Click here to load reader

Buletin tematic

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Buletin tematic

1Buletin tematic
Redactor tiinific: Dr. în filologie
Aurelia Hanganu
© Biblioteca tiinific Central „A. Lupan” a AM, 2009
3
Cuprins
Istoria tiinei ........................................................................................................................... 14
Medicin .............................................................................................................................................. 39
Agricultur ........................................................................................................................................... 44
Matematic i economie ..................................................................................................................... 47
Fizic i tehnic .................................................................................................................................... 52
tiina în soluionarea problemelor globale (ecologia, energetica etc.) ................................. 82
tiina i învmîntul .............................................................................................................. 86
Indice de nume ........................................................................................................................ 99
”Prioritile tiinei au devenit necesiti vitale pentru întreaga societate, s-au
întreptruns planurile ideatice de comunicare, s-a stabilit o conexiune durabil între cele dou „societi”: Academia i Societatea propriu-zis, care, pân nu demult, activau separat, oarecum antinomic. Devenind unica instituie public de interes statal în sfera tiinei i inovrii, ca i coordonator plenipoteniar al activitii de cercetare i inovare, Academiei de tiine i s-au delegat competenele Guvernului în domeniul tiinei i inovrii. Aceasta a condiionat modificarea esenial a structurii organizatorice i instituionale i a paradigmei funcionale. În prezent, Academia de tiine echivaleaz cu nucleul tiinific de baz al Republicii Moldova, întrunind în interior cei mai notorii savani din ar. Codul, structurat i compartimentul într-un spirit i o manier democratic elevat, deplin transparent i eficient, reuete s exprime exhaustiv scopurile principale pe care trebuie s le ating societatea tiinific din Republica Moldova, dar i s contureze parametrii de implementare a vastelor posibiliti pe care le deine, de azi înainte, Academia de tiine, raza ei de aciune vizînd interesul naional în materie de cercetare fundamental i aplicabilitate pragmatic în sectorul real al economiei rii”. // Duca, Gheorghe. Contribuii la societatea bazat pe cunoatere (Knowledge Society) . – Ch. : tiina, 2007. - P. 48 .
Începînd cu anul 2009, Biblioteca tiinific Central “A. Lupan” a AM elaboreaz
buletinul tematic “tiina în Moldova”. Intenia de la care au pornit alctuitorii acestui buletin a fost oglindirea strii actuale a cercetrilor tiinifice din Republica Moldova. Ediia de fa scoate în eviden informaia despre 1017 titluri de monografii, articole din reviste, culegeri tematice, materialele conferinelor tiinifice aprute în perioada 2006-2008.
Atenie primordial a fost acordat lucrrilor teoretice, metodologice i de sintez. În procesul selectrii au fost evideniate prioritile tematice:
Probleme generale ale tiinei
Medicin
Agricultur
tiina i învmîntul
5
Înregistrrile bibliografice sunt sistematizate în diviziuni tematice, iar în cadrul diviziunilor acestea apar în ordinea alfabetic a autorilor i a titlurilor de lucrri.
Drept surse de selectare a documentelor au servit: Bibliografia Naional a Moldovei, cataloagele electronice ale bibliotecilor.
La întocmirea buletinului tematic au fost consultate de visu documentele din coleciile Bibliotecii tiinifice Centrale “A. Lupan” a AM. Descrierea bibliografic a fost efectuat conform standardelor în vigoare: STAS 12629-88 „Descrierea bibliografic a documentelor”; STAS 8256-82 „Prescurtrile cuvintelor i expresiilor tipice româneti i strine din referinele bibliografice”; GOST 7.1-2003 „Înregistrarea bibliografic. Descrierea bibliografic. Cerine generale i reguli de alctuire”.
Pentru a facilita regsirea informaiei s-au elaborat indicii de titluri i de nume. Bibliografia este destinat, întîi de toate, oamenilor de tiin, profesorilor,
bibliotecarilor, studenilor, dar i tuturor celor interesai de cercetarea tiinific.
6
Probleme generale ale tiinei
1. Academia de tiine în lumea modern: rolul i structura : [din materialele suplimentare ale conf. “tiina global i politicile naionale: rolul academiilor”, Chiinu, 4-5 mai 2007] // Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 8-13. – http://www.akademos.asm.md/
2. Academic network infrastructure development / P. Bogatencov, A. Cacean, A.
Ceban [et al.] // VIII International Conference on Information Technologies, 15-17 Apr. 2008 : abstr. on BIT+. – Ch., 2008. – P. 45-49. – Bibliogr. : 5 tit.
3. Academy of Science of Moldova / Acad. de tiine a Moldovei; trad. în lb. englez :
Rodica Costa; fotogr. : Vladimir Colos, Romeo ve. – Ch. : Î.E.P. „tiina”, 2006. – 139 p. – ISBN 978-9975-67-571-0.
4. Afanasiev, Veaceslav. Strategia naional în domeniul inovrii : componentele
structural-instituionale i informaionale / Veaceslav Afanasiev // VIII International Conference on Information Technologies, 15-17 Apr. 2008 : abstr. on BIT+. – Ch., 2008. – P. 98-102.
5. Andrie, Andrei. Cooperarea tiinific cu comitetul tiinific al Alianei Nord-
Atlantice / Andrei Andrie // Akademos. – 2006. – Nr 1 (2). – P. 50-51. – http://www.akademos.asm.md/
6. Andrie-Tabac, Silviu. Simboluri heraldice academiei noi (I) : [Simbolurile
Institutului de Matematic i Informatic i ale Institutului de Economie, Finane i Statistic] / Silviu Andrie-Tabac // Akademos. – 2008. – Nr 3 (10). – P. 111-113. – http://www.akademos.asm.md /
7. Andrie-Tabac, Silviu. Simbolurile oficiale ale Academiei de tiine a Moldovei /
Silviu Andrie-Tabac // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 6-13. – http://www.akademos.asm.md/
8. Andrie-Tabac, Silviu. Un nou pas în promovarea heraldicii : simbolurile Institutului
Patrimoniului Cultural / Silviu Andrie-Tabac // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 108-109. – http://www.akademos.asm.md/
9. Badîr, Iurie. Devenirea capitalului intellectual i dematerializarea activitilor
economice / Iurie Badîr // Intellectus. – 2006. – Nr 4. – P. 16-21. – http://agepi.md 10. Bargan, Petru. Managementul inovaional i eficiena activitilor de cercetare-
dezvoltare / Petru Bargan // Agricultura Moldovei. – 2006. – Nr 4. – P. 11-12. – Bibliogr. : 7 tit. 11. Baza legislativ i normativ a Republicii Moldova în domeniul tiinei i inovrii
= The legal and normative basis of Republic of Moldova in scientific and innovation field = / Acad. de tiine a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008. – 333 p. – ISBN 978-9975-62-234-9.
12. Bounegru, Tudor. Calea anevoioas de la inovaie la implementare / Tudor
Bounegru // Intellectus. – 2006. – Nr 2. – P. 36-41. – http://agepi.md
13. Cimpoie, Gh. Contribuie primordial la renaterea tiinei autohtone : [despre adoptarea „Codului cu privire la tiin i inovare”] / Gh. Cimpoie // Akademos. – 2008. – Nr 1- 2 (9). – P. 34. – http://www.akademos.asm.md/
14. Codul cu privire la tiina i inovare al Republicii Moldova = Code of the Republic
of Moldova on science and innovations = / Acad. de tiine a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 282 p. – ISBN 978-9975-62-178-6.
15. Cojocaru, I. Potenialul tiinific al RM – sistem informaional de perspectiv al
sferei tiinei i inovrii / I. Cojocaru // VIII International Conference on Information Technologies, 15-17 Apr. 2008 : abstr. on BIT+. – Ch., 2008. – P. 54-57. – Bibliogr. : 12 tit.
16. Cojocaru, Victoria. Inovarea – o form a creativitii umane / Victoria Cojocaru //
Studia Universitatis. Ser. tiine ale educaiei / Univ. de Stat din Moldova. – 2007. – Nr 9. – P. 38-40. – Bibliogr. : 5 tit. – http://www.usm.md/
17. Cojocaru, Victoria. Repere teoretice ale managementului proiectelor de cercetare /
Victoria Cojocaru // Studia Universitatis. Ser. tiine ale educaiei / Univ. de Stat din Moldova. – 2008. – Nr 9 (19). – P. 15-17. – Bibliogr. : 12 tit. – http://www.usm.md/
18. Cuciureanu, Gheorghe. Aspecte ale promovrii cooperrii tiinifice internaionale
la nivel european / Gheorghe Cuciureanu // Economie i Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 53-61. – Bibliogr. : 7 tit.
19. Cuciureanu, Gheorghe. Externalizarea tiinific în contextul internaionalizrii
domeniului de cercetare – dezvoltare / Gheorghe Cuciureanu // Intellectus. – 2007. – Nr 2. – P. 34-40. – Bibliogr. : 7 tit. – http://agepi.md
20. Cuciureanu, Gheorghe. Prevederea tehnologic – instrument modern de elaborare
i promovare a politicilor tiinifice i tehnologice / Gheorghe Cuciureanu // Economica. – 2006. – Nr 2. – P. 38-44. – Bibliogr. : 6 tit.
21. Cuciureanu, Gheorghe. Recunoaterea internaional – element important al
activitii tiinifice i inovaionale / Gheorghe Cuciureanu // Intellectus. – 2006. – Nr 1. – P. 76- 82. – http://agepi.md
22. Cuciureanu, Gheorghe. Utilizarea metodelor bibliometrice în evaluarea tiinei /
Gheorghe Cuciureanu // VIII International Conference on Information Technologies, 15-17 Apr. 2008 : abstr. on BIT+. – Ch., 2008. – P. 61-65. – Bibliogr. : 10 tit.
23. Duca, Gheorghe. Adresarea preedintelui Academiei de tiine a Moldovei ctre
comunitatea tiinific din ar / Gheorghe Duca // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. – 2006. – Nr 2. – P. 1-3. – www.asm.md
24. Duca, Gheorghe. Cercetarea i Inovarea – dou imperative de interes public major
pentru dezvoltarea rii / Gheorghe Duca // Akademos. – 2007. – Nr 1(6). – P. 5-13. – http://www.akademos.asm.md/
Recenzii : 26. Belostecinic, Grigore. Cunoaterea i inovarea – calea spre competitivitate / Grigore
Belostecinic // Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 58-60. 27. Hadârc, Ion. Gheorghe Duca i strategia schimbrii : contribuii la societatea bazat pe
cunoatere / Ion Hadârc // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 106-107. 28. Josanu, Efim. Gheorghe Duca i contribuia la „Knowledge Society” : *pe marginea crii
„Contribuii la societatea bazat pe cunoatere”+ / Efim Josanu // Lit. i arta. – 2007. – 20 dec. – P. 5. 29. Plieu, Raisa. Cunoaterea – resurs principal a societii : *lansarea crii „Contribuii la
societatea bazat pe cunoatere (Knowledge Society)”+ / Raisa Plieu // Gazeta bibliotecarului. – 2007. – Nr 11, 12. – P. 14.
30. Pohil, Vlad. Pledoarie pentru umanizarea chimiei, a tiinei, a societii : [pe marginea crii „Contribuii la societatea bazat pe cunoatere”] / Vlad Pohil // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 101-105.
31. Roibu, Nicolae. O carte despre tiina i mediu / Nicolae Roibu // Timpul. – 2007. – 15 noiemb. – P. 4.
32. Duca, Gheorghe. Inovarea i competitivitatea în tiin – chezie a integrrii în
spaiul european / Gheorghe Duca // Intellectus. – 2007. – Nr 4. – P. 5-7. – http://agepi.md 33. Duca, Gheorghe. Organizarea tiinei i a procesului inovaional pe teritoriul
postsovetic: experiena Republicii Moldova / Gheorghe Duca // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. – 2006. – Nr 1. – P. 1-4. – www.asm.md
34. Duca, Gheorghe. Reforma cercetrii în Republica Moldova / Gheorghe Duca //
Academica : revista editat de Academia Român. – 2007. – Nr 62-63. – P. 25-27. 35. Duca, Gheorghe. Reformarea tiinei în Republica Moldova : obiective, realizri,
probleme / Gheorghe Duca, Victor Balmu // Probleme actuale ale tiinelor socio-umane în condiiile integrrii europene : materiale conf. teoretico-t. intern., 28 ian. 2006. – Ch., 2006. – P. 23-27.
36. Duca, Gheorghe. Reforms of science and innovation spheres in the Republic of
Moldova / Gheorghe Duca // Radio electronic, informatics and technology : proc. of the 1st Int. Conf., 15-16 Oct. 2008. – Ch., 2008. – P. 19-20.
37. Duca, Gheorghe. Revitalizarea sferei tiinei i inovrii : realizri i perspective /
Gheorghe Duca // Intellectus. – 2006. – Nr 1. – P. 5-10. – http://agepi.md 38. Duca, Gheorghe. Sporirea contribuiei comunitii tiinifice la dezvoltarea
societii bazate pe cunoatere / Gheorghe Duca // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 3-7. – http://www.akademos.asm.md/
39. Duca, Gheorghe. tiina pentru pace i dezvoltare / Gheorghe Duca // Akademos. –
2007. – Nr 4 (8). – P. 3-5. http://www.akademos.asm.md/ 40. Duca, Gheorghe. tiina i dezvoltarea naional / Gheorghe Duca // Akademos. –
2007. – Nr 2-3 (7). – P. 58-60. – http://www.akademos.asm.md/
41. Duca, Gheorghe. tiina i inovarea în dezvoltarea durabil / Gheorghe Duca //
Consultant. – 2008. – Nr 6. – P. 22-28. – Idem în lb. englez, rus. 42. Extension of regional and international connectivity of RENAM network / A.
Andrie, P. Bogatencov, E. Peplow [et al.] // VIII International Conference on Information Technologies, 15-17 Apr. 2008 : abstr. on BIT+. – Ch., 2008. – P. 40-44. – Bibliogr. : 9 tit.
43. Fetiniuc, Valentina. Tendinele globale ale cheltuielilor pentru cercetare i
dezvoltare / Valentina Fetiniuc, Ivan Luchian // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 64-67. – http://www.akademos.asm.md/
44. Feura, Eugenia. Ciclul metodologic al cercetrii tiinifice i criteriile novaiei
tiinifice / Eugenia Feura // Analele : Ed. a V-a / Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch., 2007. – P. 142-145.
45. Filosofia tiinei : aspecte metodologice i axiologice / Acad. de Studii Economice
din Moldova.; coord. t. : Tudor Dumitra, Petru Rumleanschi. – Ch. : ASEM, 2008. – 176 p. – Bibliogr. la sfârtul art. i în notele de subsol. – ISBN 978-9975-75-387-6.
46. Furdui, Teodor. Finanarea i valorificarea alocaiilor bugetare în sfera tiinei i
inovrii / Teodor Furdui // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 8-15. – http://www.akademos.asm.md/
47. Furdui, Teodor. Finanarea tiinei i valorificarea mijloacelor publice în sfera
tiinei i inovrii în anul 2006 : (In imagini i diagrame) / Teodor Furdui // Akademos. – 2007. – Nr 1 (6). – P. 25-27. – http://www.akademos.asm.md/
48. Gaina, Boris. Activitatea Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare
Tehnologic i rezultatele tiinifice principale, obinute în sfera tiinei i inovrii în anul 2006 / Boris Gaina // Akademos. – 2007. – Nr 1 (6). – P. 14-24. – http://www.akademos.asm.md/
49. Gaina, Boris. Republica Moldova în spaiul inovaional al Comunitii Statelor
Independente / Boris Gaina // Probleme teoretice i practice ale economiei proprietii intelectuale : comunic. conf. int. t.-practice, ed a V-a, 16-17 noiemb. 2006. – Ch., 2007. – P. 53.
50. Ganea, Victoria. Concepte de baz privind rolul tiinei în dezvoltarea societii /
Victoria Ganea // Instruirea i cercetarea : modaliti de integrare : conf. intern., 16 apr. 2008. – P. 51-65. – Bibliogr. : 8 tit. i în notele de subsol.
51. Iovu, Maria. Colaborarea tiinific cu rile Uniunii Europene / Maria Iovu //
Vectorul European al Republicii Moldova i realizarea Planului de aciuni. – Ch., 2006. – P. 50- 54.
52. Lista lucrrilor tiinifice publicate i a titlurilor de protecie obinute de
comunitatea tiinific din Republica Moldova în anul 2006 / Acad. de tiine a Moldovei; red. resp. : Boris Gaina. – Chi. : S. n., 2007. – 125 p.
54. Melnic, Boris. Formarea modelului naional al tiinei / Boris Melnic // Akademos.
– 2006. – Nr 2 (3). – P. 57-58. – http://www.akademos.asm.md/ 55. Melnic, Boris. Omul – problem prioritar a tiinei / Boris Melnic // Univers Om. –
2008. – Nr 1. – P. 18-19. 56. Melnic, Boris. Umanismul tiinific / Boris Melnic // Prin religie i tiin spre pace
i umanism. – Ch., 2006. – P. 52-55. 57. Membrii corespondeni ai AM alei la 3 aprilie 2007 // Akademos. – 2007. – Nr
2-3 (7). – P. 69-76. – http://www.akademos.asm.md/ 58. Membrii titulari ai AM alei la 3 aprilie 2007 // Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7).
– P. 61-68. – http://www.akademos.asm.md/ 59. Mitnicaia, Lidia. Specificul producerii tiinifice i tendinele de schimbare a
acesteia / Lidia Mitnicaia, Elena Railean // Economica. – 2007. – Nr 1. – P. 7-9. – Bibliogr. : 7 tit. 60. Moldovan Research and Development Association : Activity Report, 2000-2005. –
Ch. : S. n., 2006. – 44 p. 61. Muzeul tiinei, o autentic inovaie muzeologic // Akademos. – 2008. – Nr 3
(10). – P. 5. – http://www.akademos.asm.md/
62. Percinschi, Natalia. Evaluarea comparativ a standardelor i normelor UE cu privire la cercetare, dezvoltare i tiin / Natalia Percinschi // Economie i Sociologie. – 2007. – Nr 3. – P. 81-91. – Bibliogr. : 9 tit.
63. Picenco, Marina. Baza legislativ a sistemului de evaluare i acreditare a
organizaiilor din sfera tiinei i inovrii în Republica Moldova / Marina Picenco, Anatol Rotaru // Economica. – 2007. – Nr 3. – P. 5-7.
64. Porcescu, Sergiu. Contribuia tiinei din Moldova la realizarea programului
“Unitate prin diversitate” al UE / Sergiu Porcescu // Intellectus. – 2007. – Nr 3. – P. 77-78. – http://agepi.md
65. Porcescu, Sergiu. Noi forme i dimensiuni ale cooperrii tehnico-tiinifice / Sergiu
Porcescu // Akademos. – Nr 1-2 (9). – P. 55-61. – http://www.akademos.asm.md/
66. Porcescu, Sergiu. Oportuniti pentru comunitile tiinifice din rile origine / Sergiu Porcescu // Akademos. – 2008. – Nr 3 (10). – P. 31-35. – Bibliogr. În notele de subsol. – http://www.akademos.asm.md/
67. Proiectele din sfera tiinei i inovrii finanate de la bugetul de stat pe anul 2006 / resp. : Gheorghe Duca, Boris Gaina // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – Ed. special. – 2006. – 25 august. – 168 p.
68. Rapoarte de cercetare din sfera tiinei i inovrii : culeg. de rez. (2005-2007) /
alct. : P. Racu, A. Lupan, O. Labutina; Agenia de Stat pentru Proprietatea Intelectual a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 172 p. – (Col. Centrului de Informare i Documentare în domeniul Proprietii Intelectuale; Vol. 1). – ISBN 978-9975-911-21-4.
69. Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare
Tehnologic i rezultatele tiinifice principale, obinute în sfera tiinei i inovrii în anul 2005 / Acad. de tiine a Moldovei; red. resp. : Boris Gaina. – Ch. : S. n., 2006. – 336 p. – ISBN 978- 9975-62-154-0.
70. Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare
Tehnologic i rezultatele tiinifice principale, obinute în sfera tiinei i inovrii în anul 2006 / Acad. de tiine a Moldovei; alct. : Nistor Bolocan *et al.+; secretar t. : Boris Gaina. – Ch. : S. n., 2007. – 218 p.
71. Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare
Tehnologic i rezultatele tiinifice principale, obinute în sfera tiinei i inovrii în anul 2007 / Acad. de tiine a Moldovei; alct. : Nistor Bolocan, …; secretar t. : Boris Gaina. – Ch. : S. n., 2008. – 299 p. – ISBN 978-9975-62-215-8.
72. Reforma tiinei prin optica savantului Andrei Timu // Akademos. – 2006. – Nr 3-
4 (5). – P. 42-44. – http://www.akademos.asm.md/ 73. Roman, Corina. Programul STEP : dezvoltarea pieei inovaiilor / Corina Roman,
Lidia Romanciuc // Intellectus. – 2006. – Nr 4. – P. 10-15. – http://agepi.md 74. Roca, Alfreda. Noi surse de finanare a tiinei – noi posibiliti de dezvoltare i
integrare în cercetarea internaional / Alfreda Roca // VIII International Conference on Information Technologies, 15-17 Apr. 2008 : abstr. on BIT+. – Ch., 2008. – P. 145-147.
75. Rotaru, Anatol. Consideraii generale privind paradigma sinergetic a
autoorganizrii sistemelor de cercetare-dezvoltare / Anatol Rotaru // Akademos. – 2008. – Nr 3. – P. 21-24. – http://www.akademos.asm.md/
76. Samoteeva, Raisa. Filozofia cercetrii. Elaborarea lucrrilor tiinifice : suport de
curs masterat / Raisa Samoteeva. – Ch. : UTM, 2006. – 100 p. – Bibliogr. : p. 100 (27 tit.) . – ISBN 978-9975-45-022-5.
77. Strategia naional în domeniul inovrii pentru perioada 2008-2011 / Veaceslav
Afanasiev, Nicolae Dumbrveanu, Iurie Badîr *et al.+ // Intellectus. – 2008. – Nr 2. – P. 5-9. – Bibliogr. : 17 tit.
78. Tighineanu, Ion. Programe de stat i programe pentru tineri cercettori / Ion
Tighineanu // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 43-47. – http://www.akademos.asm.md/
Ion Rusandu // Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 45. – http://www.akademos.asm.md/ 81. Timu, Andrei. tiina în slujba societii / Andrei Timu / Rev. de Filozofie,
Sociologie i tiine Politice. – 2007. – Nr 2. – P. 87-94.
82. Timu, Andrei. tiina i inovarea – baz a dezvoltrii social-economice a rii : aprecieri, realizri, propuneri / Andrei Timu // Economie i Sociologie. – 2007. – Nr 3. – p. 125- 141.
83. urcan, Aurelia. Determinarea complexului de indicatori ai tiinei i inovrii
pentru Republica Moldova / Aurelia urcan // Intellectus. – 2007. – Nr 4. – P. 8-12. – Bibliogr. : 5 tit. – http://agepi.md
84. urcan, Aurelia. Perfecionarea evalurii statistice a activitii tiinifice i
inovaionale / Aurelia urcan // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 62-63. – http://www.akademos.asm.md/
85. Voronin, Vladimir. S învingem prin tiin : *despre reformarea Acad. de tiine a
Moldovei] / Vladimir Voronin // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 3. – http://www.akademos.asm.md/
86. , .
/ // Akademos. – 2008. – Nr 3 (10). – P. 25-28. – http://www.akademos.asm.md/
87. , . . , / . . //
Akademos. – 2006. – Nr 1 (2). – P. 44-49. – http://www.akademos.asm.md/
88. , . , (Knowledge Society) / ; trad. din lb. român : Rodica Cujb. – Ch. : Î.E.P. „tiina”, 2008. – 304 p. – (Col. „Strategia schimbrii”). – ISBN 978-9975-67-014-2.
89. , .
- / , // – : 15 : . -. ., 16 . 2006. – ., 2007. – . 5-10.
90. - (Nr
138-XVI 21.06.2007) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2007. – Nr 107-111 (27 iulie). – P. 31-34.
91. (Nr 259 15.07.2007) //
93. / . . ;
. : . . (. .) [ .]. – . : , 2007. – 333 p. – ISBN 978-9975-916- 07-3.
94. , . /
// : . . . – 2007. – Nr 3 (37). – P. 89-92.
Conferine tiinifice
95. Intelectualitatea Republicii Moldova în perioada de tranziie (sfîritul sec. XX-
începutul sec. XXI) : materialele conf. t. interuniv., 3 apr. 2007 / col. red. : Mihai Braga [et al.]. – Ch. : UTM, 2007. – 218 p. – ISBN 978-9975-9853-8-3.
96. International Conference of Young Researches, 4th ed., 10 Nov. 2006 dedicated to
the 60th anniv. of Acad. of Sciences of Moldova : scientific abstr. / Acad. of Sciences of Moldova, Moldovan Assoc. of Young Researches “Pro-Science”; science com. : Gheorghe Duca [et al.]. – Ch. : Î.E.P. “tiina”, 2006. – 211 p. – Bibliogr. la sfîritul art. – ISBN 978-9975-67-598-0.
97. International Conference of Young Researches, 5th ed., 9 Nov. 2007 : book of
abstr. / Acad. of Sciences of Moldova, Moldovan Assoc. of Young Researches “Pro-Science”; science com. : Gheorghe Duca [et al.]. – Ch. : S. n., 2007. – 240 p. – Bibliogr. la sfîritul art. – ISBN 978-9975-62-196-0.
98. International Conference of Young Researches, 6th ed., 6-7 Nov. 2008 : scientific abstr. / Acad. of Sciences of Moldova, Moldovan Assoc. of Young Researches “Pro-Science”; org com. : Valeriu Ciorb [et al.]; scientific com. : Valeriu Ciorb (chairman) [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 235 p. – Bibliogr. la sfîritul art. – ISBN 978-9975-70-769-5.
99. Science & Education Policies : Intern. Conf. for the Central and Eastern Europe,
Balkans, Caucasus and Baltic States, 18-21 Sept. 2008 : abstr. / Acad. of Sciences of Moldova; org. com. : Gheorghe Duca [et al.]. – Ch. : S. n., 2008. – 44 p. – ISBN 978-9975-62-236-3.
14
Istoria tiinei
100. Ababii, Ion I. 50 ani de la fondarea catedrei Filozofie i Bioetic : [Univ. de Stat de Medicin i Farmacie „Nicolae Testemianu”] / Ion I. Ababii // Bioetica, Filosofia, Economia i Medicina în strategia de asigurare a securitii umane : materialele conf. a XII-a t. intern., 28- 29 aug. 2007. – Ch., 2007. – P. 15-30.
101. Academia de tiine a Moldovei : Istorie i contemporaneitate. 1946-2006 / Acad.
de tiine a Moldovei; coord. ed. : D. Dragnev, I. Jarcuchi. – Ch. : Î.E.P. „tiina”, 2006. – 492 p. – (Col. „Academica” / coord. col. : acad. Gheorghe Duca. – Vol. 2.). – ISBN 978-9975-67-557-4.
102. Batîr, Dumitru. Nelinitea memoriei: Evoluia chimiei în Moldova i avatarurile
vieii. Sinteze. Portrete. Medalioane. Reflecii / Dumitru Batîr; Acad. de tiine a Moldovei. Secia de tiine Biologice, Chimice i Ecologie. Inst. de Chimie. – Ch. : S. n., 2007. – 348 p. – Bibliogr. : p. 317-331 (488 tit). – ISBN 978-9975-62-170-0.
103. Bologa, M. K. Evolution and achievements of Institute of Applied Physics of the
Academy of Sciences of Moldova / M. K. Bologa // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2006. – Vol. 5, Nr 3-4. – P. 263-282. – http://sfm.asm.md/moldphys/
104. Burdujan, Victor. Istoria Facultii de Agronomie *a UASM+ / Victor Burdujan //
Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 14-16. 105. Calmuchi, Laureniu. Pagini din istoria invmîntului matematic în Moldova :
(Secolul XV pîn la începutul secolului al XX-lea) / Laureniu Calmuchi, Ion Cojocaru. – Ch. : UST, 2008. – 297 p. – Bibliogr. : p. 259-273 (245 tit.). – ISBN 978-9975-9777-7-7.
106. Cojocaru, Ion. File din istoria învmîntului matematic în Moldova din secolul XV
pân la începutul secolului al XX-lea / Ion Cojocaru; coord. t. : Hariton Andrei; consultant t. : Laureniu Calmuchi; Univ. de Stat din Tiraspol. – Ch. : S. n., 2006. – 111 p. – Bibliogr. : p. 91-111 (541 tit). – ISBN 978-9975-9538-5-6.
107. Darie, Grigore. Institutul de Zootehnie i Medicin Veterinar la 50 de ani de
activitate / Grigore Darie // Agricultura Moldovei. – 2006. – Nr 7-8. – P. 4-5.
108. Dragnev, Demir. tiina istoric din Moldova în anii 1946-2006 / Demir Dragnev, Ion Jarcuchi // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2006. – Nr 1-2. – P. 3-16. – Bibliogr. : 9 tit.
109. Duca, Gheorghe. 60 de ani de cercetare academic în Republica Moldova /
Gheorghe Duca // Akademos. – 2006. – Nr 3-4. – P. 3-6. – http://www.akademos.asm.md/ 110. Elemente de istorie a matematicii i matematica în Republica Moldova / Soc.
Matematicienilor din Rep. Moldova, Univ. de Stat din Tiraspol, Univ. Tehnic a Moldovei; elab. : G. Beleavschi *et al.+; coord. : M. Cioban, I. Valu *et al.+. – Ch. : S. n., 2006. – 380 p. – Bibliogr. la sfîritul cap. – ISBN 978-9975-62-067-3.
111. Eco, Constantin. Catedra Economie, Management i Psihopedagogie la 10 ani :
*Univ. de Stat de Medicin i Farmacie “Nicolae Testemianu”, 1997-2007+ / Constantin Eco;
112. Eco, Ludmila. Institutul de Cercetri tiinifice în domeniul Ocrotirii i Sntii
Mamei i Copilului la 25 de ani : istoria, activitatea tiinific i perspectivele / Ludmila Eco // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. – 2007. – Nr 2. – P. 7-14.
113. Gaina, Boris. coala Oenologic din Moldova la 60 ani / Boris Gaina // Akademos.
– 2006. – Nr 2 (3). – P. 5. – http://www.akademos.asm.md/; Viticultura i Vinificaia în Moldova. – 2006. – Nr 5. – P. 20-21; Intellectus. – 2006. – Nr 2. – P. 9-14. – http://agepi.md
114. Gajim, tefan. Istoria sistemului naional de proprietate intelectual în date i
imagini : 1992-2007 / tefan Gajim; Agenia de Stat pentru Proprietatea Intelectual (AGEPI). – Ch. : AGEPI, 2007. – 192 p. – Bibliogr. : p. 118 (6 tit.). – ISBN 978-9975-911-05-4.
115. Gheorghi, Eugen. 75 de ani de fizic teoretic i experimental : [activitatea a
catedrei de fizic teoretic i experimental a Univ. de Stat din Tiraspol+ / Eugen Gheorghi // Fizica i tehnologiile moderne. – 2006. – Vol. 4, Nr 1-2. – P. 54-56.
116. Gherman, Diomid. Aa a fost s fie / Diomid Gherman. – Ch : S. n., 2008. – 340 p. –
ISBN 978-9975-62-228-8. 117. Institutul de Energetic: Rezultatele tiinifice principale pe perioada 1955-2006 =
: 1955-2006 = The Institute of Power Engineering : The main scientific results during the period of 1955-2006 / Acad. de tiine a Moldovei; aut.-alct. : V. Postolati. – Ch. : S. n., 2006. – 56 p. – ISBN 978-9975- 62-048-2.
118. Institutul de tiine ale Educaiei la 65 de ani: File de istorie / Inst. de tiine ale
Educaiei; select. i adapt. : Victor Bâcu; coord. : Eugen Coroi, Nelu Vicol. – Ch. : Univers Pedagogic, 2006. – 243 p. – Bibliogr. : p. 242-243 (32 tit.). – Ind. de nume : p. 237-241. – ISBN 978-9975-9560-2-4.
119. Kantser, V. Physics and engineering in the research centres of Republic of Moldova:
Retrospective view on the activities in the past 60 years of the Academy of Sciences of Moldova and perspective view on the future investigations / V. Kantser // Moldavian Journal of the Physical Sciences.- 2006. – Vol. 5, Nr 2. – P. 137-148. – http://sfm.asm.md/moldphys/
120. Marian, Grigore. Prima Facultate inginereasc în Moldova / Grigore Marian //
Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 16-20. 121. Micoi, Gheorghe. Teoria probabilitilor i aplicaiile ei: repere istorice i
contribuii în fondarea direciei de cercetare în Republica Moldova / Gheorghe Micoi // Akademos. – 2006. – Nr 1 (2). – P. 26-30. – http://www.akademos.asm.md/
122. Ojovanu, Vitalie. Dimensiunile performanei: Catedra „Filozofie i Bioetic” a Univ.
de Stat de Medicin i Farmacie „Nicolae Testemianu” la aniversarea celor 50 ani de activitate i 70 ani de la naterea efului catedrei, profesor univ., academician Teodor N. îrdea / Vitalie Ojovanu; red. resp. : Petru V. Berlinschi; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie „Nicolae
123. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Istoria gîndirii pedagogice în Republica Moldova –
Epoca Marii Degradri : (anii 1992-2003) : [monogr.] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu; red. t. : Virgil Mândâcanu; Univ. Pedagogic de Stat «Ion Creang» din Chiinu. – Ch. : Labirint, 2007. – 331 p. – Bibliogr. p. 278-327 (960 tit.). – ISBN 978-9975-943-08-6.
124. Prisacari, V. Catedra de epidemiologie la 40 ani de la fondare : [Univ. de Stat de
Medicin i Farmacie „Nicolae Testemianu”] / V. Prisacari; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie „Nicolae Testemianu”. – Ch. : S. n., 2007. – 32 p. – Bibliogr. : p. 26-32. – ISBN 978- 9975-64-082-4.
125. Rusnac, Gheorghe. Universitatea de Stat din Moldova, (1996-2006) : [din istoricul
univ. : în 2 vol.] / Gheorghe Rusnac, Valeriu Cozma; col. red. : Petru Gauga *et al.+; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2006. – Vol. 1. – 256 p. – Bibliogr. : p. 249-256. – ISBN 978-9975- 70-681-0; Vol. 2. – 646 p. – Bibliogr. : p. 625-646. – ISBN 978-9975-70-022-1.
126. Rusu, O. Institutul de Neurologie i Neurochirurgie (INN) – pai i devenire: (o
istorie a timpului) / O. Rusu, L. Ciobanu // Actualiti în neurologie : materialele conf. consacrate aniversrii a 80 de ani de la naterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 9-14.
127. Stratulat, P. Dezvoltarea cercetrilor tiinifice în domeniul ocrotirii sntii
mamei i copilului în Republica Moldova timp de 20 ani: realizri i perspective / P. Stratulat // Bul. de Perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P. 3-13.
128. 60 de ani de la fondarea primelor institute academice // Intellectus. – 2006. – Nr
2. – P. 69-70. – http://agepi.md 129. ULIM – 15 ani de ascensiune / Marcel Toma, Igor Pânzaru, Antonina Sârbu; red.-
ef : Sergiu Gavrili; Univ. Liber Intern. din Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 79 p. 130. Unele aspecte din istoria dezvoltrii învmîntului în Republica Moldova de la
începuturi pân la prezent : (Cluza ghidului) / Muzeul Pedagogic Rep.; coord. : Vladimir Lemne. – Ch. : CEP USM, 2006. – 171 p. – Bibliogr. : p. 166-167 (20 tit.). – ISBN 978-9975-70- 628-5.
131. Universitatea Agrar de Stat din Moldova, 1933-2008 : 75 ani [de la înfinare] /
Univ. Agrar de Stat din Moldova; col. red. : Gh. Cimpoie (coord.), V. Vrancean, S. Turi [et al.]. – Ch. : S. n., 2008. – 56 p.
132. Universitatea Liber Internaional din Moldova: 15 ani de ascensiune, 1992-
2007 : bibliogr. / Univ. Liber Intern. din Moldova. Dep. Inform. Biblioteconomic; alct. : Tatiana Kalgukin, Inesa Soltan; dir. publ. : Andrei Galben; red. t. : Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroag; ed. îngrijit de Zinaida Sochirc. – Ch. : ULIM, 2007. – 174 p. – ISBN 978- 9975-101-09-7.
133. Universitatea Pedagogic de Stat “Ion Creang” : din istoria univ. / aut. i col.
red. : Nicolae Banuh (coord.) [et al.]. – Ch. : S. n., 2007. – 48 p.
134. , . . .
/ . . // . – 2006. – Nr 3. – P. 4-91 : fotogr.
135. , . -: /
. – . : . ., 2006. – 90 p. – ISBN 978-9975-900-92-8.
Personalia
136. Ababii, Ion. Fclier al tiinei medicale : prof. Viorel Priscaru la 60 de ani / Ion
Ababii // Intellectus. – 2006. – Nr 1. – P. 99-100. – http://agepi.md 137. Ababii, Ion. Petru Iarovoi – unul dintre patriarhii serviciului sanitaro-epidemiologic
din Republica Moldova : omagiu la 75 de ani / Ion Ababii // Sntate public, economie i management în medicin. – 2007. – Nr 4. – P. 53-56 : fotogr.
138. Ababii, Ion. Profesorul universitar Viorel Priscaru la 60 de ani / Ion Ababii // Bul.
Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. – 2006. – Nr 3. – P. 328-330. 139. Academician Pavel Vlad – a distinguished researcher and ardent promoter of
science // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2006. – Vol. 1, Nr 1. – P. 18-19. – http://www.cjm.asm.md/
140. Academicianul Boris Gaina : secvene biobibliogr. / Acad. de tiine a Moldovei.
Bibl. t. Central „Andrei Lupan”; alct. : Lidia Zasavichi; red. resp. : Elena Corotenco. – Ch., 2007. – 212 p. – Texte : lb. rom., rus. – ISBN 978-9975-62-210-3. – www.amlib.asm.md
141. Academicianul Constantin Popovici. Omul. Savantul. Scriitorul : Biografia. Opera.
Aprecieri. Iconografia. Bibliografia / Acad. de tiine a Rep. Moldova. Inst. de Cercet. Interetnice. Bibl. t. Central; col red. : Ion Bodrug. – Ch. : S. n., 2006. – 740 p. – ISBN 978-9975- 9755-2-0.
142. Academicianul Gheorghe Cozub la frumosul jubileu de 70 ani : [oenolog] / Acad.
de tiine a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008. – 127 p. – Bibliogr. : p. 104-127. – ISBN 978-9975-901- 16-1.
143. Academicianul Gheorghe Duca : biobibliogr. / Acad. de tiine a Moldovei. Bibl. t.
Central „Andrei Lupan”, Bibl. t. a Univ. de Stat „A. Russo”; alct. : Lidia Zasavichi, Janna Nikolaeva, Valentina Guriev [et al.]; red, t. : Dumitru Batîr; red. resp. : Elena Corotenco. – Ch., 2007. – 142 p. – www.amlib.asm.md
144. Academicianul Ion Dru: prozatorul, dramaturgul, eseistul : biobibliogr. / Acad.
de tiine a Moldovei. Bibl. t. Central „A. Lupan”; coord., red. t. : Mihail Dolgan; resp. de ed. : Mariana lapac; alct, : Lilia Bodarev, Valentina Guriev, Janna Nikolaeva [et al.]; red. t. i bibliogr. : Claudia Slutu-Grama; red. bibliogr. : Lidia Zasavichi; resp. de ed. din partea BC
145. Academicianul Mihai Lupacu – ctitor i patriarh al tiinelor agricole i
agriculturii contemporane autohtone / Gh. Duca, T. Furdui, A. Gorodenco [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. – 2008. – Nr 1 (304) . – P. 177-181.
146. Academicianul Mihail Lupacu – ctitor i patriarh al agriculturii / Acad. de tiine
a Moldovei. Inst. de Microbiologie i Biotehnologie; alct. : Eugenia Revenco, V. Lupacu, Asea Timu. – Ch. : S. n., 2008. – 416 p. – Bibliogr. : p. 358-379. – ISBN 978-9975-62-232-5.
147. Academicianul Nicolae Corlteanu, 1915-2005 : biobibliogr. / Acad. de tiine a
Moldovei. Inst. de Lingvistic, Bibl. t. Central; alct. : Ion pac, Ana Grabazei; consultant : Silviu Berejan. – Ch. : „tiina”, 2006. – 112 p. – 978-9975-67-528-4.
148. Academicianul P. M. Zhukovskii – 120 de ani : culeg. de articole t. =
. . – 120 : . . c. / Acad. de tiine a Moldovei. Secia de Biologie, Chimie, Ecologie, Secia de tiine Agricole, Grdina Botanic a AM *et al.+; a pregtit : Ilia Trombichi; red. t. : A. Ciubotaru, P. Obuh, A. V. Teleu *et al.+. – Ch. : Eco-TIRAS, 2008. – 160 p. – ISBN 978-9975-66-063-1.
149. Academicianul Pavel Vlad – savant ilustru i promotor tenace al tiinei / Gh.
Duca, T. Furdui, I. Todera *et al.+ // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. – 2006. – Nr 1 (298) . – P. 183-186.
150. Academicianul Simion Toma – personalitate marcant în tiina naional /
Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Petru Patron *et al.+ // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. – 2006. – Nr 2 (299). – . 179-182.
151. Academicianul S. A. Moscalenco – 80 ani / alct. : P. Khadzhi, I. Belousov, E.
Dumanov [et al.] . – Ch. : S. n., 2008. – 148 p. – ISBN 978-9975-66-086-0. 152. Academicianul Sveatoslav Moscalenco *resurs electronic+ : biobibliogr. / alct. :
Janna Nikolaeva, Olga urcan; red. bibliogr. : Lidia Zasavichi. – Ch., 2008. – 90 p. – ISBN 978- 9975-4046-0-0. – www.amlib.asm.md
153. Academicianul Teodor Furdui: savant, mentor, militant / Acad. de tiine a
Moldovei. Inst. de Fiziologie i Sanocreatologie; alct. coord. : Valentina Ciochin. – Ch. : S. n., 2006. – 298 p. – Bibliogr. : p. 263-298. – ISBN 978-9975-62-157-1.
154. Academicianul V. A. Moscalenco – 80 ani / alct. : K. Gudima, L. Dohotaru. – Ch. :
S. n., 2008. – 138 p. – ISBN 978-9975-66-087-7. 155. Academicianul Vsevolod Moscalenco *resurs electronic+ : biobibliogr. / alct. :
Janna Nikolaeva, Olga urcan; red. bibliogr. : Lidia Zasavichi. – Ch., 2008. – 82 p. – ISBN 978- 9975-4046-3-1. – www.amlib.asm.md
157. Alexandru Abramciuc : *professor univ., dr. în tehnic] : biobibliogr. / alct. Maria
Fotescu, Elena Scurtu ; red. coord. : Elena Harconi, Margareta Curtescu; Min. Educaiei i Tineretului al Republicii Moldova, Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. t. – Bli : S. n., 2006. – 171 p. – (Personaliti universitare blene). – ISBN 978-9975-931-96-0. – http://libruniv.usb.md/
158. Alexianu, erban. File din viaa tatlui meu : [profesorul univ. Gh. Alexianu] /
erban Alexianu. – Ch. : S. n., 2007. – 299 p. – Bibliogr. : p. 297-298 (47 tit). – ISBN 978-9975- 9892-2-0.
159. Andrei Smochin la 60 de ani : [jurist, profesor univ.] : biobibliogr. / alct. :
Veronica Gheu, Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroag; ed. îngrijit de Zinaida Sochirc; Univ. Liber Intern. din Moldova. Dep. Inform. Biblioteconomic. – Ch. : ULIM, 2006. – 86 p. – (Col. “Universitaria”; Fasc. a 24-a). – ISBN 978-9975-920-01-8.
160. Andrie, Vasile. Contribuia comunicaiilor nervoase interorganice la inervaia
bronhiilor i a vaselor circulaiei pulmonare : 70 *ani de la naterea medicului anatomist Vasile Andrie+ / Vasile Andrie; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie „Nicolae Testemianu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2007. – 44 p. – Bibliogr. : p. 40-41 (20 tit.). – (Savani-medici ilutri).
161. Andriu, Constantin. Un semicentenar de cercetri în hepatitele virale efectuate
de catedra boli infecioase, tropicale i parazitologie medical : (Alocuiune aniversar) : 70 *ani de la natere a lui Constantin Andriu+ / Constantin Andriu; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie „Nicolae Testemianu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2006. – 50 p. – Bibliogr. : p. 34-50. – (Savani-medici ilutri).
162. Anei-Naconecina, Antonina. Chemarea inimii: Lector univiversitar Ludmila Timco /
Antonina Anei-Naconecina; consultant : Mihail Revenco; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : Pontos, 2008. – 43 p. – Bibliogr. : p. 32-34. – ISBN 978-9975-938-74-7.
163. Bahnaru, Vasile. Silviu Berejan – omul logodit pentru eternitate cu lingvistica i cu
neamul românesc / Vasile Bahnaru // Rev. de Lingvistic i tiin Literar. – 2007. – Nr 3-4. – P. 30-35.
164. Batîr, Dumitru. Ancorat în tumultul actualitii: Academicianul Isaak Bersuker la 80
de ani / Dumitru Batîr // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 111-112. – http://www.akademos.asm.md/
165. Batîr, Dumitru. Gheorghe Junghietu: Savant i arhitect al învmîntului
universitar / Dumitru Batîr // Intellectus. – 2006. – Nr 1.– P. 83-86. – http://agepi.md 166. Batîr, Dumitru. His life was a legend: Antonie Ablov, (1905-1978) : [acad., dr. hab.
în chimie] // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2008. – Vol. 3, Nr 1. – P. 129-132. – http://www.cjm.asm.md/
168. Batîr, Dumitru. Spirit ancorat cu plenitudine în actualitate : [academicianul
Gheorghe Duca la 55 de ani+ / Dumitru Batîr // Intellectus. – 2006. – Nr 4. – P. 80-82. – http://agepi.md; Mediul Ambiant. – 2007. – Nr 1 (31). – P. 45-46.
169. Batîr, Dumitru. coala savantului Iurie Lealikov : [acad., dr. hab.în chimie, (1909-
1976)+ / Dumitru Batîr // Intellectus. – 2006. – Nr 2.– P. 46-48. – http://agepi.md 170. Batîr, Dumitru. The horizons of knowledge and the power of synthesis : [acad.,
fondator al colii t. de chimie cuantic i fizic chimic Isaac Bersuker] / Dumitru Batîr // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2007. – Vol. 2, Nr 1. – P. 126-128. – http://www.cjm.asm.md/
171. Batîr, Dumitru. Un destin dincolo de timp. Chimistul Dumitru Popa : [dr. în chimie
(1927-1997)+ / Dumitru Batîr // Intellectus. – 2007. – Nr 2. – P. 83-85. – http://agepi.md 172. Batîr, Dumitru. Un nume de referin al tiinei naionale : *Andrei Andrie,
academician, cercet. t. în domeniul fizicii+ / Dumitru Batîr // Intellectus. – 2007. – Nr 3. – P. 74- 76. – http://agepi.md
173. Beril, S. I. The Knight of Science : [Evghenii Pokatilov, fizician, membru
corespondent al AM la 80 de ani] / S. I. Beril // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2007. – Vol. 6, Nr 1. – P. 14-17. – http://sfm.asm.md/moldphys/
174. Beior, Vitalie. Polifracturile oaselor aparatului locomotor i consecinele lor :
(Alocuiune aniversar) : 70 *ani de la natere a lui Vitalie Beior+ / Vitalie Beior; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie „Nicolae Testemianu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2006. – 71 p. – Bibliogr. : p. 46-71. – (Savani-medici ilutri).
175. Botnarciuc, Vasile. Eficiena i avantajele cercetrii sistemice : [acad. Silviu
Berejan] / Vasile Botnarciuc // Rev. de Lingvistic i tiin Literar. – 2007. – Nr 3-4. – P. 36-43. 176. Caner, Valeriu. Creator de noi metode matematico-statistice : membru
corespondent Evghenii Lvovschi la 75 de ani / Valeriu Caner // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 116. – http://www.akademos.asm.md/
177. Cebotari, Ion. O longevitate profesionist în serviciul medicinii preventive : [70 ani
de la naterea lui Ion Cebotari] / Ion Cebotari; Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al mun. Chiinu, Centrul de Medicin Preventiv. – Ch. : S. n., 2008. – 44 p.
178. Chiril Draganiuc, doctor habilitat în tiine medicale, ministru al sntii al
Republicii Moldova, (1974-1990) : Biobibliogr. : 75 [ani de la natere] / Univ. de Stat de Medicin i Farmacie “Nicolae Testemianu”, IMSP Centrul Rep. de Diagnosticare Medical. – Ch. : CEP “Medicina”, 2006. – 79 p. – (Savani-medici ilutri).
180. Ciobanu, Ludmila. Patriarhul neurologiei autohtone : Acad. Diomid Gherman la 80
de ani / Ludmila Ciobanu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 192.
181. Confereniar universitar tefan Plugaru. Enzimoindicaia enterobacteriilor cu
ajutorul unor metode i procedee rapide : 70 [ani de la naterea medicului infecionist, profesorului univ. t. Plugaru] / Univ. de Stat de Medicin i Farmacie “Nicolae Testemianu”. – Ch. : CEP “Medicina”, 2008. – 33 p. – (Savani-medici ilutri). – Bibliogr. : p. 32-34.
182. Covaliov, Victor. Savant pe linia de avangard a oenologiei i biotehnologiei: Boris
Gaina / Victor Covaliov // Intellectus. – 2007. – Nr 1. – P. 90-92. – http://agepi.md 183. Cozma, Valeriu. Academicianul Boris Melnic: Tainele tiinei despre om / Valeriu
Cozma; red. t. : Gheorghe Duca; Acad. de tiine a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 229 p. – Bibliogr. : p. 220 (23 tit.). – ISBN 978-9975-70-478-6.
184. Cozma, Valeriu. Rectorul Gheorghe Rusnac : [Univ. de Stat din Moldova, 1992-
2007] / Valeriu Cozma; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 241 p. – Bibliogr. : p. 228-236 (210 tit). – ISBN 978-9975-70-365-9.
185. Crivoi, Aurelia. Opera tiinific a academicianului Boris Melnic, profesor
universitar : (la un popas aniversar) / Aurelia Crivoi // Univers Om : rev. t.-popular. – 2008. – Nr 1. – P. 8-17.
186. Cununa realizrilor de o via : [file din biografia acad. Pavel Vlad, dr. hab. în
chimie] // Intellectus. – 2006. – Nr 2. – P. 73. – http://agepi.md 187. Distinct savant i organizator al tiinei agrare : [acad., dr. hab. în biologie Vasile
Micu] / T. Furdui, A. Spivacenco, S. Toma *et al.+ // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. – 2008. – Nr 2 (305) . – P. 181-184.
188. Drumea, Anatol. Promotor al tiinelor terestre : dr. hab. Vasile Alcaz la 60 de ani /
Anatol Drumea, Valeriu Caner // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 118. – http://www.akademos.asm.md/
189. Duca, Gheorghe. Coloana de rezisten a spiritualitii autohtone i universale :
[acad., maestrul Eugen Doga] / Gheorghe Duca // Akademos. – 2007. – Nr 1 (6). – P. 28-29. – http://www.akademos.asm.md/
190. Duca, Gheorghe. Dumitru Batîr: the infinite road of the hourglass / Gheorghe Duca
// Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2007. – Vol. 2, Nr 1. – P. 123-125. – http://www.cjm.asm.md/
191. Duca, Gheorghe. Iniiator al noilor direcii tiinifice în enologie : [despre acad. Boris Gaina+ / Gheorghe Duca // Viticultura i Vinificaia în Moldova. – 2008. – Nr 3. – P. 29. – Idem i în lb. rus.
192. Duca, Gheorghe. Timpul regsirii. Prof. Dumitru Batîr la 80 de ani / Gheorghe
Duca // Intellectus. – 2007. – Nr 1. – P. 94-95. – http://agepi.md 193. Duca, Gheorghe. Vasile Anestiadi, dascl al intelectualitii : *acad., savant în
domeniul aterosclerozei, profesor univ., rector al USMF „Nicolae Testemianu”+ / Gheorghe Duca, Teodor Furdui // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 118. – http://www.akademos.asm.md/
194. Dumistrcel, Stelian. Legturi de suflet : [acad. Silviu Berejan] / Stelian
Dumistrcel // Rev. de Lingvistic i tiin Literar. – 2007. – Nr 3-4. – P. 19-21. 195. Eminent savant i pomicultor : [Ion urcanu – 75 de ani de la natere+ / M.
Rapcea, I. Donic, T. Popovici [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 25. 196. Eminent savant i promotor al limbii române : [acad. Silviu Berejan] / Gheorghe
Duca, Teodor Furdui, Boris Gaina [et al.] // Limba Român. – 2007. – Nr 10/12. – P. 264-266. 197. Eugen Doga: compozitor, academician / coord. ed. : Ana-Maria Plmdeal; resp.
de ed. : Mariana lapac; Acad. de tiine a Moldovei. – Ch. : Î.E.P. „tiina”, 2007. – 416 p. – (Col. „Academica” / coord. col. : acad. Gheorghe Duca. – Vol. III.). – ISBN 978-9975-67-295-5.
198. Eugen Gladun la vîrst de 70 de ani : [la aniversarea dr. hab. în tiine medicale,
ef al Catedrei de Obstetric i Ginecologie / colectivul : USMF “N. Testemianu”+ // Bul. de Perinatologie. – 2006. – Nr 2. – P. 54-55.
199. Fomin, V. M. Scientific treasury created by Professor E. P. Pokatilov / V. M. Fomin
// Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2007. – Vol. 6, Nr 1. – P. 7-13. – Bibliogr. : p. 11- 13 (31 tit.). – http://sfm.asm.md/moldphys/
200. Friptuleac, Grigore. Nicolae Opopol – savant, medic-igienist de performan /
Grigore Friptuleac // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 189- 190.
201. Furdui, T. Academicianul Diomid Gherman – personalitate marcant a neurologiei
moderne / T. Furdui, V. Lacusta, O. Rusu // Actualiti în neurologie : materialele conf. consacrate aniversrii a 80 de ani de la naterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 5-8.
202. Furdui, T. Fondator al noilor direcii de cercetare-dezvoltare : membru
corespondent Vasile Babuc la 75 de ani / Teodor Furdui, Simion Toma, Gheorghe Cimpoie // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 115. – http://www.akademos.asm.md/
203. Furdui, T. Savant i chirurg de vocaie, deschiztor de drumuri în chirurgie : [acad.
Gh. Ghidirim] / T. Furdui, Gh. Duca // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. – 2008. – Nr 3 (306). – . 166-169.
205. Gheorghe Duca, academician : [doctor habilitat în chimie, professor universitar
preedintele Academiei de tiine a Moldovei+ // http://duca.md/ 206. Ghidirim, Gheorghe. Savantul care i-a consacrat viaa ecologiei umane : membru
corespondent Nicolae Opopol la 70 de ani / Gheorghe Ghidirim // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 114. – http://www.akademos.asm.md/
207. Glodeanu, Gheorghe. Distins eminescolog : [acad. Mihai Cimpoi] / Gheorghe
Glodeanu // Limba Român. – 2007. – Nr 10-12. – P. 192-195. 208. Groppa, Liliana. Vasile Cepoi: 75 de ani : [file din biogr. dr. hab. în tiine medicale]
/ Liliana Groppa // Curierul Medical. – 2006. – Nr 2. – P. 76. 209. Gudumac, Eva. Academicianul Boris Melnic – savant eminent i întemeietor de
coal / Eva Gudumac // Univers Om. – 2008. – Nr 1. – P. 6-7. 210. Guu Ana – Femeia în cutarea adevrului = La Femme á la recherche de la Vérité
: [filolog, profesor univ.+ : biobibliogr / Univ. Liber Intern. din Moldova; alct. : Natalia Ghimpu, Inesa Soltan; red. i trad. în lb. fr. : Lidmila Hometkovski; red. t. : Ludmila Corghenci; red bibliogr. : Valentina Chitoroag; ed. îngrijit de Zinaida Sochirc. – Ch. : ULIM, 2007. – 129 p. – (Col. “Universitaria”; Fasc. a 25-a). – ISBN 978-9975-920-07-0.
211. Iarovoi, Petru. Un semicentenar de activitate în domeniul medicinei preventive :
(Alocuiune aniversar) : 70 *ani de la natere a lui Petru Iarovoi+ / Petru Iarovoi; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie „Nicolae Testemianu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2006. – 90 p. – Bibliogr. : p. 54-90. – (Savani-medici ilutri).
212. Ilie Borziac la 60 de ani : biobibliogr. / alct. : Ludmila Corghenci, Valentina
Chitoroag, Victoria Corcodel *et al.+; red. t. : Gheorghe Postic; trad. în lb. fr. : Ghenadie Rîbacov; Univ. Liber Intern. din Moldova. Dep. Inform. Biblioteconomic, Inst. de Istorie i tiine Politice. – Ch. : ULIM, 2008. – 114 p. – (Col. “Universitaria”; Fasc. a 32-a). – ISBN 978- 9975-920-91-9.
213. Ion Samusi la 80 de ani : [profesor univ., fizician] : biobibliogr. / Univ. Tehnic a
Moldovei. Bibl.; alct. : Ludmila Jarinova [et al.]; ed. îngrijit de Zinaida Stratan. – Ch. : UTM, 2006. – 77 p. – ISBN 978-9975-9853-5-2.
214. Kantser, Valeriu. Bright personality of Professor Evghenii Pokatilov / Valeriu
Kantser // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2007. – Vol. 6, Nr 1. – P. 5-6. – http://sfm.asm.md/moldphys/
215. Kantser, Valeriu. Outstanding physicist and prominent personality of Moldova
Professor Sveatoslav Moskalenko at his 80th anniversary / Valeriu Kantser // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2008. – Vol. 7, Nr 3. – P. 261-263. – http://sfm.asm.md/moldphys/
217. Kantser, Valeriu. World recognized physicist and bright personality of Moldova
Professor Vsevolod Moskalenko at his 80th anniversary / Valeriu Kantser // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2008. – Vol. 7, Nr 3. – P. 264-266. – http://sfm.asm.md/moldphys/
218. Klokishner, Sophiya. In memory of Professor Perlin Yurii Evgenievich / Sophiya
Klokishner // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2007. – Vol. 6, Nr 3-4. – P. 275-279. – http://sfm.asm.md/moldphys/
219. Kulyuk, L. A tribute to academician Sergiu Radautsan / L. Kulyuk, O. Iliasenko //
Moldavian Journal of the Physycal Sciences. – 2006. – Vol. 5, Nr 2. – P. 149-152. – http://sfm.asm.md/moldphys/
220. Lider în tiin poate deveni doar savantul ce dispune de aptitudini genetice i
fiziologice creative, sociabilitate i o enorm capacitate de munc : profesorul univ., dr. hab. în tiine biologice, Om emerit în tiin Maria Duca la un frumos jubileu / T. Furdui, I. Todera, V. Rudic [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. – 2006. – Nr 3 (300). – . 176- 177.
221. Lidia Kulikovski : [doctor în pedagogie, directorul Bibl. Municipale „B. P. Hasdeu”] :
biobibliogr. / Bibl. Municipal „B. P. Hasdeu”. Centrul de Informare i Documentare „Chiinu”. – Ch. : Elen-Poligraf, 2006. – 82 p. – ISBN 978-9975-9665-5-9.
222. Lupacu, Mihail. Continuatorul colii oenologilor din Moldova : [Boris Gaina] /
Mihail Lupacu, Sofronie Carpov // Viticultura i Vinificaia în Moldova. – 2007. – Nr 1. – P. 28- 29.
223. Lupacu, Tudor. Academicianul Nicolae Grblu – patriarh al chimiei coordinative
din Moldova / Tudor Lupacu, Mihail Revenco // Intellectus. – 2006. – Nr 3. – P. 67-68. – http://agepi.md
224. Lupacu, Tudor. Ion Vatamanu chimist de cert valoare / Tudor Lupacu //
Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 79-80. –http://www.akademos.asm.md/
225. Madan, Ion. Academicianul Valeriu Rudic : [biolog] : biobibliogr. / Ion Madan; Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Microbiologie i Biotehnologie al AM. – Ch. : CEP USM, 2007. – 173 p. – ISBN 978-9975-70-066-5.
226. Madan, Ion. Cavaler al cunoaterii i druirii = The Knight of knowledge and
devotion : profesorul Mihai Revenco la 60 de ani : [chimist, profesor univ.] : biobibliogr. / Ion Madan; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 141 p. – ISBN 978-9975-917-99-5.
227. Madan, Ion. Poezia muncii tiinifice. Savanta profesoar Aurelia Crivoi = La poésie
du travail scientifique. La femme savant et professeur Aurelia Crivoi : biobibliogr. / Ion Madan; trad. : Ion Guu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2006. – 138 p. – ISBN 978-9975-70- 662-9.
228. Madan, Ion. Un savant cu reputaie mondial. Profesorul Aurelian Gulea la 60 de
ani = A famous scientist. Professor Aurelian Gulea at the anniversary of 60 : biobibliogr. / Ion Madan; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2006. – 214 p. – ISBN 978-9975-70-639-1.
229. Marinciuc, Mihai. Un mare fizician i un mare om, Alexandru Sibirschi / Mihai
Marinciuc // Intellectus. – 2006. – Nr 3. – P. 84-85. – http://agepi.md 230. Membrii Academiei de tiine a Moldovei, (1961-2006) : dicionar / Acad. de
tiine a Moldovei; col. red. : H. Corbu *et al.+.– Ch. : Î.E.P. „tiina”, 2006. – 432 p. – (Col. „Academica” / coord. col. : acad. Gheorghe Duca. – Vol. 1.). – ISBN 978-9975-67-556-7.
231. Membrii seciei de tiine medicale: Activitatea tiinific i managerial : 60 de
ani de la fondarea Academiei de tiine a Moldovei / Acad. de tiine a Moldovei; red. resp. : Gheorghe Ghidirim.– Ch. : S. n., 2006. – 221 p. – ISBN 978-9975-62-030-7.
232. Membru correspondent Constantin Moraru – savant cu o biografie unical :
[biolog] / T. Furdui, S. Toma, I. Todera *et al.+ // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. – 2006. – Nr 2 (299). – . 183-184.
233. Mihai Ptra : [economist] : biobibliogr. / Univ. de Stat din Moldova, Acad. Intern. de Management. Filiala din Rep. Moldova; alct. : Boris Parii. – Ch. : CEP USM, 2006. – 82 p. – ISBN 978-9975-70-654-4.
234. Miroliubov, Trifan. Cu gîndul la om : acad. Boris Melnic la 80 de ani / Trifan
Miroliubov // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 113. – http://www.akademos.asm.md/ 235. Miroliubov, Trifan. Valoarea omului : (acad. Boris Melnic la 80 de ani) / Trifan
Miroliubov // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 191. 236. Mustea, V. Alexei Sîcev, 1924-2001 : [chimist, profesor univ.] biobibliogr. / V.
Mustea, V. Mozolevski; Univ. de Stat din Moldova. Bibl. Central Univ. – Ch. : CEP USM, 2007. – 74 p. – ISBN 978-9975-70-132-7.
237. Natalia Burlacu : [economist] : biobibliogr. / Univ. Liber Intern. din Moldova. Dep.
Inform. Biblioteconomic; alct. : Svetlana Cîrlan, Elena urcan, Tatiana Kalgukin; red. t. : Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroag; ed. îngrijit de Zinaida Sochirc. – Chiinu : ULIM, 2007. – 43 p. – (Col. „Universitaria”; Fasc. a 29-a). – ISBN 978-9975-934-35-0.
238. Nicolae Testemianu : *dr. hab. în medicin+ // http://testemitanu.info/ 239. Nicolae Testemianu = Nicolae Testemitanu = , (1927-
1986) : [savant, medic umanist] : biobibliogr. / Univ. de Stat de Medicin i Farmacie „Nicolae Testemianu”. Bibl. t. Medical; alct. : Taisia cerbac. – Ch. : CEP Medicina, 2008. – 117 p. – ISBN 978-9975-915-21-2.
240. Nicolae âu la 60 de ani : [diplomat, economist, profesor univ.] : biobibliogr. /
Univ. Liber Intern. din Moldova. Dep. Inform. Biblioteconomic; alct. : Tatiana Kalgukin, Elena urcan; concepie, red. t. : Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroag; trad. :
241. O familie de intelectuali basarabeni: Claudia Slutu-Grama, Dumitru C. Grama,
Steliana Grama : Triptic biobibliogr. / Bibl. Municipal „B. P. Hasdeu”, Bibl. Public „Ovidius”; alct. : Ion Madan, Elena Butucel, Margareta Cebotari [et al.]; red. bibliogr. : Margareta Cebotari, Taisia Foiu; ed. îngrijit de Lidia Kulikovski. – Ch. : Grafema Libris, 2008. – 304 p. – ISBN 978-9975-52-031-7.
242. Omagiu profesorului universitar Mihail Purice la 70 de ani : *doctor în filologie+ /
Univ. de Stat din Moldova; com. coord. : Anatol Ciobanu (pre.) [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2007. – 406 p. – Bibliogr. : p. 15-23, la sfîritul art. i în notele de subsol. – ISBN 978-9975-70-211-9.
243. Omul tiinei, omul cetii : [acad. Petru Soltan, dr. hab. în fizic i matematic] //
Intellectus. – 2006. – Nr 2. – P. 72. – http://agepi.md 244. On the occasion of the 75th birthday of academician Dumitru Gitsu, doctor
hability in physics and mathematics, Moldova State Prize laureat / Ed. board of the MJPS // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2006. – Vol. 5, Nr 1. – P. 128-130. – http://sfm.asm.md/moldphys/
245. On the occasion of the 70th birthday of Yurii Simonov, doctor hability in physics
and mathematics / Ed. board of the MJPS // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2007. – Vol. 6, Nr 2. – P. 264-266. – http://sfm.asm.md/moldphys/
246. Pahomi, Tamara. Aspecte ale contribuiei academicianului Silviu Berejan în
domeniul lexicologiei i lexicografiei / Tamara Pahomi, Ana Vulpe // Rev. de Lingvistic i tiin Literar. – 2007. – Nr 3-4. – P. 44-46. – Bibliogr. : 5 tit.
247. Pcuraru, Veronica. Silviu Berejan – spirit efervescent „care sufer i pltete
pentru cunoatere” / Veronica Pcuraru // Rev. de Lingvistic i tiin Literar. – 2007. – Nr 3- 4. – P. 47-51. – Bibliogr. : 4 tit.
248. Pedagogul i savantul Matei Mîtcu : la 75 de ani : *de la naterea geografului M.
Mîtcu+ / Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : ASEM, 2008. – 51 p. – Publ. semnate de profesorul univ. M. Mîtcu : p. 39-51.
249. Petru Cocîr – devotat tiinei i naturii : biobibliogr. / Biblioteca Mun. „B. P.
Hasdeu”, Biblioteca Public „Ovidius”. Centrul de Informare i Documentare Chiinu; alct. : Margareta Cebotari, Elena Butucel; red. bibliogr. : Taisia Foiu; ed. îngrijit de Lidia Kulikovski. – Ch. : S. n., 2007. – 86 p. – ISBN 978-9975-9665-2-8.
250. Petru Galechi, (1938-2004) : [microbiolog, profesor univ.] : biobibliogr. / Univ. de
Stat de Medicin i Farmacie “Nicolae Testemianu”, Bibl. t. Medical; alct. : Stela Prohnichi. – Ch. : CEP “Medicina”, 2008. – 46 p. – ISBN 978-9975-915-37-3.
251. Petru Pavaliuc – la 70 ani : [biolog] : bibliogr. / Acad. de tiine a Moldovei. Inst.
de Fiziologie i Sanocreatologie; alct. i coord. : Nina Varmari. – Ch. : S. n., 2007. – 79 p. – ISBN 978-9975-62-179-3.
Intern. din Moldova; alct. : Natalia Ghimpu, Eleonora Idrisov; red. t. : Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroag. – Ch. : ULIM, 2006. – 85 p. – (Col. „Universitaria”; Fasc. a 22-a). – ISBN 978-9975-934-19-0.
253. Pojoga, V. Profesorul Simion Mustea – la 60 : [dr. hab., spec. ameliorarea i
producerea de semine] / V. Pojoga, Silvia Mistre // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 27.
254. Popa, Gheorghe. Academicianului Silviu Berejan – teoretician al limbajului /
Gheorghe Popa // Rev. de Lingvistic i tiin Literar. – 2007. – Nr 3-4. – P. 22-29. – Bibliogr. : 25 tit.
255. Popa, Iulius. Rectorul academician Nicolae Filip : [80 ani de la natere] / Iulius
Popa. – Ch. : Grupul Ed. “Litera”, 2006. – 192 p. – ISBN 978-9975-904-00-1. 256. Portretul unui Om al faptelor = The portrait of a Man of deeds : Profesorul Sergiu
Cobîneanu la 60 de ani : [doctor în drept] : biobibliogr / Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 49 p. – ISBN 978-9975-70-713-8.
257. Postolachi, Ilarion. Argumentarea clinico-experimental a proteciei dinilor
preparai în terapia protetic cu coroane de înveli : (Alocuiune aniversar) : 70 *ani de la natere a lui Ilarion Postolachi+ / Ilarion Postolachi; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie „Nicolae Testemianu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2006. – 38 p. – Bibliogr. : p. 28-38. – (Savani- medici ilutri).
258. Postolati, Vitalii. Purttor de idei inovatoare : dr. hab. Vladimir Berzan la 60 de ani
/ Vitalii Postolati, Valeriu Caner // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 117. – http://www.akademos.asm.md/
259. Profesor universitar Mircea Revenco. Actualiti i perspective în depresii :
(Alocaiune aniversar) : 70 [ani de la naterea medicului psihiatru, M. Revenco] / Univ. de Stat de Medicin i Farmacie „Nicolae Testemianu”. – Ch. CEP „Medicina”, 2008. – 57 p. – (Savani- medici ilutri). – Bibliogr. : p. 37-57.
260. Profesor universitar Petru Moroz. Profilaxia chirurgical în ortopedia i
traumatologia pediatric : 70 [ani de la naterea medicului ortoped, prof. univ. P. Moroz+ / Univ. de Stat de Medicin i Farmacie „Nicolae Testemianu”. – Ch. CEP „Medicina”, 2008. – 59 p. – (Savani-medici ilutri). – Bibliogr. : p. 43-60.
261. Profesorii Academiei [de Administrare Public pe lîng Pre. Rep. Moldova : 15 ani
de la fondare] / Academia de Administrare Public pe lîng Pre. Rep. Moldova; coord. ed. : Alexandru Roman. – Ch. : S. n., 2008. – 229 p. – ISBN 978-9975-9688-7-4.
262. Profesorul Dumitru Holban : 70 ani : [dr. hab. în medicina veterinar, profesor
univ.] : biobibliogr. – Ch. : CE UASM, 2007. – 128 p. – ISBN 978-9975-64-083-1.
263. Profesorul universitar Petru Galechi. Particularitile evoluiei în experien a procesului infecios cauzat de stafilococi antibiorezisteni i influena lui asupra penicilinoterapiei : [70 ani de la naterea medicului infecionist P. Galechi] / Univ. de Stat de Medicin i Farmacie “Nicolae Testemianu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2008. – 45 p. – (Savani- medici ilutri). – Bibliogr. : p. 30-45.
264. Profesorul Vasile Ceban: 90 ani de via i 65 ani de activitate profesional :
materialele seminarului t.-metodic, 8-9 febr. 2007 / com. org. : M. Cioban [et al.]; Soc. Matematicienilor din Rep. Moldova, Inst. de Matematic i Informatic al AM, Univ.de Stat din Tiraspol. – Ch. : Tipogr. AM, 2007. – 152 p.]. – Bibliogr. la sfîritul art. – ISBN 978-9975-9678-9- 1.
265. Reperele unei viei exemplare. Chiril Draganiuc – 75 de ani de la natere // Bul
Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. – 2006. – Nr 1. – P. 212-214. – Semnat : col. de red.
266. Revenco, Mihail. Academician Nicolae V. Gerbeleu – manager of the metal-
promoted reactions / Mihail Revenco, Vladimir Arion, Grigore Timco // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2006. – Vol. 1, Nr 1. – P. 20-21. – http://www.cjm.asm.md/
267. Roca, Petru. Pierderile reproductive în context cu situaia demografic actual în
Republica Moldova : (Alocaiune aniversar) : 70 [ani de la naterea profesorului univ. P. Roca] / Petru Roca; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie “Nicolae Testemianu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2008. – 46 p. – (Savani-medici ilutri). – Bibliogr. : p. 32-47.
268. Savant care îmbin cu succes activitatea teoretic cu cea practic : (membru
corespondent Victor Lacusta la 55 de ani) / T. Furdui, I. Todera, A. Chirilov *et al.+ // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. – 2006. – Nr 1 (298) . – P. 186-188.
269. Savant, inventator i manager : (60 de ani de la naterea academicianului Ion
Todera) / Gh. Duca, T. Furdui, V. Rudic [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. – 2008. – Nr 1 (304) . – P. 181-185.
270. Savant, pedagog, manager : [Nicolae Filip, rectorul Univ. de Stat „A. Russo” din
Bli] // Intellectus. – 2006. – Nr 1. – P. 98. – http://agepi.md 271. Savantul Constantin Eco – personalitate în medicin : omagiu la 65 de ani / col.
red. // Sntate public, economie i management în medicin. – 2006. – Nr 3. – P. 53-54. 272. Savantul i epoca sa : [file din biogr. academicianului Sergiu Radauan] //
Intellectus. – 2006. – Nr 2. – P. 71. – http://agepi.md 273. Sergiu Rduanu : [academician, fizician] // http://www.radautan.info/ 274. Simonov, Yu. Academician Tadeusz Malinowski : (On the occasion of the 85-th
anniversary) / Yu. Simonov // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2006. – Vol. 5, Nr 3- 4. – P. 283-286. – http://sfm.asm.md/moldphys/
276. Stici, Ion. Nicolae Testemianu – viguros stejar al neamului / aut.-alct. : Ion Stici;
red. coord. : Gheorghe Ghidirim; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie „Nicolae Testemianu”. – Ch. : S. n., 2007. – 648 p. – Bibliogr. : p. 525-538. – ISBN 978-9975-78-545-7.
277. coala tiinific a profesorului Gheorghe Costachi : [dr. hab. în drept+ // Legea i
viaa. – 2006. – Nr 3. – P. 4-9. – Semnat de col. rev. 278. tefane, Svetlana. Profesorul Eugen Popuoi : [eminent savant în domeniul
sntii publice] / Svetlana tefane // Sntate public, economie i management în medicin. – 2006. – Nr 3. – P. 55-56.
279. Tarhon, Petru. Viaa consacrat tiinei i învmîntului : [savantul, botanist,
profesorul univ. P. Tarhon] / Petru Tarhon. – Ch. : S. n., 2006. – 292 p. – Bibliogr. : p. 269-271 (27 tit). – ISBN 978-9975-9936-3-0.
280. Toma, S. Fondator i promovator a pomiculturii intensive : [Vasile Babuc, doctor în
agricultur+ / S. Toma, Gh. Cimpoie, V. Balan // Agricultura Moldovei. – 208. – Nr 1. – P. 26. 281. Trofim Carpov la 70 de ani : biobibliogr. : [jurist, profesor univ.+ / Univ. Liber
Intern. din Moldova; alct. : Ludmila Corghenci, Veronica Gheu; red. bibliogr. : Valentina Chitoroag. – Ch. : ULIM, 2006. – 29 p. – (Col. “Universitaria”; Fasc. a 23-a). – ISBN 978-9975- 934-20-6.
282. Turi, Sava. Profesorii universitari ai Universitii Agrare de Stat din Moldova,
1933-2008 : dicionar istorico-biogr. / Sava Turi; Univ. Agrar de Stat din Moldova. – Ch. : CE UASM, 2008. – 192 p. – Bibliogr. : p. 192 i la sfîritul fiierelor biogr. – ISBN 978-9975-64-122-7.
283. îrdea, Teodor Nicolae. Strategia de supravieuire a omenirii din perspectiva
paradigmelor informaionale, bioetice i noosferice : (Alocuiune aniversar) : 70 *ani de la natere+ / Teodor Nicolae îrdea; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie „Nicolae Testemianu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2007. – 63 p.
284. urcanu, Eugeniu. Chiril A. Draganiuc – 75 de ani de la natere / Eugeniu urcanu
// Curierul medical. – 2006. – Nr 2. – P. 80-81. 285. Un palmares tiinific strlucit : [Aurelian Gulea, dr. hab. în chimie] / Intellectus. –
2006. – Nr 2. – P. 74. – http://agepi.md 286. Un savant sobru i de sacrificiu de sine : (la 70 de ani de la naterea acad.
Tatiana Constantinov) : / Gh. Duca, T. Furdui, V. Ciochin *et al.+ // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. – 2008. – Nr 3 (306). – . 169-173.
287. Ungureanu, Laurenia. Anatolie David – eminent cercettor al faunei preistorice a Moldovei : *dr. hab. în biologie+ / Laurenia Ungureanu, Mircea Vicol // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. – 2006. – Nr 2 (299). – . 184-186.
288. Valentin Aevschi la 60 de ani : [biolog, profesor univ.+ : biobibliogr. / Univ. Liber
Intern. din Moldova; alct. : Tatiana Panaghiu, Eleonora Idrisov; red. t. : Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroag; ed. îngrijit de Zinaida Sochirc. – Ch. : ULIM, 2007. – 52 p. – ISBN 978-9975-920-28-5.
289. Valeriu Dulgheru : [cercettor în domeniul construciei de maini, profesor univ.] :
biobibliogr. / Elena Zinaida Stratan; Univ. Tehnic a Moldovei. Bibl.Tehn.-t. – Ch. : UTM, 2006. – 222 p. – ISBN 978-9975-45-000-3.
290. Vangheli, Victor. Un destin consacrat sntii populaiei : 70 *ani de la naterea
profesorului univ. Victor Vangheli+ / Victor Vangheli; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie „Nicolae Testemianu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2007. – 59 p. – (Savani-medici ilutri).
291. Vasilescu, Emil. Fiina eminescian : [acad. Mihai Cimpoi] / Emil Vasilescu // Limba
Român. – 2007. – Nr 10-12. – P. 203-204. 292. Vicol, Drago. Academicianul Gheorghe Duca – Omul cel nou al Imperiul Venic /
Drago Vicol // Akademos. – 2007. – Nr 1 (6). – P. 44-45. –http://www.akademos.asm.md/ 293. Vicol, Drago. O exemplar prezen carismatic – academicianul Teodor Furdui /
Drago Vicol // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 80-81. – http://www.akademos.asm.md/ 294. Victor Covaliov la 70 de ani : [chimist] : bibliogr. / Univ. de Stat din Moldova. – Ch.
: CEP USM, 2006. – 226 p. – ISBN 978-9975-70-678-0. 295. Vladimir Remi : [medic, profesor univ.] : biobibliogr. / Univ. Liber Intern. din
Moldova. Dep. Inform. Biblioteconomic; alct. : Ludmila Corghenci, Eleonora Idrisov; red. t. : Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroag; ed. îngrijit de Zinaida Sochirc. – Ch. : ULIM, 2007. – 56 p. – ISBN 978-9975-934-33-6.
296. Zinaida Radu : La porile înelepciunii : Studium in honoris / Univ. Liber Intern.
din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic; alct. : Natalia Ghimpu, Svetlana Cârlan; red. biblioteconomic-t. : Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroag; red. i trad. textului în lb. fr. : Ghenadie Râbacov; ed. ingrijit de Zinaida Sochirc. – Ch. : ULIM, 2008. – 89 p. – (Col. „Universitaria”; Fasc. a 34-a). – ISBN 978-9975-934-41-1.
297. . . . : ,
, , , / . . - , . . ; . : * .+. – . : S. n., 2006. – 740 p. – Bibliogr. : p. 717-740. – ISBN 978-9975-9755-2-0.
298. . . – 130 = Academician Leo Berg – 130 : . . . /
. . . «Eco-TIRAS», . . . ; : . . *et al.]. – : Eco-TIRAS, 2006. – 291 p. – Bibliogr. la sfîrtul art. – ISBN 978-9975-66-054-9.
299. – – : biobibliogr. profesorului univ., membrului
corespondent al AM Evghenii Pokatilov / Univ. de Stat din Moldova; alct. : D. L. Nika *et al.+. – Ch. : CEP USM, 2007. – 141 p. – ISBN 978-9975-70-158-7.
300. , . . . . –
: ( 85- ) / . . , . . // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. – 2008. – Nr 3 (306). – . 176-178.
301. , . . : * . . + / . . //
Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 87. – http://www.akademos.asm.md/
Starea actual a tiinei, perspective
tiine naturale i ale vieii
Biologie, chimie, geografie i ecologie
302. Apele de suprafa / Valeriu Cazac, Constantin Mihailescu, Gherman Bejenaru [et
al.]; red. t. : Nikolai Lalîchin, Vitalie Sochirc; Min. Ecologiei i Resurselor Naturale al Rep. Moldova, Acad. de tiine a Moldovei [et al.]. – Ch. : Î.E.P. “tiina”, 2007. – 248 p. – Bibliogr. : p. 248 (18 tit.). – ISBN 978-9975-67-294-8. – (Resursele acvatice ale Republicii Moldova; Vol. 1).
303. Aspecte metodologice în testarea plantelor modificate genetic / M. Duca, A.
Lozan, A. Port [et al.]. – Ch. : S. n., 2008. – 168 p. – ISBN 978-9975-78-613-3. 304. Begu, Adam. Biogeografie ecologic / Adam Begu; Inst. Na. de Ecologie. – Ch. :
Acadian Art, 2006. – 180 p. – Bibliogr. : 91 tit. – ISBN 978-9975-932-03-5. 305. Brânzil, I. Cultura glbenelelor (Calendula Officinalis L.) / I. Brânzil; Inst. de
Cercet. t. Pentru Porumb i Sorg. Filiala pentru Plante Aromatice i Medicinale. – Ch. : UASM, 2006. – 83 p. – Bibliogr. : p. 65-83. – ISBN 978-9975-64-019-0.
306. Bumbu, Iacob. Biogeochimia acvatic – o direcie nou în tina biogeochimic /
Iacob Bumbu // Ingineria i protecia apelor. Ingineria mediului : conf. tehn.-t. intern., 15 dec. 2007. – Ch., 2007. – P. 67-69. – Bibliogr. : 8 tit.
307. Cercetarea ecosistemelor forestiere din rezervaia “Plaiul Fagului”: Rdenii Vechi
/ N. Doni, A. Ursu, P. Cuza *et al.+. – Ch. : Universul, 2007. – 176 p. – Bibliogr. : p. 153-157 (67 tit.). – ISBN 978-9975-47-009-4.
308. Cercetri în domeniul algoflorei : [activitatea t. a Catedrei Ecologie, Botanic i
Silvicultur a USM+ / Vasile alaru, Victor alaru, Natalia Ciubuc [et al.] // Analele t. Ser. tiine reale : Lucrri de sintez, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 37-50. – Bibliogr. : p. 48-50 (34 tit.).
309. Ciochin, Valentina. Dezvoltarea fiziologiei i sanocreatologiei. Rezultate i perspective / Valentina Ciochin, Vlada Furdui // Bul. Academiei de tiine a Moldovei. tiinele vieii. – 2006. – Nr 1 (298). – P. 12-21. – Bibliogr. : 7 tit.
310. Cocîr, Petru. Legislaia ecologic a Republicii Moldova : Catalogul documentar /
Petru Cocîr, Carolina Clipe; Acad. de tiine a Moldovei. Inst. de Ecologie i Geografie. – Ch. : Î.E.P. “tiina”, 2008. – 64 p. – ISBN 978-9975-67-615-1.
311. Codreanu, V. Anatomia comparat a viei de vie (Vitus L.) : monogr. / V. Codreanu;
red. t. : B. T. Matienco; Acad. de tiine a Moldovei. Grdina Botanic (Inst.). – Ch. : S. n., 2006. – 251 p. – Bibliogr. : p. 223-225. – ISBN 978-9975-62-120-1.
312. Constantinov, Tatiana. Sistemele informaionale geografice – instrument al
cercetrii geografice / Tatiana Constantinov, Ghenadii Sârodoev // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 80-82. – Bibliogr. : 12 tit. – http://www.akademos.asm.md/
313. Constantinov, Tatiana. Studii geoecologice în Academia de tiine a Moldovei:
realizri i perspective / Tatiana Constantinov // Bul. Academiei de tiine a Moldovei. tiinele vieii. – 2006. – Nr 1 (298). – P. 147-154.
314. Cozari, Tudor. Fluturii : Enciclopedie ecologic ilustrat / Tudor Cozari. – Ch. :
Litera Internaional, 2008. – 200 p. – ISBN 978-973-675-451-7. 315. Crivoi, Aurelia. Cercetri tiinifice în cadrul Catedrei Biologie Uman i Animal.
Realizri i perspective / Aurelia Crivoi, Ion Todera // Analele t. Ser. tiine reale : Lucrri de sintez, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 61-72.
316. Dediu, Ion I. Biosferologie / Ion I. Dediu; Acad. Na. de tiine Ecologice. – Ch. :
Phoenix, 2007. – 146 p. – Bibliogr. p. 118-143. – ISBN 978-9975-9759-1-9. 317. Dediu, Ion I. Ecologia populaiilor / Ion I. Dediu. – Ch. : Phoenix, 2007. – 178 p. –
Bibliogr. p. 149-173. – ISBN 978-9975-9759-2-6. 318. Dediu, Ion I. Ecologie sistemic, sau ecosistemologie / Ion I. Dediu; Acad. Na. de
tiine Ecologice. – Ch. : Phoenix, 2007. – 296 p. – Bibliogr. p. 265-289. – ISBN 978-9975-9934-9- 4.
319. Dediu, Ion I. Introducere în ecologie / Ion I. Dediu. – Ch. : Phoenix, 2006. – Bibliogr.
p. 289-332 (783 tit.). – ISBN 978-9975-9934-4-9. 320. Dediu, Ion I. Tratat de ecologie teoretic: studiu monografic de sintez / Ion I.
Dediu. – Ch. : Phoenix, 2007. – 558 p. – Bibliogr. p. 519-545. – ISBN 978-9975-9759-3-3. 321. Dragalina, Galina. Aspecte ale cercetrilor tiinifice la Facultatea de Chimie i
Tehnologie Chimic [USM] / Galina Dragallina, Viorica Gladchi // Analele t. Ser. tiine reale : Lucrri de sintez, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 73-78.
322. Duca, Gheorghe. The Forecast and the Strategy of Chemistry Development / Gheorghe Duca, Aurelian Gulea // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2006. – Vol. 1, Nr 1. – P. 8-16. – http://www.cjm.asm.md/
323. Duca, Maria. Realizri în activitatea tiinific a Catedrei Biologie Vegetal [USM] /
Maria Duca // Analele t. Ser. tiine reale : Lucrri de sintez, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 5-18. – Bibliogr. : 14 tit.
324. Elemente de antropologie / Univ. de Stat din Moldova; coord. : Maria Bulgaru;
red. : Ariadna Strungaru, Ana Marin. – Ch. : CEP USM, 2007. – 374 p. – ISBN 978-9975-70-335-2. 325. Erhan, D. Retrospectiva celor mai semnificative realizri ale Institutului de Zoologie
al AM în domeniul parazitologiei / D. Erhan, . Rusu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. – 2006. – Nr 1. – P. 110-113.
326. Evoluia cercetrilor tiinifice în cadrul Catedrei Chimie Industrial i Ecologic
[USM] / Gheorghe Duca, Valentin Bobeic, Vera Matveevici [et al.] // Analele t. Ser. tiine reale : Lucrri de sintez, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 98-116. – Bibliogr. : p. 113-116.
327. Fântâni i izvoare = : atlas ecologic / Aureliu Overcenco,
Constantin Mihailescu, Oleg Bogdevici [et al.]; Min. Ecologiei i Resurselor Naturale al Rep. Moldova, Acad. de tiine a Moldovei, Asoc. de mediu INQUA-Moldova. – Ch.: Î.E.P. “tiina”, 2008. – 208 p. – Bibliogr. p. 207-208 (56 tit.). – Text paralel : lb. rom., rus. – ISBN 978-9975-67- 345-7. – (Resursele acvatice ale Republicii Moldova; Vol. 2).
328. Ficobiotehnologie – cercetri fundamentale i realizri practice : [monogr.] /
Valeriu Rudic, Angela Cojocari, Liliana Cepoi [et al.]. – Ch. : S. n., 2007. – 365 p. – Bibliogr. p. 325-362 (680 tit.). – ISBN 978-9975-9892-5-1.
329. Furdui, Teodor. tiinele biologice, chimice i ecologice. Realizri i perspective /
Teodor Furdui, Ion Todera, Alexandru Chirilov // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. – 2006. – Nr 1 (298). – P. 4-12.
330. Furdui, Teodor. tiinele biologice, chimice i ecologice. Realizri i probleme /
Teodor Furdui, Ion Todera, Alexandru Chirilov // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 21-26. – http://www.akademos.asm.md/
331. Gonceariuc, Maria. Plante medicinale i aromatice cultivate : descriere, biologie,
componena chimic, utilizare, soiuri, tehnologii de cultivare / Maria Gonceariuc; Acad. de tiine a Moldovei. Agenia pentru Inovare i Transfer Tehnologic. – Ch. : S. n., 2008. – 226 p. – Bibliogr. p. 224-226 (33 tit.). – ISBN 978-9975-9814-2-2.
332. Gulea, Aurelian. Catedra Chimie Anorganic i Fizic [USM]. Realizri i
performane / Aurelian Gulea, Tatiana Isac-Guul // Analele t. Ser. tiine reale : Lucrri de sintez, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 79-89. – Bibliogr. : p. 87-89 (34 tit.).
333. Hazardurile naturale / aut. coord. : Valeriu Cazac, Ilie Boian, Nina Volontir. – Ch. : Î.E.P. „tiina”, 2008. – 208 p. – ISBN 978-9975-67-565-9. – (Mediul geografic al Republicii Moldova; Vol. 3).
334. Jacot, Anatol. Dicionar explicativ de genetic / Anatol Jacot, Ion Bra; Acad. de
tiine a Moldovei. Inst. de Genetic. – Ch. : S. n., 2006. – 432 p. – bibliogr. : p. 429-432. – ISBN 978-9975-78-475-7.
335. Jacot, Anatol. Genetica în Academia de tiine a Moldovei : realizri i perspective
/ Anatol Jacot // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. – 2006. – Nr 1. – P. 73-86. – Bibliogr. : 37 tit.
336. Legislaia de mediu a Republicii Moldova / Asociaia Internaional Ecologic a
Pstrtorilor Rîului “Eco TIRAS”. – Ch., 2008. – Vol. 1. – 292 p. – ISBN 978-9975-66-026-6; Vol. 2. – 368 p. – ISBN 978-9975-66-045-7.
337. Lipkowski, Janusz. From crystallography to supramolecular chemistry :
*colaborarea tiinific a Academiei de tiine a Poloniei cu AM în domeniul cristalografiei+ / Janusz Lipkowski // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 77-79. – http://www.akademos.asm.md/
338. Lupacu, Tudor. Cercetri în domeniul chimiei &ndash