Click here to load reader

BÜROLARDA ETKİNLİK VE VERİMLİLİK

 • View
  155

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BÜROLARDA ETKİNLİK VE VERİMLİLİK. BÜROLARDA TEKNİK VERİMLİLİK. BÜROLARDA ETKİNLİK VE VERİMLİLİK. İş Programları ve İş tanımları İş Analizi Tekniği İş Akımı Tekniği İş Dağıtımı Tekniği İş Basitleştirme Tekniği Hareket Ekonomisi Tekniği. İŞ PROGRAMLARI VE İŞ TANIMLARI. - PowerPoint PPT Presentation

Text of BÜROLARDA ETKİNLİK VE VERİMLİLİK

 • BROLARDA TEKNK VERMLLKBROLARDA ETKNLK VE VERMLLK

 • BROLARDA ETKNLK VE VERMLLK Programlar ve tanmlar Analizi Teknii Akm Teknii Datm Teknii Basitletirme TekniiHareket Ekonomisi Teknii

 • PROGRAMLARI VE TANIMLARI PROGRAMLARI: Ynetimin planlama ve rgtleme evresinde icra edilen sretir. Nasl yaplr? TANIMLARI: le ilgili bilgileri belirli bir sistematik altnda, tek bir sayfada veren i formudur. Ama, i analizindeki bilgilerin daha kolay anlalmasn ve alglanmasn salamaktr.

 • ANALZ TEKNin yapsal zelliklerini ve onu yapmakla ykml kimsenin sahip olmas gereken nitelikleri belirlemek amacyla ii temel elerine blp ayran ve elde edilen bilgileri, anlaml ve tekrar kullanlabilir nitelikte tekrar btnleyen bir yntemdir.

 • ANALZ TEKNNASIL YAPILIR?i yapanla ahsen grlmelidirGrme sonunda aadaki konularda deerlendirmeler yaplr:in amac irdelenir, bu i gerekten zorunlu mu? Ksmen ya da tamamen yaplmasa olur mu?in baka bir yolla yaplma olasl var m?, baka ilerle birletirilerek yaplabilir mi? blmlere ayrlabilir mi?

 • ANALZ TEKNKullanlan malzeme ve materyal ie uygun mu? Daha ucuz ve daha elverili olanlar var m? doru zamanda m yaplyor? En uygun zaman nedir?in yapld yer doru mu?Kiiler doru seilmi mi?Sorularyla i analizi yaplr.

 • 5N-1K DAN YARARLANMANe Yaplyor?Ne Yaplmal?Konuyu verir.Neden Yaplyor?Neden Yaplmal?Amac Belirler.Nasl Yaplyor?Nasl Yaplmal?Yntem,Usul, StratejiNerede Yaplyor?Nerede Yaplmal? Mekan ve YerNe zaman Yaplyor? Ne zaman Yaplmal? Sre ve SreKim Yapyor?Kim Yapmal?lgili ve Sorumlu Kiiler

 • AKIMI TEKNHizmet ya da retim ileminin yaplmas birbirini izleyen eitli admlarn yaplmasyla gerekleir. Bu teknikte ilerin sras, katedilen mesafe, sarfedilen zaman ematik olarak gsterilir. Bunun zerinde analiz yaplarak ilerin basitletirilmesi salanr. Teknik;Zaman kaybn,Ters gidileri,Gecikmeleri,Duraklamalar nler.

 • KULLANILAN SEMBOLLER Balang ve biti admlarn gsterir. lem, aktivite, faaliyet

  Kontrol, sorgulama

  Bekleme, durdurma, gecikme

  Ak yn

 • DAITIMI TEKNBu teknikte iler gruplanarak hangi iin kim tarafndan yaplaca belirlenir. e uygun igrenin atanabilmesi iin (i=insan) aadaki hususlar deerlendirilmelidir:Yaplan iin eidi nedir?Bu iin yaplmasnda geen sre ne kadardr?i yapan kiinin bilgisi, yetenei, eitimi, tecrbesi ve kiilii vb ie uygun mu?in yaplmas srasnda yaplmamas gereken iler mevcut mu? Mevcutsa yaplyor mu?

 • DAITIMI TEKNAyn yetki ve sorumluluktaki kiiler ayn ileri mi yapyorlar? yk dalmnda dengesizlik mevcut mu? birimi ve zaman ynnden eitlik mevcut mu?

 • BASTLETRME TEKNrgtn, mal ve hizmet retimi srecinde kullanlan metotlarn daha basit hale getirilmesiyle i yapma performansnn ykseltilmesi, bylece verimliliin arttrlmas eklinde ifade edilir. Organizasyondaki herkesin katlmyla retim srecine tatbik edilerek toplam maliyetler azaltlm olur.

 • BASTLETRME TEKNSAKINCALARI: Srekli tekrarlanan ilerin, igrenler zerinde bkknlk yaratmasdr. Yine srekli ayn ilerin yenilenmesi, iin monoton hale gelmesine neden olur. Daha nemlisi, basit iler igrenin katksn gerektirmediinden, igren kendisini gelitirme ihtiyac duymaz.

 • HAREKET EKONOMS TEKNHareket etd, belirli bir iin yaplabilmesi iin insan-makine ilikilerinin dikkate alnarak en uygun alma ynteminin standartlatrlmas faaliyetidir.Bu teknik ile, insan vcudunun hareketlerinin en aza indirilerek, enerji sarfn ve yorulmay en dk dzeyde tutmak hedeflenir. Bylece (sarfedilmeyerek) kazanlan enerjinin dier ilere yneltilmesi, sonuta da ayn sredeki hizmet/retim miktarnn arttrlmas (verimlilik) salanm olur.

 • HAREKET EKONOMS TEKNSoruturma teknii ile aadaki hususlar deerlendirilir;in gerekli olduundan emin olmak iin: AMA,in yaplmas gereken yerde yapldndan emin olmak iin: YER,Yaplan iin, ilem sras iinde doru yerde olduundan emin olmak iin: SIRA,in, iyi bilinen bir kimse tarafndan yapldndan emin olmak iin: K,in yaplmakta olduu: YOLLAR.

 • HAREKET EKONOMS TEKNBu teknik kullanlarak;

  nsan vcudunun kullanlmas,yerinin dzenlenmesi,Ara ve donatm maddelerinin hazrlanmas

  Konularnda dzenlemeler yaplr.

 • LMNitelikli bir igrenin, belirli bir ii, belirli bir alma hzyla (performans) yapmas iin gereken zaman lmek amacyla yaplan ilemdir. Bu yntemle, ilerin yaplma sresine ilikin zaman standartlar oluturulur. 3 temel unsuru vardr:

 • LMFiziksel gc almasnn lm: Atelye de alan iiler ile broda alan sekreterlerin almalarna ynelik i lm faaliyetleri bu kapsam iine girer. Dnsel gc almasnn lm: i lmnn en zor yaplabildii alandr. nk faaliyetlerin tanmlanmas ve elemanlara ayrlmas zor ve subjektiftir.Makine almasnn lm: baz durumlarda tam bir i lm zellii tamaz. Bir ii yapma sresi makine klavuzunda yer alabilir ya da byle bir sreyi lmek iin detayl analize gerek kalmayabilir.

 • LM TEKNKLERDORUDAN LME: i, bir igren tarafndan sabit bir yerde yaplr ve ksa sreli periyotlara tekrarlanr. in uzun vadede deiiklie uramas sz konusu deildir. Bulunacak standartlarn derecesi yksek olmaldr. FAALYET RNEKLEMES: Dorudan lme yaklamyla ilgilidir. Tm parametrelerinin llmesinin imkansz olduu bir ana ktlenin parametreleri iin, bu ana ktle iinden alnan rnek grubu araclyla lme ve tahminin yapld yntemdir. Dar bir alanda yaplmas, tekrarlamann az olmas, periyotlarn uzun olmas, deiken ve tesadfi faaliyetlerin okluu nedeniyle duyarlk daha azdr.

 • LM TEKNKLERSTANDART BLGLERN ANALZ: Uzun sredir yaplan iler iin uygulanr. Dzenli kaytlarn bulunmas ve gelecekte i yapanlarda nemli deiiklikler beklenmesi halinde etkili bir yntemdir.ELEMENTLER STANDART ZAMANLAR: Daha ok ilk defa dizayn edilen iler iin uygulanr. in henz gerek ilem sreci balamadan, standartlarn tespiti iin kullanlr. ler ksa periyotlu ve sk deiiyor ise en uygun sistemdir.SUBJEKTF YNTEM: Az tekrarlana ilerde, dier yntemlerin maliyetli olmas halinde uygulanr. Standartlar, ii iyi bilen ustaba veya nezareti kiiler tarafndan tecrbe ve sezgiye dayanarak tespit edilir.

 • DEERLEME grenin yeteneklerini, potansiyelini, i alkanlklarn, davranlarn ve benzer niteliklerini dierleriyle karlatrarak yaplan sistematik bir lmedir. BAARIYI BELRLEYEN UNSURLAR:Beceri: letmeler iin en g temin edilen niteliklerdendir. Byk yatrmlar gerektirir. Dier faktrlere gre daha fazla arlk ve ncelik verilmelidir.

 • DEERLEMEABA: Bedensel ve zihinsel abay kapsar. Kiinin gsterdii abann deerlendirilmesi liyakat takdirine girer.Liyakat: Yeterlilik, kifayetSorumluluk: le ilgili olarak stlenilmesi gereken sorumluluklarn tamamdr. Maddi sorumluluk (ara-gere, makine sorumluluu) ile can sorumluluu (emniyet ve i gvenlii) bu kapsama girer.

 • DEERLEME KOULLARI: in yapld yerin zellikleri ve yapld ortamn koullardr. evre Koullar ile in Mahiyeti bu kapsama girer.

  DEERLEME ile iletmelerde personelin performansnn objektif olarak belirlenmesi ve bunun sonucunda cret, eitim ve terfi amacyla kullanlmas salanr.

 • LERN BELRLENMES: Bir sonu elde etmek, herhangi bir ey ortaya koymak iin g harcayarak yaplan etkinlik, alma veya birinden istenen hizmet veya birine verilen grevdir. Brolarda yaplan ilerin neler olduu, ilemin yaps, amalar ve brodan neler beklendii ile belirlenir. Bu belirlemedeki temel koul, belirlenen hedefler, amalar ve bunlar gerekletirecek planlardr.

 • LERN BELRLENMES BLM: lerin kk paralara ayrlarak her bir parann ayr bir igren tarafndan yaplmasn gerektiren bir uygulamadr.

  Brolarda i blm; fonksiyonlara, yntemlere, mterilere, retime veya projelere gre yaplabilir. Hangisinin uygulanaca, iin yapsna, alanlarn liyakatlarna, donanmna, sektrn yapsna gre karar verilir.

 • LERN BELRLENMES GELTRME: Belirli bir iin, igrenin, daha eitli i yapabilecek ekilde yeniden organize edilmesine denir. Yatay Zenginletirme de denmektedir.

  in bitirilme sresinin uzamasna, teknolojik yap ve gelimesinde nemli deiikliklere yol aar. grenin, kendi iiyle benzerlii olan dier i elemanlar yan yana getirilerek yapmakta olduu iin kapsam geniletilmektedir.

 • LERN BELRLENMES ZENGNLETRME: alanlarn sorumluluklar ve zgvenleri ykseldike ilerinde motivasyonlarnn artacaktr. Bu nitelikteki alanlara yaptklar i zerinde daha fazla kontrol, sorumluluk, geliim olanaklar salanr. En iyi i zenginletirme yolu, yaplan ie iletmenin deil, alann gznden baklan i zellikleri yaklamdr.

 • LERN BELRLENMESROTASYON: alanlarn sistematik bir biimde bir iten baka bir ie aktarlmas srecidir. Ama, i zelletirilmesi sonucunda oluabilecek i tatminsizliini en aza indirmektir.

 • LERN BELRLENMESKALTE GRUPLARI: letme iinde belirli sorunlar zmek zere eitli birimden alanlarca oluturulan bir alma grubudur. Baar art, istatistiksel analiz, problem zme teknikleri ve grup dinamikleri hakknda eitim ve donanmlarna baldr.

 • LERN BELRLENMESAamalar ve Kullanlan Aralar: Sorunun belirlenmesi,Veri ToplanmasSorunlarn analiz edilmesizm tekniklerinin uygulanmasBeyin Frtnas Neden-sonu analizleriHistogramDalm emalar

 • ORYANTASYONE ALITIRMA UYUM olarak da adlandrlr. letmelerde ie yeni balayan personelin firma kltrne ve ie ksa srede uyum gstermesi iin yaplan faaliyetlerdir. Oryantasyon kapsam:rgtn kltrn tantma,rgtn organizasyonunu ve alanlarn tantma,ba eitimi (On the job training)

  Brolarda teknik verimlilikten bahsedilebilmesi iin aadaki metodolojilerin incelenmesi gerekir.* programlarnn planlama evresinde temelleri oluturulduktan sonra rgtleme srecinde i prg.lar ayrtrlr. rgtleme srecinde hangi iin, hangi blmn sorumluluunda olduu saptanr. Bu ilerin zamanlama asndan planlamas yaplmaldr. ler gnlk, haftalk, aylk ve yllk olarak planlanr. Bu planlamann ardndan bu ileri yapacak personel belirlenir. i yapacak elemanlarn stat ve pozisyonlar saptanr, alanlarn emir alac

Search related