009 10.12.2010 29.11.2010 10.12.2012

213. Repara ii periodice i între inere curent linii de cale ferat , f sudarea inelor

1A 865 11.12.2009 10.12.2010 29.11.2010 10.12.2012

214. TELECONSTRUC IA S.A. BUCURE TI

Subtravers ri linii de cale ferat prin foraj orizontal, pentru diametre mai mici sau egale de 400 mm

2B 783 17.12.2010 16.12.2012 - -

215. TERMEX SERVICE S.R.L. BAL ; TERMEX S.A. BAL

Comercializarea produselor feroviare critice: 1. saboti de frana din fonta fosforoasa tip P10: marimea S1, S2; 2. saboti de frana din fonta fosforoasa tip P10 pentru LDH 1250 CP LDE 2100 CP si LE 3400/5100 kW; 3. legaturi electrice de punere la masa din otel flexibil pentru vagoanele de marfa

1A/1B 740 08.12.2008 07.12.2010 07.12.2010 07.12.2012

216. THALES RAIL SIGNALLING SOLUTIONS S.R.L. BUCURE TI

Configura ia sisstemului de centralizare electronic în sta ia CF CHIAJNA - ESTW L90RO cu HIS

1A 761 08.12.2010 07.12.2011 - -

217. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. CLUJ-NAPOCA

Deservire i între inere dormitoare pentru personal, cl diri administrative i de exploatare 2A 694 08.11.2010 07.11.2011 - -

218. TRANSURB TECHNIRAIL S.A. BELGIA

Consultan i asisten tehnic pentru construc ii i instala ii de cale ferat i metrou

1A 731 24.11.2010 23.11.2012 - -

219. TROVOCASA S.R.L. TIMI OARA

ieri de vegeta ie pentru realizarea gabaritului de liber trecere i vizibilit ii semnalelor

2B 762 07.12.2010 06.12.2011 - -

220. VIAROM CONSTRUCT S.R.L. BUCURE TI

Construc ii, repara ii i între inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

2A 738 02.12.2010 01.12.2012 - -

221. Repara ii periodice i între inere curent linii de cale ferat , f sudarea inelor

1A 739 02.12.2010 01.12.2012 - -

222. WEGLAND ALPIN S.R.L.

ULI Impregnarea traverselor i a stâlpilor din lemn pentru CF, cu antiseptici uleio i prin metoda vid-presiune

2A 802 20.11.2009 19.11.2010 04.11.2010 19.11.2012

223.

WEST STAR S.R.L. IA I

Construc ii, consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de maluri 1A 706 11.11.2010 10.11.2012 - -

224. Construc ii linii de cale ferat , f sudarea inelor 1A 707 11.11.2010 10.11.2012 - -

225. Construc ii, reparar ii i între inere poduri, pode e, viaducte de cale ferat inclusiv decolmat ri de albii, an uri, rigole, drenuri

1A 708 11.11.2010 10.11.2012 - -

226. WIEBE ROMÂNIA S.R.L. BUCURE TI

Procesarea agregatelor minerale în vederea realiz rii substratului c ii (PSS)

1B 795 27.12.2010 22.12.2012 - -

227. Construc ii, repara ii i între inere peroane, copertine, rampe i cheiuri din domeniul infrastructurii feroviare

1A 902 23.12.2009 22.12.2010 20.12.2010 22.12.2012

Documente eliberate de Serviciul Subsistem Material Rulant, Serviciul Subsistem Infrastructur Instala ii, Serviciul Subsistem Infrastructur Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR – AFER, Serviciul Transport Urban pe ine din cadrul AFER

i raportate de Serviciul Subsistem Material Rulant din cadrul ONFR – AFER.

Agremente tehnice feroviare RETRASE de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.09.2010 – 31.12.2010

Nr. crt. AT

Denumire agent economic

Agrement tehnic feroviar seria AT

Domeniul Clasa risc Num r Data emiterii Valabilitate Data eliber rii

prelungirii Data expir rii

prelungirii Observa ii

1. DO IN AAT VE TICARET A. . TURCIA

Construc ii, repara ii i între inere tuneluri, galerii i sta ii de

metrou

1A 620 07.10.2010 06.10.2011 - -

retras i înlocuit cu

AT 674/2010 (condi ii)

2.

Proiectare pentru tuneluri, galerii i sta ii de metrou

1A 621 07.10.2010 06.10.2011 - -

retras i înlocuit cu

AT 675/2010 (condi ii)

ONFR – AFER Agremente tehnice feroviare RETRASE de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.09.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 104

Nr. crt. AT

Denumire agent economic

Agrement tehnic feroviar seria AT

Domeniul Clasa risc Num r Data emiterii Valabilitate Data eliber rii

prelungirii Data expir rii

prelungirii Observa ii

3.

GÜLERMAK A IR SANAYI IN AAT VE TAHHÜT A. . TURCIA

Proiectare pentru tuneluri, galerii i sta ii de metrou

1A 624 07.10.2010 06.10.2011 - -

retras i înlocuit cu

AT 676/2010 (condi ii)

4.

Construc ii, repara ii i între inere tuneluri, galerii i sta ii de

metrou

1A 625 07.10.2010 06.10.2011 - -

retras i înlocuit cu

AT 677/2010 (condi ii)

5. MOSKOVSKII METROSTROI RUSIA

Proiectare pentru tuneluri, galerii i sta ii de metrou

1A 623 07.10.2010 06.10.2011 - -

retras i înlocuit cu

AT 673/2010 (condi ii)

6. OJSC MOSKOVSKIY METROSTROY RUSIA

Construc ii, repara ii i între inere tuneluri, galerii i sta ii de

metrou

1A 622 07.10.2010 06.10.2011 - -

retras i înlocuit cu

AT 672/2010 (condi ii)

7.

REHAU POLYMER S.R.L. TUNARI

Tuburi raudril pentru drenaje

1A 601 22.11.2007 21.11.2008 22.10.2008 21.11.2010 retras SSLLA (13.11.2010)

8. Gotextile raumat

2B 602 22.11.2007 21.11.2008 22.10.2008 21.11.2010 retras SSLLA (13.11.2010)

9. Tuburi pentru protectie cabluri speciale

1A 609 27.11.2007 26.11.2008 22.10.2008 26.11.2010 retras SSLLA (13.11.2010)

10. Tuburi rauvia pe/ecopal pe pentru drenaje

1A 509 09.09.2008 08.09.2009 04.09.2009 08.09.2011 retras SSLLA (13.11.2010)

11.

REVIZII REPARATII RAME DE METROU SI INSTALATII - R.R.R.M.I. S.A. BUCURESTI

Interventii la materialul rulant de metrou in cazul caderilor accidentale de pe linie

1A 637 10.11.2008 09.11.2009 14.10.2009 09.11.2011 retras

09.09.2010

12.

Consultanta supraveghere tehnica si receptia lucrarilor de reparatii tip RR a ramelor electrice de metrou

1A 119 05.03.2009 04.03.2010 12.02.2010 03.03.2012 retras

09.09.2010

13. SALINI CONSTRUTTORI S.P.A. ITALIA

Construc ii, repara ii i între inere tuneluri, galerii i sta ii de

metrou

1A 627 07.10.2010 06.10.2011 - -

retras i înlocuit cu

AT 671/2010 (condi ii)

14.

Proiectare pentru tuneluri, galerii i sta ii de metrou

1A 626 07.10.2010 06.10.2011 - -

retras i înlocuit cu

AT 670/2010 (condi ii)

15. TEK S.R.L. BAC U

Intretinere curenta si reparatie periodica linii de cale ferata in executie manuala

1A 277 17.06.2008 16.06.2010 14.06.2010 16.06.2012 retras

22.09.2010

Documente eliberate de Serviciul Subsistem Material Rulant, Serviciul Subsistem Infrastructur Instala ii, Serviciul Subsistem Infrastructur Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR – AFER

i raportate de Serviciul Subsistem Material Rulant din cadrul ONFR – AFER.

ONFR – AFER

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 105

ONFR – AFER

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 106

Autoriza ii i vize periodice emise de AFER pentru laboratoare de încerc ri conform OMT nr. 410/1999 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Nr. crt. Denumire societate Localitate

sediu Denumire

laborator de încerc ri* AL/

VIZ AL Nr. autoriza ie

Seria AL Valabilitate

viz **

1. BEGA ELECTROMOTOR SA TIMI OARA Laborator de încerc ri ma ini electrice rotative VIZ AL 292/2006

07.11.2008- 07.11.2010- 07.11.2012

2. BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL SRL

ISACCEA Laborator de carier DEALUL lui TEFIC VIZ AL 333/2008-R1 26.11.2010- 26.11.2012

3. CAROMET SA CARANSEBE Laboratorul de încerc ri distructive AL 375/2010 26.11.2010- 25.11.2012

4. GEOLA PROD SRL TG.NEAM Laboratorul de încerc ri fizico-mecanice AL 377/2010 21.12.2010- 20.12.2012

5.

INSTITUTUL DE CERCET RI ÎN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A.

BUCURE TI Laboratorul de încerc ri INCERTRANS AL 376/2010 29.11.2010- 28.11.2012

6. LABORATORUL CENTRAL CONSTRUC II CCF SRL BUCURE TI Laboratorul central de test ri i analize tehnice VIZ AL 294/2006-R1

23.11.2008- 23.11.2010- 23.11.2012

7. LAFARGE AGREGATE BETOANE SA

BUCURE TI Laboratorul de carier SUSENI AL 374/2010 16.11.2010- 15.11.2012

8. OMV PETROM SA BUCURE TI COMBINATUL DOLJCHIM

CRAIOVA Laboratorul monitorizarea calit ii VIZ AL 332/2008-R1 12.11.2010- 12.11.2012

9. ROMCAB SA TG.MURE Laboratorul de încerc ri VIZ AL 182/2002-R

04.07.2004-04.07.2006-04.07.2008- 04.07.2010- 04.07.2012

10. SOLVOPLANT SRL TG.MURE Laboratorul de încerc ri VIZ AL 233/2004-R3

28.10.2006-28.10.2008- 28.10.2010- 28.10.2012

11. TURN TORIA CENTRAL ORION SA CÂMPINA Laboratorul de încerc ri

AL 373/2010 11.11.2010- 10.11.2012

Documente eliberate de Serviciul Subsistem Material Rulant, Serviciul Subsistem Infrastructur Instala ii, Serviciul Subsistem Infrastructur Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR – AFER i raportate de Serviciul Subsistem Material Rulant din cadrul ONFR – AFER.

* Lista detaliat a încerc rilor autorizate pentru fiecare laborator de încerc ri men ionat în list se afl în anexa autoriza iei emise de AFER i poate fi consultat la de in tor sau la AFER;

**Autoriza ia se acord pentru o perioad de 10 ani de la data eliber rii i este valabil numai în condi iile viz rii periodice a acesteia, de tre AFER, la intervale de doi ani începând de la data eliber rii ei.

Autoriza ii pentru laboratoare de încerc ri RETRASE de AFER conform OMT nr. 410/1999

în perioada 01.10.2010 – 31.12.2010

Nr. crt. Denumire societate

Localitate sediu

Denumire laborator de încerc ri Serie i nr. autoriza ie Observa ii

1. REHAU POLYMER SRL

TUNARI Laborator de încerc ri AL 314/2007 RETRAS de SSILLA CF. ACT 3040/5883/13.11.2010

2. TARMAC SRL BUCURE TI Laborator de carier TURCOAIA AL 326/2008 Retras i înlocuit cu AL 368/2010

3. TURN TORIA CENTRAL ORION SA CÂMPINA Laborator spectral AL 065/2000-R3 Retras i înlocuit cu AL 373/2010

4. TURN TORIA CENTRAL ORION SA

CÂMPINA Laborator amestecuri de formare AL 066/2000-R3 Retras i înlocuit cu AL 373/2010

5. TURN TORIA CENTRAL ORION SA

CÂMPINA Laborator încerc ri fizico-mecanice AL 064/2000-R3 Retras i înlocuit cu AL 373/2010

Documente eliberate de Serviciul Subsistem Material Rulant, Serviciul Subsistem Infrastructur Instala ii, Serviciul Subsistem Infrastructur Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR – AFER i raportate de Serviciul Subsistem Material Rulant din cadrul ONFR – AFER.

Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale

conform OMT nr. 410/1999 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Nr. crt. Denumire societate Localitate

sediu Denumire stand/ dispozitiv special

Cod stand/ dispozitiv

special

AS/viz AS AD/viz AD

Nr. atestat AS/AD Valabilitate*

1. ACAZIA IMPEX SRL TG. MURE

Stand pentru probarea regulatoarelor automate de timonerie tip DRV NR.INV.1005 VIZ AS 3048/2008

13.10.2010- 13.10.2012

2. Stand pentru probarea semiacupl rilor de aer i a robinetelor fronatale de aer

NR.INV.1004 VIZ AS 3047/2008 13.10.2010- 13.10.2012

ONFR – AFER Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT nr. 410/1999 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 107

Nr. crt. Denumire societate Localitate

sediu Denumire stand/ dispozitiv special

Cod stand/ dispozitiv

special

AS/viz AS AD/viz AD

Nr. atestat AS/AD Valabilitate*

3.

ALSTOM TRANSPORT S.A. - Uzina Militari

BUCURE TI

Standul de probat compresoare tip VV 120 pt. trenurile BOMBARDIER

COD AT-ROB-01051 AS 3423/2010

16.12.2010- 15.12.2012

4. Stand de probat ventile electropneumatice tip VED 3/2

NR.INV.20685 VIZ AS 1759/2004

02.12.2006-02.12.2008-02.12.2010- 02.12.2012

5.

Stand tip SVARC pentru verificarea releelor tip RI 13 i anclan rii/declan rii contactoarelor având bobine alimentate la 24 V cc,110 V cc i 220 Vca

NR.INV. N.611 VIZ AS 2568/2006 04.12.2008-04.12.2010- 04.12.2012

6.

ALSTOM TRANSPORT SA

BUCURE TI

Standul de probat ventile electropneumatice tip VED 3/2

NR.INV.20685 VIZ AS 1759/2004

02.12.2006-02.12.2008-02.12.2010- 02.12.2012

7. Dispozitivul de m surat dimensiunile buzei ro ii SERIA 016-04-00 VIZ AD 2563/2006-R

23.11.2008- 23.11.2010- 23.11.2012

8. Dispozitivul de m surat dimensiunile buzei ro ii

SERIA 023-04-00 VIZ AD 2564/2006 23.11.2008- 23.11.2010- 23.11.2012

9.

ATELIERELE CFR GRIVI A SA

BUCURE TI

Dispozitivul de m surat asimetria osiei montate

COD 297.0V VIZ AD 1707/2004

21.10.2006-21.10.2008-21.10.2010- 21.10.2012

10. Stand pt.încercarea releului de presiune DU 21/2,2

NR.INV.40844 VIZ AS 1727/2004

15.11.2006-15.11.2008- 15.11.2010- 15.11.2012

11. Stand pt. încercat aparate de ciocnire NR.INV.30354 VIZ AS 1729/2004

16.11.2006-16.11.2008- 16.11.2010- 16.11.2012

12. Stand pt.încercarea supapei de siguran tip M

NR.INV.41075 VIZ AS 1730/2004

16.11.2006-16.11.2008- 16.11.2010- 16.11.2012

13. Stand pt.verificat dezechilibrul dinamic al osiei montate

NR.INV.30341 VIZ AS 2567/2006 03.12.2008- 03.12.2010- 03.12.2012

14. CAROMET SA CARANSEBE Standul de rodat în sarcin angrenaje de trac iune pt.LE 5100kW

NR.INV.430-301026

VIZ AS 1158/2002

22.10.2004-22.10.2006-22.10.2008-22.10.2010- 22.10.2012

15. CESAL SA ORADEA Laborator de inspec ii i încerc ri VIZ AL 289/2006-R2 22.10.2008- 22.10.2010- 22.10.2012

16.

CFR - SIRV TITU SA TITU

Standul de probat instala ia electric de înc lzire de la vagoanelede c tori

COD SPIT 016-00 VIZ AS 1083/2002

15.09.2004-15.09.2006-15.09.2008- 15.09.2010- 15.09.2012

17. Standul mobil pt.antrenarea generatoarelor electrice

COD SMPG 013-00

VIZ AS 1082/2002

15.09.2004-15.09.2006-15.09.2008- 15.09.2010- 15.09.2012

18. Strandul de probat regulatorul centrifugal de presiune tip AR11

COD SPSS-M 022-00

VIZ AS 1678/2004

13.09.2006-13.09.2008- 13.09.2010- 13.09.2012

19. CFR IRLU SA – SEC IA IRLU BR ILA

BR ILA Stand de probat cutii tranzistorizate COD 023 VIZ AS 2302/2006 20.03.2008- 20.03.2010- 20.03.2012

20. CFR IRLU SA – SEC IA IRLU BUCURE TI TRIAJ

BUCURE TI

Stand de probat robinetul mecanicului tip KD2

COD KD-MR 01 VIZ AS 1239/2003

12.01.2005-12.01.2007-12.01.2009- 12.01.2011- 12.01.2013

21. Stand de probat robinetul mecanicului pentru frâna direct tip FD 1

COD FD-MR 01 VIZ AS 1736/2004

22.11.2006-22.11.2008-22.11.2010- 22.11.2012

22. CFR IRLU SA – SEC IA IRLU CRAIOVA

CRAIOVA Standul de probat relee de temperatur

COD SPRT VIZ AS 1760/2004

12.12.2006-12.12.2008- 12.12.2010- 12.12.2012

ONFR – AFER Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT nr. 410/1999 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 108

Nr. crt. Denumire societate Localitate

sediu Denumire stand/ dispozitiv special

Cod stand/ dispozitiv

special

AS/viz AS AD/viz AD

Nr. atestat AS/AD Valabilitate*

23.

CFR IRLU SA – SEC IA IRLU CRAIOVA

CRAIOVA

Standul de probat relee antipatinaj COD SPRA VIZ AS 1761/2004

12.12.2006-12.12.2008- 12.12.2010- 12.12.2012

24. Standul pt.probat regulator hidrostatic COD SPRH VIZ AS 1762/2004

12.12.2006-12.12.2008- 12.12.2010- 12.12.2012

25. Standul pt.probat vitezometre HASLER COD SPVFVH VIZ AS 1763/2004

12.12.2006-12.12.2008- 12.12.2010- 12.12.2012

26. Standul de probat pompe pt.transfer combustibil

COD SPPCSPM VIZ AS 1764/2004

12.12.2006-12.12.2008- 12.12.2010- 12.12.2012

27. Standul pt.probat pompa principal de ungere

COD SPPPU VIZ AS 1765/2004

12.12.2006-12.12.2008- 12.12.2010- 12.12.2012

28. Standul pt.probat radiatoare de ap COD SPRR VIZ AS 1766/2004

13.12.2006-13.12.2008- 13.12.2010- 13.12.2012

29. CFR IRLU SA – SEC IA IRLU CRAIOVA Atelier PIATRA OLT

PIATRA OLT

Standul de probat pompe de transfer de combustibil

NR.INV.5106B VIZ AS 1778/2004-R

20.12.2006-20.12.2008-20.12.2010- 20.12.2012

30. Standul de probat regulatoare de combustibil NR.INV.5106A VIZ AS 1779/2004-R

20.12.2006-20.12.2008-20.12.2010- 20.12.2012

31.

CFR SIRV BRA OV SA BRA OV

BRA OV

Standul mobil pt. efectuarea probelor finale de frân la vagoane

NR.INV.3082 AS 3419/2010 09.12.2010- 08.12.2012

32. Standul pt. determinarea sarcinilor pe ro i la vagoane

NR.INV.2-406 AS 3420/2010 09.12.2010- 08.12.2012

33. Linia CF cu planeitate controlat NR.INV.3084 AS 3421/2010 09.12.2010- 08.12.2012

34. Standul pt. verificarea gabaritului static al vagoanelor de marf NR.INV.3085 AS 3422/2010

09.12.2010- 08.12.2012

35.

CFR SIRV M TI SA TI

Dispozitiv de m surat diametrul ro ii în planul cercului nominal de rulare

SERIA 01-92 VIZ AD 1688/2004

21.09.2006-21.09.2008- 21.09.2010- 21.09.2012

36. Dispozitiv de m surat distan a dintre fe ele exterioare ale buzelor ro ilor osiei montate

SERIA 22-91 VIZ AD 1685 / 2004

21.09.2006-21.09.2008- 21.09.2010- 21.09.2012

37. Standul de probat regulatoare automate de timonerie SAB tip DRV

COD 600101246 VIZ AS 807/2001-R

10.12.2003-10.12.2005-10.12.2007- 10.12.2009- 10.12.2011

38. Standul pt.probat robinete frontale de aer tip AK

COD 600101470 VIZ AS 814/2001-R

12.12.2003-12.12.2005-12.12.2007- 12.12.2009- 12.12.2011

39. Standul pt.încercarea pneumatic a semiacupl rilor de aer

COD 600101210 VIZ AS 813/2001-R

12.12.2003-12.12.2005-12.12.2007- 12.12.2009- 12.12.2011

40. Dispozitivul de m surat dimensiunile buzei ro ii

SERIA 082-08-00 VIZ AD 1684/2004

21.09.2006-21.09.2008- 21.09.2010- 21.09.2012

41. Dispozitivul de m surat distan a dintre fe ele exterioare ale buzelor ro ilor osiei montate

SERIA 22-91 VIZ AD 1685/2004

21.09.2006-21.09.2008- 21.09.2010- 21.09.2012

42. Dispozitivul de m surat dimensiunile buzei ro ii

SERIA 082-08-00 VIZ AD 1683/2004

21.09.2006-21.09.2008- 21.09.2010- 21.09.2012

ONFR – AFER Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT nr. 410/1999 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 109

Nr. crt. Denumire societate Localitate

sediu Denumire stand/ dispozitiv special

Cod stand/ dispozitiv

special

AS/viz AS AD/viz AD

Nr. atestat AS/AD Valabilitate*

43.

CNCF CFR SA - SUCURSALA REGIONAL

I FERATE CRAIOVA – SEC IA CT1 CRAIOVA

CRAIOVA

Dispozitivul special de verificat relee fi

SERIA 01/1998 VIZ AS 2538/2006 05.11.2008-05.11.2010- 05.11.2012

44. Dispozitivul special de verificat relee fi SERIA 02/1992 VIZ AS 2539/2006

05.11.2008-05.11.2010- 05.11.2012

45. Dispozitivul special de verificat relee fi

SERIA 01/1986 VIZ AS 2540/2006 05.11.2008-05.11.2010- 05.11.2012

46. Dispozitivul special de verificat relee fi SERIA 01/1988 VIZ AS 2541/2006

05.11.2008-05.11.2010- 05.11.2012

47.

COMPA SA SIBIU

Ma ina de încercat arcuri elicoidale de compresiune i trac iune

COD SF 26M VIZ AS 1173/2002

07.11.2004-07.11.2006-07.11.2008-07.11.2010- 07.11.2012

48. Ma ina de încercat arcuri elicoidale de compresiune

COD SF 32/41 VIZ AS 1174/2002

07.11.2004-07.11.2006-07.11.2008-07.11.2010- 07.11.2012

49. Standul pt. verificarea for elor de amortizare tip JTZ 565

NR.INV.3550253 AS 3431/2010 22.12.2010- 21.12.2012

50. Standul pt. încercat amortizoare tip UPA 276

NR.INV.3553640 AS 3432/2010 22.12.2010- 21.12.2012

51. COMPANIA DE TRANSPORT FEROVIAR BUCURE TI SA

PLOIE TI Stand pt.m surat cadre de boghiuri tip Y25

COD UDIS-050 VIZ AS 863/2002-R1

31.01.2004-31.01.2006-31.01.2008- 31.01.2010- 31.01.2012

52.

COMPANIA DE TRANSPORT FEROVIAR BUCURE TI SA Punctul de Lucru PLOIE TI

BUCURE TI Standul pentru probat valve de desc rcare tip HiK

COD UDIS-020 VIZ AS 728/2001-R2

18.10.2003-18.10.2005-18.10.2007-18.10.2009- 18.10.2011

53.

CONSTANTIN GRUP SRL BUCURE TI

Standul pentru probat arcuri elicoidale, arcuri în foi,aparate de ciocnire i aparate de legare

COD ST-S 07 AT VIZ AS 1180/2002-R

12.11.2004-12.11.2006-12.11.2008-12.11.2010- 12.11.2012

54. Stand de probat angrenaje de trac iune i rodat în gol motoare electrice de

trac iune

COD ST-ARMET 12

VIZ AS 1741/2004

25.11.2006-25.11.2008-25.11.2010- 25.11.2012

55. Stand de probat rezervoare de aer COD ST-RA 14 VIZ AS 1742/2004

28.11.2006-28.11.2008-28.11.2010- 28.11.2012

56. Stand probat cilindrii de frân COD ST-CF 15 VIZ AS 1743/2004

28.11.2006-28.11.2008-28.11.2010- 28.11.2012

57. Stand probat robinete frontale i semiacup rilor de aer COD ST-RSA 16 VIZ AS 1744/2004

28.11.2006-28.11.2008-28.11.2010- 28.11.2012

58.

ELECTROTERMOMETRIA SRL PA CANI

Stand de probat invertoare pentru mpi fluorescente

NR.INV.SDV 0085 VIZ AS 1053/2002-R

18.08.2004-18.08.2006-18.08.2008-18.08.2010- 18.08.2012

59. Stand de probat elemente înc lzitoare în tuburi metalice

NR.INV.SDV 0086 VIZ AS 1054/2002-R

18.08.2004-18.08.2006-18.08.2008-18.08.2010- 18.08.2012

60. FEPA SA BÂRLAD

Standul pentru probat ventil de purjare automat (VPA)

COD A-752 AS 3405/2010 08.11.2010- 07.11.2012

61. Standul pentru proba de anduran a ventilului de purjare automat (VPA)

COD A-764 AS 3406/2010 08.11.2010- 07.11.2012

62. FEROM SRL – Punctul de lucru "CUGIR" BUCURE TI

Standul pentru probat ventilul schimb torului de regim M-P NR.INV.1004 VIZ AS 2580/2006

19.12.2008-19.12.2010- 19.12.2012

63. FRIREP SA PA CANI Stand mobil pentru probe finale la instala ia de frân

COD TFP-01 VIZ AS 3055/2008 20.10.2010- 20.10.2012

ONFR – AFER Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT nr. 410/1999 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 110

Nr. crt. Denumire societate Localitate

sediu Denumire stand/ dispozitiv special

Cod stand/ dispozitiv

special

AS/viz AS AD/viz AD

Nr. atestat AS/AD Valabilitate*

64.

GEROM SA BUZ U

Standul pt.verificarea rezisten ei la oc termic a geamului termoizolant cu chit

NR.INV.71400035 VIZ AS 1706/2004

18.10.2006-18.10.2008- 18.10.2010- 18.10.2012

65. Standul pt.verificarea comport rii la lovire a geamului securizat

NR.INV.12500 VIZ AS 1705/2004

18.10.2006-18.10.2008- 18.10.2010- 18.10.2012

66.

GRAMPET DEBRECENI VAGONGYAR Kft

UNGARIA

Standul pt. probe finale la instala ia de frân a vagoanelor

SERIA 2/78 EWF 5685 i nr.40074

AS 3413/2010 24.11.2010- 23.11.2012

67. Standul pentru m surarea rezisten ei electrice a vagonelor

NR.IV-16 AS 3414/2010 24.11.2010- 23.11.2012

68. Standul pt. verificarea gabaritului static al vagoanelor de marf

NR.9170633 AS 3415/2010 24.11.2010- 23.11.2012

69. ICE SA BUCURE TI Stand de probat regulatoare de tensiune COD S-RTV VIZ AS 1650/2004-R

20.07.2006-20.07.2008- 20.07.2010- 20.07.2012

70.

IRLU SA - SEC IA IRLU ADJUD ADJUD

Stand verificat injectoare COD SRPI VIZ AS 2959/2008 09.06.2010- 09.06.2012

71. Dispozitivul de m surat diametrul ro ii în planul cercului nominal de rulare

SERIA 21/06-06 VIZ AD 3049/2008 13.10.2010- 13.10.2012

72. Dispozitivul de m surat distan a dintre fe ele exterioare ale buzelor ro ilor osiei montate

SERIA 014/02-03 VIZ AD 3050/2008 15.10.2010- 15.10.2012

73.

IRLU SA - SEC IA IRLU BUZ U

BUZ U

Standul pentru probat relee de presiune pentru LE

COD 718-IRLU VIZ AS 3058/2008 28.10.2010- 28.10.2012

74. Standul de probat arcuri elicoidale i aparate de ciocnire

COD 720-IRLU AS 3412/2010 15.11.2010- 14.11.2012

75. Stand de probat robinetul frânei directe tip FD1 COD 715-IRLU VIZ AS 2512/2006

17.10.2008-17.10.2010- 17.10.2012

76. Stand de probat alimentator tip AEET i sta ii pt.înc rcat baterii de

acumulatori COD 714-IRLU VIZ AS 2511/2006

17.10.2008-17.10.2010- 17.10.2012

77. Stand de probat disjunctoare tip IAC 25/630 i tip DBTF 30i-250

COD 716-IRLU VIZ AS 2514/2006 17.10.2008-17.10.2010- 17.10.2012

78.

Stand de probat aparate de pornire servicii auxiliare tip APSA-01 i aparate de punere la mas faza 121 tip RED 2

COD 713-IRLU VIZ AS 2513/2006 17.10.2008-17.10.2010- 17.10.2012

79. Stand de probat întreruptoare automate pentru CFR tip USOL 100A

COD 717-IRLU VIZ AS 2515/2006 17.10.2008-17.10.2010- 17.10.2012

80.

IRLU SA - SEC IA IRLU CARANSEBE

CARANSEBE

Stand mobil de probe finale frân vagoane

COD SV-02 VIZ AS 3081/2008 07.12.2010- 07.12.2012

81.

Linie CFcu planeitate controlat pe care se regleaz i verific cote i jocuri la suspensia vehiculelor feroviare

COD SE-04 VIZ AS 3080/2008 07.12.2010- 07.12.2012

82.

IRV SA - SEC IA IRV BARBO I

BARBO I

Dispozitivul de verificat asimetria ro ilor osiei montate

COD DMA AD 3424/2010 16.12.2010- 15.12.2012

83. Standul pt. m surarea rezisten ei electrice vagon- in la vagoane de marf

COD SMRE AS 3425/2010 16.12.2010- 15.12.2012

84. Standul pt. m surat cadre de boghiuri Y25 COD 003/2008 AS 3426/2010

16.12.2010- 15.12.2012

85. Standul pt. verificat gabaritul static CFR

COD SGV AS 3427/2010 16.12.2010- 15.12.2012

86.

ÎNTRE INERE MECANIZAT A C II FERATE SA

BUCURE TI

Tiparul tip SOLA pentru m surat ecartamentul i nivelul liniei de cale ferat i metrou

SERIA 3468 VIZ AD 2484/2006 20.09.2008-20.09.2010- 20.09.2012

87. Tiparul tip SOLA pentru m surat ecartamentul i nivelul liniei de cale ferat i metrou

SERIA 1441 VIZ AD 2482/2006 20.09.2008-20.09.2010- 20.09.2012

88. Tiparul tip SOLA pentru m surat ecartamentul i nivelul liniei de cale ferat i metrou

SERIA 3973 VIZ AD 2481/2006 20.09.2008-20.09.2010- 20.09.2012

89. Tiparul tip SOLA pentru m surat ecartamentul i nivelul liniei de cale ferat i metrou

SERIA 83024 VIZ AD 2488/2006 20.09.2008-20.09.2010- 20.09.2012

90. Tiparul tip LUGOJ pentru m surat ecartamentul i nivelul liniei de cale ferat i metrou

SERIA 3855 VIZ AD 2487/2006 20.09.2008-20.09.2010- 20.09.2012

ONFR – AFER Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT nr. 410/1999 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 111

Nr. crt. Denumire societate Localitate

sediu Denumire stand/ dispozitiv special

Cod stand/ dispozitiv

special

AS/viz AS AD/viz AD

Nr. atestat AS/AD Valabilitate*

91.

ÎNTRE INERE MECANIZAT A C II FERATE SA

BUCURE TI

Tiparul tip LUGOJ pentru m surat ecartamentul i nivelul liniei de cale ferat i metrou

SERIA 4613 VIZ AD 2486/2006 20.09.2008-20.09.2010- 20.09.2012

92. Tiparul tip LUGOJ pentru m surat ecartamentul i nivelul liniei de cale ferat i metrou

SERIA 1304 VIZ AD 2485/2006 20.09.2008-20.09.2010- 20.09.2012

93. Tiparul tip LUGOJ pentru m surat ecartamentul i nivelul liniei de cale ferat i metrou

SERIA 3028 VIZ AD 2483/2006 20.09.2008-20.09.2010- 20.09.2012

94. Tipar pt. m surat ecartamentul i nivelul liniei de cale ferat i metrou

Nr. fabr. 1572 COD TMC-1435

VIZ AD 2967/2008 24.06.2010- 24.06.2012

95. MIS GRUP TRANSPORT FEROVIAR SA ANIE

Tipar pentru m surat ecartamentul i nivelul liniei de cale ferat SERIA D 2008-035 VIZ AD 3051/2008

16.10.2010- 16.10.2012

96.

RELOC SA CRAIOVA

Standul de probat furtunuri cu arm turi sertizate

COD DA 025 SP VIZ AS 1085/2002-R

16.09.2004-16.09.2006-16.09.2008- 16.09.2010- 16.09.2012

97. Standul de probat amortizoare hidraulice tip T 69

COD DA 011 SP VIZ AS 1086/2002-R

16.09.2004-16.09.2006-16.09.2008- 16.09.2010- 16.09.2012

98. Standul de probat inductoare de vehicul

COD DA 019 SP VIZ AS 1084/2002-R

16.09.2004-16.09.2006-16.09.2008- 16.09.2010- 16.09.2012

99. Standul de probat contactoare electropneumatice LE

COD DA 017 SP VIZ AS 1087/2002-R

16.09.2004-16.09.2006-16.09.2008- 16.09.2010- 16.09.2012

100. Stand de probat locomotive electrice cu alimentare prin pantograf

COD DA 036 SP VIZ AS 1196/2002-R

01.12.2004-01.12.2006-01.12.2008-01.12.2010- 01.12.2012

101. Stand de probat robinete de comutare G-P-S

COD DA 029 SP VIZ AS 1171/2002-R

05.11.2004-05.11.2006-05.11.2008-05.11.2010- 05.11.2012

102. Stand de probat bloc aparate LE COD DA 018 SP VIZ AS 1215/2002-R

17.12.2004-17.12.2006-17.12.2008-17.12.2010- 17.12.2012

103. Stand de probat în sarcin electrocompresor tip 3EC2M

COD DA 035 SP VIZ AS 1227/2002-R

19.12.2004-19.12.2006-19.12.2008-19.12.2010- 19.12.2012

104. Stand de probat în sarcin electrocompresor tip 2A320M COD DA 034 SP VIZ AS 1228/2002-R

19.12.2004-19.12.2006-19.12.2008-19.12.2010- 19.12.2012

105. Stand de probat pantograf asimetric tip EP 2

COD DA 026 SP VIZ AS 1229/2002-R

19.12.2004-19.12.2006-19.12.2008-19.12.2010- 19.12.2012

106. Stand de probat supapa de sus inere dubl G 3/4"-FK 77

COD DA 028 SP VIZ AS 1206/2002-R

03.12.2004-03.12.2006-03.12.2008-03.12.2010- 03.12.2012

107. Standul de probat instala ii de siguran i vigilen

COD DA 002 SP AS 3428/2010 20.12.2010- 19.12.2012

108. Standul de probat instala ii indu i COD DA 001 SP AS 3429/2010 20.12.2010- 19.12.2012

109.

REVA SA SIMERIA

Standul pentru probat invertori de tensiune NR.INV.310506 AS 3410/2010

12.11.2010- 11.11.2012

110. Standul pt.probat rezisten a de înc lzire i verificat rigiditatea dielectric

NR.INV.300227 AS 3411/2010 12.11.2010- 11.11.2012

ONFR – AFER Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT nr. 410/1999 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 112

Nr. crt. Denumire societate Localitate

sediu Denumire stand/ dispozitiv special

Cod stand/ dispozitiv

special

AS/viz AS AD/viz AD

Nr. atestat AS/AD Valabilitate*

111. ROMÂNIA EUROEST SA CONSTAN A

Linia CF cu planeitate controlat pe care de regleaz i verific cote i jocuri la suspensia vehiculelor feroviare

COD ST-CF.1-ZERO-

REE VIZ AS 3077/2008

03.12.2010- 03.12.2012

112. RTFC BUCURE TI SA - REV. VAG. BUC.GRIVI A

BUCURE TI Standul probat regulatoare automate de timonerie SAB tip DRV

NR. INV. 2-448 VIZ AS 1135/2002-R

09.10.2004- 09.10.2006- 09.10.2008- 09.10.2010- 09.10.2012

113.

RTFC CRAIOVA SA – REV. VAG. CRAIOVA

CRAIOVA

Standul de probat relee de presiune tip DU

COD SPF 002 VIZ AS 1134/2002-R

08.10.2004-08.10.2006-08.10.2008- 08.10.2010- 08.10.2012

114. Standul pentru probat regulatoare antipatinaj tip M2 i tip MWX2

COD SPF 003 VIZ AS 1671/2004

25.08.2006-25.08.2008-25.08.2010- 25.08.2012

115. Standul pt.probat regulatorul centrifugal de presiune tip AR11

COD SPF 004 VIZ AS 1672/2004

25.08.2006-25.08.2008-25.08.2010- 25.08.2012

116. RTFC GALA I SA – REV. VAG. GALA I

GALA I Linie CF cu planeitate controlat pt. verificarea suspensiei vagoanelor

cod SV-015 VIZ AS 2910/2008 19.03.2010- 19.03.2012

117.

RTFC GALA I SA – REV. VAG. M TI

TI

Dispozitivul de m surat distan a dintre fe ele interioare ale ro ilor osiei montate

SERIA 34-01-06 VIZ AD 2866/2008 14.02.2010- 14.02.2012

118. Dispozitivul de m surat distan a dintre fe ele interioare ale ro ilor osiei montate

SERIA 028-11-04 VIZ AD 2865/2008 14.02.2010- 14.02.2012

119. Dispozitivul de m surat dimensiunile buzei ro ii

SERIA 760-03-06 VIZ AD 2863/2008 14.02.2010- 14.02.2012

120. Dispozitivul de m surat distan a dintre fe ele exterioare ale buzelor ro ilor osiei montate

SERIA 009-01-06 VIZ AD 2864/2008 14.02.2010- 14.02.2012

121. Dispozitivul de m surat dimensiunile buzei ro ii

SERIA 754-03-06 VIZ AD 2862/2008 14.02.2010- 14.02.2012

122.

RTFC IA I SA – DEP. LOCOMOTIVE SUCEAVA NORD

SUCEAVA

Dispozitivul de m surat distan a dintre fe ele interioare ale ro ilor osiei montate

SERIA 014-11-04 VIZ AD 2526/2006 02.11.2008- 02.11.2010- 02.11.2012

123. ubler pt.verificat buz bandaj SERIA 352-04-05 VIZ AD 2528/2006 02.11.2008- 02.11.2010- 02.11.2012

124. ubler pt.verificat buz bandaj SERIA 368-04-05 VIZ AD 2527/2006 02.11.2008- 02.11.2010- 02.11.2012

125.

RTFC IA I SA – REV. VAG. IA I

IA I

Standul fix pt.probe finale la instala ia de frân

NR.INV. 14330130/1 VIZ AS 912/2002-R

12.03.2004-12.03.2006-12.03.2008- 12.03.2010- 12.03.2012

126. Standul fix pt.probe finale la instala ia de frân

NR.INV. 14330130/2

VIZ AS 913/2002-R

12.03.2004-12.03.2006-12.03.2008- 12.03.2010- 12.03.2012

127. Standul fix pt.probe finale la instala ia de frân

NR.INV. 14330130/3 VIZ AS 914/2002-R

12.03.2004-12.03.2006-12.03.2008- 12.03.2010- 12.03.2012

128. Standul fix pt.probe finale la instala ia de frân

NR.INV. 14330130/5

VIZ AS 916/2002-R

12.03.2004-12.03.2006-12.03.2008- 12.03.2010- 12.03.2012

129. Standul fix pt.probe finale la instala ia de frân

NR.INV. 14330130/6 VIZ AS 917/2002-R

12.03.2004-12.03.2006-12.03.2008- 12.03.2010- 12.03.2012

130. Standul fix pt.probe finale la instala ia de frân

NR.INV. 14330130/5

VIZ AS 915/2002-R

12.03.2004-12.03.2006-12.03.2008- 12.03.2010- 12.03.2012

ONFR – AFER Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT nr. 410/1999 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 113

Nr. crt. Denumire societate Localitate

sediu Denumire stand/ dispozitiv special

Cod stand/ dispozitiv

special

AS/viz AS AD/viz AD

Nr. atestat AS/AD Valabilitate*

131. RTFC TIMI OARA SA - DEPOUL DE LOC. TIMI OARA

TIMI OARA Stand de probat robinetul mecanicului KD2

COD ST-07 VIZ AS 3054/2008 20.10.2010- 20.10.2012

132.

RTFC TIMI OARA SA - DEPOUL LOC. ARAD

ARAD

Dispozitivul de m surat dimensiunile buzei ro ii

SERIA 755-03-06 VIZ AD 2978/2008 02.07.2010- 02.07.2012

133. Dispozitivul de m surat diametrul ro ii în planul cercului nominal de rulare

SERIA 17-06-06 VIZ AD 2980/2008 02.07.2010- 02.07.2012

134. Dispozitivul de m surat distan a dintre fe ele exterioare ale ro ilor osiei montate

SERIA 019-08-06 VIZ AD 2979/2008 03.07.2010- 03.07.2012

135. Dispozitivul de m surat distan a dintre fe ele interioare ale ro ilor osiei montate

SERIA 024-11-04 VIZ AD 2981/2008 03.07.2010- 03.07.2012

136.

RTFC TIMI OARA SA – REV. VAG. TIMI OARA

TIMI OARA

Standul de probat regulatoare centrifugale tip AR11

SERIA 4 VIZ AS 1024/2002-R

11.06.2004-11.06.2006-11.06.2008- 11.06.2010- 11.06.2012

137. Standul de probat regulatoare antipatinaj tip M2

SERIA 3 VIZ AS 1023/2002-R

11.06.2004-11.06.2006-11.06.2008- 11.06.2010- 11.06.2012

138.

RULMEN I SA BÂRLAD

Dispozitivul pentru verificarea rezilien ei la inelele exterioare de rulmen i

COD MA 766 VIZ AD 1189/2002-R

13.11.2004-13.11.2006-13.11.2008-13.11.2010- 13.11.2012

139. Stand pt.încercarea la întindere a inelelor interioare de rulmen i

NR.INV.46342 VIZ AS 1190/2002-R

14.11.2004-14.11.2006-14.11.2008-14.11.2010- 14.11.2012

140.

SERVICE FAUR SRL BUCURE TI

Standul pentru probat injectoare COD SF-SD-006 AS 3416/2010 25.11.2010- 24.11.2012

141. Standul pentru probat chiulase COD SF-SD-004 AS 3417/2010 26.11.2010- 25.11.2012

142. Standul pentru centicubat pompe de injec ie

COD SF-SD-005 AS 3418/2010 26.11.2010- 25.11.2012

143. Dispozitiv de m surat diametrul ro ii în planul cercului nominal de rulare

SERIA 100-12-04 VIZ AD 3056/2008 23.10.2010- 23.10.2012

144. Dispozitiv de m surat diametrul ro ii în planul cercului nominal de rulare

SERIA 113-12-04 VIZ AD 3057/2008 23.10.2010- 23.10.2012

145.

SIRV BRA OV SA BRA OV

Standul de m surat rezisten a electric a osiei montate

COD DIS 5/2002 VIZ AS 1159/2002-R

27.10.2004-27.10.2006-27.10.2008-27.10.2010- 27.10.2012

146. Standul probat regulatoare automate de timonierie SAB TIP DRV NR. INV. 2-22 VIZ AS 1195/2002-R

26.10.2004-26.10.2006-26.10.2008-26.10.2010- 26.10.2012

147. SIRV CARANSEBE SA CARANSEBE Stand probat arcuri elicoidale i elemente elastice de aparate de trac iune

COD SVA-AMC 001 VIZ AS 2923/2008

10.04.2010- 10.04.2012

148. SNTFC TIMI OARA SA - REV. VAG. TIMI OARA TIMI OARA

Standul de probat distribuitoare de aer tip KE SERIA 1 VIZ AS 1676/2004

13.09.2006-13.09.2008-13.09.2010- 13.09.2012

149.

SNTFM BUCURE TI SA - REV. VAG. BURE TI TJ.- Post de revizie PLOIE TI EST

BUCURE TI

Disp.de m surat dimensiunile buzei ro ii

SERIA 715-07-05 VIZ AD 2372/2006-R 05.06.2008- 05.06.2010- 05.06.2012

150. Disp.de m surat distan a dintre fe ele ext.ale buzelor ro ilor osiei montate

SERIA 032-05-03 VIZ AD 2371/2006-R 05.06.2008- 05.06.2010- 05.06.2012

151. Disp.de m surat distan a dintre fe ele int.ale ro ilor osiei montate SERIA 022-11-04 VIZ AD 2370/2006-R

05.06.2008- 05.06.2010- 05.06.2012

152.

SNTFM CFR MARF SA - SUCURSALA MARF TIMI OARA REVIZIA VAGOANE SIMERIA TRIAJ(Post Revizie Mintia)

SIMERIA Dispozitiv de m surat dimensiunile buzei ro ii SERIA 061-99 VIZ AD 998/2002

04.06.2004-04.06.2006-04.06.2008-04.06.2010- 04.06.2012

ONFR – AFER Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT nr. 410/1999 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 114

Nr. crt. Denumire societate Localitate

sediu Denumire stand/ dispozitiv special

Cod stand/ dispozitiv

special

AS/viz AS AD/viz AD

Nr. atestat AS/AD Valabilitate*

153.

SNTFM CFR MARF SA - SUCURSALA MARF TIMI OARA REVIZIA VAGOANE SIMERIA TRIAJ(Post Revizie Mintia)

SIMERIA Dispozitiv de m surat distan a dintre fe ele exterioare ale buzelor ro ilor osiei montate

SERIA 070-92 VIZ AD 988/2002

03.06.2004-03.06.2006-03.06.2008-03.06.2010- 03.06.2012

154.

SNTFM CFR MARF SA - SUCURSALA MARF TIMI OARA REVIZIA VAGOANE SIMERIA TRIAJ(Post Revizie P uli Lunca)

SIMERIA Dispozitiv de m surat distan a dintre fe ele exterioare ale buzelor ro ilor osiei montate

SERIA 099-92 VIZ AD 989/2002

03.06.2004-03.06.2006-03.06.2008-03.06.2010- 03.06.2012

155.

SNTFM CFR MARF SA - SUCURSALA MARF TIMI OARA REVIZIA VAGOANE SIMERIA TRIAJ(punct de lucru C lan

i)

SIMERIA Dispozitiv de m surat distan a dintre fe ele interioare ale ro ilor osiei montate

SERIA 48-99 VIZ AD 1011/2002

04.06.2004-04.06.2006-04.06.2008-04.06.2010- 04.06.2012

156.

SNTFM CFR MARF SA - SUCURSALA MARF TIMI OARA REVIZIA VAGOANE SIMERIA TRIAJ(punct de lucru Mintia)

SIMERIA Dispozitiv de m surat distan a dintre fe ele interioare ale ro ilor osiei montate

SERIA 40-99 VIZ AD 1008/2002

04.06.2004-04.06.2006-04.06.2008-04.06.2010- 04.06.2012

157.

SNTFM CFR MARF SA - SUCURSALA MARF TIMI OARA REVIZIA VAGOANE SIMERIA TRIAJ(Punct lucru Pesti )

SIMERIA Dispozitiv de m surat dimensiunile buzei ro ii

SERIA 063-99 VIZ AD 1000/2002

04.06.2004-04.06.2006-04.06.2008-04.06.2010- 04.06.2012

158.

SNTFM CRAIOVA SA – REV. VAG. CRAIOVA – Post de revizie Drobeta Turnu Severin

DR.TR.SEVERIN Dispozitivul de m surat distan a dintre fe ele interioare ale ro ilor osiei montate

SERIA 003-01-02 VIZ AD 1177/2002-R1

11.11.2004-11.11.2006-11.11.2008- 11.11.2010- 11.11.2012

159.

SNTFM CRAIOVA SA – REV. VAG. CRAIOVA – Post de revizie Drobeta Turnu Severin

CRAIOVA Dispozitivul de m surat dimensiunile buzei ro ii

SERIA 1203-11-01 VIZ AD 1176/2002-R1

11.11.2004-11.11.2006-11.11.2008- 11.11.2010- 11.11.2012

160. SNTFM CRAIOVA SA – REV. VAG. CRAIOVA – Post de revizie RO IORI

CRAIOVA

Dispozitivul de m surat dimensiunile buzei ro ii SERIA 016-11-02 VIZ AD 1577/2004-R

20.05.2006-20.05.2008- 20.05.2010- 20.05.2012

161. Dispozitivul de m surat distan a dintre fe ele interioare ale ro ilor osiei montate

SERIA 017-01-01 VIZ AD 1576/2004-R

20.05.2006-20.05.2008- 20.05.2010- 20.05.2012

162.

SNTFM TIMI OARA SA - REV. VAG. CURTICI

CURTICI

Dispozitiv de m surat dimensiunile buzei ro ii

SERIA 039-10-01 VIZ AD 1570/2004

16.05.2006-16.05.2008- 16.05.2010- 16.05.2012

163. Dispozitiv de m surat dimensiunile buzei ro ii

SERIA 042-12-01 VIZ AD 1569/2004

16.05.2006-16.05.2008- 16.05.2010- 16.05.2012

164. Dispozitivul de m surat distan a dintre fe ele interioare ale ro ilor osiei montate

SERIA 010-03-02 VIZ AD 1572/2004

16.05.2006-16.05.2008- 16.05.2010- 16.05.2012

165.

UNIFERTRANS SA BUCURE TI

Standul pentru m surarea rezisten ei electrice a vagonului

NR.INV.00963-2 AS 3408/2010 10.11.2010- 09.11.2012

166. Standul de probat aparataj electric pentru locomotive COD SPEEL AS 3409/2010

10.11.2010- 09.11.2012

167. Dispozitivul de m surat diametrul ro ii în planul cercului nominal de rulare Tip DDR-1050

SERIA 19-06-06 AD 3433/2010 27.12.2010- 26.12.2012

168. Dispozitivul pt. m surarea jocului radial i al jocului axial al rulmen ilor tip WJ i

Tip WJP COD 006/009 AD 3434/2010

27.12.2010- 26.12.2012

Documente eliberate de Serviciul Subsistem Material Rulant, Serviciul Subsistem Infrastructur Instala ii, Serviciul Subsistem Infrastructur Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR – AFER, Serviciul Transport Urban pe ine din cadrul AFER

i raportate de Serviciul Subsistem Material Rulant din cadrul ONFR – AFER.

* Atestatul se acord pentru o perioad de 10 ani de la data eliber rii i este valabil numai în condi iile viz rii periodice a acestuia, de c tre AFER, la intervale de doi ani începând de la data eliber rii lui.

ONFR – AFER

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 115

Atestate pentru standuri i dispozitive speciale RETRASE de AFER conform OMT nr. 410/1999 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Nr. crt. Denumire societate Localitate

sediu Denumire stand/ dispozitiv special

Cod stand/ dispozitiv special

Serie i nr. atestat AS/AD Observa ii

1.

COMPANIA DE TRANSPORT

FEROVIAR BUCURE TI SA

PLOIE TI

Stand mobil pt.probe finale la inst.de frân a vag.

COD RV 08-233 AS 235/2001-R1 RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

895/16.02.2010

2. Stand pt.proba hidr.a corpului cilindrului de frân i pt.proba pneum.a cilindrului de frân

COD RV 08-214 AS 247/2001-R1 RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

895/16.02.2010

3. Stand pt.încercarea hidraulic a rezervoarelor de aer

COD RV 08-121 AS 248/2001-R1 RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

895/16.02.2010

4. Stand de m surat asiuri vag.de marf pe 4 osii

COD RV 08-201 AS 233/2001-R1 RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

895/16.02.2010

5. Stand de m surat cadre de boghiuri tip Y25 COD RV 08-011 AS 232/2001-R1

RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

895/16.02.2010

6. Stand de m surat rezist.electric a osiei montate

COD RV 07-513 AS 234/2001-R1 RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

895/16.02.2010

7. Stand de probat acceleratoare pt.frân ri rapide tip EB3 i supape de alimentare întârziat tip RF1

COD RV 08-243 AS 1836/2005-R RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

895/16.02.2010

8. Stand de probat relee de presiune tip DU

COD RV 08-159 AS 1835/2005-R RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

895/16.02.2010

9. Linie CFU cu planeitate controlat pt.

s.torsion rii asiurilor i verif. i reglarea suspensiei vehic. Ferov.

NR.INV.593 AS 1788/2005- R1 RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

896/16.02.2010

10. Stand de montat i de verif.boghiu tip MD

COD MD 1992-18041-00

AS 1482/2003-R1 RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

979/18.02.2010

11. Disp.de m surat dimens.buzei ro ii COD DVB 1-40 AS 1479/2003-R2 RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

979/18.02.2010

12. Linia CF cu planeitate controlat pt. verif. Suspensiei vag. COD RV 07-638 AS 2138/2005-R

RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

979/18.02.2010

13. Dispoz. M s. Diametrul ro ii îmn planul cercului nominal de rulare

COD RV 02-802 AS 2139/2005-R RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

979/18.02.2010

14. Stand de probat generatoare i regulatoare de tensiune

COD RV 07-464 AS 737/2001-R2 RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

979/18.02.2010

15.

Stand pt.probat inst.electric de înc lz.de la vag.de c l. i rigiditatea dielectric a invertorilor tranzistoriza i de 24 Vcc

COD RV 07-440 AS 399/2001-R RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

976/18.02.2010

16. Stand pt.m surat cadru boghiu pe dou i pe trei osii,tip TE

COD RV 08-215 AS 376/2001-R1 RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

976/18.02.2010

17. Stand pt.proba de etan eitate a robinetelor i supapelor de siguran (suprapresiune)

COD UDIS-001 AS 1841/2005-R RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

953/18.02.2010

18. Stand pt.probat sub sarcin boghiuri tip Y25Cs i tip Y25Rsa COD UDIS 049 AS 246/2001-R

RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

953/18.02.2010

19. Stand pt.m surarea asiurilor vag.de marf pe 2 osii

COD UDIS 013/1

AS 261/2001-R RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

953/18.02.2010

20. Stand de încercat la trac .axe triunghiulare i bare bifurcate

COD RV 08-212

AS 572/2001-R1 RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

952/18.02.2010

21. Stand pt.probat robinete frontale de aer tip AK

COD CM 734 AS 528/2001-R1 RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

952/18.02.2010

22. Dispozitiv m surat asimetria osiei montate

COD T-896 AS 529/2001-R1 RETRAS I ANULAT cf. ACT SSMR 3020/

952/18.02.2010

Documente eliberate de Serviciul Subsistem Material Rulant, Serviciul Subsistem Infrastructur Instala ii, Serviciul Subsistem Infrastructur Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR – AFER, Serviciul Transport Urban pe ine din cadrul AFER

i raportate de Serviciul Subsistem Material Rulant din cadrul ONFR – AFER.

ONFR – AFER

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 116

Certificate de înmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Propietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar Certificat înmatriculare Carte identitate De in tor vehicul feroviar Nr.

Crt. Denumire Serie literal / numeric

Marcaj unificat de identificare

Serie Emitere Valabilitate Serie/an

APRIA S.R.L

1.

VAGON AUTOMOTOR, CLASA A II - A, 60 DE LOCURI PE SCAUNE SI 15 LOCURI IN PICIOARE

XBD/ 97 - 0410 - 7 / RO-REGCJ CI 10912.1 11.11.2010 20.10.2023 CID 10912.1/2010 REGIONAL SRL

2.

REMORCA AUTOMOTOR, CLASA I - A CU 24 LOCURI PE SCAUN SI CLASA II -A CU 44 LOCURI PE SCAUN SI 18 LOCU

XRABX/ 57 - 0569 - 4 / RO-REGCJ

CI 10913.1 11.11.2010 20.10.2023 CID 10913.1/2010 REGIONAL SRL

ARCELORMITTAL GALATI SA

3. VAGON MARFA DESCOPERIT Eacs/5487

84 53 5487 264 - 8 / RO AMG CI 18407 16.12.2010 09.11.2018 CID 18407/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

4. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 468 - 5 / RO AMG

CI 18408 16.12.2010 09.11.2018 CID 18408/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

5. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5489 84 53 5489 128 - 3 / RO AMG

CI 18287 02.12.2010 30.06.2018 CID 18287/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

6. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5489 84 53 5489 126 - 7 /

RO AMG CI 18288 02.12.2010 30.06.2018 CID 18288/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

7. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5489 84 53 5489 127 - 5 /

RO AMG CI 18289 02.12.2010 30.06.2018 CID 18289/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

8. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5489 84 53 5489 505 - 2 /

RO AMG CI 18290 02.12.2010 30.06.2018 CID 18290/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

9. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII Rmms/3965

84 53 3965 019 - 2 / RO AMG CI 18291 02.12.2010 30.06.2018 CID 18291/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

10. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rmms/3965 84 53 3965 020 - 0 / RO AMG

CI 18292 02.12.2010 30.06.2018 CID 18292/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

11. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rmms/3965 84 53 3965 022 - 6 / RO AMG

CI 18293 02.12.2010 30.06.2018 CID 18293/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

12. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rmms/3965 84 53 3965 025 - 9 /

RO AMG CI 18294 02.12.2010 30.06.2018 CID 18294/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

13. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rmms/3965 84 53 3965 026 - 7 /

RO AMG CI 18295 02.12.2010 30.06.2018 CID 18295/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

14. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rmms/3965 84 53 3965 027 - 5 /

RO AMG CI 18296 02.12.2010 30.06.2018 CID 18296/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

15. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII Rmms/3965

84 53 3965 028 - 3 / RO AMG CI 18297 02.12.2010 30.06.2018 CID 18297/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

16. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rmms/3965 84 53 3965 029 - 1 / RO AMG

CI 18298 02.12.2010 30.06.2018 CID 18298/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

17. VAGON DE MARFA DOZATOR

Faccpps/6993 84 53 6993 911 - 9 /

RO AMG CI 18299 06.12.2010 30.06.2018 CID 18299/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

18. VAGON DE MARFA DOZATOR

Faccpps/6993 84 53 6993 910 - 1 /

RO AMG CI 18300 06.12.2010 30.06.2018 CID 18300/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

19. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5489 84 53 5489 093 - 9 /

RO AMG CI 18301 06.12.2010 30.06.2018 CID 18301/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

20. VAGON MARFA DESCOPERIT Eacs/5484

84 53 5484 085 - 0 / RO AMG CI 18302 06.12.2010 30.06.2018 CID 18302/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

21. VAGON MARFA DESCOPERIT Eacs/5484

84 53 5484 088 - 4 / RO AMG CI 18303 06.12.2010 30.06.2018 CID 18303/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

22. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5484 84 53 5484 084 - 3 / RO AMG

CI 18304 06.12.2010 30.06.2018 CID 18304/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

23. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5484 84 53 5484 087 - 6 /

RO AMG CI 18305 06.12.2010 30.06.2018 CID 18305/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

24. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5484 84 53 5484 091 - 8 /

RO AMG CI 18306 06.12.2010 30.06.2018 CID 18306/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

25. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5484 84 53 5484 092 - 6 /

RO AMG CI 18307 06.12.2010 30.06.2018 CID 18307/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

26. VAGON MARFA DESCOPERIT Eacs/5489

84 53 5489 119 - 2 / RO AMG CI 18308 06.12.2010 30.06.2018 CID 18308/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

27. VAGON MARFA DESCOPERIT Eacs/5484

84 53 5484 111 - 4 / RO AMG CI 18309 06.12.2010 30.06.2018 CID 18309/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

28. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5484 84 53 5484 112 - 2 / RO AMG

CI 18310 06.12.2010 30.06.2018 CID 18310/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

29. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5484 84 53 5484 113 - 0 /

RO AMG CI 18311 06.12.2010 30.06.2018 CID 18311/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

ONFR – AFER Certificate de înmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 117

Propietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar Certificat înmatriculare Carte identitate

De in tor vehicul feroviar Nr. Crt. Denumire Serie literal /

numeric Marcaj unificat de identificare Serie Emitere Valabilitate Serie/an

30. VAGON MARFA DESCOPERIT Eacs/5484

84 53 5484 116 - 3 / RO AMG CI 18312 06.12.2010 30.06.2018 CID 18312/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

31. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5489 84 53 5489 040 - 0 / RO AMG

CI 18313 06.12.2010 30.06.2018 CID 18313/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

32. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5489 84 53 5489 036 - 8 / RO AMG

CI 18319 08.12.2010 30.06.2018 CID 18319/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

33. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rmms/3965 84 53 3965 021 - 8 /

RO AMG CI 18320 08.12.2010 30.06.2018 CID 18320/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

34. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rmms/3965 84 53 3965 024 - 2 /

RO AMG CI 18321 08.12.2010 30.06.2018 CID 18321/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

35. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 466 - 9 /

RO AMG CI 18322 08.12.2010 30.06.2018 CID 18322/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

36. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 467 - 7 /

RO AMG CI 18323 08.12.2010 30.06.2018 CID 18323/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

37. VAGON MARFA DESCOPERIT Eacs/5487

84 53 5487 469 - 3 / RO AMG CI 18324 08.12.2010 30.06.2018 CID 18324/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

38. VAGON DE MARFA DESCOPERIT Eaos/5300

84 53 5300 368 - 2 / RO AMG CI 18325 08.12.2010 30.06.2018 CID 18325/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

39. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5300 84 53 5300 498 - 7 / RO AMG

CI 18326 08.12.2010 30.06.2018 CID 18326/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

40. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5300 84 53 5300 369 - 0 / RO AMG

CI 18327 08.12.2010 30.06.2018 CID 18327/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

41. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5300 84 53 5300 371 - 6 /

RO AMG CI 18328 08.12.2010 30.06.2018 CID 18328/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

42. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5300 84 53 5300 373 - 2 /

RO AMG CI 18329 08.12.2010 30.06.2018 CID 18329/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

43. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 446 - 1 /

RO AMG CI 18330 08.12.2010 30.06.2018 CID 18330/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

44. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 474 - 3 /

RO AMG CI 18331 08.12.2010 30.06.2018 CID 18331/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

45. VAGON MARFA DESCOPERIT Eacs/5487

84 53 5487 440 - 4 / RO AMG CI 18332 08.12.2010 30.06.2018 CID 18332/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

46. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5300 84 53 5300 374 - 0 / RO AMG

CI 18333 08.12.2010 30.06.2018 CID 18333/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

47. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5300 84 53 5300 088 - 6 / RO AMG

CI 18334 08.12.2010 30.06.2018 CID 18334/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

48. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 929 - 6 /

RO AMG CI 18335 08.12.2010 30.06.2018 CID 18335/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

49. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 945 - 2 /

RO AMG CI 18336 08.12.2010 30.06.2018 CID 18336/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

50. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 470 - 1 /

RO AMG CI 18337 08.12.2010 30.06.2018 CID 18337/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

51. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 268 - 9 /

RO AMG CI 18338 08.12.2010 30.06.2018 CID 18338/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

52. VAGON MARFA DESCOPERIT Eacs/5487

84 53 5487 939 - 5 / RO AMG CI 18339 08.12.2010 30.06.2018 CID 18339/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

53. VAGON MARFA DESCOPERIT Eacs/5489

84 53 5489 971 - 6 / RO AMG CI 18340 08.12.2010 30.06.2018 CID 18340/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

54. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 532 - 8 / RO AMG

CI 18418 16.12.2010 09.11.2018 CID 18418/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

55. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5300 84 53 5300 496 - 1 / RO AMG

CI 18409 16.12.2010 09.11.2018 CID 18409/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

56. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 620 - 1 /

RO AMG CI 18410 16.12.2010 09.11.2018 CID 18410/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

57. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 471 - 9 /

RO AMG CI 18411 16.12.2010 09.11.2018 CID 18411/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

58. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 266 - 3 /

RO AMG CI 18412 16.12.2010 09.11.2018 CID 18412/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

59. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 457 - 8 /

RO AMG CI 18413 16.12.2010 09.11.2018 CID 18413/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

60. VAGON MARFA DESCOPERIT Eacs/5489

84 53 5489 964 - 1 / RO AMG CI 18414 16.12.2010 09.11.2018 CID 18414/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

61. VAGON MARFA DESCOPERIT Eacs/5489

84 53 5489 969 - 0 / RO AMG CI 18415 16.12.2010 09.11.2018 CID 18415/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

ONFR – AFER Certificate de înmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 118

Propietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar Certificat înmatriculare Carte identitate

De in tor vehicul feroviar Nr. Crt. Denumire Serie literal /

numeric Marcaj unificat de identificare Serie Emitere Valabilitate Serie/an

62. VAGON MARFA DESCOPERIT Eacs/5489

84 53 5489 968 - 2 / RO AMG CI 18416 16.12.2010 09.11.2018 CID 18416/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

63. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 536 - 9 / RO AMG

CI 18417 16.12.2010 09.11.2018 CID 18417/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

64. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 533 - 6 / RO AMG

CI 18419 16.12.2010 09.11.2018 CID 18419/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

65. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 834 - 8 /

RO AMG CI 18420 16.12.2010 09.11.2018 CID 18420/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

66. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 539 - 3 /

RO AMG CI 18421 16.12.2010 09.11.2018 CID 18421/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

67. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 720 - 9 /

RO AMG CI 18422 16.12.2010 09.11.2018 CID 18422/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

68. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 481 - 8 /

RO AMG CI 18423 16.12.2010 09.11.2018 CID 18423/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

69. VAGON MARFA DESCOPERIT Eacs/5487

84 53 5487 497 - 4 / RO AMG CI 18424 16.12.2010 09.11.2018 CID 18424/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

70. VAGON MARFA DESCOPERIT Eacs/5487

84 53 5487 718 - 3 / RO AMG CI 18425 16.12.2010 09.11.2018 CID 18425/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

71. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 479 - 2 / RO AMG

CI 18426 16.12.2010 09.11.2018 CID 18426/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

72. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 490 - 9 / RO AMG

CI 18471 16.12.2010 09.11.2018 CID 18471/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

73. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 496 - 6 /

RO AMG CI 18472 16.12.2010 09.11.2018 CID 18472/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

74. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 450 - 3 /

RO AMG CI 18473 16.12.2010 09.11.2018 CID 18473/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

75. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 451 - 1 /

RO AMG CI 18474 16.12.2010 09.11.2018 CID 18474/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

76. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 476 - 8 /

RO AMG CI 18475 16.12.2010 09.11.2018 CID 18475/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

77. VAGON MARFA DESCOPERIT Eacs/5487

84 53 5487 458 - 6 / RO AMG CI 18476 16.12.2010 09.11.2018 CID 18476/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

78. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 935 - 3 / RO AMG

CI 18477 16.12.2010 30.06.2018 CID 18477/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

79. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 449 - 5 / RO AMG

CI 18478 16.12.2010 09.11.2018 CID 18478/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

80. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 480 - 0 /

RO AMG CI 18479 16.12.2010 09.11.2018 CID 18479/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

81. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 484 - 2 /

RO AMG CI 18480 16.12.2010 09.11.2018 CID 18480/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

82. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 493 - 3 /

RO AMG CI 18481 16.12.2010 09.11.2018 CID 18481/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

83. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 933 - 8 /

RO AMG CI 18482 16.12.2010 09.11.2018 CID 18482/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

84. VAGON MARFA DESCOPERIT Eacs/5487

84 53 5487 936 - 1 / RO AMG CI 18483 16.12.2010 09.11.2018 CID 18483/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

85. VAGON MARFA DESCOPERIT Eacs/5487

84 53 5487 938 - 7 / RO AMG CI 18484 16.12.2010 09.11.2018 CID 18484/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

86. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 941 - 1 / RO AMG

CI 18485 16.12.2010 09.11.2018 CID 18485/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

87. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 943 - 7 / RO AMG

CI 18486 16.12.2010 09.11.2018 CID 18486/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

88. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 443 - 8 /

RO AMG CI 18487 16.12.2010 09.11.2018 CID 18487/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

89. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 931 - 2 /

RO AMG CI 18488 16.12.2010 09.11.2018 CID 18488/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

90. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 932 - 0 /

RO AMG CI 18489 16.12.2010 09.11.2018 CID 18489/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

91. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 84 53 5487 937 - 9 /

RO AMG CI 18490 16.12.2010 09.11.2018 CID 18490/2010 ARCELORMITTAL GALATI SA

CARGO TRANS VAGON SA

92. VAGON MARFA DESCOPERIT

Eacs/5487 88 53 5487 359 - 2 /

RO CTV CI 18080 09.11.2010 31.01.2015 CID 18080/2010 CARGO TRANS VAGON SA

93. VAGON CISTERNA DE 60 M.C.

Zaes/7969 31 53 7969 020 - 1 /

RIV RO-CTV CI 18028 04.11.2010 30.04.2016 CID 18028/2010 CARGO TRANS VAGON SA

ONFR – AFER Certificate de înmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 119

Propietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar Certificat înmatriculare Carte identitate

De in tor vehicul feroviar Nr. Crt. Denumire Serie literal /

numeric Marcaj unificat de identificare Serie Emitere Valabilitate Serie/an

94. VAGON CISTERNA DE 60 M.C. Zaes/7969

31 53 7969 021 - 9 / RIV RO-CTV CI 18029 04.11.2010 30.04.2016 CID 18029/2010 CARGO TRANS VAGON SA

95. VAGON CISTERNA DE 60 M.C.

Zaes/7969 31 53 7969 024 - 3 / RIV RO-CTV

CI 18030 04.11.2010 30.04.2016 CID 18030/2010 CARGO TRANS VAGON SA

96. VAGON CISTERNA DE 60 M.C.

Zaes/7969 31 53 7969 025 - 0 / RIV RO-CTV

CI 18031 04.11.2010 30.04.2016 CID 18031/2010 CARGO TRANS VAGON SA

COMPANIA NATIONALA A URANIULUI SA

97. LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA 60 - 1669 - 5 / RO-CNU

CI 18213 22.11.2010 30.11.2014 CID 18213/2010 COMPANIA NATIONALA A

URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA

COMPLEX ENERGETIC ROVINARI SA

98. LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRICA DE 1250 CP

040 - DF 69 - 0082 - 3 / RO-CEROV

CI 18022 03.11.2010 31.08.2012 CID 18022/2010 COMPLEX ENERGETIC

ROVINARI SA

COMPLEX ENERGETIC TURCENI S.A.

99. LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA 60 - 1601 - 8 / RO-CETUR

CI 2256.1 11.11.2010 20.10.2019 CID 2221.1/2010 COMPLEX ENERGETIC TURCENI S.A.

CONSTANTIN GRUP SRL

100. LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRICA DE 2100 CP 060 - DA

60 - 0946 - 8 / RO-BEU CI 17981 02.11.2010 25.10.2015 CID 17981/2010 CONSTANTIN GRUP SRL

101. LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRICA DE 2100 CP 060 - DA

60 - 1037 - 5 / RO-BEU CI 18312 07.12.2010 29.11.2015 CID 18312/2010 CONSTANTIN GRUP SRL

102. LOCOMOTIVA ELECTRICA DE 3400 kW

040 - EC 43 - 0120 - 6 / RO-BEU

CI 18313 07.12.2010 29.11.2020 CID 18313/2010 CONSTANTIN GRUP SRL

CONSTRONIC MAE SA

103. LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRICA DE 1250 CP 040 - DF/

69 - 0056 - 7 / RO-CMAE CI 5884.1 15.11.2010 19.12.2015 CID 5884.1/2010 CONSTRONIC MAE SA

DAXI S.A.

104. VAGON DE MARFA DOZATOR

Faccpps/6936 33 53 6936 006 - 0 /

RIV RO DAXI CI 18179 18.11.2010 07.10.2022 CID 18179/2010 DAXI S.A.

105. VAGON DE MARFA DOZATOR Faccpps/6993

33 53 6993 835 - 2 / RIV RO DAXI CI 18178 18.11.2010 07.10.2022 CID 18178/2010 DAXI S.A.

106. VAGON DE MARFA DOZATOR Faccpps/6993

33 53 6993 571 - 3 / RIV RO DAXI CI 18176 18.11.2010 07.10.2022 CID 18176/2010 DAXI S.A.

107. VAGON DE MARFA DOZATOR

Faccpps/6993 33 53 6993 255 - 3 / RIV RO DAXI

CI 18177 18.11.2010 07.10.2016 CID 18177/2010 DAXI S.A.

108. VAGON DE MARFA DOZATOR

Faccpps/6993 33 53 6993 756 - 0 / RIV RO DAXI

CI 18180 18.11.2010 07.10.2022 CID 18180/2010 DAXI S.A.

109. VAGON DE MARFA DOZATOR

Faccpps/6993 33 53 6993 246 - 2 /

RIV RO DAXI CI 18181 18.11.2010 07.10.2016 CID 18181/2010 DAXI S.A.

110. VAGON DE MARFA DOZATOR

Faccpps/6993 33 53 6993 827 - 9 /

RIV RO DAXI CI 18182 18.11.2010 07.10.2022 CID 18182/2010 DAXI S.A.

111. VAGON DE MARFA DOZATOR

Faccpps/6993 33 53 6993 609 - 1 /

RIV RO DAXI CI 18183 18.11.2010 07.10.2022 CID 18183/2010 DAXI S.A.

112. VAGON DE MARFA DOZATOR

Faccpps/6993 33 53 6993 690 - 1 /

RIV RO DAXI CI 18184 18.11.2010 07.10.2022 CID 18184/2010 DAXI S.A.

113. VAGON DE MARFA DOZATOR Faccpps/6993

33 53 6993 444 - 3 / RIV RO DAXI CI 18185 18.11.2010 07.10.2016 CID 18185/2010 DAXI S.A.

114. VAGON DE MARFA DOZATOR

Faccpps/6993 33 53 6993 589 - 5 / RIV RO DAXI

CI 18186 18.11.2010 07.10.2022 CID 18186/2010 DAXI S.A.

115. VAGON DE MARFA DOZATOR

Faccpps/6936 33 53 6936 017 - 7 / RIV RO DAXI

CI 18187 18.11.2010 07.10.2022 CID 18187/2010 DAXI S.A.

116. VAGON DE MARFA DOZATOR

Faccpps/6993 33 53 6993 890 - 7 /

RIV RO DAXI CI 18188 18.11.2010 07.10.2022 CID 18188/2010 DAXI S.A.

117. VAGON DE MARFA DOZATOR

Faccpps/6993 33 53 6993 606 - 7 /

RIV RO DAXI CI 18189 18.11.2010 07.10.2022 CID 18189/2010 DAXI S.A.

118. VAGON DE MARFA DOZATOR

Faccpps/6993 33 53 6993 680 - 2 /

RIV RO DAXI CI 18190 18.11.2010 07.10.2022 CID 18190/2010 DAXI S.A.

119. VAGON DE MARFA DOZATOR

Faccpps/6936 33 53 6936 148 - 0 /

RIV RO DAXI CI 18191 18.11.2010 07.10.2022 CID 18191/2010 DAXI S.A.

120. VAGON DE MARFA DOZATOR Faccpps/6936

33 53 6936 091 - 2 / RIV RO DAXI CI 18192 18.11.2010 07.10.2022 CID 18192/2010 DAXI S.A.

121. VAGON DE MARFA DOZATOR Faccpps/6993

33 53 6993 755 - 2 / RIV RO DAXI CI 18458 13.12.2010 02.10.2020 CID 18458/2010 DAXI S.A.

ONFR – AFER Certificate de înmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 120

Propietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar Certificat înmatriculare Carte identitate

De in tor vehicul feroviar Nr. Crt. Denumire Serie literal /

numeric Marcaj unificat de identificare Serie Emitere Valabilitate Serie/an

122. VAGON DE MARFA DOZATOR Faccpps/6993

33 53 6993 796 - 6 / RIV RO DAXI CI 18459 13.12.2010 02.10.2020 CID 18459/2010 DAXI S.A.

123. VAGON DE MARFA DOZATOR

Faccpps/6993 33 53 6993 587 - 9 / RIV RO DAXI

CI 18460 13.12.2010 02.10.2020 CID 18460/2010 DAXI S.A.

124. VAGON DE MARFA DOZATOR

Faccpps/6993 33 53 6993 655 - 4 / RIV RO DAXI

CI 18461 13.12.2010 28.12.2022 CID 18461/2010 DAXI S.A.

125. VAGON DE MARFA DOZATOR

Faccpps/6993 33 53 6993 615 - 8 /

RIV RO DAXI CI 18462 13.12.2010 05.08.2021 CID 18462/2010 DAXI S.A.

126. VAGON DE MARFA DOZATOR

Faccpps/6993 33 53 6993 682 - 8 /

RIV RO DAXI CI 18463 13.12.2010 05.08.2021 CID 18463/2010 DAXI S.A.

DELTA GAS COV SRL GIURGIU

127. VAGON CISTERNA DE 90 M.C.

Zagkks/7915 84 53 7915 591 - 2 /

RO DELTA CI 18126 17.11.2010 13.10.2014 CID 18126/2010 DELTA GAS COV SRL GIURGIU

128. VAGON CISTERNA DE 90 M.C.

Zagkks/7915 84 53 7915 721 - 5 /

RO DELTA CI 18124 17.11.2010 13.10.2014 CID 18124/2010 DELTA GAS COV SRL GIURGIU

129. VAGON CISTERNA DE 90 M.C.

Zagkks/7915 84 53 7915 723 - 1 /

RO DELTA CI 18125 17.11.2010 13.10.2014 CID 18125/2010 DELTA GAS COV SRL GIURGIU

ELSID S.A.

130. LOCOMOTIVA DIESEL HIDRAULICA DE 700 CP

040 - DHB/ 85 - 0175 - 1 / RO-ELSID

CI 18214 25.11.2010 31.08.2012 CID 18214/2010 ELSID S.A.

FEREST LOGISTICS S.R.L.

131. LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/ 60 - 1565 - 5 / RO-FERE

CI 2665.2 17.12.2010 14.08.2024 CID 2630.2/2010 FEREST LOGISTICS S.R.L.

GRUP FEROVIAR ROMAN SA

132. LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRICA DE 2100 CP 060 - DA/

60 - 1539 - 0 / RO GFR CI 18222 25.11.2010 16.11.2018 CID 18222/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

133. LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/ 60 - 1545 - 7 / RO GFR

CI 18223 25.11.2010 16.11.2012 CID 18223/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

134. LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/ 60 - 1546 - 5 / RO GFR

CI 18228 26.11.2010 09.11.2012 CID 18228/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

135. LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/ 60 - 1547 - 3 /

RO GFR CI 18229 26.11.2010 30.04.2017 CID 18229/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

136. VAGON CISTERNA DE 61 M.C.

Zas/7951 87 53 7951 168 - 1 /

RO GFR CI 18258 29.11.2010 05.10.2022 CID 18258/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

137. VAGON CISTERNA DE 61 M.C.

Zas/7951 87 53 7951 169 - 9 /

RO GFR CI 18259 29.11.2010 21.10.2022 CID 18259/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

138. VAGON CISTERNA DE 61 M.C.

Zas/7951 87 53 7951 170 - 7 /

RO GFR CI 18260 29.11.2010 21.10.2022 CID 18260/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

139. VAGON CISTERNA DE 71 M.C. Zas/7951

31 53 7951 647 - 1 / RIV RO GFR CI 18263 29.11.2010 05.10.2016 CID 18263/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

140. VAGON CISTERNA DE 71 M.C. Zas/7951

31 53 7951 648 - 9 / RIV RO GFR CI 18264 29.11.2010 05.10.2016 CID 18264/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

141. VAGON CISTERNA DE 71 M.C.

Zas/7951 31 53 7951 649 - 7 / RIV RO GFR

CI 18265 29.11.2010 05.10.2016 CID 18265/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

142. VAGON CISTERNA DE 71 M.C.

Zas/7951 31 53 7951 650 - 5 / RIV RO GFR

CI 18266 29.11.2010 05.10.2016 CID 18266/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

143. VAGON CISTERNA DE 71 M.C.

Zas/7951 31 53 7951 651 - 3 /

RIV RO GFR CI 18267 29.11.2010 05.10.2016 CID 18267/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

144. VAGON CISTERNA DE 71 M.C.

Zas/7951 31 53 7951 652 - 1 /

RIV RO GFR CI 18268 29.11.2010 05.10.2016 CID 18268/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

145. VAGON CISTERNA DE 71 M.C.

Zas/7951 31 53 7951 653 - 9 /

RIV RO GFR CI 18269 29.11.2010 05.10.2016 CID 18269/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

146. VAGON CISTERNA DE 71 M.C.

Zas/7951 31 53 7951 654 - 7 /

RIV RO GFR CI 18270 29.11.2010 05.10.2016 CID 18270/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

147. VAGON CISTERNA DE 71 M.C. Zas/7951

31 53 7951 655 - 4 / RIV RO GFR CI 18271 29.11.2010 05.10.2016 CID 18271/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

148. VAGON CISTERNA DE 71 M.C. Zas/7951

31 53 7951 656 - 2 / RIV RO GFR CI 18272 29.11.2010 05.10.2016 CID 18272/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

149. VAGON CISTERNA DE 71 M.C.

Zas/7951 31 53 7951 657 - 0 / RIV RO GFR

CI 18273 29.11.2010 05.10.2016 CID 18273/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

150. VAGON CISTERNA DE 71 M.C.

Zas/7951 31 53 7951 658 - 8 /

RIV RO GFR CI 18274 29.11.2010 05.10.2016 CID 18274/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

151. VAGON CISTERNA DE 71 M.C.

Zas/7951 31 53 7951 659 - 6 /

RIV RO GFR CI 18275 29.11.2010 05.10.2016 CID 18275/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

ONFR – AFER Certificate de înmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 121

Propietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar Certificat înmatriculare Carte identitate

De in tor vehicul feroviar Nr. Crt. Denumire Serie literal /

numeric Marcaj unificat de identificare Serie Emitere Valabilitate Serie/an

152. VAGON CISTERNA DE 71 M.C. Zas/7951

31 53 7951 660 - 4 / RIV RO GFR CI 18276 29.11.2010 05.10.2016 CID 18276/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

153. VAGON CISTERNA DE 71 M.C.

Zas/7951 31 53 7951 661 - 2 / RIV RO GFR

CI 18277 29.11.2010 05.10.2016 CID 18277/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

154. VAGON CISTERNA DE 71 M.C.

Zas/7951 31 53 7951 663 - 8 / RIV RO GFR

CI 18278 29.11.2010 05.10.2016 CID 18278/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

155. VAGON CISTERNA DE 71 M.C.

Zas/7951 31 53 7951 664 - 6 /

RIV RO GFR CI 18279 29.11.2010 27.10.2016 CID 18279/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

156. VAGON CISTERNA DE 71 M.C.

Zas/7951 31 53 7951 665 - 3 /

RIV RO GFR CI 18280 29.11.2010 27.10.2016 CID 18280/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

157. VAGON CISTERNA DE 71 M.C.

Zas/7951 31 53 7951 662 - 0 /

RIV RO GFR CI 18281 29.11.2010 05.10.2022 CID 18281/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

158. VAGON CISTERNA DE 71 M.C.

Zas/7951 87 53 7951 173 - 1 /

RO GFR CI 18261 29.11.2010 21.10.2022 CID 18261/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

159. VAGON CISTERNA DE 71 M.C. Zas/7951

31 53 7951 646 - 3 / RIV RO GFR CI 18262 29.11.2010 05.10.2016 CID 18262/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

160. VAGON CISTERNA DE 71 M.C. Zas/7951

31 53 7951 666 - 1 / RIV RO GFR CI 18282 29.11.2010 27.10.2016 CID 18282/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

161. VAGON CISTERNA DE 61 M.C.

Zas/7951 87 53 7951 167 - 3 / RO GFR

CI 18283 07.12.2010 05.10.2022 CID 18283/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

162. VAGON CISTERNA DE 61 M.C.

Zas/7951 87 53 7951 166 - 5 / RO GFR

CI 18284 07.12.2010 05.10.2022 CID 18284/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

163. LOCOMOTIVA DIESEL HIDRAULICA DE 1250 CP

040 - DHC/ 81 - 0722 - 9 /

RO-GFR CI 18530 23.12.2010 23.12.2014 CID 18530/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

164. LOCOMOTIVA DIESEL HIDRAULICA DE 1250 CP

040 - DHC/ 81 - 0723 - 7 /

RO-GFR CI 18531 23.12.2010 31.12.2015 CID 18531/2010 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

ISAF SA

165. DREZINA PANTOGRAF PENTRU ELECTRIFICARE

DPE/ 99 53 9 232046 - 2 /

RO-ISAF CI 17036 03.11.2010 11.12.2011 CID 17036/2010 ISAF SA - Bucuresti

166. DREZINA PANTOGRAF PENTRU ELECTRIFICARE

DPE/ 99 53 9 232047 - 0 /

RO-ISAF CI 17037 03.11.2010 11.12.2010 CID 17037/2010 ISAF SA - Bucuresti

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

167. LOCOMOTIVA DIESEL HIDRAULICA DE 1500 CP

040 - DHC/ 92 53 0 845001 - 2 / RO-LSD

CI 18060 04.11.2010 10.08.2014 CID 18060/2010 LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

168. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 455 - 3 /

RIV RO-LSD CI 17940 29.11.2010 31.05.2020 CID 17940/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

169. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 419 - 9 / RIV RO-LSD

CI 17941 29.11.2010 30.06.2015 CID 17941/2010 LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

170. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 275 - 5 /

RIV RO-LSD CI 17942 29.11.2010 31.05.2020 CID 17942/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

171. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 230 - 0 /

RIV RO-LSD CI 17943 29.11.2010 31.05.2020 CID 17943/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

172. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 654 - 1 /

RIV RO-LSD CI 17944 29.11.2010 30.06.2015 CID 17944/2010 LOGISTIC SERVICES

DANUBIUS SRL

173. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 206 - 0 /

RIV RO-LSD CI 17945 29.11.2010 30.06.2015 CID 17945/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

174. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 448 - 8 / RIV RO-LSD

CI 17979 02.12.2010 31.05.2020 CID 17979/2010 LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

175. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 078 - 3 /

RIV RO-LSD CI 17946 29.11.2010 30.11.2020 CID 17946/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

176. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 747 - 3 /

RIV RO-LSD CI 17947 29.11.2010 30.11.2020 CID 17947/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

177. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 324 - 1 /

RIV RO-LSD CI 17948 29.11.2010 31.05.2020 CID 17948/2010 LOGISTIC SERVICES

DANUBIUS SRL

178. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 154 - 2 /

RIV RO-LSD CI 17950 29.11.2010 30.06.2015 CID 17950/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

ONFR – AFER Certificate de înmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 122

Propietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar Certificat înmatriculare Carte identitate

De in tor vehicul feroviar Nr. Crt. Denumire Serie literal /

numeric Marcaj unificat de identificare Serie Emitere Valabilitate Serie/an

179. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 425 - 6 / RIV RO-LSD

CI 17949 29.11.2010 31.05.2020 CID 17949/2010 LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

180. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 288 - 8 /

RIV RO-LSD CI 17951 29.11.2010 30.06.2014 CID 17951/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

181. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 689 - 7 /

RIV RO-LSD CI 17952 30.11.2010 30.11.2020 CID 17952/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

182. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 365 - 4 /

RIV RO-LSD CI 17953 30.11.2010 30.10.2019 CID 17953/2010 LOGISTIC SERVICES

DANUBIUS SRL

183. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 552 - 7 /

RIV RO-LSD CI 17954 30.11.2010 31.05.2020 CID 17954/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

184. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 429 - 8 / RIV RO-LSD

CI 17955 30.11.2010 31.05.2020 CID 17955/2010 LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

185. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 519 - 6 /

RIV RO-LSD CI 17956 30.11.2010 31.05.2020 CID 17956/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

186. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 616 - 0 /

RIV RO-LSD CI 17957 30.11.2010 30.06.2015 CID 17957/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

187. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 538 - 6 /

RIV RO-LSD CI 17958 30.11.2010 31.12.2020 CID 17958/2010 LOGISTIC SERVICES

DANUBIUS SRL

188. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 653 - 3 /

RIV RO-LSD CI 17959 30.11.2010 30.06.2015 CID 17959/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

189. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 920 - 6 / RIV RO-LSD

CI 17961 30.11.2010 31.05.2021 CID 17961/2010 LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

190. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 613 - 7 /

RIV RO-LSD CI 17960 30.11.2010 31.12.2020 CID 17960/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

191. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 606 - 1 /

RIV RO-LSD CI 17962 30.11.2010 30.06.2016 CID 17962/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

192. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 317 - 5 /

RIV RO-LSD CI 17963 30.11.2010 30.06.2015 CID 17963/2010 LOGISTIC SERVICES

DANUBIUS SRL

193. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 361 - 3 /

RIV RO-LSD CI 17964 30.11.2010 31.05.2020 CID 17964/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

194. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 532 - 9 / RIV RO-LSD

CI 17965 30.11.2010 30.06.2015 CID 17965/2010 LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

195. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 585 - 7 /

RIV RO-LSD CI 17966 30.11.2010 30.06.2016 CID 17966/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

196. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 060 - 1 / RIV RO-LSD

CI 17967 02.12.2010 31.05.2020 CID 17967/2010 LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

197. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 287 - 0 /

RIV RO-LSD CI 17968 02.12.2010 30.06.2016 CID 17968/2010 LOGISTIC SERVICES

DANUBIUS SRL

198. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 614 - 5 /

RIV RO-LSD CI 17969 02.12.2010 30.10.2020 CID 17969/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

199. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 700 - 2 /

RIV RO-LSD CI 17970 02.12.2010 30.10.2020 CID 17970/2010 LOGISTIC SERVICES

DANUBIUS SRL

200. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 509 - 7 /

RIV RO-LSD CI 17971 02.12.2010 30.06.2015 CID 17971/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

201. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 483 - 5 / RIV RO-LSD

CI 17972 02.12.2010 31.05.2020 CID 17972/2010 LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

ONFR – AFER Certificate de înmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 123

Propietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar Certificat înmatriculare Carte identitate

De in tor vehicul feroviar Nr. Crt. Denumire Serie literal /

numeric Marcaj unificat de identificare Serie Emitere Valabilitate Serie/an

202. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 563 - 4 / RIV RO-LSD

CI 17973 02.12.2010 30.06.2016 CID 17973/2010 LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

203. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 719 - 2 /

RIV RO-LSD CI 17974 02.12.2010 30.06.2016 CID 17974/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

204. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 452 - 0 /

RIV RO-LSD CI 17975 02.12.2010 31.05.2020 CID 17975/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

205. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 347 - 2 /

RIV RO-LSD CI 17976 02.12.2010 30.06.2015 CID 17976/2010 LOGISTIC SERVICES

DANUBIUS SRL

206. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 465 - 2 /

RIV RO-LSD CI 17977 02.12.2010 30.06.2015 CID 17977/2010

LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

207. VAGON DE MARFA DESCOPERIT NEBASCULANT

Ealos/5928 31 53 5928 068 - 4 / RIV RO-LSD

CI 17978 02.12.2010 30.10.2019 CID 17978/2010 LOGISTIC SERVICES DANUBIUS SRL

OLTCHIM S.A.

208. VAGON CISTERNA DE 60 M.C.

Zaes/7988 84 53 7988 165 - 7 / RO-OLT

CI 18154 18.11.2010 29.03.2016 CID 18154/2010 OLTCHIM S.A.

209. VAGON CISTERNA DE 60 M.C.

Zas/7961 33 53 7961 215 - 3 /

RIV RO-OLT CI 18155 18.11.2010 29.03.2016 CID 18155/2010 OLTCHIM S.A.

210. VAGON CISTERNA DE 60 M.C.

Zaes/7988 33 53 7988 243 - 4 /

RIV RO-OLT CI 18156 18.11.2010 29.03.2016 CID 18156/2010 OLTCHIM S.A.

211. VAGON CISTERNA DE 60 M.C.

Zaes/7988 33 53 7988 458 - 8 /

RIV RO-OLT CI 18157 18.11.2010 29.03.2016 CID 18157/2010 OLTCHIM S.A.

212. VAGON CISTERNA DE 60 M.C.

Zaes/7987 84 53 7987 095 - 7 /

RO-OLT CI 18158 18.11.2010 29.03.2016 CID 18158/2010 OLTCHIM S.A.

213. VAGON CISTERNA DE 60 M.C. Zaes/7987

84 53 7987 129 - 4 / RO-OLT CI 18160 18.11.2010 29.03.2016 CID 18160/2010 OLTCHIM S.A.

214. VAGON CISTERNA DE 60 M.C. Zas/7960

84 53 7960 865 - 4 / RO-OLT CI 18161 19.11.2010 29.03.2016 CID 18161/2010 OLTCHIM S.A.

215. VAGON CISTERNA DE 60 M.C.

Zaes/7987 33 53 7987 722 - 8 / RIV RO-OLT

CI 18162 19.11.2010 29.03.2016 CID 18162/2010 OLTCHIM S.A.

216. VAGON CISTERNA DE 60 M.C.

Zaes/7988 33 53 7988 492 - 7 / RIV RO-OLT

CI 18163 19.11.2010 29.03.2016 CID 18163/2010 OLTCHIM S.A.

217. VAGON CISTERNA DE 60 M.C.

Zaes/7988 33 53 7988 148 - 5 /

RIV RO-OLT CI 18164 22.11.2010 29.03.2016 CID 18164/2010 OLTCHIM S.A.

218. VAGON CISTERNA DE 60 M.C.

Zas/7960 33 53 7960 866 - 4 /

RIV RO-OLT CI 18165 22.11.2010 29.03.2016 CID 18165/2010 OLTCHIM S.A.

219. VAGON CISTERNA DE 60 M.C.

Zaes/7987 84 53 7987 208 - 6 /

RO-OLT CI 18166 22.11.2010 29.03.2016 CID 18166/2010 OLTCHIM S.A.

220. VAGON CISTERNA DE 60 M.C.

Zas/7960 33 53 7960 867 - 2 /

RIV RO-OLT CI 18167 24.11.2010 29.03.2016 CID 18167/2010 OLTCHIM S.A.

221. VAGON CISTERNA DE 60 M.C. Zaes/7988

33 53 7988 493 - 5 / RIV RO-OLT CI 18168 24.11.2010 29.03.2016 CID 18168/2010 OLTCHIM S.A.

222. VAGON CISTERNA DE 60 M.C. Zas/7960

84 53 7960 868 - 8 / RO-OLT CI 18169 24.11.2010 29.03.2016 CID 18169/2010 OLTCHIM S.A.

223. VAGON CISTERNA DE 60 M.C.

Zaes/7987 84 53 7987 772 - 1 / RO-OLT

CI 18170 24.11.2010 29.03.2016 CID 18170/2010 OLTCHIM S.A.

224. VAGON CISTERNA DE 60 M.C.

Zaes/7988 84 53 7988 095 - 6 / RO-OLT

CI 18172 24.11.2010 29.03.2016 CID 18172/2010 OLTCHIM S.A.

OMV PETROM SA

225. VAGON CISTERNA DE 73 M.C.

Zas/7956 33 53 7956 002 - 2 / RIV RO OMV

CI 18127 15.11.2010 31.12.2022 CID 18127/2010 OMV PETROM SA - punct de lucru ARPECHIM PITESTI

RAIL FORCE SRL

226. VAGON CISTERNA Zaes/7887 31 53 7887 042 - 4 /

RIV RO-RFO CI 18193 18.11.2010 08.09.2016 CID 18193/2010 SC RAIL FORCE SRL Brasov

227. VAGON CISTERNA Zaes/7887 31 53 7887 049 - 9 /

RIV RO-RFO CI 18194 18.11.2010 08.09.2016 CID 18194/2010 SC RAIL FORCE SRL Brasov

228. VAGON CISTERNA Zaes/7887 31 53 7887 051 - 5 / RIV RO-RFO

CI 18195 18.11.2010 08.09.2016 CID 18195/2010 SC RAIL FORCE SRL Brasov

229. VAGON CISTERNA Zaes/7887 31 53 7887 052 - 3 / RIV RO-RFO

CI 18196 18.11.2010 08.09.2016 CID 18196/2010 SC RAIL FORCE SRL Brasov

ONFR – AFER Certificate de înmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 124

Propietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar Certificat înmatriculare Carte identitate

De in tor vehicul feroviar Nr. Crt. Denumire Serie literal /

numeric Marcaj unificat de identificare Serie Emitere Valabilitate Serie/an

230. VAGON CISTERNA Zaes/7887 31 53 7887 055 - 6 /

RIV RO-RFO CI 18197 18.11.2010 08.09.2016 CID 18197/2010 SC RAIL FORCE SRL Brasov

231. VAGON CISTERNA Zaes/7887 31 53 7887 061 - 4 / RIV RO-RFO

CI 18198 18.11.2010 08.09.2016 CID 18198/2010 SC RAIL FORCE SRL Brasov

232. VAGON CISTERNA Zaes/7887 31 53 7887 062 - 2 / RIV RO-RFO

CI 18199 18.11.2010 08.09.2016 CID 18199/2010 SC RAIL FORCE SRL Brasov

233. VAGON CISTERNA Zaes/7887 31 53 7887 064 - 8 /

RIV RO-RFO CI 18200 18.11.2010 08.09.2016 CID 18200/2010 SC RAIL FORCE SRL Brasov

234. VAGON CISTERNA Zaes/7887 31 53 7887 068 - 9 /

RIV RO-RFO CI 18201 18.11.2010 08.09.2016 CID 18201/2010 SC RAIL FORCE SRL Brasov

235. LOCOMOTIVA ELECTRICA DE 2940 kW,

040 - EF/ 91 53 0 425536 - 6 /

RO-RGT CI 18491 15.12.2010 13.12.2020 CID 18491/2010 SC REGIOTRANS SRL - Brasov

REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

236.

VAGON AUTOMOTOR, CLASA A II - A CU 68 LOCURI SI CLASA I CU 12 LOCURI PE SCAUNE

VM 624/ 76 - 2409 - 1 / RO-TFG CI 17621 11.11.2010 21.09.2022 CID 17621/2010 TRANSFEROVIAR GRUP SA

237. VAGON INTERMEDIAR TRACTAT CLASA A II-A, CU 86 LOCURI PE SCAUNE

VT 924/ 59 - 2405 - 5 / RO-TFG CI 17622 11.11.2010 21.09.2022 CID 17622/2010 TRANSFEROVIAR GRUP SA

238.

VAGON AUTOMOTOR, CLASA A II - A CU 68 LOCURI SI CLASA I CU 12 LOCURI PE SCAUNE

VM 624/ 76 - 2410 - 9 / RO-TFG CI 17623 11.11.2010 21.09.2022 CID 17623/2010 TRANSFEROVIAR GRUP SA

239. VAGON INTERMEDIAR TRACTAT CLASA A II-A, CU 86 LOCURI PE SCAUNE

VT 924/ 59 - 2410 - 5 / RO-TFG CI 18348 08.12.2010 02.12.2022 CID 18348/2010 TRANSFEROVIAR GRUP SA

240.

VAGON AUTOMOTOR, CLASA A II - A CU 68 LOCURI SI CLASA I CU 12 LOCURI PE SCAUNE

VM 624/ 76 - 2420 - 8 / RO-TFG CI 18349 08.12.2010 02.12.2022 CID 18349/2010 TRANSFEROVIAR GRUP SA

241.

VAGON AUTOMOTOR, CLASA A II - A CU 68 LOCURI SI CLASA I CU 12 LOCURI PE SCAUNE

VM 624/ 76 - 2415 - 8 / RO-TFG CI 18341 08.12.2010 02.12.2022 CID 18341/2010 TRANSFEROVIAR GRUP SA

242. VAGON INTERMEDIAR TRACTAT CLASA A II-A, CU 86 LOCURI PE SCAUNE

VT 924/ 59 - 2408 - 9 / RO-TFG CI 18342 08.12.2010 02.12.2022 CID 18342/2010 TRANSFEROVIAR GRUP SA

243.

VAGON AUTOMOTOR, CLASA A II - A CU 68 LOCURI SI CLASA I CU 12 LOCURI PE SCAUNE

VM 624/ 76 - 2416 - 6 / RO-TFG CI 18343 08.12.2010 02.12.2022 CID 18343/2010 TRANSFEROVIAR GRUP SA

244.

VAGON AUTOMOTOR, CLASA A II - A CU 68 LOCURI SI CLASA I CU 12 LOCURI PE SCAUNE

VM 624/ 76 - 2417 - 4 / RO-TFG CI 18344 08.12.2010 02.12.2022 CID 18344/2010 TRANSFEROVIAR GRUP SA

245.

VAGON AUTOMOTOR, CLASA A II - A CU 68 LOCURI SI CLASA I CU 12 LOCURI PE SCAUNE

VM 624/ 76 - 2418 - 2 / RO-TFG CI 18346 08.12.2010 02.12.2022 CID 18346/2010 TRANSFEROVIAR GRUP SA

246.

VAGON AUTOMOTOR, CLASA A II - A CU 68 LOCURI SI CLASA I CU 12 LOCURI PE SCAUNE

VM 624/ 76 - 2419 - 0 / RO-TFG CI 18347 08.12.2010 02.12.2022 CID 18347/2010 TRANSFEROVIAR GRUP SA

247. VAGON INTERMEDIAR TRACTAT CLASA A II-A, CU 86 LOCURI PE SCAUNE

VT 924/ 59 - 2409 - 7 / RO-TFG CI 18345 08.12.2010 02.12.2022 CID 18345/2010 TRANSFEROVIAR GRUP SA

248.

VAGON AUTOMOTOR, CLASA A II - A CU 65 LOCURI SI CLASA I CU 12 LOCURI PE SCAUNE

VM 614/ 76 - 1401 - 9 / RO-TFG CI 18121 11.11.2010 17.10.2022 CID 18121/2010 TRANSFEROVIAR GRUP SA

249. VAGON INTERMEDIAR TRACTAT CLASA A II-A, CU 78 LOCURI PE SCAUNE

VT 914/ 59 - 1401 - 5 / RO-TFG CI 18122 11.11.2010 17.10.2022 CID 18122/2010 TRANSFEROVIAR GRUP SA

250.

VAGON AUTOMOTOR, CLASA A II - A CU 65 LOCURI SI CLASA I CU 12 LOCURI PE SCAUNE

VM 614/ 76 - 1402 - 7 / RO-TFG CI 18123 11.11.2010 17.10.2022 CID 18123/2010 TRANSFEROVIAR GRUP SA

REMAT S.A. BRASOV

ONFR – AFER Certificate de înmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 125

Propietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar Certificat înmatriculare Carte identitate

De in tor vehicul feroviar Nr. Crt. Denumire Serie literal /

numeric Marcaj unificat de identificare Serie Emitere Valabilitate Serie/an

251. LOCOMOTIVA DIESEL HIDRAULICA DE 450 CP 040 - DHA

M86 - 0112 - 2 / RO-REMBV CI 17982 03.11.2010 30.09.2015 CID 17982/2010 REMAT S.A. BRASOV

ROLLING STOCK COMPANY SA

252. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5301 33 53 5301 742 - 9 /

RIV RO-RSCO CI 17158 25.11.2010 11.07.2016 CID 17158/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

253. VAGON DE MARFA DESCOPERIT Eaos/5301

33 53 5301 522 - 5 / RIV RO-RSCO CI 17157 25.11.2010 11.07.2016 CID 17157/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

254. VAGON DE MARFA DESCOPERIT Eaos/5301

33 53 5301 773 - 4 / RIV RO-RSCO CI 17163 25.11.2010 02.08.2016 CID 17163/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

255. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7991 33 53 7991 383 - 3 / RIV RO-RSCO

CI 17001 01.11.2010 19.10.2028 CID 17001/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

256. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7991 33 53 7991 363 - 5 /

RIV RO-RSCO CI 17006 01.11.2010 19.10.2028 CID 17006/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

257. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7991 33 53 7991 476 - 5 /

RIV RO-RSCO CI 17008 01.11.2010 19.10.2028 CID 17008/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

258. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7991 33 53 7991 816 - 2 /

RIV RO-RSCO CI 17007 01.11.2010 31.10.2016 CID 17007/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

259. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7971 33 53 7971 018 - 9 /

RIV RO-RSCO CI 17010 01.11.2010 31.12.2016 CID 17010/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

260. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7991 33 53 7991 914 - 5 /

RIV RO-RSCO CI 17983 02.11.2010 30.11.2016 CID 17983/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

261. VAGON CISTERNA DE 68 M.C. Zaes/7991

33 53 7991 938 - 4 / RIV RO-RSCO CI 17984 02.11.2010 31.12.2016 CID 17984/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

262. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7991 33 53 7991 869 - 1 / RIV RO-RSCO

CI 17985 02.11.2010 30.11.2016 CID 17985/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

263. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7991 33 53 7991 593 - 7 / RIV RO-RSCO

CI 17986 02.11.2010 19.10.2029 CID 17986/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

264. VAGON DE MARFA Rgs/3558 33 53 3558 366 - 2 /

RIV RO-RSCO CI 17693 05.11.2010 01.09.2022 CID 17693/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

265. VAGON DE MARFA Rgs/3919 33 53 3919 411 - 0 /

RIV RO-RSCO CI 17694 05.11.2010 01.09.2016 CID 17694/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

266. VAGON DE MARFA Rgs/3556 33 53 3556 296 - 3 /

RIV RO-RSCO CI 17695 05.11.2010 01.08.2022 CID 17695/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

267. VAGON DE MARFA Rgs/3919 33 53 3919 028 - 2 /

RIV RO-RSCO CI 17696 05.11.2010 01.09.2016 CID 17696/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

268. VAGON DE MARFA Rgs/3919 33 53 3919 516 - 6 /

RIV RO-RSCO CI 17697 05.11.2010 01.09.2016 CID 17697/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

269. VAGON DE MARFA Rgs/3918 33 53 3918 853 - 4 /

RIV RO-RSCO CI 17698 05.11.2010 01.09.2016 CID 17698/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

270. VAGON DE MARFA Rgs/3918 33 53 3918 018 - 4 / RIV RO-RSCO

CI 17699 05.11.2010 01.09.2016 CID 17699/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

271. VAGON DE MARFA Rgs/3919 33 53 3919 145 - 4 / RIV RO-RSCO

CI 17700 05.11.2010 01.06.2016 CID 17700/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

272. VAGON DE MARFA Rgs/3556 33 53 3556 263 - 3 /

RIV RO-RSCO CI 17701 05.11.2010 01.06.2022 CID 17701/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

273. VAGON DE MARFA Rgs/3917 33 53 3917 784 - 2 /

RIV RO-RSCO CI 17702 05.11.2010 01.06.2016 CID 17702/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

274. VAGON DE MARFA Rgs/3918 33 53 3918 140 - 6 /

RIV RO-RSCO CI 17703 05.11.2010 01.06.2016 CID 17703/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

275. VAGON DE MARFA Rgs/3919 33 53 3919 126 - 4 /

RIV RO-RSCO CI 17704 05.11.2010 01.06.2016 CID 17704/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

276. VAGON DE MARFA Rgs/3917 33 53 3917 934 - 3 /

RIV RO-RSCO CI 17705 05.11.2010 01.06.2016 CID 17705/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

277. VAGON DE MARFA DESCOPERIT Eaos/5320

33 53 5320 008 - 2 / RIV RO-RSCO CI 18202 23.11.2010 12.11.2028 CID 18202/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

278. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5320 33 53 5320 009 - 0 / RIV RO-RSCO

CI 18203 23.11.2010 02.11.2028 CID 18203/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

279. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5320 33 53 5320 010 - 8 /

RIV RO-RSCO CI 18204 23.11.2010 02.11.2028 CID 18204/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

280. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5320 33 53 5320 011 - 6 /

RIV RO-RSCO CI 18205 23.11.2010 12.11.2028 CID 18205/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

281. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5320 33 53 5320 012 - 4 /

RIV RO-RSCO CI 18206 23.11.2010 12.11.2028 CID 18206/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

282. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5320 33 53 5320 013 - 2 /

RIV RO-RSCO CI 18207 23.11.2010 12.11.2028 CID 18207/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

ONFR – AFER Certificate de înmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 126

Propietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar Certificat înmatriculare Carte identitate

De in tor vehicul feroviar Nr. Crt. Denumire Serie literal /

numeric Marcaj unificat de identificare Serie Emitere Valabilitate Serie/an

283. VAGON DE MARFA DESCOPERIT Eaos/5320

33 53 5320 016 - 5 / RIV RO-RSCO CI 18210 23.11.2010 12.11.2028 CID 18210/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

284. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5320 33 53 5320 014 - 0 / RIV RO-RSCO

CI 18208 23.11.2010 12.11.2028 CID 18208/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

285. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5320 33 53 5320 015 - 7 / RIV RO-RSCO

CI 18209 23.11.2010 12.11.2028 CID 18209/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

286. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5320 33 53 5320 017 - 3 /

RIV RO-RSCO CI 18211 23.11.2010 12.11.2028 CID 18211/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

287. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5304 33 53 5304 782 - 2 /

RIV RO-RSCO CI 17757 23.11.2010 02.11.2028 CID 17757/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

288. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5304 33 53 5304 783 - 0 /

RIV RO-RSCO CI 17758 23.11.2010 02.11.2028 CID 17758/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

289. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5304 33 53 5304 809 - 3 /

RIV RO-RSCO CI 17740 23.11.2010 02.11.2028 CID 17740/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

290. VAGON DE MARFA DESCOPERIT Eaos/5304

33 53 5304 762 - 4 / RIV RO-RSCO CI 17293 24.11.2010 11.07.2028 CID 17293/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

291. VAGON DE MARFA DESCOPERIT Eaos/5304

33 53 5304 772 - 3 / RIV RO-RSCO CI 17303 24.11.2010 11.07.2028 CID 17303/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

292. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5304 33 53 5304 773 - 1 / RIV RO-RSCO

CI 17304 24.11.2010 11.07.2028 CID 17304/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

293. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5304 33 53 5304 774 - 9 / RIV RO-RSCO

CI 17305 24.11.2010 11.07.2028 CID 17305/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

294. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5304 33 53 5304 771 - 5 /

RIV RO-RSCO CI 17302 24.11.2010 11.07.2028 CID 17302/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

295. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5304 33 53 5304 795 - 4 /

RIV RO-RSCO CI 17159 25.11.2010 11.07.2028 CID 17159/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

296. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5304 33 53 5304 796 - 2 /

RIV RO-RSCO CI 17160 26.11.2010 02.08.2028 CID 17160/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

297. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5304 33 53 5304 797 - 0 /

RIV RO-RSCO CI 17161 26.11.2010 02.08.2028 CID 17161/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

298. VAGON DE MARFA DESCOPERIT Eaos/5304

33 53 5304 798 - 8 / RIV RO-RSCO CI 17162 26.11.2010 02.08.2028 CID 17162/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

299. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5304 33 53 5304 800 - 2 / RIV RO-RSCO

CI 18224 26.11.2010 02.08.2028 CID 18224/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

300. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5304 33 53 5304 799 - 6 / RIV RO-RSCO

CI 17164 26.11.2010 02.08.2028 CID 17164/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

301. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5304 33 53 5304 801 - 0 /

RIV RO-RSCO CI 18225 26.11.2010 02.08.2028 CID 18225/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

302. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5304 33 53 5304 802 - 8 /

RIV RO-RSCO CI 18226 26.11.2010 19.08.2028 CID 18226/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

303. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5304 33 53 5304 803 - 6 /

RIV RO-RSCO CI 18227 26.11.2010 02.08.2028 CID 18227/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

304. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5304 33 53 5304 785 - 5 /

RIV RO-RSCO CI 17760 06.12.2010 26.09.2028 CID 17760/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

305. VAGON DE MARFA DESCOPERIT Eaos/5320

33 53 5320 002 - 5 / RIV RO-RSCO CI 17921 06.12.2010 02.11.2028 CID 17921/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

306. VAGON DE MARFA DESCOPERIT Eaos/5320

33 53 5320 003 - 3 / RIV RO-RSCO CI 17922 06.12.2010 02.11.2028 CID 17922/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

307. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5320 33 53 5320 004 - 1 / RIV RO-RSCO

CI 17923 06.12.2010 02.11.2028 CID 17923/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

308. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5301 33 53 5301 500 - 1 / RIV RO-RSCO

CI 18314 07.12.2010 19.11.2028 CID 18314/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

309. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5301 33 53 5301 716 - 3 /

RIV RO-RSCO CI 18315 07.12.2010 19.11.2028 CID 18315/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

310. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5301 33 53 5301 655 - 3 /

RIV RO-RSCO CI 18316 07.12.2010 19.11.2028 CID 18316/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

311. VAGON DE MARFA DESCOPERIT

Eaos/5301 33 53 5301 562 - 1 /

RIV RO-RSCO CI 18317 07.12.2010 19.11.2028 CID 18317/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

312. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3557 33 53 3557 322 - 6 /

RIV RO-RSCO CI 18318 07.12.2010 19.11.2022 CID 18318/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

313. VAGON CISTERNA Zas/7956 33 53 7956 188 - 9 /

RIV RO-RSCO CI 18362 16.12.2010 17.11.2022 CID 18362/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

314. VAGON CISTERNA Zas/7956 33 53 7956 189 - 7 /

RIV RO-RSCO CI 18363 16.12.2010 17.11.2022 CID 18363/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

ONFR – AFER Certificate de înmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 127

Propietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar Certificat înmatriculare Carte identitate

De in tor vehicul feroviar Nr. Crt. Denumire Serie literal /

numeric Marcaj unificat de identificare Serie Emitere Valabilitate Serie/an

315. VAGON CISTERNA Zas/7956 33 53 7956 190 - 5 /

RIV RO-RSCO CI 18364 16.12.2010 31.12.2016 CID 18364/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

316. VAGON CISTERNA Zas/7956 33 53 7956 191 - 3 / RIV RO-RSCO

CI 18365 16.12.2010 17.11.2022 CID 18365/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

317. VAGON CISTERNA Zas/7956 33 53 7956 192 - 1 / RIV RO-RSCO

CI 18366 16.12.2010 17.11.2022 CID 18366/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

318. VAGON DE MARFA DESCOPERIT AUTODESCARCATOR

Fals/6654 33 53 6654 494 - 8 /

RIV RO-RSCO CI 18427 09.12.2010 19.11.2022 CID 18427/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

319. VAGON DE MARFA DESCOPERIT AUTODESCARCATOR

Fals/6651 33 53 6651 770 - 4 / RIV RO-RSCO

CI 18428 09.12.2010 19.11.2022 CID 18428/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

320. VAGON CISTERNA Zas/7956 33 53 7956 193 - 9 /

RIV RO-RSCO CI 18367 16.12.2010 31.12.2016 CID 18367/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

321. VAGON CISTERNA Zas/7956 33 53 7956 194 - 7 /

RIV RO-RSCO CI 18368 16.12.2010 17.11.2022 CID 18368/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

322. VAGON CISTERNA Zas/7956 33 53 7956 195 - 4 /

RIV RO-RSCO CI 18369 16.12.2010 17.11.2022 CID 18369/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

323. VAGON CISTERNA Zas/7956 33 53 7956 196 - 2 /

RIV RO-RSCO CI 18370 16.12.2010 17.11.2022 CID 18370/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

324. VAGON CISTERNA Zas/7956 33 53 7956 197 - 0 / RIV RO-RSCO

CI 18371 16.12.2010 17.11.2022 CID 18371/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

325. VAGON CISTERNA Zas/7856 83 53 7856 214 - 3 / RO-RSCO

CI 18372 16.12.2010 17.11.2020 CID 18372/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

326. VAGON CISTERNA Zas/7856 83 53 7856 215 - 0 /

RO-RSCO CI 18373 16.12.2010 17.11.2019 CID 18373/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

327. VAGON CISTERNA Zas/7856 83 53 7856 216 - 8 /

RO RSCO CI 18374 16.12.2010 17.11.2020 CID 18374/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

328. VAGON CISTERNA Zas/7856 83 53 7856 219 - 2 /

RO-RSCO CI 18375 16.12.2010 17.11.2020 CID 18375/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

329. VAGON CISTERNA Zas/7856 83 53 7856 220 - 0 /

RO-RSCO CI 18376 16.12.2010 18.11.2020 CID 18376/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

330. VAGON CISTERNA Zas/7856 83 53 7856 223 - 4 /

RO-RSCO CI 18377 16.12.2010 18.11.2019 CID 18377/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

331. VAGON CISTERNA Zas/7856 83 53 7856 226 - 7 /

RO-RSCO CI 18378 16.12.2010 18.11.2020 CID 18378/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

332. VAGON CISTERNA Zas/7856 83 53 7856 227 - 5 / RO-RSCO

CI 18379 16.12.2010 18.11.2019 CID 18379/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

333. VAGON CISTERNA Zas/7856 83 53 7856 229 - 1 / RO-RSCO

CI 18380 16.12.2010 18.11.2020 CID 18380/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

334. VAGON CISTERNA Zas/7960 33 53 7960 844 - 1 /

RIV RO-RSCO CI 18381 16.12.2010 18.11.2020 CID 18381/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

335. VAGON CISTERNA Zas/7960 33 53 7960 862 - 3 /

RIV RO-RSCO CI 18382 16.12.2010 18.11.2020 CID 18382/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

336. VAGON CISTERNA Zas/7960 33 53 7960 863 - 1 /

RIV RO-RSCO CI 18383 16.12.2010 18.11.2020 CID 18383/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

337. VAGON CISTERNA Zas/7960 33 53 7960 864 - 9 /

RIV RO-RSCO CI 18384 16.12.2010 18.11.2018 CID 18384/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

338. VAGON CISTERNA Zas/7960 33 53 7960 869 - 8 /

RIV RO-RSCO CI 18385 16.12.2010 18.11.2019 CID 18385/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

339. VAGON CISTERNA Zas/7960 33 53 7960 870 - 6 /

RIV RO-RSCO CI 18386 16.12.2010 18.11.2016 CID 18386/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

340. VAGON CISTERNA Zas/7960 33 53 7960 871 - 4 / RIV RO-RSCO

CI 18387 16.12.2010 18.11.2019 CID 18387/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

341. VAGON CISTERNA Zas/7960 83 53 7960 872 - 1 /

RO CI 18388 16.12.2010 18.11.2016 CID 18388/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

342. VAGON CISTERNA Zas/7855 83 53 7855 216 - 9 /

RO-RSCO CI 18389 16.12.2010 18.11.2016 CID 18389/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

343. VAGON CISTERNA Zas/7956 33 53 7956 181 - 4 /

RIV RO-RSCO CI 18390 30.12.2010 31.03.2017 CID 18390/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

344. VAGON CISTERNA Zas/7956 33 53 7956 182 - 2 /

RIV RO-RSCO CI 18391 30.12.2010 30.09.2016 CID 18391/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

345. VAGON CISTERNA Zas/7956 33 53 7956 183 - 0 /

RIV RO-RSCO CI 18392 30.12.2010 19.10.2022 CID 18392/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

346. VAGON CISTERNA Zas/7956 33 53 7956 184 - 8 /

RIV RO-RSCO CI 18393 30.12.2010 19.10.2022 CID 18393/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

ONFR – AFER Certificate de înmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 128

Propietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar Certificat înmatriculare Carte identitate

De in tor vehicul feroviar Nr. Crt. Denumire Serie literal /

numeric Marcaj unificat de identificare Serie Emitere Valabilitate Serie/an

347. VAGON CISTERNA Zas/7956 33 53 7956 185 - 5 /

RIV RO-RSCO CI 18394 30.12.2010 31.03.2017 CID 18394/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

348. VAGON CISTERNA Zas/7956 33 53 7956 186 - 3 / RIV RO-RSCO

CI 18395 30.12.2010 30.09.2016 CID 18395/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

349. VAGON CISTERNA Zas/7956 33 53 7956 187 - 1 / RIV RO-RSCO

CI 18396 30.12.2010 19.10.2022 CID 18396/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

350. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7991 33 53 7991 718 - 0 /

RIV RO-RSCO CI 18495 27.12.2010 22.11.2028 CID 18495/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

351. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7991 33 53 7991 472 - 4 /

RIV RO-RSCO CI 18496 27.12.2010 22.11.2028 CID 18496/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

352. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7991 33 53 7991 519 - 2 /

RIV RO-RSCO CI 18497 27.12.2010 22.11.2028 CID 18497/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

353. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7971 33 53 7971 268 - 0 /

RIV RO-RSCO CI 18498 27.12.2010 31.03.2017 CID 18498/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

354. VAGON CISTERNA DE 68 M.C. Zaes/7991

33 53 7991 585 - 3 / RIV RO-RSCO CI 18499 27.12.2010 22.11.2028 CID 18499/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

355. VAGON CISTERNA DE 68 M.C. Zaes/7991

33 53 7991 099 - 5 / RIV RO-RSCO CI 18500 27.12.2010 22.11.2028 CID 18500/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

356. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7991 33 53 7991 342 - 9 / RIV RO-RSCO

CI 18501 27.12.2010 22.11.2028 CID 18501/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

357. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7991 33 53 7991 238 - 9 / RIV RO-RSCO

CI 18502 27.12.2010 22.11.2028 CID 18502/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

358. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7971 33 53 7971 155 - 9 /

RIV RO-RSCO CI 18503 28.12.2010 28.02.2017 CID 18503/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

359. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7971 33 53 7971 168 - 2 /

RIV RO-RSCO CI 18504 28.12.2010 28.02.2017 CID 18504/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

360. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7991 33 53 7991 719 - 8 /

RIV RO-RSCO CI 18505 28.12.2010 22.11.2028 CID 18505/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

361. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7991 33 53 7991 470 - 8 /

RIV RO-RSCO CI 18506 28.12.2010 22.11.2028 CID 18506/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

362. VAGON CISTERNA DE 68 M.C. Zaes/7991

33 53 7991 255 - 3 / RIV RO-RSCO CI 18507 28.12.2010 22.11.2028 CID 18507/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

363. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7991 33 53 7991 952 - 5 / RIV RO-RSCO

CI 18508 28.12.2010 31.12.2016 CID 18508/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

364. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7991 33 53 7991 459 - 1 / RIV RO-RSCO

CI 18509 28.12.2010 22.11.2028 CID 18509/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

365. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7991 33 53 7991 572 - 1 /

RIV RO-RSCO CI 18510 28.12.2010 22.11.2028 CID 18510/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

366. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7991 33 53 7991 703 - 2 /

RIV RO-RSCO CI 18511 29.12.2010 22.11.2028 CID 18511/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

367. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7991 33 53 7991 314 - 8 /

RIV RO-RSCO CI 18512 29.12.2010 22.11.2028 CID 18512/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

368. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7991 33 53 7991 831 - 1 /

RIV RO-RSCO CI 18513 29.12.2010 22.11.2028 CID 18513/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

369. VAGON CISTERNA DE 68 M.C. Zaes/7991

33 53 7991 358 - 5 / RIV RO-RSCO CI 18514 29.12.2010 22.11.2028 CID 18514/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

370. VAGON CISTERNA DE 68 M.C. Zaes/7991

33 53 7991 348 - 6 / RIV RO-RSCO CI 18515 29.12.2010 22.11.2028 CID 18515/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

371. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7991 33 53 7991 140 - 7 / RIV RO-RSCO

CI 18516 29.12.2010 22.11.2028 CID 18516/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

372. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7971 33 53 7971 147 - 6 / RIV RO-RSCO

CI 18517 29.12.2010 31.01.2017 CID 18517/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

373. VAGON CISTERNA DE 68 M.C.

Zaes/7971 33 53 7971 263 - 1 /

RIV RO-RSCO CI 18518 29.12.2010 31.03.2017 CID 18518/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

374. VAGON CISTERNA DE 71 M.C.

Zaes/7878 83 53 7878 231 - 1 /

RO-RSCO CI 18519 29.12.2010 22.11.2020 CID 18519/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

375. VAGON CISTERNA DE 71 M.C.

Zaes/7883 83 53 7883 681 - 0 /

RO-RSCO CI 18520 29.12.2010 22.11.2019 CID 18520/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

376. VAGON CISTERNA DE 71 M.C.

Zaes/7878 83 53 7878 182 - 6 /

RO-RSCO CI 18521 29.12.2010 22.11.2020 CID 18521/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

377. VAGON CISTERNA DE 71 M.C. Zaes/7883

83 53 7883 535 - 8 / RO-RSCO CI 18522 29.12.2010 22.11.2019 CID 18522/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

378. VAGON CISTERNA DE 60 M.C. Zaes/7883

33 53 7883 104 - 4 / RIV RO-RSCO CI 18523 29.12.2010 22.11.2019 CID 18523/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

ONFR – AFER Certificate de înmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 129

Propietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar Certificat înmatriculare Carte identitate

De in tor vehicul feroviar Nr. Crt. Denumire Serie literal /

numeric Marcaj unificat de identificare Serie Emitere Valabilitate Serie/an

379. VAGON CISTERNA DE 60 M.C. Zaes/7882

33 53 7882 517 - 8 / RIV RO-RSCO CI 18524 29.12.2010 22.11.2018 CID 18524/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

380. VAGON CISTERNA DE 71 M.C.

Zaes/7882 83 53 7882 429 - 5 / RO-RSCO

CI 18525 29.12.2010 22.11.2017 CID 18525/2010 ROLLING STOCK COMPANY SA

S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

381. VAGON CISTERNA DE 60 M.C. Zaes/7881

82 53 7881 097 - 2 / RO-CFR CI 8687 29.11.2010 17.03.2014 CID 8687/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

382. VAGON MARFA PE 2 OSII Ucs/9127 42 53 9127 816 - 4 /

RO-CFR CI 10812 29.11.2010 08.06.2020 CID 10812/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

383. VAGON CISTERNA DE 60 M.C.

Zaes/7880 82 53 7880 858 - 8 / RO-CFR

CI 15681 29.11.2010 10.05.2014 CID 15681/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

384. VAGON CISTERNA DE 60 M.C.

Zaes/7880 82 53 7880 618 - 6 /

RO-CFR CI 15735 29.11.2010 30.05.2014 CID 15735/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

385. VAGON CISTERNA DE 71 M.C.

Zaes/7882 82 53 7882 471 - 8 /

RO-CFR CI 15736 29.11.2010 30.05.2014 CID 15736/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

386. VAGON CISTERNA DE 60 M.C.

Zaes/7882 82 53 7882 653 - 1 /

RO-CFR CI 15737 29.11.2010 30.05.2014 CID 15737/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

387. VAGON CISTERNA DE 60 M.C.

Zaes/7889 82 53 7889 003 - 2 /

RO-CFR CI 15738 29.11.2010 10.06.2014 CID 15738/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

388. VAGON DE MARFA DESCOPERIT AUTODESCARCATOR

Fals/6652 81 53 6652 613 - 6 /

RO-CFR CI 15825 29.11.2010 26.03.2021 CID 15825/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

389. VAGON DE MARFA DESCOPERIT AUTODESCARCATOR

Fals/6652 81 53 6652 806 - 6 /

RO-CFR CI 15827 29.11.2010 30.01.2021 CID 15827/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

390. VAGON CISTERNA DE 60 M.C. Zaes/7883

31 53 7883 961 - 9 / RIV RO-CFR CI 16032 29.11.2010 27.07.2014 CID 16032/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

391. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3317 21 53 3317 623 - 2 / RIV RO-CFR

CI 16482 08.12.2010 30.07.2015 CID 16482/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

392. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3317 21 53 3317 367 - 6 / RIV RO-CFR

CI 16483 08.12.2010 30.07.2015 CID 16483/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

393. VAGON DE MARFA DESCOPERIT AUTODESCARCATOR

Fals/6650 81 53 6650 472 - 9 /

RO-CFR CI 16513 26.11.2010 02.03.2015 CID 16513/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

394. VAGON DE MARFA DESCOPERIT AUTODESCARCATOR

Fals/6651 81 53 6651 875 - 2 / RO-CFR

CI 16514 26.11.2010 26.03.2021 CID 16514/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

395. VAGON DE MARFA DESCOPERIT AUTODESCARCATOR

Fals/6653 81 53 6653 238 - 1 /

RO-CFR CI 16515 26.11.2010 25.02.2021 CID 16515/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

396. VAGON DE MARFA DESCOPERIT AUTODESCARCATOR

Fals/6653 81 53 6653 485 - 8 /

RO-CFR CI 16516 26.11.2010 02.03.2021 CID 16516/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

397. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3556 31 53 3556 181 - 9 /

RIV RO-CFR CI 16548 03.12.2010 29.01.2016 CID 16548/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

398. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII Rgs/3556

31 53 3556 182 - 7 / RIV RO-CFR CI 16549 03.12.2010 29.01.2016 CID 16549/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

399. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII Rgs/3920

31 53 3920 411 - 9 / RIV RO-CFR CI 16556 03.12.2010 29.01.2016 CID 16556/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

400. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3920 31 53 3920 048 - 9 / RIV RO-CFR

CI 16557 03.12.2010 29.01.2016 CID 16557/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

401. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3316 21 53 3316 692 - 8 / RIV RO-CFR

CI 16561 03.12.2010 28.01.2016 CID 16561/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

402. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3556 31 53 3556 180 - 1 /

RIV RO-CFR CI 16562 03.12.2010 28.01.2016 CID 16562/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

403. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3918 31 53 3918 911 - 2 /

RIV RO-CFR CI 16563 03.12.2010 29.01.2016 CID 16563/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

404. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3556 31 53 3556 178 - 5 /

RIV RO-CFR CI 16564 03.12.2010 29.01.2016 CID 16564/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

405. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3317 21 53 3317 460 - 9 /

RIV RO-CFR CI 16566 06.12.2010 26.08.2015 CID 16566/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

406. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII Ks/3316

21 53 3316 190 - 3 / RIV RO-CFR CI 16567 06.12.2010 26.08.2015 CID 16567/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

407. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3318 21 53 3318 391 - 5 / RIV RO-CFR

CI 16568 06.12.2010 26.08.2021 CID 16568/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

ONFR – AFER Certificate de înmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 130

Propietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar Certificat înmatriculare Carte identitate

De in tor vehicul feroviar Nr. Crt. Denumire Serie literal /

numeric Marcaj unificat de identificare Serie Emitere Valabilitate Serie/an

408. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII Ks/3316

21 53 3316 675 - 3 / RIV RO-CFR CI 16569 06.12.2010 26.08.2015 CID 16569/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

409. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3318 21 53 3318 067 - 1 / RIV RO-CFR

CI 16570 06.12.2010 26.08.2021 CID 16570/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

410. VAGON DE MARFA DESCOPERIT AUTODESCARCATOR

Fals/6651 81 53 6651 410 - 8 /

RO-CFR CI 16379 29.11.2010 02.03.2021 CID 16379/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

411. VAGON DE MARFA DESCOPERIT AUTODESCARCATOR

Fals/6650 81 53 6650 157 - 6 /

RO-CFR CI 17533 29.11.2010 04.01.2016 CID 17533/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

412. VAGON DE MARFA DESCOPERIT AUTODESCARCATOR

Fals/6652 81 53 6652 210 - 1 /

RO-CFR CI 17537 29.11.2010 02.10.2020 CID 17537/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

413. VAGON CISTERNA DE 60 M.C. Zaes/7881

82 53 7881 371 - 1 / RO-CFR CI 17540 29.11.2010 25.05.2014 CID 17540/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

414. VAGON DE MARFA DESCOPERIT AUTODESCARCATOR

Fals/6651 82 53 6651 058 - 4 /

RO-CFR CI 17541 29.11.2010 02.05.2020 CID 17541/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

415. VAGON PLATFORMA Ks/3317 21 53 3317 276 - 9 /

RIV RO-CFR CI 18023 04.11.2010 26.02.2015 CID 18023/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

416. VAGON PLATFORMA Ks/3318 21 53 3318 524 - 1 /

RIV RO-CFR CI 18024 04.11.2010 26.02.2021 CID 18024/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

417. VAGON PLATFORMA Ks/3318 21 53 3318 327 - 9 /

RIV RO-CFR CI 18025 04.11.2010 26.02.2021 CID 18025/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

418. VAGON PLATFORMA Ks/3318 21 53 3318 466 - 5 / RIV RO-CFR

CI 18026 04.11.2010 26.02.2021 CID 18026/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

419. VAGON PLATFORMA Ks/3318 21 53 3318 504 - 3 / RIV RO-CFR

CI 18027 04.11.2010 26.02.2021 CID 18027/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

420. VAGON PLATFORMA Ks/3318 21 53 3318 526 - 6 /

RIV RO-CFR CI 18032 05.11.2010 17.04.2015 CID 18032/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

421. VAGON PLATFORMA Ks/3318 21 53 3318 554 - 8 /

RIV RO-CFR CI 18033 05.11.2010 23.04.2015 CID 18033/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

422. VAGON PLATFORMA Ks/3318 21 53 3318 075 - 4 /

RIV RO-CFR CI 18034 05.11.2010 11.05.2015 CID 18034/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

423. VAGON PLATFORMA Ks/3318 21 53 3318 507 - 6 /

RIV RO-CFR CI 18035 05.11.2010 13.05.2015 CID 18035/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

424. VAGON PLATFORMA Ks/3317 21 53 3317 501 - 0 /

RIV RO-CFR CI 18036 05.11.2010 18.05.2015 CID 18036/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

425. VAGON PLATFORMA Ks/3316 21 53 3316 678 - 7 /

RIV RO-CFR CI 18068 08.11.2010 13.08.2017 CID 18068/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

426. VAGON PLATFORMA Ks/3317 21 53 3317 664 - 6 / RIV RO-CFR

CI 18069 08.11.2010 13.08.2019 CID 18069/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

427. VAGON PLATFORMA Ks/3317 21 53 3317 163 - 9 /

RIV RO-CFR CI 18070 08.11.2010 13.08.2018 CID 18070/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

428. VAGON PLATFORMA Ks/3316 21 53 3316 677 - 9 /

RIV RO-CFR CI 18071 08.11.2010 11.06.2015 CID 18071/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

429. VAGON PLATFORMA Ks/3318 21 53 3318 238 - 8 /

RIV RO-CFR CI 18072 09.11.2010 16.06.2015 CID 18072/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

430. VAGON PLATFORMA Ks/3317 21 53 3317 462 - 5 /

RIV RO-CFR CI 18073 08.11.2010 23.06.2015 CID 18073/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

431. VAGON PLATFORMA Ks/3315 21 53 3315 982 - 4 /

RIV RO-CFR CI 18074 08.11.2010 14.07.2016 CID 18074/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

432. VAGON PLATFORMA Ks/3315 21 53 3315 670 - 5 /

RIV RO-CFR CI 18075 08.11.2010 13.08.2015 CID 18075/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

433. VAGON PLATFORMA Ks/3315 21 53 3315 738 - 0 / RIV RO-CFR

CI 18076 08.11.2010 13.08.2015 CID 18076/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

434. VAGON PLATFORMA Ks/3316 21 53 3316 673 - 8 / RIV RO-CFR

CI 18077 09.11.2010 18.06.2015 CID 18077/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

435. VAGON PLATFORMA Ks/3316 21 53 3316 913 - 8 /

RIV RO-CFR CI 18078 09.11.2010 22.06.2015 CID 18078/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

436. VAGON PLATFORMA Ks/3316 21 53 3316 740 - 5 /

RIV RO-CFR CI 18079 09.11.2010 13.07.2017 CID 18079/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

437. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3558 31 53 3558 245 - 0 /

RIV RO-CFR CI 18083 11.11.2010 31.05.2016 CID 18083/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

438. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3558 31 53 3558 118 - 9 /

RIV RO-CFR CI 18084 11.11.2010 30.04.2016 CID 18084/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

ONFR – AFER Certificate de înmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 131

Propietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar Certificat înmatriculare Carte identitate

De in tor vehicul feroviar Nr. Crt. Denumire Serie literal /

numeric Marcaj unificat de identificare Serie Emitere Valabilitate Serie/an

439. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII Rgs/3555

31 53 3555 436 - 8 / RIV RO-CFR CI 18085 11.11.2010 21.12.2027 CID 18085/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

440. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3918 31 53 3918 809 - 8 / RIV RO-CFR

CI 18086 11.11.2010 21.12.2019 CID 18086/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

441. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3557 81 53 3557 911 - 7 / RO-CFR

CI 18087 11.11.2010 31.03.2016 CID 18087/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

442. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3558 31 53 3558 127 - 0 /

RIV RO-CFR CI 18088 12.11.2010 30.04.2016 CID 18088/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

443. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3920 81 53 3920 021 - 5 /

RO-CFR CI 18089 12.11.2010 21.12.2021 CID 18089/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

444. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3916 31 53 3916 119 - 4 /

RIV RO-CFR CI 18090 12.11.2010 21.12.2022 CID 18090/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

445. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3920 31 53 3920 276 - 6 /

RIV RO-CFR CI 18091 12.11.2010 21.12.2021 CID 18091/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

446. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII Rgs/3916

31 53 3916 447 - 9 / RIV RO-CFR CI 18092 12.11.2010 21.12.2022 CID 18092/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

447. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII Rgs/3918

31 53 3918 998 - 9 / RIV RO-CFR CI 18093 15.11.2010 21.12.2019 CID 18093/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

448. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3916 31 53 3916 575 - 7 / RIV RO-CFR

CI 18094 15.11.2010 21.12.2022 CID 18094/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

449. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3916 31 53 3916 768 - 8 / RIV RO-CFR

CI 18095 15.11.2010 21.12.2022 CID 18095/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

450. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3918 31 53 3918 394 - 1 /

RIV RO-CFR CI 18096 15.11.2010 21.12.2016 CID 18096/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

451. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3557 81 53 3557 576 - 8 /

RO-CFR CI 18097 15.11.2010 21.12.2022 CID 18097/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

452. VAGON CISTERNA Zas/7957 31 53 7957 441 - 3 /

RIV RO-CFR CI 18098 15.11.2010 31.03.2022 CID 18098/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

453. VAGON CISTERNA Zas/7957 31 53 7957 456 - 1 /

RIV RO-CFR CI 18099 15.11.2010 31.03.2022 CID 18099/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

454. VAGON CISTERNA Zas/7957 31 53 7957 457 - 9 /

RIV RO-CFR CI 18100 15.11.2010 31.03.2022 CID 18100/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

455. VAGON CISTERNA Zas/7965 31 53 7965 103 - 9 / RIV RO-CFR

CI 18101 15.11.2010 13.09.2020 CID 18101/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

456. VAGON CISTERNA Zas/7965 31 53 7965 113 - 8 / RIV RO-CFR

CI 18102 15.11.2010 13.09.2020 CID 18102/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

457. VAGON CISTERNA Zas/7965 31 53 7965 129 - 4 /

RIV RO-CFR CI 18103 15.11.2010 13.09.2020 CID 18103/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

458. VAGON CISTERNA Zas/7965 31 53 7965 322 - 5 /

RIV RO-CFR CI 18104 15.11.2010 31.03.2022 CID 18104/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

459. VAGON CISTERNA Zas/7965 31 53 7965 336 - 5 /

RIV RO-CFR CI 18105 15.11.2010 31.03.2022 CID 18105/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

460. VAGON CISTERNA Zas/7965 31 53 7965 358 - 9 /

RIV RO-CFR CI 18106 15.11.2010 31.03.2022 CID 18106/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

461. VAGON CISTERNA Zas/7965 31 53 7965 359 - 7 /

RIV RO-CFR CI 18107 15.11.2010 31.03.2022 CID 18107/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

462. VAGON CISTERNA Zas/7957 31 53 7957 381 - 1 /

RIV RO-CFR CI 18108 15.11.2010 31.03.2022 CID 18108/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

463. VAGON CISTERNA Zas/7957 31 53 7957 388 - 6 / RIV RO-CFR

CI 18109 15.11.2010 31.03.2022 CID 18109/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

464. VAGON CISTERNA Zas/7957 31 53 7957 332 - 4 / RIV RO-CFR

CI 18110 15.11.2010 31.03.2022 CID 18110/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

465. VAGON CISTERNA Zas/7957 31 53 7957 351 - 4 /

RIV RO-CFR CI 18111 15.11.2010 31.03.2022 CID 18111/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

466. VAGON CISTERNA Zas/7957 31 53 7957 375 - 3 /

RIV RO-CFR CI 18112 15.11.2010 31.03.2022 CID 18112/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

467. VAGON CISTERNA Zas/7957 31 53 7957 387 - 8 /

RIV RO-CFR CI 18113 15.11.2010 31.03.2022 CID 18113/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

468. VAGON CISTERNA Zas/7957 31 53 7957 394 - 4 /

RIV RO-CFR CI 18114 15.11.2010 31.03.2022 CID 18114/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

469. VAGON CISTERNA Zas/7957 31 53 7957 437 - 1 /

RIV RO-CFR CI 18115 15.11.2010 31.03.2022 CID 18115/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

470. VAGON CISTERNA Zas/7957 31 53 7957 343 - 1 /

RIV RO-CFR CI 18116 15.11.2010 31.03.2022 CID 18116/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

ONFR – AFER Certificate de înmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 132

Propietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar Certificat înmatriculare Carte identitate

De in tor vehicul feroviar Nr. Crt. Denumire Serie literal /

numeric Marcaj unificat de identificare Serie Emitere Valabilitate Serie/an

471. VAGON CISTERNA Zas/7957 31 53 7957 406 - 6 /

RIV RO-CFR CI 18117 15.11.2010 31.03.2022 CID 18117/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

472. VAGON CISTERNA Zas/7957 31 53 7957 438 - 9 / RIV RO-CFR

CI 18118 15.11.2010 31.03.2022 CID 18118/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

473. VAGON CISTERNA Zas/7957 31 53 7957 913 - 1 / RIV RO-CFR

CI 18119 15.11.2010 31.03.2022 CID 18119/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

474. VAGON CISTERNA Zas/7957 31 53 7957 921 - 4 /

RIV RO-CFR CI 18120 15.11.2010 31.03.2022 CID 18120/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

475. VAGON DE MARFA PENTRU TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332 31 53 9332 236 - 9 /

RIV RO-CFR CI 18128 18.11.2010 31.03.2017 CID 18128/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

476. VAGON DE MARFA PENTRU TRANSPORT CEREALE

Uagps/9333 31 53 9333 616 - 1 /

RIV RO-CFR CI 18129 18.11.2010 01.09.2021 CID 18129/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

477. VAGON DE MARFA PENTRU TRANSPORT CEREALE

Uagps/9333 31 53 9333 592 - 4 /

RIV RO-CFR CI 18130 18.11.2010 01.09.2021 CID 18130/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

478. VAGON DE MARFA PENTRU TRANSPORT CEREALE

Uagps/9333 31 53 9333 733 - 4 /

RIV RO-CFR CI 18131 18.11.2010 01.09.2021 CID 18131/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

479. VAGON DE MARFA PENTRU TRANSPORT CEREALE

Uagps/9334 31 53 9334 378 - 7 / RIV RO-CFR

CI 18132 18.11.2010 01.09.2022 CID 18132/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

480. VAGON DE MARFA PENTRU TRANSPORT CEREALE

Uagps/9335 31 53 9335 406 - 5 /

RIV RO-CFR CI 18133 18.11.2010 01.09.2022 CID 18133/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

481. VAGON DE MARFA PENTRU TRANSPORT CEREALE

Uagps/9335 31 53 9335 885 - 0 / RIV RO-CFR

CI 18134 18.11.2010 31.01.2017 CID 18134/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

482. VAGON DE MARFA PENTRU TRANSPORT CEREALE

Uagps/9335 31 53 9335 894 - 2 /

RIV RO-CFR CI 18135 18.11.2010 31.01.2017 CID 18135/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

483. VAGON DE MARFA PENTRU TRANSPORT CEREALE

Uagps/9337 31 53 9337 007 - 9 /

RIV RO-CFR CI 18136 18.11.2010 01.09.2022 CID 18136/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

484. VAGON DE MARFA PENTRU TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332 31 53 9332 293 - 0 /

RIV RO-CFR CI 18137 18.11.2010 30.06.2017 CID 18137/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

485. VAGON DE MARFA PENTRU TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332 31 53 9332 329 - 2 /

RIV RO-CFR CI 18138 18.11.2010 30.06.2017 CID 18138/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

486. VAGON DE MARFA PENTRU TRANSPORT CEREALE

Uagps/9335 31 53 9335 477 - 6 / RIV RO-CFR

CI 18139 18.11.2010 01.09.2022 CID 18139/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

487. VAGON DE MARFA PENTRU TRANSPORT CEREALE

Uagps/9335 31 53 9335 909 - 8 /

RIV RO-CFR CI 18140 18.11.2010 31.01.2017 CID 18140/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

488. VAGON DE MARFA PENTRU TRANSPORT CEREALE

Uagps/9335 31 53 9335 921 - 3 /

RIV RO-CFR CI 18141 18.11.2010 31.01.2017 CID 18141/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

489. VAGON DE MARFA PENTRU TRANSPORT CEREALE

Uagps/9337 31 53 9337 008 - 7 /

RIV RO-CFR CI 18142 18.11.2010 01.09.2021 CID 18142/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

490. VAGON DE MARFA Rgs/3560 31 53 3560 739 - 8 /

RIV RO-CFR CI 18143 18.11.2010 01.09.2022 CID 18143/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

491. VAGON DE MARFA Rgs/3555 31 53 3555 600 - 9 /

RIV RO-CFR CI 18144 18.11.2010 01.09.2022 CID 18144/2010 SNTFM "CFR MARFA" SA

492. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3318 21 53 3318 038 - 2 /

RIV RO-CFR CI 18145 16.11.2010 10.04.2015 CID 18145/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

493. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3318 21 53 3318 120 - 8 /

RIV RO-CFR CI 18146 16.11.2010 10.04.2015 CID 18146/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

494. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII Ks/3317

21 53 3317 542 - 4 / RIV RO-CFR CI 18147 16.11.2010 10.04.2015 CID 18147/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

495. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII Ks/3318

21 53 3318 112 - 5 / RIV RO-CFR CI 18148 16.11.2010 30.03.2015 CID 18148/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

496. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3318 21 53 3318 087 - 9 / RIV RO-CFR

CI 18149 16.11.2010 30.03.2015 CID 18149/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

497. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3318 21 53 3318 343 - 6 / RIV RO-CFR

CI 18150 16.11.2010 30.03.2015 CID 18150/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

ONFR – AFER Certificate de înmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 133

Propietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar Certificat înmatriculare Carte identitate

De in tor vehicul feroviar Nr. Crt. Denumire Serie literal /

numeric Marcaj unificat de identificare Serie Emitere Valabilitate Serie/an

498. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII Ks/3316

21 53 3316 636 - 5 / RIV RO-CFR CI 18151 17.11.2010 24.01.2015 CID 18151/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

499. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3317 21 53 3317 660 - 4 / RIV RO-CFR

CI 18152 17.11.2010 24.01.2015 CID 18152/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

500. VAGON SPECIAL PENTRU TRANSPORTURI NEGABARITICE

Uaai/9960 31 53 9960 002 - 4 /

RIV RO-CFR CI 18212 19.11.2010 01.06.2028 CID 18212/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

501. VAGON DE MARFA DESCOPERIT AUTODESCARCATOR

Fals/6650 81 53 6650 163 - 4 / RO-CFR

CI 18215 26.11.2010 26.03.2015 CID 18215/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

502. VAGON DE MARFA DESCOPERIT AUTODESCARCATOR

Fals/6650 81 53 6650 244 - 2 /

RO-CFR CI 18216 26.11.2010 19.03.2015 CID 18216/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

503. VAGON DE MARFA DESCOPERIT AUTODESCARCATOR

Fals/6650 81 53 6650 448 - 9 /

RO-CFR CI 18217 26.11.2010 26.03.2015 CID 18217/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

504. VAGON DE MARFA DESCOPERIT AUTODESCARCATOR

Fals/6650 81 53 6650 715 - 1 / RO-CFR

CI 18219 26.11.2010 26.03.2015 CID 18219/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

505. VAGON DE MARFA DESCOPERIT AUTODESCARCATOR

Fals/6651 81 53 6651 099 - 9 /

RO-CFR CI 18220 26.11.2010 26.03.2021 CID 18220/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

506. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3317 21 53 3317 315 - 5 / RIV RO-CFR

CI 18353 09.12.2010 30.07.2015 CID 18353/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

507. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3317 21 53 3317 010 - 2 /

RIV RO-CFR CI 18360 09.12.2010 30.07.2015 CID 18360/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

508. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3316 21 53 3316 747 - 0 /

RIV RO-CFR CI 18401 10.12.2010 28.05.2016 CID 18401/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

509. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3317 21 53 3317 506 - 9 /

RIV RO-CFR CI 18402 10.12.2010 29.04.2017 CID 18402/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

510. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3318 21 53 3318 317 - 0 /

RIV RO-CFR CI 18404 10.12.2010 29.04.2021 CID 18404/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

511. VAGON SPECIAL PENTRU CORP DE GARDA UWMAN/9741

40 53 9741 011 - 0 / RO-CFR CI 18406 10.12.2010 26.08.2015 CID 18406/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

512. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3556 31 53 3556 282 - 5 / RIV RO-CFR

CI 16902 10.12.2010 31.05.2016 CID 16902/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

513. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3556 31 53 3556 311 - 2 /

RIV RO-CFR CI 18464 16.12.2010 29.08.2022 CID 18464/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

514. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3556 31 53 3556 312 - 0 /

RIV RO-CFR CI 18465 16.12.2010 29.08.2022 CID 18465/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

515. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3556 31 53 3556 310 - 4 /

RIV RO-CFR CI 18466 16.12.2010 25.08.2022 CID 18466/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

516. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII Rgs/3918

31 53 3918 491 - 5 / RIV RO-CFR CI 18467 20.12.2010 25.08.2016 CID 18467/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

517. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII Rgs/3920

81 53 3920 070 - 2 / RO-CFR CI 18468 20.12.2010 29.08.2016 CID 18468/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

518. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3920 31 53 3920 841 - 7 / RIV RO-CFR

CI 18469 20.12.2010 29.08.2016 CID 18469/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

519. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3556 81 53 3556 313 - 7 /

RO-CFR CI 18470 20.12.2010 29.08.2022 CID 18470/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

520. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3316 21 53 3316 878 - 3 /

RIV RO-CFR CI 18492 22.12.2010 29.04.2016 CID 18492/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

521. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3317 21 53 3317 488 - 0 /

RIV RO-CFR CI 18493 22.12.2010 31.03.2017 CID 18493/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

522. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII Ks/3317

21 53 3317 104 - 3 / RIV RO-CFR CI 18494 22.12.2010 31.03.2017 CID 18494/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

523. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3555 31 53 3555 447 - 5 / RIV RO-CFR

CI 18526 23.12.2010 30.03.2016 CID 18526/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

524. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3919 31 53 3919 573 - 9 / RIV RO-CFR

CI 18527 23.12.2010 31.05.2012 CID 18527/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

525. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3318 21 53 3318 336 - 0 /

RIV RO-CFR CI 18528 23.12.2010 30.03.2016 CID 18528/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

526. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3318 21 53 3318 029 - 1 /

RIV RO-CFR CI 18529 23.12.2010 25.02.2016 CID 18529/2010 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

SECOMA S.R.L.

527. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3556 33 53 3556 031 - 4 /

RIV RO-SEC CI 554.2 22.12.2010 11.08.2024 CID 519.2/2010 SECOMA S.R.L.

528. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3556 33 53 3556 053 - 8 /

RIV RO-SEC CI 568.2 22.12.2010 11.08.2024 CID 533.2/2010 SECOMA S.R.L.

529. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3556 33 53 3556 056 - 1 /

RIV RO-SEC CI 556.2 22.12.2010 11.08.2024 CID 521.2/2010 SECOMA S.R.L.

ONFR – AFER Certificate de înmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 134

Propietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar Certificat înmatriculare Carte identitate

De in tor vehicul feroviar Nr. Crt. Denumire Serie literal /

numeric Marcaj unificat de identificare Serie Emitere Valabilitate Serie/an

530. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII Rgs/3556

33 53 3556 062 - 9 / RIV RO-SEC CI 559.2 22.12.2010 11.08.2024 CID 524.2/2010 SECOMA S.R.L.

531. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3556 33 53 3556 069 - 4 / RIV RO-SEC

CI 735.2 22.12.2010 11.08.2019 CID 700.2/2010 SECOMA S.R.L.

532. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3556 33 53 3556 070 - 2 /

RIV RO-SEC CI 736.2 22.12.2010 11.08.2019 CID 701.2/2010 SECOMA S.R.L.

533. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3556 33 53 3556 072 - 8 /

RIV RO-SEC CI 738.2 22.12.2010 11.08.2021 CID 703.2/2010 SECOMA S.R.L.

534. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3556 33 53 3556 073 - 6 /

RIV RO-SEC CI 739.2 22.12.2010 11.08.2022 CID 704.2/2010 SECOMA S.R.L.

535. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII Rgs/3556

33 53 3556 074 - 4 / RIV RO-SEC CI 740.2 22.12.2010 11.08.2022 CID 705.2/2010 SECOMA S.R.L.

536. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII Rgs/3556

33 53 3556 078 - 5 / RIV RO-SEC CI 744.2 22.12.2010 11.08.2024 CID 709.2/2010 SECOMA S.R.L.

537. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3556 33 53 3556 080 - 1 / RIV RO-SEC

CI 746.2 22.12.2010 11.08.2024 CID 711.2/2010 SECOMA S.R.L.

538. VAGON PLATFORMA PE 4 OSII

Rgs/3556 33 53 3556 083 - 5 /

RIV RO-SEC CI 749.2 22.12.2010 11.08.2024 CID 714.2/2010 SECOMA S.R.L.

SERVTRANS INVEST SA

539. LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/ 60 - 0761 - 1 / RO STI CI 12748 05.11.2010 31.07.2013 CID 12748/2010 SC SERVTRANS INVEST SA

540. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3315 21 53 3315 494 - 0 /

RIV RO-STI CI 17987 08.11.2010 12.03.2015 CID 17987/2010 SC SERVTRANS INVEST SA

541. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3315 21 53 3315 529 - 3 /

RIV RO-STI CI 17988 08.11.2010 12.03.2015 CID 17988/2010 SC SERVTRANS INVEST SA

542. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3315 21 53 3315 603 - 6 /

RIV RO-STI CI 17989 08.11.2010 12.03.2015 CID 17989/2010 SC SERVTRANS INVEST SA

543. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII Ks/3315

21 53 3315 608 - 5 / RIV RO-STI CI 17990 08.11.2010 12.03.2015 CID 17990/2010 SC SERVTRANS INVEST SA

544. VAGON PLATFORMA PE 2 OSII

Ks/3315 21 53 3315 803 - 2 / RIV RO-STI

CI 17991 08.11.2010 12.03.2015 CID 17991/2010 SC SERVTRANS INVEST SA

545. LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/ 60 - 1639 - 8 / RO-STI CI 6361.2 19.11.2010 12.11.2022 CID 6361.2/2010 SC SERVTRANS INVEST SA

546. LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/ 60 - 1643 - 0 / RO-STI CI 6360.2 19.11.2010 12.11.2021 CID 6360.2/2010 SC SERVTRANS INVEST SA

SIRV CARANSEBES SA

547. LOCOMOTIVA DIESEL HIDRAULICA DE 450 CP

040 - DHA/040 86 - 0106 - 4 / RO-TFG CI 17980 01.11.2010 15.06.2014 CID 17980/2010 TRANSFEROVIAR GRUP SA

T.M.K RESITA SA

548. LOCOMOTIVA DIESEL HIDRAULICA DE 1250 CP

040 - DHC/040 81 - 0864 - 9 / RO-TMK

CI 13184.1 09.11.2010 23.05.2023 CID 13184.1/2010 T.M.K RESITA SA

TERMICA SA

549. LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/ 60 - 1677 - 8 / RO-ROTER

CI 18532 28.12.2010 31.07.2013 CID 18532/2010 TERMICA SA

TERMOELECTRICA SA BUCURESTI - SUCURSALA TERMOSERV PAROSENI

550. LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRICA DE 1250 CP

040 - DF/ 69 - 0070 - 8 / RO-TSP CI 11176.1 03.11.2010 11.10.2014 CID 11176.1/2010 SC TERMOELECTRICA SA -

Sucursala TERMOSERV PAROSENI

Documente eliberate i raportate de Serviciul Inmatriculare i Gestionare Registre din cadrul ONFR – AFER.

ONFR – AFER

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 135

Autoriza ii de personal în domeniul controlului nedistructiv ultrasonic emise conform Fi ei UIC 960-O/2001 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Nr. crt. Numele i prenumele Serie i num r autoriza ie/Data emiterii

Termen de valabilitate

În domeniul controlului nedistructiv U.S. ramura trac iune

1. Badi Marian CN Nr. 238/04.11.2010 04.11.2011

2. B rbieru Stelian CN Nr. 257/25.11.2010 25.11.2011

3. B tica Nicu CN Nr. 235/04.11.2010 04.11.2011

4. Corman Adrian CN Nr. 260/25.11.2010 25.11.2011

5. Dr gan Sergiu CN Nr. 252/25.11.2010 25.11.2011

6. Gonteanu Radu Adrian CN Nr. 224/04.11.2010 04.11.2011

7. Iv nceanu Florea CN Nr. 228/04.11.2010 04.11.2011

8. Jireghe Costel CN Nr. 234/04.11.2010 04.11.2011

9. Kabai Csaba CN Nr. 237/04.11.2010 04.11.2011

10. Krauzer Nicolae CN Nr. 225/04.11.2010 04.11.2011

11. Lucanu Gabriel CN Nr. 242/04.11.2010 04.11.2011

12. M il Florin CN Nr. 251/18.11.2010 18.11.2011

13. Mardare Marian CN Nr. 250/18.11.2010 18.11.2011

14. Marin Mihai CN Nr. 241/04.11.2010 04.11.2011

15. Mariniuc Florian CN Nr. 229/04.11.2010 04.11.2011

16. Mocanu Adrian CN Nr. 240/04.11.2010 04.11.2011

17. Nedelea Cornel CN Nr. 247/18.11.2010 18.11.2011

18. Nicolae Daniel CN Nr. 236/04.11.2010 04.11.2011

19. Palaga Virgiliu CN Nr. 259/25.11.2010 25.11.2011

20. Pintea Alexandru Gabriel CN Nr. 249/18.11.2010 18.11.2011

21. Popa Petru CN Nr. 262/25.11.2010 25.11.2011

22. Prisecaru tefan CN Nr. 248/18.11.2010 18.11.2011

23. Prodaniuk Ioan CN Nr. 227/04.11.2010 04.11.2011

24. R u Gheorghe CN Nr. 230/04.11.2010 04.11.2011

Nr. crt. Numele i prenumele Serie i num r autoriza ie/Data emiterii

Termen de valabilitate

25. Radu Valentin CN Nr. 254/25.11.2010 25.11.2011

26. Sirca Sorin CN Nr. 226/04.11.2010 04.11.2011

27. Stir Nicu Daniel CN Nr. 232/04.11.2010 04.11.2011

28. Szentannai Adrian CN Nr. 231/04.11.2010 04.11.2011

29. T ranu Petru CN Nr. 261/25.11.2010 25.11.2011

30. Tudorache Lauren iu Cristian

CN Nr. 243/04.11.2010 04.11.2011

31. Ungur Dorel CN Nr. 233/04.11.2010 04.11.2011

32. Vârg Gabriel CN Nr. 239/04.11.2010 04.11.2011

33. Vasiliu Constantin Adrian CN Nr. 258/25.11.2010 25.11.2011

În domeniul controlului nedistructiv U.S. ramura vagoane

1. Bu Alexandru CN Nr. 266/03.12.2010 03.12.2011

2. Colceag Viorel CN Nr. 246/18.11.2010 18.11.2011

3. Cr ciun Gheorghe CN Nr. 264/03.12.2010 03.12.2011

4. Dumitra cu Marius CN Nr. 244/18.11.2010 18.11.2011

5. Gheorghe Remus CN Nr. 245/18.11.2010 18.11.2011

6. Rotaru Grigora CN Nr. 265/03.12.2010 03.12.2011

7. Rusu Doru CN Nr. 263/03.12.2010 03.12.2011

În domeniul controlului nedistructiv U.S. – linii i aparate de cale (CN)

1. Havriliuc Andrei CN Nr. 255/25.11.2010 25.11.2011

2. Neagu Andi Crisrian CN Nr. 253/25.11.2010 25.11.2011

3. Vlad Ilie Silviu CN Nr. 256/25.11.2010 25.11.2011

Documente eliberate i raportate de Compartimentul Certificare Personal din cadrul ONFR – AFER.

Certificate de conformitate pentru sistemul calit ii emise de OCSM - AFER conform SR EN ISO 9001:2008

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Nr. crt.

Titularul certificatului emis

Serie, nr. certificat

Data emiterii/ reînnoirii Valabilitate Domeniul de activitate Observa ii

1. ARCONS S.R.L. BUZAU

SMC 328 20.12.2010 20.12.2013

Repararea, montarea aparatelor de cale i a subansamblelor – (din C 2410); Fabricarea uruburilor, lan urilor i buloanelor - (din C 2594); Fabricarea de construc ii metalice i p i componente ale structurilor metalice- C 2511.

-

2. BELLA CONSULTING CONSTRUCTION S.R.L. Satu Mare

SMC 329 20.12.2010 20.12.2013

Construc ii de cl diri i lucr ri de geniu (poduri i pode e)– (din F 4120; F 4213); Construc ii hidrotehnice (amenaj ri i regulariz ri de râuri) – F 4291; Construc ii de drumuri – (din F 4211); Lucr ri de finisare – F 433; Executare de lucr ri de vopsire a re elelor electrice/ defri are pentru traseele liniilor electrice aeriene – (din F 4329); Lucr ri de îmbun iri funciare - (din A 0161).

-

3. CEFMUR S.A. TARGU MURES

SMC 260 20.12.2010 20.12.2013 Activitate de manevr feroviar - (din H 5221). recertificare

4. DELTA SERV S.R.L. CLUJ-NAPOCA

SMC 199 15.11.2010 15.11.2013 Lucr ri de construc ii a c ilor ferate de suprafa i subterane (cu excep ia sud rii CFJ) – F 4212. Lucr ri de preg tire a terenului – F 4312.

recertificare

ONFR – AFER Certificate de conformitate pentru sistemul calit ii emise de OCSM - AFER conform SR EN ISO 9001:2008

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 136

Nr. crt.

Titularul certificatului emis

Serie, nr. certificat

Data emiterii/ reînnoirii Valabilitate Domeniul de activitate Observa ii

5. ICIM S.A. ARAD SMC 084 29.11.2010 29.11.2013

Extrac ia pietri ului i nisipului - (din B 0812); Fabricarea betonului, a mortarului i a produselor din beton pentru construc ii - (din C 2363, C 2364, C 2361); Fabricarea de construc ii metalice i p i componente ale structurii metalice pentru construc ii - (din C 2511); Lucr ri de construc ii a cl dirilor reziden iale i nereziden iale – (din F 4120); Lucr ri de construc ii de poduri, a drumurilor i autostr zilor, a c ilor ferate de suprafa i subterane - (din F 4213, F 4211, F 4212); Lucr ri de construc ii a proiectelor utilitare pentru fluide, electricitate i telecomunica ii - (din F 422); Lucr ri de demolare a construc iilor i de preg tire a terenului – (din F 4311, F 4312); Lucr ri de instala ii electrice i tehnico-sanitare i alte lucr ri de instala ii pentru construc ii - (din F 432); Lucr ri de finisare - (din F 433 cu excep ia F 4331, F 4339); Lucr ri de învelitori, arpante i terase la construc ii - (din F 4391); Construc ii hidrotehnice i îmbun iri funciare – (din F 4291); Extrac ia pietrei ornamentale i a pietrei pentru construc ii - (din B 0811); Fabricarea de mixturi asfaltice – (din C 2399).

recertificare

6. ISAFT LITORAL S.R.L. CONSTANTA

SMC 168 29.10.2010 29.10.2013

Lucr ri de construc ii – montaj, repara ii i între inere pentru instala ii SCB – (din F 4212, F 4299, F 4329); Lucr ri de construc ii – montaj, repara ii i între inere pentru instala ii IFTE – (din F 4212, F 4321, F 4329); Lucr ri de construc ii – montaj, repara ii i între inere pentru instala ii TTR-Tc - (din I 6110).

recertificare

7. KANERA COM S.R.L. CRAIOVA

SMC 201 15.11.2010 15.11.2013 Lucr ri de construc ii a c ilor ferate de suprafa i subterane – F 4212; Repara ii i între inere instala ii SCB – (din F 4329).

recertificare

8. SIRCA SA PIATRA NEAM SMC 063 06.12.2010 06.12.2013

Fabricarea lag relor, angrenajelor i organelor mecanice de transmisie (rulmen i axiali 300–1500 mm; coroane din ate, ro i din ate, melci, ro i melcate) – (din C 2815).

recertificare

9. SPIACT CLUJ S.A. CLUJ-NAPOCA

SMC 248 20.12.2010 20.12.2013 Fabricare aparataj electric de semnalizare, siguran i control al traficului pentru calea ferat – (din C 2630).

recertificare

10. TEK S.R.L. BACAU SMC 258 15.11.2010 15.11.2013

Transporturi de marf pe calea ferat : manevr feroviar – (din H 4920); Lucr ri de construc ii a cl dirilor nereziden iale – (din F 4120); Activit i de telecomunica ii prin re ele de cablu: lucr ri urbane de comunica ii – (din J 6110); Repara ii linii CF (între inere curent , repara ii periodice, refac ii, repara ii capitale far sudarea inelor) – (din F 4212); Lucr ri de construc ii a drumurilor – (din F 4211).

recertificare

11. TIPOGRAFICA „FILARET” S.A. BUCURESTI

SMC 217 20.12.2010 20.12.2013

Alte activit i de tip rire n.c.a. – C 1812; Fabricarea altor articole din hârtie i carton n.c.a. – C 1729; Servicii preg titoare pentru pretip rire – C 1813; Leg torie i servicii conexe – C 1814; Activit i de editare a c ilor – J 5811; Activit i de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese i similare – J 5812; Activit i de editare a ziarelor – J 5813; Activit i de editare a revistelor i periodicelor – J 5814; Activit i de ambalare – N 8292.

recertificare

12. TRANS LINK GRUP SRL BUCURESTI

SMC 326 29.11.2010 29.10.2013 Lucr ri de construc ii-montaj, repara ii i între inere instala ii SCB – (din F 4329).

-

13. WEST-ROM SERVICE SRL BACAU SMC 327 20.12.2010 20.12.2013

Repararea i între inerea echipamentelor de ridicat i manipulat – (din C 2822). -

Documente eliberate i raportate de Serviciul Certificare Sisteme Management al Calit ii OCSM - AFER din cadrul ONFR – AFER.

Not : * Exclusiv: clauza 7.3. «Proiectare i dezvoltare».

Certificate de conformitate pentru sistemul de management de mediu emise de OCSM - AFER conform SR EN ISO 14001:2005

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Nr. crt.

Titularul certificatului emis

Serie i nr. certificat

Data emiterii/ reînnoirii Valabilitate Domeniul de activitate Observa ii

1. APRODEX S.R.L. PASCANI

SMM 047 06.12.2010 06.12.2013

Lucr ri de construc ii a c ilor ferate de suprafa – (din F 4212); Repara ii i între inere linii C.F. – (din F 4212); Lucr ri de construc ii a drumurilor – (din F 4211); Lucr ri de construc ii a cl dirilor reziden iale i nereziden iale – (din F 4120); Construc ia de poduri – (din F 4213).

recertificare

2. BELLA CONSULTING CONSTRUCTION S.R.L. SATU MARE

SMM 094 20.12.2010 20.12.2013

Construc ii de cl diri i lucr ri de geniu (poduri i pode e)– (din F 4120;F 4213); Construc ii hidrotehnice (amenaj ri i regulariz ri de râuri) – F 4291; Construc ii de drumuri – (din F 4211); Lucr ri de finisare – F 433; Executare de lucr ri de vopsire a re elelor electrice/ defri are pentru traseele liniilor electrice aeriene – (din F 4329); Lucr ri de îmbun iri funciare - (din A 0161).

-

ONFR – AFER Certificate de conformitate pentru sistemul de management de mediu emise de OCSM - AFER conform SR EN ISO 14001:2005

în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 137

Nr. crt.

Titularul certificatului emis

Serie i nr. certificat

Data emiterii/ reînnoirii Valabilitate Domeniul de activitate Observa ii

3. ICIM ARAD S.A. ARAD SMM 040 29.11.2010 29.11.2013

Extrac ia pietri ului i nisipului - (din B 0812); Fabricarea betonului, a mortarului i a produselor din beton pentru construc ii - (din C 2363, C 2364, C 2361); Fabricarea de construc ii metalice i p i componente ale structurii metalice pentru construc ii - (din C 2511); Lucr ri de construc ii a cl dirilor reziden iale i nereziden iale – (din F 4120); Lucr ri de construc ii de poduri, a drumurilor i autostr zilor, a c ilor ferate de suprafa i subterane - (din F 4213, F 4211, F 4212); Lucr ri de construc ii a proiectelor utilitare pentru fluide, electricitate i telecomunica ii - (din F 422); Lucr ri de demolare a construc iilor i de preg tire a terenului – (din F 4311, F 4312); Lucr ri de instala ii electrice i tehnico-sanitare i alte lucr ri de instala ii pentru construc ii - (din F 432); Lucr ri de finisare - (din F 433 cu excep ia F 4331, F 4339); Lucr ri de învelitori, arpante i terase la construc ii - (din F 4391); Construc ii hidrotehnice i îmbun iri funciare – (din F 4291); Extrac ia pietrei ornamentale i a pietrei pentru construc ii – (din B 0811); Fabricarea de mixturi asfaltice – (din C 2399).

recertificare

4. MAGO RO COMP S.R.L. JILAVA

SMM 002 15.11.2010 15.11.2013 FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MATERIAL PLASTIC - (din C 2229).

recertificare

5. MINLUC S.R.L. IASI SMM 092 06.12.2010 06.12.2013

Execu ie instala ii electrice interioare pentru construc ii civile i industriale, bran amente aeriene i subterane, la tensiunea nominal de 0,4 kV- (din F 4321); Execu ie instala ii sanitare, instala ii de înc lzire central i montaj echipamente – (din F 4322); Execu ie instala ii de ventila ii, aer condi ionat - (din F 4322).

-

6. RELOC S.A. CRAIOVA SMM 091 15.11.2010 15.11.2013 Construc ii, între inere, repara ii i moderniz ri locomotive LE, LDE, LDH i macarale C.F. – (din C 3317).

-

7. SIRCA S.A. PIATRA NEAMT

SMM 093 06.12.2010 06.12.2013 Fabricarea lag relor, angrenajelor i organelor mecanice de transmisie (rulmen i axiali 300–1500 mm; coroane din ate, ro i din ate, melci, ro i melcate) – (din C 2815).

-

Documente eliberate i raportate de Serviciul Certificare Sisteme Management de Mediu, Sisteme sanatate i Securitate Ocupa ional , Securitatea Informa iei OCSM - AFER din cadrul ONFR – AFER.

Certificate de conformitate pentru sistemul de management al s ii i securit ii ocupa ionale

emise de OCSM - AFER conform SR OHSAS 18001:2008 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Nr. crt.

Titularul certificatului emis

Serie i nr. certificat

Data emiterii Valabilitate Domeniul de activitate Observa ii

1. APRODEX S.R.L. PASCANI

SSO 023 06.12.2010 06.12.2013

Lucr ri de construc ii a c ilor ferate de suprafa – (din F 4212); Repara ii i între inere linii C.F. – (din F 4212); Lucr ri de construc ii a drumurilor – (din F 4211); Lucr ri de construc ii a cl dirilor reziden iale i nereziden iale – (din F 4120); Construc ia de poduri – (din F 4213).

recertificare

2. BELLA CONSULTING CONSTRUCTION S.R.L. SATU MARE

SSO 070 20.12.2010 20.12.2013

Construc ii de cl diri i lucr ri de geniu (poduri i pode e)– (din F 4120;F 4213); Construc ii hidrotehnice (amenaj ri i regulariz ri de râuri) – F 4291; Construc ii de drumuri – (din F 4211); Lucr ri de finisare – F 433; Executare de lucr ri de vopsire a re elelor electrice/ defri are pentru traseele liniilor electrice aeriene – (din F 4329); Lucr ri de îmbun iri funciare - (din A 0161).

-

3. MINLUC S.R.L. IASI SSO 068 06.12.2010 06.12.2013

Execu ie instala ii electrice interioare pentru construc ii civile i industriale, bran amente aeriene i subterane, la tensiunea nominal de 0,4 kV- (din F 4321); Execu ie instala ii sanitare, instala ii de înc lzire central i montaj echipamente – (din F 4322); Execu ie instala ii de ventila ii, aer condi ionat - (din F 4322).

-

4. RELOC S.A. CRAIOVA

SSO 067 15.11.2010 15.11.2013 Construc ii, între inere, repara ii i moderniz ri locomotive LE, LDE, LDH i macarale C.F. – (din C 3317).

-

5. SIRCA S.A. PIATRA NEAMT

SSO 069 06.12.2010 06.12.2013 Fabricarea lag relor, angrenajelor i organelor mecanice de transmisie (rulmen i axiali 300–1500 mm; coroane din ate, ro i din ate, melci, ro i melcate) – (din C 2815).

-

Documente eliberate i raportate de Serviciul Certificare Sisteme Management de Mediu, Sisteme sanatate i Securitate Ocupa ional , Securitatea Informa iei OCSM - AFER din cadrul ONFR – AFER.

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 138

OLFR – AFER

Operatorii de transport feroviar care de in licen e de transport feroviar pentru servicii de tip "A" i/sau tip "B"

suspendate/ retrase conform OMT 535/2007 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Nr. Crt.

Operator economic Adres

Telefon; Fax

Licen nou /

modificat

Nr. na ional al licen ei

Valabil * de la data

Licen temporar

valabil pân la data

Revizuibil la

Revizuiri data

Tip serviciu de transport feroviar**

Observa ii

Licen e de transport feroviar pentru servicii de tip "A" i/sau tip "B" SUSPENDATE

1.

S.C. ROFERSPED S.A BUCURE TI BUCURE TI, Str. Turda nr. 98, Bloc 29 A, Tronson 3, Parter, Sector 1, cod 011333 021-224.14.67 021-224.39.05

nou 37 25.05.2010 nu 2 ani Marf

SUSPENDAT 26.11.2010 (neîncepere activitate)

2.

S.C. CARMENSIMI GRUP S.R.L. PLOIE TI PLOIE TI, Str. Industriei nr. 4, jude ul Prahova, cod 100514 0244-576.501 0244-576.501

nou 38 17.06.2010 nu 2 ani Marf

(inclusiv m rfuri periculoase)

SUSPENDAT 21.09.2010

(neprezentare poli de

asigurare) RIDICARE

SUSPENDARE 22.09.2010

SUSPENDAT 17.12.2010 (întrerupere activitate)

Licen e de transport feroviar pentru servicii de tip "A" i/sau tip "B" RETRASE

1.

S.C. APRIA S.R.L. CLUJ NAPOCA CLUJ NAPOCA, Str. Avram Iancu nr. 52, ap. 4, cod 400083, jude ul Cluj 0264-599.141 0264-599.141

nou 32 20.10.2009 RETRAS 03.11.2010

nu 2 ani Marf

SUSPENDAT 20.04.2010 (neîncepere activitate)

modificare servicii de transport

2.

S.C. C.N. SERVICE C.F. R.E.C. S.A. BUCURE TI BUCURE TI, Str. C noaia, nr. 33, cod 032903, sector 3 021-327.24.03 021-327.24.03

nou 23 05.04.2008 RETRAS 30.11.2010

nu 2 ani Marf

SUSPENDAT 07.04.2010

(neob inere viz periodic )

nerespectarea cerin elor de acordare a

licen ei

3.

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L. BUCURE TI PLOIE TI, Str. Basarabilor nr. 7, cod 100036, jude ul Prahova 0244-40.26.00 0244-40.26.85

modificat 06.10.2008

19 11.03.2008 RETRAS 14.12.2010

nu 2 ani 01.03.2010 Marf

(inclusiv m rfuri periculoase)

Schimbare adres

sediu social i num r de

înregistrare încetare activitate

Documente eliberate i raportate de Serviciul Licen e Operatori de Transport Feroviar din cadrul OLFR – AFER.

* Licen a de transport feroviar este valabil pe o perioad nedeterminat , cu respectarea cerin elor care au stat la baza acord rii sau modific rii acesteia, în condi iile viz rii periodice la 2 ani.

** Tip serviciu de transport feroviar: tip A - transport feroviar de c tori desf urat în interes public i/sau în interes propriu; tip B - transport feroviar de marf desf urat în interes public i/sau în interes propriu.

OLFR – AFER

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 139

Operatorii de transport feroviar care de in licen e de transport feroviar pentru servicii de tip "C"

emise/ suspendate/ retrase conform OMT 535/2007 în perioada 01.11.2010 – 31.12.2010

Nr. Crt.

Operator economic Adres

Telefon; Fax

Licen nou /

modificat

Nr. na ional al licen ei

Valabil * de la data

Revizuibil la Revizuiri data Tip serviciu de

transport feroviar** Observa ii

Licen e de transport feroviar pentru servicii de tip “C” EMISE

1.

S.C. APRIA S.R.L. CLUJ NAPOCA CLUJ NAPOCA, Str. Avram Iancu nr. 52, ap. 4, cod 400083, jude ul Cluj 0264-599.141 0264-599.141

nou M - 074 03.11.2010 2 ani - manevr

(inclusiv m rfuri periculoase)

-

Licen e de transport feroviar pentru servicii de tip “C” SUSPENDATE

2.

S.C. DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE I TERMICE TERMOELECTRICA S.A. BUCURE TI - SUCURSALA TERMOSERV BR ILA COMUNA CHI CANI, cod 817025, jude ul Br ila Tel:0239-611.664 Fax:0239-611.701

modificat 06.01.2010

M - 048 09.06.2008 2 ani 07.06.2010 manevr

(inclusiv m rfuri periculoase)

SUSPENDAT 14.01.2009

(neîncepere activitate) ÎNCETAREA

SUSPEND RII 08.07.2009

Modificare situa ie juridic

SUSPENDAT 13.12.2010

(nerespectarea cerin elor)

3.

U.C.M. RE A S.A. RE A, Str. Golului nr. 1, cod 320053, jude ul Cara Severin Tel:0255-217.111 Fax:0255-223.082

nou M - 050 20.06.2008 2 ani 18.06.2010 manevr

SUSPENDAT 20.12.2008

(neîncepere activitate) ÎNCETAREA

SUSPEND RII 22.06.2009

SUSPENDAT 20.12.2010 (întrerupere activitate)

Licen e de transport feroviar pentru servicii de tip "C" RETRASE

1.

S.C. COMAT BIHOR S.A. ORADEA ORADEA, Str. Peei, nr.2, cod 410507, jude ul Bihor Tel: 0259-417.832 Fax:0259-431.468

nou M - 002

RETRAS 18.11.2010

30.08.2007 2 ani 25.08.2009 manevr întrerupere activitate

Documente eliberate i raportate de Compartimentul Licen e pentru Manevr Feroviar din cadrul OLFR – AFER.

* Licen a de transport feroviar este valabil pe o perioad nedeterminat , cu respectarea cerin elor care au stat la baza acord rii sau modific rii acesteia, în condi iile viz rii periodice la 2 ani.

** Tip serviciu de transport feroviar: tip C - numai manevr feroviar în interes public i/sau în interes propriu.

BULETINUL AFER - Anul XII Nr. 6/2010 (noiembrie - decembrie) 140