Bóg Einsteina / Tadeusz Niwiński

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poznaj pierwsz polsk ksik, ktrej autor tak odwanie i jednoczenie w neutralny sposb przedstawia prawd o religii i jej wpywie na rozwj kadego czowieka.

Transcript

 • Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Bg Einsteina"

  Darmowa publikacja dostarczona przez

  ebooki24.org

  Copyright by Zote Myli & Tadeusz Niwiski, rok 2010

  Autor: Tadeusz Niwiski

  Tytu: Bg Einsteina

  Data: 05.08.2012

  Zote Myli Sp. z o.o.

  ul. Toszecka 102

  44-117 Gliwice

  www.zlotemysli.pl

  email: kontakt@zlotemysli.pl

  Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie

  w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci

  publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie

  z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli.

  Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice

  informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za

  ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub

  autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej

  odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych

  w ksice.

  Wszelkie prawa zastrzeone.

  All rights reserved.

  Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 • SPIS TRECISPIS TRECI

  Rozdzia 1: Wprowadzenie.........................................4Konflikt........................................................................................5Bg istnieje..................................................................................5Rwne prawa do Boga.................................................................6Gwny problem..........................................................................7Czy to nowa religia?.....................................................................7

  Rozdzia 2: Istnienie Boga........................................10Dwa rodzaje ludzi.......................................................................11Sowo Bg................................................................................12Wierzcy ateista.........................................................................13Fakty i interpretacje ...................................................................13Nauka i religia ............................................................................14Bg i religia ................................................................................15

  Rozdzia 3: Kim jestemy..........................................16Czowiek, to brzmi dumnie........................................................17Skd si tu wzilimy?...............................................................17wiadomo...............................................................................18Teleportacja...............................................................................19Pami.......................................................................................20

  Rozdzia 4: Boska inteligencja..................................22Co to jest inteligencja?..............................................................23Wysza inteligencja...................................................................23Inna inteligencja........................................................................24Skd si bierze nieporozumienie..............................................24Jak rozpozna inteligencj?......................................................25Inteligencja ewolucji.................................................................26Definicja Boga............................................................................27Grawitacja..................................................................................27Sia boskiej inteligencji.............................................................28Inteligencja ycia.......................................................................29Mrwki.......................................................................................29Programy genw.......................................................................30Ludzka wiadomo...................................................................31Wygnani z Raju ..........................................................................31

  Rozdzia 5: Wiara.....................................................33aska wiary................................................................................34

 • Efekt potwierdzania..................................................................34Eksperyment..............................................................................36Przykad.....................................................................................36eby nie wyj na gupka..........................................................38Nowa zagadka............................................................................39Rozwizanie...............................................................................39

  Rozdzia 6: Trzy przykady wiary..............................41Cze, Tereska...........................................................................42Flora Jessop...............................................................................42Punktem wyjcia moe by Bg................................................45

  Rozdzia 7: Religia ateizmu.......................................47Czym jest religia?......................................................................48Obz ateistw............................................................................48Dlaczego tak jest?......................................................................48Stworzenie wiata......................................................................49Nie do wiary...............................................................................50Skd przywdrowa uczek?......................................................50Kto mi zabra mj ZWR?.........................................................51Pojednanie z Bogiem .................................................................52

  Rozdzia 8: Organizacje religijne..............................53Bg religia organizacja......................................................54Buddyci.....................................................................................55Islam..........................................................................................56Mormoni....................................................................................57Happy Science...........................................................................66Niezaleny Koci oparty na Biblii..........................................67

  Rozdzia 9: Materia dowodowy...............................70wite ksigi...............................................................................71Najsynniejszy model mdrego ycia........................................71Signijmy do rde...................................................................72

  Rozdzia 10: Przypowieci........................................79Inspiracja?.................................................................................80Historia Noego...........................................................................81Sara bdzie miaa syna..............................................................81Prawa autorskie i dylemat lidera ..............................................82Crki Lota..................................................................................84Nieudane produkty...................................................................85Lot chce wicej, ni Pan oferuje................................................86Tylko dla zaangaowanych........................................................87

 • Rozdzia 11: Moralno............................................88W poszukiwaniu moralnoci.....................................................89Szczypta kazirodztwa................................................................89Sprawa Abrahama i Izaaka .......................................................90Boe, prowad............................................................................91Smaona crka..........................................................................92Czystki etniczne.........................................................................93Kodeks moralny?.......................................................................94Religulous..................................................................................94

  Rozdzia 12: Ateici dla Jezusa.................................96Ratunek dla Ameryki.................................................................97Religia Jezusa zgodna z nauk ..................................................97Nie opieraj si zu......................................................................98Moemy spa spokojnie............................................................98Wybaczanie................................................................................99Rezultaty dziaania Jezusa......................................................100Zrozumienie.............................................................................100

  Rozdzia 13: Obcowanie z Bogiem ...........................102Bg istnieje z definicji .............................................................103Model wzajemnej wymiany.....................................................103Porednicy i agenci ..................................................................104Jak si z Bogiem zaprzyjani .................................................105Jak czci Boga..........................................................................106wiato zrozumienia................................................................106Cuda.........................................................................................107

  Rozdzia 14: Mdre ycie........................................108Ludzie wielcy duchem..