Click here to load reader

BẢNG GIÁ DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT TƯƠNG ĐƯƠNG gia danh muc dic vu ky... · PDF fileSiêu âm đàn hồi mô (gan, tuyến vú) 37.2A05.0069 Đo mật độ xương

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BẢNG GIÁ DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT TƯƠNG ĐƯƠNG gia danh muc dic vu...

 • STT

  tương

  đương

  Tên DVKT theo

  TT43/TT50

  DVKT

  theo TT37

  Tên DVKT theo

  TT37

  Giá áp dụng

  từ ngày

  22/12/2016

  (gồm CP

  trực tiếp,

  phụ cấp đặc

  thù và tiền

  lương)

  Ghi chú

  1 18.0268.0043

  Chụp cắt lớp vi tính cột

  sống cổ không tiêm thuốc

  cản quang (từ 64- 128 dãy)

  37.2A04.0043

  Chụp CT Scanner 64

  dãy đến 128 dãy

  không có thuốc cản

  quang

  1.431.000

  2 03.1543.0806 Phẫu thuật bong võng mạc,

  cắt dịch kính ± laser nội

  nhãn ± dầu/khí nội nhãn

  37.8D07.0806

  Phẫu thuật cắt dịch

  kính và điều trị bong

  võng mạc (01 mắt)

  2.838.000 Chưa bao gồm dầu silicon,

  đai silicon, đầu cắt dịch kính,

  Laser nội nhãn.

  3 03.1544.0803 Phẫu thuật bong võng mạc

  theo phương pháp kinh điển 37.8D07.0803

  Phẫu thuật bong

  võng mạc kinh điển 2.173.000 Chưa bao gồm đai Silicon.

  4 03.1587.0828 Cố định màng xương tạo

  cùng đồ 37.8D07.0828

  Phẫu thuật tạo cùng

  đồ lắp mắt giả 1.060.000

  5 03.1588.0828 Cố định bao Tenon tạo cùng

  đồ dưới 37.8D07.0828

  Phẫu thuật tạo cùng

  đồ lắp mắt giả 1.060.000

  6 18.0062.0145 Siêu âm nội soi 37.8B00.0145 Nội soi siêu âm chẩn

  đoán 1.152.000

  7 18.0065.0069 Siêu âm đàn hồi mô (gan,

  tuyến vú…) 37.2A05.0069

  Đo mật độ xương 1

  vị trí 79.500

  8 10.0411.0584 Cắt hẹp bao quy đầu 37.8D05.0584 Phẫu thuật loại III

  (Ngoại khoa) 1.136.000

  9 01.0040.0081 Chọc hút dịch màng ngoài

  tim dưới siêu âm 37.8B00.0081 Chọc dò màng tim 234.000

  10 01.0065.0071 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ 37.8B00.0071 Bơm rửa khoang

  màng phổi 203.000

  11 01.0066.1888 Đặt ống nội khí quản 37.8B00.1888 Đặt nội khí quản 555.000

  12 01.0160.0210 Đặt ống thông dẫn lưu bàng

  quang 37.8B00.0210 Thông đái 85.400

  13 01.0164.0210 Thông bàng quang 37.8B00.0210 Thông đái 85.400

  14 01.0216.0103 Đặt ống thông dạ dày 37.8B00.0103 Đặt sonde dạ dày 85.400

  15 01.0303.0001 Siêu âm cấp cứu tại giường

  bệnh 37.2A01.0001 Siêu âm 49.000

  16 02.0015.0071 Đặt catheter qua màng nhẫn

  giáp lấy bệnh phẩm 37.8B00.0071

  Bơm rửa khoang

  màng phổi 203.000

  TP. HỒ CHÍ MINH

  SỞ Y TẾ

  BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

  BẢNG GIÁ DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT TƯƠNG ĐƯƠNG MẪU 1

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1505/QĐ-NĐ2 ngày 22 tháng 12 năm 2016)

  Page 1

 • 17 02.0069.0054 Bít lỗ thông liên nhĩ/liên

  thất/ống động mạch 37.2A04.0054

  Chụp và can thiệp

  tim mạch (van tim,

  tim bẩm sinh, động

  mạch vành) dưới

  DSA

  6.696.000

  Chưa bao gồm vật tư chuyên

  dụng dùng để can thiệp: bóng

  nong, stent, các vật liệu nút

  mạch, các vi ống thông, vi dây

  dẫn, các vòng xoắn kim loại,

  dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ

  lấy huyết khối.

  18 02.0076.0081 Dẫn lưu màng ngoài tim 37.8B00.0081 Chọc dò màng tim 234.000

  19 02.0244.0103 Đặt ống thông dạ dày 37.8B00.0103 Đặt sonde dạ dày 85.400

  20 02.0314.0001 Siêu âm ổ bụng 37.2A01.0001 Siêu âm 49.000

  21 02.0339.0211 Thụt tháo phân 37.8B00.0211 Thụt tháo phân/ Đặt

  sonde hậu môn 78.000

  22 03.0001.0391 Kích thích vĩnh viễn bằng

  máy tạo nhịp trong cơ thể

  (hai ổ)

  37.8D05.0391

  Cấy/ đặt máy tạo

  nhịp/ cấy máy tạo

  nhịp phá rung

  1.524.000 Chưa bao gồm máy tạo nhịp,

  máy phá rung.

  23 03.0003.0292 Tuần hoàn ngoài cơ thể 37.8D01.0292 Theo dõi, chạy tim

  phổi nhân tạo

  (ECMO) mỗi 8 giờ

  1.173.000

  24 03.0007.0391 Đặt, theo dõi, xử trí máy tạo

  nhịp tim vĩnh viễn bằng điện

  cực trong tim (một ổ)

  37.8D05.0391

  Cấy/ đặt máy tạo

  nhịp/ cấy máy tạo

  nhịp phá rung

  1.524.000 Chưa bao gồm máy tạo nhịp,

  máy phá rung.

  25 03.0008.0193

  Đặt, theo dõi, xử trí máy tạo

  nhịp tim tạm thời bằng điện

  cực sau phẫu thuật tim hở

  37.8B00.0193 Tạo nhịp cấp cứu

  trong buồng tim 477.000

  26 03.0011.0196 Thận nhân tạo (ở người đã

  có mở thông động tĩnh

  mạch)

  37.8B00.0196 Thận nhân tạo chu kỳ 543.000 Quả lọc dây máu dùng 6 lần.

  27 03.0015.0008 Siêu âm tim qua thực quản

  cấp cứu 37.2A01.0008

  Siêu âm Doppler

  màu tim/mạch máu

  qua thực quản

  794.000

  28 03.0017.1774 Đặt catheter động mạch phổi 37.3F00.1774 Đặt và thăm dò huyết

  động 4.532.000

  Bao gồm cả catheter Swan

  granz, bộ phận nhận cảm áp

  lực.

  29 03.0018.0081 Dẫn lưu dịch màng ngoài

  tim cấp cứu 37.8B00.0081 Chọc dò màng tim 234.000

  30 03.0019.1798 Theo dõi điện tim cấp cứu

  tại giường liên tục 24 giờ 37.3F00.1798

  Holter điện tâm đồ/

  huyết áp 191.000

  31 03.0022.0192 Kích thích tim với tần số cao 37.8B00.0192 Tạo nhịp cấp cứu

  ngoài lồng ngực 968.000

  32 03.0023.0192 Kích thích tim tạm thời với

  điện cực ngoài lồng ngực 37.8B00.0192

  Tạo nhịp cấp cứu

  ngoài lồng ngực 968.000

  33 03.0024.0192 Sốc điện phá rung nhĩ, cơn

  tim đập nhanh 37.8B00.0192

  Tạo nhịp cấp cứu

  ngoài lồng ngực 968.000

  34 03.0025.0192 Tạo nhịp tim cấp cứu với

  điện cực ngoài 37.8B00.0192

  Tạo nhịp cấp cứu

  ngoài lồng ngực 968.000

  35 03.0029.0192 Sốc điện ngoài lồng ngực

  cấp cứu 37.8B00.0192

  Tạo nhịp cấp cứu

  ngoài lồng ngực 968.000

  36 03.0033.0097 Đặt catheter động mạch 37.8B00.0097 Đặt catheter động

  mạch quay 533.000

  Page 2

 • 37 03.0035.0099 Đặt catheter tĩnh mạch trung

  tâm 37.8B00.0099

  Đặt catheter tĩnh

  mạch trung tâm một

  nòng

  640.000

  38 03.0035.0100 Đặt catheter tĩnh mạch trung

  tâm 37.8B00.0100

  Đặt catheter tĩnh

  mạch trung tâm nhiều

  nòng

  1.113.000

  39 03.0038.0081 Chọc hút dịch màng ngoài

  tim dưới siêu âm 37.8B00.0081 Chọc dò màng tim 234.000

  40 03.0039.0081 Chọc dò màng ngoài tim

  cấp cứu 37.8B00.0081 Chọc dò màng tim 234.000

  41 03.0040.0081 Dẫn lưu dịch, máu màng

  ngoài tim 37.8B00.0081 Chọc dò màng tim 234.000

  42 03.0041.0004 Siêu âm tim cấp cứu tại

  giường 37.2A01.0004

  Siêu âm Doppler

  màu tim/mạch máu 211.000

  43 03.0043.0004 Siêu âm Doppler mạch máu

  cấp cứu 37.2A01.0004

  Siêu âm Doppler

  màu tim/mạch máu 211.000

  44 03.0044.0300 Ghi điện tim cấp cứu tại

  giường 37.8D01.0300

  Thủ thuật loại III

  (HSCC - CĐ) 295.000

  45 03.0053.0127 Nội soi khí phế quản bằng

  ống soi mềm 37.8B00.0127

  Nội soi phế quản

  dưới gây mê có sinh

  thiết

  1.743.000

  46 03.0053.0128 Nội soi khí phế quản bằng

  ống soi mềm 37.8B00.0128

  Nội soi phế quản

  dưới gây mê không

  sinh thiết

  1.443.000

  47 03.0053.0130 Nội soi khí phế quản bằng

  ống soi mềm 37.8B00.0130

  Nội soi phế quản ống

  mềm gây tê 738.000

  48 03.0053.0131 Nội soi khí phế quản bằng

  ống soi mềm 37.8B00.0131

  Nội soi phế quản ống

  mềm gây tê có sinh

  thiết

  1.105.000

  49 03.0054.0297 Thở máy với tần số cao

  (HFO) 37.8D01.0297

  Thủ thuật đặc biệt

  (HSCC - CĐ) 1.149.000

  50 03.0056.0128 Nội soi khí phế quản hút

  đờm 37.8B00.0128

  Nội soi phế quản

  dưới gây mê không

  sinh thiết

  1.443.000

  51 03.0056.0130 Nội soi khí phế quản hút

  đờm 37.8B00.0130