BLIK OP BARENDRECHT ... BLIK OP BARENDRECHT 7 MAART 2019 Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente
BLIK OP BARENDRECHT ... BLIK OP BARENDRECHT 7 MAART 2019 Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente

BLIK OP BARENDRECHT ... BLIK OP BARENDRECHT 7 MAART 2019 Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BLIK OP BARENDRECHT ... BLIK OP BARENDRECHT 7 MAART 2019 Blik op Barendrecht is een uitgave van de...

 • 7 MAART 2019

  BLIK OP BARENDRECHT

  Stempassen, kiezerspas en machtigen voor verkiezingen 20 maart Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en voor het waterschap. U heeft uw stempas(sen) uiterlijk gisteren, woensdag 6 maart, ontvangen.

  Bent u inwoner van Nederland, maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan bent u niet kies- gerechtigd voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. Dan ontvangt u slechts één stempas: u mag dan wel stemmen voor het waterschap.

  Niet ontvangen of verloren? Heeft u ten onrechte geen stempas ontvangen of bent u hem verloren? Vraag dan uiterlijk op dinsdag 19 maart tot 12.00 uur vervangende passen aan: - Bel met het team Verkiezingen via

  14 0180 (werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur). Wij sturen uw stempas vervolgens op.

  - Kom langs in het gemeentehuis. De vervangende stempas krijgt u direct mee.

  Stemmen in andere gemeente U bent niet verplicht om te stem- men in het stembureau dat op uw stempas staat. Het kan handig zijn om in een andere gemeente te stemmen. In dat geval vraagt u een kiezerspas aan: - via een formulier op www.baren-

  drecht.nl/verkiezingen. Dit moet uiterlijk vrijdag 15 maart bij de gemeente binnen zijn.

  - uiterlijk dinsdag 19 maart tot 12.00 uur in het gemeentehuis van Barendrecht, op vertoon van uw stempas. Maak hiervoor een afspraak op onze website of via telefoonnummer 14 0180.

  Stemt u met uw kiezerspas in een andere gemeente? Voor Provinciale Staten kunt u in heel Zuid-Holland terecht. Voor het waterschap kunt u stemmen in ieder stembureau dat binnen het Waterschap ligt.

  Machtigen Kunt u zelf niet stemmen? Dan mag u iemand anders machtigen. U kunt uw stempas: - omzetten in een onderhandse

  volmacht. U machtigt dan een kiezer uit Barendrecht om voor u te stemmen. Dit kunt u zelf regelen.

  - omzetten in een schriftelijke volmacht via een formulier op www.barendrecht.nl/verkiezingen. Dit moet uiterlijk vrijdag 15 maart bij de gemeente binnen zijn. De gemachtigde hoeft niet in Barendrecht te wonen.

  Kijk voor meer informatie op www.barendrecht.nl/verkiezingen.

  Wij controleren de straatverlichting In het donker zijn veel straten in Barendrecht verlicht. Dat voelt veilig als u op straat loopt en is beter voor het verkeer. Bovendien worden inbrekers liever niet gezien. Daarom houden wij het graag goed verlicht.

  Onze mannen van Beheer en On- derhoud lopen donderdagavond 14 maart een rondje door alle wijken om te kijken waar de lampen stuk zijn. Ze noteren en markeren waar de verlich- ting het niet doet. Na deze ‘schouw’

  gaat een aannemer aan de slag met alle meldingen.

  De storingen worden zo snel moge- lijk verholpen. Soms is niet de lamp kapot, maar is bijvoorbeeld een ka-

  belbreuk het probleem. Dan duurt de reparatie langer dan een week.

  Even niet melden In de periode rond de schouw hoeft u meldingen over defecte straatverlichting niet aan ons door te geven. Zo voor- komen we dubbele meldingen. Na 22 maart kunt u uiteraard weer meldingen doen. Doen meerdere lampen het niet of denkt u dat er met spoed iets moet gebeuren omdat er anders een gevaar- lijke situatie ontstaat? Laat het ons gerust weten, zodat we waar nodig actie kun- nen ondernemen.

  Wilt u iets melden over uw woon- omgeving? www.barendrecht.nl/ melding-woonomgeving, Gemeente Barendrecht app of bel 14 0180.

  Uw eigen zonnepanelen in zonnepark Rhoon De voorbereidingen t.b.v. de aanleg van het zonnepark tussen de A15 en de Rhoonse Baan met ruim 16.000 zonnepanelen schiet al aardig op. Inwoners en bedrijven uit Carnisselande met postcode 2993 kunnen nu mede- eigenaar worden. De Rotterdamse Energiecoöperatie (REC) stelt hiervoor circa 750 zonnepanelen beschikbaar. Als lid van de REC kun je zelf elektriciteit duurzaam opwekken en kans hebben op een aantrekkelijk rendement.

  Deelnemers in het ‘postcoderoosgebied’ rondom het zonnepark ontvangen ener- giebelasting terug van hun verbruik. Dat is momenteel bijna 12 cent per kilowatt- uur (kWh). Projectleider Frits Lakemeier: ,,Een gemiddeld Nederlands huishou- den verbruikt 3.500 kWh per jaar en als je dat dus met zonnepanelen in het zonnepark gaat opwekken dan krijg je per jaar al 415 euro terug aan energie- belasting. Bij de postcoderoosregeling

  duurt de teruggave minimaal 15 jaar. En daarnaast delen de leden mee in het rendement van de opgewekte energie in de coöperatie.”

  Schone energie Lakemeier: ,,Dat de zonnepanelen zich- zelf waarschijnlijk makkelijk terugverdie- nen is natuurlijk fi jn. Maar wat we nog belangrijker vinden, is dat we met elkaar de gevaarlijke klimaatstijging en luchtver-

  ontreiniging oplossen door over te stap- pen naar schone, natuurlijke bronnen zo- als de zon en wind”. De elektriciteit die in het zonnepark wordt opgewekt, is goed voor het jaarlijks gemiddeld verbruik van 1.100 huishoudens. De grond, ongeveer 8 voetbalvelden groot, is eigendom van de gemeente Albrandswaard.

  Informatiebijeenkomsten Op maandag 11 maart en dinsdag 19 maart (inloop 19.30 uur, start 19.45 uur) zijn er informatiebijeenkomsten voor be- langstellenden uit Carnisselande in IKEA Barendrecht. Aanmelden is niet nodig.

  Meer informatie en inschrijven: www.rotterdamseenergiecooperatie.nl/ zonnepark-rhoon of mail vragen@ rotterdamseenergiecooperatie.nl.

  Huisartsen De huisartsenzorg staat onder druk. Niet alleen in Barendrecht, maar in heel Nederland. Dit heeft te maken met een toenemende werkdruk en een tekort aan huisartsen. Ook is het vak van huisarts de af- gelopen 10 jaar veranderd. Praktijken aan huis verdwijnen en hiervoor in de plaats komen gezamenlijke praktijken van 2 of meer parttime werkende huisartsen. Een ontwikkeling die we volgen. Want met een vergrijzende bevolking, zoals ook in Barendrecht, geeft dat namelijk zorgen.

  Wethouder Reshma Roopram: ”Al lan- ger krijg ik signalen dat er in Barendrecht een huisartsentekort is en de vraag of we als gemeente hier niet eens iets aan kunnen doen. Helaas ligt dat niet zo makkelijk. Onze rol is beperkt. Maar we doen wat we kunnen. Bijvoorbeeld het gesprek aangaan met zorgverze- keraars. Zij zijn verantwoordelijk dat er voldoende dekking is in een wijk qua huisartsen. Zij gaan voor ons na hoe- veel verzekerden geen huisarts in Ba- rendrecht kunnen vinden. We zitten ook om tafel met Zorgimpuls. Zij gaan voor ons uitzoeken wat de huisartsencapa-

  citeit in Barendrecht is. Samen geeft dit een goed beeld van de grootte van het huisartsentekort.”

  Twee voor twaalf “Het is wat mij betreft wel echt twee voor twaalf. Als we naar de bevolkingsprognose van 2040 kijken, dan zien we dat er dan behoorlijk meer ouderen in Barendrecht wonen (van 17% naar 29,5%). Deze groep mensen bezoekt relatief vaker een huisarts. Als we nu niet handelen, hebben we straks een groot probleem. Zeker met het overheidsbeleid ouderen langer thuis te laten wonen.”

  Aansluiting “Het is ontzettend belangrijk dat par- tijen met elkaar in gesprek blijven, el- kaar opzoeken. Kijken hoe we elkaar sterker kunnen maken. Zorgverzeke- raars, huisartsen, welzijnswerkers en gemeentes. Ieder is een schakel in de ketting die zorg heet. We voeren daarom regelmatig gesprekken met alle partijen zodat we weten waar de gaten vallen en kunnen handelen. Ook onderzoeken we de mogelijk- heid voor een netwerkbijeenkomst later dit jaar, want onbekend maakt onbemind.”

  Tanja de Jonge: Waterkant, Haven-

  kwartier, Meerwede en Gaatkensoog

  Donderdag 14 maart 11.00-12.00 uur

  Bibliotheek AanZet Middeldijkerplein 248

  Reshma Roopram: Bijdorp, Dorpzicht, Centrum West en

  Paddewei

  Vrijdag 15 maart 10.00-12.00 uur ’t Ouwe Durp,

  Dorpsstraat 156

  Nico Bults: Vrijenburg, Vrijheids- akker, Smitshoek en

  Riederhoek

  Vrijdag 15 maart 10.00-11.00 uur

  Buurtkamer Vrijenburg, Vrijenburglaan 61

  Spreekuren wijkwethouders 14 en 15 maart

 • BLIK OP BARENDRECHT 7 MAART 2019

  Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente Barendrecht • Servicecentrum: Binnenhof 1 • Telefoon 14 0180 (ma - vr 9.00 - 17.00 uur) Openingstijden (alleen op afspraak): ma, wo, do 12.30 tot 17.00 uur en 18.00 tot 20.00 uur - di en vr 12.00 - 17.00 uur • Afvalaanbiedstation: Londen 15 • Open op: ma t/m vr: 7.30 tot 16.00 uur • za: 8.30 tot 15.00 uur

  Meldingen buitenruimte: www.barendrecht.nl, gemeente Barendrecht app of telefonisch (14 0180, ook voor spoed buiten kantoortijden) • www.barendrecht.nl • gemeente@barendrecht.nl

  In de rubriek ‘in het hart van de raad’ leest u wat de Barendrechtse fracties bezighoudt.

  In het van de raad Verkeersveiligheid is voor elkaar Inwoners zijn betrokken bij hun direc- te woonomgeving, vooral als het gaat om verkeersveiligheid van kinderen. Terecht, niemand wil de onheilsbood- schap krijgen dat zijn of haar kind be- trokken is bij een ongeval, gewond is of erger….

  D66 vindt betrokkenheid op dit on- derwerp goed, want inwoners kunnen precies aangeven welk punt in hun wijk veilig is, welke punt onveilig of zelfs levensgevaarlijk. Deze betrokken- heid gaat vaak niet alleen over hun ei- gen ‘kroost’, maar ook die van de bu- ren, de straat, het kinderspeelplaatsje. Zo verbindt verkeersveiligheid men- sen met elkaar, zij leren elkaar kennen en de samenhorigheid van inwoners wordt bevorderd.

  En toch…. kiezen ook inwoners voor de kortste route, want dat is makkelijk. Even snel…. ook al is het een woonerf, waar ‘stapvoets’ de norm is. Dat vinden wij onwenselijk, maar het gebeurt. Re- kening houden met elkaar is dan