Brochure Master Nederlands Fontys

  • View
    20

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Brochure Master Nederlands Fontys

Master of Education

en d ng en O) d i id H ei re (V p l e js ro rb wi t e oo er as V d M ar n ra r O le g e o H

Inhoudsopgave

De opleiding Beroepsperspectieven Begeleiding en studiebelasting Waarom Fontys? Toelatingseisen

4 6 8 10 12

2

3

De opleidingDe masteropleidingen van Fontys Lerarenopleiding Tilburg zijn gericht op het functioneren als professional binnen scholen voor voortgezet onderwijs. Als Master of Education (eerstegraads docent) speelt u op school een leidende rol op vakinhoudelijk en vakdidactisch gebied.

Op basis van onze missie zijn accenten gelegd op vakinhoud, onderzoek en de brede rol die de eerstegraads docent heeft binnen het Voorbereidend Hoger Onderwijs (VHO). Tijdens de opleiding besteden we aandacht aan: 1. een intensieve vakinhoudelijke en vakdidactische verdieping; 2. algemene professionele vorming; 3. masterstage; en 4. praktijkonderzoek. 1. V akinhoudelijke en vakdidactische verdieping en verbreding De vakinhoudelijke en vakdidactische kennisontwikkeling is gericht op verdieping en verbreding van de specifieke domeinen en integratie daarvan tijdens de stage en het onderzoek. Het vakspecifieke opleidingsprogramma, dat tweederde van de totale masteropleiding omvat, levert bij uitstek een bijdrage aan de vakinhoudelijke en vakdidactische competentie. 2. Algemene Professionele Vorming Met het onderdeel Algemene Professionele Vorming (APV) verdiept u uw kennis en vaardigheden op wetenschaps-theoretisch, 4

gedragswetenschappelijk, leerpsychologisch en schoolorganisatorisch gebied. APV is gecentreerd rond de themas leren en instructie, organisatie en innovatie van het onderwijs en kenmerken van de bovenbouwleerling. 3. Masterstage Tijdens de masterstage geeft en begeleidt u onderwijs in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en werkt u in teamverband aan onderwijsontwikkeling. U reflecteert op het eigen didactisch handelen en verbetert dat. Aan de hand van een portfolio toont u aan dat u voldoet aan het mastercompetentieprofiel. 4. Praktijkonderzoek Tijdens de opleiding verricht u een praktijkonderzoek, startend bij een praktijkvraag uit de eigen les- en/of schoolpraktijk. Het onderzoek leidt tot aanbevelingen voor de praktijk, die gebaseerd zijn op een synthese tussen enerzijds een literatuurstudie en anderzijds empirische gegevens, verzameld met behulp van sociaal-wetenschappelijke methoden van onderzoek.

Al onze masteropleidingen zijn in 2009 en 2010 positief geaccrediteerd.

Lukas MeijsenStudent masteropleiding leraar Nederlands VHO

Student aan het woordLukas MeijsenStudent masteropleiding leraar Nederlands VHO In mijn boekenkast staat het boek Mijn leraar Nederlands, een bundel vol verhalen over docenten Nederlands. Die docenten zijn voor veel mensen van onschatbare waarde geweest: ze leerden je hoe je moest lezen en schrijven en ontsloten de wereld van de literatuur. Als je een goede leraar wilt worden, begin dan aan de masteropleiding. Denk niet dat je dat er zomaar even bij doet: het programma is pittig. Een belangrijk deel van je leven staat drie jaar in het teken van colleges, tentamens, dossiers en onderzoek. Maar je moeite wordt vanaf het begin beloond met interessante colleges (van argumentatieleer tot literatuur geschiedenis, van gedocumenteerd schrijven tot taalkunde) van inspirerende docenten. Geen docenten die je niet kent, maar docenten met wie je ook een praatje kunt maken. Geen collegezalen met honderd studenten, maar een klaslokaal met je eigen groep. Mijn uitdaging? Na mijn studie niet stilstaan, maar blijven leren. Zowel op vakinhoudelijk als vakdidactisch gebied. Dan ben ik over tien jaar ongetwijfeld een hoofdstuk in de nieuwe uitgave van Mijn leraar Nederlands.

De missie van onze masteropleidingen luidt: Fontys Lerarenopleiding Tilburg wil vakkundige, vaardige en vindingrijke eerstegraads leraren opleiden met hart voor hun leerlingen en de school.

5

Beroepsperspectieven

Onderwijs Het masterdiploma Master of Education biedt u, afgezien van de kwalitatieve meerwaarde door het hogere niveau van de opleiding, meer carriremogelijkheden. U bent inzetbaar in brede sectoren van het onderwijs, in het bijzonder de gehele bovenbouw van havo/vwo. Een Master of Education is daarnaast breed inzetbaar in een schoolorganisatie ten behoeve van bijvoorbeeld onderwijsontwikkeling. Andere functies Een aantal eerstegraads leraren komt na verloop van tijd terecht in een baan bij een toeleveringsbedrijf van het onderwijs, bijvoorbeeld als beleidsambtenaar op een onderwijsafdeling van een overheidsinstelling, als stafmedewerker bij een onderwijsbegeleidingsdienst of als medewerker bij de redactie van onderwijsbladen en als auteur bij uitgevers van schoolboeken. Nascholingsaanbod Naast bachelor- en masteropleidingen verzorgen wij ook cursussen op het gebied van coaching, communicatie, taal en rekenen, pedagogiek, toetsing, vakdidactiek, onderzoek en ontwerpen van onderwijs. Op onze website vindt u hier meer informatie overwww.fontys-lerarenopleiding.nl/ professionaliseren.

6

7

egeleiding en B studiebelastingBegeleiding tijdens uw studie Tijdens de opleiding wordt u begeleid door diverse medewerkers binnen en buiten Fontys. Bij leerplanonderdelen die u op het instituut in Tilburg volgt, vindt begeleiding plaats door docenten van de verschillende opleidingsonderdelen. Tijdens de stage wordt u begeleid door een Fontyscontactdocent en n of meerdere docenten van de stageverlenende instelling. U krijgt bij aanvang van de studie een studieloopbaanbegeleider toegewezen. Hij is uw eerste aanspreekpunt voor onderwerpen als studieresultaten en mogelijke problemen. Studiebelasting Het totaal aantal te behalen studiepunten (European Credits (ECs)) voor een masteropleiding is 90. Omdat 1 EC overeenkomt met 28 uur studiebelasting, omvat een masteropleiding in totaal 90 x 28 = 2520 uur studiebelasting, wat overeen komt met gemiddeld 20 uur per week gedurende drie jaar. Het opleidingsprogramma van elke masteropleiding omvat: - Vakinhoudelijke en vakdidactische verdieping: 60 ECs - Algemene Professionele Vorming: 6 ECs - Masterstage: 9 ECs - Onderzoek: 15 ECs Een volledig overzicht van de cursussen vindt u op onze website. Studieduur Een masteropleiding in deeltijd duurt bij een volledig traject drie jaar. Voor iedere student wordt een studieovereenkomst opgesteld, waarin mogelijk eerder verworven competenties verwerkt worden. Modularisering Het studiejaar is verdeeld in 4 blokken van 10 weken. De eerste 8 weken volgt u hoor- en werkcolleges, workshops, practica en werkgroepen. In week 9 en 10 vinden de tentamens en hertentamens plaats.

8

Collegetijden Woensdag 2.30 uur - 22.00 uur 1 (uiterlijk) De exacte collegetijden kunnen wisselen per opleiding en per periode.

Docent aan het woordGuido MollenDocent en opleidingscordinator masteropleiding Scheikunde Tweedegraads docenten die hun onderwijs kundige, pedagogische, vakdidactische, vakinhoudelijke en onderzoeksvaardigheden willen verbreden en verdiepen zijn bij demasteropleiding tot leraar VHO vanFontys op de juiste plaats! Masterstudenten zijn leergierig en prettig in de omgang. Ik vind het erg leuk om colleges te verzorgen voor een enorm gemleerd gezelschap. De leeftijden variren van 25 tot 55 jaar. De ene student heeft al 20 jaar onderwijservaring en de ander een paar jaar. Daarnaast komen ze vanuit alle windrichtingen in Tilburg terecht:verschillende gewoontes en dialecten, geweldig!Dat alles maakt dat de colleges ook leuk zijn. Er ontstaat een band met elkaar. Ervaringen uit de beroepspraktijk worden met elkaar gedeeld. Deze zijn ook leerzaam voor mij. Dat alles geeft me veel voldoening.

9

Waarom Fontys?

Een masteropleiding kunt u bij vele instellingen volgen. Kiest u voor een masteropleiding van Fontys dan kiest u voor kwaliteit. Vooral op het gebied van vakinhoud. Maar dat is niet het enige. Persoonlijke aandacht en betrokkenheid van onze docenten leiden ertoe dat u zich optimaal kunt ontwikkelen. Bij Fontys bent u geen nummer. Integendeel. Onze studenten prijzen Fontys vooral om de persoonlijke aandacht die zij van docenten krijgen en de wijze waarop zij uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen. Deze aanpak zit in ons DNA. Ook voor de mensen die profiteren van onze masteropleidingen, staan betrokkenheid, persoonlijke aandacht, hoge professionele maatstaven en maximale kennisoverdracht centraal.

Expert op onderwijsgebied Fontys Lerarenopleiding Tilburg biedt met 18 bachelorlerarenopleidingen en 14 masterlerarenopleidingen het meest complete aanbod van Nederland. Al onze opleidingen zijn NVAO geaccrediteerd en staan hoog aangeschreven in het onderwijsveld. Als lerarenopleiding hebben we goede contacten met het werkveld, maar ook met andere Fontysinstituten, zoals Fontys PABO en Fontys OSO. Hierdoor blijft ons curriculum actueel. Onze docenten zijn specialist in hun vak - het opleiden van leraren - maar daarbuiten ook actief op andere gebieden binnen het onderwijs. FLOT is erg betrokken bij het onderwijs op vo- en (v)mbo-scholen en denkt continu mee over hoe onderwijs nog beter kan. Kwaliteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg heeft kwaliteit hoog op de agenda staan. Naast landelijke verbeterafspraken die gemaakt zijn met de overheid, adviesraden en andere lerarenopleidingen, werken we ook intern continu aan verbetering van onze kwaliteit. Onze lectoraten ondersteunen ons daarbij door middel van praktijkgericht onderzoek. Telkens stellen we onszelf de vraag of ons werk werkt.

10

11

Toelating en aanmelden

Toelatingseisen Als toelatingscriterium geldt een afgeronde bachelorlerarenopleiding (tweedegraads bevoegdheid) in hetzelfde vak. Opmerkingen: Voldoet u aan deze toelatingsvoorwaarde en bent u in het bezit van eerder verworven competenties, in de vorm van een relevante vakwetenschappelijke voo