Click here to load reader

Børneinstitutioners anvendelse af materialer fra brugte ... ... Børneinstitutioners anvendelse af materialer fra brugte produkter 7 Forord Projektet ”Børneinstitutioners anvendelse

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Børneinstitutioners anvendelse af materialer fra brugte ... ... Børneinstitutioners...

 • Børneinstitutioners anvendelse af materialer fra brugte produkter Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 143, 2015

 • 2 Børneinstitutioners anvendelse af materialer fra brugte produkter

  Titel:

  Børneinstitutioners anvendelse af materialer fra brugte produkter

  Redaktion

  Kristine Slot Ravnholt Vium, Teknologisk Institut Lars-Henrik Lau Heckmann, Teknologisk Institut Inge Bondgaard Nielsen, Teknologisk Institut Kathe Tønning, Teknologisk Institut Poul Bo Larsen; DHI Eva Høy Engelund, DHI

  Udgiver:

  Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

  År:

  2015

  ISBN nr.

  978-87-93352-84-1

  Ansvarsfraskrivelse:

  Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse.

 • Børneinstitutioners anvendelse af materialer fra brugte produkter 3

  Indhold

  Forord ....................................................................................................................... 7

  Konklusion og sammenfatning .................................................................................. 8

  Summary and Conclusion ........................................................................................ 15

  1. Baggrund ......................................................................................................... 22

  2. Kortlægning af produkter og materialer ........................................................... 23 2.1 Formål med kortlægning ..................................................................................................... 23 2.2 Fremgangsmåde ................................................................................................................... 23 2.3 Litteratur- og internetstudie ............................................................................................... 23 2.4 Telefoninterviews ................................................................................................................. 29

  2.4.1 Hyppighed ..............................................................................................................37 2.4.2 Brugte produkters og materialers oprindelse .......................................................37 2.4.3 Institutionernes materialeudvælgelse og frasortering ........................................ 38

  2.5 Spørgeskemaundersøgelse .................................................................................................. 38 2.5.1 Hyppighed ............................................................................................................. 42 2.5.2 Produkter, forarbejdning og anvendelse af brugte produkter og

  materialer .............................................................................................................. 44 2.5.3 Brugte produkter og materialers alder og oprindelse ......................................... 49 2.5.4 Institutionernes frasortering ................................................................................ 50 2.5.5 Inspiration ............................................................................................................. 50

  2.6 Sammenfatning af resultat af kortlægningen ...................................................................... 51

  3. Udvælgelse af produkter og materialer ............................................................. 53 3.1 Indledende afgrænsning ...................................................................................................... 53 3.2 Litteraturgennemgang ......................................................................................................... 58 3.3 Endelig udvælgelse af produkter ......................................................................................... 58

  3.3.1 Oversigt over centrale reguleringer ...................................................................... 59

  4. Beskrivelse af udvalgte produkter og materialer ............................................... 61 4.1 Elektronik - Diverse apparater og dele ................................................................................ 61

  4.1.1 Litteraturgennemgang for problematiske stoffer ................................................. 61 4.1.2 Udvælgelsen af elektronik - diverse apparater og dele ........................................ 64 4.1.3 Regulering ............................................................................................................. 64

  4.2 Elektronik - Ledninger ........................................................................................................ 65 4.2.1 Litteraturgennemgang for problematiske stoffer ................................................ 65 4.2.2 Udvælgelsen af ledninger...................................................................................... 66 4.2.3 Regulering ............................................................................................................. 66

  4.3 Gummi - Dæk (f.eks. fra cykler, biler og traktorer) ............................................................ 67 4.3.1 Litteraturgennemgang for problematiske stoffer ................................................ 67 4.3.2 Udvælgelsen af dæk .............................................................................................. 68 4.3.3 Regulering ............................................................................................................. 69

  4.4 Gummi - Slanger (f.eks. fra cykler, biler og traktorer) ....................................................... 69 4.4.1 Litteraturgennemgang for problematiske stoffer ................................................ 70 4.4.2 Udvælgelsen af gummislanger.............................................................................. 70 4.4.3 Regulering ............................................................................................................. 70

 • 4 Børneinstitutioners anvendelse af materialer fra brugte produkter

  4.5 Plast - Engangsservice (f.eks. kopper, bestik og tallerkener) .............................................. 71 4.5.1 Litteraturgennemgang for problematiske stoffer ................................................. 71 4.5.2 Udvælgelsen af engangsservice ............................................................................. 71 4.5.3 Regulering .............................................................................................................. 71

  4.6 Plast - Haveslange ................................................................................................................ 72 4.6.1 Litteraturgennemgang for problematiske stoffer ................................................ 72 4.6.2 Udvælgelsen af haveslange ....................................................................................73 4.6.3 Regulering ..............................................................................................................73

  4.7 Plast - Liggeunderlag/skummadrasser ............................................................................... 74 4.7.1 Litteraturgennemgang for problematiske stoffer ................................................ 74 4.7.2 Udvælgelsen af liggeunderlag og skummadrasser ............................................... 76 4.7.3 Regulering ............................................................................................................. 76

  4.8 Plast - LP-plader ................................................................................................................... 77 4.8.1 Litteraturgennemgang for problematiske stoffer ................................................. 77 4.8.2 Udvælgelsen af LP-plader ..................................................................................... 78 4.8.3 Regulering ............................................................................................................. 78

  4.9 Træ - Lakeret træ ................................................................................................................. 79 4.9.1 Litteraturgennemgang for problematiske stoffer ................................................ 79 4.9.2 Udvælgelsen af lakeret træ ................................................................................... 80 4.9.3 Regulering ............................................................................................................. 80

  4.10 Træ - Trykimprægneret træ ................................................................................................. 80 4.10.1 Litteraturgennemgang for problematiske stoffer ................................................. 81 4.10.2 Udvælgelsen af trykimprægneret træ .................................................................... 81 4.10.3 Regulering .............................................................................................................. 81

  5. Kemiske analyser ............................................................................................. 83 5.1 Baggrund ..............................................................................................