of 2 /2
BORANG PENYERTAAN Nama : Organisasi : Alamat : Ahli Pertubuhan MIP # : LPBM # : Maklumat untuk Dihubungi Telifon : Fax : Bimbit : Emel : Sebarang Pertanyaan? Sila hubungi sekritariat di bawah Tel : 03 7877 0636 emel : [email protected] Faks / emel borang penyertaan kepada : Fax : 03 7877 9636 email : [email protected] YURAN PENDAFTARAN : RM 80.00 seorang (termasuk 6%gst) Pembayaran melalui cek : MIP TRAINING CENTRE SDN BHD Akaun Maybank Bhd : 5625 6230 6612 **Salinan borang penyertaan adalah dibenarkan bagi penyertaan lebih dari satu nama untuk organisasi yang sama. **Pembatalan saat akhir adalah tidak dibenarkan, pengantian adalah dibenarkan. LATIHAN PENYEDIAAN LAPORAN CADANGAN PEMAJUAN SIRI KE3 TARIKH : 14 FEBUARI 2017 (1 HARI) LOKASI : MIP Training Centre, Level 3, Plaza Kelana Jaya, Jalan SS 7/13B, 47301 Petaling Jaya, Selangor YURAN : RM 80.00 seorang (termasuk 6% GST) MIP 2 CPD

BORANGPENYERTAAN’ MIP2 CPD’ LATIHANPENYEDIAAN’LAPORAN ... · latihanpenyediaan’laporan ... cpd ’!! aturcarakursus

Embed Size (px)

Text of BORANGPENYERTAAN’ MIP2 CPD’ LATIHANPENYEDIAAN’LAPORAN ... · latihanpenyediaan’laporan ......

Page 1: BORANGPENYERTAAN’ MIP2 CPD’ LATIHANPENYEDIAAN’LAPORAN ... · latihanpenyediaan’laporan ... cpd ’!! aturcarakursus

 

 

BORANG  PENYERTAAN    Nama     :  

Organisasi   :  

Alamat   :    

 

Ahli  Pertubuhan  -­‐  

MIP  #     :       LPBM  #  :    Maklumat  untuk  Dihubungi  -­‐  Telifon     :       Fax   :  Bimbit       :        Emel      :    

Sebarang  Pertanyaan?  

Sila  hubungi  sekritariat  di  bawah  -­‐  Tel  :  03  7877  0636           emel  :  [email protected]    Faks  /  emel  borang  penyertaan  kepada  :  Fax  :  03  7877  9636        email  :  [email protected]      YURAN  PENDAFTARAN  :  RM  80.00  seorang  (termasuk  6%gst)    Pembayaran  melalui  cek  :  MIP  TRAINING  CENTRE  SDN  BHD  Akaun  Maybank  Bhd  :  5625  6230  6612    **Salinan  borang  penyertaan  adalah  dibenarkan  bagi  penyertaan  lebih  dari  satu  nama  untuk  organisasi  yang  sama.    **Pembatalan  saat  akhir  adalah  tidak  dibenarkan,  pengantian  adalah  dibenarkan.  

         

   

LATIHAN  PENYEDIAAN  LAPORAN        CADANGAN  PEMAJUAN  

SIRI  KE-­‐3            

   

                  TARIKH  :  

14  FEBUARI  2017  (1  HARI)      LOKASI  :    

MIP  Training  Centre,  Level  3,    Plaza  Kelana  Jaya,  Jalan  SS  7/13B,    

47301  Petaling  Jaya,  Selangor    YURAN  :    

RM  80.00  seorang  (termasuk  6%  GST)  

   

                   

MIP  2  CPD  

Page 2: BORANGPENYERTAAN’ MIP2 CPD’ LATIHANPENYEDIAAN’LAPORAN ... · latihanpenyediaan’laporan ... cpd ’!! aturcarakursus

 

 

ATURCARA  KURSUS    

Sesi  Pagi  :  TPr.  Mohd  Zamri  Husin  (MIP)  

8.00   Ketibaan  &  Pendaftaran  Peserta  

9.00  Pengenalan  kepada  Laporan  Cadangan  Pemajuan  :  Kepentingan  Dokumen  dari  Perspektif  Perundangan  

10.30   Minum  Pagi  

10.45   Laporan  Manual  Cadangan  Pemajuan  :  Ke  Arah  Dokumentasi  yang  Berkualiti  

12.30   Makan  Tengahari  &  Solat  

Sesi  Petang:    TPr.  Nurul  Sheema  Abd.  Rahman  (MBSA)  

2.00  Peranan  Pemohon  &  Pihak  Berkuasa  (Apakah  Yang  Perlu  Disediakan  untuk  Disemak)  

3.00   Pengunaan  LCP  di  dalam  proses  kelulusan  permohonan  

3.30   LCP  Terbaik  VS  LCP  kurang  Memuaskan  

4.30   Sesi  Soal  Jawab  

5.00   Penutup  &  Minum  Petang    Nota  :  Sila  bawa  komputer  peribadi  semasa  kursus  dijalankan.        Tarikh  Tutup  Penyertaan  :  6  FEBUARI  2017  &  Pembayaran      

PENGENALAN    Sebagaimana   kehendak   undang-­‐undang   di   bawah   Seksyen   21A(1),  Akta   172,   LCP   adalah   sebuah   dokumen   yang   sangat   penting   dalam  penyediaannya.   LCP   perlu   disertakan   bersama   dengan   setiap  permohonan   Kebenaran   Merancang   bagi   mendapatkan   kelulusan  dan   pertimbangan   sewajarnya   daripada   pihak   PBT.   LCP   bertindak  sebagai   single   point   of   reference   dan   akan   menjadi   rujukan   utama  dalam   membuat   penilaian   dan   keputusan   kepada   semua   pihak  terutamanya   kepada   para   professional   swasta   dari   segi   aspek  perundangan.  Oleh  itu,  penyediaan  yang  mantap  dan  sistematik  oleh  pihak   pemohon   akan   memberi   manafaat   dan   memudahkan   proses  penilaian   yang   konsisten   dan   efektif   kepada   pegawai-­‐pegawai   PBT  terhadap  permohonan  dikemukan.  Ini  dapat  menjimatkan  masa.      OBJEKTIF  KURSUS    Meningkat  kefahaman  peserta  melalui  penyediaan  dokumentasi  LCP   yang   berkualiti   dalam   menitikberatkan   hal-­‐hal   yang  dikehendaki   di   dalam   Akta   172   untuk   dimuatkan   ke   dalam  dokumentasi   LCP   agar   ianya   menjadi   relevan   bagi   sokongan  cadangan  pembangunan  dan  pelan  susun  atur  yang  dikemukan.      METODOLOGI    Kursus  akan  dilaksanakan  melalui  ceramah  dan  sesi  soal  jawab.      KUMPULAN  SASARAN    Perunding   Perancang   Bandar,   Ahli   Akademik   &   Pelajar   dalam  bidang   berkaitan,     Pegawai   Awam   di   PBT,   Pejabat   Daerah,  Agensi  Teknikal  dan  semua  pihak  berkepentingan.