23
Budapest Főváros Kormányhivatal Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség Haller u. Kirendeltség

Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

  • Upload
    nellie

  • View
    38

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség. Kirendeltség speciális jellege. Illetékesség: Főváros egész területe Jogi értelemben: lakóhellyel nem rendelkező lakóhelye – hajléktalan szálló LAKCÍMKÁRTYA!. KIRENDELTSÉG. Érintett (éves) létszáma: 3 700 fő - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

Budapest Főváros Kormányhivatal Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi KözpontMunkaügyi Központ

Haller u. KirendeltségHaller u. Kirendeltség

Page 2: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

Kirendeltség speciális jellegeKirendeltség speciális jellege

Illetékesség:Illetékesség:

Főváros egész területeFőváros egész területe Jogi értelemben:Jogi értelemben:

lakóhellyel nem rendelkezőlakóhellyel nem rendelkező lakóhelye – hajléktalan szállólakóhelye – hajléktalan szálló

LAKCÍMKÁRTYA!LAKCÍMKÁRTYA!

Page 3: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

KIRENDELTSÉGKIRENDELTSÉG

Érintett (éves) létszáma:• 3 700 főHavi nyilvántartottak száma:• 1 500 főNapi ügyfélforgalom:• 100 – 150 főElhelyezkedések száma:• 800 főEllátásban részesülők:• 280 főBPJ-ban részesülők:• 480 főMegváltozott munkaképességű:• 150 főSzakképzetlenek aránya:• 62 %

Page 4: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

KIRENDELTSÉGKIRENDELTSÉG

Engedélyezett létszám:

• 8 fő

Kirendeltségen dolgozók száma

• 7 fő

Feladatok megosztása:

• kirendeltség-vezető• aktív-eszköz koordinátor• hatósági/közvetítő ügyintéző

Page 5: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

szervezeti felépítésszervezeti felépítés

Hierarchikus felépítésHierarchikus felépítés

Kirendeltség-vezetőIrányítás, felügyelet, ellenőrzés

Aktíveszköz koordinátor

ügyintéző ügyintéző ügyintéző ügyintéző ügyintéző ügyintéző

Pénzügyi kontrollSzakmai felügyelet

Szakmai megvalósítók = egyablakos rendszer a hatósági szerződésig

Page 6: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

PASSZÍV ESZKÖZÖKKEL PASSZÍV ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS FELADATKÖRÖKKAPCSOLATOS FELADATKÖRÖK

Nyilvántartásba vételNyilvántartásba vétel Ellátási kérelmek/határozatok kezeléseEllátási kérelmek/határozatok kezelése Igazolások kiállításaIgazolások kiállítása Közvetítések Közvetítések Elhelyezkedéssel összefüggő feladatok elvégzéseElhelyezkedéssel összefüggő feladatok elvégzése Humán szolgáltatásokra jelentkezések rögzítéseHumán szolgáltatásokra jelentkezések rögzítése Képzésre irányításKépzésre irányítás Visszakövetelések kezeléseVisszakövetelések kezelése Önkormányzatokkal, civil szervezetekkel való Önkormányzatokkal, civil szervezetekkel való

kapcsolattartáskapcsolattartás BPJ és RSZS határozatok rögzítéseBPJ és RSZS határozatok rögzítése BMSZKI-hoz irányításokBMSZKI-hoz irányítások visszakövetelésekvisszakövetelések

Page 7: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

AKTÍV ESZKÖZ FELADATKÖRÖKAKTÍV ESZKÖZ FELADATKÖRÖK

Feladatok:Feladatok:

Munkáltatókkal/Képzőkkel való kapcsolattartásMunkáltatókkal/Képzőkkel való kapcsolattartás Támogatások kezelése/megállapításaTámogatások kezelése/megállapítása Számfejtések/elszámolások feladásaSzámfejtések/elszámolások feladása TÁMOP projektek megvalósításaTÁMOP projektek megvalósítása KeretgazdálkodásKeretgazdálkodás

Page 8: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

Aktív eszközök, támogatásokAktív eszközök, támogatások

1. Képzés

2. Vállalkozóvá válás támogatása

3. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás

4. Közfoglalkoztatás

5. Önfoglalkoztatóvá válás

6. Foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása

7. Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása

8. Pályakezdők munkatapasztalat szerzésének támogatása

9. Munkagyakorlat szerzési támogatás

10. Munkakipróbálás

11. Mobilitási támogatások

12. Munkahelymegőrzés

13. Egyéb: Start kártyák, járuléktámogatások

Page 9: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

Bér- és járulék támogatásokBér- és járulék támogatásokdec.FA keretbőldec.FA keretből

Hátrányos helyzetűek bértámogatásaHátrányos helyzetűek bértámogatása:: bér- és járulék 50%-a max. 12 hónaprabér- és járulék 50%-a max. 12 hónapra bér- és járulék 60%-a MM eseténbér- és járulék 60%-a MM esetén

Fogalma:Fogalma:álláskereső, ésálláskereső, és legfeljebb legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggelalapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy rendelkezik, vagy a foglalkoztatás megkezdésekor az a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötteötvenedik életévét betöltötte, vagy, vagy 25. életévét be nem töltött25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy pályakezdő álláskereső, vagy a nyilvántartásba vételt megelőző a nyilvántartásba vételt megelőző hat hónapbanhat hónapban nem folytatott rendszeres - az Flt. nem folytatott rendszeres - az Flt.

58. § (5) bekezdés 58. § (5) bekezdés e) e) pontjában meghatározott kereső tevékenységet, vagy a pontjában meghatározott kereső tevékenységet, vagy a munkaügyi központ legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként tartja nyilván,munkaügyi központ legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként tartja nyilván,

a saját háztartásában legalább egy a saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel, , vagyvagy

a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásbansegélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi , illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagysegélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy

a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes előzetes letartóztatásbanletartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte;. volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte;.

Page 10: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

UNÓS PROJEKTJEINKUNÓS PROJEKTJEINK

TÁMOP 1.1.1TÁMOP 1.1.1 – célcsoport: megváltozott munkaképességű személyek – célcsoport: megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásafoglalkoztatása

Rehabilitációs járadékban részesülők (75%-a a bevontaknak)Rehabilitációs járadékban részesülők (75%-a a bevontaknak) Megváltozott munkaképességű személyek – 40% munkaképesség csökkenés esetén Megváltozott munkaképességű személyek – 40% munkaképesség csökkenés esetén

(25%-a a bevonható létszámnak)(25%-a a bevonható létszámnak) Bevonható létszám: 61 fő, bevont létszám: 50 főBevonható létszám: 61 fő, bevont létszám: 50 fő

TÁMOP 1.1.2TÁMOP 1.1.2 – célcsoport: munkaerő-piacon „hagyományos” eszközökkel – célcsoport: munkaerő-piacon „hagyományos” eszközökkel nehezen elhelyezhető ügyfeleknehezen elhelyezhető ügyfelek

nyilvántartott álláskeresők – elhelyezéshez komplex szolgáltatások rendszere nyilvántartott álláskeresők – elhelyezéshez komplex szolgáltatások rendszere szükségesszükséges

Program zárul: 2011.04.30.Program zárul: 2011.04.30. Bevont létszám: 131 főBevont létszám: 131 fő

TÁMOP 1.1.3TÁMOP 1.1.3 – célcsoport: rendelkezésre állási támogatásban részesülő ügyfelek – célcsoport: rendelkezésre állási támogatásban részesülő ügyfelek (2011-től bérpótló juttatásban részesülők)(2011-től bérpótló juttatásban részesülők)

Cél: nyílt munkaerő piacra történő visszavezetésCél: nyílt munkaerő piacra történő visszavezetés Program zárul: 2011.10.30.Program zárul: 2011.10.30. Bevonható létszám: 29 fő, bevont létszám: 16 főBevonható létszám: 29 fő, bevont létszám: 16 fő

Page 11: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

A rehabilitációs járadék folyamatábrájaA rehabilitációs járadék folyamatábrája

új jelentkezés, felülvizsgálat

igénylés (ONYF)

szakértői komplex vizsgálat (ORSZI)

határozat a rehabilitációs járadékról / rokkantnyugdíjról (ONYF)

ha rehabilitálható

rehabilitációs járadék és egyénre szabott komplex szolgáltatás jár

ha nem rehabilitálható

rokkantnyugdíj jár

Együttműködési kötelezettség (munkaügyi központ)

Page 12: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

TÁMOP 1.1.1TÁMOP 1.1.1 –megváltozott munkaképességű személyek –megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásafoglalkoztatása

A rehabilitációs járadékA rehabilitációs járadék – a rehabilitációhoz szükséges időtartamra, – a rehabilitációhoz szükséges időtartamra, – de legfeljebb 3 évre állapítható meg– de legfeljebb 3 évre állapítható meg

eegyszergyszer hosszabbítható!hosszabbítható! Jogszabály együttműködési kötelezettséget ír elő a rehabilitációs járadékban Jogszabály együttműködési kötelezettséget ír elő a rehabilitációs járadékban

részesülő személy és az állami foglalkoztatási szerv illetékes kirendeltsége részesülő személy és az állami foglalkoztatási szerv illetékes kirendeltsége között.között.

– Képzések elősegítésének támogatásaKépzések elősegítésének támogatása(képzés, kapcsolódó utazás, szállás, étkezés, felügyelet)(képzés, kapcsolódó utazás, szállás, étkezés, felügyelet)

– Vállalkozóvá válás támogatása Vállalkozóvá válás támogatása – Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásaMunkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása

szolgáltatási tevékenység, kapcsolódó utazás, felügyelet)szolgáltatási tevékenység, kapcsolódó utazás, felügyelet)– Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatokFoglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatok– Bér- és járulék támogatásaBér- és járulék támogatása (bértámogatás, (bértámogatás, bérköltségbérköltség támogatása, támogatása,

segítőszemélyzet alkalmazása, segítőszemélyzet alkalmazása, munkakipróbálásmunkakipróbálás, utazás): 50 – 100 % mértékig, utazás): 50 – 100 % mértékig

Foglalkoztatás „ösztönző” – rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségFoglalkoztatás „ösztönző” – rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség

Page 13: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

TÁMOP 1.1.3 – BPJ-ben részesülő ügyfelekTÁMOP 1.1.3 – BPJ-ben részesülő ügyfelek

A TÁMOP 1.1.3. projekt eszközrendszere átalakításra került, így A TÁMOP 1.1.3. projekt eszközrendszere átalakításra került, így 2011. január 17-től2011. január 17-től a projektben a projektben bérköltség-támogatás a továbbiakban nem állapítható megbérköltség-támogatás a továbbiakban nem állapítható meg. .

A projekt keretében, összhangban a Kormány szándékával, A projekt keretében, összhangban a Kormány szándékával, kizárólag bértámogatás kizárólag bértámogatás megállapítására van lehetőség:megállapítására van lehetőség:

A bértámogatás legfeljebb 8 hónap időtartamban nyújtható, a A bértámogatás legfeljebb 8 hónap időtartamban nyújtható, a munkabér és a munkabér és a munkáltató által megfizetett járulákok összegének 70%-áigmunkáltató által megfizetett járulákok összegének 70%-áig terjedhet. terjedhet.

Munkabérként legfeljebb a Munkabérként legfeljebb a kötelező legkisebb munkabérkötelező legkisebb munkabér, illetve garantált , illetve garantált bérminimum vehető figyelembe. bérminimum vehető figyelembe.

A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel – amennyiben az adott személy után a Start kedvezmény igénybe tekintettel – amennyiben az adott személy után a Start kedvezmény igénybe vehető – a vehető – a Start kártyákStart kártyák által nyújtott kedvezmények is érvényesíthetőek. által nyújtott kedvezmények is érvényesíthetőek.

A munkaadónak vállalnia kell, hogy a támogatással elhelyezett munkavállalót A munkaadónak vállalnia kell, hogy a támogatással elhelyezett munkavállalót legalább a támogatás folyósítási időtartamának 50 százalékának megfelelő ideig legalább a támogatás folyósítási időtartamának 50 százalékának megfelelő ideig továbbfoglalkoztatjatovábbfoglalkoztatja. .

Elsődleges a vállalkozások támogatásaElsődleges a vállalkozások támogatása

Page 14: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

Az álláskeresők mikro-, kis- és Az álláskeresők mikro-, kis- és középvállalkozásoknál, valamint civil középvállalkozásoknál, valamint civil

szervezeteknél történő foglalkoztatásának szervezeteknél történő foglalkoztatásának járulékkedvezményejárulékkedvezménye

Járulékkedvezmény illeti megJárulékkedvezmény illeti meg a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) hatálya alá tartozó, XXII. törvény (Mt.) hatálya alá tartozó, legalább hat hónapja működő, legalább hat hónapja működő, legfeljebb kétszázötven főlegfeljebb kétszázötven fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal éves átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkező, mikro-, kis- és középvállalkozást, valamint civil szervezetet. rendelkező, mikro-, kis- és középvállalkozást, valamint civil szervezetet.

A fenti körbe tartozó munkáltató a járulékkedvezményt akkor érvényesítheti, ha A fenti körbe tartozó munkáltató a járulékkedvezményt akkor érvényesítheti, ha olyan, aktív korúak ellátásában nem részesülő személyt foglalkoztat, olyan, aktív korúak ellátásában nem részesülő személyt foglalkoztat,

aki legalább aki legalább három hónapja nyilvántartotthárom hónapja nyilvántartott álláskereső, vagy álláskereső, vagy aki három hónapnál rövidebb ideje nyilvántartott álláskereső, és a foglalkoztatás aki három hónapnál rövidebb ideje nyilvántartott álláskereső, és a foglalkoztatás

megkezdése előtti megkezdése előtti 365 napban kereső tevékenységet nem folytatott365 napban kereső tevékenységet nem folytatott, vagy , vagy akinek jogviszonya a foglalkoztatás megkezdését megelőző három hónapon akinek jogviszonya a foglalkoztatás megkezdését megelőző három hónapon

belül csoportos létszámcsökkentésre tekintettel szűnt meg, és belül csoportos létszámcsökkentésre tekintettel szűnt meg, és a foglalkoztatással az éves átlagos statisztikai állományi létszámát emeli, a foglalkoztatással az éves átlagos statisztikai állományi létszámát emeli,

továbbá továbbá a bővített létszámot a foglalkoztatás megkezdésétől számítva legalább a bővített létszámot a foglalkoztatás megkezdésétől számítva legalább két éves két éves

időtartamban foglalkoztatja.     időtartamban foglalkoztatja.    

Page 15: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

Az álláskeresők mikro-, kis- és Az álláskeresők mikro-, kis- és középvállalkozásoknál, valamint civil középvállalkozásoknál, valamint civil

szervezeteknél történő foglalkoztatásának szervezeteknél történő foglalkoztatásának járulékkedvezményejárulékkedvezménye

A kedvezmény mértéke és időtartamaA kedvezmény mértéke és időtartama

A jogszabályi feltételeknek megfelelő személy foglalkoztatása után a mikro-, kis és középvállalkozás, valamint a A jogszabályi feltételeknek megfelelő személy foglalkoztatása után a mikro-, kis és középvállalkozás, valamint a civil szervezet, mint munkáltató a foglalkoztatás megkezdésétől számított civil szervezet, mint munkáltató a foglalkoztatás megkezdésétől számított legfeljebb egy évig mentesüllegfeljebb egy évig mentesül a a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. § (1) bekezdésében meghatározott 1997. évi LXXX. törvény 19. § (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék megfizetése társadalombiztosítási járulék megfizetése alól. alól.

    A kedvezmény teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén legfeljebb a A kedvezmény teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér kötelező legkisebb munkabér 130%-ának130%-ának, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén ezen összeg időarányos részének megfelelő , részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén ezen összeg időarányos részének megfelelő járulékalap után érvényesíthető. járulékalap után érvényesíthető.

A munkáltatót a járulékkedvezménnyel igénybevett egy éves foglalkoztatási időszakot követően, A munkáltatót a járulékkedvezménnyel igénybevett egy éves foglalkoztatási időszakot követően, további egy évtovábbi egy év - járulékkedvezmény igénybevételére nem jogosító - - járulékkedvezmény igénybevételére nem jogosító - továbbfoglalkoztatási kötelezettség terhelitovábbfoglalkoztatási kötelezettség terheli .  . 

A kedvezmény igénybevételeA kedvezmény igénybevétele

A kedvezmény igénybevételéhez a munkáltatónak kérelmet, valamint munkaerőigény bejelentőlapot kell kitölteni A kedvezmény igénybevételéhez a munkáltatónak kérelmet, valamint munkaerőigény bejelentőlapot kell kitölteni és azt a foglalkoztatás megkezdése előtt, a munkáltató székhelye, telephelye szerint illetékes munkaügyi központ és azt a foglalkoztatás megkezdése előtt, a munkáltató székhelye, telephelye szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségén kell benyújtani. A járulékkedvezmény igénybevételéhez a kirendeltség megállapodást köt a kirendeltségén kell benyújtani. A járulékkedvezmény igénybevételéhez a kirendeltség megállapodást köt a munkáltatóval. munkáltatóval.

Page 16: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

Start kártyaStart kártyaKedvezményezettek köre: pályakezdőkKedvezményezettek köre: pályakezdők

a 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30. életévét még nem töltötte be, a 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30. életévét még nem töltötte be, ésés

tanulmányait befejezte, vagy megszakította, tanulmányait befejezte, vagy megszakította, ésés a a tanulmányai befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra tanulmányai befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra

irányuló jogviszonytirányuló jogviszonyt, vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt és e , vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. 

2010. január 1-ét követően kiváltott Start-kártyával történő foglalkoztatás 2010. január 1-ét követően kiváltott Start-kártyával történő foglalkoztatás esetében az alábbiak szerint érvényesíthetik: esetében az alábbiak szerint érvényesíthetik:

az az alap- és középfokú végzettséggelalap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor a munkáltatót a 27% rendelkező pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor a munkáltatót a 27% társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás

• első évébenelső évében a havi bruttó kereset a havi bruttó kereset 10%-ának,10%-ának, • második évében 20%-második évében 20%-ának megfelelő fizetési kötelezettség terheli, ának megfelelő fizetési kötelezettség terheli,

a a felsőfokú végzettségűfelsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor a tb-járulék pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor a tb-járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás együttes összege helyett a foglalkoztatás

• első első kilenc hónapjábankilenc hónapjában a bruttó munkabér a bruttó munkabér 10%-ának10%-ának, , • azt követő azt követő három hónapjában 20három hónapjában 20%-ának megfelelő közterhet köteles a %-ának megfelelő közterhet köteles a

munkáltató megfizetni   munkáltató megfizetni   érvényességének időtartamaérvényességének időtartama: : • alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem

rendelkező a kiállítás keltétől számított két év, rendelkező a kiállítás keltétől számított két év, • a felsőfokú végzettségű a kiállítás keltétől számított egy éva felsőfokú végzettségű a kiállítás keltétől számított egy év

Page 17: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

START PLUSZ kártyaSTART PLUSZ kártya

Kedvezményezettek köre:Kedvezményezettek köre:

aki a gyermekgondozási segély (gyes), a gyermekgondozási díj (gyed), a aki a gyermekgondozási segély (gyes), a gyermekgondozási díj (gyed), a gyermeknevelési támogatás (gyet), valamint az ápolási díj folyósításának gyermeknevelési támogatás (gyet), valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven (365 nap) belül kíván foglalkoztatásra irányuló megszűnését követő egy éven (365 nap) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni jogviszonyt létesíteni

vagy aki a gyermek egy éves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vagy aki a gyermek egy éves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve

akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilván tart a Start Plusz kártya akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilván tart a Start Plusz kártya igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapja, pályakezdő igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapja, pályakezdő álláskereső esetében nyolc hónapon belül legalább hat hónapja. álláskereső esetében nyolc hónapon belül legalább hat hónapja.

Mértéke:Mértéke:• első évébenelső évében a havi bruttó kereset a havi bruttó kereset 10%-ának,10%-ának, • második évében 20%-második évében 20%-ának megfelelő fizetési kötelezettség terheli, ának megfelelő fizetési kötelezettség terheli, • legfeljebb a kötelező minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalap legfeljebb a kötelező minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalap

erejéig érvényesítheti erejéig érvényesítheti

A kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltétől számított két év A kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltétől számított két év

Page 18: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

START EXTRA kártyaSTART EXTRA kártya

Kedvezményezettek köre:Kedvezményezettek köre:

az az álláskereső, aki az igénylés időpontját megelőzően legalább 3 hónapig az az álláskereső, aki az igénylés időpontját megelőzően legalább 3 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva és az álláskeresőként volt nyilvántartva és az 50. életévét50. életévét betöltötte vagy életkorra való betöltötte vagy életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy

a a bérpótló juttatásrabérpótló juttatásra jogosult álláskereső, akit az igénylés időpontjában az állami jogosult álláskereső, akit az igénylés időpontjában az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart, és bérpótló juttatásban részesül. foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart, és bérpótló juttatásban részesül.

Mértéke:Mértéke: a foglalkoztatás a foglalkoztatás első évébenelső évében a munkaadó a munkaadó mentesümentesül a társadalombiztosítási járulék l a társadalombiztosítási járulék

megfizetése alól, megfizetése alól, a foglalkoztatás a foglalkoztatás második évébenmásodik évében a tb-járulék összege helyett a bruttó munkabér a tb-járulék összege helyett a bruttó munkabér

10%-ának10%-ának megfelelő járulékfizetési kötelezettség terheli megfelelő járulékfizetési kötelezettség terheli

A munkaadó a kedvezményt legfeljebb a A munkaadó a kedvezményt legfeljebb a kötelező minimálbér kétszeresénekkötelező minimálbér kétszeresének megfelelő megfelelő járulékalap erejéig érvényesítheti járulékalap erejéig érvényesítheti

A kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltétől számított A kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltétől számított két év.két év.

Page 19: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

KözfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás

Rövid idejűRövid idejű 4 óra4 óra 4 hónap4 hónap Önkormányzat pályázÖnkormányzat pályáz Mérték: 95 %Mérték: 95 % Bér, járulék, egyéb költségBér, járulék, egyéb költség

Hosszú idejűHosszú idejű 6-8 óra6-8 óra 12 hónap (nálunk 8 hónap)12 hónap (nálunk 8 hónap) önkormányzat által ellátandó/önként vállalt feladatok – önkormányzat által ellátandó/önként vállalt feladatok –

megállapodás – közfeladat ellátásamegállapodás – közfeladat ellátása Max. 100 % bér+járulékMax. 100 % bér+járulék

Vállalkozásoknak nyújtottVállalkozásoknak nyújtott Országos közfoglalkoztatási programokOrszágos közfoglalkoztatási programok

Page 20: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

Specifikus segítségnyújtásSpecifikus segítségnyújtás1.)1.) Sorszámosztáskor egyéni időpontok nyújtása (aktív eszközös kollégákhoz adott időpontra hívás Sorszámosztáskor egyéni időpontok nyújtása (aktív eszközös kollégákhoz adott időpontra hívás

biztosítsa)biztosítsa)2.)2.) Különös figyelemmel az ebédosztás idejére (ha elmegy, visszajöhet ebéd után a reggel kapott Különös figyelemmel az ebédosztás idejére (ha elmegy, visszajöhet ebéd után a reggel kapott

sorszámával) és a személyiségi jogokra (az információs ablakhoz egyszerre csak egy fél mehet sorszámával) és a személyiségi jogokra (az információs ablakhoz egyszerre csak egy fél mehet oda)oda)

3.)3.) Megfelelő légkör biztosítása (tiszta, rendezet ügyféltér, mosdó használatának engedélyezése) Megfelelő légkör biztosítása (tiszta, rendezet ügyféltér, mosdó használatának engedélyezése)4.)4.) Az ügyféltér információs pultjainak folyamatos frissítése, aktualizálása (álláslisták, támogatási, Az ügyféltér információs pultjainak folyamatos frissítése, aktualizálása (álláslisták, támogatási,

ellátási információk)ellátási információk)5.)5.) Biztonsági őr alkalmazása a biztonság megtartásának érdekében Biztonsági őr alkalmazása a biztonság megtartásának érdekében6.) 6.) Civil szervezeteknek faliújság biztosítása (adott lehetőségek, ingyen étkezések, orvosi Civil szervezeteknek faliújság biztosítása (adott lehetőségek, ingyen étkezések, orvosi

vizsgálatok, rendezvények hirdetése)vizsgálatok, rendezvények hirdetése)7.)7.) Korai beengedés a várótérbe zord időjárás esetén (eltérünk az ügyfélfogadási időtől) Korai beengedés a várótérbe zord időjárás esetén (eltérünk az ügyfélfogadási időtől)8.)8.) Telefonos bejelentések elfogadása, mérlegelési jogkör gyakorlása (ha betegek, akkor adunk újabb Telefonos bejelentések elfogadása, mérlegelési jogkör gyakorlása (ha betegek, akkor adunk újabb

jelentkezési időpontot, vagy ha elutaztak vidékre akkor is)jelentkezési időpontot, vagy ha elutaztak vidékre akkor is)9.)9.) Rendezvények szervezése, tájékoztatók tartása a lehetőségekről folyamatosan (képzési Rendezvények szervezése, tájékoztatók tartása a lehetőségekről folyamatosan (képzési

tájékoztatók, munkaadók részére csoportos tájékoztatók megszervezése, hogy ne kelljen az tájékoztatók, munkaadók részére csoportos tájékoztatók megszervezése, hogy ne kelljen az ügyfeleknek vidékre utazgatnia)ügyfeleknek vidékre utazgatnia)

10.)10.) Egyéni segítségnyújtás a mentoraink által (önéletrajzok, motivációs levelek írása,munkaadóhoz Egyéni segítségnyújtás a mentoraink által (önéletrajzok, motivációs levelek írása,munkaadóhoz nem kell egyedül mennie, vagy szállást étkezést rendeznie, civilekkel felveszik a mentorok a nem kell egyedül mennie, vagy szállást étkezést rendeznie, civilekkel felveszik a mentorok a kapcsolatot az ügyfél érdekében)kapcsolatot az ügyfél érdekében)

11.)11.) Ügyintézőink az Önkormányzatokkal ( Ügyintézőink az Önkormányzatokkal (BPJBPJ), Okmányirodákkal (Lakcímkártya), ), Okmányirodákkal (Lakcímkártya), Nyugdíjfolyósítókkal (munkaviszony igazolólapok), Szállókkal (folyósítás miatti fizetés halasztás Nyugdíjfolyósítókkal (munkaviszony igazolólapok), Szállókkal (folyósítás miatti fizetés halasztás kérés) felveszik a kapcsolatot az ügyfél érdekében.kérés) felveszik a kapcsolatot az ügyfél érdekében.

12.)12.) Közvetítés esetében ügyintézőink felhívják a munkaadókat az egyeztetés végett, hogy ne az Közvetítés esetében ügyintézőink felhívják a munkaadókat az egyeztetés végett, hogy ne az ügyfelet terhelje ezen költség sem.ügyfelet terhelje ezen költség sem.

Page 21: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

TÁMOP 5.3.3TÁMOP 5.3.3

Nem tudjuk az informatikai rendszerben Nem tudjuk az informatikai rendszerben programként rögzíteniprogramként rögzíteni

Visszahívási rendszert ehhez kívánjuk igazítaniVisszahívási rendszert ehhez kívánjuk igazítani Személyes ügyfélkör – személyes kapcsolatokSzemélyes ügyfélkör – személyes kapcsolatok Konkrét ügyekKonkrét ügyek Havonkénti egyeztetésHavonkénti egyeztetés Információ áramlás – elért eredmények, Információ áramlás – elért eredmények,

rendelkezésre álló eszközök hatékony rendelkezésre álló eszközök hatékony felhasználása (rendszerben)felhasználása (rendszerben)

Page 22: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

EgyüttműködésEgyüttműködés

Irányítás – még nem a program résztvevőjeIrányítás – még nem a program résztvevője Személyes kapcsolat – projektvezető – ügyintézők találkozásaSzemélyes kapcsolat – projektvezető – ügyintézők találkozása Értesítés a programban való részvételrőlÉrtesítés a programban való részvételről Program időtartamaProgram időtartama Programban való részvétel tartalmaProgramban való részvétel tartalma Humánszolgáltatás eredménye (értékelés)Humánszolgáltatás eredménye (értékelés) Képzés időtartama, eredménye – végzettség megszerzéséről tájékoztatásKépzés időtartama, eredménye – végzettség megszerzéséről tájékoztatás Továbblépés lehetőségei foglalkoztatás feléTovábblépés lehetőségei foglalkoztatás felé

Tisztázni szükséges mi a kívánt indikátorTisztázni szükséges mi a kívánt indikátor Támogatás nyújtható-eTámogatás nyújtható-e LehetőségekLehetőségek

• nem támogatott elhelyezés – erős mentoráció a pályázó részéről, információ nyújtás a nem támogatott elhelyezés – erős mentoráció a pályázó részéről, információ nyújtás a kirendeltség részérőlkirendeltség részéről

• támogatott elhelyezés – szintén erős mentoráció, a foglalkoztatásban való részvétel támogatott elhelyezés – szintén erős mentoráció, a foglalkoztatásban való részvétel nyomon követésével (kölcsönös érdek)nyomon követésével (kölcsönös érdek)

• nem elsődleges cél: BPJ – közfoglalkoztatás!!!!nem elsődleges cél: BPJ – közfoglalkoztatás!!!!

Page 23: Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Haller u. Kirendeltség

Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!

Palkóné dr Dömsödi TímeaPalkóné dr Dömsödi Tímea

[email protected]

www.afsz.hu