of 34/34

Borger - Hvidovre Kommune

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Borger - Hvidovre Kommune

Dato: 02-11-2018
Kære ansøger
Center for Plan og Miljø kan meddele at det ansøgte ikke kræver byggesagsbehandling, hvorfor vi afslutter sagen. Sagen er videregsendt til kommunens planafdeling, der administrerer kolonihaveområderne.
Har du spørgsmål kan du kontakte Center for Plan og Miljø på tlf. 3639 3570.
Opdateret sagsnummer Dit sagsnummer er blevet opdateret
Opdateret sagsnummer: 18/34687
Opdateret status Din sagsstatus er blevet opdateret
Ansøgningen afventer: Ansøger Frist: Der er ikke angivet nogen frist Opdateret status fra myndigheden: Sagen er afgjort
Side 1 ud af 1
Kolonihavehus på Bliskær 14, matr.nr. 8hø Hvidovre By, Hvidovre I har den 2. november 2018 indsendt en ansøgning om byggetilladelse til opførelse af et kolonihavehus på ovennævnte ejendom. Som bekendt er byggeri af kolonihavehuse ikke omfattet af bygnings- reglementet, hvorfor vores kolleger i byggesagsteamet har afsluttet sagen uden tilladelse. Man har desuden oversendt jeres ansøgning til vores orientering. Byggeri på ejendommen skal overholde den gældende Lokalplan139 for kolonihaveområdet Præstemosen. Ansvaret for dette påhviler ejer. Vi kan imidlertid se ud af jeres tegningsmateriale, at projektet på flere punkter ikke overholder lokalplanen. Således ønskes kolonihavehuset bygget sammen med skuret gennem en terrasse-overdækning. Dette er efter vores vurdering i strid med lokalplanens § 5.2. Kolonihavehuset ønskes indrettet med en hems på 19 m2, indvendige mål. Definitionen på en hems er imidlertid blandt andet, at dens gulvareal ikke må overstige 4,5 m2. Ellers betragtes den indskudte etage som et selvstændigt beboelsesrum, og jævnfør lokalplanens § 5.3 må bebyggelsen kun opføres i én etage. Desuden overskrider tagvinduet den maksimale bygningshøjde på 4 m jf. lokalplanens § 5.3. Ønskes der indrettet parkeringsplads på ejendommen skal dette følge bestemmelsen i lokalplanens § 7.4. Der må indrettes parkering til én bil, og denne parkeringsplads skal indrettes på arealet mellem byggelinje og vej som vist på lokalplanens bilag 3 og 4. På denne ejendom er der byggelinje både mod Bliskær og Højstensvej. Med venlig hilsen Henrik Nielsen leder af Plan
Hvidovre Kommune, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre
Nikolic Arkitektur Lucernevej 90 2610 Rødovre Hvidovre Kommune
Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Center for Plan og Miljø Plan Leder af Plan: Henrik Nielsen Telefon: 3639 3561 Afd. telefon: 3639 3500 Mobil: 5158 7748 E-mail: [email protected] Sagsnr.: 18/34687 Doknr.: 285291/18 Dato: 05-11-2018 Rådhusets åbningstider: Mandag-onsdag: 10:00-14.30 Torsdag: 13:00-17.30 Fredag: 10:00-13.30
10 70
85 59
P o r s d a
m \
B li s k æ r 3 .d
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
VC
V C
P o r s d a
m \
B li s k æ r 4 .d
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
VC
V C
P o r s d a
m \
B li s k æ r 6 .d
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
V C
P o r s d a
m \
B li s k æ r 7 .d
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
P o r s d a
m \
B li s k æ r 8 .d
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
P o r s d a
m \
B li s k æ r 9 .d
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
32 PEM
32 PEM
32 PEM
P o r s d a
m \
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
P o r s d a
m \
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
P o r s d a
m \
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
P o r s d a
m \
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
P o r s d a
m \
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
P o r s d a
m \
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
PEM
P o r s d a
m \
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
P o r s d a
m \
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
P o r s d a
m \
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
PEM
P o r s d a
m \
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
P o r s d a
m \
B li s k æ r 2
0 .d
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
P o r s d a
m \
B li s k æ r 2
1 .d
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
P o r s d a
m \
B li s k æ r 2
2 .d
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
P o r s d a
m \
B li s k æ r 2
3 .d
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
P o r s d a
m \
B li s k æ r 2
4 .d
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
P o r s d a
m \
B li s k æ r 2
5 .d
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
P o r s d a
m \
B li s k æ r 2
6 .d
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
P o r s d a
m \
B li s k æ r 2
7 .d
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
V C
P o r s d a
m \
B li s k æ r 2
8 .d
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
P o r s d a
m \
B li s k æ r 3
0 .d
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
V C
P o r s d a
m \
B li s k æ r 3
2 .d
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
V C
P o r s d a
m \
B li s k æ r 4 .d
g n
Placering af kloakstik
Hvidovre Forsyning A/S * Bibliotekvej 52 * Tlf. 3639 2580 * Fax 3639 3625
25.10.2010
VC
V C
Bilag1_Afgørelse - byggetilladelse
Bilag3_MP-01 Myndighedsprojekt - Bliskær 14_REV A
Bilag4_Bliskær 14_stikledninger