Click here to load reader

Bog moj i sve moje, tekst svetog franje, mia r

  • View
    373

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Bog moj i sve moje, tekst svetog franje, mia r

Bo g mo ji sv e mo je

Sve sve

Sve je od tebe, Gospodin e, sve!

Sve si ti dao

sve si ti meni

Sve sve sve!

Sve to jesa m, sve je tvoje

tvoj je dar

...moj e ruke

noge

lice oi

cijelo tijelo

Sve to vidim,

sve to uje

Livade i polja,

i oblaci ,

planin e

kia i grmljavi na,

ku ei predm

pozdrav prijatelja

i zvukovi

sve je od tebe!

Sve o tebi govori ;

sve te priznaje Gospodar om i Bogom, Stvoritel jem i

Sve ti hvalu pjeva na svoj nain,

sve to god die, sv e, sve

jer Sve rek tebi ao si: duguj moje Sve em, tvoje je!

Sve sve

sve !

Osjeam, Isuse, kako mi poruuje, kako me zove: Ako eli ii za mnom, ako eli mene, daj mi sve, prodaj sve,

Sve to imam, sve: sve moje misli, sve osjeaje,

sv e!

mir ud i ne o p mir , i u st ra st ivot i

smrt, e izdravlje i bolest,

sve ,

sve!

Sve sposobn osti, sve planov

sve slabos ti,

Sve uspjehe i neuspje he,

Sve ti mogu dati,

sve ti mogu prepusti ti,

sv e,

sv

Smijem ti dati i sve svoje grijehe,sve s v o je stra

sv e to me bol i,

sve

sve ime sam zarobljen sve to , me odvaja od sv tebe,

Sve to ima m,

I tada e ti, Isuse , biti

Bit e moja puni moj na, a sre moj a, e

Ispunit e cijelo moje bie, ti, Isuse, Boe moj!

Bit e moj e

Bit e Bog moj i bit e sve moje!

Bog moj i sve moje!

Bog moj i sve moje !

Sve

Sve

Izradila: Mia Rogoi, 8.a

Tekst napisao: Sv. Franjo Asiki

Objavljeno na http://svetifranjo800.blog.hr