15
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei köznevelés- fejlesztési terv 2013. 2014. Előadó: Társy József főosztályvezető és kabinetfőnök Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei köznevelés-fejlesztési terv 2013. 2014. Előadó: Társy József főosztályvezető és kabinetfőnök Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei köznevelés-fejlesztési terv2013. 2014.

Előadó: Társy József főosztályvezető és kabinetfőnök

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalOktatási Főosztály

Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

Page 2: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

A KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI TERV (A TOVÁBBIAKBAN: TERV) KIDOLGOZÁSÁNAK CÉLJAI

A rendelkezésre álló adattartalmak felhasználásával, releváns adatbázis létrehozása a megyei köznevelési feladatellátás mutatóiról

A hatályos jogszabályoknak történő megfelelés

A teljes intézményfenntartói kör kapacitásának vizsgálata

Fejlesztési aktivitások megfogalmazása

Fundamentum, a későbbi oktatáspolitikai döntések meghatározásához

Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

Page 3: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

A TERV ELKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATÁRÓL

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 75.§ (1) bekezdése szerint, a Terv a kormányhivatalok közreműködésével készült

A koncepció és a szerkezet véglegesítése (a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal konkrét javaslatokat tett)

A helyzetelemzés kimunkálása és megküldése az Oktatási Hivatalnak

A megkapott adattáblák feltöltése, elemzése, illetve továbbítása

A projekt keretében alkalmazott megyei szakértők (1+2 fő) bekapcsolása

Elemzések elkészítése

Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

Page 4: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

A TERV ELKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATÁRÓL

A kívánatos fejlesztési lehetőségek bemutatása

Folyamatos kiegészítések és javítások szakértői vélemény szerinti átvezetése

Vezetői összefoglaló elkészítése

A munkaanyag társadalmi véleményeztetése

- személyes egyeztetés a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottsággal, valamint a tankerületi igazgatókkal

- elektronikus véleményeztetés a fenntartókkal, és a köznevelési intézményekkel

Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

Page 5: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

A TERV FELÉPÍTÉSE

1. A megye szerkezetének, jellemzőinek bemutatása

- földrajzi helyzet, településszerkezet

- gazdasági, infrastrukturális, közlekedési és társadalmi helyzet

- demográfiai mutatók, tendenciák

2. A megye köznevelési intézményszerkezetének jellemzői

- önkormányzati szintű feladatellátás

- tankerületi szintű feladatellátás

- megyei szintű feladatellátás

- a tankerületek rendelkezésére álló humán erőforrások és infrastrukturális jellemzők

Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

Page 6: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

A TERV FELÉPÍTÉSE

3. Javaslat a köznevelési feladatellátás átszervezése a 2013. évben

- a megye tankerületének javasolt intézményszerkezete

- a megyeközponti tankerület javasolt intézményszerkezete (a megyei szinten szervezett feladatellátás)

- humánerőforrás- infrastruktúra- esélyegyenlőségi terv

4. 2014. ? lásd az utolsó diaképet

5. Mellékletek

Megjegyzés: a „nyilvánvaló” változtatások bemutatása mellett, indokolt a későbbiekben kiegészíteni az elemzést oktatásgazdasági, hatékonysági és minőségi elemekkel

Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

Page 7: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

RÖVID ÁTTEKINTÉS A HELYZETELEMZÉSRŐL (1. RÉSZ)

Aprófalvas településszerkezet, melynek következtében a lakosság jelentős hányada kistelepüléseken él

Miskolc, mint szubregionális központ túlsúlya

Kedvezőtlen gazdasági és társadalmi folyamatok

Lakónépesség csökkenése

Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

Page 8: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

RÖVID ÁTTEKINTÉS A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁS ELEMZÉSÉRŐL

(2. RÉSZ)

Az óvodai férőhelyek és az ellátottak száma összességében közel azonos

A megyében igen magas a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma

Kihasználatlan állami kapacitások az alapfokú művészetoktatás területén

Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

Page 9: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

RÖVID ÁTTEKINTÉS A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁS ELEMZÉSÉRŐL

(2. RÉSZ)

A középiskolai kapacitások meghaladják a tényleges tanulói létszámokat

Szakiskolában a nemzetgazdasági célkitűzések figyelembevételével, a beiskolázott tanulói létszám alacsony

A kollégiumi kapacitás meghaladja ugyan a tényleges szükségletet, azonban az épületek állapota és felszereltsége nem megfelelő

Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

Page 10: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

RÖVID ÁTTEKINTÉS A FEJLESZTÉSI AKTIVITÁSOKRÓL (3. RÉSZ)

A meglévő óvodai férőhelyek fenntartása mellett, bővítésük nem indokolt

Szükséges az alsó tagozatos általános iskolai oktatás megszervezése, több településen a demográfiai mutatók alapján

A kihasználtsági indikátorok javítása, a művészetoktatás területén

A gimnáziumi férőhelyek csökkentése

Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

Page 11: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

RÖVID ÁTTEKINTÉS A FEJLESZTÉSI AKTIVITÁSOKRÓL (3. RÉSZ)

Szakiskolai férőhelyek számának növelése, a beiskolázandó teljes létszám 30%-os mértékéig

Kollégiumok esetében, kapacitásra vonatkozó fejlesztési javaslat nem indokolt, azonban javasolt a fenntartók eredményesebb koordinációja

TISZK?

Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

Page 12: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

JELENLEGI MUNKAFÁZIS

1. Pilot (három kiválasztott tankerületben Helyszíni adatfelvétel, illetve meglévő adatok ellenőrzése Annak tesztelése, hogy milyen adat honnan szerezhető be Az adatok alapján javaslat az adatkörök véglegesítésére Az indikátorszámítás kipróbálása2. Az optimalizációs tervező-eszközök fejlesztése Igények felmérése Specifikáció elkészítése Adatgyűjtési és adatfeldolgozási módszertan kimunkálása Együttműködés! (KLIK?, Önkormányzatok?, Magán, egyházi

fenntartók?)

Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

Page 13: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Feladat: A 2013. évi Terv felülvizsgálata megalapozott oktatásszakmai döntések előkészítése

Oktatásgazdasági

Mérések, vizsgák, ellenőrzések

Minőségi

Eredményesség Hatékonyság Méltányosság

Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

Indikátor kiegészítések

ELEMEK

Page 14: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

FIGYELMÜKET KÖSZÖNÖM!

Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

Page 15: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

ELÉRHETŐSÉGEK

Cím: 3530 Miskolc, Csizmadia köz 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc, PF: 697

Telefon: (46) 514-630; (20) 333-5805;

Fax: (46) 514-751

E-mail: [email protected]

Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév