13
BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI Porivni sustavi (2)

BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI - pfri.uniri.hrpkralj/NA02BES-poriv2_web.pdf · BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI Porivni sustavi (2) Porivni sustav ... električni prijenos. Prijenos snage –sporookretni

  • Upload
    phamque

  • View
    280

  • Download
    15

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI - pfri.uniri.hrpkralj/NA02BES-poriv2_web.pdf · BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI Porivni sustavi (2) Porivni sustav ... električni prijenos. Prijenos snage –sporookretni

BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI

Porivni sustavi (2)

Page 2: BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI - pfri.uniri.hrpkralj/NA02BES-poriv2_web.pdf · BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI Porivni sustavi (2) Porivni sustav ... električni prijenos. Prijenos snage –sporookretni

Porivni sustav (sklop, blok)

porivni stroj sustav prijenosa snage propulzor

Page 3: BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI - pfri.uniri.hrpkralj/NA02BES-poriv2_web.pdf · BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI Porivni sustavi (2) Porivni sustav ... električni prijenos. Prijenos snage –sporookretni

Prijenos snage

P =f(D, n) direktan

krut: prirubnica ili kruta spojka elastičan: elektromagn. i hidrauličke spojke

indirektan zupčani prijenos (97-99%) električni prijenos

Page 4: BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI - pfri.uniri.hrpkralj/NA02BES-poriv2_web.pdf · BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI Porivni sustavi (2) Porivni sustav ... električni prijenos. Prijenos snage –sporookretni

Prijenos snage – sporookretni motor

direktan prijenos – vratilo masu vratila preuzimaju radijalni ležajevi porivnu silu stvorenu radom vijka preuzima

aksijalni (odrivni) ležaj – Mitchelov ležaj reduktor se primjenjuje kod brzookretnih

strojeva kako bi se smanjila brzina vrtnje vijka

Page 5: BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI - pfri.uniri.hrpkralj/NA02BES-poriv2_web.pdf · BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI Porivni sustavi (2) Porivni sustav ... električni prijenos. Prijenos snage –sporookretni

Propulzor vijak

s fiksnim krilima FPP (prekretni motor) prekretni CPP (prekretanje motora u nuždi)

oblik i presjek broj krila smjer vrtnje kontrarotirajući sapnice druge izvedbe

Page 6: BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI - pfri.uniri.hrpkralj/NA02BES-poriv2_web.pdf · BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI Porivni sustavi (2) Porivni sustav ... električni prijenos. Prijenos snage –sporookretni

Zašto sapnica?1. štiti propeler2. usmjerava vodu3. poriva

PROPELER SA ZAKRETNIMKRILIMA

Page 7: BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI - pfri.uniri.hrpkralj/NA02BES-poriv2_web.pdf · BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI Porivni sustavi (2) Porivni sustav ... električni prijenos. Prijenos snage –sporookretni

ZAKRETANJE KRILA

Page 8: BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI - pfri.uniri.hrpkralj/NA02BES-poriv2_web.pdf · BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI Porivni sustavi (2) Porivni sustav ... električni prijenos. Prijenos snage –sporookretni

Stupanj iskoristivosti poriva

)(

)(

hpomp

i

ep

t

e

d

t

b

d

i

bp

PP

PP

PP

PP

PP

T=R+S

vw=v-ve

ve

vvw

Page 9: BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI - pfri.uniri.hrpkralj/NA02BES-poriv2_web.pdf · BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI Porivni sustavi (2) Porivni sustav ... električni prijenos. Prijenos snage –sporookretni

Pojmovi

uspon (pitch) vijka H [m] – u nekim udžbenicima se označava P

broj okretaja vijka n [min-1] brzine

stvarna brzina broda (prema dnu ili kopnu), engl. speed of advance

relativna brzina broda

Page 10: BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI - pfri.uniri.hrpkralj/NA02BES-poriv2_web.pdf · BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI Porivni sustavi (2) Porivni sustav ... električni prijenos. Prijenos snage –sporookretni

Mjerenje brzine broda

Pitot-ova cijev (Pitotlog)

GPS sonar...

)(22

2st

d

dst

ppvvp

ppp

Page 11: BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI - pfri.uniri.hrpkralj/NA02BES-poriv2_web.pdf · BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI Porivni sustavi (2) Porivni sustav ... električni prijenos. Prijenos snage –sporookretni

Slip ili skliz prividni ili stvarni odnos teoretskog gibanja vijka i brzine strujanja vode

ili brzine broda uspon vijka - H[m], broj okretaja propelera - n

[o/min], brzina strujanja vode (speed of ship) ili efektivna brzina broda (speed of advance) – v ili ve[m/s]

%100

60

60

Hn

vHn

sp %100

60

60

Hn

vHn

se

s

Page 12: BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI - pfri.uniri.hrpkralj/NA02BES-poriv2_web.pdf · BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI Porivni sustavi (2) Porivni sustav ... električni prijenos. Prijenos snage –sporookretni

Mjerenje snage glavnog stroja

na osovini: Ps=Mt· torziometar optički DM: indikator DM: procesni

znSDpP ii 304

2

ε

n

ptp

t EWMEWM

;

2

Page 13: BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI - pfri.uniri.hrpkralj/NA02BES-poriv2_web.pdf · BRODSKI ENERGETSKI SUSTAVI Porivni sustavi (2) Porivni sustav ... električni prijenos. Prijenos snage –sporookretni

Pokusna vožnja na mjernoj milji

odnos v, P, n dokaz brodovlasniku o izvedenosti

projekta procjena propelera daljnje praćenje broda budući projekti i modeli