12
Turism în România

Broșura ”Turism în România”

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Broșura ”Turism în România”

Turism în România

Page 2: Broșura ”Turism în România”

Cuprins

Marketing ................................................................................................................................................Promovare ...............................................................................................................................................Manifestări expoziționale ...........................................................................................................................Materiale de informare și promovare ..........................................................................................................Relații publice ..........................................................................................................................................Evenimente ..............................................................................................................................................Promovare online ......................................................................................................................................Turism de sănătate ...................................................................................................................................Ecoturism ................................................................................................................................................Convenția Carpatică ..................................................................................................................................Derulare proiecte internaționale .................................................................................................................Derularea proiectelor finanţate din fonduri europene ...................................................................................Formare profesională ................................................................................................................................Deblocarea bugetului alocat pentru investiţiile în infrastructura de turism.......................................................Organizațiile de Management al Destinaţiilor ..............................................................................................Sosirile și înnoptările turiștilor în structurile de primire cu funcțiuni de cazare, cumulat la 10 luni, în perioada 2010 - 2016 .............................................................................................................................................Sosirile vizitatorilor străini la frontieră, cumulat la 10 luni, în perioada 2010 - 2016..........................................Sosirile turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, cumulat la 10 luni, în perioada 2010 - 2016..............................................................................................................................................Sosirile turiștilor străini în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică în primele 10 luni ale anului 2016...............................................................................................................................................Structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică ......................................................................Autorizare și control ..................................................................................................................................Proiecte de acte normative/acte normative implementate ............................................................................

111233444555666

77

7

8899

Page 3: Broșura ”Turism în România”

Marketing

În anul 2016, cu resurse proprii şi specialişti din cadrul instituţiei, Autoritatea Naţională pentru Turism a elaborat „Viziunea de Dezvoltare şi Marketing a Autorităţii Naţionale pentru Turism”, un document programatic care trasează obiectivele şi acţiunile necesare pentru transformarea României într-o destinaţie turistică competitivă, adaptate cerinţelor uneia dintre cele mai di-namice şi performante pieţe pe plan internaţional, asumat şi înaintat sub forma unui proiect de Hotărâre de Guvern.

Strategia reprezintă punctul de plecare pentru conturarea unor direcţii de dez-voltare bazate pe calitate, prin implementarea unui sistem de certificare a calităţii în cadrul destinaţiilor turistice şi îmbunătăţirea modului de formare şi specializare a resursei umane, spectrul de acţiune fiind unul larg, care ia în calcul toţi actorii implicaţi în turism, subliniind importanţa fiecăruia în definirea experienţei vizitatorului, şi, mai mult decât atât, necesitatea colaborării pentru atingerea ţelului comun.

Obiectivul general îl reprezintă stimularea interesului potenţialilor turişti de a îşi petrece vacanţele în zonele turis-tice din ţară, prin creşterea notorietăţii României ca o destinaţie turistică de calitate, creşterea atractivităţii formelor de turism cheie şi dezvoltarea turismului sustenabil, ca motor al economiei naţionale şi locale.

Promovare

Din raţiuni strategice, acţiunile de promovare turistică s-au concentrat, cu precădere, pe pieţele prioritare, în funcţie de numărul de turişti sosiţi în România (Germania, Franţa, Italia, SUA, Austria, Marea Britanie/Irlanda, Rusia, Ungaria), precum şi pe cele de oportunitate/emergente (Spania, Polonia, Israel etc.), dar au fost realizate şi acţiuni de promovare turistică, de tipul participării la o manifestare expoziţională și în alte ţări din afara Europei (ex. India, China).

Având în vedere importanţa manifestării expoziţionale Tour & Travel Warsaw pe piaţa poloneză, căreia i se adaugă şi invitaţia lansată de organizatorii TTWarsaw de a participa în calitate de Ţară Parteneră la ediţia din 2016, invitaţie susţinută şi de Ambasada României la Varşovia, Autoritatea Națională pentru Turism a participat în perioada 24-26 noiembrie 2016, la ediția cu numărul 24 a acestei manifestări, cu un stand amenajat în suprafață de 200mp. În calitate de țară parteneră, Autoritatea Națională pentru Turism, a organizat o Gală Festivă pentru circa 500 de persoane - personalităţi locale, ambasadori şi membri ai corpului diplomatic, oameni de afaceri, operatori din

1

turism, touroperatori, jurnalişti etc.

Prezența Autorității Naționale pentru Turism la Târgurile Internaționale din Germania, Austria, Italia, Marea Britanie a fost completată cu acțiuni suplimentare de promovare și networking pentru potențialii parteneri de pe piețele vizate, prin organizarea de evenimente de tip cocktail, cină festivă sau dejun de lucru.

Manifestări expoziționale

În decursul anului 2016, Autoritatea Națională pentru Turism a participat la 36 de manifestări expoziţionale externe, pe 3 continente, în 23 de ţări. Menţionăm câteva dintre cele mai importante: Târgul Internaţional de

Page 4: Broșura ”Turism în România”

Turism ”FITUR (Feria Internacional de Turismo) 2016”, Spania; Târgul Internaţional de Turism „ITB”, Germania; Târgul Internațional de Turism „TT Warsaw”, Polonia - România a fost ţară parteneră; Târgul Internaţional de Turism „WTM”, Marea Britanie.

Autoritatea Națională pentru Turism a participat, de asemenea, la 10 târguri de tu-rism derulate în 8 orașe reprezentative pentru dezvoltarea turismului din România (București, Bacău, Baia Mare, Brașov, Constanța, Iași, Ploiești, Timișoara).

La Târgul Internațional de Turism Tour & Travel Warsaw, Varșovia, Polonia, ce a avut loc în perioada 24-26 noiembrie 2016, standul României a primit premiul cel mare la concursul Homo Turisticus, pentru cel mai original și profesionist stand, al cărui concept a redat într-un mod cât mai fidel produsele turistice promovate în stand.

În cadrul Târgului Internațional de Turism „Intourmarket 2016”, desfășurat la Moscova (19 – 22 martie 2016), Autoritatea Națională pentru Turism a fost

premiată pentru participarea la ediția din acest an, de către Agenția Federală pentru Turism din Federația Rusă și de către organizatorii târgului, compania „Expotour”.

Pe 28 septembrie 2016, Reprezentanței Autorității Naționale pentru Turism la Moscova i-a fost acordată diploma “Pentru activitate pe piața turistică din Federația Rusă”, în cadrul decernării premiilor Asociației Turoperatorilor din Federația Rusă ATOR Travel Awards - singurul premiu pe care profesioniștii din industria tu-rismului îl acordă celor mai active reprezentanțe naționale de turism din străinătate pe piața rusă.

În cadrul ITB Berlin 2016, României i-a fost decernat locul 10 pentru „Cel mai bun expozant”, categoria Europa. În cadrul acestui premiu sunt evaluate toate țările și regiunile participante, din perspectiva design-ului și creativității standului, prezentarea și structura acestuia.

Şeful Reprezentanţei A.N.T. la Viena, domnul Simion Giurcă, s-a clasat printre primii în clasamentul întocmit anual de Editura „Mucha Verlag“, care editează revistele de specialitate Faktum şi FM şi care întocmeşte anual un clasament al celor mai buni oameni de turism din Austria şi a celor mai buni specialişti în marketing. Astfel, la secţiunea turism, reprezentantul A.N.T a obţinut locul 29 per total şi locul 1 între şefii de birouri naţionale, iar la secţiunea marketing locul 26 la total şi locul 1 printre şefii de birouri naţionale.

2

Materiale de informare și promovare

Realizarea broșurii ”Rutele Culturale Europene pe teritoriul României”, pentru prima dată în țara noastră.

Realizarea hărţii turistice a traseului E3 pe porţiunea Dubova - Complexul Turistic Semenic, pentru prima dată în România.

Realizarea broşurii “Cetăți, castele, palate din Munții Carpați”, pentru prima dată în România.

Realizarea de broşuri, în vederea diseminării informaţiilor necesare desfăşurării cu eficacitate şi eficienţă a activităţilor din cadrul Centrelor de Informare Turistică.

Page 5: Broșura ”Turism în România”

3

Relații publice

Eforturile Autorității Naționale pentru Turism au avut ecou în presa internațională, multe dintre acțiunile noastre fiind preluate în articole pozitive din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franța, India sau China. 2016 este și anul în care anumite destinații din România au fost incluse în topuri ale unor publicații de renume la nivel mondial, cum ar fi: Le Monde, The Huffington Post, Washington Post, TIME, The Telegraph, Lonely Planet, iar noua “Viziune de Dezvoltare și Marketing a Autorității Naționale pentru Turism”, ce urmează a fi lansată, a captat deja atenția Euronews. Pași decisivi în conturarea unei imagini pozitive despre România, concluzia anului 2016 fiind îmbunătățirea percepției României la nivel internațional, datorată multor factori, precum creșterea economică și a ratingului de țară, dar nu în ultimul rând, și datorită turismului.

Pentru că am înțeles cât de importantă este multiplicarea mesajelor pozitive despre România prin cei mai importanți ambasadori ai săi: cultura, sportul și în general performanța, pentru că promovarea imaginii țării noastre este un proces neîntrerupt și solicitant, în care avem nevoie de parteneri solizi și de notorietate, provenind din mediul privat sau din cel public, în anul 2016 Autoritatea Națională pentru Turism a încheiat peste 50 de protocoale de colaborare în vederea promovării României ca destinație turistică, dintre care menționăm partene-riatele cu următoarele structuri/entități: Google România, Societatea Română de Radiodifuziune, Festivalul Internațional “George Enescu”, Festivalul UNTOLD, Festivalul Internațional de Film Independent “Anonimul”, Aska Tourism and Consultancy SPL India, Camera de Comerț și Industrie a României, CJ Maramureș, CJ Brașov, Organizația de Marketing în Turismul din România, Organizația Patronală a Turismului Balnear din România, etc.

În vederea creșterii incomingului de pe cea mai mare piață generatoare de turiști din lume - China, A.N.T a încheiat cu Ministerul Afacerilor Externe și Asociația Națională a Agențiilor de Turism un protocol de colaborare în ve-derea facilitării vizelor cetățenilor chinezi.

În decursul anului 2016, au fost organizate 14 vizite educaționale și de infor-mare pentru peste 110 jurnaliști și lideri de opinie de pe piețele țintă (Polonia, Italia, Suedia, Israel, Belgia, SUA, Spania, Franța, Olanda etc.), precum și de pe piața internă. Dintre cele mai impor-tante acțiuni, menționăm televiziunea spaniolă TERRA INCOGNITA DOCS, care este specializată în realizarea de documentare privind natura, turismul și călătoriile (realizarea unui film documentar în Delta Dunării) și Discovery Channel (film documentar referitor la domnitorul Vlad Ţepeş).

Evenimente

Autoritatea Națională pentru Turism a organizat în luna iunie 2016, în parteneriat cu Organizația Mondială a Turismului, conferința internațională “Managementul Integrat al Calității pentru Destinațiile Turistice: Cheia pentru competitivi-tate”, cel mai important eveniment internațional de turism organizat în România anul acesta. Prezenţa Secretarului General al Organizației Mondiale a Turismului, domnul Taleb Rifai, alături de înalți oficiali ai statelor membre ale Organizației Mondiale a Turismului, înalți oficiali români, reprezentanți ai presei internaționale și reprezentanți ai industriei turistice din România, a contribuit în mod semnificativ la repoziționarea României pe plan internațional.

Page 6: Broșura ”Turism în România”

Au fost organizate peste 10 evenimente de anvergură, la nivel național, în parteneriat cu diferite organizații și instituții, acoperind domenii variate, de la sport la etnografie.

Promovare online

Prezența Autorității Naționale pentru Turism în mediul online a cunoscut în anul 2016 o creștere și diversificare semnificative, principalele canale fiind site-ul instituțional (www.turism.gov.ro), în cadrul căruia sunt actualizate în permanență toate informațiile legate de activitatea direcțiilor din cadrul A.N.T, comunicatele de presă și absolut toate informațiile de interes public cu caracter instituțional, cele două pagini oficiale de Facebook, însumând un număr de 50.000 de urmăritori, contul de Twitter, contul de Instagram (https://www.instagram.com/_romania.travel_/). Din dorința de a disemina informația din domeniul turis-mului cât mai eficient și rapid, A.N.T., cu resurse proprii, a realizat un newsletter transmis săptămânal la 2.000 de persoane (aflat deja la al 45-lea număr) și pagina www.newsturism.ro, în care sunt comunicate principalele activități și evenimente ale instituției, dar și evenimentele turistice din țară.

Mai mult decât atât, ne aflăm în plin proces de actualizare, updatare și îmbunătățire a paginii web de promovare turistică a României (www.romania.travel), după ultimele standarde informatice legate de uzabilitate, indexare, afişare, interacţionare cu utilizatorul, distribuire de conţinut.

În luna decembrie a anului în curs, A.N.T. a declanșat o acțiune online de crowd-sourcing, constând într-un concurs național, pentru identificarea celui mai creativ

slogan pentru campania integrată de repoziționare pe piețele externe vizate, din anul 2017. Toate ideile vor putea fi înscrise pe microsite-ul special creat, www.creativipentruromania.ro, timp de 45 de zile.

Turism de sănătate

Anul acesta a fost finalizat “Masterplanul privind dezvoltarea Turismului Balnear”, a cărui aprobare prin Hotărâre de Guvern va crea cadrul juridic necesar pentru implementarea măsurilor a căror materializare poate conduce la deblocarea dezvoltării turismului balnear în ţara noastră.

În anul 2016 au avut loc cursuri pentru proprietarii de unităţi hoteliere cu baze de cură şi tratament. Cursurile au fost realizate de către o firmă germană specializată în certificări DIN ISO, în sistemul decontărilor prin casele de asigurări de sănătate din Germania. La finalizarea cursului, participanţii au primit certificat de Manager al Calităţii, conform DIN ISO 9001, certificat cu TÜV - ul german.

4

Ecoturism

În anul 2016 a fost finalizată “Strategia naţională de dezvoltare a Ecoturismului în România”.

Anul 2016 a dus la declararea a două noi destinaţii ecoturistice: - Ţara Haţegului-Retezat a obţinut statutul de destinaţie ecoturistică pe o perioadă de trei ani. - Zona Parcului Natural Vânători Neamţ – „Ţinutul Zimbrului” a obţinut statutul de destinaţie ecoturistică pe o perioadă de trei ani.

Page 7: Broșura ”Turism în România”

Convenția Carpatică

Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, a fost adoptată la Kiev la 22 mai 2003, şi a fost ratificată de România în 2006. Statele semna-tare ale acestei Convenţii sunt: Republica Cehă, Polonia, România, Serbia, Republica Slovacă, Ucraina şi Ungaria. Convenția Carpatică are ca obiectiv general cooperarea pentru păstrarea şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiilor locale şi a conservării valorilor naturale şi culturale.

A.N.T. s-a implicat, în colaborare cu Consiliul Județean Brașov, în implementarea Platformei pentru turism din cadrul Convenției Carpatice, la Brașov.

A fost elaborat, pentru prima dată în România, “Studiul privind dezvoltarea durabilă în Munţii Carpaţi”, cu scopul de a fi remis țărilor membre ale Convenției – 2016.

Derularea proiectelor internaționale

Proiectul ALECTOR, proiect finanțat din fonduri europene, valorifică potențialul socio-economic al resurselor de patrimoniu în bazinul Mării Negre. Pentru România, zona proiectului pilot a fost județul Constanța. Produsul dezvoltat în cadrul proiectului este: Ruta Istoriei Antice a României la Marea Neagră, prin intermediul căreia se pot vizita zece obiective turistice din județul Constanța, în două zile. Alegerea celor 10 obiective s-a făcut pentru a evidenția un fragment din istoria milenară a poporu-lui român, printre ele numărându-se Histria, Tomis și Callatis.

5

Prin intermediul expozițiilor vernisate la Istanbul și Constanța, a ghidului Travel Aider, cărții electronice (Ebook) și filmului proiectului, rezultatele proiectului au fost diseminate la nivel transfrontalier, favorizând dezvoltarea economică și socială viitoare.

Autoritatea Națională pentru Turism a depus anul acesta 5 proiecte la Comisia Europeană, unul dintre acestea, respectiv “EDEN- Destinații de Excelență”, pe tema turismului cultural, fiind deja aprobat, restul proiectelor fiind în curs de evaluare. Autoritatea Națională pentru Turism a participat la toate edițiile EDEN derulate până în prezent, prin intermediul acestui program fiind desemnate 29 destinații EDEN în România. Derularea proiectelor finanţate din fonduri europene

În cadrul Axei prioritare 5 “Dezvoltarea durabilă și promovarea turismu-lui”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turis-tic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, au fost depuse cereri de rambursare aferente proiectelor gestionate de OI Turism, în valoare totală de aproximativ 371.900.000,00 lei, fiind autorizate de către AM POR plăți în valoare aproximativă de 342.500.000,00 lei, astfel: a) „Crearea unei imagini pozitive a României, ca destinaţie turistică, prin definirea şi promovarea brandului turistic naţional” – sume solicitate: cca 135.500.000,00 lei; sume autorizate: cca 128.200.000,00 lei. b) „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” – sume solicitate: cca 187.400.000,00 lei; sume autorizate: cca 166.000.000,00 lei. c) „Crearea Centrelor de Informare şi Promovare Turistică (CIPT) şi dotarea acestora” – sume solicitate: cca 49.000.000,00 lei; sume autorizate: cca 48.300.000,00 lei.

Page 8: Broșura ”Turism în România”

6

Formare profesională

Administrarea Sistemului de informare al pieţei interne - IMI și Administrarea platformei privind acordarea Cardului profesional european (European Professional Card, EPC), pen-tru ocupația ghid montan- Autoritatea Națională pentru Turism implementează asistența pentru recunoaşterea calificărilor profesionale, prevăzută de Directiva 2005/36/CE. Pentru dezvoltarea unui învățământ profesional competitiv, Autoritatea Națională pentru Turism a constituit un grup de lucru, din care fac parte reprezentanții Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, asociațiilor patronale și profesionale din turism.

În cadrul întâlnirilor organizate de ANT s-au discutat problemele privind lipsa personalului calificat din sectorul turism, hoteluri și restaurante, precum și necesitatea adaptării curriculei din învățământul profesional și vocațional la nevoile, cerințele și așteptările industriei turismului, stabilindu-se în acest sens o serie de măsuri care urmează a fi implementate împreună cu industria, în perioada următoare.

Deblocarea bugetului alocat pentru investiţiile în infrastructura de turism

În luna septembrie, prin Ordinul Preşedintelui Autorității Naționale pentru Turism, a fost aprobată alocarea sumei de 28.515.000 lei, către șase Unităţi Administrativ-Teritoriale pentru derularea lucrărilor de investiții: staţiunile Borsec și Govora pentru turismul de sănătate; stațiunile Petroșani, Straja și Voineasa și municipiul Câmpulung Moldovenesc pentru dezvoltarea do-meniului schiabil.

Organizațiile de Management al Destinaţiilor

În anul 2016, Autoritatea Națională pentru Turism a demarat implementarea unui sistem de management al destinațiilor, prin dezvoltarea unui mecanism integrator, cu scopul de a asigura sinergia implementării strategiilor, pe fiecare dintre domeniile cu care sectorul “turism” se află în relații de interdependență, oferindu-se astfel industriei o fundație solidă, pe care să construiască și care să o ajute să progreseze.

A fost elaborat și pus pe circuitul de avizare proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi comple-tarea HG 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea Organizațiilor de Management al Destinațiilor.

Viziunea Autorității Naționale pentru Turism cu privire la înființarea Organizațiilor de Management al Destinațiilor a fost prezentată în perioada 19 septembrie - 21 octombrie 2016, în cadrul Caravanei “Managementul destinațiilor: on-line și offline”, proiect susținut de Google România și de Camera de Comerț și Industrie a României.

Evenimentele au avut loc în orașele Constanța, Târgu Jiu, Timișoara, Brăila, Brașov, Cluj-Napoca și Suceava, fiind adresate agenților economici, membrilor Camerei de Comerț și Industrie, autorităților publice locale, asociațiilor de dezvoltare și promovare turistică, asociațiilor patronale și federațiilor de profil, organizațiilor non-guvernamentale (ONG-uri) cu activitate în domeniul turismului, centrelor (naționale) de informare și promovare turistică, reprezentanților instituțiilor culturale, ai mediul academic și ai presei naționale și locale.

Ca urmare a interesului manifestat pentru demararea procedurilor de înființare a Organizațiilor de Management al Destinațiilor și a discuțiilor purtate în acest sens cu părțile interesate, Autoritatea Națională pentru Turism a elaborat, împreună cu reprezentanții asociațiilor/federațiilor profesionale și patronale reprezentative pentru domeniul turismului, precum și cu mediul academic, MANUALUL OMD-ului și anexele aferente, un ghid care oferă informații tehnice privind modul de constituire și funcționare a OMD-ului în destinația turistică.

Page 9: Broșura ”Turism în România”

7

Surs

ă: ©

199

8 -

2016

IN

STIT

UTU

L N

AŢIO

NAL

D

E S

TATI

STIC

Ă

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5,2

6,06,6 6,8

7,3

8,59,4

4,04,7

5,2 5,35,6

6,67,3

1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1

Total (mil.) Romani (mil) Straini (mil)

Sosirile turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, cumulat la 10 luni, în perioada 2010 - 2016 (mil.)

Sosirile vizitatorilor străini la frontieră, cumulat la 10 luni, în perioada 2010 - 2016 (mil.)

Sosirile și înnoptările turiștilor în structurile de primire cu funcțiuni de cazare, cumulat la 10 luni, în perioada 2010 - 2016 (mil.)

6,4 6,5 6,9 7 7,3 88,8

0

2

4

6

8

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Vizitatori (mil.)

5,2 6,0 6,6 6,8 7,38,5

9,4

13,915,6

16,8 16,817,7

20,5

22,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sosi ri

Page 10: Broșura ”Turism în România”

8

Surs

ă: ©

199

8 -

2016

IN

STIT

UTU

L N

AŢIO

NAL

D

E S

TATI

STIC

Ă

Germania11,6

Israel10,1

Italia9,2

Fran a5,8

Ungaria5,8

Regatul Unit5,7

S.U.A5,6

Polonia4,4

Spania4,1

Bulgaria2,7

Austria2,5

Olanda2,4

RepublicaMoldova

2,4

Grecia2,2

Turcia2,1

Altele23,6

Sosirile turiștilor străini în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică în primele 10 luni ale anului 2016

Structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică (număr unități)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142 0152 016

4.8405.095 5.222

5.003

5.821 6.009 6.130

6.821 6.946

1.104 1.159 1.233 1.308 1.384 1.429 1.456 1.522 1.530

TOTAL din care HOTELURI

Page 11: Broșura ”Turism în România”

9

Autorizare și control

Întreaga activitate de autorizare si control are ca fundament două principii esențiale: 1. Asigurarea unei competiții de piață corecte între operatorii de ser-vicii turistice și 2. Protecția consumatorilor de servicii turistice.

Astfel, în vederea creșterii calității serviciilor turistice, în anul 2016, au fost realizate peste 850 de acțiuni de verificare tematice la nivelul operatorilor turistici din domeniile: cazare, alimentație publică, agrement, agenții de turism, etc. Pentru o parte din aceste acțiuni s-a solicitat și colaborarea altor autorități ale administrației publice. În paralel, au fost derulate peste 300 de acțiuni pentru soluționarea plângerilor, sesizărilor, reclamațiilor consumatorilor de produse turistice. Au fost eliberate peste 7.000 de autorizații și avize pentru activitatea turistică în diferite domenii, de la clasifi-carea structurilor de primire turistică, licențierea agențiilor de turism, autorizații pentru plaje și alte forme de agre-ment, până la brevete de turism și atestate sau ecusoane de ghid de turism.

Proiecte de acte normative/acte normative implementate

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 852/2008 privind aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice; Ordinul pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licenţelor şi brevetelor de tu-rism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 (publicat la 23 august 2016); Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice;

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Master Planului pentru dezvoltarea turismului balnear;

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului în România – context, viziune şi obiective – 2016 – 2026;

Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea și omologarea traseelor de cicloturism;

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea înființării Centrului Român de Coordonare a Convenției Carpatice privind Turismul Durabil în Munții Carpați;

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Marketing a Autorității Naționale pentru Turism.

Page 12: Broșura ”Turism în România”

Autoritatea Naţională pentru TurismAdresa: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, BucureştiTelefon : 004 0372 144 079 e-mail: [email protected] / www.romania.travel