of 2 /2
BORANG PENDAFTARAN Nama: ___________________________________________________ No. Kad Pengenalan: ________________________________________ Jawatan: _________________________________________________ E-mel: ___________________________________________________ Nama Syarikat: ____________________________________________ ____________________________________________________ ___________________________________________________ Alamat Syarikat: ___________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ No. Lesen MPOB: _________________________________________ Tel: _____________________________________________________ Faks: ____________________________________________________ Tel. Bimbit: ________________________________________________ Bumiputera Bukan Bumiputera Tandakan pada kawasan yang diingini. Wilayah Tengah : 31 Okt - 2 Nov 2017 Nota Penting: 1. Sila faks salinan kad pengenalan. 2. Kiriman wang pos/cek/bank draf berjumlah RM 800 atas nama Lembaga Minyak Sawit Malaysia. (Sila faks Borang Pendaftaran ke Ibu Pejabat MPOB, Faks: 03-8925 7549 u/p: Norazman Mohd Yob) PENDAFTARAN PESERTA Kursus dan Peperiksaan Kemahiran Menggred Buah Sawit akan dijalankan sebanyak enam siri iaitu: Wilayah Tengah : 31 Okt - 2 Nov 2017 PERTANYAAN Semua surat-menyurat dan pembayaran yuran kursus hendaklah dialamatkan kepada: Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) 6, Persiaran Institusi Bandar Baru Bangi 43000 Kajang Selangor (u/p: Unit Pembangunan Insan dan Pengurusan Persidangan) Untuk keterangan lanjut, sila hubungi: Norhaliza Kasmuri Tel: 03-8769 4570 Faks: 03-8925 7549 E-mel: [email protected] atau Norazman Mohd Yob Tel: 03-8769 4874 Faks: 03-8925 7549 E-mel: [email protected] NOTA PENTING Yuran pendaftaran tidak dikembalikan sekiranya peserta/pengganti gagal menghadiri kursus. Penganjur berhak membuat perubahan tanpa sebarang notis. KURSUS DAN PEPERIKSAAN KEMAHIRAN MENGGRED BUAH SAWIT

BORANG PENDAFTARAN PENDAFTARAN PESERTA - … · • Tidak buta warna (permohonan peserta akan ditolak jika didapati gagal ujian buta warna). Kandungan Kursus Syarahan dan latihan

Embed Size (px)

Text of BORANG PENDAFTARAN PENDAFTARAN PESERTA - … · • Tidak buta warna (permohonan peserta akan...

 • BORANG PENDAFTARAN

  Nama: ___________________________________________________No. Kad Pengenalan: ________________________________________Jawatan: _________________________________________________E-mel: ___________________________________________________

  Nama Syarikat: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Alamat Syarikat: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________No. Lesen MPOB: _________________________________________Tel: _____________________________________________________Faks: ____________________________________________________Tel. Bimbit: ________________________________________________ Bumiputera Bukan Bumiputera

  Tandakan pada kawasan yang diingini.

  Wilayah Tengah : 31 Okt - 2 Nov 2017

  Nota Penting:1. Sila faks salinan kad pengenalan.2. Kiriman wang pos/cek/bank draf berjumlah RM 800 atas nama

  Lembaga Minyak Sawit Malaysia.

  (Sila faks Borang Pendaftaran ke Ibu Pejabat MPOB,Faks: 03-8925 7549 u/p: Norazman Mohd Yob)

  PENDAFTARAN PESERTAKursus dan Peperiksaan Kemahiran Menggred Buah Sawit akan dijalankan sebanyak enam siri iaitu:

  Wilayah Tengah : 31 Okt - 2 Nov 2017

  PERTANYAANSemua surat-menyurat dan pembayaran yuran kursus hendaklah dialamatkan kepada:

  Ketua PengarahLembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)

  6, Persiaran InstitusiBandar Baru Bangi

  43000 KajangSelangor

  (u/p: Unit Pembangunan Insan dan Pengurusan Persidangan)

  Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

  Norhaliza KasmuriTel: 03-8769 4570

  Faks: 03-8925 7549E-mel: [email protected]

  atau

  Norazman Mohd YobTel: 03-8769 4874

  Faks: 03-8925 7549E-mel: [email protected]

  NOTA PENTINGYuran pendaftaran tidak dikembalikan sekiranya

  peserta/pengganti gagal menghadiri kursus.

  Penganjur berhak membuat perubahantanpa sebarang notis.

  KuRSuS DAN PEPERIKSAAN KEMAhIRAN MENGGRED BuAh SAWIT

 • Untukmelatihpenggredbuahsawitsebagaiagenpengembangankualiti buah sawit dan sebagai usaha untuk meningkatkan kualiti buah sawit di pasaran.

  Untukmemberipendedahanmengenaiperundangandantindakan penguatkuasaan MPOB berkaitan amalan pengendalian, kualiti

  tandan dan penggredan buah sawit.

  Yuran dan PendaftaranYuran pendaftaran yang dikenakan adalah RM 800 (Ringgit Malaysia Lapan Ratus, termasuk GST). Bayaran hendaklah dibuat dalam bentukcek/bank draf atau kiriman wang pos atas nama Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Peserta digalakkan membuat pembayaran yuran pendaftaran sebelum kursus.

  Jumlah peserta yang diterima terhad kepada 60 peserta dan penerimaan akan dibuat berasaskan siapa dahulu diterima dahulu dengan keutamaan diberikan kepada pegawai kualiti atau penggred buah sawit di kilang dan peniaga yang mempunyai pusat pengumpulan buah sawit.

  Yuran yang dikenakan termasuk bahan kursus iaitu nota syarahan, makan tengah hari, minum pagi/petang semasa kursus. Tempat penginapan peserta kursus tidak disediakan dan menjadi tanggungan peserta sendiri.

  Pendaftaran hendaklah dibuat melalui borang yang dilampirkan. Tarikh tutup pendaftaran ialah dua minggu sebelum tarikh kursus.

  Siapa yang Patut Hadir?Kursus ini dirangka khusus untuk pembeli buah sawit (pengilang dan peniaga buah sawit) meliputi pengurus, penyelia dan penggred buah sawit. Kursus ini juga sesuai dihadiri oleh pembekal buah sawit seperti pengurus ladang, penyelia ladang dan pekebun kecil sawit.

  Syarat Kursus WarganegaraMalaysia/pekerjadisyarikatMalaysia. Bolehmenulisdanmembaca.

  Sihattubuh/badan. Umur18tahunkeatas. MemilikiSijilRendahPelajaran/PenilaianMenengahRendahatau

  yang setaraf dengannya atau mempunyai pengalaman urus niaga buah sawit tidak kurang setahun.

  Tidakbutawarna(permohonanpesertaakanditolak jikadidapatigagal ujian buta warna).

  Kandungan KursusSyarahan dan latihan semasa kursus akan disampaikan oleh pensyarah dan jurulatih dari MPOB yang berkelayakan dan pakar dalam tajuk berkaitan. Bahasa pengantar adalah Bahasa Malaysia.

  Tajuk kursus adalah seperti berikut:

  Penuaianbuahsawit. Kesanmutubuahsawitterhadapkecekapanpengilangan. PenggredanbuahsawitMPOBdanperundangan berkaitan dengannya.

  Latihan amali penggredan buah sawit mengikut Manual MPOB (di kilang buah sawit).

  Pengenalanjenis-jenistandan. Latihanamali(individu)jenis-jenistandan. Demonstrasimenggredbuahsawit. Latihanamali(berkumpulan)menggredkonsignasibuah sawit, pembentangan hasil latihan dan perbincangan.

  Kursus ini direka untuk memberi pendekatan dalam bentuk pendidikan dan latihan di mana peserta akan didedahkan dengan pengetahuan teori, amali dan ujian.

  PeperiksaanSemua peserta diwajibkan untuk mengambil peperiksaan. Peperiksaan akan diadakan pada hari kedua dan hari ketiga berkursus.

  PendahuluanMalaysia adalah antara pengeluar minyak sawit terbesar di dunia. Pada 2016, negara kita mengeluarkan 17.32 juta tan minyak sawit mentah dan mengeksport sebanyak 23.29 juta tan keluaran sawit dengan jumlah nilai eksport sebanyak RM 64.58 bilion. Kualiti dan kuantiti minyak sawit yang dihasilkan bergantung terus kepada kualiti buah sawit yang diproses. Bagi memastikan industri minyak sawit Malaysia terus maju, amalan penuaian, pengendalian, pengangkutan dan pemprosesan buah sawit yang terbaik perlu diamalkan. Ini bertujuan memaksimumkan pengeluaran dan kualiti minyak sawit.

  Pada 2016, kadar perahan minyak sawit (OER) ialah 20.18%. Penggredan buah sawit memainkan peranan penting dalam mengawal selia kualiti buah sawit yang dituai oleh pengusaha ladang dan pekebun kecil. Penggredan buah sawit merupakan salah satu aktiviti penting dalam jaminan kualiti yang sedang diusahakan industri sawit. Tahap kadar perahan minyak sawit pada 2015 dan 2016 yang melepasi paras 20%, menunjukkan bahawa kursus yang telah dijalankan memberi sedikit sebanyak kesedaran terhadap pentingnya kualiti buah sawit dalam meningkatkan kadar perahan minyak sawit.

  Oleh itu, sebagai salah satu usaha MPOB untuk meningkatkan kadar OER, MPOB telah merancang beberapa siri Kursus dan PeperiksaanKemahiran Menggred Buah Sawit.

  Objektif Untukmemberipendedahankepadapenggredbuahsawitdengan

  kaedah penggredan mengikut Manual Penggredan Buah Sawit MPOB Edisi Ketiga.

  Untuk menerapkan kemahiran keseluruhan aspek penggre-dan buah sawit meliputi aspek teknikal, komersial dan falsafah

  penggredan.

  Untukmeningkatkan pengetahuan penggred buah sawit tentangbagaimana amalan agronomi di ladang memberi kesan terhadap kualiti buah sawit yang dihasilkan.

  Untukmeningkatkan pengetahuan penggred buah sawit tentangbagaimana kualiti buah sawit memberi kesan terhadap tahap

  kecekapan pengilangan.