Buitenschoolse opvang Junis Kinderopvang

 • View
  240

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Junis Kinderopvang biedt verschillende vormen van buitenschoolse opvang (BSO). BSO-tijd is vrije tijd. Op de BSO krijgen de kinderen alle ruimte om een activiteit te kiezen die past bij hun stemming en voorkeur. Voor kinderen met een brede belangstelling hebben wij ook thema BSO's gericht op natuur, sport, cultuur of avontuur.

Text of Buitenschoolse opvang Junis Kinderopvang

 • Buiten-schoolse opvangVan 4 tot 13 jaar

 • Colofon: Junis Kinderopvang twitter.com/junis_ko facebook.com/junis.koVormgeving: Verheul Communicatie Drukwerk: Okay Color Graphics bvTekst: Esther Danils Fotografie: Angelique de Vries 1/2013

 • Junis - Buitenschoolse opvang 3

  Als kinderen groter worden, groeit hun leefwereld met hen mee. Vanuit de veilige thuishaven gaan

  zij op ontdekkingsreis, steeds verder weg en steeds zelfstandiger. Junis Kinderopvang loopt daarin

  graag met u en uw kind mee. Als partner in de opvoeding bieden wij verschillende opvangvormen,

  waarbij wij nauw samenwerken met onderwijs- en wijkorganisaties. In deze brochure laten wij u

  graag zien wat wij voor schoolgaande kinderen kunnen betekenen.

  Over Junis KinderopvangJunis Kinderopvang is in 1980 opgericht

  als Stichting Kinderopvang Alphen

  aan den Rijn (SKA). Al meer dan dertig

  jaar bieden wij professionele opvang-

  voorzieningen voor kinderen van nul

  tot dertien jaar. Onze organisatie

  steunt op twee belangrijke pijlers:

  onze betrokken medewerkers en

  onze krachtige pedagogische visie.

  Zij leggen een stevige basis onder

  al onze activi teiten, waardoor we

  kunnen mee bewegen met de tijd

  en met de wensen van ouders en

  kinderen. Junis Kinderopvang is

  een erkende officile instelling voor

  kinderopvang, gecer tificeerd volgens

  de ISO 9001/HKZ normen.

  Dit is onze wereld!

 • 4 Junis - Buitenschoolse opvang

  Voor alle kinderen Natuurlijk!Opgroeiende kinderen ontwikkelen hun eigen voorkeuren en een eigen stem. Die krijgen

  allemaal een plaats in het afwisselende activiteitenaanbod van Junis Kinderopvang op de

  verschillende locaties. Bij de samenstelling van het programma luisteren wij goed naar hun

  inbreng, maar tegelijkertijd stimuleren wij hen om nieuwe wegen te verkennen. Zo balanceren

  wij tussen veiligheid en uitdaging, begeleiding en zelfstandigheid. U wilt een opvangvorm die

  meegroeit met uw kind en die past bij uw gezinssituatie? Natuurlijk!

  Buitenschoolse opvangJunis Kinderopvang biedt verschillende

  vormen van buitenschoolse opvang

  (BSO). BSO-tijd is vrije tijd. Voor kinde-

  ren is dat vaak een welkome afwisseling

  van de aandacht die er van hen op

  school wordt gevraagd. Op de BSO

  krijgen zij alle ruimte om een activiteit

  te kiezen die past bij hun stemming

  en hun voorkeur. Tot de BSO rekenen

  wij de ontbijtclub en lunchclub

  (voorheen bekend als voorschoolse en

  tussenschoolse opvang), naschoolse

  opvang en vakantieopvang. Bij al die

  opvangv ormen stemmen wij onze

  activiteiten nauw af met andere

  op vang locaties en basisscholen in de

  buurt. Door die samenwerking verloopt

  de overgang voor kinderen soepeler en

  ontstaat er n doorgaande, veilige

  omgeving om te spelen en te leren.

 • Junis - Buitenschoolse opvang 5

  Een doorsnee dagAls de kinderen uit school komen, staat er wat te drinken en te eten klaar.

  Daarna kiezen zij een activiteit die bij hen past. Wie rust wil, trekt zich gewoon

  even terug in de chillkamer. Anderen willen juist liever buiten spelen om hun

  energie kwijt te kunnen. Koekjes bakken in de keuken, vliegtuigjes vouwen of

  een zelfportret tekenen in de creatieve hoek: de pedagogisch medewerkers

  kijken goed naar wat het kind zelf aangeeft en spelen daarop in met een

  af wisselend aanbod. Zij hebben natuurlijk oog voor de brede ont wikkeling van

  uw kind en dragen nieuwe ervaringen aan.

  Thema BSOsAls ouder gunt u uw kind een leuk

  leven vol avonturen en ervaringen.

  Sommige kinderen hebben nu eenmaal

  een brede belangstelling, waar anderen

  het heerlijk vinden om de verdieping te

  zoeken. Daarom heeft Junis Kinderop-

  vang ook een aantal thema BSOs voor

  kinderen vanaf 8 jaar. Deze BSOs zijn

  niet gekoppeld aan een basisschool,

  maar leggen meer nadruk op een

  bepaald interesse gebied. BSO

  De PaddenPoel richt zich op natuur,

  Villa Kunst op kunst en cultuur en

  BSO BuitenSpel op sport en bewegen.

  Het Avontuur is gelegen in Archeon en

  alleen toegankelijk voor leerlingen van

  basisscholen in Kerk en Zanen. Het

  thema van Het Avontuur is verleden-

  heden-toekomst.

  Ik had veel goede verhalen over Junis gehoord.

  Die bleken helemaal te kloppen. Het is bovendien

  lekker dichtbij. Er is verlengde opvang mogelijk en

  de leiding is leuk en goed! Kortom: voor mij is er

  geen betere opvang! Moeder van Menno en Robin, locatie Windkracht 10

 • 6 Junis - Buitenschoolse opvang

  Ja, natuurlijk kiezen wij voor Atlantis.

  Het is niet alleen lekker dichtbij het

  zit ook in de school. Maar vooral

  het feit dat ze ook na school kind

  kunnen zijn en blijven met de activi-

  teiten die ze zelf graag willen doen.

  Onze dochter is dol op knutselen en

  bij Atlantis heeft ze volop de moge-

  lijkheid. Onze dochter vind het er

  geweldig en wil s middags niet mee

  naar huis. Een goed teken!

  Moeder van Mijke, locatie Atlantis

  VakantieopvangSchoolvakanties doen soms een groot

  beroep op uw improvisatievermogen.

  Vakantieopvang kan dan een welkome

  oplossing zijn. Kinderen van 4 tot 13

  jaar zijn gedurende de schoolvakanties

  van 07.30 18.00 uur van harte welkom

  om mee te doen aan het activiteiten-

  programma. Soms maken we een uitje

  en natuurlijk geven we alle ruimte aan

  spontane ideen van de kinderen.

  U kunt vakantieopvang los afnemen

  of in combinatie met een andere

  opvangvorm. Sommige BSOs werken

  samen bij het samenstellen en uitvoeren

  van het vakantieprogramma.

  Gastouderopvang

 • Junis - Buitenschoolse opvang 7

  Kiest u liever voor een huiselijke,

  kleinschalige vorm van kinderopvang?

  Misschien is gastouderopvang iets

  voor u. Uw kind wordt dan verwel-

  komd in het gezin van de gastouder.

  Het is ook mogelijk dat de opvang-

  medewerker bij u thuis komt. In beide

  gevallen is het een zeer flexibele vorm

  van kinderopvang, omdat u zelf

  afspraken maakt over de gewenste

  dagen en tijden. Het Gastouderbureau

  van Junis Kinderopvang vervult een

  bemiddelende rol tussen gastouder en

  vraagouder. Wij zien bovendien toe

  op de naleving van strikte kwaliteits-

  eisen, zodat u kunt vertrouwen op de

  kwaliteit die u van Junis Kinderopvang

  gewend bent.

  Mijn dochter gaat graag naar de BSO.

  Ze vindt het er leuk en gezellig, hele-

  maal in de schoolvakanties. Ze doen

  dan zulke originele dingen met de

  kinderen. Eerlijk gezegd meer dan ik

  thuis voor elkaar krijg. Ze komt thuis

  met enthousiaste verhalen over een

  onvergetelijke dag. Heerlijk toch?

  Moeder van Lyza, locatie Jip en Janneke

 • 8 Junis - Buitenschoolse opvang

  Junis Kinderopvang stelt zich op als een partner in de opvoeding. We hebben daarop onze eigen

  kijk ontwikkeld. In de pedagogische cirkel benoemen we de waarden die wij belangrijk vinden en

  ook hoe wij die vertalen naar ons dagelijkse denken en doen. Voor onze medewerkers vormt die

  pedagogische visie een leidraad in hun dagelijkse werk.

  Partner in opvoeding

  1. Veiligheid en geborgenheid

  Een kind kan zich alleen ontwikkelen

  als het zich veilig en geborgen voelt.

  Dat betekent dat wij zorgen voor een

  fysieke omgeving die veilig, rustig en

  gezond is. Zeker zo belangrijk is de

  emotionele veiligheid, die wij waar-

  borgen door een uitnodigende sfeer

  van plezier en vertrouwen.

  2. Samen leven

  Kinderen leven niet in een aparte

  kinderwereld, maar ervaren en bekijken

  de wereld wel vanuit hun eigen beleving

  en ontwikkelingsniveau. Wij nemen

  hen mee naar buiten om de wereld te

  ontdekken en halen de buitenwereld

  ook spelenderwijs naar binnen.

  3. Ruimte voor ontwikkeling

  De behoefte om te ontwikkelen en te

  groeien zit in ieder mens. Kinderen

  zijn van nature nieuwsgierig naar de

  wereld om hen heen. Wij wakkeren

  die ontdekkingstocht aan door hen

  op verschillende manieren uit te nodi-

  gen om hun mogelijkheden en talenten

  te gebruiken.

  4. Respect

  Onze pedagogisch medewerkers

  geven het goede voorbeeld door

  elkaar, de kinderen en de wereld om

  ons heen met respect te benaderen.

  In de groep zorgen we voor elkaar en

  leren we omgaan met verschillen.

  Daarnaast brengen wij de kinderen

  in aanraking met de natuur.

  Pedagogische cirkelIn het hart van de cirkel staat het kind. Pedagogisch medewerkers kijken goed

  naar wat ieder kind nodig heeft en stemmen daar hun zorg en aandacht op af.

  Dat doen zij vanuit vier belangrijke kernwaarden:

 • Junis - Buitenschoolse opvang 9

  Wilt u meer lezen over ons pedagogisch beleid?

  Vraag dan de brochure De cirkel rond aan via de receptie.

  Of kijk op www.junis.nl onder downloads.

  sam

  en le

  ven

  goede verzorg

  ing bieden

  hyginisch z

  ijn

  gezonde v

  oeding

  rust bied

  en

  lichame

  lijke beweg

  ing

  veel in d

  e buitenl

  ucht

  plezier

  maken

  veilige

  situatie

  creren

  voor el

  k kind

  con

  s