of 18/18
1 Korištena literatura: Barborka G., Božanski plan (The Divine Plan), TPH, 1964. Hodson G., Bilješke s predavanja, Škola Mudrosti, svezak I. (Lecture Notes, School of the Wisdom, Vol. I), TPH, Adyar, 1962. Jinarajadasa C., Prva načela Teozofije (First Principles of Theosophy), TPH, 1960. Leadbeater C.W., Čovjek vidljiv i nevidljiv (Man, Visible and Invisible), TPH, 1971. Leadbeater C.W., Majstori i Put (The Masters and the Path), TPH, 1973. Pearson N., Prostor, vrijeme i Jastvo (Space, Time and Self), TPH, 1964. Powell A.E., Sunčev sustav (The Solar System), TPH, 1971.

Božanski plan Bilješke s predavanja, Škola Mudrosti ... · valova istodobno krećesvojim tokom, tako da je u svakom trenutku prisutno svih sedam (deset) prirodnih carstava. Prikazana

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Božanski plan Bilješke s predavanja, Škola Mudrosti ... · valova istodobno krećesvojim tokom,...

 • 1

  Korištena literatura:

  Barborka G., Božanski plan (The Divine Plan), TPH, 1964.

  Hodson G., Bilješke s predavanja, Škola Mudrosti, svezak I. (Lecture Notes,

  School of the Wisdom, Vol. I), TPH, Adyar, 1962.

  Jinarajadasa C., Prva načela Teozofije (First Principles of Theosophy), TPH,

  1960.

  Leadbeater C.W., Čovjek vidljiv i nevidljiv (Man, Visible and Invisible),

  TPH, 1971.

  Leadbeater C.W., Majstori i Put (The Masters and the Path), TPH, 1973.

  Pearson N., Prostor, vrijeme i Jastvo (Space, Time and Self), TPH, 1964.

  Powell A.E., Sunčev sustav (The Solar System), TPH, 1971.

 • 2

  Leadbeater C.W., Čovjek vidljiv i nevidljiv (Man, Visible and Invisible),

  TPH, 1971., slika III.

  Trojstva raznih religija

  RELIGIJA TROJSTVO

  Kršćanska Otac Sin Duh Sveti

  Druidska Taulek Fan Molek (Moloh)

  Egipatska Amun-Ra Horus Oziris-Izida

  Hebrejska Kefer Binah Čočmah

  Hinduistička Šiva Višnu Brahma

  Feničanska Anu Ea Bel

  Skandinavska Odin Tor Freja

  Zoroastrijska Aša-Vahišta Vohuman Ahura Mazda

  [Pearson N., Prostor, vrijeme i Jastvo (Space, Time and Self), TPH, 1964.,

  crtež 34, str. 88]

 • 3

  Pearson N., Prostor, vrijeme i Jastvo (Space, Time and Self, TPH, 1964., slika36, str. 93.

  Hijerarhijska ljestvica životafe)

  [Barborka G., Božanski plan (The Divine Plan), TPH, 1964., str. 59]

  U silaznom redoslijedu…

  1. I. razred Dhyan-Čohanskog carstva.

  2. II. razred Dhyan-Čohanskog carstva.

  3. III. razred Dhyan-Čohanskog carstva.

  4. Ljudsko carstvo (očitovano na fizičkoj razini).

  5. Životinjsko carstvo (očitovano na fizičkoj razini).

  6. Biljno carstvo (očitovano na fizičkoj razini).

  7. Mineralno carstvo (očitovano na fizičkoj razini).

  8. I. razred elementalnog carstva.

  9. II. razred elementalnog carstva.

  10. III. razred elementalnog carstva.

  [Vidjeti također: Teozofski rječnik (The Theosophical Glossary), str. 112 ]

 • 4

  Powell A.E., Sunčev sustav (The Solar System), TPH, 1971., dijagram IV, str. 6.

  Premda se ovdje spominje 7 globusa, u Tajnoj Nauci se navodi da ima još 5 globusa koji pripadaju višim razinama, tako da ih je ukupno 12. Posljednji globus spominje se kao globus Z. [Barborka G., Božanski plan (The Divine Plan), TPH, 1964., str. 343]

  Even though 7 Globes are mentioned here, The Secret Doctrine states thatthere are 5 more Globes, the latter pertaining to Higher Planes, totaling 12. The last Globe isreferred to as Globe Z. [Barborka G., The Divine Plan, TPH, 1964, p. 343]

  Korijenski Manu runde vlada tijekom manvantare.

  Sjemenski Manu runde vlada tijekom pralaje između runda. Međutim,Tajna Nauka nagovještava da su obojica jednostavno dva aspekta jednog Manua. (BarborkaG., Božanski plan (The Divine Plan), TPH, 1964., str. (p.) 367). Jedno razdoblje lanca (kalpaili Dan Brahme) obuhvaća 14 manua (rundi).

  Sišti su oblici života preostali kao ostaci tijekom zamračenja svakog globusau svakoj rundi. Svih deset razreda monada ili carstava ostavlja svoje sište. Oni služe djelujućikao (i) sjeme oblika kada se životni val vrati na globus u sljedećoj rundi; (ii) kao poljeevolucije za trome i (iii) klijališta za izvjesne jedinke koje poduzimaju izvanredan razvitak.(Powell A.E., Sunčev sustav (The Solar System), TPH, 1971., str. 61)

 • 5

  Okultna kronologija (Occult Chronology) [Barborka G., Božanski plan

  (The Divine Plan), TPH, 1964]

  Krita Yuga (4) = 1,728,000 god.

  Treta Yuga (3) = 1,296,000 god.

  Dwapara Yuga (2) = 864,000 god.

  Kali Yuga (1) = 432,000 god.

  Maha Yuga (MY) = 4,320,000 god.

  1 Manvantara (razdoblje runde) = 71 MY = 306,720,000 god.

  1 Dan Brahme = 1 Kalpa (razdoblje lanca - Chain Period)

  = 14 Manvantaras (994 MY) +

  6 Sandhi/pralaya između runda (6 MY)

  = 1000 MY = 4,320,000,000 god.

  1 Saura Kalpa (životni vijeka sunčevog sustava) = 1 Dan Brahme * 2 * 360 *

 • 100 = 311,040,000,000,000 god.

  5

 • 6

  Powell A.E., Sunčev sustav (The Solar System), TPH, 1971., dijagram V, str. 7.

  Na dijapozitivu je prikazano uzastopno oblikovanje sedam

  lanaca povezanih sa Zemljom. Nakon 7. runde, 7 globusa lanca započinju se

  rastvarati. Tada nastupa međulančana pralaya, prije nego što započne novi

  lanac.

  Jedini fizički globus trećeg lanca bio je Mjesec budući da je

  tada postojao. Kako je pripadao prethodnom lancu, otada je izgubio veći dio

  sastavne materije i sada je takoreći leš. Četvrti, Zemljin lanac trenutno ide

  svojim tokom. Prošle su već tri runde, a četvrta je napola prošla. Zato je on na

  najnižoj razini materijalnosti–koji je upravo prošao, budući da je trenutno peta

  korijenska rasa u tijeku.

 • 7

  Powell A.E., Sunčev sustav (The Solar System), TPH, 1971., str. 13.

  Na dijapozitivu su navedene dostupne pojedinosti o 10 shema našeg Sunčevog

  sustava.

  The slide lists some available details of the 10 Schemes of our Solar System.

 • 8

  Powell A.E., Sunčev sustav (The Solar System), TPH, 1971., str. 88-89.

  Kronologija je ovdje prikazana onako kako je dana u Tajnoj Nauci (The Secret

  Doctrine ).

 • 9

  Hodson G., Bilješke s predavanja, Škola Mudrosti, svezak I. (Lecture Notes, School

  of the Wisdom, Vol. I), TPH, Adyar, 1962., str. 348.

  Dana je usporedba onoga što je poznato znanosti i okultnih podataka.

  This gives a comparison between what science knows and the Occult information.

 • 10

  Na dijapozitivu je prikazano kako se više uzastopnih životnih

  valova istodobno kreće svojim tokom, tako da je u svakom trenutku prisutno

  svih sedam (deset) prirodnih carstava. Prikazana su samo četiri od sedam

  (deset) životnih valova.

 • 11

  Jinarajadasa C., Prva načela Teozofije (First Principles of Theosophy), TPH,

  1960., crtež 55, str. 166 (vidjeti također Leadbeater C.W., Čovjek vidljiv i

  nevidljiv (Man, Visible and Invisible), TPH, 1971., tablica II).

  Monada (Turîyâtma), koja postoji na Anupâdaka razini, baca

  svoj odraz i stječe tijela na nižim razinama radi stjecanja iskustva.

  Permanentni atomi i principi vezani su za Monadu uz pomoć sedam

  stvaralačkih hijerarhija.

  Četiri niža principa čine prolaznu osobnost koja se ponovno

  stvara u svakoj novoj inkarnaciji. Istinska individualnost, Jastvo (Jîvâtma)

  nastavlja u kauzalnom tijelu trajati tijekom čitavog ljudskog stanja.

 • 12

  Barborka G., Božanski plan (The Divine Plan), TPH, 1964., str. 375.

  U svakoj rundi naglasak je na jednom od sedam principa

  konstitucije. Svaka korijenska rasa na pozadini primarnog naglaska

  postavljenog za rundu istodobno razvija svoj vlastiti sekundarni naglasak.

  Štoviše, svaka podrasa korijenske rase ima svoju vlastitu posebnost stavljajući

  tercijarni naglasak na jedan od principa.

  Prikazano je da su se u četvrtoj rundi do sada pojavile četiri

  korijenske rase (svaka sa svojih sedam podrasa), i samo pet podrasa pete

  korijenske rase. Šesta podrasa pete korijenske rase počela se pojavljivati.

 • 13

  Glavna karakteristika koju treba razviti peta korijenska rasa je

  manas. Kao temelj pete korijenske rase razvio ga je njen Manu izdvajanjem

  individualnosti koje obećavaju iz pete podrase četvrte korijenske rase, budući

  da su više razvijale princip manasa.

  Napokon, razvijaju se sve podrase pete korijenske rase, svaka

  sa svojim posebnim naglaskom na jednom od sedam principa. Posljednja

  podrasa koja se sada počinje sporadično pojavljivati je šesta, s Buddhijem ili

  intuicijom kao posebnom karakteristikom. S Individualnostima tog tipa Manu

  šeste korijenske rase započet će novu korijensku rasu, jer će Buddhi biti

  glavna karakteristika te rase.

 • 14

  Leadbeater C.W., Čovjek vidljiv i nevidljiv (Man, Visible and Invisible), TPH,

  1971., slika IV

  Prikazan je razvitak uspavane svijesti do raznih razina i raznih

  stupnjeva, dok evolucija aspekta oblika napreduje od jednog do drugog

  carstva. Napredni mineral ima nagovještaj osjećaja (astral). Napredna životinja

  ima nagovještaj mentala. Napredno ljudsko biće ima nagovještaj Buddhičke

  svijesti.

  U slučaju duhovno razvijenog čovjeka prikazano je

  premještanje naglaska od nižih razina prema razinama višeg mentala i

  Buddhičkih razina svijesti.

 • 15

  Powell A.E., Sunčev sustav (The Solar System), TPH, 1971., dijagram XVI, str.

  48

  Na ovom dijapozitivu svaku krivulju spirale treba shvatiti kao

  razdoblje jednog lanca. Navedeni su ciljevi koji su postavljeni za ljudsko

  carstvo svakog od tih lanaca.

  Oni koji su svrstani pod treći, Mjesečev lanac, nama poznati

  kao mjesečevi pitri, oblikuju stvaralačku hijerarhiju koja pomaže Monadi u

  njenim početnim stadijima.

 • 16

  Powell A.E., Sunčev sustav (The Solar System), TPH, 1971., slika XVII, str.

  51.

  Tromi predvode isto to carstvo sljedećeg lanca.

  Mala manjina naprednih preteča prelazi u sljedeće carstvo u istom lancu.

  7 putova nakon ljudskog carstva:

  1. Dharmakâya – ne zadržava ništa ispod Monade (budući avatari).

  2. Sambhogakâya – zadržava Âtma-Buddhi-Manas.

  3. Nirmânakâya – zadržava čak kauzalno tijelo i sve permanentne atome

  (pridodaje duhovnom rezervoaru Okultne hijerarhije).

  4. Pridružuje se Okultnoj hijerarhiji lanca.

  5. Ide na sljedeći lanac kao Graditelj.

  6. Prelazi u evoluciju deva.

  7. Pristupa korpusu Glavnog stožera Logosa.

 • 17

  Powell A.E., Sunčev sustav (The Solar System), 1971., slika (Fig.) XXV, (p.)

  64.

  Napomena: 1) Taj postupak omogućava pretečama nižeg razreda da ulože

  napor i pridruže se sljedećem višem razredu (istog carstva).

  2) Postoji i unutarnja runda: retrogresija, kod koje tromi višeg

  razreda odugovlače sa sištama globusa dok ostali ne dovrše rundu i pridružuju

  se nižem razredu (istog carstva) kada dođe u sljedeću rundu.

  Note: 1) This process allows the fore-runners of a lower Class to

  force themselves up and join with the next higher Class (of the same

  Kingdom).

  2) There is also the case of Inner Round: Retrogression, in

  which the laggards of a higher Class tarry with the Sishtas of a Globe until the

  others complete a Round, and join with the lower Class (of the same Kingdom)

  as they come in in the next Round.