of 34 /34
www.wup-krakow.pl BMW Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r.

Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

  • Upload
    lekien

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

www.wup-krakow.pl

BMW

Bony Mobilność Wolontariat

Kraków, 16 września 2015 r.

Page 2: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

www.wup-krakow.pl

Jacek Pająk

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w Krakowie

Page 3: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

Wojewódzki Urząd Pracy wspiera przedsiębiorczość oraz rozwój kadr poprzez*:

tworzenie nowych miejsc pracy - dotacje, pożyczki – 44 tys.

dotacje na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy – 18 tys.

szkolenia i doradztwo dla kadr – 23 tys. firm i 49 tys. pracowników.

* W latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i środków Funduszu Pracy od 2005

Page 4: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

Fundusze Europejskie wspierają

przedsiębiorczość i rozwój kadr

• 59 mln EUR

• 3,3 tys. dotacji, pożyczek

RPO WM

2014-2020

dotacje i pożyczki

• 41 mln EUR

• 7 tys. MŚP, 27 tys. pracowników

RPO WM

2014-2020 usługi

rozwojowe dla firm

Page 5: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

Jedno z wyzwań dzisiejszego rynku pracy to wsparcie dla osób 50+

22051 21984 20078

17064

21934 24608

26306

30870

34337 31914

30565

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VI.2015

Liczba osób bezrobotnych w wieku 50+

12% 15%

18% 17% 17% 17% 18% 19% 21%

23% 25%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VI.2015

Odsetek osób bezrobotnych 50+ pośród ogółu bezrobotnych

Spada liczba bezrobotnych

osób 50+

NATOMIAST

Systematycznie rośnie

udział osób 50+ pośród ogółu bezrobotnych

Page 6: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

PROGRAM „GWARANCJA 50+”: 10,7 mln zł na 2015-2016 r.

Grupa: osoby bezrobotne 50+

Wsparcie: wolontariat osób pracujących 40+

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 9,8 mln zł na 2015 r.

Grupa: pracownicy 45+ i pracodawcy

Wsparcie: dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji

Przykłady działań na rzecz rynku pracy wspierające osoby 50+

Page 7: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

Szukamy nowych rozwiązań we współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami pozarządowymi

BONY SZKOLENIOWE

w oparciu o:

informację zwrotną od ponad 180 przedsiębiorców biorących udział w teście

konsultacje z Wojewódzką Radą Rynku Pracy

współpracę z FOREM – partnerem międzynarodowym projektu

MODEL WSPARCIA OSÓB BEZROBOTNYCH 50+ POPRZEZ WOLONTARIAT OSÓB 45+

w oparciu o:

informację zwrotną od 170 wolontariuszy 45+

współpracę z partnerem projektu „50+ dojrzali. Potrzebni, kompetentni” - Stowarzyszeniem WIOSNA

Page 8: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

www.wup-krakow.pl

BON

przykłady dofinansowań przy użyciu bonu – doświadczenia małopolskie i walońskie

Page 9: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

Bony szkoleniowe – to nie tylko dofinansowanie usługi!

BONY SZKOLENIOWE

Z CZYM ZWIĄZANE JEST PODMIOTOWE FINANSOWANIE USŁUG

to prosty mechanizm zachęcania do szkolenia kadr, osób indywidualnych

pozawala dokonywać wyborów - rozwija odpowiedzialność za rozwój

pozwala wymagać jakości usług

zmienia relacje pomiędzy administracją, usługodawcami a klientami

to możliwość na dofinansowanie usługi

Page 10: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

Przejście na system popytowy to przedefiniowanie ról – wszyscy muszą zachować się inaczej.

Informuje

Szybko udziela dofinansowania

Ogranicza biurokracje

Pomoc w przejściu procedury

ADMINISTRACJA USŁUGODAWCY

Proponuje ofertę

Odpowiada na zapotrzebowanie

Utrzymuje jakość usług

Podejmuje decyzje o szkoleniu

Ubiega się o dofinansowanie

Odbywa szkolenie

MŚP – PRAWO WYBORU I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR

Page 11: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

Projekt PFK

Dane dotyczące przyznanych bonów:

Łączna ilość zamówionych bonów – 16 606.

• Ilość złożonych do operatora zamówień bonów – 291.

• Najmniejsze jednorazowe zamówienie – 8 bonów.

• Największe jednorazowe zamówienie 1400 bonów.

• Średnie zamówienie bonów – 101 bonów.

• Łączna wartość bonów zgłoszona w zamówieniach (oczekiwania MŚP) – 2 000 700,00 zł.

• Ilość przedsiębiorców, którzy złożyli kolejne zamówienia w ramach przyznanego limitu – 24 MŚP.

Page 12: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

Zgłoszenie do systemu

Zawarcie umowy

Wpłata wkładu

Szkolenie

Maksymalnie 14 dni

1. Elektroniczna droga dokumentacji (zgłoszenie, rozliczenie) 2. Przyjazny język dokumentacji 3. Szybkość rozliczeń 4. Jedynie formalna weryfikacja, brak uznaniowych decyzji

Udzielanie dofinansowania

Page 13: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

MŚP – grupa indywidualnych potrzeb MAŁOPOLSKA:

ponad 300 tyś. przedsiębiorców w Małopolsce

96% to mikroprzedsiębiorcy

Struktura zgłoszonych przedsiębiorców: samozatrudnieni - 82 mikro 1-3 - 85 mikro 4-9 - 52 małe 10-19 - 17 małe 20-49 - 31 średnie 50-99 16 średnie 100-249 - 8

Bony szkoleniowe dają możliwość

potraktowania potrzeb każdego przedsiębiorcy

INDYWIDUALNIE

Page 14: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

14

ZNACZENIE BONÓW SZKOLENIOWYCH

Dla pracownika:

Wzrost kompetencji

Wszechstronność / zatrudnienie / mobilność

Nowa motywacja

Dla przedsiębiorcy:

Wzrost uczestnictwa w szkoleniach (dzięki wsparciu finansowemu)

Większe obroty finansowe

Zadowolenie pracowników

Wzrost konkurencyjności / mobilność

Dla instytucji szkoleniowej:

Większe obroty finansowe

Page 15: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

15

BONY NA USŁUGI

Bon na usługi

to pomoc w zatrudnieniu osoby o niskich kwalifikacjach, mającej

status osoby poszukującej pracy. Wsparcie to zostało

wprowadzone w Walonii na początku 2000 r. z zamiarem

zlikwidowania szarej strefy (pracy na czarno).

Bon na usługi

to narzędzie zawierające wkład finansowy ze środków

publicznych. Umożliwia on mieszkańcom Walonii

regulowanie płatności za drobne prace domowe `

wykonywane przez pracowników zatrudnionych na umowę o

pracę w instytucjach certyfikowanych.

15

Page 16: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

16

PRACE, KTÓRE MOGĄ BYĆ FINANSOWANE

PRZY UŻYCIU BONÓW NA USŁUGI:

Pomoc w pracach domowych (sprzątanie mieszkania, w tym mycie

okien, przygotowanie posiłków, prasowanie, pranie)

Prace wykonywane na rzecz osób indywidualnych i rodzin dotyczące

spraw życia codziennego (drobne naprawy, zakupy…) .

Page 17: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

17

BON „ALE”

Bon ALE jest przeznaczony dla osób fizycznych i podmiotów prawnych (placówki

edukacyjne, władze lokalne, stowarzyszenia i organizacje niekomercyjne,

przedsiębiorstwa rolnicze i ogrodnicze), zarejestrowanych w Lokalnej Agencji

Pracy.

Osoby poszukujące pracy, które są zatrudniane w ramach tego rozwiązania, to

bardzo często osoby starsze i z niskimi kwalifikacjami. 75% pracowników

to osoby powyżej 46 roku życia.

Page 18: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

18

PRACE DOFINANSOWANE PRZY UŻYCIU BONÓW „ALE”:

Dla osób fizycznych :

Prace domowe: drobne prace domowe i naprawy, opieka nad zwierzętami domowymi pod

nieobecność właścicieli.

Opieka nad osobami chorymi lub dziećmi.

Pomoc w formalnościach administracyjnych.

Drobna pomoc w utrzymaniu ogrodu.

Dla władz lokalnych :

Działania takie jak: ochrona środowiska, bezpieczeństwo w obrębie dzielnicy, opieka nad dziećmi,

młodzieżą i osobami społecznie wykluczonymi, jak również okazjonalne wydarzenia kulturalne.

Page 19: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

19

PRACE DOFINANSOWANE PRZY UŻYCIU BONÓW „ALE”:

Dla placówek edukacyjnych, stowarzyszeń ….

Prace wykonywane zazwyczaj przez wolontariuszy (pomoc przy organizacji akcji

społecznych, wydarzeń kulturalnych, sportowych, charytatywnych lub

humanitarnych).

Dla sektora ogrodniczego i rolniczego:,

Prace sezonowe przy sadzeniu i zbiorach owoców i warzyw.

Page 20: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

www.wup-krakow.pl

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA

czyli 25 lat doświadczeń WUP Kraków

w podnoszeniu aktywności mieszkańców Małopolski

w obszarze kwalifikacji i motywacji

Page 21: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

Demografia

2 000 1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 2 000

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-44

60-64

70-74

80-84

90-94

100+2015

Kobiety Mężczyźni

2 000 1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 2 000

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-44

60-64

70-74

80-84

90-94

100+

2045

Kobiety Mężczyźni

Obecni 30-latkowie za 30 lat

Page 22: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

Czynniki skłaniające do bierności

1/3 bezrobotnych powyżej 50. r. ż. – bez pracy ponad 2 lata

długi staż pracy, ale często niskie kwalifikacje

konkurencja ze strony młodszych pracowników

niechęć części pracodawców

niższa mobilność (zawodowa, przestrzenna)

oczekiwania dot. stanowisk i zarobków wyższe od oferowanych

gorszy stan zdrowia

zobowiązania rodzinne

Liczne czynniki skłaniają osoby w wieku 50+ do bierności zawodowej

Większy szacunek/przywiązanie do pracy

Pozyskanie pracownika z doświadczeniem zawodowym

Pozytywny wpływ na atmosferę w pracy

Osobom 50+ można powierzyć bardzo odpowiedzialne zadania

Możliwość uzyskania ulg finansowych

Pozytywny wizerunek firmy

Główne korzyści z zatrudniania starszych pracowników

24%

22%

17%

14%

12%

10%

Page 23: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

www.wup-krakow.pl

WOLONTARIAT

czyli nowy sposób na aktywizację zawodową

osób po 50. roku życia

Page 24: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

www.wup-krakow.pl

Grodzki Urząd Pracy

w Krakowie

Powiatowy Urząd

Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd

Pracy w Chrzanowie

Urząd Pracy

dla Powiatu

Nowosądeckiego

Page 25: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

DLACZEGO WOLONTARIAT NA RYNKU PRACY?

Wolontariat

Metoda utrzymania aktywności

zawodowej osób pracujących

Forma wsparcia dla osób

bezrobotnych

Metoda na rozwijanie aktywności społecznej

Obniżenie kosztów działania

Wymiana doświadczeń

„know how”

Doświadczenia innych krajów:

• Wlk. Brytania,

• Stany Zjednoczone,

• Niemcy

www.wup-krakow.pl

Page 26: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

www.wup-krakow.pl

Page 27: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

www.wup-krakow.pl

dowolnej

Page 28: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

www.wup-krakow.pl

Treść prezentacji dowolnej

Page 29: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

www.wup-krakow.pl

PŁEĆ:

KOBIETA

MIEJSCE

ZAMIESZKANIA:

MIASTO

WYKSZTAŁCENIE:

WYŻSZE

WIEK:

54 LATA

STAŻ PRACY:

27 LAT

KIM SĄ WOLONTARIUSZE-TUTORZY?

99% to osoby

pracujące

15% pracowało z więcej niż 1

podopiecznym

25% to

coachowie, trenerzy

właściciele firm, dyrektorzy,

informatycy, menedżerowie

specjaliści ds. personalnych, wykładowcy,

księgowi, artyści

Page 30: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

WOLONTARIUSZ - MODEL - ROZWIĄZANIA

www.wup-krakow.pl

METODA UTRZYMANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

OSÓB PRACUJĄCYCH

FORMA WSPARCIA DLA OSÓB

BEZROBOTNYCH

METODA NA ROZWIJANIE

AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

REKRUTACJA TUTORÓW DO PROJEKTU

SZKOLENIA WSTĘPNE DO PRACY TUTORA

AKADEMIA TUTORA: standaryzacja pracy

BAZA WIEDZY, EKSPERTYZY,

OPRACOWANIA,

PLATFORMA IT

DORADZTWO INDYWIDUALNE PROWADZANE PRZEZ

COACHA/PSYCHOLOGA

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE W TYM: PRZEWODNIK PRACY

I VADEMECUM

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Page 31: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

www.wup-krakow.pl

Zrekrutowano 255 uczestników 50+

(106%) 171 wolontariuszy 45+ zostało

przygotowanych do pracy z osobami

50+ (100,5%)

Zrealizowano 215 spotkań grupowych

(107%)

Zrealizowano 2 402 spotkania

indywidualne (100%)

Utworzono miejsca stażowe

dla 216 osób (100%)

Utworzono Platformę IT:

www.50plus.dzialaj.pl

Staże zawodowe zrealizowano u

160 pracodawców

z Małopolski

Przygotowano 15 ekspertyz i 4

publikacje (100%)

Zrealizowano 22 panele eksperckie

(100%)

Powstała sieć dojrzałego

wolontariatu

Efekty projektu

Efekty miękkie projektu:

Uczestnik:

•100% uczestników zdobyło nowe umiejętności

w zakresie poszukiwania pracy i funkcjonowania na

rynku pracy

Wolontariusz:

•Satysfakcja z pracy z podopiecznym – 8/10 pkt

•Satysfakcja z podjęcia pracy wolontariackiej

w projekcie – 9/10 pkt

Pracodawca:

•70% z tych, którzy organizowali miejsca stażowe

dla osób 50+ wskazało, że w efekcie udziału w

projekcie zwiększyła się ich świadomość z korzyści

płynących z zatrudniania osób po 50. roku życia.

Page 32: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

www.wup-krakow.pl

Zapraszamy

na przerwę

Page 33: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

www.wup-krakow.pl

DEBATA EKSPERTÓW

Jak budować wspólną odpowiedzialność pracowników i pracodawców za rozwój kadr 50+?

Page 34: Bony Mobilność Wolontariat - konferencja BMW... · Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie . Wojewódzki

www.wup-krakow.pl

Dziękujemy za udział w konferencji

BMW

Bony Mobilność Wolontariat

Kraków, 16 września 2015 r.