of 15 /15
Blic test 3 – valovi, refleksije, fazna i grupna brzina

Blic test 3 – valovi, refleksije , fazna i grupna brzina

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Blic test 3 – valovi, refleksije , fazna i grupna brzina

Page 1: Blic test 3 – valovi, refleksije , fazna i grupna brzina

Blic test3–valovi,refleksije,fazna igrupna brzina

Page 2: Blic test 3 – valovi, refleksije , fazna i grupna brzina

123451020

P1.Valseširi elastičnim sredstvomudesno valnim brojem k.Česticakoordinate x=0titra po zakonuy(t)=Asin(omegat+phi).Kakoizgleda titranje čestice koordinatex=L?

Page 3: Blic test 3 – valovi, refleksije , fazna i grupna brzina

123451020304560

P1.Valseširi elastičnim sredstvomudesno valnim brojem k.Česticakoordinate x=0titra po zakonuy(t)=Asin(omegat+phi).Kakoizgleda titranje čestice koordinatex=L?

a. y(t)=Asin(omegat– kL)b. y(t)=Asin(omegat+ kL)c. y(t)=Asin(omegat– kL – phi)d. y(t)=Asin(omegat+ kL +phi)e. y(t)=Asin(omegat– kL +phi)

Page 4: Blic test 3 – valovi, refleksije , fazna i grupna brzina

123451020

P2.Sve niti gitare odistog sumaterijala,jednako duge i napetejednakom napetosti.Nakojoj niti valoviputuju najbrže?

1

6

Page 5: Blic test 3 – valovi, refleksije , fazna i grupna brzina

123451020304560

P2.Sve niti gitare odistog sumaterijala,jednako duge i napetejednakom napetosti.Nakojoj niti valoviputuju najbrže?

a. 1.b. 3ili 4.c. 6.d. Ovisi omaterijalu.e. Nemoguće jeodgovoriti.

1

6

Page 6: Blic test 3 – valovi, refleksije , fazna i grupna brzina

123451020

P3.Transverzalni val frekvencije fširiseduž napete niti brzinom ciimaamplitudu A.Maksimalna brzina neketočke na niti jev0.Kolika jemaksimalna brzina iste točke ako seval širi duž iste niti,ali ima frekvenciju2fiistu amplitudu?

a. v0/2.b. v0.c. 2v0.d. Ovisi onapetosti niti.e. Ovisi opočetnim uvjetima.

Page 7: Blic test 3 – valovi, refleksije , fazna i grupna brzina

123451020304560

P3.Transverzalni val frekvencije fširiseduž napete niti brzinom ciimaamplitudu A.Maksimalna brzina neketočke na niti jev0.Kolika jemaksimalna brzina iste točke ako seval širi duž iste niti,ali ima frekvenciju2fiistu amplitudu?

a. v0/2.b. v0.c. 2v0.d. Ovisi onapetosti niti.e. Ovisi opočetnim uvjetima.

Page 8: Blic test 3 – valovi, refleksije , fazna i grupna brzina

123451020

P4.ValamplitudeAsiri seelasticnomniti 1udesno i naleti na granicu sniti2.64%energije reflektira senazad usredstvo 1.Kolika jemogucaamplituda vala usredstvu 2?

1 2

Page 9: Blic test 3 – valovi, refleksije , fazna i grupna brzina

123451020304560

P4.ValamplitudeAsiri seelasticnomniti 1udesno i naleti na granicu sniti2.64%energije reflektira senazad usredstvo 1.Kolika jemogucaamplituda vala usredstvu 2?

a. 0.2A.b. 0.36A.c. 0.6A.d. 0.8A.e. A.

1 2

Page 10: Blic test 3 – valovi, refleksije , fazna i grupna brzina

123451020

P5.Valsesiri elasticnom niti 1udesno i naleti na granicu snitima 2i 3.Sve niti jednako su guste.Pojaviliseuniti 2val?

1

2

3

Page 11: Blic test 3 – valovi, refleksije , fazna i grupna brzina

123451020304560

P5.Valsesiri elasticnom niti 1udesno i naleti na granicu snitima 2i 3.Sve niti jednako su guste.Pojaviliseuniti 2val?

a. Ne,jer val nemoze promijeniti smjer.b. Ne,jer energija nemoze promijeniti smjer.c. Ne,jer su sve niti jednako guste.d. Da,jer za transmitirani val nije bitan smjer.e. Da,jer su sve niti jednako guste.

1

2

3

Page 12: Blic test 3 – valovi, refleksije , fazna i grupna brzina

123451020

P6.Dva valna poremećaja na slicigibaju sena istoj idealnoj niti udesno.Obasu nastala superpozicijomdvasinusoidalna titranja ufazi.Kojiporemećaj ima vecu grupnu brzinu?

Page 13: Blic test 3 – valovi, refleksije , fazna i grupna brzina

123451020304560

P6.Dva valna poremećaja na slicigibaju sena istoj idealnoj niti udesno.Obasu nastala superpozicijomdvasinusoidalna titranja ufazi.Kojiporemećaj ima vecu grupnu brzinu?

a. Par1.b. Obajednaku.c. Par2.d. Ovisi onapetosti niti.e. Nemože seodrediti.

Page 14: Blic test 3 – valovi, refleksije , fazna i grupna brzina

123451020

P7.Koja oddisperzijskih relacija f(k)nagrafovima dozvoljava suprotne smjerovefazne igrupne brzine vala?

Page 15: Blic test 3 – valovi, refleksije , fazna i grupna brzina

123451020304560

a. Graf1.b. Graf2.c. Graf3.d. Graf4.e. 3od4relacije.

P7.Koja oddisperzijskih relacija f(k)nagrafovima dozvoljava suprotne smjerovefazne igrupne brzine vala?