brochure algemeen 2011-2011

 • View
  236

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

brochure algemeen 2011-2011 PENTA college CSG Jacob van Liesveldt

Text of brochure algemeen 2011-2011

 • PENTA college CSG Jacob van Liesveldt

  Fazantenlaan 23222 AM Hellevoetsluis

  Postbus 1193220 AC Hellevoetsluis

  T 0181-316866F 0181-324767E jl@penta.nlwww.jl.penta.nl

  1

 • Een nieuwe school!Beste jongens en meisjes,

  Je zit op dit moment in groep acht van de basisschool en dat betekent dat je dit schooljaar moet gaan kiezen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Voor sommigen is dat geen moeilijke keuze omdat het vanzelfspre-kend is dat je naar dezelfde school gaat als je broer of zus, of omdat je al samen met je vrienden en vriendinnen hebt besloten naar welke school jullie willen. Dan is dit boekje vooral leuk om alvast eens door te bladeren en wat meer te weten te komen over de school waar je volgend jaar naartoe gaat.

  Als je nog niet weet naar welke school je wilt, dan is dit boekje een hulp-middel om je te helpen bij deze belangrijke beslissing. Toch raad ik je aan om niet alleen dit boekje te gebruiken. Ik denk dat het heel verstandig is om samen met je ouders naar de open dagen van verschillende scholen te gaan om de sfeer te proeven en te kijken welke school het beste bij jou past. Daarnaast zijn er voorlichtingsavonden voor jou en je ouders en kun je een middag proeflessen komen volgen. Er wordt dus van alles georganiseerd om je te helpen bij het nemen van je besluit.

  En dan nog iets. Als je echt wilt weten hoe het op een school is, vraag het dan aan de leerlingen. Praat met kinderen die al op Jacob van Liesveldt zit-ten. Zij weten hoe het op hun school is. Je kent vast wel een paar kinderen bij jou in de buurt die op Jacob van Liesveldt zitten en als dat niet zo is, vind je ze wel op de Open Dag.

  Als leerling van groep 8 ga je een belangrijke tijd tegemoet. Ik wens je veel succes en plezier tijdens je laatste maanden op je basisschool en ik hoop dat we je volgend jaar op Jacob van Liesveldt kunnen begroeten.

  P. MoutRector

  2

 • Jacob van Liesveldt Aandacht voor jouw talent!Elk mens heeft talenten. Ieder kind heeft sterke kanten. De een is goed in sport, de ander in muziek. De een kan makkelijk iets onder woorden bren-gen, de ander is weer beter in luisteren. De een kan heel goed iets alleen uit-zoeken, de ander is juist weer sterk in samenwerken. De een is goed in Frans en de ander in wiskunde. En zo kun je nog veel meer voorbeelden noemen. Samen met jou willen we ontdekken waar jij goed in bent en wat jij leuk vindt om te doen.

  Op Jacob van Liesveldt zijn er veel mogelijkheden om jouw talent te ontwik-kelen. Als jij over een aantal jaren een diploma krijgt, heb je ontzettend veel geleerd. Je weet dan in welke schoolvakken je goed bent, welke sporten je leuk vindt om te doen, welke muziek- en kunstvormen je aanspreken en op welke manier je samen met anderen iets kunt presteren.

  Wij, de leerkrachten van de Jacob, hebben er veel plezier in om leerlingen hierin te begeleiden. Wij verheugen ons erop om samen met jou de ontdek-kingstocht naar jouw talent te beginnen.

  Hoe ziet die ontdekkingstocht eruit? Op deze vraag hopen we je in dit boekje een antwoord te geven.

  3

  Open Huis op zaterdag 23 januari 2010

 • Wie zijn wij?De beste manier om je duidelijk te maken wat voor school Jacob van Liesveldt is, is te vertellen waar wij voor staan. Wij geloven dat wij er zijn voor elkaar en niet alleen voor onszelf. Samen kunnen we zorgen voor een prettige en veilige sfeer, ons talent ontwikkelen en het beste uit onszelf halen. Daarvoor is het nodig dat we elkaar de ruimte geven, maar ook dat we elkaar af en toe eerlijk vertellen dat er iets niet goed gaat. Fouten mogen we maken, sterker nog: meten we maken, want zonder fouten kun je niet leren. Waar het dan om gaat, is dat we elkaar helpen om die fouten te herstellen.We vinden dat je er moet zijn voor mensen die het moeilijk hebben. Daarbij kun je denken aan klasgenoten maar ook aan mensen in arme landen of vluchtelingen of mensen met problemen in je eigen woonplaats.Jacob van Liesveldt is een christelijke school. Dat betekent dat we een voor-beeld willen nemen aan het leven van Jezus en aan mensen die in zijn voet-sporen traden zoals Mahatma Gandhi en Martin Luther King. Wij vinden het belangrijk om respect te hebben voor elkaars mening. Om dat te laten merken, hebben we onze school de naam gegeven van de 16e eeuwse boekdrukker Jacob van Liesveldt.

  Net zo belangrijk: we willen een school zijn waar een goede sfeer heerst. Dat betekent niet dat altijd alles goed gaat, maar we zijn blij dat in 2009 in een GGD-onderzoek onder tweedeklassers en vierdeklassers de volgende conclu-sies werden getrokken:In vergelijking met de regio worden er in beide leerjaren minder leerlingen regelmatig gepest.Leerlingen uit beide leerjaren voelen zich veiliger in de klas, in de school, rond de school, onderweg van en naar school en tijdens pauzes in vergelij-king met de regio.

  Wie was Jacob van Liesveldt?Jacob van Liesveldt leefde in een tijd waarin begrippen als verdraagzaamheid en vrijheid van godsdienst nog nauwelijks bestonden. De boekdrukker werd in 1545 onthoofd op de Grote Markt in zijn woon-plaats Antwerpen. Zijn misdaad bestond uit het drukken van een in het Nederlands vertaalde bijbel. Jacob van Liesveldt is voor ons niet alleen een voorbeeld van iemand die moedig uitkomt voor zijn eigen overtuiging, maar vooral van iemand die ons vraagt om respect op te brengen voor mensen met een andere levensbe-schouwing.

  4

 • SolidariteitsactiesWij vinden het belangrijk om ons in te zetten voor een betere wereld. De afgelopen jaren werd geld verzameld voor een school in Ethiopi en een zie-kenhuis in Kenia. Dit schooljaar werken we samen met de stichting Edukans die zich inzet voor beter onderwijs in ontwikkelingslanden. Beroemd is de nieuwjaarsduik. Elk jaar stormen honderden gesponsorde leerlingen op een koude dinsdag in het nieuwe jaar het Haringvliet in om een flink bedrag voor een goed doel binnen te halen.

  5

 • 6

 • 7

 • Leren is leukLeren kan erg leuk zijn: als je in een prettige groep zit en de leerstof is interessant, als de leraar een spannend verhaal vertelt of als je merkt dat je een bepaalde oefening onder de knie begint te krijgen, is er niets leuker dan leren. Maar leren is natuurlijk niet altijd leuk. Soms is het lastig om iets hele-maal goed te snappen, om dingen uit je hoofd te leren of een som op te los-sen. En het ene vak ligt je nu eenmaal meer dan het andere. Maar juist als je ergens moeite voor hebt moeten doen en het resultaat is dan toch goed, kun je met voldoening terugkijken op je werk. Zo ontwikkel je talenten als door-zetten, samenwerken en onderzoeken. En dan is het prettig als je inspanning beloond wordt met een goed cijfer.

  Je kunt alleen plezier in leren hebben als je op het goede niveau zit. Als de leerstof te makkelijk of te moeilijk voor je is, is het plezier er al gauw af. Op Jacob van Liesveldt heb je de volgende niveaus:

  VMBOAls je van de Jacob afkomt met een vmbo-diploma ben je uitstekend voorbe-reid op een vervolgstudie.We vragen namelijk net iets meer van je dan andere scholen. Door het kiezen van een extra vak voldoe je aan de eisen van de twee hoogste leerwegen in het vmbo, de gemengde of de theoretische leerweg. Je hebt goede slagings-kansen bij het examen en je bent goed voorbereid op het vervolgonderwijs.

  Een van de vakken die je vanaf de derde klas krijgt, is het vak technolo-gie. Door bij dat vak samen met andere leerlingen problemen op te lossen, ontwikkel je kwaliteiten die je later tijdens je mbo-studie of je beroep goed kunt gebruiken. Dit vak geeft je ook een goed beeld van je sterke en minder sterke kanten bij de uitoefening van een toekomstig beroep.

  In de eerste en vooral in de tweede klas proberen we duidelijk te krijgen waar je talenten liggen. Schuilt er een technicus in je of voel je je misschien meer thuis op een kantoor? Ben je geknipt voor een baan in de recreatie, werk je liever met dieren of komen je talenten beter tot hun recht in een ver-zorgingshuis of ziekenhuis? Dat is belangrijk om te weten als je aan het eind van de tweede klas een richting, eensector moet kiezen. Je kunt kiezen voor de sectoren techniek, economie, zorg & welzijn en landbouw.

  Na het vmbo op Jacob van Liesveldt kun je naar de hoogste niveaus in het mbo (middelbaar beroeps onderwijs) of naar de havo.

  8

 • HAVO en VWOOp de havo (hoger algemeen vormend onderwijs) en het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) heb je na de derde klas de keuze uit zogenaam-de profielen.Elk profiel heeft een eigen vakkenpakket dat past bij je latere studie of werk. Er zijn vier verschillende profielen waaruit je kunt kiezen, namelijk Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek.Als je na vijf jaar studeren je havo-diploma hebt, kun je naar het hbo (hoger beroeps onderwijs) of doorstromen naar het vwo. Na 6-vwo kun je verder studeren op de universiteit.

  VTOVERSTERKT TALENONDERWIJS

  Als je in de bovenbouw van Jacob van Liesveldt zit, kun je kiezen voor het programma Versterkt Talenonderwijs. Steeds meer leerlingen gaan na het voortgezet onderwijs naar een Engelstalige vervolgopleiding, en willen graag nog beter voorbereid zijn. Daarnaast is het programma is ook bedoeld voor leerlingen die Engels gewoon een leuke taal vinden en meer willen leren over de cultuur in de landen waar Engels wordt gesproken.Het VTO programma op Jacob van Liesveldt duurt n jaar en wordt als keuze aangeboden aan leerlingen in 3/4-vmbo, 4/5-havo en 5/6-vwo. Het wordt ge-geven door een native speaker of bevoegd Anglia-docent. Je wordt na een zgn. placement test in een eigen niveaugroep geplaatst en zo voorbereid op n van de vele Anglia-diplomas. Je krijgt 3 uur per week extra Engels op een andere manier dan in je gewone lessen. Met veel uitdagend materia