Click here to load reader

Bouwvergunningen Reproductie

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bouwvergunningen Reproductie

 • Bouwvergunningen raadplegen

  WaregemBouwvergunningen

  In het stadsarchief kan je de dossiers van de bouw-vergunningen raadplegen. Deze bevatten allerlei documenten zoals de aanvraag, de vergunning, eventuele adviezen en diverse documenten met be-trekking tot de aangevraagde bouwvergunning, alsook

  de bijhorende plannen.

  Gemeente BouwvergunningenWaregem 1922-1976Sint-Eloois-Vijve 1942-1976Desselgem 1946-1976Beveren-Leie 1920-1976Groot Waregem 1977-2011

  Voor 1962 werden bouwdossiers niet systematisch bewaard. Oudere dossiers zijn daarom vaak onvolledig en bevatten meestal enkel een plan en soms ook de aanvraag. Ze werden niet op straatnaam genventari-seerd maar volgens de weinige informatie, zoals aanvrager of architect. Het raadplegen van oudere dossiers kan tijdbelastend zijn, omdat je zelf creatief zal moeten opzoeken en vergelijken.

  Vanaf 1962 zijn publieke besturen verplicht bouw-dossiers te archiveren. Vanaf dan zijn voor de vier deelgemeenten alle bouwdossiers voorhanden.

  Ik wil meer weten over de w

  oning die ik onlangs kocht.

  Welke bouwvergunningen bewaart het stadsarchief?

  Tot 75 jaar na datum vermeld op het plan kan de ei-genaar van het gebouw in kwestie een reproductie van het plan verkrijgen. Hiervoor dient hij een verklaring op eer in te vullen en een bewijs van eigendom voor te leggen. Door de bescherming van het auteursrecht van de architecten hebben andere genteresseerden een ondertekende toelating van de architect die op het oorspronkelijke plan vermeld staat nodig om een

  reproductie te kunnen maken.

  Raadpleging gratis (geen bewijs nodig)

  Fotograferenzonderflits toestemming (bewijs nodig)

  Reproductie afgifte identiteitskaart

  Bij elke reproductie of foto heb je een bewijs nodig waaruit blijkt dat:

  je de eigenaar bent van het gebouw of dat je toelating hebt van de oorspronkelijke

  architect om een reproductie te maken

  ReproductieKan ik een reproductie va

  n een bouwplan krijgen?

  Ik ben op zoek naar het origine

  le bouwplan van mijn woning.

 • Contact

  Openbaarheid

  De openbaarheid van bestuur geeft iedereen het recht een vergunningsdossier in te kijken. Toch zijn even-tuele bezwaarschriften in de dossiers pas 75 jaar na afsluiting van het dossier openbaar, door de wet op de bescherming van de privacy van degenen die de be-zwaarschriften hebben ingediend. Zelfs de eigenaar van het gebouw kan deze dan niet inkijken. Wanneer er sprake is van bezwaarschriften zal er bij sommige inventarisnummers gevraagd worden om eerst een

  aanvraag ter inzage in te vullen.

  Openingstijden leeszaal:maandag van 14.00u tot 17.00udinsdag van 14.00u tot 18.30u woensdag van 14.00u tot 17.00u eerste zaterdag/maand van 09.00u tot 12.00u... of op afspraak

  Opvragen stukken: tot een half uur voor sluitingstijd

  Meer informatie:Stadsarchief Waregem 056 62 12 18 Gemeenteplein 2 [email protected] 8790 Waregem www.waregem.be/archief

  Aanvragen

  Je dient een mail te schrijven naar:

  ofwel het stadsarchief ([email protected]) . In deze mail vermeld je de straat en het nummer van het pand in kwestie en bij voorkeur ook de

  oorspronkelijke bouwheer.

  ofwel stedenbouw ([email protected]) wanneer je bijkomende informatie wil verkrijgen over het dossier of het pand in kwestie. Het stadsarchief verleent omtrent bouwdossiers geen

  inhoudelijke informatie.

  De dossiers worden dan op de door jou gekozen dag en uur in de leeszaal van het archief beschikbaar gesteld.

  Hoe vraag ik een bouwdossier aan?

  Ik ben nieuwsgiering naar wie

  mijn woning ooit ontwierp.