Click here to load reader

Broschyr oasen mars 2014

 • View
  224

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Broschyr oasen mars 2014

 • Oasen HVB & SkolaHVB-hem fr barn 7-16 r.

  Planerade och akuta placeringar enligt SoL & LVU.

  www.oasen.com

 • ALLT UNDER SAMMA TAKNr tanken kom till mig att starta Oasen utgick jag frn en id - allt under samma tak. Jag insg tidigt att vrden kunde bli bttre om alla i ett utrednings- och behandlings-team: socionomer, psykologer, psykiatriker, sjukskterskor och behandlingspersonal satt och gemensamt samtalan-de vid samma bord. Det kanske inte lter s mrkvrdigt, men faktum r att vi n idag - mer n 20 r senare - har ett unikt koncept.

  1991 ppnade vi vr frsta enhet, Familjeenhe-ten, i smlndska Aneby. Sedan dess har

  vi utkat med Barnenheten, skola och grundsrskola. P alla vra enheter

  sker utredning och behandling i team.Rune Nensn Frestndare

  En verksamhet som Oasen frndras naturligtvis stndigt. Det kommer ny och bttre forskning, metoder och strre visioner, men en sak r helt ofrndrad - vi har fortfarande allt under samma tak. Det r vr grund i utrednings- och behandlingsarbetet. Varfr skulle det vara p ngot annat stt?

  Vi fortstter att se framt och siktar p att vara ett HVB-hem med hg kompetens och vrd-kvalit som motsvarar socialtjnstens nskeml bde vad gller vrdkvalit och resultat.

  Barnhemmet Oasen

  20 R

  1991 - 2011

 • 3INNEHLL 4 Oasen Karlsborg 6 Oasens skola 8 Utredning & behandling 10 Metoder & frhllningsstt 11 Meningsfull Fritid 12 Kontakt

  V IS IONOasen skall med social, psykiatrisk, medicinsk och psykologisk specialkompetens tillgodose socialtjnstens behov av kompletta och integrerade utredningar, strukturerad och allsidig behandling samt en sammanhllen skolgng av hgsta kvalitet.

 • 4Oasen Kar l sborg har to ta l t 24 p lat s e r fr barn 7-16 r. Placer ing sker en l ig t SoL & LVU.

  OASEN KARLSBORG

 • 5Meningsfull fritidFriluftsliv, lek och idrott r en naturlig del av be-handlingsarbetet i vardagen. Vra enheter erbju-der varierande aktiviteter utifrn barnets behov och intressen.

  Vanliga aktiviteter kan vara till exempel ridning, crosskning, innebandy, fotboll, fiske och bad i Aneby med omnejd. Flera elever r medlemmar i lokala fotbolls- och innebandylag.

  MlgruppPojkar och flickor i ldern 7-16 r fr utredning och behandling.

  Antal platserKarlsborg 24 platser.

  UpptagningsomrdeHela Sverige.

  PlaceringsgrundPlanerade och akuta placeringar enligt SoL & LVU fr utredning och behandling.

  UtredningsperspektivSocialt, psykologiskt, barnpsykiatriskt (inklusive neuropsykiatriskt) samt pedagogiskt.

  ppenvrd och ntverksarbeteUnder vrdtiden och i vissa fall efter denna arbetar vi med barnets ntverk utifrn en individuellt anpassad planering.

  Kontakta oss vid placeringar eller fr mer information!

  Rune Nensn0733-95 12 [email protected]

  Sussanne Fornander0733-95 12 [email protected]

  Inskrivning & placeringPlacering sker med std av SoL & LVU. Anskan om plats kan gras dygnet runt till bitrdande frstn-dare eller frestndare. Frestndaren beslutar om in- och utskrivning.

  I samband med inskrivning sker inskrivningssamtal dr uppdraget gs igenom och individuellt schema lggs. Barnet fr en kontaktperson (fadder) som blir ett extra std. Alla barn fr trffa sjukskterska fr en allmn hlsokontroll. De barn som har soma-tiska besvr fr hjlp med ev medicinering och om s behvs kontroll av lkare. Det grs ven en individuell genomfrandeplan dr ven psykolog medverkar. Hlsounderskning sker kontinuerligt fr alla barn under vistelsen. Alla barn fljs upp genom skol-hlsovrd.

  BoendeBarnen bor i egna rum. Vrden r indelad avdel-ningsvis i mindre grupper med 5-7 barn. Lgenhets-boende finns som underlttar vid umgnge med barnets ntverk.

 • 6FrskoleklassGrundskolaGrundsrskola

  OASENS SKOLA

 • 7UndervisningOasens skola undervisar p grundskoleniv och grundsrskola frn frskoleklass upp till skolr 9. Skolan kan erbjuda undervisning i timplanens alla mnen. Skoldagen r vl strukturerad och frutsg-bar. Eleverna r indelade i sm klasser som medfr god studiero.

  Undervisningen individualiseras utifrn varje elevs frutsttningar. Oasens skola har med hg lrar-tthet och kompetens ltt att f eleverna studie-motiverade och n goda resultat, dvs mnga uppndda betyg. Tidigare skolterminer och kvali-tetsmtningar visar p detta. Mnga av eleverna som kommer till oss har en havererad skolgng bakom sig ofta med hg frnvaro. Genom motiva-tionshjande, metodiskt, pedagogiskt arbete och engagemang uppns oftast en 100 % nrvaro av eleverna p Oasens skola.

  ElevdemokratiEleverna har hg pverkan p undervisningen, lokaler, arbetsmilj och utemilj. Detta uppns genom klassrd, elevrd och matrd. Eleverna r delaktiga i kvalitetsarbetet och likabehandlingspla-nen.

  ElevhlsanVi har ett vl utvecklat elevhlsoteam med lrare, lkare, psykologer, skolskterskor och socionomer. Eleven kartlggs och eventuell utredning/behand-ling grs och rtta tgrder kan snabbt sttas in.

  MetoderUtifrn tgrdsprogram upprttade tillsammans med elev, vrdnadshavare, lrare samt elevhlsan kan skolan erbjuda individuellt anpassade och motiva-tionsskapande metoder fr att f eleven att delta i undervisningen och utvecklas vl mot mlen Lgr11.

  Hej!Mitt namn r Heln Nensn och jag r rektor fr Oasens skolverksamhet.

  Om Du har frgor kring skola s kontakta mig:0733-95 12 [email protected]

  Skolan arbetar tematiskt och i pro-jekt, ssom kokboken och indivi-duell musikundervisning.

 • 8Genomfrandeplan & uppdragP Oasen utgr vi helt frn det uppdrag vi fr av placerande kommun. En genomfrandeplan fljs under hela inskrivningstiden och ligger till grund fr processen med utredning, behandling och metodval.

  Beroende p rendet gr Oasen en individuell utrednings- och/eller genomfrandeplan fr varje klient. Planen grs i samarbete med socialtjnsten och vrdnadshavare. Den individuella utrednings- och/eller behandlingsplanen fljs sedan upp tillsam-mans med barnet, vrdnadshavare samt handlg-gare frn placerande kommun.

  UTREDNING & BEHANDLINGVi erbjuder en helhet i utrednings- och behandlingsarbete. Arbetet anpassas efter individen och pre-ciseras i genomfrandeplaner som grs i samrd med socialtjnst. Behandlingsarbetet vilar frmst p kognitiva och beteendeterapeutiska teorier och anpassas utifrn socialtjnstens uppdrag. Vi har valt att implementera BBIC i Oasens verksamhet. Detta gr det mjligt att utreda, planera och flja upp insatser p ett strukturerat och enhetligt stt.

  UtredningP Oasen grs kompletta utredningar. Utredningsar-betet genomfrs i team dr alla olika aspekter kan vgas in. Utredningsperspektiv i Oasens utredningar Socialt Psykologiskt Barnpsykiatriskt inklusiva neuropsykiatriskt Pedagogiskt

  Fr att tillmtesg varje barns individuella behov erbjuds ven kompletterande tjnster och vidare vrdinsatser p Oasen.

  BehandlingAllt behandlingsarbete har sin grund i en individuell genomfrandeplan. Det r alltid individens behov som str i centrum. Behandlingsarbetet bygger p vl beprvade metoder och evidensbaserad praktik.

  Komplett teamP Oasen tror vi p att all vrd ska vara samlad under samma tak. Drfr genomfrs utredning och behandling i kompletta team. Detta mjliggr att n bde hgre effektivitet och bttre kvalitet.

  Teamet bestr av Frestndare Socionomer Psykologer Lkare med specialistkompetens i psykiatri Sjukskterskor Behandlingspersonal Lrare & pedagoger Metodutvecklare

 • 9Kompletterande tjnsterDet r alltid det individuella behovet som styr. P Oasen strvar vi alltid mot att hitta lsningar och tjnster fr det specifika uppdraget.

  ERASOR Bedmning av risk och behov hos ung- domar med sexuell problematik, t ex sexuella vergrepp.

  Riktade insatser Insatser fr att trna och mta klientens speci-fika behov genom t ex hembesk, familjesam-tal, specifika observationer och familje-ART.

  Psykoterapi Systematisk och mlinriktad samtals- behandling. Psykoterapin bedrivs av legiti- merade psykologer eller av psykoterapeuter.

  Specialpedagog Ls- och skrivutredningar fr barn med ls- och skrivsvrigheter.

  ppenvrd

  UtltandenEftersom Oasen erbjuder ett helhetsperspektiv erbjuds en rad olika utltanden i utredningarna.

  Psykologutltande Bedmning av begvningsniv, kognitiva funktioner inklusive neuropsykiatrisk problematik samt psykiskt mende.

  Lkarutltande Bedmning av somatisk och psykiatrisk hlsa samt neuromotorisk frmga.

  IUP-individuell utvecklingsplan skolan ICDP-sammanfattning

  Vgledande samspel r ett hlsofrmjande basprogram anpassat fr barn i olika ldrar och inom verksamhetsomrden som frskola, skola, barnhlsovrd och socialtjnst.

  Programmet baserar sig p modern utveck-lingspsykologi och teorier om samspel och lrande. ICDP beskriver viktiga frutsttningar fr att skapa en meningsfull och utvecklande milj fr barn och vuxna.

  ART-utltande Redogrelse omkring vad barnet trnat gll-ande sociala frdigheter, ilskekontroll, moraliskt resonerande samt hur det pverkat barnet och dennes ntverk.

 • 10

  Behandlingsarbetet vilar frmst p kognitiva och beteendeterapeutiska teorier, KBT. Helhetssy-nen p mnniskan genomsyrar hela verksamheten. Vi utgr frn ett individanpassat arbetsstt. Personal handleds av extern handledare.

  METODER & FRHLLNINGSSTT

  ARTOasen har sedan 1997 arbetat med Aggression Replacement Training, ART. Metoden bestr av tre grundelement:

  1. FrdighetstrningFrdighetstrningen trnas i lektionsform och ute i den dagliga verksamheten.2. IlskekontrolltrningIlskekontrolltrningen handlar om att lra sig sjlv-behrskning och att f kontroll p vredesutbrott och vldsamma handlingar. 3. MoraltrningTrna sig i att resonera och reflektera i vrderings-frgor. Trning i att visa omsorg och respekt.

  PEACE4KidsART-inriktning mot skolan. PEACE4kids r framtaget av Dr. Sara Salmon, USA.

  I metoden ingr: - Empatitrning - Ilskekontrolltrning- Social frdighetstrning - Karaktrstrning

  Familje-ARTFamilje-ART p Oasen har en tydlig struktur s att bde familj och personal vet vad som skall genom-fras samt vilka ml man har med behandlingen. Familje-ART anvnds i enskilda familjer men ven i grupper dr flera familjer kan ing samtidigt.

  MIMotiverande samtal, MI (Motivational Interviewing), anvnds vid strukturerade behandlingssamtal och som ett allmnt frhllningsstt vid den dagliga sam-varon med barnen.

  PREPAREPREPARE r en vidareutveckling av ART med fler lektionsmoment samt praktiska vningar.

  ADLADL som fritt kan versttas med Allmn Daglig Livsfring - innebr att klienter fr trna p situatio-ner som frekommer i det dagliga livet, t ex att ha ett trevligt bordsskick, att ha hela och rena klder eller att skta sin personliga hygien och hlsa.

  SFSSFS, Steg Fr Steg r ett motivationssystem som r egenutvecklat av Oasen. SFS ger klienten olika steg att n upp till. Inom de olika stegen finns perma-nenta frmner fr klienterna som motiverar dem till ett positivt beteende.

  TETeckenekonomi r ett system fr att uppmuntra och frstrka nskvrda beteenden. I teckenekonomi erhller klienten omedelbar feedback och tecken i form av pong nr de uppnr nskvrda beteenden.

  BBIC - Barnens Behov I CentrumOasens utredare r BBIC-utbildade. Vi arbetar enligt BBIC och skriver vra utredningar enligt BBIC-model-len.

  ICDP - Vgledande SamspelICDP (International Child Development Programme) Strker samspel och anknytning mellan barn och frldrar och uppmuntrar det positiva. Metoden anvnds efter verenskommelse i samband med ntverksarbete och/eller eftervrd.

 • 11

  MENINGSFULL FRITIDAtt ha en meningsfull fritid r viktigt. P Oasen har vi ett eget stall och crossbana. Det finns basketplan, innebandyplan, fotbollsplan och stora lekytor. Det finns ocks stora fritidsmjligheter i nromrdet.

 • KONTAKTA OSSVi tar emot planerade och akuta placeringar - dygnet runt. Oasen KarlsborgBitrdande frestndare 0733-95 12 30

  Oasens skolaRektor0733-95 12 12

  Vxel 0380-472 00

  Ring oss grna och boka in ett besk s visar vi runt. Oasen KarlsborgKarlsborg, AnebyTel: 0380-472 21Fax: 0380-472 38

  Oasens skolaKarlsborg, AnebyTel: 0380-472 21Fax: 0380-418 11

  Oasen HVB & Skola ABBox 199578 24 ANEBY

  PLACERINGAR BESK POSTADRESS

  in [email protected] www.oasen.com 0380-472 00

  Ring oss p

  0380-472 00

  Ber

  gfot

  hs G

  rafis

  ka A

  B -

  mar

  s 20

  14

  B