of 24 /24
OPĆINA GORAŽDE JAVNO PREDUZEĆE “BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o. Goražde Datum: 14.02.2019. S P I S A K interesnih grupa, vladinih i nevladinih organizacija, izvođača radova i kupaca [email protected] Meho Dizdarević [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 061/ 557-899 061/915-252 038/ 221-002 061/ 487-913 061/ 388-365 038/ 221 -772 038 /228-372 038/ 221-680 038/ 228-639 Telefon 033/206-638 033/223-583 033/563-360 73 000 Goražde 73 000 Goražde ul. Seada Sofovića Sofe bb 73000 Goražde ul. Kulina bana 73 000 Goražde Ul. Maršala Tila br 12. 73 000 Goražde 1. Ministarstvo za privredu BPK-a ul. Mehmeda Spahe 3 71 000 Sarajevo ul. Trampina 12/5, 71 000 Sarajevo ul. Fehima ef. Čurčića 6, 71 000 Sarajevo Ul. Maršala Tila br 13. FEDERALNE INSTITUCIJE 1. Federalno ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo 2. Federalna uprava za šumarstvo 3. Federalna uprava za inspekcije - šum. inspekcija KANTONALNE INSTITUCIJE 1. Općina Goražde 2. Mjesna zajednica Goražde I 3. Mjesna zajednica Goražde II 2. Kantonalno ministarstvo za urbanizam prostorno uređenje i zaštitu okoline 4. Kantonalna uprava za inspekcije - šum. inspekcija Interesna grupa Adresa E-mail 4. Mjesna zajednica Goražde III 5. Mjesna zajednica Goražde IV 73 000 Goražde 1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde 3. Kantonalna uprava za šumarstvo 73 000 Goražde 73 000 Goražde Admir Džemidžić Alen Selimović Ramiz Ridžal

“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o. Goraždesumebpk.com/v1/images/Interesne_skupine_JP_BPŠ.pdfS P I S A K stakeholders-a vladinih i nevladinih organizacijainteresnih grupa,

Embed Size (px)

Text of “BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o. Goraždesumebpk.com/v1/images/Interesne_skupine_JP_BPŠ.pdfS...

 • OPĆINA GORAŽDE

  JAVNO PREDUZEĆE

  “BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“

  d.o.o. Goražde

  Datum: 14.02.2019. S P I S A K stakeholders-a vladinih i nevladinih organizacijainteresnih grupa, vladinih i nevladinih organizacija, izvođača radova i kupaca

  [email protected]

  Meho Dizdarević

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  061/ 557-899

  061/915-252

  038/ 221-002

  061/ 487-913

  061/ 388-365

  038/ 221 -772

  038 /228-372

  038/ 221-680

  038/ 228-639

  Telefon

  033/206-638

  033/223-583

  033/563-360

  73 000 Goražde

  73 000 Goražde

  ul. Seada Sofovića Sofe bb

  73000 Goražde

  ul. Kulina bana 73 000 Goražde

  Ul. Maršala Tila br 12.

  73 000 Goražde

  1. Ministarstvo za privredu BPK-a

  ul. Mehmeda Spahe 3

  71 000 Sarajevo

  ul. Trampina 12/5,

  71 000 Sarajevo

  ul. Fehima ef. Čurčića 6,

  71 000 Sarajevo

  Ul. Maršala Tila br 13.

  FEDERALNE INSTITUCIJE

  1. Federalno ministarstvo za poljoprivredu,

  vodoprivredu i šumarstvo

  2. Federalna uprava za šumarstvo

  3. Federalna uprava za inspekcije - šum. inspekcija

  KANTONALNE INSTITUCIJE

  1. Općina Goražde

  2. Mjesna zajednica Goražde I

  3. Mjesna zajednica Goražde II

  2. Kantonalno ministarstvo za urbanizam prostorno

  uređenje i zaštitu okoline

  4. Kantonalna uprava za inspekcije - šum. inspekcija

  Interesna grupa Adresa E-mail

  4. Mjesna zajednica Goražde III

  5. Mjesna zajednica Goražde IV

  73 000 Goražde

  1.Slavne višegradske brigade 2a,

  73 000 Goražde

  3. Kantonalna uprava za šumarstvo

  73 000 Goražde

  73 000 Goražde

  Admir Džemidžić

  Alen Selimović

  Ramiz Ridžal

  mailto:[email protected]#mailto:[email protected]#mailto:[email protected]#mailto:[email protected]#mailto:[email protected]#mailto:[email protected]#mailto:[email protected]#mailto:[email protected]#

 • Enisa Fočo

  Mujo Sofradžija

  Nusret Čengić

  Faruk Čengić

  [email protected]

  Dževad Bekrija

  Ahmed Muratspahić

  Amel Begović

  Edim Hubjer

  Edvin Džambegović

  038/ 221-556

  038/ 221-326

  061/ 907-211

  062/ 506-836

  038/ 519 -400

  038/ 799 -105

  038/ 799 -455

  061/579-815

  061/890-738

  062/952-225

  060/3278-282

  062/080-087

  061/985-063

  061/573-129

  062/317-312

  061/967-382

  061/170-603

  061/504-289

  062/435-543

  061/ 170-599

  061/ 907-568

  061/136-992

  062/548-173

  73250 Ustikolina

  ul. Omladinska bb 73250 Ustikolina

  73 000 Goražde

  73 000 Goražde

  73 000 Goražde

  73 000 Goražde

  73 000 Goražde

  73 000 Goražde

  73 000 Goražde

  73 000 Goražde

  1. Općina Foča-Ustikolina

  3. Mjesna zajednica Cvilin

  OPĆINA PALE-PRAČA

  1. Općina Pale Prača

  2. Mjesna zajednica Prača

  3. Mjesna zajednica Hrenovica

  5. SRD "Toplik"

  OPĆINA FOČA-USTIKOLINA

  17. Mjesna zajednica Osječani

  18. Mjesna zajednica Ilovača

  19. Mjesna zajednica Faočići

  20. Mjesna zajednica Kraboriš

  21. Mjesna zajednica Orahovice

  22. Udruženje penzionera Goražde

  11. Mjesna zajednica Berič

  12. Mjesna zajednica Sadba

  13. Mjesna zajednica Vranići

  14. Mjesna zajednica Posestra

  15. Mjesna zajednica Osanica

  16. Mjesna zajednica Rešetnica

  6. Mjesna zajednica Hubjeri

  73 000 Goražde

  ul. Maršala Tita 15, 73 000 Goražde

  ul. Višegradska bb 73000 Goražde

  ul Zaima Imamovića 73000 Goražde

  038/ 223-929

  038 223 368

  062/ 538-938

  038/ 220-989

  061/ 192-149

  73250 Ustikolina 061/ 557-662

  062/ 832-298

  5. Udruženje lovaca SLD"Grebak" 73250 Ustikolina 061/314-159

  Fočanska Jabuka4. Mjesna zajednica Jabuka

  73 000 Goražde

  73 000 Goražde

  73 000 Goražde

  7. Mjesna zajednica Zupčići

  Trg Kemala Keme Hrva 72390 Prača

  8. Mjesna zajednica Vitkovići

  9. Mjesna zajednica Mravinjac

  10. Mjesna zajednica Bogušići

  73 000 Goražde

  73 000 Goražde

  Samir Tabaković

  Šalo Samir

  Muhamed Kurtović

  Nusret Đanković

  Muamer Sijerčić

  Rehad Deljo

  Adem Mutapčić

  Mujo Kovač

  Ibrahim Komarica

  [email protected]

  Jusuf Čolo

  73 000 Goražde

  6. Hrenovički bataljon bb Hrenovica

  Trg Kemala Keme Hrva 72390 Prača

  Muvedeta Mirvić

  73 000 Goražde

  038/ 799 -100

  73 000 Goražde

  Aziz Uglješa

  Salko Turković

  Bahto Ličina

  24. Bošnjačko planinarsko društvo Goražde-Maglić

  Suljo Bekan

  Bahrudin Vrana

  Zajko Šovšić

  Almir Mršo

  Hamed Konjević

  23. Sportsko ribolovno društvo

  73 000 Goražde

  ul. Maršala Tita 73 000 Goražde

  2. Mjesna zajednica Ustikolina

  4. Udruženje Lovačko društvo "Dr. Zahid Čaušević" ul. Almira Drakovca 2, 72390 Prača

  25. Lovačko društvo "Biserna"

  26. Udruženje pčelara "Behar"

  27. RTV BPK

  28. PVJ Goražde

  Avdo Salispahić

  ul. Šukrije Kukavice 73000 Goražde Benamir Uglješa

  062/ 134-226

  Edib Sipović

  ul. Himze Sablje 33 72390 Prača

  mailto:[email protected]#mailto:[email protected]#

 • 033/489-285

  Kadić Senad

  21. "SARFA" d.o.o. Sarajevo 71235 Bilalovac Kiseljak 030/594-610 [email protected]

  22. "J.W.C. BOSWOOD Co" d.o.o Bilalovac Kiseljak 71385 Srednje, Sarajevo

  066/793-450

  Fermiz Smajlović

  19. "GRAMEX" d.o.o Sarajevo Reljevo Dvor do br 16 Sarajevo 033/213-949 [email protected]

  20. "General Trading Concept" d.o.o Sarajevo Ramiza Salčina 320 Sarajevo 033/213-949 [email protected]

  Bukva Jasmin

  033/637-496 [email protected]

  033/805-010 [email protected]

  Latif Neradin

  Latif Neradin

  Samir Bukalo

  Amir Borović

  Admir Kuljuh

  [email protected]

  Muhamed Fekry

  Samir Bukalo

  Ismet Buljubašić

  Admir Kuljuh

  038/ 223-929

  Ilovača bb, 73300 Goražde

  73 000 Goražde

  71260 Kreševo

  Ilovača bb, 73300 Goražde

  Bačići 72 71000 Sarajevo

  Njuhe bb, 73250 Ustikolina

  73250 Ustikolina

  73 000 Goražde

  73 000 Goražde

  5. "Paleta plus" d.o.o. Busovača

  6. "DAMAL-N" d.o.o. Kreševo

  2. "OSTRUŽNO" d.o.o. Goražde

  3. "JAVOR" d.o.o. Goražde

  4. "DAMAL - N" d.o.o. Kreševo

  5. "BARSA" d.o.o. Sarajevo

  7. SRD"Halil Sofradžija" 73250 Ustikolina

  9. "SARA OASIS" d.o.o. Sarajevo

  061/388-215

  061/ 708-565

  IZVOĐAČI RADOVA

  KUPCI

  1. "Drvosječa" d.o.o. Sarajevo

  2. "Fekry" Goražde

  6. Udruženje penzionera 73250 Ustikolina 062/195-458

  061/ 792-768

  8. Izviđački odred "Stolac"

  9. "Ekodrina" Ustikolina

  73250 Ustikolina 061/579-940

  030/ 732-510S.S.Kranjčevića bb, 72260 Busovača

  1. "BUKVA" d.o.o. Goražde

  3. "BARSA" d.o.o. Goražde

  4. "Genena"d.o.o. Sarajevo

  23. "EKOFOKUS" d.o.o Ilijaš Malešići 158 Ilijaš

  061/388-215

  Novopazarska 1, 73000 Sarajevo

  061/ 313-910

  061/ 313-910

  Azem Ahmović

  71260 Kreševo

  [email protected]

  063/ 387-700 Amir Dizdarević

  061/376-390

  061/ 792-768

  033/ 768-425

  065/ 567-494

  038/ 518-666

  Dobrislav Droca

  7. Udruženje penzionera Općine Goražde Ul. Maršala Tita 73000 Goražde Suljo Bekan

  11. O.Z. "FARMA NERDI" p.o. Sarajevo Smaila Šikala 26 Sarajevo 062/985-202

  8. "BARSA WOOD" d.o.o. Ilijaš 061/ 313-910 Samir Bukalo

  Dr.Mustafe Pintola 27 Ilidža

  10. "KLEJTON" do.o.o Hadžići Gradac 51 Hadžići

  Hasanbegović Jasmina

  12. ŠG GORJE d.o.o Žepče Donje Ravne bb Žepče 032/882-223 Mirjana Galić

  13. "AJNUR-DRVO" d.o.o Kreševo Crnički Kamenik bb Kreševo 061/327-072 Neradin Edhem

  033/696-159 Edib Hamzić

  14. "EUROWOOD" d.o.o Visoko Mulići 8 Visoko 032/731-400 [email protected]

  18. "H-M-K PROMET" d.o.o Sarajevo Safeta Zajka 109 Briješće Sarajevo 033/674-208 HalitCamović

  16. "Šumarstvo Ljuta" d.o.o Ilidža Osik, Ilidža 033/636-950 Kemal Holjan

  17. "OGANJTRANSPORT" d.o.o Sarajevo Mali Kiseljak 47 Sarajevo

  15. "EURODOST" d.o.o Ilidža Bjelašnička bb Sarajevo

  mailto:[email protected]#mailto:[email protected]#mailto:[email protected]#mailto:[email protected]#mailto:[email protected]#mailto:[email protected]#mailto:[email protected]#mailto:[email protected]#mailto:[email protected]#mailto:[email protected]#mailto:[email protected]#mailto:[email protected]#mailto:[email protected]#

 • Koordinator FSC

  MIRZA PJANO dipl.ing.šum.